Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18396/ Τηλ: Φαξ: Εmail: ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση» Σχετ.: 1. Το υπ αριθμ / Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού για διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινογραφικών Πλακών προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,30 (συμπ.φπα23%) Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Ακτινογραφικών Πλακών του Νοσοκομείου μας (Παράρτημα Β ), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2/10/2015 και ολοκληρωθεί την Πέμπτη 8/10/2015 στις μμ. Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ Συνημμένα 1. Παράρτημα Α - Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων 2. Παράρτημα Β Κείμενο Διαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ Από την Παρασκευή 2/10/2015 έως και την Πέμπτη 8/10/2015 στις μμ. Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου Ταχυδρομική Διεύθυνση Υπεύθυνος σύνταξης Υπεύθυνος Επικοινωνίας Τηλέφωνο Φαξ 2

3 1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις Παράγραφος Αναφοράς (π.χ. 1) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα/ες αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις Άλλες σχετικές παραπομπές 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Οι ακτινογραφικές πλάκες αφορούν στους εκτυπωτές λέιζερ και θερμικούς υπερήχων των τμημάτων Ακτινολογικού (α/α: Α1-Α3 και Β1) και Πυρηνικής Ιατρικής (α/α: Γ1, Γ2) του νοσοκομείου, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: A/A Α1 Α2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 35 Χ 43 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 25 Χ 30 ΕΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΔΑΑΚΤ00Α ΔΑΑΚΤ00Α37 10 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΤΗΡΙΟ Υ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ % 11500, , % 230, ,00 Α3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 25 Χ 30 ΕΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΑΚΤ00Β % 1690, ,50 Β1 Γ1 Γ2 Δ1 ΘΕΡΜΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SONY ΜΟΝΤΕΛΟ UP 0895 MP ΔΙΑΣΤΑΣΗ 110 Χ 20 ΧΙΛ. SONY TYPE I UPP-110S ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ GODONICS HORIZON SF DIRECT VISTA CLEAR 8 X10 ΧΑΡΤΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ GODONICS HORIZON SF CHROMA VISTA ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΑΙΝΙΑ Α4 ΑΜΕΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X10 ΙΝΤΣΕΣ ΤΥΠΟΥ GAFCHROMIC ΔΑΑΚΤ ΡΟΛΑ , % 393, ,30 ΔΑΑΚΤ ΔΑΓΡΦ ΔΑΑΚΤ ΤΩΝ 500 ΤΩΝ 100 ΧΑΡΤΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ % 1110, , % 193, , % 202, ,40 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 81930,30 Μπορούν επίσης να προσφερθούν φιλμ και χαρτιά εκτύπωσης διαφόρων αντίστοιχων εκτυπωτών, αρκεί στην περίπτωση αυτή να παραχωρηθεί δωρεάν και ο συμβατός εκτυπωτής ως συνοδός εξοπλισμός, κατά την διάρκεια της σύμβασης. Οι ακτινογραφικές πλάκες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προδιαγραφές: 1. Τα προσφερόμενα φιλμ πρέπει να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας. 2. Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μία επιφάνειας) και να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζομένων περιοχών. 3. Το υπόστρωμα βάσης των φιλμ να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στην θερμοκρασία. 4

5 4. Να έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. 5. Να περιέχονται σε συσκευασία κατάλληλη για χρήση στο φως της ημέρας. 6. Η συσκευασία των φιλμ να είναι ανθεκτική, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση. 7. Να αναγράφεται πάνω στο κουτί όπου περιέχονται τα φιλμ, το εργοστάσιο κατασκευής και η διεύθυνση αυτού. 8. Για κάθε προσφερόμενο τύπο φιλμ πρέπει να συνυποβληθούν τεχνικά φυλλάδια με όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά του. 9. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση ISO ενώ όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση ποιότητας CE και να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 10. Η προμηθεύτρια εταιρεία να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά. 11. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων. 12. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα φιλμ για την ταχεία εξυπηρέτηση του νοσοκομείου και η παράδοση τους να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μικρότερο των 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Στην περίπτωση παραχώρησης του εκτυπωτή ως συνοδού εξοπλισμού θα πρέπει να τηρούνται και τα κάτωθι: 1. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες εκτύπωσης των προσφερόμενων εκτυπωτών. 2. Θα πρέπει να πληρούνται οι διαστάσεις που αναγράφονται στον πίνακα, ενώ θα γίνουν δεκτές και συσκευασίες με διαφορετική περιεκτικότητα (φιλμ ανά πακέτο). 3. Οι προσφερόμενοι εκτυπωτές θα πρέπει να εγκατασταθούν και να συνδεθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, από την προμηθεύτρια εταιρεία στους συγκεκριμένους χώρους του νοσοκομείου (Ακτινολογικό εργαστήριο και Πυρηνική Ιατρική). 4. Κατά την εγκατάσταση αλλά και κατά την διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να ρυθμίζονται οι παράμετροι εκτύπωσης (όποτε απαιτείται), προκειμένου να αποδίδεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. 5. Σε περίπτωση βλάβης του εκτυπωτή, η προμηθεύτρια εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση αυτής εντός εύλογου χρόνου. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής της βλάβης πέρα των 5 εργάσιμων ημερών, θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση του εκτυπωτή. Τα μέλη της επιτροπής: 1.Χρήστος Κοντογιαννόπουλος 2. Ευστάθιος Ματσέλας 3. Καστρούνη Μαριάνθη 5