Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια στη λατινική γλώσσα. Κυρίως χρησιμοποιείται η μετοχή ενεστώτα ως κατηγορηματική. Είναι πάντοτε συνημμένη και δεν αναλύεται. Εξαρτάται από ρήματα αισθητικά ή γνωστικά. Γ. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ 1. Χρονική 2. Τροπική 3. Αιτιολογική 4. Υποθετική 5. Εναντιωματική 6. Τελική Η επιρρηματική μετοχή διακρίνεται περαιτέρω : Α.ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Όταν το υποκείμενό της επιτελεί και κάποια άλλη συντακτική λειτουργία μέσα στην πρόταση (υποκείμενο, αντικείμενο, προσδιορισμός). Β.ΑΠΟΛΥΤΗ Όταν το υποκείμενο της μετοχής δεν επιτελεί άλλη συντακτική λειτουργία μέσα στην πρόταση, η μετοχή τίθεται μαζί με το υποκείμενό της σε αφαιρετική πτώση και ονομάζεται αφαιρετική απόλυτη. Διατηρεί κανονικά την επιρρηματική της χροιά. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ : 1. Γνήσια αφαιρετική απόλυτη Τίθεται σε οποιοδήποτε χρόνο και αντιστοιχεί με τη γενική απόλυτη της αρχαίας ελληνικής. π.χ. occiso Scriboniano (ut occisus est Scribonianus ή cum occisus esset Sribonianus) (μάθημα 23) 2. Νόθος αφαιρετική απόλυτη Τίθεται πάντα σε παθητικό παρακείμενο (στα αρχαία ελληνικά σε αντίστοιχη περίπτωση έχουμε μετοχή αορίστου). Επειδή η λατινική δε διαθέτει ενεργητική μετοχή παρελθόντος, πρέπει η ενεργητική σύνταξη να μετατραπεί σε παθητική, οπότε η μετοχή τίθεται σε αφαιρετική πτώση. Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται, γιατί συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος. π.χ. Sulla, occupata urbe, denatum coegerat (= Sulla, cum occupavisset urbem, senatum coegerat) (μάθημα 40) 1

2 3.Ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη Επειδή η μετοχή ενεστώτα του ρήματος sum δε χρησιμοποιείται παρά μόνο στα σύνθετα absens και praesens, στις περιπτώσεις που θα έπρεπε κανονικά να χρησιμοποιηθεί σχηματίζεται η ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη, που αποτελείται από ένα «υποκείμενο» και από ένα ουσιαστικό που δηλώνει ηλικία, επάγγελμα, αξίωμα ή ένα επίθετο ως κατηγορηματικό προσδιορισμό στο «υποκείμενο». π.χ. Brenno duce.. (μάθημα 21) Patre imperatore (μάθημα 30) 2

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Ανάλυση συνημμένης μετοχής Μια συνημμένη μετοχή αναλύεται στην αντίστοιχη πρόταση. Οι χρονικές μετοχές γίνονται χρονικές προτάσεις, οι αιτιολογικές μετοχές αιτιολογικές προτάσεις κ.ο.κ. Κατά τη μετατροπή ακολουθούμε πάντα τους κανόνες εισαγωγής και εκφοράς των αντίστοιχων προτάσεων προσέχοντας ιδιαίτερα δύο σημεία : α) το χρόνο της μετοχής, που καθορίζει εάν η μετοχή δηλώνει κάτι το (μετοχή, κάτι το (μετοχή ή κάτι το υστερόχρονο (μετοχή μέλλοντα), β) το χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης, από το οποίο θα εξαρτάται η πρόταση την οποία θα σχηματίσουμε (μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα αν είναι αρκτικός ή ιστορικός). quod, quia, quoniam ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή - Έγκλιση 1. οριστική : όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενική 2. υποτακτική : όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική cum υποτακτική : όταν η αιτιολογία είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας μετοχή ενεστώτα () μετοχή παρακειμένου () μετοχή μέλλοντα (υστερόχρονο) Χρόνος 1. ενεστώτας : όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχή είναι αρκτικός χρόνος 2. παρατατικός : όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχή είναι ιστορικός χρόνος 1. παρακείμενος : όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχή είναι αρκτικός χρόνος 2. υπερσυντέλικος : όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχή είναι ιστορικός χρόνος 1. ενεστώτας ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας : όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχή είναι αρκτικός χρόνος 2. παρατατικός ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας : όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχή είναι ιστορικός χρόνος π.χ. Accius tragoediam suam ei desideranti legit quod desiderabat ή cum desideraret ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ μετοχή ενεστώτα () 1. cum ιστορικός + υποτακτική παρατατικού 2. dum + οριστική ενεστώτα (συνεχιζόμενη πράξη) 3. dum, quoad, quamdiu + οριστική χρόνου ίδιου με το χρόνο του ρήματος εξάρτησης της μετοχής (παράλληλη διάρκεια) 3

4 μετοχή παρακειμένου () 1. cum ιστορικός + υποτακτική υπερσυντελίκου 2. ut, simul, ubi, postquam + οριστική παρακειμένου Σημειώσεις : 1. Οι παραπάνω τρόποι ανάλυσης της χρονικής μετοχής είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όταν η μετοχή εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. Μόνο ο τρόπος ανάλυσης της μετοχής στην περίπτωση της παράλληλης διάρκειας είναι δυνατός να χρησιμοποιηθεί και όταν η μετοχή εξαρτάται από αρκτικό χρόνο. π.χ. is Gallos abeuntes secutus est is Gallos, cum abirent ή dum abeunt, secutus est. occiso Scriboniano Romam trahebatur cum occisus esset Scribonianus ή postquam occisus est Scribonianus, Romam trahebatur ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ μετοχή ενεστώτα () 1. etsi + οριστική ενεστώτα (μετά από αρκτικό χρόνο) ή παρατατικού (μετά από ιστορικό χρόνο) 2. licet + υποτακτική ενεστώτα(μετά από αρκτικό χρόνο) ή παρατατικού (μετά από ιστορικό χρόνο) π.χ. absens dictator factus est etsi aberat ή licet abesset, dictator factus est ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Η αναφορική μετοχή αναλύεται σε δευτερύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταη, η οποία εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, quae, quod (ή με αναφορικό επίρρημα) και εκφέρεται με οριστική (πραγματικό γεγονός). Το γένος και ο αριθμός της αναφορικής αντωνυμίας συμπίπτουν με τα αντίστοιχα της προσδιοριζόμενης λέξης, ενώ η πτώση σχετίζεται με τη συντακτική της θέση. μετοχή ενεστώτα () μετοχή παρακειμένου () 1. οριστική ενεστώτα (μετά από αρκτικό χρόνο) 2. οριστική παρατατικού (μετά από ιστορικό χρόνο) 1. οριστική παρακειμένου (μετά από αρκτικό χρόνο) 2. οριστική υπερσυντελίκου (μετά από ιστορικό χρόνο) Σημειώσεις : 1. Για τη χρήση της υποτακτικής βλ. θεωρία αναφορικών προτάσεων π.χ. cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent cum lacrimae suae, quae diu cohibitae erant, vincerent. 4

5 Αιτιολόγηση ανάλυσης μετοχής σε πρόταση με παραδείγματα Κείμενο 31 : Adulescens confisus... et permotus... ruit Αιτιολογική μετοχή που δηλώνει το. Μπορεί να αναλυθεί : α) σε αιτιολογική πρόταση εισαγόμενη με το quod(quia, quoniam) και εκφερόμενη με οριστική ή β) σε αιτιολογική εισαγόμενη με το αιτιολογικό cum και εκφερόμενη με υποτακτική (αυτή η σύνταξη θεωρείται πιο σωστή εφόσον η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, λογικής διεργασίας). quod periculum consfisus / permotus erat cum periculum consfisus / permotus esset Κείμενο 36 : cum... magnum pondus auri publice missum attulissent. Αναφορική μετοχή προσδιοριστική στο pondus, που δηλώνει το. Θα αναλυθεί σε αναφορική προσδιοριστική πρόταση : quod publice missum erat quod publice missum esset (είναι δυνατό να τεθεί υποτακτική λόγω έλξης από το attulissent). Κείμενο 40 : Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit Χρονική μετοχή που δηλώνει το. Μπορεί να αναλυθεί : α) σε χρονική πρόταση εισαγόμενη με το postquam(ut, ubi) και εκφερόμενη με οριστική παρακειμένου ή β) σε χρονική εισαγόμενη με το ιστορικό cum και εκφερόμενη με υποτακτική υπερσυντελίκου postquam de hac re interrogatus est cum de hac re interrogatus esset Κείμενο 42 : quorum auctoritatem secuti multi... dicerent Αιτιολογική μετοχή που δηλώνει το. Μπορεί να αναλυθεί : α) σε αιτιολογική πρόταση εισαγόμενη με το quod(quia, quoniam) και εκφερόμενη με οριστική ή β) σε αιτιολογική εισαγόμενη με το αιτιολογικό cum και εκφερόμενη με υποτακτική (αυτή η σύνταξη θεωρείται πιο σωστή εφόσον η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, λογικής διεργασίας). quod secuti erant cum secuti essent Κείμενο 43 : Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Χρονική μετοχή που δηλώνει το και μάλιστα μια συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη πράξη. Θα αναλυθεί σε χρονική πρόταση εισαγόμενη με το dum και εκφερόμενη με οριστική ενεστώτα ή εισαγόμενη με τον ιστορικό cum και εκφερόμενη με υποτακτική παρατατικού. dum fines patriae ingrederis cum fines patriae ingredereris Κείμενο 44 : quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem. 5

6 Χρονική μετοχή που δηλώνει το και μάλιστα μια συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη πράξη. Θα αναλυθεί σε χρονική πρόταση εισαγόμενη με το dum και εκφερόμενη με οριστική ενεστώτα ή εισαγόμενη με τον ιστορικό cum και εκφερόμενη με υποτακτική παρατατικού. dum Tarqunius exulat cum Tarqunius exularet Κείμενο 45 : Gallus, periculum veritus, constituit Αιτιολογική μετοχή που δηλώνει το. Μπορεί να αναλυθεί : α) σε αιτιολογική πρόταση εισαγόμενη με το quod(quia, quoniam) και εκφερόμενη με οριστική ή β) σε αιτιολογική εισαγόμενη με το αιτιολογικό cum και εκφερόμενη με υποτακτική (αυτή η σύνταξη θεωρείται πιο σωστή εφόσον η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, λογικής διεργασίας). quod periculum veritus erat cum periculum veritus esset 6

7 Όλες οι περιπτώσεις συνημμένων μετοχών των κειμένων και η ανάλυσή τους Μάθημα Μετοχή Χρονική βαθμίδα Ανάλυση σε δευτερεύουσα πρόταση 21 divisam (αναφορική μετοχή, quae non divisa erat absens (εναντιωματική μετοχή, abeuntes (χρονική μετοχή, appensum (αιτιολογική μετοχή, rogatus (χρονική μετοχή, 23 interroganti (αναφορική μετοχή, cohibitae (αναφορική μετοχή, 24 quaerenti (αναφορική μετοχή, indignatus (αιτιολογική μετοχή, 25 ostendens (χρονική μετοχή, 27 desideranti (αναφορική / αιτιολογική μετοχή, 28 notus (αναφορική μετοχή, rediens (χρονική μετοχή, 29 tenens (αναφορική μετοχή, 30 susceptum (αναφορική μετοχή, deportatum (αναφορική μετοχή, 31 natus (αναφορική μετοχή, confisus (αιτιολογική μετοχή σύχρονο προετερόχρονο etsi aberat cum abirent / dum abeunt quod appensum erat cum rogatus esset / ut rogatus est qui interrogabat quae cohibitae erant qui quaerebat quod indignatus erat / cum indignatus esset dum ostendit / cum ostenderet quia / qui desiderabat qui notus erat dum redis / cum redires qui tenebat quod susceptum erat quod deportatum erat qui natus erat cum confisus esset / quia consisus erat cum permotus esset / quia permot 7

8 permotus (αιτιολογική μετοχή 32 excellentes (αναφορική μετοχή, us erat qui excellentes erant (excellebant) missum (επιθετική μετοχή, quod missum erat / quod missum esset congruens (αναφορική μετοχή, quae congruebat fessa (αιτιολογική μετοχή, παρακειμένου 40 interrogatus (χρονική μετοχή, minitans (τροπική μετοχή, 41 obsoleto (αναφορική μετοχή, 42 nascentem (αναφορική μετοχή, secuti (τροπική / αιτιολογική μετοχή, quia fessa erat ut interrogatus est / cum interorrogatus esset qui obsoletus est quae nascebantur quod secuti erant / cum secuti essent 43 ingredienti (χρονική μετοχή, cum tu ingredereris -re / dum tu ingrederis 44 exulantem (χρονική μετοχή, 45 conscriptam (επιθετική μετοχή, veritus (αιτιολογική μετοχή, 46 parens (αναφορική μετοχή, 48 instictam (αναφορική, αιτιολογική μετοχή, emissa (χρονική μετοχή, 49 velut elapso (αιτιολογική μετοχή υποκειμενικής αιτιολογίας, vocatus (χρονική μετοχή, molientem dum exulat / cum exularet quae conscripta est quod veritus erat / cum veritus esset qui paret quae / quod insticta erat cum insticta esset cum emissa esset / ut emissa est quod is elapsus esset velut si is elapsus esset cum vocatus esset / ut vocatus est qui tu moliris - re 8

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domi erat.tum Ennius indignatus

Διαβάστε περισσότερα

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Οι προτάσεις είτε είναι κύριες είτε δευτερεύουσες συνδέονται µεταξύ τους στον λόγο και δηµιουργούν σχέσεις. Εκφράζονται νοήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (πρώτη παράγραφος) 1. Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα/ από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα: Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου

5 η Ενότητα: Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου 5 η Ενότητα: Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου Γλώσσα Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 82-96) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 940 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα