ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31

2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Β) ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Γ) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ακολουθία των χρόνων είναι ο καθορισµός του ΧΡΟΝΟΥ του ρήµατος της δευτερεύουσας πρότασης που εκφέρεται µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ από το χρόνο του ρήµατος της κύριας πρότασης που την εξαρτά. Για να έχουµε ακολουθία των χρόνων πρέπει στο κείµενο να υπάρχει το σχήµα : Κύρια πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Έτσι, στην ακολουθία χρόνων έχουµε 1) αρκτικός χρόνος + δευτερεύουσα πρόταση σύγχρονο µε ΥΠΟΤ. ΕΝΕΣΤΩΤΑ 2) αρκτικός χρόνος + δευτερεύουσα πρόταση προτερόχρονο µε ΥΠΟΤ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. Στο ΠΑΡΟΝ 3) αρκτικός χρόνος + δευτερεύουσα πρόταση υστερόχρονο µε ΥΠΟΤ. ΕΝΣ ενεργ. Περιφρ.συζ. 1) ιστορικός χρόνος + δευτερεύουσα πρόταση σύγχρονο µε ΥΠΟΤ. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ 2) ιστορικός χρόνος + δευτερεύουσα πρόταση προτερόχρονο µε ΥΠΟΤ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ. Στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ 3) ιστορικός χρόνος + δευτερεύουσα πρόταση υστερόχρονο µε ΥΠΟΤ. ΠΑΡΑΤΑΤ. ενεργ. περιφραστικής συζυγίας Σηµ.1 : Οι δευτερεύουσες προτάσεις : βουλητικές ενδοιαστικές πλάγιες ερωτηµατικές εκφέρονται πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ συµπερασµατικές τελικές 32

3 Σηµ.2 : Σύγχρονο = πράξη σύγχρονη µε εκείνη του ρήµατος της κύριας πρότασης. Πρότερόχρονο = πράξη προτερόχρονη ( που προηγείται χρονικά ) από εκείνη του ρηµ. της κύριας πρότασης. Υστερόχρονο = πράξη υστερόχρονη ( που έγινε µετά ) από αυτή του ρήµατος της κύριας πρότασης. ευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ισχύει κανονικά η ακολουθία των χρόνων. 1. Αναφορικές ( όταν εκφέρονται µε υποτακτική ) 2. Αιτιολογικές ( όταν εκφέρονται µε υποτακτική ) 3. Εναντιωµατικές ( όταν εκφέρονται µε υποτακτική ) 4. Παραχωρητικές ( όταν εκφέρονται µε υποτακτική ) 5. Πλάγιες Ερωτηµατικές ( όταν εκφέρονται µε υποτακτική ) 6. Χρονικές ( όταν εκφέρονται µε υποτακτική ) ευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες ισχύει ιδιόµορφα η ακολουθία των χρόνων : ηλ. ( αρκτικός χρόνος + δευτερ. µε Υποτ.Ενεστ. ιστορικός χρόνος + δευτερ. µε Υποτ. Πρτ. ) 1. τελικές 2. συµπερασµατικές 3. βουλητικές 4. ενδοιαστικές 5. προτάσεις του quominus και του quin. ευτερεύουσες προτάσεις στις οποίες δεν ισχύει η ακολουθία των χρόνων : 1. απλές παραβολικές 2. υποθετικές παραβολικές 3. υποθετικές Σηµ.: Το απαρέµφατο του ΕΝΕΣΤΩΤΑ και το απαρέµφατο του ΜΕΛΛΟΝΤΑ, λογίζονται ως αρκτικός χρόνος µετά από ρήµα αρκτικού χρόνου και ως ιστορικός χρόνος µετά από ρήµα ιστορικού χρόνου. Ρήµα αρκτικού χρόνου + απαρεµφ. ΕΝΣΤ./ ΜΕΛΛ. = αρκτικός χρόνος Ρήµα ιστορικού χρόνου + απαρεµφ. ΕΝΣΤ./ΜΕΛΛ. = ιστορικός χρόνος ΜΕΤΟΧΗ 1. µετοχή ΕΝΣΤ. = πράξη σύγχρονη µε το ρήµα 2. µετοχή ΜΕΛΛ. = πράξη υστερόχρονη από το ρήµα. 3. µετοχή παθ. ΠΡΚ = πράξη προτερόχρονη από το ρήµα. 33

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ + ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ : Ρήµα αρκτικού χρόνου α) ΕΝΣΤ. σύγχρονο (ενστ./πρκ. /µελλ. ) β) ΠΡΚ. προτερόχρονο γ) ΕΝΣΤ. Ενεργ.περιφρ. υστερόχρονο ενστ. συζυγίας (-urus sim ). ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ + ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ : Ρήµα ιστορικού χρόνου α) ΠΡΤ. σύγχρονο (πρτ. / πρκ. / υπερσ. ) β) ΥΠΕΡΣ. προτερόχρονο γ) ΠΡΤ.Ενεργ.περιφρ. υστερόχρονο αορ. συζυγίας (-urus essem ). ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ( µετοχή ) Όταν το υποκείµενο της µετοχής δεν έχει καµία σχέση µε το υποκείµενο ή το αντικείµενο του ρήµατος, τότε η µετοχή και το υποκείµενό της τίθενται σε πτώση αφαιρετική που ονοµάζεται απόλυτη. Η µετοχή διατηρεί και στην περίπτωση αυτή την επιρρηµατική της χρήση. Στα Λατινικά η χρήση της απόλυτης µετοχής είναι πολύ πιο συχνή απ ότι στ αρχαία ελληνικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λατινική δεν διαθέτει ενεργητική µετοχή για το παρελθόν. Υποκείµενο µετοχής υποκείµενο ή αντικείµενο του ρηµ. Μετοχή + το υποκείµενο της σε αφαιρετική = αφαιρ. απόλυτη Ι ΙΟΜΟΡΦΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΦΑΙΡΕΤΚΗ Εντελώς ιδιόµορφη είναι η απόλυτη αφαιρετική που αποτελείται από ένα υποκείµενο + ένα ουσιαστικό ( που δηλώνει αξίωµα, ηλικία, επάγγελµα ) ή ειδικό επίθετο. Ιδιόµορφη απόλυτη αφαιρετική = Υποκείµενο + ουσιαστικό ( αξίωµα,ηλ., επάγγ. ) ή Υποκείµενο + ειδικό επίθετο. Πχ Cicerone puero hoc accidit Cicerone consule hoc accidit Cicerone vivo accidit Στην ιδιόµορφη αφαιρετική απόλυτη έχουµε 2 λέξεις από τις οποίες : α) η µια λειτουργεί ως «υποκείµενο» και µπορεί να είναι : i. Όνοµα, ii. Προσωπική ή δεικτική αντωνυµία. β) η άλλη λειτουργεί ως «κατηγορηµατικός προσδιορισµός» στο «υποκείµενο» και µπορεί να είναι : i. Ουσιαστικό που δηλώνει αξίωµα / τίτλο πχ rex, consul, imperato, praetor. Ακόµα µπορεί να δηλώνει επάγγελµα / ικανότητα πχ dux, index, socius. Τέλος µπορεί να δηλώνει ηλικία πχ puer, adulesce, senex, iuvenis. ii. Ειδικό επίθετο που δηλώνει ιδιαίτερη θέση πχ adversus, salvus, διάθεση, κατάσταση πχ secundu, vivus, integer, validus. 34

5 Γνήσια αφαιρετική απόλυτη το Υποκείµενο της επιρ. µετοχής σε αφαιρετική πτώση δεν έχει καµµία απολύτως συντακτική ή λογική σχέση µε τους κύριους όρους της πρότασης στην οποία ανήκει η µετοχή. Νοθή αφαιρετική απόλυτη µετοχή παθητικού ΠΡΚ σε αφαιρ. + ποιητ. που ταυτίζεται λογικά µε το Υ του ρήµατος της πρότασης στην οποία βρίσκεται η µετοχή. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ α) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ β) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ α) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - Εισάγεται µε : quod quod + οριστική - Εκφέρονται µε : οριστική - Χρησιµεύουν ως : προσδιορισµός της αιτίας - Βρίσκονται : µετά από ρήµατα ψυχικού πάθους πχ gandeo, queror, indignor) β) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - Εισάγονται µε τους συνδέσµους : quod, quia, quoniam ( quando ) - Εκφέρονται µε ΟΡΙΣΤΙΚΗ αντικειµενική αιτιολογία ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ υποθετική ή υποκ. αιτιολογία - cum + ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ : αιτιολογική πρόταση γιατί η αιτιολογία είναι το αποτέλεσµα εσωτερικής λογικής διεργασίας. - ηλώνουν την ΑΙΤΙΑ του περιεχοµένου µιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας - Ακολουθία χρόνων ισχύει όταν στην αιτιολογική υπάρχει Υποτακτική. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - Εισάγονται µε : τον σύνδεσµο ut, ne - Εκφέρονται : πάντα µε Υποτακτική - Είναι : επιρρηµατικές προτάσεις και εκφράζουν τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η πράξη µιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. - quo + τελική πρόταση + συγκριτικός βαθµός επιθέτου ή επιρρήµατος. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ (Ι ΙΟΜΟΡΦΗ) Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται : α) µετά από αρκτικό χρόνο : µε ΥΠΟΤ. ΕΝΣΤ. β) µετά από ιστορικό χρόνο : µε ΥΠΟΤ. ΠΡΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ α) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ β) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ α) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ - Εισάγονται µε : ut (t, (-) ut non, ut nemo, ut numquam - Εκφέρονται : πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ - Χρησιµεύουν ως : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 35

6 - Εκφράζουν : (i) αποτέλεσµα ή συνέπεια (ii) γεγονός ή συµβάν (iii) κάτι που αποµένει ή υπολείπεται (iv) είναι υποκείµενο απρ. εκφράσεων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Οι ουσιαστικές συµπερασµατικές προτάσεις εκφέρονται : α) µετά από αρκτικό χρόνο : µε ΥΠΟΤ. ΕΝΣΤ. β) µετά από ιστορικό χρόνο : µε ΥΠΟΤ. ΠΡΤ. β) ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ - Εισάγονται µε : ut (+) ut non, ut nemo, ut nihil - Εκφέρονται : πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ γιατί στα λατινικά το αποτέλεσµα θεωρείται πάντα µία ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. - Συνήθως στην κύρια πρόταση προηγούνται τα Επιρρήµατα : sic, ita, tam, adeo. ή οι αντωνυµίες : talis, tantus. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Οι επιρρ. συµπερ. προτάσεις εκφέρονται : α) µε ΥΠΟΤ. ΕΝΣΤ. για το ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝ β) µε ΥΠΟΤ. ΠΡΤ. για το ΠΑΡΕΛΘΟΝ (Στις συµπερασµατικές προτάσεις µε το ut είναι δυνατόν να έχουµε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡ. µετά από ΙΣΤ. ΧΡ. όταν το αποτέλεσµα παρουσιάζεται ως πράξη ολοκληρωµένη στο παρελθόν.) Η ακολουθία των χρόνων δεν τηρείται: α) όταν το αποτέλεσµα δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί β) όταν η ενέργεια του αποτελέσµατος ισχύει µέχρι το χρόνο του λέγοντος. Τότε, στις συµπερ. πρ. άσχετα από την εξάρτησή τους (κεφ. 28) υπάρχει: ΥΠΟΤ. ΕΝΣΤ. ΥΠΟΤ. ΠΡΚ. 1) Αντίστροφος cum C U M κύρια πρόταση σε παρατατικό ή ΥΠΕΡΥΝΤ. συνήθως µε τα µόρια : vix (vixdum), aegre + cum + οριστική ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ + repente (επιρρ.) συνήθως δηλώνει αιφνίδιο γεγονός Ο αντίστροφος cum απαντάται στο µάθηµα : 14 «ibi vix dederat, repente, appatuit». 36

7 2) Ιστορικός cum (διηγηµατικός, αφηγηµατικός) α) cum + υποτακτική παρακειµένου ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ (σύγχρονο στο παρελθόν) β) cum + υποτακτική ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ (προτερόχρονο στο παρελθόν) - Για τις διηγήσεις του παρελθόντος χρησιµοποιείται συχνά ο σύνδεσµος cum + ΥΠΟΤ. + όταν cum + υποτ. µόνο για το παρελθόν. Ο ιστορικός cum απαντάται στα µαθήµατα : α) 23 : «deinde, cum vincerent» β) 24 : «cum venisset» «cum quaererem» «cum venisset» γ) 25 : «cum dixissent» δ) 27 : «cum venisset» ε) 28 : «cum cognonisset» στ) 29 : «cum rediret» ζ) 31 : «cum revertisset» «cum abiret» η) 34 : «cum esset» «cum posuissent» θ) 35 : «cum hinberet» ι) 36 : «cum attulissent» κ) 40 : «cum instaret» 3) Επαναληπτικός cum : cum + οριστική εκφράζει επανάληψη ( = κάθε φορά που. ) δευτερεύουσα πρόταση κύρια πρόταση α) cum + οριστική ΕΝΣΤ. οριστική ΕΝΣΤ. για παρόν µέλλον ευτερεύουσα πρόταση Κύρια πρόταση Β) cum + οριστική ΠΡΤ. ή ΥΠΕΡΣ. Οριστική ΠΡΤ. ή ΥΠΡΣ. Για το παρελθόν Ο επαναληπτικός cum απαντάται στα µαθήµατα : α) 15 : << cum getit >> β) 23 : << cum intaverat >> 4) Εναντιωµατικός cum Cum + υποτακτική εκφράζει εναντίωση ( εναντιωµατικές προτάσεις ) αν και, παρόλο που, µολονότι 5) Χρονικός cum Cum + οριστική εκφράζει καθαρά χρόνο Ο χρονικός cum απαντάται στο µάθηµα : 8 << cum eris >> 6) Αιτιολογικός cum 37

8 Cum + υποτακτική εκφράζει αιτιολογία όταν αυτή παρουσιάζεται σαν το αποτέλεσµα µιας εσωτερικής λογικής διεργασίας. Βρίσκεται στις αιτιολογικές προτάσεις. Συχνά, ο αιτιολογικος cum συνοδεύεται από µόρια ή επιρρήµατα (πχ praesertim ) που µας βοηθούν να ξεχωρίσουµε από τον ιστορικό ή τον εναντιωµατικό. Ο αιτιολογικός cum απαντάται στο µάθηµα : 35 << cum exigeret >>. 1,2,3,4,5,6 o cum συντάσσεται : α) cum + οριστική β) cum + υποτακτική Συγκεντρωτικός πίνακας των χρήσεών του CUM Αντ/φος Ιστορικός Επαν/κός Εναντ/κός Χρονικός Αιτιολογικός Cum + οριστ Cum + Cum + οριστ. Cum + υποτ. Cum + οριστ. Cum + υποτ. πρκ. υποτ.πρκ. Ενες. ΥΠΡΣ. Cum tor ΠΡΤ./ΥΠΡΣ. Αιφνίδιο γεγονός «όταν ξαφνικά» «όταν» «κάθε φορά που» ενεντίωση «αν και, µολονότι, παρόλο που» χρόνο «όταν» αιτιολογία «επειδή» 2) ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Είναι επιρρηµατικές προτάσεις και εκφράζουν µια πραγµατική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. - Εισάγονται : µε τους συνδέσµους α) etsi, tametsi quamquan ( + οριστική ) β) cum, licet ( + υποτακτική ) - Εκφέρονται : µε Οριστική ( etsi, tametsi, quam ) µε Υποτακτική ( cum, licet ) Στην κύρια πρόταση υπάρχει συχνά το tamen. Licet + υποτακτική : γιατί ο σύνδεσµος licet προήλθε από το απρόσ. ρήµα licet µε παράλειψη του ut + Υποτ. δηλαδή licet ut + Υπ. licet + Yπ. AΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Ισχύει κανονικά όταν οι εναντιωµατικές προτάσεις εκφέρονται µε Υποτακτική. 4) ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - Είναι µια κατηγορία υποθετικών προτάσεων. 38

9 - Εκφράζουν υποθετική κατάσταση που αν δεχτούµε ότι αληθεύει δεν αναιρεί το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. Εισάγονται µε το σύνδεσµο : etiamsi, οριστική υποτακτική Licet, quamvis, ut + υποτακτική - Εκφέρονται µε : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ - Στην κύρια πρόταση υπάρχει συνήθως το tamen - Ο σύνδεσµος quamvis συχνά µπαίνει πριν από επίθετα + επιρρήµατα 5) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ - Ισχύει κανονικά όταν οι παραχωρητικές προτάσεις εκφέρονται µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ. 6) ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προσδιορίζουν χρονικά την πράξη ή κατάσταση της κύριας πρότασης. Σε σχέση µε την πρόταση που προσδιορίζουν οι χρονικές προτάσεις εκφράζουν. 1. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Dum Quoad + οριστική Quamdin Α1. Παράλληλη διάρκεια ( εφόσον, όσο ) Α2. Συνεχιζόµενη πράξη ( = χρονική πρόταση ) στη διάρκεια της οποίας συµβαίνει µια άλλη πράξη ( = κύρια πρόταση ) : dum + οριστική ΕΝΣΤ. 2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ Postquam Ubi Ut + οριστική ( ΠΡΚ ή ΥΠΕΡΣ. ) Simnulac Cum primum 3. ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ antequam priuquam dum α) οριστική ( δηλώνει µόνο το χρόνο ) β) υποτακτική (δηλώνει προσδοκία ή επιδίωξη ) donec quoad CUM 1) Cum + YΠΟΤΑΚΤΙΚΗ = Ιστορικός cum ( χρησιµοποιείται µόνο για το παρελθόν ) 39

10 2) cum + ΟΡΙΣΤΙΚΗ = Χρησιµοποιείται για το παρόν + παρελθόν + µέλλον δηλ. έχει µια σειρά από ιδιαίτερες χρήσεις στις οποίες δεν µπορεί να τον αντικαταστήσει ο ιστορικός cum. Έτσι : ο cum + οριστική = α) επαναληπτικός ( εκφράζει επανάληψη ) β) αντίστροφος ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Ισχύει κανονικά όταν στη χρονική πρόταση υπάρχει ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ. 1 ο είδος ΑΝΟΙΚΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ si(nisi) + οριστική κάθε χρόνου οποιαδήποτε έγκλιση Οι συνηθισµένες µορφές του 1 ου είδους είναι : α) για το παρόν : si + οριστική ενεστ. ΕΝΣΤ. β) για το παρελθόν : si + οριστική πρκ. ΠΡΚ. γ) για το µέλλον : si + οριστική συντ. µελ. ΜΕΛΛ. 2 ο είδος ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ( το απραγµατοποίητο ) si(nisi) + YΠΟΤ.ΠΡΤ si(nisi) + ΥΠΟΤ. ΥΠΕΡΣ. ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Στο 2 ο είδος είναι δυνατόν να έχουµε υπόθεση παρόντος και απόδοση παρελθόντος και το αντίστροφο δηλαδή : si(nisi) + ΥΠΟΤ.ΠΡΤ. si(nisi) + ΥΠΟΤ. ΥΠΕΡΣ. ΥΠΟΤ.ΥΠΕΡΣ. ΥΠΟΤ. ΠΡΤ. 3 ο είδος ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΝΑΤΗ Η ΠΙΘΑΝΗ si(nisi) + ΥΠΟΤ.ΕΝΣΤ.ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ Στο 3 ο είδος είναι δυνατόν να έχουµε : si + ΥΠΟΤ.ΠΡΤ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Είναι προτάσεις επιρρηµατικές που λειτουργούν ως β όρος σύγκρισης. Ο πρώτος όρος (α όρος ) είναι µια άλλη πρόταση, συνήθως η κύρια. Ανάλογα µε το περιεχόµενό της, οι παραβολικές προτάσεις διακρίνονται σε 2 είδη : α) ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ β) ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ α) ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ 40

11 Εισάγονται µε τους συνδέσµους ( επίθετα, επιρρήµατα που δηλώνουν ισότητα, οµοιότητα και τα αντίθετα ) + ( atque, et ) + παραβολική πρόταση. Κύρια πρόταση µε : ita, sic + ut / sicut + παραβολική πρόταση ΤΡΟΠΟΥ Ποσότητα Ένταση Ρυθµό Μέγεθος : tam + quam + επίθετα θετικού βαθµού : επιρρήµατα : ή + ρήµα : ( tanto,eo ) + ( quanto, quo ) + επίθετα συγκρ. επιρρήµατα βαθµού 1. ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται µε : ut, ne, quominus (σπάνια ) Εκφέρονται µε : ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ (πάντα) γιατί το περιεχόµενο = επιθυµητό Είναι ουσιαστικές προτάσεις και χρησιµεύουν ως : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ρηµάτων ή εκφράσεων που σηµαίνουν : διατάζω, ζητώ, παρακαλώ, προτρέπω, πείθω, αποφασίζω, επιτρέπω, φροντίζω. ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Οι βουλητικές προτάσεις εκφέρονται : α) µετά από αρκτικό χρόνο µε ΥΠΟΤ. ΕΝΣΤ. β) µετά από ιστορικό χρόνο µε ΥΠΟΤ. ΠΡΤ. 4) ΕΝ ΟΙΑΣΤΙΚΕΣ - Εισάγονται : α) µε το ne = φόβος µήπως γίνει κάτι β) µε το ne non ut = φόβος µήπως δεν γίνει κάτι - Εκφέρονται : πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ γιατί το περιεχόµενό τους αφορά κάτι ενδεχόµενο ή πιθανό. - Χρησιµεύουν ως : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ρηµάτων που σηµαίνουν «φοβάµαι». ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Οι ενδοιαστικές προτάσεις εκφέρονται : α) µετά από αρκτκό χρόνο : µε ΥΠΟΤ.ΕΝΣΤ. β) µετά από ιστορικό χρόνο : µε ΥΠΟΤ.ΠΡΤ. ( Συµβαίνει να έχουµε και άλλους χρόνους όπως ΥΠΟΤ.ΠΡΤ., όταν θεωρείται ότι το περιεχόµενο της δευτερεύουσας πρότασης έχει ήδη πραγµατοποιηθεί ). 5) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ quominus και του quin. Εισάγονται α) µετά από ρήµατα που σηµαίνουν : ( εµποδίζω / αρνούµαι ) µε το quominus ή το ne (+) β) µετά από άρνηση ή ρήµατα που σηµαίνουν : ( εµποδίζω/ αρνούµαι ) µε το quin (-) 41

12 Εκφέρονται πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ επειδή το περιεχόµενο εκφράζει την πρόθεση του υπ, της κύριας πρότασης Εκφράσεις Pet me stat + quominus Non multum abest + quin Facere non possum + quin Non dubito + quin ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Οι προτάσεις του quominus quin εκφέρονται α) µετά από αρκτικό χρόνο : µε ΥΠΟΤ.ΕΝΣΤ. β) µετά από ιστορικό χρόνο : µε ΥΠΟΤ. ΠΡΤ. ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 1. Κύριες προτάσεις κρίσεως Ειδικό απαρέµφ. + αιτιατική ( ΟΡΙΣΤΙΚΗ ) : γνώµη γεγονός α) απαρεµφ. ΕΝΣΤ. : ΣΥΓΚ. β) απαρεµφ. ΠΡΚ. : ΠΡΟΤ. γ) απαρεµφ. ΜΕΛΛ. : ΥΣΤ. 2. Κύριες προτάσεις επιθυµίας (ΥΠΟΤ.ΠΡΟΣΤ.) : επιθυµία, προσταγή, ευχή, παράκληση. Βουλητικές προτάσεις µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 3. ευτερεύουσες προτάσεις ευτερ. Με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ( απαρεµφ.) 4. Υποθετικοί λόγοι α) Υπόθεση = πάντα υποτακτική β) Απόδοση = (i) προτάσεις κρίσεως απρµφ. (ii) προτάσεις επιθυµίας βουλητ προτ µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 5. ego se / irse meus suus / ipsiuw tu ille tuus illius hie ille / is iste ille / is nune tunc hic ibi hobie illo die cras postero die abhue ad id tempus 6. Ευθείες ερωτήσεις Πλάγιες ερωτήσεις µε υποτ. ή απρµφ. 42

13 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Ισχύει κανονικά ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ Εξαρτώνται από : ερωτηµατικά, λεκτικά, γνωστικά, αποπειρατικά Εισάγονται : µε ερωτηµατικά µόρια, αναφορικές αντωνυµίες, αναφορικά επιρρήµατα Εκφέρονται : πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ( γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενο της πρότασης ) Χρησιµεύουν ως : ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Πλάγιες ερωτήσεις εισάγονται και µε το si µετά από επιρρήµατα που σηµαίνουν : αναµονή ( exreeto), απόπειρα ( conot ). Επίσης εισάγονται µε το an ( an non ) µετά τα : hand scio, nescio, dubino, incertum est. Ρήµα αναπονής / απόπειρας + si πλάγια ερ. Hand scio Nescio + an (an non ) + πλάγια ερ. Dubito Incertum est. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Ισχύει κανονικά γιατί οι πλάγιες ερωτήσεις εκφέρονται πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ = κύριες προτάσεις ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ α) Εισάγονται µε ερωτηµ αντ και ερωτηµ επιρρ quis quantus ubi quando cur quin α) ne β) num γ) none ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ 1. ΑΠΛΕΣ ΕΡ. Εκφέρονται µε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ( απορία ) 2. ΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΡ. α) utrum (ne)... an 43

14 β) un γ) an non ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Εκφέρονται µε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή ΥΠΟΤ. Μερικές φορές δεν έχουν ερωτ µόριο 44 ΓΕΡΟΥΝ ΙΑΚΗ ΕΛΞΗ Είναι η µετατροπή του γερανδίου σε γερουνδιακό ( ενεργητική σύνταξη σε παθητική σύνταξη ) Τρόπος µε τον οποίο γίνεται η Γ.Ε. Α) το αντικείµενο του γερανδίου παίρνει την πτώση του γερανδίου. ( η πτώση του γερανδίου καθορίζεται από τη σύνταξή του, η οποία σύνταξη παραµένει και µετά την έλξη, γι αυτό το αντικείµενο παίρνει συντακτικά τη θέση του γερανδίου ). Β) το γεράνδιο γίνεται γερουνδιακό το οποίο συµφωνεί µε το αντικείµενο σε γένος, αριθµό και πτώση. Αλλαγές µετά τη γερουνδιακή έλξη (i) η ενεργητική σύνταξη γίνεται παθητική σύνταξη (ii) το γερουνδιακό και του υποκείµενό του συµφωνούν σε γένος, αριθµό και πτώση (iii) η µετάφραση παραµένει ενεργητική (iv) ο αριθµός και το γένος του Αντ. Υπ. δεν αλλάζει. Υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη έχουµε α) Στο εµπρόσθετο γερούνδιο + Αντικ. αιτιατική (causa /gratia + γεν.γερ., ad /in + αιτ. γερ., de, ex, in. ab, + αφαιρ. γερ. ) β) επίθετα που σηµαίνουν «κατάλληλος» + δοτική γερανδίου + Αιτ. αιτιατική. Όχι υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη έχουµε : α) σε απρόθετη γενική γερανδίου και σε απρόθετη αφαιρετική γερανδίου β) σε γερούνδιο και αντικείµενο ουδέτερο αντωνυµ ή ουδέτερο επιθέτου. Παραδείγµατα : causa + resecandorum + unguim γερ.έλξη πρόθεση γερουνδιακό Υποκ. σε γενική causa + resecandi + ungues πρόθεση γερούνδιο Αντ. σε αιτ. de + interficiendo + cacsare πρόθεση γερουνδιακό Υπο. Αφαιρ. de + inderficiendo + cacsarem

15 ad + eam + obiurgandam πρόθεση + υπ. απ. αιτ. Γερανδιακού ab + obiurgandum + eam πρόθεση αιτ. γερανδίου + Αντ. σε αιτ. 1)Αναφορικές προτάσεις α) Επιθετικές αναφορικές α1. προσδιοριστικές α2. προσθετικές β) Επιρρηµατικές αναφορικές γ) Ουσιαστικές αναφορικές Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ Προσδιορίζουν ένα ουσιαστικό ή αντωνυµία όπως ο επιθετικός προσδιορισµός. Εισάγονται µε αναφ. αντων. και αναφ. επιρρ. Α1. Αναφορικές επιθετικές προσδιοριστικές Προσδιορίζουν ειδικότερα την έννοιά της λέξης στην οποία αναφέρονται. Εισάγονται µε αναφ.αντ./αναφ. επιρρ. Εκφέρονται µε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΈΛΞΗ : Η υποτακτική που υπάρχει στις προτάσεις αυτές οφείλεται συχνά (όχι πάντα ) σε έλξη δηλαδή επηρεάζεται από µια Υποτ. που προηγείται ή ακολουθεί. Α2. Αναφορικές επιθετικές προσθετικές Προσδιορίζουν ολόκληρο το περιεχόµενο µιας πρότασης. Εισάγονται µε το quod Εκφέρονται συνήθως µε οριστική quod + οριστ. Β. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ Ισοδυναµούν µε επιρρηµατικές προτάσεις i. Αναφορικές τελικές ii. Αναφορικές συµπερασµατικές iii. Αναφορικές αιτιολογικές iv. Αναφορικές υποθετικές v. Αναφορικές παραχωρητικές εναντιωµατικές vi. Aναφορικές παραβολικές Εισάγονται µε τις εγκλίσεις των αντίστοιχων επιρρ. ή προτάσεων. 45

16 Γ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Ισοδυναµούν µε ουσιαστικά Χρησιµεύουν ως ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Εισάγονται µε αναφρ. αντικ. / αναφ. επιρρ. Εκφέρονται µε ΟΡΙΣΤΙΚΗ / ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Η ΗΜΙΠΕΡΙΟ ΟΥ (/) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Τότε : qui is ubi ibi ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ Στις επιρρηµατικές αναφορικές : Α) αναφορικές τελικές συµπερασµατικές πάντα µε ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ α) ΥΠ. ΕΝΣΤ. ( αρκτ. χρ.) β) ΥΠ. ΠΡΤ. (ιστορ.χρ.) Β) αναφορικές υποθετικές : η έγκλιση και ο χρόνος τους δικαιολογείται σύµφωνα µε τους υποθετικούς λόγους και όχι µε την ακολουθία χρόνων. Γ) αναφορικές εναντιωµατικές παραχωρητικές : η ακολουθία χρόνων ισχύει όταν εκφέρονται µε υποτακτική. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ακολουθία χρόνων, αναφέρεται στο χρόνο του ρήµατος ενώ η έλξη αναφέρεται στην έγκλιση του ρήµατος ( ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ). ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΥΘΥ Κατά την µετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ τα ειδικά απαρέµφατα και οι κατηγορηµατικές µετοχές µετατρέπονται σε κύριες προτάσεις κρίσεως µε οριστική. Τα τελικά απαρέµφατα και οι βουλητικές προτάσεις σε κύριες προτάσεις επιθυµίας µε : - προστακτική ή µε - προτρεπτική υποτακτική ή µε - αποτρεπτική υποτακτική ή µε - απαγόρευση Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις µετατρέπονται σε ευθείες ερωτήσεις µε : - οριστική ( πραγµατικό ) - υποτακτική ( απορηµατική ) Marito persaepe interrogabat : Quid agit puer? (Μ.23)

17 Πλάγια ερώτηση σε ευθεία ερώτηση Σε ευθεία ερώτηση χρησιµοποιούµε οριστική ενεστώτα («agit» ) Η υποτακτική παρατατικού ( «ageret» ) που υπήρχε στην πλάγια ερωτηµατική πρόταση δικαιολογούνταν εξαιτίας της εξάρτησής της από την µετοχή «interroganti», η οποία εξαρτιόταν από ρήµα ιστορικού χρόνου ( «respondebat» παρατατικός ) και δήλωνε το σύγχρονο στο παρελθόν. 2. Arria milites orabat, ut simul imponeretur (µάθηµα 23) Arria milites orabat : Simul imponar Βουλητική πρόταση σε κύρια πρόταση επιθυµίας : προτρεπτική υποτακτική Επειδή δεν υπάρχει τύπος της πορστακτικής για το α ενικό πρόσωπο χρησιµοποιούµε την υποτακτική ( προτρεπτική υποτακτική ) ή Arria milites orabat : «Milites imponite me simul» Βουλητική πρόταση σε κύρια πρόταση επιθυµίας : προστακτική Στην πρόταση αυτή έχουµε ενεργητική σύνταξη αφού δηλώνεται το υποκείµενο που θα ενεργήσει. 3. Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu et illum esse (µάθηµα 24) Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset : Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset : «Is domi non est», Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. 4. Nasica sensit illam domini iusu id dixisse et illum intus esse (µάθηµα 24). Nasica cogitat : Illa domini iussu id dixit et ille intus est. Ειδικά απαρέµφατα σε κύριες προτάσεις κρίσεως : οριστική 5. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit (µάθηµα 24) Interogo : Quid postea Nasica fecit? Πλάγια ερώτηση σε ευθεία ερώτηση : οριστική 6. Exclamavit Nasica se domi non esse (µάθηµα 24) Exclamavit Nasica : (Ego) domi non sum Ειδικό απαρέµφατο σε κύρια πρόταση κρίσεως ( οριστική ) 24. Cum ommes recentem esse dixissent, Cato inquit. (µάθηµα 25) Cum omnes dixissent: (Ea) recens est, Cato inquit. Ειδικό απαρέµφατο σε κύρια πρόταση κρίσεως (οριστική) 25. Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine. (µάθηµα 25) Is dicit eis: Atqui ante tertium diem (ea) decerpta est Carthagine Ειδικό απαρέµφατο σε κύρια πρόταση κρίσεως (οριστική) 26. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi partiae consulueritis. (µάθηµα 25) Cato partibus dixit: Nemo partiae consulet, nisi vos ipsi partiae consulueritis (οριστική συντελεσµένου µέλλοντα) Ειδικό απαρέµφατο σε κύρια πρόταση κρίσεως (οριστική) Στο παράδειγµα αυτό έχουµε εξαρτηµένο υποθετικό λόγο α είδους, ανοικτή υπόθεση στο µέλλον, προσδοκώµενο προτερόχρονο του πραγµατικού. 47

18 28. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. (µάθηµα 27) Pacuvius dixit: Sonora quidem sunt et grandia (ea) quae scripsisti (ή: scripseras), sed videtur (ή: videtur) tamen ea mihi duriora et acerbiora. Ειδικά απαρέµφατα σε κύριες προτάσεις κρίσεως (οριστική) Η αναφορική πρόταση quae scripsisset που λειτουργεί στα πλαίσια του πλαγίου λόγου, αφού είναι προσδιοριστική σ ένα εννοούµενο ea που είναι υποκείµενο του απαρεµφάτου esse ή ουσιαστική ως υποκείµενο στο απαρέµφατο esse, στον ευθύ λόγο εκφέρεται µε οριστική ( scripsisti ή scripseras), αφού δηλώνει πραγµατικό γεγονός κι όχι υποκειµενικό, όπως στον πλάγιο λόγο. 32. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem (µάθηµα 29) Surot dixit: Doceam parem salutationem corvum Βουλητική πρόταση σε κύρια πρόταση επιθυµίας Η υποτακτική doceam είναι προτρεπτική, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχος τύπος προστακτικής. 35. Congrediamur, ut singularis proelli eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat (µάθηµα 31) Dux hostium interrogavit: Quanto miles Latinus Romano virtute antecellit? Πλάγια ερώτηση σε ευθεία ερώτηση (οριστική) Η υποτακτική της πλάγιας ερώτησης antecellat µετατρέπεται σε οριστική ( antecellit ) προκειµένου να δηλώνει πραγµατικό γεγονός και όχι κάτι το υποκειµενικό, όπως ήταν στον πλάγιο λόγο. 46. Ego non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent. (µάθηµα 37) Ανεξάρτητος λόγος: Ego omnia et sentiebam et dicebam et faciebam, quae ad concordiam pertinebant. Τα απαρέµφατα sentire, dicere και facere θεωρούνται χρόνου παρατατικού, επειδή εξαρτώνται από ρήµα ιστορικού χρόνου ( destiti ). Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση quae pertinerent στον ευθύ λόγο δηλώνεται µε οριστική pertinebant, επειδή δηλώνει πραγµατικό γεγονός και έχει χάσει την υποκειµενικότητα του πλαγίου λόγου. 47. In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vei casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. (µάθηµα 37) Ανεξάρτητος λόγος: Nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit (ορισική συντελεσµένου µέλλοντα), salvi esse nequimus (nos). Στο παράδειγµα ενυπάρχει υποθετικός λόγος α είδους, ανοικτή υπόθεση στο µέλλον, προσδοκώµενο προτερόχρονο του πραγµατικού. 57. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur. (µάθηµα 42) Si ille (ή: is) in Manliana castra pervenerit (οριστική συντελεσµένου µέλλοντα), quo intendit, nemo tam stultus erit, qui non videat coniurationem esse factam, nemo tam improbus (erit), qui non fateatur. Ειδικά απαρέµφατα σε κύριες προτάσεις κρίσεως (οριστική) Ο εξαρτηµένος υποθετικός λόγος είναι α είδους, ανοικτή υπόθεση στο µέλλον, προσδοκώµενο προτερόχρονο του πραγµατικού. 58. Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. (µάθηµα 44) 48

19 Interrogo: Quis possit (δυνητική υποτακτική) diligere eum, quem metuat (υποτακτική από έλξη και στα πλαίσια του πλάγιου λόγου), aut eum, a quo se metuit putet (υποτακτική από έλξη και στα πλαίσια του πλάγιου λόγου)? Πλάγια ερώτηση σε ευθεία ερώτηση Η ευθεία ερώτηση εκφέρεται µε δυνητική υποτακτική ( possit ) οι αναφορικές προτάσεις που ακολουθούν, στα πλαίσια του πλάγιου λόγου (αφού οι αναφορικές αντωνυµίες µε τις οποίες εισάγονται αναφέρονται στο αντικείµενο του απαρεµφάτου diligere ) και λόγω έλξης προς την υποτακτική που προηγείται, εκφέρονται µε υποτακτική ( metuat putet ), όπως δηλαδή ήταν αρχικά. Μπορώ όµως να έχω και άλλη µια περίπτωση την ακόλουθη: Quis potest deligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet? Πλάγια ερώτηση σε ευθεία ερώτηση (οριστικό: πραγµατικό) 64. Curat et providet ne, intercepta epistula, nosta consilia ab hostibus cognoscatur. (µάθηµα 45) Caesar iubet: Ne cognita sint nostra cοnsilia ab hostibus! Βουλητική πρόταση σε κύρια πρόταση επιθυµίας Η υποτακτική ne cognita sint είναι απαγορευτική. Η απαγόρευση δηλώνεται µε noli, nolite + απαρέµφατο ενεστώτα ή ne + υποτακτική παρακειµένου. Θα µπορούσε όµως να χρησιµοποιηθεί και απλή υποτακτική αποτρεπτική ( ne cognoscantur ) 65. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae et intra castra abiciat. (µάθηµα 45)\ Caesar legatum iubet: Si adire non potes, epistulam ad amentum traqulae adliga et intracastra abice. Βουλητική πρόταση σε κύρια πρόταση επιθυµίας (προστακτική) Η υποτακτική possit της δευτερεύουσας υποθετικής πρότασης λειτουργεί στα πλαίσια του πλάγιου λόγου και στον ευθύ λόγο θα µετατραπεί σε οριστική ( potes ), επειδή σχηµατίζει υποθετικό λόγο α είδους, ανοικτή υπόθεση. 74. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, Sertorius a cerva esse monitum esse praedicabat. (µάθηµα 48) Sertorius praedicabat: Si quid durius est, quod imperandum militibus est, a cerva ego monitus sum Ειδικό απαρέµφατο σε κύρια πρόταση κρίσεως (οριστική) Στο παράδειγµα αυτό έχουµε αυτοπάθεια ( se ). Άρα, υποκείµενο του απαρεµφάτου monitum esse είναι το ίδιο το πρόσωπο που µιλά ( Sertorius ). Γι αυτό, στον ευθύ λόγο το ρήµα θα τεθεί στο α πρόσωπο ενικού αριθµού. Επιπλέον, η υποτακτική του πλαγίου λόγου esset της αναφορικής πρότασης (εξαιτίας του εννοουµένου απαρέµφατου esset ), µετατρέπεται στον ευθύ µε οριστική ( est ). 77. Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. (µάθηµα 48) Praeterea dixit: Eam cras repente in eum locum emitte, in quo (ego) cum amicis ero. Βουλητική πρόταση σε κύρια πρόταση επιθυµίας (προστακτική) Η αναφορική πρόταση µετατρέπει την υποτακτική του πλαγίου λόγου futurus esset σε οριστική ero, για να δηλωθεί πραγµατικό γεγονός. Επίσης, ο χρονικός προσδιορισµός postero die της αφήγησης µετατρέπεται σε ισοδύναµο χρονικό προσδιορισµό ( cras ) του ευθέως λόγου. 78. Postridie euis die Sertorius, admissis amicis in cubiculum sum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti: (µάθηµα 48) Sertorius dixis eis: Visum in somno mihi est cervam, quae perierat (ή perrit ή perisset), ad me reverti. Ειδικό απαρέµφατο σε κύρια πρόταση κρίσεως (οριστική) 49

20 Στην αναφορική πρόταση µπορούµε να διατηρήσουµε την υποτακτική του πλαγίου λόγου perisset ), αφού εξακολουθεί να υπάρχει εξάρτηση από απαρέµφατο ( reverti ) ή να χρησιµοποιήσουµε οριστική υπερσυντέλικου ( perierat ) ή παρακειµένου ( periit ), αγνοώντας τον πλάγιο λόγο, όπως πολλές φορές γίνεται στο σχολικό εγχειρίδιο (όπως στη σελίδα 277. άσκηση ΙΙ: η οριστική sunt ). Επιπλέον µπορούµε να σχηµατίσουµε ακόµα πιο απλό ευθύ λόγο: Sertorius dixit eis: Cerva, quae periit (ή perierat), revertit ab me. 79. Experiti enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset. (µάθηµα 49) Interrogo te: Quam aequo animo me ferro interimam, si tibi concilium non ex sententia cesserit (οριστική συντελεσµένου µέλλοντα)? Πλάγια ερώτηση σε ευθεία ερώτηση Ο εξαρτηµένος υποθετικός λόγος που υπάρχει είναι α είδους, ανοικτή υπόθεση στο µέλλον, προσδοκώµενο προτερόχρονο του πραγµατικού. 80. Cum Servius Sulpicius et Aurelius Cotta consules in senatu contenderent uter adversus Viriathum in Hispanian mitteretur, magna inter patres consciptos dissensio erat. (µάθηµα 50) Servius Sulpicius Galba et Aurelius Cotta consules interrogabant: Uter adversus Viriathum in Hispanian a vobis, patres conscripti, mittetur (οριστική µέλλοντα)? Πλάγια ερώτηση σε ευθεία ερώτηση (οριστική: πραγµατικό) Χρησιµοποιήσαµε οριστική µέλλοντα mittetur, γιατί κινηθήκαµε µε βάση το νόηµα. Θα µπορούσαµε ακόµα να χρησιµοποιήσουµε και οριστική ενεστώτα mittitur ως εξής: Servius Sulpicius Galba et Aurelius Cotta consules interrogabant: Uter adversus Viriathum in Hispaniam a vobis, patres concripti, mittitur? Και στις δύο αυτές περιπτώσεις είχαµε παθητική σύνταξη. Ας δούµε πως θα γίνει το ίδιο παράδειγµα µε ενεργητική σύνταξη. Servius Sulpicius Galba et Aurelius Cotta consules interrogabant: Utrum (nostrum) adversus Viriathum in Hispaniam, patres consecripti, vos mittetis (οριστική µέλλοντα)? 50

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γενικά Πλάγιο λόγο έχουμε όταν τα λόγια ή τις σκέψεις κάποιου δεν τα πληροφορούμαστε όπως ακριβώς τα είπε ή τα σκέφτηκε, αλλά μας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

2) Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου αυτό είναι δυνατόν.

2) Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου αυτό είναι δυνατόν. 1) Να μετατρέψετε το ρήμα της πρώτης πρότασης του κάθε ζεύγους σε μετοχή, απόλυτη ή συνημμένη, ανάλογα με την περίπτωση έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να αποτελέσουν μία. α) Galli exercitum Romanum profligaverunt.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα των Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλε (τον) στην Ρώμη, είτε, όταν επιστρέφεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-229-9 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ Ë Á Ô É Í É Ê Á à ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Να μεταφράσετε το κείμενο XXXI. XXI. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 2013-2014 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ σελ. 63 1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Curius et Fabricius,antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ ΜΑΘΗΜΑ XXIV LECTIO QUARTA ET VICESIMA ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να µεταφέρετε τα προσηγορικά 23 ονόµατα της α, β και γ κλίσης στην

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Προσομοίωσης στα Λατινικά Ημερομηνία: 1-3-2015 Τμήματα: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαγώνισμα Προσομοίωσης στα Λατινικά Ημερομηνία: 1-3-2015 Τμήματα: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Διαγώνισμα Προσομοίωσης στα Λατινικά Ημερομηνία: 1-3-2015 Τμήματα: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενα sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut

Διαβάστε περισσότερα

[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

[1] Φιλολογική Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλειο» - Ν. Ρουσάκης ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [1] ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 21 ο ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM deletis: το β πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα everterunt: το απαρέμφατο παρακειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 4 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γ λώσσα 5 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γλώσσα ΟΕΦΕ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η εξέγερση των νέων, κυρίως µαθητών, τον τελευταίο µήνα του έτους (2008) ήρθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα Λατινικά Γ Λυκείου Α. Κείμενο Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Α. Κείμενο Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Sed venti

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΜΑΘΗΜΑ XXVII LECTIO SEPTIMA ET VICESIMA TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Tων κυρίων ονοµάτων του κειµένου να γραφεί η ονοµαστική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εκτός από τους συνηθισμένους περιφραστικούς τύπους των ρημάτων των 4 συζυγιών (υποτακτική Μέλλοντα, απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ SCRIPTA MANENT

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ SCRIPTA MANENT ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ SCRIPTA MANENT Δρ. ΕΙΡΗΝΗ Α. ΑΡΤΕΜΗ ΑΘΗΝΑ 2013 Επιμέλεια: Ειρήνη Αρτέμη, Γιώργος Δαμιανός damianos.com.gr 1 Μάθημα 21- Lectio prima et vicesima ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ» ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η αξιολόγηση του μαθήματος των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις σελ. 2 2. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXIX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXIX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXIX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα