Περίληψη : Στην παρούσα εργασία μέσα από βιβλιογραφικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη : Στην παρούσα εργασία μέσα από βιβλιογραφικές"

Transcript

1

2

3

4

5 Περίληψη : Ο κινηματογράφος υπήρξε ένα μέσο που έχει επηρεάσει κατά καιρούς τον τουρισμό. Μέσω τεχνικών κατορθώνει να δημιουργεί κοινωνικά πρότυπα, προβάλλοντας νέους αστέρες, αλλά και τουριστικές τάσεις αναδεικνύοντας διάφορους προορισμούς. Η μελέτη του κινηματογραφικού τουρισμού συνδέεται με την έννοια της φιλμικής εικόνας και με την πραγματικότητα που αυτή δημιουργεί καθώς έχει την ικανότητα να κατευθύνει το θεατή μέσω της διαδικασίας της ταύτισης και επομένως να επηρεάζει τις καταναλωτικές του προτιμήσεις για την επιλογή του τουριστικού τόπου. Ο κινηματογράφος δημιουργεί ένα εικονικό παρόν συνδυασμένο με μια αίσθηση αμεσότητας, μια εντύπωση της πραγματικότητας. Σύγχρονος και αρχαϊκός ταυτόχρονα ως αρχείο των ψυχών, μας επιτρέπει να φωτογραφίσουμε τις κινήσεις, τις συμπεριφορές και τις επιθυμίες μας. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία κατευθυνόμενων μοτίβων συμπεριφοράς που συνδέεται με την έννοια του πώς να είσαι ο τουρίστας αλλά και με την κατασκευή τόπων που να ανταποκρίνονται στα όνειρα και τις μνήμες του τουρίστα. Για τον λόγο αυτό, ο κινηματογράφος χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα ως ένα από τα εργαλεία προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Ο ελληνικός κινηματογράφος λειτουργώντας επιχειρηματικά υπερ του τουρισμού, συμβάλει στη διάδοση της τουριστικής φυσιογνωμίας της χώρας. Το εργαλείο του μοντάζ είναι από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που κατευθύνουν το θεατή καθώς επιτρέπει την καθιέρωση ενός διαφορετικού χώρου και χρόνου από την πραγματικότητα που ζούμε. Το μοντάζ μέσω της ικανότητας αυτής μας επιτρέπει να περιπλανηθούμε στο χώρο και να συγκροτήσουμε μια οπτική. Στην παρούσα εργασία μέσα από βιβλιογραφικές πηγές και αρθρογραφία, προσπαθούμε να κατανοήσουμε ποιο είναι το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας στις δεκαετίες του 50 και του 60, μέσα από τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις. Εστιάζοντας σε πέντε ενδεικτικά παραδείγματα εξετάζουμε μέσω του μοντάζ τον τρόπο περιπλάνησης που προτείνουν οι ταινίες και κατ επέκταση την εικόνα που διαμορφώνουν για το χώρο. Μέσα από την ανάλυση αυτή παρουσιάζουμε τις εικόνες που προβάλλονται και συμπεραίνουμε για τις τάσεις που εμφανίστηκαν στον τουρισμό εκείνης της περιόδου όπως για i

6 παράδειγμα η βρετανική περιηγητική παράδοση του 18 ου αιώνα, η μεταπολεμική περιήγηση και η στροφή στο φυσικό τοπίο, η προβολής μιας διονυσιακής Ελλάδας, το αίτημα εξυγχρονισμού μέσα από το Αμερικανικό σχέδιο Μάρσαλ, το στοιχείο της ελληνικότητας μέσω βλεμμάτων. ii

7 Abstract : Cinema has often influenced tourism. Through its techniques it manages to create social standards, promoting new stars and tourist trends featuring different destinations. The study of cinematic tourism is connected with the idea of the filmic image and the reality that it creates, since it has the ability to direct the viewer through the process of identification and therefore to affect consumer s preferences regarding the choice of touristic destination. Cinema creates a virtual present connected with a sense of immediacy, an impression of the reality. Being, at the same time, a modern and archaic record of souls, it allows us to capture our movements, our behaviors and our wishes. As a result, guided behavioral motifs are created and connected with the idea of what it is like to be a tourist and with the creation of spaces that will respond to the dreams and the memories of a tourist. For that reason, cinema was used by Greece as one of its methods of promoting Greek tourism. Greek cinema acting in favor of tourism, contributes to the promotion of touristic identity of the country. Montage is one of the most characteristic elements that guide the viewer, since it allows the establishment of a different space and time than the one we live in. Through this ability, montage allows us to wander around a space and create a new point of view. In this paper, we try to understand which is the touristic profile of Greece during the 50s and the 60s, as it was promoted through cinematic representations, using bibliographic resources and articles. Focusing on five indicative examples, we examine the way of roaming that they propose and consequently the image of space they create with the use of montage. Through this analysis, we present the images that are promoted and we assume the trends that existed at tourism during that period, for example the British roaming tradition of the 18th century, post-war roaming and the turn to natural landscape, the projection of a bacchanalian Greece, the request of modernization through the American Marshall plan, the element of Greek identity through intersected gazes. iii

8 Προοίμιο : Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει τίτλο " 5 τουριστικές ιστορίες από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60 ". Αφορμή για την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας ήταν το ενδιαφέρον μου για τον κλάδο του τουρισμού καθώς θεωρώ ότι αποτέλεσε ανέκαθεν ένα από τους σημαντικότερους τομείς για τη χώρα. Η εστίαση στον κινηματογράφο ως εργαλείο έγινε επείδη ακριβώς αποτελεί ένα μέσω που ασκεί Μεγάλη επιρροή στο θεατή και επηρεάζει τις καταναλωτικές του απόψεις. Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η προσπάθεια να κατανοήσουμε ποιο είναι το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας μέσα από τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Αρχικά, στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Δημήτρη Γιαννίση για τη καθοδήγηση του, τις ουσιώδεις συμβουλές και παρατηρήσεις καθώς και την αδιάκοπη ενθάρρυνση που μου παρείχε σε όλο αυτό το διάστημα. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με τη στήριξη και τη συμπαράσταση τους αυτούς τους μήνες συνέβαλαν στην εκπλήρωση του στόχου μου: την οικογένεια μου, τους φίλους μου, τους συμφοιτητές μου. iv

9 Περιεχόμενα : 1. Περίληψη.i 2. Abstract iii 3. Προοίμιο.iv 1. Εισαγωγή Κινηματογραφικός τουρισμός Η χρήση του κινηματογράφου για την προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα Το μοντάζ, ο χώρος και ο χρόνος Μοντάζ και περιπλάνηση Ανάλυση των ταινιών Οι δεκαετίες Greece : the immortal land. 34 v

10 6.3 Ο μπαμπάς μου και γω Το κορίτσι με τα μαύρα Ποτέ την Κυριακή Boy on a Dolphin Συμπεράσματα Βιβλιογραφία. 83 vi

11

12

13 1. Εισαγωγή : Στην εν λόγω εργασία προσπαθούμε να κατανοήσουμε το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας στις δεκαετίες του 50 και του 60 μέσω των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων. Ως εργαλεία χρησιμοποιούνται βιβλιογραφικές πηγές, αρθρογραφία αλλά και μια σειρά ταινιών προκειμένου να παρουσιάσουμε τις διάφορες εικόνες που δημιουργούνται αλλά και να συμπεράνουμε για τις τάσεις που εμφανίζονται στον τουρισμό εκείνης της περιόδου. Αρχικά μελετάται το φαινόμενο του κινηματογραφικού τουρισμού. Ο κινηματογράφος υπήρξε ένα μέσο που έχει ε- πηρεάσει κατά καιρούς τον τουρισμό. Μέσω τεχνικών κατορθώνει να δημιουργεί κοινωνικά πρότυπα, προβάλ- 1

14 λοντας νέους αστέρες, αλλά και τουριστικές τάσεις αναδεικνύοντας διάφορους προορισμούς. Το φαινόμενο του κινηματογραφικού τουρισμού είναι αρκετά πολύπλοκό και συνδέεται με την έννοια της φιλμικής εικόνας καθώς και την πραγματικότητα που αυτή παρουσιάζει. Η φιλμική εικόνα έχει την ικανότητα να κατευθύνει το θεατή και να ε- πηρεάζει τις καταναλωτικές του προτιμήσεις, οδηγώντας τον σε κατευθυνόμενα μοτίβα συμπεριφοράς αλλά και συμβάλλοντας στην κατασκευή τουριστικών τόπων, προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες. Για τον λόγο αυτό, ο κινηματογράφος χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα ως ένα από τα εργαλεία προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Ειδικά την περίοδο που εξετάζουμε η Ελλάδα προσπαθεί να προβάλλει το τουριστικό της προφίλ. Παράδειγμα αποτελούν παραγωγές που οργάνωσε ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού, στερεότυπα που διαμορφώθηκαν και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για διαφημιστικές καμπάνιες και αφίσες αλλά και ελληνικές και ξένες ταινίες που προέβαλαν το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας τόσο στο ε- ξωτερικό όσο και εγχώρια. Στη συνέχειά προσπαθούμε να αναλύσουμε το χαρακτήρα του μοντάζ ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που κατευθύνουν το θεατή. Μέσω της συρραφής των πλάνων ο σκηνοθέτης ε- πιλέγει ορισμένες κινήσεις, τις αλλάζει ή τις μεγεθύνει, άλλες τις αποκλείει, ταξιδεύει πολλές ώρες, αιώνες, χιλιόμετρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιταχύνει, επιβραδύνει, σταματάει, πάει α- νάποδα. Αυτή η συστολή και διαστολή του χώρου και του χρόνου είναι καθοριστική για την κατεύθυνση της γνώμης του θεατή γεγονός που αποδεικνύεται και από πειράματα που υπήρχαν με ποιο γνωστό του Vsevolod Pudovkin. Το μοντάζ μέσω της ικανότητας αυτής μας επιτρέπει να περιπλανηθούμε στο χώρο και να συγκροτήσουμε μια ο- πτική. Η έννοια τη περιπλάνησης βοηθά να κατανοήσουμε την έννοια του Αρχιτεκτονικού χώρου. Στο επόμενο κομμάτι της εργασίας χρησιμοποιούμε την έννοια του μοντάζ και εστιάζουμε σε πέντε παραδείγματα προκειμένου μέσω της περιπλάνησης που προτείνουν να κατανοήσουμε την εικόνα που διαμορφώνουν για το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την ταινία «Greece the immoral land» παρουσιάζεται η ει- 2

15 κόνα της Ελλάδας μέσα από τα αξιοθέατα αλλά και το σύγχρονο τεχνητό και φυσικό περιβάλλον. Μέσα από τη διαδρομή, σκιαγραφώνται τα πορτραίτα τόσο των ανώνυμων ανθρώπων, όσο και των σύγχρονων δημιουργών των γραμμάτων και των τεχνών, μέσα από τα έργα τους. Ο σκηνοθέτης επηρεασμένος από το σοβιετικό μοντάζ αλλά και το empire marketing board στο ο- ποίο ήταν και μέλος παρουσιάζει τον χώρο κάνοντας σαφείς αναφορές στη βρετανική περιηγητική παράδοση του 18 ου αιώνα. Η επόμενη ταινία που αναλύεται είναι το «Ο μπαμπάς μου και γώ». Η κάμερα πλέον από την πόλη στρέφεται στο ξενοδοχείο. Η περιπλάνηση αφορά αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις. Σημαντικό ρόλο για την συγκρότηση της οπτικής, παίζει τόσο η αλλαγή της κλίμακας των πλάνων, αλλά και η συρραφή τους. Η ο- πτική που προβάλλει η ταινία, εστιάζει σε μια εικόνα της Ελλάδας που αποτελείται από πολυτελή ξενοδοχεία με ε- γκαταστάσεις, που εστιάζουν στην διασκέδαση και στη θάλασσά. Τόσο οι χώροι όσο και η ποικιλία των παροχών, υ- πόσχονται άνεση στους τουρίστες και ειδικά στην οικονομική ελίτ εκείνης της περιόδου στην οποία στόχευε ο τουρισμός. Το έργο κάνει σαφείς αναφορές στη διονυσιακή Ελλάδα μέσα από την κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων και πιο συγκεκριμένα των ξενοδοχείων Ξενία αλλά και της προβολής της διασκέδασης και των μπάνιων. Μέσα από την ταινία «Το κορίτσι με τα μαύρα» ο σκηνοθέτης επηρεασμένος από τον ιταλικό νεορεαλισμό δίνει ι- διαίτερη έμφαση στην απεικόνιση του τοπίου, που δεν είναι φανταστικό ή παραμορφωμένο αλλά περισσότερο αληθινό με αποτέλεσμα να καταγράφει την εικόνας της ταλαιπωρημένης από τον πόλεμο Ελλάδας, αλλά και ενός τρόπου ζωής, όπου σκοπός είναι η επιβίωση μέσα από τις δυσκολίες. Εν τέλει, η εικόνα που διαμορφώνουμε τόσο για τον τουρισμό, όσο και για τη ζωή των ανθρώπων, απέχει από κάθε εξοραιστική πρόθεση. Μέσα από τα κινούμενα αλλά και τα σταθερά κάδρα, την αλλαγή της κλίμακάς τους, αλλά και τη συρραφή τους παρουσιάζεται η σκληρή εικόνα μιας ταλαιπωρημένης επαρχίας που α- γωνίζεται να επιβιώσει, στοιχεία που είναι εμφανή και στον αρχιτεκτονικό χώρο. Το έργο κάνει σαφείς αναφορές στην μεταπολεμική περιήγηση όπου ο τουρισμός στρέφεται από τα αρχαία μνημεία στο Φυσικό τοπίο αλλά και στη 3

16 μεταπολεμική Ελλάδα που είναι ταλαιπωρημένη. Η επόμενη ταινία είναι το «Ποτέ την Κυριακή». Η εικόνα που προβάλλεται για το προφίλ της Ελλάδας μέσω της ταινίας, τόσο με την κίνηση της κάμερας, την αλλαγή της κλίμακας, αλλά και τη συρραφή των πλάνων, στηρίζεται στο στοιχείο της ελληνικότητας. Ο τόπος που προβάλλεται δεν είναι ανεπτυγμένος και ελκυστικός τουριστικός χώρος σύμφωνα με τις αντιλήψεις του δυτικού κόσμου. Ωστόσο, η έννοια της αυθεντικότητας των αρχαίων μνημείων, της θάλασσας, αλλά και της διασκέδασης των ανθρώπων, που ενώ δίνουν αγώνα επιβίωσης δεν λείπει το καθημερινό χαμόγελο και η χαρά, τον καθιέρωσε ως έναν τουριστικό τόπο. Το ενδιαφέρον, επικεντρώνεται στα διασταυρούμενα βλέμματα. Πρόκειται για μία από κοινού α- ποδοχή της διπλής ιδιότητας του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου, ο ο- ποίος λειτουργεί ταυτόχρονα ώς σκηνικό της καθημερινότητας μιας Ελλάδας του εκσυγχρονισμού, μέσω της ανασυγκρότησης της οικονομίας και της ανοικοδόμησης και ως τόπος αναφοράς του μύθου και της ιστορίας για τον δυτικό κόσμο της εποχής της νεωτερικότητας. Τέλος μέσω της ταινίας «Boy on a dolphin» προβάλλεται μια εικόνα για το προφίλ της Ελλάδας που στηρίζεται στην αντίθεση τριών διαφορετικών περιοχών. Η συρραφή των πλάνων, μας ε- πιτρέπει να περιπλανηθούμε στο χώρο δείχνοντας μας τη ζωή στην αμόλυντη και μη ανεπτυγμένη επαρχία, με τα ά- σπρα σπίτια, το όμορφο φυσικό τοπίο και τα αξιοθέατα. Εκεί οι κάτοικοι, παλεύουν για να επιβιώσουν, αλλά η διασκέδαση κατέχει σημαντική θέση στη ζωή τους. Στη συνέχεια, η προσοχή επικεντρώνεται στο πλοίο του Αμερικανού αρχαιοκάπηλου, προβάλλοντας έναν τελείως διαφορετικό τόπο, όπου η πολυτελής διακόσμηση είναι κυρίαρχη. Τέλος, υπάρχει η ανάδειξη της μοντέρνας Αθήνας της προόδου και του εκσυγχρονισμού, ως το διαλεκτικό ανάλογο της παραδοσιακής, ολίγον οπισθοδρομικής αλλά και «αμόλυντης» ενδοχώρας και του δυτικού τρόπου ζωής. Το έργο κάνει σαφείς αναφορές στο αίτημα εξυγχρονισμόυ της χώρας μέσω του αμερικανικού σχεδίου Μάρσαλ. Στο τρίτο κομμάτι της εργασίας μέσω των εικόνων που δημιουργούνται συμπεραίνουμε για τις τάσεις που εμφανίστηκαν στον τουρισμό εκείνης της περιόδου. Αυτές οι τάσεις δημιουργούνται 4

17 τόσο από τις ταινίες που μελετάμε όσο και από μια σειρά άλλων ταινιών και είναι : η βρετανική περιηγητική παράδοση του 18 ου αιώνα μέσω της οποίας τουρισμός επικεντρώνεται στα αρχαία μνημεία και στην απόδοση χαρακτηριστικών της αρχαιότητας στους σύγχρονους κατοίκους. Η δεύτερη τάση αφορά στην μεταπολεμική περιήγηση μιας Ελλάδας που είναι ταλαιπωρημένη. Ο τουρισμός αλλάζει χαρακτήρα και από τα αρχαία μνημεία στρέφεται στο φυσικό τοπίο. Η Τρίτη τάση κάνει αναφορές στο αίτημα εξυγχρονισμού της Ελλάδας μέσω του αμερικάνικου σχεδίου Μάρσαλ και στην ένταξή της στο δυτικό τρόπο ζωής. Μια διαφορετική τάση α- φορά στην προβολή μιας διονυσιακής Ελλάδας μέσω της κατασκευής τουριστικών εγκαταστάσεων αλλά και εγκαταστάσεων που αφορούν τα μπάνια και τη διασκέδαση. Τέλος άλλη τάση αφορά στην προβολή του στοιχείου της ελληνικότητας μέσα από διασταυρούμενα βλέμματα των διεθνών συμπαραγωγών. 5

18 2. Κινηματογραφικός τουρισμός : Ως κινηματογραφικός τουρισμός, ορίζεται η επίσκεψη τουριστών σε κάποιο προορισμό ή κάποιο θέλγητρο του προορισμού, η οποία έχει υποκινηθεί από την προβολή του συγκεκριμένου προορισμού στην τηλεόραση, σε βίντεο ή στην κινηματογραφική οθόνη. Η έννοια του «κινηματογραφικού τουρισμού», είναι σαφώς πολύπλοκη. Πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο για να κατανοηθεί απαιτεί πρώτα την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο κινηματογράφος επιδρά στον τουρισμό, έ- πειτα το πώς συνδέεται ο τουρισμός με τον κινηματογράφο και τελικά πώς αυτά τα δύο δημιουργούν την έννοια του «κινηματογραφικού τουρισμού». Ο τουρισμός και οι κινηματογραφικές ταινίες, αποτελούν δύο πολύ μεγάλες 6

19 βιομηχανίες οι οποίες συνεργάζονται με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου κέρδους. Αντιμετωπίζουν συνεχή πρόοδο και προσφέρουν νέες καινοτομίες στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο βέβαια παρουσιάζεται καταβεβλημένο από τη συνεχή παρουσία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: Ο κινηματογράφος, είναι ένα ισχυρό όργανο προβολής, όπως επίσης και πηγή πολιτισμού αφού μέσω αυτού προβάλλονται και άλλες τέχνες όπως ποίηση, λογοτεχνία. Ως όργανο προβολής, μπορεί να δημιουργεί κοινωνικά πρότυπα, προβάλλοντας νέους αστέ- ρες, αλλά και τουριστικές τάσεις, αναδεικνύοντας διάφορους προορισμούς. Στη σημερινή εποχή ο κινηματογράφος, έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο κοινό το οποίο επεκτείνεται και εκτός της κινηματογραφικής αίθουσας. Όσο οι άνθρωποι διαβάζουν λιγότερο και στον α- ντίποδα παρακολουθούν περισσότερο κινηματογράφο, τόσο η προαναφερθείσα επιρροή θα μεγεθύνει. Η δύναμη του κινηματογράφου και επομένως και η πηγή της επιρροής που α- σκεί στο θεατή, έγκειται στη δύναμη της ίδιας της φιλμικής εικόνας και στην πραγματικότητα που αυτή παρουσιάζει. 1 Ο κινηματογράφος είναι μια ιδιόμορφα χωρική μορφή πολιτισμου γιατί ο κινηματογράφος λειτουργεί και καταλαβαίνεται με όρους οργάνωσης του χώρου. Ο κινηματογράφος είναι ένα χωρικο σύστημα και επειδή δε μπορεί να αντέξει την προσοχή που υπάρχει στο κείμενο από πολλές κινηματογραφικές σπουδές είναι πιο πολύ ένα χωρικό σύστημα παρά ένα Στο «The photoplay a psychological study», του ψυχολόγου και φιλοσόφου του Χάρβαρντ Hugo Munsterberg ( 1916 ) επισημαίνεται ότι, ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που μιμείται τους τρόπους με τους οποίους η συνείδηση διαμορφώνει τον εξωτερικό κόσμο. Το φωτοέργο μας αφηγείται, μια ανθρώπινη ι- στορία ξεπερνώντας της φόρμες του ε- ξωτερικού κόσμου, κυρίως το χώρο το χρόνο και την αιτιότητα και προσαρμόζοντας τα γεγονότα στις φόρμες του ε- σωτερικού κόσμου, κυρίως την προσοχή τη μνήμη τη φαντασία και το συναίσθημα 1. Το ενδιαφέρον, επικεντρώνεται στις εσωτερικές φόρμες του κινησύστημα με κείμενο στo οποίo η χωρικότητα είναι αυτή που τo κάνει διαφορετικό και σ αυτό το πλαίσιο δίνει την ειδική πιθανότητα να φωτίσει τους ζωντανούς χώρους της πόλης και των κοινωνιών επιτρέποντας μια πλήρως 7

20 ματογράφου δηλαδή στην κινηματογραφική γλώσσα που μετατρέπει τετριμμένα επεισόδια σε μια νέα τέχνη. Ο σκηνοθέτης επιλέγοντας να παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία, μετατρέπει το χάος των αισθητικών εντυπώσεων, σε κόσμο της ταινίας. Η χρήση του χώρου και του χρόνου, υ- περβαίνει τη θεατρική δραματουργία μέσα από τεχνικές, όπως το κοντινό πλάνο, τα ειδικά εφέ και οι γρήγορες ε- ναλλαγές σκηνών μέσω του μοντάζ. Αυτή ακριβώς η απόσταση του κινηματογράφου από τη φυσική πραγματικότητα, τον εντάσσει στην πνευματική σφαίρα. Επεκτείνοντας την παράδοση του φιλοσοφικού ιδεαλισμού, όπου η νηματογράφου. Η εντύπωση του βάθους που προσφέρει η κινηματογραφική εικόνα, παρά τη γνώση του θεατή ότι είναι πλαστή, βρίσκει τη ρίζα της μεταγενέστερης έννοιας της διχασμένης πίστης, το ναι μεν αλλά, της κινηματογραφικής θεωρίας της δεκαετίας του Επομένως, συγκροτείται η θέση ότι η ταινία υπάρχει τελικά, όχι μόνο στο σελιλόιντ, αλλά μέσα στο μυαλό που την αναπλάθει, προϊδεάζονται για τη θεωρία της πρόσληψης της δεκαετίας του Θεωρείται σαν ένα είδος γλώσσας με τη δική του γραμματική σύνταξη και λεξιλόγιο 2. συνθετική κατανόησης του κινηματογραφικού θέματος, της μορφής, της βιομηχανίας στο πλαίσιο του παγκόσμιου καπιταλισμού. Shiel, Mark, Fitzmaurice, Tony [ 2001 ], Cinema and σκέψη διαμορφώνει την πραγματικότητα, ο Hugo Munsterberg υποστηρίζει, ότι ο κινηματογράφος επαναπροσδιορίζει την τρισδιάστατη πραγματικότητα, σύμφωνα με τους νόμους της σκέψης. Σε αντίθεση με την πραγματικότητα ο κινηματογράφος, προκαλεί ευχαρίστηση απελευθερώνοντας τον απτό κόσμο, από τη βαρύτητα του χώρου του χρόνου και της αιτιότητας, στολίζοντάς τον αντ αυτών με τις μορφές της δικής μας συνείδησης. Η έμφαση επικεντρώνεται στον ενεργό θεατή, που αναπληρώνει τα κινηματογραφικά χάσματα μέσα από πνευματικές και συναισθηματικές επενδύσεις, συμμετέχοντας έτσι στο παιχνίδι του κιthe city : film and urban societies in a global context, σελ.125, Uk : Blackwell publishers 2 Stam, Robert [ 2004 ], Εισαγωγή στη θεωρία του κινηματογράφου, σελ , Αθήνα : Εκδόσεις πατάκη 8

21 Η ΕΠΙΡΟΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΗ: Αυτή ακριβώς η φιλμική εικόνα, αλλά και η πραγματικότητα που προβάλλει, κατευθύνουν το θεατή μέσω της διαδικασίας της ταύτισης και επομένως επηρεάζουν τις καταναλωτικές του προτιμήσεις για την επιλογή του τουριστικού τόπου. Η συνάντηση της ψυχανάλυσης με τον κινηματογράφο, ήταν κατά μια έννοια η κατάληξη ενός μακροχρόνιου φλερτ αφού και τα δύο γεννήθηκαν περίπου την ίδια εποχή. Στο «Cinema ou lhomme imaginaire» ( 1958 ) o Edgar Morin, επανεξέτασε τον καθιερωμένο όρο κινηματογραφική μαγεία, αυτήν τη φορά όμως με σκοπό να τονίσει την ικανότητα του κινηματογράφου να δαμάζει το θεατή. Κατά τον Morin, ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς μια ταινία. Την ζει με νευρωσική ένταση, ως μια μορφή κοινωνικά εγκεκριμένης παλινδρόμησης, μια θεματική που θα συνέχιζαν οι ψυχοσημειολόγοι. Ο κινηματογράφος, εμπλέκει τους θεατές σε βάθος. Σύγχρονος και αρχαϊκός ταυτόχρονα ως αρχείο των ψυχών, μας επιτρέπει να φωτογραφίσουμε τις κινήσεις τις συμπεριφορές και τις επιθυμίες μας. Διαποτίζοντας τον κινηματογράφο με την ευαισθησία και την φαντασία τους οι θεατές, βιώνουν δυνατά συναισθήματα ακόμη και μια λατρευτική αφοσίωση. Οι θεωρητικοί της ψυχανάλυσης, ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την ψυχική διάσταση της ισχυρής εντύπωσης, της πραγματικότητας του κινηματογραφικού μέσου. Τους ενδιέφερε δηλαδή να εξηγήσουν, την εξαιρετική δύναμη που ασκεί ο κινηματογράφος πάνω στα ανθρώπινα συναισθήματα. Ο Jean Luis Baudry, ήταν ο πρώτος που επηρεάστηκε από την ψυχαναλυτική θεωρία, για να χαρακτηρίσει την κινηματογραφική μηχανή ως μια τεχνολογική θεσμική και ιδεολογική μηχανή, με ισχυρές επιρροές στο θεατή. Στο «Ideological effects of the basic cinematic apparatus» ( 1971 ), υποστήριξε ότι η μηχανή κολακεύει τον παιδικό ναρκισσισμό, προάγοντας το θεατή σε κέντρο και πηγή του νοήματος. Ο Jean Luis Baudry υπέθεσε την ύπαρξη ενός α- σύνειδου υπόβαθρου, στην ταύτιση με την έννοια ότι ο κινηματογράφος ως μια μηχανή προσομοίωσης, δεν αναπαριστά μόνο το πραγματικό, αλλά προκαλεί και έντονες υποκειμενικές επενέργειες. Στο «The imaginary signifier», ο Christian Metz υποστήριξε ότι η διπλά φαντασιακή φύση του κινηματογραφικού, σημαίνοντος φαντασιακή ως προς αυτό 9

22 που αναπαριστά και εξαιτίας της φύσης του σημαίνοντος της, αυξάνει παρά μειώνει τις πιθανότητες ταύτισης. Το ί- διο το σημαίνον, ακόμη και πριν αποτελέσει μέρος ενός πλαστού φανταστικού κόσμου, χαρακτηρίζεται από τη δυαδικότητα παρουσίας / απουσίας τυπική του λακανικού φανταστικού 3. Η εντύπωση της πραγματικότητας, είναι πιο ι- σχυρή στον κινηματογράφο από ότι στο θέατρο, γιατί οι αδύναμες φιγούρες της οθόνης που μοιάζουν με φαντάσματα, μας προσκαλούν να τις επενδύσουμε με τις φαντασιώσεις και τις προβολές μας. Ο κινηματογραφικός θεατής, ταυτίζεται πρώτα από όλα με τις δικές του μνήμες, με τον εαυτό του ως γνήσια πράξη αντίληψης. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, είναι η ιδιαίτερή χαρά να λαμβάνουμε από τον έξω κόσμο εικόνες, που είναι συνήθως εσωτερικές να τις βλέπουμε εγγεγραμμένες σε ένα φυσικό τόπο ( την οθόνη ), ανακαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο κάτι σχεδόν πραγματοποιήσιμο σε αυτές. Η Suzanne Langer ( 1953 ) υποστήριξε, ότι ο κινηματογράφος λειτουργεί με έ- ναν τρόπο ονειρικό, με την έννοια ότι δημιουργεί ένα εικονικό παρόν συνδυασμένο με μια αίσθηση αμεσότητας, μια εντύπωση της πραγματικότητας. Η συμβατική ταινία μυθοπλασίας, προκαλεί μια ελάττωση της εγρήγορσης, που πυροδοτεί μια κατάσταση παρεμφερή εκείνης του ύπνου και του ονείρου. Αυτή η ελάττωση της εγρήγορσης, υπο- δηλώνει μια απόσυρση του ενδιαφέροντος για τον έξω κόσμο και μια εντεταμένη δεκτικότητα στη φαντασιωμένη εκπλήρωση των επιθυμιών. Στον κινηματογράφο αντίθετα από ότι στο ό- νειρο, δε συγχέουμε κυριολεκτικά τις φαντασιώσεις μας με την αντίληψή, α- φού ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα απτό αντικείμενο αντίληψης, την ί- δια την ταινία. Όπως επισημαίνει ο Metz, το όνειρο είναι διπλή ψευδαίσθηση, αυτός που ονειρεύεται πιστεύει περισσότερο από το θεατή και όσα α- ντιλαμβάνεται είναι λιγότερο πραγματικά. Η διαρκής αντιληπτική διέγερση του κινηματογράφου, εμποδίζει τις α- σύνειδες επιθυμίες να ακολουθήσουν μια εντελώς παλινδρομική πορεία, επο- 3 Metz, Christian [ 1986 ], Psychoanalysis and the cinema the imaginary signifier, σελ , London : Macmillan Press 10

23 μένως και αυτό που αποτελεί ψευδαίσθηση της πραγματικότητας στο ό- νειρο, είναι μόνο μια εντύπωσή της πραγματικότητας στην ταινία 4. Η ΕΠΙΡΟΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Σύμφωνα επομένως, τόσο με την ανάλυση του χαρακτήρα του κινηματογράφου, όσο και της επιρροής που ασκεί στο θεατή, γίνεται κατανοητός ο τρόπος που ο κινηματογράφος επηρεάζει το φαινόμενο του τουρισμού. Ο κινηματογράφος είναι μια κινητήρια δύναμη που μπορεί να μεταφέρει τις ομορφιές από όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα μέρη του κόσμου και να φέρει κοντά α- πομακρυσμένα σπάνια φυσικά τοπία. Όταν αυτή η προβολή γίνεται κατ εξακολούθηση, τότε αυξάνεται και η ανάγκη του θεατή να επισκεφτεί αυτά τα μέρη. Την επιθυμία αυτή θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως «σινετουρισμό» ή αλλιώς «κινηματογραφικό τουρισμό». Ο τουρισμός στις μέρες μας είναι μία αναπτυσσόμενη ιδέα, η οποία καλύπτει μία μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Δεν αποτελεί πλέον μόνο μέσο ξεκούρασης, αλλά ένα εύρος δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να πραγματοποιεί στον ελεύθερο χρόνο του. Βασικότερο ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε ο κινηματογράφος. Οι ταινίες που προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες, είναι σαν φυλλάδια «εικονι κών διακοπών», τα οποία ασκούν συγκεκριμένη επιρροή και καθορίζουν το πώς επιλέγονται οι εκάστοτε τουριστικοί προορισμοί. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το 80% των Βρετανών διοργανώνουν τις διακοπές τους, μετά από παρακολούθηση κάποιας ταινίας, στις κινηματογραφικές αίθουσες, η οποία προέβαλε μία συγκεκριμένη τοποθεσία. Άλλες υπογραμμίζουν ότι ένας στους πέντε ανθρώπους, έχει κάνει κινηματογραφικό προσκύνημα στις τοποθεσίες από τα αγαπημένα του φιλμ. Η μελέτη του κινηματογραφικού τουρισμού, είναι σχετικά νέα στην τουριστική έρευνα. Μερικές φορές ονομάζεται 4 Stam, Robert [ 2004 ], Εισαγωγή στη θεωρία του κινηματογράφου, σελ , Αθήνα : Εκδόσεις πατάκη 11

24 τουρισμός δελεαστικής κινηματογραφικής ταινίας ή δελεαστικός κινηματογραφικός τουρισμός. Επομένως η επιρροή του κινηματογράφου στον τουρισμό, έγκειται στην δημιουργία κατευθυνόμενων μοτίβων συμπεριφοράς, που συνδέεται με την έννοια του πώς να είσαι ο τουρίστας, αλλά και με την κατασκευή τόπων προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες 5. Όπως επισημαίνει και ο John Urry, είμαστε τουρίστες για ώρα είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε μια θεαματική κοινωνία βομβαρδισμένη από σύμβολα και μέσους τόπους ο τουρισμός, είναι όλο και περισσότερο μέρος των καθημερινών μας κόσμων 6. Πολιτιστικά, κωδικοποιημένα μοτίβα τουρισμού συμπεριφοράς συνδέονται με την τάξη, την εθνικότητα και τη σεξουαλικότητα. Αυτές οι πρακτικές είναι περιορισμένες στις συνήθειες των τουριστών, ξεχωριστές ανελαστικές διαδικασίες του να είσαι. Αλλά ανεξάρτητα από αυτές τις προσανατολισμένες στην ταυτότητα διαθέσεις, δημιουργούνται τουριστικά στερεότυπα για το τι πρέπει να δεις, τι πρέπει να κάνεις και ποιες κινήσεις είναι αναγκαίες 7. Αυτή η ύπαρξη κατευθυνόμενων συμπεριφορών, πηγάζει σε αυτό που είπε ο Erving Goffman, ότι η ενδογενής δραματική φύση της κοινωνικής ζωής, διαβεβαιώνει ότι όλοι παίζουμε ρόλους σε κοινωνικά υπόβαθρα, οδηγημένες από μια επιθυμία για διαχείριση της εντύπωσης, αποσύροντας τη μάσκα μας, μόνο σε ανεπίσημα παρασκηνιακά κομμάτια 8.Επομένως ο κινηματογράφος, προβάλλει το επιθυμητό μήνυμα με το να αναπαράγουμε αναγνωρίσιμες κινήσεις. Μέσα από τον κινηματογραφικό τουρισμό, προσφέρεται η ευκαιρία στο θεατή να ανακαλύπτει καινούργιες ταυτότητες και να παίρνει καινούργιους ρόλους. Μια ανελαστική διάθεση προσδιορίζει τον τουρισμό, γιατί αλλιώς κινδυνεύει η αίσθηση του να είσαι καλά, που είναι ένας από τους στόχους του τουρισμού. Οι τουρίστες μοιράζονται 5 Edensor, Tim [ 2001 ], Performing tourism, staging tourism. (Re)producing tourist space and practice, tourist studies, 1, σελ Edensor, Tim [ 2001 ], Performing tourism, staging tourism. (Re)producing tourist space and practice, tourist studies, 1, σελ Urry, John [ 1995 ], Consuming places, σελ , New York : Routledge 8 Edensor, Tim [ 2001 ], Performing tourism, staging tourism. (Re)producing tourist space and practice, tourist studies, 1, σελ

25 κοινές συμβάσεις, σε μη προκλητικά περίχωρα ελαχιστοποιώντας τον αποπροσανατολισμό σε ανοίκεια πράγματα και σε κινήσεις που ελέγχουν τις σύμβαση 9. Το δεύτερο πεδίο που επηρεάζεται είναι η κατασκευή τόπων προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες. Η αίσθηση του χώρου δεν είναι δεδομένη αλλά διαμορφώνεται από τις προβαλλόμενες εικόνες και τις κυρίαρχες τάσεις. Ο κινηματογράφος προβάλλει μια εξιδανικευμένη εικόνα και συχνά ένας αξιοθέατος τόπος πρέπει ν αγωνιστεί προκειμένου να προσομοιάζει στην αναμενόμενη εικόνα αυτή της κινηματογραφικής παραγωγής 10. Ο λόγος που η αίσθηση του χώρου δεν είναι δεδομένη, έγκειται στο γεγονός ότι οι ταυτότητες συνδέονται με τον τόπο. Ο τόπος είναι ενδεικτικό συγκεκριμένων ταυτοτήτων, αν και η μνήμη των ανθρώπων για τον τόπο, είναι αντικείμενο σε αναρίθμητη διαταραχή. Η α- νάμνηση, δεν είναι απλά τοποθετημένη σε ένα σημείο του εγκεφάλου, περιμένοντας να ενεργοποιηθεί. Η μνήμη είναι κοινωνική. Οι άνθρωποι θυμούνται μαζί, η παραγωγή μιας κοινής μνήμης ε- νός γεγονότος ανθρώπου ή τόπου χρειάζεται συλλογική δουλειά. Οι κοινωνίες συνήθως ενώνονται από τις μνήμες και λιγότερο από άλλα. Η λήθη είναι εξίσου κοινωνικά κατασκευασμένη και ίσης σημασίας με τη μνήμη. Οι μνήμες, είναι συνήθως οργανωμένες γύρω από κτήρια και τα κοινωνικά γκρουπ, τα ιδρύματα και ολόκληρες κοινωνίες προαπαιτούν πολλαπλές και συχνά αντιφατικές πρακτικές μνήμης 11. Ακόμη, οι περιοχές επιλέγονται για να τις καταναλώσουν, επειδή υπάρχει προσδοκία κυρίως μέσω του ονείρου των φαντασιώσεων, οι οποίες δημιουργούνται από μη τουριστικές ενέργειες, όπως οι ταινίες και οι εφημερίδες. Έχει υποστηριχθεί ότι ο λόγος γι αυτό είναι, ότι ο τουρισμός λειτουργεί ως αντίβαρο στις συνέπειες ενός τεχνολογικά εξαρτημένου κόσμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου δυτικού τρόπου 9 Urry, John [ 1995 ], Consuming places, σελ.166, New York : Routledge 10 Ντάφλος, Κωνσταντίνος [ 2006 ], Μετά το τοπίο βρίσκεται στο Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός ο ρόλος του αρχιτέκτονα, επιμ. Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας, σελ.66, Αθήνα 11 Edensor, Tim [ 2001 ], Performing tourism, staging tourism. (Re)producing tourist space and practice, tourist studies, 1, σελ

26 σκέψης, είναι η πίστη ότι η αυθεντικότητα έχει κατά κάποιο τρόπο χαθεί και ότι μπορεί να ξαναβρεθεί σε άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς. Οι τουρίστες, σίγουρα αποζητούν το αυθεντικό και ο τουρισμός διατηρεί αυτήν την εμμονή. Ο τουρισμός κυριαρχείται από τη θέαση, ο τουρίστας ταξιδεύει για να δει τα αξιοθέατα. Όπως ο τουρισμός οικειοποιείται το χώρο, έτσι οικειοποιείται και την όραση. Τα αξιοθέατα, μπορούν να κατανοηθούν σαν οπτικές κατασκευές που καδράρουν την όραση, μέσα σ ένα ασφαλές αγνό οπτικό πεδίο, ενώ απομακρύνουν τα κακώς κείμενα σε τυφλή ζώνη. Ο οργανωμένος τουρισμός, είναι υπόλογος γι αυτό το οπτικό 12 Τσιγαρίδα, Ελένη [ 2006 ], Το αυθεντικό οι μύθοι και οι αλήθειες της τουριστικής αρχιτεκτονικής. Άρης Κωνσταντινίδης και ΕΟΤ βρίπεδίο, στον σύμφωνο με αυτή την παροχή τουρίστα, που παρέχει το καλόπιστο μάτι του 12. Ο κινηματογραφικός τουρισμός, μπορεί να θεωρηθεί παρακλάδι του πολιτιστικού τουρισμού και αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που αναπτύσσεται σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της βιομηχανίας του θεάματος και την αύξηση των ταξιδιών. Τα οφέλη του, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ευρέως κατανοητά. Δειλά εμφανιζόμενος σε ευρείες και διαφόρων τύπων αγορές, ο κινηματογραφικός τουρισμός, προσφέρει κάτι για όλους, όπως ακριβώς οι κινηματογραφικές ταινίες από μόνες τους και οι τουριστικοί οργανι- σμοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν κινηματογραφικές εικόνες, σαν εφαλτήρια για διαφημιστικές καμπάνιες, εφόσον τα φιλμ φαίνονται κατάλληλα για τον συγκεκριμένο προορισμό. Με άλλα λόγια, όταν ένα φιλμ κάνει πρεμιέρα καθώς επίσης και όταν διανέμεται κατά τη διάρκεια ανοίγματος μιας νέας περιόδου, παράγονται ευκαιρίες πωλήσεων και διαφήμισης. Πρόσθετες όμως επιχειρήσεις και υπηρεσίες, μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από τον κινηματογραφικό τουρισμό, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να ενθαρρύνει την παράταση και την ενίσχυση της τουριστικής σεζόν. σκεται στο Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός ο ρόλος του αρχιτέκτονα, επιμ. Τεχνικό ε- πιμελητήριο Ελλάδας, σελ.78, Αθήνα 14

27 3. Η χρήση του κινηματογράφου για την προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα : Ο κινηματογράφος, μέσα από τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιεί καθώς και τις εικόνες που προβάλει, επηρεάζει ουσιαστικά τον θεατή διαμορφώνοντας του, απόψεις που τον οδηγούν στην κατανάλωση συγκεκριμένων τόπων, δηλαδή των τόπων που διαδραματίζεται η ταινία. Για τον λόγο αυτό, ο κινηματογράφος χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα, ως ένα από τα εργαλεία προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Ειδικά την περίοδο που εστιάζουμε, δηλαδή τις δεκαετίες του 50 και του 60, η Ελλάδα καταβεβλημένη από το β παγκόσμιο πόλεμο και τον εξίσου καταστρεπτικό εμφύλιο, 15

28 προσπαθεί να προωθήσει το τουριστικό της προφίλ. Ο ελληνικός κινηματογράφος, λειτουργώντας επιχειρηματικά υπερ του τουρισμού, συμβάλει στη διάδοση της τουριστικής φυσιογνωμίας της χώρας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πραγματοποιηθεί αυτό. Για παράδειγμα παραγωγές που οργάνωσε ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού, στερεότυπα που διαμορφώθηκαν και αποτέλεσαν πηγή έ- μπνευσης για διαφημιστικές καμπάνιες και αφίσες αλλά και ελληνικές και ξένες ταινίες που προέβαλαν το τουριστικό Εικόνα 1. Επίδραση στην απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Υπόδειγμα Εισροών - Εκροών ΙΟΒΕ ) 16

29 Εικόνα 2. Αφίσα του ΕΟΤ ( Πηγή : ) προφίλ της Ελλάδας, τόσο στο εξωτερικό όσο και εγχώρια 13. Η πραγματοποίηση εγχώριων, αλλά και ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, έχει μακρά ιστορία. Ταινίες που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα, έ- χουν τύχει εμπορικής επιτυχίας στο ε- σωτερικό της χώρας, αλλά και διεθνώς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν α- ποσπάσει και σημαντικά διεθνή βραβεία. Αρχικά οι δημοφιλείς ελληνικές ταινίες των δύο πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, αναπαριστούν στην οθόνη το α- νερχόμενο τουριστικό προφίλ της χώρας, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν τον τουρισμό ως μαζική καταναλωτική συνήθεια, που εξασφαλίζει στους εργαζομένους το δικαίωμα των διακοπών, του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής 14. Οι ελληνικές ταινίες, στην πλειοψηφία τους κωμωδίες και μιούζικαλ, διαδραματίζονται σε νησιά όπως, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Κρήτη, αναδεικνύοντας τις νεόδμητες τουριστικές υποδομές και αξιώνουν την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας, ανάμεσα στους μεσογειακούς προορισμούς διακοπών της εποχής. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, ξεκινά η κινηματογραφική περιήγηση στα ελληνικά νησιά και συνεχίζεται για περισσότερο από μία δεκαετία, μέσα από τα 13 Μυλωνάκη, Αγγελική [ 2008 ], «Δουλειές με φούντες!». Η ιστορία της επιχειρηματικότητας μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο ( ), σελ.31, Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος 14 Μυλωνάκη, Αγγελική [ 2008 ], «Δουλειές με φούντες!». Η ιστορία της επιχειρηματικότητας μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο ( ), σελ.37, Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος 17

30 μιούζικαλ της Φίνος Φίλμ. Οι ελληνικές ταινίες προβάλουν τα ελληνικά νησιά ως τουριστικούς προορισμούς, παρακολουθώντας τους ήρωες στις διακοπές τους: «Δολάρια και όνειρα» (1956) του Ίωνα Νταϊφά, «Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα» (1958) του Umberto Lenzi, «Διακοπές στην Αίγινα» (1959) του Ανδρέα Λαμπρινού, «Το αγοροκόριτσο» (1959) του Ντίμη Δαδήρα, «Η Λίζα το σκασε» (1959) του Σωκράτη Καψάσκη, «Τρεις κούκλες κι εγώ» (1960) του Νίκου Τσιφόρου, «Κρουαζιέρα στη Ρόδο» (1960) του Γιάννη Δαλιανίδη, η «Αλίκη στο ναυτικό» (1961) του Αλέκου Σακελλάριου, «Νύχτες στο Μιραμάρε» (1961) του Ορέστη Λάσκου, «Τύφλα να χει ο Μάρλον Μπράντο» (1963) του Ορέστη Λάσκου, «Κορίτσια για φίλημα» (1965) και «Γοργόνες και μάγκες» (1968) του Γιάννη Δαλιανίδη, εκπαιδεύουν σταδιακά τους θεατές στη συνήθεια του παραθερισμού. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε πολλές ταινίες, γίνεται αναφορά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ο ρόλος των ο- ποίων είναι καθοριστικός για τη διεθνοποίηση του τουρισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: η «Μεγάλη Βρετανία» της Αθήνας, ένα ζωντανό κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της πόλης και το πολυτελέστερο ξενοδοχείο της εποχής, στις «Νύχτες στο Μιραμάρε» (1960), τα ξενοδοχεία «Ρόδων» και «Θέρμαι» στην «Κρουαζιέρα στη Ρόδο»(1960), το «Ξενία» στο Λαγονήσι, στην ταινία «Ο μπαμπάς μου κι εγώ»(1963), το νεόδμητο «Χίλτον» της Αθήνας στους «Τουρίστες» (1963) και το «Μον Παρνές» στην Πάρνηθα, στην κωμωδία «Ο εμίρης κι ο κακομοίρης» (1964). Η επίδειξη των τουριστικών τοπίων, κορυφώνεται τη δεκαετία του 60 στα ελληνικά μιούζικαλ, τα οποία διαφημίζουν τη νέα καταναλωτική εμπειρία του τουρισμού, στα ευρύτερα μικροαστικά στρώματα του κοινού. Τα μιούζικαλ, α- ντανακλούν τον καταναλωτικό προσανατολισμό: Εικόνες, χώροι, πρόσωπα, μετατρέπονται σε εμπορεύσιμα αγαθά, που εκτίθενται στους θεατές με μοναδικό σκοπό τη συμβολική κατοχή τους, επίσης προσφέρουν κατανάλωση ε- μπειριών και στυλ ζωής. Οι ελληνικές ταινίες, αποσκοπούν να γίνουν οι ίδιες γοητευτικοί τουριστικοί προορισμοί, όπου οι θεατές θα ταξιδέψουν νοερά, καταναλώνοντας χώρους 18

31 και εμπειρίες που πιθανότατα δεν μπορούν να κατακτήσουν στην πραγματική τους ζωή. Ο αριθμός των ταινιών που γυρίστηκαν στην Ελλάδα είναι μεγάλος, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον. Η πλειοψηφία των ταινιών βοήθησε τις περιοχές στις οποίες γυρίστηκαν οι ταινίες. Ο ξένος κινηματογράφος προσέγγισε την Ελλάδα από το 1950, συγκριμένα το 1957 γυρίστηκε η ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», όπου πρωταγωνιστούσε η Σοφία Λόρεν. Τα γυρίσματα έλαβαν μέρος στο νησί της Ύδρας και η ταινία αυτή ήταν η πρώτη που έφερε ξένα κινηματογραφικά συνεργεία στην Ελλάδα. Το 1962, γυρίστηκε η ταινία «Never on Sunday» (1962) του Jules Dassin, που κερδίζει Oscar για τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη Μελίνα Μερκούρη, στο φεστιβάλ Κανών. Η χρονιά όμως που αποτέλεσε σταθμό για την Ελλάδα είναι το 1964, με τη ταινία «Zorba the Greek» του Μιχάλη Κακογιάννη, που κέρδισε τρία Oscar (Β' γυναικείου ρόλου, σκηνογραφίας και φωτογραφίας) σε επτά συνολικά υποψηφιότητες και εδραίωσε την Κρήτη, ως έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες παραγωγές όπως «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» η «Φαίδρα» κλπ. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι εκτός από τη θετική επίδραση στην τουριστική βιομηχανία μέσω της προώθησης ενός σύγχρονου προφίλ, οι περισσότερες ξένες παραγωγές «μεταφέρουν» και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Άλλες φορές δίνοντας βαρύτητα στην ιστορία της και άλλες φορές αντανακλώντας την εικόνα του σύγχρονου πολιτισμού της. Στον ελληνικό χώρο από το 50 και μετά, καθιερώνονται διάφορα πρότυπα ελληνικότητας που διαδίδονται στο εξωτερικό και χαρακτηρίζουν την κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό της τοπικής πραγματικότητας, περιγράφοντας το χώρο με μια νοσταλγία. Οι ξένες ταινίες που γυρίστηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60, προκάλεσαν το τουριστικό ενδιαφέρον, σε μία εποχή που η Ελλάδα αναζητούσε την ανάπτυξη μέσα από τη δραστηριότητα του τουρισμού. Η σημασία των ξένων παραγωγών για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια. Έτσι όσο περισσότερο προβάλλεται το ελλη- 19

32 νικό στοιχείο στην ταινία, τόσο περισσότεροι είναι και οι τουρίστες στο νησί όπου γυρίστηκε. Επίσης διαδίδονται στο εξωτερικό διάφορες εικόνες του ελληνικού τρόπου Ζωής, εικόνες της κοινωνικής ζωής και του τοπικού πολιτισμού. Οι τόποι των γυρισμάτων, όπως η Κέρκυρα, η Ύδρα, η Ρόδος και η Κρήτη, που αποτέλεσαν τα σκηνικά των ταινιών, έ- τυχαν μεγάλης αποδοχής στο διεθνές κοινό. Είναι ενδεικτικό ότι ορισμένα από τα ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται κάθε χρόνο μεταξύ των πιο όμορφων προορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας 15 (Εικ.3 ) αλλά και της unesco ( Εικ.1 ), δείχνουν ότι η πραγματοποίηση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα επηρέασε τον τουρισμό, τόσο μέσω της ανάπτυξης των υποδομών, όσο και μέσω της εισροής τουριστών. Προφανώς επηρέασαν και άλλοι παράγοντες, που προκάλεσαν την αύξηση ή τη μείωση των α- φίξεων, επομένως αυτές οι αφίξεις δεν προκλήθηκαν μόνο από τα φιλμ, αλλά σύμφωνα με δευτερεύοντα δεδομένο αλλά και συνεντεύξεις με τον ελληνικό οργανισμό κινηματογράφου και τον ΕΟΤ, αυτά είχαν μεγάλη επιρροή 16. Ο ξένος κινηματογράφος στην Ελλάδα, εκτός από την ώθηση στον τουρισμό δημιούργησε και στερεότυπα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τον ΕΟΤ, για να προωθήσει τη χώρα μας στη διεθνή τουριστική αγορά. Τόσο διαφημιστικές καμπάνιες, όσο και αφίσες εμπνευστήκαν από στερεότυπα που προέβαλαν ταινίες, όπως η προβολή των αρχαίων μνημείων,αλλά και χαρακτηριστικά του ελληνικού τρόπου ζωής, η θάλασσα, η διασκέδαση. Οι διαφημιστικές αφίσες του ΕΟΤ, προβάλουν τα πρώτα οπτικά πολιτισμικά στερεότυπα της Ελλάδας και την προάγουν μέσω των ταινιών ως την χώρα των χάρτινων ονείρων, με αναφορές στις αρχαιότητες καθώς και στα ελληνικά νησιά 17. Παράδειγμα δεί- 15 Assadourian, Romy [ 2011 ], Greece : lights, camera travel! analysis on the process of attracting foreign filmmakers and the way their films can contribute to stranghten a destination brand : the case of Greece, journal of tourism research, 2, σελ Μυλωνάκη, Αγγελική [ 2008 ], «Δουλειές με φούντες!». Η ιστορία της επιχειρηματικότητας μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο ( ), σελ.33, Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος 20

33 χνει ζευγάρια να ερωτοτροπούν σε μαγευτικές παραλίες, παρέες γευματίζουν στην αμμουδιά ενώ άλλοι χορεύουν συρτάκι, προφανώς! πάνω στο κύμα, συχνά υπό το βλέμμα των φιλικών και πάντοτε γελαστών ντόπιων ( Εικ.2 ). Ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού, συντέλεσε στην προβολή του τουρισμού από τον κινηματογράφο, μέσω μιας σειράς παραγωγών που χρηματοδότησε. Παραδείγματα ταινιών που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του ΕΟΤ είναι: το έργο του Αμερικανού παραγωγού τουριστικών ντοκιμαντέρ Carl Dudley «Wide wide world: blue holiday» ( 1965 ) και του ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη John Christian (Γιάννης Χριστοδούλου), «White City» ( 1968 ). Πρόκειται για έργο που εστιάζει στην α- νάδειξη της μοντέρνας και σύγχρονης Αθήνας, σε αντιπαράθεση με την επαρχία 18. Ωστόσο ακόμα και μέσω της νομοθεσίας, εκφράστηκε η κρατική στήριξη για την προσέλκυση ξένων συνεργείων 19. Εάν ανατρέξουμε στον πρώτο νόμο για την ανάπτυξη της κινηματογραφίας, θα διακρίνουμε την ελπίδα για εισαγωγή συναλλάγματος και τουριστική προβολή της χώρας μέσω των ταινιών 20. Εικόνα 3. Αφίξεις τουρίστα πριν και μετά την προβολή ταινιών ( Πηγή : Εθνική στατιστική υπηρεσία ) 18 Αλιφραγκής, Σταύρος [ 2014 ], "Κινηματογραφικά βλέμματα στον ελληνικό τουρισμό βρίσκεται στο Τοπία τουρισμού : Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα, 14η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής La Biennale di Venezia, επιμ. Αίσωπος Γιάννης, σελ.256, Αθήνα 19 Πρόκειται για τον Ν. 4208/61 για την «ανάπτυξη της κινηματογραφίας», τον πρώτο νόμο περί ανάπτυξης της κινηματογραφίας στην Ελλάδα. Σωτηροπούλου, Χρυσάνθη [1989 ], Ελληνική Κινηματογραφία Θεσμικό πλαίσιο-οικονομική κατάσταση, σελ.45, Α- θήνα: Θεμέλιο 20 Μυλωνάκη, Αγγελική [ 2008 ], «Δουλειές με φούντες!». Η ιστορία της επιχειρηματικότητας μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο ( ), σελ.38 40, Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος 21

34 4. Το μοντάζ, ο χώρος και ο χρόνος: Το εργαλείο του κινηματογράφου, που κατευθύνει το θεατή και κατασκευάζει μια πραγματικότητα είναι το μοντάζ. Με αυτό επιλέγουμε να αναλύσουμε τις ταινίες. Το μοντάζ προέρχεται από το γαλλικό montage < monter (= συνδέω, συνθέτω) είναι η τεχνική της μεταφοράς της προσοχής του θεατή από στοιχείο σε στοιχείο δράσης, με την επιλογή, που γίνεται με βάση την διηγηματική ή δραματική σειρά, και με την κατάλληλη καταγραφή πλάνων που όταν συγκοληθούν 22

35 επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση 21. Δίνεται δηλαδή η αίσθηση στον θεατή ότι παρακολουθεί μια ενιαία και αδιάσπαστη δράση. Η γλώσσα του κινηματογράφου, καθιέρωσε πρώτη ένα διαφορετικό χώρο αλλά και χρόνο από την πραγματικότητα που ζούμε. Στην ανθρώπινη αντίληψη, υπάρχει χώρος και χρόνος απ όπου γίνεται αρκετά δύσκολα η σύνθεση του χωροχρόνου. Στην κινηματογραφική αντίληψη, υπάρχει μόνο χωροχρόνος, ο χώρος είναι αδύνατο να συλληφθεί έξω από την κίνηση του στο χρόνο, οι κινηματογραφικές εικόνες είναι συγγενικές με τη γλώσσα του ονείρου. Παραδείγματα της αναστρεψιμότητας του χρόνου, μας δίνουν ο κινηματογράφος και το όνειρο σαν αλήθεια 22. Ο ΦΙΛΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ: Ο Vsevolod Pudovkin πρώτος μίλησε για «φιλμικό χώρο» και «φιλμικό χρόνο», που αποτελούν τις δύο βασικές αρχές της αισθητικής του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος είναι η μόνη τέχνη που έχει τη δυνατότητα να διαστέλλει και να συστέλλει το χρόνο και το χώρο. Είναι απλό να κατανοήσουμε αυτές τις αισθητικές έννοιες, αν ξέρουμε πως ο μαθηματικός χώρος και χρόνος είναι ποσοτικές έννοιες διαιρετές επ ά- πειρον και εκτατές επ άπειρον. Στα μαθηματικά έχουν ένα σαφή καθορισμό, ο οποίος είναι δυνατόν να προσδιοριστεί: 22 Τσιγαρίδα, Ελένη [ 2006 ], Το αυθεντικό οι μύθοι και οι αλήθειες της τουριστικής αρχιτεκτονικής. Άρης Κωνσταντινίδης και ΕΟΤ βρίμετρούμε το χρόνο με το ρολόι και το χώρο με το μέτρο. Αντίθετα, ο φιλμικός χωρόχρονος έχει σχέση περισσότερο με την μπερξονική διάρκεια. Πρόκειται δηλαδή, για το βιωμένο χρόνο, που δεν προσδιορίζεται μετρικά. Η ψυχολογική διάθεση της στιγμής πολύ συχνά μας κάνει να δίνουμε μια καινούρια σημασία στην έννοια του χρόνου. Λέμε π.χ. «τι γρήγορα που πέρασε ο χρόνος», «Τι αργά που περνάει ο καιρός». Είναι εκφράσεις απόλυτα σωστές που βγαίνουν από μια εμπειρία βεβαιωμένη. Πράγματι, οι ευχάριστες στιγμές περνούν γρήγορα, οι δυσάρεστες αργά. Κάπως έ- τσι νοεί ο Henri-Louis Bergson, τη «βιωμένη διάρκεια». Το ίδιο περίπου εννοούμε και όταν λέμε «φιλμικός χρόνος». 21 https://camerastylogreekmagazine.wordpre ss.com/2008/04/02/rolos_montaz/ σκεται στο Πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός ο ρόλος του αρχιτέκτονα, επιμ. Τεχνικό ε- πιμελητήριο Ελλάδας, σελ.78, Αθήνα 23

36 Εικόνα 4. Sergei Eisenstein ( Πηγή : asses/media110/severson/bio.htm ) Με τη διαφορά πως στον κινηματογράφο δεν πρόκειται για ένα ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά για μια αφηγηματική τεχνική, που στηρίζεται σε ψυχολογικά δεδομένα. Αυτή η διαφοροποίηση από την πραγματικότητα επεκτείνεται και στην αντιμετώπιση του χώρου. Για παράδειγμα όταν περάσουμε από ένα γενικό πλάνο σε ένα κοντινό, αυθαίρετα «πετούμε» ένα κομμάτι του χώρου. Δηλαδή, δημιουργούμε μια έλλειψη 23. Η ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Η δυνατότητα του κινηματογράφου να καταργεί τις μαθηματικές έννοιες του χώρου και του χρόνου, υποχρέωσε τους αισθητικούς να θεωρήσουν το μοντάζ σαν το κατεξοχήν εκφραστικό μέσο του κινηματογράφου, που το ονόμασαν «κινηματογραφικό ιδιάζον» και που αποτελεί την ειδοποιό διαφορά που κάνει το σινεμά, να ξεχωρίζει απ τις άλλες τέχνες. Όταν κάνω ένα γενικό πλάνο και α- μέσως μετά ένα κοντινό, δε νιώθω την ανάγκη να περιγράψω το τι έγινε στο μεταξύ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται φανερό πως ο κινηματογράφος έ- χει την ικανότητα να διαστέλλει και να συστέλλει το χρόνο: όταν κόβω ένα κομμάτι χώρου, συστέλλω το χρόνο ανάλογα. Ο χρόνος στο σινεμά διαστέλλεται κατά τον εντελώς αντίστροφο τρόπο: αντί να πετάξω κομμάτια χώρου, προσθέτω. Στην παράλληλη δράση π.χ. διπλασιάζεται ακριβώς όπως ο μαθηματικός χρόνος. Όταν π.χ. δείχνω τι γίνεται ταυτόχρονα στο φιλικό και το ε- χθρικό στρατόπεδο, αυτόματα διπλασιάζω το μαθηματικό χρόνο. Πρόκειται για μια ακόμα σύμβαση, που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή απ το θεατή. Α- ντίθετα με το θέατρο ο κινηματογράφος, όπως το όνειρο επιλέγει ορισμένες κινήσεις, τις αλλάζει ή τις μεγεθύνει άλλες τις αποκλείει ταξιδεύει πολλές ώρες 23 Vsevolod, Pudovkin [ 1954 ], Film technique and film acting, σελ.126, London : vision press 24

37 αιώνες χιλιόμετρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιταχύνει επιβραδύνει σταματάει πάει ανάποδα 24. Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Ο «φιλμικός χώρος και ο φιλμικός χρόνος», φέρνουν στο προσκήνιο την έννοια της «κινηματογραφικής γεωγραφίας», που επιτρέπει στον σκηνοθέτη να επέμβει αυθαίρετα τόσο στον χώρο, όσο και στον χρόνο, κατασκευάζοντας μία νέα εικονική πραγματικότητα που υπάρχει μόνο στον κινηματογράφο. Στην πορεία, το μοντάζ άλλοτε αποθεώνεται ως τεχνική που δημιουργεί αριστουργήματα και άλλοτε εγκαταλείπεται αφήνοντας την κάμερα να κινείται χωρίς κανόνες αδέσμευτη, με εικόνες που ερεθίζουν άτακτα το μάτι του θεατή εκφράζοντας την αγωνία και τη σύγχυση του σύγχρονου ήρωα που βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν κατακερματισμένο κόσμο. Το μοντάζ υπάρχει πριν την ταινία, κατά τη διάρκειά της, αλλά και μετά- στη διαδοχή των εικόνων, που κατακλύζουν τη μνήμη μας και ανακαλούνται με ή χωρίς σκοπό ανά πάσα στιγμή. Το μοντάζ υπάρχει στην καθημερινή μας ζωή. Είναι ο τρόπος που ο καθένας μας κοιτάζει τον κόσμο και τη σχέση μας με τους άλλους. Αλλά εκεί που κυρίως αναδύεται το μοντάζ, είναι στα όνειρά μας, που διευθύνονται από τον αόρατο σκηνοθέτη του ασυνείδητου. Ο κινηματογραφικός χωρόχρονος, συνεπάγεται την πρωτοκαθεδρία της έννοιας του μοντάζ. Ωστόσο, η έννοια του μοντάζ προϋποθέτει μια άλλη έννοια, που κι αυτή επισημάνθηκε πρώτα απ το Vsevolod Pudovkin: την έννοια της «κινηματογραφικής γεωγραφίας». Με το μοντάζ έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε μια κατάσταση, άσχετα από το χώρο στον οποίο εκτυλίσσεται αυτή. Αν θέλω να δείξω π.χ. έναν άνθρωπο που βρίσκεται εδώ και μετά κατεβαίνει τις σκάλες και μετά μπαίνει στο σπίτι του, μπορώ να δημιουργήσω αυτή την αφηγηματική συνέχεια γυρίζοντας τα τρία πλάνα σε τρεις διαφορετικές χώρες. Η ικανότητα του κινηματογράφου να «καταργεί» τη γεωγραφία, ήταν 24 Stam, Robert [ 2004 ], Εισαγωγή στη θεωρία του κινηματογράφου, σελ , Αθήνα : Εκδόσεις πατάκη 25

38 κάτι το εντελώς αδιανόητο μέχρι την εμφάνισή του. Μια από τις βασικές δουλειές του σκηνοθέτη είναι η επιλογή των χώρων πριν απ το γύρισμα. Η έννοια της κινηματογραφικής γεωγραφίας, τον βοηθά να κάνει την επιλογή του με καθαρά αισθητικά κριτήρια 25. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Το μοντάζ, είναι το κύριο εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική πραγματικότητα και να κατευθύνει το θεατή. Απόδειξη αποτελεί το παράδειγμα του Eisenstein που αναλύεται. Με τον Sergei Eisenstein, το μοντάζ παύει να είναι αφηγηματικό, χάνει τον επικουρικό του ρόλο και γίνεται μέσο έκφρασης ιδεών. Μελετώντας τα ιδεογράμματα, ο Eisenstein, κατέληξε στο συμπέρασμα πως δυο αντίθετες έννοιες, παρατιθέμενες, δημιουργούν μια τρίτη ανεξάρτητη απ τις πρώτες. Ένα α- πλό παράδειγμα: η καρδιά, σα σχήμα στο ιδεόγραμμα, διαβάζεται από τον α- ναγνώστη «καρδιά». Το σχήμα τού βέλους, δε σημαίνει παρά «βέλος». Τα σύμβολα αυτά έχουν από μόνα τους κάποια έννοια ευκολοδιάκριτη. Όμως, ό- ταν μπλέξουμε τα δύο σύμβολα, δημιουργούμε μια τρίτη, ανεξάρτητη απ αυτά αφηρημένη έννοια του έρωτα, που δεν είναι δυνατόν να παρασταθεί με ένα σύμβολο. Το ιδεόγραμμα δεν παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης αφηρημένων εννοιών, οι οποίες ωστόσο, είναι δυνατόν να υποβληθούν με το μπλέξιμο δύο ή περισσότερων συμβόλων. Το ίδιο περίπου κάνει και ο Sergei Eisenstein στο ιδεολογικό μοντάζ. Το πρώτο πλάνο έχει ένα ιδεολογικό «φορτίο» άλφα. Το δεύτερο έχει ένα ιδεολογικό «φορτίο» βήτα, ανεξάρτητο απ το πρώτο. Όταν κολλήσω μαζί τα δύο πλάνα, στο μυαλό του θεατή, θα δημιουργηθεί μια τρίτη έννοια, από την διαλεκτική τους σχέση. Η δυνατότητα του μοντάζ να δημιουργεί έννοιες, όπως απέδειξε ο Sergei Eisenstein, δημιούργησε στους κατοπινούς αισθητικούς την εντύπωση ότι α- ποτελεί το άπαν της κινηματογραφικής έκφρασης. Βέβαια, το μοντάζ είναι το πρωταρχικό μέσο έκφρασης του κινηματογράφου Vsevolod, Pudovkin [ 1954 ], Film technique and film acting, σελ.132, London : vision press 26 Eisenstein, Sergei, Mikhailovich [ 1988 ], S.M. Eisenstein Selected Works volume 1 writings , σελ.163, London : british film institute 26

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Γράφοντας με την κάμερα μια διασκεδαστική πρόταση για τους μαθητές της Β Λυκείου Σε ένα λογοτεχνικό και σε ένα κινηματογραφικό έργο συναντάμε παραπλήσια μερικές φορές και ίδια στοιχεία. Προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός στο Αιγαίο. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Τουρισμός στο Αιγαίο. Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Τουρισμός στο Αιγαίο Δρ. Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Ελληνικός Τουρισμός 2014 Συνολικές Αφίξεις 14 Συνολικά Άμεσα Έσοδα 14 Συνολική Συνεισφορά ΑΕΠ 14 Συνολικές Επενδύσεις 13-14 24 εκατ. 14 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Δελτίο Τύπου 26/5/15 Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Τέσσερεις κύκλοι εργαστηρίων-σεμιναρίων για όλες τις ηλικίες Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009 Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 1. Ερώτημα και συζήτηση Ποια η σχέση της πολιτιστικής οικονομίας (παραγωγή προϊόντων με έντονο συμβολικό περιεχόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηση εξελισσόμενων τεχνολογιών Η αξιοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών του H/Y στον εκπαιδευτικό και μαθητικό τομέα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων.

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων. A.K. 0176 Επώνυμο Κανλής Ονομα Οδυσσέας Ψευδώνυμο/καλλιτεχνικό όνομα Πάγκαρος Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη Ημερομηνία γεννήσεως 1993 Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης.

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Το βιβλίο της Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας, Χριστιάνας Κωνσταντοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ Α. Ο συγγραφέας στο απόσπασµα αυτό αναφέρεται στη διαφήµιση. Στην αρχή πιστοποιεί την κυριαρχία της σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΆ Η ΖΩΉ ΜΑΣ ΞΑΦΝΙΆΖΕΙ Εμείς στην Stamper για περισσότερα από 45 χρόνια είμαστε στο πλευρό σας για όλες αυτές τις εκπλήξεις. Ο στόχος μας πάντοτε ίδιος. Να στηρίξουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην διάθεση του ανθρώπου να ανακαλύψει την αποτύπωση της κινούµενης εικόνας, κυρίαρχο ρόλο αποτέλεσε ο κόσµος των

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT Βασιλίσιν Μιχάλης, Δέφτο Χριστίνα, Ιλινιούκ Ίον, Κάσα Μαρία, Κουζμίδου Ελένη, Λαμπαδάς Αλέξης, Μάνε Χρισόστομος, Μάρκο Χριστίνα, Μπάμπη Χριστίνα, Σακατελιάν Λίλιτ, Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ Αντώνης Διαμαντής, θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ μέσα από την ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά για τον ακριβή καθορισμό της οικονομικής έννοιας της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013)

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013) A.K. 0280 Επώνυμο Μελησσινός Όνομα Ιάσων Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως Ημερομηνία θανάτου Βιογραφικά στοιχεία Προσωπογραφίες Μόνιμη εγκατάσταση Ημερομηνίες ενασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Project Α τετραμήνου Teenage Angst. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014

Project Α τετραμήνου Teenage Angst. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014 Project Α τετραμήνου Teenage Angst Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κατερίνα Μανδρώνη Κάρεν Γεωργούδη Π.Π.Σ.Π.Α 2013-2014 Το θέμα του project μας φέτος είναι τα εφηβικά άγχη και ανησυχίες. Πώς βλέπουμε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας»

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας» Theory and praxis: The role of philosophy in the understanding of the architectural language Maria Vidali Conference proceedings by: The significance of Philosophy in Architectural Education, 2009, Panayotis

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ένα συνοριακό σταθμό

Σ ένα συνοριακό σταθμό Σ ένα συνοριακό σταθμό - Αντώνη Σαμαράκη Σχεδιασμός πρότασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας Προβάλλονται εικόνες σχετικές με σταθμούς και τρένα με μουσική υπόκρουση και

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Ενότητα Α 1. α. ΣΩΣΤΟ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΛΑΘΟΣ ε. ΛΑΘΟΣ 2. Το διαφημιστικό σλόγκαν συμπυκνώνει,σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Project σε 2 βασικές τεχνικές φωτογραφίας! Αγγελοπούλου Αφροδίτη Αρμάου Αλίκη Αναγνωστοπούλου Φωτεινή Γαλάνη Χρυσάνθη Γκοντζή Ελένη

Παρουσίαση Project σε 2 βασικές τεχνικές φωτογραφίας! Αγγελοπούλου Αφροδίτη Αρμάου Αλίκη Αναγνωστοπούλου Φωτεινή Γαλάνη Χρυσάνθη Γκοντζή Ελένη Παρουσίαση Project σε 2 βασικές τεχνικές φωτογραφίας! Αγγελοπούλου Αφροδίτη Αρμάου Αλίκη Αναγνωστοπούλου Φωτεινή Γαλάνη Χρυσάνθη Γκοντζή Ελένη Καθηγητης: κ.μαυροειδής Τμήμα: Α1 Το βάθος πεδίου (Depth of

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα