ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 1 Ο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η αγροτική οικονομία είναι για μας ο τομέας που θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης και της συνοχής του κοινωνικού ιστού της Κυπριακής υπαίθρου. Σήμερα, διέρχεται μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, με κύρια χαρακτηριστικά: τον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, τις καταστρεπτικές επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές, την συρρίκνωση της παραγωγής, την άστοχη χρηματοδότηση του τομέα, την αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εισαγωγών, τη μείωση των γεωργικών εισοδημάτων, την εγκατάλειψη της υπαίθρου, την άναρχη χρήση της γης και τελικά την υποβάθμιση του Κύπριου αγρότη και τη συρρίκνωση της συνεισφοράς της γεωργίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και την απασχόληση. Οι εξελίξεις αυτές είναι απόδειξη της έλλειψης κατάλληλου σχεδιασμού και της αποτυχίας προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς, που τελικά οδηγούν σταδιακά την Κυπριακή ύπαιθρο σε μαρασμό. O αγροτικός τομέας στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που διάγουμε, αποτελεί βασικό βραχίονα του αναπτυξιακού μας προγράμματος για ανάκαμψη της οικονομίας αφού η επένδυση σε αυτόν έχει πολλαπλά αποτελέσματα την αναθέρμανση της οικονομίας. Οι βασικές παράμετροι της αναπτυξιακής μας στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα είναι: Η διατήρηση της παραγωγικής βάσης των πρωτογενούς τομέα με την επίσπευση της καταβολής των οφειλών του κράτους προς του αγρότες, την συνέχιση των ενισχύσεων κατά κλάδο στο ύψος της Σελίδα 1

2 προηγούμενης περιόδου, και την ενίσχυση της πιστοληπτικής δυνατότητας των αγροτών. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα μέσα από την μείωση του κόστους παραγωγής (π.χ. ενέργειας, κρατικών τελών, ενοικίων και φορολογίας, νερού, αγροτικών χρειωδών, εργατικών) και της γραφειοκρατίας (π.χ. αχρείαστες πολεοδομικές και ρυμοτομικές ρυθμίσεις) Η διασφάλιση του εισοδήματος και της κοινωνικής προστασίας του αγρότη, με την ενίσχυση της θέσης του αγρότη στην αγροδιατροφική αλυσίδα μέσα από την ρύθμιση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και με την υιοθέτηση ενός δικτύου διασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλισης των καλλιεργειών και του εισοδήματος. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα μέσα από την στόχευση των επιδοτήσεων, του προγραμματισμού της παραγωγής, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία υποδομών προώθησης και εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων και σε συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες έργο που θα μπορούσε να αναλάβει ένα Αγροτικό Επιμελητήριο. Η δίκαιη κατανομή των υδάτινων πόρων λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των αγροτών. Η ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από στην προώθηση εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης, όπως οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας. Νέα στρατηγική για την αγροτική πολιτική Οι προτάσεις μας για την αγροτική πολιτική, μέσα από τη χάραξη μιας καινούριας στρατηγικής και μιας νέας προσέγγισης, στοχεύουν: στην ανακοπή της φθίνουσας πορείας, στη στήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, και μέσα από Σελίδα 2

3 την διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος μέσα και από την εισαγωγή συστήματος ασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος την ενίσχυση της θέσης του παραγωγού στην αγορά τροφίμων με στόχο εξασφάλιση δίκαιου μεριδίου από την τελική τιμή του προϊόντος. προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών διασφάλιση των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου μέσα από το Κοινοτικό Κεκτημένο στόχευση των επιχορηγήσεων την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μας έχουμε εκπονήσει τρεις άξονες πολιτικής, κάτω από τους οποίους προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα. i. ΑΞΟΝΑΣ Ι: Σταθεροποίησης και Επιβίωσης Με τα μέτρα του πρώτου άξονα επιδιώκουμε την διατήρηση των γεωργών στο επάγγελμα, με τη συνέχιση της χρηματοδότησης της αγροτικής οικονομίας, την άμεση μείωση του κόστους παραγωγής, την προώθηση των γεωργικών προϊόντων στις αγορές, μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων όπως: - Χρηματοδότηση Αγροτικής Οικονομίας Εφαρμογή των Αναπτυξιακών και Ασφαλιστικών Σχεδίων - Πλήρης Εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Καταβολή των αποζημιώσεων που εκτιμήθηκαν για τα έτη 2009 και Καταβολή του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων στη κτηνοτροφία - Επίσπευση επιστροφής ΦΠΑ Γεωργική Πίστη - Προσπάθεια αναδιάρθρωσης αγροτικών δανείων - Παροχή διευκολύνσεων για πληρωμή των οφειλών προς το κράτος Σελίδα 3

4 - Υδατικό Επιδίωξη μας είναι η δίκαιη και ισόρροπη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσα και από την - Ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών χωρίς αυξήσεις στην τιμή του νερού άρδευσης - Διεύρυνση του δικτύου κάλυψης και αύξηση της δυναμικότητάς του - Αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού - Επιδίωξη ρύθμισης παλαιών οφειλών στο κράτος από χρήση νερού ύδρευσης σε συνταξιούχους γεωργούς Φορολογία - Αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ για όσους μετέχουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες. - Εξαίρεση της γεωργικής γης από την φορολόγηση των αξιών γης - Φοροαπαλλαγή στις πράξεις πώλησης γεωργικής γης για γεωργική χρήση - Ενέργεια-Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα - Προώθηση μέτρων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα κ.ά. - Μείωση τιμής αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος - Κατάργηση τελών Σταθεροποίηση αγροτικών ενοικίων - Κατάργηση των τελών αδειοδότησης για όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά υποστατικά και τις γεωτρήσεις. - Απαλλαγή των γεωργών από τα τέλη μεταβίβασης αγροτικής γης που θα χρησιμοποιηθεί για γεωργική χρήση. - Διασφάλιση διόδου και άλλων διευκολύνσεων μέσα από κρατική και τουρκοκυπριακή και γεωργική γη για σκοπούς νομιμοποίησης γεωργοκτηνοτροφικών υποστατικών - Αναθεώρηση ενοικίων κρατικής και τουρκοκυπριακής γης - Παροχή αμνηστίας Σελίδα 4

5 - Θα εξετασθούν ευνοϊκά όσα αγροτικά υποστατικά, γεωτρήσεις και άλλες κατασκευές για χρόνια τώρα λειτουργούν χωρίς κανονική άδεια οικοδομής, πολεοδομική άδεια, άδεια γεώτρησης, ή οποιαδήποτε άλλη άδεια, με στόχο την παροχή αμνηστίας. - Μεταποίηση - Εμπορία Μεταφορά-Προώθηση - Αποτελεσματικός έλεγχος και εποπτεία της αγοράς αγροτικών προϊόντων με στόχο τη διασφάλιση δίκαιου μεριδίου από την τελική τιμή πώλησης προς τους αγρότες με τη Νομοθετική Ρύθμιση Εμπορίας Αγροτικών προϊόντων που θα διέπει την ασφάλεια των συναλλαγών στην αγροτική οικονομία, την τιμολόγηση των προϊόντων, το χρόνο πληρωμής, και θα προβλέπει ασφαλιστικές ρήτρες και ποινές, όργανα εποπτείας για την εύρυθμη λειτουργία της εμπορίας αγροτικών προϊόντων - Στρατηγική συνεργασία στον τομέα μεταφορών με φίλες γειτονικές χώρες αξιοποιώντας πλήρως τα σύγχρονα συστήματα μεταφοράς. - Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων και σύγχρονων συσκευαστηρίων ώστε τα προϊόντα να συσκευάζονται και αποθηκεύονται στην Κύπρο, έτοιμα προς λιανική πώληση στις αγορές του εξωτερικού. - Σύσταση και λειτουργία φορέα προώθησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, οι οποίοι θα αναλάβουν την έρευνα αγοράς, το μάρκετινγκ, και το συντονισμό των ΟΠ σε παγκύπρια βάση ή δυνατόν υπό το Αγροτικό Επιμελητήριο Κύπρου. - Ενθάρρυνση για δημιουργία ΟΠ σε κλάδους που δεν έχουν συσταθεί, στην αιγοπροβατοτοφία και αλλού. - Άμεση κατοχύρωση των ονομασιών προέλευσης των παραδοσιακών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων(π.χ. χαλούμι). Κανονισμός Πράσινης Γραμμής - Προώθηση νομοθεσίας για σήμανση της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων Σελίδα 5

6 - Αποτροπή παράνομου εμπορίου με τα κατεχόμενα με την ενίσχυση ελέγχων κατά μήκος της ΓΚΠ και των σημείων διέλευσης - Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων που διέρχονται την ΓΚΠ - Απασχόληση Εργατικό δυναμικό Νέοι Αγρότες Απασχόληση - Προώθηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα με στόχο την αύξηση των νέων και των γυναικών και την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με καλύτερη μόρφωση Διασφάλιση εργατικών χεριών - Βελτίωση και απλοποίηση του πλαισίου εισόδου και παραμονής αλλοδαπών εργατών από Τρίτες Χώρες για τη γεωργοκτηνοτροφία με πλήρη εξάλειψη της γραφειοκρατίας και διασφάλιση της παρεχόμενης εργασίας προς τους αγρότες μας - Βελτίωση των Κριτηρίων Εργοδότησης των αλλοδαπών στην γεωργοκτηνοτροφία και εκσυχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης στα σημεία που αφορούν τον αγροτικό τομέα. - Μείωση του εργατικού κόστους μέσα από την υιοθέτηση όρων εργοδότης των εργαζομένων στην γεωργοκτηνοτροφία ή επιχειρησιακών συμβάσεων χωρίς την υποχρεωτική εμπλοκή των συντεχνιών στη διαδικασία εργοδότησης καθώς και μείωση του διοικητικού κόστους, όπως γίνεται με τις Οικιακές Βοηθούς Αγροτικές πληρωμές - Βελτίωση του όλου Συστήματος Αγροτικών Πληρωμών, μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων χωρίς περιττές απαιτήσεις και γραφειοκρατικούς ελέγχους με στόχο την άμεση πληρωμή των δικαιούχων. - Βελτίωση του Εθνικού Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων από τις θεομηνίες Σελίδα 6

7 - Δημιουργία Εφόρου Αγροτικών Πληρωμών ως δευτεροβάθμιο όργανο ενστάσεων στις αποφάσεις της Διοίκησης(ΟΓΑ, ΚΟΑΠ, ΥΓΦΠ&Π) Αλιεία - Η κατοχύρωση των επαγγελματιών ψαράδων. - Η διασφάλιση των αλιευτικών περιοχών - Διασφάλιση του δικαιώματος απόλαυσης του ψαρέματος από τους ερασιτέχνες ψαράδες - Διασφάλιση των προοπτικών της υδατοκαλλιέργειας Κυνήγι - η βελτίωση των κυνηγότοπων και θηράματος - η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση βιοτόπων, - η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τα θηρεύσιμα και άλλα είδη της Άγριας Ζωής και Τ/Κ κλήροι σε πρόσφυγες - Εκσυγχρονισμός του πλαισίου παραχώρησης Τ/κ κλήρων στη βάση των νέων κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων - Παράκαμψη των νομικών κωλυμάτων που υπάρχουν για αγροτικές επενδύσεις σε Τ/κ κλήρους από πρόσφυγες - Παραχώρηση κινήτρων για συλλογική διαχείριση τ/κ κλήρων από δικαιούχους πρόσφυγες ii. Άξονας μεσοπρόθεσμης στήριξης και ανάπτυξης Παράλληλα με τα μέτρα σταθεροποίησης και επιβίωσης του τομέα σχεδιάσαμε συγκεκριμένα μεσοπρόθεσμα μέτρα, με στόχο τη στήριξη και αύξηση του εισοδήματος των αγροτών μας καθώς και την ανάπτυξη του τομέα. Μέσα από την υλοποίησή τους θα προετοιμάσουμε το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο Τα μέτρα αυτά είναι: Ετοιμασία ολοκληρωμένων Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων και Προγραμμάτων για κάθε Τομέα / Κλάδο / Προϊόν (π.χ Σελίδα 7

8 πατατοκαλλιέργεια,οπωροκηπευτικά,..) ξεχωριστά, σε συνεργασία με τις διάφορες παραγωγικές τάξεις, με στόχο την ανάπτυξή τους, την εισοδηματική στήριξη και την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων. Προσπάθεια για διατήρηση της συνολικής στήριξης, που απολάμβανε η κυπριακή γεωργία και κτηνοτροφία, και μετά το 2012, χρόνο κατά τον οποίο έληξε η περίοδος που έχει επιτραπεί στην Κύπρο να επιδοτεί με εθνικούς πόρους τη γεωργία, με άλλες μορφές βοήθειας, συμβατές με το κοινοτικό κεκτημένο. Κατάθεση στην Ε.Ε. πλήρως τεκμηριωμένου και στοιχειοθετημένου αιτήματος για αναγνώριση των ειδικών συνθηκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην Κύπρο η αγροτική δραστηριότητα (γεωργική, κτηνοτροφική, δασική, ), με στόχο να υπάρξει πρόσθετη στήριξη για διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος. Εκπόνηση του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, Στόχος μας είναι να επιτευχθεί ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός και επαγγελματισμός, καθώς επίσης και η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της παραγωγικότητας και ανάπτυξης της γεωργίας και η προσοδοφόρα διαχείριση των φυσικών πόρων. Μελέτη για εισαγωγή σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης, συμπληρωματικού του σημερινού σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων, για την ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων των αγροτών. Στήριξη των αγροτών που ασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία με τη σύσταση και λειτουργία του μητρώου αγροτών, ενώ παράλληλα ενισχύουμε και τη δραστηριοποίηση στη γεωργία ως συμπληρωματικό επάγγελμα. Επιδίωξή μας είναι η άμεση τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με στόχο τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται από τον ΟΓΑ, τη βελτίωση των αποζημιώσεων, την υιοθέτηση διαφανέστερων διαδικασιών καθώς και η ανάληψη του συνόλου των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού από το κράτος. Εισαγωγή συστήματος ασφάλισης του εισοδήματος αγρότη Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης των αγροτών προσφύγων και παθόντων, και προσπάθεια ίσης Σελίδα 8

9 μεταχείριση των εγκλωβισμένων αγροτών με αυτούς των ελευθέρων περιοχών. iii. Άξονας 3: Διαφοροποίησης, διεύρυνσης και αναδιάρθρωσης Ταυτόχρονα με τις πιο πάνω στρατηγικές, με τις οποίες θα γίνει προσπάθεια επιβίωσης και ανάπτυξης του τομέα, έχουμε σχεδιάσει τη συνεχή αλλαγή και προσαρμογή στις νέες εξελίξεις μέσα από τη διεύρυνση του αγροτικού τομέα, εντάσσοντας στην παραγωγική διαδικασία νέους κλάδους και υπηρεσίες, καθώς και τη διαφοροποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών και προϊόντων που μπορεί να προσφέρει. Για την υλοποίηση των τρεχουσών καθώς και των νέων μας πολιτικών αναδιαρθρώνουμε και εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Τα μέτρα της στρατηγικής διαφοροποίησης, διεύρυνσης και αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα είναι τα ακόλουθα: Σύνθετη αγροτική ανάπτυξη (Αγροτουρισμός- Αγροδασοπονία-Βιοκαλλιέργεια) - Καθιέρωση των προϊόντων μας ως προϊόντα ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας με την διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα προς την κατεύθυνση της βιολογικής παραγωγγής, σε συνδυασμό και με την προσπάθεια διατήρησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων, ποικιλιών φυτών και ζώων και κήρυξη της Κύπρου ως ζώνης απαλλαγμένης από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. - Αξιοποίηση των δημιουργούμενων Τοπικών Ομάδων Δράσης με στόχο την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για απορρόφηση κοινοτικών πόρων, την προώθηση επενδύσεων και τη δημιουργία υπαλλακτικών θέσεων εργασίας και νέων πηγών εισοδήματος στην ύπαιθρο. - Δημιουργία του θεσμού των «Εθνικών Φυσικών Πάρκων» στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές στα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών (π.χ. Γαλλίας, Ιταλίας, κ.ά.), ως του θεσμού που θα προωθήσει εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης στις εγκαταλειμμένες αυτές περιοχές όπως των Σελίδα 9

10 εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, φυσικού τουρισμού, οικοτουρισμού) αξιοποιώντας τον πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του νησιού. - Προώθηση της Ιδιωτικής και Κοινοτικής Δασοπονίας καθώς και Σύνθετης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Άγριας Ζωής μέσα σε ιδιωτική και κρατική γη, με στόχο την προώθηση αγροδασοπονικών συστημάτων και διαχείριση των εγκαταλειμμένων και ανεκμετάλλευτων φυσικών εκτάσεων του νησιού στη βάση του πολλαπλού σκοπού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα σε νέους τομείς, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προστατεύοντας ταυτόχρονα την ύπαιθρο από τους φυσικούς κινδύνους (π.χ. πυρκαγιές). Έρευνα - Στροφή της έρευνας στους τομείς της γεωργίας και των φυσικών πόρων προς την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών της κυπριακής αγροτικής οικονομίας και σε προγράμματα που θα έχουν οικονομική απόδοση για τον Κύπριο αγρότη, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην αγροτική οικονομία. Οργανωτική αναδιάρθρωση - Ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις πολλαπλές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξη στην Ε.Ε., να παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις, να μετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής και να καθοδηγούν και εξυπηρετούν άμεσα τον αγρότη. - Ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών ενημέρωσης και επιμόρφωσης και καθοδήγησης των αγροτών, με στόχο ταυτόχρονα την απορρόφηση κοινοτικών πόρων και την εμπλοκή ομάδων πρωτοβουλίας του ιδιωτικού τομέα. - Ενίσχυση υπηρεσιών για διαγνωστική ικανότητα ασθενειών των ζώων, προγραμμάτων εκρίζωσης ασθενειών και ζωονόσων και ελέγχων για την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην υγιεινή παραγωγή των τροφίμων Σελίδα 10

11 - Επιδίωξη για τη δια νόμου σύσταση Αγροτικού Επιμελητήριου Κύπρου, με τη στήριξη του κράτους, υπό την ηγεσία των αγροτικών οργανώσεων και την συμμετοχή των ομάδων παραγωγών και των μεμονωμένων παραγωγών, στο οποίο θα ανατεθεί αρμοδιότητα φορέα προώθησης αγροτικών προϊόντων, διεθνούς εκπροσώπησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, άτυπου διαπραγματευτή χρειωδών και πωλήσεων, επόπτη της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και άλλων αρμοδιοτήτων που δυνατόν να του ανατεθούν, ως οιονεί ιδιωτικός οργανισμός που θα ενεργεί εκ μέρους των αγροτών. - Συγχώνευση, μετεξέλιξη υπηρεσιών, ημικρατικών οργανισμών και εταιριών με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του τομέα και της μείωσης του κόστους τους στην οικονομία. Αποτελεί δέσμευσή μας προς τον αγρότη και τον κάτοικο της υπαίθρου ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, για να αποτελέσει ξανά παράγοντα επανασύστασης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της υπαίθρου και κοινωνικής συνοχής. Λευκωσία, Δεκέμβριος Σελίδα 11

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται:

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: 1. Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου κ. Τάσσου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Άξονες οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής Πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Η εικόνα της αποδιάρθρωσης Η ανυπαρξία στοιχειώδους εθνικού σχεδιασμού και η πολιτική της παθητικής προσαρμογής στην νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ καθώς και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 2 Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας 3 Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 4 Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος 5 Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενο Προοίμιο... 3 Άξονες... 3 Βασικοί άξονες της πολιτικής μας στην ΠΙΝ... 3 Δράσεις... 3 Σε διοικητικό επίπεδο... 3 Σε οικονομικό επίπεδο...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα, στις σημερινές συνθήκες

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα, στις σημερινές συνθήκες Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα, στις σημερινές συνθήκες Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, ''προστατευτισμό''. Απάντηση στην κρίση, με μια νέου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ΔΙΔΟΤΟΥ 26, 106 80 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και χωροταξία

Περιβάλλον και χωροταξία III. ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Το περιβάλλον είναι δημόσιο αγαθό και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας επιλογών. Αποτελεί για μας αναπτυξιακό πόρο και συγκριτικό πλεονέκτημα. Η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 6 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 Μέχρι 70.000 ευρώ πριμ για πρώτη εγκατάσταση Νέων Αγροτών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού MARFIN LAIKI Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού 30 Αυγούστου 2007 Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Πράσινη Ανάπτυξη οι προτάσεις μας μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Περιεχόμενα 6 11 12 18 20 22 27 28 34 Προοίμιο Κεφάλαιο 1 Η κατάσταση σήμερα Η

Διαβάστε περισσότερα