Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο"

Transcript

1 Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος Κοινωνικό αγαθό Οικονομικό αγαθό UN Agenda 21, Rio, 1992 Οικονομικό αγαθό Περισσότερο νερό για κάποιον μπορεί να σημαίνει λιγότερο νερό για άλλους, οι οποίοι μοιράζονται τον ίδιο πόρο Το νερό έχει οικονομική αξία στις ανταγωνιστικές του χρήσεις International conference on Water and Enironment, Dublin, 1992

3 Οδηγία 2000/60 Στόχος: Η προστασία/βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και η προώθηση της βιώσιμης χρήσης νερού Βασικά σημεία Επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης ως το 2015 Ολοκληρωμένη Διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού Διαχειριστικά σχέδια Διαδικασία παρακολούθησης (monitoring) Διαδικασία αναφοράς (reporting) Συμμετοχή του κοινού (ενημέρωση-διαβούλευση- συναπόφαση) Ανάκτηση κόστους/τιμολόγηση

4 Οδηγία 2000/60 Οικονομικές αρχές (1) Το νερό δεν είναι εμπορικό αγαθό όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης (38) Η αρχή της ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών του ύδατος, συμπεριλαμβανομένων του κόστους για το περιβάλλον και του κόστους των πόρων τα οποία συνδέονται με κάθε βλάβη ή αρνητική επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, σύμφωνα με την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» (Άρθρο 9.1) Μέχρι το 2010 τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας Οδηγίας

5 Οδηγία 2000/60 - Στόχοι τιμολόγησης Ανάκτηση κόστους Επάρκεια και σταθερότητα εσόδων Οικονομική βιωσιμότητα φορέων παροχής υπηρεσιών Δίκαιη κατανομή κόστους Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» Αποδοτική χρήση πόρων Κίνητρα για εξοικονόμηση και οικονομικά άριστη χρήση Κοινωνική δικαιοσύνη Εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες νερού Δυνατότητα πληρωμής Διαφάνεια Διαφανής κατανομή κόστους και εκτίμηση χρεώσεων για τον καταναλωτή Αναγνώριση και αιτιολόγηση επιχορηγήσεων και ενδοεπιδοτήσεων μεταξύ χρήσεων και χρηστών

6 Μεθοδολογική προσέγγιση

7 Σχεδιασμός Ανάκτησης κόστους & Τιμολόγηση Ανάλυση σε επίπεδο λεκάνης απορροής Ανάλυση σε επίπεδο φορέα παροχής υπηρεσιών Ανάλυση χρήσεων & υπηρεσιών νερού Σημερινά επίπεδα ανάκτησης κόστους Εκτίμηση εξέλιξης κόστους παροχής υπηρεσιών Διατύπωση εναλλακτικών σχεδίων ανάκτησης Απαιτήσεις ανάκτησης Προσδιορισμός απαιτούμενων εσόδων κόστους από την ανάλυση σε Αξιολόγηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων επίπεδο Λεκάνης Απορροής: Εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος Επιλογή μεθόδου τιμολόγησης Κόστος φυσικών πόρων Υπερβολική οικονομική επιβάρυνση χρηστών ΝΑΙ Εναλλακτικές προτάσεις Μείωση ανάκτησης Διαφορετικός τρόπος κατανομής κόστους ΟΧΙ Εφαρμογή πολιτικής Χρηματοοικονομικό κόστος για κοινές υποδομές Αποτελέσματα αξιολόγησης Κατανομή κόστους Σχεδιασμός τιμολόγησης Αξιολόγηση τιμολόγησης

8 Δομή τιμολογίου

9 Στάδιο 1 Οικονομική ανάλυση χρήσεων νερού

10 Οι σημαντικότερες χρήσεις νερού στη Λεκάνη Οικιακή χρήση Αύξηση πληθυσμού (Δ. Θέρμης και Βασιλικών) Σχέδια για τουριστική ανάπτυξη (Δ. Θέρμης) Αγροτική χρήση Σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στις μη- αστικές περιοχές (Δ. Βασιλικών & Ανθεμούντα) Ελαφρά βιομηχανία Μεγάλη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα (Δ. Θέρμης) 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Πραγματικός πληθυσμός 20,790 30, Ζήτηση νερού ανά χρήση (2003) 2% 7% 10% 81% Γεωργική Κτηνοτροφίκή Βιομηχανίκή Ύδρευση

11 Κοινωνικοοικονομική σημασία τομέων Γεωργία και Κτηνοτροφία Απασχόληση ανά τομέα (2001) Δήμος Ανθεμούντα Δήμος Ανθεμούντα 32% 25% 6% 37% Δήμος Βασιλικών 27% Δήμος Βασιλικών 40% Δήμος Θέρμης 25% 8% Δήμος Θέρμης 63% 22% 5% 10% Υπηρεσίες Πρωτογενής Τριτογενής Δευτερογενής Άγνωστα στοιχεία/άνεργοι

12 Στάδιο 2 Οικονομική ανάλυση υπηρεσιών νερού

13 Σύστημα παροχής υπηρεσιών Πηγές Νερού Υπηρεσίες Ζήτηση Επεξεργασία Επιφανειακά Νερά (Άρδευση) Δήμος Θέρμης Αγροτική χρήση ΕΥΑΘ Δήμος Βασιλικών Νοικοκυριά Δημοτική Επιχείρηση (ΔΟΠΠΟΙΖΩ) Δημοτικές Γεωτρήσεις x Δήμος Ανθεμούντα Δήμος Ανθεμούντα Ιδιωτικές Γεωτρήσεις Ιδιωτική επεξεργασία Βιομηχανία

14 Χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ φορέων Μ.Ε.Λ. Θέρμης (Διαχείριση: ΔΟΠΠΟΙΖΩ) Ο Δήμος καλύπτει τις δαπάνες ενέργειας ως αντάλλαγμα της επεξεργασίας λυμάτων Επεξεργασία λυμάτων από ΕΥΑΘ Δεν αποδίδεται τέλος από το Δήμο Γίνεται συμψηφισμός μέσω άλλων εργασιών που αναλαμβάνει η ΕΥΑΘ για το Δήμο Σύνδεσμος Κοινής Ύδρευσης Καταχώρηση κόστους αγοράς νερού στην κατηγορία Λοιπές Δαπάνες Χρηματική ροή Νοικοκυριά Δήμος Θέρμης Παροχή υπηρεσίας ΕΥΑΘ ΔΟΠΠΟΙΖΩ Περιορισμένη διαφάνεια και περίπλοκη λογιστική αποτίμηση

15 Σύστημα λογιστικής καταγραφής κόστους Ελλιπής καταγραφή στοιχείων κόστους ανά υπηρεσία Δαπάνες προσωπικού υπηρεσιών νερού Καταχωρούνται συνολικά στους απολογισμούς εξόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης ενώ αφορούν όλες τις υπηρεσίες νερού ή δεν καταχωρούνται επειδή καλύπτονται από το προσωπικό άλλων δημοτικών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων Δαπάνες ενέργειας Καταχωρούνται συνολικά στους απολογισμούς εξόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης ενώ αφορούν όλες τις υπηρεσίες νερού ή δεν καταχωρούνται πάντα επειδή: Δεν γίνονται μετρήσεις Γίνεται συμψηφισμός με άλλους λογαριασμούς που σχετίζονται με Δημοτικά Τέλη Δαπάνες επενδύσεων Μη καταγραφή πηγών χρηματοδότησης Ελλιπή στοιχεία για επενδύσεις πέραν της τετραετίας Έσοδα Τα έσοδα σε εκκρεμότητα συχνά καταγράφονται για το σύνολο των υπηρεσιών νερού και δεν επιμερίζονται Αδυναμία προσδιορισμού πραγματικών ετήσιων εισπράξεων

16 Σημερινό σύστημα τιμολόγησης Ύδρευση & Αποχέτευση Στόχος Ανάκτηση λειτουργικού κόστους παροχής υπηρεσιών Αναπροσαρμογή τιμών όταν αυτό δεν καλύπτεται Τύπος τιμολόγησης Ύδρευση Κλιμακωτά αυξανόμενες τιμές Πάγιο (ή ελάχιστη χρέωση) Τέλη σύνδεσης Αποχέτευση Δήμος Θέρμης Επίπεδη χρέωση Δήμος Ανθεμούντα Ετήσιο τέλος αποχέτευσης % επί της αξίας της υδρευτικής κατανάλωσης Τέλος σύνδεσης Προβλήματα Πολυπλοκότητα τιμολογίων Μη αναλυτική περιγραφή χρεώσεων Αδυναμία παρακολούθησης χρεώσεων από τους καταναλωτές Διαφοροποιήσεις μεταξύ καταναλωτών ίδιου Δήμου Ανά Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμος Θέρμης περίοδος, κλίμακες & τιμές χρέωσης νερού ύδρευσης Δήμος Ανθεμούντα τρόπος τιμολόγησης αποχέτευσης Ανά ομάδα καταναλωτών Δήμος Βασιλικών πολύτεκνοι, δημοτικοί υπάλληλοι, απλοί καταναλωτές

17 Σημερινό σύστημα τιμολόγησης Δημοτικές υπηρεσίες άρδευσης Στόχος Ανάκτηση λειτουργικού κόστους παροχής υπηρεσιών Τύπος τιμολόγησης Δήμος Θέρμης Επίπεδη χρέωση με βάση την έκταση και το είδος καλλιέργειας Δήμος Βασιλικών Αριθμός αγροτών που ποτίζουν ταυτόχρονα & διάρκεια άρδευσης Μέθοδος άρδευσης & διάρκεια άρδευσης Ογκομετρική τιμολόγηση Δήμος Ανθεμούντα Ογκομετρική τιμολόγηση Τέλος σύνδεσης Προβλήματα Ανισότητες μεταξύ καταναλωτών των Δημοτικών Αρδευτικών Δικτύων του ίδιου Δήμου Διαφοροποίηση βάσης τιμολόγησης και χρεώσεων ανά Δ.Δ.. (Δήμοι( Θέρμης & Βασιλικών) Έλλειψη ή αναξιοπιστία μετρήσεων κατανάλωσης σε όλους τους Δήμους Αδυναμία προσδιορισμού πραγματικών καταναλώσεων Μειωμένα κίνητρα για εξοικονόμηση

18 Εκτίμηση ανάκτησης κόστους υπηρεσιών Εκτίμηση χρηματοοικονομικού κόστους ανά υπηρεσία νερού Κόστος κεφαλαίου (κατασκευή έργων, εξοπλισμός, μελέτες) Ιστορική αξία υποδομών Χρόνος ζωής (40 έτη για έργα και μελέτες - 20 έτη για εξοπλισμό) Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Δεδομένα Απολογιστικές καταστάσεις εσόδων- εξόδων υπηρεσιών Μισθοδοσία προσωπικού «Μισθώματα-Φωτισμός-Καθαριότητα- Μεταφορές» Συντήρηση και επισκευή υποδομών Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Λοιπές δαπάνες/έξοδα Έσοδα ανά υπηρεσία νερού με βάση την εκάστοτε πολιτική τιμολόγησης Ανάκτηση (%) Ανάκτηση (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 93% 96% Δήμος Θέρμης Ύδρευση 83% Δήμος Θέρμης 76% Δήμος Βασιλικών Άρδευση 23% Δήμος Βασιλικών 89% 77% Δήμος Ανθεμούντα Αποχέτευση 43% Δήμος Ανθεμούντα

19 Στάδιο 3 Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σχεδίων Ανάκτησης κόστους & Τιμολόγηση

20 Σχεδιάζοντας μια νέα τιμολογιακή πολιτική

21 Άξονες σχεδιασμού & Προϋποθέσεις εφαρμογής Άξονες σχεδιασμού Ανάκτηση κόστους Κατάργηση επιδοτήσεων μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών Κάλυψη δαπανών από τα ίδια έσοδα της υπηρεσίας Αύξηση εσόδων για την επαρκή κάλυψη του χρηματοοικονομικού κόστους Τρόπος τιμολόγησης και καθορισμός χρεώσεων Εφαρμογή ενιαίου τρόπου τιμολόγησης σε κάθε Δήμο Εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου για τους καταναλωτές του ίδιου Δήμου με τα ίδια χαρακτηριστικά Διαφάνεια στον υπολογισμό κόστους και καθορισμού χρεώσεων Προϋποθέσεις εφαρμογής Εγκατάσταση υδρομέτρων σε όλες τις δημοτικές γεωτρήσεις (υδρευτικές και αρδευτικές) Συστηματική μέτρηση καταναλώσεων για όλους τους χρήστες Συστηματική καταγραφή εσόδων και εξόδων σε επίπεδο υπηρεσίας Συστηματική ενημέρωση του κοινού για τον τρόπο καθορισμού των χρεώσεων

22 Σχέδια τιμολόγησης: Ύδρευση Απλή συνδυασμένη τιμολόγηση Συνιστώσες 100% ανάκτηση Πάγια χρέωση & Τέλος σύνδεσης Ενιαία τιμή ογκομετρικής χρέωσης Στόχοι Απλότητα στην εφαρμογή Έλεγχος καταναλώσεων/ κίνητρα για εξοικονόμηση Διασφάλιση ελάχιστου επίπεδου εσόδων Εφαρμογή της αρχής «ο χρήστης/ ρυπαίνων πληρώνει» Συνδυασμένη τιμολόγηση με κλιμακωτά αυξανόμενες τιμές Συνιστώσες Πάγια χρέωση & Τέλος σύνδεσης 3 κλίμακες κατανάλωσης, ενιαίες & για τους 3 Δήμους Στόχοι Έλεγχος καταναλώσεων/ κίνητρα για εξοικονόμηση Εφαρμογή της αρχής «ο χρήστης/ ρυπαίνων πληρώνει» Πιθανά δικαιότερη κατανομή κόστους Αυξημένη δυνατότητα πληρωμής στις χαμηλότερες κλίμακες Διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου εσόδων

23 Σχέδια τιμολόγησης: Αποχέτευση & Άρδευση Αποχέτευση: Απλή συνδυασμένη τιμολόγηση Συνιστώσες 100% ανάκτηση Πάγια χρέωση Ενιαία τιμή ογκομετρικής χρέωσης Στόχοι Απλότητα στην εφαρμογή Διασφάλιση ελάχιστου επίπεδου εσόδων Εφαρμογή της αρχής «ο χρήστης/ ρυπαίνων πληρώνει» Άρδευση: Απλή ογκομετρική τιμολόγηση Συνιστώσες Διαφοροποίηση σχεδίων ανάλογα με το βαθμό ανάκτησης Στόχοι Έλεγχος καταναλώσεων Εφαρμογή της αρχής «ο χρήστης/ ρυπαίνων πληρώνει»

24 Τιμές ογκομετρικής χρέωσης ύδρευσης - Ανάκτηση 100% Χρέωση ( /m³) Πάγια χρέωση ύδρευσης Δήμος Θέρμης: 21 /έτος Δήμος Ανθεμούντα: 24 /έτος Δήμος Βασιλικών: 36 /έτος Απλή συνδυασμένη τιμολόγηση Συνδυασμένη κλιμακωτή m³ Συνδυασμένη κλιμακωτή m³ Συνδυασμένη κλιμακωτή >300 m³ Δ. Θέρμης Δ. Βασιλικών Δ. Ανθεμούντα

25 Τιμές ογκομετρικής χρέωσης αποχέτευσης - Ανάκτηση 100% Χρέωση ( /m³) Πάγια χρέωση αποχέτευσης Δήμος Θέρμης: 35 /έτος Δήμος Ανθεμούντα: 4 /έτος Δήμος Θέρμης Δήμος Ανθεμούντα

26 Τιμές χρέωσης άρδευσης Μεγάλη διαφορά εκτιμώμενων και μετρούμενων (?) καταναλώσεων Εκτίμηση ενδεικτικών τιμών με βάση τη θεωρητική ζήτηση Ενδεικτική τιμή διάθεσης αρδευτικού νερού ( /m³) Απαραίτητος ο έλεγχος των απολήψεων από τις δημοτικές γεωτρήσεις 0.00 ΔΑΔ Θέρμης ΔΑΔ Βασιλικών ΔΑΔ Ανθεμούντα Ανάκτηση 100% Ανάκτηση 90%

27 Δυνατότητα για πληρωμή (Ανάκτηση 100%) Ύδρευση & Αποχέτευση Ποσοστό εισοδήματος που αντιστοιχεί στην ετήσια δαπάνη ενός 4μελούς νοικοκυριού για υπηρεσίες Άρδευση Ετήσια δαπάνη για άρδευση βασικών καλλιεργειών 4,0% 3,0% 2,6% 2,6% 80 2,0% 1,0% 0,0% 1,1% 1,4% Απλή συνδυασμένη τιμολόγηση 1,3% 1,0% Συνδυασμένη κλιμακωτή τιμολόγηση 0,6% 0,8% 1,4% Σημερινή τιμολόγηση Μέση δαπάνη ( /στρέμμα) ΔΑΔ Θέρμης ΔΑΔ Βασιλικών ΔΑΔ Ανθεμούντα Δήμος Θέρμης Δήμος Βασιλικών Δήμος Ανθεμούντα Κηπευτικά Αροτριαία

28 Εκτιμώμενη μείωση ζήτησης Ύδρευση & Αποχέτευση Ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη μέση τιμή: -0,2 (τυπική( τυπική, βιβλιογραφική τιμή) Άρδευση Θεώρηση ενός ελάχιστου ορίου για την ελαστικότητα: -0, 0,0404 Μη δυνατή εκτίμηση για το Δήμο Ανθεμούντα Εκτιμώμενη εξοικονόμηση (m³) (+1%) (-7,5%) (-6%) Δ. Θέρμης Δ. Βασιλικών Δ. Ανθεμούντα Εκτιμώμενη εξοικονόμηση (m³) (-2,1%) (-9,5%) (-2,7%) (-11%) Ανάκτηση 90% Ανάκτηση 100% ΔΑΔ Θέρμης ΔΑΔ Βασιλικών

29 Επίτευξη στόχων Στόχοι Απλή συνδυασμένη Ύδρευση Αποχέτευση Άρδευση Κλιμακωτή Ανάκτηση 100% Ανάκτηση 90% Διαφάνεια Απλοποίηση χρηματοοικονομικών σχέσεων Ταυτοποίηση χρηματικών ροών Ευκολία στην κατανόηση Απλότητα στην εφαρμογή - Αποδοτική χρήση πόρου Έλεγχος καταναλώσεων Δυνατότητες εξοικονόμησης Ικανοποιητικές Υψηλές Ικανοποιητικές Οδηγία 2000/60 Δίκαιη κατανομή κόστους Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Εξάλειψη ανισοτήτων (καταναλωτές ίδιου Δήμου) Κατανομή κόστους με βάση την αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» Πλήρης κάλυψη χρηματοοικονομικού κόστους Διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου εσόδων Επαρκής - - Κοινωνική δικαιοσύνη Εξασφάλιση πρόσβασης Δυνατότητα για πληρωμή - Ικανοποιητική Μεγάλη 3-10% Ακαθάριστης προσόδου 2,7-9% Ακαθάριστης προσόδου

30 Συμπεράσματα Ανάγκη για ένα διαφανές σύστημα λογιστικής καταγραφής κόστους Τα καταγεγραμμένα κόστη πρέπει να αφορούν μόνο την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας Οι ενδοεπιδοτήσεις μεταξύ υπηρεσιών και χρηστών πρέπει να είναι σαφείς και αιτιολογημένες Οι πηγές χρηματοδότησης (κρατικές επιχορηγήσεις) πρέπει να είναι καταγεγραμμένες στο επίπεδο της υπηρεσίας Διαφανής (και αιτιολογημένη) διαδικασία προσδιορισμού στοιχείων τιμολογίου Διαφανής εκτίμηση χρεώσεων για τον καταναλωτή

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.3.2015 2014/2208(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 1.2 Βασικά Συµπεράσµατα για τη ιεθνή Εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση της Μεταβολής του Προϋπολογισμού Κατασκευής Οδικού Έργου στα Διάφορα Στάδια

Διαβάστε περισσότερα