Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης"

Transcript

1 Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων ,

2 Κοινοτικό και Εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες - ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων-nomoσ ΥΠ ΑΡΙΘ Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

3 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση στη Χώρα µας µε οικονοµικά αποτελεσµατικούς τρόπους µέσω µέτρων, κατάλληλων κινήτρων και άρση των εµποδίων που υπάρχουν όπως οικονοµικών, νοµικών, θεσµικών. (Σ ΕΑ) Η δηµιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και παροχής στους τελικούς καταναλωτές άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Καλύπτει όλους τους τοµείς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας: οικιακό, βιοµηχανία (εκτός των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στην εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ETS), µεταφορές (εκτός αεροµεταφορών, ακτοπλοίας), τριτογενής (δηµόσιος και ευρύτερος τοµέας, εµπορικός), γεωργία. Καλύπτει όλους τους προµηθευτές ενέργειας ηλεκτρισµού, πετρελαιοειδών προϊόντων (καύσιµα µεταφορών, θέρµανσης κλπ.), βιοµάζα.

4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Θεσπίζεται εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόµησης ενέργειας 9% για 9 χρόνια, περίοδος µέτρησης Όλα τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας πρέπει να είναι οικονοµικά αποδοτικά ( cost effective), επαληθεύσιµα/µετρήσιµα/εκτιµήσεις Ο στόχος είναι µια συγκεκριµένη ποσότητα ενέργειας σε GWh, υπολογίζεται από τον µέσο όρο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας των πέντε χρόνων και λαµβάνεται το 9% του µέσου όρου.

5 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Σωρευτική Εξοικονόµηση Ενέργειας σύµφωνα µε την Οδηγία 200/32/ΕΚ Κατανάλωση Αναφοράς = Μέσος όρος 5ετίας Στόχος Εξοικονόµησης 9% της Κατανάλωσης Αναφοράς Mtoe Εξοικονόµηση Ενέργειας Τελική Κατανάλωση 2004 Αναφορά Στόχος ΕξΕ Σηµείωση: Ενδεικτική Εκτίµηση

6 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ο Στόχος εξοικονόµησης ενέργειας ΜΟ τελικής κατανάλωσης (χωρίς ΣΕΕ, Αµυνα, Αεροπλοία - Ακτοπλοία) GWh ΕΞΕ Στόχος ΕΞΕ έως το 2016 GWh 9% 16,460 Ενδιάµεσος ενδεικτικός στόχος ΕΞΕ ,100 GWh 2,8%

7 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Οριζόντια Μέτρα ιατοµεακά Μέτρα Μέτρα Σ ΕΑ Συγκρότηση µονάδας συλλογής ενεργειακών στοιχείων & προβλέψεων Στοχευόµενες εκστρατείες εκπαίδευσης, ενηµέρωση και επιβράβευση των «καλών πρακτικών» Προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης τεχνολογικών επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας και έρευνας Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Περαιτέρω προώθηση ένταξης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) & Υγραερίου (LPG) Ενεργειακή σήµανση συσκευών και απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης Εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ιαχείρισης (ΣΕ ) στο τριτογενή και δηµόσιο τοµέα Ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενων κτιρίων µέσω Χρηµατοδοτήσεων Από Τρίτους (ΧΑΤ), Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και Συµπράξεων ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) Εγκατάσταση ηλεκτρονικών και έξυπνων µετρητών στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Προώθηση συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) και τηλεθέρµανσης Ετήσια Εξοικονόµηση 2010 (GWh) Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα 300 Οικιακός 210 Τριτογενής 375 ηµόσιος Ανάλογα µε το µέγεθος-κόστος των ενεργειακών επεµβάσεων Ετήσια Εξοικονόµηση 2016 (GWh) Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα 1000 Οικιακός 850 Τριτογενής 1125 ηµόσιος Ανάλογα µε το µέγεθος-κόστος των ενεργειακών επεµβάσεων

8 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Οικιακός Τοµέας Ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους κατοικίας Οικονοµική ενίσχυση για την αναβάθµιση συστηµάτων λεβήτων/καυστήρων θέρµανσης σε υφιστάµενα κτίρια Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια κατοικίας και οικονοµικά κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση των (ΘΗΣ) µικρής κλίµακας σε κτίρια κατοικίας. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων κοινωνικής κατοικίας Ετήσια Εξοικονόµηση 2010 (GWh) Απαιτείται ολοκληρωµένη µελέτη Ετήσια Εξοικονόµηση 2016 (GWh) Απαιτείται ολοκληρωµένη µελέτη

9 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Τριτογενής Τοµέας Ιδιωτικός Τοµέας Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων στον τριτογενή τοµέα σε κτίρια άνω των 1000m2 Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε κτίρια του τριτογενή τοµέα ηµόσιος Τοµέας Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσης Ετήσια Εξοικονόµηση 2010 (GWh) 10 Εξαρτάται από το πλήθος των εθελοντικών συµφωνιών 2 Ετήσια Εξοικονόµηση 2016 (GWh) 250 Εξαρτάται από το πλήθος των εθελοντικών συµφωνιών 50 Υποχρεωτικές διαδικασίες προµηθειών (για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες ΑΠΕ green procurement) στα δηµόσια κτίρια Ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός δήµων Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων χαµηλής ενεργειακής απόδοσης στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα Χρήζει µελέτης Χρήζει µελέτης 98 Χρήζει µελέτης Χρήζει µελέτης 298

10 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ετήσια Εξοικονόµηση 2010 (GWh) Ετήσια Εξοικονόµηση 2016 (GWh) Βιοµηχανία Κίνητρα για υποχρεωτική εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ιαχείρισης (ΣΕ ) στη βιοµηχανία ηµιουργία Κέντρων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής ιαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ Πρόγραµµα Εθελοντικών Συµφωνιών στην βιοµηχανία Ενεργειακές Υπηρεσίες για Εξοικονόµησης Ενέργειας

11 Μεταφορές Αναµόρφωση του συστήµατος των ΜΜΜ Έργα υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών Ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας (urban mobility plans) Προώθηση της Οικονοµικής, Οικολογικής και Ασφαλούς Οδήγησης Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών µεσαίων και βαρέων οχηµάτων (άνω 3,5 tn καιάνω 10ετίας) Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ. οχηµάτων και προώθησης ενεργειακά αποδοτικώνοχηµάτων (Φ.Α., βιοκαύσιµα, υβριδικά) Οικολογική Σήµανση Ενεργειακή Ετικέτα στα Επιβατικά Οχήµατα Υποχρεωτική ποσόστωση µε ενεργειακά αποδοτικότερα οχήµατα στις δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανισµούς Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Απαιτείται µελέτη για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή του µέτρου Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Απαιτείται µελέτη για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή του µέτρου Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Σύνδεση φορολογίας οχηµάτων µε την ενεργειακή απόδοση και τις εκποµπές CO2 Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων

12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Κυριότερα άρθρα του ΣΝ Ενεργειακή Απόδοση στο ηµόσιο και Ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα Υποχρεώσεις των διανοµέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανοµής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας Εθελοντικές Συµφωνίες ιαθεσιµότητα πληροφοριών Ρύθµιση τιµολογίων και άλλες υποχρεώσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας Ενεργειακές επιθεωρήσεις και ενεργειακοί επιθεωρητές Μετρητές και αναλυτικοί λογαριασµοί για την κατανάλωση ενέργειας Κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και την ενίσχυση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών

13 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Με το κανονισµό ορίζονται: η µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων, καθώς και των υφισταµένων κτιρίων συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων (50) τ.µ, στα οποία γίνεται ριζική ανακαίνιση, ο τύπος και το περιεχόµενο της µελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η διαδικασία και η συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτηρίων, των λεβήτων, των εγκαταστάσεων θέρµανσης και των συστηµάτων κλιµατισµού Τα αρµόδια για την εκπόνηση της πρόσωπα Ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Το ύψος της δαπάνης έκδοσής του και ο τρόπος υπολογισµού της

14 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον Κανονισµό Από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού, κάθε οικοδοµική άδεια ανέγερσης νέου κτιρίου χορηγείται µόνο µετά την υποβολή, στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, µελέτης για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου Η µελέτη αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

15 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Για τα νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τ.µ, πριν την έναρξη της ανέγερσης, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, µελέτη, η οποία περιλαµβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εκ των κάτωθι εναλλακτικών συστηµάτων: αποκεντρωµένων συστηµάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε AΠΕ συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου αντλιών θερµότητας

16 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Στα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων (50) τ.µ. που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθµίζεται, στον βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό, ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόµενο κτίριο ως σύνολο είτε µόνο για τις ανακαινιζόµενες εγκαταστάσεις ή τα δοµικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν µέρος ανακαίνισης, που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος, µε στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

17 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάµενου κτιρίου ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Κατά την πώληση ή τη µίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον µισθωτή αυτών πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

18 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου εκδίδεται από τους επιθεωρητές, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό, και ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη. Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τιµές αναφοράς, όπως ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει τη σύγκριση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

19 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Ειδικά για τα ηµόσια Κτίρια: Kτίρια τα οποία χρησιµοποιούνται από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τοποθετείται, σε ευδιάκριτη θέση, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, του οποίου η ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη

20 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιµατισµού διεξάγονται από ειδικευµένους και για τον σκοπό αυτό διαπιστευµένους ενεργειακούς επιθεωρητές. Στον Κανονισµό καθορίζονται τα προσόντα των επιθεωρητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, η διαδικασία διαπίστευσής τους και χορήγησης αντίστοιχης άδειας, τα ζητήµατα που αφορούν στην εγγραφή τους σε αντίστοιχα µητρώα, η αµοιβή τους και ο τρόπος καθορισµού της, οι εις βάρος τους διοικητικές κυρώσεις...

21 ΝΟΜΟΣ 3661-KENAK Με το κανονισµό ορίζονται ότι: ιενεργείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές επιθεώρηση στους λέβητες κτιρίων που θερµαίνονται µε συµβατικά ορυκτά καύσιµα, ως εξής: α) τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη, στους λέβητες µε ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ από είκοσι (20) έως και εκατό (100) kw, β) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, στους λέβητες µε ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ ανώτερη των εκατό (100) kw και, γ) αν αυτοί θερµαίνονται µε αέριο καύσιµο, τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη. ιενεργείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού κτιρίων, µε ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ ανώτερη των δώδεκα (12) kw, τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη.

22 Μηχανισµοί χρηµατοδότησης Νέος αναπτυξιακός νόµος ΕΣΠΑ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών-ΕΕΥ (ESCO)

23 Νέος Αναπτυξιακός νόµος Ο νόµος ισχύει από το Επιλέξιµες όλες οι εταιρείες αλλά για συγκεριµένες δράσεις (πχ εξωστρέφειας, πράσινης οικονοµίας) για τις οποίες θα βαθµολογούνται µε αναλυτικά κριτήρια ώστε να µην υπάρχει το σηµερινό στοιχείο υποκειµενικότητας. Παρακολούθηση επενδύσεων και µετά την ολοκληρωσή τους, ηµιουργία ξεχωριστού µητρώο ελεγκτών και αξιολογητών Όσον αφορά στις µορφές ενίσχυσης που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόµος είναι: η επιχορήγηση κεφαλαίου, οι φορολογικές απαλλαγές, η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείου διάρκειας έως 10 έτη και η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού εξοπλισµού για συµβάσεις διάρκειας έως 7 έτη.

24 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο Στρατηγική στόχευση: Επενδύσεις στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας Κοινωνία της Γνώσης και της Καινοτοµίας Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή Θεσµικό Περιβάλλον Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης Συνολικός Προϋπολογισµός 39,4 δισ. ευρώ

25 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Ειδικός & Αξιόπιστος Τρίτος - Επιχειρήση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) προσδιορίζει / σχεδιάζει / υλοποιεί / χρηµατοδοτεί και (µπορεί να) διαχειρίζεται τη λειτουργία και οικονοµική απόδοση ολοκληρωµένων έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την παραγωγή ενέργειας & τη µείωση του κόστους λειτουργίας κτιριακής υποδοµής ιδιοκτησίας ή διαχείρισης άλλου Φορέα Πελάτη (Χρήστη). Συµφωνία ΕΕΥ-Πελάτη πολυετούς διάρκειας (π.χ.5-15 έτη) µε σύναψη Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), που εγγυάται το όφελος για τον Πελάτη από τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες της ΕΕΥ Αποπληρωµή υπηρεσιών ΕΕΥ συναρτήσει 1) εγγυηµένου οικονοµικού οφέλους από το έργο εξοικονόµησης/παραγωγής ενέργειας, 2) εγγυηµένη ποιότητα σχετικού εξοπλισµού και συνθηκών διαβίωσης/παραγωγής µετά την υλοποίηση του έργου εξοικονόµησης ενέργειας, µε βάση τη ΣΕΑ ικαιώµατα ιδιοκτησίας ΕΕΥ επί εγκατεστηµένου εξοπλισµού στους χώρους του Πελάτη, κατά τη διάρκεια της ΣΕΑ

26 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Βασικές Αρχές ηµοπράτηση Κατασκευή Μελέτες Σχεδιασµός Συντήρηση ΕΕΥ Χρήστης (Πελάτης) ιαχείριση Λειτουργία Χρηµατοδότηση

27 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Κατανοµή Χρηµατορροών Όφελος χρήστη Πληρωµή ESCO Κόστος Ενέργειας Αρχική θέση Μετά την επένδυση Μετά τη λήξη της σύµβασης

28 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Τυπικά Περιεχόµενα Συµβολαίου Συµβαλλόµενα µέρη, υπεύθυνοι Υποχρεώσεις αναδόχου (ΕΠΕΥ) Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή την παραγωγή ενέργειας Παρεχόµενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο Εγγυήσεις ποιότητας έργων, εξοπλισµού και υπηρεσιών Εγγύηση περιστολής ενεργειακού κόστους Υπολογισµοί εξοικονόµησης ενέργειας Ρυθµός/δόση αποπληρωµής Υποχρεώσεις Πελάτη Υποχρεώσεις/κανονισµοί σε περιπτώσεις διακοπών λειτουργίας και δοµικών τροποποιήσεων στο πεδίο εφαρµογής της σύµβασης Ευθύνες επί του έργου και ασφαλιστικά θέµατα ιάρκεια σύµβασης και όροι παράδοσης/παραλαβής του έργου

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα