Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Απόδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Απόδοσης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Απόδοσης Στα πλαίσια της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Ιούνιος 2008

2 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιατρίδης Μηνάς Γιαννακίδης Γιώργος Σιακκής Φίλιππος Τίγκας Κώστας Σωφρόνης Ηλίας Μαρκογιαννάκης Γιώργος Λύτρας Κώστας Ζαρκαδούλα Μαρία Τριτοπούλου Έφη Ζωίδης Γρηγόρης Αλεξάνδρου Βασίλης Κίκηρα Μαρία Πολυµενόπουλος Γεώργιος Πολυχρόνη Ελπίδα Υπεύθυνος Έργου Μοντέλο MARKAL Μοντέλο MARKAL-Στατιστική Ανάλυση Σύνθεση Αποτελεσµάτων Ενεργειακών Μοντέλων και Στατιστικής Σχεδίαση Μέτρων Εξοικονόµησης Ενέργειας-Σύνθεση Τελικού Προγράµµατος Ενεργειακής Αποδοτικότητας Σχεδίαση Μέτρων Εξοικονόµησης Ενέργειας- Μεταφορά Οδηγιών της ΕΕ από το έργο EMEEES για τη Μεθοδολογία Εκπόνησης των Σ ΕΑ Θέµατα Μεταφορών Θέµατα Μεταφορών Θέµατα Μεταφορών Θέµατα Βιοµηχανίας Θέµατα Κτιρίων Θέµατα Κτιρίων Θέµατα Κτιρίων 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Yπολογισµός του Eθνικού Στόχου ιευκρινήσεις για τη διαδικασία υπολογισµού του Εθνικού Στόχου ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Ανάλυση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας για τον µέσο όρο της περιόδου Σενάριο Αναφοράς Σενάριο Εξοικονόµησης Ενέργειας Αποτελέσµατα Σεναρίου Εξοικονόµησης Ενέργειας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Υπολογισµός Εξοικονόµησης Ενέργειας METΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μέτρα Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας...58 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4

5 Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί προτεραιότητα για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ επέκταση της Ελλάδας. Η ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ διέπεται από τρεις στόχους οι οποίοι υιοθετούνται και σε εθνικό επίπεδο. Ο πρώτος αφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, ο δεύτερος στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και ο τρίτος στην προστασία του περιβάλλοντος. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση θα καταστήσει δυνατή την εκµετάλλευση του εξοικονοµούµενου ενεργειακού κόστους µε οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο. Τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εξοικονόµηση ενέργειας, βοηθώντας έτσι την Ελλάδα να µειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας. Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση µπορεί να ενισχύσει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της, σύµφωνα µε τις Κοινοτικές δεσµεύσεις και όπως υπογραµµίζεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Σ ΕΑ), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τον στόχο εξοικονόµησης ενέργειας, υπολογισµένο σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της οδηγίας 2006/32/ΕΚ, για το 2016 καθώς και τον ενδιάµεσο στόχο για το

6 TWh Συµβατικά Καύσιµα και ΑΠΕ Πίνακας 1: Ενεργειακή κατανάλωση αναφοράς και στόχος εξοικονόµησης M.O Συµβατικά Συµβατικά Συµβατικά Συµβατικά Συµβατικά Ηλκ/σµός Καύσιµα Ηλκ/σµός Καύσιµα Ηλκ/σµός Καύσιµα Ηλκ/σµός Καύσιµα Ηλκ/σµός Καύσιµα Ηλκ/σµός και ΑΠΕ και ΑΠΕ και ΑΠΕ και ΑΠΕ και ΑΠΕ Τελική Εγχώρια Κατανάλωση 154,9 44,5 158,6 46,6 167,9 48,6 162,7 49,7 167,9 50,9 162,4 48,1 210,5 Κατανάλωση Ενέργειας Εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στην οδηγία EU ETS Σύνολο 22,4 7,1 21,7 7,4 19,9 7,1 19,8 6,9 18,7 6,7 20,5 7,0 27,5 Τελική Εγχώρια Κατανάλωση για τους σκοπούς της ESD 132,5 37,5 136,8 39,2 148,0 41,5 142,9 42,9 149,2 44,2 141,9 41,0 182,9 Οικιακός Τοµέας 38,8 14,5 40,0 15,8 46,0 16,4 44,4 16,9 45,5 16,9 42,9 16,1 59,0 Τριτογενής Τοµέας 3,8 13,2 3,9 14,0 4,3 15,0 4,8 15,9 6,0 16,5 4,6 14,9 19,5 Βιοµηχανία 16,1 6,7 16,0 6,8 16,0 7,1 13,3 7,1 14,9 7,7 15,3 7,1 22,3 (για σκοπούς ESD) Μεταφορές 63,8 0,2 66,1 0,2 70,0 0,2 70,5 0,2 72,4 0,2 68,6 0,2 68,8 Γεωργία 10,0 2,8 10,8 2,5 11,6 2,8 10,0 2,8 10,3 2,9 10,6 2,8 13,3 Ενδιάµεσος Εθνικός Ενδεικτικός Ετήσιος Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας για το ,10 Εθνικός Ενδεικτικός Ετήσιος Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας για το ,46

7 Εξοικονόµηση ανά τοµέα Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περιληπτικά την βέλτιστη κατανοµή του στόχου εξοικονόµησης, όπως προκύπτει από την λεπτοµερή ανάλυση του Κεφαλαίου 3 µε τη χρήση του µοντέλου MARKAL εξετάζοντας ένα σενάριο αναφοράς και ένα σενάριο εξοικονόµησης. Σηµειώνεται ότι η προβλέψη της εξοικονόµησης ενέργειας προκύπτει απο τη χρήση των υπαρχόντων δεδοµένων και θα βελτιώνεται σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής του Σχεδίου ράσης. Πίνακας 2: Εξοικονόµηση ανά τοµέα Εξοικονόµηση για την επίτευξη του στόχου (GWh) Οικιακός Τοµέας Τριτογενής Τοµέας Βιοµηχανία (εκτός ETS) Μεταφορές Σύνολο Συγκεντρωτικός Πίνακας Μέτρων για την Ενεργειακή Απόδοση Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προτεινόµενα µέτρα για την επίτευξη του στόχου του Σχεδίου ράσης, και αναµενόµενη ετήσια εξοικονόµηση για το 2010 και το Οριζόντια Μέτρα ΟΡ1. Συγκρότηση µονάδας συλλογής ενεργειακών στοιχείων & προβλέψεων ΟΡ2. Στοχευόµενες εκστρατείες εκπαίδευσης, ενηµέρωση και επιβράβευση των «καλών πρακτικών» ΟΡ3. Προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης τεχνολογικών επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας και έρευνας ιατοµεακά Μέτρα Ετήσια Εξοικονόµηση 2010 (GWh) Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα 1. Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Οικιακός 210 Τριτογενής 375 ηµόσιος Περαιτέρω προώθηση ένταξης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) & Υγραερίου (LPG) 3. Ενεργειακή σήµανση συσκευών και απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης 4. Εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ιαχείρισης (ΣΕ ) στο τριτογενή και δηµόσιο τοµέα Ετήσια Εξοικονόµηση 2016 (GWh) Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα Συνυπολογίζεται στα άλλα µέτρα Οικιακός 850 Τριτογενής 1125 ηµόσιος Ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενων Ανάλογα µε το Ανάλογα µε το

8 κτιρίων µέσω Χρηµατοδοτήσεων Από Τρίτους (ΧΑΤ), Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και Συµπράξεων ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) Ετήσια Εξοικονόµηση 2010 (GWh) µέγεθος-κόστος των ενεργειακών επεµβάσεων Ετήσια Εξοικονόµηση 2016 (GWh) µέγεθος-κόστος των ενεργειακών επεµβάσεων 6. Εγκατάσταση ηλεκτρονικών και έξυπνων µετρητών στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 7. Προώθηση συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) και τηλεθέρµανσης Οικιακός Τοµέας Ο1. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους κατοικίας Ο2. Οικονοµική ενίσχυση για την αναβάθµιση συστηµάτων λεβήτων/καυστήρων θέρµανσης σε υφιστάµενα κτίρια Ο3. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια κατοικίας και οικονοµικά κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση των (ΘΗΣ) µικρής κλίµακας σε κτίρια κατοικίας. Ο4. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων κοινωνικής κατοικίας Τριτογενής Τοµέας Απαιτείται ολοκληρωµένη µελέτη Απαιτείται ολοκληρωµένη µελέτη Ιδιωτικός Τοµέας Τ1. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων στον τριτογενή τοµέα σε κτίρια άνω των 1000m Τ2. Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε κτίρια του τριτογενή τοµέα ηµόσιος Τοµέας Μ1. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσης Μ2. Υποχρεωτικές διαδικασίες προµηθειών (για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες ΑΠΕ green procurement) στα δηµόσια κτίρια Μ3. Ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός δήµων Μ4. Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων χαµηλής ενεργειακής απόδοσης στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα Βιοµηχανία Β1. Κίνητρα για υποχρεωτική εφαρµογή Συστήµατος Ενεργειακής ιαχείρισης (ΣΕ ) στη βιοµηχανία Εξαρτάται από το πλήθος των εθελοντικών συµφωνιών Εξαρτάται από το πλήθος των εθελοντικών συµφωνιών 2 50 Χρήζει µελέτης Χρήζει µελέτης Χρήζει µελέτης Χρήζει µελέτης

9 Β2. ηµιουργία Κέντρων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής ιαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ. Β3. Πρόγραµµα Εθελοντικών Συµφωνιών στην βιοµηχανία Β4. Ενεργειακές Υπηρεσίες για Εξοικονόµησης Ενέργειας Μεταφορές Ετήσια Εξοικονόµηση 2010 (GWh) Μ1. Αναµόρφωση του συστήµατος των ΜΜΜ Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Μ2. Έργα υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών Μ3. Ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας (urban mobility plans) Μ4. Προώθηση της Οικονοµικής, Οικολογικής και Ασφαλούς Οδήγησης Μ5. Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών µεσαίων και βαρέων οχηµάτων (άνω 3,5 tn και άνω 10ετίας) Μ6. Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ. οχηµάτων και προώθησης ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων (Φ.Α., βιοκαύσιµα, υβριδικά) Μ7. Οικολογική Σήµανση Ενεργειακή Ετικέτα στα Επιβατικά Οχήµατα Μ8. Υποχρεωτική ποσόστωση µε ενεργειακά αποδοτικότερα οχήµατα στις δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανισµούς Μ9. Σύνδεση φορολογίας οχηµάτων µε την ενεργειακή απόδοση και τις εκποµπές CO2 Ετήσια Εξοικονόµηση 2016 (GWh) Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Απαιτείται µελέτη για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή του µέτρου. Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Απαιτείται η εφαρµογή τεκµηριωµένου συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων Απαιτείται µελέτη για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή του µέτρου Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων Η συνεισφορά του έχει υπολογιστεί στην εξοικονόµηση ενέργειας των µέτρων αντικατάστασης οχηµάτων 9

10 Συµπεράσµατα Τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συντονισµένα σε όλους τους τοµείς, θα οδηγήσουν σε εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον έως 16,41TWh το 2016 εκπληρώνοντας το στόχο του 9% και βοηθώντας έτσι την Ελλάδα να µειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας. Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση ενισχύει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα συµβάλλοντας στην βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, την άµεση και ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας και την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο τοµέας των µεταφορών εκτιµάται ότι έχει τα µεγαλύτερα περιθώρια εξοικονόµησης ενέργειας όπως υπολογίζεται από το σενάριο εξοικονόµησης το οποίο προσδιορίζεται στο 36% περίπου. Από πλευράς βαρύτητας έπονται ο τριτογενής και ο οικιακός τοµέας µε ποσοστό συµµετοχής σε εξοικονόµηση 30% και 29% αντίστοιχα. Το σύνολο των µέτρων αυτών διαµορφώνει ένα ολοκληρωµένο εθνικό πρόγραµµα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρµογή του οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου εξοικονοµώντας µεγάλα ποσά ορυκτών καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα ενισχύεται η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11

12 Το παρόν αποτελεί την Τελική Έκθεση Μελέτης Σχέδιου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την σύµβαση µεταξύ ΥΠΑΝ ΚΑΠΕ. Η µελέτη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες - ράσεις Υποδοµής και Εκσυγχρονισµός Θεσµικού Πλαισίου στους Τοµείς Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Ε.Ε.)», της ράσης «Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών για τις ενεργειακές επενδύσεις», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Σ ΕΑ), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα περιεχόµενα της µελέτης του Σ ΕΑ είναι: Ο ποσοτικός προσδιορισµός Εθνικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας σε GWh. Η ποσοτικοποίηση του στόχου προκύπτει από επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία της EUROSTAT για την τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα κατά την πενταετία Η ανάλυση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας και η πρόβλεψή της ανά ενεργειακό προϊόν, τοµέα και χρήση για το χρονικό ορίζοντα των εννέα (9) ετών για το σενάριο Αναφοράς και το σενάριο Εξοικονόµησης για τον προσδιορισµό της βέλτιστης κατανοµής του στόχου µε τη χρήση του µοντέλου MARKAL. Η αναµενόµενη εξοικονόµηση, που προκύπτει σαν διαφορά από το σενάριο αναφοράς και το σενάριο εξοικονόµησης για την ίδια χρονική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η βέλτιστη κατανοµή του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική χρήση για όλους τους τοµείς δραστηριότητας µε βάση τα τεχνολογικά µέτρα που λαµβάνει υπόψη το µοντέλο για την περίοδο 2008 έως Ταυτόχρονα υπολογίζεται και ο ενδιάµεσος στόχος που αναφέρεται στο έτος Τα προτεινόµενα και εφαρµοζόµενα ήδη µέτρα αποτελούν µια αποκωδικοποίηση των αποτελεσµάτων της εξοικονόµησης ενέργειας, όπως προέκυψαν µε την βοήθεια του υπολογιστικού µοντέλου MARKAL, σαν επιλεγµένο µίγµα βέλτιστων τεχνικά και οικονοµικά τεχνολογιών ανά τοµέα και χρήση. Τα µέτρα αυτά είναι θεσµικού, κανονιστικού, διαχειριστικού, τεχνολογικού χαρακτήρα, κινήτρων και εναλλακτικών χρηµατοδοτικών µηχανισµών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόµησης. Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται ένα ολοκληρωµένο εθνικό πρόγραµµα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρµογή του οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Τα µέτρα του προγράµµατος αυτού προέκυψαν λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη την υφιστάµενη ενεργειακή κατάσταση ανά τοµέα δραστηριότητας, τις εθνικές προτεραιότητες 12

13 (περαιτέρω διείσδυση του ΦΑ και των ΑΠΕ), τις πολιτικές και τα µέτρα, που η χώρα δεσµεύεται και εφαρµόζει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση µε την επιλογή του ενεργειακού µίγµατος, τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. 13

14 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 14

15 1.1 Yπολογισµός του Eθνικού Στόχου Για τον προσδιορισµό του συνολικού εθνικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας συλλέχθηκαν επίσηµα δηµοσιευµένα ιστορικά στοιχεία για την ετήσια τελική εγχώρια κατανάλωση ενέργειας της 5-ετίας ( ), πριν την εφαρµογή της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Energy Service Directive ESD). Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ 1. Για λόγους συµβατότητας µε τα άλλα κράτη µέλη για τον υπολογισµό του στόχου χρησιµοποιήθηκαν τα τελευταία επίσηµα δηµοσιευµένα ενεργειακά στοιχεία της EUROSTAT Statistical Office of the European Communities - Energy statistics 2 Αύγουστος 2007 Παράρτηµα Α, και συγκεκριµένα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελευταία πενταετία για την Ελλάδα ( ). Πίνακας : Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh ΈΤΟΣ 2001 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΕ + ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ GWH ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ -EU ETS ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

16 Πίνακας : Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh 2002 ΈΤΟΣ 2002 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΕ + ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ GWH ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU ETS ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Πίνακας : Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh 2003 ΈΤΟΣ 2003 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΕ + ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ GWH ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU ETS ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

17 Πίνακας : Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh 2004 ΈΤΟΣ 2004 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΕ + ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ GWH ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU ETS ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Πίνακας : Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh 2005 ΈΤΟΣ 2005 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΕ + ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ GWH ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - EU ETS ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

18 Πίνακας : Τελική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για εξυπηρέτηση των σκοπών της Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ESD σε GWh ΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΕ + ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ GWH ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ -EU ETS ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ESD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ( ΓΙΑ ESD) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Μέσος Όρος Τελικής Κατανάλωσης της Περιόδου 5 ετών - TWH 182,94 Ενδιάµεσος Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας για το TWh 5,1 Στόχος Εξοικονόµησης Ενέργειας 9% - TWH 16,46 Η παρουσίαση του υπολογισµού του εθνικού στόχου βασίζεται στο Πρότυπο (Template) που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του έργου EMEES 3 που στόχος του είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση της Οδηγίας Ενεργειακών Υπηρεσιών ΟΕΥ. Στους Πίνακες 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, εµφανίζεται αναλυτικά η ετήσια εγχώρια τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τοµέα τελικής κατανάλωσης και η τελική εγχώρια κατανάλωση εξαιρουµένης της ενέργειας που καταναλώθηκε από τις εγκαταστάσεις του βιοµηχανικού τοµέα που υποχρεούνται να εφαρµόσουν την οδηγία για την εµπορία εκποµπών. Τέλος, στον Πίνακα 1.1.6, υπολογίζονται οι µέσοι όροι, κατανάλωσης ενέργειας ανά τοµέα και χρήση καυσίµου, της πενταετίας ( ). Ο γενικός µέσος όρος καταναλώσεων της πενταετίας ( ) επί 9% προσδιορίζει τον εθνικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας σε TWh για την περίοδο Ο ενδιάµεσος στόχος που παρουσιάζεται στον Πίνακα έχει προκύψει από τους υπολογισµούς που αναλύονται στο Κεφάλαιο

19 1.2 ιευκρινήσεις για τη διαδικασία υπολογισµού του Εθνικού Στόχου Εξαιρέσεις Εκτός από τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην εφαρµογή της Οδηγίας Εµπορίας Εκποµπών, στην τελική εγχώρια κατανάλωση ενέργειας δεν περιλαµβάνεται και η κατανάλωση των ενόπλων δυνάµεων. εν περιλαµβάνεται επίσης η κατανάλωση καυσίµων αεροσκαφών και πλοίων, η οποία εξαιρείται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος α της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Συµµετοχή των µονάδων τηλεθέρµανσης καθώς και των εγκαταστάσεων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας στον υπολογισµό της τελικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας Η χρήση της τηλεθέρµανσης στην Ελλάδα είναι περιορισµένη και εφαρµόζεται σε µικρή έκταση σε πόλεις (Πτολεµαϊδα, Κοζάνη, Αµύνταιο, Μεγαλόπολη) όπου υπάρχουν µεγάλοι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας της ΕΗ. Η παρεχόµενη ποσότητα θερµότητας συνυπολογίζεται στην τελική κατανάλωση και ο µέσος όρος της πενταετίας ( ) ανέρχεται περίπου σε 454 GWh. Οι περισσότερες µονάδες συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού λειτουργούν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων για την κάλυψη ιδίων φορτίων, αλλά εξαιρούνται λόγω του ότι εµπίπτουν στην Οδηγία εµπορίας εκποµπών. Υπάρχει επίσης, ένας µικρός αριθµός µονάδων συµπαραγωγής µικρής ισχύος που εφαρµόζεται σε εγκαταστάσεις του τριτογενή τοµέα που λαµβάνονται υπόψη στην τελική κατανάλωση. 19

20 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 20

21 2.1 Ανάλυση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας για τον µέσο όρο της περιόδου Η κατανάλωση τελικής ενέργειας της περιόδου έχει αναλυθεί ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, ανά υποκλάδο και ανά χρήση. Το αποτέλεσµα που παρουσιάζεται είναι ο µέσος όρος της περιόδου και αναλύεται σε χρήσεις που συνδέονται αφενός µε την ηλεκτρική ενέργεια και αφετέρου µε τη θερµότητα (κατανάλωση καυσίµων). Οι υπόχρεες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το ETS έχουν αφαιρεθεί από τους υπολογισµούς τα καύσιµα αεροπορίας και ακτοπλοΐας. Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν τα τελευταία επίσηµα δηµοσιευµένα ενεργειακά στοιχεία της EUROSTAT Statistical Office of the European Communities - Energy statistics 4 Αύγουστος 2007 Παράρτηµα Α, και συγκεκριµένα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά την πενταετία Τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT περιέχουν ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και ανά καύσιµο. Οι µεταφορές και ο οικιακός τοµέας είναι οι τοµείς µε τις υψηλότερες καταναλώσεις 38% και 32% αντίστοιχα και ακολουθεί η βιοµηχανία όπου δεν περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην εµπορία εκποµπών. Γεωργία 7% Οικιακός τοµέας 32% Μεταφορές 38% Βιοµηχανία ( για ESD) 12% Τριτογενής τοµέας 11% Σχήµα : Κατανοµή της Τελική Κατανάλωσης Ενέργειας Σύµφωνα µε την ESD ΜΟ

22 Η ανάλυση της κατανάλωσης ανά χρήση ιδιαίτερα στον τριτογενή τοµέα βασίζεται και σε σχετική µελέτη που εκπόνησε το ΚΑΠΕ 5 σε επεξεργασία στοιχείων και αποτελέσµατων άλλων µελετών όπως αναφέρονται παρακάτω για την πενταετία Ειδικότερα τα αποτελέσµατα των υπολογισµών έχουν ως εξής : Βιοµηχανία Παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη βιοµηχανία ανά κλάδο και χρήση που συνδέονται µε χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και µε χρήσεις που συνδέονται µε θερµική ενέργεια (Πίνακας ). Οι κλάδοι της βιοµηχανίας που εξετάζονται είναι Χηµική Βιοµηχανία, Βιοµηχανία Τροφίµων, Ένδυση και έρµα, Παραγωγή χαρτιού - τελικών προϊόντων χάρτου και Λοιπή Βιοµηχανία. Σηµειώνεται ότι έχουν εξαιρεθεί οι κλάδοι που εµπίπτουν στο ETS. Τριτογενής Τοµέας Παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τριτογενή τοµέα του Μ.Ο. της πενταετίας ανά κλάδο, χρήση και καύσιµο που συνδέονται µε χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και µε χρήσεις που συνδέονται µε θερµική ενέργεια. (Πίνακες ). Έγινε σαφής διαχωρισµός Ιδιωτικού και ηµόσιου τοµέα ανά κλάδο και υπολογίστηκε η τελική κατανάλωση ενέργειας. H αναλυτική µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι. Στον ιδιωτικό τοµέα εξετάζονται οι κλάδοι: Εµπορικά Καταστήµατα, Ξενοδοχεία, Κτίρια Γραφείων, Νοσοκοµεία και Άλλα Κτίρια του Ιδιωτικού Τοµέα. Στο ηµόσιο τοµέα εξετάζονται οι κλάδοι: Κτίρια Γραφείων, Νοσοκοµεία, Εκπαίδευση, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Φωτισµός ρόµων, Αεροδρόµια, Άλλα κτίρια του ηµόσιου Τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας καταναλώνει το 71 % της συνολικής τελικής ενέργειας του τριτογενή τοµέα, ενώ ο δηµόσιος το 31%. Το 81% στο σύνολο της τελικής ενέργειας στον ιδιωτικό τοµέα καταναλώνεται σε ηλεκτρική ενέργεια και το υπόλοιπο 19% σε θερµική. Αντίστοιχα, στον δηµόσιο τοµέα 65% στο σύνολο της τελικής ενέργειας κατέχει η ηλεκτρική ενέργεια και το υπόλοιπο 35% η θερµική ενέργεια. Στο δηµόσιο τοµέα ο κλάδος των κτιρίων γραφείων παρουσιάζει την µεγαλύτερη κατανάλωση σε ποσοστό 43% και έπεται ο κλάδος των νοσοκοµείων µε 20% του συνόλου του ηµοσίου τοµέα. Αντίστοιχα, στον ιδιωτικό τοµέα τα εµπορικά καταστήµατα 5 ΚΑΠΕ, Προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµόσιο τοµέα µέσω ενεργειακών επιθεωρήσεων σε επιλεγµένα δηµόσια κτίρια», Πρόγραµµα ΕΠΑΝ, Αθήνα, εκέµβριος

23 καταναλώνουν το 45% της συνολικής τελικής ενέργειας του τοµέα και ακολουθούν τα ξενοδοχεία µε 29%. Στο σχήµα παρουσιάζεται αναλυτικά η τελική κατανάλωση των τοµέων ανά κλάδο. Οικιακός Τοµέας Στον Πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του οικιακού τοµέα ανά ενεργειακό προϊόν και χρήση. Σηµειώνεται ότι όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2006/32/ΕΚ έχει αφαιρεθεί η κατανάλωση θερµότητας από θερµικά ηλιακά συστήµατα. Η ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα συµµετέχει κατά 27% στο σύνολο της τελικής κατανάλωσης του Μ.Ο. της πενταετίας του οικιακού τοµέα, ενώ το υπόλοιπο 73% δαπανάται για τις θερµικές ανάγκες, κυρίως για θέρµανση χώρων και ζεστό νερό χρήσης. Για τους υπολογισµούς της κατανάλωσης τελικής χρήσης ενέργειας στον οικιακό τοµέα ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογία: Για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της κατανοµής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα, επελέγησαν στοιχεία από το ολοκληρωµένο ευρωπαϊκό έργο EURECΟ 6. Συγκεκριµένα ελήφθησαν οι αποτυπωµένοι δείκτες της µέσης διορθωµένης ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά συσκευή και κατοικία για την Ελλάδα. Στη συνέχεια, υπολογίσθηκε ο αριθµός των οικιακών συσκευών που συµµετέχουν στην κατανάλωση της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµώντας πρώτα την µέση ποσοστιαία αναλογία των οικιακών συσκευών στο υπολογισµένο µέσο όρο του συνόλου των κανονικών κατοικιών για την περίοδο Το σύνολο των κατοικιών προσδιορίστηκε σύµφωνα µε την απογραφή κατοικιών της ΕΣΥΕ για το έτος 2001 συν τις νέες κατασκευές έως το 2005 (στοιχεία ΕΣΥΕ). Τέλος, εκτιµώντας τον συνολικό αριθµό των συσκευών ανά κατηγορία υπολογίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία συσκευής και χρήσης στον οικιακό τοµέα για το έτος Οι κύριες χρήσεις της θερµικής ενέργειας είναι για θέρµανση χώρων, ζεστό νερό χρήσης και πολύ µικρή συµµετοχή για µαγείρεµα 7. Αγροτικός Τοµέας Στον Πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του αγροτικού τοµέα ανά ενεργειακό προϊόν. 6 EURECO (2002), End-use metering campaign in 400 households of the European Union, SAVE Programme Contract n /Z/ Εnergy Efficiency Indicators NRDLINK 4.1 (SP1) ODYSSEE DATA BASE

24 Μεταφορές Στον Πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του τοµέα µεταφορών ανά υποκλάδο του τοµέα και ανά ενεργειακό προϊόν. Στον ίδιο Πίνακα εµφανίζεται και η κατατοµή της ανά κατηγορία οδικού µέσου µεταφοράς. Στους υπολογισµούς δεν περιλαµβάνονται οι καταναλώσεις καυσίµων των αεροπορικών και ναυτιλιακών µεταφορών. 24

25 Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στην Βιοµηχανία Χηµική Βιοµηχανία Τρόφιµα Ποτά Κλωστοϋφαντουργία Χαρτί &Χαρτοπολτός Άλλη Βιοµηχανία GWh Φ. Αέριο LPG Πετρέλαιο Μαζούτ Βιοµάζα Ηλεκτρισµός Σύνολο Βιοµηχανικός Εξοπλισµός και Κίνηση Θερµότητα ιεργασιών Ατµός Βιοµηχανικός Εξοπλισµός και Κίνηση Θερµότητα ιεργασιών Ατµός Βιοµηχανικός Εξοπλισµός και Κίνηση Θερµότητα ιεργασιών Ατµός Βιοµηχανικός Εξοπλισµός και Κίνηση Θερµότητα ιεργασιών Ατµός Βιοµηχανικός Εξοπλισµός και Κίνηση Βιοµηχανικός Εξοπλισµός και Κίνηση - Νησιά Θερµότητα ιεργασιών Ατµός Σύνολο

26 Πίνακας 2.1.2: Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Τριτογενή Τοµέα ανά Κλάδο, Χρήση και Καύσιµο M.O GWh Φ. Αέριο LPG Πετρέλαιο Μαζουτ Ηλεκτρισµός Σύνολο Ξενοδοχεία Ψύξη Χώρων - Ηπειρωτικό Ψύξη Χώρων - Νησιά Θέρµανση Χώρων - Ηπειρωτικό Θέρµανση Χώρων - Νησιά Φωτισµός - Ηπειρωτικό Φωτισµός - Νησιά Άλλα Ηλεκτρικά - Ηπειρωτικό Άλλα Ηλεκτρικά - Νησιά Ζεστό Νερό Χρήσης - Ηπειρωτικό Ζεστό Νερό Χρήσης - Νησιά Μαγείρεµα Σύνολο ,027 4,040 Ιδιωτικά Νοσοκοµεία Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης Μαγείρεµα Σύνολο ηµόσια Νοσοκοµεία Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης Μαγείρεµα Σύνολο ,108 Εµπορικός Τοµέας Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων ,099 1,793 Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά ,198 2,198 Ζεστό Νερό Χρήσης Σύνολο ,496 6,254 Εκπαίδευση Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης Σύνολο ηµόσια Κτίρια Γραφείων Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων 8-1, ,097 Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης

27 M.O GWh Φ. Αέριο LPG Πετρέλαιο Μαζουτ Ηλεκτρισµός Σύνολο Σύνολο 8-1,073-1,318 2,399 Κτίρια Γραφείων Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης Σύνολο ,482 1,766 Αθλητικά Κέντρα Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης Σύνολο Αεροδρόµια Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης Σύνολο Άλλος Τριτογενής Ψύξη Χώρων - Ηπειρωτικό Ψύξη Χώρων - Νησιά Λοιπός ηµόσιος Τοµέας Φωτισµός ρόµων Θέρµανση Χώρων - Ηπειρωτικό Θέρµανση Χώρων - Νησιά Φωτισµός - Ηπειρωτικό Φωτισµός - Νησιά Άλλα Ηλεκτρικά - Ηπειρωτικό Άλλα Ηλεκτρικά - Νησιά Ζεστό Νερό Χρήσης - Ηπειρωτικό Ζεστό Νερό Χρήσης - Νησιά Σύνολο ,132 Ψύξη Χώρων Θέρµανση Χώρων Φωτισµός Άλλα Ηλεκτρικά Ζεστό Νερό Χρήσης Σύνολο Φωτισµός Σύνολο , ,903 19,425 27

28 Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας Τριτογενή Τοµέα Μ.Ο [GWh] Τοµέας Ιδιωτικός % ηµόσιος % Σύνολο Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Τριτογενή Τοµέα ανά Καύσιµο Μ.Ο [GWh] Τοµέας Ηλεκτρική Ενέργεια Υγρά Καύσιµα Φυσικό Αέριο Τηλεθέρµανση Ιδιωτικός ηµόσιος Σύνολο Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα ανά Χρήση και Καύσιµο Τοµέας Ιδιωτικός ηµόσιος Μ.Ο [GWh] Ηλεκτρική Υγρά Φυσικό Χρήση Ενέργεια Καύσιµα Αέριο Τηλεθέρµανση Θέρµανση Κλιµατισµός Φωτισµός Ζεστό Νερό Χρήσης Μαγείρεµα Άλλες Ηλεκτρικές Χρήσεις Θέρµανση Κλιµατισµός Φωτισµός Ζεστό Νερό Χρήσης Μαγείρεµα Άλλες Ηλεκτρικές Χρήσεις

29 Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα ανά Κλάδο Τοµέας Ιδιωτικός ηµόσιος Μ.Ο [GWh] Κλάδος Εµπορικά Καταστήµατα % Ξενοδοχεία % Κτίρια Γραφείων % Νοσοκοµεία 663 5% Άλλα % Σύνολο Κτίρια Γραφείων % Νοσοκοµεία % Εκπαίδευση % Αθλητικές Εγκαταστάσεις 283 5% Φωτισµός ρόµων % Αεροδρόµια 41 1% Άλλα 416 7% Σύνολο

30 Ιδιωτικός Τοµέας Ξενοδοχεία 29% Κτίρια Γραφείων 13% Νοσοκοµεία 5% Άλλα 8% Εµπορικά Καταστήµατα 45% Νοσοκοµεία 20% ηµόσιος Τοµέας Εκπαίδευση 13% Αθλητικές Εγκαταστάσει ς 5% Φωτισµός ρόµων 11% Αεροδρόµια 1% Άλλα 7% Κτίρια Γραφείων 43% Σχήµα : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Τριτογενούς Τοµέα ανά Κλάδο 30

31 Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα ανά Κλάδο και Χρήση Μ.Ο [GWh] Ζεστό Νερό Άλλες Ηλεκτρικές Τοµέας Κλάδος Θέρµανση Φωτισµός Κλιµατισµός Χρήσης Μαγείρεµα Χρήσεις Εµπορικά Καταστήµατα Ξενοδοχεία Κτίρια Γραφείων Νοσοκοµεία Άλλα Σύνολο Κτίρια Γραφείων Νοσοκοµεία Εκπαίδευση Αθλητικές Εγκαταστάσεις Φωτισµός ρόµων 597 Αεροδρόµια Άλλα Σύνολο Ιδιωτικός ηµόσιος 31

32 Ζεστό Νερό - Ηπειρωτική Ζεστό Νερό - Νησιά Μαγείρεµα - Ηπειρωτική Μαγείρεµα - Νησιά Ψύξη Χώρων - Πολυκατοικίες - Ηπειρωτική Ψύξη Χώρων - Πολυκατοικίες - Νησιά Ψύξη Χώρων - Μονοκατοικίες - Ηπειρωτική Ψύξη Χώρων - Μονοκατοικίες - Νησιά Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης στον Οικιακό Τοµέα Στερεά Καύσιµα Φ. Αέριο LPG Πετρέλαιο Ηλιακή Βιοµάζα Θερµότητα Ηλεκτρισµός Σύνολο Πλύσιµο Πιάτων Άλλες Ηλεκτρικές χρήσεις - Ηπειρωτική Άλλες Ηλεκτρικές χρήσεις - Νησιά Θέρµανση Χώρων - Πολυκατοικίες - Ηπειρωτική Θέρµανση Χώρων - Πολυκατοικίες - Νησιά Θέρµανση Χώρων - Μονοκατοικίες - Ηπειρωτική Θέρµανση Χώρων - Μονοκατοικίες - Νησιά Φωτισµός - Ηπειρωτική Φωτισµός - Νησιά Ψύξη Τροφίµων - Ηπειρωτική Ψύξη Τροφίµων - Νησιά Πλύσιµο Ρούχων - Ηπειρωτική Πλύσιµο Ρούχων - Νησιά Σύνολο

33 Φωτισµός 14% Θέρµανση (Ηλ. ) 2% A/C 6% Αλλες Χρήσεις 13% ΖΝΧ 19% Πλυντήριο Πίατων 3% Ψύξη Τροφίµων (Ψυγείο) 20% πλυντήριο ρούχων 5% Μαγείρεµα (Ηλ. Κουζίνα) 18% Σχήµα : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης στον Αγροτικό Τοµέα Αγροτικός Τοµέας GWh Ηλεκτρισµός 2753 Στερεά Καύσιµα 42 Φυσικό Αέριο 0 Πετρελαιοειδή ΑΠΕ 51 Πίνακας : Ανάλυση Τελικής Κατανάλωσης στον Τοµέα Μεταφορών GWh Φ. Αέριο Πετρελαικά Πρ. Ηλεκτρισµός Οδικές Μεταφορές/ Φορτηγάκια Οδικές Μεταφορές/ Αυτοκίνητα Οδικές Μεταφορές/ Φορτηγά Οδικές Μεταφορές/ Λεωφορεία Σιδηροδροµικές Μεταφορές Σύνολο

34 2.2 Σενάριο Αναφοράς Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται το ενεργειακό µοντέλο MARKAL, για την ανάλυση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας. Το µοντέλο MARKAL προσδιορίζει, σε µεσο- µακροπρόθεσµο ορίζοντα, το βέλτιστο µείγµα τεχνολογιών που πρέπει να εισαχθεί στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας, τόσο στην πλευρά της προσφοράς ενέργειας όσο και σε αυτήν της κατανάλωσης, ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι της εθνικής ενεργειακής πολιτικής (ικανοποίηση της ζήτησης, ασφάλεια εφοδιασµού, περιβάλλον κλπ) µε τον οικονοµικά αποδοτικότερο τρόπο. Πιο συγκεκριµένα για την πλευρά της κατανάλωσης, το µοντέλο αφού εξετάσει τον ανταγωνισµό των διαφόρων τεχνολογιών που εξυπηρετούν την ζήτηση ωφέλιµης ενέργειας (ακριβότερων/αποδοτικότερων σε σχέση µε τις φθηνότερες/χαµηλής απόδοσης) και λάβει υπόψη τους περιορισµούς που απορρέουν από το σύστηµα της προσφοράς, προσδιορίζει µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια τη διείσδυση που πρέπει να επιτευχθεί για τις διάφορες ενεργειακές τεχνολογίες στις διάφορες χρήσεις ενέργειας. Η εξέλιξη της ζήτησης ωφέλιµης ενέργειας που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφαλαίο, είναι αυτή που σε συνδυασµό µε τις τεχνολογίες που υπάρχουν στο µοντέλο MARKAL και µε τους περιορισµούς πολιτικής που χρησιµοποιούνται, καθορίζει και τη ζήτηση τελικής ενέργειας. Το Σενάριο Αναφοράς Σενάριο Ι, περιλαµβάνει µόνο τα µέτρα και τις αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που έχουν ενσωµατωθεί ήδη στο ενεργειακό σύστηµα. Το σενάριο αυτό, περιλαµβάνει τους µέχρι σήµερα ρυθµούς διείσδυσης των ΑΠΕ, αφορά σε εξελίξεις διεθνών τιµών πετρελαίου σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς του ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας 8, και δεν περιλαµβάνει περιορισµούς εκποµπών. Το σενάριο αναφοράς χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των εξελίξεων, µε την λογική «business as usual», αλλά και για να αποτελέσει ένα µέτρο σύγκρισης µε τα σενάρια εξοικονόµησης ενέργειας που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια για τη δηµιουργία του Σχεδίου ράσης Εξοικονόµησης. Πίνακας Σενάρια ιεθνών Τιµών Πετρελαίου (US$2005/βαρέλι) Σενάριο DOE Μέσες Τιµές DOE Υψηλές Τιµές DOE Χαµηλές Τιµές Ο.Ε. (ΙΕΑ) WORLD ENERGY OUTLOOK 2007, CHINA AND INDIA INSIGHTS, ΙΕΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΙΝΑΚΑΣ 3, ΣΕΛΙ Α

35 OIl prices (US$ (2005) / barrel) DOE Μέσες Τιµές DOE Υψηλές Τιµές DOE Χαµηλές Τιµές IEA - November US$(2005) / barrel Σχήµα : Τρία σενάρια εξέλιξης των διεθνών τιµών πετρελαίου (Πηγή: Annual Energy Outlook 2007 with Projections to 2030, Energy Information Administration DOE, World Energy Outlook 2007, IEA) Euro (2005)/GJ 12 Ανθρακας Αργό Πετρέλαιο - Τιµές Αναφοράς 10 Φυσικό Αέριο - Τιµές Αναφοράς Σχήµα : Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων στο σενάριο αναφοράς. 35

36 Στο τοµέα της προσφοράς ενέργειας, στο σενάριο αναφοράς έχει ενσωµατωθεί το πρόγραµµα αποσύρσεων παλαιών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της ΕΗ 10. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη και οι γνωστές προγραµµατισµένες εντάξεις νέων σταθµών. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ελληνικού Ενεργειακού συστήµατος είναι η εισαγωγή του φυσικού αερίου το Η χρήση του φυσικού αερίου στους διάφορους τοµείς εξαρτάται από την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής και την αποδοχή του από τους καταναλωτές. Για να ληφθεί υπόψη αυτό το γεγονός χρησιµοποιήθηκε µια συντηρητική καµπύλη διείσδυσης, βασισµένη στην ανάλυση αγοράς που έγινε από τη ΕΠΑ 11 και τις ΕΠΑ. Έτσι οι προβλέψεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν σαν άνω όρια της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου στον οικιακό και στον τριτογενή τοµέα (πίνακας 2.2.2) Πίνακας 2.2.2: Ανώτατα επιτρεπόµενα επίπεδα διείσδυσης Φ.Αερίου στο σενάριο αναφοράς για τον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα. GWh Τριτογενής Τοµέας Οικιακός Τοµέας Σύνολο Συνοπτικά οι παραδοχές του σεναρίου αναφοράς είναι: ιεθνείς τιµές καυσίµων Χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές από το σενάριο αναφοράς του ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τον άνθρακα όπως αυτές δηµοσιεύτηκαν τον Νοέµβριο 2007, (πίνακας 2.2.1). Πίνακας ιεθνείς τιµές καυσίµων για το σενάριο αναφοράς. (2005)/GJ Αργό Πετρέλαιο Άνθρακας Φ. αέριο ηµογραφικά χαρακτηριστικά Η εξέλιξη του πληθυσµού της χώρας θεωρείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ.. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού που έγινε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το 2001, ο πληθυσµός της Ελλάδας παρουσίασε αύξηση µε µέσο «1 η Έκθεση για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδας », ΣΕΕΣ, Ιούλιος Σ. Παλαιογιάννης, Η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, Ετήσιο Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη, 2000, Σ. Παλαιογιάννης Ο νέος ρόλος της ΕΠΑ στη απελευθερωµένη αγορά φυσικού αερίου, Ετήσιο Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη,

37 ετήσιο ρυθµό της τάξης του 0,66% κατά το χρονικό διάστηµα , ενώ οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης του πληθυσµού για την περίοδο εκτιµάται ότι θα µειώνονται σταδιακά σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2.2.4: Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του πληθυσµού της Ελλάδας % 0.326% 0.334% 0.214% 0.065% Για το χρονικό διάστηµα , το µέσο µέγεθος νοικοκυριού (εκφρασµένο σε αριθµό ατόµων ανά νοικοκυριό) εκτιµάται ότι θα µειωθεί µε τους µέσους ετήσιους ρυθµούς του πίνακα που ακολουθεί, αντανακλώντας τόσο τη γήρανση του πληθυσµού όσο και τα νέα πρότυπα ζωής. Πίνακας 2.2.5: Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του αριθµού ατόµων ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα % -0.29% -0.37% Εξέλιξη µακροοικονοµικών µεγεθών Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του µοντέλου GEM-E3 για την Ελλάδα, οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης των παραµέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2.2.6: Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης των αποτελεσµάτων του GEM-E ΑΕΠ 3.26% 2.90% 2.78% ιαθέσιµο Εισόδηµα 3.01% 2.61% 2.43% Παραγωγή Άλλης Βιοµηχανίας 2.95% 2.64% 2.53% Παραγωγή Χηµικής Βιοµηχανίας 2.99% 2.44% 2.29% ραστηριότητα Τριτογενούς Τοµέα 3.00% 2.81% 2.78% ραστηριότητα Αγροτικού Τοµέα 2.45% 1.81% 1.79% ραστηριότητα Μεταφορών 4.44% 4.58% 3.13% Το µοντέλο GEM-E3 (General Equilibrium Model for Energy-Economy-Environment) 12 είναι ένα µοντέλο γενικής ισορροπίας, που εφαρµόζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει αναπτυχθεί από µια διεθνή οµάδα κάτω από το συντονισµό του ΕΜΠ. Το µοντέλο υπολογίζει τις τιµές ισορροπίας των αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και κεφαλαίου που οδηγούν όλες τις αγορές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνολική ισορροπία (Computable General 12 «THe GEM-E3 model reference Manual, Ntua, Εργαστήριο Υποδειγµάτων Οικονοµίας-Ενέργειας- Περιβάλλοντος, 37

38 Equilibrium Model). Τα αποτελέσµατα του µοντέλου εξασφαλίζουν την συνολική συνεκτικότητα (global consistency) στην µακρο-οικονοµική εξέλιξη των µεγεθών όλων των χωρών και των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Από τα πολλά αποτελέσµατα του µοντέλου, αυτά που ενδιαφέρουν για την πρόβλεψη της εξέλιξης ωφέλιµης ζήτησης ενέργειας είναι ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, της παραγωγής των βιοµηχανικών κλάδων, της δραστηριότητας του τριτογενούς και του αγροτικού τοµέα και του τοµέα των µεταφορών. Επιτόκιο αναγωγής Θεωρήθηκε κοινό επιτόκιο αναγωγής το 5%, για όλους τους τοµείς δραστηριότητας, έτσι ώστε να αποτελεί θεώρηση από τη σκοπιά της εθνικής οικονοµίας. Ρυθµοί διείσδυσης νέων τεχνολογιών Όπως έχει αναφερθεί το MARKAL είναι µοντέλο βελτιστοποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι η εισαγωγή των νέων πιο αποδοτικών τεχνολογιών, γίνεται µόνο µε βάση τεχνικοοικονοµικά κριτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι λαµπτήρες πυρακτώσεως, όπου το µοντέλο για την επίτευξη της βέλτιστης οικονοµικά λύσης αντικαθιστά όλους τους λαµπτήρες πυρακτώσεως µε αποδοτικούς λαµπτήρες µέσα σε ένα έτος. Αυτό σηµαίνει ότι από άποψη οικονοµικότητας αυτή η αντικατάσταση είναι αποδεκτή. Στην πραγµατικότητα όµως η εισαγωγή µιας τεχνολογίας εξαρτάται από πολλές άλλες παραµέτρους (πληροφόρηση, αποδοχή από το κοινό, χρόνος απόκρισης), και ακολουθεί µια καµπύλη S. Το σενάριο αναφοράς εκφράζει την εξέλιξη της ενεργειακής κατάστασης χωρίς αλλαγή συµπεριφοράς των καταναλωτών. Για να γίνει αυτό στο µοντέλο χρησιµοποιήθηκαν εξωγενείς ρυθµοί µείωσης της εγκατεστηµένης ισχύος των υπαρχόντων τεχνολογιών που περιορίζουν την απόσυρση των τεχνολογιών αυτών. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν εξωγενείς ρυθµοί µέγιστης δυνατής διείσδυσης νέων τεχνολογιών, που περιορίζουν την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε ρυθµούς που θεωρήθηκαν αποδεκτοί για ένα σενάριο αναφοράς. (όπου δεν λαµβάνονται µέτρα προώθησης νέων τεχνολογιών) Για τον καθορισµό τους χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία του ΚΑΠΕ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το οποίο συνέταξε το Εθνικό Σχέδιο για την µείωση των εκποµπών θερµοκηπίου. Η υπολογιζόµενη εξέλιξη της ζήτησης τελικής ενέργειας παρουσιάζεται στον Πίνακα για το χρονικό ορίζοντα της µελέτης. Στον τριτογενή τοµέα παρατηρείται διείσδυση του φυσικού αερίου µε παράλληλη υποκατάσταση των πετρελαϊκών προϊόντων. Παρατηρείται επίσης σταθερή αύξηση του ηλεκτρισµού που φτάνει περίπου 1,5 φορά πάνω από τα σηµερινά επίπεδα στον χρονικό ορίζοντα έως το Επίσης εµφανίζεται αυξητική τάση στη χρήση θερµότητας από 38

39 τηλεθέρµανση. Στον οικιακό τοµέα παρατηρείται επίσης σχεδόν τριπλασιασµός της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην περίοδο από το 2008 έως το 2016, κυρίως για θέρµανση και παράλληλη αύξηση του καταναλισκόµενου ηλεκτρισµού. Η συνεισφορά της βιοµάζας παραµένει σχεδόν σταθερή και της τηλεθέρµανσης διπλασιάζεται στην περίοδο Στη βιοµηχανία παρατηρείται επίσης σηµαντική διείσδυση του φυσικού αερίου σε υποκατάσταση των πετρελαϊκών προϊόντων, αύξηση της χρήσης της βιοµάζας και σταθεροποίηση της χρήσης στερεών καυσίµων. Στις µεταφορές παρατηρείται σταθερή άνοδος της κατανάλωσης βενζίνης, συµµετοχή των βιοκαυσίµων (σαν πρόσµιξη σύµφωνα µε την οδηγία για τα βιοκαύσιµα), και διείσδυση του φυσικού αερίου. 39

40 Πίνακας : Εξέλιξη ζήτησης τελικής ενέργειας στο Σενάριο Αναφοράς GWh Γεωργία Πετρελαϊκά Προϊόντα Ηλεκτρισµός Βιοµάζα Σύνολο Μεταφορές Πετρέλαιο +LPG Βενζίνη Βιοκαύσιµα Αεροπορικά Καύσιµα Φ. Αέριο Ηλεκτρισµός Σύνολο Οικιακός Πετρελαϊκά Προϊόντα Φ. Αέριο Ηλεκτρισµός Βιοµάζα Θερµότητα Σύνολο Τριτογενής Πετρελαϊκά Προϊόντα Φ. Αέριο Ηλεκτρισµός Θερµότητα Σύνολο Βιοµηχανία Ηλεκτρισµός Φ.Αέριο Πετρελαϊκά Προϊόντα Στερεά Καύσιµα Βιοµάζα Σύνολο Τελική Kατανάλωση Ενέργειας Στερεά Καύσιµα Πετρελαϊκά Προϊόντα Φ. Αέριο Ηλεκτρισµός Βιοµάζα Θερµότητα Σύνολο

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης (Κοινοποίηση προς την Επιτροπή της Ε.Ε. της μεθοδολογίας για τους σκοπούς της Παραγράφου 9 του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση) ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος Παρουσίαση: Σάββας Βλάχος Ενεργειακός Λειτουργός 12 Φεβρουαρίου 2009 1 Ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 1. Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ]

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Βουγιουκλάκης Γιάννης Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Υπευθ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007. ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης

Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007. ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης Συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον ΕΣΠΑ 2007-20152015 και Νησιωτικές Πολιτικές» Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007 Ενέργεια : Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του 14/2/2012 Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ-ΤΔΜ σχετικά με το κόστος θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα