ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)"

Transcript

1 TRIPICRIN 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Είδος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: Τηλέφωνο ανάγκης: , TRIPICRIN Φυτοπροστατευτικό προϊόν, υποκαπνιστικό συμπυκνωμένο υγρό, πολύ πτητικό, απολυμαντικός παράγοντας για εφαρμογή στο έδαφος, όπου διαχέεται με τη μορφή ατμού, με σκοπό τον προληπτικό έλεγχο των εδαφικών παρασίτων στη γεωργία, πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση των καλλιεργειών. Trinity Manufacturing, Inc. 11 E.V. Hogan Dr., Hamlet, NC Phone: , Fax: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ Χαλάνδρι, Τηλ , Fax: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο και δεν εκρήγνυται. Δεν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις πολυμερισμού. Το προϊόν αποικοδομείται όταν εκτεθεί σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 234 ο C, παράγοντας χλώριο, φωσγένιο, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου. Επίσης, αν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να διασπαστεί, παράγοντας φωσγένιο και άλλες τοξικές ενώσεις. Οι περιέκτες μπορεί να υποστούν ρήξη βιαίως αν εκτεθούν σε υπερβολική θερμότητα ή φωτιά. Τα μέταλλα όπως το μαγνήσιο, το αλουμίνιο και τα κράματά τους, καθώς επίσης τα πλαστικά υλικά από PVC για σωλήνες ή δοχεία δεν είναι συμβατά με το προϊόν. Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Το προϊόν είναι ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ όταν εισπνέεται. Είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, και ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα, τόσο σε υγρή μορφή όσο και σε μορφή ατμών.η χλωροπικρίνη γίνεται αντιληπτή ακόμη και σε ποσότητες που δεν έχουν γίνει ακόμη επικίνδυνες, ως δακρυγόνος προειδοποιητικός παράγοντας, με διαπεραστική οσμή. Αυτή η ιδιότητα αποτελεί αποτελεσματική προειδοποίηση η οποία βοηθά την αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης και την άμεση απομάκρυνση των ατόμων από την πηγή μόλυνσης. Η παρατεταμένη έκθεση των ατόμων σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις του προϊόντος δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή οικειοθελώς, είναι όμως πιθανό να συμβεί σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, ανικανότητας για κίνηση και εγκλωβισμού σε περιορισμένο χώρο. Μπορεί να επιφέρει τον θάνατο σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Είναι πολύ ερεθιστικό για το δέρμα και τα μάτια. Η έκθεση σε συγκεντρώσεις ατμών στην ατμόσφαιρα ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα (0,1-0,3 ppm, ή 0,1-0,3 γραμμάρια προϊόντος ανά κυβικό μέτρο αέρα) προκαλεί άμεση έκλυση δακρύων και ακολούθως ερεθισμό στα μάτια, στο αναπνευστικό σύστημα και στη μολυσμένη επιφάνεια του σώματος. Κίνδυνοι για το περιβάλλον Το προϊόν εφαρμόζεται στα ανώτερα στρώματα του εδάφους, από όπου εξατμίζεται γρήγορα και διαχέεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα έχοντας δράσει τοξικά κατά των παρασίτων και των ασθενειών των καλλιεργειών και κατά των βλαστανόντων σπόρων των ζιζανίων. Μολονότι το προϊόν βλάπτει επίσης και εδαφικούς οργανισμούς μη-στόχους, η παραμονή του στο έδαφος είναι σύντομη και αποικοδομείται από μικροοργανισμούς σχηματίζοντας νιτρομεθάνιο και διοξείδίο του άνθρακα, οπότε νέα αποικία από τις γειτονικές περιοχές που δεν έχουν υποστεί μεταχείριση μπορεί να εμφανιστεί σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το ίδιο συμβαίνει στα βακτήρια του εδάφους, τα οποία σε διάστημα Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 1 από 10

2 μερικών ημερών ή ενός μήνα κατά το μέγιστο, αναλόγως με το είδος, επανεμφανίζονται στα ίδια επίπεδα όπως πριν την εφαρμογή. To προϊόν δεν αφήνει ανιχνεύσιμα υπολείμματα στο έδαφος, καθώς αποικοδομείται γρήγορα. Σε αργιλοαμμώδη εδάφη και σε αερόβιες συνθήκες η συγκέντρωσή του μειώνεται ενδεικτικά στο ήμισυ σε 4,5 μέρες, ενώ απαιτούνται μόνο 1,3 ώρες σε αναερόβιες συνθήκες π.χ. σε κορεσμένα ή κατακλυσμένα εδάφη. Τα προϊόντα αποικοδόμησης είναι: νιτρομεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα (το οποίο με την υγρασία που υπάρχει στο έδαφος παράγει ανθρακικό οξύ και κατόπιν ανθρακικά άλατα) και χλώριο (το οποίο αντιδρά αμέσως με άλλες μεταλλικές ενώσεις και σχηματίζει χλωρίδια). Όλα αυτά τα προϊόντα είναι φυσιολογικά και ακίνδυνα συστατικά του εδάφους Ως συνέπεια των παραπάνω, ανιχνεύσιμα υπολείμματα της δραστικής ουσίας Chloropicrin δεν μπορούν να βρεθούν ούτε στις καλλιέργειες, οι οποίες όμως πρέπει να φυτεύονται σε εδάφη που έχουν υποστεί μεταχείριση μόνο όταν το προϊόν έχει αποδομηθεί πλήρως ή έχει διασπαρεί στην ατμόσφαιρα με τη μορφή ατμού. Όταν η χρήση του είναι κανονική το προϊόν εξατμίζεται πριν εκπλυθεί στον εδαφικό υδατικό ορίζοντα. Σε περίπτωση συμπτωματικής διαρροής η παραμονή του στο νερό είναι πολύ βραχεία και έχει τάση να κατανέμεται στον αέρα και να αιωρείται στην ατμόσφαιρα ως ατμός. Αυτό συμβαίνει διότι η σταθερά του νόμου του Henry για τη δραστική ουσία Chloropicrin έχει μάλλον υψηλή τιμή. Η χλωροπικρίνη έχει σχετικά χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, και αν εκτεθεί στο φως σε ένα υδατικό διάλυμα, αποικοδομείται (φωτοϋδρολύεται) μειώνοντας στο ήμισυ την συγκέντρωσή της σε 31,1 ώρες παράγοντας διοξείδιο το άνθρακα, χλώριο, νιτρικά άλατα, ενώ στο σκοτάδι δεν υφίσταται καμία υδρόλυση. Οι εκτιμήσεις της συγκέντρωσης της Χλωροπικρίνης όταν διαλύεται στο νερό, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης νερού σε ποτάμι (τρεχούμενου) και λίμνη (στάσιμου), δίνει αντιστοίχως 4,3 ώρες και 5,2 μέρες χρόνους μείωσης 50% από τις αρχικές του τιμές. Στην ατμόσφαιρα εκτός από την διάλυση που οφείλεται στον αέρα, αν η μόλυνση συμβαίνει σε ανοιχτό χώρο, οι ατμοί της Χλωροπικρίνης υφίσταται ταχεία αποικοδόμηση λόγω του φωτός (φωτόλυση) μειώνοντας στο ήμισυ την συγκέντρωσή της σε λιγότερο από 24 ώρες (σε ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα, στο επίπεδο της θάλασσας, περίπου στις 6 μ.μ.). Τα προϊόντα αποικοδόμησης είναι διοξείδιο του άνθρακα και νιτρώδεις ή νιτρικές ρίζες. To φως παρουσιάζεται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας αποικοδόμησης του προϊόντος στην ατμόσφαιρα και στο νερό. Η δραστική ουσία του TRIPICRIN είναι ένωση που δεν βιοσυσσωρεύεται και δεν αφήνει υπολείμματα στα φυτά, συνεπώς ούτε στους καρπούς ή στους σπόρους που παράγουν. Εξατμίζεται εύκολα στην ατμόσφαιρα, διαχέεται γρήγορα, αλλά η δυνατή του ερεθιστική δράση θεωρείται αρκετή για να κρατάει σε απόσταση τους ιπτάμενους οργανισμούς πριν η συγκέντρωσή της να αποτελέσει κίνδυνο για αυτούς. Γι αυτό η έκθεση των πτηνών άμεσα ή μέσω τροφής (όπως έντομα, σκουλήκια, καρποί, φύλλα) είναι απίθανη. Η Χλωροπικρίνη είναι πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα φύκια όπως και για τους γαιοσκώληκες και άλλους εδαφικούς οργανισμούς. Ωστόσο, η βραχεία παραμονή του εξασφαλίζει ότι δεν μένουν υπολείμματα ούτε στο νερό ούτε στο έδαφος, επομένως τέτοια περιβάλλοντα, αν τυχαία μολυνθούν, θα είναι έτοιμα να αποικηθούν πάλι με νέους παρόμοιους οργανισμούς που προέρχονται από γειτονικές περιοχές όπου το προϊόν δεν εφαρμόστηκε. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ g/l CAS No. EC No. Index No. Σήμανση Chloropicrin pure Xn, R22 Τ+, R26 Xi, R36/37/38 Βοηθητικές ουσίες 5% w/w 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Το προϊόν είναι πολύ τοξικό και για αυτό απαιτείται άμεση ιατρική περίθαλψη. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η έκθεση στους ατμούς, ανεξάρτητα αν πρόκειται για χαμηλές συγκεντρώσεις, προκαλεί έκκριση δακρύων και ερεθισμό των ματιών, της μύτης και του λαιμού. Η παρατεταμένη έκθεση προκαλεί επώδυνο κάψιμο των ματιών έως και προσωρινή τύφλωση. Έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμών για χρονικές περιόδους μάλλον μακρές, μπορεί να προκαλέσει βήχα, ναυτία, εμετό, δυσκολία στην αναπνοή λόγω του ερεθισμού του αναπνευστικού συστήματος, και μπορεί να αποβεί μοιραία, προκαλώντας περαιτέρω συμφόρηση, αιμορραγία, σοβαρή βρογχίτιδα και πνευμονικό οίδημα. Το προϊόν σε υγρή μορφή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά χημικά εγκαύματα μετά από επαφή με τα μάτια και το δέρμα και είναι πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης για το βλεννογόνο του πεπτικού συστήματος. Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 2 από 10

3 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε κάθε περίπτωση μόλυνσης: λάβετε αμέσως ιατρική περίθαλψη ή μεταφέρετε τους παθόντες στα Επείγοντα Περιστατικά, δείχνοντας αν είναι δυνατόν την ετικέτα του προϊόντος. Καλέστε επίσης το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Δεν υπάρχει κανένα γνωστό διαθέσιμο αντίδοτο. Εφαρμόζοντας τα επείγοντα μέτρα πρώτων βοηθειών, ενόσω περιμένετε την άφιξη του γιατρού ή καθώς μεταφέρετε τον παθόντα σε νοσοκομείο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις. Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από την μολυσμένη περιοχή. Κρατήστε τον ήρεμο και ζεστό και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αναπνέει ελεύθερα. Κάντε τεχνητή αναπνοή αν είναι απαραίτητο και καλέστε αμέσως γιατρό. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά και ξεπλύνετε σχολαστικά για τουλάχιστον 15 λεπτά με σταθερό αλλά ήπιο ρεύμα νερού. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα, τα παπούτσια και κάθε άλλο τεμάχιο ρουχισμού που καλύπτει το δέρμα, κατόπιν πλύνετε σχολαστικά με σαπούνι και άφθονο νερό τα μολυσμένα μέρη. Σε περίπτωση κατάποσης: μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο γαστρεντερικό σύστημα, με ναυτία, εμετό, κοιλιακό πόνο ακόμα και θάνατο στις περισσότερο σοβαρές καταστάσεις. Προκαλέστε εμετό στον παθόντα αλλά μην δίνετε τίποτα να πιει ή να φάει. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Είναι μη εκρηκτικό και μη εύφλεκτο, αλλά η θερμότητα και η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να το διασπάσουν παράγοντας φωσγένιο και άλλες τοξικές ενώσεις. Αν τα δοχεία εκτεθούν σε θερμότητα ή φωτιά μπορεί να προκληθεί βίαιη ρήξη τους. Σε περίπτωση φωτιάς χρησιμοποιήστε υδρονέφωση ή ψεκασμό με νερό από απόσταση προς την κατεύθυνση του αέρα για να δροσιστούν τα δοχεία, είτε είναι άδεια, είτε γεμάτα. Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς μπορεί να γίνει με όλα τα συμβατικά μέσα πυρόσβεσης. Αν το προϊόν βρίσκεται αποθηκευμένο ή έχει διαρρεύσει στην περιοχή πυρκαγιάς, εκκενώστε την περιοχή αμέσως. Το προσωπικό που θα αντιμετωπίσει την επείγουσα κατάσταση πρέπει να φέρει πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατάλληλη για χημικά και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή εξοπλισμένη με συμπιεσμένο αέρα θετικής πίεσης ή μάσκα καλύψεως ολόκληρου του προσώπου με συνδυασμό φίλτρου Α2/Ρ3. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις Το προϊόν παράγει τοξικά αέρια. Εκκενώστε την περιοχή και απομακρύνετε το προσωπικό σε ανοικτό χώρο, σε τουλάχιστον 300 μέτρα απόσταση. Φορέστε πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατάλληλη για επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με χημικά και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή εξοπλισμένη με συμπιεσμένο αέρα θετικής πίεσης ή μάσκα καλύψεως ολόκληρου του προσώπου με συνδυασμό φίλτρου Α2/Ρ3. Μετακινήστε τα κατεστραμμένα δοχεία σε ανοιχτό και απομονωμένο χώρο και αν είναι δυνατόν κατά την κατεύθυνση του ανέμου. Προφυλάξεις για το περιβάλλον Αν διαρρεύσει στο έδαφος οργώστε σε εκατοστά βάθος έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εξάτμιση και η διάχυση στην ατμόσφαιρα. Αν διαρρεύσει στο νερό ειδοποιήστε τις τοπικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους κατοίκους των γύρω περιοχών για την διαρροή. Οριοθετήστε τις μολυσμένες περιοχές και απαγορεύστε την πρόσβαση σε άτομα τα οποία δεν φέρουν προστατευτική ενδυμασία, μάσκα και αναπνευστική συσκευή. Ειδοποιήστε τις περιοχές που είναι κοντά στο σημείο που έγινε η διαρροή και απομακρύνετε τον κόσμο ακολουθώντας πορεία προς την κατεύθυνση του ανέμου. Μέθοδοι καθαρισμού Σε περίπτωση διαρροής συγκρατήστε την εκπομπή των ισχυρότερων αερίων καλύπτοντας με άφθονο χώμα (ή άλλο απορροφητικό υλικό όπως στεγνή άμμος, βερμικουλίτης, ή παρόμοια υλικά) στην περιοχή διαρροής. Αν η διαρροή είναι μικρή, το μολυσμένο χώμα και τα άλλα αδρανή υλικά που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να συγκεντρωθούν σχολαστικά και να αποθηκευτούν σε καλά αεριζόμενο και απομονωμένο εξωτερικό χώρο, όπου θα πρέπει να ανακατεύονται κατά συχνά διαστήματα έτσι ώστε το προϊόν να εξατμισθεί. Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 3 από 10

4 Αν η διαρροή είναι μεγαλύτερη τα απορροφητικά υλικά θα πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο σε εγκεκριμένη εγκατάσταση αποκομιδής σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Αν το προϊόν διαρρεύσει σε κλειστό χώρο θα πρέπει να ανοίξετε αμέσως όλες τις πιθανές εξόδους έτσι ώστε να επιτρέψετε σε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα να κυκλοφορήσει. Αφήστε το προϊόν να εξατμιστεί και κρατήστε το χώρο καλά αεριζόμενο, απομακρύνοντας τα άτομα και τα ζώα από τη γύρω περιοχή. Τα επίπεδα θα είναι ασφαλή όταν δεν θα υπάρχει ίχνος οσμής και αίσθησης ερεθισμού του βλεννογόνου της μύτης. Όλες οι παραπάνω επείγουσες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται μόνο από άτομα κατάλληλα προστατευμένα, όπως συνιστάται παραπάνω. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Το προϊόν παράγει τοξικά αέρια. Ο χειρισμός επιτρέπεται μόνο από επαγγελματίες εντεταλμένους να χειρίζονται τοξικά αέρια και φέροντες ειδική άδεια. Αποφύγετε άμεση επαφή. Μακριά από σπόρους, ποτά, τροφές / ζωοτροφές, τόσο κατά τη χρήση, όσο και κατά την αποθήκευση και διάθεση. Το προϊόν θα πρέπει να μεταφέρεται με την απαιτούμενη ασφάλεια. Μην χρησιμοποιείτε γάντζους και άλλα αιχμηρά ή καμπυλωτά εργαλεία για την εκφόρτωσή του, τα οποία μπορεί να πιαστούν στους μηχανισμούς κλεισίματος, σπάζοντάς τους. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται σταθερά και ακίνητα, πάντοτε σε όρθια θέση, χωρίς να σύρονται, να ανακινούνται ή να χτυπιούνται κατά τη μεταφορά τους. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αγροτικές εργασίες, στους χρόνους και για τις χρήσεις οι οποίες επιτρέπονται από την εγκεκριμένη ετικέτα του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι επικίνδυνη. Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να επιστρέφονται στον παρασκευαστή και να μην διατίθενται στο περιβάλλον. Αποθήκευση Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό και δροσερό μέρος, καλά αεριζόμενο σε όλα τα σημεία. Η πρόσβαση πρέπει να προϋποθέτει ξεκλείδωμα και να επιτρέπεται μόνο σε εντεταλμένο προσωπικό, καθώς και να αποτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων. Να υπάρχει σήμανση στο χώρο που φυλάσσονται φυτοφάρμακα. Συνιστάται μηχανικός αερισμός ειδικά στη πηγή των ατμών. Να κάνετε συχνά ελέγχους για τυχόν διαρροές. Να φυλάσσετε τα δοχεία πάντοτε σε όρθια θέση, με τις βαλβίδες και τους μηχανισμούς κλειστούς, ακόμη και κατά τη φόρτωση ή όταν πρόκειται για άδειες συσκευασίες. Τα άδεια δοχεία πρέπει να επιστρέφονται στην εταιρεία που τα προμηθεύει. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όρια έκθεσης Η χρήση του προϊόντος αφορά μόνο υπαίθρια γεωργική χρήση ή παρόμοιο περιβάλλον. Στα θερμοκήπια, κατά την απολύμανση του εδάφους, θα πρέπει όλα τα ανοίγματα να είναι ορθάνοιχτα για να αερίζεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και των επόμενων χειρισμών. Το όριο έκθεσης για τις ακόλουθες χώρες είναι 0,1 ppm (0.67mg/m3): Η.Π.Α., Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία. Έλεγχος έκθεσης Έλεγχος έκθεσης στην εργασία Αναπνευστική προστασία Πλήρης μάσκα προσώπου με αναπνευστική συσκευή και συνδυασμό φίλτρων (Α2/Ρ3), ή σε επείγουσα περίπτωση, αυτοαναπνευστήρες συμπιεσμένου αέρα με θετική πίεση. Προστασία χεριών Φοράτε προστατευτικά γάντια από νιτρίλιο ή πολυαιθυλένιο. Να υπάρχει εύκαιρο καθαρό νερό κοντά στην περιοχή για την έγκαιρη πλύση των χεριών σε επείγουσα περίπτωση. Προστασία ματιών Φοράτε προστατευτική μάσκα ασφαλείας. Μη φοράτε γυαλιά, φακούς επαφής κατά το χειρισμό. Να υπάρχει εύκαιρο καθαρό νερό κοντά στην περιοχή για την έγκαιρη πλύση των ματιών σε επείγουσα περίπτωση. Προστασία δέρματος Σε επείγουσα περίπτωση φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατάλληλη για προστασία από χημικά. Αμέσως μετά την εφαρμογή συνιστάται ασφαλές μπάνιο και πλύσιμο των ματιών. Αλλάξτε ρούχα και πλύνετε σχολαστικά αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά το χειρισμό. Έλεγχος έκθεσης στο περιβάλλον Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 4 από 10

5 Η παραμονή του προϊόντος στο έδαφος ή στο νερό έχει μικρή διάρκεια, λόγω της υψηλής πτητικότητάς του. Όντας ωστόσο ένα επικίνδυνο προϊόν το οποίο παράγει πολύ τοξικό αέριο, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμφάνιση: Διαυγές, άχρωμο, μη ιξώδες υγρό, εξατμίζεται εύκολα Οσμή: Δυνατή, δριμεία και ερεθιστική ρh: δεν εφαρμόζεται Σημείο βρασμού: 120 C σε φυσιολογική πίεση Σημείο ανάφλεξης: >100 C Αναφλεξιμότητα: μη εύφλεκτο Εκρηκτικές ιδιότητες: μη εκρηκτικό Οξειδωτικές ιδιότητες: δεν είναι οξειδωτικός, ούτε αναγωγικός παράγοντας Πίεση ατμών: 18,3 mm Hg (στους 20 C) Σχετική πυκνότητα: 1,65 (στους 25 C ) Πυκνότητα ατμών: 5,7 (αέρας=1) Διαλυτότητα στο νερό: 0,162 grams/100ml (στους 25 C) Διαλυτότητα στα λίπη: διαλυτό στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες >0,5 g/ml στους 27,5 C Συντελεστής κατανομής (οκτανόλης/ νερού): Kow =2.5 (στους 25 C, ph 7) Ιξώδες : cp στους 20 C ή 0.73 cs στους 20 C Ρυθμός εξάτμισης: μη διαθέσιμος (diethyl ether=1), 100% πτητικό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αναμειξιμότητα: Κατηγορία αερίου: Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης: Το TRIPICRIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εφαρμογή με συγκεκριμένα καπνιστικά νηματοδοκτώνα προϊόντα, όπως για παράδειγμα το 1,3-dichloropropene. Η Χλωροπικρίνη σε κατάσταση ατμών είναι ένα αέριο με ισχυρή ασφυξιογόνο δράση, τοξικό για τους πνεύμονες, αλλά δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό. καμία αυτό-ανάφλεξη έως τους 402 C υπο πίεση 98,4 kpa. 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγή: Το TRIPICRIN περιέχεται σε δοχεία υπό πίεση, οπότε αν εκτεθούν σε υπερβολική θερμότητα ή πηγές ανάφλεξης μπορούν να υποστούν βίαιη ρήξη λόγω της αύξησης της εσωτερικής πίεσης, επιτρέποντας τη διαρροή του προϊόντος. Διατηρείτε τα δοχεία σε δροσερό μέρος, καλά αεριζόμενο και εξοπλισμένο με σύστημα το οποίο επιτρέπει να δροσίζονται με ψεκαζόμενο νερό ή υδρονέφωση σε περίπτωση φωτιάς ή σε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας. Αποφεύγετε χτυπήματα, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή καμπυλωτά εργαλεία τα οποία μπορούν να σπάσουν το σύστημα κλεισίματος των δοχείων. Αποφεύγετε να αφήνετε τα δοχεία σε οριζόντια ή ανάποδη θέση. Φροντίστε να μένουν σε όρθια θέση με τις βαλβίδες τους καλυμμένες με καπάκι τόσο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης όσο και της μεταφοράς τους. Μακριά από σπόρους, τροφές/ ζωοτροφές και ποτά, τόσο κατά την αποθήκευση, όσο και κατά τη μεταφορά, χρήση και διάθεσή τους. Να μην χρησιμοποιείται για διαφορετικές χρήσεις από τις υποδεικνυόμενες στην εγκεκριμένη ετικέτα. Υλικά προς αποφυγή: Μέταλλα από αλουμίνιο και μαγνήσιο καθώς και τα κράματά τους, καθώς και πλαστικά υλικά με βάση το PVC, τόσο για σωλήνες όσο και για δοχεία. Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 5 από 10

6 Επικίνδυνα υλικά αποικοδόμησης: Αποικοδομείται στους 2340 C παράγοντας επικίνδυνες ενώσεις όπως χλώριο, φωσγένιο, οξείδια του άνθρακα και του αζώτου. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα: (Αρουραίος) από στόματος LD50 : 37,5 250 mg/kg b.w. (Κουνέλι) από δέρματος LD50: 100mg/kg b.w. (Αρουραίος) από εισπνοή LC50: 0,044-0,127 mg/lit αέρα (για έκθεση ολόκληρου του σώματος ή μόνο της μύτης) Ερεθιστικότητα δέρματος: (κουνέλι) ερεθιστικό και διαβρωτικό. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια τοξικότητα: Από έρευνες που έγιναν για μικρή διάρκεια έκθεσης, σε υποχρόνια ή χρόνια βάση, είτε δια στόματος, είτε δια εισπνοής (αρουραίος, ποντίκι, σκύλος), επιβεβαίωσαν την υψηλή τοξικότητα δια επαφής αλλά χωρίς διασυστηματικές ή καρκινογενετικές επιδράσεις. Στην περίπτωση βραχυχρόνιας (28 και 90 μέρες) και υποχρόνιας (1 έτος) δια στόματος χορήγησης σε αρουραίους και σκύλους, τα επίπεδα του ΝOEL κυμάνθηκαν μεταξύ 1 και 10mg/kg b.w. σε διάφορες έρευνες. Στην περίπτωση μικρής βραχυχρόνιας χορήγησης (90 μέρες) δια εισπνοής σε αρουραίους και ποντίκια, οι τιμές NOEL κυμάνθηκαν μεταξύ 1,23 και λιγότερο από 0,55 mg/kg b.w. Στην περίπτωση χρόνιας χορήγησης δια εισπνοής σε αρουραίους (2 χρόνια) και ποντίκια (18 μήνες) οι τιμές NOEL κυμάνθηκαν μεταξύ 0,33 και 0,1 mg/kg b.w., όταν η χορήγηση δια στόματος στους αρουραίους (2 χρόνια) ήταν 0,1 mg/kg b.w. Μεταλλαξιγένεση: θετικό σε δύο μελέτες in vitro, αλλά αρνητικό σε μια περαιτέρω μελέτη in vitro και σε δύο μελέτες in vivo. Αναπαραγωγική τοξικότητα και τερατογένεση: σε πειράματα αναπαραγωγικής τοξικότητας με χορήγηση από εισπνοή, σε αρουραίους (δύο γενιές και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης) και σε κουνέλια (κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης) το NOEL κυμάνθηκε μεταξύ 2,2 και >2,8 mg/kg p.v. Κίνδυνοι για τους χειριστές: Έρευνες που έγιναν σε συνθήκες πράξης σύμφωνες με την εγκεκριμένη ετικέτα του προϊόντος, όπως θερμοκήπια, μέσω του συστήματος άρδευσης στάγδην ή στην ύπαιθρο μέσω άμεσης έγχυσης στο έδαφος με τη βοήθεια υποκαπνιστικού μηχανισμού, τα επίπεδα συσσώρευσης αερίων στην ατμόσφαιρα δεν υπερέβησαν ποτέ το παγκόσμιο αποδεκτό minimum ασφαλείας, 0,67mg/m3 αέρα, ούτε κατά την εφαρμογή ούτε όταν έγινε η αφαίρεση του πλαστικού. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επιδράσεις σε χερσαία σπονδυλωτά: Έκθεση των πτηνών και θηλαστικών είναι απίθανη λόγω της ισχυρής ερεθιστικής του δράσης που γίνεται εύκολα αντιληπτή σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από το επικίνδυνο επίπεδο, έτσι ώστε αυτά τα ζώα, που συνήθως είναι πολύ κινητικά, διαφεύγουν της επίδρασής του. Επιπλέον, εφαρμόζεται σε γυμνό έδαφος και δεν αφήνει υπολείμματα σε καλλιέργειες που φυτεύονται έπειτα, ούτε συσσωρεύεται σε ζωντανούς οργανισμούς, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος τα χερσαία σπονδυλωτά να μολυνθούν έμμεσα μέσω της τροφής τους (σπόροι, καρποί, φύλλα, σκώληκες κ.α.). Επιδράσεις στους υδρόβιους οργανισμούς: Το TRIPICRIN είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς (ψάρια, Δάφνια, φύκη), αλλά είναι απίθανο να προκαλέσει μαζική μόλυνση σε στάσιμο ή τρεχούμενο νερό αν η χρήση του είναι κανονική. Στην περίπτωση διαρροής λόγω ατυχήματος η εξάτμισή του και η χαμηλή διαλυτότητά του στο νερό, μαζί με την τάση να ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ως ατμός από υδατικά μέσα, καθώς και η χαμηλή παραμονή του λόγω της υψηλής δυνατότητας Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 6 από 10

7 αποικοδόμησης όταν εκτίθεται στο φως θα έπρεπε να διασφαλίζουν ότι η βλάβη, αν και σοβαρή αμέσως μετά το ατύχημα, μπορεί να αφορά περιορισμένο χώρο και μικρό χρονικό διάστημα. Επιδράσεις στις μέλισσες και στα ασπόνδυλα: Η εφαρμογή του TRIPICRIN γίνεται σε γυμνό έδαφος καλυμμένο με πλαστικό όπου οι μέλισσες συνήθως δεν έχουν λόγο να βρίσκονται. Επιπροσθέτως είναι εύκολο να σκεφτούμε την ερεθιστική ιδιότητα της Χλωροπικρίνης η οποία λειτουργεί ως απωθητικό για τις μέλισσες και πολλά άλλα κινητά αρθρόποδα. Έρευνες που έγιναν στο εργαστήριο σε αρκετά χερσαία αρθρόποδα, έδειξαν ότι μολονότι αυτοί οι οργανισμοί είναι πολύ ευαίσθητοι στο TRIPICRIN στο εργαστήριο, η κοινή χρήση του προϊόντος δεν επηρεάζει ούτε την πιθανότητα επιβίωσης τους, ούτε τις δραστηριότητές τους, και επιτρέπει γρήγορα νέο αποικισμό στις περιοχές που έχουν υποστεί μεταχείριση. Ωστόσο, το TRIPICRIN είναι πολύ τοξικό για τους γαιοσκώληκες και επηρεάζει άμεσα αλλά όχι ολικά, ούτε για μεγάλο χρονικό διάστημα τους πληθυσμούς πολλών εδαφικών μικροοργανισμών. Κινητικότητα: Η δραστική ουσία εκπλύνεται εύκολα σε κορεσμένα εδάφη, με μικρότερη ή μεγαλύτερη ταχύτητα, ανάλογα με τη φύση του εδάφους. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί ποτέ σε εδαφικό νερό. Σε μια μελέτη η σταθερά απορρόφησης Κf υπολογίστηκε (μg/g- ξηρού εδάφους/ μg-g νερού) για την Χλωροπικρίνη σε οργανικά εδάφη και βρέθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 1,2 και 5,9 με οργανική ύλη αντίστοιχα μεταξύ 2,3% και 6,8%, αν και σε μπεντονιτικό πηλό είναι 560, ενώ η αξία n του εκθέτη 1/n ήταν 1,2 για οργανικά εδάφη και 1 για πηλό. Όπως φαίνεται, η Χλωροπικρίνη έχει την τάση να απορροφάται από την οργανική ουσία του εδάφους. Ωστόσο, όταν πρόκειται να εκτιμηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της Χλωροπικρίνης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γρήγορη αποικοδόμηση που υφίσταται στο έδαφος και η ταχεία διασπορά της μέσω εξάτμισης. Παραμονή και αποικοδόμηση: Στο έδαφος: Η Χλωροπικρίνη που περιέχεται στο TRIPICRIN αποικοδομείται γρήγορα στο έδαφος είτε σε αερόβιες (ξηρό έδαφος) ή σε αναερόβιες (έδαφος σε κατάκλυση) συνθήκες. Επιπλέον, λόγω της πτητικότητας της, ένα ποσοστό της ουσίας διασκορπίζεται εύκολα ως ατμός στην ατμόσφαιρα. Το DT50, μετρημένο σε διαφορετικά εδάφη και σε διαφορετικές θερμοκρασίες, σε αερόβιες συνθήκες, κυμάνθηκε μεταξύ 3,8 και 20,6 ημέρες, ενώ σε αναερόβιες συνθήκες, κυμάνθηκε μεταξύ 6,9 και 20 ωρών. Τα προϊόντα αποικοδόμησης ήταν κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και, σε επίπεδα χαμηλότερα από 5%, νιτρομεθάνιο, χλωρονιτρομεθάνιο, διχλωρομεθάνιο και ανθρακικά άλατα, δηλαδή ουσίες οι οποίες βρίσκονται φυσικά στο έδαφος. Στο νερό: Η Χλωροπικρίνη εξατμίζεται εύκολα, λόγω της μεγάλης τιμής της σταθεράς του νόμου του Henry και αποικοδομείται εύκολα μέσω της φωτοϋδρόλυσης, μειώνοντας στο ήμισυ την συγκέντρωσή της σε 31,1 ώρες και παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα και ελεύθερες νιτρώδεις και νιτρικές ρίζες, οι οποίες σχηματίζουν άλατα με τα μέταλλα που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό. Στην ατμόσφαιρα: Οι ατμοί της Χλωροπικρίνης υφίστανται γρήγορη αποικοδόμηση μέσω φωτοϋδρόλυσης με τρόπο αρκετά αποτελεσματικό (συνολικό ποσοστό απόδοσης 87± 13%). Η συγκέντρωσή τους στην ατμόσφαιρα υπολογίστηκε ότι υποδιπλασιάζεται σε περίπου 18 ώρες αν εκτίθεται σε ηλιακό φως, κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης καλοκαιρινής ημέρας και στο επίπεδο της θάλασσας, σχηματίζοντας άτομα χλωρίου και νιτρώδεις ή νιτρικές ρίζες. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Η Χλωροπικρίνη έχει συντελεστή κατανομής οκτανόλης/ νερού (log Pow =Kow =2.5) ο οποίος είναι μικρότερος από την τιμή για την οποία θεωρείται πολύ πιθανό μια ουσία να συσσωρεύεται στους λιπαρούς ιστούς των ζωντανών οργανισμών (3). Επομένως, η Χλωροπικρίνη δεν θεωρείται πιθανό να βιοσυσσωρεύεται. Άλλες δυσμενείς επιδράσεις: Αν απελευθερωθούν στη μολυσμένη ατμόσφαιρα της πόλης, οι ατμοί της Χλωροπικρίνη μπορεί να παρουσιάσουν από 0,4 έως 1,5 φορές τις επιδράσεις στη δημιουργία του όζοντος που παρουσιάζουν άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις, κοινές σε τέτοιο περιβάλλον, παγκοσμίως. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το TRIPICRIN είναι γεωργικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται και συνήθως αποθηκεύεται μακριά από αστικές περιοχές. Μπορεί να προκύψουν υπολείμματα χλωροπικρίνης, λόγω της χλωρίωσης του πόσιμου νερού, της φωτόλυσης και του καθαρισμού του νερού, επομένως εάν βρεθούν σε νερά, δεν θα έχουν προφανώς καμία σχέση με τη χρήση του TRIPICRIN. Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 7 από 10

8 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Τα χρησιμοποιημένα δοχεία και πιθανά υπολείμματα θα πρέπει να επιστρέφονται στον παρασκευαστή. Η συνιστώμενη διαδικασία διάθεσης είναι η ελεγχόμενη αποτέφρωση, έχοντας υπόψη την παραγωγή ατμών που περιέχουν πολύ τοξικές ουσίες (π.χ. φωσγένιο). Μικρές ποσότητες διαρροής διασπείρονται μέσω εξάτμισης ή απορροφούνται με χώμα, ξηρή άμμο, βερμικουλίτη ή άλλα απορροφητικά υλικά, τα οποία κατόπιν απομακρύνονται και αποθηκεύονται σε καλά κλεισμένα δοχεία (αποφεύγοντας τα πλαστικά από PVC) και αποτεφρώνονται ελεγχόμενα σε νόμιμες και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Πάντοτε να τηρείτε σχολαστικά τις ισχύουσες πολιτειακές ή τοπικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση τοξικών υπολειμμάτων. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές: ADR/RID Κλάση 6.1 Τύπος συσκευασίας Ι Οδηγίες συσκευασίας Ρ602 Αριθμός UN 1580 Kemler number 66 Κωδικός κατάταξης Τ1 Περιγραφή του προϊόντος UN 1580, Χλωροπικρίνη, 6.1, PGI Ειδικές διατάξεις φορτοεκφόρτωσης CV1=Απαγορεύεται σε δημόσιο χώρο χωρίς ειδική άδεια CV13=Διαρροή σε όχημα ή κοντέινερ υποχρεώνει σε καθαρισμό και απολύμανση Ειδικές διατάξεις-λειτουργίες Θαλάσσια μεταφορά: CV28=Ακάθαρτα άδεια δοχεία πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τροφές, ζωοτροφές και καταναλωτικά αγαθά. S9= Απαγορεύεται η στάση κοντά σε κατοικημένες περιοχές S17=Στάθμευση υπό επιτήρηση για ποσότητες μεγαλύτερες των 1000 κιλών. IMO/IMDG Κλάση 6.1 Τύπος συσκευασίας Ι Οδηγίες συσκευασίας Ρ602 Αριθμός UN 1580 Περιγραφή του προϊόντος UN 1580, Χλωροπικρίνη, 6.1, PGI Πιθανότητα θαλάσσιας ΝΑΙ ρύπανσης Αεροπορική μεταφορά: δεν επιτρέπονται εναέριες μεταφορές σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία χλωροπικρίνη Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 8 από 10

9 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ένδειξη κινδύνου: Τ+ (Πολύ τοξικό) Φράσεις κινδύνου: Φράσεις ασφαλείας: Ν (Επικίνδυνο για το περιβάλλον) R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R26: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται. R36/37/38: Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και τo δέρμα. R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιε δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων κατά τη διάρκεια της κύησης (Αναπ. Κατ. 3) S1/2:Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S3/7/9: Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλεισμένη, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S20/21: Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε S23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα S24/25: Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου. S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2) 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΦΟΡΙΕΣ Συνιστώμενη χρήση: Ισχυρό υποκαπνιστικό Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 3035/ / Ο χειρισμός του προϊόντος αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες χρήστες με ειδική άδεια. Μην εφαρμόζετε ενάντια στην κατεύθυνση του ανέμου, και μην μολύνετε άλλες καλλιέργειες, τρόφιμα, ποτά και ρεύματα νερού. Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 9 από 10

10 Η εφαρμογή του προϊόντος και η αφαίρεση του πλαστικού από τις περιοχές όπου εφαρμόστηκε, η οποία θα λαμβάνει χώρα μόνο μετά από 8 ημέρες από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικούς εξουσιοδοτημένους χειριστές, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις. Μεταξύ του χρόνου της απομάκρυνσης του πλαστικού και του χρόνου σποράς ή μεταφύτευσης θα πρέπει να παρέρχονται 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού ή για εισέλθετε στο χώρο που έγινε η εφαρμογή εντός 24 ωρών από την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του πλαστικού, χρησιμοποιείστε πλήρη μάσκα προστασίας προσώπου με συνδυασμό φίλτρων (Α2/Ρ3), προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Μην εφαρμόζετε από αέρος. Το προϊόν αυτό δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σε μίγματα με άλλα σκευάσματα, ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με συγκεκριμένα νηματωδοκτόνα, όπως το 1,3-διχλωροπροπένιο. Μην εφαρμόζετε κοντά σε άλλες περιοχές. Το σκεύασμα περιέχει δραστική ουσία πολύ τοξική για τα άγρια ζώα, τα πουλιά και τους υδρόβιους οργανισμούς. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 15 ημέρες μεταξύ της εφαρμογής και της φύτευσης της καλλιέργειας. Οι χρήστες του προϊόντος πρέπει να προνοήσουν για την απαγόρευση της εισόδου χωρίς επαρκή προστασία στις περιοχές όπου εφαρμόζεται για 15 ημέρες. Εφαρμόστε σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 50 μέτρων από κατοικίες. Να εφαρμόζεται μόνο στη γεωργική πράξη κατά τα επιτρεπόμενα διαστήματα και για τις συνιστώμενες χρήσεις. Κάθε άλλη χρήση είναι επικίνδυνη. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. Επιμέλεια: TRIAGRIBERIA S.L. Paseo de la Castellana, 53 E MADRID, Spagna Μετάφραση/ Πληροφορίες: Εθνικής Αντιστάσεως Χαλάνδρι Τηλ Έκδοση: 1.3/ Μετάφραση: Σελίδα 10 από 10

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ASCOT 2.5 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ASCOT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας/ μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προμηθευτής δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος METEOR 36 SL Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ASTERIA ULTRA 1.8 EC

ASTERIA ULTRA 1.8 EC ASTERIA ULTRA 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ASTERIA ULTRA 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 64742-80-9 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 265-183-3 ΧΡΗΣΗ : Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης που προορίζεται για καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα