ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α ΕΞ2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Γκόνη / Α. Κατρινάκη ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο : /457 Fax : ΘΕΜΑ : Έκδοση της Άδειας παράδοσης και βεβαίωση-είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) στο νέο περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών. ΣΧΕΤ. : α) Η αριθμ. Δ19Α / ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet». β) Η αριθμ. ΔΤΔΔ / ΕΔΥΟ «Διενέργεια ηλεκτρονικών εισπράξεων και πληρωμών» Με την ανωτέρω (α) σχετική ΕΔΥΟ δόθηκαν οδηγίες με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet, και ειδικότερα για την άδεια παράδοσης η οποία είναι ξεχωριστό έντυπο από το Αποδεικτικό Είσπραξης ότι εκτυπώνεται από το Τελωνείο με την ανάκτηση της διασάφησης εισαγωγής σε ένα αντίτυπο, σφραγίζεται από το Τελωνείο και παραδίδεται στο διασαφιστή ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του. Η παραλαβή δε των εμπορευμάτων από κάθε είδους αποθήκη σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με την προσκόμιση, από το διασαφιστή, της άδειας παράδοσης, στον διαχειριστή της αποθήκης. Μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών του ICISnet, σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική ΕΔΥΟ, προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης των ανωτέρω οδηγιών με γνώμονα τη μετάβαση σε μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των συναλλασσομένων στο τελωνείο για την παραλαβή της άδειας παράδοσης. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δυνατότητες που παρέχονται από το ICISnet στην παρούσα φάση κι αφετέρου τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης παραλαβής εμπορευμάτων παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, μέχρι την οριστική επίλυση όλων των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών στο ICISnet: [1]

2 Α. Έκδοση της Άδειας παράδοσης Περίπτωση 1η Συνήθης διαδικασία εισαγωγής παραλαβή εμπορευμάτων από «ιδιωτική» αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που λειτουργούν σύμφωνα με την Τ5211/405/Α0019/ «Προσωρινή εναπόθεση σε αποθήκες ή χώρους των εισαγωγέων ή παραληπτών των εμπορευμάτων» ΕΔΥΟ ή αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Γ ή Ε, χωρίς τη μεσολάβηση «τρίτου» διαχειριστή αποθήκης, όπου ο συναλλασσόμενος παραλαμβάνει τα εμπορεύματα σε δικό του χώρο, η απελευθέρωση των εμπορευμάτων θα γίνεται με τη λήψη των ακόλουθων μηνυμάτων τα οποία και επέχουν θέση άδειας παράδοσης : α) με τη λήψη του μηνύματος ID29A (από το διασαφιστή) εφόσον η πληρωμή γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου ή β) με τη λήψη του μηνύματος αλλαγής status ID80 (το παραστατικό από «υπό πληρωμή» μεταβαίνει σε «υπό απελευθέρωση») που αποστέλλεται αυτόματα στο διασαφιστή μετά την ηλεκτρονική πληρωμή, στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου. Στη συνέχεια, με τη λειτουργία του Τελωνείου, το παραστατικό οριστικοποιείται και αποστέλλεται στο συναλλασσόμενο το μήνυμα ID29A. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η εκτύπωση της Άδειας Παράδοσης και η φύλαξή της στο αρχείο του Τελωνείου. Περίπτωση 2η Συνήθης διαδικασία εισαγωγής ανάλωση από δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Α, Β ή ΣΤ Στις περιπτώσεις αυτές θα εκτυπώνεται η άδεια παράδοσης από το τελωνείο και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο του συναλλασσόμενου (εισαγωγέα) με κοινοποίηση στο του διαχειριστή της αποθήκης που δηλώνεται στη θέση 30 και στη 49 του ΕΔΕ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται με fax στο συναλλασσόμενο. Ο διαχειριστής της αποθήκης θα τηρεί στο αρχείο του τις άδειες για τα εμπορεύματα που παρέδωσε, ώστε να είναι διαθέσιμες σε εκ των υστέρων έλεγχο. Περίπτωση 3η Απλουστευμένες διαδικασίες με χρήση απλουστευμένης διασάφησης κατόπιν άδειας προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο (υποβολή διασαφήσεων τύπου C & Y) Με σκοπό τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που κάνουν χρήση απλουστευμένων διαδικασιών και ειδικότερα απλουστευμένης διασάφησης τύπου C στην εισαγωγή εμπορευμάτων, ο κάτοχος της άδειας θα εκτυπώνει το μήνυμα ID29Α «Εισαγωγή επιτρέπεται» και θα το προσκομίζει στον αποθηκάριο προκειμένου να παραλάβει τα εμπορεύματά του. [2]

3 Περίπτωση 4η Συνήθης διαδικασία εισαγωγής παραλαβή από Ελεύθερη Ζώνη Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι, το τελωνείο θα αποστέλλει ηλεκτρονικά την άδεια Παράδοσης (ως αρχείο pdf, μέσα από την ενέργεια «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης») με σε ένα κεντρικό διαχείρισης που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από τον εκάστοτε διαχειριστή της Ελεύθερης Ζώνης, κατόπιν συμφωνίας με το τελωνείο. Στη συνέχεια το MRN της Άδειας Παράδοσης θα καταχωρείται στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης που τηρείται μηχανογραφικά από το διαχειριστή της Ζώνης και θα εκτυπώνεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται για την έξοδο των εμπορευμάτων από την Πύλη της Ελ. Ζώνης, (όπου δεν υπάρχει τερματικό συνδεδεμένο με το κεντρικό τους σύστημα). Στις ελεύθερες ζώνες όπου είναι εγκατεστημένες περισσότερες επιχειρήσεις στις οποίες έχει δοθεί έγκριση να δραστηριοποιούνται εντός της ελ. ζώνης (πχ. λιμάνι Θεσσαλονίκης), το τελωνείο αποστέλλει την άδεια παράδοσης ηλεκτρονικά με την προαναφερόμενη διαδικασία στο του φορέα που διαχειρίζεται τα εμπορεύματα που αναφέρονται στη διασάφηση. Για το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει διάκριση επί της διασάφησης, είτε με αντίστοιχους κωδικούς στη θέση 30 Τόπος εμπορευμάτων είτε με την προσθήκη διακριτικού αναγνωριστικού στο ΑΚΛΑ που δηλώνεται στη θέση της 40 της διασάφησης. Το τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης είναι αρμόδιο στη συγκεκριμένη περίπτωση να καθορίσει τις σχετικές λεπτομέρειες συμπλήρωσης της διασάφησης, ώστε να αποστέλλεται ορθά η άδεια παράδοσης. Γι αυτές τις περιπτώσεις και προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η ηλεκτρονική αποστολή καθίσταται υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου Περίπτωση 5η Συνήθης διαδικασία εισαγωγής παραλαβή εμπορευμάτων από «Δημόσια» Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που λειτουργούν υπό τη διαχείριση άλλων πλην των τελωνειακών αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων, σύμφωνα με την Τ6525/421/Α0019/ ΑΥΟ, και μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών για τη διασύνδεση των αποθηκών με το ICISnet, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης από το Τελωνείο και άμεσης αποστολής της Άδειας Παράδοσης στο συναλλασσόμενο, είτε με είτε με fax, με κοινοποίηση στο διαχειριστή της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης που δηλώνεται στη θέση 30 και στη θέση 49 του ΕΔΕ. Η αποδοχή της ανωτέρω ρύθμισης αξιολογείται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου με γνώμονα τη διευκόλυνση του εμπορίου και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος σε επίπεδο καθημερινών συναλλαγών για το τελωνείο με συνεπακόλουθες σοβαρές καθυστερήσεις στην παράδοση των εμπορευμάτων. Β. Βεβαίωση-είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) Όσον αφορά στην επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων ΔΕΤΕ στις περιπτώσεις τελωνισμού εμπ/των εκτός ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου ή εκτός τελωνειακού καταστήματος κατόπιν αίτησης του συναλλασσομένου (άρθρο 5 του ΕΤΚ) θα τηρείται η ακόλουθη ηλεκτρονική διαδικασία: [3]

4 α) Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο τελωνείο από το συναλλασσόμενο με δυνατότητα αποστολής με ή fax, προκειμένου το τελωνείο να αξιολογήσει το αίτημα (ως συνημμένο Υπόδειγμα). β) Παράδοση της αίτησης με την έγκριση ή μη του αιτήματος στο συναλλασσόμενο ή αποστολή της με (σκαναρισμένη) ή fax. γ) Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, με την ηλεκτρονική υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής θα συμπληρώνεται η θέση 44.1 της διασάφησης με τον αριθμό της αίτησης (Κωδ. επισυναπτομένου εγγράφου 1993 «Αίτηση-Έγκριση ΔΕΤΕ») και θα υποβάλλεται η αίτηση (επί της οποίας έχει δοθεί η έγκριση του τελωνείου) ηλεκτρονικά από το συναλλασσόμενο μέσω της λειτουργικής περιοχής «Ενέργειες/Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων». δ) Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος τελωνισμού που δρομολογεί τα παραστατικά, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της ανάλυσης κινδύνου, θα συμπληρώνει στη θέση 47 «Υπολογισμός των επιβαρύνσεων» της διασάφησης τον κωδικό 642 «Εισπράξεις από αιτήσεις ΔΕΤΕ» με το ποσό των σχετικών επιβαρύνσεων, οι οποίες θα αποτυπώνονται και στο αποδεικτικό είσπραξης. Συνημμένα: Υπόδειγμα Αίτησης ΔΕΤΕ (Σελίδα 1) Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (α.α.) Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ [4]

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλες οι Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών αρμοδιότητάς τους) 2. Όλα τα Τελωνεία Β) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ΓΓΔΕ 2. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 3. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων 4. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής 5. ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης 6. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού - Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων 7. Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρική Υπηρεσία 8. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 9. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού, Πειραιάς) 11. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, Θεσ/νίκη) 12. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Καποδιστρίου 24, Αθήνα) 13. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, Αθήνα) 14. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18, Αθήνα) 15. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη) 16. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Καραΐσκου 111, Πειραιάς) 17. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (3ης Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα) 18. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, Πειραιάς) 19. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, Πειραιάς) 20. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, Θεσ/νίκη) 21. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) 22. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, Αθήνα) 23. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 24. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος) 25. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Μ. Αντύπα 2, Λάρισα) 26. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, Αθήνα) 27. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 28. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, Αθήνα) 29. Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων (Αιόλου 104, Αθήνα) 30. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Αγ. Σοφίας 21 & Κόδρου 3, Ν. Ψυχικό) 31. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων (Πλ. Θεάτρου 24, Αθήνα) 32. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (Λεωφ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη) 33. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Πανεπιστημίου 6, Αθήνα) 34. Ε.Σ.Κ.Ε.Ε. (Κονίτσης 3-5, Μαρούσι) 35. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) (Νίκης 34, Αθήνα) [5]

6 36. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδας (Λεωφόρος Κηφισού 102, Αιγάλεω) 37. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ) (Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη) 38. Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών (Κωνσταντινουπόλεως 6, Αργυρούπολη) 39. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (Σ.Μ.Α.Ζ.Ε.) (Λεωφ. Σπάτων 187, Παλλήνη) 40. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) (Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη) 41. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.) (Ίωνος Δραγούμη 46, Ιλίσια) 42. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Αμερικής 10, Αθήνα) 43. ΟΦΑΕ-Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Πατησίων 351, Αθήνα) 44. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Ακτή Μιαούλη 81, Πειραιάς) 45. Αποθήκες Γενικές της Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) (Πανεπιστημίου 59 & Εμ. Μπενάκη 5, Αθήνα) 46. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς) 47. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης ΟΛΘ (Λιμάνι Θεσ/νίκης, Θεσ/νίκη) 48. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΟΛΗ ( Λιμάνι Ηράκλειο Κρήτης) 49. ΣΕΠ ΑΕ Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ (ΣΕΜΠΟ Ν.Ικόνιο, Πέραμα) 50. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα) 51. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ (23ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής) 52. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α. (19004 Σπάτα) 53. Olympic Handling (Λ. Συγγρού , 11741, Αθήνα 54. Goldair Handling (19004 Σπάτα) 55. EAT Cargo Terminal 4 (19004 Σπάτα) 56. Swissport Freight Plus Hellas (19004 Σπάτα) 57. UPS Greece (19004 Σπάτα) 58. ΤΝΤ Greece (19004 Σπάτα) 59. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 Σπάτα) 60. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 Σπάτα) 61. ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. (Λ. Συγγρού & Ευριπίδου 2Α, Καλλιθέα) 62. CARGO GROUP SERVICES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ (Φιλελλήνων 5-7, Πειραιάς) 63. SARMED A.E. (Ακτή Μιαούλη 91, Πειραιάς) 64. ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ (Ο.Τ.49 Β ΦΑΣΗ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, Θεσσαλονίκη) 65. ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. (5ο χλμ. Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου, Θεσσαλονίκη) Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Αλεξιάδη 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κας Σαββαΐδου 3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων και ΕΦΚ κας Γιαλούρη 4. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων 6. Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ 7. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων 8. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου 9. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (e-εφαρμογές) [6]

7 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπολογισμός Δ.Ε.Τ.Ε 1.Κωδ Ενδιαφερόμενος: Αριθ. 2.Τελωνείο. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση: 3. Κωδικός Τελων. 4. Αριθμ. Καταχ. 5. Ημερ. Καταχ. Θεώρηση - καταχώρηση υπογρ. 7.Εκτελωνιστής: Ονοματεπώνυμο: Αριθ. Πτυχίου: 8.Παραστατικό: Είδος παραστατ. Αριθ. και ημ. Παρ. Παρακαλώ να εγκρίνετε Αίτηση 9.Είδος εμπορεύματος: 10.Δασμ. κλάση: 11.Αξία εμπορεύματος: 13. Είδος εργασίας: 12. Χρέωση Δ.Ε.Τ.Ε. ΕΥΡΩ Εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ Αριθμ. Και ημερ. Αποδ. Είσπρ. ΔΕΤΕ Ο πρακτ. Τρ. ΕΛΛ. Ο ταμίας Τ Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ106/02 [7]

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015

Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΕΦΚΦ Β 5006055 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίε πιστοποίηση των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίε πιστοποίηση των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωδ.Αρχ.:290, 291.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«up Ε Λ Λ Η Ν I Κ Η 2004. s «ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 16 των

«up Ε Λ Λ Η Ν I Κ Η 2004. s «ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 16 των «up Ε Λ Λ Η Ν I Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ I A Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς & Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡ/VMMATEIA 0Ρ0Λ0ΓΙΚί7Ν & Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-09-2015. Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 5018396 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015

Αθήνα, 03-09-2015. Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 5018396 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ.Δ/νση : Κηφισίας 124 Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ------------------------- TIR_NCTS_INSTRUCTIONS. β)η αριθμ. Τ.2864/79/Β0019/4-7-2005 Δ.Υ.Ο.Ο. γ)η αριθμ. Τ.1480/ 23/ Β0019/20-3-2007 Δ.Υ.Ο.Ο.

Π.Δ. ------------------------- TIR_NCTS_INSTRUCTIONS. β)η αριθμ. Τ.2864/79/Β0019/4-7-2005 Δ.Υ.Ο.Ο. γ)η αριθμ. Τ.1480/ 23/ Β0019/20-3-2007 Δ.Υ.Ο.Ο. Κωδ. Αρχείου 210.12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά :

Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά : ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6) ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 1101057/1276/0006Δ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»

: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Β.ΙΙ.4.γ. και δ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 20 /12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙ ΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043473 ΕΞ2012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρµογή του Υποσυστήµατος Εισαγωγών Εξαγωγών του Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρµογή του Υποσυστήµατος Εισαγωγών Εξαγωγών του Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙAΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 1. /νση 19 η Τελ. ιαδικασιών 2. /νση 18 η Τελ.Οικ.Συστηµάτων. 3. /νση 17 η ασµολογική. 4. /νση ΕΦΚ. 5. /νση 3 η Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: 280.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)»

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ:

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Αθήνα 24 / 1 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα