E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας"

Transcript

1 E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 13(111) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΑΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας Συνοπτικός μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παι τίτλ ζ χνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια "Συμφωνία" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας σχετικά με τους όρους λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης στην Κύπρο των παιχνιδιών που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ, που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 25 Ιανουαρίου 2001, ύστερα από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό και ημερομηνία 17 Ιανουαρίου Η σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται με Κύρωση της τον παρόντα Νόμο. σύμβασης. ^ ^ Πίνακας. ΠΙΝΑΚΑΣ (Αρθρο 3) ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου, τροποποιούν τις υφιστάμενες διακρατικές συμφωνίες, για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από τον "ΟΠΑΠ Α.Ε." στην Κύπρο, μετά από κοινή διαπίστωση, ότι οι διαφοροποιήσεις των παιχνιδιών καθιστούν αναγκαίες τις τροποποιήσεις αυτές που συμφωνούνται από κοινού και επιπρόσθετα κρίθηκε αναγκαίο και από τις δύο πλευρές να συμπεριληφθούν οι προηγούμενες συμφωνίες σε μία ενιαία συμφωνία, στην οποία και συμφωνούνται από κοινού τα παρακάτω:

2 Ν. 13(ΠΙ)/ ΑΡΘΡΟ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. ΟΠΑΠ Α.Ε., επεκτείνει την οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή και διαχείριση των παιχνιδιών του στην Κύπρο, με τους ίδιους όρους που αυτά διεξάγονται στην Ελλάδα. Η οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή και διαχείριση των παιχνιδιών του " ΟΠΑΠ Α.Ε." στην Κύπρο, αφορά μόνο τα παιχνίδια που μέχρι σήμερα διεξάγονται στην Κύπρο ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ και ΤΖΟΚΕΡ. Για κάθε νέο παιχνίδι που ο "ΟΠΑΠ Α.Ε." θα οργανώνει, λειτουργεί, διεξάγει και διαχειρίζεται στην Κύπρο, συμφωνείται από κοινού ότι απαιτείται τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή και διαχείριση όλων των παιχνιδιών του "ΟΠΑΠ Α.Ε." που διεξάγονται στην Κύπρο, ανήκει αποκλειστικά στο Γραφείο που λειτουργεί η εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία Ζώνη Κύπρου του ΟΠΑΠ Α.Ε.. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (α) Προϊστάμενος του Γραφείου Ζώνη Κύπρου του ΟΠΑΠ Α.Ε., είναι υπάλληλος της εταιρείας, που αποσπάται από την έδρα της εταίρε ίας Αθήνα για το σκοπό αυτό. (β) Σε περίπτωση που κατά τη γνώμη της εταιρείας απαιτείται η απόσπαση και άλλων υπαλλήλων από την έδρα της Αθήνα στο Γραφείο Ζώνη Κύπρου του ΟΠΑΠ Α.Ε., η απόσπαση διενεργείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. (γ) Οι μηνιαίες αποδοχές του προϊσταμένου του Γραφείου Ζώνη Κύπρου του ΟΠΑΠ Α.Ε., καθορίζονται με βάση την κλίμακα Α15 του κυβερνητικού μισθολογίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και των γενικών αυξήσεων που κατά καιρούς καταβάλλονται στις αντίστοιχες κλίμακες του κυβερνητικού μισθολογίου. (δ) Αποδοχές που δεν προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία για τους υπαλλήλους που αποσπώνται από την έδρα της εταιρείας Αθήνα και για το τοπικό προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Ζώνη Κύπρου ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και οποιαδήποτε άλλα επιδόματα ή ωφελήματα, δύναται να καταβάλλονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό, μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. (ε) Οι αποδοχές και τα ωφελήματα που λαμβάνει το τοπικό προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας συμφωνίας στο Γραφείο Ζώνη Κύπρου του ΟΠΑΠ Α.Ε., εναρμονίζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με τα ισχύοντα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα στα επόμενα δύο (2) χρόνια.

3 1419 Ν. 13(ΙΙΙ)/2001 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τηρουμένων των προνοιών του ετήσιου προϋπολογισμού, ο Προϊστάμενος του Γραφείου του ΟΠΑΠ Α. Ε. στην Κύπρο δύναται (α) Να προτείνει μετά από επιλογή, την πρόσληψη τακτικών υπαλλήλων από την Κύπρο, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Γραφείου. Η πρόσληψη των υπαλλήλων, εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. και η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, (β) Να προσλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό έκτακτων υπαλλήλων για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του Γραφείου, στην έκταση που η σχετική πρόνοια του προϋπολογισμού τυγχάνει της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, (γ) Όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του Γραφείου Ζώνη Κύπρου του ΟΠΑΠ Α.Ε., με τη μορφή μηνιαίων αποδοχών, ωφελημάτων, επιδομάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ζώνης Κύπρου. ΑΡΘΡΟ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (α) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας πρακτορείου στην Κύπρο, η αλλαγή επωνυμίας ή η μεταφορά πρακτορείου, αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου Ζώνη Κύπρου του ΟΠΑΠ Α.Ε. (β) Κανονισμοί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πρακτόρων, καθώς επίσης και αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία, προμήθεια και στις υποχρεώσεις των πρακτόρων, είναι δεσμευτικές και για τους πράκτορες της Κύπρου, (γ) Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, χορηγία, ή επιχορήγηση καταβάλλεται στους πράκτορες του ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελλάδα, θα τυγχάνει εφαρμογής και για τους πράκτορες της Κύπρου, μόνο μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα που επικρατούν στην Κύπρο. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Η παραλαβή των δελτίων συμμετοχής όλων των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ Α.Ε. στη Ζώνη Κύπρου, η διάθεση τους στους πράκτορες, η είσπραξη των ποσών όλων των παιχνιδιών, η διαλογή των δελτίων και η ανακήρυξη και πληρωμή των τυχερών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ΟΠΑΠ Α.Ε.. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙς ΠΑΙΧΝΙΔΩΝ (α) Τα ποσά που εισπράττονται από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο, αποτελούν έσοδα του προϋπολογισμού του ΟΠΑΠ Α.Ε. Κύπρου και αφαιρούμενης της προμήθειας των πρακτόρων, των κερδών που αντιστοιχούν στους τυχερούς, όπως αυτά προβλέπονται στους όρους λειτουργίας κάθε παιχνιδιού και των πραγματοποιηθεισών δαπανών, τηρουμένων των διατάξεων του προϋπολογισμού, θα αποδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, στο Πάγιο

4 Ν. 13(ΙΙΙ)/ Ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που η εφαρμογή της διάταξης αυτής δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα ρευστότητας στον ΟΠΑΠ Ζ/Κ, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προβαίνει σε κατάλληλες διευθετήσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος. (β) Όλες οι εισπράξεις από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ Α.Ε,, θα κατατίθενται στην Κύπρο σε λογαριασμό στο όνομα του ΟΠΑΠ Α.Ε. σε Εμπορική Τράπεζα της επιλογής του. Επιτρέπεται μεταφορά ποσών σε λογαριασμό του ΟΠΑΠ Α.Ε. Ελλάδας, μόνο στην περίπτωση που ο λογαριασμός που διατηρείται στην Κύπρο για πληρωμή των τυχερών όλων των παιχνιδιών, παρουσιάζει πλεόνασμα τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου Λ.Κ. και μετά από σχετική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. (γ) Οποιαδήποτε προσωρινά πλεονάσματα δημιουργούνται, θα τοποθετούνται σε έντοκους λογαριασμούς ή σε κυβερνητικά χρεόγραφα. (δ) Στην περίπτωση που τα ποσά που παρακρατούνται για πληρωμή των τυχερών όλων των παιχνιδιών, δεν είναι αρκετά για πληρωμή των Κυπρίων τυχερών, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο παραμένει απλήρωτο, καταβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ποσό που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού μετατραπεί σε δραχμές ή σε ευρώ, με βάση το λογιστικό ισότιμο που ισχύει για την καταβολή των κερδών στην Κύπρο, κατατίθεται από τον ΟΠΑΠ σε λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Συμφωνείται ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ορίζονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις αρμόδιων υπουργών Ελλάδας και αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. και αφορούν τους όρους λειτουργίας οποιουδήποτε παιχνιδιού, δεσμεύουν την παρούσα Συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, το Γραφείο του ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο Ζώνη Κύπρου καταρτίζει τον προϋπολογισμό του σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο λαμβάνει υπόψη θέσεις και εισηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του ΚΟΑ. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο μερών, το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεκτιμά και αποφασίζει οριστικά. Ο προϋπολογισμός της Ζώνης Κύπρου αποτελεί παράρτημα του Γενικού Προϋπολογισμού του ΟΠΑΠ Α.Ε. και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. ΑΡΘΡΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, συντάσσεται από το Γραφείο του ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο οικονομικός απολογισμός, σε σχέση με τη λειτουργία όλων των παιχνιδιών του.

5 1421 Ν. 13(ΗΙ)/2001 ΑΡΘΡΟ 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας διεξάγει χωρίς καμιά επιβάρυνση τον οικονομικό έλεγχο των λ/σμών του Γραφείου του ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου Οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη άρθρων της Συμφωνίας μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των δύο μερών. Οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί, μετά την παρέλευση δύο χρόνων από την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας, να την τερματίσει, με την επίδοση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έγγραφης ειδοποίησης ενός έτους πριν από τον τερματισμό. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προειδοποίησης, η λειτουργία των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο τερματίζεται. ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τυχόν προβλήματα ή διαφορές που θα δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή των όρων της παρούσας συμφωνίας, επιλύονται με αμοιβαία συμφωνία, από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Όλες οι προηγούμενες συμφωνίες Περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΠΡΟΠΟ Νόμος 81 του 1969, Τροποποιητική Συμφωνία του περί ΠΡΟΠΟ Νόμου 20/1989, Συμφωνία για τους όρους λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιχνιδιού ΠΡΟΤΟ Νόμος 168 του 1991, Συμπληρωματική Συμφωνία για τη λειτουργία του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ του 1996 Νόμος 5 (ΙΙΙ)/96, καταργούνται. Η παρούσα συμφωνία συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα σε δύο όμοια αντίτυπα και υπεγράφη στη Λευκωσία στις 25 Ιανουαρίου ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΑΚΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827

ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 Ο περί προσφορών του Δημοσίου Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4573 [ανασκευή, 8 ϊουνίου 2012

Αριθμός 4573 [ανασκευή, 8 ϊουνίου 2012 Κ.Δ.Π. 208/2012 l^jl Αριθμός 4573 [ανασκευή, 8 ϊουνίου 2012 Αριθμός 208 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΪΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΪΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 275/2010 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΪΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4436 Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010 1653 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 106(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της»

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της» E.E. Παρ. 1(1) 775 Ν. 74(Ι)/95 Αρ. 2988, 7.7.95 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 284/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4705 Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 1845 Αριθμός 284 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων Διακανονισμός των συναλλαγών του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα