Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων"

Transcript

1 Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων

2 Initializers Μ. Δικαιάκος Στην Java, πριν την χρήση μιας μεταβλητής αρχέγονου τύπου, η μεταβλητή αυτή θα πρέπει να έχει αρχικοποιηθεί. Διαφορετικά ο μεταφραστής διαμαρτύρεται και βγάζει μήνυμα λάθους. Π.χ.: int i; i = i++ ; // illegal Για την αποφυγή του προβλήματος αυτού, χρησιμοποιούμε μια ειδική ανάθεση αρχικοποιητή (initializer), με την οποία αρχικοποιούμε μια αρχέγονη μεταβλητή την στιγμή της δήλωσής της: int i = 1; Εξαίρεση αποτελούν οι αρχέγονοι τύποι που είναι στοιχεία κάποιου αντικειμένου. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μην αρχικοποιηθούν από τον προγραμματιστή (τι τιµές παίρνουν τότε ;) 2

3 3 Παράδειγμα class Measurement { boolean t; char c; byte b; short s; int i; long l; float f; double d; void print() { System.out.println("Data type Initial value\n" + "boolean " + t + "\n" + "char " + c + "\n" + "byte " + b + "\n" + "short " + s + "\n" + "int " + i + "\n" + "long " + l + "\n" + "float " + f + "\n" +"double " + d); public class InitialValues { public static void main(string[] args){ Measurement().print;

4 4 Εκροή Παραδείγματος C:\users\epl233\eckel-code\c04>java InitialValues Data type Initial value boolean false char byte 0 short 0 int 0 long 0 float 0.0 double 0.0 Το char αρχικοποιείται σε null. Επίσης σε null αρχικοποιούνται και όποια χειριστήρια αντικειμένων περιέχονται ως στοιχεία σε αντικείμενα.

5 5 Αρχικοποιήσεις Αντικειμένων class Measurement { boolean t = false; char c = z ; byte b = 9; short s = 0; int i = f(s); long l = 12; float f = 2.3; double d = 0.9; void print() { Αρχικοποίηση μπορεί να γίνει με κλήση μεθόδου. Οι παράμετροι που δικαιούμαστε να περάσουμε στην μέθοδο, πρέπει να έχουν ήδη αρχικοποιηθεί (αλλοιώς λαμβάνουμε exception).

6 6 Κατασκευαστές (constructors)

7 6 Κατασκευαστές (constructors) Οι constructors είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αρχικοποίηση ενός αντικειμένου κατά την στιγμή της δημιουργίας του.

8 6 Κατασκευαστές (constructors) Οι constructors είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αρχικοποίηση ενός αντικειμένου κατά την στιγμή της δημιουργίας του. Δηλώνονται με το ίδιο όνοµα με την κλάση στην οποία ανήκουν. Έτσι η ονομασία τους δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση, για αποφυγή τυχόν συγκρούσεων με άλλα ονόματα.

9 6 Κατασκευαστές (constructors) Οι constructors είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αρχικοποίηση ενός αντικειμένου κατά την στιγμή της δημιουργίας του. Δηλώνονται με το ίδιο όνοµα με την κλάση στην οποία ανήκουν. Έτσι η ονομασία τους δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση, για αποφυγή τυχόν συγκρούσεων με άλλα ονόματα. Οι κατασκευαστές δεν επιστρέφουν τίποτε, χωρίς ωστόσο να δηλώνονται με τύπο επιστροφής void.

10 6 Κατασκευαστές (constructors) Οι constructors είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αρχικοποίηση ενός αντικειμένου κατά την στιγμή της δημιουργίας του. Δηλώνονται με το ίδιο όνοµα με την κλάση στην οποία ανήκουν. Έτσι η ονομασία τους δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση, για αποφυγή τυχόν συγκρούσεων με άλλα ονόματα. Οι κατασκευαστές δεν επιστρέφουν τίποτε, χωρίς ωστόσο να δηλώνονται με τύπο επιστροφής void. Διευκολύνουν τον προγραμματισμό καθώς «ενοποιούν» ονοματολογικά την δήλωση και την αρχικοποίηση των κλάσεων και αντικειμένων.

11 7 Παράδειγμα constructor class Rock { Rock() { // This is the constructor System.out.println("Creating Rock"); public class SimpleConstructor { public static void main(string[] args) { for(int i = 0; i < 10; i++) new Rock();

12 Προκαθορισμένοι κατασκευαστές Μ. Δικαιάκος Σε πολλές περιπτώσεις μια κλάση ορίζεται χωρίς κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή (και μόνο), ο μεταφραστής ορίζει και καλεί έναν προκαθορισμένο κατασκευαστή (default constructor), ο οποίος δεν δέχεται παραμέτρους: class Bird { int i; public class DefaultConstructor { public static void main(string[] args) { Bird nc = new Bird(); // default! Bird nc = new Bird(1); // error! Η αρχικοποίηση των στοιχείων του δημιουργούμενου αντικειμένου, γίνεται από τον προκαθορισμένο κατασκευαστή με μηδενικά και null χαρακτήρες. 8

13 9 Κατασκευαστές με παραμέτρους Ένας constructor μπορεί να δεχεται παραμέτρους, οι οποίες καθορίζουν περαιτέρω το πώς θα αρχικοποιηθεί το αντίστοιχο αντικείμενο. class Rock2 { Rock2(int i) { System.out.println("Creating Rock number " + i); public class SimpleConstructor2 { public static void main(string[] args) { for(int i = 0; i < 10; i++) new Rock2(i);

14 10 Υπερφόρτωση Μεθόδων (overloading)

15 10 Υπερφόρτωση Μεθόδων (overloading) Υπερφόρτωση μεθόδων προκύπτει στην Java όταν το ίδιο όνοµα µεθόδου µπορεί να δεχτεί διαφορετικούς τύπους και/ή διαφορετικό αριθµό παραµέτρων.

16 10 Υπερφόρτωση Μεθόδων (overloading) Υπερφόρτωση μεθόδων προκύπτει στην Java όταν το ίδιο όνοµα µεθόδου µπορεί να δεχτεί διαφορετικούς τύπους και/ή διαφορετικό αριθµό παραµέτρων. Η υπερφόρτωση μεθόδων χρησιμοποιείται ευρύτατα στον Α/ΣΠ, αλλά και ιδιαίτερα στους κατασκευαστέςconstructors.

17 10 Υπερφόρτωση Μεθόδων (overloading) Υπερφόρτωση μεθόδων προκύπτει στην Java όταν το ίδιο όνοµα µεθόδου µπορεί να δεχτεί διαφορετικούς τύπους και/ή διαφορετικό αριθµό παραµέτρων. Η υπερφόρτωση μεθόδων χρησιμοποιείται ευρύτατα στον Α/ΣΠ, αλλά και ιδιαίτερα στους κατασκευαστέςconstructors. Αν δύο μέθοδοι ( κατασκευαστές ) έχουν το ίδιο όνομα, τότε πως γνωρίζει η Java ποιά μέθοδο θέλουμε να επικαλεστούμε;

18 10 Υπερφόρτωση Μεθόδων (overloading) Υπερφόρτωση μεθόδων προκύπτει στην Java όταν το ίδιο όνοµα µεθόδου µπορεί να δεχτεί διαφορετικούς τύπους και/ή διαφορετικό αριθµό παραµέτρων. Η υπερφόρτωση μεθόδων χρησιμοποιείται ευρύτατα στον Α/ΣΠ, αλλά και ιδιαίτερα στους κατασκευαστέςconstructors. Αν δύο μέθοδοι ( κατασκευαστές ) έχουν το ίδιο όνομα, τότε πως γνωρίζει η Java ποιά μέθοδο θέλουμε να επικαλεστούμε; Kάθε υπερφορτωμένη μέθοδος πρέπει να δέχεται μια διαφορετική λίστα τύπων κατηγορημάτων.

19 Υπερφόρτωση Μεθόδων (overloading) Μ. Δικαιάκος Υπερφόρτωση μεθόδων προκύπτει στην Java όταν το ίδιο όνοµα µεθόδου µπορεί να δεχτεί διαφορετικούς τύπους και/ή διαφορετικό αριθµό παραµέτρων. Η υπερφόρτωση μεθόδων χρησιμοποιείται ευρύτατα στον Α/ΣΠ, αλλά και ιδιαίτερα στους κατασκευαστέςconstructors. Αν δύο μέθοδοι ( κατασκευαστές ) έχουν το ίδιο όνομα, τότε πως γνωρίζει η Java ποιά μέθοδο θέλουμε να επικαλεστούμε; Kάθε υπερφορτωμένη μέθοδος πρέπει να δέχεται μια διαφορετική λίστα τύπων κατηγορημάτων. Ακόμη και διαφορές στην σειρά των κατηγορημάτων είναι αρκετές για να ξεχωρίσουν δυό μεθόδους, αλλά αυτό δεν είναι «καλή» προγραμματιστική τακτική. 10

20 11 Παράδειγμα Υπερφόρτωσης import java.util.*; class Tree { int height; Tree() { prt("planting a seedling"); height = 0; Tree(int i) { prt("creating new Tree that is "+ i + " feet tall"); height = i; void info() { prt("tree is "+ height + " feet tall"); void info(string s) { prt(s + : Tree is + height + " feet tall"); static void prt(string s) { System.out.println(s);

21 12 Παράδειγμα Υπερφόρτωσης (συνέχεια) public class Overloading { public static void main(string[] args) { for(int i = 0; i < 5; i++) { Tree t = new Tree(i); t.info(); t.info("overloaded method"); // Overloaded constructor: new Tree();

22 13 Υπερφόρτωση και Αρχέγονοι τύποι

23 13 Υπερφόρτωση και Αρχέγονοι τύποι Αν ορίσουμε μια υπορουτίνα : void f (double x) { /* */ και την καλέσουμε σαν f(5), η παράμετρος «5» θα προαχθεί αυτόματα (promotion) σε 5.0.

24 13 Υπερφόρτωση και Αρχέγονοι τύποι Αν ορίσουμε μια υπορουτίνα : void f (double x) { /* */ και την καλέσουμε σαν f(5), η παράμετρος «5» θα προαχθεί αυτόματα (promotion) σε 5.0. Τι θα συμβεί αν η f() είναι υπερφορτωμένη ώστε να δέχεται και ακέραιη παράμετρο;

25 13 Υπερφόρτωση και Αρχέγονοι τύποι Αν ορίσουμε μια υπορουτίνα : void f (double x) { /* */ και την καλέσουμε σαν f(5), η παράμετρος «5» θα προαχθεί αυτόματα (promotion) σε 5.0. Τι θα συμβεί αν η f() είναι υπερφορτωμένη ώστε να δέχεται και ακέραιη παράμετρο; Θα εκτελεσθεί η έκδοση της f() που δέχεται ακέραιες παραµέτρους.

26 13 Υπερφόρτωση και Αρχέγονοι τύποι Αν ορίσουμε μια υπορουτίνα : void f (double x) { /* */ και την καλέσουμε σαν f(5), η παράμετρος «5» θα προαχθεί αυτόματα (promotion) σε 5.0. Τι θα συμβεί αν η f() είναι υπερφορτωμένη ώστε να δέχεται και ακέραιη παράμετρο; Θα εκτελεσθεί η έκδοση της f() που δέχεται ακέραιες παραµέτρους. Γενικότερα, αν η τιμή που περνάμε σε μια μέθοδο έχει τύπο µικρότερο από τον τύπο της δηλωμένης παραμέτρου, τότε η τιμή προάγεται στον τύπο της παραμέτρου.

27 13 Υπερφόρτωση και Αρχέγονοι τύποι Αν ορίσουμε μια υπορουτίνα : void f (double x) { /* */ και την καλέσουμε σαν f(5), η παράμετρος «5» θα προαχθεί αυτόματα (promotion) σε 5.0. Τι θα συμβεί αν η f() είναι υπερφορτωμένη ώστε να δέχεται και ακέραιη παράμετρο; Θα εκτελεσθεί η έκδοση της f() που δέχεται ακέραιες παραµέτρους. Γενικότερα, αν η τιμή που περνάμε σε μια μέθοδο έχει τύπο µικρότερο από τον τύπο της δηλωμένης παραμέτρου, τότε η τιμή προάγεται στον τύπο της παραμέτρου. Αν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δυνατοί τύποι (πολλαπλών «υπερφορτώσεων»), τότε η προαγωγή γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο τύπο.

28 13 Υπερφόρτωση και Αρχέγονοι τύποι Αν ορίσουμε μια υπορουτίνα : void f (double x) { /* */ και την καλέσουμε σαν f(5), η παράμετρος «5» θα προαχθεί αυτόματα (promotion) σε 5.0. Τι θα συμβεί αν η f() είναι υπερφορτωμένη ώστε να δέχεται και ακέραιη παράμετρο; Θα εκτελεσθεί η έκδοση της f() που δέχεται ακέραιες παραµέτρους. Γενικότερα, αν η τιμή που περνάμε σε μια μέθοδο έχει τύπο µικρότερο από τον τύπο της δηλωμένης παραμέτρου, τότε η τιμή προάγεται στον τύπο της παραμέτρου. Αν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δυνατοί τύποι (πολλαπλών «υπερφορτώσεων»), τότε η προαγωγή γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο τύπο. Εξαίρεση έχουμε στην περίπτωση που ο τύπος της δηλωμένης παραμέτρου είναι char κι εμείς περνάμε έναν ακέραιο, ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε τιμή χαρακτήρα char, τότε η τιμή αυτή προάγεται σε ακέραιο (και όχι, π.χ. σε short).

29 14 Παράδειγμα public class Foo { void f1(double x) { System.out.println("double f1 -->" + x); void f1(int x) { System.out.println("int f1 -->" + x); public static void main(string[] args) { Foo ff = new Foo(); ff.f1(5);

30 15 Η χρήση του this class Banana { double param; Banana(int prm) { param = prm; void f(int i) { System.out.println( Calc: + i * param); Banana a = new Banana(5), b = new Banana(7); a.f(1); b.f(2);

31 16 Η χρήση του this (συνέχεια) Πως μπορεί η μέθοδος f() να γνωρίζει αν καλείται από το αντικείμενο a ή το αντικείμενο b; a.f(1) Banana.f(a,1) b.f(2) Banana.f(b,2) Αν θέλουμε, μέσα από κάποιο αντικείμενο, να αποκτήσουμε πρόσβαση-χειριστήριο προς τον εαυτό του, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ειδική μεταβλητή this, η οποία είναι χειριστήριο για το αντικείμενο μας. Ανάθεση στην this δεν επιτρέπεται. Μέσω της this μπορούμε να περάσουμε το τρέχον αντικείμενο σαν παράμετρο σε μεθόδους άλλων αντικειμένων.

32 Παράδειγμα χρήσης this // Simple use of the "this" keyword. public class Leaf { private int i = 0; Leaf increment() { i++; return this; void print() { System.out.println("i = " + i); public static void main(string[] args) { Leaf x = new Leaf(); x.increment().increment().increment().print(); Πολλαπλή κλήση της ίδιας μεθόδου πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Μ. Δικαιάκος 17

33 18 Κλήση κατασκευαστών από κατασκευαστές Μέσα σε έναν constructor, η δεσμευμένη λέξη this μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κλήση μεθόδου, με πέρασμα σε αυτήν παραμέτρων. Σε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε ρητή κλήση μιας διαφορετικής εκδοχής του constructor, η οποία έχει υποδηλωθεί με υπερφόρτωση. Η λέξη this μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν constructor μέσα σε κάποιον constructor, μόνο σαν πρώτη εντολή του constructor και μόνο για μιά φορά.

34 19 Παράδειγμα // Calling constructors with "this public class Flower { private int petalcount = 0; private String s = new String("null"); Flower(int petals) { petalcount = petals; Flower(String ss) { s = ss;

35 Παράδειγμα (συνέχεια) Flower(String s, int petals) { this(petals); this(s); // Δεν επιτρέπεται δεύτερη κλήση του this this.s = s; Flower() { this("hi", 47); Μ. Δικαιάκος 20

36 21 Παράδειγμα (συνέχεια) void print() { this(11); // Δεν επιτρέπεται η κλήση του this εκτός constructor System.out.println("petalCount = " + petalcount + " s = "+ s); public static void main(string[] args) { Flower x = new Flower(); x.print();

37 22 Στατικές Μέθοδοι και this

38 22 Στατικές Μέθοδοι και this Σε μια στατική μέθοδο δεν μπορεί να γίνει χρήση του this (γιατί;)

39 22 Στατικές Μέθοδοι και this Σε μια στατική μέθοδο δεν μπορεί να γίνει χρήση του this (γιατί;) Από μια μη στατική μέθοδο μπορούν να κληθούν στατικές μέθοδοι.

40 22 Στατικές Μέθοδοι και this Σε μια στατική μέθοδο δεν μπορεί να γίνει χρήση του this (γιατί;) Από μια μη στατική μέθοδο μπορούν να κληθούν στατικές μέθοδοι. Στατικές μέθοδοι μπορούν να καλέσουν μη-στατικές μεθόδους; Όχι, διότι σε ποιό αντικείμενο θα σταλεί το μήνυμα για κλήση της μη-στατικής μεθόδου; Εξαίρεση: η κλήση μη-στατικής μεθόδου μέσω χειριστηρίου που περνιέται σαν παράμετρος στην στατική μέθοδο.

41 23 public class Foo { static void test(foo g) { g.f1(0.9); void f1(double x) { System.out.println("double f1 -->" + x); void f1() { test(this); public static void main(string[] args) { Foo ff = new Foo(); ff.f1();

42 Ανασκόπηση Αρχικοποιήσεων

43 25 Σειρά Αρχικοποιήσεων Μέσα σε µια κλάση, η σειρά των αρχικοποιήσεων καθορίζεται από τη σειρά δήλωσης των πεδίων δεδομένων της κλάσης. Ακόμη κι αν οι αρχικοποιήσεις είναι διεσπαρμένες ανάμεσα σε δηλώσεις μεθόδων, τα πεδία θα αρχικοποιηθούν πριν την κλήση οποιασδήποτε μεθόδου, ακόµη και του constructor. Πότε γίνεται η αρχικοποίηση στατικών µεταβλητών; Μόνο όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, είτε λόγω δημιουργίας του πρώτου σχετικού αντικειμένου, είτε λόγω κλήσης κάποιας στατικής μεθόδου της αντίστοιχης κλάσης.

44 Ανασκόπηση Δημιουργίας Αντικειμένων Μ. Δικαιάκος Έστω ότι έχουμε ορίσει μια κλάση Dog. Την πρώτη φορά που δημιουργείται ένα αντικείμενο Dog, ή την πρώτη φορά που καλείται μια στατική μέθοδος της Dog ή γίνεται πρόσβαση σε ένα στατικό πεδίο της κλάσης Dog, ο διερμηνέας της Java πρέπει να βρεί την κλάση Dog.class, την οποία αναζητεί με την βοήθεια του classpath. Καθώς η Dog.class φορτώνεται (οπότε και δημιουργείται ένα αντικείμενο Class), εκτελούνται όλοι οι στατικοί αρχικοποιητές (static initializers). Επομένως η στατική αρχικοποίηση συμβαίνει μόνο μια φορά, όταν το Class Object φορτώνεται για πρώτη φορά. Όταν δημιουργηθεί αντικείμενο Dog με την new Dog(), η διεργασία δημιουργίας κρατάει πρώτα αρκετό χώρο στον σωρό. Ο χώρος που κρατήθηκε αρχικοποιείται με μηδενικά. 26

45 Ανασκόπηση Δημιουργίας Αντικειμένων Οποιεσδήποτε αρχικοποιήσεις έχουν δηλωθεί εκτελούνται. Εκτελούνται οι constructors τού αντικειμένου. Στο σημείο αυτό μπορούμε να έχουμε αρκετή δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν η κλάση μας κληρονομεί χαρακτηριστικά άλλων κλάσεων. Μ. Δικαιάκος 27

46 Ρητή στατική αρχικοποίηση Μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις στατικές αρχικοποιήσεις (static initializations) μέσα σε ένα ειδικό στατικό πλαίσιο (static block), στο εσωτερικό μιας κλάσης. Οι ρητές στατικές αρχικοποιήσεις εκτελούνται μαζί με τους στατικούς αρχικοποιητές. Μ. Δικαιάκος public class Spoon { static int i; static { i = 47; class Cups { static Cup cup1; static Cup cup2; static { cup1 = new Cup(1); cup2 = new Cup(2); 28

47 29 Aρχικοποίηση στιγμιοτύπου Non-static instance initialization: παρόμοια σύνταξη με τους ρητούς στατικούς αρχικοποιητές: Π.χ.: public class Mugs { Mug mug1; Mug mug2; { mug1 = new Mug(1); mug2 = new Mug(2); System.out.println( Instance Initialization );

48 Άλλα θέματα 30

49 31 Variable Argument Lists Στη JAVA 5.0, οι μέθοδοι μπορούν να δηλωθούν ώστε κατά την κλήση τους να μπορούν να λάβουν μεταβλητό αριθμό παραμέτρων (vararg methods) Π.χ. η System.out.printf() System.out.printf( %d %d 5d\nʼʼ,1,2,3); Οι μέθοδοι vararg τυγχάνουν διαχείρισης από τον μεταγλωττιστή, ο οποίος μετατρέπει μια vararg δήλωση σε κανονική δήλωση μεθόδου που αναμένει σαν παράμετρο ένα πίνακα παραμέτρων. Π.χ.: public static int max(int first, int... rest) {... public static int max(int first, int[] rest) {...

50 32 Enumerated types Στη JAVA 5.0, εκτός από τους τύπους αναφοράς (reference types) Class και Interface, έχει προστεθεί και ο τύπος Απαρίθμησης (Enumerated type ή enum). Ένας τύπος Απαρίθμησης προσδιορίζει ένα πεπερασμένο (απαριθμήσιμο) σύνολο τιμών και εξασφαλίζει ασφάλεια τύπου (type safety): μια μεταβλητή τύπου απαρίθμησης μπορεί να αποθηκεύσει μόνο τιμές αυτού του τύπου ή το null public enum Seasons {WINTER, SPRING, SUMMER, AUTUMN Οι τιμές του τύπου Απαρίθμησης (enumerated values or enum constants) είναι σαν στατικά και τελικά πεδία δεδομένων (static, final data fields) και χρησιμοποιούνται ως εξής: Seasons.WINTER

51 33 Boxing, Unboxing, Autoboxing Integer i = 0; // boxing Number n = 0.0f; // boxing Integer i = 1; int j = i; i++; Integer k = i+2; // i is unboxed and boxed up again i=null; j = i; // unboxing throws NullPointerException

52 Αποκοµιδή Σκυβάλων Garbage Collection

53 35 Αποκομιδή Σκυβάλων Πως δημιουργούνται τα «σκουπίδια» στην JAVA και που είναι αποθηκευμένα; Ποιός είναι ο ρόλος του αποκομιστή σκυβάλων (σκουπιδιάρη); Να απελευθερώνει μνήμη, η οποία έχει δεσμευθεί με τη new και να την επιστρέφει στο σωρό. Είναι αυτό αρκετό για την «εκκαθάριση» αχρείαστων αντικειμένων; Αρκετές φορές, η «εκκαθάριση» των αντικειμένων στη Java δεν είναι πολύ απλή υπόθεση, που μπορεί να αφεθεί στον σκουπιδιάρη. Υπάρχει η πιθανότητα, με τη δημιουργία του αντικειμένου αυτού να έχουν κληθεί βιβλιοθήκες οι οποίες δημιουργούν άλλα αντικείμενα, γραφικά, δεσμεύουν μνήμη χωρίς κλήση της new (με επίκληση ιθαγενών-native μεθόδων) κοκ.

54 36 Γενικές Αρχές για την Αποκομιδή Σκυβάλων Τα αντικείμενά σας μπορεί να μην συλλεχθούν ποτέ από τον αποκομιστή, ακόμη κι αν καταστούν σκουπίδια. Η αποκομιδή σκυβάλων δεν ισοδυναμεί με καταστροφή των αντικειμένων-σκουπιδιών. Η αποκομιδή σκυβάλων αφορά μόνο στην απελευθέρωση μνήμης.

55 Αποτελείωμα και Αποκομιδή Σκυβάλων Μ. Δικαιάκος Ο αποκομιστής σκυβάλων δεν επιλύει το πρόβλημα της εκκαθάρισης αντικειμένων στη Java, διότι: «Απορρίµατα» της Java µπορεί να µη συλλεχθούν από τον αποκοµιστή σκυβάλων. Ο λόγος είναι ότι συχνά τα προγράμματα δεν ξεμένουν από μνήμη, οπότε δεν καλείται ο GC στo χρόνο ζωής τους. Ο αποκομιστής σκυβάλων γνωρίζει πως να αποδεσμεύσει μνήμη που έχει κρατηθεί με την new, όχι όμως και τι θα κάνει με ιδιάζουσες περιπτώσεις μνήμης που έχουν κρατηθεί από κάποιο αντικείμενο. Στη Java, η αποκομιδή σκυβάλων δεν ισοδυναµεί µε καταστροφή των αντικειµένων (όπως στην C++). Αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που πρέπει να εκτελεσθεί πριν την ολοκλήρωση της χρήσης ενός αντικειμένου, τη δραστηριότητα αυτή πρέπει να την καθορίσει σαφώς ο προγραμματιστής. 37

56 38 Finalize Για κάθε κλάση της Java μπορούμε να ορίσουμε μια μέθοδο finalize(), με την οποία μπορούμε να κάνουμε αναγκαίες «εκκαθαρίσεις» που προηγούνται της αποδέσμευσης των αντικειμένων της κλάσης. Στην περίπτωση που έχει οριστεί η finalize, όταν κληθεί ο αποκομιστής σκυβάλων (GC) και επιχειρήσει να απελευθερώσει τη μνήμη αντικειμένου της αντίστοιχης κλάσης ο GC: θα καλέσει πρώτα την finalize στο επόμενο πέρασμά του θα απελευθερώσει τη μνήμη του αντικειμένου Ο GC στοχεύει στην απελευθέρωση µνήµης. Αυτή θα πρέπει να είναι και η δραστηριότητα της finalize, όποτε χρησιμοποιείται. Η χρησιμότητα της finalize περιορίζεται κυρίως σε ειδικές περιπτώσεις («ιθαγενείς» μέθοδοι native methods).

57 39 Ρητή Εκκαθάριση Αντικειμένων Στη Java τα αντικείμενα δημιουργούνται μόνο με χρήση της new. Δεν δημιουργούνται «τοπικά» αντικείμενα (στη στοίβα ) και δεν υπάρχει μέθοδος delete για καταστροφή αντικειμένων. Αν ωστόσο θέλουμε να «εξαναγκάσουμε» την απαλοιφή μη χρησιμοποιούμενων αντικειμένων, μπορούμε να καλέσουμε από το πρόγραμμά μας τον Αποκομιστή Σκυβάλων (GC), ακολουθούμενο από την μέθοδο runfinalization: System.gc(); System.runFinalization(); Πως λειτουργεί η System.runFinalization();

58 40 Παράδειγμα // Demonstration of the garbage // collector and finalization class Chair { static boolean gcrun = false; static boolean f = false; static int created = 0; static int finalized = 0; int i; Chair() { i = ++created; if (created == 47) System.out.println("Created 47");

59 41 Παράδειγμα (συνέχεια) public void finalize() { if (!gcrun) { // The first time finalize() is called: gcrun = true; System.out.println("Beginning to finalize after " + created +" Chairs have been created"); if (i == 47) { System.out.println("Finalizing Chair #47, " + "Setting flag to stop Chair creation"); f = true; finalized++; if (finalized >= created) System.out.println( All " + finalized + finalized");

60 42 Παράδειγμα (συνέχεια) public class Garbage { public static void main(string[] args){ while (!Chair.f) { new Chair(); new String("To take up space"); System.gc(); // forces execution of GC System.runFinalization(); // finalizes all unfinalized objects

61 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων

62 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων Reference counting (μέτρηση αναφορών) τι γίνεται με αυτοαναφερόμενες κυκλικές δομές σκυβάλων;

63 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων Reference counting (μέτρηση αναφορών) τι γίνεται με αυτοαναφερόμενες κυκλικές δομές σκυβάλων; Tracing live objects back to references living on the stack or static memory: ιχνηλασία σε ζώντα χειριστήρια.

64 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων Reference counting (μέτρηση αναφορών) τι γίνεται με αυτοαναφερόμενες κυκλικές δομές σκυβάλων; Tracing live objects back to references living on the stack or static memory: ιχνηλασία σε ζώντα χειριστήρια.

65 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων Reference counting (μέτρηση αναφορών) τι γίνεται με αυτοαναφερόμενες κυκλικές δομές σκυβάλων; Tracing live objects back to references living on the stack or static memory: ιχνηλασία σε ζώντα χειριστήρια. Προσέγγιση τού JVM: προσαρμοζόμενος ΑΣ (adaptive)

66 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων Reference counting (μέτρηση αναφορών) τι γίνεται με αυτοαναφερόμενες κυκλικές δομές σκυβάλων; Tracing live objects back to references living on the stack or static memory: ιχνηλασία σε ζώντα χειριστήρια. Προσέγγιση τού JVM: προσαρμοζόμενος ΑΣ (adaptive) Stop-and-copy: μεταφορά των ζώντων αντικειμένων από έναν σωρό σε κάποιον άλλο, αφού πρώτα σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος.

67 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων Reference counting (μέτρηση αναφορών) τι γίνεται με αυτοαναφερόμενες κυκλικές δομές σκυβάλων; Tracing live objects back to references living on the stack or static memory: ιχνηλασία σε ζώντα χειριστήρια. Προσέγγιση τού JVM: προσαρμοζόμενος ΑΣ (adaptive) Stop-and-copy: μεταφορά των ζώντων αντικειμένων από έναν σωρό σε κάποιον άλλο, αφού πρώτα σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος. Mark-and-sweep: εντοπισμός και υποσημείωση των ζώντων αντικειμένων, ξεκινώντας από την στοίβα και την στατική μνήμη. Μετά το πέρας της υποσημείωσης, σάρωση του σωρού και εκκαθάριση των σκυβάλων.

68 43 Τεχνικές Αποκομιδής Σκυβάλων Reference counting (μέτρηση αναφορών) τι γίνεται με αυτοαναφερόμενες κυκλικές δομές σκυβάλων; Tracing live objects back to references living on the stack or static memory: ιχνηλασία σε ζώντα χειριστήρια. Προσέγγιση τού JVM: προσαρμοζόμενος ΑΣ (adaptive) Stop-and-copy: μεταφορά των ζώντων αντικειμένων από έναν σωρό σε κάποιον άλλο, αφού πρώτα σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος. Mark-and-sweep: εντοπισμός και υποσημείωση των ζώντων αντικειμένων, ξεκινώντας από την στοίβα και την στατική μνήμη. Μετά το πέρας της υποσημείωσης, σάρωση του σωρού και εκκαθάριση των σκυβάλων. δουλεύει ικανοποιητικά όταν δεν υπάρχουν πολλά σκουπίδια

69 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA

70 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA Στις αρχικές εκδόσεις της JAVA, η δέσμευση μνήμης για κατασκευή αντικειμένων ήταν εξίσου ακριβή με τη δυναμική δέσμευση μνήμης στη C και στη C++

71 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA Στις αρχικές εκδόσεις της JAVA, η δέσμευση μνήμης για κατασκευή αντικειμένων ήταν εξίσου ακριβή με τη δυναμική δέσμευση μνήμης στη C και στη C++ first-fit ή best-fit αλγόριθμοι για τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου στον σωρό

72 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA Στις αρχικές εκδόσεις της JAVA, η δέσμευση μνήμης για κατασκευή αντικειμένων ήταν εξίσου ακριβή με τη δυναμική δέσμευση μνήμης στη C και στη C++ first-fit ή best-fit αλγόριθμοι για τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου στον σωρό Η αποδέσμευση ήταν εξίσου ακριβή:

73 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA Στις αρχικές εκδόσεις της JAVA, η δέσμευση μνήμης για κατασκευή αντικειμένων ήταν εξίσου ακριβή με τη δυναμική δέσμευση μνήμης στη C και στη C++ first-fit ή best-fit αλγόριθμοι για τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου στον σωρό Η αποδέσμευση ήταν εξίσου ακριβή: mark-sweep ολόκληρου του σωρού σε κάθε σκούπισμα από τον αποκομιστή σκυβάλων

74 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA Στις αρχικές εκδόσεις της JAVA, η δέσμευση μνήμης για κατασκευή αντικειμένων ήταν εξίσου ακριβή με τη δυναμική δέσμευση μνήμης στη C και στη C++ first-fit ή best-fit αλγόριθμοι για τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου στον σωρό Η αποδέσμευση ήταν εξίσου ακριβή: mark-sweep ολόκληρου του σωρού σε κάθε σκούπισμα από τον αποκομιστή σκυβάλων Σε μεταγενέστερες εκδόσεις της JAVA (HotSpot JVM), ο σωρός λειτουργεί σαν ιμάντας (conveyor belt).

75 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA Στις αρχικές εκδόσεις της JAVA, η δέσμευση μνήμης για κατασκευή αντικειμένων ήταν εξίσου ακριβή με τη δυναμική δέσμευση μνήμης στη C και στη C++ first-fit ή best-fit αλγόριθμοι για τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου στον σωρό Η αποδέσμευση ήταν εξίσου ακριβή: mark-sweep ολόκληρου του σωρού σε κάθε σκούπισμα από τον αποκομιστή σκυβάλων Σε μεταγενέστερες εκδόσεις της JAVA (HotSpot JVM), ο σωρός λειτουργεί σαν ιμάντας (conveyor belt). Η δημιουργία (μικρών) αντικειμένων γίνεται πάρα πολύ γρήγορα στη JAVA (10 εντολές μηχανής) και πιο φθηνά από την C/C++.

76 44 Αποκομιδή Σκυβάλων στη JAVA Στις αρχικές εκδόσεις της JAVA, η δέσμευση μνήμης για κατασκευή αντικειμένων ήταν εξίσου ακριβή με τη δυναμική δέσμευση μνήμης στη C και στη C++ first-fit ή best-fit αλγόριθμοι για τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου στον σωρό Η αποδέσμευση ήταν εξίσου ακριβή: mark-sweep ολόκληρου του σωρού σε κάθε σκούπισμα από τον αποκομιστή σκυβάλων Σε μεταγενέστερες εκδόσεις της JAVA (HotSpot JVM), ο σωρός λειτουργεί σαν ιμάντας (conveyor belt). Η δημιουργία (μικρών) αντικειμένων γίνεται πάρα πολύ γρήγορα στη JAVA (10 εντολές μηχανής) και πιο φθηνά από την C/C++. Επίσης, η αποκομιδή των σκυβάλων είναι πολύ γρήγορη.

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA 2 «Μονάδα Μετάφρασης» 2 «Μονάδα Μετάφρασης» Όταν δημιουργείται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στην Java, το αρχείο καλείται µονάδα µετάφρασης (compilation unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα Σπουδαστής: Γεώργιος Μιχάλης 17/11/2011 Επιβλέπων Δρ. Νικόλαος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Η Γλώσσα προγραµµατισµού JAVA...4 ιαδικασία εκκίνησης της Java και το NetBeans IDE...5 ηµιουργία µιας εφαρµογής Java...11 Μεταγλώττιση ενός προγράµµατος...14 Εκτέλεση ενός προγράµµατος...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 4: Προγραμματισμός σε JAVA IΙ Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: -Μέθοδοι - Πίνακες, Πολυδιάστατοι Πίνακες - Boxing/Unboxing - Χρήσιμες βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1)

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1) Αντικείμενα (Objects) στην Java Αντικείμενα στη Java Παύλος Εφραιμίδης Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του δημιουργεί αντικείμενα τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων Σηµειώσεις για το µάθηµα Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ εξάµηνο Ιωάννης Γαβιώτης, gaviotis@aegean.gr Στόχοι του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων Προγραµµατισµός ΙΙ Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού Java ιδάσκων ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. @ Τµ. Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιάλεξη 6η: 06/04/2006 1 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάταξη μαθητών σε Αίθουσα (Windows Phone 8) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (987)

ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάταξη μαθητών σε Αίθουσα (Windows Phone 8) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (987) 2014 ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάταξη μαθητών σε Αίθουσα (Windows Phone 8) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (987) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πρόλογος Για κάποιους το κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Ενότητα 1 Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» του Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα