ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Πολεοδομία - Χωροταξία ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αλεξάνδρα Ν. Παπασπύρου Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης Αθήνα. 2009

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Εισαγωγή... 3 Α Κεφάλαιο Ιστορική Αναδρομή Χωροταξική θεώρηση περιφέρειας της Παλαιάς Ηπείρου Γεωφυσικά χαρακτηριστικά της Ηπείρου Φυσικές διαβάσεις Φυσικοί οικονομικοί πόροι Ιστορικές χωροταξικές δομές Παλαιάς Ηπείρου Γεωγραφική θέση της πόλης των Ιωαννίνων Εθνολογική ταυτότητα του πληθυσμού Ιστορική εξέλιξη της πόλης Η πόλη κατά τη βυζαντινή περίοδο (6ος -17ος αι.) Ο ρόλος των τειχών στη Μεσαιωνική πόλη Κοινωνικό οικονομικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής Χωρική οργάνωση του οικισμού (17ος 19ος αιώνας) Τα Ιωάννινα στον 20 ο αιώνα Β Κεφάλαιο Σημερινή θέση του Δήμου Ιωαννιτών στο ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο Πολεοδομική οργάνωση Οικισμοί και λειτουργική δομή Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης - Πολεοδομικό Κέντρο Θεσμικό πλαίσιο: όροι δόμησης και άλλες ρυθμίσεις Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών Αξιολόγηση χωροταξικών δεδομένων Γ Κεφάλαιο Πολεοδομικές παρεμβάσεις Ανάδειξη του ρόλου του κάστρου Ανάδειξη ιστορικού κέντρου Πολεοδομικό κέντρο Ιωαννίνων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία - Πηγές Αλεξάνδρα Παπασπύρου 2 2

3 Εισαγωγή Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 είχε εντοπιστεί το ενδιαφέρον της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας στα θέματα της οθωμανικής επικυριαρχίας στα Βαλκάνια και ειδικότερα στο νότιο τμήμα τους, περιοχή ανάπτυξης της ελληνικής εθνότητας. Ειδικότερα, η περίοδος του 19 ου αι., όταν καταρρέει το οθωμανικό σύστημα και εμφανίζεται η νεοελληνική πόλη, αποτέλεσε αντικείμενο κεντρικού ενδιαφέροντος της πρόσφατης ιστορικής πολεοδομικής βιβλιογραφίας, γιατί τότε τίθενται τα θεμέλια ίδρυσης του νεοελληνικού αστικού χώρου. Η παρούσα εργασία, στοχεύει στη διερεύνηση των κοινωνικών, οικονομικών, δημογραφικών και χωρικών φαινομένων που οφείλονται στην ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων στη διάρκεια των αιώνων. Η εργασία δεν ανακαλύπτει νέο πρωτογενές υλικό, αλλά συνθέτει το ήδη δημοσιοποιημένο, από τη νεότερη και πρόσφατη βιβλιογραφία. Από την επεξεργασία του προκύπτει με σαφή τρόπο η διαδικασία παραγωγής του πολεοδομικού ιστού της πόλης των Ιωαννίνων τον 21 ο αιώνα. Το βασικό αντικείμενο της μελέτης, προσεγγίζεται μέσα από την εκτενής ιστορική παρουσίαση της διαδικασίας διαμόρφωσης της πόλης, αλλά του ρόλου που διαδραματίζει στις διάφορες φάσεις της, για να καταλήξει στην σημερινή της εικόνα, και στις επεμβάσεις που γίνονται στον ιστορικό και μη ιστό της. Έτσι, και σύμφωνα με αυτά που σχολιάσαμε παραπάνω, ακολουθεί λεπτομερειακά η παρουσίαση της πορείας που ακολουθήθηκε, με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και την κριτική προσέγγιση της ανάπτυξης της πόλης των Ιωαννίνων. Ειδικότερα η εργασία αποτελείται από τρία Κεφάλαια: Ιστορική αναδρομή, Σημερινή κατάσταση Επιμέρους πολεοδομικές παρεμβάσεις Το πρώτο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, καταγράφονται οι μορφές και οι μεταβολές των μορφών της χωροταξικής δομής της Παλαιάς Ηπείρου νοούμενης ως χωροταξικής περιφέρειας, και στοιχειοθετείται ο ρόλος που διαδραματίζει η πόλη στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Εξετάζονται επίσης οι βασικές χωροταξικές παράμετροι, όπως το ευρύτερο Αλεξάνδρα Παπασπύρου 3 3

4 πολιτικό περιβάλλον, το οικιστικό σύστημα, τον οδικό ιστό κλπ, ανά περίοδο. Η Παλαιά Ήπειρος παρουσιάζει σαν περιφέρεια ιδιαιτερότητα ως προς τη γεωγραφική σύνθεσή της, δηλαδή απομονώνει αυστηρά τον Ηπειρωτικό χώρο από τις άλλες περιφέρειες, γεγονός που την υποχρεώνει, ως χωροταξική περιφέρεια, να λειτουργεί, κάτω από όρους αυτοδύναμης ανάπτυξης. Το φαινόμενο αυτό της μόνωσης, όντας οργανική συνθήκη του χώρου, λειτούργησε ιστορικά και λειτουργεί μέχρι σήμερα ως καταλύτης στη μόρφωση του Ηπειρωτικού "γίγνεσθαι". Για την καταγραφή των μορφών και συνακόλουθα και των μεταβολών των μορφών της χωροταξικής δομής της Παλαιάς Ηπείρου νοούμενης ως χωροταξικής περιφέρειας, επελέγησαν οι ιστορικές περίοδοι, οι οποίες εκφράζουν συνθήκες που ως "καθεστώς" διαφέρουν διακριτά. Οι ιστορικές αυτές περίοδοι, έχουν ορισθεί όχι όπως ιστορικά έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά σχηματικά στις εξής περιόδους: 1. Αρχαιοελληνική, ως την καταστροφή της, το 168 π.χ. 2. Ρωμαϊκή, από το 168 π.χ. μέχρι τον 10 μ.χ. αι. 3. Βυζαντινή, από τον 11ο ως και τον 18ο αι. μ.χ. 4. Τουρκοκρατία, τον 19ο αι. μ.χ. 5. Νεότερη. Στη δεύτερη ενότητα, αναλύεται η ίδρυση της πόλης. Η περιγραφή ξεκινά από τον πρώτο οικισμό, το Κάστρο, τον πρώτο δηλαδή πυρήνα της, και αναλύονται οι ανάγκες οχύρωσης του πρώτου οικισμού. Αναλύεται επίσης το εσωτερικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, και οι επιρροές που δέχτηκε η πόλη. Η πόλη των Ιωαννίνων αποκτά πολεοδομική συγκρότηση οθωμανικού οικισμού κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα. Στο τέλος του 18ου αι. έχει διαμορφωθεί οριστικά ο χαρακτήρας της οθωμανικής πόλης, που από τη μια έχει έναν επίσημο χαρακτήρα στρατιωτικό-διοικητικού κέντρου με δημόσια και άλλα κτίρια, και από την άλλη την οικονομική διάσταση της πόλης που σχηματίζεται γύρω από την αγορά-παζάρι. Στις αρχές του 19ου αιώνα στην Ήπειρο, ο αστικός τρόπος ζωής και η αστική αρχιτεκτονική φτάνουν σε πλήρη ωριμότητα. Παράλληλα την ίδια εποχή εμφανίζεται η κατοικία, με αυτοτέλεια των επιμέρους στοιχείων της. Ειδικότερα τα Γιάννενα, κρατήθηκαν μακριά από τα μεγάλα κοινωνικά, ιδεολογικά, και καλλιτεχνικά ρεύματα που αναδιαρθρώνουν τη Δύση στο διάστημα , και χαρακτηρίζονται από παραδοσιακή διάρθρωση και δομή. Τα Γιάννενα υπέστησαν επίσης περιορισμένα τις κρατικές εκσυγχρονιστικές τάσεις της τελευταίας οθωμανικής περιόδου, Αλεξάνδρα Παπασπύρου 4 4

5 ιδίως μετά από πυρκαγιές ή διανοίξεις οδών κτλ. Τέλος καταγράφονται οι ιστορικοί παράγοντες και τα γεγονότα του 20 ου αιώνα που επηρέασαν και απέδωσαν τη σημερινή μορφή της πόλης. Τα Γιάννενα απελευθερώνονται το 1913 (Νέες Χώρες), και ξεκινά, η προσπάθεια για την αναμόρφωση του οικιστικού πλέγματος του Ηπειρωτικού χώρου. Η πόλη των Ιωαννίνων μετά την προσάρτησή της, αποτελεί πόλη μεσαίου μεγέθους (άνω των κατοίκων). Η νέα εικόνα της πόλης που προτείνεται κρατά βέβαια υπάρχοντα χαρακτηριστικά φυσικά στοιχεία, χαράξεις δρόμων, σχήματα πλατειών. Στη συνέχεια του 20 ου αιώνα, τα Γιάννενα αντιμετωπίζουν, το φαινόμενο της ανταλλαγής πληθυσμών και της εισροής προσφύγων και μετέπειτα, τα αποτελέσματα του Β παγκοσμίου πολέμου και του Εμφυλίου. Το 1960, μετά απ όλες τις περιπέτειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την περιπέτεια του Εμφυλίου, τα Γιάννενα, όπως και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα δέχονται το μεγάλο κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης, με συνέπεια τη μεγάλη συσσώρευση πληθυσμού και την ανάγκη για στέγαση, που επιχειρήθηκε να λυθεί χωρίς ιδιαίτερο πολεοδομικό και νομικό πλαίσιο με πρακτικές όπως αυτή της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης και της αντιπαροχής. Συνέπειες των παραπάνω καταγράφονται μέχρι σήμερα στην εικόνα της πόλης και οι παραπάνω πρακτικές συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον αστικό ιστό της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η θέση του Δήμου στο ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο. Τα Ιωάννινα χαρακτηρίζονται από το Περιφερειακό Πλαίσιο ως κέντρο 1ου επιπέδου, καθώς αποτελούν το κυρίαρχο κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου με εμβέλεια διαπεριφερειακή και διακρατική (Αλβανία). Αποτελούν τον κύριο πόλο έλξης της εσωτερικής μετανάστευσης της περιφέρειας παρουσιάζοντας σημαντική πληθυσμιακή αύξηση και με κυρίαρχο τομέα απασχόλησης τον τριτογενή και κατά δεύτερο λόγο τον δευτερογενή τομέα. Ο Δήμος αναμένεται να αναβαθμίσει τον ήδη δυναμικό ρόλο του ως κέντρου μεταφορών, τουρισμού, υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς νέων τεχνολογιών σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Στη συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κεντρικές λειτουργίες της πόλης και την ανάδειξη του πολεοδομικού κέντρου της και αναλύονται οι προοπτικές αλλά και οι αδυναμίες και τα επιμέρους χωρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 5 5

6 Η προηγούμενη ιστορική περιγραφή, κρίθηκε αναγκαία για την αξιολόγηση του σημερινού πολεοδομικού γίγνεσθαι της πόλης των Ιωαννίνων. Η παράθεση στοιχείων από τα αρχαία χρόνια (Παλαιά Ήπειρος κοκ.), στόχο είχε να αναδείξει στους αιώνες, τον κυριαρχικό ρόλο (θρησκευτικό-πολιτικό-οικονομικό κλπ), της περιοχής όπου σήμερα βρίσκονται τα Γιάννενα. Η ιστορική προσέγγιση, δύναται να διευκολύνει τη σύγκριση ανάμεσα σ' αυτό που προϋπήρχε, με αυτό που υπάρχει ήδη διαμορφωμένο και με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις που αφορούν στις περιοχές του Κάστρου, τον εμπορικό δρόμο έξω από αυτό και το πολεοδομικό κέντρο. Τα έργα που παρουσιάζονται είναι: - Η ανάδειξη των Τειχών του Κάστρου. - Η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου (πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις δρόμων). - Η μετατροπή της Κεντρικής Πλατείας (Πλ. Πύρρου), και η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης. - Η κατεδάφιση του παλιού Ξενία και η κατασκευή νέου ξενοδοχείου. - Η πρόταση κατασκευής του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου στη θέση της παλιάς στεγασμένης Λαϊκής Αγοράς. Στα παραπάνω έργα γίνεται επιμέρους αξιολόγηση και κριτική προσέγγιση τόσο της χωροθέτησής τους όσο και της λειτουργίας τους. Τέλος, επιχειρείται η σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων της εργασίας, που αποτελούν αφετηρία και αφορμή για παραπέρα εμβάθυνση. Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον καθηγητή κ. Γιώργο Σαρηγιάννη, επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας, ο οποίος δέχτηκε, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εργασία μου σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της. Για την παροχή χρήσιμων συμβουλών, διορθώσεων και αποσαφηνίσεων, καθώς και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εργασία, όσο και ηθικά με την ενθάρρυνση που μου έδωσε και τη συμπαράσταση του από την αρχή. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου που με βοήθησαν μέσω της παροχής χρήσιμων συμβουλών, αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την ηθική και υλική βοήθεια που μου προσέφεραν τόσο κατά την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, όσο και καθ όλη τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών μου. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 6 6

7 Κεφάλαιο Α Αλεξάνδρα Παπασπύρου 7 7

8 Α Κεφάλαιο 1. Ιστορική Αναδρομή 1.1. Χωροταξική θεώρηση περιφέρειας της Παλαιάς Ηπείρου 1 O Ηπειρωτικός χώρος, όπως ιστορικά έχει προσδιοριστεί ως "Παλαιά 'Ήπειρος" περιλαμβάνει ευρύτερη έκταση, ιδίως προς τα Νότια, από τη σημερινή Ήπειρο. Ειδικότερα: στα ανατολικά, ορίζεται από την Πίνδο, στα δυτικά από το Ιόνιο πέλαγος, στα Νότια από τον Αμβρακικό κόλπο και στα βόρεια από τα ορεινά μέρη της περιοχής του Αργυρόκαστρου. Έτσι, λοιπόν, ο Ηπειρωτικός χώρος, όπως είναι αυστηρά οροθετημένος, αποτελεί μία ορισμένη και διακεκριμένη χωροταξική περιφέρεια. Ο χαρακτήρας των στοιχείων, τα οποία ως "τείχη" απροσπέλαστα τον ορίζουν, δεν επιτρέπουν εύκολη επικοινωνία με τις όμορες περιφέρειες του, δηλαδή, στα νότια την Αιτωλοακαρνανία, στα ανατολικά τη Θεσσαλία, στα ΒΑ τη Μακεδονία και στα βόρεια τη Νέα Ήπειρο. Η ιδιαιτερότητα της παραπάνω γεωγραφικής συνθήκης, δηλαδή το να απομονώνει αυστηρά τον Ηπειρωτικό χώρο από άλλες περιφέρειες, την υποχρεώνει, ως χωροταξική περιφέρεια, να λειτουργεί, κάτω από όρους αυτοδύναμης ανάπτυξης. Το φαινόμενο αυτό της μόνωσης, όντας οργανική συνθήκη του χώρου, λειτούργησε ιστορικά και λειτουργεί μέχρι σήμερα ως καταλύτης στη μόρφωση του Ηπειρωτικού "γίγνεσθαι". Ειδικότερα, η παραπάνω ιδιότητα της απομόνωσης, μαζί με τη "στέρηση" από την έλλειψη πλουσίων φυσικών οικονομικών πόρων προσέδωσε στο χώρο το χαρακτήρα της λιτής αυστηρότητας. Και ακόμα, ο αισθητικά δραματικός χαρακτήρας του τόπου, που εμφαίνεται ως διαλεκτική σύνθεση ανάμεσα στα πανύψηλα και κακοτράχαλα βουνά, τις ήπιες λυρικές ακτές και τους ήμερους κάμπους της ενδοχώρας, προσέδωσε στο χώρο το χαρακτήρα της απέριττης ομορφιάς. Αυτή δε η ιδιοτυπία της λιτής της αυστηρότητας και της απέριττης ομορφιάς του φυσικού Ηπειρωτικού χώρου, με την έννοια του περιβαλλοντικά ίδιου χαρακτήρα, επεβλήθη στην ηπειρωτική κοινωνία ως τάξη ευλογίας και συνακόλουθα ιστορικά εκφράστηκε από αυτήν ως δράση Συλλόγων ευποιίας αλλά και έργο ευεργεσίας. 1 Τα στοιχεία του κεφαλαίου προέρχονται από το βιβλίο: Ίδρυση Χωροταξικός ρόλος Μορφή της Πρωτοβυζαντινής πόλεως, Β. Χαρίσης. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 8 8

9 1.2. Γεωφυσικά χαρακτηριστικά της Ηπείρου Ο χώρος της Ηπείρου, σχεδόν στο σύνολο του, αποτελείται από ψηλά βουνά. Το κυριότερο ορεινό συγκρότημα είναι η οροσειρά της Πίνδου, που αποτελεί τον πιο σημαντικό ορεινό όγκο στα ανατολικά όρια του χώρου της Ηπείρου. Η οροσειρά αυτή έχει κατεύθυνση από βορρά προς νότο, λόγω δε του όγκου της, των μεγάλων υψομέτρων και το "δυσχείμερον" του κλίματος, όπως ήδη έχει σημειωθεί, χωρίζει τον Ηπειρωτικό χώρο από το Θεσσαλικό ως τείχος απροσπέλαστο. Μία άλλη σημαντική, αλλά μικρότερης σημασίας οροσειρά, είναι αυτή που σχηματίζουν η Ολύτσικα -Τόμαρος, τα βουνά του Αμαντάλωτε, της Μουργκάνας, της Νεμέρτσικας, τα Κενταύρια και άλλα. Η οροσειρά αυτή αναπτύσσεται σχεδόν παράλληλα με την οροσειρά της Πίνδου με διεύθυνση από βορρά προς νότο, σε θέση ανάμεσα στο Ιόνιο και την ενδοχώρα της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Η ιδιότυπη διάταξη των οροσειρών που αναφέρθηκε παραπάνω, όπως είναι φυσικό, διαμόρφωσε και τον προσανατολισμό της φοράς της κοίτης των κυριοτέρων ποταμών της περιοχής. Τα κύρια ποτάμια που διασχίζουν την "Παλαιά Ήπειρο" είναι ένας κλάδος του Αώου που κινείται προς τα δυτικά, ο Καλαμάς και ο Αχέρων που κατευθύνονται επίσης στα δυτικά και ο Λούρος με τον Άραχθο που εκβάλουν στα νότια. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι, κατά την αρχαιότητα, ο Καλαμάς, ο Αχέρων, ο Λούρος και ο Άραχθος κατά ένα ικανό τμήμα της κοίτης τους ήταν πλωτοί. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι κύριοι ορεινοί όγκοι, με κατεύθυνση Β-Ν και παράλληλα, στο ανατολικό άκρο και στο μέσον του Ηπειρωτικού χώρου, συμβάλλει στο να διαχωρίζεται εμφαντικά η έκταση της Περιφέρειας της Ηπείρου σε δύο τμήματα: Το ένα στα δυτικά, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως "παραλιακό", και το άλλο στα ανατολικά, το οποίο αποτελεί την ενδοχώρα και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Παλαιάς Ηπείρου. Τα ανοίγματα που αφήνουν οι παραπάνω οροσειρές, σε συνδυασμό με τις κοίτες των ποταμών και οριοθετούνται πότε απόλυτα και πότε ελαστικά, διαμορφώνουν τις μικρότερες περιοχές ως φυσικές χωροταξικές υποπεριφέρειες. Οι πιο σημαντικές δε από αυτές είναι: στην ενδοχώρα, η άλλοτε υποπεριφέρεια των Μολοσσών και σήμερα περίπου του νομού Ιωαννίνων, η άλλοτε υποπεριφέρεια της Αμβρακίας και σήμερα του νομού Άρτας, η υποπεριφέρεια της Κασσωπαίας και σήμερα της Πρεβέζης, και τέλος η υποπεριφέρεια της Θεσπρωτίας και σήμερα του ομώνυμου νομού. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 9 9

10 1.3. Φυσικές διαβάσεις Οι φυσικές δίοδοι, που διαμορφώνονται κατά μήκος της κοίτης των ποταμών και μέσω των αυχένων των οροσειρών, σε όλους τους ιστορικούς χρόνους και σχεδόν ως σήμερα, όπου τα μέσα επικοινωνίας έχουν εντελώς διαφοροποιηθεί, αποτελούσαν και αποτελούν τους σταθερούς συγκοινωνιακούς άξονες του χώρου της Παλαιάς Ηπείρου, μέσω των οποίων γινόταν η επικοινωνία με τις όμορες περιφέρειες, αλλά και τις υποπεριφέρειές της. Τα βασικότερα "ανοίγματα" που λειτουργούν ως συγκοινωνιακοί διάδρομοι, κατά την έννοια της χωροταξικής κλίμακας που επιβάλλει η θεώρηση αυτή, είναι τα παρακάτω: Οδικοί άξονες Β Ν. α. Τεπελένι (Νέα Ήπειρος) Αργυρόκαστρο Γιάννενα Άρτα Αμφιλοχία (Αιτωλοακαρνανία) Νότια Ελλάδα. Ο άξονας αυτός περνάει στα δυτικά της Πίνδου και αποτελεί τον εσωτερικό άξονα του χώρου. β. Αυλώνα Χιμάρα Σαγιάδα Ηγουμενίτσα Μαργαρίτι Πρέβεζα Άρτα - Αμφιλοχία. Ο άξονας αυτός περνάει στα ανατολικά της ακτής του Ιονίου και είναι "παράλληλος" του προηγουμένου. Οδικοί άξονες Δ Α. α. Ηγουμενίτσα Γιάννενα Μέτσοβο Θεσσαλία (Τρίκαλα, Λάρισα κλπ.). β. Ηγουμενίτσα Καλπάκι Κόνιτσα Νεάπολη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Καστοριά κλπ.), που περνάει μέσα από την κοιλάδα του Σαρανταπόρου. γ. Πρέβεζα Άρτα Θεσσαλία και παλαιότερα Κασσώπη Αμβρακία Λάρισα, ο οποίος περνάει μέσω των Αθαμανικών βουνών. Οι παραπάνω βασικές φυσικές διαβάσεις Β-Ν και Δ-Α, σε συνάρτηση και με τα εσωτερικής κλίμακα περάσματα και μονοπάτια, συνιστούν το συνολικό δίκτυο φυσικών αξόνων και κόμβων. Επισημαίνεται δε ότι για τους άξονες αυτούς οι πιο σημαντικοί κόμβοι είναι της Άρτας, της Παραμυθιάς, του Καλπακίου, της Φοινίκης-Αργυροκάστρου και ο Αλεξάνδρα Παπασπύρου 10 10

11 πλέον σημαντικός και καίριος για την ενδοχώρα κόμβος είναι ο κεντροβαρικός ευρύτερος χώρος του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και της κοιλάδας της Δωδώνης. Οι κύριες φυσικές θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στις ακτές τις Παλαιάς Ηπείρου είναι αρκετές. Πολλές δε από αυτές, ανάλογα με τον τύπο των σκαφών και των απαιτήσεων της ενδοχώρας, λειτούργησαν κατά καιρούς ως λιμάνια, όπως π.χ. ο "Γλυκύς λιμήν" στις εκβολές του Αχέροντα κ.α. Όμως, ως θέσεις σημαντικών φυσικών λιμανιών μπορούν να μνημονευθούν τα λιμάνια του Αμβρακικού στις θέσεις του Άμβρακος, της Σαλαώρας και της Νικοπόλεως, αλλά και το λιμάνι του Βουθρωτού. Εικ. 1: Όρια και Κύρια οικιστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου 1.4. Φυσικοί οικονομικοί πόροι Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του χώρου της Παλαιάς Ηπείρου ανήκουν αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα ατή γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτομία και στην αλιεία. Σε ιστορικές πηγές αναφέρεται ακόμα εξόρυξη και επεξεργασία αργυρού και πως η πηγή αυτή βρισκόταν στο χώρο της Νέας Ηπείρου. Συγκεκριμένα οι πεδινές εκτάσεις στην Παλαιά Ήπειρο δεν είναι πολλές. Ο χώρος που συγκεντρώνει, κατά κύριο λόγο, την κτηνοτροφία είναι η Πίνδος, η οποία πέραν της Αλεξάνδρα Παπασπύρου 11 11

12 κτηνοτροφίας, διέθετε πλούσια δάση και αποτελούσε, όπως και σήμερα, σημαντικό πόλο υλοτομίας. Ιστορικά, οικονομικό πόρο αποτελούσαν οι κόλποι, όπως του Αμβρακικού, του Βουθρωτού κλπ. αλλά και οι λίμνες. Είναι δε γνωστό πως λίμνες άξιες λόγου στο χώρο της Παλαιάς Ηπείρου, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν δύο η λίμνη της Αχερουσίας, η οποία αποξηράνθηκε στη δεκαετία του 1950 και σήμερα η έκταση της διασχίζεται από τα δύο ποτάμια και καλλιεργείται εντατικά και η λίμνη της Παμβώτιδας στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Το αν η λίμνη αυτή υπήρχε στην αρχαιότητα, δεν είναι γνωστό Ιστορικές χωροταξικές δομές Παλαιάς Ηπείρου Για την καταγραφή των μορφών και συνακόλουθα και των μεταβολών των μορφών της χωροταξικής δομής της Παλαιάς Ηπείρου νοούμενης ως χωροταξικής περιφέρειας, επελέγησαν οι ιστορικές περίοδοι, οι οποίες εκφράζουν συνθήκες που ως "καθεστώς" διαφέρουν διακριτά. Οι ιστορικές αυτές περίοδοι, έχουν ορισθεί όχι όπως ιστορικά έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά σχηματικά στις εξής περιόδους: 1. Αρχαιοελληνική, ως την καταστροφή της, το 168 π.χ. 2. Ρωμαϊκή, από το 168 π.χ. μέχρι τον 10 μ.χ. αι. 3. Βυζαντινή, από τον 11ο ως και τον 18ο αι. μ.χ. 4. Τουρκοκρατία, τον 19ο αι. μ.χ. 5. Νεότερη. Εξετάζοντας τις βασικές χωροταξικές παραμέτρους, όπως το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, το οικιστικό σύστημα, τον οδικό ιστό κλπ, ανά περίοδο, διαπιστώνονται τα παρακάτω: 1. Αρχαιοελληνική. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 12 12

13 Στην προϊστορική περίοδο, δηλαδή μέχρι τον 4ο αι. π.χ., 2 ο χώρος της Παλαιάς Ηπείρου δε λειτουργούσε ως μία ενιαία χωροταξική ενότητα αλλά ως διακεκριμένες μικρές περιφέρειες, όπου διάφορα φύλα κατοικούσαν σε διάσπαρτους μικρούς οικισμούς, και συνολικά συγκροτούσαν υποενότητες με ένα δικό τους οικιστικό κέντρο. Εικ. 2: Μορφή δομής Παλαιάς Ηπείρου κατά τον 4ο αι. π.χ.: 1. Πασσαρών, 2. Αμβρακία, 3. Κασσιώπη, 4. Τιτάνη-Γιτάνη, 5. Φοινίκη. Την περίοδο αυτή η Παλαιά Ήπειρος εμφανίζεται με τάσεις σύγκλισης προς το γεωγραφικό κέντρο βάρους της Παλαιάς Ηπείρου, όπου βρίσκεται το ιερό της Δωδώνης και το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Στα τέλη του 4ου αι. π.χ., η παραπάνω οικιστική δομή, χωρίς να αλλάξει μορφή, με τη θέσπιση ενός "ομοσπονδιακού" συστήματος ως "Κοινό των Ηπειρωτών" αρχίζει να λειτουργεί και να αποτελεί την πρώτη μορφή οργάνωσης της Παλαιάς Ηπείρου ως χωροταξικής περιφέρειας. 2 Κατά την παραπάνω διάκριση των ιστορικών περιόδων δεν αναλύεται η περίοδος από τον 6 ο 11 ο μ.χ. αι. γιατί λείπουν κρίσιμα οικιστικά στοιχεία. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 13 13

14 Στις αρχές του 3ου αι. π.χ., με την άνοδο του Πυρρού στο θρόνο, όπου η Ήπειρος "ανοίγεται" προς όλες τις κατευθύνσεις, λόγω της επικυριαρχίας και των καλών σχέσεων με τις όμορες περιφέρειες, αλλά και των βλέψεων για κατακτήσεις στη Δύση, η χωροταξική δομική εικόνα της περιφέρειας της Παλαιάς Ηπείρου ανατρέπεται. Τότε, πανηπειρωτικό πολιτικό κέντρο γίνεται η Αμβρακία, ενώ ως μείζον θρησκευτικό κέντρο, και μάλιστα περίλαμπρο, παραμένει η Δωδώνη. 2. Ρωμαϊκή Στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας και ειδικότερα μετά την πλήρη καταστροφή των πόλεων της ενδοχώρας και τον "εξανδραποδισμό" του πληθυσμού της η παραδοσιακή χωροταξική δομή της Παλαιάς Ηπείρου διαλύεται. Η ενδοχώρα, συμπεριλαμβανομένου και του ιερού της Δωδώνης, νεκρώνει, με συνέπεια να λειτουργεί μόνο το δυτικό διαμέρισμα της περιφέρειας της. Με την ίδρυση της Νικόπολης το 31 π.χ. και τον εποικισμό της από Αμβρακιώτες, Κασσωπαίους και άλλους κατοίκους της γύρω περιοχής, η μορφή της χωροταξικής δομής της Παλαιάς Ηπείρου της προηγούμενης περιόδου, ουσιαστικά, δεν αλλάζει. Την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και προ του τέλους του 5ου αι. μ.χ., η προηγούμενη μορφή της χωροταξικής της δομής αλλοιώνεται σοβαρά με την κατάργηση του άλλοτε πανηπειρωτικού ρόλου της Δωδώνης και την αντικατάσταση του με το ρόλο της επισκοπής Δωδώνης. Βέβαια, «τις αρχές του 6ου αι. η παραπάνω κατάσταση επηρεάστηκε σοβαρά από την γνωστή επέμβαση του Ιουστινιανού στην Παλαιά Ήπειρο, με την ίδρυση νέων πόλεων, την ανανέωση κωμοπόλεων κλπ. Και αυτό γιατί, ασφαλώς, οι νέες αυτές χωροταξικές συνθήκες, τις οποίες επέβαλε ο νέος οικιστικός ιστός και η δυναμική του, διαμόρφωσαν μία διαφορετική δομή. 3. Βυζαντινή Στα μέσα του 11ου αι. μ.χ., η Νικόπολη φαίνεται πως έχει πάψει να υπάρχει, οπότε ιδρύεται η πόλη της Πρέβεζας, ενώ η Άρτα είχε ήδη αναπτυχθεί ως πόλη. Και ακόμα, στις αρχές του 13ου αι., με την κατάλυση του Βυζαντινού Κράτους από τους Σταυροφόρους και ειδικότερα το 1205, ο Κομνηνοδούκας Μιχαήλ δημιούργησε το Αλεξάνδρα Παπασπύρου 14 14

15 "Δεσποτάτο των Ιωαννίνων", στο κέντρο της "κλειστής" τότε και απομονωμένης Ηπείρου, τα Ιωάννινα. Και λίγο αργότερα, λειτούργησε ως "Δεσποτάτο της Ηπείρου", με κέντρο την Άρτα. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως: αν όχι από τον 11ο αι., τουλάχιστον από τις αρχές του 13ου ως και τον 15ο αι., τα παράλια υποβαθμίζονται, η ενδοχώρα εντατικοποιείται και η πόλη των Ιωαννίνων φέρεται να ασκεί πολύ σημαντικό χωροταξικό ρόλο ως οικιστικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Παλαιάς Ηπείρου. 4. Τουρκοκρατία Στις αρχές 19ου αι. και ιδιαίτερα την εποχή του Αλή πασά όπου, όπως είναι γνωστό, η Παλαιά Ήπειρος λειτουργεί ως χωροταξική περιφέρεια και ασκεί κυριαρχικό ρόλο και στις όμορες περιφέρειες, παρατηρείται ότι τα Ιωάννινα συνιστούν το πανηπειρωτικό κέντρο, παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί ως πόλεις η Άρτα, η Πρέβεζα ως κομβικό εμπορικό σημείο και η Ηγουμενίτσα. Παρατηρείται ακόμα, πως την ίδια αυτή περίοδο ως κυρίαρχοι άξονες Β-Ν και Δ-Α εμφανίζονται οι άξονες Αργυρόκαστρο-Ιωάννινα-Άρτα και Παραμυθιά-Ιωάννινα-Μέτσοβο, που τέμνονται στο λεκανοπέδιο, και διαμορφώνουν, όπως και κατά την αρχαιότητα, τον πλέον σημαντικό οδικό κόμβο της Παλαιάς Ηπείρου. Συμπερασματικά, επομένως, προκύπτει πως στην περίοδο των αρχών του 19ου αι. μ.χ., που αποτελεί και την περίοδο της πλέον μεγάλης ανάπτυξης η περιφέρεια της Παλαιάς Ηπείρου αυτή ήταν "ανοιχτή" με δομή μονοπολική, ενώ ως κύριο χωροταξικό κέντρο είχε το λεκανοπέδιο της Παμβώτιδας με την πόλη των Ιωαννίνων. 5. Νεότερη περίοδος Στα νεότερα χρόνια, από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων (1913) μέχρι σήμερα, η μορφή της χωροταξικής δομής της Παλαιάς Ηπείρου δεν άλλαξε, αλλά διατηρήθηκε όμοια με αυτή των χρόνων της όψιμης Τουρκοκρατίας. Ειδικότερα δε σήμερα και πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον, είναι βέβαιο ότι θα εξακολουθεί να αποτελεί μία περιφέρεια "ανοιχτή", οργανωμένη με τους τέσσερις νομούς της (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας), οι οποίοι στην ουσία καταλαμβάνουν τους ίδιους χώρους που καταλάμβαναν οι παραδοσιακές υποενότητες της κατά την αρχαιότητα. Ακόμα, είναι, Αλεξάνδρα Παπασπύρου 15 15

16 επίσης βέβαιο ότι οι κυρίαρχοι σήμερα άξονες Β-Ν και Δ-Α, που είναι οι παραδοσιακοί άξονες Ιωάννινα-Άρτα και Ιωάννινα-Μέτσοβο και τέμνονται στο λεκανοπέδιο, δεν πρόκειται να αλλάξουν και να πάψουν να συνιστούν στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων τον πλέον σημαντικό οδικό κόμβο της Ηπείρου. Εικ. 3: Μορφή Δομής Παλαιάς Ηπείρου τον 20ο αι. μ.χ. : 1. Ιωάννινα, 2. Άρτα, 3. Πρέβεζα, 4. Ηγουμενίτσα, 5. Αργυρόκαστρο, 6. Τεπελένι Αλεξάνδρα Παπασπύρου 16 16

17 1.6. Γεωγραφική θέση της πόλης των Ιωαννίνων. Τα Ιωάννινα (Γιάννινα), πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, ήταν η διοικητική πρωτεύουσα της τοπαρχίας των Ιωαννίνων, στην ομώνυμη κοιλάδα, που έχει μήκος 37 χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος 13, βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Ηπείρου, περικλείεται από ψηλά βουνά και έχει υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας 484 μέτρα. Κατά μήκος της κοιλάδας, υπάρχει μια χαμηλή σειρά λόφων από το χωριό Κάτω Λαψίστα ως τη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης που χωρίζει την κοιλάδα σε δύο μέρη: στο δυτικό και στο ανατολικό, την κυρίως πεδιάδα των Ιωαννίνων, που περιλαμβάνει την πόλη με τα διάφορα χωριά γύρω, λόφους και βουνά και δύο λίμνες, την Παμβώτιδα (Λίμνη Ιωαννίνων) και τη λίμνη της Λαψίστας. Το μεταξύ των λιμνών τμήμα είναι μια ελώδης πεδιάδα, που αρχίζει από το χωριό Πέραμα και εκτείνεται εκατέρωθεν της πόλης, κυρίως προς τη βορεινή πλευρά της. Βορειοανατολικά, υψώνεται η τριπλή σειρά της Πίνδου, παραφυάδα της οποίας, αποτελεί το βουνό Μιτσικέλι. Προεκτάσεις του Μιτσικελιού διαχωρίζουν την πεδιάδα από την κοιλάδα του Αράχθου ποταμού. Νοτιοδυτικά, η κοιλάδα των Ιωαννίνων, χωρίζεται από το λεκανοπέδιο της Τσιαρκοβίστας, με μια βραχώδη συστάδα υψωμάτων, που εκτείνονται ως το βορεινό άκρο του Μιτσικελιού. Εκτός των χαμηλών λόφων, στην κυρίως πεδιάδα των Ιωαννίνων παρατηρούνται και οι παρακάτω εδαφικές εξάρσεις: (α) Ένας ακατοίκητος λόφος κοντά στο Πέραμα, (β) Το βουνό της Καστρίτσας, (γ) Το λεγόμενο Νησί των Ιωαννίνων, ΒΑ της πόλης, απέναντι από το φρούριο και σε περίπου μέτρα απόσταση και (δ) Η περιοχή του σημερινού φρουρίου, που σε μορφή χερσονήσου εισχωρεί ΒΑ μέσα στη λίμνη, καταλήγοντας σε δύο βραχώδη υψώματα, όπου και οι δύο Ακροπόλεις του κάστρου Ιωαννίνων, η βορειοδυτική και η νοτιοανατολική. Το μήκος της χερσονήσου από τη λίμνη μέχρι την πύλη του φρουρίου είναι 450 μέτρα, ενώ το πλάτος της από την ανατολική μέχρι τη βόρεια πλευρά της 540 μέτρα. Υψομετρικά, το φρούριο των Ιωαννίνων στη θέση του νότιου ακρωτηρίου, όπου και η Ακρόπολη ΙΤΣ-ΚΑΛΕ, βρίσκεται 18 μέτρα περίπου πάνω από την επιφάνεια της λίμνης, ενώ το βορειοδυτικό, όπου σήμερα είναι το Δημοτικό Μουσείο Τζαμί Ασλάν Πασά, 23 μέτρα. Η ονομασία Παμβώτις της λίμνης των Ιωαννίνων σημαίνει την τροφοδότρια, αυτήν που τα πάντα τρέφει, τη γη, που με την πλούσια βλάστησή της, αποτελεί τόπο τροφής των βοδιών. Ως πλούσιο λιβαδότοπο περιγράφουν οι αρχαίοι Έλληνες όλο το λεκανοπέδιο, τον σημερινό κάμπο των Ιωαννίνων. Στα ιστορικά και εδαφολογικά στοιχεία της λίμνης πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι Αλεξάνδρα Παπασπύρου 17 17

18 το μήκος της λίμνης είναι περίπου 7,5 χιλιόμετρα και το πλάτος κυμαίνεται από 1,5 χιλιόμετρο στο στενότερο σημείο έως 5 χιλιόμετρα το πλατύτερο. Το μέσο βάθος είναι 4-5 μέτρα και το μέγιστο μεταξύ νησιού και Μιτσικελιού 11 μέτρα. Η έκτασή της φτάνει τα 23 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το υψόμετρο της σε σχέση με τη θάλασσα είναι 470 μέτρα Εθνολογική ταυτότητα του πληθυσμού. Ο ηπειρωτικός χώρος παρουσίαζε τους αιώνες της τουρκοκρατίας μια ανάμειξη εθνοτήτων. Ο διαχωρισμός των διάφορων εθνοτήτων έγκειται στη διαφορετικότητα της γλώσσας. Έτσι, στο βόρειο τμήμα κατοικούν οι Γκέγκηδες, ενώ στο νότιο τμήμα οι Τόσκηδες (όριο τους είναι ο ποταμός Σκούμπι). Νοτιότερα έχουμε άλλες δύο εθνικές ομάδες. Τους Λιάπηδες (περιοχή Αργυροκάστρου-Αδριατικής) και τους Τσάμηδες (στη βορειοδυτική Ήπειρο, περιοχή Τσαμουριά). Τα όρη της Πίνδου κατοικήθηκαν από λαό λατινογενούς προέλευσης, τους Βλάχους, οι οποίοι επεκτάθηκαν με την πάροδο των χρόνων μέχρι τις πεδιάδες. Μία ακόμη αξιοσημείωτη εγκατάσταση είναι αυτή των Σλάβων στην περιοχή του Ζαγορίου. 3 Οι Τούρκοι της Ηπείρου διακρίνονται στους απλούς Τούρκους που ως αγρότες εγκαταστάθηκαν στον γενικότερο Ελληνικό χώρο, και στην ιθύνουσα τάξη. Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφερθεί η κοινότητα των Εβραίων, η οποία είναι εγκατεστημένη στην πόλη των Ιωαννίνων ήδη από το Σε όλη την παλαιά Ήπειρο μιλιέται η ελληνική γλώσσα και σε πολλά μέρη διδάσκονται τα ελληνικά γράμματα. Εκτός από τους ελληνόφωνους χριστιανούς στην Ήπειρο υπήρχε και μεγάλος αριθμός αλβανοφώνων. Ως σύνορο, που χωρίζει τις δύο χριστιανικές ομάδες θεωρείται η λεγόμενη «γραμμή της Σούχας» 4. Στα βόρεια της γραμμής αυτής ο πληθυσμός ήταν αλβανόφωνος. 3 Στην Ήπειρο σε αντίθεση με τη Μακεδονίας, που οι πεδιάδες της ήταν ανοιχτές προς το Βορρά και επέτρεπαν την επικοινωνία με τον κύριο σλαβικό όγκο (Σέρβοι-Βούλγαροι), η Πίνδος και τα φύλα των Βλάχων απομόνωσαν τα όποια σλαβικά φύλα κατέβηκαν ως τον Ηπειρωτικό χώρο, διευκολύνοντας έτσι την ολοκληρωτική αφομοίωσή τους από το ελληνικό κυρίως στοιχείο. 4 Αρχίζει από το ακρωτήριο απέναντι από το νησί Σάσων και ακολουθεί τη γραμμή: Χωριά της Χιμάρας, ΒΔ του Αργυρόκαστρου, Άνω Λάμποβο, Σούχα Λεσκοβίκι Βούρμπιανη ως την Κορυτσά. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 18 18

19 2. Ιστορική εξέλιξη της πόλης Η πόλη κατά τη βυζαντινή περίοδο (6ος -17ος αι.) Με βάση τις υπάρχουσες λιγοστές ιστορικές μαρτυρίες, ο πρώτος οχυρωμένος οικισμός τοποθετείται από ιστορικούς, στη νοτιοανατολική ακρόπολη του Κάστρου, το Ίτς Καλέ (έσω κάστρο) 5. Για την εποχή που ιδρύθηκε η πόλη, για τον πρώτο πυρήνα της και την ανάπτυξη της δεν υπάρχουν ακριβείς μαρτυρίες. Πότε οχυρώθηκαν αυτοί οι βράχοι και πότε άρχισε να σχηματίζεται ο πρώτος οικισμός σ αυτή την ακρόπολη, δεν είναι γνωστό. Το πιθανότερο είναι, η ΝΑ. ακρόπολη, λόγω έκτασης και μορφολογίας εδάφους, να ήταν ο αρχικός πυρήνας του Κάστρου. Στη Β.Δ. ακρόπολη ήταν η κατοικία των Δεσποτών επί «Δεσποτάτου της Ηπείρου», ενώ γύρω από την ΝΑ., άρχισε τον 10ο αιώνα να σχηματίζεται μια πολιτεία, που στα τέλη του 10ου αιώνα είναι η έδρα της Επισκοπής των Ιωαννίνων και ο Ιταλονορμανδός Βοημούνδος (το 1080) την βρίσκει να έχει υπολογίσιμο Κάστρο. Εικ. 4: Χάρτης του Κάστρου 5 Πιθανόν στον χώρο που ορίζεται από τον οχυρωματικό πύργο και τα τμήματα του τείχους (που ήταν εμφανή) καθώς και το δεύτερο πύργο (η θεμελίωση του οποίου αποκαλύφθηκε μετά την πρόσφατη ανασκαφή της 8ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) και από πολλούς μελετητές αποδίδονται στο Βοημούνδο (1082) (παρ ότι είναι γνωστό ότι παρέμεινε μικρό χρονικό διάστημα στην περιοχή) (βλ. και Κ. Τσιούρη, «Η βυζαντινή οχύρωση των Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά, τομ. 25, Ιωάννινα 1983, ). Μια άλλη άποψη εκφράζει ο Β. Χαρίσης, βλ. «Γιάννενα, ιχνογραφία του πρώτου βυζαντινού σχεδίου πόλης», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα 1984, Αλεξάνδρα Παπασπύρου 19 19

20 Ο κομνηδούκας Μιχαήλ ο Α ( ) ανακατασκεύασε το Κάστρο, «το ανείγειρεν εις μόρφωσιν κάστρου» γι αυτό και ονομάζεται «πολιστής πολιούχος». Το ο Δεσπότης Κομνηνός Θωμάς ο Πρελούμπος, γιος Σέρβου και κάποιας Κομνηνής, επισκεύασε τείχη, Πύργο κλπ. Το 1384 δολοφονήθηκε και ανέλαβε το θρόνο ο Ιζάου-Ιζάουλος από τους Μπουοντελμόντι της Φλωρεντίας. ( ). Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, πολύ πριν από την κατάκτηση (1430) 6, πρέπει να είχε αναπτυχθεί ο οικισμός κατά μήκος και κοντά στη λίμνη, στο τμήμα της πεδιάδας που εκτείνεται νοτιοδυτικά του φρουρίου και μεταξύ αυτού και των χαμηλών λοφοσειρών της Περιβλέπτου, του Βελισσαρίου, των Ζευγαριών και του Αγ. Γεωργίου. Τα Γιάννενα κατά τη βυζαντινή περίοδο αποτελούσαν στρατιωτικοπολιτικό κέντρο μιας ευρείας περιοχής της δυτικής Βαλκανικής που προστατευόταν με μια σειρά οχυρών θέσεων. Σε τουρκικό φορολογικό κατάστιχο του έτους 1564, τα Γιάννινα καταγράφονται ως πόλη με 1300 «σπίτια» (=οικογενειακές εστίες), που υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν σε πληθυσμό (1300 x 5=) κατοίκων. Από τα 1300 σπίτια, τα 50 ανήκουν σε μουσουλμάνους (250 άτομα) και τα υπόλοιπα σε χριστιανούς. Το 1564 υπήρχαν στα Γιάννινα 35 μαχαλάδες (=συνοικίες ή ενορίες) χριστιανών και ένας μαχαλάς μουσουλμάνων. Μετά το 1611 και τη σταδιακή εκδίωξη των χριστιανών από το Κάστρο, μπορούμε να θεωρήσουμε με σιγουριά και την αγορά των Γιαννίνων αναπτυγμένη έξω από το Κάστρο. Από τους διωγμένους Καστρινούς οι φτωχότεροι εγκαταστάθηκαν στις παραλίμνιες φτωχογειτονιές των βυρσοδεψών Σιαράβα και Λειβαδιώτη, ενώ οι ευπορότεροι προτίμησαν τις βορειοδυτικές περιοχές (όπου οικοδόμησαν σε μεγάλα οικόπεδα παλιότερα κτήματα- τις κατοικίες τους) και τότε πιθανότατα δημιουργήθηκαν οι συνοικίες Τσιγαρά, πλάτανος, Σεράγι, Λιάμ μετζήτι, Αρχιμανδρειό. Το 1670 έχουμε πληροφορίες σημαντικές για το Κάστρο από τον Τούρκο περιηγητή Evliya Celebi. Κατά την επίσκεψή του ο Τούρκος περιηγητής, βρήκε τα Γιάννινα πόλη σε μεγάλη ακμή. Έχουν, γραφεί, 4000 σπίτια (άρα x 5 = !). Στο κάστρο τους κατοικούν μόνο μουσουλμάνοι (χωρισμένοι σε 4 συνοικίες) και οι αρχές της πόλης και του Σαντζακίου (= του Νομού). Έχουν σπίτια καλοφτιαγμένα με ανώγεια. Ανάμεσά 6 Ως τότε τουλάχιστον το εμπόριο πρέπει να διεξαγόταν μέσα στο Κάστρο και κοντά στην κεντρική πύλη του. Επίσης τότε άρχισαν να δημιουργούνται συνοικίες έξω από το Κάστρο, όπως το Τουρκοπάλουκο (αρχικά στρατόπεδο των Τούρκων) και αργότερα (1480) γύρω από το τουρκικό νεκροταφείο και μετέπειτα μετζήτι (=είδος ναού) Ναματζάι, καθώς και στην Καλούτσιανη (Δ. Σαλαμάγκας, Γιαννιώτικα σύμμεικτα, Άπαντα, τομ. 2, 93). Αλεξάνδρα Παπασπύρου 20 20

21 τους ξεχωρίζει και μνημονεύει ο Ελβιά τρία «σαράγια», μεγάλα αρχοντικά Τούρκων αξιωματούχων. Αξιοθαύμαστα θεωρεί τα δύο τζαμιά, το Φετιχέ στη μία ακρόπολη και του Ασλάν πασά στην άλλη. Το κάστρο, προσθέτει, στον καιρό των «απίστων», δηλαδή πριν από τον Οθωμανική κατάκτηση, ήταν νησί. Η πόλη, γράφει, έχει 37 συνοικίες: 18 μουσουλμανικές, 14 χριστιανικές, 4 συνοικίες Εβραίων και μια συνοικία Γύφτων. Από τις τουρκικές αναφέρει ονομαστικά τις συνοικίες Σεράι, Ναμαζγκιάχ, Σιαπσιαδίν και Λιθαρίτσια (ή του Ωρολογίου, γιατί εκεί υπήρχε, καθώς γράφει, ωραίο ωρολόγι). Από τις συνοικίες των χριστιανών αναφέρει: Πλινθοποιείο, Τουρκοπάλουκο, Καλούτσιανη. Τα σπίτια, μικρά και μεγάλα, είναι λιθόκτιστα και σκεπασμένα με κεραμίδια. Μερικά είναι από τη μέση και πάνω με τσιατμά. Υπάρχουν και μεγάλα αρχοντόσπιτα με μεγάλες (εσωτερικές) αυλές με κληματαριές. Γύρω από την αυλή ενός τέτοιου αρχοντόσπιτου υπάρχουν 400 δωμάτια και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, αχούρια, στάβλοι, μαγειρεία, λουτρώνες κτλ., κατοικίες για φρουρούς και επιστάτες κ.α.) Υπάρχουν, γράφει, χάνια και δημόσιοι λουτρώνες (χαμάμια). Τα ιδιωτικά λουτρά των σπιτιών τα υπολογίζει σε 845. Η αγορά έχει 1900 μαγαζιά, ωραία τα πιο πολλά. Αναφέρει ιδιαίτερα τα ραφεία και τα χρυσοχοεία. Τακτικά, λέει, έρχονται στα Γιάννινα επισκέπτες από τις παράλιες πόλεις του Ιονίου και της Αδριατικής, κυρίως έμποροι μεταξωτών και άλλων εμπορευμάτων. Στο κέντρο της αγοράς υπάρχει πολύ μεγάλο καφενείο με ζωγραφική διακόσμηση που χωράει «χιλιάδες ανθρώπους». Εντύπωση του έκανε η μεγάλη έκταση της πόλης, που οφείλεται, λέει στο ότι κάθε σπίτι καταλάμβανε μεγάλη περιοχή. Υπάρχουν επίσης πολλοί ανοιχτοί χώροι: πλατείες, σταυροδρόμια με δημόσια πηγάδια, τζαμιά με ευρύ περίβολο, εκτεταμένα νεκροταφεία κτλ. Οι δρόμοι δεν έχουν λάσπες και σε πολλούς υπάρχουν κληματαριές και άλλα δένδρα. Τα Γιάννινα του 1670 του Εβλιά Τσελεμπή δε φαίνεται να υστερούν από τα Γιάννινα που περιέγραψαν, 100 και 150 χρόνια αργότερα, οι Ευρωπαίοι περιηγητές της εποχής του Αλή πασά. Την ίδια εποχή, στο περιηγητικό βιβλίο των Spon και Wheeler (1967), τα Γιάννινα αναφέρονται ως πόλη πολυάνθρωπη και αξιόλογο εμπορικό κέντρο. Γάλλος προξενικός πράκτορας επισκέφτηκε στα 1702 τα Γιάννινα και γράφει ότι είναι μία πόλη «τόσο μεγάλη όσο σχεδόν και η Μασσαλία». Οι κάτοικοι της είναι κατά τα ¾ Έλληνες και πολύ καλοί έμποροι. Από το 1670 μέχρι το 1788, που στο Πασαλίκι των Ιωαννίνων ανέβηκε ο Αλή Πασάς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για ενέργειες που να δείχνουν ότι το Κάστρο υπέστη παρεμβάσεις και ο Αλή Πασάς άρχισε το 1815 την ριζική επισκευή-αναμόρφωσή του. Οι Αλεξάνδρα Παπασπύρου 21 21

22 εργασίες άρχισαν το 1815 και ολόκληρα τα εξωτερικά τείχη του είναι δικά του κατασκευάσματα. Το Κάστρο παρ όλο ότι έχουν περάσει 250 χρόνια από την κατάκτηση, έχει μείνει όπως το άφησαν οι δεσπότες της Ηπείρου (Βυζαντινοί και Φράγκοι). (Τα τείχη ήταν μαύρα και ραγισμένα) Ο ρόλος των τειχών στη Μεσαιωνική πόλη Η πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη κατά τους χρόνους του Μεσαίωνα κατέστησε τα τείχη τελείως απαραίτητα για την ασφαλή ανάπτυξη των πόλεων. Δεν υπήρχε πόλη χωρίς τείχη. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες πόλεις της Αγγλίας στις οποίες, λόγω μακροχρόνιων περιόδων ειρήνης, τα τείχη έχασαν τον κυρίαρχο αμυντικό τους ρόλο, απέκτησαν συμβολική σημασία και χρησίμευαν περισσότερο ως όριο για τον τελωνειακό δασμό των προϊόντων. Εκτός της αμυντικής λειτουργίας, τα τείχη έπαιζαν πολλαπλό ρόλο στη ζωή και την ανάπτυξη της Μεσαιωνικής πόλης: α. Αποτελούσαν το φυσικό όριο της πόλης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Mumford, με τη δύση του ήλιου τα τείχη έκλειναν και σφράγιζαν την πόλη διαχωρίζοντας τον έξω από το μέσα κόσμο. Οι πύλες των τειχών ήσαν τα σημεία συνάντησης του μέσα και του έξω κόσμου και αποτελούσαν χώρο κοινωνικών επαφών αλλά και οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο Zucker επισημαίνει ότι συχνά αγρότες των γειτονικών χωριών αλλά και οι έμποροι που έφθαναν στην πόλη, περνούσαν τις πύλες, σταματούσαν τις άμαξες, και πωλούσαν εκεί τα προϊόντα τους. Διότι αφενός, οι δρόμοι της Μεσαιωνικής πόλης δεν προσφερόταν για την κίνηση άμαξας και αφετέρου, οι πύλες ήταν χώρος διέλευσης και συγκέντρωσης πολλών ατόμων. β. Ο περίπατος πάνω στα τείχη ήταν δημοφιλής ψυχαγωγία. Το σχετικά μεγάλο ύψος των τειχών και η περιμετρική τους διάταξη γύρω από την πόλη δημιουργούσε μια πανοραμική θέα προς την πόλη και την περιβάλλουσα ύπαιθρο. γ. Επειδή η ανέγερση τειχών ήταν χρονοβόρα και πολυδάπανη εργασία, τα τείχη αποτελούσαν καθοριστικό όριο για την επέκταση της πόλης. Η οριζόντια επέκταση του ιστού δεν ήταν μια συνεχής διαδικασία αλλά μια διαδικασία κατά φάσεις, ώστε η επέκταση του ιστού να συμβαδίζει με την οικονομική δυνατότητα ανέγερσης νέων τειχών. Η χωροθέτηση των νέων τειχών δεν έπαιρνε υπόψη μόνον τις ανάγκες της συγκεκριμένης Αλεξάνδρα Παπασπύρου 22 22

23 χρονικής περιόδου αλλά προέβλεπε και τις μελλοντικές ανάγκες επέκτασης της πόλης. Η Φλωρεντία αποτελεί τυπικό παράδειγμα επέκταση πόλης κατά ομόκεντρους κύκλους με δύο Μεσαιωνικά περιτειχίσματα το 12ο και το 14ο αιώνα αντιστοίχως. Στην περίπτωση της πόλης των Ιωαννίνων τα τείχη δημιουργήθηκαν από την ανάγκη προστασίας μια απομακρυσμένης επαρχίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η φυσική ιδιομορφία του χώρου (βραχώδης χερσόνησος στη λίμνη) προσφέρεται για τέτοιου είδους ανάγκη. Το κάστρο είναι χτισμένο επάνω σε μια χερσόνησο που εισχωρεί στη λίμνη Παμβώτιδα και έχει έκταση γύρω στα μ2. Το έδαφός της είναι σχεδόν ομαλό και στο επίπεδο της λίμνης. Η χερσόνησος εξελίσσεται σε δύο βραχώδη υψώματα τις Β.Δ. και Ν.Α. Ακροπόλεις Κοινωνικό οικονομικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής Η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων αποκαλείται «Βιλαέτι», το οποίο κατά μία γενική εκτίμηση καταλαμβάνει γεωγραφική έκταση που είναι λίγο μεγαλύτερη από τη λεγόμενη «Παλαιά» Ήπειρο, όπως αποκαλούνταν το τμήμα της Χιμάρας (Ακροκεραύνια όρη). Αντίθετα, το τμήμα βόρια της Χιμάρας ονομαζόταν «Νέα» 7 Ήπειρος. Η έντονη οικολογική ομοιογένεια της «Νέας» και «Παλαιάς» Ηπείρου συντέλεσε ώστε η διαχωριστική γραμμή της Αλβανίας και της Ηπείρου, κατά το τέλος του 18 ου αι., να μην είναι σαφής. Η δυσκολία αυξανόταν μια και ο όρος Αλβανία για τις γεωγραφικές αντιλήψεις του δεύτερου μισού του 18 ου αι. ήταν συγκεχυμένος. Κατά το 18 ο και 19 ο αιώνα, στην περιοχή του Βιλαετίου διακρίνουμε τις επιρροές ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Το πρώτο, αποτελεί από τη μια η οθωμανική αυτοκρατορία (δευτερεύον υποσύστημα) και από την άλλη οι κοινωνικές και εθνικές ενότητες που δρουν σ αυτόν τον γεωγραφικό χώρο της δυτικής Βαλκανικής (κύριο υποσύστημα). Σ αυτό το εσωτερικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που αποτελεί έναν κοινωνικό σχηματισμό, κυριαρχεί η φεουδαρχία οθωμανικού τύπου, ενώ οι βασικές αμφίδρομες σχέσεις που συνδέουν το δευτερεύον με το κύριο σύστημα, είναι η φορολογία και η άσκηση εξουσίας, που και αυτές ποικίλλουν κατά τη διάρκεια του 19 ου αι. 7 Κατά την περίοδο του Διοκλητιανού ιδρύθηκε η επαρχία της «Νέας Ηπείρου» (Epirus Nova), που περιλάμβανε τη νότια του Δρίλωνα Ιλλυρία με πρωτεύουσα το Δυρράχιο. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 23 23

24 Το δεύτερο ή εξωτερικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα το αποτελούν από τη μια οι ξένες ευρωπαϊκές δυνάμεις που δρουν στην περιοχή, κυρίως Γαλλία, Αγγλία, Αυστρία και Ιταλία, με διαφορετική εμβέλεια κατά τη διάρκεια του αιώνα, και από την άλλη το νεοσύστατο μικρό ελληνικό κράτος (1832), που συνεχώς επεκτείνεται σε έκταση και επιρροή στη διάρκεια του 19 ου αι. Εσωτερικό και εξωτερικό σύστημα συνδέονται με πολύπλοκες αμφίδρομες ή όχι, σχέσεις, που και αυτές διαφοροποιούνται όσο εξελίσσεται ο αιώνας. Ως βασικές όμως διακρίνουμε τις εμπορικές εισαγωγές- εξαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών, τη διάδοση ιδεολογιών και εκσυγχρονισμού, τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, τη ροή κεφαλαίων, την παροχή προνομίων κτλ.. Το γεωγραφικό πεδίο της γεωπολιτικής και κοινωνικής δράσης στο Βιλαέτι Ιωαννίνων δεν αποτελεί σταθερή έκταση. Στο πλαίσιο των διοικητικών αλλαγών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουμε συχνά κατά το 19ο αιώνα προσαρτήσεις ή αφαιρέσεις μεγάλων γεωγραφικών τμημάτων από τα Βιλαέτια, που ήταν οι μεγαλύτερες οθωμανικές διοικητικές περιφέρειες. Ιδιαίτερα το Βιλαέτι Ιωαννίνων περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της Αλβανίας και της Ηπείρου, ή ακόμη κατά διαστήματα και άλλες περιοχές (π.χ. Καζά Λάρισας). Σ' αυτό οφείλεται η αναφορά μας στις εσωτερικές συνθήκες (Αλβανία, Ήπειρο) ή στις εξωτερικές συνθήκες (Οθωμ. Αυτοκρατορία, Ελλάδα κτλ.) του Βιλαετίου. Κατά τη διάρκεια του 19ου αι. στο Βιλαέτι Ιωαννίνων επικρατεί η φεουδαρχία οθωμανικού τύπου, ενώ στο γύρισμα του μέσου του αιώνα εμφανίζεται μια έντονη διαφοροποίηση από το πρώτο μισό σχετικά με κοινωνικούς, οικονομικούς, θεσμικούς και άλλους παράγοντες. Επίσης συμβαίνουν σημαντικά οικονομικά φαινόμενα, με άμεση συνέπεια στην οργάνωση του αστικού χώρου, όπως είναι το φαινόμενο των συντεχνιών. Ενώ στην περίοδο του Αλή-Πασά αυτές φτάνουν στο απόγειο της οικονομικής και κοινωνικής προσφοράς τους, μετά το πρώτο μισό του αι. ακολουθεί η συρρίκνωση τους, ενώ στο δεύτερο μισό του αι. η αποσύνθεση τους, με άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική και χωρική οργάνωση της πόλης. Στη διάρκεια του 1ου μισού του 19ου αι. κυριαρχεί στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο του Βιλαετίου το δευτερεύον κοινωνικό υποσύστημα και ειδικότερα η οθωμανική κοινωνική υποδομή. Κατά τη δεύτερη φάση (1858/ /1913) ο κοινωνικός σχηματισμός στρέφεται πλησιέστερα προς έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Παρόλο που εμφανίζεται προς Αλεξάνδρα Παπασπύρου 24 24

25 το τέλος της περιόδου η μισθωτή εργασία και ένα ολιγάριθμο στρώμα εργατών με παράλληλη αποσύνθεση της συντεχνιακής οργάνωσης εργασίας, δεν ακολουθούν γενικότερα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα για την αλλαγή του τρόπου παραγωγής. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται ως πλησίασμα για μια μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Στο διάστημα αυτό γίνονται κάποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού του κοινωνικού σχηματισμού που ήδη θεσμικά είχαν καθιερωθεί στο 1ο μισό του αιώνα. Τα σοβαρά όμως εσωτερικά προβλήματα δημιουργούν μια αδράνεια της κοινωνίας στην αποδοχή αυτών των τάσεων εκσυγχρονισμού. Σ' αυτό το διάστημα αποδεικνύεται ότι κυριαρχεί οικονομικά η ελληνική κοινωνική υποδομή στο βασικό πόλο των Ιωαννίνων. Παράλληλα, γίνονται φανερές οι επιρροές από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αλλά και τη δυτική Ευρώπη γενικότερα, στο πλαίσιο της βιομηχανικής επανάστασης Χωρική οργάνωση του οικισμού (17ος 19ος αιώνας) Η πόλη των Ιωαννίνων αποκτά πολεοδομική συγκρότηση οθωμανικού οικισμού κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, η οποία εκφράζεται με τις υπαίθριες και σκεπαστές αγορές, όπως τα Μπεζεστένια. Η αστική ανάπτυξη της πόλης έξω από τα όρια της αγοράς οργανώνεται με βάση τις συνοικίες ή τους μαχαλάδες. Ο κύριος άξονας ανάπτυξης του οικισμού συμπίπτει με τη βασική οδική αρτηρία (ΒΔ-ΝΑ κατεύθυνσης), που διέρχεται από το κέντρο του παζαριού. Στις δύο κύριες εισόδους της πόλης (βόρια, νότια) αρχίζουν ίσως να χωροθετούνται δραστηριότητες που απευθύνονται στους κατοίκους της υπαίθρου (π.χ. Αλογοπάζαρα, πώληση ξύλων κτλ.). Βασικής σημασίας λειτουργίας της πόλης, είναι τα νεκροταφεία που βρίσκονται διάσπαρτα στον αστικό ιστό, αλλά και τα διάφορα κτίρια όπως στρατώνες, νοσοκομεία, κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών κτλ. Η μετέπειτα εξέλιξη της οθωμανικής πόλης απεικονίζεται στον αριθμό των τζαμιών που φέρει. Ίδρυση ενός τζαμιού σημαίνει εστία ανάπτυξης για την γύρω περιοχή του, γιατί εκεί εκτελείται η θρησκευτικό-πολιτική, αλλά και πολιτιστική δραστηριότητα του μαχαλά. Στα τέλη του 17ου αι., αναφέρονται συνοικίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από έντεκα τζαμιά. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, στο τέλος του 18ου αι. έχει διαμορφωθεί οριστικά ο χαρακτήρας της οθωμανικής πόλης, που από τη μια έχει έναν επίσημο Αλεξάνδρα Παπασπύρου 25 25

26 χαρακτήρα στρατιωτικό-διοικητικού κέντρου με δημόσια και άλλα κτίρια, και από την άλλη την οικονομική διάσταση της πόλης που σχηματίζεται γύρω από την αγορά-παζάρι. Στις αρχές του 19ου αιώνα στην Ήπειρο, ο αστικός τρόπος ζωής και η αστική αρχιτεκτονική φτάνουν σε πλήρη ωριμότητα. Οι αρχιτεκτονικές μορφές των κελυφών έχουν συγγένεια με πρωταρχικές μορφές που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την Αρχαιότητα, το Βυζάντιο και την Οθωμανική περίοδο. Παράλληλα την ίδια εποχή εμφανίζεται η κατοικία, με αυτοτέλεια των επιμέρους στοιχείων της. Ειδικότερα τα Γιάννενα, που εμφανίζουν τοπική σημασία, κρατήθηκαν μακριά από τα μεγάλα κοινωνικά, ιδεολογικά, και καλλιτεχνικά ρεύματα που αναδιαρθρώνουν τη Δύση στο διάστημα , και χαρακτηρίζονται από παραδοσιακή διάρθρωση και δομή. Τα Γιάννενα υπέστησαν επίσης περιορισμένα τις κρατικές εκσυγχρονιστικές τάσεις της τελευταίας οθωμανικής περιόδου, ιδίως μετά από πυρκαγιές ή διανοίξεις οδών κτλ. Η αμυντική όμως λειτουργία του αστικού χώρου και η οργάνωση σε κλειστή εσωτερική διάταξη δε χάνεται τελείως. Εφόσον η σύνθεση του πληθυσμού είναι πολυεθνική (Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι κ.α.), οι εθνικοθρησκευτικές ομάδες του αστικού χώρου διατηρούν την αυτόνομη κοινωνική οργάνωση, δηλαδή τις ενότητες συνοικίες (μαχαλάδες). Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, οι λειτουργίες οργανώνονται κατά ομοειδείς δραστηριότητες, πράγμα που αντανακλά τις νησίδες επαγγελματιών (συντεχνίες). Έτσι ο κατασκευασμένος χώρος αποκτά μια οργανικότητα με ποικιλία στη σχέση: δρόμων, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και κτιρίων. Τελικά, εμφανίζεται ένα ενοποιημένο αστικό τοπίο, όπου τα επί μέρους στοιχεία του υποτάσσονται αρμονικά στο γενικό ιστό του οικισμού Τα Ιωάννινα στον 20 ο αιώνα. Η πρώτη εικοσαετία του 20 ου αιώνα αποτελεί για τις ελληνικές πόλεις μια κρίσιμη περίοδο αλλαγών και ανακατατάξεων. Υπό διαφορετική κυριαρχία σε Νότο και Βορρά, οι πόλεις βιώνουν τις συνέπειες των «εκσυγχρονιστικών» προγραμμάτων που υιοθέτησαν το νεοελληνικό κράτος και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην προσπάθειά τους ν ανταποκριθούν στις ευρύτερες, όσο και διαφορετικές για κάθε κρατική οντότητα, απαιτήσεις των καιρών. Σε διάστημα είκοσι χρόνων επέρχεται αυτό που από ορισμένους μελετητές Αλεξάνδρα Παπασπύρου 26 26

27 ονομάστηκε το «ήρεμο τέλος μια παλαιότερης εποχής» για τις πόλεις της Παλαιάς Ελλάδας και ταυτόχρονα το βίαιο τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας για της πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, και ως απόρροια των πολιτικών ζυμώσεων των χρόνων , ένας έντονος προβληματισμός εκδηλώνεται μεταξύ διανοουμένων, τεχνοκρατών και πολιτικών, που γεννά, από το 1914 και μετά, νέους θεσμούς για την οργάνωση και τη διαχείριση του χώρου. Τα Γιάννενα απελευθερώνονται το 1913 (Νέες Χώρες), από τον ελληνικό στρατό και σχεδόν ταυτόχρονα εγκαθίστανται προσωρινές γενικές διοικήσεις και ξεκινά, η προσπάθεια για την αναμόρφωση του οικιστικού πλέγματος του Ηπειρωτικού χώρου. Η πόλη των Ιωαννίνων μετά την προσάρτησή της, αποτελεί πόλη μεσαίου μεγέθους (άνω των κατοίκων). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ το 1913 τα Γιάννενα έχουν πληθυσμό , το 1920 ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε Η νέα εικόνα της πόλης που προτείνεται κρατά βέβαια υπάρχοντα χαρακτηριστικά φυσικά στοιχεία, χαράξεις δρόμων, σχήματα πλατειών. Προς την περιφέρεια και τις επεκτάσεις, το σχέδιο αποκτά την «κανονική» ορθογωνική μορφή, ενώ τα κτίσματα που αναπτύσσονται ελεύθερα στο χώρο εντάσσονται τώρα σε οικοδομικά τετράγωνα. Καθορίζονται ακόμη οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Επίσης στα Γιάννενα διανοίγονται μεγάλες διαμπερείς λεωφόροι, μέσα από τις δαιδαλώδεις γειτονιές. Στη συνέχεια του 20 ου αιώνα, τα Γιάννενα αντιμετωπίζουν, το φαινόμενο της ανταλλαγής πληθυσμών και της εισροής προσφύγων και μετέπειτα, τα αποτελέσματα του Β παγκοσμίου πολέμου και του Εμφυλίου. Το 1960, μετά απ όλες τις περιπέτειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την περιπέτεια του Εμφυλίου, τα Γιάννενα, όπως και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα δέχονται το μεγάλο κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης, με συνέπεια τη μεγάλη συσσώρευση πληθυσμού και την ανάγκη για στέγαση, που επιχειρήθηκε να λυθεί χωρίς ιδιαίτερο πολεοδομικό και νομικό πλαίσιο με πρακτικές όπως αυτή της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης και της αντιπαροχής. Συνέπειες των παραπάνω καταγράφονται μέχρι σήμερα στην εικόνα της πόλης και οι παραπάνω πρακτικές συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον αστικό ιστό της. Αλεξάνδρα Παπασπύρου 27 27

28 Κεφάλαιο Β Αλεξάνδρα Παπασπύρου 28 28

29 Β Κεφάλαιο 1. Σημερινή θέση του Δήμου Ιωαννιτών στο ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο Ο Δήμος Ιωαννιτών καταλαμβάνει μικρό μέρος στο κεντρικό τμήμα του Νομού Ιωαννίνων. Η συνολική έκταση του Δήμου ανέρχεται σε στρέμματα και αντιπροσωπεύει το 1% της συνολικής έκτασης του Νομού Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια περιοχή πεδινή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Με βάση την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε κατοίκους, που αντιπροσωπεύει το 66% του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου, 41,2% του Νομού και 19,8% της Περιφέρειας. Ο Δήμος κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά στο πληθυσμιακό μέγεθος ανάμεσα στους 28 Δήμους και τις 13 κοινότητες του Νομού. Η μικτή πυκνότητα του Δήμου Ιωαννιτών είναι εντυπωσιακά υψηλότερη της αντίστοιχης της Περιφέρειας Ηπείρου, με ακόμα υψηλότερη τη μικτή πυκνότητα του Δ.Δ. Ιωαννιτών. Πίνακας 1. Μικτή πυκνότητα του Δήμου Ιωαννιτών, του Νομού Ιωαννίνων και της Περιοχή Περιφέρειας Ηπείρου Πληθυσμός 2001 Έκσταση (τ.χλμ.) 1991 Πυκνότητα (BRUTTO) (ατ./τ.χλμ.) Δ.Δ. Ιωαννιτών Λοιπά Δ.Δ. Δήμου Ιωαννιτών Δήμος Ιωαννιτών Νομός Ιωαννίνων Ήπειρος Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού 2001 & ΕΣΥΕ, Κατανομή της εκτάσεως της Ελλάδας κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως, Απογραφή 1991, Αθήνα 1996 Περίπου το 40% της έκτασης του Δήμου καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι, ενώ το 1/4 καλύπτεται από τους οικισμούς. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το Νομό είναι 55,1% και 3,5%. Τα δάση καλύπτουν 7,6% της έκτασης του Δήμου, ποσοστό που ανέρχεται στο 29,5% για το σύνολο του Νομού. Το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι καλλιεργούμενες Αλεξάνδρα Παπασπύρου 29 29

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι).

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι). Γεωγραφικά στοιχεία και κλίμα. Τα κυριότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του νομού Ιωαννίνων είναι οι ψηλές επιμήκεις οροσειρές και οι στενές κοιλάδες. Το συγκεκριμένο μορφολογικό ανάγλυφο οφείλεται αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 6 Ο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο του μαθήματος η περιοχή της Μορφολογίας προτείνει το σχεδιασμό μικρού φοιτητικού ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Φρούριο της Καντάρας. Κατεχόμενη Κύπρος

Το Φρούριο της Καντάρας. Κατεχόμενη Κύπρος Το Φρούριο της Καντάρας Κατεχόμενη Κύπρος Εισαγωγή Το φρούριο της Καντάρας αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικά κάστρα κτισμένα πάνω στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου στην επαρχία Αμμοχώστου στην κατεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 Φοιτητής : Λιούμπας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατία της νότιας Ευρώπης. Επιφάνεια: τ.χμ Πληθυσμός: κατ. Πρωτεύουσα: Ρώμη. Γλώσσα: επίσημη η ιταλική.

Δημοκρατία της νότιας Ευρώπης. Επιφάνεια: τ.χμ Πληθυσμός: κατ. Πρωτεύουσα: Ρώμη. Γλώσσα: επίσημη η ιταλική. ΙΤΑΛΙΑ Δημοκρατία της νότιας Ευρώπης. Επιφάνεια: 301.230 τ.χμ Πληθυσμός: 58.057.477 κατ. Πρωτεύουσα: Ρώμη. Γλώσσα: επίσημη η ιταλική. Ανάμεσα στις αλλόγλωσσες ομάδες είναι η γερμανική, η αλβανική, η ελληνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Περιβαλλοντική ομάδα σχ. έτος 2015-2016 Υπεύθυνοι καθηγητές: o Λινάρδος Νικόλαος o Αθανασόπουλος Λάμπρος o Διαμαντής Παντελής o Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΖΕΚΟΣ II ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Τα όρια του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου ως τον 9ο αιώνα. Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o2p 2.html I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Στόχοι του προγράμματος Να γνωρίσουμε τα κυριότερα κάστρα της Ελλάδας και να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελούν κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Εισαγωγή Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δημοτικό κοιμητήριο της Βάρης βρίσκεται στη θέση «Ασύρματος» της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Ηπείρου, παρά τις επιμέρους τοπικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες, εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις ορεινές περιοχές. Οι μορφές των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Πόλη: Οικισμός μόνιμου χαρακτήρα με μικρό ή μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, δομημένος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη ζωή των κατοίκων της. Οικισμός: Κατοικημένη περιοχή, οριοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Εισαγωγικά: ΟΡΙΣΜΟΣ: Με τον όρο μυκηναϊκός πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της ΎστερηςΕποχήςτουΧαλκούαπότο1600-1100 π. Χ. που αναπτύχθηκε κυρίως στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση

Περιφέρεια Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Περιφέρεια Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση Ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή Πρώτη οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ Η Γαλλία είναι μία μεγάλη χώρα της δυτικής Ευρώπης. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 66,6 εκατομμύρια και το νόμισμα της είναι το ευρό.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις «Μόνη Έμβασις»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο οικισμός του Σουλίου έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος και κατοικούν εκεί λίγες οικογένειες κτηνοτρόφων.

Ο οικισμός του Σουλίου έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος και κατοικούν εκεί λίγες οικογένειες κτηνοτρόφων. ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΣΗΜΕΡΑ Σήμερα η κοινότητα Σουλίου είναι ο τέταρτος σε έκταση Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Θεσπρωτίας (93.230 στρέμματα). Έχει πληθυσμό λιγότερο από 1.000 κατοίκους, καθώς η ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας»

ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας» ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας» Εξοπλισµός: Εργαστήριο Η/Υ Στόχοι: Οι µαθητές να µπορούν να: -εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε εδώ την απάντησή σας

Σημειώστε εδώ την απάντησή σας Μάντεψε... Της Θεσσαλονίκης είναι λευκός, της Πίζας γέρνει ελαφρώς. Τι είναι; Σημειώστε εδώ την απάντησή σας 1 Πάμε να δούμε τον παρακάτω πύργο, ο οποίος βρίσκεται στην Παραμυθιά της Θεσπρωτίας. Μαντέψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή 77.5 7 5.0 85. 0 85. 0 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΦΥΓΚΑ 814973 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Αστικός σχεδιασµός: 1. Οργάνωση σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 2 ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ Τμήμα: ΒΨ Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ελληνιτάκη Βασιλική Φατσέα Μαρία Τούρκικα Μετόχια Άρχισαν να δημιουργούνται μετά την κατάκτηση των Χανίων από τους Τούρκους

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μάθημα 1: Οι έννοιες και θέση 1. Τι ονομάζεται σχετική θέση ενός τόπου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Πότε ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα