Οδηγίες χρήσης Αναρτώμενα αναστρεφόμενα άροτρα (Super-)Albatros / - (Hydro)Avant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης Αναρτώμενα αναστρεφόμενα άροτρα (Super-)Albatros / - (Hydro)Avant"

Transcript

1 Αρ. παραγγελίας EL02 Οδηγίες χρήσης Αναρτώμενα αναστρεφόμενα άροτρα (Super-)Albatros / - (Hydro)Avant

2 Οδηγίες χρήσης Αναρτώμενα αναστρεφόμενα άροτρα Albatros / - Avant / - HydroAvant Super-Albatros / - Avant / - HydroAvant Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά και να τηρήσετε τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας ("Για την ασφάλειά σας"). Ο χειριστής πρέπει να εξειδικευθεί μέσω εκπαίδευσης στη χρήση, τη συντήρηση και τις απαιτήσεις ασφαλείας και να ενημερωθεί για τους κινδύνους που υπάρχουν. Μεταβιβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και στους υπόλοιπους χρήστες. Πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και οι λοιποί, γενικώς αναγνωρισμένοι κανόνες στο πλαίσιο της τεχνικής ασφάλειας, της ιατρικής της εργασίας και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Προσέξτε τα προειδοποιητικά σήματα! (DIN 4844-W9) Στις παρούσες οδηγίες, οι υποδείξεις που φέρουν αυτό το σήμα και τα προειδοποιητικά σήματα στο μηχάνημα υποδηλώνουν ότι υπάρχει κίνδυνος! Προσοχή - Το σύμβολο περιλαμβάνει υποδείξεις ασφαλείας που αν δεν τηρηθούν μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για το μηχάνημα και τη λειτουργία του. Υπόδειξη - Το σύμβολο υποδηλώνει κάποια ιδιαιτερότητα του μηχανήματος, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος. Απώλεια της εγγύησης Το μηχάνημα προορίζεται αποκλειστικά για τη συνήθη χρήση στις αγροτικές εργασίες. Μια άλλη χρήση είναι αντίθετη προς τις προδιαγραφές και δεν παρέχεται εγγύηση για τις ζημιές που προκύπτουν από αυτήν. Στην προδιαγραφόμενη χρήση περιλαμβάνεται επίσης η τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής καθώς και η αποκλειστική χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών. Κατά τη χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ή/ και εξαρτημάτων (αναλώσιμα και ανταλλακτικά), που δεν έχουν εγκριθεί από την εταιρεία Rabe, παύει κάθε εγγύηση. Οι αυθαίρετες επισκευές ή/και τροποποιήσεις στο μηχάνημα καθώς και η χρήση χωρίς επίβλεψη αποκλείουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές. Ενδεχόμενα προβλήματα κατά την παράδοση (φθορές από τη μεταφορά, πληρότητα) πρέπει αμέσως να αναφέρονται εγγράφως. Αξιώσεις για εγγύηση όπως και όροι της εγγύησης που πρέπει να τηρηθούν ή εξαιρέσεις από την εγγύηση ορίζονται σύμφωνα με τους όρους παράδοσής μας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

3 Πίνακας Περιεχομένων Διάταξη των προειδοποιητικών σημάτων στο μηχάνημα...4 Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων...6 Για την ασφάλειά σας...8 Δεδομένα μηχανήματος...3 Τοποθέτηση...4 Σύζευξη υδραυλικών σωλήνων...5 Δοκιμή περιστροφής...5 Προρύθμιση...6 Χρήση στον αγρό...8 Βάθος λειτουργίας...8 Κλίση / Επικλινής θέση...8 Σημείο έλξης και πλάτος λειτουργίας πρώτου σώματος...9 Ρύθμιση πλάτους κοπής...20 Επεκτάσεις αναστρεπτήρα...20 Βραχίονας για ρυμουλκούμενο άροτρο...2 Μηχάνημα τοποθέτησης λιπάσματος / Προϋνίο Αναστρεπτήρες...22 Δισκομάχαιρο...23 Υπεδάφειο άροτρο...23 Σταβάρι-Προστασία έναντι υπερφόρτωσης...24 Αυτόματη ασφάλεια από πέτρες HydroAvant και Avant...25 Ασφάλεια από πέτρες με ελατήρια Avant...25 Θέση μεταφοράς...26 Μεταφορά με ρόδα πολλαπλών χρήσεων...26 Μετάβαση σε θέση λειτουργίας...26 Ακινητοποίηση αρότρου...27 Συντήρηση...28 Προσοχή / Μεταφορά...30 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

4 Διάταξη των προειδοποιητικών σημάτων στο μηχάνημα Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

5 Διάταξη των προειδοποιητικών σημάτων στο μηχάνημα Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

6 Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων Γενικά Τα προειδοποιητικά σήματα υποδεικνύουν πιθανά επικίνδυνα σημεία. Δίνουν υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία του μηχανήματος. Τα προειδοποιητικά σήματα αποτελούν βασικό στοιχείο του μηχανήματος. Διατηρείτε πάντα ευανάγνωστα τα προειδοποιητικά σήματα (χωρίς ρύπους) ενώ σε περίπτωση που καταστραφούν θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε - πρέπει να αγοράζονται από την εταιρεία Rabe [για αριθμό παραγγελίας: βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών]. Πριν τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, Τηρείτε τις υποδείξεις ασφάλειας. Τηρείτε τις υποδείξεις μεταφοράς και συναρμολόγησης Ο συσσωρευτής πίεσης βρίσκεται υπό πίεση. Η αφαίρεση και η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο τεχνικό εγχειρίδιο Δεν επιτρέπονται επιβάτες επάνω στο μηχάνημα κατά την εργασία και μεταφορά. Μπορείτε να εισέρχεστε στην αποβάθρα / πλατφόρμα μόνο όταν το μηχάνημα είναι ακινητοποιημένο - τοποθετημένο ή στηριγμένο με ασφάλεια. Προσέξτε τη θέση της στρόφιγγας διακοπής Κατά τη μεταφορά σε δρόμο βάλτε τη στη θέση ασφάλισης. Κατά την εργασία ανοίξτε τη στρόφιγγα διακοπής Κρατάτε απόσταση Το άροτρο γυρίζει και περιστρέφεται. Μην παραμένετε στην περιοχή περιστροφής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

7 max. 000/min max. 200 bar Πίεση λειτουργίας / Συχνότητα περιστροφής Η πίεση λειτουργίας της υδραυλικής εγκατάστασης πρέπει να ανέρχεται το πολύ σε 200 bar! Η συχνότητα περιστροφής της μονάδας ελκυστήρα πρέπει να ανέρχεται το πολύ σε 000 περ/λεπτό! Κίνδυνος σύνθλιψης σε περίπτωση παραμονής μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος Κατά τη σύνδεση της διάταξης του μηχανήματος στο τρακτέρ δεν πρέπει να βρίσκονται άτομα μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος! Κατά την ενεργοποίηση του εξωτερικού χειρισμού για την τοποθέτηση τριών σημείων μην εισέρχεστε μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος. Πριν τη ρύθμιση, τη συντήρηση ή την επισκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης Τηρείτε τις υποδείξεις ασφάλειας. Τηρείτε τις υποδείξεις ρύθμισης και συναρμολόγησης Μετά την πρώτη χρήση σφίξτε όλες τις βίδες Ελέγχετε τακτικά τη σταθερότητα των βιδών. Για τις ειδικές ροπές σύσφιξης βλέπε οδηγίες χρήσης ή/και κατάλογο ανταλλακτικών. Χρησιμοποιήστε ροπόκλειδο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

8 Για την ασφάλειά σας Γενικά Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε για τη δική σας ασφάλεια! Η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Κάποιες υποδείξεις δεν αφορούν το παραδιδόμενο μηχάνημα. Η σύνοψη των υποδείξεων σάς θυμίζει κάποιους κανόνες ασφαλείας που συχνά δεν τηρούνται ακούσια κατά την καθημερινή χρήση των μηχανημάτων. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα άτομο μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος. Επίσης κατά την ενεργοποίηση του υδραυλικού εξωτερικού χειρισμού μην εισέρχεστε μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος! Κίνδυνος τραυματισμού! Θέστε την υδραυλική διάταξη του τρακτέρ πριν από τη σύνδεση και την αποσύνδεση στη θέση ελέγχου! Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία ελέγχετε το τρακτέρ και το μηχάνημα όσο αφορά την ασφάλεια λειτουργίας και κυκλοφορίας. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την "ασφάλεια"! Προσέχετε ώστε να υπάρχει ασφάλεια κατά την οδήγηση. Τοποθετήστε τα κατάλληλα μπροστινά βάρη στο τρακτέρ! Στην περιοχή της εγκατάστασης τριών σημείων υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού στα σημεία σύνθλιψης και κοπής! Κατά την εκκίνηση ή πριν από το χειρισμό του μηχανήματος προσέχετε να μην υπάρχει κανείς στην περιοχή του μηχανήματος! Απαγορεύεται η επιβίβαση και η μεταφορά επάνω στο μηχάνημα καθώς και η παραμονή στην επικίνδυνη περιοχή! Κρατάτε απόσταση! Πριν φύγετε από το τρακτέρ χαμηλώστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί εκκίνησης! Διεξάγετε εργασίες ρύθμισης και συντήρησης μόνο όταν το μηχάνημα είναι κατεβασμένο! Κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τοποθετημένες όλες οι διατάξεις προστασίας! Σε περίπτωση πολύ έντονης κλίσης (σε ισοϋψή γραμμή) προσέξτε το κέντρο βάρους κατά την εκσκαφή. Κατά τη μεταφορά, ασφαλίστε έναντι ακούσιου χειρισμού τη μονάδα ελέγχου του υδραυλικού συστήματος του τρακτέρ! Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από μακροχρόνια μη χρήση, ελέγχετε όλα τα έδρανα για επαρκή λίπανση και όλες τις βίδες για σταθερότητα! -μέγιστο μήκος συρμού (τρακτέρ+μηχάνημα) 2 m -πλάτος 2,55 m μέγιστο 3 m -μέγιστο ύψος 4 m -μέγιστο συνολικό βάρος του συρμού 6t από τους οποίους 20% στον μπροστινό άξονα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

9 . Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Το μηχάνημα προορίζεται αποκλειστικά για τη συνήθη χρήση στις αγροτικές εργασίες (χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές). Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση θεωρείται ως αντίθετη προς τις προδιαγραφές. Για ζημιές που προκύπτουν από χρήση που δεν βασίζεται στις προδιαγραφές δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής. Τον κίνδυνο αναλαμβάνει αποκλειστικά ο χρήστης. Στην προδιαγραφόμενη χρήση περιλαμβάνεται επίσης η τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση, η συντήρηση και η επισκευή του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα που διαθέτουν την ανάλογη εξοικείωση και έχουν ενημερωθεί σχετικά με τους κινδύνους. Μεταβιβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και στους υπόλοιπους χρήστες. Πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και οι λοιποί, γενικώς αναγνωρισμένοι κανόνες στο πλαίσιο της τεχνικής ασφάλειας, της ιατρικής της εργασίας και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις στο μηχάνημα αποκλείουν κάθε ευθύνη του κατασκευαστή για ζημιές που μπορεί να προκληθούν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

10 2. Γενικές τεχνικές υποδείξεις ασφαλείας και διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία, ελέγχετε το μηχάνημα και το τρακτέρ για ασφάλεια κυκλοφορίας και ασφάλεια λειτουργίας! Τηρείτε τις γενικά ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων! Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στο μηχάνημα δίνουν σημαντικές οδηγίες για ακίνδυνη λειτουργία. Η τήρησή τους ενισχύει την ασφάλειά σας! Θυμηθείτε ότι πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε εθνικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας όταν χρησιμοποιείτε το δημόσιο οδικό δίκτυο! Εξοικειωθείτε πριν από την έναρξη της εργασίας με όλες τις διατάξεις και τα στοιχεία χειρισμού, καθώς και με τη λειτουργία αυτών. Θα είναι πολύ αργά να το πράξετε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας! Τα ρούχα του χρήστη πρέπει να είναι εφαρμοστά. Τα φαρδιά και χαλαρά ρούχα πρέπει να αποφεύγονται! Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς διατηρείτε καθαρή τη μηχανή! Ελέγχετε πριν από τη θέση σε λειτουργία το χώρο πέριξ του μηχανήματος (προσοχή στα παιδιά)! Σιγουρευτείτε ότι έχετε επαρκή ορατότητα! Δεν επιτρέπονται επιβάτες επάνω στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά τη μεταφορά του μηχανήματος! Συνδέετε το μηχάνημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές στους προβλεπόμενους μηχανισμούς! Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση μηχανημάτων στο/από το τρακτέρ! Τοποθετείτε τις διατάξεις στήριξης στην εκάστοτε κατάλληλη θέση κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση! (Ευστάθεια!) Τοποθετείτε τα βάρη πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές στα προβλεπόμενα σημεία σταθεροποίησης! Τηρείτε τα επιτρεπτά αξονικά βάρη, τα συνολικά βάρη και τις διαστάσεις μεταφοράς! Τοποθετείτε και ελέγχετε τον εξοπλισμό μεταφοράς, όπως π.χ. το φωτισμό, τις προειδοποιητικές και προστατευτικές διατάξεις! Τα ρυθμιστικά σκοινιά για τις ταχείες συνδέσεις πρέπει να κρέμονται χαλαρά και να μην λύνονται από μόνα τους όταν βρίσκονται χαμηλά! Κατά τη διάρκεια της πορείας μην εγκαταλείπετε ποτέ τη θέση του οδηγού! Η οδική συμπεριφορά, η ικανότητα οδήγησης και πέδησης επηρεάζονται από τις συνδεδεμένες ή προσαρτημένες μηχανές και τα βάρη έρματος. Για αυτό προσέχετε ώστε να υπάρχει επαρκής ικανότητα οδήγησης και πέδησης! Στις στροφές λαμβάνετε υπόψη σας το μεγάλο άνοιγμα και την αδρανή μάζα του μηχανήματος! Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα μόνο όταν είναι τοποθετημένες όλες οι διατάξεις ασφαλείας και βρίσκονται σε θέση προστασίας! Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο εργασίας! Μην κάθεστε στην περιοχή περιστροφής του μηχανήματος! Υπάρχουν επικίνδυνα σημεία σε μέρη του μηχανήματος που λειτουργούν με εξωτερική κινητήρια δύναμη (π.χ. υδραυλικά)! Πριν εγκαταλείψετε το τρακτέρ τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί εκκίνησης! Ανάμεσα στο τρακτέρ και το μηχάνημα δεν πρέπει να παραμένει κανένας χωρίς να είναι ασφαλισμένο το όχημα για να μην κυλίσει με φρένο ακινητοποίησης ή/ και με τάκο! Ασφαλίστε στη θέση μεταφοράς το αναδιπλούμενο πλαίσιο και τις διατάξεις εκσκαφής! Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 0

11 2. Αναρτώμενα μηχανήματα Πριν την τοποθέτηση και αφαίρεση μηχανημάτων στην ανάρτηση τριών σημείων: Τοποθετήστε τη διάταξη χειρισμού έτσι ώστε να αποκλείεται η ακούσια ανύψωση ή το ακούσιο κατέβασμα! Κατά την τοποθέτηση τριών σημείων οι κατηγορίες τοποθέτησης στο τρακτέρ και στο μηχάνημα πρέπει οπωσδήποτε να ταυτίζονται ή να εναρμονιστούν! Στην περιοχή του στελέχους των τριών σημείων υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού από τα σημεία σύνθλιψης και κοπής! Κατά την ενεργοποίηση του εξωτερικού χειρισμού για την τοποθέτηση τριών σημείων μην εισέρχεστε μεταξύ τρακτέρ και μηχανήματος! Στη θέση μεταφοράς του μηχανήματος προσέχετε να υπάρχει πάντα επαρκής πλευρική ασφάλιση του στελέχους τριών σημείων του τρακτέρ! Κατά την οδική κυκλοφορία με ανυψωμένο μηχάνημα ο μοχλός χειρισμού πρέπει να ασφαλίζεται προκειμένου να μην κατέβει! Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

12 2.3 Υδραυλικό σύστημα Το υδραυλικό σύστημα βρίσκεται υπό υψηλή πίεση! Κατά τη σύνδεση των υδραυλικών κυλίνδρων και μοτέρ πρέπει να προσέχετε τη σύμφωνη με τις προδιαγραφές σύνδεση των υδραυλικών σωλήνων! Προσέχετε κατά τη σύνδεση των υδραυλικών σωλήνων να μην υφίσταται πίεση στην υδραυλική εγκατάσταση τόσο του τρακτέρ όσο και του μηχανήματος! Στις υδραυλικές λειτουργικές συνδέσεις ανάμεσα στο τρακτέρ και το μηχάνημα οι σύνδεσμοι σύνδεσης και τα βύσματα πρέπει να φέρουν σήμανση προκειμένου να αποφεύγονται οι λανθασμένοι χειρισμοί! Αν υπάρξει λάθος στις συνδέσεις μπορεί να έχουμε αντίθετη λειτουργία (π.χ. ανύψωση/κατέβασμα) - Κίνδυνος ατυχήματος! Ελέγχετε τακτικά τις υδραυλικές σωληνώσεις και σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς λόγω μακροχρόνιας χρήσης αντικαταστήστε τις! Οι ανταλλακτικές σωληνώσεις πρέπει να αντιστοιχούν στις τεχνικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του μηχανήματος! Κατά την έρευνα για τον εντοπισμό σημείων διαρροής χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα βοηθητικά μέσα, λόγω κινδύνου σοβαρού τραυματισμού! Υγρά που εκτοξεύονται με υψηλή πίεση (υδραυλικό λάδι) μπορούν να εισχωρήσουν στο δέρμα και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς! Σε περίπτωση τραυματισμού ειδοποιήστε άμεσα γιατρό! Κίνδυνος μόλυνσης! Πριν από τις εργασίες στο υδραυλικό σύστημα χαμηλώστε το μηχάνημα, εκτονώστε την πίεση στο σύστημα, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί εκκίνησης! 2.4 Συντήρηση Προχωρήστε στις εργασίες επισκευής, συντήρησης και καθαρισμού όπως και στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών μόνο αφού έχει διακοπεί η λειτουργία και δεν λειτουργεί ο κινητήρας! Βγάλτε το κλειδί εκκίνησης! Ελέγχετε τακτικά τη σταθερή εφαρμογή βιδών και περικοχλίων και διορθώνετε όπου χρειαστεί! Στις εργασίες συντήρησης με ανασηκωμένο το μηχάνημα ασφαλίζετε πάντα με τα κατάλληλα στοιχεία υποστήριξης! Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία και γάντια για να αντικαταστήσετε εργαλεία λειτουργίας με κόψεις! Απορρίπτετε σωστά τα λάδια, τα γράσα και τα φίλτρα! Κατά την εργασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση αποσυνδέετε πάντα την παροχή ρεύματος! Κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροκόλλησης στο τρακτέρ και στα προσαρτημένα μηχανήματα αποσυνδέετε το καλώδιο στη γεννήτρια και την μπαταρία! Τα ανταλλακτικά πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις καθορισμένες τεχνικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του μηχανήματος! Γι' αυτό, για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε αυθεντικά ανταλλακτικά! Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 2

13 Δεδομένα μηχανήματος Αριθμός αυλακιών Τύπος ** Βάρος περίπου kg* (για τρακτέρ έως περίπου kw/ps) Ύψος πλαισίου (cm) Απόσταση σώματος (cm) Πλάτος κοπής ανά σώμα (cm) Albatros (78 / 865 Albatros Avant ) 45 (88 / 20) / ,36,4, 46 Albatros 0 M 700 (78 / 870 Albatros Avant 0 M 90 05) 50 (88 / 20) / ,39,44, 49 Albatros (88 / (03 / Albatros Avant ) 40) (8 / 60) - 75/ ,37,42, 47 Albatros HydroAvant 20 S Albatros 20 M Albatros Avant 20 M 030 (88 / (03 / ) 40) 565 Albatros HydroAvant 20 MS (8 / 60) - 75/ ,40,45, 50 Albatros Albatros Avant (8 / 60) 75 Albatros HydroAvant (33 / 80) / ,37,42, 47 Albatros 40 M Albatros Avant 40 M 30 (03 (8 / / 45 60) 40) 725 Albatros HydroAvant 40 M (33 / 80) / ,40,45, 50 Super-Albatros Super-Albatros Avant (40 / (55 / ) 20) - Super-Albatros HydroAvant (70 / 230) 80 75/ ,37,42, 47 Super-Albatros 40 M Super-Albatros Avant 40 M (40 / (55 / ) 20) - Super-Albatros HydroAvant 40 M (70 / 230) 80 75/ ,40,45, 50 * ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του σώματος, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. ** Albatros 0 για Κατ.II, Albatros 20/40 για Κατ.II, III ή III μικρού μήκους, Super-Albatros για Κατ.III ή III μικρού μήκους (Άξονας κάτω βραχίονα με δυνατότητα αλλαγής). Albatros με ασφάλεια κοπής Albatros Avant με ασφάλεια από πέτρες με ελατήριο Albatros HydroAvant με Hydro ασφάλεια από πέτρες Στάθμη ηχητικής πίεσης: < 70 db (A) Εξοπλισμός: Πλαίσιο 0, 20 ή/και 40 mm, 4-πλή ρύθμιση πλάτους κοπής, υδραυλική περιστροφή διπλής δράσης, μηχανική ρύθμιση σημείου έλξης ή υδραυλική σε διάταξη περιστροφής πλαισίου, προσαρμογή πλάτους κοπής πρώτου σώματος μέσω παράλληλης μετάθεσης με άτρακτο ή μέσω υδραυλικού συστήματος (όχι υδρ. 0er ). Πρόσθετος εξοπλισμός: Μηχάνημα τοποθέτησης λιπάσματος/μηχάνημα φύτευσης καλαμποκιού (περίπου 26 ή/και 33 kg ανά ζεύγος), αναστρεπτήρες (περίπου 4 kg), δισκομάχαιρο με ή χωρίς δόντια (περίπου 45 kg, με ανάρτηση 52 kg), υνιά (περίπου 6 kg), Υπεδάφειο άροτρο (περίπου 26 kg), τροχός ρύθμισης βάθους μεταλλικός ή με ελαστικό (περίπου 85 kg), ρόδα πολλαπλών χρήσεων (περίπου 35 kg), βραχίονας (περίπου 60 kg, σε Avant/HydroAvant 0 kg), μπάρα φώτων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 3

14 Τοποθέτηση Προσέξτε να υπάρχουν οι ίδιες διαστάσεις σύνδεσης (κατ.: τρακτέρ/μηχάνημα). Τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα του τρακτέρ στο ίδιο ύψος και μετά την τοποθέτηση περιορίστε τον πλευρικό τζόγο. Για μεταφορά πρέπει πλευρικά να είναι σταθερό. 2 Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών του τρακτέρ και φροντίστε να υπάρχει κενό μεταξύ των ελαστικών. Η απόσταση πρέπει να είναι περίπου η ίδια μπροστά και πίσω, οι εσωτερικές πλευρές των ελαστικών πρέπει να ευθυγραμμίζονται (2/). Η πίεση λειτουργίας της υδραυλικής εγκατάστασης πρέπει να ανέρχεται το πολύ σε 200 bar! Τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα στο ίδιο ύψος. 2 Τοποθετήστε τον άξονα του κάτω βραχίονα (3/) έτσι ώστε το άροτρο να είναι επαρκώς ανυψωμένο ή κατά την έλξη να ταιριάζει η θέση του κάτω βραχίονα - σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του τρακτέρ. 3 Τοποθετήστε τον άνω βραχίονα στην κεφαλή του αρότρου έτσι ώστε κατά τη λειτουργία να σηκώνεται εύκολα στο αρότρου (ασφαλίστε έναντι συστροφής το βύσμα του άνω βραχίονα) - βλέπε 4/, στην άλλη πλευρά το δίσκο και την περόνη ασφαλείας). Ασφαλίστε σωστά τη διάταξη σύζευξης (στέλεχος τριών σημείων). 4 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 4

15 Σύζευξη υδραυλικών σωλήνων (Χρώμα προστατευτικού καλύμματος): Περιστροφή διπλής δράσης μονάδα ελέγχου (κόκκινο), στη λειτουργία "Ανύψωση" ο σωλήνας επισημαίνεται από τη σύνδεση κυλίνδρου P στον κύλινδρο. Υπάρχει και δυνατότητα σύνδεσης σε μονάδα ελέγχου απλής δράσης συν ξεχωριστή επιστροφή στη δεξαμενή - Σωλήνας από τη σύνδεση κυλίνδρου T. Σε αυτή την περίπτωση, για τον υδραυλικό βραχίονα απαιτείται μια πρόσθετη μονάδα ελέγχου απλής δράσης. Προσαρμογή πλάτους πρώτου σώματος διπλής δράσης μονάδα ελέγχου (μπλε), HydroAvant μονάδα ελέγχου απλής δράσης (λευκό). 2 3 Δοκιμή περιστροφής Ανυψώστε το άροτρο. Σηκώστε ψηλά τα υποστηρίγματα. Κρατήστε τη μονάδα ελέγχου στην "Ανύψωση" μέχρι να περιστραφεί το άροτρο και να ακουμπήσει στην άτρακτο (3/2) ή σε περίπτωση διάταξης περιστροφής πλαισίου να περιστραφεί πλήρως προς τα έξω - στη συνέχεια βάλτε τη μονάδα χειρισμού στη "Νεκρά". Μετά από 8 δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει μια νέα περιστροφή - Βάλτε πάλι τη μονάδα ελέγχου στην "Ανύψωση". Αν η μονάδα ελέγχου μπει για λίγο στο "Κατέβασμα" μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως με μια νέα περιστροφή. Αν κατά την περιστροφή διαπιστώσετε ότι το άροτρο δεν έχει ανυψωθεί αρκετά (ακόμα και αν έχει τοποθετηθεί ο άξονας του κάτω βραχίονα), τότε χρειάζεται να μειωθεί το ύψος των ράβδων ανύψωσης του στελέχους τριών σημείων. Αν αυτό δεν επαρκεί, τότε τοποθετήστε πιο ψηλά τον άνω βραχίονα στο άροτρο. Προσέξτε ώστε όταν το άροτρο είναι ανυψωμένο - και κατά την περιστροφή - να μη χτυπάει ποτέ σε άλλα αντικείμενα, π.χ. στο ανοιγμένο πίσω παρμπρίζ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 5

16 Προρύθμιση Το σημείο έλξης (6/Z) και το πλάτος λειτουργίας του πρώτου σώματος (6/B) μπορούν να ρυθμιστούν από πριν στο αγρόκτημα κατά προσέγγιση. Η ακριβής ρύθμιση γίνεται στη συνέχεια κατά τη χρήση. Στο κέντρο ρύθμισης είναι εμφανώς τοποθετημένες και οι δύο διατάξεις ρύθμισης και πρέπει να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ε D. Σημείο έλξης: τοποθετήστε τις διατάξεις του σώματος με εντατήρα (8/) ή κύλινδρο (αναστολέας 7/) προς την κατεύθυνση κίνησης παράλληλα με τον περιστρεφόμενο άξονα. 5 Κατά προσέγγιση μήκος τοποθέτησης (6/D) ανά πλάτος κοπής: Πλαίσιο 0 (../Τύπος M) 32/34 36/39 4/44 46/49 πλαίσιο 20- και 40 33/35 37/40 42/45 47/50 Albatros / - Avant / - HydroAvant D (cm) Albatros 0 47, ,5 Albatros 20/ ,5 62,5 6 Super-Albatros 40 70,5 68, ,5 Ε Ε 7 8 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 6

17 2. Πλάτος λειτουργίας πρώτου σώματος: με άτρακτο (6/E, ή μέσω υδραυλικού συστήματος) ρυθμίστε τη διάσταση (C) (οριζόντια απόσταση από το κέντρο του περιστρεφόμενου άξονα έως τη διάταξη ου σώματος σε κάθετη θέση αρότρου). Η διάσταση (C) μεταξύ άλλων εξαρτάται από την εσωτερική απόσταση των ελαστικών (A = κενό) και από το πλάτος λειτουργίας ανά σώμα (B). Τα πλάτη λειτουργίας ανάλογα με τον τύπο δεν καταγράφονται στον πίνακα, έτσι η διάσταση (C) πρέπει να υπολογιστεί ως ενδιάμεση τιμή βλέπε παράδειγμα b. Κενό Πλάτος λειτουργίας ανά σώμα Β Α (cm) C: Απόσταση περιστρεφόμενου άξονα έως τη διάταξη ου σώματος Παραδείγματα: α) Πλάτος λειτουργίας ανά σώμα 40 cm Εσωτερική απόσταση ελαστικών 30 cm Διάσταση C 8 cm β) Πλάτος λειτουργίας ανά σώμα 37 cm Εσωτερική απόσταση ελαστικών 30 cm Διάσταση C 2 cm Κατά την υδραυλική προσαρμογή πλάτους πρώτου σώματος μην μετακινείτε υπό φορτίο - όχι σε ανυψωμένη κατάσταση και όχι σε κατάσταση έλξης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 7

18 Χρήση στον αγρό Οι κάτω βραχίονες του τρακτέρ κατά τη λειτουργίας πρέπει να μπορούν να κινούνται πλευρικά. Ωστόσο, σε κατάσταση ανύψωσης πρέπει να παραμένουν πλευρικά σταθεροί, εφόσον το επιτρέπει η διάταξη στο τρακτέρ. Βάθος λειτουργίας Με το "υδραυλικό σύστημα" στην περιοχή "έλεγχος δύναμης έλξης" ή/και "μικτός έλεγχος" επιλέξτε το επιθυμητό βάθος. Στον άνω βραχίονα ρυθμίστε το ίδιο βάθος λειτουργίας για όλα τα σώματα του αρότρου - το πλαίσιο του αρότρου πρέπει να είναι παράλληλο με την επιφάνεια του εδάφους. Για γρηγορότερη είσοδο στην αρχή του αυλακιού και για να ανακουφίσετε το υδραυλικό σύστημα τριών σημείων του τρακτέρ, ίσως είναι προτιμότερο κατά τον "έλεγχο του κάτω βραχίονα" να τοποθετήσετε τον άνω βραχίονα στο άροτρο μέσα στη μακρόστενη οπή. Συγχρόνως αφήστε τζόγο μεταξύ των μπουλονιών του άνω βραχίονα και του μπροστινού αναστολέα - καλύτερος έλεγχος. Σε περίπτωση εξοπλισμού με τροχό ρύθμισης βάθους ή με ρόδα πολλαπλών χρήσεων ο τροχός ή η ρόδα έρχεται σε επαφή με το έδαφος μόνο αφού γίνει η ρύθμιση βάθους - μόνο επαφή. Ρύθμιση βάθους με άτρακτο (0/ ή/και /). Η εξισορρόπηση βάθους από την αριστερή στη δεξιά πλευρά του αρότρου μπορεί να γίνει μέσω περιστροφής του αναστολέα - έκκεντρο (0/2 ή/και /2) Κλίση / Επικλινής θέση Κάθε πλευρά του αρότρου ρυθμίζεται ξεχωριστά. Η επιφάνεια του εδάφους και το σταβάρι πρέπει να σχηματίζουν σχεδόν ορθή γωνία (90 ) το ένα με το άλλο (βλέπε Εικ.2). - Άτρακτος (9/) για τη δεξιά πλευρά του αρότρου - Άτρακτος (9/2) για την αριστερή πλευρά του αρότρου 2 Με την κλίση μπορεί επίσης να γίνει εξισορρόπηση βάθους του μπροστινού σώματος του αρότρου. Αν το πρώτο σώμα μιας πλευράς του αρότρου λειτουργεί πολύ επίπεδα, τότε θα πρέπει να εξισορροπηθεί μέσω μεγαλύτερης κλίσης με το σημείο που έχει οργωθεί. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 8

19 Σημείο έλξης και πλάτος λειτουργίας πρώτου σώματος Αν πρέπει να διορθωθούν και οι δύο ρυθμίσεις, πρώτα το σημείο έλξης και στη συνέχεια η προσαρμογή του πλάτους. Μελλοντικές προσαρμογές του πλάτους λειτουργίας του ου σώματος - που μεταξύ άλλων προκύπτουν λόγω άλλου βάθους λειτουργίας ή/και κλίσης του εδάφους - επηρεάζουν ελάχιστα τη ρύθμιση του σημείου έλξης Σημείο έλξης (θέση των κάτω βραχιόνων): το τρακτέρ πρέπει να κινείται στο αυλάκι χωρίς πλευρική έλξη. Αν οι πλευρικά κινούμενοι κάτω βραχίονες δεν ισορροπούν περίπου στη μέση του τρακτέρ και έτσι εμφανίζεται πλευρική έλξη, αυτό θα πρέπει να διορθωθεί με εντατήρα (5/) ή κύλινδρο (4/) (περιστρέψτε τον αναστολέα στον κύλινδρο 4/2 ασφαλίστε το κλειδί 4/3 με βίδα 4/4 σε περικόχλιο). Εντατήρας/κύλινδρος(4/) μικρότερο μήκος Το στέλεχος τριών σημείων μετακινείται προς το σημείο που έχει οργωθεί Εντατήρας/κύλινδρος (4/) μεγαλύτερο μήκος Το στέλεχος τριών σημείων μετακινείται προς το σημείο που δεν έχει οργωθεί Αν τραβάει το τρακτέρ π.χ. προς τα εμπρός προς το σημείο που έχει οργωθεί τότε μειώστε λίγο το μήκος του εντατήρα ή του κυλίνδρου. Μετακινείτε πάντα τον κύλινδρο προς τον αναστολέα. Πλάτος λειτουργίας πρώτου σώματος: πρέπει να προσαρμοστεί στο πλάτος λειτουργίας των άλλων σωμάτων. Με άτρακτο (4/5) ή μέσω υδραυλικού συστήματος μετακινήστε το πλαίσιο το αρότρου παράλληλα: Μετακινήστε το πλαίσιο του αρότρου προς το σημείο που έχει οργωθεί - ο σώμα πιο στενό Μετακινήστε το πλαίσιο του αρότρου προς το σημείο που δεν έχει οργωθεί - ο σώμα πλατύτερο 5 Κατά την υδραυλική προσαρμογή πλάτους πρώτου σώματος μην μετακινείτε υπό φορτίο - όχι σε ανυψωμένη κατάσταση και όχι σε κατάσταση έλξης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 9

20 Ρύθμιση πλάτους κοπής Το πλάτος κοπής ανά σώμα είναι 4-πλά ρυθμιζόμενο Μετακινήστε αναλόγως τη βίδα (7/) (βάλτε από κάτω δίσκο και στις δύο πλευρές). Ξεβιδώστε λίγο τη βίδα τριών σημείων (7/2) ενδεχομένως μόνο για την περιστροφή της κονσόλας όχι πριν την αφαίρεση της (7/). Ρυθμίστε όλα τα σώματα στο ίδιο πλάτος κοπής. Ροπή σύσφιξης των (7/+2): Πλαίσιο 0/20 40 Nm Πλαίσιο Nm χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το κατάλληλο εργαλείο (25/3), π.χ. ειδικό κλειδί RABE (αρ. παραγγελίας ) καθώς και γάντια! Το ίδιο ισχύει και για τις βίδες στο σταβάρι! (βλ. σελίδα 0) Σημαντικό: Προσέξτε τις ροπές σύσφιξης! (βλ. σελίδα 8, 0, 2) Το προϋνίο και το δισκομάχαιρο ρυθμίζονται μαζί. Κατά τη ρύθμιση του πλάτους κοπής πρέπει να ξεβιδωθεί στο πλαίσιο η βάση τροχού - βλέπε Εικ. 7 και 8 (το καθένα έχει τον ίδιο αριθμό). Προσαρμόστε αναλόγως το σημείο έλξης (εντατήρας / κύλινδρος 6/D) και το πλάτος λειτουργίας του πρώτου σώματος (άτρακτος 6/E) βλέπε Πρόρυθμιση. 90 Επεκτάσεις αναστρεπτήρα (αν υπάρχουν, 2/) Ρυθμίστε ομοιόμορφα όλες τις μπάρες, όχι πολύ βαθιά για να μην "στέκονται" όταν υπάρχει στροφή στο έδαφος. 2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 20

21 2 3 9 Βραχίονας για ρυμουλκούμενο άροτρο Για τη μεταφορά και το ξεκίνημα του οργώματος, περιστρέψτε προς τα μέσα το βραχίονα - και στερεώστε τον. Ράβδος (9/) στη (9/2), στο Avant περιστρέψτε προς τα εμπρός το εξωτερικό τμήμα (20/). Στη θέση λειτουργίας τοποθετήστε το βραχίονα σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση κίνησης Ράβδος (9/). (Αν στο άροτρο με "ασφάλεια κοπής" κατά το όργωμα είναι διπλωμένος ο βραχίονας, μπορεί να χτυπήσει κάποιο δυσδιάκριτο - "υπερφορτωμένο" - σώμα. Γι' αυτό ξεκινάτε το όργωμα προσεκτικά και φροντίζετε να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για το βραχίονα στη θέση λειτουργίας). Αν υπάρχει υδραυλική διάταξη αποσύνδεσης και διάταξη στερέωσης, τοποθετήστε τους πείρους (9/3) στο άγκιστρο, όταν ο κύλινδροςαυλακωτήρας - με ανυψωμένο το άροτρο - πρόκειται να διέλθει γύρω από εμπόδια. Το λύσιμο της διάταξης αποσύνδεσης σε περίπτωση σύνδεσης στον περιστρεφόμενο κύλινδρο γίνεται ασκώντας πίεση αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής Πίεση επάνω στη σύνδεση T (υπάρχει σήμανση στον περιστρεφόμενο κύλινδρο). 20 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 2

22 Μηχάνημα τοποθέτησης λιπάσματος / Προϋνίο Ρυθμίστε τη θέση πλευρικά στο σώμα του αρότρου, την απόσταση μπροστά από το σώμα και το βάθος. Πλευρικά στο σώμα - μέσω χειροστροφάλου. Απόσταση μπροστά από το σώμα - μέσω περιστροφής της πλάκας οδήγησης (2/4) και του χειροστροφάλου. Περιορίστε το βάθος έτσι ώστε η κόψη του υνιού να δουλεύει σε όλο το πλάτος επίπεδα στο έδαφος. Προσέξτε να έχουν την ίδια ρύθμιση τα προϋνία! Η κόκκινη χρωματική σήμανση "στον οδοντωτό δίσκο" (2/3) επισημαίνει την εργοστασιακή βασική ρύθμιση. Κατά την τοποθέτηση της βέργας τοποθετήστε τον οδοντωτό δίσκο (2/) και το στοιχείο πίεσης (2/2) (οδοντωτός δίσκος με τους αριθμούς προς τα πάνω - αντίστοιχα στη θέση λειτουργίας). 2 Αναστρεπτήρες Το ύψος των αναστρεπτήρων μπορεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος στις σχισμές της βάσης. Μην τους ρυθμίζετε πολύ βαθιά για να μη φρενάρεται έντονα η χωματόρροια. Σε εύθρυπτο έδαφος οι αναστρεπτήρες πρέπει να περνάνε και να τοποθετούνται μόνο στην κορυφή του αυλακιού. Ρυθμίστε αναλόγως το βάθος λειτουργίας και την ταχύτητα του αρότρου. Μπροστά (στο έδαφος) το "μεταλλικό έλασμα" πρέπει να ακουμπάει επάνω στον αναστρεπτήρα. Ρυθμίστε τις βίδες στήριξης όσο χρειάζεται (22/). Σε σκληρό, συνεκτικό - μη εύθρυπτο - έδαφος πρέπει να χρησιμοποιήσετε αντί για αναστρεπτήρες προϋνία Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 22

23 Δισκομάχαιρο Ρυθμίστε το βάθος έτσι ώστε μεταξύ του περιβλήματος εδράνου του δίσκου και του εδάφους να υπάρχουν περίπου 5 cm ελεύθερος χώρος Περιστρέψτε τον οδοντωτό δίσκο (23/). Απόσταση από το "έδαφος" στο σώμα περίπου 2-4 cm. Ρυθμίστε περιστρέφοντας τους βραχίονες: Albatros Ξεβιδώστε τις βίδες (24/2 = σημείο περιστροφής) και (24/3) (ροπή σύσφιξης, βλέπε συντήρηση). Στο δακτύλιο ρύθμισης (23/2) περιορίστε το πλευρικό άνοιγμα. Συγχρόνως προσέξτε ώστε ο δίσκος του υνιού να μπορεί να σταθεροποιείται στην κατεύθυνση κίνησης. Αν το άροτρο μεταφέρεται σε οριζόντια θέση - με ρόδα πολλαπλών χρήσεων - οι δακτύλιοι ρύθμισης (23/2) πρέπει να είναι καλά σφιγμένοι. 2 Υπεδάφειο άροτρο Ρυθμιζόμενο βάθος υπεδάφειου αρότρου (22/2). Προστασία έναντι υπερφόρτωσης: Βίδα κοπής M 6x50-4,6 (22/3). Για να ακινητοποιήσετε το άροτρο περιστρέψτε προς τα πίσω υπεδάφειο άροτρο - αφαιρέστε τη βίδα κοπής Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 23

24 Σταβάρι-Προστασία έναντι υπερφόρτωσης Βίδα κοπής (25/) - είναι τοποθετημένη και όταν υπάρχει ασφάλεια από πέτρες (26/) Η κεφαλή της βίδας είναι πάντα στην πλευρά που είναι το σταβάρι. Μετά την τοποθέτηση μιας καινούργιας βίδας κοπής σφίξτε και την άλλη βίδα στο σταβάρι. Ροπές σύσφιξης βιδών στο σταβάρι - Nm Βίδα κοπής/βίδα σημείου περιστροφής Σταβάρι "Κανονικό άροτρο" "Ασφάλεια από πέτρες" 60 x / / x / / x / / Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές βίδες κοπής! (βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών). Σε περίπτωση ξεδιπλώματος προς τα πίσω του "λυμένου" σώματος υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. Πλησιάζετε το σώμα του άροτρο μόνο από πίσω - η αντίστοιχη πλευρά του αρότρου δείχνει προς τα κάτω. Αν το ανοιγμένο προς τα έξω σώμα έχει "μπλοκάρει" ξεβιδώστε λίγο τη βίδα στο σταβάρι στο σημείο περιστροφής. χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το κατάλληλο εργαλείο (25/3), π.χ. ειδικό κλειδί RABE και γάντια! Το ίδιο ισχύει και για τις βίδες στην κονσόλα! (βλ. σελίδα 8) Σημαντικό: Προσέξτε τις ροπές σύσφιξης! (βλ. σελίδα 8, 0, 2) 2 26 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 24

25 Αυτόματη ασφάλεια από πέτρες HydroAvant και Avant Η δύναμη επαναφοράς και των δύο συστημάτων ασφαλείας μπορεί να αλλάξει - στο "HydroAvant" από το κάθισμα του τρακτέρ. Υδραυλική ασφάλεια από πέτρες HydroAvant : Συνδέστε μια συσκευή ελέγχου απλής δράσης. Αλλάξτε την υδραυλική πίεση Ανοίξτε τη στρόφιγγα (27/). Ελάχιστη πίεση: 0 bar, μέγιστη: Πίεση λειτουργίας τρακτέρ - περίπου 200 bar. Αφού ρυθμίσετε την πίεση κλείστε τη στρόφιγγα (27/). Ρυθμίστε τη δύναμη επαναφοράς (υδραυλική πίεση) έτσι ώστε το σώμα του αρότρου να στέκεται "σταθερά" στο έδαφος αλλά και να περνάει εύκολα πάνω από τις πέτρες. Μεταξύ γωνιακού μοχλού (28/2) και αναστολέα (28/3) απόσταση περίπου 3 mm ρυθμίστε με βίδα (28/). (γι' αυτό μειώστε την υδραυλική πίεση). 4 2 mm 3 29 Ασφάλεια από πέτρες με ελατήρια Avant Βίδα (29/) προς τα δεξιά μικρότερη δύναμη επαναφοράς. Βίδα (29/) προς τα αριστερά μεγαλύτερη δύναμη επαναφοράς Σημαντικό: μεταξύ γωνιακού μοχλού (29/2) και αναστολέα (29/3) ελάχιστη απόσταση mm. Αν το έδαφος είναι πολύ σκληρό αλλά δεν έχει πέτρες τότε μπορείτε να μπλοκάρετε την ασφάλεια από πέτρες Avant με εξάρτημα μπλοκαρίσματος (29/4 = πρόσθετος εξοπλισμός). Προσοχή: η ασφάλεια από πέτρες "Avant" δουλεύει με δύναμη ελατηρίου. Το ενσωματωμένο ισχυρό ελατήριο πίεσης είναι προεντεταμένο. Η αφαίρεση του ελατηρίου μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικό εργαλείο. Πριν την αποσυναρμολόγηση στο "HydroAvant" αφαιρέστε την πίεση από το σύστημα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 25

26 Θέση μεταφοράς Η πλευρά το αρότρου που στρίβει προς τα δεξιά δείχνει προς τα κάτω. Περιστρέψτε τα άροτρα με πολλαπλές λεπίδες με τη διάταξη περιστροφής πλαισίου "πίσω από το τρακτέρ". Διπλώστε το βραχίονα (για κύλινδρο-αυλακωτήρα) και στερεώστε. Στερεώστε παραπλεύρως τον κάτω βραχίονα του τρακτέρ. Ασφαλίστε τις συσκευές ελέγχου του τρακτέρ. Υποδείξεις για τη μεταφορά: βλέπε σελίδα Μεταφορά με ρόδα πολλαπλών χρήσεων Σηκώστε λίγο το άροτρο, βγάλτε το βύσμα (30/), περιστρέψτε λίγο τη ρόδα γύρω από τον κάθετο άξονα και στερεώστε στην οπή (30/3) ασφαλίστε με εξάρτημα στερέωσης (30/2). Βύσμα (30/5) για μεταφορά στην οπή (30/6, 3/6). Κάτω από την κεφαλή του αρότρου γυρίστε την ασφάλιση κεντρικής θέσης (32/). Ανυψώστε το άροτρο. Περιστρέψτε σιγά-σιγά - κλειδώνει αυτόματα στην κεντρική θέση. Χαλαρώστε τον άνω βραχίονα στο άροτρο. Μετατροπή σε θέση λειτουργίας Τοποθετήστε τον άνω βραχίονα και ανυψώστε το άροτρο. Λύστε την ασφάλιση κεντρικής θέσης (32/), περιστρέψτε ελαφρώς με το χέρι το άροτρο από την κεντρική θέση και στη συνέχεια τοποθετήστε στη θέση λειτουργίας μέσω του υδραυλικού συστήματος. Τραβήξτε το βύσμα (30/), περιστρέψτε λίγο τη ρόδα και στερεώστε στην οπή (3/4). Βύσμα (30/5) στη θέση λειτουργίας στην οπή (30/7) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 26

27 2 Ακινητοποίηση αρότρου Ακινητοποιήστε το σώμα που στρίβει προς τα δεξιά και το υποστήριγμα. Προσέξτε να υπάρχει ασφαλής στάση! Ρυθμίστε αναλόγως το μήκος του υποστηρίγματος. Προστατεύστε το υδραυλικό βύσμα σύζευξης από τους ρύπους. Λιπάνετε όλες τις επιφάνειες ολίσθησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπεδάφεια άροτρα, ξεβιδώστε τη βίδα κοπής (22/3) και περιστρέψτε προς τα πίσω τα υπεδάφεια άροτρα Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 27

28 Συντήρηση Κατά τις εργασίες στο προσαρτημένο μηχάνημα, σβήνετε τον κινητήρα και βγάζετε το κλειδί εκκίνησης! Μην κάνετε εργασίες σε ανυψωμένο μηχάνημα! υποστηρίζετε επιπροσθέτως τα ανυψωμένα μηχανήματα για να τα ασφαλίσετε έναντι ακούσιου κατεβάσματος! Πριν τις εργασίες στο υδραυλικό σύστημα, κατεβάζετε το μηχάνημα και αφαιρείτε την πίεση από το σύστημα! Απορρίπτετε το λάδι όπως προβλέπεται! (- με βάση το ορυκτέλαιο). Μετά την πρώτη χρήση (περίπου 8 ώρες) σφίξτε όλες τις βίδες. Στη συνέχεια ελέγχετε τακτικά τη σταθερότητα των βιδών Χρησιμοποιήστε ροπόκλειδο! Ροπές σύσφιξης: Σφίξτε τις βίδες στους αναστρεπτήρες με 80 Nm και στο ραβδωτό σώμα, Βίδες κονσόλας: Πλαίσιο 0/20 40 Nm Πλαίσιο Nm Άξονας κάτω βραχίονα: "Albatros 0" 50 Nm "Albatros 20/40" 600 Nm "Super-Albatros" 2400 Nm Βίδες στο σταβάρι: βλέπε πίνακα σελίδα 0 Σε περίπτωση εξοπλισμού με αναστρεπτήρες, προσέξτε ώστε να ακουμπούν σωστά οι βίδες στήριξης (22/). Λιπαίνετε τακτικά όλα τα έδρανα με γρασαδόρο (γράσο πολλαπλών χρήσεων με βάση το λίθιο): π.χ. στον περιστρεφόμενο κύλινδρο, στον περιστρεφόμενο άξονα, την άτρακτο (33/), τους οδηγούς (33/2), το έδρανο ατράκτου (33/3), τα μπουλόνια πλαισίου(33/4), τα μπουλόνια εδράνου σε διάταξη περιστροφής πλαισίου (33/5) και τον υδραυλικό βραχίονα, το δισκομάχαιρο, τον τροχό ρύθμισης βάθους (ρόδα πολλαπλών χρήσεων) συμπεριλαμβανομένης της βάσης, σε πολύ πετρώδες έδαφος λιπαίνετε καθημερινά τα έδρανα της ασφάλισης από πέτρες (Avant/HydroAvant). Ελέγξτε και ρυθμίστε το έδρανο τροχού, δισκομάχαιρου και περιστρεφόμενου άξονα = έδρανο κωνικού κυλίνδρου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 28

29 34 Στη ρόδα πολλαπλών χρήσεων, ο άξονας περιστροφής (34/) είναι επαναρρυθμιζόμενος - εξαγωνικό περικόχλιο ασφαλείας - ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής μέσω της "περιστροφής". Περάστε με λάδι τα σημεία άρθρωσης. Η άτρακτος πρέπει να κινείται με άνεση. Ελέγχετε τακτικά τις υδραυλικές σωληνώσεις και σε περίπτωση ζημιάς ή σπασίματος αντικαταστήστε (κατάλογος ανταλλακτικών). Οι σωληνώσεις υπόκεινται σε φυσική φθορά με το πέρασμα του χρόνου, η διάρκεια χρήσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5-6 χρόνια. Κατά τον καθαρισμό με πιεστικό μηχάνημα νερού (πολύ υψηλή πίεση) μην ρίχνετε νερό κατευθείαν "επάνω στα έδρανα". Σε ακινητοποιημένο μηχάνημα, συντηρείτε όλες τις επιφάνειες ολίσθησης με αντιδιαβρωτικό μέσο και τα έμβολα με γράσο χωρίς οξέα. Επιδιορθώνετε τις φθορές στο χρώμα. Αντικαθιστάτε εγκαίρως τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί. Τις λεπίδες και τον εξοπλισμό πριν ξεκινήσει να φθείρεται το μπροστινό μέρος του σώματος (στήριγμα υνιού/πλευρική πλάκα). Σε λεπίδες με εναλλασσόμενη κορυφή, περιστρέφετε αρχικά την κορυφή και στη συνέχεια τοποθετείτε τη μπροστά. Βιδώνετε τους καινούργιους αναστρεπτήρες στον εντατήρα με 2 περιστροφές (αντικαθιστάτε τα φθαρμένα στηρίγματα αναστρεπτήρων - βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών). Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα RABE και καινούργιες αυθεντικές βίδες! Πίεση αέρα ελαστικών: Τροχός ρύθμισης βάθους 2,5 bar Ρόδα πολλαπλών χρήσεων 3,75 bar Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 29

30 Προσοχή / Μεταφορά Τοποθετήστε το μηχάνημα στη "θέση μεταφοράς". Ελέγξτε την ικανότητα μεταφοράς. Απαγορεύονται οι επιβάτες επάνω στο μηχάνημα και η παραμονή στην περιοχή κινδύνου. Προσαρμόστε την ταχύτητα μεταφοράς στις συνθήκες του δρόμου και της κυκλοφορίας. Σε μεταφορά με ρόδα πολλαπλών χρήσεων η μέγιστη ταχύτητα είναι 25 km/h (= ρυμουλκούμενο μηχάνημα). Προσοχή στις στροφές: το προσαρτημένο μηχάνημα (ή το ρυμουλκούμενο μηχάνημα) στρέφεται προς τα έξω! Πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον ασφαλή συνδυασμό του τρακτέρ και του μηχανήματος κατά τη διέλευση σε δημοσίους δρόμους. Τα μηχανήματα λειτουργίας δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την ασφαλή συμπεριφορά της ρυμούλκησης. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιτρεπτών αξονικών φορτίων του τρακτέρ, του επιτρεπτού συνολικού βάρους και της φέρουσας ικανότητας των ελαστικών (εξαρτάται από την ταχύτητα και την πίεση αέρα) λόγω του προσαρτημένου μηχανήματος. Η φόρτωση μπροστινού άξονα για λόγους ασφάλειας οδήγησης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του απόβαρου του οχήματος. Το μέγιστο επιτρεπτό πλάτος μεταφοράς ανέρχεται σε 3 μέτρα. Για μηχανήματα με μεγαλύτερο πλάτος απαιτείται ειδική άδεια. Στο περίγραμμα του μηχανήματος δεν πρέπει να προεξέχουν εξαρτήματα, με τρόπο ώστε να θέτουν σε άσκοπο κίνδυνο την κυκλοφορία (ΚΟΚ). Αν η προεξοχή των εξαρτημάτων δεν μπορεί να αποφευχθεί, αυτά πρέπει να καλύπτονται και να γίνονται ευδιάκριτα. Μέσα ασφαλείας απαιτούνται για την επισήμανση των εξωτερικών ορίων του μηχανήματος καθώς και για ασφάλεια στο πίσω μέρος - π.χ. κόκκινες/λευκές γραμμωτές προειδοποιητικές πινακίδες 423 x 423 mm (DIN 030, λωρίδες πλάτους 00 mm, σε γωνία 45 προς τα έξω/κάτω). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 30

31 Οι διατάξεις φωτισμού είναι απαραίτητες, όταν τα προσαρτημένα μηχανήματα καλύπτουν τα φώτα του τρακτέρ ή όταν το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες: π.χ. προς τα εμπρός και πίσω, όταν το προσαρτημένο μηχάνημα εξέχει πλευρικά περισσότερο από 40 cm από τη διάταξη φωτισμού του τρακτέρ ή για ασφάλεια στο πίσω μέρος αν υπάρχει πάνω από μέτρο απόσταση μεταξύ των πίσω φώτων του τρακτέρ και του πίσω μέρους του μηχανήματος. Τα προσαρτημένα μηχανήματα με ρόδα μεταφοράς (ρόδα πολλαπλών χρήσεων - "ρυμουλκούμενο μηχάνημα") πρέπει να κινούνται πάντα με κόκκινους ανακλαστήρες πίσω, πλευρικά τοποθετημένους κίτρινους ανακλαστήρες και με διάταξη φωτισμού - ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. (Πλευρικά φώτα σήμανσης, όταν το μηχάνημα εξέχει πλευρικά από τα φώτα του τρακτέρ περισσότερο από 400 mm.) Σας συνιστούμε να αποκτήσετε τις απαραίτητες προειδοποιητικές πινακίδες και τις διατάξεις φωτισμού κατευθείαν από το εμπόριο. Για μονάδες φωτισμού σύμφωνα με το DIN 027 η RABE διαθέτει πρόσθετα προφίλ στερέωσης που βιδώνονται. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 3

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα)

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Τα προειδοποιητικά σήματα υποδεικνύουν πιθανά επικίνδυνα σημεία. Δίνουν υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία του μηχανήματος. Τα προειδοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat Doblò Panel Van/Crewbus (263) 1.6 D Multijet Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Συμπλέκτης - Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης Συσκευή ελέγχου στρεβλότητας Άξονας κεντραρίσματος

Οδηγίες χρήσης Συμπλέκτης - Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης Συσκευή ελέγχου στρεβλότητας Άξονας κεντραρίσματος Αρ. προϊόντος 4200 080 560 Περιεχόμενα 1. Πρόλογος... 1 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3.... 2 3.1 Συναρμολόγηση συσκευής μέτρησης στρεβλότητας... 3 3.2 Συναρμολόγηση δίσκου συμπλέκτη... 4 3.3 Μοντάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ τραπεζοειδούς ιμάντα CT881K2 / CT881WP1 σε ένα Ford Fiesta V έτους κατασκευής 2004 (JH_JD_) 1,4 ltr.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ CT884 K1 σε οχήματα Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5l. V6 με κωδικό κινητήρα X25XE Έτος κατασκευής 1997

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συμπλέκτης - Όχήματα Επαγγελματικής Χρήσης Συσκευή ελέγχου στρεβλότητας

Οδηγίες χρήσης. Συμπλέκτης - Όχήματα Επαγγελματικής Χρήσης Συσκευή ελέγχου στρεβλότητας Αρ. προϊόντος 184200 080580 Περιεχόμενα 1. Πρόλογος... 1 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3.... 2 3.1 Συναρμολόγηση συσκευής μέτρησης στρεβλότητας... 3 3.2 Συναρμολόγηση δίσκου συμπλέκτη... 4 3.3 Μοντάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Audi A3 1,8 ltr. T με κωδικό κινητήρα ARZ Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 111686 ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1500W 900RPM 1 1. ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5. ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 6. ΜΑΝΙΒΕΛΑ 7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NVR 8. ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 ltr. 85KW με κωδικό κινητήρα AUY, από το μοντέλο 2003 Κιτ ιμάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων

Doka-Κιβώτιο μικροεξαρτημάτων 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281409 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-κιβώτιο μικροεξαρτημάτων Αρ. προϊόντος 583010000 Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Το ok-κιβώτιο μικροεξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Πληροφοριών Κιτ αλλαγής λαδιού για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ZF 8HP

Υπηρεσία Πληροφοριών Κιτ αλλαγής λαδιού για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ZF 8HP Κίνδυνος εγκαύματος μέσω επαφής με καυτό λάδι. Πιθανότητα ελαφρών έως μέτριων τραυματισμών. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. Φορέστε προστατευτικά γάντια. Φορέστε προστατευτικά ρούχα. Πιθανότητα υλικών ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Πρόσθετος εξοπλισμός Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ Logano plus GB225-Logalux LT300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 642 645 (0/200) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας az Cayros M Cayros XM Cayros XMS Cayros XS Cayros XS-Pro Cayros Cayros M V Cayros XM V Cayros XMS V Cayros XS V Cayros XS-Pro V Πλήρως περιστρεφόμενο άροτρο MG5786 BAG0172.2 07.17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ www.agromelca.com ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 3 Έκδοση VTL

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001-T Catros 4001-T Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 1998 BAG0036.1 04.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Βάση μαρσπιέ HP

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Βάση μαρσπιέ HP BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Βάση μαρσπιέ HP Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη βάση μαρσπιέ HP της BMW Motorrad. Με θερμό κινητήρα ή θερμό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα κοπής πρέμνων

Μηχανήματα κοπής πρέμνων Μηχανήματα κοπής πρέμνων Μηχανοκίνητο Υδραυλικό Αναρτώμενο FSI power-tech ApS Η εταιρεία FSI power-tech ApS ιδρύθηκε από τον Henning Schmidt το 2002 και σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα κοπής πρέμνων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 27 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Οδηγίες χειρισµού Μηχάνηµα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗ SMITH

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗ SMITH ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το όργανο γυμναστικής Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας X-FIT 1003 ΜΗΧΑΝΗ SMITH Λίστα υλικών μηχανής SMITH Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

KG KG KG

KG KG KG Οδηγίες λειτουργίας az Μηχάνημα κατεργασίας εδάφους Περιστροφικός καλλιεργητής KG 4001-2 KG 5001-2 KG 6001-2 MG4958 BAH0060-3 02.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: Πώς αντικαθιστούμε μπροστινά ρουλεμάν πλήμνης σε Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: 1 Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου. 2 Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς. 3 4 Σηκώστε το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστα & ποιοτικά γεωργικά μηχανήματα.

Αξιόπιστα & ποιοτικά γεωργικά μηχανήματα. Αξιόπιστα & ποιοτικά γεωργικά μηχανήματα. Υπεδάφια Για εύκολο & οικονομικό βαθύ όργωμα με δυνατότητα ρύθμισης βάθους εργασίας από τους οπίσθιους κυλίνδρους και έχοντας επιπλέον την δυνατότητα επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

GR.80H.1 SERVO 25. (τύπος ) SERVO 25 NOVA. (τύπος ) Άροτρο. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

GR.80H.1 SERVO 25. (τύπος ) SERVO 25 NOVA. (τύπος ) Άροτρο. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 987..80H. SERVO 5 (τύπος +.. 000) SERVO 5 NOVA (τύπος +.. 000) Άροτρο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Αξιότιμε πελάτη! Κάνατε μια καλή εκλογή, χαιρόμαστε για αυτό και σας συγχαίρουμε για

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001, 3501, 4001 Catros 4001-2, 5001-2, 6001-2 Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 2538 BAG0053.1 05.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: Πώς αντικαθιστούμε μπροστινή βάση γονάτου ανάρτησης σε Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: 1 Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου. 2 Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς. 3 4 Σηκώστε το

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη Σάκος ρεζερβουάρ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός πλαισίου Κυρία

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΡΑ Μηχανικά & Υδραυλικά άροτρα

ΑΡΟΤΡΑ Μηχανικά & Υδραυλικά άροτρα ΑΡΟΤΡΑ Μηχανικά & Υδραυλικά άροτρα Reliable & quality ploughs ΑΡΟΤΡΑ Η στιβαρή κατασκευή και ο μοντέρνος σχεδιασμός στα άροτρα Kariotakis είναι αυτό που τα διακρίνει έτσι ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: Πώς αντικαθιστούμε μπροστινή βάση γονάτου ανάρτησης σε Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά: 1 Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου. 2 Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς. 3 4 Σηκώστε το

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα.

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα. Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα κοπής πρέμνων

Μηχανήματα κοπής πρέμνων Μηχανήματα κοπής πρέμνων Υδραυλικό σύστημα 2018 Αναρτώμενο FSI power-tech ApS Η εταιρεία FSI Power-tech ApS ιδρύθηκε από τον Henning Schmidt το 2002 και σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα κοπής πρέμνων.

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLF-20WRC, CLF-26WRC, CLF-26SE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο εγχειρίδιο. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο εγχειρίδιο. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το όργανο γυμναστικής Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας X-FIT 1002 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Λίστα υλικών Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 Οδηγίες λειτουργίας az Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 MG4382 BAH0057-1 10.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης τύπος Sulzer /281

Συσκευή ανύψωσης τύπος Sulzer /281 1 597 0535 EL 10.2016 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης τύπος Sulzer 61260280/281 Με την

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου. Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase

BMW Motorrad. Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου. Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase BMW Motorrad Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase Κωδ. παραγγελίας 77 01 8 537 533 BMW Motorrad 06/2013 Διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special Οδηγίες χειρισμού az Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special MG3383 BAH0018-3 08.09 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμού az KE 3000 Super KE 4000 Super Σβωλοκόπτης MG3576 BAG0068.2 10.08 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σπαρτική μηχανή μεμονωμένου σπόρου

Σπαρτική μηχανή μεμονωμένου σπόρου Σπαρτική μηχανή μεμονωμένου σπόρου MG4172 BAH0002 10.05 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο 99 981.GR.80H.1. (τύπος +.. 01001)

SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. Περιστρεφόμενο άροτρο 99 981.GR.80H.1. (τύπος +.. 01001) 99 981..80H.1 SERVO 35 (τύπος +.. 01001) SERVO 35 PLUS (τύπος +.. 01001) SERVO 35 NOVA (τύπος +.. 01001) SERVO 35 NOVA PLUS (τύπος +.. 01001) Περιστρεφόμενο άροτρο Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές Οδηγίες χειρισμού az Σπαρτικές μηχανές D9-25 Special D9-30 Special D9-30 Super D9-40 Super MG3882 BAH0007.3 08.10 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα