ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. των ευρωπαίων ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ. ενέργειας. Τα οφέλη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές ενέργειας. Ενέργεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. των ευρωπαίων ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ. ενέργειας. Τα οφέλη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές ενέργειας. Ενέργεια"

Transcript

1 ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ των ευρωπαίων ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ενέργειας Τα οφέλη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές ενέργειας Ενέργεια

2 Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*): (*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται). Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015 Print ISBN doi: / MJ EL-C PDF ISBN doi: /58918 MJ EL-N Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium Τυπωμενο σε χαρτι λευκασμενο χωρις στοιχειακο χλωριο (ECF) Φωτογραφίες: VLADGRIN/iStock/Thinkstock; Syntika/iStock/Thinkstock; Studiogstock/iStock/Thinkstock; Venimo/iStock/Thinkstock; Siridhata/iStock/Thinkstock; Bannosuke/iStock/Thinkstock; Lislud/iStock/Thinkstock; Snkan Haz?r/Herrera/Thinkstock; Vectoraart/iStock/Thinkstock; Robert Churchill/iStock/Thinkstock; Vadim+Shulepnikov/Herrera/Thinkstock; Johavel/iStock/Thinkstock; istrejman/istock/thinkstock

3 Πέρα από τα γενικά δικαιώματα των καταναλωτών που εγγυάται η ενωσιακή νομοθεσία 1, από την απελευθέρωση της αγοράς ενεργειακού εφοδιασμού η ΕΕ έχει καθορίσει ένα σύνολο δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ ως καταναλωτές ενέργειας. Στόχος τους είναι να σας βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, στην επιλογή πιο συμφέρουσας λύσης, καθώς και στην παρακολούθηση και διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνετε. Τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ενέργειας πρέπει να καθορίζονται σαφώς στην εθνική νομοθεσία της χώρας σας και να αντικατοπτρίζουν τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 2. Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για 1 Νομοθεσία για τους καταναλωτές: Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. 2 Ενεργειακή νομοθεσία: Οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγία 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά. Οδηγία 2009/29/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. 1

4 2

5 1. Σύνδεση ηλεκτροδότησης Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να έχει το σπίτι σας σύνδεση με το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να ηλεκτροδοτείται. Έχετε το δικαίωμα να έχει στο σπίτι σας σύνδεση με το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να ηλεκτροδοτείται. Η σύνδεση πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του δικτύου που έχει οριστεί για τη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών σε τοπικό επίπεδο (ορίζεται ένας μόνο διαχειριστής ανά τοπικό δίκτυο). Η εθνική ρυθμιστική αρχή της χώρας σας επιβλέπει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια όσον αφορά την εν λόγω σύνδεση. Ο φορέας αυτός οφείλει επίσης να παρακολουθεί αν ο τοπικός διαχειριστής δικτύου διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των τοπικών υποδομών. 3

6 2. Επιλογή προμηθευτή Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να επιλέξετε τον προμηθευτή σας και να συνάψετε σύμβαση με οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου στην ΕΕ ο οποίος σας προσφέρει υπηρεσίες. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποιος θα οριστεί διαχειριστής του δικτύου της περιοχής σας, μπορείτε όμως να επιλέξετε προμηθευτή ενέργειας από το σύνολο των προμηθευτών στην ΕΕ οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην περιοχή σας. Ο διαχειριστής του δικτύου δεν μπορεί να προμηθεύει ο ίδιος ενέργεια. Εάν ο διαχειριστής του δικτύου ανήκει σε μεγαλύτερη εταιρεία η οποία προμηθεύει ενέργεια, ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή οπτική ταυτότητα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση με το τμήμα της εταιρείας που προμηθεύει ενέργεια. Μπορείτε να επιλέξετε έναν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου που είναι εγγεγραμμένος σε άλλο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες στην περιοχή σας και συμφωνεί να συνάψει σύμβαση μαζί σας. 4

7 3. Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου με εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, δεν θα χρεωθείτε για την αλλαγή. Ο διαχειριστής του δικτύου στην περιοχή σας πρέπει να προβεί στην αλλαγή εντός τριών εβδομάδων, με την προϋπόθεση ότι τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης (π.χ. προθεσμία προειδοποίησης, συμφωνημένη ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης). Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν δυσανάλογες υποχρεώσεις που να σας αποτρέπουν από το να αλλάξετε προμηθευτή. Το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την αλλαγή, θα λάβετε τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή σας. 5

8 4. Σαφείς πληροφορίες για τη σύμβαση και δικαίωμα υπαναχώρησης Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να λαμβάνετε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση προμήθειας ενέργειας πριν από την υπογραφή και προειδοποίηση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών στη σύμβαση, με τη δυνατότητα λύσης της σύμβασης, εάν δεν αποδέχεστε τους νέους όρους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από νέα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών, εάν η σύμβαση έχει συναφθεί εκτός εμπορικού καταστήματος του προμηθευτή ή με χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου). Η σύμβασή σας με τον οικείο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με: το όνομα/την επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή το είδος της προμήθειας ή υπηρεσίας, την ποιότητά της και την ημερομηνία έναρξης το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τιμολόγια και τα τέλη συντήρησης τη διάρκεια της σύμβασης, οι όροι ανανέωσης, υπαναχώρησης ή λύσης το δικαίωμα αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων, εάν ο προμηθευτής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του οδηγίες για την υποβολή παραπόνων και τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 6

9 Ο προμηθευτής οφείλει να σας παρέχει τις πληροφορίες αυτές πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και να μην περιλαμβάνει μη συμβατικά εμπόδια (π.χ. υπερβολικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης). Εάν έχετε συνάψει τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου εκτός καταστήματος του προμηθευτή (π.χ. στο σπίτι σας ή στον χώρο εργασίας σας) ή με χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο), εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα υπαναχώρησης (π.χ. αν αλλάξετε γνώμη) εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη σύναψή της. Εάν η σύμβαση επιτρέπει στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας κα/ή φυσικού αερίου να μεταβάλλει τις τιμές της ενέργειας, η σύμβαση πρέπει να αναφέρει με επαρκή σαφήνεια τους σχετικούς λόγους και τη μέθοδο με την οποία μπορούν να αλλάξουν οι τιμές. Ο προμηθευτής οφείλει να σας ενημερώνει για τυχόν πρόθεσή του να επιφέρει αλλαγές στη σύμβαση ή στις τιμές. Οι αυξήσεις των τιμών πρέπει να ανακοινώνονται με τρόπο διαφανή και κατανοητό. Είστε ελεύθερος να λύσετε τη σύμβαση, εάν δεν αποδέχεστε τους νέους όρους ή την αύξηση των τιμών που έχει αποφασίσει ο προμηθευτής. 7

10 5. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωσή σας και την τιμολόγηση που βασίζεται σε αυτή Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να έχετε πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια και/ή το φυσικό αέριο που καταναλώνετε, ώστε να ρυθμίζετε την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνετε, και να χρεώνεστε με βάση την πραγματική κατανάλωση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματική κατανάλωση ενέργειας πρέπει να σας αποστέλλονται αρκετά συχνά ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνετε. Δικαιούστε να έχετε στη διάθεσή σας τα δεδομένα της κατανάλωσής σας χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Μπορείτε να ζητήσετε από τον διαχειριστή δεδομένων να παράσχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά σε άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου και δεν επιτρέπεται να επιβαρυνθείτε για την υπηρεσία αυτή. Εάν διαθέτετε έξυπνο μετρητή, έχετε το δικαίωμα εύκολης και δωρεάν πρόσβασης σε λεπτομερείς πληροφορίες για το ιστορικό της δικής σας κατανάλωσης ενέργειας (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος), σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση προμήθειας για τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη. Έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης σε σωρευτικά δεδομένα σχετικά με την κατανάλωσή σας για τα τρία τουλάχιστον προηγούμενα έτη ή από την έναρξη της τρέχουσας σύμβασης προμήθειας, εάν αυτή καλύπτει συντομότερη διάρκεια. Έχετε το δικαίωμα να σας διατεθεί, σε ανταγωνιστική τιμή, ακριβής και ατομικός μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου (καθώς και τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης και ζεστού νερού), όταν πραγματοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο ή όταν το κτίριο υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας. Στις λοιπές περιπτώσεις, έχετε δικαίωμα σε ανταγωνιστικά τιμολογημένο ατομικό μετρητή ακριβείας, εκτός εάν έχουν διαπιστωθεί τεχνικά ή οικονομικά εμπόδια σε εθνικό επίπεδο. 8

11 6. Πληροφορίες για τον αποδοτικότερο τρόπο χρήσης της ενέργειας και για τα οφέλη της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να ενημερώνεστε επαρκώς για τα οφέλη από τη χρήση εξοπλισμού και οχημάτων που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και για την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνετε και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Σε λογαριασμούς, συμβάσεις, συναλλαγές και αποδείξεις ενέργειας θα πρέπει εκτός εάν οι εθνικές αρχές κρίνουν ότι δεν είναι σκόπιμο να αναγράφονται σαφώς: οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η ποσότητα ενέργειας που έχετε καταναλώσει σύγκριση με την κατανάλωσή σας για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας, όπως π.χ. οργανώσεις καταναλωτών, οργανισμοί ενέργειας ή παρόμοιοι φορείς, μαζί με διευθύνσεις δικτυακών τόπων και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, συγκρίσεις με παρόμοιους τύπους πελατών. 9

12 Όταν αγοράζετε συσκευές (όπως ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικοί φούρνοι, τηλεοράσεις, λαμπτήρες και συσκευές κλιματισμού), έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών αυτών και να επιλέγετε αποδοτικότερα προϊόντα. Τα καταστήματα πρέπει να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το ενεργειακό σήμα ΕΕ καθώς και δελτίο προϊόντος με λεπτομερείς πληροφορίες για την απόδοσή του. Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρισμού ή θέρμανσης/ψύξης από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες από τον προμηθευτή του εξοπλισμού ή την ορισθείσα εθνική αρχή σχετικά με τα οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού αυτού. Ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να σας παρέχει πληροφορίες για το μείγμα πηγών ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.) και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρουσιάζονται με απλό και συγκρίσιμο τρόπο. 10

13 7. Ειδικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών, εάν είστε «ευάλωτος» πελάτης Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να σας παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις, εάν βάσει των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων ανήκετε στους «ευάλωτους πελάτες». Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν την έννοια των ευάλωτων πελατών στην εθνική τους νομοθεσία και να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους. Τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποιο βαθμό ευελιξίας στον ορισμό των ευάλωτων πελατών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αλλά οφείλουν να μεριμνούν για την επιβολή των δικαιωμάτων των ευάλωτων πελατών και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας με κατάλληλα μέτρα. 11

14 8. Εύκολη επίλυση καταγγελιών και διαφορών Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να υποβάλετε καταγγελία στον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και, σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένος με τη διαχείριση της καταγγελίας σας, να απευθύνετε την καταγγελία σας σε ανεξάρτητο φορέα για ανέξοδη, ταχεία και δίκαιη εξωδικαστική επίλυση. Ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου οφείλει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και έχετε το δικαίωμα να αναμένετε υψηλό επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο προμηθευτής διαχειρίζεται την καταγγελία σας. Αυτό πρέπει να οδηγήσει στην ταχεία επίλυση της διαφοράς και, εφόσον κριθεί δικαιολογημένο, στην επιστροφή χρημάτων και/ή σε αποζημίωση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο διαχείρισης της καταγγελίας σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνετε την καταγγελία σας σε ανεξάρτητο όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως ο διαμεσολαβητής ενέργειας. Οι επιλογές αυτές δεν περιορίζουν το δικαίωμά σας να προσφύγετε, στη συνέχεια, στο δικαστήριο. 12

15 9. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το σπίτι σας Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου που επιθυμείτε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε. Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με την ενεργειακή απόδοση όταν επιθυμείτε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε ακίνητο. Προτού υπογράψετε συμβόλαιο πρέπει να λάβετε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ακινήτου όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού σας. 13

16 10. Εθνικό σημείο επαφής για την ενέργεια Επί τη βάσει αυτή, η εθνική νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμά σας για να επικοινωνήσετε με υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης στη χώρα σας, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά. Πρέπει να έχετε πρόσβαση, στη χώρα σας, σε υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης στην οποία μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τα δικαιώματά σας στον τομέα της ενέργειας, την ισχύουσα νομοθεσία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν διαφορών με τον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ενέργειας στην ΕΕ πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία της χώρας σας. Είναι καθήκον των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της τήρησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στην προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. 14

17 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: Tην υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης της χώρας σας Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Ελλάδα portal/kep/ Διευθύνσεις Κ.Ε.Π ανά την Ελλάδα: portal/kep/kepfind Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Κύπρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Λεωφόρος Γρίβα Διγενή Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, 3ος όροφος 1080 Λευκωσία Ταχυδρομική Διεύθυνση Τ. Θ Λευκωσία Τηλ. (+357) Φαξ (+357) E mail: Internet: Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Κύπρος papd/papd.nsf/page50_gr/ page50_gr?opendocument Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρος Ανδρέα Αραούζου 6 Λευκωσία E mail: Απευθείας σύνδεση (on line): dmlcontact_gr?openform Internet: 15

18 Tη ρυθμιστική αρχή της χώρας σας Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ελλάδα Πειραιώς Αθήνα Τηλ. (+31) Φαξ (+31) E mail: Internet: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Κύπρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Λεωφόρος Γρίβα Διγενή Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, 3ος όροφος 1080 Λευκωσία Ταχυδρομική Διεύθυνση Τ. Θ Λευκωσία Τηλ. (+357) Φαξ (+357) E mail: Internet: Τον μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών της χώρας σας Συνήγορος του καταναλωτή Ελλάδα Λ. Αλεξάνδρας Αθήνα Τηλ. (+30) , , , , Φαξ (+30) E mail: synigoroskatanaloti.gr Internet: synigoroskatanaloti.gr/ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Κύπρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Λεωφόρος Γρίβα Διγενή Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, 3ος όροφος 1080 Λευκωσία Ταχυδρομική Διεύθυνση Τ. Θ Λευκωσία Τηλ. (+357) Φαξ (+357) E mail: Internet: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου», (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm)ή τις ενώσεις καταναλωτών της χώρας σας. 16

19 Δωρεάν εκδόσεις: ένα αντίτυπο: από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm), από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm), επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή καλώντας τον αριθμό (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*). (*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται). Εκδόσεις επί πληρωμή: από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

20 MJ EL-N ISBN

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΟ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΟ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΟ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Η υπηρεσία Europe Direct σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Οκτωβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Οκτωβρίου 2011. L 304/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 133(Ι)/2013 133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 304, 22.11.2011, σ. 64. Για σκοπούς εναρμόνισης με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1173 Κ.Δ.Π. 139/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 139 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ίβ), 70(1} και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN 2. Ορισμοί 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης Σύμβασης Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 4 Γενικά... 4 Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ)... 4 Αρμοδιότητες ΛΑΓΗΕ... 5 Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα