Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις (συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις (συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας)"

Transcript

1 Πώς έγιναν όροι οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις (συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής ορολογίας) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Eka Tchkoidze Η επίδραση του ελληνισμού ήταν και εξακολουθεί να είναι έντονη στη Γεωργία. Οι πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών ήδη από την αρχαιότητα εξασφάλισαν το πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων αμοιβαίων σχέσεων. Η Γεωργία ως μία από τις παλαιότερες ορθόδοξες χώρες περιήλθε στη σφαίρα της πολιτικής και πολιτιστικής επιρροής του Βυζαντίου ήδη από τον τέταρτο αιώνα. Για αυτό η επίδραση της ελληνικής στη γεωργιανή γλώσσα ήταν δεδομένη. Οι περισσότερες δανεισμένες λέξεις στα γεωργιανά προέρχονται από τα ελληνικά, από τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από εκκλησιαστικούς όρους. How Greek Loan Words became terms (contribution in the study of Ecclesiastical Terminology) Eka Tchkoidze ABSTRACT A cultural influence of Hellenic world still profound in Georgia started since the ancient period. It provided a strong basis for the development of further mutual relationships in the Byzantine era. Georgia as one of the ancient orthodox countries (converted to Christianity in 325 or 337 AD) was strongly influenced by Byzantium. Among others, we should refer to Hellenic linguistic impact on the Georgian language. Greek words are the biggest part of the loan words in Georgian. Great number of them is ecclesiastical terms. 0 Εισαγωγή Οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις στη γεωργιανή γλώσσα είναι το μεγαλύτερο μέρος των ξένων λέξεων που αφομοιώθηκαν κατά καιρούς. Ακολουθούν τα περσικά, τα αραβικά, τα τούρκικα και τα λατινικά. Η ευρέως αποδοχή των ελληνικών δανεισμένων λέξεων ξεκίνησε ήδη από τον

2 2 πρώιμο μεσαίωνα και συνεχίζεται έως τις μέρες μας. Οι περισσότερες ελληνικές λέξεις εισήχθηκαν στη γεωργιανή γλώσσα κατευθείαν από τα ελληνικά, δεν είναι όμως λίγες εκείνες που πρώτα αφομοιώθηκαν από άλλη γλώσσα και στη συνέχεια από τα γεωργιανά μέσω αυτής της ενδιαμέσου γλώσσας. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις είναι ως επί τω πλείστον εκκλησιαστικού περιεχομένου. Ήταν φυσικό πως για πολλές έννοιες η γεωργιανή γλώσσα δεν είχε αντίστοιχες λέξεις. Για να καλυφθεί αυτό το κενό ήδη από τον 4ο αι., μετά την μεταστροφή στον χριστιανισμό, δανείστηκε αρκετά μεγάλος αριθμός λέξεων. Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι: 1. να δείξουμε ποιες ακριβώς λέξεις δανείστηκαν από τα ελληνικά, 2. από πότε χρησιμοποιούνται στη γεωργιανή γλώσσα, 3. χρησιμοποιούνται ή όχι στη σύγχρονη γεωργιανή γλώσσα, 4. οι εν λόγω λέξεις αφομοιώθηκαν επακριβώς ή αλλοιώθηκαν ως προς την αρχική τους προφορά, 5. αν αλλοιώθηκαν για ποιο λόγο και 6. ποιες από αυτές τις λέξεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκκλησιαστικοί όροι. 1 Δανεισμένες λέξεις ή όροι; Ο όρος είναι μία λέξη που υιοθετείται από την γλώσσα για να αποδώσει την εξειδικευμένη έννοια ή το εξειδικευμένο αντικείμενο. Ο όρος μπορεί να είναι είτε δανεισμένη είτε μεταφρασμένη λέξη (λ.χ. το «ευαγγέλιο» στα γεωργιανά αποδίδεται με τη γεωργιανή λέξη που είναι η ακριβής μετάφραση της ελληνικής). Όταν μελετούμε τις δανεισμένες λέξεις σε μία γλώσσα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς πότε πρόκειται για όρο και πότε για απλό δανεισμό. Σε αυτό το θέμα βοηθάει η ιστορική ανάλυση της λέξης: πότε εμφανίζεται στη γλώσσα, αν επικρατεί με το πέρασμα του χρόνου και αν διατηρεί τη σημασία την οποία είχε στο αρχικό στάδιο. Επιπρόσθετα, η έννοια την οποία αποδίδει η δανεισμένη λέξη πρέπει να εξακολουθεί να είναι εξειδικευμένη. Για αυτό η λέξη «ευαγγέλιο» στην οποία θα κάνουμε ειδική αναφορά παρακάτω, ναι μεν είναι μεταφρασμένη από τα ελληνικά αλλά δεν είναι εξειδικευμένη έννοια. Είναι η λέξη που εμφανίστηκε τον περίπου 6ο αι., και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το ίδιο συχνά μετά από 15 ολόκληρους αιώνες. Μολονότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τις δανεισμένες λέξεις και τους όρους, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε σαφή κριτήρια βάσει των οποίων θεωρήσαμε ορισμένες δανεισμένες λέξεις ως όρους.

3 3 2 Γεωργιανά μεσαιωνικά κείμενα Στο πρώτο στάδιο, από τον 5ο μέχρι τον 11ο αι., η γεωργιανή λογοτεχνία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποκλειστικά εκκλησιαστική. Οι πολιτικές και πολιτιστικές ανάγκες είχαν καθορίσει τις βασικές προτεραιότητες στα πρώτα γεωργιανά γραπτά κείμενα. Επομένως, ήταν φυσικό πως μετά την Αγία Γραφή μεταφράστηκαν οι Βίοι Αγίων. Σχεδόν αμέσως εμφανίστηκε και εξελίχθηκε με γοργούς ρυθμούς η πρωτότυπη γεωργιανή λογοτεχνία η οποία εξυπηρετούσε τις ιδεολογικές απαιτήσεις της τοπικής χριστιανικής Εκκλησίας και κοινωνίας. Η μελέτη της γεωργιανής αγιολογίας μάς δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το κενό που ενδεχομένως υπάρχει στη βυζαντινή αγιολογία δεδομένου ότι στη γεωργιανή γλώσσα έχουν διασωθεί κείμενα τα πρωτότυπα των οποίων έχουν χαθεί. Το παλαιότερο έργο γραμμένο στα γεωργιανά χρονολογείται στα Πρόκειται για το «Μαρτύριο της Αγίας Shushanik» του Ιάκωβου Tsurtaveli. Η Γεωργιανή αγιολογία ήκμασε ιδιαίτερα το δέκατο και τον ενδέκατο αιώνα και μέχρι αυτή την περίοδο μαζί με την ιστορική γραμματολογία διατηρήθηκε ως βασικό είδος. Από τον ενδέκατο αιώνα εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα της κοσμικής λογοτεχνίας. Για την παρούσα μελέτη επιλέξαμε τα δύο πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα: 1. το «Μαρτύριο της Αγίας Shushanik» που αναφέρθηκε ανωτέρω και 2. το «Βίο του Αγίου Γεωργίου του Αγιορείτη». 3 «Μαρτύριο της Αγίας Shushanik» (5ος αι.) Ο συγγραφέας του «Μαρτυρίου της Αγίας Shushanik» υπήρξε πνευματικός πατέρας της Αγίας και αυτόπτης μάρτυρας όλων όσα περιγράφει. Η αρμενικής καταγωγής Shushanik, σύζυγος του Varsken, του κυβερνήτη του Κάτω Kartli (Ανατολική Γεωργία), είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση στον ορθόδοξο κόσμο. Δεν μαρτύρησε ούτε από τους βαρβάρους, ούτε από τους εισβολείς, ούτε από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες. Μαρτύρησε από τον ίδιο τον σύζυγό της ο οποίος αποστάτησε ασπαζόμενος τον παρσισμό και γινόμενος υποτελής της περσικής αυτοκρατορίας. Η πράξη του, εντούτοις, ήταν περισσότερο πολιτική δήλωση παρά αρνησιθρησκία. Θέλοντας να μην υποταχθεί στον Vakhtang Gorgasali ( ), βασιλέα του Kartli, προτίμησε να συμμαχήσει με τον Πέρση ηγεμόνα προκείμένου να αποκτήσει περισσότερη ανεξαρτησία ως τοπικός κυβερνήτης. Ποια πολιτικά γεγονότα είχαν προηγηθεί προτού ο Varsken φθάσει στην Περσία, μας είναι άγνωστα. Είναι φανερό, όμως, ότι οι σχέσεις ανάμεσά του και την κεντρική γεωργιανή εξουσία είχαν τεταθεί αναφανδόν. Στην Περσία ο Varsken υποσχέθηκε να αναγκάσει

4 4 τη σύζυγό του να ακολουθήσει τα αχνάρια του και να ασπαστεί τον παρσισμό. Δεν προέβλεψε, όμως, τη στάση της Shushanik η οποία του αντιστάθηκε σθεναρά. Ο Varsken με πολλούς τρόπους (βία, γλυκόλογα, τεχνάσματα) προσπάθησε να την πείσει αλλά απέτυχε. Μετά από εξάχρονη μαρτυρία η Shushanik ξεψύχησε στο απόμακρο μέρος όπου είχε φυλακιστεί. Το κείμενο διαφέρει σημαντικά από τους συνηθισμένους Βίους Αγίων. Εκτός του ότι αναφέρεται στα πολιτικά δρώμενα, παρουσιάζει την Αγία όχι ως το τέλειο πρόσωπο αλλά με τις ανθρώπινες της αδυναμίες (τις αμφιβολίες της, και τα παράπονά της). Επιπλέον, κανένα άλλο γεωργιανό κείμενο της μεσαιωνικής περίοδο δεν μας παρέχει τόσο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα ήθη και τα έθιμα, όπως το «Μαρτύριο της Αγίας Shushanik». Ως πρώτο δείγμα της γεωργιανής αγιολογίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τα στοιχεία που αντλούμε για το θέμα της εκκλησιαστικής ορολογίας. Οι ελληνικές λέξεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι οι εξής: 1. eklesia (εκκλησία), 2. episkoposi (επίσκοπος), 3. samartâlo/samartâle (μαρτύριο), 4. kâriake (Κυριακή), 5. martvili (μάρτυρας), 6. evangele (ευαγγέλιο). Από αυτές τις έξι οι πρώτες τέσσερις απαντούν σχεδόν σε όλα τα γεωργιανά μεσαιωνικά κείμενα, το πέμπτο σε ορισμένα και το έκτο σε κανένα άλλο. Η λέξη eklesia (εκκλησία, προφέρεται ως eklesia) είναι από εκείνες τις ελληνικές λέξεις που πρέπει να αφομοιώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την μεταστροφή στον χριστιανισμό. Σημαίνει ό,τι ακριβώς στα ελληνικά: εκκλησία ως κτήριο και εκκλησία ως θεσμός. Η πρώτη χρήση της «εκκλησίας» στα γεωργιανά καταγράφεται στο εν λόγω κείμενο και χρησιμοποιείται και στις μέρες μας με τις δύο βασικές της έννοιες. Η λέξη αναφέρεται τρεις φορές [3, σ. 225, 226, 232] ως κτήριο. Την χρήση της «εκκλησίας» ως θεσμού δεν έχουμε στο κείμενο. Ως προς την προφορά της λέξης πρέπει να σημειωθεί πως τα δεδομένα που προκύπτουν από τα γεωργιανά μεσαιωνικά κείμενα στηρίζουν τους κανόνες της ερασμιακής προφοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν το «ήτα» προφέρεται ως «ε». Αν τα γεωργιανά κείμενα της πρώιμης περιόδου παρουσιάζουν την ξεκάθαρη εικόνα της προφοράς πολλών αμφισβητούμενων φθόγγων (τόσο των φωνηέντων, όσο των συμφώνων), από τον 11ο αιώνα εμφανίζεται η διπλή χρήση τους (λ. χ. το «ήτα» να αποδίδεται και ως «ε» και ως «ή» της σύγχρονης ελληνικής). Γενικότερα, πρέπει να σημειώσουμε πως πέρα από τα θέματα ορολογίας τα γεωργιανά κείμενα χάρη στο πλούσιο φθογγικό σύστημα και το φωνογραφικό χαρακτήρα του γεωργιανού

5 5 αλφαβήτου μάς επιτρέπουν να μελετήσουμε την ελληνική προφορά της βυζαντινής περιόδου και να καταλήξουμε σε σημαντικά συμπεράσματα [6, σ. 3]. \Πρέπει να τονίσουμε, επίσης, πως η λέξη eklesia (εκκλησία) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκκλησιαστικός όρος. Εισήχθηκε στα γεωργιανά πιθανότατα τον 4ο αιώνα, υπάρχει στο κείμενο του 5ου αιώνα. Αφομοιώθηκε αμέσως τόσο από τη λόγια όσο από τη δημώδη γεωργιανή γλώσσα. Διατηρήθηκε όλο το μεσαίωνα και στις μέρες μας χρησιμοποιείται καλύπτοντας και τις δύο αρχικές της έννοιες. Αναμφισβήτητα, eklesia (εκκλησία) είναι μια από τις πιο πλατιά διαδεδομένος ελληνικές δανεισμένες λέξεις. Η λέξη episkoposi (επίσκοπος, προφέρεται ως episkoposi) εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τη eklesia (εκκλησία): η χρήση της καταγράφεται ήδη από τον 5ο αιώνα και πιθανότατα πρέπει να εισήχθηκε στα γεωργιανά αμέσως μετά την μεταστροφή στο χριστιανισμό. Την εποχή δηλαδή όταν από την Κωνσταντινούπολη στάλθηκαν στην Mtskheta, την τότε γεωργιανή πρωτεύουσα, οι ιερείς και οι επίσκοποι για την μετάδοση και τη στήριξη της νέας θρησκείας στη γειτονική χώρα. Στο υπό εξέταση κείμενο η λέξη απαντά αρκετές φορές [3, σ. 226, 229, 232, 233, 241, 242] και αναφέρεται στους τοπικούς επισκόπους με τους οποίους συναναστράφηκε η Αγία. Για την απόδοση της λέξη «επίσκοπος» στα μεταγενέστερα γεωργιανά, περίπου το 10o- 11o αι. εμφανίζεται η γεωργιανή λέξη mrvdelmtavari (= αρχιερέας) η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η γεωργιανή λέξη δεν αντικατέστησε πλήρως την ελληνική. Στα σύγχρονα γεωργιανά χρησιμοποιείται παράλληλα με την ελληνική. Η λέξεις samartâlo/samartâle (έχοντας ως ρίζα τη λέξη «μαρτύριο», προφέρεται ως samartvilo/samartvile) και martâli (μάρτυρας-martvili 1 ) είναι δύο λέξεις που προέρχονται από την ίδια ρίζα. Η πρώτη σημαίνει θυσιαστήριο και το μέρος όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα τόσο των μαρτύρων όσο των οσίων [5, σ. 283]. Όπως βλέπουμε, η χρήση και της πρώτης λέξης μαρτυρείται ήδη από τον 5ο αιώνα. Την συναντάμε και στα μεταγενέστερα κείμενα, κάτι που σημαίνει ότι η λέξη διατηρήθηκε στα μεσαιωνικά γεωργιανά. Χωρίς να αντικατασταθεί με κάποια άλλη λέξη δεν χρησιμοποιείται στα σύγχρονα γεωργιανά. Το «θυσιαστήριο» αποδίδεται με καθαρά γεωργιανή λέξη. Για το μέρος όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα χρησιμοποιείται 1 Η απόδοση των ελληνικών φθόγγων στα γεωργιανά είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο ούτε μίας διατριβής. Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί πως το ελληνικό «ύψιλον» στα μεσαιωνικά γεωργιανά κείμενα πάντα προφέρεται ως «βι». Επίσης, όταν στη ρίζα μίας λέξης υπάρχουν δύο «ρω» το δεύτερο μετατρέπεται σε «λάμδα», εξού και το γεωργιανό το «martvili» αντί για το «martviri»

6 6 «τάφος Αγίου» ή «αναπαυτήριο». Στο κείμενο η λέξη απαντά μόνο μία φορά [3, σ. 228] μαζί με τη λέξη «εκκλησία» για να τονίσει ότι στο «samartvile» σε αντίθεση με την απλή εκκλησία υπήρχαν τα λείψανα των αγίων. Όσο για το martâli που σημαίνει μάρτυρας, ό,τι δηλαδή στα ελληνικά, χρησιμοποιείται μια φορά [3, σ. 241] μαζί με τη γεωργιανή αντιστοιχία της λέξεως. Είναι η προσφώνηση του συγγραφέως που είναι και ο πνευματικός πατέρας της Αγίας. Χρησιμοποιείται πρώτα η γεωργιανή και μετά η ελληνική λέξη που σημαίνουν το ίδιο προφανώς για να ασκήσει περισσότερη συναισθηματική επίδραση στους αναγνώστες. Η λέξη martâli (μάρτυρας) χρησιμοποιείται σπάνια στα μεσαιωνικά γεωργιανά καθώς για την απόδοσή της υπάρχει η καθαρά γεωργιανή λέξη. Το martâli (μάρτυρας) στα σύγχρονα γεωργιανά έχει καταργηθεί. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους λογοτεχνικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους ως αρχαΐζουσα λέξη. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Δυτική Γεωργία, στην ιστορική Κολχίδα υπάρχει νομός που λέγεται martâli (Martvili) κάτι που αναδεικνύει την έντονη ελληνική επίδραση στην εν λόγω περιοχή. Συνοψίζοντας το τμήμα σχετικά με τις λέξεις samartâlo/samartâle και martâli, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η πρώτη χροιά πρέπει να θεωρηθεί όρος που έγινε αποδεκτή στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική η δε δεύτερη λέξη ναι μεν δανείστηκε αλλά χρησιμοποιήθηκε πολύ σπάνια. Αντί αυτής προτιμήθηκε η γεωργιανή της αντιστοιχία. Η πρώτη μολονότι καθιερώθηκε ως όρος εξαφανίστηκε στα σύγχρονα γεωργιανά η δε δεύτερη παρ όλο που δεν αφομοιώθηκε πλήρως από τα γεωργιανά, διατηρήθηκε και χρησιμοποιείται σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στη Γεωργία υπάρχει ομώνυμος νομός Μαρτβίλι. Η λέξη kâriake (Κυριακή, προφέρεται ως kviriake) αναφέρεται μόνο μία φορά [3, σ. 238]. Προτού ο χριστιανισμός γίνει η επίσημη θρησκεία οι μέρες της εβδομάδας είχαν γεωργιανά ονόματα των πλανητών σε γενική πτώση τα οποία ήταν συνδεδεμένα με την ειδωλολατρική παράδοση. Για παράδειγμα, η Κυριακή λεγόταν mzisa (mzisa) και ήταν η γενική πτώση της λέξης «ήλιος». Από τις υπάρχουσες πηγές δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε ακριβώς καταργήθηκε η τελευταία. Πάντως, είναι εμφανές πως η ελληνική ονομασία της πρώτης ημέρας της εβδομάδας καθιερώνεται αυτή την περίοδο. Αποδίδεται ακριβώς ως έχει στα ελληνικά. Η

7 7 λέξη διατηρείται και στα σύγχρονα γεωργιανά με λίγο διαφορετική μορφή: kvira (kvira). Η λέξη είναι ξεκάθαρα δανεισμένη και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως όρος. Η τελευταία ελληνική λέξη που αναφέρεται στο «Μαρτύριο» είναι το evangele (ευαγγέλιο, προφέρεται ως evangele). Όπως αναφέραμε και παραπάνω, αυτή η ελληνική λέξη χρησιμοποιείται μόνο σε αυτό το κείμενο [1, σ. 146]. Φαίνεται αυτή την περίοδο δεν είχε αναβρεθεί η αντίστοιχη λέξη για το «ευαγγέλιο» και αυτό το κενό καλύφθηκε με την ελληνική. Στη συνέχεια εμφανίστηκε η γεωργιανή λέξη saxareba (sakhareba) που αντικατέστησε πλήρως την ελληνική μεταφράζοντας την επακριβώς. Το συνώνυμο και αντίστοιχο του ελληνικού «τετραευαγγελίου» otxtavi (ot kht avi) εμφανίστηκε από τον 11ο αιώνα και έγινε αποδεκτό μόνο από τους επιστημονικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους. 4 «Βίος του Αγίου Γεωργίου του Αγιορείτου» (11ος αιώνας) Το δεύτερο κείμενο που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό δανεισμένων ελληνικών λέξεων είναι ο «Βίος του Αγίου Γεωργίου του Αγιορείτη» γραμμένο από τον κοντινότερο του μαθητή επίσης Γεώργιο Mtsire (= Μικρός) ή Ιερομόναχο. Ο συγγραφέας τον είχε συνοδέψει σε όλα τα μέρη τα οποία είχε επισκεφθεί ο πνευματικός του πατέρας: Αντιόχεια, Μαύρο Όρος στη Συρία, Κωνσταντινούπολη, Ιεροσόλυμα και Γεωργία. Αυτός ο «Βίος» ως ένα από τα καλύτερα και ογκώδη κείμενα κατέχει ιδιαίτερη θέση στη γεωργιανή γραμματολογία. Θεωρείται μια από τις εγκυρότερες πηγές για τη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας. Ο Γεώργιος Αγιορείτης έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη βυζαντινή αυτοκρατορία. Γεννήθηκε στη Γεωργία το 1009 στην ευγενική οικογένεια. Ξεκίνησε τις σπουδές του στην πατρίδα του και τις ολοκλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη αποφοιτώντας από το καλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της βυζαντινής πρωτεύουσας όπου 12 χρόνια παρακολούθησε τα μαθήματα. Έγινε μοναχός στο Μαύρο Όρος της Συρίας. Μετά από την τρίχρονη παραμονή από εκεί εγκαταστάθηκε στη Μονή Ιβήρων (= Γεωργιανών) το Μετά από 4 χρόνια χειροτονήθηκε δέκατος ηγούμενος της και παρέμεινε σε αυτή τη θέση έως το Αυτή τη χρονιά παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε εκ νέου στο Μαύρο Όρος προκειμένου να μεταφράζει τα εκκλησιαστικά κείμενα από τα ελληνικά στα γεωργιανά. Το 1060, ύστερα από την πρόσκληση του Γεωργιανού βασιλέα Bagrat Δ ( ) επισκέφθηκε την πατρίδα του και πραγματοποίησε σημαντικές εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις. Το 1065 αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη με 80 ορφανά προκειμένου να τα σπουδάσει εκεί. Πέθανε ξαφνικά στη

8 8 βυζαντινή πρωτεύουσα. Η σωρός του μεταφέρθηκε από τους μαθητές του στη Μονή Ιβήρων όπου και θάφτηκε. Ο Γεώργιος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγιους Γεωργιανούς της μεσαιωνικής περιόδου. Χάρη στην τέλεια γνώση των ελληνικών κατάφερε να εμπλουτίσει τη γεωργιανή γλώσσα με τη μετάφραση όλων των σημαντικών κειμένων που υπήρχαν στα ελληνικά. Το ογκώδες μεταφραστικό του έργο καλύπτει όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής γραμματολογίας. Το ότι ο εν λόγω «Βίος» εμπεριέχει τις περισσότερες δανεισμένες ελληνικές λέξεις δεν είναι τυχαίο. Το κείμενο συγγράφηκε στο Άγιον Όρος και η γλωσσολογική επίδραση της ελληνικής ήταν αναμενόμενη. Μία τέτοια μελέτη μάς επιτρέπει επίσης να αναδείξουμε ποιες ελληνικές λέξεις ήταν κατανοητές για το γεωργιανό αναγνωστικό κοινό και πώς τις χρησιμοποιούσαν. Ο «Βίος» προοριζόταν για τους Γεωργιανούς μοναχούς που μόναζαν στα μοναστήρια όχι μόνο της βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά και της Αντιόχειας και Συρίας. Αυτό σημαίνει πως οι υπό εξέταση λέξεις ήταν κατανοητές για αυτούς. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο κείμενο είναι οι εξής 2 : eklesia (εκκλησία), monasteri (μοναστήρι), angelozi (άγγελος), lavra (λαύρα), kanoni (κανόνας), trapezi (τραπέζι), patreaqi (πατριάρχης), metropoliti (μητροπολίτης), ebiskoposi (επίσκοπος). Η πρώτες δύο λέξεις ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Και στις δύο περιπτώσεις το «ήτα» προφέρεται ως «ε». Είναι οι λέξεις που έχουν αφομοιωθεί από τη γεωργιανή γλώσσα τον πρώιμο μεσαίωνα και στη συνέχεια δεν υπέστησαν καμία αλλαγή παρ όλο που στα ίδια τα ελληνικά είχε αλλάξει η προφορά τους. Η λέξη «μητροπολίτης» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί συναντούμε και τις δύο μορφές προφοράς: metropoliti (= μετροπολίτης) [3, σ. 208], mitropoliti (= μητροπολίτης) [212]. Μπορούμε να υποθέσουμε πως οι γεωργιανοί μοναχοί άκουγαν και τις δύο εκδοχές. Δεδομένου ότι ο όρος «μητροπολίτης» μόλις είχε εισαχθεί στα γεωργιανά δεν είχε καθοριστεί ακόμα η οριστική απόδοσή της. Με το πέρασμα του χρόνου επικράτησε η νεοελληνική εκδοχή προφοράς η οποία έγινε αποδεκτή και καθιερώθηκε και στα σύγχρονα γεωργιανά. 2 Στο «Βίο» αναφέρονται επίσης οι δανεισμένες ελληνικές λέξεις, κυρίως τα εκκλησιαστικά αξιώματα και οι δημοσιονομικοί όροι. Πρέπει να αφιερωθεί ειδικό άρθρο στη μελέτη της σημασίας και της προέλευσης αυτών των όρων.

9 9 Πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στους όρους λειτουργικού περιεχομένου. Στο «Βίο» όπου ο συγγραφέας δίνει τον κατάλογο των βιβλίων μεταφρασμένων από τον Γεώργιο Αγιορείτη [3. σ ] τα περισσότερα προορίζονται για λειτουργική χρήση. Πρέπει να τονίσουμε πως από αυτές τις ελληνικές λέξεις μερικές μεταφράζονται και μερικές αποδίδονται ως έχει στα ελληνικά. sânaqsari (συναξαριστής, προφέρεται ως svinaxari) Στη Γεωργιανή Εκκλησιαστική πρακτική ο «Συναξαριστής» δεν χρησιμοποιούταν πριν από τον 10ο αιώνα. Επομένως, η χρήση αυτού του βιβλίου και ενδεχομένως και της λέξης καθιερώνεται από τους Γεωργιανούς λόγιους μοναχούς που ζούσαν στη Μονή Ιβήρων, στο Άγιον Όρος. Στο «Συναξαριστή» έχουν εισαχθεί οι σύντομοι Βίοι Αγίων με την ημερολογιακή σειρά που προορίζονται για ανάγνωση κατά τον όρθρο. Ο Γεώργιος Αγιορείτης μετέφρασε στα γεωργιανά το πλήρες κείμενο του «Συναξαριστή» της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης προσθέτοντας μνείες μερικών Γεωργιανών Αγίων [2, σ. 838]. Η εν λόγω λέξη και το βιβλίο έχει επικρατήσει στη σύγχρονη γεωργιανή εκκλησιαστική πρακτική και μπορεί να θεωρηθεί ως όρος εντασσόμενος στην κατηγορία των λειτουργικών βιβλίων. stiqaronni (στίχαρον, προφέρεται ως stikharon) οι ειδικοί ύμνοι που αποτελούνται από 2-3 στίχους και διαβάζονται κατά τον εσπερινό και τον όρθρο. Χρησιμοποιείται και στη σύγχρονη λειτουργική πρακτική. Είναι ένας από τους λειτουργικούς όρους. Τα λειτουργικά βιβλία που μεταφράζονται στα γεωργιανά είναι τα εξής: saxareba (Ευαγγέλιο), saqme mociqulta (Πράξεις των Αποστόλων), sawinaswarmetyuelo (Προφητείες), TTueni (Μηναία), zatiki (Πεντηκοστάριο). Το τελευταίο είναι το βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται την περίοδο μεταξύ της Ανάστασης και της Πεντηκοστής. Γιατί προτιμήθηκε αυτή η λέξη που είναι περσικής προέλευσης [2, σ. 335) ως όνομα αυτού του βιβλίου, μας είναι άγνωστο. Μπορούμε να υποθέσουμε πως η εν λόγω λέξη είχε υιοθετηθεί νωρίτερα ως συνώνυμο «γιορτής» και αφομοιώθηκε εύκολα από τη γεωργιανή γλώσσα. Μιλώντας για τις δανεισμένες ελληνικές εκκλησιαστικές λέξεις πρέπει να αναφερθούμε και στη σύγχρονη πρακτική. Η λέξη που δανείστηκε πρόσφατα από τα ελληνικά και χρησιμοποιείται στα τελευταία 5-10 χρόνια στα γεωργιανά είναι η λέξη stavropiriuli (= σταυροπηγιακή, προφέρεται ως stavropighiuli) ως επίθετο μίας μονής η οποία βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη του πατριάρχη της Γεωργίας και όχι κάποιου επισκόπου. Είναι γεγονός πως από τα μεσαιωνικά γεωργιανά δεν προκύπτει κανένα γεωργιανό επίθετο που θα μπορούσε να αποδίδει αυτή την

10 10 έννοια και για αυτό προτιμήθηκε η ελληνική 3. Αυτό δείχνει πως κυρίως στην εκκλησιαστική ορολογία η ελληνική γλώσσα παραμένει η βασική πηγή της γεωργιανής γλώσσας. Κάτι που σημαίνει πως η διαδικασία της αφομοίωσης των χρήσιμων λέξεων από τα ελληνικά στα γεωργιανά συνεχίζεται. 5 Βιβλιογραφία [1] i. abulaze, Zveli qartuli enis leqsikoni, 1973, 577- I. Abuladze, Λεξικό αρχαίας γεωργιανής γλώσσας, 1973, 577 [2] e. gabizasvili (red.), saqartvelos martlmadidebeli eklesiis enciklopediuri leqsikoni, 2008, E. Gabidzashvili (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας, 2008, 1016 [3] iakob curtaveli, SuSanikis wameba, Zveli qartuli mwerloba, t. 1, 1987, Ιάκωβου Tsurtaveli, «Μαρτύριο της Αγίας Shushanik», Γεωργιανή Γραμματεία, τ. 1, 1987, [4] Jacob Tsurtaveli, The Martyrdom of the Holy Queen Shushanik, translated by J. Cholobargia, 2006, 254 [5] i. lolasvili, giorgi mciris giorgi mtacmindelis cxovreba, 1994, 288- I. Lolashvili, Βίος του Αγίου Γεωργίου του Αγιορείτη, 1994, 288 [6] n. maxaraze, bizantiuri berznulis fonetikis sakitxebi, 2003, 78- N. Makharadze, Θέματα της ελληνικής φωνητικής της βυζαντινής περιόδου, 2003, 78 [7] z. sarjvelaze, Zveli qartuli ena, 2004, 576- Z. Sarjveladze, Αρχαία γεωργιανή γλώσσα, 2004, 576 Eka Tchkoidze Διδάκτωρ, Επίκουρος καθηγήτρια Ιστορίας, Ilia Chavchavadze State University B. Khmelnitsky Str. Korpus 4A, Flat Tbilisi, Georgia 3 Υπήρχαν μονές υποταγμένες στον βασιλέα χωρίς αυτές να έχουν ειδικούς χαρακτηρισμούς. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν μονές που λειτουργούσαν υπό την επίβλεψη του πατριάρχη.

Οι ελληνικές λέξεις ως μέσο διεθνοποίησης εννοιών. Greek words as a means of internationalization of notions. Eka Tchkoidze ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

Οι ελληνικές λέξεις ως μέσο διεθνοποίησης εννοιών. Greek words as a means of internationalization of notions. Eka Tchkoidze ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ελληνικές λέξεις ως μέσο διεθνοποίησης εννοιών Eka Tchkoidze Κατά τη μεσαιωνική περίοδο καμία άλλη γλώσσα δεν επηρέασε τη γεωργιανή γλώσσα όσο η ελληνική. Αυτό άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες στην Κύπρο». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη μνήμη των γονέων μου Μαγδαληνής και Ιωάννου.

Στη μνήμη των γονέων μου Μαγδαληνής και Ιωάννου. Αγγελική Πολυζωΐδου Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού στα Aπόκρυφα Ευαγγέλια του Ιακώβου, του ψευδο- Ματθαίου και του Αρμενικού Ευαγγελίου της παιδικής ηλικίας. Συγκριτική μελέτη. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση του περιοδικού Μουσική Ζωή (1930-1931)

Αποδελτίωση του περιοδικού Μουσική Ζωή (1930-1931) Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ AΝΤΩΝΙΑ, Α.Μ. 702 Αποδελτίωση του περιοδικού Μουσική Ζωή (1930-1931) Σύμβουλος Καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΆΡΤΑ 2012 0 1 Στον Αποστόλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Α' Ή σημασία τής Μικρός Ασίας για τήν ιστορία τής έξάπλωσης καί τής έδραίωσης τού χριστιανισμού είναι δύσκολο νά υποτιμηθεί. Ξεκινώντας άπό τήν 'Ιερουσαλήμ, τά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της Καινής Διαθήκης που λόγω της δυναμικής προσωπικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 3 (1996-1997) Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν Evangelos Konstantinou (εκδ.), Buzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1997, σελ. 366. Η επέτειος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη στην ερμηνεία εκκλησιαστικών μελών. Η περίπτωση των ερμηνειών των Θρασύβουλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ16 ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 15 Νοεμβρίου 2013 τεύχος Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη Η μουσική απόδοση του Ψαλτηρίου Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο Ο Πρωτοψάλτης Χαράλαμπος Παπανικολάου Ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από ΗΥ σε πλαίσιο ανοικτής και εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JOHN LOCKE SOME THOUGHTS CONCERNING EDUCATION ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΛΟΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JOHN LOCKE SOME THOUGHTS CONCERNING EDUCATION ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΛΟΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012 14 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΦΗΚΑ Α.Μ. 349 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JOHN LOCKE SOME THOUGHTS CONCERNING

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Α.Μ 960 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΡΤΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Albert Hourani, 1991 Επιλόγου: Malise Ruthven, 2002 Εικόνας εξωφύλλου: The Gallery Collection/Corbis/Apeiron Photos EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å.

Albert Hourani, 1991 Επιλόγου: Malise Ruthven, 2002 Εικόνας εξωφύλλου: The Gallery Collection/Corbis/Apeiron Photos EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å. TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: A HISTORY OF THE ARAB PEOPLES Από τις Εκδόσεις Faber and Faber Limited, 1991 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η ιστορία του Αραβικού κόσµου ÓÕÃÃÑÁÖÅΙΣ: Albert Hourani ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Θεοδώρα αρβίρη

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανία Αμοιρίδου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΛΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Στεφανία Αμοιρίδου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΛΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ, Ελληνικά δάνεια στην αρχαία ρωσική και εκκλησιαστική σλαβική γλώσσα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Σερβική γλώσσα και φιλολογία ως πολιτιστικό προϊόν της ιστορίας του σερβικού λαού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Σ υ ν τ υ σˇι ές

Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Σ υ ν τ υ σˇι ές Katsoyannou, M., Armosti, S. and Christodoulou, K., 2013. Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Συντυσ ˇ ιές. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς I. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς 1997, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα του Πτολεμαίου

Το Θεώρημα του Πτολεμαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία στην κατεύθυνση Μαθηματικά για την Εκπαίδευση Το Θεώρημα του Πτολεμαίου (Μια σύντομη ανασκόπηση από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα