Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 03 του μήνα Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2984/ πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 25 ) 1.Τσέτσιλας Δημήτριος 14. Διψάνας Αχιλλεύς 2.Τσάτσαρης Χρήστος 15. Έξαρχος Γεώργιος 3. Ζάχος Βασίλειος 16. Μανώλης Γεώργιος 4. Αργυρίου Ιωάννης 17. Κυρίτσης Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 18. Ντόντος Γεώργιος 6. Πανάγου Ελευθερία 19. Νικολάου Γεώργιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 20. Καραναστάσης Αθανάσιος 8. Μπουζέκης Ευθύμιος 21. Σίμος Γεώργιος 9. Σαϊτης Αστέριος 22. Κακαγιάννης Χρήστος 10. Καρατέγος Μιχάλης 23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 11. Τσιαπλές Θωμάς 24. Μπίκας Χρήστος 12. Τσεργάς Κων/νος 25. Μαϊμάρης Δημήτριος 13. Τσούγιας Χρήστος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 2 ) 1. Ζησάκη Ξανθή Αν και νόμιμα κληθέντες 2. Βλάγκας Ιωάννης Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Λαϊνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Αν., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι. καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι. & Σουκοβέλου Π. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ (15 ο ). «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων, για χειρισμό υπόθεσης απαλλοτριώσεων ακινήτων Δήμου Τεμπών» Αριθμός Απόφασης (83) Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή

2 δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06. Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους.» Α) Δυνάμει της με αριθμό Δ12α/Μ1262/0/5052/ , ( ΦΕΚ 304/ ΤΕΥΧΟΣ ΑΑΠ ) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση (συμπληρωματική) του έργου << ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ>> για την κατασκευή του Α/Κ Τεμπών-Α/Κ Ραψάνης, από ΧΘ ΧΘ , ΧΘ ΧΘ , ΧΘ ΧΘ , ΧΘ ΧΘ και ΧΘ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και επίσης δυνάμει της υπ αρ. Δ12α/3408/ , ΦΕΚ202/ απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση (συμπληρωματική) για το τμήμα Γυρτώνη-Τέμπη (Α/Κ Ευαγγελισμού) Τμήμα πέρας κόμβου Συκουρίου πέρας κόμβου Τεμπών για το τμήμα της οδού ΓΕ06-09 περιοχή Μακρυχωρίου), υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού δημοσίου. Μεταξύ των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τις άνω Υπουργικές Αποφάσεις περιλαμβάνονται και τα παρακάτω αναφερόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Τεμπών, τα οποία απεικονίζονται στο κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα με τους παρακάτω κτηματολογικούς αριθμούς: 1) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δ.Δ. Μακρυχωρίου, 2) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δ.Δ Μακρυχωρίου, 3) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια των Δ.Δ Μακρυχωρίου-Ευαγγελισμού, 4) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια των Δ.Δ. Μακρυχωρίου-Ευαγγελισμού, 5) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 6)Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 7) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 8) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 9) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 10) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 11) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 12) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 13) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική

3 14) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 15) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 16) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια Αμπελακίων, 17) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια Αμπελακίων, 18) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια Αμπελακίων, 19) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 20) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 21) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 22)Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 23) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 24) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 25) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική 26) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια Πυργετού, 27) Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια Αιγάνης, Β) Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114) «2. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) ( ) ι) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. ( ) Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281.» και στην παρ. 3 του άρθρου 281 : «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγουμένων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους». Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίδικη υπόθεση είναι τέτοιας νομικής φύσης και σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου ώστε να απαιτείται η συμπαράσταση περισσότερων του ενός δικηγόρων (πρβλ. 251/2011 ΕΣ (ΠΡΑΞΗ-Τμ. Ι) δυνάμει της υπ αριθ. 31/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής [ΑΔΑ: 6ΝΙΖΩΗ7-87Α] του Δήμου Τεμπών διορίσθηκαν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι του Δήμου Τεμπών, οι : 1) Στέργιος Ροφαλής του Ιωάννη, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 463), κάτοικος Λάρισας (Κούμα 4)

4 2) Αθανάσιος Πετρωτός του Εμμανουήλ, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 1271), κάτοικος Λάρισας (Φρίξου 2) 3) Αικατερίνη Ζησάκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας(ΑΜ871) κάτοικος Λάρισας( Αθ. Διάκου2), προκειμένου να χειριστούν από κοινού την απαλλοτρίωση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Τεμπών: Τα υπ αριθ , , & ακίνητα του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκονται στη κτηματική περιφέρεια του Δ.Δ. Μακρυχωρίου, Τα υπ αριθ & ακίνητα του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκονται στη κτηματική και Το υπ αρ , & ακίνητα του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκονται στη κτηματική Επίσης με την ίδια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διορίσθηκαν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι του Δήμου Τεμπών, οι : 1) Χαρούλα Σούκου του Δημητρίου, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 453), κάτοικος Λάρισας (Κούμα 4) & 2) Ευαγγελία Νταλαπάσχα του Γεωργίου, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 1168), κάτοικος Λάρισας (Δευκαλίωνος 16) προκειμένου να χειριστούν από κοινού την απαλλοτρίωση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Τεμπών: Τα υπ αριθ , , , , , , , , , , & ακίνητα του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκονται στη κτηματική, Τα υπ αριθ , , , & ακίνητα του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκονται στη κτηματική περιφέρεια Πυργετού και Το υπ αρ ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια Αιγάνης. Όλοι οι παραπάνω Δικηγόροι προκειμένου να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του Δήμου Τεμπών εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών: 1) Αίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας με την οποία θα ζητούν το καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για το απαλλοτριωμένο έδαφος των ακινήτων του Δήμου Τεμπών, για τα επικείμενα που υπάρχουν σ αυτά καθώς και το καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων των ακινήτων του Δήμου 2) Αίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας με την οποία θα ζητούν το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για το απαλλοτριωμένο έδαφος των ακινήτων του Δήμου Τεμπών, για τα επικείμενα που υπάρχουν σ αυτά καθώς και το καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων των ακινήτων του Δήμου 3) Αίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας με την οποία θα ζητούν την αναγνώριση του Δήμου Τεμπών, ως δικαιούχου της αποζημίωσης που θα καθορισθεί από τα Δικαστήρια για την απαλλοτρίωση των προαναφερομένων ακινήτων του. Γ). Με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, ορίστηκε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών θα καθορίσει την αμοιβή την οποία δικαιούνται οι προαναφερόμενοι εντολοδόχοι Δικηγόροι για τις Δικαστικές και Εξώδικες εργασίες που θα κάνουν προκειμένου να διεκπεραιώσουν οριστικά την υπόθεση που τους ανατέθηκε και οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν: την σύνταξη, κατάθεση και επίδοση της αίτησης του Δήμου Τεμπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας και περί καθορισμού οριστικής μονάδος στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας, την σύνταξη, κατάθεση και επίδοση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου του Δήμου Τεμπών στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας, την παράστασή των άνω Δικηγόρων στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας και στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας κατά τη συζήτηση της αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος και οριστικής τιμής μονάδος αντίστοιχα και

5 κατά τη συζήτηση στα άνω Δικαστήρια των αντίθετων αιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για καθορισμό της προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος, τη σύνταξη και κατάθεση των προτάσεων στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας και στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας, τα έξοδα χαρτοσήμανσης των αιτήσεων και των προτάσεων, τη πληρωμή στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας των διπλοτύπων παράστασης στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας και στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας, τα έξοδα επίδοσης των προαναφερόμενων αιτήσεων και τέλος τις ενέργειες που θα κάνουν οι παραπάνω Δικηγόροι μετά την έκδοση των Δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να πληρωθεί ο Δήμος Τεμπών την καθορισθείσα αποζημίωση. Επειδή τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν για το χειρισμό της άνω υποθέσεως απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία την οποία έχουν οι άνω Δικηγόροι, καθόσον έχουν χειρισθεί πληθώρα υποθέσεων με αντικείμενο τις απαλλοτριώσεις με απόλυτη επιτυχία και επιπρόσθετα έχουν χειρισθεί προ ετών υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Κάτω Ολύμπου (ήδη Δήμου Τεμπών) και η έκβαση των δικών που ανέλαβαν ήταν απολύτως θετική καθόσον ο Δήμος εισέπραξε λόγω της απαλλοτρίωσης των ακινήτων του μεγάλη αποζημίωση. Επειδή οι ως άνω Δικηγόροι οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στις απαλλοτριώσεις, παρακολουθούν στενά την νομολογία και νομοθεσία που αφορά τις απαλλοτριώσεις, έχουν στην κατοχή τους πλείστες δικαστικές αποφάσεις τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν και τις οποίες χρησιμοποιούν ως συγκριτικά στοιχεία για την αξία του απαλλοτριωμένου εδάφους και την αξία των συστατικών επικειμένων, για την ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων των ακινήτων κλπ και γενικά με την εξειδικευμένη γνώση τους και πολυετή εμπειρία τους επιτυγχάνουν απόλυτα θετικό αποτέλεσμα στις δίκες απαλλοτρίωσης, κρίνεται για τα συμφέροντα του Δήμου Τεμπών ότι η αμοιβή τους πρέπει να ανέλθει σε ποσοστό ΤΡΙΑ τοις εκατό (3%) για τον καθένα από αυτούς πλέον ΦΠΑ 23% επί της συνολικής αποζημίωσης που θα καθορισθεί τελεσίδικα από τα Δικαστήρια για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα του Δήμου Τεμπών Επειδή όλα τα δικαστικά έξοδα που θα απαιτηθούν προκειμένου να περαιωθεί η υπόθεση που ανατέθηκε στους Δικηγόρους (χαρτοσημάνσεις δικογράφων, προτάσεων, έξοδα επιδόσεων των δικογράφων, διπλότυπα παράστασης του κάθε Δικηγόρου κ.λ.π.), θα τα προκαταβάλουν με δικά τους χρήματα οι ίδιοι οι Δικηγόροι και θα τους επιστραφούν από το Δήμο Τεμπών μετά τη λήξη της εντολής. Αντί της αποδόσεως από τον εντολέα Δήμο Τεμπών των εν λόγω δικαστικών εξόδων μετά το πέρας της υποθέσεως (λήξη της εντολής), οι Εντολοδόχοι Δικηγόροι θα μπορούν να εισπράξουν απευθείας από το αντίδικο Δημόσιο και χωρίς τη μεσολάβηση του Δήμου Τεμπών τις εν γένει δικαστικές δαπάνες που θα επιδικασθούν από τα προαναφερόμενα δικαστήρια υπέρ του Δήμου Τεμπών, με εκχώρηση των ποσών αυτών, η οποία (εκχώρηση) πρέπει να γίνει με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δημάρχου και των Δικηγόρων, εξουσιοδοτούμενος νόμιμα ο Δήμαρχος να προβεί λογαριασμό του Δήμου στην υπογραφή της ως άνω σύμβασης εκχώρησης. Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερόμενα ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ η αμοιβή των Δικηγόρων για τις εργασίες που ανέλαβαν να διαπεραιώσουν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών, να ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τον καθένα από αυτούς πλέον ΦΠΑ 23%, το οποίο ποσοστό θα υπολογισθεί επί της συνολικής αποζημίωσης που θα καθορισθεί τελεσίδικα από τα Δικαστήρια για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα του Δήμου Τεμπών. Επίσης να δοθεί εντολή στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κολλάτο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών, να συμβληθεί με τους Δικηγόρους και να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών σύμβαση εκχώρησης κατ άρθρο 455 επ ΚΠολΔ, δυνάμει της οποίας ο Δήμος Τεμπών θα εκχωρεί προς τους Δικηγόρους το δικαίωμα να εισπράξουν απευθείας από το αντίδικο Δημόσιο και χωρίς τη μεσολάβηση του Δήμου Τεμπών, τις εν γένει δικαστικές δαπάνες

6 και έξοδα που θα επιδικασθούν υπέρ του Δήμου Τεμπών από τα δικαστήρια τα οποία θα εκδικάσουν τις αιτήσεις καθορισμού προσωρινής και οριστικής μονάδος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης των προαναφερομένων ακινήτων του Δήμου Τεμπών καθώς και την αίτηση αναγνώρισης του Δήμου Τεμπών ως δικαιούχου της αποζημίωσης, οι δε εντολοδόχοι υποχρεούνται να προβούν προς το Δημόσιο στην αναγγελία της υπογραφείσας σύμβασης εκχώρησης. Και κάλεσε το Δ.Σ. ν αποφασίσει σχετικά. Μπίκας Χρ. : Διαφωνώ με τον τρόπο χειρισμού των αγωγών Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις διατάξεις περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 & παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μπίκας Χρ., Μανώλης, Ντόντος, Καραναστάσης, Κακαγιάννης] Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Καθορίζει η αμοιβή των δικηγόρων: 1) Στέργιος Ροφαλής του Ιωάννη, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 463), κάτοικος Λάρισας (Κούμα 4), 2) Αθανάσιος Πετρωτός του Εμμανουήλ, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 1271), κάτοικος Λάρισας (Φρίξου 2), 3) Αικατερίνη Ζησάκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας(ΑΜ871) κάτοικος Λάρισας( Αθ. Διάκου2), 4) Χαρούλα Σούκου του Δημητρίου, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 453), κάτοικος Λάρισας (Κούμα 4)& 5) Ευαγγελία Νταλαπάσχα του Γεωργίου, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 1168), κάτοικος Λάρισας (Δευκαλίωνος 16), που ανέλαβαν να διαπεραιώσουν για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών, την υπόθεση απαλλοτρίωσης των ακινήτων του Δήμου Τεμπών, να ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τον καθένα από αυτούς πλέον ΦΠΑ 23%, το οποίο ποσοστό θα υπολογισθεί επί της συνολικής αποζημίωσης που θα καθορισθεί τελεσίδικα από τα Δικαστήρια για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα του Δήμου Τεμπών. Δίνει εντολή στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κολλάτο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών, να συμβληθεί με τους Δικηγόρους και να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών σύμβαση εκχώρησης κατ άρθρο 455 επ ΚΠολΔ, δυνάμει της οποίας ο Δήμος Τεμπών θα εκχωρεί προς τους Δικηγόρους το δικαίωμα να εισπράξουν απευθείας από το αντίδικο Δημόσιο και χωρίς τη μεσολάβηση του Δήμου Τεμπών, τις εν γένει δικαστικές δαπάνες και έξοδα που θα επιδικασθούν υπέρ του Δήμου Τεμπών από τα δικαστήρια τα οποία θα εκδικάσουν τις αιτήσεις καθορισμού προσωρινής και οριστικής μονάδος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης των προαναφερομένων ακινήτων του Δήμου Τεμπών καθώς και την αίτηση αναγνώρισης του Δήμου Τεμπών ως δικαιούχου της αποζημίωσης, οι δε εντολοδόχοι υποχρεούνται να προβούν προς το Δημόσιο στην αναγγελία της υπογραφείσας σύμβασης εκχώρησης. Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 83/ Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. (υπογραφές)

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237)

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 17114 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-6-214 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 24 η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΜΡΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14. Αθήνα, 14 6-2012 Αρ.Πρωτ. Δ17α/10/95/Φ.5.13

ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΜΡΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14. Αθήνα, 14 6-2012 Αρ.Πρωτ. Δ17α/10/95/Φ.5.13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2014 από 10/6/2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 07-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 24584 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 22/05-12-2011 συνεδρίασης της Ο.Ε. Σοφάδων. Αριθμός απόφασης 376/2011 Πε ρ ί λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι

1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι 768 1 4. δ ι κ η γ ο ρ ο ι 71/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόρος: Γεώργιος Τσίρος). Δικηγόροι. Δικηγόροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 25 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/18-07-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 451-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα