Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:"

Transcript

1 ΔΡΑΣΣΗ 26 Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: των εργαλείων επιλογής των καταρτιζομένων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οδηγός διαδικασιών και εργαλείων επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΘΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΥΡΑΦΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/ 06 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 9 ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ 8 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ Διαδικασίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τα 11 μέλη της ομάδας στόχου Διαδικασίες επικοινωνίας με τους υποψήφιους ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Διαδικασίες παροχής πληροφοριακού υλικού για 16 τα προγράμματα Διαδικασίες υποδοχής των αιτήσεων των 16 υποψηφίων Οργάνωση των αιτήσεων σε βάσεις δεδομένων- 19 προσαρμογή. 3.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Εκπόνηση κριτηρίων επιλογής Δημιουργία συστήματος συντελεστών βαρύτητας 22 κριτηρίων με σκοπό τη διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας των αιτούντων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής 3.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Περιγραφή των διαδικασιών επιλογής Προετοιμασία διαδικασιών αξιολόγησης Αξιολόγηση υποψήφιων με την βιογραφική 26 μέθοδο Προσωπικές και ομαδικές συνεντεύξεις Σύνταξη πρακτικού επιλογής 28 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 37 Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Κατάρτιση του οδηγού εξεύρεσης-επιλογής καταρτιζομένων που ακολουθεί εντάσσεται στο έργο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ». Ειδικότερα αφορά το υποέργο 9.1 «Προσδιορισμός των διαδικασιών και των εργαλείων επιλογής των καταρτιζόμενων» για το πρόγραμμα κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιηθεί βάσει του υποέργου 9.2 με τελικό στόχο την επιλογή των στελεχών για την δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου (υποέργο 10). Η εκπόνηση του οδηγού υλοποίησης των διαδικασιών και της επιλογής των καταρτιζομένων βασίζεται στον σκοπό και τους στόχους του έργου, στα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, στα αναμενόμενα αποτελέσματα της κατάρτισης, στις προδιαγραφές που τίθενται από το έργο για την στελέχωση του παρατηρητήριου, σε πρωτογενή και βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, στις υποδείξεις των εμπλεκομένων στελεχών στην Α.Σ. καθώς και στην μεγάλη εμπειρία που διαθέτουν οι μελετητές στο εν λόγω αντικείμενο. Ο οδηγός επιλογής αποτελεί ένα αυτόνομο εργαλείο(manual), δομημένο σε στάδια (διαδικασίες) τα οποία αν ακολουθήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων, διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την επιλογή της κατάλληλης ομάδας ανθρώπινου δυναμικού που θα παρακολουθήσει την συγκεκριμένη κατάρτιση και στην συνέχεια θα στελεχώσει το παρατηρητήριο Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο οδηγός εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» που επιχειρεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην διαχείριση της ενεργούς γήρανσης, δηλαδή την υποστήριξη και διατήρηση της απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην Ελλάδα. Η διαχείριση του προβλήματος της ενεργού γήρανσης προκύπτει ως κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα στη βάση των τεχνολογικών και διαρθρωτικών αλλαγών στις επιχειρήσεις και των τριών τομέων της οικονομίας, των δημογραφικών εξελίξεων και των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και από τη σύγκριση του ποσοστού απασχολούμενων μεγαλύτερης ηλικίας και του χρόνου εξόδου από την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους άλλους δύο οικονομικούς πόλους (Β. Αμερική και Ιαπωνία Ν.Α Ασία). Για μια οικονομία στο σύνολό της (εθνική ή υπερεθνική), η αύξηση στα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό της προσφοράς εργασίας και να διατηρηθεί η οικονομική μεγέθυνση, τα φορολογικά έσοδα και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα όταν υπάρχει άμεσα η προοπτική μείωσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, λόγω υπογεννητικότητας. Βασικοί στόχοι του έργου αποτελούν: Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου δυναμικού στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα Η ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα Η υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας τυποποιημένων μεθόδων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, με σκοπό την μελλοντική επέκταση της εφαρμογής τους στις επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 4

5 Η ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών (συστήματος συμβουλευτικής, σώματος μεντόρων, πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού) για την ομάδα-στόχο και η εφαρμογή τους. Η ανάπτυξη διαδικασιών Κοινωνικού Διαλόγου και θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεων - κινήτρων για την καθιέρωση και την επιτυχία των πολιτικών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις. Η δημιουργία και λειτουργία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΟΚΕ Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα με δίκτυο αντενών σε όλη την Ελλάδα. Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για την κύρια ομάδα στόχο (εργαζόμενοι ηλικίας 55-64) είναι πολλαπλές. Καταρχήν με τις μελέτες και τις πιλοτικές εφαρμογές θα τεκμηριωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της συμμετοχής των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια θα υποστηριχθούν για την παραμονή τους σε καθεστώς απασχόλησης με μέτρα όπως οι καταρτίσεις, η ατομική συμβουλευτική και η λειτουργία των μεντόρων. Ακολούθως, με τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων με λειτουργικό ή/και οικονομικό χαρακτήρα θα υποστηριχθεί η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ευέλικτη απασχόληση ή αντίστοιχα η σταδιακή αποχώρηση από την εργασία. Και οι δύο κατηγορίες παρεμβάσεων θα συντελέσουν σημαντικά στην ψυχολογική ενδυνάμωση των μελών της ομάδας-στόχου, ενώ η σταδιακή αποχώρηση από την εργασία θα περιορίσει σημαντικά τα ψυχολογικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά εξαιτίας της πρόωρης «αποστράτευσης» υγιών, δυναμικών και χρήσιμων κοινωνικά και οικονομικά προσώπων. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 5

6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 9 ΚΑΙ 10 Ο οδηγός συντάσσεται προκειμένου να προετοιμαστεί και να υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών( υποέργο 9.2 ) για συνολικά 18 άτομα που θα στελεχώσουν το παρατηρητήριο Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου του υποέργου 10, εκ των οποίων 3 άτομα θα στελεχώσουν την Κεντρική Δομή του Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου και 15 ανταποκριτές (στελεχών από τις οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων που θα στελεχώσουν το Παρατηρητήριο), ένας από κάθε Περιφέρεια της χώρας (εκτός Αττικής) και 2 από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, που είναι και οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά Περιφέρεις της Ελλάδας μετά την Περιφέρεια Αττικής. Η κατάρτιση έχει ως στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν ικανούς τους καταρτιζόμενους να λειτουργήσουν ως στελέχη του Παρατηρητηρίου και να αναλάβουν τη συντονιστική λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών δομών - αντενών του. Το παρατηρητήριο Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου( υποέργο 10) θα δράσει ως καταλύτης ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, στην προσπάθεια ανάπτυξης του κοινωνικού διαλόγου για την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την ενεργό γήρανση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πιθανών παρεμβάσεων που θα προτείνει στρατηγικές που θα μπορέσουν να προωθηθούν στην Ελληνική κοινωνία. Η ομάδα στόχος του Υποέργου 9.2 είναι στελέχη (εργαζόμενοι) οργανώσεων κοινωνικών φορέων και δομών προώθησης στην απασχόληση, τα οποία στόχος είναι να λειτουργήσουν ως στελέχη του Παρατηρητηρίου Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου. Τα στελέχη θα αναλάβουν τη συντονιστική λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών δομών - αντενών του. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η επιλογή των κατάλληλων ατόμων από τους φορείς για την συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης, με δεδομένη τη γεωγραφική διασπορά των δυνητικών Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 6

7 καταρτιζομένων, το διαφορετικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και τη διαθεσιμότητά τους. Προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη ομάδα είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η τυποποίηση των διαδικασιών ανεύρεσης και επιλογής των καταρτιζομένων του υποέργου, μέσω της θέσπισης κριτηρίων επιλογής. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 7

8 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ Η ομάδα στόχος του υποέργου 9.2 είναι τα στελέχη των συνδικαλιστικών φορέων (εργατικών και εργοδοτικών) των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο για την διαχείριση της ενεργούς γήρανσης. Δυνητικά αναφέρονται φορείς όπως η ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ και άλλοι φορείς που αντιπροσωπεύουν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού που εντάσσονται στην προβληματική που αναπτύσσεται στο έργο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου περιγράφονται παρακάτω: Είναι μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη στους συνδικαλιστικούς φορείς όπου εργάζονται, ιδιαίτερα στους παραγωγικούς τομείς (π.χ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ) που ανιχνεύουν το πλαίσιο των οικονομικών και κοινωνικών διεργασιών και σχηματίζουν τις στρατηγικές του φορέα για τους τρόπους παρέμβασης του. Γνωρίζουν πολύ καλά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης,την διάρθρωση της ανεργίας, τις ανισορροπίες που παρουσιάζονται στις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και τα δημογραφικά προβλήματα που συντελούν στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέτουν υψηλή γνώση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο θεσμικό επίπεδο ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας,αλλά και των προβλημάτων και δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 8

9 Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας στόχου είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο στην ΕΕ καθώς και για τις τάσεις που αναπτύσσονται με βάση την συνθήκη της Λισσαβόνας και την αναμόρφωση αυτής ως Λισσαβόνας 2. Είναι σε συχνή επαφή με τα μέλη των φορέων τους (συνελεύσεις, συναντήσεις, ανταλλαγή αλληλογραφίας, επισκέψεις στους χώρους εργασίας κ.λ.π.) και γίνονται επίκαιροι αποδέκτες των αποτελεσμάτων των πολιτικών που εφαρμόζονται στην χώρα μας για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο μεγάλος όγκος των μελών της ομάδας στόχου βρίσκεται κύρια στα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας ( Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι διασκορπισμένο σε όλη την επικράτεια, κατά βάση στα αστικά κέντρα μέσω των τοπικών οργανώσεων των κοινωνικών φορέων ( εργαζομένων και εργοδοτών). Το μεγαλύτερο μέρος των μελών της ομάδας στόχου είναι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών με σημαντική εμπειρία σε μελετητικά έργα και εμπειρογνωμοσύνες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας. Σημαντική είναι η συμμετοχή των γυναικών στην ομάδα στόχου(τουλάχιστον 40%)αναδεικνύοντας τις πολιτικές των ίσων ευκαιριών που εφαρμόζουν οι κοινωνικοί φορείς που αντιπροσωπεύονται στην ομάδα στόχο. 3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Η επιλογή των κατάλληλων ατόμων από την ομάδα στόχο αποτελεί ουσιαστικό και κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα όταν αναφέρονται σε γνώσεις και δεξιότητες ( μεθοδολογίες και διαδικασίες) που σχετίζονται με την Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 9

10 διαμόρφωση κοινωνικών πλαισίων και σχέσεων επικοινωνίας με πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το κύριο ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ο εντοπισμός και η οριοθέτηση της υποομάδας της ομάδας στόχου που διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή συμμετοχή στο πρόγραμμα και την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του. Η επιλογή της κατάλληλης ομάδας εξασφαλίζει την οικονομία χρόνου και πόρων( ανθρωπίνων και υλικών). Ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες λανθασμένων εφαρμογών που απαιτούν επανασχεδιασμό και προώθηση διορθωτικών μέτρων. Οι στόχοι του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι αναλυτικοί και να συνδέονται άμεσα με την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του ( αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε παραγωγικό επίπεδο, ανάδειξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων). Θεμιτή είναι η εξειδίκευση των στόχων σε διακριτά επίπεδα, προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες μεθοδολογίες και τεχνικές υλοποίησης του προγράμματος. Τα συστήματα επιλογής που εφαρμόζονται αποτελούν μίγμα αντικειμενικών ( τεστ, βιογραφικά, τυπικά προσόντα κ.λ.π.) και υποκειμενικών( συνεντεύξεις, παρουσιάσεις έργων κ.λ.π.) μεθόδων, αξιολογώντας τους υποψήφιους καταρτιζόμενους σε διάφορα επίπεδα. Βασικό ζητούμενο των συστημάτων επιλογής είναι η όσο το δυνατών αντικειμενοποίηση των διαδικασιών και των κριτηρίων και η μείωση των υποκειμενικών παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχή αποτελέσματα. Από την εφαρμογή των συστημάτων επιλογής ορισμένοι παράμετροι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος κατάρτισης. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι : Η σύσταση ομοιογενούς ομάδας καταρτιζομένων, τόσο σε επίπεδο τυπικών προσόντων ( εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π.) όσο και σε επίπεδο εξατομικευμένων χαρακτηριστικών ( επικοινωνιακά στοιχεία, κουλτούρα λειτουργίας σε ομάδα, διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών, ανάπτυξη άμιλλας κ.λ.π.). Η ομοιογένεια της ομάδας εξασφαλίζει το επίπεδο της εκπαίδευσης, Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 10

11 την ομαλή ροή των θεματικών ενοτήτων, την συνεργασία εκπαιδευομένου εκπαιδευτή και εντέλει την απόκτηση των επιθυμητών γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τους στόχους του προγράμματος. Η ενεργός συμμετοχή των καταρτιζομένων, στις διαδικασίες του προγράμματος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της απόκτησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που οριοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί από την επιστημονική ομάδα σχεδιασμού της υλοποίησης του. Η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για κάθε ενότητα στη φάση υλοποίησης του προγράμματος, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το συνολικό θετικό αποτέλεσμα, με βάση τους στόχους, στους συντελεστές αναφοράς ( αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου). Η εξασφάλιση και η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών συμμετοχής των δύο φύλων στις διαδικασίες του προγράμματος τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και στην διαχείριση και διάχυση των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών διαδικασιών. 3.3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ Διαδικασίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της ομάδας στόχου Η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα μέλη της ομάδας στόχου αποτελεί βασική διαδικασία για την δημιουργία μιας δεξαμενής δυνητικών υποψηφίων, από την οποία εντέλει μπορούν να επιλεγούν οι πιο κατάλληλοι για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος προτείνεται η δημιουργία μικρής και αυτόνομης βάσης δεδομένων στην γραμματεία του φορέα διενέργειας της Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 11

12 επιλογής, με υπεύθυνο ενημέρωσης και λειτουργίας της, στην οποία θα καταχωρούνται και θα επεξεργάζονται τα στοιχεία των υποψηφίων καταρτιζομένων της ομάδας στόχου. Για την επίτευξη των παραπάνω προτείνονται οι εξής ενέργειες: Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος με τους σκοπούς και στόχους του προγράμματος, καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης του( μεθοδολογικά και χρονικά). ( βλ. Παράρτημα-υπόδειγμα 1) Αποστολή του ενημερωτικού σημειώματος στις διοικήσεις των εμπλεκόμενων φορέων με κοινοποίηση στα στελέχη μέλη της ομάδας στόχου. Πρέπει να συνοδεύεται από απαντητική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανα φορέα με τον αριθμό και στοιχεία των πιθανών υποψηφίων εντός 10 εργάσιμων ημερών. Αν είναι δυνατόν να ζητηθούν οι καταστάσεις των στελεχών των φορέων με τα στοιχεία τους ( που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα) στην γραμματεία του φορέα διενέργειας της επιλογής έτσι ώστε να αποσταλεί ατομική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης. ( αφορά κύρια τους φορείς με μεγάλο αριθμό στελεχών που αποτελούν και μέλη της ομάδας στόχου). Πρέπει να συνοδεύεται από απαντητική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα μέλη της ομάδας στόχου εντός 10 εργάσιμων ημερών. Ανακοινώσεις- προσκλήσεις ενδιαφέροντος με τα βασικά στοιχεία του προγράμματος στον τύπο και τις περιοδικές εκδόσεις των φορέων, ιδιαίτερα για τα μέλη της ομάδας στόχου που δεν κατοικούν και δεν εργαζόνται στα μητροπολιτικά κέντρα με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 12

13 Δημιουργία σχετικού link στις ιστοσελίδες του φορέα διενέργειας της επιλογής και των φορέων που συμμετέχουν στην ΑΣ του έργου, με τα απαραίτητα ενημερωτικά στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα. Προτείνεται η οργάνωση δύο workshops σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή των μελών της ομάδας στόχου και των στελεχών της ΑΣ και του φορέα διενέργειας της επιλογής με στόχο την ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου και την ανάλυση του ρόλου του παρατηρητηρίου στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για την ενεργό γήρανση( πιθανός χρονικός προσδιορισμός ένας μήνας πρίν την έναρξη του προγράμματος). Διαγραμματικά η διαδικασία περιγράφεται ως εξής: Βάση Δεδομένων (Γραμματεία) Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος στις διοικήσεις φορέων Ατομική αποστολή ενημερωτικού σημειώματος σε στελέχη φορέων Ανακοινώσεις Προσκλήσεις ενδιαφέροντος στον Τύπο και περιοδικές εκδόσεις φορέων Δημιουργία Link στις ιστοσελίδες του φορέα κατάρτισης και των φορέων που συμμετέχουν Οργάνωση 2 workshops σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Διαδικασίες επικοινωνίας με τους υποψήφιους. Η επικοινωνία με τους υποψηφίους καταρτιζόμενους είναι χρονοβόρα διαδικασία και αποσχολεί ένα τμήμα της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής. Όμως είναι πολύ σημαντική διαδικασία που συμβάλει ιδιαίτερα στην ενημέρωση των μελών της ομάδας στόχου και Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 13

14 την μεγιστοποίηση του αριθμού των ατόμων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης. Για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των μελών της ομάδας στόχου προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες: Ο φορέας διενέργειας της επιλογής θα ορίσει τα στελέχη της γραμματείας που θα αναλάβουν το καθήκον της επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας στόχου. Προτείνεται η διενέργεια ενός προγράμματος εκπαίδευσης ( 4 ώρες θεωρούνται αρκετές), όπου θα αναλυθούν οι στόχοι και οι παράμετροι υλοποίησης του προγράμματος σε σχέση με την ομάδα στόχο. Αν χρειάζεται, να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση για τις μεθόδους και τεχνικές επικοινωνίας από απόσταση. Οι εκπαιδευτές μπορεί να είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος κατάρτισης, ένα μέλος από την επιστημονική ομάδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ή ένας εκπαιδευτής με εμπειρία στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Τα επιλεγμένα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής αφού επεξεργαστούν και οργανώσουν χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας στόχου από την βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί προχωρούν σε : 1) Τηλεφωνικές συνομιλίες με τα μέλη της ομάδας στόχου ( ιδιαίτερα για τα στελέχη των φορέων εκτός των μητροπολιτικών κέντρων) 2) Ανταλλάσουν ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα μέλη της ομάδας στόχου( ιδιαίτερα για τα στελέχη των φορέων εκτός των μητροπολιτικών κέντρων) 3) Κλείνουν προσωπικά ραντεβού με όσους από τα μέλη της ομάδας στόχου θέλουν περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες για το πρόγραμμα ή τους χώρους κατάρτισης ( ιδιαίτερα για τα στελέχη των φορέων των μητροπολιτικών κέντρων) Στις επικοινωνίες των στελεχών του φορέα διενέργειας της επιλογής πρέπει να αναφέρονται και να αναλύονται : Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 14

15 Ο φορέας οργάνωσης και χρηματοδότησης του προγράμματος Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος Οι σκοποί και στόχοι του προγράμματος Ο τόπος, χρόνος και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος πιθανά Κίνητρα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Οι απαραίτητες προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Διαγραμματικά η διαδικασία περιγράφεται ως εξής: Φορέας διενέργειας της επιλογής Ορισμός Στελέχους Γραμματείας (4ωρη εκπαίδευση) Τηλεφωνική συνομιλία με μέλη της ομάδας στόχου Ηλεκτρονική αλληλογραφία με μέλη της ομάδας στόχου Προσωπικά ραντεβού με μέλη της ομάδας στόχου Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 15

16 3.4 ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Διαδικασίες παροχής πληροφοριακού υλικού για τα προγράμματα. Η γραμματεία του φορέα διενέργειας της επιλογής πρέπει να προετοιμάσει πληροφοριακό υλικό(έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα χορηγείται στους υποψήφιους καταρτιζομένους κατά την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στους ενδιαφερόμενους από την Αττική μπορεί να παραδίδεται από την γραμματεία του φορέα διενέργειας της επιλογής, ενώ για τους ενδιαφερόμενους από τις άλλες γεωγραφικές περιοχές μπορεί να αποστέλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου. Το πληροφοριακό υλικό πρέπει να αποτελείται από : Ενημερωτικό οδηγό για την Κ.Π. EQUAL Τα στοιχεία του έργου που υλοποιεί η ΑΣ Την βασική προβληματική και τις απόψεις που αναπτύσσονται για την ενεργό γήρανση στην Ελλάδα και την ΕΕ Την σημασία του κοινωνικού διαλόγου για την χάραξη Εθνικών στρατηγικών Την δομή και τις διαδικασίες λειτουργίας του παρατηρητήριου που αναπτύσσεται στο υποέργο 10 Τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα κατάρτισης Τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης Διαδικασίες υποδοχής των αιτήσεων των υποψηφίων. Τα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής οργανώνουν την υποδοχή των αιτήσεων των υποψηφίων. Η φάση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος έτσι Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 16

17 ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της επιλογής και του σχεδιασμού του προγράμματος, καθώς και να προετοιμαστούν οι καταρτιζόμενοι που θα επιλεγούν, ιδιαίτερα αυτοί που θα μετακινηθούν από την Περιφέρεια στην Αθήνα για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η αίτηση που θα δίδεται προς συμπλήρωση στους υποψηφίους καταρτιζομένουςν ( βλ. Παράρτημα 1- υπόδειγμα 2) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους παρακάτω τομείς : Τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων Τις σπουδές και τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει Την επαγγελματική τους εμπειρία Τις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν Τους λόγους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Η υποδοχή των αιτήσεων πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο απογεύματα την εβδομάδα για την διευκόλυνση της προσέλευσης των υποψηφίων. Λόγω της γεωγραφικής κατανομής των υποψηφίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, προτείνεται οι αιτήσεις να αποστέλονται με συστημμένο φάκελλο όπου θα περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποστήριξη της αίτησης. Η αποστολή των αιτήσεων προς τους υποψήφιους μπορεί να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τα παρακάτω: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής( ισοτιμημένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 17

18 Πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων (ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις με αναφορά στο επίπεδο σε πεντάβαθμη κλίμακα) Βεβαιώσεις προυπηρεσίας( εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα) όπου αναγνωρίζονται τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας Βεβαίωση εργασίας από τον τελευταίο εργοδότη με αναφορά στη θέση εργασίας στο οργανόγραμμα του φορέα. Διαγραμματικά η διαδικασία περιγράφεται ως εξής: Πληροφοριακό Υλικό (Προετοιμασία από γραμματεία) Ενημερωτικός Οδηγός για την Κ.Π. EQUAL Στοιχεία του έργου που υλοποιεί η Α.Σ. Βασική προβληματική & απόψεις για την ενεργό γήρανση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Σημασία κοινωνικού διαλόγου για την χάραξη Εθνικών Στρατηγικών Δομή & διαδικασίες λειτουργίας του παρατηρητηρίου που αναπτύσσεται στο υποέργο 10 Θεματικές ενότητες του προγράμματος Μεθοδολογίες και διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 18

19 Οργάνωση των αιτήσεων σε βάσεις δεδομένων- προσαρμογή. Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων καταχωρούνται στην αυτόνομη βάση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα κατάρτισης, που έχει δημιουργηθεί στην πρώτη φάση των διαδικασιών επιλογής, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση των στοιχείων, αλλά και η παρακολούθηση της πορείας των καταρτιζομένων κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και η παρουσία τους στην λειτουργία του παρατηρητηρίου. Η βάση Δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος προτείνεται να είναι η ACCESS η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις γνωστές Databases και επιλέγεται με την βεβαιότητα ότι θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες διαχείρισης επιλογής. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος περιγράφονται παρακάτω: Οργάνωση - Διαχείριση Δεδομένων Καταχώρηση όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή των αρχείων ( οι επιμέρους πληροφορίες αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα) Αιτήσεων Υποψήφιων Καταρτιζόμενων Δελτίων αξιολόγησης επιλογής καταρτιζόμενων Το σύστημα με βάση τα αρχεία δεδομένων θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες και θα υπολογίζει την βαθμολογία του κάθε υποψηφίου και ακολούθως θα εκτυπώνει τον κατάλογο των επιλεχθέντων καταρτιζομένων. Όλες οι δυνατότητες εκτέλεσης διαδικασιών που θα προσφέρει η εφαρμογή θα ελέγχονται από κώδικα ο οποίος εξασφαλίζει την έγκυρη και ασφαλή διεκπεραίωση τους και θα είναι γραμμένος σε VISUAL BASIC for applications. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 19

20 3.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Εκπόνηση κριτηρίων επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής αποτελούν την θεμέλιο λίθο ενός συστήματος επιλογής καταρτιζομένων για εξιδικευμένα προγράμματα κατάρτισης,όπως αυτό που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στο υποέργο 9.2. Καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό( οι υπόλοιπες παράμετροι αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης από την επιτροπή επιλογής) την σύσταση της ομάδας και καταληκτικά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης και σαφώς τα αποτελέσματα του υποέργου 10 (λειτουργία παρατηρητήριου). Η πρώτη ομάδα κριτηρίων αποτελεί και τις προυποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αίτησης για την παρακολούθηση του προγράμματος. Αποτελούν μια αυτόνομη διαδικασία επιλογής που καθορίζεται από τους όρους σχεδιασμού του προγράμματος κατάρτισης και διενεργείται από τα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής ( η διαδικασία περιγράφηκε παραπάνω). Ως προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών της ομάδας στόχου στο πρόγραμμα προτείνονται οι παρκάτω: Να είναι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ: οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων,ανθρωπιστικών επιστημών, ψυχολογίας και νομικών επιστημών. Να είναι εργαζόμενοι σε φορείς κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο( εργατικοί και εργοδοτικοί φορείς, φορείς προώθησης στην απασχόληση) Να διαθέτουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία στο φορέα εργασίας Τα κριτήρια επιλογής χωρίζονται σε κατηγορίες (παραγωγικότητας, ποιότητας, χρονικών απωλειών, εκπαιδευσιμότητας, προσωπικών ενδιαφερόντων και επιδιώξεων, αντικειμενικών χαρακτηριστικών κ.λ.π.). Για λόγους οικονομίας προτείνονται δύο μεγάλες κατηγορίες κριτηρίων. Η πρώτη θα εξετάζει «αντικειμενικά κριτήρια» και η δεύτερη «υποκειμενικά κριτήρια». Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 20

21 Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εργασίας, εργατικής νομοθεσίας, διοίκησης επιχειρήσεων, επικοινωνίας Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στις ρυθμίσεις και το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Γνώση ξένων γλωσσών - προτίμηση η αγγλική Δεξιότητες στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) Συναφή επαγγελματική εμπειρία χρόνος προϋπηρεσίας, με το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος Θέση στο οργανόγραμμα εργασίας του φορέα απασχόλησης Ηλικία των υποψηφίων Τόπος διαμονής εργασίας των υποψηφίων ( ποσόστωση στον αριθμό των καταρτιζομένων) Φύλο των υποψηφίων ( προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, ποσόστωση 50% των καταρτιζομένων) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Προσωπικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και τους στόχους του Αιτίες συμμετοχής στο πρόγραμμα ( ατομικές,κοινωνικές, επαγγελματικές) Δεξιότητες επικοινωνίας Ικανότητα στην ηγεσία κοινωνική πρωτοβουλία Ικανότητα λειτουργίας σε ομάδα Κοινωνική παρουσία( αυτοκυριαρχία, αυθορμητισμός, αυτοπεποίθηση) Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα ( εκπαιδευσιμότητα) Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 21

22 Τα κριτήρια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 καλύπτονται κύρια από τα πιστοποιητικά ή τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι, ενώ τα κριτήρια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2, που αποτελούν και στοιχεία της προσωπικότητας των ενδιαφερομένων, πρέπει να εκτιμηθούν από διαφορετικές μεθόδους επιλογής( περιγράφονται παρακάτω) Δημιουργία συστήματος συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων με σκοπό τη διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας των αιτούντων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής. Η διαμόρφωση των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την σύνθεση της ομάδας των καταρτιζομένων σε σχέση με τους στόχους, εκπαιδευτικούς και αποτελεσματικότητας που έχει θέσει η επιστημονική ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος κατάρτισης για την λειτουργία του παρατηρητηρίου προώθησης κοινωνικού διαλόγου του υποέργου 10. Προτείνεται η παρακάτω κατανομή των συντελεστών βαρύτητας που μπορεί να αξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργικότητα της ομάδας των καταρτιζομένων, την ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες του προγράμματος και την ικανοποιητική απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 22

23 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ % Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 15 Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης Γνώση ξένων γλωσσών 5 Δεξιότητες στις ΤΠΕ 15 Συναφής επαγγελματική εμπειρία 30 Θέση στο οργανόγραμμα εργασίας του φορέα απασχόλησης Ηλικία των υποψηφίων 10 Τόπος διαμονής εργασίας των υποψηφίων 5 ΣΥΝΟΛΟ 100 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ % Προσωπικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα 30 Λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα 20 Δεξιότητες επικοινωνίας 20 Ικανότητα στην ηγεσία κοινωνική πρωτοβουλία Κοινωνική παρουσία 10 Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα 10 ΣΥΝΟΛΟ Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 23

24 3.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Περιγραφή των διαδικασιών επιλογής Η διαδικασία επιλογής που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου 9.2 στηρίζεται σε δύο εργαλεία αξιολόγησης( επιλογής). 1) Στη βιογραφική μέθοδο, όπου η επιτροπή επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των υποψηφιών με βάση τα «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ» κριτήρια που περιγράφηκαν παραπάνω. 2) Στη συνέντευξη επιλογής, όπου η επιτροπή επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των υποψηφιών με βάση τα «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ» κριτήρια που περιγράφηκαν παραπάνω. Η διαδικασία επιλογής αναλύεται στα παρακάτω βήματα: 1) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Η επιτροπή επιλογής αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την επιτυχή αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των καταλληλότερων για την συμμετοχή τους πρόγραμμα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί (στο μέτρο του δυνατού) ή επιτυχία του προγράμματος και η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του κατά την λειτουργία του παρατηρητηρίου. Οι προυποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μέλη της επιτροπής μπορούν να είναι οι παρακάτω: Άριστη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης Μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος κατάρτισης Συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων Καλή γνώση της αγοράς εργασίας στη χώρα μας, της προβληματικής που αναπτύσσεται για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των στόχων του έργου Μεγάλη εργασιακή εμπειρία σε κοινωνικούς φορείς που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 24

25 Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης(προαιρετικά) Καλή εμπειρία στην αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής επιλογής πρέπει να είναι οι εξής: Συντονισμός με τα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής για την προετοιμασία της επιλογής διενέργεια της αξιολόγησης των υποψηφίων με την βιογραφική μέθοδο. διενέργεια της αξιολόγησης των υποψηφίων με την διαδικασία των συνεντεύξεων. επεξεργασία των αποτελεσμάτων και σύνταξη του πρακτικού επιλογής σε συνεργασία με την γραμματεία του φορέα διενέργειας της επιλογής. Την επιλογή των μελών της επιτροπής προτείνεται να διενεργήσουν ένα στέλεχος από τον leader της ΑΣ(ΟΚΕ) του έργου και ο Διευθυντής κατάρτισης του φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Η επιτροπή προτείνεται να έιναι τριμελής και να αποτελείται από : Τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος κατάρτισης Ένα στέλεχος του φορέα κατάρτισης Ένα στέλεχος από τον leader της ΑΣ(ΟΚΕ) του έργου Προετοιμασία διαδικασιών αξιολόγησης. Οι διαδικασίες προετοιμασίας των διαδικασιών επιλογής διενεργούνται από τα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής και ακολουθούν τα παρακάτω βήματα: 1. Διαμορφώνεται η λίστα με τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταχωρήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία τους στη βάση δεδομένων. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 25

26 2. Ετοιμάζονται οι φακέλοι κάθε υποψηφίου και παραδίδονται στην επιτροπή επιλογής. Οι φάκελοι πρέπει να περιλαμβάνουν : Την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο πρόγραμμα Το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών Τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις προυπηρεσίας και δεξιοτήτων 3. Ετοιμάζονται και παραδίδονται στην επιτροπή επιλογής τα φύλλα αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο( ένα φύλλο για την αξιολόγηση με βάση την βιογραφική μέθοδο και ένα φύλλο για την αξιολόγηση του υποψηφίου κατά την συνέντευξη. 4. Σε συνεργασία με την επιτροπή επιλογής καθορίζονται οι μέρες των συνεντεύξεων και η ώρα προσέλευσης του κάθε υποψηφίου, ο όποίος ενημερώνεται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Οι συνεντεύξεις προτείνεται να πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στους χώρους του φορέα διενέργειας της επιλογής και για τους υποψηφίους που προέρχονται από την Περιφέρεια έτσι ώστε η επιτροπή επιλογής να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να σχηματιστούν δύο ομάδες υποψηφίων. Μία με χώρο υλοποίησης των συνεντεύξεων την Αθήνα( τόπος υλοποίησης του πρόγραμματος) για τους υποψηφίους από την Ν. Ελλάδα και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη για τους υποψηφίους από την Β. Ελλάδα Αξιολόγηση υποψήφιων με την βιογραφική μέθοδο Η επιτροπή επιλογής συνέρχεται σε χώρο του φορέα διενέργειας της επιλογής όπου εξετάζει τους φακέλους των υποψηφίων και συμπληρώνει το φύλλο αξιολόγησης για τον κάθε ένα ξεχωριστά, με βάση τα κριτήρια που περιγράφηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 26

27 Σε αυτήν την φάση εξετάζονται τα «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ» κριτήρια που αποτελούν και το 70% της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα φύλλα αξιολόγησης παραδίδονται στα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής για να εισαχθούν στην βάση δεδομένων. Το φύλλο αξιολόγησης( βλέπε παράρτημα 1) περιλαμβάνει: τα κριτήρια αξιολόγησης. τον συντελεστή βαρύτητας. την κλίμακα βαθμολογίας. την τελική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου. ενδεχόμενες παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής αξιολόγησης Προσωπικές και ομαδικές συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες του φορέα διενέργειας της επιλογής. Για την διενέργεια τους προτείνεται η χρήση οβάλ τράπεζας συνεδριάσεων προκειμένου να διαμορφώνεται κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της επιτροπής επιλογής και των υποψηφίων. Η διαδικασία προτείνεται να οργανωθεί με την μορφή των δεκαπεντάλεπτων ατομικών συναντήσεων των υποψηφίων όπου εξετάζεται ο κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος από την επιτροπή επιλογής. Ακολουθεί συζήτηση των μελών της επιτροπής για την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγηση του υποψήφιου. Στην συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Τα μέλη της επιτροπής συμπληρώνουν το φύλλο αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου και το παραδίδουν στα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής, τα οποία καταχωρούν τα στοιχεία στην βάση δεδομένων. Το φύλλο αξιολόγησης( βλέπε παράρτημα 1) περιλαμβάνει: Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 27

28 τα κριτήρια αξιολόγησης. τον συντελεστή βαρύτητας. την κλίμακα βαθμολογίας. την τελική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου. ενδεχόμενες παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής αξιολόγησης. Η συνέντευξη με τον κάθε υποψήφιο πρέπει να είναι «δομημένου τύπου» με βάση τα κριτήρια που περιγράφηκαν προκειμένου να συμπληρωθεί το φύλλο αξιολόγησης και πρέπει να διαρθρώνεται από : Κλειστές ερωτήσεις για το σπάσιμο του πάγου και την επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων Ανοιχτές ερωτήσεις για να δοθεί η ευκαιρία στον υποψήφιο να εκφράσει τις δικές του απόψεις με την δική του διατύπωση Κατοπτρικές ερωτήσεις που λειτουργούν ως παρότρυνση για παραπέρα επεξηγήσεις Καθοδηγητικές ερωτήσεις προκειμένου να ανιχνευθούν οι προθέσεις των υποψηφίων Υποθετικές ερωτήσεις για τον έλεγχο της αναλυτικής ικανότητας του υποψηφίου Ερωτήσεις αξιολόγησης της προσωπικότητας( η επιτροπή επιλογής αν κρίνει σκόπιμο μπορεί κατά την διαδικασία να χρησιμοποιήσει ένα από τα γνωστά ερωτηματολόγια που χορηγούνται και ερμηνεύονται από επαγγελματίες ψυχολόγους) Σύνταξη πρακτικού επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων από την επιτροπή επιλογής και την καταχώρηση των αντίστοιχων φύλλων στην βάση δεδομένων, τα στελέχη της γραμματείας του φορέα διενέργειας της επιλογής (μετά από επεξεργασία) εκτυπώνουν την λίστα με τα ονόματα των 18 καταρτιζομένων που τελικά θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και 5 επιλαχόντων, οι οποίοι μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα( με βάση την Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 28

29 σειρά κατάταξης) σε περίπτωση που αποχωρήσουν ορισμένοι από την βασική ομάδα. Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων τα στελέχη της γραμματείας θα λάβουν δεσμευτικά υπόψη τους παρακάτω όρους που αποτελούν προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: 1. το 50% των καταρτιζομένων να είναι γυναίκες 2. οι 3 καταρτιζόμενοι, θα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής Οι υπόλοιποι 15 καταρτιζόμενοι, ένας από κάθε Περιφέρεια της χώρας (εκτός Αττικής) και 2 από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, που είναι και οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά Περιφέρεις της Ελλάδας μετά την Περιφέρεια Αττικής. Τέλος συντάσσεται το πρακτικό επιλογής ( βλέπε παράρτημα) και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής επιλογής. Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 29

30 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ» ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 30

31 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 31

32 4.1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το Κ.Ε.Κ... σε συνεργασία με την ΑΣ του έργου της ΚΠ EQUAL πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι σε εργατικούς και εργοδοτικούς φορείς και φορείς προώθησης στην απασχόληση. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής( ισοτιμημένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης Πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων (ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις με αναφορά στο επίπεδο σε πεντάβαθμη κλίμακα) Βεβαιώσεις προυπηρεσίας( εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα) όπου αναγνωρίζονται τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας Βεβαίωση εργασίας από τον τελευταίο εργοδότη με αναφορά στη θέση εργασίας στο οργανόγραμμα του φορέα. Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα.. μικτά ανά ώρα κατάρτισης Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, έως τις και ώρες. στα γραφεία του ΚΕΚ../ Τηλέφωνα. Τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν, και οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στα γραφεία του ΚΕΚ./ Τηλέφωνα FAX:.. .., web site:.. Πληροφορίες κα... Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 32

33 4.2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ.. Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ : 1. ΌΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ : 2. ΌΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : 3. ΌΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ / Τ.Κ. ΔΗΜΟΣ / / 6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΚΙΝΗΤΟ : 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 8. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : 9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΝΟΜΟΣ ΑΓΑΜΟΣ/ΜΗ ΕΓΓΑΜΟΣ/ΜΗ. 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ : 11. Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : / 12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ : 13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ: 14. ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 33

34 ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΠΙΠΕΔΟ: 15. Εκπαιδευτικό επίπεδο από το οποίο ο/ η υποψήφιος/ α έχει αποφοιτήσει. (Όσοι έχουν ολοκληρώσει το λύκειο ή ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από το λύκειο και πάνω). ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:. ΛΥΚΕΙΟ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: : ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:. ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ/ ΣΧΟΛΗ:. ΑΕΙ ΤΜΗΜΑ/ ΣΧΟΛΗ:. ΜΑΣΤΕΡ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ:. 16. ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ : ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:,, ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:,, 17. ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ): ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΏΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΤΟΣ) ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ; - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΑΙ ΌΧΙ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΝΑΙ ΌΧΙ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΑΙ ΌΧΙ - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ΌΧΙ - ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑ, (Υπογραφή) Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 34

35 4.3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ/Η ΕΓΓΑΜΟΣ/Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-5) ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΒΑΘΜΌΣ χ 100 / ΣΥΝ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) 1 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 15 2 Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης 10 3 Γνώση ξένων γλωσσών 5 4 Δεξιότητες στις ΤΠΕ 15 5 Συναφή επαγγελματική εμπειρία 30 6 Θέση στο οργανόγραμμα εργασίας του φορέα απασχόλησης 10 7 Ηλικία των υποψηφίων 10 8 Τόπος διαμονής εργασίας των υποψηφίων ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 35

36 4.4 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Σ:: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ/Η ΕΓΓΑΜΟΣ/Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α 1 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Προσωπικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30 ΒΑΘΜΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-5) ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΒΑΘΜΌΣ χ 100 / ΣΥΝ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) 2 Αιτίες συμμετοχής στο πρόγραμμα 20 3 Δεξιότητες επικοινωνίας 20 4 Ικανότητα στην ηγεσία κοινωνική πρωτοβουλία 10 5 Κοινωνική παρουσία 10 6 Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 36

37 4.5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : «..» Στη., σήμερα στις, συγκροτείται σε σώμα η Επιτροπή Αξιολόγησης-Επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων αιτήσεων για το πρόγραμμα: οι οποίες κατατέθηκαν μετά τις ενέργειες δημοσιοποίησης του ΚΕΚ.όπως αυτές ορίσθηκαν με συγκεκριμένες οδηγίες από το υποέργο 9.1. Το έργο της επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το παρόν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, ανέλαβε τριμελής επιτροπή όπως ορίζεται στην Τεχνική Προσφορά του προγράμματος, η οποία αποτελείται από: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΙ. 2. ΣΤΟΧΟΙ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η Επιτροπή ακολούθησε το σύστημα επιλογής, όπως περιγράφεται στο υποέργο 9.1 Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα του καθενός παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 15 Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης Γνώση ξένων γλωσσών 5 Δεξιότητες στις ΤΠΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 70% Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 37

38 Συναφή επαγγελματική εμπειρία 30 Θέση στο οργανόγραμμα εργασίας του φορέα απασχόλησης Ηλικία των υποψηφίων 10 Τόπος διαμονής εργασίας των υποψηφίων 5 ΣΥΝΟΛΟ 100 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Προσωπικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα 30 Αιτίες συμμετοχής στο πρόγραμμα 20 Δεξιότητες επικοινωνίας Ικανότητα στην ηγεσία κοινωνική πρωτοβουλία 10 30% Κοινωνική παρουσία 10 Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα 10 ΣΥΝΟΛΟ 100 Τα μέλη της Επιτροπής, αφού συγκέντρωσαν όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατέγραψαν -κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων και προσωπικής συνέντευξης με τον καθένα - σε ειδικό Δελτίο Αξιολόγησης, τα αποτελέσματα για κάθε υποψήφιο τα οποία καταχωρήθηκαν στην ψηφιακή βάση για την υποδοχή στοιχείων των καταρτιζομένων του προγράμματος. Οι συνολικοί βαθμοί των υποψηφίων έδωσαν τις προδιαγραφές σχετικά με το επίπεδο επιλεξιμότητας των αιτήσεων. Τα ονοματεπώνυμα των 18 επιτυχόντων και των 5 επιλαχόντων φαίνονται σε συνημμένο παράρτημα του πρακτικού αυτού. Τα μέλη της επιτροπής, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, συνέταξαν το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώσθηκε το υπέγραψαν, όπως ακολουθεί: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 38

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «.» 1 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός διαδικασιών επιλογής καταρτιζομένων 39

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.ikanews.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.ikanews.gr ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα