ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Στην Ορεστιάδα, στις 9/3/2013, στις δομές του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ, Κωνσταντινουπόλεως 257, Ορεστιάδα, συνήλθε η Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Υποψηφίων του Έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ» αποτελούμενη από τους: 1. Αθανασία Δεφίγγου, Επιστημονική Υπεύθυνη, Συνεργασία Ενεργών Πολιτών 2. Αναστασία Λελιτσούδη, Διευθύντρια του Αναπτυξιακού ΚΕΚ Θράκης 3. Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Στέλεχος της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών 4. Ξανθή Σταματοπούλου, Στέλεχος του Αναπτυξιακού ΚΕΚ Θράκης και επέλεξαν τους 80 συνολικά συμμετέχοντες στο Έργο και στις Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης και τις Ενέργειες Επιμόρφωσης και Κατάρτισης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1. Ενημέρωση των ΔΥΑ, ΚΠΑ της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για την υπόδειξη υποψήφιων ωφελουμένων. 2. Ενέργειες δημοσιότητας: Έκδοση ενημερωτικού υλικού Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου Μετάδοση μηνυμάτων μέσω ΜΜΕ κ.α. 3. Συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους. 4. Η επιλογή των καταρτιζομένων γίνεται από Επιστημονική Επιτροπή Επιλογής, οι αρμοδιότητες της οποίας είναι: Συντονισμός της δράσης επιλογής για την προετοιμασία επιλογής Διενέργεια αξιολόγησης υποψηφίων με τη βιογραφική μέθοδο Διενέργεια αξιολόγησης των υποψηφίων με τη διαδικασία των συνεντεύξεων 5. Έλεγχος πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών 6. Απόρριψη/έγκριση υποψηφιοτήτων (φάση πληρότητας) 7. Ενημέρωση Μητρώου υποψηφίων καταρτιζομένων 8. Βαθμολόγηση των τυπικών κριτηρίων που ακολουθούν (βάσει προεπιλεγμένων μορίων και συντελεστών βαρύτητας): Χρόνος ανεργίας, Επαγγελματική εμπειρία/ προϋπηρεσία, Οικογενειακή κατάσταση, κλπ. 9. Έκδοση πίνακα βαθμολογίας τυπικών κριτηρίων. 1

2 10. Διαδικασία συνέντευξης από την Επιστημονική Επιτροπή Επιλογής και βαθμολόγηση κριτηρίων που αφορούν προσωπικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες ικανότητες του υποψηφίου. Μέσα από τη συνέντευξη γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί ο βαθμός ενδιαφέροντος των δυνητικών ωφελούμενων, να αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά στα πλαίσια του οποίου αξιολογούνται σημαντικές παράμετροι, όπως: Ä το προσωπικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και τους στόχους του Ä τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα, Ä ο βαθμός κινητοποίησης των υποψηφίων για ένταξη στην απασχόληση Ä τις δεξιότητες επικοινωνίας και την κοινωνική παρουσία και Ä την εκπαιδευσιμότητα των υποψήφιων ωφελούμενων. 11. Ο τύπος της συνέντευξης που χρησιμοποιείται είναι ημι-δομημένου τύπου, με προκαθορισμένες ερωτήσεις και κλειστή επιλογή απαντήσεων, προβλέποντας όμως και πεδία ανοικτής συζήτησης προκειμένου να συσχετισθούν το περίγραμμα του υποψήφιου ωφελούμενου με το απαιτούμενα χαρακτηριστικά του έργου. Αναλυτικότερα, η συνέντευξη διαρθρώνεται από: ü Κλειστές ερωτήσεις επιβεβαίωσης στοιχείων ü Ανοιχτές ερωτήσεις για να δοθεί η ευκαιρία στον υποψήφιο να εκφραστεί ü Κατοπτρικές ερωτήσεις που λειτουργούν ως παρότρυνση για παραπέρα επεξηγήσεις ü Καθοδηγητικές ερωτήσεις προκειμένου να ανιχνευθούν οι προθέσεις των υποψηφίων ü Υποθετικές ερωτήσεις για τον έλεγχο της αναλυτικής ικανότητας των υποψηφίων ü Ερωτήσεις αξιολόγησης προσωπικότητας Από την διαδικασία της συνέντευξης προκύπτει ένας βαθμός για κάθε καταρτιζόμενο/η που παίρνει μέρος σε αυτήν. 12. Έκδοση τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσαν αθροιστικά από τα τυπικά κριτήρια, την συνέντευξη και από το τεστ. 13. Επιλογή των 80 πρώτων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και αναπληρωματικών οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν κενά που τυχόν θα δημιουργηθούν από την μη προσέλευση επιτυχόντων. 2

3 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφείσας διαδικασίας, η επιτροπή κατάρτισε τον τελικό συνολικό πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων. Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου, στους κάτωθι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης τους. Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για το έργο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ» έχουν ως εξής : ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

4

5

6 6 E ΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

7

8 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αθανασία Δεφίγγου, Επιστημονική Υπεύθυνη, Συνεργασία Ενεργών Πολιτών Αναστασία Λελιτσούδη, Διευθύντρια του Αναπτυξιακού ΚΕΚ Θράκης Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Στέλεχος της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών Ξανθή Σταματοπούλου, Στέλεχος του Αναπτυξιακού ΚΕΚ Θράκης 8