Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής"

Transcript

1 126 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής Φράνκα Παντάνο Ρόκου ιδάκτωρ Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Αιγαίου Γιάννης Ρόκος Υποψήφιος ιδάκτωρ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για όσους έχουν εργασθεί διδάσκοντας το υλικό µέρος των υπολογιστών γνωρίζουν πως όσο πλήρες και να είναι το εργαστήριο µας πράγµα σπάνιο ιδιαίτερα για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση- ποτέ δεν θα είναι αρκετό να καλύψει τις ανάγκες επιτόπιας εφαρµογής της θεωρίας σε µηχανήµατα. Πράγµατι ποτέ δεν θα είναι αρκετοί οι απαραίτητοι υπολογιστές ούτε και ο χρόνος για την απαραίτητη εξάσκηση δεν θα φθάνει. Αντίθετα ένα εικονικό εργαστήριο είναι πάντα διαθέσιµο φθάνει να υπάρχει ένας υπολογιστής διαθέσιµος ακόµα και στο σπίτι. Ποια όµως πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου εργαστηρίου και µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί επωφελέστερα για τον χρήστη; Εδώ παρουσιάζεται η µελέτη της κατασκευής ενός τέτοιου εικονικού εργαστηρίου. Θα χρησιµοποιηθεί για την διδασκαλία του υλικού µέρους (hardware) ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Στο εγχείρηµα αυτό γίνεται συνδυασµός, µαζί µε την διδασκαλία και σαν αναπόσπαστο µέρος της, η εξάσκηση στην συναρµολόγηση του υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και µελετάται η υλοποίηση ενός εικονικού εργαστηρίου τρισδιάστατων γραφικών. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Εικονικό Εργαστήριο, ιδακτική Πληροφορικής, Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, Συναρµολόγηση Υπολογιστών. Εισαγωγή Τα εικονικά εργαστήρια είναι συστήµατα εκπαίδευσης µε υπολογιστές (διερευνητικά ή εκπαιδευτικά), βασισµένα στην προσοµοίωση. ίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να προσοµοιώνουν πειράµατα µερικά από τα οποία δεν θα µπορούσαν να τα πραγµατοποιήσουν µε άλλο τρόπο ή να σχεδιάζουν και να υλοποιούν νέα βασισµένα σε θεωρίες µη αποδειγµένες. Επιτρέπουν την φθηνή και εύκολη πραγµατοποίηση συνήθων πειραµάτων (επαναλαµβάνοντας τα όσες φορές χρειασθεί) για κατανόηση και εξάσκηση. Σε µερικές περιπτώσεις γίνονται αναντικατάστατα. Είτε γιατί αποτελούν δοκιµές υψηλού κινδύνου, (για το χρήστη ή το πραγµατικό εργαστήριο), είτε γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός (γιατί τα απαραίτητα εργαστήρια έχουν υψηλό κόστος κατασκευής κτλ). Πρόκειται για περιβάλλοντα δηλαδή που ενθαρρύνουν την συχνή επαναληπτική εκτέλεση πειραµάτων. Επιτρέπουν επίσης την τέλεση επικινδύνων πειραµάτων ή πειραµάτων µε λίγες πιθανότητες επιτυχίας ώστε να διερευνηθούν οι αιτίες αποτυχίας τους στην πραγµατική, φυσική, τους εκτέλεση. Συνήθως χρησιµοποιούνται συνδυαστικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία γιατί δεν θεωρούνται ικανά (Robinson, 2003) να αντικαταστήσουν από µόνα τους τα πραγµατικά πειράµατα στο εργαστήριο. Βοηθούν όµως σηµαντικά στην απόκτηση γνώσεων για το πειραµατικό περιβάλλον και τα όργανα που υπάρχουν σε αυτό, ενώ έχουν σηµαντική συµβολή στην προετοιµασία της εκτέλεσης ενός πειράµατος. Μπορούµε να συµπεράνοµε ότι αποτελούν πράγµατι ένα χώρο εξάσκησης, στο περιβάλλον του εργαστηρίου, φθηνό και αποτελεσµατικό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εικονικό εργαστήριο για την διδασκαλία του υλικού µέρους ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Συνδυάσθηκε στο εγχείρηµα αυτό, µαζί µε την διδασκαλία και σαν αναπόσπαστο µέρος της, η εξάσκηση στην συναρµολόγηση ενός υπολογιστή (ή στην αντικατάσταση τµηµάτων του). Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και µελετάται η υλοποίηση ενός εικονικού εργαστηρίου τρισδιάστατων γραφικών. Σε αυτό θα γίνεται δυνατή η εξάσκηση στην συναρµολόγηση όσες φορές

2 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 127 χρειασθεί, µε µηδενικό κόστος και ταυτόχρονη αξιολόγηση της όλης προσπάθειας του εκπαιδευόµενου. Μαζί µε αυτό συνεργάζεται ένα δεύτερο περιβάλλον, επίδειξης και θεωρητικής υποστήριξης των εννοιών, των διαδικασιών και των εξαρτηµάτων (ότι πρέπει να διδαχθεί), µε πολυµεσικά χαρακτηριστικά, αξιολογώντας τα αποτελέσµατα και τα λάθη. Σχετικές εργασίες Πιστεύουµε ότι η εργασία που παρουσιάζεται αποτελεί µια από τις λίγες αλληλεπιδραστικές εφαρµογές µε παιδαγωγικό υπόβαθρο που µπορεί να λειτουργήσουν στο δίκτυο για την διδασκαλία της πληροφορικής. Ανάλογη εργασία, η οποία όµως αναφέρεται στην διδασκαλία στοιχείων από την οπτική, αποτελεί το WebTop: a 3D Interactive Optics on the web (Vidimce, 2000). Ένα αλληλεπιδραστικό τρισδιάστατο σύστηµα διδασκαλίας οπτικών φαινοµένων στο οποίο όµως υπολείπεται ο σαφής παιδαγωγικός σχεδιασµός ενώ δεν διαφαίνεται και η δυνατότητα χρήσης του σαν αυτοτελές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με ανάλογες ελλείψεις στον παιδαγωγικό σχεδιασµό θα µπορούσε να αναφερθεί η κατά τα άλλα εξαιρετική εργασία.ε.λ.υ.σ. ( ιαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Υπολογιστικά Συστήµατα) (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2003) η οποία αποτελεί εκπαιδευτικό λογισµικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής στο επίπεδο της Α και Β Ενιαίου Λυκείου). Σε σχέση µε το σύστηµα που παρουσιάζεται διατίθεται σε CD-Rom και δεν αποτελεί δικτυακή εφαρµογή. Τέλος να αναφερθεί το Virtual laser physics laboratory µε στιβαρό παιδαγωγικό σχεδιασµό του οποίου όµως τα γραφικά και η όλη τεχνολογία παρουσίασης βρίσκονται στα αρχικά ερευνητικά στάδια. (Brown, Mikropoulos, Kerr, 2003) Θεµελιώδης αρχές, τεχνολογίες και τρόποι χρήσεις των εικονικών εργαστηρίων στην εκπαίδευση Εικονικό εργαστήριο µπορεί να θεωρηθεί κάθε σύστηµα λογισµικού όταν αποτελείται κατ ελάχιστο, από ένα σύστηµα προσοµοίωσης και ένα λογικό σύστηµα διαχείρισης (Robinson, 2003). Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε δε να θεωρηθεί επιτυχηµένο όταν παρέχει την δυνατότητα γρήγορης και οικονοµικά συµφέρουσας παραγωγής ενός υψηλής ποιότητας εικονικού εργαστηρίου. Παράλληλα ο όρος εικονικό εργαστήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για εφαρµογές οι οποίες επιτρέπουν την διαχείριση από απόσταση πραγµατικών εργαστηρίων (Keating, 2000). Τα εικονικά εργαστήρια ανάλογα µε τον τρόπο απόκτησης γνώσεων που προσφέρουν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σε: βασισµένα σε γεγονότα (Fact based) και βασισµένα στην προέλευση (Derivation based). Τα πρώτα λειτουργούν γύρω από ένα περιορισµένο αριθµό πραγµατικών πειραµατικών δεδοµένων και των γεγονότων που τα παράγουν. Με βάση τα στοιχεία αυτά κατασκευάζεται ένα εργαστήριο προσοµοίωσης στο οποίο αποτυπώνονται τα προηγούµενα (πχ µε στιγµιότυπα οθόνης, βίντεο, κινούµενα σχέδια κλ), όπως για παράδειγµα το εικονικό εργαστήριο της Oxford University για την χηµεία (Waller and Foster, 2000; Suzuki et all, 1998). Η δεύτερη κατηγορία βασίζει την απόκτηση γνώσης γύρω από µια αφηρηµένη θεωρητική έννοια και µε βάση τους κανόνες που προκύπτουν από αυτήν. ηµιουργείται έτσι ένα υποθετικό εργαστήριο το οποίο βασισµένο στην θεωρία, (τύπους, σχέσεις κτλ.) δίνει εικονικά αποτελέσµατα για δεδοµένα που εισάγονται, αναπλάθοντας πραγµατικές καταστάσεις. Εδώ υπάρχει πλήρης προσοµοίωση µε αποτέλεσµα να υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασµού και εκτέλεσης νέας µορφής πειραµάτων (Eigler, Schweizer, 1999).

3 128 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Γενικά τα εικονικά εργαστήρια ακολουθούν τεχνολογίες που εκτείνονται από τις πιο απλές στις περισσότερο εξεζητηµένες. Σαν περιβάλλοντα ξεκινούν δηλαδή από εφαρµογές βασισµένες σε στιγµιότυπα οθόνης (screen-shot) και φθάνουν σε συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας εµβύθυνσης (Waller and Foster, 1999). Έτσι µπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσµα χρήσεων που ξεκινά από απλά εργαλεία εκπαίδευσης πχ για την διδασκαλία της χρήσης ενός εργαλείου και φθάνει µέχρι την δυνατότητα χρήσης τους σαν ισχυρών ερευνητικών εργαλείων όπως πχ. προσοµοιωτικά περιβάλλοντα σχεδιασµού και εκτέλεσης πραγµατικών πειραµάτων. Η κατασκευή τους επίσης στηρίζεται σε µια πλειάδα από διαφορετικές υπερµεσικές τεχνολογίες. Βασισµένες στο διαδίκτυο και στο µοντέλο επικοινωνίας client/server, αναπτύσσονται γύρω από τεχνολογίες προσοµοίωσης, τεχνητή νοηµοσύνη, και τρισδιαστάτων γραφικών. Παρά το υψηλό κόστος κατασκευής και τις αδυναµίες του δικτύου, που δυσκολεύουν εξαιρετικά την κατασκευή τους, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ακόµα και εργαστηρίων εικονικής πραγµατικότητας εµβύθυνσης. Στα εργαστήρια αυτά ο χρήστης ορίζει τις παραµέτρους και τον αριθµό συνδέσεων για το σύστηµα, και απολαµβάνει το αποτέλεσµα σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας µε χρήστη (Heermann and Fuhrmann, 1990). Η χρήση τους για εκπαιδευτικούς αλλά και σαφώς ερευνητικούς σκοπούς στηρίζεται από µια σειρά από πλεονεκτήµατα τα οποία ενθαρρύνουν και την περαιτέρω εξέλιξη των συστηµάτων του είδους, όπως: η οικονοµία που προσφέρουν στην εκπαίδευση/εξάσκηση των σπουδαστών. η καλύτερη εκπαιδευτική εµπειρία που προσφέρουν (Learning Experience), αφού η χρήση τους επιτρέπει µεγαλύτερο και καλύτερο έλεγχο από τον φοιτητή στο µάθηµα. Ότι επιτρέπουν/ενθαρύνουν την εκπαίδευση από απόσταση (Distance Training) µε όλα τα θετικά της. Ενώ τέλος προφυλάσσουν τον χρήστη σε επικίνδυνα πειράµατα από κινδύνους αλλά και το ίδιο το εργαστήριο, εργαλεία κτλ, από καταστροφή. Όλα αυτά συνεργούν στην ταχεία εξάπλωση τους ταυτόχρονα και παράλληλα µε την τεχνολογία που τα υποστηρίζει (υπολογιστές, προγράµµατα και διαδίκτυο). Ίσως όµως το περισσότερο κρίσιµο στοιχείο στην περαιτέρω εξέλιξη τους να είναι η απόδοση τους στην εκπαίδευση και στην εξάσκηση, εάν δηλαδή και πόσο προσφέρουν περισσότερο από άλλες διαδικασίες στην αύξηση των επιδόσεων των φοιτητών. "Without assessment, there is no quantitative measure of student performance or effectiveness of teaching" (Allen and Armitage, 1998). Με τη χρήση συνεχούς αξιολόγησης φοιτητές και καθηγητές µπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της γνωστικής κατάστασης των εκπαιδευοµένων. Εδώ η επανάληψη είναι εύκολη χωρίς κόστος και ανάγκη επισκευών. Έτσι το λάθος, που διαγνώσθηκε αποτο σύστηµα και διορθώθηκε, βοηθάει στην καλύτερη αφοµοίωση των γνώσεων (Waller and Foster, 2000). Οι φοιτητές χωρίς τον φόβο της ζηµιάς σε πανάκριβα εργαστηριακά όργανα τολµούν περισσότερο και αποκτούν µεγαλύτερη οικειότητα µε τον εξοπλισµό. Έτσι δοκιµάζουν ευκολότερα και µαθαίνουν πιο γρήγορα. "The first time they were faced with any instrument, they were more worried about damaging it or making a mistake, than leaning how to use it" (Waller and Foster, 2000). Στον καθηγητή είναι δυνατόν να δίνεται συνεχής και λεπτοµερής αναφορά ως προς τις επιδόσεις του φοιτητή, τις ιδιαίτερες ανάγκες του και γενικά τις επιδόσεις του φοιτητή και την απόδοση του συστήµατος.

4 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 129 Όπως όµως όλες οι νέες τεχνολογίες η ανάπτυξη τους προσκρούει και σε µια σειρά από προβλήµατα όπως: η συνθετότητα τους από τεχνολογικής απόψεως. Το κόστος κατασκευής και ανάπτυξης για τα πιο προηγµένα µοντέλα, η ανάγκη εξαιρετικά ισχυρών υπολογιστικών συστηµάτων και οι περιορισµένες δυνατότητες του διαδικτύου στη ταχεία διακίνηση µεγάλου όγκου πληροφοριών. Τα εικονικά εργαστήρια σαν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στη διδασκαλία της πληροφορικής Από τη φύση της η πληροφορική αποτελεί «συνδυασµό θεωρίας, πειραµατισµού και επίλυσης προβλήµατος» (Κορδάκη, 2003). Άρα µπορεί άνετα να θεωρηθεί σαν µια σύνθεση επιστήµης και τεχνολογίας. Πράγµατι στην προσπάθεια της να επιλύσει (µε οικονοµία χρόνου, χώρου και χρήµατος) προβλήµατα που τίθενται από την καθηµερινότητα συνθέτει «θεωρία από τα µαθηµατικά και εργαστηριακό πειραµατισµό από τη Φυσική». Είναι προφανές και συνακόλουθο µε τα προηγούµενα ότι η διδασκαλία της πληροφορικής, η οποία γίνεται µε τη συνδροµή των εικονικών εργαστηρίων, µπορεί να θεωρηθεί, σαν ένας ικανοποιητικός τρόπος εκπαίδευσης. Γενικά τα εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης (Virtual Learning Environments) αποτελούν ένα εργαλείο πολλά υποσχόµενο µε υψηλές δυνατότητες στην παροχή αποτελεσµατικής εκπαίδευσης (Winn, 2003; Bruner, 1996). Πράγµατι παρέχουν ένα πλούσιο, ευχάριστο, αλληλεπιδραστικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλο για εµπειρική εκπαίδευση (experiential learning) που όπως υποστηρίζει ο Bruner (Bruner, 1996), ενισχύει τη διαδικασία µάθησης. Έτσι ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες τα εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης είναι µέσα ιδιαίτερα κατάλληλα για την εκπαίδευση επιτρέποντας «µάθηση κάνοντας» (learn by doing) δια µέσου εµπειριών σε πρώτο πρόσωπο. Ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή της πληροφορικής που ίσως για πρώτη φορά η τεχνολογία µοιάζει να προπορεύεται ελαφρά της θεωρίας, µια διδασκαλία βρίσκεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα παρωχηµένη και αχρηστεµένη από τα γεγονότα. Εκτός και αν επικεντρώνεται στην κατανόηση των εννοιών, στη διερεύνηση σχέσεων και µηχανισµών, στη δηµιουργία και κατανόηση συσχετίσεων και γενικεύσεων. ιαδικασίες και µηχανισµοί µε υψηλή µεταφερσιµότητα στις νέες τεχνολογικές συνθήκες όπως αυτές υλοποιούνται στα εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Αποτελούν λοιπόν, τα εικονικά εργαστήρια πληροφορικής, ένα σηµαντικό εργαλείο για την εισαγωγή των εποικοδοµητικών θεωριών στην εκπαίδευση. Αφού δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να κατασκευάζει ένα προσωπικό µοντέλο πραγµατικότητας στο οποίο µπορούµε να κάνουµε κοινωνούς αλλά όχι να το µοιρασθούµε στην ολότητα του µε άλλους ανθρώπους (Jonassen, 1991). Αυτό διαπιστώνεται και από τις θεµελιώδης αρχές, τα βασικά κλειδιά της επικοδοµητικής, θεωρίας όπως αυτά εφαρµόζονται στην πρακτική των εικονικών περιβαλλόντων (Winn, 2003; Stansfield et al 2000): οι σπουδαστές µαθαίνουν καλύτερα κατασκευάζοντας την γνώση τους αλληλεπιδρώντας άµεσα µε αυτήν (Constructionism) (Papert, 1980). Οι σπουδαστές επίσης αφοµοιώνουν τις γνώσεις καλύτερα όταν έχουν την ελευθερία να κινούνται και να απασχολούνται σε αυτόελεγχόµενες δραστηριότητες µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον (Exploratory learning). Άλλωστε η εκπαίδευση σε θέµατα της επιστήµης των υπολογιστών πρέπει να συνδέεται µε τις εξειδικευµένες πρακτικές αυτών που την διδάσκουν (Abernethy et al, 1998). Με τον τρόπο αυτό οργανώνεται η υλοποίηση της εκπαίδευσης στα όρια των πιο γνωστών

5 130 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» θεωριών µάθησης εποικοδοµιτισµός, γνωσιακές θεωρίες και εφαρµόζοντας κάθε µια από αυτές στον πιο κατάλληλο για τα χαρακτηριστικά της πεδίο. Αρχές από τον σχεδιασµό του εργαστηρίου Ο ακριβής σχεδιασµός ενός εξειδικευµένου συστήµατος ακολουθεί κατ ανάγκη την οµάδα στόχου στην οποία απευθύνεται η εφαρµογή (Robinson, 2003). Όταν πχ σχεδιάζεται ένα σύστηµα που να διδάσκει τη λειτουργία ενός εξαρτήµατος µηχανής ή ενός οργάνου µετρήσεων φθάνει µια κατά το δυνατό καλύτερη αποµίµηση της πραγµατικότητας. Αντίθετα χρειάζεται µια καλά µελετηµένη και εξεζητηµένη παρουσίαση για ένα εργαστήριο εκτέλεσης πραγµατικών πειραµάτων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον κάθε τι πρέπει όχι µόνο να µοιάζει αλλά να συµπεριφέρεται και σαν αληθινό, ώστε το περιβάλλον να είναι αποτελεσµατικό διδακτικά. Εξ αιτίας της πολυπλοκότητας και ως προς την δοµή του αλλά και ως προς την χρήση του διδακτική-πειραµατική- επιλέχθηκε κατ αρχάς η αρθρωτή δόµιση (Modular) µε τεχνικές σχεδιασµού ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού (Montilva et al, 2002). Ενώ παράλληλα χρησιµοποιήθηκε η λογική και τα διδακτικά µοντέλα ανάπτυξης πολυµεσικών εκπαιδευτικών εφαρµογών (Πάντανο Ρόκου, 2002). Είναι γνωστό άλλωστε (Lawson et al, 1989) ότι η διερευνητική προσέγγιση στην διδασκαλία της Πληροφορικής µπορεί να µοντελοποιηθεί σαν κύκλος τριών φάσεων: εξερεύνηση, εµβάθυνση και επέκταση. Επίσης έχει αποδειχθεί (Lee and Owens, 2000; Jonassen et al, 1999) ότι οι επιδόσεις των φοιτητών αυξάνονται θεαµατικά όταν χρησιµοποιείται σαν µέθοδος διδασκαλίας η επίλυση προβλήµατος (problem solving) ειδικά, αν για έννοιες που αφορούν τον προγραµµατισµό, αυτό συνδυάζεται µε τον σχεδιασµό προγράµµατος για την επίλυση προβλήµατος από την καθηµερινή ζωή (Lee and Owens, 2000). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις όπως και ήδη υπάρχουσες έρευνες στο αντικείµενο οι οποίες συµφωνούν µε τα συµπεράσµατα µας (Lee and Owens, 2000; Jonassen et al, 1999) διαµορφώθηκε µια τριπλή θεώρηση για την διδακτική στο περιβάλλον µας: παρουσίαση, εξερεύνηση εµβάθυνση και τέλος πειραµατική εφαρµογή. Στο κάθε στάδιο η καθοδήγηση µειώνεται. Έτσι τον περιορισµένο έλεγχο στο πρώτο, ακολουθεί η µερική καθοδήγηση στο δεύτερο έως την απόλυτη ελευθερία, στα πλαίσια του εργαστηρίου, το τρίτο. Το σύστηµα σχεδιάζεται για την εκπαίδευση στην συναρµολόγηση υπολογιστών και (ή) στην εκµάθηση των τµηµάτων (υλικό) που αποτελούν ένα επιτραπέζιο σύστηµα. Για να εφαρµοσθούν αυτά µε ορθό, παιδαγωγικά, τρόπο δηµιουργήθηκαν τρία επάλληλα περιβάλλοντα µάθησης τα οποία θα λειτουργούν συνδυαστικά για την επίτευξη του ευκταίου αποτελέσµατος. Πρόκειται στην ουσία για τρία διαφορετικά περιβάλλοντα όπως πιο κάτω: Το αλληλο-επιδραστικό 3D εικονικό εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα διαµορφωθεί ένα κατάλληλα σχεδιασµένο και άρτια υλοποιηµένο προσοµοιοτικό 3D σύστηµα. Τα διάφορα υποσυστήµατα του θα µοιάζουν και θα λειτουργούν στις διάφορες φάσεις συναρµολόγησης σαν αληθινά. Αυτό θα βοηθήσει στην σωστή αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης (Εικόνα 1). Το πολυµεσικό περιβάλλον παρουσίασης το οποίο θα αναλάβει αφ ενός την εισαγωγή στο θέµα του σπουδαστή µε µικρο-βίντεο των διαφόρων λειτουργιών συναρµολόγησης. Στη συνέχεια θα ακολουθείσει αλληλοεπιδραστική περιήγηση στο πολυµεσικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Σε αυτό θα εισάγονται τα διάφορα εξαρτήµατα, θα δείχνεται η σύνθεση τους και θα εξηγείται η εργασία που καλούνται να διεκπεραιώσουν όπως και ο τρόπος που θα γίνεται αυτό.

6 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 131 Τον βοηθό εκπαίδευσης. Αναλαβαίνει να λύσει κάθε απορία σχετική µε τις διεργασίες, τις µεθόδους και τις διαδικασίες τις σχετικές µε το υλικό και τη σύνθεση του υπολογιστή. Θα δίνει επίσης ακριβή ορολογία και επεξηγήσεις όπου αυτές χρειασθούν. Εικόνα 1: Ενδεικτική οθόνη εκκίνησης του αλληλεπιδραστικού 3D εικονικού εργαστηρίου Τα περιβάλλοντα αυτά σχεδιάζονται για να παρέχουν άµεση τυποποιηµένη και έµµεση (µε τεστ κτλ ) αξιολόγηση. Στις δυνατότητες τους θα περιλαµβάνεται η αλληλεπιδραστικότητα όπως και η δυνατότητα για ελεύθερη πλοήγηση. Ειδική προσοχή θα δοθεί επίσης στο περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι πιστό, ακριβές και συνεπές. Σενάριο Η προτεινόµενη διαδροµή στον νέο χρήστη ακολουθεί τα πιο πάνω χαρακτηριστικά: επίδειξη, εξηγήσεις, εφαρµογή στο εικονικό εργαστήριο (Εικόνα 2). Αρχικά εµφανίζεται ένα καθοδηγητικό βίντεο παρουσίασης του συστήµατος εξωτερικά µε περιστροφή και απαρίθµηση ονοµαστικά των στοιχείων. Ακολουθεί η παρουσίαση του εσωτερικού του συστήµατος, ανοικτού (µητρική, κάρτες κτλ), καθώς και των επί µέρους βασικών συνθετικών στοιχείων (κουτί, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο). Καθ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι δυνατή η παροχή εξηγήσεων (παράλληλα) µε ένα tutorial βασισµένο σε κείµενα µε υποστήριξη εικόνων βίντεο και σχεδιαγραµµάτων όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται κάθε εξάρτηµα από µόνο του και εξηγείται η λειτουργία του και τα βασικά συνθετικά του στοιχεία. Σε κάθε µία από αυτές τις φάσεις παρεµβάλλονται ασκήσεις και ερωτηµατολόγια για συµπλήρωση ώστε να ελέγχεται η επίδοση του σπουδαστή. Ακολουθεί η φάση της εγκατάστασης των τµηµάτων του υπολογιστή. Παρουσιάζονται και εδώ µικρά βίντεο ένα για κάθε εγκατάσταση. Επισηµαίνονται τα δύσκολα σηµεία

7 132 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» και ελέγχεται η επίδοση του σπουδαστή σε αυτό. Κάθε στοιχείο που εγκαθίσταται ακολουθείται από την διαδικασία εγκατάστασης των ανάλογων οδηγών. Εικόνα 2: Ενδεικτική οθόνη του πολυµεσικού περιβάλλοντος παρουσίασης Έρχεται τέλος η πειραµατική εξάσκηση στο 3D περιβάλλον προσοµοίωσης (Εικόνα 1). Σε αυτό ο σπουδαστής αλληλεπιδραστικά µπορεί να προβεί σε συναρµολόγηση συγκεκριµένων τµηµάτων του project. Αρχικά µε ελεγχόµενη καθοδήγηση και ακόλουθα όσο προχωράει η εκµάθηση µόνος του. Τα λάθη του σηµειώνονται και αξιολογούνται όπως και ο χρόνος κάλυψης του κάθε βήµατος. Σε αυτά παρεµβάλλονται ή και ακολουθούν κείµενα µε ασκήσεις ώστε να καθορίζονται και οι επιδόσεις του. Σαν τελική εξέταση θεωρείται η συνολική συναρµολόγηση του συστήµατος. Αρχιτεκτονική συστήµατος Τα βασικά συνθετικά µέρη του συστήµατος περιλαµβάνουν το διπλό περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη, ανάλογα µε το είδος της εργασίας που εκτελεί, το ιαχειριστή επικοινωνίας ο οποίος ελέγχει και διατηρεί τις συνδέσεις χρήστηεξυπηρετητή αρχείων, τον Κεντρικό διαχειριστή στον οποίο περιλαµβάνεται το expert modules (Εικόνα 3) και τέλος την βάση δεδοµένων. Κεντρικός διαχειριστής, expert module ιαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών φροντίζοντας για την ορθή ερµηνεία τους και δροµολογώντας τις στις κατάλληλες αφετηρίες. Αποτελεί τον κεντρικό µηχανισµό ελέγχου και κατεύθυνσης ροών. Συνδυασµένο ενδογενώς µε το έµπειρο σύστηµα διαχείρισης της εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την προσαρµογή των εκπαιδευτικών στοιχείων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του χρήστη. Κατά τη διάρκεια της διδακτική διαδικασίας αναλαµβάνει την δυναµική ενηµέρωση του µοντέλου του χρήστη και την άµεση προσαρµογή στα χαρακτηριστικά του. Κανόνες αξιολόγησης Μια σχετικά απλή µορφή ποσοτικού προσδιορισµού του βαθµού επιτυχίας στις απαντήσεις, επιλογές κτλ. Αποτελεί ταυτόχρονα και το βασικό εργαλείο αναγνώρισης της επιτυχίας ή αποτυχίας του εγχειρήµατος εκ των ένδον.

8 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 133 Μοντέλο χρήστη ηµιουργεί και διαχειρίζεται το µοντέλο του χρήστη από τα εισαγόµενα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη, και αλληλεπιδράει µε το σύστηµα διάµεσου του έµπειρου συστήµατος για την δηµιουργία του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ενηµερώνει µε στοιχεία όπως επιδόσεις, συνέπεια κτλ και εν γένει διαχειρίζεται την εκπαιδευτική πορεία του φοιτητή. Κανόνες Αξιολόγησης Computer Βάση δεδοµένων Πολυµεσικά στοιχεία Προφίλ Χρήστη Στοιχεία αξιολόγησης 3D στοιχεία Κεντρικός διαχειριστής Έµπειρο άρθρωµα Περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη Μοντέλο Χρήστη 3D εργαστήριο συναρµολόγησης στοιχείων Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική του συστήµατος Βάση εδοµένων Η βάση δεδοµένων αποτελεί τον συνολικό αποθηκευτικό χώρο. Περιέχει τα αρχεία πολυµέσων βίντεο εικόνες κείµενο αφηγήσεις κτλ όπως και τα τρισδιάστατα αντικείµενα. Ακόµα εκεί αποθηκεύονται τα χαρακτηριστικά του χρήστη και οι επιδόσεις του. ιαχειριστής επικοινωνίας Αναλαµβάνει την διαχείριση επικοινωνίας µεταξύ χρήστη και εξυπηρετητή αρχείων. Συµπεράσµατα Γενικά περιβάλλοντα του είδους είναι τόσο αποτελεσµατικότερα, παιδαγωγικά και διδακτικά, όσο περισσότερο πλησιάζουν την πραγµατικότητα σαν οπτική εντύπωση, σαν αντίληψη του περιβάλλοντος και σαν πειραµατική πιστότητα και ακρίβεια. Βασικά από τη χρήση περιβαλλόντων του είδους προκύπτουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα για την εκπαίδευση (McMahon and O Neill, 1993) όπως ενεργητική αλληλοεπίδραση και πειραµατική ενεργητική µάθηση που προκύπτει από την προσοµοίωση συναρµολόγησης στο περιβάλλον 3D. Επίσης από τους εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και διαχείρισης της πληροφορίας αφού εναλλάσσει διαφορετικές µεταξύ τους µορφές πάνω στο ίδιο θέµα όπως βίντεο, εικόνες, σχήµατα, 3D περιβάλλον. Απαλλάσσει από πιθανούς κινδύνους από τη εφαρµογή άµεσα σε πραγµατικό περιβάλλον (ηλεκτροπληξία, καταστροφή υλικού κτλ). αυξάνει το ενδιαφέρον

9 134 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» εισάγοντας τον σπουδαστή σε ένα σχεδόν παιχνίδο-περιβάλλον. Ενώ αποτελεί µια σχετικά απλή και οικονοµική λύση για την εκπαίδευση αλλά και την εξάσκηση στο αντικείµενο. Προσφέρει επίσης µια ικανοποιητική άµεση αξιολόγηση διευκολύνοντας την εν γένει εργασία του καθηγητή. Βιβλιογραφία Abernethy K., Gabbert P., Treu K., (1998), Inquiry-based computer science instruction: some initial experiences, ACM SIGCSE Bulletin, Volume 30, Issue 3. Allen R., Armitage D. B., (1998), The Web: interactive and multimedia education. Computer Networks and ISDN Systems, 30, Brown David J., Mikropoulos Tassos A., and Kerr Steven J., (2003) A Virtual Laser Physics Laboratory, Bruner J., (1966), Towards a theory of instruction. New York: WW Norton, Eigler D.M., Schweizer E.K., (1999), A GC Instrument Simulator, Journal of Chemical Education, 76.2, February 1999, 287 Heermann D. W., Fuhrmann T., (1990), Positioning single atoms with a scanning tunneling microscope, Nature, 344, 1990, Jonassen D. H., (1991), Objectivism vs. constructivism: Do we need a new paradigm?, Educational Technology: Research and Development Jonassen, D. H., Peck, K.L. & Wilson, B.G. (1999), Learning with technology: A Constructivist Perspective. Upper Saddle, NJ: Merrill, Prentice Hall. Keating K., Myers J., Pelton J., Bair R., Wemmer D., Ellis P., (2000), Development and User of a virtual NMR Facility, Journal of Magnetic Resonance, 143.1, March 2000, Lawson A., Abraham M.R., Renner J., (1989), A theory of instruction: using the learning cycle to teach science concepts and thinking skills. National Association for Research in Science Teaching, Lee W.L., Owens D. L., (2000)Multimedia-Based Instructional Design, Jossey-Bass Pfeiffer, San Francisco. McMahon H. and O'Neill W., (1993), Computer-mediated zones of engagement in learning, in Designing environments for constructive learning, T. Duffy, J. Lowyck, and D. Jonassen, Eds. New York: Springer. Montilva J. A., Sandia B., Barrios J., (2002), Developing Instructional Web Sites A Software Engineering Approach, Education and Information Technologies 7:3, , 2002, Kluwer Academic Publishers. Pantano-Rokou F., Rokos G., Rokou E., (2003), InfoLab: A Web Learning Pedagogical Based Content Repurposing Approach, 3 rd IEEE International Conference on Advanced learning technologies, Athens 2003, ICALT2003. Papert S., (1980), Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books, Inc.. Robinson J., 2003, Virtual Laboratories as a teaching environment. A tangible solution or a passing novelty? [On Line] Stansfield S., Shawver D., Sobel A., Prasad M., Tapia L., (2000) Design and Implementation of a Virtual Reality System and ITS Application to Training Medical First Responders, Presence [On Line]

10 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 135 Suzuki A., Kamiko M., Yamamoto R., Tateizumi Y., Hashimoto M., (1998), VChemlab: A virtual chemistry laboratory, Journal of Chemical Information and Computer Science, 38, 1998, , [On Line] Vidimce Kiril, Foley John T., Banks David C., Yong-Tze Chi, and Taha Mzoughi, (2000) WebTOP: Interactive 3D Optics on the Web, The Web3D/VRML 2000 Symposium, Monterey, California, February 2000, pp Waller J. C., Foster N., (1999) Molecular simulations in the virtual material laboratory, Computational Materials Science, 14, Waller J. C., Foster N., (2000), Training via the web: a virtual instrument, Computers and Education, 35, March 2000, Winn W., (2003) A Conceptual Basis for Educational Applications of Virtual Reality, Technical Report TR 93-9: [On Line] Κορδάκη Μ., (2003), Κεφ.5 διδακτικές προσεγγίσεις στην πληροφορική, [On Line] Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκπαίδευσης (2003) Παντάνο-Ρόκου Φ., ιαδραστικές εφαρµογές πολυµέσων, τεχνολογία, σχεδιασµός και διαδικασίες υλοποίησης, σελ , Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2002

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» Σύρος 9,10,11 Μαΐου 2003 ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΧΗΜΕΙΑ & ΚΟΜΙΚΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Μια Πρόταση για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Πολυµέσων στα ΤΕΕ

Μια Πρόταση για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Πολυµέσων στα ΤΕΕ Μια Πρόταση για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Πολυµέσων στα ΤΕΕ Κλεφτοδήµος Αλέξανδρος, Εφοπούλου Αναστασία ΤΕΕ Άργους Ορεστικού και ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας kleftodimos@kastoria.teikoz.gr, efopoulou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor}@di.uoa.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Project) Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Project) Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Project) ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ρ Κορρές Κωνσταντίνος Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Οι εφαρµογές και οι δυνατότητες που προσφέρει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E)

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E) (C.C.I.T.E.E) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Νικόλαος Κοντονάτσιος nkontonats@sch.gr Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής 1 ου ΣΕΚ Βόλου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Δρ. Γ. Παπαδόπουλος Σύμβουλος του Π.Ι. Περίληψη Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Back to School Offer!

Back to School Offer! Back to School Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο λογισμικό σε Ακαδημαϊκές τιμές! Ενημερωθείτε για τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα της Microsoft και κερδίστε, εσείς, οι καθηγητές και οι μαθητές ή οι σπουδαστές σας!

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Δικτυακών Προσομοιώσεων (applets) για τη Διδασκαλία των Ταλαντώσεων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Δικτυακών Προσομοιώσεων (applets) για τη Διδασκαλία των Ταλαντώσεων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Δικτυακών Προσομοιώσεων (applets) για τη Διδασκαλία των Ταλαντώσεων Μιχαλούδης Απόστολος 1, Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης 2 1 Καθηγητής Φυσικής, Ιδιωτικός τομέας michaloudis@ymail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Μαρία Κορδάκη Διδ. επ. καθ. (ΠΔ.407/80) Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 1ο Μονόδροµη 2ο Αλληλεπιδραστική Εκπαίδευση Μονόδροµη εκπαίδευση ( ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το) Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ( οκίµασε,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης.

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Οι μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τις Τεχνολογίες, την Μηχανική και τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα