Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής"

Transcript

1 126 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής Φράνκα Παντάνο Ρόκου ιδάκτωρ Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Αιγαίου Γιάννης Ρόκος Υποψήφιος ιδάκτωρ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για όσους έχουν εργασθεί διδάσκοντας το υλικό µέρος των υπολογιστών γνωρίζουν πως όσο πλήρες και να είναι το εργαστήριο µας πράγµα σπάνιο ιδιαίτερα για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση- ποτέ δεν θα είναι αρκετό να καλύψει τις ανάγκες επιτόπιας εφαρµογής της θεωρίας σε µηχανήµατα. Πράγµατι ποτέ δεν θα είναι αρκετοί οι απαραίτητοι υπολογιστές ούτε και ο χρόνος για την απαραίτητη εξάσκηση δεν θα φθάνει. Αντίθετα ένα εικονικό εργαστήριο είναι πάντα διαθέσιµο φθάνει να υπάρχει ένας υπολογιστής διαθέσιµος ακόµα και στο σπίτι. Ποια όµως πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου εργαστηρίου και µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί επωφελέστερα για τον χρήστη; Εδώ παρουσιάζεται η µελέτη της κατασκευής ενός τέτοιου εικονικού εργαστηρίου. Θα χρησιµοποιηθεί για την διδασκαλία του υλικού µέρους (hardware) ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Στο εγχείρηµα αυτό γίνεται συνδυασµός, µαζί µε την διδασκαλία και σαν αναπόσπαστο µέρος της, η εξάσκηση στην συναρµολόγηση του υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και µελετάται η υλοποίηση ενός εικονικού εργαστηρίου τρισδιάστατων γραφικών. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Εικονικό Εργαστήριο, ιδακτική Πληροφορικής, Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, Συναρµολόγηση Υπολογιστών. Εισαγωγή Τα εικονικά εργαστήρια είναι συστήµατα εκπαίδευσης µε υπολογιστές (διερευνητικά ή εκπαιδευτικά), βασισµένα στην προσοµοίωση. ίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να προσοµοιώνουν πειράµατα µερικά από τα οποία δεν θα µπορούσαν να τα πραγµατοποιήσουν µε άλλο τρόπο ή να σχεδιάζουν και να υλοποιούν νέα βασισµένα σε θεωρίες µη αποδειγµένες. Επιτρέπουν την φθηνή και εύκολη πραγµατοποίηση συνήθων πειραµάτων (επαναλαµβάνοντας τα όσες φορές χρειασθεί) για κατανόηση και εξάσκηση. Σε µερικές περιπτώσεις γίνονται αναντικατάστατα. Είτε γιατί αποτελούν δοκιµές υψηλού κινδύνου, (για το χρήστη ή το πραγµατικό εργαστήριο), είτε γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός (γιατί τα απαραίτητα εργαστήρια έχουν υψηλό κόστος κατασκευής κτλ). Πρόκειται για περιβάλλοντα δηλαδή που ενθαρρύνουν την συχνή επαναληπτική εκτέλεση πειραµάτων. Επιτρέπουν επίσης την τέλεση επικινδύνων πειραµάτων ή πειραµάτων µε λίγες πιθανότητες επιτυχίας ώστε να διερευνηθούν οι αιτίες αποτυχίας τους στην πραγµατική, φυσική, τους εκτέλεση. Συνήθως χρησιµοποιούνται συνδυαστικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία γιατί δεν θεωρούνται ικανά (Robinson, 2003) να αντικαταστήσουν από µόνα τους τα πραγµατικά πειράµατα στο εργαστήριο. Βοηθούν όµως σηµαντικά στην απόκτηση γνώσεων για το πειραµατικό περιβάλλον και τα όργανα που υπάρχουν σε αυτό, ενώ έχουν σηµαντική συµβολή στην προετοιµασία της εκτέλεσης ενός πειράµατος. Μπορούµε να συµπεράνοµε ότι αποτελούν πράγµατι ένα χώρο εξάσκησης, στο περιβάλλον του εργαστηρίου, φθηνό και αποτελεσµατικό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εικονικό εργαστήριο για την διδασκαλία του υλικού µέρους ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Συνδυάσθηκε στο εγχείρηµα αυτό, µαζί µε την διδασκαλία και σαν αναπόσπαστο µέρος της, η εξάσκηση στην συναρµολόγηση ενός υπολογιστή (ή στην αντικατάσταση τµηµάτων του). Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και µελετάται η υλοποίηση ενός εικονικού εργαστηρίου τρισδιάστατων γραφικών. Σε αυτό θα γίνεται δυνατή η εξάσκηση στην συναρµολόγηση όσες φορές

2 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 127 χρειασθεί, µε µηδενικό κόστος και ταυτόχρονη αξιολόγηση της όλης προσπάθειας του εκπαιδευόµενου. Μαζί µε αυτό συνεργάζεται ένα δεύτερο περιβάλλον, επίδειξης και θεωρητικής υποστήριξης των εννοιών, των διαδικασιών και των εξαρτηµάτων (ότι πρέπει να διδαχθεί), µε πολυµεσικά χαρακτηριστικά, αξιολογώντας τα αποτελέσµατα και τα λάθη. Σχετικές εργασίες Πιστεύουµε ότι η εργασία που παρουσιάζεται αποτελεί µια από τις λίγες αλληλεπιδραστικές εφαρµογές µε παιδαγωγικό υπόβαθρο που µπορεί να λειτουργήσουν στο δίκτυο για την διδασκαλία της πληροφορικής. Ανάλογη εργασία, η οποία όµως αναφέρεται στην διδασκαλία στοιχείων από την οπτική, αποτελεί το WebTop: a 3D Interactive Optics on the web (Vidimce, 2000). Ένα αλληλεπιδραστικό τρισδιάστατο σύστηµα διδασκαλίας οπτικών φαινοµένων στο οποίο όµως υπολείπεται ο σαφής παιδαγωγικός σχεδιασµός ενώ δεν διαφαίνεται και η δυνατότητα χρήσης του σαν αυτοτελές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με ανάλογες ελλείψεις στον παιδαγωγικό σχεδιασµό θα µπορούσε να αναφερθεί η κατά τα άλλα εξαιρετική εργασία.ε.λ.υ.σ. ( ιαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Υπολογιστικά Συστήµατα) (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2003) η οποία αποτελεί εκπαιδευτικό λογισµικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής στο επίπεδο της Α και Β Ενιαίου Λυκείου). Σε σχέση µε το σύστηµα που παρουσιάζεται διατίθεται σε CD-Rom και δεν αποτελεί δικτυακή εφαρµογή. Τέλος να αναφερθεί το Virtual laser physics laboratory µε στιβαρό παιδαγωγικό σχεδιασµό του οποίου όµως τα γραφικά και η όλη τεχνολογία παρουσίασης βρίσκονται στα αρχικά ερευνητικά στάδια. (Brown, Mikropoulos, Kerr, 2003) Θεµελιώδης αρχές, τεχνολογίες και τρόποι χρήσεις των εικονικών εργαστηρίων στην εκπαίδευση Εικονικό εργαστήριο µπορεί να θεωρηθεί κάθε σύστηµα λογισµικού όταν αποτελείται κατ ελάχιστο, από ένα σύστηµα προσοµοίωσης και ένα λογικό σύστηµα διαχείρισης (Robinson, 2003). Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε δε να θεωρηθεί επιτυχηµένο όταν παρέχει την δυνατότητα γρήγορης και οικονοµικά συµφέρουσας παραγωγής ενός υψηλής ποιότητας εικονικού εργαστηρίου. Παράλληλα ο όρος εικονικό εργαστήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για εφαρµογές οι οποίες επιτρέπουν την διαχείριση από απόσταση πραγµατικών εργαστηρίων (Keating, 2000). Τα εικονικά εργαστήρια ανάλογα µε τον τρόπο απόκτησης γνώσεων που προσφέρουν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σε: βασισµένα σε γεγονότα (Fact based) και βασισµένα στην προέλευση (Derivation based). Τα πρώτα λειτουργούν γύρω από ένα περιορισµένο αριθµό πραγµατικών πειραµατικών δεδοµένων και των γεγονότων που τα παράγουν. Με βάση τα στοιχεία αυτά κατασκευάζεται ένα εργαστήριο προσοµοίωσης στο οποίο αποτυπώνονται τα προηγούµενα (πχ µε στιγµιότυπα οθόνης, βίντεο, κινούµενα σχέδια κλ), όπως για παράδειγµα το εικονικό εργαστήριο της Oxford University για την χηµεία (Waller and Foster, 2000; Suzuki et all, 1998). Η δεύτερη κατηγορία βασίζει την απόκτηση γνώσης γύρω από µια αφηρηµένη θεωρητική έννοια και µε βάση τους κανόνες που προκύπτουν από αυτήν. ηµιουργείται έτσι ένα υποθετικό εργαστήριο το οποίο βασισµένο στην θεωρία, (τύπους, σχέσεις κτλ.) δίνει εικονικά αποτελέσµατα για δεδοµένα που εισάγονται, αναπλάθοντας πραγµατικές καταστάσεις. Εδώ υπάρχει πλήρης προσοµοίωση µε αποτέλεσµα να υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασµού και εκτέλεσης νέας µορφής πειραµάτων (Eigler, Schweizer, 1999).

3 128 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Γενικά τα εικονικά εργαστήρια ακολουθούν τεχνολογίες που εκτείνονται από τις πιο απλές στις περισσότερο εξεζητηµένες. Σαν περιβάλλοντα ξεκινούν δηλαδή από εφαρµογές βασισµένες σε στιγµιότυπα οθόνης (screen-shot) και φθάνουν σε συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας εµβύθυνσης (Waller and Foster, 1999). Έτσι µπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσµα χρήσεων που ξεκινά από απλά εργαλεία εκπαίδευσης πχ για την διδασκαλία της χρήσης ενός εργαλείου και φθάνει µέχρι την δυνατότητα χρήσης τους σαν ισχυρών ερευνητικών εργαλείων όπως πχ. προσοµοιωτικά περιβάλλοντα σχεδιασµού και εκτέλεσης πραγµατικών πειραµάτων. Η κατασκευή τους επίσης στηρίζεται σε µια πλειάδα από διαφορετικές υπερµεσικές τεχνολογίες. Βασισµένες στο διαδίκτυο και στο µοντέλο επικοινωνίας client/server, αναπτύσσονται γύρω από τεχνολογίες προσοµοίωσης, τεχνητή νοηµοσύνη, και τρισδιαστάτων γραφικών. Παρά το υψηλό κόστος κατασκευής και τις αδυναµίες του δικτύου, που δυσκολεύουν εξαιρετικά την κατασκευή τους, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ακόµα και εργαστηρίων εικονικής πραγµατικότητας εµβύθυνσης. Στα εργαστήρια αυτά ο χρήστης ορίζει τις παραµέτρους και τον αριθµό συνδέσεων για το σύστηµα, και απολαµβάνει το αποτέλεσµα σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας µε χρήστη (Heermann and Fuhrmann, 1990). Η χρήση τους για εκπαιδευτικούς αλλά και σαφώς ερευνητικούς σκοπούς στηρίζεται από µια σειρά από πλεονεκτήµατα τα οποία ενθαρρύνουν και την περαιτέρω εξέλιξη των συστηµάτων του είδους, όπως: η οικονοµία που προσφέρουν στην εκπαίδευση/εξάσκηση των σπουδαστών. η καλύτερη εκπαιδευτική εµπειρία που προσφέρουν (Learning Experience), αφού η χρήση τους επιτρέπει µεγαλύτερο και καλύτερο έλεγχο από τον φοιτητή στο µάθηµα. Ότι επιτρέπουν/ενθαρύνουν την εκπαίδευση από απόσταση (Distance Training) µε όλα τα θετικά της. Ενώ τέλος προφυλάσσουν τον χρήστη σε επικίνδυνα πειράµατα από κινδύνους αλλά και το ίδιο το εργαστήριο, εργαλεία κτλ, από καταστροφή. Όλα αυτά συνεργούν στην ταχεία εξάπλωση τους ταυτόχρονα και παράλληλα µε την τεχνολογία που τα υποστηρίζει (υπολογιστές, προγράµµατα και διαδίκτυο). Ίσως όµως το περισσότερο κρίσιµο στοιχείο στην περαιτέρω εξέλιξη τους να είναι η απόδοση τους στην εκπαίδευση και στην εξάσκηση, εάν δηλαδή και πόσο προσφέρουν περισσότερο από άλλες διαδικασίες στην αύξηση των επιδόσεων των φοιτητών. "Without assessment, there is no quantitative measure of student performance or effectiveness of teaching" (Allen and Armitage, 1998). Με τη χρήση συνεχούς αξιολόγησης φοιτητές και καθηγητές µπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της γνωστικής κατάστασης των εκπαιδευοµένων. Εδώ η επανάληψη είναι εύκολη χωρίς κόστος και ανάγκη επισκευών. Έτσι το λάθος, που διαγνώσθηκε αποτο σύστηµα και διορθώθηκε, βοηθάει στην καλύτερη αφοµοίωση των γνώσεων (Waller and Foster, 2000). Οι φοιτητές χωρίς τον φόβο της ζηµιάς σε πανάκριβα εργαστηριακά όργανα τολµούν περισσότερο και αποκτούν µεγαλύτερη οικειότητα µε τον εξοπλισµό. Έτσι δοκιµάζουν ευκολότερα και µαθαίνουν πιο γρήγορα. "The first time they were faced with any instrument, they were more worried about damaging it or making a mistake, than leaning how to use it" (Waller and Foster, 2000). Στον καθηγητή είναι δυνατόν να δίνεται συνεχής και λεπτοµερής αναφορά ως προς τις επιδόσεις του φοιτητή, τις ιδιαίτερες ανάγκες του και γενικά τις επιδόσεις του φοιτητή και την απόδοση του συστήµατος.

4 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 129 Όπως όµως όλες οι νέες τεχνολογίες η ανάπτυξη τους προσκρούει και σε µια σειρά από προβλήµατα όπως: η συνθετότητα τους από τεχνολογικής απόψεως. Το κόστος κατασκευής και ανάπτυξης για τα πιο προηγµένα µοντέλα, η ανάγκη εξαιρετικά ισχυρών υπολογιστικών συστηµάτων και οι περιορισµένες δυνατότητες του διαδικτύου στη ταχεία διακίνηση µεγάλου όγκου πληροφοριών. Τα εικονικά εργαστήρια σαν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στη διδασκαλία της πληροφορικής Από τη φύση της η πληροφορική αποτελεί «συνδυασµό θεωρίας, πειραµατισµού και επίλυσης προβλήµατος» (Κορδάκη, 2003). Άρα µπορεί άνετα να θεωρηθεί σαν µια σύνθεση επιστήµης και τεχνολογίας. Πράγµατι στην προσπάθεια της να επιλύσει (µε οικονοµία χρόνου, χώρου και χρήµατος) προβλήµατα που τίθενται από την καθηµερινότητα συνθέτει «θεωρία από τα µαθηµατικά και εργαστηριακό πειραµατισµό από τη Φυσική». Είναι προφανές και συνακόλουθο µε τα προηγούµενα ότι η διδασκαλία της πληροφορικής, η οποία γίνεται µε τη συνδροµή των εικονικών εργαστηρίων, µπορεί να θεωρηθεί, σαν ένας ικανοποιητικός τρόπος εκπαίδευσης. Γενικά τα εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης (Virtual Learning Environments) αποτελούν ένα εργαλείο πολλά υποσχόµενο µε υψηλές δυνατότητες στην παροχή αποτελεσµατικής εκπαίδευσης (Winn, 2003; Bruner, 1996). Πράγµατι παρέχουν ένα πλούσιο, ευχάριστο, αλληλεπιδραστικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλο για εµπειρική εκπαίδευση (experiential learning) που όπως υποστηρίζει ο Bruner (Bruner, 1996), ενισχύει τη διαδικασία µάθησης. Έτσι ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες τα εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης είναι µέσα ιδιαίτερα κατάλληλα για την εκπαίδευση επιτρέποντας «µάθηση κάνοντας» (learn by doing) δια µέσου εµπειριών σε πρώτο πρόσωπο. Ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτή της πληροφορικής που ίσως για πρώτη φορά η τεχνολογία µοιάζει να προπορεύεται ελαφρά της θεωρίας, µια διδασκαλία βρίσκεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα παρωχηµένη και αχρηστεµένη από τα γεγονότα. Εκτός και αν επικεντρώνεται στην κατανόηση των εννοιών, στη διερεύνηση σχέσεων και µηχανισµών, στη δηµιουργία και κατανόηση συσχετίσεων και γενικεύσεων. ιαδικασίες και µηχανισµοί µε υψηλή µεταφερσιµότητα στις νέες τεχνολογικές συνθήκες όπως αυτές υλοποιούνται στα εικονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Αποτελούν λοιπόν, τα εικονικά εργαστήρια πληροφορικής, ένα σηµαντικό εργαλείο για την εισαγωγή των εποικοδοµητικών θεωριών στην εκπαίδευση. Αφού δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να κατασκευάζει ένα προσωπικό µοντέλο πραγµατικότητας στο οποίο µπορούµε να κάνουµε κοινωνούς αλλά όχι να το µοιρασθούµε στην ολότητα του µε άλλους ανθρώπους (Jonassen, 1991). Αυτό διαπιστώνεται και από τις θεµελιώδης αρχές, τα βασικά κλειδιά της επικοδοµητικής, θεωρίας όπως αυτά εφαρµόζονται στην πρακτική των εικονικών περιβαλλόντων (Winn, 2003; Stansfield et al 2000): οι σπουδαστές µαθαίνουν καλύτερα κατασκευάζοντας την γνώση τους αλληλεπιδρώντας άµεσα µε αυτήν (Constructionism) (Papert, 1980). Οι σπουδαστές επίσης αφοµοιώνουν τις γνώσεις καλύτερα όταν έχουν την ελευθερία να κινούνται και να απασχολούνται σε αυτόελεγχόµενες δραστηριότητες µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον (Exploratory learning). Άλλωστε η εκπαίδευση σε θέµατα της επιστήµης των υπολογιστών πρέπει να συνδέεται µε τις εξειδικευµένες πρακτικές αυτών που την διδάσκουν (Abernethy et al, 1998). Με τον τρόπο αυτό οργανώνεται η υλοποίηση της εκπαίδευσης στα όρια των πιο γνωστών

5 130 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» θεωριών µάθησης εποικοδοµιτισµός, γνωσιακές θεωρίες και εφαρµόζοντας κάθε µια από αυτές στον πιο κατάλληλο για τα χαρακτηριστικά της πεδίο. Αρχές από τον σχεδιασµό του εργαστηρίου Ο ακριβής σχεδιασµός ενός εξειδικευµένου συστήµατος ακολουθεί κατ ανάγκη την οµάδα στόχου στην οποία απευθύνεται η εφαρµογή (Robinson, 2003). Όταν πχ σχεδιάζεται ένα σύστηµα που να διδάσκει τη λειτουργία ενός εξαρτήµατος µηχανής ή ενός οργάνου µετρήσεων φθάνει µια κατά το δυνατό καλύτερη αποµίµηση της πραγµατικότητας. Αντίθετα χρειάζεται µια καλά µελετηµένη και εξεζητηµένη παρουσίαση για ένα εργαστήριο εκτέλεσης πραγµατικών πειραµάτων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον κάθε τι πρέπει όχι µόνο να µοιάζει αλλά να συµπεριφέρεται και σαν αληθινό, ώστε το περιβάλλον να είναι αποτελεσµατικό διδακτικά. Εξ αιτίας της πολυπλοκότητας και ως προς την δοµή του αλλά και ως προς την χρήση του διδακτική-πειραµατική- επιλέχθηκε κατ αρχάς η αρθρωτή δόµιση (Modular) µε τεχνικές σχεδιασµού ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού (Montilva et al, 2002). Ενώ παράλληλα χρησιµοποιήθηκε η λογική και τα διδακτικά µοντέλα ανάπτυξης πολυµεσικών εκπαιδευτικών εφαρµογών (Πάντανο Ρόκου, 2002). Είναι γνωστό άλλωστε (Lawson et al, 1989) ότι η διερευνητική προσέγγιση στην διδασκαλία της Πληροφορικής µπορεί να µοντελοποιηθεί σαν κύκλος τριών φάσεων: εξερεύνηση, εµβάθυνση και επέκταση. Επίσης έχει αποδειχθεί (Lee and Owens, 2000; Jonassen et al, 1999) ότι οι επιδόσεις των φοιτητών αυξάνονται θεαµατικά όταν χρησιµοποιείται σαν µέθοδος διδασκαλίας η επίλυση προβλήµατος (problem solving) ειδικά, αν για έννοιες που αφορούν τον προγραµµατισµό, αυτό συνδυάζεται µε τον σχεδιασµό προγράµµατος για την επίλυση προβλήµατος από την καθηµερινή ζωή (Lee and Owens, 2000). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις όπως και ήδη υπάρχουσες έρευνες στο αντικείµενο οι οποίες συµφωνούν µε τα συµπεράσµατα µας (Lee and Owens, 2000; Jonassen et al, 1999) διαµορφώθηκε µια τριπλή θεώρηση για την διδακτική στο περιβάλλον µας: παρουσίαση, εξερεύνηση εµβάθυνση και τέλος πειραµατική εφαρµογή. Στο κάθε στάδιο η καθοδήγηση µειώνεται. Έτσι τον περιορισµένο έλεγχο στο πρώτο, ακολουθεί η µερική καθοδήγηση στο δεύτερο έως την απόλυτη ελευθερία, στα πλαίσια του εργαστηρίου, το τρίτο. Το σύστηµα σχεδιάζεται για την εκπαίδευση στην συναρµολόγηση υπολογιστών και (ή) στην εκµάθηση των τµηµάτων (υλικό) που αποτελούν ένα επιτραπέζιο σύστηµα. Για να εφαρµοσθούν αυτά µε ορθό, παιδαγωγικά, τρόπο δηµιουργήθηκαν τρία επάλληλα περιβάλλοντα µάθησης τα οποία θα λειτουργούν συνδυαστικά για την επίτευξη του ευκταίου αποτελέσµατος. Πρόκειται στην ουσία για τρία διαφορετικά περιβάλλοντα όπως πιο κάτω: Το αλληλο-επιδραστικό 3D εικονικό εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα διαµορφωθεί ένα κατάλληλα σχεδιασµένο και άρτια υλοποιηµένο προσοµοιοτικό 3D σύστηµα. Τα διάφορα υποσυστήµατα του θα µοιάζουν και θα λειτουργούν στις διάφορες φάσεις συναρµολόγησης σαν αληθινά. Αυτό θα βοηθήσει στην σωστή αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης (Εικόνα 1). Το πολυµεσικό περιβάλλον παρουσίασης το οποίο θα αναλάβει αφ ενός την εισαγωγή στο θέµα του σπουδαστή µε µικρο-βίντεο των διαφόρων λειτουργιών συναρµολόγησης. Στη συνέχεια θα ακολουθείσει αλληλοεπιδραστική περιήγηση στο πολυµεσικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Σε αυτό θα εισάγονται τα διάφορα εξαρτήµατα, θα δείχνεται η σύνθεση τους και θα εξηγείται η εργασία που καλούνται να διεκπεραιώσουν όπως και ο τρόπος που θα γίνεται αυτό.

6 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 131 Τον βοηθό εκπαίδευσης. Αναλαβαίνει να λύσει κάθε απορία σχετική µε τις διεργασίες, τις µεθόδους και τις διαδικασίες τις σχετικές µε το υλικό και τη σύνθεση του υπολογιστή. Θα δίνει επίσης ακριβή ορολογία και επεξηγήσεις όπου αυτές χρειασθούν. Εικόνα 1: Ενδεικτική οθόνη εκκίνησης του αλληλεπιδραστικού 3D εικονικού εργαστηρίου Τα περιβάλλοντα αυτά σχεδιάζονται για να παρέχουν άµεση τυποποιηµένη και έµµεση (µε τεστ κτλ ) αξιολόγηση. Στις δυνατότητες τους θα περιλαµβάνεται η αλληλεπιδραστικότητα όπως και η δυνατότητα για ελεύθερη πλοήγηση. Ειδική προσοχή θα δοθεί επίσης στο περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι πιστό, ακριβές και συνεπές. Σενάριο Η προτεινόµενη διαδροµή στον νέο χρήστη ακολουθεί τα πιο πάνω χαρακτηριστικά: επίδειξη, εξηγήσεις, εφαρµογή στο εικονικό εργαστήριο (Εικόνα 2). Αρχικά εµφανίζεται ένα καθοδηγητικό βίντεο παρουσίασης του συστήµατος εξωτερικά µε περιστροφή και απαρίθµηση ονοµαστικά των στοιχείων. Ακολουθεί η παρουσίαση του εσωτερικού του συστήµατος, ανοικτού (µητρική, κάρτες κτλ), καθώς και των επί µέρους βασικών συνθετικών στοιχείων (κουτί, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο). Καθ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι δυνατή η παροχή εξηγήσεων (παράλληλα) µε ένα tutorial βασισµένο σε κείµενα µε υποστήριξη εικόνων βίντεο και σχεδιαγραµµάτων όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται κάθε εξάρτηµα από µόνο του και εξηγείται η λειτουργία του και τα βασικά συνθετικά του στοιχεία. Σε κάθε µία από αυτές τις φάσεις παρεµβάλλονται ασκήσεις και ερωτηµατολόγια για συµπλήρωση ώστε να ελέγχεται η επίδοση του σπουδαστή. Ακολουθεί η φάση της εγκατάστασης των τµηµάτων του υπολογιστή. Παρουσιάζονται και εδώ µικρά βίντεο ένα για κάθε εγκατάσταση. Επισηµαίνονται τα δύσκολα σηµεία

7 132 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» και ελέγχεται η επίδοση του σπουδαστή σε αυτό. Κάθε στοιχείο που εγκαθίσταται ακολουθείται από την διαδικασία εγκατάστασης των ανάλογων οδηγών. Εικόνα 2: Ενδεικτική οθόνη του πολυµεσικού περιβάλλοντος παρουσίασης Έρχεται τέλος η πειραµατική εξάσκηση στο 3D περιβάλλον προσοµοίωσης (Εικόνα 1). Σε αυτό ο σπουδαστής αλληλεπιδραστικά µπορεί να προβεί σε συναρµολόγηση συγκεκριµένων τµηµάτων του project. Αρχικά µε ελεγχόµενη καθοδήγηση και ακόλουθα όσο προχωράει η εκµάθηση µόνος του. Τα λάθη του σηµειώνονται και αξιολογούνται όπως και ο χρόνος κάλυψης του κάθε βήµατος. Σε αυτά παρεµβάλλονται ή και ακολουθούν κείµενα µε ασκήσεις ώστε να καθορίζονται και οι επιδόσεις του. Σαν τελική εξέταση θεωρείται η συνολική συναρµολόγηση του συστήµατος. Αρχιτεκτονική συστήµατος Τα βασικά συνθετικά µέρη του συστήµατος περιλαµβάνουν το διπλό περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη, ανάλογα µε το είδος της εργασίας που εκτελεί, το ιαχειριστή επικοινωνίας ο οποίος ελέγχει και διατηρεί τις συνδέσεις χρήστηεξυπηρετητή αρχείων, τον Κεντρικό διαχειριστή στον οποίο περιλαµβάνεται το expert modules (Εικόνα 3) και τέλος την βάση δεδοµένων. Κεντρικός διαχειριστής, expert module ιαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών φροντίζοντας για την ορθή ερµηνεία τους και δροµολογώντας τις στις κατάλληλες αφετηρίες. Αποτελεί τον κεντρικό µηχανισµό ελέγχου και κατεύθυνσης ροών. Συνδυασµένο ενδογενώς µε το έµπειρο σύστηµα διαχείρισης της εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την προσαρµογή των εκπαιδευτικών στοιχείων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του χρήστη. Κατά τη διάρκεια της διδακτική διαδικασίας αναλαµβάνει την δυναµική ενηµέρωση του µοντέλου του χρήστη και την άµεση προσαρµογή στα χαρακτηριστικά του. Κανόνες αξιολόγησης Μια σχετικά απλή µορφή ποσοτικού προσδιορισµού του βαθµού επιτυχίας στις απαντήσεις, επιλογές κτλ. Αποτελεί ταυτόχρονα και το βασικό εργαλείο αναγνώρισης της επιτυχίας ή αποτυχίας του εγχειρήµατος εκ των ένδον.

8 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 133 Μοντέλο χρήστη ηµιουργεί και διαχειρίζεται το µοντέλο του χρήστη από τα εισαγόµενα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη, και αλληλεπιδράει µε το σύστηµα διάµεσου του έµπειρου συστήµατος για την δηµιουργία του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ενηµερώνει µε στοιχεία όπως επιδόσεις, συνέπεια κτλ και εν γένει διαχειρίζεται την εκπαιδευτική πορεία του φοιτητή. Κανόνες Αξιολόγησης Computer Βάση δεδοµένων Πολυµεσικά στοιχεία Προφίλ Χρήστη Στοιχεία αξιολόγησης 3D στοιχεία Κεντρικός διαχειριστής Έµπειρο άρθρωµα Περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη Μοντέλο Χρήστη 3D εργαστήριο συναρµολόγησης στοιχείων Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική του συστήµατος Βάση εδοµένων Η βάση δεδοµένων αποτελεί τον συνολικό αποθηκευτικό χώρο. Περιέχει τα αρχεία πολυµέσων βίντεο εικόνες κείµενο αφηγήσεις κτλ όπως και τα τρισδιάστατα αντικείµενα. Ακόµα εκεί αποθηκεύονται τα χαρακτηριστικά του χρήστη και οι επιδόσεις του. ιαχειριστής επικοινωνίας Αναλαµβάνει την διαχείριση επικοινωνίας µεταξύ χρήστη και εξυπηρετητή αρχείων. Συµπεράσµατα Γενικά περιβάλλοντα του είδους είναι τόσο αποτελεσµατικότερα, παιδαγωγικά και διδακτικά, όσο περισσότερο πλησιάζουν την πραγµατικότητα σαν οπτική εντύπωση, σαν αντίληψη του περιβάλλοντος και σαν πειραµατική πιστότητα και ακρίβεια. Βασικά από τη χρήση περιβαλλόντων του είδους προκύπτουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα για την εκπαίδευση (McMahon and O Neill, 1993) όπως ενεργητική αλληλοεπίδραση και πειραµατική ενεργητική µάθηση που προκύπτει από την προσοµοίωση συναρµολόγησης στο περιβάλλον 3D. Επίσης από τους εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και διαχείρισης της πληροφορίας αφού εναλλάσσει διαφορετικές µεταξύ τους µορφές πάνω στο ίδιο θέµα όπως βίντεο, εικόνες, σχήµατα, 3D περιβάλλον. Απαλλάσσει από πιθανούς κινδύνους από τη εφαρµογή άµεσα σε πραγµατικό περιβάλλον (ηλεκτροπληξία, καταστροφή υλικού κτλ). αυξάνει το ενδιαφέρον

9 134 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» εισάγοντας τον σπουδαστή σε ένα σχεδόν παιχνίδο-περιβάλλον. Ενώ αποτελεί µια σχετικά απλή και οικονοµική λύση για την εκπαίδευση αλλά και την εξάσκηση στο αντικείµενο. Προσφέρει επίσης µια ικανοποιητική άµεση αξιολόγηση διευκολύνοντας την εν γένει εργασία του καθηγητή. Βιβλιογραφία Abernethy K., Gabbert P., Treu K., (1998), Inquiry-based computer science instruction: some initial experiences, ACM SIGCSE Bulletin, Volume 30, Issue 3. Allen R., Armitage D. B., (1998), The Web: interactive and multimedia education. Computer Networks and ISDN Systems, 30, Brown David J., Mikropoulos Tassos A., and Kerr Steven J., (2003) A Virtual Laser Physics Laboratory, Bruner J., (1966), Towards a theory of instruction. New York: WW Norton, Eigler D.M., Schweizer E.K., (1999), A GC Instrument Simulator, Journal of Chemical Education, 76.2, February 1999, 287 Heermann D. W., Fuhrmann T., (1990), Positioning single atoms with a scanning tunneling microscope, Nature, 344, 1990, Jonassen D. H., (1991), Objectivism vs. constructivism: Do we need a new paradigm?, Educational Technology: Research and Development Jonassen, D. H., Peck, K.L. & Wilson, B.G. (1999), Learning with technology: A Constructivist Perspective. Upper Saddle, NJ: Merrill, Prentice Hall. Keating K., Myers J., Pelton J., Bair R., Wemmer D., Ellis P., (2000), Development and User of a virtual NMR Facility, Journal of Magnetic Resonance, 143.1, March 2000, Lawson A., Abraham M.R., Renner J., (1989), A theory of instruction: using the learning cycle to teach science concepts and thinking skills. National Association for Research in Science Teaching, Lee W.L., Owens D. L., (2000)Multimedia-Based Instructional Design, Jossey-Bass Pfeiffer, San Francisco. McMahon H. and O'Neill W., (1993), Computer-mediated zones of engagement in learning, in Designing environments for constructive learning, T. Duffy, J. Lowyck, and D. Jonassen, Eds. New York: Springer. Montilva J. A., Sandia B., Barrios J., (2002), Developing Instructional Web Sites A Software Engineering Approach, Education and Information Technologies 7:3, , 2002, Kluwer Academic Publishers. Pantano-Rokou F., Rokos G., Rokou E., (2003), InfoLab: A Web Learning Pedagogical Based Content Repurposing Approach, 3 rd IEEE International Conference on Advanced learning technologies, Athens 2003, ICALT2003. Papert S., (1980), Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books, Inc.. Robinson J., 2003, Virtual Laboratories as a teaching environment. A tangible solution or a passing novelty? [On Line] Stansfield S., Shawver D., Sobel A., Prasad M., Tapia L., (2000) Design and Implementation of a Virtual Reality System and ITS Application to Training Medical First Responders, Presence [On Line]

10 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 135 Suzuki A., Kamiko M., Yamamoto R., Tateizumi Y., Hashimoto M., (1998), VChemlab: A virtual chemistry laboratory, Journal of Chemical Information and Computer Science, 38, 1998, , [On Line] Vidimce Kiril, Foley John T., Banks David C., Yong-Tze Chi, and Taha Mzoughi, (2000) WebTOP: Interactive 3D Optics on the Web, The Web3D/VRML 2000 Symposium, Monterey, California, February 2000, pp Waller J. C., Foster N., (1999) Molecular simulations in the virtual material laboratory, Computational Materials Science, 14, Waller J. C., Foster N., (2000), Training via the web: a virtual instrument, Computers and Education, 35, March 2000, Winn W., (2003) A Conceptual Basis for Educational Applications of Virtual Reality, Technical Report TR 93-9: [On Line] Κορδάκη Μ., (2003), Κεφ.5 διδακτικές προσεγγίσεις στην πληροφορική, [On Line] Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκπαίδευσης (2003) Παντάνο-Ρόκου Φ., ιαδραστικές εφαρµογές πολυµέσων, τεχνολογία, σχεδιασµός και διαδικασίες υλοποίησης, σελ , Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2002

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Εφαρμογές Ψυχαγωγικού και Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Πιντέλας 1, Α. Μικρόπουλος 2, Α. Κατσίκης 2, Α. Καμέας 1, Α. Τριάντης 1, Ε. Νικολού 2, Σ. Βάθης 1, Γ. Κουταλιέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή ιδακτικό Μοντέλο ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή Εποικοδοµισµός Construct ή construction: Κατασκεύασµα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών

Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών Φράγκου Στασινή Υπ. ιδάκτορας ΜΙΘΕ, Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη stassini.frangou@sch.gr Γρηγοριάδου Μαρία Καθηγήτρια Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Μπάρας Ιωάννης 1, Βασιλόπουλος Γεώργιος 2 john_baras@yahoo.com, gvasilopo@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Γιώργος Γρηγορόπουλος Δευτεροβάθμια εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Παν. Πατρών Βασιλική Σπηλιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μ. Τσακίρη *, Δ. Ευαγγελινός **, Ε. Χατζηκρανιώτης ** (*) 2 ο Τ.Ε.Ε. Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, mtsakiri@auth.gr (**)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οκτώµβριος 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών Τηλ. + 357 25 002710/11, 25002412, Fax + 357 25 002760 www.cut.ac.cy/studies ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθύμιση 1 ο project Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθυμίσεις για 1η παρουσίαση Επικέντρωση σε: πακέτο λογισμικού Αντικείμενο της παρουσίασης: η εκπαιδευτική χρήση του πακέτου Αρχίστε με Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Φάσεις και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Σκοπός Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής και ένταξης με τις αλλαγές προβληματικής που την ακολούθησαν Θεωρητικά μοντέλα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα