1. Α)Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Α)Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: /113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 33 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις A/A Θέματα που συζητήθηκαν ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Α)Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟ- ΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙ- ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση Συνδετήριας της Ε.Ο. Νο 70 (Άργος -Ναύπλιο) με την Επαρχ. Οδό Νο 3 (Ναύπλιο-Ν. Κίος)- Είσοδος Δαλαμανάρας» Π/Υ: ,00, Β) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού (α. π.: 76278/2233) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2. πίστωσης εις Αργολίδας πληρωμή εξόδων μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Π.Ε. Αργολίδας (α. π.: 4289) Αριθμός Απόφασης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α)Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας και λοιπών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 1167 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση Συνδετήριας της Ε.Ο. Νο 70 (Άργος-Ναύπλιο) με την Επαρχ. Οδό Νο 3 (Ναύπλιο-Ν. Κίος)- Είσοδος Δαλαμανάρας» Π/Υ: ,00, Β) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού 1168 Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας πληρωμή εξόδων μετακινήσεων εκτός και εντός

2 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗ- ΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3. πίστωσης εις Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για τη μισθοδοσία για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών (α. π.: 77273/3501) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4. πίστωσης εις Αργολίδας καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Αργολίδας (α. π.: 77032/3499) 5. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ πίστωσης εις Αργολίδας προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών της Π.Ε. Αργολίδας (α. π.: 73904/3335) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6. πίστωσης εις Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για τη συνδιοργάνωση παραστάσεων από την Π.Ε. Αργολίδας με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (α. π.: 538) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΓΟ- ΛΙΔΑΣ 7. Α) Έγκριση Πρακτικού Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΒΟΥΤΣΙ-ΜΟΝΑΣΤΗ- ΡΑΚΙ-ΒΙΔΙΑΚΙ», Π/Υ: ,00, Β) Κατακύρωση διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και ανάθεση εκτέλεσης του έργου (α. π.: 74069/2510) έδρας των υπαλλήλων της Π.Ε. Αργολίδας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για τη μισθοδοσία για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Αργολίδας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών της Π.Ε. Αργολίδας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για τη συνδιοργάνωση παραστάσεων από την Π.Ε. Αργολίδας με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 1173 Α) ΤΗΝ Έγκριση Πρακτικού Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.

3 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8. Α) Έγκριση Πρακτικού Δημοπράτησης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΕΠΑΡ- ΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ: ,00, Β) Κατακύρωση διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και ανάθεση εκτέλεσης του έργου (α. π.: 75592/2606) 1174 ΒΟΥΤΣΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ- ΒΙΔΙΑΚΙ», Π/Υ: ,00, Β)ΤΗΝ Κατακύρωση διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και ανάθεση εκτέλεσης του έργου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ», Π/Υ: ,00, (α. π.: 67988/25440) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 10. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, της επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΝΤΙ- ΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», Π/Υ: ,00 (α. π.: 72781/2458) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, της επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑ- ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕ- ΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ», Π/Υ: ,00 Έγκριση πρακτικού και 1175 κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ», Π/Υ: ,00, Έγκριση των τευχών 1176 επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», Π/Υ: , ΚΑΙ Έγκριση των τευχών

4 (α. π.: 73826/2498) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, της επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΕΣ-ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ», Π/Υ: ,00 (α. π.: 75560/2603) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, της επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗΣ (ΜΑΝΘΥ- ΡΕΑ-ΒΟΥΝΟ)», Π/Υ: ,00 (α. π.: 76747/2651) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 14. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, της επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ (ΠΑΛΛΑ- ΝΤΙΟ ΤΖΙΒΑ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ ΜΑΚΡΗ)», Π/Υ: ,00 (α. π.: 76751/2652) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ», Π/Υ: ,00 Έγκριση των τευχών 1178 επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΕΣ-ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ», Π/Υ: ,00 ΚΑΙ Έγκριση των τευχών 1179 επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗΣ (ΜΑΝΘΥΡΕΑ-ΒΟΥΝΟ)», Π/Υ: , Έγκριση των τευχών επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

5 15. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, της επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙ- ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ Δ. ΗΡΑΙΑΣ (ΛΥΣΣΑΡΕΑ-ΣΑΡΑ- ΚΙΝΙ-ΟΧΘΙΑ-ΛΙΟΔΩΡΑ-ΠΥΡΡΗ)», Π/Υ: ,00 (α. π.: 76754/2653) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16. Σχετικά με αποζημίωση ορισθέντος δικηγόρου, με την υπ αριθ. 758/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Αντωνίου Μίγα, προκειμένου να υπερασπιστεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σε αγωγή που είχαν ασκήσει συνολικά 77 υπάλληλοι της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας (α. π.: 80822/27358) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ (ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ ΤΖΙΒΑ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ ΜΑΚΡΗ)», Π/Υ: ,00 Έγκριση των τευχών επαναδημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ Δ. ΗΡΑΙΑΣ (ΛΥΣΣΑΡΕΑ- ΣΑΡΑΚΙΝΙ-ΟΧΘΙΑ-ΛΙΟΔΩΡΑ- ΠΥΡΡΗ)», Π/Υ: ,00 Την αναβολή λήψης απόφασης και τον ορισµό της Φακιολά Μαρίας, δικηγόρου που υπηρετεί στο Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της διαπραγµάτευσης Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ- ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εκπροσώπου Πελοποννήσου προκειμένου να παρευρεθεί στο Διεθνές Συνέδριο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό ως Πυλώνα της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)», που θα πραγματοποιηθεί στη Χερσόνησο (Ηράκλειο Κρήτης) από 11/06/2015 έως 14/06/2015 (α. π.: Δ.Υ./ ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 1183 ΚΑΙ Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να παρευρεθεί στο Διεθνές Συνέδριο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό ως Πυλώνα της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)», που θα πραγματοποιηθεί στη Χερσόνησο (Ηράκλειο Κρήτης) από 11/06/2015 έως

6 14/06/ Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΗ- ΓΩΝ ΒΡΥΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΕΑΠ Μεγαλόπολης (α. π.: 74250/27577) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 19. Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙ- ΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΕΑΠ Μεγαλόπολης (α. π.: 74270/27589) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 20. Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙ- ΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΕΑΠ Μεγαλόπολης (α. π.: 74316/27601) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 21. Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡ- ΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΚΑΠ Προηγούμενων Ετών (α. π.: 74380/27641) Έγκριση Ανάληψης 1184 Υποχρέωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΗΓΩΝ ΒΡΥΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΕΑΠ Μεγαλόπολης Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο 1185 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΕΑΠ Μεγαλόπολης Έγκριση Ανάληψης 1186 Υποχρέωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΕΑΠ Μεγαλόπολης 1187 Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 22. πίστωσης εις Αρκαδίας πληρωμή αμοιβής ορίσθέντος από την Οικονομική Επιτροπή δικηγόρου Τρίπολης (α. π.: Δ.Υ./ ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ- ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 23. πίστωσης εις Αρκαδίας πληρωμή δικαιούχων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2015 (α. π.: 2388) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗ- ΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24. πίστωσης εις Αρκαδίας πληρωμή δαπανών (α. π.: 72564/26953) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 25. πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (α.π /22688) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ- ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», Π/Υ: ,00, από πιστώσεις ΚΑΠ Προηγούμενων Ετών ΚΑΙ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας πληρωμή αμοιβής ορίσθέντος από την Οικονομική Επιτροπή δικηγόρου Τρίπολης Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας πληρωμή δικαιούχων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας πληρωμή δαπανών πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας

8 26. Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΕΝΕΟΥ», Π/Υ: ,00, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού (α. π.: 1823) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27. Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡ- ΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙ- ΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», Π/Υ: ,00, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού (α. π.: 1824) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 28. Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡ- ΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ», Π/Υ: 5.500,00, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού (α. π.: 1825) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 29. Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΧΑΣ», Π/Υ: ,00, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού (α. Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 1192 ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΕΝΕΟΥ», Π/Υ: ,00, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ 1193 ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», Π/Υ: ,00, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1194 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ», Π/Υ: 5.500,00, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού 1195 Α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΧΑΣ», Π/Υ: ,00, που

9 π.: 1826) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30. Α) Έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δυο καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, βενζινοκίνητων, πέντε θέσεων, έως 1400cc, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας Β) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών αξιολόγησης προσφορών παραλαβής & εξέτασης ενστάσεων (α. π.: 74742/3166) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 31. Α) Έγκριση διοργάνωσης του Β Πολιτιστικού Φεστιβάλ Κλένιας από την Π.Ε. Κορινθίας από κοινού με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλένιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Β) πίστωσης (α. π.: 466) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟ- ΡΙΝΘΙΑΣ 32. πίστωσης εις Κορινθίας πληρωμή δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα και λοιπών δαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας (α. π.: 77974/3294) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 33. πίστωσης εις Κορινθίας προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας (α. π.: 74504/3149) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου Β) Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού Α) Έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δυο καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, βενζινοκίνητων, πέντε θέσεων, έως 1400cc, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας Β) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών αξιολόγησης προσφορών παραλαβής & εξέτασης ενστάσεων Α) Έγκριση διοργάνωσης του Β Πολιτιστικού Φεστιβάλ Κλένιας από την Π.Ε. Κορινθίας από κοινού με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλένιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας πληρωμή δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα και λοιπών δαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας Πελοποννήσου-Π.Ε. Κορινθίας προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας

10 34. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. Ο. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ» Π/Υ: ,00, (α. π.: 4029) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 35. πίστωσης εις Λακωνίας πληρωμή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΟΤΕ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας από 23/10/14 έως 30/04/2015 (α. π.: 4032) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 36. πίστωσης εις Λακωνίας οικ. Έτους 2015, για τη συνδρομή στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την πρόσβαση των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας στη Βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας (α. π.: 4045) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Π/Υ: ,00, (α. π.: 26339) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. Ο. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ» Π/Υ: ,00, Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας πληρωμή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΟΤΕ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας από 23/10/14 έως 30/04/2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2015, για τη συνδρομή στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την πρόσβαση των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας στη Βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου :«ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Π/Υ: ,00, στον 2 ο κατά σειρά μειοδότη ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΨΗ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 40%

11 38. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί ασκήσεως ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ αριθ. 257/2014 Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (α. π.: 24207) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣ- ΣΗΝΙΑΣ 39. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί ασκήσεως ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ αριθ. 266/2014 Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (α. π.: 24219) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣ- ΣΗΝΙΑΣ 40. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει προσφυγή κατά της υπ αριθ /4920/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (λήξη προθεσμίας 28/7/2015) (α. π.: 24734) ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΤΩΝ ΤΩΝ, & κ.αλευρα Τον ορισμό της δικηγόρου Μαρίας Φακιολά, που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο ΠΕ Αργολίδας προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί ασκήσεως ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ αριθ. 257/2014 Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΤΩΝ ΤΩΝ, & κ.αλευρα Τον ορισμό του δικηγόρου Τρίπολης κ.σίμου Χρήστου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί ασκήσεως ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ αριθ. 266/2014 Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣ- ΣΗΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 41. Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης της 8 ης Χορωδιακής Συνάντησης «ΑΡΜΟΝΙΑΣ», από την Π.Ε. Μεσσηνίας με την Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «ΑΡΜΟΝΙΑ» Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (α. π.: 25696) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1207 Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης της 8 ης Χορωδιακής Συνάντησης «ΑΡΜΟΝΙΑΣ», από την Π.Ε. Μεσσηνίας με την Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «ΑΡΜΟΝΙΑ» Β) πίστωσης

12 42. πίστωσης εις Μεσσηνίας πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς δικαιούχους (α. π.: 25699) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 43. πίστωσης εις Μεσσηνίας προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε. Μεσσηνίας (α. π.: 25479) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 44. πίστωσης εις Μεσσηνίας οικ. Έτους 2015, για τον εορτασμό της επετείου της Ιστορικής Μάχης στη θέση Βέργα Αλμυρού που θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Ιουνίου 2015 (α. π.: 25685) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45. πίστωσης εις Μεσσηνίας προμήθεια γραφικής ύλης και toner ενός φωτοτυπικού και ενός εκτυπωτικού μηχανήματος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας (α. π.: 25687) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 46. Α) Ακύρωση της 1740/2014 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 36/2014, ΘΕΜΑ 67 ο ) Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για τη δημοπράτηση της Μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς δικαιούχους Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε. Μεσσηνίας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας 1210 οικ. Έτους 2015, για τον εορτασμό της επετείου της Ιστορικής Μάχης στη θέση Βέργα Αλμυρού που θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Ιουνίου 2015 Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας 1211 προμήθεια γραφικής ύλης και toner ενός φωτοτυπικού και ενός εκτυπωτικού μηχανήματος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας 1212 ΚΑΙ

13 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και Έγκριση Τευχών και Διενέργειας Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης. (α.π.79550/29450) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 47. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 7 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ)» και Έγκριση Τευχών και Διενέργειας Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης (α.π /29445) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 48. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΥΒΕΡΙ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ» και Έγκριση Τευχών και Διενέργειας Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης (α.π /29460) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 49. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΠΥΛΟΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ» και Έγκριση Τευχών και Διενέργειας Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης (α.π /29448 ) ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 50. Α) Ακύρωση της 1741/2014 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 36/2014, ΘΕΜΑ 68 ο ) Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για τη δημοπράτηση της Μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1 ης Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΟΙΤΥΛΟΥ 1216 ΚΑΙ

14 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1 ης Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΟΙΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» Έγκριση Τευχών και διενέργεια Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης (α.π /29472 ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 51. Α) Ακύρωση της 1869/2014 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 39/2014, ΘΕΜΑ 12 ο ) Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για τη δημοπράτηση της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΥΘΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ» Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΥΘΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ» Έγκριση Τευχών και διενέργεια Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης (α.π / ) 1217 ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 52. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ», (α.π /29473) Έγκριση Τευχών και διενέργεια Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 53. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΚΟΡΩΝΗ», (α.π /29468 ) 1218 ΚΑΙ 1219 ΚΑΙ

15 Έγκριση Τευχών και διενέργεια Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 54. Α) Ακύρωση της 1738/2014 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 36/2014, ΘΕΜΑ 65 ο ) Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για τη δημοπράτηση της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠ. Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ». Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 6 του Ν.3316/05 για την Προκήρυξη Ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠ. Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ» και Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της ανωτέρω Μελέτης (α.π / 29447) 1220 ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ A/A 1 Θέματα που συζητήθηκαν ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ- ΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟ- ΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο 26» κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις , Π/Υ: ,00, Αναδόχου: ΧΑΡΤΟ- ΦΥΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜ. (α. π.: 78358/2304) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 πίστωσης εις Αργολίδας πληρωμή μισθοδοσίας τομεαρχών γεωπόνων Αριθμός Απόφασης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 1221 ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο 26» κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις , Π/Υ: ,00, Αναδόχου: ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜ 1222 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΆ Κ.ΓΟΝΤΙΚΑ

16 3 4 και εργατών αποθήκης προγράμματος δακοκτονίας 2015 της Π.Ε. Αργολίδας (α. π.: 4526) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑ- ΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ πίστωσης εις Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για τη δημοσίευση περίληψης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, καθώς και δημοσίευση περίληψης για χορήγηση εξήντα (60) θέσεων πλανοδίου υπαίθρου εμπορίου, έτους 2015 στην Π.Ε. Αργολίδας (α. π.: 77973/3540) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ πίστωσης εις Αργολίδας πληρωμή των εξόδων μετακίνησης της επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφερειας Πελοποννήσου (απ 635) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙ- ΔΑΣ 5 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συνδράμει νομικώς τον κ. Λυμπέριο Κούνα, σε ποινική υπόθεση κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούσε καθήκοντα ως Προϊσταμενος στην Δ/νση Υδάτων (απ 81540/30219) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 1223 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για την πληρωμή μισθοδοσίας τομεαρχών γεωπόνων και εργατών αποθήκης προγράμματος δακοκτονίας 2015 της Π.Ε. Αργολίδας Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για τη δημοσίευση περίληψης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, καθώς και δημοσίευση περίληψης για χορήγηση εξήντα (60) θέσεων πλανοδίου υπαίθρου εμπορίου, έτους 2015 στην Π.Ε. Αργολίδας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΆ Κ.ΓΟΝΤΙΚΑ της 1224 Περιφέρειας Πελοποννήσου- Π.Ε. Αργολίδας οικ. Έτους 2015, για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης της επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφερειας Πελοποννήσου 1225 κ.αλευρα Τον ορισμό του δικηγόρου Τρίπολης κ.δημητρίου Ανάγου προκειμένου να συνδράμει νομικώς τον κ. Λυμπέριο Κούνα, σε ποινική υπόθεση κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούσε καθήκοντα ως Προϊσταμενος στην Δ/νση Υδάτων

17 6 Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας ενώπιον του Διοικητικού. Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η έφεση της κ. Αντ. Δαρείωτη ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ- ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1226 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΆ Κ.ΓΟΝΤΙΚΑ Ορισμός του Δικηγόρου Τρίπολης κ.δημητρίου Ανάγνου για την δικαστική εκπροσώπηση Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας ενώπιον του Διοικητικού. Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις όπου θα συζητηθεί η έφεση της κ. Αντ. Δαρείωτη 7 πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας συμμετοχή Πελοποννήσου στην 11η Ελληνο-βουαρική Πολιτιστική Ημέρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗΣΟΥ 1227 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΆ Κ.ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας συμμετοχή Πελοποννήσου στην 11η Ελληνο-βουαρική Πολιτιστική Ημέρα πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας διοργάνωση αγώνα δρόμου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας (απ. 254) Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας διοργάνωση έκθεσης βιβλίου στην Τρίπολη(απ. 325) Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας πληρωμή εποχιακού προσωπικού Δακοκτονίας έτους 2012 (απ. 2494) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ- ΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΆ Κ.ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ Κ.ΑΛΕΥΡΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας διοργάνωση αγώνα δρόμου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας ΚΑΙ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας διοργάνωση έκθεσης βιβλίου στην Τρίπολη της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας πληρωμή εποχιακού προσωπικού Δακοκτονίας έτους Έγκριση Πρακτικού διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού για την τελική ανάδειξη εργολάβων για το 1231

18 ψεκασμό ελαιώνων στην Π.Ε Κορινθίας(απ 10972) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ- ΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έγκριση Πρακτικού διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού για την τελική ανάδειξη εργολάβων για το ψεκασμό ελαιώνων στην Π.Ε Κορινθίας Έγκριση Πρακτικού 2/2015 διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2015 στην Π.Ε Λακωνίας(απ 7855) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ- ΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας διενέργεια ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών (απ 4382) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩ- ΝΙΑΣ πίστωσης εις βάρος του π/υ Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας πληρωμή προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ(απ 4287) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μερική Τροποποίηση της αρίθμ 2389/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έγκριση Πρακτικού 2/2015 διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2015 στην Π.Ε Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας διενέργεια ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Λακωνίας πληρωμή προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Μερική Τροποποίηση της αρίθμ 2389/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Αντιπεριφερειάρχης

19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 30 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 07 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. τευχών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. τευχών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 21 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 07/09/2015 Αρ. Πρωτ : 113467/42722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ : 38433/3486 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ : 38433/3486 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 7-60/7-605

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

A/A. 593 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την τροποποίηση της από 1/3/2013 συναφθείσας σύμβασης. 1.Έγκριση τροποποίησης της από 1/3/2013

A/A. 593 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την τροποποίηση της από 1/3/2013 συναφθείσας σύμβασης. 1.Έγκριση τροποποίησης της από 1/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 15 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 6/10/2014. Αρ. Πρωτ : 73392/24944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 6/10/2014. Αρ. Πρωτ : 73392/24944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Μακαρίου Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -0/-0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 13/9 /2013 Αρ. Πρωτ : 61579/20548 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 49 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 17/2/2014 Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935 Τρίπολη, 3/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 46 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 25/5/2012 Αρ. Πρωτ: 32337/12772 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 25/5/2012 Αρ. Πρωτ: 32337/12772 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppel.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 11/10/2013 Αρ. Πρωτ :70515/23359 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ : 56494/18742 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ : 56494/18742 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

1237 ΟΜΟΦΩΝΑ. Α)Τροποποίηση της υπ αριθ 1094/2015 Απόφασης της Οικονομικής. Έγκριση πρακτικού Γ) Κατακύρωση του διαγωνισμού

1237 ΟΜΟΦΩΝΑ. Α)Τροποποίηση της υπ αριθ 1094/2015 Απόφασης της Οικονομικής. Έγκριση πρακτικού Γ) Κατακύρωση του διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 35 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τρίπολη, 17 / 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 76185/28326 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τρίπολη, 17 / 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ : 76185/28326 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012.

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 1 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 35216/13656 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013. Αριθμός Απόφασης 1400

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013. Αριθμός Απόφασης 1400 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 39/2013 Αριθμός Απόφασης 1400 4 5o Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 454-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη: 31 3 2015 Αρ. Πρωτ.: 43991/16010 Προς: 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες 3. Τα µέλη του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 14/ 11/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 64435/94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 14/ 11/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 64435/94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 14/ 11/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 64435/94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 498-26/21-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Αριθμ.πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 113-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι

Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2. ΕΠΙΧ/ΣΗ -Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΘΕΜΑΤΑ 13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (04-08-2011) ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση πρακτικών 10 ου και 11 ου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201-13/2011 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση 12oυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα, 20-02-2014 Αρ. Πρωτ. 7372/17967 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013 ΤΑ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 18-01-2013) 1 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013 ΤΑ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 24-01-2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα