Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. Ciprofloxacin/Generics 500 mg & 750 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. Ciprofloxacin/Generics 500 mg & 750 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία."

Transcript

1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Ciprofloxacin/Generics 500 mg & 750 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Σιπροφλοξασίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή γι αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα σηµεία της ασθένειάς τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 1. Τι είναι το Ciprofloxacin/Generics και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Ciprofloxacin/Generics 3. Πώς να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Ciprofloxacin/Generics 6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 1. Τι είναι το Ciprofloxacin/Generics και ποια είναι η χρήση του Τo Ciprofloxacin/Generics είναι ένα αντιβιοτικό που ανήκει στην οικογένεια των φθοριοκινολονών. Η δραστική ουσία είναι η σιπροφλοξασίνη. Η σιπροφλοξασίνη δρα σκοτώνοντας τα βακτήρια που προκαλούν λοιµώξεις. ρα µόνο µε ειδικά στελέχη βακτηρίων. Ενήλικες Tο Ciprofloxacin/Generics χρησιµοποιείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων βακτηριακών λοιµώξεων: λοιµώξεις του αναπνευστικού συστήµατος µακροχρόνιες ή επανεµφανιζόµενες λοιµώξεις των αυτιών ή των παραρρινικών κοιλοτήτων λοιµώξεις των ουροφόρων οδών λοιµώξεις των όρχεων λοιµώξεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες λοιµώξεις του γαστρεντερικού συστήµατος και ενδοκοιλιακές λοιµώξεις λοιµώξεις του δέρµατος και των µαλακών µορίων λοιµώξεις των οστών και των αρθρώσεων για τη θεραπεία λοιµώξεων σε ασθενείς µε πολύ χαµηλό αριθµό λευκών αιµοσφαιρίων (ουδετεροπενία) 1

2 για την πρόληψη λοιµώξεων σε ασθενείς µε πολύ χαµηλό αριθµό λευκών αιµοσφαιρίων (ουδετεροπενία) για την πρόληψη λοιµώξεων λόγω του βακτηρίου Neisseria meningitidis έκθεση σε πνευµονικό άνθρακα Εάν έχετε σοβαρή λοίµωξη ή λοίµωξη που οφείλεται σε περισσότερους από έναν τύπους βακτηρίου, µπορεί να σας χορηγηθεί επιπλέον αντιβιοτική θεραπεία επιπρόσθετα στo Ciprofloxacin/Generics. Παιδιά και έφηβοι Tο Ciprofloxacin/Generics χρησιµοποιείται σε παιδιά και εφήβους, υπό εξειδικευµένη ιατρική επίβλεψη, για τη θεραπεία των ακόλουθων βακτηριακών λοιµώξεων: λοιµώξεις των πνευµόνων και βρογχικές λοιµώξεις σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από κυστική ίνωση επιπλεγµένες λοιµώξεις των ουροφόρων οδών, συµπεριλαµβανοµένων λοιµώξεων που έχουν φθάσει στους νεφρούς (πυελονεφρίτιδα) έκθεση σε πνευµονικό άνθρακα Τo Ciprofloxacin/Generics µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία άλλων συγκεκριµένων σοβαρών λοιµώξεων σε παιδιά και εφήβους όταν ο γιατρός σας το κρίνει απαραίτητο. 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics Μην πάρετε το Ciprofloxacin/Generics: εάν έχετε αλλεργία στη σιπροφλοξασίνη, σε άλλες κινολόνες (όπως στη µοξιφλοξασίνη, στη νορφλοξασίνη, στην οφλοξασίνη ή στο ναλιδιξικό οξύ) ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρµάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6) παίρνετε τιζανιδίνη (βλ. παράγραφο 2: Άλλα φάρµακα και Ciprofloxacin/Generics) Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Απευθυνθείτε στο γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας προτού πάρετε το Ciprofloxacin/Generics εάν: είχατε ποτέ προβλήµατα µε τους νεφρούς σας διότι η θεραπεία σας µπορεί να χρειάζεται προσαρµογή πάσχετε από επιληψία (κρίσεις) ή από άλλες νευρολογικές καταστάσεις που σας προδιαθέτουν σε επιληπτικές κρίσεις έχετε ιστορικό προβληµάτων µε τους τένοντες κατά τη διάρκεια προηγούµενης θεραπείας µε αντιβιοτικά τύπου κινολόνης όπως η σιπροφλοξασίνη έχετε βαριά µυασθένεια (τύπος µυϊκής αδυναµίας) έχετε ιστορικό µη φυσιολογικού καρδιακού ρυθµού (αρρυθµίες) Καρδιακά προβλήµατα Πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση φαρµάκων αυτής της κατηγορίας, σε περίπτωση που έχετε εκ γενετής ή οικογενειακό ιστορικό παράτασης του διαστήµατος QT (το οποίο παρατηρείται στο ΗΚΓ, µέσω ηλεκτρικής καταγραφής της καρδιάς), έχετε διαταραχή του 2

3 ισοζυγίου αλάτων στο αίµα σας (ιδιαίτερα στην περίπτωση χαµηλών επιπέδων καλίου ή µαγνησίου στο αίµα), έχετε πολύ αργό καρδιακό ρυθµό (το οποίο ονοµάζεται «βραδυκαρδία»), έχετε αδύναµη καρδιά (καρδιακή ανεπάρκεια), έχετε ιστορικό καρδιακής προσβολής (έµφραγµα µυοκαρδίου), είστε γυναίκα ή ηλικιωµένο άτοµο ή παίρνετε άλλα φάρµακα που προκαλούν διαταραχές στο ΗΚΓ (βλ. παράγραφο 2: Άλλα φάρµακα και Ciprofloxacin/Generics). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics Ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας, σε περίπτωση εµφάνισης οποιωνδήποτε από τα παρακάτω κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν η θεραπεία µε τo Ciprofloxacin/Generics πρέπει να διακοπεί. Σοβαρή, αιφνίδια αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτική αντίδραση/σοκ, αγγειοοίδηµα). Ακόµα και µε την πρώτη δόση, υπάρχει µικρή περίπτωση να εµφανίσετε σοβαρή αλλεργική αντίδραση µε τα ακόλουθα συµπτώµατα: σφίξιµο στο στήθος, αίσθηµα ζάλης, ναυτία ή λιποθυµία, ή ζάλη όταν σηκώνεστε σε όρθια θέση. Σε αυτήν την περίπτωση, σταµατήστε να παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. Πόνος και οίδηµα στις αρθρώσεις και τενοντίτιδα µπορεί να εµφανιστεί περιστασιακά, ειδικά εάν είστε ηλικιωµένος και λαµβάνετε ταυτόχρονα θεραπεία µε κορτικοστεροειδή. Με το πρώτο σηµείο πόνου ή φλεγµονής, σταµατήστε να παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics και ξεκουράστε την επώδυνη περιοχή. Αποφύγετε κάθε µη απαραίτητη σωµατική άσκηση, διότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ρήξης των τενόντων. Φλεγµονή και ρήξη τένοντα µπορεί να σηµειωθούν ακόµη και αρκετούς µήνες µετά τη διακοπή της θεραπείας σας µε το Ciprofloxacin/Generics. Εάν πάσχετε από επιληψία ή άλλες νευρολογικές διαταραχές όπως εγκεφαλική ισχαιµία ή εγκεφαλικό επεισόδιο, µπορεί να εµφανίσετε παρενέργειες που σχετίζονται µε το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Εάν αυτό συµβεί, σταµατήστε να παίρνετε Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. Μπορεί να εµφανίσετε ψυχιατρικές αντιδράσεις την πρώτη φορά που παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics. Εάν πάσχετε από κατάθλιψη ή ψύχωση, τα συµπτώµατά σας µπορεί να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics. Μπορεί να κάνετε σκέψεις αυτοκτονίας ή αυτοκαταστροφής. Εάν αυτό συµβεί, σταµατήστε να παίρνετε Ciprofoxacin/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. Μπορεί να εµφανίσετε συµπτώµατα νευροπάθειας όπως πόνο, καύσο, µυρµήγκιασµα, µούδιασµα και/ή αδυναµία. Εάν αυτό συµβεί, σταµατήστε να παίρνετε Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. ιάρροια είναι πιθανό να εµφανιστεί ενόσω παίρνετε αντιβιοτικά, συµπεριλαµβανοµένου τoυ Ciprofloxacin/Generics, ή ακόµα και αρκετές εβδοµάδες αφού σταµατήσετε τη λήψη τους. Εάν γίνει σοβαρή ή επίµονη ή εάν παρατηρήσετε ότι τα κόπρανά σας περιέχουν αίµα ή βλέννα, σταµατήστε αµέσως να παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics, διότι η κατάσταση αυτή µπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Μην πάρετε φάρµακα που διακόπτουν ή επιβραδύνουν τις κινήσεις του εντέρου και επικοινωνήστε µε το γιατρό σας. Γνωστοποιήστε στο γιατρό σας ή στο εργαστηριακό προσωπικό ότι παίρνετε Ciprofloxacin/Generics εάν πρέπει να δώσετε δείγµα αίµατος ή ούρων. 3

4 Τo Ciprofloxacin/Generics µπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη. Εάν παρατηρήσετε συµπτώµατα όπως απώλεια όρεξης, ίκτερο (κιτρίνισµα του δέρµατος και των µατιών), σκουρόχρωµα ούρα, κνησµό ή ευαισθησία του στοµάχου, σταµατήστε να παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. Τo Ciprofloxacin/Generics µπορεί να προκαλέσει µείωση στον αριθµό των λευκών αιµοσφαιρίων και η αντίστασή σας στις λοιµώξεις µπορεί να είναι µειωµένη. Εάν εµφανίσετε λοίµωξη µε συµπτώµατα όπως πυρετό και σοβαρή επιδείνωση της γενικής κατάστασής σας, ή πυρετό µε συµπτώµατα τοπικής λοίµωξης όπως ερεθισµό στο λαιµό/φάρυγγα/στόµα ή ουρολογικά προβλήµατα, πρέπει να επισκεφθείτε αµέσως το γιατρό σας. Θα κάνετε εξέταση αίµατος για να ελεγχθεί ενδεχόµενη µείωση των λευκών αιµοσφαιρίων σας (ακοκκιοκυττάρωση). Είναι σηµαντικό να ενηµερώσετε το γιατρό σας σχετικά µε το φάρµακό σας. Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είναι γνωστό ότι έχετε ή κάποιο µέλος της οικογένειάς σας έχει έλλειψη στην αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), διότι το Ciprofloxacin/Generics µπορεί να σας προκαλέσει κίνδυνο αναιµίας. Το δέρµα σας γίνεται περισσότερο ευαίσθητο στο ηλιακό φως ή στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία όταν παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics. Αποφύγετε την έκθεση σε έντονο ηλιακό φως, ή τεχνητή UV ακτινοβολία, όπως στο τεχνητό µαύρισµα. Άλλα φάρµακα και Ciprofloxacin/Generics Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Μην παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics µαζί µε τιζανιδίνη (για µυική σπαστικότητα στη σκλήρυνση κατά πλάκας ή σε κάκωση ή νόσο του νωτιαίου µυελού), διότι αυτό µπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως υπόταση και υπνηλία (βλ. παράγραφο 2: «Μην πάρετε το Ciprofloxacin/Generics). Πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρµακα τα οποία µπορούν να προκαλέσουν µεταβολή του καρδιακού σας ρυθµού: φάρµακα που ανήκουν στην κατηγορία των αντιαρρυθµικών (π.χ. κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δισοπυραµίδη, αµιοδαρόνη, σοταλόλη, δοφετιλίδη, ιβουτιλίδη), τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, κάποια αντιµικροβιακά (τα οποία ανήκουν στην οµάδα των µακρολίδων), κάποια αντιψυχωσικά. Τα ακόλουθα φάρµακα είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν µε τo Ciprofloxacin/Generics στο σώµα σας. Η λήψη τoυ Ciprofloxacin/Generics µαζί µε αυτά τα φάρµακα µπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική δράση αυτών των φαρµάκων. Μπορεί επίσης να αυξήσει την πιθανότητα να εµφανίσετε ανεπιθύµητες ενέργειες. Ενηµερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που παίρνετε: βαρφαρίνη, ασενοκουµαρόλη, φαινπροκουµόνη, φλουινδιόνη ή άλλα από στόµατος αντιπηκτικά (για αραίωση του αίµατος) προβενεσίδη (για ουρική αρθρίτιδα) µετοκλοπραµίδη (για ναυτία και έµετο) µεθοτρεξάτη (για ορισµένους τύπους καρκίνου, ψωρίαση, ρευµατοειδή αρθρίτιδα) θεοφυλλίνη (για αναπνευστικά προβλήµατα) 4

5 κλοζαπίνη (ένα αντιψυχωσικό) ροπινιρόλη (για νόσο του Parkinson) φαινυτοΐνη (για επιληψία) κυκλοσπορίνη (ένα ανοσοκατασταλτικό) γλιβενκλαµίδη (για διαβήτη) Τo Ciprofloxacin/Generics µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των ακόλουθων φαρµάκων στο αίµα σας και ο γιατρός σας ενδέχεται να χρειαστεί να αναπροσαρµόσει τη δόση σας. Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή επιθυµείτε να πάρετε: πεντοξιφυλλίνη (για διαταραχές της κυκλοφορίας του αίµατος) δουλοξετίνη (για την κατάθλιψη, το άγχος, τον πόνο και το στρες και την ακράτεια) ολανζαπίνη (ένα αντιψυχωσικό) λιδοκαΐνη χορηγούµενη ως ένεση (αναισθητικό το οποίο χρησιµοποιείται συχνά στις χειρουργικές διαδικασίες) σιλδεναφίλη (για την ανικανότητα) καφεΐνη Ορισµένα φάρµακα µειώνουν τη δράση τoυ Ciprofloxacin/Generics. Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή θέλετε να πάρετε: αντιόξινα (για δυσπεψία) συµπληρώµατα µετάλλων σουκραλφάτη (για στοµαχικά έλκη) φάρµακα που χρησιµοποιούνται για να δεσµεύσουν τα φωσφορικά και να µειώσουν τα επίπεδα των φωσφορικών στο αίµα (π.χ. σεβελαµέρη) φάρµακα ή συµπληρώµατα που περιέχουν ασβέστιο, µαγνήσιο, αργίλιο ή σίδηρο οµεπραζόλη (για γαστρική παλινδρόµηση η οποία συχνά είναι γνωστή ως αίσθηµα καύσου, στοµαχικά ή εντερικά έλκη) διδανοσίνη (χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της HIV λοίµωξης) Εάν πρέπει να ληφθούν αυτά τα φάρµακα, πάρτε το Ciprofloxacin/Generics περίπου δύο ώρες πριν ή τουλάχιστον τέσσερις ώρες µετά από αυτά. Το Ciprofloxacin/Generics µε τροφές και ποτά Το Ciprofloxacin/Generics λαµβάνεται κατά προτίµηση µε άδειο στοµάχι, αλλά µπορεί να ληφθεί µε ή χωρίς φαγητό. Εκτός εάν παίρνετε Ciprofloxacin/Generics κατά τη διάρκεια των γευµάτων, µην τρώτε ή πίνετε γαλακτοκοµικά προϊόντα (όπως γάλα ή γιαούρτι) ή ποτά µε πρόσθετο ασβέστιο όταν παίρνετε τα δισκία, διότι αυτά µπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση του φαρµάκου. Κύηση και θηλασµός Κύηση Είναι προτιµότερο να αποφύγετε τη χρήση του Ciprofloxacin/Generics κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είσθε έγκυος, εικάζετε ότι µπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί. Θηλασµός Μην παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics κατά τη διάρκεια του θηλασµού, διότι τo Ciprofloxacin/Generics περνά στο µητρικό γάλα και µπορεί να είναι επιβλαβές για το βρέφος σας. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 5

6 Τo Ciprofloxacin/Generics µπορεί να σας προκαλέσει ζάλη, να µειώσει την εγρήγορσή σας και να σας επηρεάσει ως προς τον χρόνο αντίδρασης. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς επιδρά σε σας τo Ciprofloxacin/Generics προτού οδηγήσετε ένα όχηµα ή χειριστείτε µηχανές. Εάν έχετε αµφιβολίες, συµβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το Ciprofloxacin/Generics περιέχει γλυκόζη και σορβιτόλη Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics περιέχουν πολυδεξτρόζη (γλυκόζη και σορβιτόλη). Εάν έχετε ενηµερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας πριν να πάρετε Ciprofloxacin/Generics. 3. Πώς να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics Ο γιατρός σας θα σας εξηγήσει ακριβώς πόσο Ciprofloxacin/Generics πρέπει να παίρνετε, πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστηµα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο της λοίµωξης που έχετε και από τη σοβαρότητά της. Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν έχετε νεφρικά προβλήµατα, διότι µπορεί να απαιτείται προσαρµογή της δόσης. Η θεραπεία συνήθως διαρκεί από 5 έως 21 ηµέρες, αλλά µπορεί να διαρκέσει περισσότερο για σοβαρές λοιµώξεις. Παίρνετε τα δισκία ακριβώς όπως σας έχει πει ο γιατρός σας. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για το πόσα δισκία να πάρετε και για το πώς να πάρετε τo Ciprofloxacin/Generics. Οδός και τρόπος χορήγησης Για από του στόµατος χρήση. Καταπίνετε τα δισκία µε άφθονη ποσότητα υγρού. Μη µασάτε τα δισκία διότι έχουν άσχηµη γεύση. Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics 500 mg και 750 mg έχουν µία εγκοπή. Η εγκοπή υπάρχει µόνο για να σας βοηθήσει στη θραύση του δισκίου σε περίπτωση που δυσκολεύεσθε να το καταπιείτε ολόκληρο. Προσπαθείτε να παίρνετε τα δισκία περίπου την ίδια ώρα κάθε µέρα. Μπορείτε να παίρνετε τα δισκία µε τα γεύµατα ή µεταξύ γευµάτων. Οποιαδήποτε ποσότητα ασβεστίου προσλαµβάνεται ως µέρος γεύµατος δεν επηρεάζει σοβαρά την απορρόφηση. Μην παίρνετε τα δισκία Ciprofloxacin/Generics µε γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως γάλα ή γιαούρτι ή µε εµπλουτισµένους χυµούς φρούτων (π.χ. χυµό πορτοκάλι που περιέχει πρόσθετο ασβέστιο). Να θυµάστε να πίνετε άφθονα υγρά ενόσω παίρνετε τo Ciprofloxacin/Generics. Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Ciprofloxacin/Generics από την κανονική Εάν πάρετε περισσότερα δισκία απ όσα πρέπει, ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. Πάρτε τα εναποµείναντα δισκία και τη συσκευασία µαζί σας για να τα δείξετε στο γιατρό. Μπορούν να παρατηρηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: ζάλη, τρέµουλο, πονοκέφαλος, κόπωση, κρίσεις, να βλέπει, να αισθάνεται ή να ακούει κανείς πράγµατα που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις), σύγχυση, κοιλιακός πόνος, ηπατικά προβλήµατα, νεφρικά προβλήµατα, κρύσταλλοι ή αίµα στα ούρα. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Ciprofloxacin/Generics 6

7 Πάρτε την κανονική δόση το συντοµότερο δυνατόν και κατόπιν συνεχίστε σύµφωνα µε τη συνταγογράφηση. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η ώρα για την επόµενη δόση σας, µην πάρετε τη δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε όπως συνήθως. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε τη θεραπευτική αγωγή σας. Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Ciprofloxacin/Generics Είναι σηµαντικό να ολοκληρώσετε τη θεραπευτική αγωγή σας ακόµα και αν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα µετά από µερικές ηµέρες. Εάν σταµατήσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο πολύ νωρίς, η λοίµωξή σας µπορεί να µην έχει θεραπευτεί πλήρως και τα συµπτώµατα της λοίµωξης µπορεί να επανεµφανιστούν ή να επιδεινωθούν. Μπορεί επίσης να αναπτύξετε αντίσταση στο αντιβιοτικό. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Σταµατήστε τη λήψη του Ciprofloxacin/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας εάν εµφανίσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες, οι οποίες µπορεί να είναι σπάνιες (µπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα άτοµα), πολύ σπάνιες (µπορούν να επηρεάσουν έως 1 στα άτοµα) ή µη γνωστές (η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα): αλλεργική αντίδραση, συσσώρευση υγρού στο σώµα λόγω αλλεργικής αντίδρασης (αλλεργικό οίδηµα), ταχύ οίδηµα του προσώπου, των χειλιών, του στόµατος, της γλώσσας ή του λαιµού, που µπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή (αγγειοοίδηµα) φλεγµονή του εντέρου (κολίτιδα) που συνδέεται µε χρήση αντιβιοτικών (αυτή µπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις) (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») επιληπτικές κρίσεις ή σπασµοί (συµπεριλαµβανοµένων παρατεταµένων ή επαναλαµβανόµενων κρίσεων χωρίς ενδιάµεση περίοδο ύφεσης) (βλ. Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις µπορεί να εµφανιστούν µε τη µορφή: - αναφυλακτικής αντίδρασης (συµπτώµατα περιλαµβάνουν εξάνθηµα, αγγειοοίδηµα, δυσκολία στην αναπνοή) - αναφυλακτικού σοκ (συµπτώµατα περιλαµβάνουν ξαφνικό συριγµό, οίδηµα των χειλιών, της γλώσσας και του λαιµού ή του σώµατός σας, λιποθυµία, δυσκολίες στην κατάποση) (βλ. Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») - ορονοσία (συµπτώµατα περιλαµβάνουν πυρετό, οίδηµα, δερµατικό εξάνθηµα και διόγκωση των λεµφαδένων) ψυχική νόσος (κατάθλιψη ή ψυχωσικές αντιδράσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε αυτοκτονικές σκέψεις ή ενέργειες) (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») φλεγµονή του παγκρέατος (παγκρεατίτιδα) η οποία προκαλεί σοβαρού βαθµού πόνο στην άνω περιοχή της κοιλιάς, συχνά µε ναυτία και έµετο 7

8 ηπατική νόσος που περιλαµβάνει φλεγµονή του ήπατος (ηπατίτιδα), θάνατο ηπατοκυττάρων (ηπατική νέκρωση) οδηγώντας πολύ σπάνια σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») δερµατικό εξάνθηµα, όπου µπορεί να σχηµατιστούν φυσαλίδες και το οποίο µοιάζει µε µικρούς στόχους (κεντρικά σκουρόχρωµα σηµεία που περιβάλλονται από µία πιο ανοιχτόχρωµη περιοχή µε σκουρόχρωµο δακτύλιο στην περιφέρεια) που ονοµάζεται πολύµορφο ερύθηµα εκτεταµένο εξάνθηµα µε φυσαλίδες και αποκόλληση του δέρµατος γύρω από το στόµα, τη µύτη, τα µάτια, τα γεννητικά όργανα ή τον κορµό (σύνδροµο Stevens-Johnson ή τοξική επιδερµική νεκρόλυση µε πιθανή µοιραία κατάληξη) φλεγµονή ή ρήξη τένοντα ιδιαίτερα του µεγάλου τένοντα στο πίσω µέρος του αστραγάλου (Αχίλλειος τένοντας) (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») δυσµενή συµπτώµατα σχετιζόµενα µε το νευρικό σύστηµα όπως πόνος, καύσος, µυρµήγκιασµα, µούδιασµα και/ή αδυναµία στα άκρα (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») µη φυσιολογικά ταχύς καρδιακός ρυθµός, απειλητικός για τη ζωή ανώµαλος καρδιακός ρυθµός, µεταβολή του καρδιακού ρυθµού (ονοµάζεται «παράταση του διαστήµατος QT», που παρατηρείται στο ΗΚΓ, όπου καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς) δερµατικό εξάνθηµα µε φυσαλίδες και ερυθρότητα, ενίοτε µε πυρετό (οξεία γενικευµένη εξανθηµατική φλυκταίνωση) Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή διαρκεί περισσότερο από λίγες ηµέρες: Συχνές (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα) ναυτία, διάρροια πόνος των αρθρώσεων στα παιδιά Όχι συχνές (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα) µυκητιασικές υπερλοιµώξεις υψηλή συγκέντρωση ηωσινοφίλων, ενός τύπου λευκών αιµοσφαιρίων απώλεια όρεξης (ανορεξία) υπερδραστηριότητα ή διέγερση πονοκέφαλος, ζάλη, προβλήµατα µε τον ύπνο ή διαταραχές γεύσης έµετος, κοιλιακός πόνος, πεπτικά προβλήµατα όπως δυσφορία στο στοµάχι (δυσπεψία/αίσθηµα καύσου), ή αέρια αυξηµένες ποσότητες ορισµένων ουσιών στο αίµα (τρανσαµινάσες και/ή χολερυθρίνη) εξάνθηµα, κνησµός ή κνίδωση πόνος των αρθρώσεων στους ενήλικες νεφρική δυσλειτουργία πόνοι στους µύες και στα οστά (π.χ. οσφυαλγία, θωρακικός πόνος, πόνος στα άκρα), ασυνήθιστη αδυναµία (εξασθένηση), ή πυρετός αύξηση στην αλκαλική φωσφατάση αίµατος (µια ουσία στο αίµα) Σπάνιες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα άτοµα) αυξηµένες ή µειωµένες τιµές ορισµένων τύπων λευκοκυττάρων στο αίµα (λευκοπενία, λευκοκυττάρωση, ουδετεροπενία) µείωση των ερυθροκυττάρων στο αίµα (αναιµία) η οποία µπορεί να οδηγήσει σε συµπτώµατα όπως κόπωση, πονοκεφάλους, λαχάνιασµα κατά την άσκηση, ζάλη και ωχρή όψη. αυξηµένες ή µειωµένες τιµές αιµοπεταλίων (θροµβοκυττάρων) στο αίµα αυξηµένο σάκχαρο στο αίµα (υπεργλυκαιµία) σύγχυση, αποπροσανατολισµός, αγχώδεις αντιδράσεις, παράξενα ή µη φυσιολογικά όνειρα ή ψευδαισθήσεις (να βλέπει, να αισθάνεται ή να ακούει κανείς πράγµατα που δεν υπάρχουν) 8

9 µυρµήγκιασµα ή µούδιασµα στα χέρια ή στα πόδια, αίσθηµα τσιµπήµατος (παραισθησία), ασυνήθιστη ευαισθησία σε ερεθίσµατα (δυσαισθησία), µειωµένη αίσθηση αφής και αισθητικότητα ή ευαισθησία δέρµατος (υπαισθησία), τρέµουλο ζάλη, αίσθηµα περιστροφής (ίλιγγος) προβλήµατα όρασης όπως διπλή όραση (διπλωπία) βούισµα, σφύριγµα, κουδούνισµα ή άλλος συνεχής ήχος στα αυτιά (εµβοές), απώλεια ακοής, έκπτωση ακοής ταχύς καρδιακός ρυθµός (ταχυκαρδία) διεύρυνση των αιµοφόρων αγγείων (αγγειοδιαστολή), χαµηλή αρτηριακή πίεση ή λιποθυµία λαχάνιασµα, συµπεριλαµβανοµένων ασθµατικών συµπτωµάτων ηπατικά προβλήµατα όπως ίκτερος (χολοστατικός ίκτερος) µε συµπτώµατα που περιλαµβάνουν κιτρίνισµα του δέρµατος και των µατιών ευαισθησία στο φως (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») µυικός πόνος, φλεγµονή των αρθρώσεων, αυξηµένος µυικός τόνος ή κράµπα νεφρική ανεπάρκεια (µε συµπτώµατα όπως ναυτία, ανορεξία, αδυναµία, µειωµένη ή απούσα ούρηση), αίµα ή κρύσταλλοι στα ούρα (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics»), φλεγµονή ουροποιητικού συστήµατος κατακράτηση υγρών ή υπερβολική εφίδρωση αυξηµένα επίπεδα ενός ηπατικού ενζύµου (αµυλάση) Πολύ σπάνιες (µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα άτοµα) ένας ιδιαίτερος τύπος αναιµίας που οφείλεται στην καταστροφή των ερυθροκυττάρων στο αίµα (αιµολυτική αναιµία), µία επικίνδυνη πτώση ενός τύπου λευκοκυττάρων στο αίµα (ακοκκιοκυττάρωση), µία πτώση στον αριθµό των ερυθροκυττάρων, των λευκοκυττάρων και των αιµοπεταλίων στο αίµα (πανκυτταροπενία), η οποία µπορεί να είναι θανατηφόρος και καταστολή του µυελού των οστών, η οποία µπορεί επίσης να είναι θανατηφόρος (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») ηµικρανία, µεταβολές στο συντονισµό, ασταθές βάδισµα (διαταραχή βαδίσµατος), µεταβολές στην αίσθηση της όσφρησης, αυξηµένη πίεση στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή πίεση) οπτική χρωµατική στρέβλωση φλεγµονή του τοιχώµατος των αιµοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα) µικρή, εστιακή αιµορραγία κάτω από το δέρµα (πετέχειες) ερυθροϊώδεις διογκώσεις στις κνήµες, στους γοφούς και λιγότερο συχνά στους βραχίονες. Μπορεί επίσης να σηµειωθούν αρθραλγία ή µυικός πόνος και πυρετός (οζώδες ερύθηµα) µυική αδυναµία, φλεγµονή τένοντα, επιδείνωση συµπτωµάτων βαριάς µυασθένειας (βλέπε Παράγραφο 2 «Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε τo Ciprofloxacin/Generics») Μη γνωστές (δεν µπορούν να εκτιµηθούν από τα διαθέσιµα δεδοµένα) αυξηµένος χρόνος πήξης αίµατος σε άτοµα που λαµβάνουν βαρφαρίνη ή άλλα από του στόµατος αντιπηκτικά (για την αραίωση του αίµατος) Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό ή τον/την νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας, µέσω στον Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, Μεσογείων 284, Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: /337, Φαξ: , Ιστότοπος: Μέσω της αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου. 9

10 5. Πώς να φυλάσσεται το Ciprofloxacin/Generics Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη (blister) ή στο χάρτινο κουτί µετά το ΛΗΞΗ. Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία µέρα του µήνα που αναφέρεται εκεί. εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το φάρµακο. Μην πετάτε φάρµακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρµακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Ciprofloxacin/Generics Η δραστική ουσία είναι η σιπροφλοξασίνη. Κάθε δισκίο περιέχει 500 mg ή 750 mg σιπροφλοξασίνης (ως σιπροφλοξασίνη υδροχλωρική). Τα άλλα συστατικά των δισκίων είναι κυτταρίνη µικροκρυσταλλική, άµυλο αραβοσίτου, κροσποβιδόνη, άµυλο προζελατινοποιηµένο, πυριτίου οξείδιο κολλοειδές άνυδρο και µαγνήσιο στεατικό.η επικάλυψη λεπτού υµενίου περιέχει υπροµελλόζη, τιτανίου διοξείδιο (E 171), γλυκόζη και σορβιτόλη (πολυδεξτρόζη), γλυκερόλη τριοξική και πολυαιθυλενογλυκόλη Εµφάνιση του Ciprofloxacin/Generics και περιεχόµενο της συσκευασίας Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics των 500 mg είναι λευκά, σχήµατος καψακίου, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία, τα οποία φέρουν στη µία όψη τους τα διακριτικά CF διαχωριστική γραµµή 500 και το διακριτικό G στην άλλη όψη τους Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics των 750 mg είναι λευκά, σχήµατος καψακίου, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία, τα οποία φέρουν στη µία όψη τους τα διακριτικά CF διαχωριστική γραµµή 750 και το διακριτικό G στην άλλη όψη τους. Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics 500 mg, 750 mg διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) των 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 100, και 120 δισκίων. Τα δισκία Ciprofloxacin/Generics διατίθενται σε φιάλες των 6, 10, 12, 14, 16, 20, 100 και 120 δισκίων. Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. ικαιούχος Προϊόντος: Generics UK Ltd, Station Close, Potters Bar, Herts, EN6 1TL, UK Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας: Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγµένης 577 Α, , Αργυρούπολη, Τηλ:

11 Υπεύθυνος απελευθέρωσης: McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, Ireland. Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Ιανουάριος 2014 Τρόπος ιάθεσης: Το φάρµακο αυτό χορηγείται µε ειδική αιτιολογηµένη συνταγή φυλασσόµενη επί διετία, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην αριθµ.:6826/ Εγκύκλιο του ΕΟΦ Συµβουλές/ιατρική εκπαίδευση Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιµώξεων. εν είναι αποτελεσµατικά έναντι λοιµώξεων από ιούς. Εάν ο γιατρός σας συνταγογράφησε αντιβιοτικά, τα χρειάζεστε αποκλειστικά για την τρέχουσα ασθένειά σας. Παρά τη λήψη αντιβιοτικών, ορισµένα βακτήρια µπορεί να επιβιώσουν ή να αναπτυχθούν. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται αντίσταση και καθιστά ορισµένες θεραπείες µε αντιβιοτικά αναποτελεσµατικές. Η κακή χρήση των αντιβιοτικών αυξάνει την αντίσταση. Μπορεί ακόµα και να βοηθάτε τα βακτήρια να γίνουν ανθεκτικά και συνεπώς να καθυστερείτε την ίασή σας ή να µειώνετε την αποτελεσµατικότητα των αντιβιοτικών εάν δεν ακολουθήσετε κατά τη συνταγογράφηση : - τις δοσολογίες - τα θεραπευτικά σχήµατα - τη διάρκεια της θεραπείας Συνεπώς, για να διατηρήσετε την αποτελεσµατικότητα αυτού του φαρµάκου: 1 - Χρησιµοποιείτε αντιβιοτικά µόνο όταν σας τα συνταγογραφεί ο γιατρός σας. 2 - Ακολουθείτε αυστηρά τη συνταγή. 3 - Μη χρησιµοποιείτε ξανά ένα αντιβιοτικό χωρίς ιατρική συνταγή, ακόµα και αν επιθυµείτε να θεραπεύσετε µια παρόµοια ασθένεια. 4 - Ποτέ µη δίνετε το αντιβιοτικό σας σε ένα άλλο άτοµο, διότι µπορεί να µην είναι κατάλληλο για την ασθένειά του. 5 - Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, επιστρέψτε όλα τα µη χρησιµοποιηµένα φάρµακα στο φαρµακοποιό σας για να διασφαλίσετε ότι θα απορριφθούν σωστά. 11

Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη

Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciprofloxacin/Generics Σιπροφλοξασίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Ranitidine/Generics 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική)

Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin 400 mg/200 ml διάλυμα για έγχυση. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin 400 mg/200 ml διάλυμα για έγχυση. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 400 mg/200 ml διάλυμα για έγχυση Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη)

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DONEPEZIL/GENERICS 10 mg διασπειρόμενo στο στόμα δισκίo (υδροχλωρική δονεπεζίλη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Rivastigmine/Generics 1,5 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 3 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 4,5 mg σκληρά καψάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ONDANSETRON/GENERICS 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ονδανσετρόνη υδροχλωρική διυδρική

ONDANSETRON/GENERICS 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ονδανσετρόνη υδροχλωρική διυδρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ONDANSETRON/GENERICS 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ονδανσετρόνη υδροχλωρική διυδρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu 500 mg / 30 mg Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Otezla 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Απρεμιλάστη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Ciproxin XR 500 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Alfuzosin/ Generics 10 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης. ραστική ουσία: Αλφουζοσίνη υδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Alfuzosin/ Generics 10 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης. ραστική ουσία: Αλφουζοσίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Alfuzosin/ Generics 10 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης ραστική ουσία: Αλφουζοσίνη υδροχλωρική Για Άρρενες Ενήλικες ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg Πιογλιταζόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT DIACEREIN/NORMA VERSION: PIL-2626801-04 DATE: 18-02-2016 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vesicare 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vesicare 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ηλεκτρική σολιφενασίνη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 35 mg, δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Valtrex 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Valtrex 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Valtrex 1.000 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gabapentin/Generics 300 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DONEPEZIL/GENERICS 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία DONEPEZIL/GENERICS 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 22 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Forcid Solutab 875/125 mg, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Risedronate/Generics, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία των 35 mg Νατριούχος ρισεδρονάτη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (Donepezil Hydrochloride) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Αnastrozole/Generics 1 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ραστική ουσία: αναστροζόλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Αnastrozole/Generics 1 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ραστική ουσία: αναστροζόλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Αnastrozole/Generics 1 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ραστική ουσία: αναστροζόλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 23 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Forcid Solutab 125/31,25, 250/62,5 and 500/125 mg, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ QUETIAPINE/GENERICS 25 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 100 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 200 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 / 5 Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες Για Τον Χρήστη DONAROT 1500 mg κόνις για πόσιμο διάλυμα Θειική Γλυκοσαμίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ORMANDYL 50 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Βικαλουταμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

POLY-IRON Ferrous gluconate (Fe++) Γλυκονικός σίδηρος 37.5 mg/φακελίσκο Σκόνη για πόσιμο διάλυμα μιας χρήσης

POLY-IRON Ferrous gluconate (Fe++) Γλυκονικός σίδηρος 37.5 mg/φακελίσκο Σκόνη για πόσιμο διάλυμα μιας χρήσης POLY-IRON Ferrous gluconate (Fe++) Γλυκονικός σίδηρος 37.5 mg/φακελίσκο Σκόνη για πόσιμο διάλυμα μιας χρήσης ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Vesicare 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vesicare 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ηλεκτρική σολιφενασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 Montelukast/Generics 4 mg & 5mg µασώµενα δισκία montelukast sodium ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus 1000 mg, Eπικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίo Υδροχλωρική μετφορμίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus 1000 mg, Eπικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίo Υδροχλωρική μετφορμίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus 1000 mg, Eπικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίo Υδροχλωρική μετφορμίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτού αρχίσετε να λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Vermox 100 mg μασώμενα δισκία Vermox 100 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Mebendazole Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Sevelamer/Sandoz 800 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία sevelamer carbonate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg και 40 mg δισκία (rosuvastatin)

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg και 40 mg δισκία (rosuvastatin) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg και 40 mg δισκία (rosuvastatin) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο πριν αρχίσετε να παίρνετε το Crestor - Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο. Ίσως χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Alendronate/Generics 70 mg, δισκία (νατριούχος αλενδρονάτη)

Alendronate/Generics 70 mg, δισκία (νατριούχος αλενδρονάτη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Alendronate/Generics 70 mg, δισκία (νατριούχος αλενδρονάτη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 / 7 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Platel 75 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Metformin / Generics 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Υδροχλωρική μετφορμίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pantium 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Παντοπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pantium 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Παντοπραζόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantium 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία Παντοπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο: - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ροσουβαστατίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ροσουβαστατίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ CRESTOR 5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CRESTOR 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CRESTOR 20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CRESTOR 40mg επικαλυμμένα με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Omeprazole/Generics 40 mg Kόνις για διάλυµα προς έγχυση (οµεπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. LEVOFLOXACIN/GENERICS 250 mg/50 ml & 500 mg/100 ml διάλυμα προς έγχυση.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. LEVOFLOXACIN/GENERICS 250 mg/50 ml & 500 mg/100 ml διάλυμα προς έγχυση. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ LEVOFLOXACIN/GENERICS 250 mg/50 ml & 500 mg/100 ml διάλυμα προς έγχυση Λεβοφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 8 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Montelukast/Generics 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία montelukast Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin 500 mg/5 ml κοκκία και διαλύτης για πόσιμο εναιώρημα. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin 500 mg/5 ml κοκκία και διαλύτης για πόσιμο εναιώρημα. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin 500 mg/5 ml κοκκία και διαλύτης για πόσιμο εναιώρημα Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

OXCARBAZEPINE/GENERICS

OXCARBAZEPINE/GENERICS Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη OXCARBAZEPINE/GENERICS 300/600 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (Οξυκαρβαζεπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Invokana 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Invokana 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία καναγλιφλοζίνη Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

MIN-A-PON 100mg, δισκία

MIN-A-PON 100mg, δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MIN-A-PON 100mg, δισκία Νιµεσουλίδη (Νimesulide) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Simvastatin/Generics επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 10 mg, 20 mg, 40 mg

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Simvastatin/Generics επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 10 mg, 20 mg, 40 mg ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Simvastatin/Generics επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 10 mg, 20 mg, 40 mg ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ροπινιρόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ροπινιρόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ REQUIP XL 2 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης REQUIP XL 4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης REQUIP XL 8 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Ροπινιρόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 / 6 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ OZILEN 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ibandronic acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pevison (1% + 0,1%) κρέμα Econazole nitrate + triamcinolone acetonide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ NEBIVOLOL/GENERICS 5 MG ΙΣΚΙΑ (Νεµπιβολόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Myxina. Νιμεσουλίδη 100mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Myxina. Νιμεσουλίδη 100mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT Edit: 06/2011 Myxina Νιμεσουλίδη 100mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. STIEFOTREX Ισοτρετινοίνη 0,05% w/w

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. STIEFOTREX Ισοτρετινοίνη 0,05% w/w ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ STIEFOTREX Ισοτρετινοίνη 0,05% w/w Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιέχει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

FLUOXETINE/GENERICS 20 mg σκληρές κάψουλες Φλουοξετίνη

FLUOXETINE/GENERICS 20 mg σκληρές κάψουλες Φλουοξετίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLUOXETINE/GENERICS 20 mg σκληρές κάψουλες Φλουοξετίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pevison (1% + 0,1%) κρέμα Νιτρική εκοναζόλη + ακετονίδιο τριαμσινολόνης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. FERRELUC 80 mg αναβράζοντα κοκκία Γλυκονικός Σίδηρος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. FERRELUC 80 mg αναβράζοντα κοκκία Γλυκονικός Σίδηρος ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FERRELUC 80 mg αναβράζοντα κοκκία Γλυκονικός Σίδηρος Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Telmisartan / Mylan 40 mg & 80mg ισκία Tελµισαρτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Amisulpride/Generics 100 mg δισκία & 400 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Amisulpride/Generics 100 mg δισκία & 400 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Amisulpride/Generics 100 mg δισκία & 400 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Αµισουλπρίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα