ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων Αθήνα Mάιος 2000 Τεύχος 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων Αθήνα Mάιος 2000 Τεύχος 15"

Transcript

1 Μεσοπέλαγα... Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων Αθήνα Mάιος 2000 Τεύχος 15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΕΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΑΕΚ / ΥΠΕΠΘ/ ΚΕΕ/ 2 Ο ΚΠΣ Είναι προφανές ότι σε μία κατ εξοχήν θαλάσσια χώρα, όπως η Ελλάδα, οι θαλάσσιες επιστήμες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική-κοινωνική ανάπτυξη και την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση. Με τον όρο θαλάσσιες επιστήμες νοούνται όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τις βασικές γνώσεις τους για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με το ευρύτερο θαλάσσιο σύστημα. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι επιστήμες της θάλασσας διδάσκονται κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αιτία γι αυτό είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τους που απαιτεί την βαθιά γνώση μιας βασικής επιστήμης για να μπορέσει να την εξειδικεύσει και προσαρμόσει στις ειδικές συνθήκες του θαλασσίου περιβάλλοντος. Είναι προφανής επομένως και η αναγκαιότητα της ανάπτυξης των σχετικών σπουδών στην Ελλάδα, σε επίπεδο όχι μόνο ανταγωνιστικό αλλά και πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο. Ήδη το Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί για περισσότερα από 25 χρόνια. Η ανάπτυξη όμως τέτοιων σπουδών δεν μπορεί να συντηρηθεί και να διαρκέσει αν δεν συνδυάζεται με την προοπτική επαγγελματικής απασχόλησης των ειδικευμένων επιστημόνων, σε θέσεις εργασίας σχετικές με την ειδικότητά τους. Η γνώση της σημερινής επαγγελματικής κατάστασης των ειδικευμένων στις θαλάσσιες επιστήμες επιστημόνων, η διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών απασχόλησης, η καταγραφή των απαιτήσεων των εργασιακών φορέων και η σύγκριση της Ελληνικής εμπειρίας με τις εμπειρίες άλλων Ευρωπαϊκών κρατών, είναι βασική προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό της ανάπτυξης των Θαλασσίων Επιστημών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος με το σκοπό αυτό χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Παιδείας, (ΕΠΕΑΚ), συνεργάστηκαν οι :! ΠΜΣ Ωκεανογραφίας, Πανεπιστημίου Αθηνων! Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου! Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά,! Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων Κύριοι στόχοι του προγράμματος αυτού ήταν: Η διερεύνηση της σημερινής κατάστασης απασχόλησης των επιστημόνων που έχουν ειδικευτεί στις θαλάσσιες επιστήμες σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο προσδιορισμός της σχέσης του περιεχομένου και του επίπεδου των παρεχομένων σπουδών με τις απαιτήσεις των φορέων απασχόλησης. Η ανίχνευση των τάσεων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και των μελλοντικών δυνατοτήτων απασχόλησης. Η σύγκριση της Ελληνικής εμπειρίας με εμπειρίες άλλων χωρών (κυρίως Μεσογειακών (Ιταλίας- Ισπανίας-Γαλλίας) αλλά και χωρών με παράδοση στις θαλάσσιες επιστήμες (Αγγλία-Ολλανδία). Η παραγωγή μιας βάσης δεδομένων για χρήση όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Η διατύπωση προτάσεων για βελτίωση της σημερινής κατάστασης, σχετικά με : (α) την βελτίωση - εκσυγχρονισμό - προσαρμογή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, (β) την δημιουργία μηχανισμού για στενότερη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων - αγοράς εργασίας, (γ) την προώθηση ειδικοτήτων με αυξημένες δυνατότητες εύρεσης εργασίας αλλά και υποστηρικτικών τεχνικών ειδικοτήτων που πιθανώς χρειάζονται. 1

2 Τα βασικά παραδοτέα υλικά του προγράμματος που βρίσκονται στην διάθεση όσων ενδιαφέρονται είναι : κατάλογος Ελλήνων επιστημόνων με μεταπτυχιακούς τίτλους στις θαλάσσιες επιστήμες κατάλογος φορέων που απασχολούν ή μπορούν να απασχολήσουν τέτοιους επιστήμονες, κατάλογος των Ελληνικών Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχετικών με τις θαλάσσιες επιστήμες ενδεικτικός κατάλογος ανάλογων Ευρωπαϊκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων ενδεικτικός κατάλογος Ευρωπαϊκών φορέων απασχόλησης ειδικευμένων στην θάλασσα επιστημόνων Στο πλαίσιο του προγράμματος καταγράφηκαν τα υπάρχοντα και σχεδιαζόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πάνω στις θαλάσσιες επιστήμες. Ακόμη καταγράφηκε η σημερινή κατάσταση απασχόλησης, όσο το δυνατόν περισσότερων μεταπτυχιακά ειδικευμένων στις θαλάσσιες επιστήμες Ελλήνων επιστημόνων, οι εμπειρίες τους από την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και σχετίζονται με τις σπουδές τους. Επίσης καταγράφηκαν εργασιακοί χώροι στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, που απασχολούν ήδη, είχαν απασχολήσει στο παρελθόν ή προτίθενται να απασχολήσουν στο μέλλον, ειδικούς στην θάλασσα επιστήμονες. Ακόμα οι χώροι που θα πρέπει να απασχολούν τέτοιους επιστήμονες. Συγκεντρώθηκαν οι εμπειρίες των εργοδοτικών φορέων από την συνεργασία τους με τους επιστήμονες αυτούς, οι παρατηρήσεις τους για τυχόν ελλείψεις των προγραμμάτων σπουδών και οι προτάσεις τους για στενότερες και αποτελεσματικότερες συνεργασίες. Η διερεύνηση αυτή έγινε με ερωτηματολόγια, προσωπικές επαφές, αλληλογραφία, κ.λ.π. Παράλληλα διερευνήθηκαν οι ανάλογες εμπειρίες Ευρωπαϊκών χωρών, Μεσογειακών (Ιταλία Ισπανία - Γαλλία) και μη (Αγγλία Ολλανδία - Πορτογαλία) και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων και οι σημερινές τάσεις στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την μελέτη όλων των στοιχείων που προαναφέρθηκαν, την ανάλυση τους, την στατιστική επεξεργασία τους και την σε βάθος διερεύνηση τους προέκυψαν μια σειρά συμπεράσματα για την σχέση θαλάσσιων επιστημών - αγοράς εργασίας. Η έρευνα αυτή, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό οδηγό των εκπαιδευτικών φορέων για βελτίωση και ίσως επαναπροσανατολισμό των παρεχομένων σπουδών, ιδιαίτερα σε μια φάση όπου στα Πανεπιστήμια υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ακόμα θα βοηθήσει τους υπεύθυνους για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα, τους ιδιωτικούς φορείς με ανάλογες δραστηριότητες, και τους υπεύθυνους των κέντρων λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού πολιτικής, καθώς θα έχουν καλή γνώση του Ελληνικού θαλάσσιου επιστημονικού δυναμικού και των δυνατοτήτων του. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια εποχή όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα γύρω από την διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου, πολλές φορές με μεγάλα έργα και σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Στην έρευνα μας απάντησαν περίπου 240 επιστήμονες (ποσοστό 40%) και περί τους 100 εργασιακούς φορείς. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Μελη ΔΕΠ " Μ.Δασενάκης, Επικ. Καθηγητής, Πανεπ.Αθηνών, Συντονιστής της έρευνας! Α. Πανταζίδου, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών! Χ. Μαρουκιάν, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών! Μ. Ρουσσομουστακάκη Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών! Μ. Αγγελίδης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου! Μ. Καρύδης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου! Φ. Σακελλαριάδου Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπ. Πειραιώς Μέλη Σ.Ε.ΩΚ. Β. Βανικιώτη, Πρόεδρος Μ. Λαδάκης, Ταμίας Π.Μεγαλοφώνου,Μέλος Δ.Σ. Κ. Καπίρης, Μέλος Δ.Σ. Β. Κωστοπούλου Μεταπτυχιακοί φοιτητές Ο. Τσαλκιτζή Α. Ράπτη Α. Θεοδωροπούλου Ρ. Καργιώτη Δ. Φαλούτσος Κ. Τσιάρας Φ. Μπότσου Α. Βερροιοπούλου Ε. Ζαρκάδη Γ. Νικολάρας Μ. Αλούπη Κ.Παπαβασιλείου Λ.Χαραλαμπίδης 2

3 35,0% 32,9% Κατανομή Master ανά ειδικότητα (σύνολο 422) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 35,2% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 48,1% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 25.1% 20,6% ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 14,2% 13,3% ΦΥΣΙΚΗ 14,0% 11,5% ΝΟΜΙΚΑ (ΝΑΥΤ. ΔΙΚΑΙΟ) 9,5% ΧΗΜΙΚΗ 0,9% 0,7% ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 8,2% 7,8% 7,4% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Κατανομή PhD ανά ειδικότητα (σύνολο 243) ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ PhD ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ MSc 7,8% ΔΙΑΦΟΡΑ 1,2% 1,6% ΝΟΜΙΚΑ (ΝΑΥΤ. ΔΙΚΑΙΟ) ΕΛΛΑΔΑ 64,8% ΕΛΛΑΔΑ 74.9% ΔΙΑΦΟΡΑ! Υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιστημόνων ειδικευμένων στις θαλάσσιες επιστήμες σε μεταπτυχιακό επίπεδο (>600).! Οι Ελληνες θαλάσσιοι επιστήμονες αποτελούν πιθανότατα τον μεγαλύτερο μεταπτυχιακό επιστημονικό κλάδο στην χώρα.! Η αναλογία πτυχίων master προς διδακτορικά διπλώματα είναι περίπου 2 : 1, η οποία είναι απόλυτα λογική και διαφοροποιεί τις θαλάσσιες επιστήμες από άλλους κλάδους (π.χ. ιατρική) όπου υπάρχει πληθώρα διδακτoρικών και ελάχιστα master)! Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Ελληνικής προέλευσης είναι το 75% στα master και το 65% στα διδακτορικά, γεγονός επίσης μοναδικό στην Ελλάδα.! Ο μεγαλύτερος επιστημονικός κλάδος στον χώρο των θαλασσίων επιστημών είναι αυτός της Βιολογικής κατεύθυνσης (Βασικό πτυχίο 30%, Master 33%, Διδακτορικό 48%) με δεύτερο τον κλάδο της Γεωλογίας.! Μόνο στις ειδικότητες των τεχνολόγων και οικονομολόγων τα διδακτορικά υπερτερούν των master.! Το 1975 είναι έτος σταθμός για την ανάπτυξη των θαλασσίων επιστημών στην Ελλάδα με την ίδρυση του Π.Μ.Σ. Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.! Ο αριθμός των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών παρουσίασε μεγάλη αύξηση μετά το 1975 και σταθεροποιήθηκε μετά το Η κατάσταση αυτή ισχύει τόσο στο επίπεδο του master όσο και του διδακτορικού. 3

4 % 75% 50% 25% 0% 100% 75% 50% 25% 0% ΠΛΗΘΟΣ Μεταπτυχιακοί τίτλοι ανά έτος κτήσης: Προοδευτικό άθροισμα Master PhD Μέχρι % 61% Χαρακτηρισμός επιπέδου σπουδών 54% 36% 31% 7% 3% 0% ΑΡΙΣΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Χαρακτηρισμός σχέσης επιπέδου σπουδών-αγοράς εργασίας 3% 33% 15% 38% 55% 26% 16% 13% ΑΡΙΣΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (25-30) (31-35) (36-40) (41-45) (46-50) (51-55) (56-60) (61-65) (66-70) (71 και άνω) ΗΛΙΚΙΑ 324! Προβλέπεται αύξηση των μεταπτυχιακών θαλάσσιων επιστημόνων τα επόμενα χρόνια λόγω ίδρυσης νέων μεταπτυχιακών τμημάτων σε πολλά Ελληνικά ΑΕΙ αλλά και της εν γένει διάδοσης των μεταπτυχιακών σπουδών η οποία πλεον κατάγράφεται ως ''τεταρτοβάθμια εκπαίδευση''.! Η αποφοίτηση επιστημόνων με βασικό πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες που προβλέπεται να αρχίσει σε τρία χρόνια από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, θα δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στον χώρο με πιθανούς ανταγωνισμούς αν δεν σχεδιαστεί μια προσεκτική πολιτική απασχόλησης.! Η μέση ηλικία των ειδικευμένων επιστημόνων είναι σχετικά μικρή με το 60% των ατόμων να είναι κάτω των 40 ετών και η τάση που διαφαίνεται είναι η ολοκλήρωση και μεταπτυχιακών σπουδών σε ηλικίες μικρότερες των 28.! Οι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι ικανοποιημένοι ως προς το επίπεδο σπουδών τους αλλά όχι ως προς την σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Στο επίπεδο αυτό παρατηρούνται μικροδιαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων με τους Βιολόγους να είναι οι περισσότερο ευχαριστημένοι και τους Γεωλόγους οι λιγότερο.! Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους Ελληνες συναδέλφους τους τόσο για το επίπεδο των σπουδών τους όσο και για τη σχέση τους με την αγορά εργασίας.! Και οι δύο τάσεις που επισημάνθηκαν πιο πριν πρέπει να αποτελέσουν ερέθισμα προβληματισμού στους φορείς σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής ώστε να υπάρξει προσπάθεια ανατροπής τους. 4

5 Εργαζόμενοι ανά ειδικότητα Ειδικότητα % στις απαντήσεις % στο σύνολο Βιολόγοι Ωκεανογράφοι Γεωλόγοι Ωκεανογράφοι Φυσικοί Ωκεανογράφοι Χημικοί Ωκεανογράφοι Νομικοί Οικονομολόγοι Τεχνολόγοι Θάλασσας ΣΥΜΒΑΣΗ 33.3% Κατανομή χώρων απασχόλησης 28% 26% ΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ 9.8% ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 18% ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΔΙΑ ΓΩΝΙΣΜΟ 44% 27% 19% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΧ.ΥΠΗΡ 3.4% ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟ 1% Ερευνητικά Ιδρύματα ΑΕΙ Δημόσιο Ιδιωτικό- Ελεύθερο ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 30% ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ 7% ΜΟΝΙΜΟΙ 53.4% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Το ποσοστό απασχόλησης των ειδικευμένων στην θάλασσα επιστημόνων σε εργασίες σχετικές με την ειδικότητά τους υπολογίστηκε σε 35-40%. Περίπου 40-50% των εργαζομένων στην ειδικότητά του θαλασσίων επιστημόνων εργάζεται σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα ενώ πολύ λίγοι σε ΤΕΙ. Γύρω στο 25% των θαλασσίων επιστημόνων εργάζεται στον Δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένης της Μέσης εκπαίδευσης). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέροντα τομέα απασχόλησης θαλασσίων επιστημόνων στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν πολλές Δημόσιες Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών και των ΟΤΑ) που ασχολούνται με θαλάσσια θέματα και απασχολούν ελάχιστους (έως κανέναν) επιστήμονες με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη θάλασσα. Ο Ιδιωτικός Τομέας απασχολεί πολύ λιγότερους θαλάσσιους επιστήμονες από τους απαιτούμενους για επιστημονική κάλυψη και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του. Πολλοί νέοι επιστήμονες στρέφονται στην Ελεύθερη Αγορά Εργασίας, η οποία όμως δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα αρκετά, ούτε έχει συνδεθεί με τον Ιδιωτικό Τομέα ώστε να καλύψει ικανοποιητικό αριθμό επιστημόνων. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα στον κλάδο (για τα Ελληνικά δεδομένα) με αρκετούς εργαζόμενους να δουλεύουν με συμβάσεις διαφόρων τύπων ή σε ερευνητικά προγράμματα. ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5

6 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45,0% 30,0% 15,0% 0,0% 45.0% 30.0% 15.0% 0.0% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΩΚ/ΦΙΑ 40% 10% Θετική άποψη επάρκειας σπουδών για αγορά εργασίας ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚ/ΦΙΑ 3,2% ΦΥΣΙΚΗ ΩΚ/ΦΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚ/ΦΙΑ ΝΟΜΙΚΑ (ΝΑΥΤ.ΔΙΚΑΙΟ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ AMOIBHΣ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 23,9% 41,3% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 31,6% Αριστα Πολύ καλά Καλά Μέτρια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 17.8% 40.4% 34.9% 6.8% Αριστα Πολύ καλά Καλά Μέτρια 5% ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 0% 45% ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣ.& ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΛΥΤ.ΕΡΓ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ετεροαπασχόλησης που κυρίως στρέφεται σε δουλειές σχετικές με το βασικό πτυχίο. Από τις διάφορες ειδικότητες σε καλύτερη εργασιακή μοίρα φαίνεται ότι βρίσκονται οι Βιολόγοι και οι Χημικοί και σε χειρότερη οι Γεωλόγοι και οι Φυσικοί. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό Βιολόγων Ωκεανογράφων (σε σύγκριση με τις άλλες ειδικότητες) απασχολείται στα Ερευνητικά Ιδρύματα αλλά και τα ΑΕΙ και τον Δημόσιο Τομέα Οι λίγοι σχετικά Οικονομολόγοι και Τεχνολόγοι έχουν ψηλά ποσοστά απασχόλησης ενώ ικανοποιητικά είναι και τα ποσοστά των Νομικών, κυρίως στην ελεύθερη απασχόληση. Υπάρχει διάθεση για αναζήτηση ευκαιριών σχετικής απασχόλησης από επιστήμονες που δεν έχουν τώρα εργασία σχετική με τις σπουδές τους. Υπάρχει λογική κατανομή των διαδικασιών εύρεσης εργασίας (με υψηλά ποσοστά στις προκηρύξεις και στον προσανατολισμό από τους χώρους σπουδών) η οποία δείχνει αρκετή διαφάνεια ώστε να μπορούν οι νέοι να έχουν ελπίδες προώθησης. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί πληροφόρησης και κατεύθυνσης των νέων επιστημόνων προς τις κατάλληλες θέσεις στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα πολλοί να αδυνατούν να βρουν εργασία και να στρέφονται σε άλλους τομείς. Οι επιστήμονες που δουλεύουν στον επιστημονικό αυτό χώρο είναι γενικά ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας και από την προσφορά τους αλλά όχι και από τα επίπεδα των αμοιβών τους. 6

7 ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΑ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑΣ NGO ΔΗΜΟΣΙΟ Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤ. ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Επαφές με φορείς 10% 60.0% 45.0% 30.0% 15.0% Μέσω τύπου 40% 25 Θέσεις μεταπτυχιακών ανά κατηγορία Φορέα 11 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Υπάρχουσες Μελλοντικές ΔΗΜΟΣΙΟ NGO ΟΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ Β βάθμια Εκπ Τροποι αναζήτησης προσωπικού από φορείς 9 Προσωπ. Επαφές 50% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΕΣ 57.9% 31.8% 2 ΔΕΚΟ Οι θαλάσσιοι επιστήμονες που προέρχονται από ξένα Πανεπιστήμια έχουν σε γενικές γραμμές καλύτερα ποσοστά απασχόλησης από τους προερχόμενους από Ελληνικά Πανεπιστήμια ενώ ταυτόχρονα θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι σπουδές τους είναι επαρκείς για την εργασία τους. Η περαιτέρω επιμόρφωση για ορισμένα θέματα θεωρείται μερικές φορές αναγκαία, και αρκετοί επιστήμονες προχώρησαν σε αυτήν, κυρίως με παρακολούθηση σεμιναρίων. Αρνητικό στοιχείο το ότι δεν υπάρχουν συστηματικοί μηχανισμοί ή φορείς γι αυτή σε μεταπτυχιακό επίπεδο εξειδίκευσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων στην ειδικότητά του επιστημόνων εργάζεται σε μόνιμες θέσεις, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των συμβάσεων. Η λήξη και μη ανανέωση συμβάσεων είναι η κυριότερη αιτία εγκατάλειψης του χώρου από επιστήμονες που εργάστηκαν κάποτε σ' αυτό, παράλληλα με την εύρεση καλύτερης εργασίας. ΟΙ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Ιδιωτικός τομέας αποτελούν την μεγαλύτερη ''εν δυνάμει'' πηγή θέσεων απασχόλησης, (με βάση το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους)η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να διαφοροποιηθεί η σημερινή εικόνα. Οι ιδιωτικοί φορείς κυρίως χρησιμοποιούν προσωπικές επαφές για πρόσληψη προσωπικού αφού δεν υπάρχουν οργανωμένοι μηχανισμοί προώθησης των νέων πτυχιούχων. Υπάρχει γενικά πολύ καλή γνώμη από τους εργοδότες, για τους απασχολούμενους Ελληνες θαλάσσιους επιστήμονες 0.0% 10.3% Αριστοι Πολύ καλοί Καλοί 7

8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΩΚ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε α)γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε, Οδός Αμαλιάδος 17, Αθήνα β)διεύθυνση Ωργανώσεως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Οδός Τιμ. Βάσσου 11 13, Αθήνα ΘΕΜΑ : Αναδιάρθρωση του Οργανισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Με αφορμή πρόσφατη πληροφόρησή μας για επικείμενες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού για θέματα περιβάλλοντος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: Ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων, ο οποίος ιδρύθηκε το 1986 έχει ως μέλη του περίπου 300 πτυχιούχους Θετικών Επιστημών που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κάποιο από τους θεματικούς τομείς της Ωκεανογραφίας, (Φυσική, Χημική, Βιολογική, Γεωλογική Ωκεανογραφία). Μάλιστα η πλειονότητα των μελών του είναι απόφοιτοι του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας που λειτουργεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξύ των βασικών στόχων του Συλλόγου μας είναι και η υποστήριξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, με στόχο την προώθησή τους σε θέσεις με αντικείμενο το θαλάσσιο περιβάλλον στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας το σημαντικό δυναμικό των Ελλήνων Ωκεανογράφων κατά τη συγκρότηση του νέου οργανισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ώστε να προβλέψετε θέσεις ειδικών επιστημόνων για το θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο έχει ιδιάζουσα σημασία για τη χώρα μας και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανάλογη σοβαρότητα από ειδικούς επιστήμονες που διαθέτουν την απαιτούμενη σφαιρική γνώση. Ο Σύλλογός μας μάλιστα είναι πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί σας αποστέλλοντας κάθε πληροφορία που διαθέτει στα μαγνητικά του αρχεία, σχετικά με τις σπουδές και την επαγγελματική εμπειρία των μελών του τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και τα απαιτούμενα προσόντα, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του θαλασσίου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου σας και σε ότι αφορά το νέο Οργανισμό του Υπουργείου μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Μετά τη δημοσίευση των Ν.2503/97 και 2508/97 δόθηκαν πολλές αρμοδιότητες στην ΝΑ καθώς και στις Περιφέρειες της χώρας. Αυτό είχε σαν επακόλουθο να γίνει μετακίνηση προσωπικού που μετρούσε οργανικά στο Υπουργείο και να χαθούν θέσεις από τον ισχύοντα οργανισμό. Σύμφωνα με εντολή που μας δόθηκε από το Υπ. ΕΣ.ΔΔ&Α, δεν πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις. Επειδή τα νέα δεδομένα απαιτούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό μας δόθηκε η διευκρίνιση, ότι μετά την έγκριση του Νέου Οργανισμού μπορούμε με νομοθετική ρύθμιση να ζητήσουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Τα σχετικά αιτήματα που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο από επιστημονικούς φορείς, θα εξεταστούν σε δεύτερη φάση, μετά την έγκριση του Οργανισμού μας όπως προαναφέραμε και ένα από αυτά θα είναι και το δικό σας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.ΩΚ. " ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Βούλα Βανικιώτη (Φυσικός, Δ/νση Περιβαλ.Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ, τηλ , , ) " Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Εκπρόσωπος στο Δ.Σ.της EFMS: Μάνος Δασενάκης (Χημικός Πανεπ. Αθηνών τηλ , ) " ΤΑΜΙΑΣ: Μάνος Λαδάκης (Χημικός), τηλ " ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαριάνθη Κοντομάρη (Εκπρόσωπος Φοιτητών τηλ , ) " ΜΕΛΗ: Πέρσα Μεγαλοφώνου (Βιολόγος, Πανεπ.Αθηνών, , ) Φανή Σακελλαριάδου (Χημικός, Πανεπιστήμιο Πειραιά, , ) Βασίλης Ρούσσης (Χημικός, Πανεπ. Αθηνών Φαρμακευτικό, ) Μεσοπέλαγα.. Τεύχος 15, Mάιος 2000 Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ , Αθήνα Εκδότης: Μ. ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ Συντακτική Επιτροπή: Μ.ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ, Β.ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ, Κ.ΚΑΠΙΡΗΣ, Μ.ΛΑΔΑΚΗΣ 8

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5/11/ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 47272 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ. Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 FAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Πειραιάς, 04/12/2015 Αρ.Πρωτ. 2015011764 Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 8590 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ: Χατζησταύρου 8, 67100 Ξάνθη Τηλ:25410-64320, 66200, fax: 64320 Mail: kesyp@dide.xan.sch.gr Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του ΔΣ του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. της περιόδου , και συγκεκριμένα τους:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του ΔΣ του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. της περιόδου , και συγκεκριμένα τους: , 2013 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του ΔΣ του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. της περιόδου 2011-13, και συγκεκριμένα τους: Καφούσια Νεφέλη Γεροβασιλείου Βασίλης Κόκκαλη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» Πειραιάς, 1 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια στην απορρόφηση αποφοίτων από την αγορά εργασίας

Εμπόδια στην απορρόφηση αποφοίτων από την αγορά εργασίας Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Δημήτρης Μιχαλόπουλος Θανάσης Βαφειάδης Κωνσταντίνος Μητσαράκης Θεοχάρης Κατσάνης Εμπόδια στην απορρόφηση αποφοίτων από την αγορά εργασίας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας

Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών

Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών 1. Ονομασία μεταπτυχιακού προγράμματος 12 2. Δίπλωμα προς απόκτηση Δίπλωμα εξειδίκευσης 100.0% 12 Διδακτορικό δίπλωμα 0.0% 0 3. Από ποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα πήρατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Παρέχει εξ αποστάσεως Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Έτος λειτουργίας 2000 Έδρα η Πάτρα Ε. Α. Π.

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Παρέχει εξ αποστάσεως Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Έτος λειτουργίας 2000 Έδρα η Πάτρα Ε. Α. Π. Ε. Α. Π. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Καθηγητής Θεοχάρης Παταργιάς Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Παρέχει εξ αποστάσεως Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Έτος ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύοντας στην εκπαίδευση σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης: Η περίπτωση του Π.Μ.Σ. Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

Επενδύοντας στην εκπαίδευση σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης: Η περίπτωση του Π.Μ.Σ. Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ MARKETING & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Επενδύοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦAΛΑΙΟ 9: Το εργασιακό καθεστώς και η πολιτική για την απασχόληση στου Οργανισμούς της Αυτοδιοικητικής Πολιτείας Η απασχόληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 4 3 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα