2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α."

Transcript

1 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων Στατιστικής που ανταποκρίθηκε στην έρευνα, το 82,4% εργάζεται ενώ το 8% συνεχίζει τις σπουδές του. Από τους υπόλοιπους ενώ μόνο το 6.8% αναζητά εργασία χωρίς να εργάζεται ή να σπουδάζει.

2 2.2. Εργαζόμενοι Πτυχιούχοι! Πηγή Εύρεσης Τελευταίας Εργασίας Το μεγαλύτερο ποσοστό (30.9%) των εργαζομένων πτυχιούχων για την εύρεση της εργασίας τους κατέφυγε στις γνωριμίες. Ένα σημαντικό μέρος αξιοποίησε τις αγγελίες των εφημερίδων (16%). Ο συνδυασμός των δύο αυτών πηγών αποτέλεσε πηγή εύρεσης εργασίας για το 21% των εργαζομένων. Πηγή εύρεσης της τελευταίας εργασίας Γραφείο εύρεσης εργασίας 1.2 Εφημερίδα 16 Γνωριμίες 30.9 Γραφείο-εφημερίδα 1.2 Γραφείο-γνωριμίες 2.5 Εφημερίδα-γνωριμίες 21 Εφημερίδα-γνωριμίες-γραφείο 7.4 Εφημερίδες-γνωριμίες-άλλο 2.5 Γραφείο-άλλο 1.2 Εφημερίδα-άλλο 6.2 Γνωριμίες-άλλο 3.7 Άλλο 6.2 Συμπληρωματικά, εξετάσθηκε η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το ποια από τις παραπάνω πηγές έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο για την εύρεση της τρέχουσας εργασίας τους. Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει τις γνωριμίες (61.5%). Για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (20%) εργαζομένων οι αγγελίες στις εφημερίδες ήταν εκείνες που έπαιξαν τον κυριότερο ρόλο για την εύρεση της τελευταίας τους εργασίας. Οι διαπιστώσεις αυτές δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία στον τομέα αυτό δεν έχει ακόμα προσαρμοσθεί στις σύγχρονες πρακτικές. Πηγή με Σημαντικότερο Ρόλο για Εύρεσης Εργασίας Γραφείο ευρέσεως εργασίας 3.1 Εφημερίδα (αγγελίες) 20 Γνωριμίες 61.5 Γραφείο, Γνωριμίες 1.5 Εφημερίδα,Γνωριμίες,άλλο 1.5 Εφημερίδα,άλλο 1.5 Άλλο 10.8! Χρονικό Διάστημα που Απαιτήθηκε για Εύρεση Εργασίας Από το σύνολο των εργαζόμενων πτυχιούχων του τμήματος Στατιστικής, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι από τους μισούς, περίπου το 55%, βρήκαν την 1η τους εργασία αμέσως ή νωρίτερα από έξι μήνες προσπάθειας ανεύρεσης Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και ενισχύει την πεποίθηση ότι το πτυχίο του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό προσόν για εύρεση εργασίας.

3 Χρόνος (σε μήνες) που Απαιτήθηκε από την Απόκτηση του Πτυχίου για την Εύρεση της Πρώτης Εργασίας Αμέσως 25.3 [1-3] 13.9 [4-6] 15.2 [7-12] 15.2 [13-24] Όπως είναι αναμενόμενο, και στην περίπτωση του χρόνου εύρεσης της τρέχουσας εργασίας η εικόνα είναι ανάλογη με την προηγούμενη. Χρόνος (σε μήνες) που Απαιτήθηκε για Εύρεση της Παρούσης Εργασίας Αμέσως 20.8 [1-3] 27.8 [4-6] 25 [7-12] 18.1 [13-24] Σημείωση: Είναι φυσικό ότι το ποσοστό των πτυχιούχων που χρειάστηκαν περισσότερο από έναν χρόνο για εύρεση εργασίας επιβαρύνεται από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των ανδρών πτυχιούχων. Για τη διερεύνηση των διαφορών που οφείλονται στο φύλλο εξετάζεται στη συνέχεια χωριστά κάθε κατηγορία φύλου. Όσον αφορά στον χρόνο εύρεσης της 1ης εργασίας, για τους άνδρες πτυχιούχους, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στις κατηγορίες [13-24] μηνών και [25 και άνω] μήνες. Παρόλα αυτά, είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό (28.6%) εκείνων που βρίσκουν εργασία αμέσως ή μέσα σε 3 μήνες από την απόκτηση του πτυχίου. Για τις γυναίκες, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση στις πρώτες κατηγορίες. Έτσι, 33.3% των αποφοίτων γυναικών βρήκαν την 1η εργασία τους αμέσως, 11.8% σε λιγότερο από 3 μήνες κ.λπ.

4 Χρόνος (σε μήνες) που Απαιτήθηκε από την Απόκτηση του Πτυχίου για την Εύρεση Πρώτης Εργασίας Άνδρες (%) Γυναίκες (%) Αμέσως [1-3] μήνες [4-6] μήνες [7-12] μήνες [13-24] μήνες μήνες Βάση (# απαντήσεων) Εξετάζοντας τον χρόνο εύρεσης της τρέχουσας εργασίας, διαπιστώνουμε ότι η προηγούμενη εικόνα ανατρέπεται προς όφελος των ανδρών. Έτσι, το 25.9% των ανδρών πτυχιούχων βρήκε την τρέχουσα εργασία αμέσως, το 33.3% χρειάστηκε από έναν μέχρι τρεις μήνες, ενώ το 14.8% χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο προκειμένου να εργαστεί. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και για τις γυναίκες αλλά αυτή τη φορά με ποσοστό μικρότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Παρατηρούμε ότι το 17.8% των γυναικών πτυχιούχων του ΟΠΑ βρήκε την τρέχουσα εργασία του αμέσως. Το 24.4% χρειάστηκε από έναν μέχρι τρεις μήνες, ενώ η πλειοψηφία (31.1%) χρειάστηκε περισσότερο χρόνο αλλά όχι πάλι περισσότερο από 6 μήνες. Παράλληλα παρατηρούμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό όσων χρειάστηκαν περισσότερο από έναν χρόνο για εύρεση της τρέχουσας εργασίας. Χρόνος (σε μήνες) που Απαιτήθηκε από την Απόκτηση του Πτυχίου για την Εύρεση της Παρούσης Εργασίας Άνδρες (%) Γυναίκες (%) Αμέσως [1-3] μήνες [4-6] μήνες [7-12] μήνες [13-24] μήνες μήνες Βάση (# απαντώντων) 27 45! Τομέας Εργασίας Η συντριπτική πλειοψηφία (86.4%) των πτυχιούχων Στατιστικής εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μόνο το 7.4% απασχολείται σε υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, και 6.2% κάπου αλλού. Αυτό εξηγείται, εν μέρει, από το γεγονός ότι το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ δεν αποτελεί τμήμα το οποίο τροφοδοτεί την εκπαίδευση. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό για τους προσανατολισμούς του Τμήματος.

5 ! Μορφή Εργασιακής Σχέσης Οι μισοί σχεδόν από τους εργαζόμενους αποφοίτους (54.4%) εργάζονται υπό την επίβλεψη κάποιου άλλου. Για ένα σημαντικό ποσοστό (26.6%) η μορφή της εργασιακής σχέσης δεν είναι πλήρως καθορισμένη, αλλά αποτελεί συνδυασμό συνεργασίας με άλλους, εργασίας κάτω από την επίβλεψη άλλου, αλλά και εργασίας ως ελεύθερου συνεργάτη. Μόλις το 10.1% απασχολούνται ως ελεύθεροι συνεργάτες. Σημειώνεται επίσης πως το 35,4% των απασχολούμενων εντάσσεται στην ιεραρχία της επιχείρησης, ενώ το 64.6% όχι. Μορφή εργασιακής σχέσης Ελεύθερος Συνεργάτης 10.1 Απασχόληση διεξαγόμενη από κοινού με άλλους 8.9 Απασχόληση διεξαγόμενη υπό επίβλεψη 54.4 Συνδυασμός προηγουμένων 26.6! Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (26.9%) εργάζεται σε Ιδιωτικές ή Πολυεθνικές εταιρείες. Εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων που απασχολούνται σε Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (24.4%). Αρκετοί είναι και εκείνοι που εργάζονται σε Βιομηχανίες ή που ασχολούνται με το Εμπόριο (23.1%). Τέλος, ότι σε Δημόσιες Υπηρεσίες, και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ασχολείται το 14.1% των πτυχιούχων του δείγματος. Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας Απασχόλησης Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 24.4 Φοροτεχνικός/Λογιστικός/Ελεγκτικός/Συμβουλευτικός 5.1 Δημόσιες Υπηρεσίες-ΔΕΚΟ-Εκπαιδευτικά Ιδρ Εμπόριο-Βιομηχανίες-Κατασκευαστικές 23.1 Ιδιωτικές-Πολυεθνικές 26.9 Άλλο 6.4! Αντικείμενο Θέσης Το 23,1% των πτυχιούχων απασχολείται σε αντικείμενα άμεσα σχετιζόμενα με την Στατιστική (Ερευνητές Στατιστικοί, Σύμβουλοι και Αναλυτές). Αναλυτικά η απασχόληση των πτυχιούχων Στατιστικής εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

6 Αντικείμενο Θέσης Ερευνητής-Στατιστικός 14.1 Αναλυτής 6.4 Σύμβουλος-Μελέτες 2.6 Διευθυντικό & Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος 1.3 Ασφαλιστής 1.3 Χρηματιστηριακά 6.4 Εκπαιδευτικός 5.1 Ελεύθερος Επαγγελματίας 2.6 Μάρκετινγκ 6.4 Τραπεζικός υπάλληλος 11.5 Ελεγκτής 3.8 Λογιστής-φοροτεχνικός 23.1 Υπάλληλος γραφείου-παροχή υπηρεσιών 11.5 Πωλητής-Προώθηση προϊόντων 2.6 Άλλο 1.3! Σχέση Απασχόλησης με Πτυχίο Το 65% περίπου των εργαζόμενων πτυχιούχων, που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρεί ότι το πτυχίο του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τρέχουσα εργασία του. Το ποσοστό στην ουσία δείχνει ότι το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς. Το πτυχίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εργασία σας; Ναι 64.6 Όχι 35.4! Μηνιαίος Μισθός (Καθαρές Αποδοχές) Το 49.4% των εργαζομένων πτυχιούχων του δείγματος δήλωσε καθαρές αποδοχές μεταξύ 180 και 300 χιλιάδων δραχμών. Για το 22.8% των πτυχιούχων που ανταποκρίθηκαν, οι αποδοχές κυμαίνονταν σε υψηλότερα επίπεδα (300 χιλιάδες δραχμές και πάνω). Ενώ το ίδιο ποσοστό (22.8%) δήλωσε μισθό κάτω από το επίπεδο των 180 χιλιάδων δρχ.! Ημερήσιος Χρόνος Απασχόλησης Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και οι φιλοδοξίες για εξέλιξη αντανακλάται στον χρόνο απασχόλησης. Ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης για την πλειονότητα των πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι

7 τουλάχιστον 8 ώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 44.3% των πτυχιούχων δουλεύει περισσότερο από 8 ώρες, το 44.3% ακριβώς 8 ώρες, ενώ το 7.6% έχει κυμαινόμενο ωράριο και μόλις το 3.8% δουλεύει λιγότερο από 8 ώρες.! Ανάγκη Προσθέτων Γνώσεων Το 82.3% από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δηλώνει ότι, για την τρέχουσα εργασία του, χρειάστηκε πρόσθετες γνώσεις, πέραν από αυτές που απέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών του. Για το 17.9%, όμως, το πτυχίο που απέκτησε καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της τρέχουσας εργασίας του (δηλ. δεν χρειάστηκε κάποιες πρόσθετες γνώσεις). Οι τομείς γνώσεων που επιπρόσθετα χρειάστηκαν όσοι απάντησαν συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι ξένες γλώσσες και οι γνώσεις Η/Υ είναι οι σημαντικότεροι τομείς γνώσεων που χρειάζονται. Επίσης, για το 25.8% των πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής χρειάσθηκαν πρόσθετες γνώσεις λογιστικής και φοροτεχνικών θεμάτων (νομοθεσία, λογιστικά πακέτα, κώδικες, κ.α). Επιπλέον γνώσεις Ξένες Γλώσσες 15.2 Γνώσεις Η/Υ 15.2 Ξένες γλώσσες-γνώσεις Η/Υ 13.6 Λογιστική-Φορολογική Νομοθ.-Λογιστικά πακέτα 25.8 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής-Τεχνικές Γνώσεις 9.1 Οικονομικά-Χρηματιστιριακά-Τραπεζικά-Επενδύσεις 10.6 Γνώσεις Στατιστικής-Άλλες Ειδ. Γν. 9.1 Άλλο 1.5! Επιμορφωτικά Σεμινάρια Το 18.2% των πτυχιούχων είχε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια πριν προσληφθεί στην τρέχουσα εργασία του.! Χρήση Πανεπιστημιακών Γνώσεων σε Εργασία Στο σύνολο του δείγματος, το 55.1% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τις πανεπιστημιακές του γνώσεις στο αντικείμενο της εργασίας του.! Γενικό ή Ειδικό Πτυχίο Το τμήμα Στατιστικής είχε προβληματιστεί στο παρελθόν για το κατά πόσο το πτυχίο που απονέμει πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετες γνώσεις από τις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές που καλύπτουν τα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Σχετικά με αυτό το θέμα παρατηρούμε ότι το 57.9% των απόφοιτων θα επιθυμούσε ένα γενικό πτυχίο, ενώ το 15,8% πιστεύει ότι χρειάζονται μόνο εξειδικευμένες γνώσεις Στατιστικής (κρίνοντας πάντα βάση της μέχρι τώρα επαγγελματικής τους εμπειρίας). Αξιοσημείωτο είναι ότι το 11,8% των πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής προτείνει ένα πτυχίο το οποίο θα συνδυάζει δύο κύκλους σπουδών. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα της τροποποίησης του προγράμματος σπουδών που έγινε το

8 1998 (πολύ πρίν γίνει η έρευνα), με την οποία καταργήθηκαν οι ειδικεύσεις με την αυστηρή έννοια του όρου, τα υποχρεωτικά μαθήματα περιορίστηκαν σε 11 και οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν είτε πλήρη εξειδίκευση στη Στατιστική, είτε απόκτηση ευρύτερων γνώσεων, με βάση βέβαια την Στατιστική.! Ανταπόκριση της Απασχόλησης στις Προσωπικές Φιλοδοξίες Είναι γνωστό ότι ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας είναι το κατά πόσον αυτή ικανοποιεί τις φιλοδοξίες των εργαζομένων. Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ τα πράγματα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευχάριστα στον τομέα αυτό. Το 75% περίπου των πτυχιούχων είναι από αρκετά ως πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους. Βαθμός Ανταπόκρισης της Απασχόλησης στις Προσωπικές Φιλοδοξίες Πάρα πολύ 10.1 Πολύ 24.1 Αρκετά 40.5 Λίγο 20.3 Καθόλου 5.1

9 2.3. Πτυχιούχοι που Αναζητούν Εργασία Στην ενότητα αυτή διερευνάται το προφίλ των πτυχιούχων που αναζητούν εργασία.! Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία Από το σύνολο των πτυχιούχων που αναζητούν εργασία, το 41.7% έχει εργαστεί στο παρελθόν, ενώ το 58.3% δεν έχει καθόλου προϋπηρεσία. Όσο αφορά αυτούς πού έχουν εργαστεί στο παρελθόν, το μέσο χρονικό διάστημα απασχόλησής τους κυμαίνεται στο διάστημα των 7 με 12 μηνών.! Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) Από το σύνολο εκείνων που αναζητούν εργασία, οι περισσότεροι (81.8%), είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.! Διάστημα Αναζήτησης Εργασίας Οι περισσότεροι βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας για διάστημα 9 έως 12 μηνών (ποσοστό 33.3%), 22% αναζητά εργασία για 3-6 μήνες ή για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ 11.1% αναζητά εργασία για χρονική διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών ή για 6 με 9 μήνες. Πότε αρχίσατε την αναζήτηση της εργασίας Λιγότερο από 3 μήνες 11.1 Μεταξύ 3-6 μήνες 22.2 Μεταξύ 6-9 μήνες 11.1 Μεταξύ 9-12 μήνες 33.3 > από 12 μήνες ! Τρόπος Αναζήτησης Εργασίας Οι μισοί (50%) εκ των αποφοίτων που αναζητούν εργασία, ανατρέχει προς ανεύρεση εργασίας σε τρεις πηγές ταυτόχρονα, δηλ. Στις Εφημερίδες, σε γνωριμίες και σε γραφείο ανεύρεσης εργασίας. Μεγάλα είναι τα ποσοστά εκείνων που συνδυάζουν δύο από τις προηγούμενες πηγές, δηλ. Εφημερίδες & Γνωριμίες (16.7%). Τρόποι Αναζήτησης Εργασίας Γραφείο, Εφημερίδα 16.7 Εφημερίδα, Γνωριμίες 16.7 Γραφείο, Γνωριμίες,Εφημερίδα 50 Εφημερίδα,γνωριμίες,άλλο 16.7

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Εμπειρική έρευνα για τη μελέτη της άποψης των φοιτητών Λογιστικής για την προοπτική της επαγγελματικής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007 I.Ê.Ð.Á. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ñåõíá êáôáãñáöþò åêðáéäåõôéêþí áíáãêþí åñãáæïìýíùí óå öïñåßò ðïõ ðáñý ïõí õðçñåóßåò ðñüíïéáò óôçí ðåñéöýñåéá Èåóóáëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αθήνα 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Μελέτη σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΜΣ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» είναι επίσημα αναγνωρισμένο

Διαβάστε περισσότερα