2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α."

Transcript

1 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι το 82% από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα εργάζεται. Μόλις το 7.5% των πτυχιούχων αναζητά εργασία. Από αυτούς το 6.2% αναζητά εργασία χωρίς να ασχολείται με κάτι άλλο, 0.7% ταυτόχρονα σπουδάζει και 0.5% εργάζεται. Απασχόληση Αποφοίτων του ΟΠΑ Εργάζομαι 82 Αναζητώ Εργασία 6.3 Σπουδές 7 Εργασία Σπουδές 3.2 Αναζητώ Εργασία- Σπουδές 0.7 Εργάζομαι -Αναζ. Εργασία 0.5 Εργάζομαι. -Αν. Εργασία Σπουδές 0.1 Σύνολο 100 Εργασιακή κατάσταση αποφοίτων ΟΠΑ Εργάζομαι -Αν. Εργ. Σπουδές Εργάζομαι -Αναζ. Εργ. 0,1 0,5 Αναζ. Εργ.- Σπουδές 0,7 Εργασία Σπουδές 3,2 Σπουδές 7 Αναζητώ Εργασία 6,3 Εργάζομαι

2 2.2. Εργαζόμενοι Πτυχιούχοι! Πηγή Εύρεσης Τελευταίας Εργασίας Το μεγαλύτερο ποσοστό (21.8%) των εργαζομένων πτυχιούχων για την εύρεση της εργασίας τους κατέφυγε στις γνωριμίες. Ένα σημαντικό μέρος αξιοποίησε τις αγγελίες των εφημερίδων (15.5%). Ο συνδυασμός των δύο αυτών πηγών αποτέλεσε πηγή εύρεσης εργασίας για το 17.6% των εργαζομένων. Πηγή Εύρεσης Τελευταίας Εργασίας Γνωριμίες 21.8 Εφημερίδα-γνωριμίες 17.6 Εφημερίδα (διαβάζω αγγελίες) 15.5 Γραφείο-γνωριμίες-εφημερίδα 6.4 Εφημερίδα-άλλο 5.2 Γραφείο ευρέσεως εργασίας-εφημερίδα 3.8 Γνωριμίες-άλλο 3.5 Εφημερίδα-γνωριμίες-άλλο 2.0 Γραφείο ευρέσεως εργασίας-γνωριμίες 1.8 Γραφείο-εφημερίδα-άλλο 1.7 Γραφείο εύρεσης εργασίας 1.5 Γραφείο-γνωριμίες-άλλο 0.8 Γραφείο-άλλο 0.6 Άλλο 17.6 Πηγή εύρεσης τελευταίας εργασίας Γραφείο-άλλο Γραφείο εύρεσης εργασίας Γραφείο-γνωριμίες Γνωριμίες-άλλο Εφημερίδα-άλλο Εφημερίδα (διαβάζω αγγελίες) Γνωριμίες 0,6 0,8 1,5 1,7 1,8 2 3,5 3,8 5,2 6,4 15,5 17,6 17,6 21, Συμπληρωματικά, εξετάζεται η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το ποιά από τις παραπάνω πηγές έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο για την εύρεση της τρέχουσας εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει τις γνωριμίες (ποσοστό 47.7%). Για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (21.9%) εργαζομένων οι αγγελίες στις εφημερίδες ήταν εκείνες που έπαιξαν τον κυριότερο ρόλο για την εύρεση της τελευταίας τους εργασίας. Οι διαπιστώσεις αυτές δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία στον τομέα αυτό δεν έχει ακόμα προσαρμοσθεί στις σύγχρονες πρακτικές.

3 Πηγή με Σημαντικότερο Ρόλο για Εύρεσης Εργασίας Γνωριμίες 47.7 Εφημερίδα (διαβάζω αγγελίες) 21.9 Γραφείο εύρεσης εργασίας 5.1 Εφημερίδα-γνωριμίες 2.0 Εφημερίδα-άλλο 1.5 Γνωριμίες-άλλο 1.3 Γραφείο ευρέσεως εργασίας-εφημερίδα 0.5 Γραφείο ευρέσεως εργασίας-γνωριμίες 0.4 Γραφείο-εφημερίδα-άλλο 0.4 Γραφείο-γνωριμίες-εφημερίδα 0.2 Εφημερίδα-γνωριμίες-άλλο 0.2 Άλλο 18.8 Πηγή με το σημαντικότερο ρόλο στην εύρεση της τελευταίας εργασίας Εφημερίδα-γνωριμίες-άλλο Γραφείο-εφημερίδα-άλλο Γραφείο-εφημερίδα Εφημερίδα-άλλο Γραφείο εύρεσης εργασίας Γνωριμίες 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 1,3 1,5 2 5,1 18,8 21,9 47, ! Χρονικό Διάστημα που Απαιτήθηκε για Εύρεση Εργασίας Από το σύνολο των πτυχιούχων / εργαζομένων πτυχιούχων του Ο.Π.Α., οι περισσότεροι από τους μισούς, περίπου το 51%, βρήκαν την 1η τους εργασία αμέσως ή σε λιγότερο από τρεις μήνες προσπάθειας. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και ενισχύει την πεποίθηση ότι το πτυχίο του ΟΠΑ αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό προσόν για εύρεση εργασίας.

4 Χρόνος που Απαιτήθηκε από την Απόκτηση του Πτυχίου για την Εύρεση Πρώτης Εργασίας Αμέσως 37.4 [1-3] μήνες 13.8 [4-6] μήνες 10.2 [7-12] μήνες 12.5 [13-24] μήνες μήνες 10.9 Όπως είναι αναμενόμενο, και στην περίπτωση του χρόνου εύρεσης της τρέχουσας εργασίας η εικόνα είναι ανάλογη με την προηγούμενη. Χρόνος που Απαιτήθηκε από την Απόκτηση του Πτυχίου για την Εύρεση της Παρούσης Εργασίας Αμέσως 27.2 [1-3] μήνες 30.9 [4-6] μήνες 15.5 [7-12] μήνες 14.4 [13-24] μήνες μήνες 6.1 Χρόνος που απαιτήθηκε από την απόκτηση του πτυχίου εώς την εύρεση εργασίας ,4 30,9 27,2 15,5 14,4 15,2 13,8 10,9 12,5 10,2 5,9 6,1 Αμέσως [1-3] μήνες [4-6] μήνες [7-12] μήνες [13-24] μήνες 25+ μήνες Πρώτη εργασία Παρούσα εργασία Σημείωση: Είναι φυσικό ότι το ποσοστό των πτυχιούχων που χρειάστηκαν περισσότερο από έναν χρόνο για εύρεση εργασίας επιβαρύνεται από τις στρατιωτικές

5 υποχρεώσεις των ανδρών πτυχιούχων. Για τη διερεύνηση των διαφορών που οφείλονται στο φύλλο εξετάζεται στη συνέχεια χωριστά κάθε κατηγορία φύλου. Όσο αφορά τον χρόνο εύρεσης της 1ης εργασίας, για τους άνδρες πτυχιούχους, παρατηρούμε μια μεγάλη συγκέντρωση στις κατηγορίες [13-24] μήνες και (25 και άνω) μήνες. Παρόλα αυτά, είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό (35.4%) εκείνων που βρίσκουν εργασία αμέσως (μετά την απόκτηση πτυχίου). Για τις γυναίκες, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση στις πρώτες κατηγορίες. Έτσι, 39.1% των αποφοίτων γυναικών, βρήκαν την 1η εργασία τους αμέσως, 17.1% σε λιγότερο από 3 μήνες κ.λ.π. Χρόνος που Απαιτήθηκε από την Απόκτηση του Πτυχίου για την Εύρεση Πρώτης Εργασίας Άνδρες (%) Γυναίκες (%) Αμέσως [1-3] μήνες [4-6] μήνες [7-12] μήνες [13-24] μήνες μήνες Βάση (# απαντήσεων) Χρόνος που απαιτήθηκε από την απόκτηση του πτυχίου έως την εύρεση της πρώτης εργασίας ,1 35,4 19,6 17,1 14,8 16,8 11,3 9,6 8,9 9,6 11,6 6,1 Αμέσως [1-3] μήνες [4-6] μήνες [7-12] μήνες [13-24] μήνες 25+ μήνες Άνδρες Γυναίκες Εξετάζοντας τον χρόνο εύρεσης της τρέχουσας εργασίας, διαπιστώνουμε ότι η προηγούμενη εικόνα ανατρέπεται προς όφελος των ανδρών. Οι περισσότεροι άνδρες πτυχιούχοι συγκεντρώνονται στις πρώτες κατηγορίες. Έτσι, το 28.2% βρήκε την τρέχουσα εργασία αμέσως, το 32.7% χρειάστηκε από έναν μέχρι τρεις μήνες, ενώ το 16.1% χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο προκειμένου να βρει την τρέχουσα εργασία. Το ίδιο συμβαίνει και για τις γυναίκες, αλλά με ποσοστό μικρότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Παρατηρούμε ότι το 26.3% των γυναικών πτυχιούχων του

6 ΟΠΑ βρήκε την τρέχουσα εργασία του αμέσως. Το 29.5% χρειάστηκε από έναν μέχρι τρεις μήνες. Παράλληλα παρατηρούμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό όσων χρειάστηκαν περισσότερο από έναν χρόνο για εύρεση της τρέχουσας εργασίας. Χρόνος που Απαιτήθηκε από την Απόκτηση του Πτυχίου για την Εύρεση της Παρούσης Εργασίας Άνδρες (%) Γυναίκες (%) Αμέσως [1-3] μήνες [4-6] μήνες [7-12] μήνες [13-24] μήνες μήνες Βάση (# απαντώντων) Χρόνος που απαιτήθηκε από την απόκτηση του πτυχίου έως την εύρεση της παρούσης εργασίας ,7 28,2 29,5 26,3 16,1 17,2 14,9 10,9 6,2 6,5 5,6 5,8 Αμέσως [1-3] μήνες [4-6] μήνες [7-12] μήνες [13-24] μήνες 25+ μήνες Άνδρες Γυναίκες! Τομέας Εργασίας Η συντριπτική πλειοψηφία (87.7%) των πτυχιούχων του Ο.Π.Α. εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μόνο το 10.5% απασχολείται σε υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, και 1.8% κάπου αλλού. Αυτό εξηγείται, εν μέρει, από το γεγονός ότι το ΟΠΑ δεν έχει τμήματα που τροφοδοτούν την εκπαίδευση. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό για τους προσανατολισμούς του Πανεπιστημίου.! Μορφή Εργασιακής Σχέσης Οι μισοί σχεδόν από τους εργαζόμενους αποφοίτους (51%) εργάζονται υπό την επίβλεψη κάποιου άλλου. Για ένα σημαντικό ποσοστό (29.6%) η μορφή της εργασιακής σχέσης δεν είναι πλήρως καθορισμένη, αλλά αποτελεί συνδυασμό συνεργασίας με άλλους, εργασίας κάτω από την επίβλεψη άλλου, αλλά και εργασίας ως ελεύθερου συνεργάτη. Μόλις το 4.9% απασχολούνται ως ελεύθεροι συνεργάτες. Σημειώνουμε, επίσης πως το 50.6% των απασχολούμενων εντάσσεται στην ιεραρχία της επιχείρησης, ενώ το 49.4% όχι.

7 Μορφή Εργασιακής Σχέσης Απασχόληση υπό επίβλεψη 51.0 Απασχόληση από κοινού με άλλους 14.5 Ελεύθερος Συνεργάτης 4.9 Συνδυασμός προηγούμενων 29.6 Μορφή εργασιακής σχέσης εργαζόμενων αποφοίτων ΟΠΑ Απασχόληση υπό επίβλεψη 51 Απασχόληση από κοινού με άλλους 14,5 Ελεύθερος Συνεργάτης 4,9 Συνδυασμός προηγούμενων 29, ! Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (26.5%) εργάζεται σε Ιδιωτικές ή Πολυεθνικές εταιρείες. Εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων που απασχολούνται σε Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (24.7%). Αρκετοί είναι και εκείνοι που εργάζονται σε Βιομηχανίες ή που ασχολούνται με το Εμπόριο (19.6%). Τέλος, ότι σε Δημόσιες Υπηρεσίες, και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ασχολείται το 14.4% των πτυχιούχων του δείγματος. Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας Ιδιωτικές - Πολυεθνικές 26.5 Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 24.7 Εμπόριο - Βιομηχανίες- Κατασκευαστικές 19.6 Δημόσιες Υπηρεσίες- ΔΕΚΟ -Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 14.5 Φοροτεχνικός /Λογιστικός /Ελεγκτικός 9.0 /Συμβουλευτικός Πληροφορικής Τηλεπικοινωνίες 3.5 Άλλο 2.2

8 Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας όπου απασχολούνται οι εργαζόμενοι απόφοιτοι ΟΠΑ Ιδιωτικές-Πολυεθ. Ενδιάμ. Χρηματοπιστ. Οργ. 24,7 26,5 Εμπόρ.-Βιομηχ.- Κατασκ. 19,6 Δημόσ. Υπ.- ΔΕΚΟ -Εκπαιδ. Ιδρ. 14,5 Φοροτ. /Λογιστ. /Ελεγκ. /Συμβουλ. 9 Πληροφορικής Τηλεπικοινωνίες Άλλο 2,2 3, ! Αντικείμενο Θέσης Οι περισσότεροι πτυχιούχοι απασχολούνται ως Λογιστές ή Φοροτεχνικοί (ποσοστό 19.3%). Πολλοί είναι και αυτοί που εργάζονται ως Τραπεζικοί υπάλληλοι (11.8%). Ανάλογης τάξεως (9.9%) είναι και το ποσοστό αυτών που εργάζονται ως Υπάλληλοι Γραφείου ή σε θέσεις Παροχής Υπηρεσιών. Σημαντικά είναι και τα ποσοστά αυτών που εργάζονται ως Πωλητές (7.2%), Ελεγκτές (6.3%) και Προγραμματιστές (6.1%). Αντικείμενο Θέσης Λογιστής - Φοροτεχνικός 19.3 Τραπεζικός υπάλληλος 11.8 Υπάλληλος γραφείου Παροχή Υπηρεσιών 9.9 Πωλητής - Προώθηση Προϊόντων 7.2 Ελεγκτής 6.3 Προγραμματιστής Τεχνικός 6.1 Μάρκετινγκ 5.5 Αναλυτής 5 Χρηματιστηριακά 4.7 Σύμβουλος Μελέτες 4.7 Διευθυντικό & Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος 4.6 Εκπαιδευτικός 3.5 Ερευνητής Στατιστικός 2.8 Εφοριακός 1.7 Ασφαλιστής 0.5 Ελεύθερος επαγγελματίας 5.7 Άλλο 0.8

9 Αντικείμενο θέσης όπου απασχολούνται οι εργαζόμενοι απόφοιτοι ΟΠΑ Λογιστής - Φοροτεχνικός Υπάλ. Γραφ. Παροχή Υπηρ. Ελεγκτής Μάρκετινγκ Χρηματιστηριακά Διευθυντικό & Ανώτ. Διοικ. Στέλεχος Ερευνητής Στατιστικός Ασφαλιστής Άλλο 7,2 6,3 6,1 5,5 5 4,7 4,7 4,6 3,5 2,8 1,7 0,5 5,7 0,8 11,8 9,9 19, ! Σχέση Απασχόλησης με Πτυχίο Το 65% των εργαζόμενων πτυχιούχων, που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρεί πως το πτυχίο του τμήματός του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τρέχουσα εργασία του. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο που έχει παρατηρηθεί για Ελληνικό Πανεπιστήμιο σε σχετικές έρευνες και δείχνει ότι τα τμήματα του ΟΠΑ παρακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς. Το γεγονός όμως ότι για το 35% των πτυχιούχων το πτυχίο δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για την θέση που κατέχουν, δείχνει ότι χρειάζεται να συνεχισθεί και να ενταθεί αυτή η προσπάθεια.! Μηνιαίος Μισθός (Καθαρές Αποδοχές) Το 54.4% των εργαζομένων πτυχιούχων του δείγματος δήλωσε καθαρές αποδοχές μεταξύ 180 και 300 χιλιάδων δραχμών. Για το 9.6% των πτυχιούχων που ανταποκρίθηκαν, οι αποδοχές κυμαίνονταν σε χαμηλότερα επίπεδα (μέχρι και 180 χιλιάδες δραχμές). Σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων που ο μισθός τους ξεπερνά τις 300 χιλιάδες δρχ. (31.6%).! Ημερήσιος Χρόνος Απασχόλησης Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και οι φιλοδοξίες για εξέλιξη αντανακλάται στον χρόνο απασχόλησης. Ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης για την πλειονότητα των πτυχιούχων του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι τουλάχιστον 8 ώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 50.1% των πτυχιούχων δουλεύει περισσότερο από 8 ώρες, το 37.5% ακριβώς 8 ώρες, το 8.3% έχει κυμαινόμενο ωράριο και μόλις το 4.1% δουλεύει λιγότερο από 8 ώρες.! Ανάγκη Προσθέτων Γνώσεων Το 75.9% από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δηλώνει ότι, για την τρέχουσα εργασία του, χρειάστηκε πρόσθετες γνώσεις, πέραν από αυτές που απέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών του. Για το 24.1%, όμως, το πτυχίο που απέκτησε από κάποιο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου καλύπτει πλήρως τις

10 ανάγκες της τρέχουσας εργασίας του (δηλ. δεν χρειάστηκε κάποιες πρόσθετες γνώσεις). Οι τομείς γνώσεων που επιπρόσθετα χρειάστηκαν όσοι απάντησαν συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι ξένες γλώσσες και οι γνώσεις Η/Υ είναι οι σημαντικότεροι τομείς γνώσεων που χρειάζονται. Επίσης, για το 13.3% των πτυχιούχων του ΟΠΑ χρειάσθηκαν πρόσθετες γνώσεις λογιστικής και φοροτεχνικών θεμάτων (νομοθεσία, λογιστικά πακέτα, κώδικες, κ.α). Πρόσθετες Γνώσεις που Απαιτήθηκαν Ξένες Γλώσσες 13.3 Γνώσεις Η/Υ 11.2 Ξένες Γλώσσες - Γνώσεις Η/Υ 31.1 Λογιστική- Φορολογική νομοθεσία- Λογιστικά Πακέτα 13.3 Λογιστ- Φορ.νομοθ.-Λογιστ. πακ. Ξέν. Γλώσσες 1.9 Ειδικά θέματα πληροφορικής- τεχνικές γνώσεις 7.7 Ελεγκτική- Ασφαλιστική 1.9 Οικονομικά- Χρηματιστηριακά Τραπεζικά Επενδύσεις 7.7 Μάρκετινγκ Management 2.1 Ειδικές γνώσεις Στατιστικής - Άλλες ειδικές γνώσεις 7.5 Άλλο 2.5 Σύνολο 100 Πρόσθετες γνώσεις που χρειάστηκαν για την εύρεση της παρούσης εργασίας τους οι εργαζόμενοι απόφοιτοι ΟΠΑ των οποίων το πτυχίο δεν κρίθηκε επαρκές Ξένες Γλώσσες 13,3 11,2 Ξένες Γλώσσες - Γνώσεις Η/Υ 31,1 Λογιστ./Φορ.νομοθ.-Λογιστ. πακ.-ξέν. γλώσ. 1,9 7,7 13,3 Ελεγκτική- Ασφαλιστική 1,9 7,7 Μάρκετινγκ Management 2,1 7,5 Άλλο 2, ! Επιμορφωτικά Σεμινάρια Το 32.1% των πτυχιούχων είχε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια πριν προσληφθεί στην τρέχουσα εργασία του.! Χρήση Πανεπιστημιακών Γνώσεων σε Εργασία Στο σύνολο του δείγματος, το 78.8% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τις πανεπιστημιακές του γνώσεις στο αντικείμενο της εργασίας του. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό.! Γενικό ή Ειδικό Πτυχίο

11 Τα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου, όπως και όλων των Ελληνικών ΑΕΙ, προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση. Κατά καιρούς έχουν γίνει συζητήσεις για το κατά πόσο αυτό είναι χρήσιμο. Όπως προκύπτει από την έρευνα οι περισσότεροι από τους πτυχιούχους (το 35%) θα επιθυμούσαν ένα γενικό πτυχίο που να περιλαμβάνει γνώσεις από όλα τα τμήματα (σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει μέχρι σήμερα). Το 32.8% πιστεύει ότι το πτυχίο του τμήματος του (ειδικό, όπως είναι σήμερα) καλύπτει τις ανάγκες τους (κρίνοντας πάντα βάσει της μέχρι τώρα επαγγελματικής τους εμπειρίας). Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πτυχιούχων θα επιθυμούσε ένα γενικό πτυχίο θα πρέπει ίσως να προβληματίσει το Πανεπιστήμιο για την δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος σπουδών που θα προσφέρεται παράλληλα με τα προσφερόμενα σήμερα εξειδικευμένα πτυχία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 17.5% των πτυχιούχων του Οικονομικού Πανεπιστημίου προτείνει ένα πτυχίο το οποίο θα συνδυάζει δύο κύκλους σπουδών. Είδος Πτυχίου Γενικό Πτυχίο 35.0 Ειδικό πτυχίο 32.8 Γενικές / Ειδικές γνώσεις 14.0 Άλλο (δύο κύκλοι) 17.5 ΔΞ/ΔΑ 0.6 Σύνολο 100 Είδος πτυχίου που θα προτιμούσαν οι εργαζόμενοι απόφοιτοι ΟΠΑ Γενικό Πτυχίο 35 Ειδικό πτυχίο 32,8 Γενικές / Ειδικές γνώσεις 14 Άλλο (δύο κύκλοι) 17,5 Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ 0, ! Ανταπόκριση της Απασχόλησης στις Προσωπικές Φιλοδοξίες Είναι γνωστό ότι ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας είναι το κατά πόσον αυτή ικανοποιεί τις φιλοδοξίες των εργαζομένων. Για τους πτυχιούχους του ΟΠΑ τα πράγματα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευχάριστα στον τομέα αυτό. Περισσότεροι από 80% των πτυχιούχων είναι από αρκετά ως πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους.

12

13 Βαθμός Ανταπόκρισης της Απασχόλησης στις Προσωπικές Φιλοδοξίες Πάρα πολύ 17.7 Πολύ 27.2 Αρκετά 35.4 Λίγο 16.0 Καθόλου 3.7 Σύνολο 100 Πόσο ανταποκρίνεται η απασχόληση των εργαζομένων αποφοίτων ΟΠΑ στις προσωπικές τους φιλοδοξίες Πάρα πολύ 17,7 Πολύ 27,2 Αρκετά 35,4 Λίγο 16 Καθόλου 3,

14 2.3. Πτυχιούχοι που Αναζητούν Εργασία! Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία Από το σύνολο των πτυχιούχων που αναζητούν εργασία, το 66% έχει εργαστεί στο παρελθόν, ενώ το 34% δεν έχει καθόλου προϋπηρεσία. Όσο αφορά αυτούς πού έχουν εργαστεί στο παρελθόν, το μέσο χρονικό διάστημα απασχόλησής τους είναι λίγο περισσότερο από 3 χρόνια (37.5 μήνες).! Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) Από το σύνολο εκείνων που αναζητούν εργασία, περίπου οι μισοί (47.5%), είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ.! Διάστημα Αναζήτησης Εργασίας Οι περισσότεροι βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας για λιγότερο από 3 μήνες (ποσοστό 41.2%), 22% αναζητά εργασία για 3-6 μήνες, ενώ 17.6% αναζητά εργασία για χρονική περίοδο μεταξύ 9-12 μηνών. Τέλος, 15.7% αναζητά εργασία περισσότερο από 12 μήνες. Χρόνος Αναζήτησης Εργασίας Τώρα 2.0 Πριν από 3 μήνες 41.2 Μεταξύ 3-6 μήνες 21.6 Μεταξύ 6-9 μήνες 2.0 Μεταξύ > από 12 μήνες 15.7 Χρόνος αναζήτησης εργασίας από όσους απόφοιτους ΟΠΑ ζητούν εργασία Περισσότερο από 12 μήνες Μεταξύ 9-12 μήνες 15,7 17,6 Μεταξύ 6-9 μήνες 2 Μεταξύ 3-6 μήνες 21,6 Λιγότερο από 3 μήνες 41,2 Μόλις ξεκίνησα

15 ! Τρόπος Αναζήτησης Εργασίας Περίπου το 32%, των αποφοίτων που αναζητούν εργασία, ανατρέχει προς ανεύρεση εργασίας στις Εφημερίδες και σε γνωριμίες, ενώ επίσης μεγάλο είναι το ποσοστό (21.4%) αυτών που ανατρέχουν σε τρεις πηγές, τις δύο προηγούμενες και, επιπλέον, κάποιο γραφείο ευρέσεως εργασίας. Φορείς Αναζήτησης Εργασίας Εφημερίδα-γνωριμίες 32.1 Γραφείο-γνωριμίες-εφημερίδα 21.4 Γραφείο ευρέσεως εργασίας-εφημερίδα 16.1 Εφημερίδα (διαβάζω αγγελίες) 8.9 Εφημερίδα-γνωριμίες-άλλο 7.1 Γνωριμίες 3.6 Εφημερίδα-άλλο 3.6 Γραφείο ευρέσεως εργασίας-γνωριμίες 1.8 Γραφείο-εφημερίδα-άλλο 1.8 Γνωριμίες-άλλο 1.8 Άλλο 1.8 Φορείς αναζήτησης εργασίας Εφημερίδα-γνωριμίες Γραφείο-γνωριμίες-εφημερίδα Γραφείο ευρέσεως εργασίας-εφημερίδα Εφημερίδα (διαβάζω αγγελίες) Εφημερίδα-γνωριμίες-άλλο Γνωριμίες Εφημερίδα-άλλο Γραφείο ευρέσεως εργασίας-γνωριμίες Γραφείο-εφημερίδα-άλλο Γνωριμίες-άλλο Άλλο 3,6 3,6 1,8 1,8 1,8 1,8 8,9 7,1 16,1 21,4 32,

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Εμπειρική έρευνα για τη μελέτη της άποψης των φοιτητών Λογιστικής για την προοπτική της επαγγελματικής τους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 724 9 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΡΙΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007 I.Ê.Ð.Á. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ñåõíá êáôáãñáöþò åêðáéäåõôéêþí áíáãêþí åñãáæïìýíùí óå öïñåßò ðïõ ðáñý ïõí õðçñåóßåò ðñüíïéáò óôçí ðåñéöýñåéá Èåóóáëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

που ωφελήθηκαν από συμβουλευτική διαδικασία

που ωφελήθηκαν από συμβουλευτική διαδικασία ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ιερεύνηση της Επαγγελματικής Πορείας των γυναικών που ωφελήθηκαν από συμβουλευτική διαδικασία Λάρισα 2006 Διερεύνηση της Επαγγελματικής Πορείας των γυναικών που ωφελήθηκαν από συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα