ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης"

Transcript

1

2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η έρευνα έγινε με συμπλήρωση ερωτηματολογίων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ , Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με την απασχόληση των σχετικά πρόσφατων πτυχιούχων, τους τομείς που εμφανίζουν καλύτερες προοπτικές, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι κατά την εξεύρεση εργασίας. Η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει μία σύνοψη των αποτελεσμάτων. Για κάθε τμήμα παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί δείκτες της επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων. Βασίλης Κουϊκόγλου Καθηγητής Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

4

5 1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΜΜΥ) Για την διεξαγωγή της έρευνας, το γραφείο απευθύνθηκε στο σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τα έτη Από τους 275 αποφοίτους στην έρευνα συμμετείχαν οι 128, δηλαδή ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν 46,55%. Συνοπτικά, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Μεταπτυχιακές σπουδές 69,53% των αποφοίτων ΗΜΜΥ που απάντησαν, συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Εργαζόμενοι, μη ενεργοί, άνεργοι 88,28% δήλωσαν ότι εργάζονται, 92,92% εκ των οποίων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Από τους 128 αποφοίτους, καταγράφεται συνολικά ανεργία σε ποσοστό 5,47%, ενώ 6,25% είναι μη οικονομικά ενεργοί λόγω μεταπτυχιακών σπουδών, στρατιωτικής θητείας, οικογενειακών υποχρεώσεων, κλπ. Είδος και τομείς απασχόλησης 47,79% των αποφοίτων απάντησαν ότι εργάζονται στο δημόσιο και 52,21% στον ιδιωτικό τομέα. Από τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα, η πλειοψηφία είναι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου (42,37%), ενώ 27,12% είναι αυτοαπασχολούμενοι (με ή χωρίς προσωπικό). Από το σύνολο των απασχολούμενων, 29,20% εργάζονται στον τομέα «Ανάπτυξης / συντήρησης / υποστήριξης λογισμικού (software)», 26,55% στον τομέα της «Εκπαίδευσης» και 12,39% τόσο στον τομέα της «Έρευνας», όσο και στον τομέα της «Μηχανοργάνωσης». Τρόπος εύρεσης εργασίας Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η απευθείας προσωπική αναζήτηση (43,36%) και ακολουθούν οι οικογενειακές γνωριμίες και φίλοι με 18,58%.

6 Προϋπηρεσία, χρόνος εύρεσης πρώτης απασχόλησης 7,08% των εργαζομένων δεν έχει εργαστεί ως μηχανικός. Ο μέσος χρόνος εύρεσης πρώτης απασχόλησης ως μηχανικός είναι 7,13 μήνες. Ικανοποίηση από την εργασία Η πλειοψηφία των εργαζομένων (32,74%) δήλωσαν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη σημερινή τους απασχόληση, 26,55% απόλυτα ικανοποιημένοι, ενώ καθόλου ικανοποιημένοι δήλωσε το 1,77%. Αμοιβές 40,71% των εργαζομένων ΗΜΜΥ είχαν καθαρές μηνιαίες αμοιβές από έως και ακολουθεί το 23,01% με μισθούς από έως 2.000, ενώ το 9,73% αμείβεται με λιγότερα από 900. Επιθυμητή απασχόληση 45,31% των ΗΜΜΥ επιλέγουν ως επιθυμητή εργασία την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης, ενώ 29,69% δηλώνουν προτίμηση στον δημόσιο τομέα. Ως σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης οι απόφοιτοι ΗΜΜΥ ανέφεραν την έλλειψη κεφαλαίων σε ποσοστό 43,94% και την έλλειψη δικτύου πιθανών πελατών σε ποσοστό 39,39%. Ακολουθούν τα αποτελέσματα σε μορφή πινάκων.

7 Πίνακας ΗΜΜΥ 1: Φύλο δείγματος Άνδρας 85,16% Γυναίκα 14,84% Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Πίνακας ΗΜΜΥ 2: Καθεστώς απασχόλησης Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 42,59% 47,79% Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 20,37% Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 31,48% Συμβασιούχος έργου σε έναν εργοδότη 5,56% Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 18,64% Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 42,37% 52,21% Συμβασιούχος έργου σε έναν εργοδότη 11,86% Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 8,47% Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 18,64% Πίνακας ΗΜΜΥ 3: Τομέας απασχόλησης δείγματος Ανάπτυξη / συντήρηση / υποστήριξη λογισμικού (software) 29,20% Ανάπτυξη / συντήρηση / υποστήριξη υλικού (hardware) 7,96% Μηχανοργάνωση 12,39% Επίβλεψη / διαχείριση έργων 6,19% Έρευνα 12,39% Μελέτες 2,65% Διοίκηση 2,65% Πωλήσεις 0,00% Εκπαίδευση 26,55% Πίνακας ΗΜΜΥ 4: Τρόπος εύρεσης σημερινής απασχόλησης (πολλαπλή επιλογή) Απευθείας προσωπική αναζήτηση 43,36% Οικογενειακές γνωριμίες / φίλοι 18,58% Προηγούμενοι εργοδότες ή συνάδελφοι 7,08% Συστάσεις καθηγητών 11,50% Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 17,70% ΓΔΣ Πολυτεχνείου Κρήτης 0,88% Πρακτική άσκηση 0,00% Δελτίο ΤΕΕ 0,00% Άλλο 20,35%

8 Πίνακας ΗΜΜΥ 5: Χρόνος για την εύρεση της πρώτης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου Λιγότερο από 3 μήνες 41,59% Από 3+ έως 6 μήνες 19,47% Από 6+ έως 12 μήνες 13,27% Από 12+ έως 24 μήνες 8,85% Περισσότερο από 24 μήνες 9,73% Δεν έχω εργαστεί ως μηχανικός 7,08% Πίνακας ΗΜΜΥ 6: Ικανοποίηση από τη σημερινή απασχόληση Απόλυτα ικανοποιημένος 26,55% Πολύ ικανοποιημένος 24,78% Αρκετά ικανοποιημένος 32,74% Λίγο ικανοποιημένος 14,16% Καθόλου ικανοποιημένος 1,77% Πίνακας ΗΜΜΥ 7: Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές Λιγότερα από 400 0,88% Από 401 έως 600 1,77% Από 601 έως 900 7,08% Από 901 έως ,27% Από έως ,71% Από έως ,01% Περισσότερα από ,27% Πίνακας ΗΜΜΥ 8: Επιθυμητός τομέας εργασίας Δημόσιος 29,69% Ιδιωτικός 25,00% Ιδία επιχείρηση 45,31%

9 2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΜΗΧΟΠ) Για την διεξαγωγή της έρευνας, το γραφείο απευθύνθηκε στο σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων για τα έτη Από τους 134 αποφοίτους στην έρευνα συμμετείχαν οι 64, δηλαδή ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν 47,76%. Συνοπτικά, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Μεταπτυχιακές σπουδές 51,56% των αποφοίτων ΜΗΧΟΠ που απάντησαν, συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Εργαζόμενοι, μη ενεργοί, άνεργοι 87,50% δήλωσαν ότι εργάζονται, 96,43% εκ των οποίων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Από τους 64 αποφοίτους, καταγράφεται συνολικά ανεργία σε ποσοστό 7,81%, ενώ 4,69% είναι μη οικονομικά ενεργοί λόγω μεταπτυχιακών σπουδών, στρατιωτικής θητείας, οικογενειακών υποχρεώσεων, κλπ. Είδος και τομείς απασχόλησης 76,79% των αποφοίτων απάντησαν ότι εργάζονται στον ιδιωτικό και 23,21% στο δημόσιο τομέα. Από τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα, η πλειοψηφία είναι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου (30,23%), ενώ 23,26% είναι αυτοαπασχολούμενοι (με ή χωρίς προσωπικό). Από το σύνολο των απασχολούμενων, 32,14% εργάζονται στον τομέα της «Επίβλεψης / Διαχείρισης έργων», 21,43% στον τομέα των «Μελετών» και 14,29% στον τομέα «Έρευνας / Ανάπτυξης». Τρόπος εύρεσης εργασίας Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αναζήτηση μέσω οικογενειακών γνωριμιών και φίλων (44,64%) και ακολουθεί η απευθείας προσωπική αναζήτηση με 35,71%.

10 Προϋπηρεσία, χρόνος εύρεσης πρώτης απασχόλησης 8,93% των εργαζομένων δεν έχει εργαστεί ως μηχανικός. Ο μέσος χρόνος εύρεσης πρώτης απασχόλησης ως μηχανικός είναι 6,12 μήνες. Ικανοποίηση από την εργασία Η πλειοψηφία των εργαζομένων (39,29%) δήλωσαν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη σημερινή τους απασχόληση, 37,50% πολύ ικανοποιημένοι, ενώ λίγο ικανοποιημένοι δήλωσε μόλις το 7,14%. Αμοιβές 32,14% του συνόλου των εργαζομένων ΜΗΧΟΠ είχαν καθαρές μηνιαίες αμοιβές από έως 1.500, και ακολουθεί το 21,43% με μισθούς από έως 2.000, ενώ το 14,29% αμείβεται με λιγότερα από 900. Επιθυμητή απασχόληση 40,63% των ΜΗΧΟΠ επιλέγουν ως επιθυμητή εργασία τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το 20,31% δηλώνουν προτίμηση στο δημόσιο τομέα. Ως σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης, οι απόφοιτοι ΜΗΧΟΠ ανέφεραν την έλλειψη κεφαλαίων σε ποσοστό 53,33% και την έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε ποσοστό 20%. Ακολουθούν τα αποτελέσματα σε μορφή πινάκων.

11 Πίνακας ΜΗΧΟΠ 1: Φύλο δείγματος Άνδρας 56,25% Γυναίκα 43,75% Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Πίνακας ΜΗΧΟΠ 2: Καθεστώς απασχόλησης Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 7,69% 23,21% Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 38,46% Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 53,85% Συμβασιούχος έργου σε έναν εργοδότη 0,00% Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 20,93% Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 30,23% 76,79% Συμβασιούχος έργου σε έναν εργοδότη 25,58% Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 11,63% Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 11,63% Πίνακας ΜΗΧΟΠ 3: Τομέας απασχόλησης δείγματος Διοίκηση / Οργάνωση 10,71% Επίβλεψη / Διαχείριση έργων 32,14% Έρευνα / Ανάπτυξη 14,29% Μελέτες 21,43% Εκπαίδευση 5,36% Παραγωγή 5,36% Πωλήσεις 10,71% Πίνακας ΜΗΧΟΠ 4: Τρόπος εύρεσης σημερινής απασχόλησης Απευθείας προσωπική αναζήτηση 35,71% Οικογενειακές γνωριμίες / φίλοι 44,64% Προηγούμενοι εργοδότες ή συνάδελφοι 5,36% Συστάσεις καθηγητών 7,14% Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 5,36% ΓΔΣ Πολυτεχνείου Κρήτης 0,00% Πρακτική άσκηση 1,79% Δελτίο ΤΕΕ 1,79% Άλλο 26,79%

12 Πίνακας ΜΗΧΟΠ 5: Χρόνος για την εύρεση της πρώτης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου Λιγότερο από 3 μήνες 44,64% Από 3+ έως 6 μήνες 16,07% Από 6+ έως 12 μήνες 17,86% Από 12+ έως 24 μήνες 7,14% Περισσότερο από 24 μήνες 5,36% Δεν έχω εργαστεί ως μηχανικός 8,93% Πίνακας ΜΗΧΟΠ 6: Ικανοποίηση από τη σημερινή απασχόληση Απόλυτα ικανοποιημένος 16,07% Πολύ ικανοποιημένος 37,50% Αρκετά ικανοποιημένος 39,29% Λίγο ικανοποιημένος 7,14% Καθόλου ικανοποιημένος 0,00% Πίνακας ΜΗΧΟΠ 7: Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές Λιγότερα από 400 0,00% Από 401 έως 600 7,14% Από 601 έως 900 7,14% Από 901 έως ,64% Από έως ,14% Από έως ,43% Περισσότερα από ,50% Πίνακας ΜΗΧΟΠ 8: Επιθυμητός τομέας εργασίας Δημόσιος 20,31% Ιδιωτικός 40,63% Ιδία επιχείρηση 39,06%

13 3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΠΔ) Για την διεξαγωγή της έρευνας, το γραφείο απευθύνθηκε στο σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης για τα έτη Από τους 298 αποφοίτους στην έρευνα συμμετείχαν οι 149, δηλαδή ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν 50%. Συνοπτικά, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Μεταπτυχιακές σπουδές 73,15% των αποφοίτων ΜΠΔ που απάντησαν, συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Εργαζόμενοι, μη ενεργοί, άνεργοι 88,59% δήλωσαν ότι εργάζονται, 95,45% εκ των οποίων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Από τους 149 αποφοίτους, καταγράφεται συνολικά ανεργία σε ποσοστό 7,38%, ενώ 4,03% είναι μη οικονομικά ενεργοί λόγω μεταπτυχιακών σπουδών, στρατιωτικής θητείας, οικογενειακών υποχρεώσεων, κλπ. Είδος και τομείς απασχόλησης 83,33% των αποφοίτων απάντησαν ότι εργάζονται στον ιδιωτικό και 16,67% στο δημόσιο τομέα. Από τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα, η πλειοψηφία είναι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου (49,09%), 24,55% είναι αυτοαπασχολούμενοι (με ή χωρίς προσωπικό). Από το σύνολο των απασχολούμενων, 25% εργάζονται στον τομέα της «Διοίκησης / οργάνωσης», 17,42% στον τομέα της «Παραγωγής» και 11,36% στον τομέα των «Μελετών (άλλων κατηγοριών)». Τρόπος εύρεσης εργασίας Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η απευθείας προσωπική αναζήτηση (51,52%) και ακολουθούν οι οικογενειακές γνωριμίες και φίλοι με 22,73%.

14 Προϋπηρεσία, χρόνος εύρεσης πρώτης απασχόλησης 11,36% των εργαζομένων, δεν έχει εργαστεί ως μηχανικός. Ο μέσος χρόνος εύρεσης πρώτης απασχόλησης ως μηχανικός είναι 7,7 μήνες. Ικανοποίηση από την εργασία Η πλειοψηφία των εργαζομένων (37,88%) δήλωσαν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη σημερινή τους απασχόληση, 34,09% πολύ ικανοποιημένοι, ενώ λίγο ικανοποιημένοι δήλωσε μόλις το 4,55%. Αμοιβές 30,30% των εργαζομένων ΜΠΔ είχαν καθαρές μηνιαίες αμοιβές από έως 1.500, και ακολουθεί το 28,03% με μισθούς από έως 2.000, ενώ το 6,06% αμείβεται με λιγότερα από 900. Επιθυμητή απασχόληση 44,97% των ΜΠΔ επιλέγουν ως επιθυμητή εργασία την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης, ενώ το 16,78% δηλώνουν προτίμηση στο δημόσιο τομέα. Ως σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης, οι απόφοιτοι ΜΠΔ ανέφεραν την έλλειψη κεφαλαίων σε ποσοστό 40,91% και την έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε ποσοστό 37,50%. Ακολουθούν τα αποτελέσματα σε μορφή πινάκων.

15 Πίνακας ΜΠΔ 1: Φύλο δείγματος Άνδρας 69,80% Γυναίκα 30,20% Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Πίνακας ΜΠΔ 2: Καθεστώς απασχόλησης Μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 13,64% 16,67% Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 13,64% Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 59,09% Συμβασιούχος έργου σε έναν εργοδότη 13,64% Μισθωτός με σύμβαση ορισμένου χρόνου 15,45% Μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου 49,09% 83,33% Συμβασιούχος έργου σε έναν εργοδότη 10,91% Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 10,91% Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 13,64% Πίνακας ΜΠΔ 3: Τομέας απασχόλησης δείγματος Διοίκηση / οργάνωση 25,00% Παραγωγή 17,42% Ηλεκτρομηχανολογικά (Μελέτες & Κατασκευές) 9,85% Μελέτες (άλλων κατηγοριών) 11,36% Πληροφορική 6,06% Έρευνα / ανάπτυξη 5,30% Logistics 6,06% Εκπαίδευση 6,06% Marketing / πωλήσεις 7,58% Χρηματοοικονομικά 5,30% Πίνακας ΜΠΔ 4: Τρόπος εύρεσης σημερινής απασχόλησης Απευθείας προσωπική αναζήτηση 51,52% Οικογενειακές γνωριμίες / φίλοι 22,73% Προηγούμενοι εργοδότες ή συνάδελφοι 7,58% Συστάσεις καθηγητών 3,03% Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 4,55% ΓΔΣ Πολυτεχνείου Κρήτης 3,79% Πρακτική άσκηση 0,76% Δελτίο ΤΕΕ 0,76% Άλλο 19,70%

16 Πίνακας ΜΠΔ 5: Χρόνος για την εύρεση της πρώτης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου Λιγότερο από 3 μήνες 36,36% Από 3+ έως 6 μήνες 15,15% Από 6+ έως 12 μήνες 18,18% Από 12+ έως 24 μήνες 11,36% Περισσότερο από 24 μήνες 7,58% Δεν έχω εργαστεί ως μηχανικός 11,36% Πίνακας ΜΠΔ 6: Ικανοποίηση από τη σημερινή απασχόληση Απόλυτα ικανοποιημένος 23,48% Πολύ ικανοποιημένος 34,09% Αρκετά ικανοποιημένος 37,88% Λίγο ικανοποιημένος 4,55% Καθόλου ικανοποιημένος 0,00% Πίνακας ΜΠΔ 7: Συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές Λιγότερα από 400 0,76% Από 401 έως 600 2,27% Από 601 έως 900 3,03% Από 901 έως ,45% Από έως ,30% Από έως ,03% Περισσότερα από ,15% Πίνακας ΜΠΔ 8: Επιθυμητός τομέας εργασίας Δημόσιος 16,78% Ιδιωτικός 38,26% Ιδία επιχείρηση 44,97%

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Μελέτη σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα