ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Κ Ω ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0, , , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ,17 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,17 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000, , , , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,21 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.500,00 0, , , ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,21 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , ,00 ΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ,00 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , ,23

2 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ,23 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 41 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 4ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ,00 ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,20 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , ,81

3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 7.600, ,22 0,00 0,00 0,00 Μισθώματα από ''ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε.'' , , , , ,00 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ν.2323/ , , , , ,00 Τέλη από Λαϊκές Αγορές , , , , ,00 Λοιπά έσοδα από ακίνητα και κοινόχρηστους χώρους 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

4 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 0, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 0, , , , ,00 : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ,00 Εσοδα από Δημοτικό τέλος 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο , , , , ,00 Τέλος υδρευσης οικιών & βιομηχανιών ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 596, , , , ,00 Εσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων 7.421, , , , ,00 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

5 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ οδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ,00 Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , ,00 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 715,00 125,00 500,00 500,00 500,00 Τέλος ανακομιδής 3.497, , , , ,00 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.228, , , , ,00 Δικαιώματα ιεροπραξιών 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 3.094,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 2.000,00 261, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 261, , , ,00 Λοιπά τέλη και δικαιώματα

6 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0,00 721,23 0,00 0,00 0,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) (τραπεζοκαθίσματα) 3.000,00 4,00 500,00 500,00 500,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) (περίπτερα) 3.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) (υπέδαφος) 2.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) (κατάληψη πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά) 4.512, , , , ,00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , , ,00 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00 268,06 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ,00 25, , , ,00 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εισφορές

7 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) , , , , ,00 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) , , , , ,00 εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος Ειδική εισφορά (άρθρο εφαρμογής 34 Ν 1337/83) 1.000, , , , ,00 ρυμοτομικών σχεδίων(αρθρο 34 του Ν.4067/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές Εισφορές 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ΠΡΟΗΓ. δαπανών ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠ , , , , ,34 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , , ,83 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , ,60 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,17 : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά τακτικά έσοδα

8 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 5.531, , , , ,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , , , ,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,17 ΓΕΝΙΚΗ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

9 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Επιχορήγηση για πολιτική προστασία (θεομηνίες) , , , , ,00 ΥΠΕΣ Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις 0, ,64 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για ΚΕΠ , , , , ,00 Ολοκληρομένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά. 0, ,03 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του ΚΕΠ 0, ,04 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ρηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ πληθυσμιακά) , , , , ,40 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ αντισταθμιστικά) ,00 0, , , ,01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ ,00 0, , , ,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 0, ,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,41 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

10 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΣΠΑ Α.Μ.31/09 Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στην Π.Ε.Ζωφριά. (Δημ.Ενότ.Άνω Λιοσίων) (Συνεχιζόμενο) ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΣΠΑ Α.Μ.107/08 Οριστική μελέτη & Κατασκευή δύο διόροφων ξενώνων με υπόγειο αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση (Δημ.Εν.Ανω Λιοσίων) (Συνεχιζόμενο) ,84 0, , , ,84 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΣΠΑ Α.Μ.106/08 Μελέτη-Κατασκευή Βρεφονιπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ.354Α(Ζωφριά) (Δημ.Ενοτ.Ανω Λιοσίων) ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Συνεχιζόμενο) Ενεργειακή , , , , ,38 αναβάθμιση κτιριακού κελύφους των επιλεγμένων τεσσάρων κτιριακών μονάδων στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (Υποέργο 2) (Δημ.Εν.Ανω Λιοσίων) (Συνεχιζόμενο έργο) ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρησης ενέργειας σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους για το φωτισμό στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (Υποέργο 5) (Δημ.Εν.Ανω Λιοσίων) (Νέο έργο) ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναβάθμιση του συστήματος τεχνικού φωτισμού των επιλεγμένων κτιρίων στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (Υποέργο 4) (Δημ.Εν.Ανω Λιοσίων (Νέο έργο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων των επιλεγμένων κτιρίων στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (Υποέργο 3) (Δη.Εν.Ανω Λιοσίων) (Νέο έργο) ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δράσεις αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (υποέργο 7) (Σε όλο το Δήμο ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φυλής) (Νέο έργο) Παροχή ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη στην αξιολόγηση μελετών στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (Υποέργο 8) (Σε όλο το Δήμο Φυλής) (Νέο έργο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δικτύωση και ενημέρωση ενεργειακού υπευθύνου και υπαλλήλων Δήμου στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (Υποέργο 6) (Σε όλο το Δήμο Φυλής) (Νέο έργο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προετοιμασία και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα "εξοικονομώ" (Υποέργο 1) (Σε όλο το Δήμο Φυλής) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΠ Ανακατασκευή και κατασκευή κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο του προγράμματος Πράσινη Ζωή στην Πόλη ,51 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Δράσεις δημοσιότητας για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στα πλαίσια του προγράμματος "Πράσινη Ζωή στην πόλη" (Δημ.Εν.Ανω Λιοσίων) (Συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ Α.Μ.99/11 Ανάπτυξη σύγχρονου πλαισίου ευρείας διάθεσης και ανοικτής πρόσβασης των πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις και δρώμενα του Δήμου Φυλής σε όλο το Δήμο Φυλής (Νέο έργο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Φυλής-Κτίρια 1ου και 2ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου (εξοικονομώ 2) (Δημ.Εν.Ζεφυρίου)(Νέο έργο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φυλής ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ Ενταξη της πράξης καινοτόμες και ανοικτές υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ένταξης των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ Ανάπτυξη εγακατάστασης και προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού μέσω ρήτρας ευεληξίας για τη λειτουργία κέντρου θυμάτων βίας ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Φυλής (Συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ο.Σ.Κ. Α.Μ.83/07 2ο Λύκειο 12/Θ Ανω Λιοσίων(Δροσούπολης) (Δημ.Εν.Ανω Ο.Σ.Κ. Α.Μ.65/09 Λιοσίων) Ανάπλαση (Συνεχιζόμενο) ,00 0, , , ,00 Σχολικών Κτιρίων Δημοτικού διαμερίσματος Ανω Λιοσίων (Δημ.Εν.Ανω Λιοσίων) (Συνεχιζόμενο έργο) , , , , ,85 ΥΠΕΣΔΔΑ,Α.Μ. Ζ26/07 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Κάτω Λίμνη Δημ.ενότητα ΖΕΦΥΡΙΟΥ (Συνεχιζόμενο) ,00 0, , , ,00 ΥΠΕΣΔΑΑ,Α.Μ. Ζ1/11 Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής Λίμνης (εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της υποδομής των χώρων διαμονής Τσιγγάνων)Δημ.ενοτ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ.(Συνεχιζόμενο) ,00 0, , , ,00 ΥΠΕΣΔΔΑΑ -ΘΗΣΕΑΣ, Α.Μ. Ζ23/09 Ανακατασκευή οδών (Δημ. ενοτ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ) (Συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣΔΔΑΑ -ΘΗΣΕΑΣ, Α.Μ. Ζ19/09 Διαμόρφωση παραπλεύρων ζωνών της Αττικής Οδού -δημιουργία ποδηλατόδρομου.(συνεχιζόμενο) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, Α.Μ. 22/09 Κατασκευή Πλατείας στο Ο.Τ. 124Α(Δημ. ενότ. ΦΥΛΗΣ ) (Συνεχιζόμενο) ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κατασκευή Παιδικής Χαράς Αθλοπαιδιών στο Ο.Τ. 322Α & 322Β.Π.Ε. Αγίου Γεωργίου Δημ. ενότητας Ανω Λιοσίων Δήμου ΦΥΛΗΣ. (Νέο έργο ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Προμελέτη,οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης Βρεφονηπιακου σταθμού Δροσούπολης στο Ο.Τ. Κ235Α, Δημ. ενότ. Ανω Λιοσίων.(Συνεχιζόμενο) ,13 0, , , ,13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Προμελέτη, οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης Βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Νικολάου στο Ο.Τ. 1392Α,Δημ.ενοτ. Άνω Λιοσίων.(Συνεχιζόμενο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Μελέτη για ,13 0, , , ,13 την αντιμετώπιση του αντιπλημμυρικού φαινομένου στο ανατολικό τμήμα της Δημ. ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου ΦΥΛΗΣ. (Νέο έργο ) ,00 0, , , ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Μελέτη ολοκλήρωση αστικής ανάπλασης της περιοχής Λίμνης Δημ.ενοτ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ του ΑΣΔΑ Δήμου, Επισκευή ΦΥΛΗΣ &.(Νέο συντήρηση έργο ) ,00 0, , , ,00 πεζόδρομων -αποκατάσταση Πρασίνου & Φωτισμού στην Π.Ε. Κέντρο Δημ.ενοτ.Άνω Λιοσίων.(Νέο έργο) ,00 0, , , ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από λοιπούς Κεντρικούς φορείς ΥΠΕΚΑΑ 0, ,29 0,00 0,00 0,00 ΟΑΕΔ ΟΣΚ Α.Μ. -ΛΑΕΚ 99/09 Αναβάθμιση ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 σχολικών κτιρίων του Δημου Α.Λιοσίων Ν.Αττικής Γ ΦΑΣΗ (Συνεχιζόμενο) ,00 0, , , ,00

15 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΟΣΚ Α.Μ.110/09 Αναβάθμιση σχολικών κτριρίων του Δήμου Α.ΛιοσίωνΝ.Αττικής (1ος Λ/σμός Δ' ΦΑΣΗ ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Συνεχιζόμενο) Ενεργειακές ,00 0, , , ,00 παρεμβάσεις στα 4 επιλεγμένα κτίρια του προγράμματος " Εξοικονομώ"(Υποέργο 2)(Συνεχιζόμενο) 0,00 0, , , ,64 ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ" (Υποέργο 5) (Συνεχιζόμενο) 0,00 0, , , ,10 ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δικτύωση και ενημέρωση Ενεργειακού Υπευθύνου και υπαλλήλων του Δήμου-Δράσεις αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ" (Υποέργο 4) (Συνεχιζόμενο) ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,00 0, , , ,00 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας σε οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους για τον φωτισμό στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ" (Υποέργο3) (Συνεχιζόμενο) ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενεργειακή 0,00 0, , , ,77 επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ" (Υποέργο 6) (Συνεχιζόμενο) 0,00 0, , , ,00

16 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΣΠΑ Α.Μ.98/11 Κοινοτόμες και ανοικτές υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (eparticipation)και ένταξης (elnclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό.(νέο έργο) 0,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ Α.Μ.99/11 Ανάπτυξη σύγχρονου πλαισίου ευρείας διάθεσης και ανοικτής πρόσβασης των πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις και δρώμενα του Δήμου Φυλής (Νέο έργο) 0,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φυλής 0,00 0, , , ,96 ΕΣΠΑ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής με τίτλο "Α.Σ.ΧΑΣΙΑ" Κωδ.Πράξης (375974) 0,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ Ενταγμένη Πράξη Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,21 : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Δωρεές Προϊόν δωρεών 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Εσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00

17 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , ,00 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , ,00 Πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθ/τας και κοινής ησυχίας (ν.δ.805/1971) Πρόστιμα για παραβάσεις 1.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.000, ,26 500,00 500,00 500,00 Πρόστιμα επίτων ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 1.000,00 8, , , ,00 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο , , , , ,00 Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο26 παρ.5 ν.1828/1989,άρθρο 6 ν.1900/1990)(τραπεζοκαθίσματα) 5.477,00 59,00 500,00 500,00 500,00 Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6&8 ν.2946/2001) 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του Τ.Α.Π. (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/ ,00 718, , , ,00

18 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 ν.2323/1995 όπως αντ/κε από άρθρο 4 ν.3190/ ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων(άρθρο26 παρ.5 ν.1828/89 άρθρο 6 ν.1900/1990) (περίπτερα) 500,00 24,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Παράβολα Λοιπά Παράβολα και Γάμοι 8.521, , , , ,00 Παράβολα για εξαιτάσεις Δημοτικού Ωδείου 1.500,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα από επιχειρήσεις Εσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές/διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχ/σεις 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Εσοδα από λοιπές δημοτικές επιχ/σεις 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Εσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχ/σεις 250,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 5.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00

19 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΣΠΑ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής με τίτλο "Αναπτυξιακή σύμπραξη ΧΑΣΙΑ" αρ.πράξης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 οδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 5.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρνόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο Λοιπά έκτακτα 45 ν.2218/1994) έσοδα που δεν 5.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις 5.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 250,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997) 250,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 250,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,21

20 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ θόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη ΠΡΟΗΓ. φορά ΧΡΗΣΗΣ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , ,00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , ,00 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0, ,97 0,00 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 1.000,00 106, , , ,00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 9.230,00 143, , , ,00 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 1.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ δα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται ΠΡΟΗΓ. για ΧΡΗΣΗΣ πρώτη φορά Πρόστιμα ΚΟΚ 1.000, , , , ,00 Έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη ,00 0, , , ,00 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

21 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ λοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά ΠΡΟΗΓ. έτη ΧΡΗΣΗΣ τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , ,60 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , ,28 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , ,47 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , , , , ,59 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , , , , ,76 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , ,05 Λοιπά έσοδα 0,00 12,80 12,80 12,80 12,80 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων , , , , ,52 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη , , , , ,09 Προσκύρωση , , , , ,62 Μισθώματα , , , , ,73 Εσοδα από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείου 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,51

22 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ οιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά ΠΡΟΗΓ. έτη ΧΡΗΣΗΣ έκτακτα έσοδα Εκτακτα γενικά έσοδα 0, , , , ,92 Πρόστιμα από τα τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (καταστήματα) , , , , ,00 Πρόστιμα Δ.Τ.- Δ.Φ.- Τ.Α.Π , , , , ,55 Πρόστιμα από Κ.Ο.Κ , , , , ,17 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (αρθ.17 & 18 ν.1337/ , , , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,23 ΓΕΝΙΚΗ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπερ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης αιρετων 10% , , , , ,00 Εισφορά υπερ Υγειονομικής Δημοσίου 2.081,00 865, , , ,00 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , ,00

23 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , ,00 ΦΟΡΟΣ 1% ,00 0, , , ,00 Φόρος προμηθευτών 4% 5.000, , , , ,00 Φόρος προμηθευτών 8% , , , , ,00 Φόρος μελετών 10% 0,00 0, , , ,00 Φόρος αμοιβών επαγγελματιών 15% 50,00 343, , , ,00 Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20% , , , , ,00 Λοιποί φόροι , , , , ,00 Χαρτόσημο μισθωμάτων 1.000, , , , ,00 Φ.Π.Α. 13% στην ύδρευση , , , , ,00 Φ.Π.Α. 23% στην ύδρευση , , , , ,00 Φ.Π.Α. 23% στην αποχ/ση , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές Εισπράξεις υπέρ ΙΚΑ , , , , ,00 Εισπράξεις υπέρ ΚΥΤ , , , , ,00 Εισπράξεις υπέρ ΤΑΔΚΥ 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , , ,00 Αποδόσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , , ,00 Εισπράξεις υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , , ,00 Εισπράξεις υπέρ ΤΠΔΥ , , , , ,00 Εισπραξεις υπερ ΤΣΕΠΕΑΘ , , , , ,00 Εισπράξεις υπερ ΕΔΟΕΑΠ 2.500, , , , ,00 Εισπράξεις υπερ ΕΣΗΕΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Απόδοση 2% υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης , , , , ,00 Απόδοση 1% υπέρ ΟΑΕΔ , , , , ,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ , , , , ,00

24 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρώην ΤΑΥΟΥ) 1.140,00 474, , , ,00 Λοιπές εισπράξεις υπέρ ταμείων ,00 0, , , ,00 Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείου Νομικών 2.000,00 0, , , ,00 Απόδοση εισφορών Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων 2.000,00 0, , , ,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΚΕΑΔ 1.000,00 0, , , ,00 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ , , , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ του Ταχ. Ταμιευτηρίου ,00 0, , , ,00 Εισφορά 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ επί της αξίας της κατανάλωσης νερού 0, ,71 0,00 0,00 0,00 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ επί των κατασκευών αποχ/σης , ,61 0,00 0,00 0,00 Κράτηση υπερ συλλόγου εργαζομένων , , , , ,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ,00 κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργιών 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή Επιστροφές χρημάτων χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0, ,00 0,00 0,00 0,00

25 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0, , , ,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) , , , , ,00 Επιστροφή νε γένει χρημάτων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,05 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Ανειδίκευτα , , , , ,09 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Eιδίκευμένα 0, , , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,81

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 06 06.00 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6

# %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 : ! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 ! # %& ( ) +, # + #. / 0 12 3 45 6 & 7 0 & 7 8 9 :! # % & ( ) +,. & # / && / ( & ( & & + + 0+ 1, 2 3., 42 / 5 + 6 #! ) 778)9 : ; 16?6 # Α # + / 0 & < & Β + Α

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0113 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σελίδα 1 από 64 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.350.398,33 3.270.164,89 3.270.164,89 01

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα 0111.00 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00 40.000,00 61.439,40 28.085,04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 10.07.2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Γραμμάτια) Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου ( άρθρο192 ΚΔΚ), τυροκομείο Γαλατινής, κτήριο ΟΤΑ 0111.01

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Γραμμάτια) Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου ( άρθρο192 ΚΔΚ), τυροκομείο Γαλατινής, κτήριο ΟΤΑ 0111.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα ( Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα