Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 3 ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας γεννήθηκε τό 377 μ.χ. στή Μελιτηνή τῆς Ἀρμενίας. Οἱ γονεῖς του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πολλή πίστη καί θεάρεστη ζωή, ὀνομάζονταν Παῦλος καί ιονυσία. Ὅμως, ὅταν ἦταν τριῶν χρονῶν πέθανε ὁ πατέρας του, καί ἔτσι ἡ μητέρα του ἀνάλαβε μόνη της τήν ἀνατροφή τοῦ Ἁγίου Εὐθύμιου. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς, ὁ Εὐτρώιος, διέκρινε τά πλούσια χαρίσματα τοῦ μικροῦ Εὐθύμιου καί τόν πῆρε ὑπό τήν προστασία του. Ὁ Ἅγ. Εὐθύμιος πρῶτα σπούδασε, μετά ἔγινε ιάκονος καί ἀργότερα Ἱερέας. Αὐτό πού ἐπιθυμοῦσε πολύ ἦταν νά ἐπισκεφτεῖ τούς Ἁγίους Τόπους. Ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά πάει στά Ἱεροσόλυμα, τό 406 μ.χ. Ἐκεῖ ἀσκήτευσε στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου. Τά μεγάλα χαρίσματά του γρήγορα τόν ἔκαναν πολύ γνωστό. Στό ἀσκητήριό του συγκεντρώθηκαν πολλοί ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι τόν ἐξέλεξαν Ἡγούμενο. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος ἔκανε ἱεραποστολή γιά τόν φωτισμό καί τή μετάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στούς γειτονικούς πληθυσμούς τῶν Ἀράβων Σαρακηνῶν καί καλλιέργησε τήν πίστη στό Χριστό σέ πάρα πολλές ψυχές. Κατάφερε νά ἐπιστρέψει στήν σωστή πίστη πολλούς αἱρετικούς, ὅπως Μανιχαίους, Νεστοριανούς καί Εὐτυχιανούς, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονταν τίς ἀποφάσεις τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Παρότι παντοῦ στήν Αἴγυπτο καί τή Συρία, ἐπικρατοῦσαν οἱ Μονοφυσίτες, στήν Παλαιστίνη ἐπικράτησε ἡ Ὀρθοδοξία χάρη στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου καί τῶν μαθητῶν του. Μάλιστα, ὅταν ὁ Ὅσιος συνάντησε τή βασίλισσα Εὐδοκία, ἡ ὁποία εἶχε δεχθεῖ τήν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν, κατάφερε νά τή φέρει καί πάλι στήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος εἶχε λάβει ἀπό τόν Θεό τό προορατικό χάρισμα καί τή δύναμη νά θαυματουργεῖ. Κάποτε κατόρθωσε νά χορτάσει μέ ἐλάχιστα ψωμιά τετρακόσιους ἀνθρώπους πού τόν ἐπισκέφθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα στό κελλί του. Ἀκόμα, πολλές στεῖρες γυναῖκες μέ τίς προσευχές τοῦ Ἁγίου ἀπέκτησαν παιδί, ἐνῶ σέ περιόδους λειψυδρίας, ὅπως ὁ Προφήτης Ἠλίας, προσευχόταν στόν Θεό νά ποτίσει μέ βροχή τή διψασμένη γῆ. Ἐπίσης, κάποτε τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ πιστοί εἶδαν μία δέσμη

2 φωτός πού ξεκινοῦσε ἀπό τόν οὐρανό καί κατέβαινε μέχρι τόν Ἅγιο. Τό οὐράνιο αὐτό φῶς παρέμεινε πάνω του μέχρι πού τελείωσε ἡ Λειτουργία ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐσωτερικῆς καθαρότητας καί λαμπρότητας τοῦ Ἁγίου. Ἐπίσης, σημάδι τῆς ἁγιότητάς του ἦταν ὅτι γνώριζε ποιός προσερχόταν νά κοινωνήσει μέ καθαρή ἤ σπιλωμένη συνείδηση. Σέ ἡλικία 97 ἐτῶν ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος παρέδωσε τήν ψυχή του στό Θεό, τό 473 μ.χ. Ἐπειδή ὑπηρέτησε τούς συνανθρώπους τους ὥς τό τέλος τῆς ζωῆς του μέ μεγάλη ἀγάπη καί αὐταπάρνηση καί ἔφθασε σέ ὑψηλά μέτρα ἀρετῆς καί ἁγιότητας, ἔλαβε δίκαια τόν τίτλο «Μέγας». Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς 20 Ἰανουαρίου, ἐνῶ στίς 7 Μαΐου ἑορτάζεται ἡ μετάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων του. Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ Μερ/λου Ο ἱ Ἅ γ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ α Ὁ Ὅσιος ψηλαφίζει τά δόντια τοῦ λιονταριοῦ Κύπριος στήν καταγωγή ἦταν ὁ Ὅσιος Γεώργιος, ὁ Χοζεβίτης. Εἶχε γονεῖς ἐνάρετους καί ἄλλον ἕναν ἀδελφό, πού ὀνομαζόταν Ἡρακλείδης. Ὁ ἀδελφός του αὐτός, καί ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσαν οἱ γονεῖς τους, πῆγε στήν Ἱερουσαλήμ γιά νά προσκυνήσει τούς Ἁγίους Τόπους. Ἐπισκέφθηκε διάφορα προσκυνήματα καί Μοναστήρια, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Λαύρα τοῦ Καλαμῶνος, ὅπου ἔμενε καί ἐκάρη μοναχός. Στήν ἴδια Λαύρα κατέληξε καί ὁ Γεώργιος, ὕστερα ἀπό τόν θάνατο τῶν γονέων τους, καί ἔζησαν μαζί μέ πρωτοφανή ἄσκηση καί προσευχή. Ἕνα πρωΐ, ἀνοίγοντας τήν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του γιά νά βγεῖ γιά ἐργασία ὁ Γεώργιος, εἶδε ξαπλωμένο μπροστά του ἕνα μεγαλόσωμο λιοντάρι. Χωρίς νά χάσει τήν ψυχραιμία του ἔσπρωξε τό λιοντάρι μέ τό πόδι του, γιά νά μπορέσει νά βγεῖ ἀπό τό κελλί του καί νά πάει στήν ἐργασία του. Τό λιοντάρι βρυχήθηκε φιλικά καί ἔσεισε τήν οὐρά του. έν ἔδειξε ὅμως καμμιά διάθεση νά μετακινηθεῖ. Τότε ὁ Ὅσιος τοῦ εἶπε: -Ἐπειδή δέν κάνεις ὑπακοή καί ἐπειδή ἡ Γραφή λέγει ὅτι «Κύριος συνέθλασεν τάς μύλας (τά δόντια) τῶν λεόντων», ἄνοιξε τό στόμα σου νά δοῦμε. Τό λιοντάρι ἄνοιξε πράγματι ὅσο μποροῦσε τό στόμα του καί τόν ἄφησε νά ψηλαφίσει τά δόντια του μέ τό χέρι του, γιά νά διαπιστώσει ὅτι πράγματι ἐσείοντο. Μετά τήν ψηλάφηση τό λιοντάρι ἔφυγε καί ὁ Ἅγιος βγῆκε ἀνενόχλητος γιά τό καθημερινό του διακόνημα. Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ὅσιος Γεώργιος τά ἔζησε ἀπομονωμένος σέ μυστικό κελλί τοῦ Χοζεβᾶ, χωρίς λάδι, χωρίς ψωμί καί μ ἕνα μόνο κοντό ράσο πού φοροῦσε στήν Ἐκκλησία. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 8 Ἰανουαρίου. («Οἱ Ἅγιοι καί τά ζῶα», ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ (ἐπιμ.): «Ἡ ζωοφιλία τῶν ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων»).

3 -Ποιά εἶναι τά ἄμφια τοῦ Ἐπισκόπου καί τί συμβολίζουν; -Τά ἄμφια τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἑπτά (Στιχάριο, Ἐπιτραχήλιο, Ἐπιμάνικα, Ζώνη, Ἀρχιερατικός σάκος, Ἐπιγονάτιο καί Ὠμοφόριο). Σ αὐτά προστέθηκαν σταδιακά ὡς ἐξαρτήματα ὁ ἐπιστήθιος σταυρός, τό Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο, ἡ Ποιμαντική Ράβδος, ὁ Μανδύας, ἡ Μίτρα καί τά ικηροτρίκηρα. Τό Στιχάριο, τό ὁποῖο εἶναι ἄμφιο κοινό καί γιά τούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, εἶναι ποδήρης χιτώνας μακρύς, μέχρι τόν ἀστράγαλο. Ἔχει φαρδιά μανίκια καί φοριέται ἐσωτερικά. Συνήθως εἶναι λευκοῦ χρώματος γιατί συμβολίζει τήν ἁγνότητα καί τήν πνευματική χαρά. Τό Ἐπιτραχήλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἄμφιο καί τοῦ Πρεσβυτέρου-Ἱερέα (ὁ ιάκονος ἔχει τό Ὀράριο πού φορᾶ στόν ἀριστερό ὦμο), ἔχει καί τά δύο ἄκρα ἐμπρός. Ἡ ὀνομασία του ὀφείλεται στό ὅτι φοριέται στό λαιμό (ἐπί+τράχηλος). Συμβολίζει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού κατεβαίνει ἀπό ἐπάνω. Τά κρόσσια πού ὑπάρχουν στό κάτω ἄκρο του συμβολίζουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Χωρίς τό Ἐπιτραχήλιο δέν μπορεῖ νά τελεστεῖ κανένα Μυστήριο καί καμία ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας. Τά Ἐπιμάνικα, τά ὁποῖα εἶναι ἄμφια κοινά καί γιά τούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, περιδένουν τά χέρια τοῦ ἱερωμένου πιό πάνω ἀπό τόν καρπό καί συγκρατοῦν τά ἄκρα τοῦ στιχαρίου. Συμβολίζουν τήν παντοδύναμη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν Τιμίων ώρων πού προσφέρονται ἀπό τά χέρια πού τά φοροῦν. Ἐπίσης συμβολίζουν τά δεσμά τοῦ Κυρίου μέ τά ὁποῖα ὁδηγήθηκε πρός τόν Πιλάτο. Ἡ Ζώνη, ἡ ὁποία εἶναι ἄμφιο τό ὁποῖο φορᾶ καί ὁ Ἱερέας, συγκρατεῖ τό στιχάριο καί τά ὑπόλοιπα ἄμφια. Συμβολίζει τήν ἑτοιμότητα Ο ἱ ἀ π ο ρ ί ε ς μ α ς... πού πρέπει νά ἔχει ὁ ἱερωμένος γιά τήν ἀπόκρουση τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστης. Ἐπίσης ὑπενθυμίζει τήν πνευματική ἀποστολή καί εὐθύνη. Ὅπως ἡ κοινή ζώνη βοηθάει στίς χειρωνακτικές ἐργασίες, ἔτσι καί ἡ ζώνη τοῦ Λειτουργοῦ συμβολίζει τήν πνευματική δύναμη πού παρέχεται ἀπό τόν Θεό καί τόν ἐνισχύει στήν τέλεση τῶν Μυστηρίων καί στόν ἀγώνα γιά καθαρή καί ἀμόλυντη ζωή. Ὁ Σάκκος (ἀντί τοῦ φελωνίου τοῦ Πρεσβυτέρου) ἀρχικά ἦταν ἔνδυμα τῶν Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου. Μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τό πολυσταύριο φελώνιο ἀντικαταστάθηκε μέ τό σάκκο τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα, ἐπειδή τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ὁ Πατριάρχης μέ τήν Ἱεραρχία ἀνέλαβε καί τήν πολιτική ὀργάνωση τῶν ὑπόδουλων ρωμιῶν (=Ἑλλήνων). Ὁ σάκκος ὅμως διατήρησε τό συμβολισμό τοῦ φελωνίου καί συμβολίζει τή χλαίνα τῆς ὕβρεως τοῦ Κυρίου. Τά δώδεκα κουδουνάκια τοῦ σάκκου ἐξεικονίζουν τούς δώδεκα κωδωνίσκους τοῦ Ἀαρών καί συμβολίζουν τή διδασκαλία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, τήν ὁποία συνεχίζουν οἱ Ἐπίσκοποι μέ τό τό διδακτικό καί κηρυκτικό ἔργο τους. Τό Ἐπιγονάτιο εἶναι ἄμφιο τοῦ Ἐπισκόπου, ὅπως καί τῶν ὀφφικιούχουν Ἱερέων. Ἔχει σχῆμα ρόμβου καί κρέμεται ἀπό τή ζώνη μπροστά ἀπό τό δεξί γόνατο, γι αὐτό καί ἔχει τήν ὀνομασία ἐπιγονάτιο. Συνήθως ἔχει τήν παράσταση τοῦ «Νιπτῆρος» τοῦ Μυστικοῦ είπνου ἤ τήν Ἀνάσταση. Ἀρχικά χρησιμοποιοῦνταν ὡς πετσέτα καί συμβόλιζε τήν πετσέτα ἤ ποδιά (λέντιο), πού χρησιμοποίησε ὁ Χριστός στόν Μυστικό εῖπνο γιά νά πλύνει τά πόδια τῶν μαθητῶν του. Ἐπειδή ἐπίσης μοιάζει μέ ξίφος καί κρέμεται στή θέση του, συμβολίζει τήν πνευματική μάχαιρα, δηλ. τόν

4 ὁπλισμό πού πρέπει νά ἔχει ὁ Ἐπίσκοπος γιά νά προστατεύει τό ποίμνιο του. Τό Ὠμοφόριο εἶναι πλατιά λωρίδα ὑφάσματος, πού φοριέται πάνω στούς ὤμους, γι αὐτό καί ὀνομάστηκε ὠμοφόριο (ὦμος+φέρω). Ὑπάρχουν τό μεγάλο καί τό μικρό. Τό μεγάλο εἶναι πιό μεγαλοπρεπές καί τό φορᾶ ὁ Ἐπίσκοπος στή Θεία Λειτουργία μέχρι τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποστόλου. Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου δέν φορᾶ ὠμοφόριο, σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ, ἀφοῦ μέ τό Εὐαγγέλιο μιλᾶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἐνῶ μετά βάζει τό μικρό ὠμοφόριο. Εἶναι μάλλινο γιά νά συμβολίζει τό πρόβατο πού πλανήθηκε, τό ὁποῖο ὁ Κύριος πῆρε στούς ὤμους του γιά νά σώσει στήν παραβολή τοῦ «Καλοῦ Ποιμένα». Οἱ σταυροί τοῦ ὠμοφορίου μαρτυροῦν πώς ὁ κάθε Ἐπίσκοπος πρέπει νά σηκώνει τό σταυρό του καί νά ἀκολουθεῖ τόν Ἑσταυρωμένο Χριστό. Ἡ Μίτρα θεωρεῖται ἔμβλημα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Τό σχέδιό της βασίζεται στό στέμμα τῶν Αὐτοκρατόρων τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μέ τό σταυρό καί ἡ χρήση της ξεκίνησε μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, ὡς σύμβολο τῆς συνέχειας τῆς πολιτικῆς ὀργάνωσης ἀπό τήν ἐκκλησιαστική. Συμβολίζει τό βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου, διότι ὁ Ἀρχιερέας πού τή φοράει εἶναι ζωντανή εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού στέκεται «εἰς θέσιν καί εἰς τόπον» Του μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀρχικός της συμβολισμός ἦταν τό ἀκάνθινο στεφάνι, τό ὁποῖο φόρεσε ὁ Χριστός πρίν τή Σταύρωση. Ὁ Σταυρός, ἤ «ἐπιστήθιος σταυρός» εἶναι ἕνα ἐγκόλπιο, μέ τήν ἔννοια ὅτι κρέμεται ἀπό τό λαιμό πάνω στό στῆθος τοῦ Ἐπισκόπου. Προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία συνήθεια νά κρεμοῦν οἱ χριστιανοί σταυρό στό στῆθος τους, ὡς φυλακτό. Φοριέται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο μαζί μέ τό Ἐγκόλπιο, ὡς ἐξάρτημα τῆς στολῆς του. Τό Ἐγκόλπιο φοριέται ἐπίσης μέ ἁλυσίδα ἀπό τόν Ἐπίσκοπο στό λαιμό καί συμβολίζει τήν ἀξία τῆς καθαρῆς καρδιᾶς, τή σφραγίδα καί τήν ὁμολογία τῆς πίστης. Ἔχει σχῆμα ὠοειδές (αὐγοῦ) καί μέσα σ αὐτό εἰκονίζεται ὁ Χριστός μέ τό δεξί χέρι νά εὐλογεῖ καί μέ τό ἀριστερό νά κρατᾶ τό Εὐαγγέλιο ἤ ἡ Θεοτόκος. Ἡ ποιμαντορική Ράβδος εἶναι σύμβολο τῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἔχει διαφορετικό ἀξίωμα (Βοηθός Ἐπίσκοπος,Χωρεπίσκοπος, Μητροπολίτης, Ἀρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης). Στήν κορυφή της ἔχει τόν Τίμιο Σταυρό μεταξύ δύο φιδιῶν, τά ὁποῖα συμβολίζουν τό χάλκινο φίδι πού ὕψωσε ὁ Μωυσῆς στήν ἔρημο, ὡς προεικόνιση τῆς Σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μανδύας εἶναι μακρύ, κόκκινο ἐξωτερικό ἔνδυμα, αὐτοκρατορικῆς προέλευσης, ὁ ὁποῖος φοριέται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο σέ τελετουργίες στίς ὁποῖες χοροστατεῖ ἀπό τόν Ἀρχιερατικό θρόνο καί δέν ἀπαιτεῖται πλήρης στολή, ὅπως στόν Ὄρθρο ἤ στόν Ἑσπερινό. Τά ικηροτρίκηρα εἶναι οἱ δύο βάσεις μέ τά δύο καί τά τρία κεριά πού κρατᾶ ὁ Ἀρχιερέας γιά νά εὐλογεῖ τό λαό. Τά δίκηρα συμβολίζουν τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ καί τά τρίκηρα τήν Ἁγία Τριάδα. Μ αὐτά σφραγίζει τό Εὐαγγέλιο ὅταν ψάλλεται ὁ Τρισάγιος Ὕμνος «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἱσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς» καί στή συνέχεια εὐλογεῖ τούς πιστούς ἀπό τήν Ὡραία Πύλη. Λύσεις Ἀκροστιχίδας Χριστουγέννων: ΧΡΙΣΤΟΣ, ΡΟΥΒΙΜ, ΙΩΣΗΦ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΑΜΑ, ΟΡΟΥΣ, ΥΨΙΣΤΟΙΣ, ΓΡΗ- ΓΟΡΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΝΑΖΑΡΕΤ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Λύσεις Ἀκροστιχίδας Θεοφανείων: ΘΕΟΣ, ΕΣΤΙΑ, ΟΜΙΧΛΗ, ΦΡΟΥ- ΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΝΗΣΤΗΣΙΜΑ, ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ, ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. Λύσεις Κρυπτόλεξου: 1. ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 4. ΙΑΚΩΒΟΣ, 5. ΠΙΣΤΕΥΩ, 6. ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ, 7. ΙΕΡΟ, 8. ΓΟΛΓΟΘΑ, 9. ΚΑΛΥΜΜΑ, 10. α) ΛΑΒΕΤΕ, β) ΠΙΕΤΕ, γ) ΣΤΩΜΕΝ, 11. ΠΑΡΑΣΧΟΥ, 12. ΑΜΗΝ, 13. ΚΡΑΣΙ, 14. ΠΡΟΣΦΟΡΟ. Λέξη πού δέν ταιριάζει: 1. ΕΛΠΙ Α, 2. ΕΙΚΟΝΕΣ. Λύσεις Σταυρόλεξου: Ὁριζόντια: 1. ΧΡΙΣΤΑΝΟΣ, 2. ΡΑΜ, 3. ΤΙ, 4. ΣΤΡΑΤΑ, 5. ΜΑΝΙ, 6. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ. Κάθετα: 1. ΧΡΙΣΜΑ, 2. ΡΑ, 3. ΙΜΒΡΟΣ, 5. ΤΤ, 6. ΙΤΙΑ, 7. ΜΗ, 8. ΝΕΚΤΑΡ, 9. ΝΙ, 10. ΣΤΑ ΙΟ. Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. ΨΑΡΙ, 2. ΤΡΑΠΟΥΛΑ, 3. ΧΑΡΤΗΣ, 4. ΝΕΡΟ, 5. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, 6. ΘΑΛΑΣΣΑ, 7. ΚΑΡΦΙ, 8. ΚΥΜΑΤΑ, 9. ΦΩΤΟ- ΓΡΑΦΙΑ, 10. ΑΕΡΑΣ, 11. ΟΝΕΙΡΟ, 12. ΓΕΡΟΣ.13. ΣΦΑΙΡΑ. 14. ΣΙΩΠΗ, 15. ΣΚΙΑ, 16. ΑΝΑΠΝΟΗ.

5 Κ ρ υ π τ ό λ ε ξ ο Ι Ψ Τ Ε Τ Ε Ι Π Γ Γ Κ Ο Α Ω Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Σ Α Σ Κ Σ Α Κ Υ Ο Λ Σ Λ Τ Τ Ο Ω Ο Ρ Ν Μ Υ Η Τ Γ Ω Η Μ Β Σ Κ Ο Ν Φ Σ Ε Ο Μ Χ Ο Ο Σ Ο Τ Ε Η Τ Υ Θ Ε Ο Τ Σ Α Σ Α Ρ Ι Σ Ω Α Ν Υ Σ Π Ρ Ο Σ Κ Ο Μ Ι Δ Η Μ Ο Ε Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Ε Σ Λ Α Β Ε Τ Ε Ω Α Μ Η Ν Υ Λ Ο Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Υ Ο Ρ Α Ρ Γ Ο Τ Α Κ Ρ Α Σ Ι Χ Ν ά β ρ ε ῖ τ ε ὁ ρ ι ζ ό ν τ ι α, κ ά θ ε τ α κ α ί δ ι α γ ώ ν ι α τ ί ς ἀ π α ν τ ή σ ε ι ς τ ῶ ν π α ρ α κ ά τ ω ἐ ρ ω τ ή σ ε ω ν 1. Ποιά εἶναι τά ὀνόματα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν; 2. Ποιός ἔγραψε τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται κάθε Κυριακή (ἡ ἐπωνυμία του). 3. Ποιός Ἱεράρχης ἔγραψε τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται τίς πέντε Κυριακές τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, τή παραμονή τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Φώτων, τήν 1η Ἰανουαρίου, τή Μεγάλη Πέμπτη καί τό Μεγάλο Σάββατο (τό ὄνομά του). 4. Ποιό ἦταν τό μικρό ὄνομα τοῦ Ἀδελφόθεου πού ἔγραψε Θεία Λειτουργία; 5. Μέ ποιά λέξη ἀρχίζει τό «Σύμβολο τῆς Πίστεως»; 6. Πῶς λέγονταν οἱ ἄνθρωποι πού δέν εἶχαν ἀκόμη βαπτισθεῖ, ἀλλά πήγαιναν στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀκούσουν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ; 7. Ἀπό ποῦ ξεκινάει ὁ Ἱερέας γιά νά κάνει τή Μεγάλη Εἴσοδο; 8. Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος συμβολίζει τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός τόν. 9. Πῶς λέγεται τό τετράγωνο ὕφασμα μέ τό ὁποῖο καλύπτει ὁ Ἱερέας τά τίμια ῶρα; 10. Βρεῖτε τίς πρῶτες λέξεις: α) «φάγετε, τοῦτο μοῦ ἐστί τό Σῶμα». β) «ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τό Αἷμα μου». γ) «καλῶς, στῶμεν μετά φόβου». 11. Ζητᾶμε ἀπό τόν Κύριο εἰρηνική τήν ἡμέρα μας καί λέμε: «Κύριε». 12. Λέξη μέ τέσσερα γράμματα πού σημαίνει «πράγματι» καί «ἄς γίνει» καί τήν ἀκοῦμε πολύ συχνά σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες. 13. Τό δῶρο τῶν Χριστιανῶν πού θά γίνει μέ τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων ώρων, Αἷμα Χριστοῦ. Λέγεται καί νάμα. 14. Ἔτσι λέγεται τό ψωμί πού προσφέρουν οἱ Χριστιανοί γιά νά γίνει Σῶμα Χριστοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Ποιά λέξη δέν ταιριάζει μέ τίς ἄλλες; 1. ΝΗΣΤΕΙΑ, ΕΛΠΙ Α, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ. 2. ΝΑΜΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΟ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ, ΘΥΜΙΑΜΑ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο, ΕΙΚΟΝΕΣ.

6 Ἡ Ἀκροστιχίδα τν Χριστουγέννων Χ _ Οἱ τρεῖς Μάγοι προσκύνησαν τόν... Ρ _ Ὁ πρῶτος γιός τοῦ Ἰακώβ Ι Ἔτσι λεγόταν ὁ Μνήστορας καί προστάτης τῆς Παναγίας. Σ _ Ὁ πρῶτος μάρτυρας ἦταν ὁ Ἀρχιδιάκονος... Τ _ Τό ὑποσχόμαστε σέ Ἁγίους... Ο Οἱ «μακαρισμοί» βρίσκονται στήν ἐπί τοῦ... ὁμιλία. Υ _ Οἱ ἄγγελοι ἔψαλαν «όξα ἐν...». Γ Ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες (τό μικρό ὄνομα). Ε _ Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 20 Ἰανουαρίου. Ν Ἀπό ἐκεῖ καταγόταν ἡ Παναγία. Ν _ Ἅγιος Ἱεράρχης πού ἑορτάζει στίς 6 εκεμβρίου. A _ Ἐκεῖ κατέφυγε ἡ Παναγία μέ τόν Ἰωσήφ καί τόν Χριστό. Χρωματῆστε εἰκόνα μέ τόν Ἱερέα πού τελεῖ τήν ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς Ἡ Ἀκροστιχίδα τν Θεοφανείων Τό πρῶτο γράμμα κάθε λέξης σχηματίζει κάθετα μία μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Θ _ Ὁ ημιουργός καί κυβερνήτης τοῦ κόσμου. Ε Ὑπάρχει καί ἡ φοιτητική... Ο _ Καταχνιά, ἀντάρα. Φ Ὁχυρό, κάστρο. Α _ Κάρβουνο. Ν Καταλύονται τή σαρακοστή. Ε _ Εὐχή γιά ἀπομάκρυνση κακῶν πνευμάτων. Ι Κηρύττει τό θεῖο λόγο. Α _ Ἀρχαία πόλη τῆς Μ. Ἀσίας. Κατηχητικό Σχολεῖο Παχείας Ἄμμου

7 Ἔθιμα τῆς Πρωτοχρονιᾶς: Τό ρόδι τῆς Πρωτοχρονιᾶς Σέ ὁρισμένα μέρη τῆς Ἑλλάδας τή στιγμή πού φεύγει ὁ παλιός χρόνος κι ἔρχεται ὁ καινούριος, σπᾶνε στήν ἐξώπορτα τοῦ σπιτιοῦ ἕνα ρόδι καί περνοῦν τό κατώφλι μέ τό δεξί, λέγοντας: «Ὅσα σπυριά ἔχει τό ρόδι τόσα νά ναι τά καλά πού θά μᾶς βροῦν κι ὅσο κόκκινο εἶναι τόσο κόκκινη νά ναι ἡ καρδιά μας». Κάνουν, δηλαδή, ποδαρικό γιά νά πάει καλά ὁ καινούριος χρόνος. Τό ρόδι πάντοτε ἦταν σύμβολο καλοτυχίας, ἀφθονίας καί γονιμότητας. Ἡ Βασιλόπιτα Ὑλικά: P 1 κιλό ἀλεύρι. Q 3 βιτάμ. O 1/2 κιλό ζάχαρη ἄχνη. π 6 αὐγά. ξ 2 κουταλιές τῆς σούπας μπέικιν πάουντερ. P 2 πορτοκάλια. Q 3 βανίλιες. O 1/2 κουταλάκι τριμμένη μαστίχα. P 1/3 κουταλάκι μοσχοκάρυδο. π 3 κουταλιές τῆς σούπας κονιάκ. Q 150 γραμ. γάλα. ξ 200 γραμ. ἀμύγδαλα. Ἐκτέλεση: Βάζουμε τό βιτάμ ἀπό τό ψυγεῖο καί τό ἀφήνουμε σέ θερμοκρασία δωματίου γιά νά μαλακώσει λίγο. Κοσκινίζουμε τό ἀλεύρι. Χτυπᾶμε στό μίξερ τό βιτάμ, τή ζάχαρη ἄχνη, τό ξύσμα τῶν δύο πορτοκαλιῶν, τίς βανίλιες καί τό μοσχοκάρυδο μέχρι τό μίγμα νά γίνει ἄσπρο. Στή συνέχεια βάζουμε ἕνα ἕνα τά αὐγά, τό γάλα καί τό κονιάκ. Χτυπᾶμε καί πάλι μέχρι νά γίνει ἀφράτο καί στή συνέχεια προσθέτουμε τό ἀλεύρι, τό μπέικιν καί τά ἀμύγδαλα καί τ ἀνακατεύουμε μέ τό χέρι. Σέ βαθύ βουτυρωμένο ταψί ἤ ἀντικολλητική φόρμα ρίχνουμε τό μεῖγμα. Ἄν θέλουμε γιά διακόσμηση βάζουμε ἀμύγδαλα φιλέ καί ἀλείφουμε τήν ἐπιφάνεια μέ αὐγό. Προθερμαίνουμε τόν φοῦρνο στούς 175 βαθμούς καί ψήνουμε τή βασιλόπιτα γιά 45 ἕως 50 λεπτά. Ἄν θέλουμε νά τή διακοσμήσουμε ἀλλιῶς τήν πασπαλίζουμε μέ ἄχνη ζάχαρη ἤ κακάο. Μπορεῖτε νά φτιάχνετε τή Βασιλόπιτα ὄχι μόνο τήν Πρωτοχρονιά ἀλλά ὅποτε θέλετε νά ἔχετε ἕνα γευστικό κέικ στό σπίτι σας γιά νά τό προσφέρετε στούς φίλους σας. Γιά τήν Πρωτοχρονιά ὅμως μήν ξεχάσετε νά βάλετε στή ζύμη τῆς βασιλόπιτας τό φλουρί, πρίν τή βάλετε στόν φοῦρνο. Καλή ἐπιτυχία!

8 Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Αὐτός πού πιστεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό. 2. Μνήμη Ὑπολογιστῆ (Η/Υ). 3.Ἐρωτηματική ἀντωνυμία. 4. Ἀλλιῶς ὁ δρόμος. 5. ιπλό «βιάζεται». 6. Τέτοιο ὄργανο εἶναι τό αὐτί. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας πού τελεῖται μετά τό Βάπτισμα. 2. Ἀρχαία Αἰγυπτιακή θεότητα. 3. Νησί τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου. 5. Ὅμοια σύμφωνα. 6. Φυλλοβόλο δένδρο πού ἀναπτύσσεται κυρίως κοντά σέ ὑγροτόπους. 7. Ἀρνητικό μόριο 8. Ποτό τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου (μυθολ.). 9. Τό δέκατο τρίτο γράμμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. 10. Μεγάλος ὑπαίθριος χῶρος μέ κερκίδες γιά τήν τέλεση ἀγώνων. Κατηχητικό Σχολεῖο Παχείας Ἄμμου 1. Ἔχω κάτι πού πόδια δέν ἔχει καί περπατᾶ, πτερά ἔχει, καί ὅμως δέν πετᾶ. Τί εἶναι; 2. Ποιό εἶναι ἐκεῖνο, πού τό βάζουμε στό τραπέζι, τό κόβουμε, τό μοιράζουμε, μά δέν τό τρῶμε; 3. Θάλασσα εἶναι νερό δέν ἔχει, βουνό εἶναι χῶμα δέν ἔχει, κάμπος εἶναι χόρτα δέν ἔχει, πόλη εἶναι σπίτια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 4. Ὅταν πλυθῶ, λερώνεται. Τί εἶναι; 5. Χωρίς νά σέ κόψω σέ κάνω διπλό. Τί εἶναι; 6. Ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ μάνα πού γεννάει τά παιδιά της καί τά καταπίνει; 7. Ὅλο μέσα καί τό κεφάλι ἔξω. Τί εἶναι; 8. Πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω καί μουγκρίζει. Τί εἶναι; 9. Τή βλέπω μέ βλέπει, τῆς μοιάζω μοῦ μοιάζει, τῆς μιλάω δέ μιλάει. Τί εἶναι; Α ἰ ν ί γ μ α τ α 10. Σφυρίζει, βουίζει, βογκᾶ, τρίζει, τόν ἀκοῦς μά δέν τόν βλέπεις. Τί εἶναι; 11. Ὅταν βλέπω δέν τό βλέπω καί τό βλέπω, ὅταν δέ βλέπω. 12. Περπατάει μέ τρία πόδια καί βλέπει μέ τέσσερα μάτια. Τί εἶναι; 13. Σά φίδι σφυρίζει, σά βόδι μουγκρίζει, σάν ἄλογο τρέχει καί πόδια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 14. Εἶναι τό μόνο πράγμα πού σπάζει ὅταν προφέρεται τό ὄνομά του. Τί εἶναι; 15. Εἶναι ἐκεῖνο πού δέ χρησιμεύει καθόλου, καί ὅμως δέν μπορεῖς νά πᾶς πουθενά χωρίς αὐτό. Τί εἶναι; 16. Μπορεῖς νά τή δεῖς τό χειμώνα, ἀλλά δέν μπορεῖς νά τή δεῖς τό καλοκαίρι. Τί εἶναι;

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 6 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος (379-395). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια

τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος (379-395). Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε τά σπάνια Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 2 ο Σ Ε Π Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 5 ο Ν Ο Ε Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k)

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k) ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ A (a-k) ÅÔÏÓ Á ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου,

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 3 ο Σεπτέμβριος 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 43 κωδικός 7109 n X Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ τ. 43, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ j ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια OI TΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (30 Ιανουαρίου) Οι Τρεις Μέγιστοι Φωστήρες, οι Τρεις Σοφοί Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 1 2 + «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 3 Μικρός πρόλογος Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17 Dikmen κατασχέθηκε ἀπό τήν Ἀστυνομία τοῦ Μονάχου 12. Μία τρίτη εἰκόνα πού ἀπεικονίζει τήν Παναγία Γαλακτοτροφοῦσα, κυπροαναγεννησιακῆς (γνωστῆς καί ὡς ἰταλοβυζαντινῆς) τεχνοτροπίας, ἐπαναπατρίστηκε τό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ, Περιοδική ἔκδοση Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γιαννιτσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ, Περιοδική ἔκδοση Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γιαννιτσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας 2 Εἰσαγωγή 3 Πατερικός Λόγος: Ὁμιλία στόν Ὕπατον Εὐτρόπιον 10 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος 12 Εἶπε Γέρων: Παπα-Χαράλαμπος Διονυσιάτης 14 Ἡ Βίβλος τῶν Ψαλμῶν 19 Σπονδή στή μνήμη τῶν ἀγωνιστῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εορτή στην ταφή και στην ανάσταση της Παναγίας. sd Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Αυγούστου 2014. Αφιέρωμα στην Κοίμηση της Θεοτόκου

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εορτή στην ταφή και στην ανάσταση της Παναγίας. sd Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Αυγούστου 2014. Αφιέρωμα στην Κοίμηση της Θεοτόκου ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Αυγούστου 2014 Αφιέρωμα στην Κοίμηση της Θεοτόκου Εορτή στην ταφή και στην ανάσταση της Παναγίας 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Παράδοση και Νοστιμιά Αφιέρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 15 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 IΟΥΛΙΟΣ AYΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο άρτος ημών, ο επιούσιος

Ο άρτος ημών, ο επιούσιος Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Καθηγήτρια : Ροδιά Σμαράγδα Ο άρτος ημών, ο επιούσιος Η σημασία του ψωμιού στη ζωή του ανθρώπου Από τις πιο έντονες παιδικές αναμνήσεις μας είναι εκείνες που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΑΠΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚ. 3 Τί εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια; 28'

A/A ΑΠΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚ. 3 Τί εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια; 28' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν (Κατηχήσεων Ἀνδρῶν Γυναικῶν) 1 2 Τί εἶναι νηστεία; Εἶναι ὑποχρεωτική καί πότε πρέπει νά γίνεται; Πόσες καί ποιές ἡμέρες πρέπει νά νηστεύουμε πρίν ἀπό τήν Θεία Μετάληψη; Κατά τήν διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα