Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 3 ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας γεννήθηκε τό 377 μ.χ. στή Μελιτηνή τῆς Ἀρμενίας. Οἱ γονεῖς του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πολλή πίστη καί θεάρεστη ζωή, ὀνομάζονταν Παῦλος καί ιονυσία. Ὅμως, ὅταν ἦταν τριῶν χρονῶν πέθανε ὁ πατέρας του, καί ἔτσι ἡ μητέρα του ἀνάλαβε μόνη της τήν ἀνατροφή τοῦ Ἁγίου Εὐθύμιου. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς, ὁ Εὐτρώιος, διέκρινε τά πλούσια χαρίσματα τοῦ μικροῦ Εὐθύμιου καί τόν πῆρε ὑπό τήν προστασία του. Ὁ Ἅγ. Εὐθύμιος πρῶτα σπούδασε, μετά ἔγινε ιάκονος καί ἀργότερα Ἱερέας. Αὐτό πού ἐπιθυμοῦσε πολύ ἦταν νά ἐπισκεφτεῖ τούς Ἁγίους Τόπους. Ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά πάει στά Ἱεροσόλυμα, τό 406 μ.χ. Ἐκεῖ ἀσκήτευσε στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου. Τά μεγάλα χαρίσματά του γρήγορα τόν ἔκαναν πολύ γνωστό. Στό ἀσκητήριό του συγκεντρώθηκαν πολλοί ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι τόν ἐξέλεξαν Ἡγούμενο. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος ἔκανε ἱεραποστολή γιά τόν φωτισμό καί τή μετάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στούς γειτονικούς πληθυσμούς τῶν Ἀράβων Σαρακηνῶν καί καλλιέργησε τήν πίστη στό Χριστό σέ πάρα πολλές ψυχές. Κατάφερε νά ἐπιστρέψει στήν σωστή πίστη πολλούς αἱρετικούς, ὅπως Μανιχαίους, Νεστοριανούς καί Εὐτυχιανούς, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονταν τίς ἀποφάσεις τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Παρότι παντοῦ στήν Αἴγυπτο καί τή Συρία, ἐπικρατοῦσαν οἱ Μονοφυσίτες, στήν Παλαιστίνη ἐπικράτησε ἡ Ὀρθοδοξία χάρη στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου καί τῶν μαθητῶν του. Μάλιστα, ὅταν ὁ Ὅσιος συνάντησε τή βασίλισσα Εὐδοκία, ἡ ὁποία εἶχε δεχθεῖ τήν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν, κατάφερε νά τή φέρει καί πάλι στήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος εἶχε λάβει ἀπό τόν Θεό τό προορατικό χάρισμα καί τή δύναμη νά θαυματουργεῖ. Κάποτε κατόρθωσε νά χορτάσει μέ ἐλάχιστα ψωμιά τετρακόσιους ἀνθρώπους πού τόν ἐπισκέφθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα στό κελλί του. Ἀκόμα, πολλές στεῖρες γυναῖκες μέ τίς προσευχές τοῦ Ἁγίου ἀπέκτησαν παιδί, ἐνῶ σέ περιόδους λειψυδρίας, ὅπως ὁ Προφήτης Ἠλίας, προσευχόταν στόν Θεό νά ποτίσει μέ βροχή τή διψασμένη γῆ. Ἐπίσης, κάποτε τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ πιστοί εἶδαν μία δέσμη

2 φωτός πού ξεκινοῦσε ἀπό τόν οὐρανό καί κατέβαινε μέχρι τόν Ἅγιο. Τό οὐράνιο αὐτό φῶς παρέμεινε πάνω του μέχρι πού τελείωσε ἡ Λειτουργία ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐσωτερικῆς καθαρότητας καί λαμπρότητας τοῦ Ἁγίου. Ἐπίσης, σημάδι τῆς ἁγιότητάς του ἦταν ὅτι γνώριζε ποιός προσερχόταν νά κοινωνήσει μέ καθαρή ἤ σπιλωμένη συνείδηση. Σέ ἡλικία 97 ἐτῶν ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος παρέδωσε τήν ψυχή του στό Θεό, τό 473 μ.χ. Ἐπειδή ὑπηρέτησε τούς συνανθρώπους τους ὥς τό τέλος τῆς ζωῆς του μέ μεγάλη ἀγάπη καί αὐταπάρνηση καί ἔφθασε σέ ὑψηλά μέτρα ἀρετῆς καί ἁγιότητας, ἔλαβε δίκαια τόν τίτλο «Μέγας». Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς 20 Ἰανουαρίου, ἐνῶ στίς 7 Μαΐου ἑορτάζεται ἡ μετάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων του. Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ Μερ/λου Ο ἱ Ἅ γ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ α Ὁ Ὅσιος ψηλαφίζει τά δόντια τοῦ λιονταριοῦ Κύπριος στήν καταγωγή ἦταν ὁ Ὅσιος Γεώργιος, ὁ Χοζεβίτης. Εἶχε γονεῖς ἐνάρετους καί ἄλλον ἕναν ἀδελφό, πού ὀνομαζόταν Ἡρακλείδης. Ὁ ἀδελφός του αὐτός, καί ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσαν οἱ γονεῖς τους, πῆγε στήν Ἱερουσαλήμ γιά νά προσκυνήσει τούς Ἁγίους Τόπους. Ἐπισκέφθηκε διάφορα προσκυνήματα καί Μοναστήρια, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Λαύρα τοῦ Καλαμῶνος, ὅπου ἔμενε καί ἐκάρη μοναχός. Στήν ἴδια Λαύρα κατέληξε καί ὁ Γεώργιος, ὕστερα ἀπό τόν θάνατο τῶν γονέων τους, καί ἔζησαν μαζί μέ πρωτοφανή ἄσκηση καί προσευχή. Ἕνα πρωΐ, ἀνοίγοντας τήν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του γιά νά βγεῖ γιά ἐργασία ὁ Γεώργιος, εἶδε ξαπλωμένο μπροστά του ἕνα μεγαλόσωμο λιοντάρι. Χωρίς νά χάσει τήν ψυχραιμία του ἔσπρωξε τό λιοντάρι μέ τό πόδι του, γιά νά μπορέσει νά βγεῖ ἀπό τό κελλί του καί νά πάει στήν ἐργασία του. Τό λιοντάρι βρυχήθηκε φιλικά καί ἔσεισε τήν οὐρά του. έν ἔδειξε ὅμως καμμιά διάθεση νά μετακινηθεῖ. Τότε ὁ Ὅσιος τοῦ εἶπε: -Ἐπειδή δέν κάνεις ὑπακοή καί ἐπειδή ἡ Γραφή λέγει ὅτι «Κύριος συνέθλασεν τάς μύλας (τά δόντια) τῶν λεόντων», ἄνοιξε τό στόμα σου νά δοῦμε. Τό λιοντάρι ἄνοιξε πράγματι ὅσο μποροῦσε τό στόμα του καί τόν ἄφησε νά ψηλαφίσει τά δόντια του μέ τό χέρι του, γιά νά διαπιστώσει ὅτι πράγματι ἐσείοντο. Μετά τήν ψηλάφηση τό λιοντάρι ἔφυγε καί ὁ Ἅγιος βγῆκε ἀνενόχλητος γιά τό καθημερινό του διακόνημα. Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ὅσιος Γεώργιος τά ἔζησε ἀπομονωμένος σέ μυστικό κελλί τοῦ Χοζεβᾶ, χωρίς λάδι, χωρίς ψωμί καί μ ἕνα μόνο κοντό ράσο πού φοροῦσε στήν Ἐκκλησία. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 8 Ἰανουαρίου. («Οἱ Ἅγιοι καί τά ζῶα», ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ (ἐπιμ.): «Ἡ ζωοφιλία τῶν ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων»).

3 -Ποιά εἶναι τά ἄμφια τοῦ Ἐπισκόπου καί τί συμβολίζουν; -Τά ἄμφια τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἑπτά (Στιχάριο, Ἐπιτραχήλιο, Ἐπιμάνικα, Ζώνη, Ἀρχιερατικός σάκος, Ἐπιγονάτιο καί Ὠμοφόριο). Σ αὐτά προστέθηκαν σταδιακά ὡς ἐξαρτήματα ὁ ἐπιστήθιος σταυρός, τό Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο, ἡ Ποιμαντική Ράβδος, ὁ Μανδύας, ἡ Μίτρα καί τά ικηροτρίκηρα. Τό Στιχάριο, τό ὁποῖο εἶναι ἄμφιο κοινό καί γιά τούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, εἶναι ποδήρης χιτώνας μακρύς, μέχρι τόν ἀστράγαλο. Ἔχει φαρδιά μανίκια καί φοριέται ἐσωτερικά. Συνήθως εἶναι λευκοῦ χρώματος γιατί συμβολίζει τήν ἁγνότητα καί τήν πνευματική χαρά. Τό Ἐπιτραχήλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἄμφιο καί τοῦ Πρεσβυτέρου-Ἱερέα (ὁ ιάκονος ἔχει τό Ὀράριο πού φορᾶ στόν ἀριστερό ὦμο), ἔχει καί τά δύο ἄκρα ἐμπρός. Ἡ ὀνομασία του ὀφείλεται στό ὅτι φοριέται στό λαιμό (ἐπί+τράχηλος). Συμβολίζει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού κατεβαίνει ἀπό ἐπάνω. Τά κρόσσια πού ὑπάρχουν στό κάτω ἄκρο του συμβολίζουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Χωρίς τό Ἐπιτραχήλιο δέν μπορεῖ νά τελεστεῖ κανένα Μυστήριο καί καμία ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας. Τά Ἐπιμάνικα, τά ὁποῖα εἶναι ἄμφια κοινά καί γιά τούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, περιδένουν τά χέρια τοῦ ἱερωμένου πιό πάνω ἀπό τόν καρπό καί συγκρατοῦν τά ἄκρα τοῦ στιχαρίου. Συμβολίζουν τήν παντοδύναμη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν Τιμίων ώρων πού προσφέρονται ἀπό τά χέρια πού τά φοροῦν. Ἐπίσης συμβολίζουν τά δεσμά τοῦ Κυρίου μέ τά ὁποῖα ὁδηγήθηκε πρός τόν Πιλάτο. Ἡ Ζώνη, ἡ ὁποία εἶναι ἄμφιο τό ὁποῖο φορᾶ καί ὁ Ἱερέας, συγκρατεῖ τό στιχάριο καί τά ὑπόλοιπα ἄμφια. Συμβολίζει τήν ἑτοιμότητα Ο ἱ ἀ π ο ρ ί ε ς μ α ς... πού πρέπει νά ἔχει ὁ ἱερωμένος γιά τήν ἀπόκρουση τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστης. Ἐπίσης ὑπενθυμίζει τήν πνευματική ἀποστολή καί εὐθύνη. Ὅπως ἡ κοινή ζώνη βοηθάει στίς χειρωνακτικές ἐργασίες, ἔτσι καί ἡ ζώνη τοῦ Λειτουργοῦ συμβολίζει τήν πνευματική δύναμη πού παρέχεται ἀπό τόν Θεό καί τόν ἐνισχύει στήν τέλεση τῶν Μυστηρίων καί στόν ἀγώνα γιά καθαρή καί ἀμόλυντη ζωή. Ὁ Σάκκος (ἀντί τοῦ φελωνίου τοῦ Πρεσβυτέρου) ἀρχικά ἦταν ἔνδυμα τῶν Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου. Μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τό πολυσταύριο φελώνιο ἀντικαταστάθηκε μέ τό σάκκο τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα, ἐπειδή τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ὁ Πατριάρχης μέ τήν Ἱεραρχία ἀνέλαβε καί τήν πολιτική ὀργάνωση τῶν ὑπόδουλων ρωμιῶν (=Ἑλλήνων). Ὁ σάκκος ὅμως διατήρησε τό συμβολισμό τοῦ φελωνίου καί συμβολίζει τή χλαίνα τῆς ὕβρεως τοῦ Κυρίου. Τά δώδεκα κουδουνάκια τοῦ σάκκου ἐξεικονίζουν τούς δώδεκα κωδωνίσκους τοῦ Ἀαρών καί συμβολίζουν τή διδασκαλία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, τήν ὁποία συνεχίζουν οἱ Ἐπίσκοποι μέ τό τό διδακτικό καί κηρυκτικό ἔργο τους. Τό Ἐπιγονάτιο εἶναι ἄμφιο τοῦ Ἐπισκόπου, ὅπως καί τῶν ὀφφικιούχουν Ἱερέων. Ἔχει σχῆμα ρόμβου καί κρέμεται ἀπό τή ζώνη μπροστά ἀπό τό δεξί γόνατο, γι αὐτό καί ἔχει τήν ὀνομασία ἐπιγονάτιο. Συνήθως ἔχει τήν παράσταση τοῦ «Νιπτῆρος» τοῦ Μυστικοῦ είπνου ἤ τήν Ἀνάσταση. Ἀρχικά χρησιμοποιοῦνταν ὡς πετσέτα καί συμβόλιζε τήν πετσέτα ἤ ποδιά (λέντιο), πού χρησιμοποίησε ὁ Χριστός στόν Μυστικό εῖπνο γιά νά πλύνει τά πόδια τῶν μαθητῶν του. Ἐπειδή ἐπίσης μοιάζει μέ ξίφος καί κρέμεται στή θέση του, συμβολίζει τήν πνευματική μάχαιρα, δηλ. τόν

4 ὁπλισμό πού πρέπει νά ἔχει ὁ Ἐπίσκοπος γιά νά προστατεύει τό ποίμνιο του. Τό Ὠμοφόριο εἶναι πλατιά λωρίδα ὑφάσματος, πού φοριέται πάνω στούς ὤμους, γι αὐτό καί ὀνομάστηκε ὠμοφόριο (ὦμος+φέρω). Ὑπάρχουν τό μεγάλο καί τό μικρό. Τό μεγάλο εἶναι πιό μεγαλοπρεπές καί τό φορᾶ ὁ Ἐπίσκοπος στή Θεία Λειτουργία μέχρι τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποστόλου. Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου δέν φορᾶ ὠμοφόριο, σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ, ἀφοῦ μέ τό Εὐαγγέλιο μιλᾶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἐνῶ μετά βάζει τό μικρό ὠμοφόριο. Εἶναι μάλλινο γιά νά συμβολίζει τό πρόβατο πού πλανήθηκε, τό ὁποῖο ὁ Κύριος πῆρε στούς ὤμους του γιά νά σώσει στήν παραβολή τοῦ «Καλοῦ Ποιμένα». Οἱ σταυροί τοῦ ὠμοφορίου μαρτυροῦν πώς ὁ κάθε Ἐπίσκοπος πρέπει νά σηκώνει τό σταυρό του καί νά ἀκολουθεῖ τόν Ἑσταυρωμένο Χριστό. Ἡ Μίτρα θεωρεῖται ἔμβλημα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Τό σχέδιό της βασίζεται στό στέμμα τῶν Αὐτοκρατόρων τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μέ τό σταυρό καί ἡ χρήση της ξεκίνησε μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, ὡς σύμβολο τῆς συνέχειας τῆς πολιτικῆς ὀργάνωσης ἀπό τήν ἐκκλησιαστική. Συμβολίζει τό βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου, διότι ὁ Ἀρχιερέας πού τή φοράει εἶναι ζωντανή εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού στέκεται «εἰς θέσιν καί εἰς τόπον» Του μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀρχικός της συμβολισμός ἦταν τό ἀκάνθινο στεφάνι, τό ὁποῖο φόρεσε ὁ Χριστός πρίν τή Σταύρωση. Ὁ Σταυρός, ἤ «ἐπιστήθιος σταυρός» εἶναι ἕνα ἐγκόλπιο, μέ τήν ἔννοια ὅτι κρέμεται ἀπό τό λαιμό πάνω στό στῆθος τοῦ Ἐπισκόπου. Προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία συνήθεια νά κρεμοῦν οἱ χριστιανοί σταυρό στό στῆθος τους, ὡς φυλακτό. Φοριέται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο μαζί μέ τό Ἐγκόλπιο, ὡς ἐξάρτημα τῆς στολῆς του. Τό Ἐγκόλπιο φοριέται ἐπίσης μέ ἁλυσίδα ἀπό τόν Ἐπίσκοπο στό λαιμό καί συμβολίζει τήν ἀξία τῆς καθαρῆς καρδιᾶς, τή σφραγίδα καί τήν ὁμολογία τῆς πίστης. Ἔχει σχῆμα ὠοειδές (αὐγοῦ) καί μέσα σ αὐτό εἰκονίζεται ὁ Χριστός μέ τό δεξί χέρι νά εὐλογεῖ καί μέ τό ἀριστερό νά κρατᾶ τό Εὐαγγέλιο ἤ ἡ Θεοτόκος. Ἡ ποιμαντορική Ράβδος εἶναι σύμβολο τῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἔχει διαφορετικό ἀξίωμα (Βοηθός Ἐπίσκοπος,Χωρεπίσκοπος, Μητροπολίτης, Ἀρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης). Στήν κορυφή της ἔχει τόν Τίμιο Σταυρό μεταξύ δύο φιδιῶν, τά ὁποῖα συμβολίζουν τό χάλκινο φίδι πού ὕψωσε ὁ Μωυσῆς στήν ἔρημο, ὡς προεικόνιση τῆς Σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μανδύας εἶναι μακρύ, κόκκινο ἐξωτερικό ἔνδυμα, αὐτοκρατορικῆς προέλευσης, ὁ ὁποῖος φοριέται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο σέ τελετουργίες στίς ὁποῖες χοροστατεῖ ἀπό τόν Ἀρχιερατικό θρόνο καί δέν ἀπαιτεῖται πλήρης στολή, ὅπως στόν Ὄρθρο ἤ στόν Ἑσπερινό. Τά ικηροτρίκηρα εἶναι οἱ δύο βάσεις μέ τά δύο καί τά τρία κεριά πού κρατᾶ ὁ Ἀρχιερέας γιά νά εὐλογεῖ τό λαό. Τά δίκηρα συμβολίζουν τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ καί τά τρίκηρα τήν Ἁγία Τριάδα. Μ αὐτά σφραγίζει τό Εὐαγγέλιο ὅταν ψάλλεται ὁ Τρισάγιος Ὕμνος «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἱσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς» καί στή συνέχεια εὐλογεῖ τούς πιστούς ἀπό τήν Ὡραία Πύλη. Λύσεις Ἀκροστιχίδας Χριστουγέννων: ΧΡΙΣΤΟΣ, ΡΟΥΒΙΜ, ΙΩΣΗΦ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΑΜΑ, ΟΡΟΥΣ, ΥΨΙΣΤΟΙΣ, ΓΡΗ- ΓΟΡΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΝΑΖΑΡΕΤ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Λύσεις Ἀκροστιχίδας Θεοφανείων: ΘΕΟΣ, ΕΣΤΙΑ, ΟΜΙΧΛΗ, ΦΡΟΥ- ΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΝΗΣΤΗΣΙΜΑ, ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ, ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. Λύσεις Κρυπτόλεξου: 1. ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 4. ΙΑΚΩΒΟΣ, 5. ΠΙΣΤΕΥΩ, 6. ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ, 7. ΙΕΡΟ, 8. ΓΟΛΓΟΘΑ, 9. ΚΑΛΥΜΜΑ, 10. α) ΛΑΒΕΤΕ, β) ΠΙΕΤΕ, γ) ΣΤΩΜΕΝ, 11. ΠΑΡΑΣΧΟΥ, 12. ΑΜΗΝ, 13. ΚΡΑΣΙ, 14. ΠΡΟΣΦΟΡΟ. Λέξη πού δέν ταιριάζει: 1. ΕΛΠΙ Α, 2. ΕΙΚΟΝΕΣ. Λύσεις Σταυρόλεξου: Ὁριζόντια: 1. ΧΡΙΣΤΑΝΟΣ, 2. ΡΑΜ, 3. ΤΙ, 4. ΣΤΡΑΤΑ, 5. ΜΑΝΙ, 6. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ. Κάθετα: 1. ΧΡΙΣΜΑ, 2. ΡΑ, 3. ΙΜΒΡΟΣ, 5. ΤΤ, 6. ΙΤΙΑ, 7. ΜΗ, 8. ΝΕΚΤΑΡ, 9. ΝΙ, 10. ΣΤΑ ΙΟ. Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. ΨΑΡΙ, 2. ΤΡΑΠΟΥΛΑ, 3. ΧΑΡΤΗΣ, 4. ΝΕΡΟ, 5. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, 6. ΘΑΛΑΣΣΑ, 7. ΚΑΡΦΙ, 8. ΚΥΜΑΤΑ, 9. ΦΩΤΟ- ΓΡΑΦΙΑ, 10. ΑΕΡΑΣ, 11. ΟΝΕΙΡΟ, 12. ΓΕΡΟΣ.13. ΣΦΑΙΡΑ. 14. ΣΙΩΠΗ, 15. ΣΚΙΑ, 16. ΑΝΑΠΝΟΗ.

5 Κ ρ υ π τ ό λ ε ξ ο Ι Ψ Τ Ε Τ Ε Ι Π Γ Γ Κ Ο Α Ω Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Σ Α Σ Κ Σ Α Κ Υ Ο Λ Σ Λ Τ Τ Ο Ω Ο Ρ Ν Μ Υ Η Τ Γ Ω Η Μ Β Σ Κ Ο Ν Φ Σ Ε Ο Μ Χ Ο Ο Σ Ο Τ Ε Η Τ Υ Θ Ε Ο Τ Σ Α Σ Α Ρ Ι Σ Ω Α Ν Υ Σ Π Ρ Ο Σ Κ Ο Μ Ι Δ Η Μ Ο Ε Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Ε Σ Λ Α Β Ε Τ Ε Ω Α Μ Η Ν Υ Λ Ο Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Υ Ο Ρ Α Ρ Γ Ο Τ Α Κ Ρ Α Σ Ι Χ Ν ά β ρ ε ῖ τ ε ὁ ρ ι ζ ό ν τ ι α, κ ά θ ε τ α κ α ί δ ι α γ ώ ν ι α τ ί ς ἀ π α ν τ ή σ ε ι ς τ ῶ ν π α ρ α κ ά τ ω ἐ ρ ω τ ή σ ε ω ν 1. Ποιά εἶναι τά ὀνόματα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν; 2. Ποιός ἔγραψε τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται κάθε Κυριακή (ἡ ἐπωνυμία του). 3. Ποιός Ἱεράρχης ἔγραψε τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται τίς πέντε Κυριακές τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, τή παραμονή τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Φώτων, τήν 1η Ἰανουαρίου, τή Μεγάλη Πέμπτη καί τό Μεγάλο Σάββατο (τό ὄνομά του). 4. Ποιό ἦταν τό μικρό ὄνομα τοῦ Ἀδελφόθεου πού ἔγραψε Θεία Λειτουργία; 5. Μέ ποιά λέξη ἀρχίζει τό «Σύμβολο τῆς Πίστεως»; 6. Πῶς λέγονταν οἱ ἄνθρωποι πού δέν εἶχαν ἀκόμη βαπτισθεῖ, ἀλλά πήγαιναν στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀκούσουν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ; 7. Ἀπό ποῦ ξεκινάει ὁ Ἱερέας γιά νά κάνει τή Μεγάλη Εἴσοδο; 8. Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος συμβολίζει τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός τόν. 9. Πῶς λέγεται τό τετράγωνο ὕφασμα μέ τό ὁποῖο καλύπτει ὁ Ἱερέας τά τίμια ῶρα; 10. Βρεῖτε τίς πρῶτες λέξεις: α) «φάγετε, τοῦτο μοῦ ἐστί τό Σῶμα». β) «ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τό Αἷμα μου». γ) «καλῶς, στῶμεν μετά φόβου». 11. Ζητᾶμε ἀπό τόν Κύριο εἰρηνική τήν ἡμέρα μας καί λέμε: «Κύριε». 12. Λέξη μέ τέσσερα γράμματα πού σημαίνει «πράγματι» καί «ἄς γίνει» καί τήν ἀκοῦμε πολύ συχνά σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες. 13. Τό δῶρο τῶν Χριστιανῶν πού θά γίνει μέ τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων ώρων, Αἷμα Χριστοῦ. Λέγεται καί νάμα. 14. Ἔτσι λέγεται τό ψωμί πού προσφέρουν οἱ Χριστιανοί γιά νά γίνει Σῶμα Χριστοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Ποιά λέξη δέν ταιριάζει μέ τίς ἄλλες; 1. ΝΗΣΤΕΙΑ, ΕΛΠΙ Α, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ. 2. ΝΑΜΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΟ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ, ΘΥΜΙΑΜΑ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο, ΕΙΚΟΝΕΣ.

6 Ἡ Ἀκροστιχίδα τν Χριστουγέννων Χ _ Οἱ τρεῖς Μάγοι προσκύνησαν τόν... Ρ _ Ὁ πρῶτος γιός τοῦ Ἰακώβ Ι Ἔτσι λεγόταν ὁ Μνήστορας καί προστάτης τῆς Παναγίας. Σ _ Ὁ πρῶτος μάρτυρας ἦταν ὁ Ἀρχιδιάκονος... Τ _ Τό ὑποσχόμαστε σέ Ἁγίους... Ο Οἱ «μακαρισμοί» βρίσκονται στήν ἐπί τοῦ... ὁμιλία. Υ _ Οἱ ἄγγελοι ἔψαλαν «όξα ἐν...». Γ Ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες (τό μικρό ὄνομα). Ε _ Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 20 Ἰανουαρίου. Ν Ἀπό ἐκεῖ καταγόταν ἡ Παναγία. Ν _ Ἅγιος Ἱεράρχης πού ἑορτάζει στίς 6 εκεμβρίου. A _ Ἐκεῖ κατέφυγε ἡ Παναγία μέ τόν Ἰωσήφ καί τόν Χριστό. Χρωματῆστε εἰκόνα μέ τόν Ἱερέα πού τελεῖ τήν ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς Ἡ Ἀκροστιχίδα τν Θεοφανείων Τό πρῶτο γράμμα κάθε λέξης σχηματίζει κάθετα μία μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Θ _ Ὁ ημιουργός καί κυβερνήτης τοῦ κόσμου. Ε Ὑπάρχει καί ἡ φοιτητική... Ο _ Καταχνιά, ἀντάρα. Φ Ὁχυρό, κάστρο. Α _ Κάρβουνο. Ν Καταλύονται τή σαρακοστή. Ε _ Εὐχή γιά ἀπομάκρυνση κακῶν πνευμάτων. Ι Κηρύττει τό θεῖο λόγο. Α _ Ἀρχαία πόλη τῆς Μ. Ἀσίας. Κατηχητικό Σχολεῖο Παχείας Ἄμμου

7 Ἔθιμα τῆς Πρωτοχρονιᾶς: Τό ρόδι τῆς Πρωτοχρονιᾶς Σέ ὁρισμένα μέρη τῆς Ἑλλάδας τή στιγμή πού φεύγει ὁ παλιός χρόνος κι ἔρχεται ὁ καινούριος, σπᾶνε στήν ἐξώπορτα τοῦ σπιτιοῦ ἕνα ρόδι καί περνοῦν τό κατώφλι μέ τό δεξί, λέγοντας: «Ὅσα σπυριά ἔχει τό ρόδι τόσα νά ναι τά καλά πού θά μᾶς βροῦν κι ὅσο κόκκινο εἶναι τόσο κόκκινη νά ναι ἡ καρδιά μας». Κάνουν, δηλαδή, ποδαρικό γιά νά πάει καλά ὁ καινούριος χρόνος. Τό ρόδι πάντοτε ἦταν σύμβολο καλοτυχίας, ἀφθονίας καί γονιμότητας. Ἡ Βασιλόπιτα Ὑλικά: P 1 κιλό ἀλεύρι. Q 3 βιτάμ. O 1/2 κιλό ζάχαρη ἄχνη. π 6 αὐγά. ξ 2 κουταλιές τῆς σούπας μπέικιν πάουντερ. P 2 πορτοκάλια. Q 3 βανίλιες. O 1/2 κουταλάκι τριμμένη μαστίχα. P 1/3 κουταλάκι μοσχοκάρυδο. π 3 κουταλιές τῆς σούπας κονιάκ. Q 150 γραμ. γάλα. ξ 200 γραμ. ἀμύγδαλα. Ἐκτέλεση: Βάζουμε τό βιτάμ ἀπό τό ψυγεῖο καί τό ἀφήνουμε σέ θερμοκρασία δωματίου γιά νά μαλακώσει λίγο. Κοσκινίζουμε τό ἀλεύρι. Χτυπᾶμε στό μίξερ τό βιτάμ, τή ζάχαρη ἄχνη, τό ξύσμα τῶν δύο πορτοκαλιῶν, τίς βανίλιες καί τό μοσχοκάρυδο μέχρι τό μίγμα νά γίνει ἄσπρο. Στή συνέχεια βάζουμε ἕνα ἕνα τά αὐγά, τό γάλα καί τό κονιάκ. Χτυπᾶμε καί πάλι μέχρι νά γίνει ἀφράτο καί στή συνέχεια προσθέτουμε τό ἀλεύρι, τό μπέικιν καί τά ἀμύγδαλα καί τ ἀνακατεύουμε μέ τό χέρι. Σέ βαθύ βουτυρωμένο ταψί ἤ ἀντικολλητική φόρμα ρίχνουμε τό μεῖγμα. Ἄν θέλουμε γιά διακόσμηση βάζουμε ἀμύγδαλα φιλέ καί ἀλείφουμε τήν ἐπιφάνεια μέ αὐγό. Προθερμαίνουμε τόν φοῦρνο στούς 175 βαθμούς καί ψήνουμε τή βασιλόπιτα γιά 45 ἕως 50 λεπτά. Ἄν θέλουμε νά τή διακοσμήσουμε ἀλλιῶς τήν πασπαλίζουμε μέ ἄχνη ζάχαρη ἤ κακάο. Μπορεῖτε νά φτιάχνετε τή Βασιλόπιτα ὄχι μόνο τήν Πρωτοχρονιά ἀλλά ὅποτε θέλετε νά ἔχετε ἕνα γευστικό κέικ στό σπίτι σας γιά νά τό προσφέρετε στούς φίλους σας. Γιά τήν Πρωτοχρονιά ὅμως μήν ξεχάσετε νά βάλετε στή ζύμη τῆς βασιλόπιτας τό φλουρί, πρίν τή βάλετε στόν φοῦρνο. Καλή ἐπιτυχία!

8 Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Αὐτός πού πιστεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό. 2. Μνήμη Ὑπολογιστῆ (Η/Υ). 3.Ἐρωτηματική ἀντωνυμία. 4. Ἀλλιῶς ὁ δρόμος. 5. ιπλό «βιάζεται». 6. Τέτοιο ὄργανο εἶναι τό αὐτί. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας πού τελεῖται μετά τό Βάπτισμα. 2. Ἀρχαία Αἰγυπτιακή θεότητα. 3. Νησί τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου. 5. Ὅμοια σύμφωνα. 6. Φυλλοβόλο δένδρο πού ἀναπτύσσεται κυρίως κοντά σέ ὑγροτόπους. 7. Ἀρνητικό μόριο 8. Ποτό τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου (μυθολ.). 9. Τό δέκατο τρίτο γράμμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. 10. Μεγάλος ὑπαίθριος χῶρος μέ κερκίδες γιά τήν τέλεση ἀγώνων. Κατηχητικό Σχολεῖο Παχείας Ἄμμου 1. Ἔχω κάτι πού πόδια δέν ἔχει καί περπατᾶ, πτερά ἔχει, καί ὅμως δέν πετᾶ. Τί εἶναι; 2. Ποιό εἶναι ἐκεῖνο, πού τό βάζουμε στό τραπέζι, τό κόβουμε, τό μοιράζουμε, μά δέν τό τρῶμε; 3. Θάλασσα εἶναι νερό δέν ἔχει, βουνό εἶναι χῶμα δέν ἔχει, κάμπος εἶναι χόρτα δέν ἔχει, πόλη εἶναι σπίτια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 4. Ὅταν πλυθῶ, λερώνεται. Τί εἶναι; 5. Χωρίς νά σέ κόψω σέ κάνω διπλό. Τί εἶναι; 6. Ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ μάνα πού γεννάει τά παιδιά της καί τά καταπίνει; 7. Ὅλο μέσα καί τό κεφάλι ἔξω. Τί εἶναι; 8. Πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω καί μουγκρίζει. Τί εἶναι; 9. Τή βλέπω μέ βλέπει, τῆς μοιάζω μοῦ μοιάζει, τῆς μιλάω δέ μιλάει. Τί εἶναι; Α ἰ ν ί γ μ α τ α 10. Σφυρίζει, βουίζει, βογκᾶ, τρίζει, τόν ἀκοῦς μά δέν τόν βλέπεις. Τί εἶναι; 11. Ὅταν βλέπω δέν τό βλέπω καί τό βλέπω, ὅταν δέ βλέπω. 12. Περπατάει μέ τρία πόδια καί βλέπει μέ τέσσερα μάτια. Τί εἶναι; 13. Σά φίδι σφυρίζει, σά βόδι μουγκρίζει, σάν ἄλογο τρέχει καί πόδια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 14. Εἶναι τό μόνο πράγμα πού σπάζει ὅταν προφέρεται τό ὄνομά του. Τί εἶναι; 15. Εἶναι ἐκεῖνο πού δέ χρησιμεύει καθόλου, καί ὅμως δέν μπορεῖς νά πᾶς πουθενά χωρίς αὐτό. Τί εἶναι; 16. Μπορεῖς νά τή δεῖς τό χειμώνα, ἀλλά δέν μπορεῖς νά τή δεῖς τό καλοκαίρι. Τί εἶναι;

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Φανουρόπιτα. Υλικά. Ετοιμασία. http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes

Φανουρόπιτα. Υλικά. Ετοιμασία. http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes Φανουρόπιτα Υλικά 4 κούπες αλεύρι 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 1 κουταλακι γλυκού κανέλα 1 κούπα σταφίδες 1 κούπα καρύδια χοντροκομμένα 1 κούπα ζάχαρη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Carrot Cake 140 γρ. βούτυρο μαλακωμένο, 200 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. τριμμένο καρότo, 140 γρ. σταφίδα σουλτανίνα, 2 αυγά, 200 γρ. αλεύρι Schär Mix C, 1 κ.γ. κανέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα!

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Νέα εποχή, νέο ξεκίνημα! Φέτος οι μέρες μας θα είναι γεμάτες με οικογενειακές στιγμές, βόλτες με φίλους και καινούργιες προκλήσεις. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή Διατροφή Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύουµε οικογενειακά!

Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Μαγειρεύουµε οικογενειακά! Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά! Και αναµφισβήτητα είναι η εποχή που σηµατοδοτεί τα νέα ξεκινήµατα. Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί ένα γευστικό ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ. πολίτικη. Συνταγή: Μαρία Κοκάκη YΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ. πολίτικη. Συνταγή: Μαρία Κοκάκη YΛΙΚΑ Συνταγή: Μαρία Κοκάκη ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ YΛΙΚΑ πολίτικη Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ για Τσουρέκι: 550-600 γρ. (5 κούπες) Ζάχαρη: 150 γρ. (3/5 κούπας) Μαγιά: 45 γρ. νωπή ή 15 γρ. ξηρή (2 φακελάκια) Γάλα φρέσκο (χλιαρό):

Διαβάστε περισσότερα

γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια)

γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια) ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ γιορτινά (περίπου 45 κομμάτια) YΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Σκληρό: 600 γρ. (3 φλιτζάνια) Αυγά: 3 Τσικουδιά: 1 φλιτζανάκι του καφέ Μπέικιν πάουντερ: 5 γρ. (1 κουταλάκι) ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα συ ντα γές ΤΣΟΥΡΕΚΙ Πασχαλινό YΛΙΚΑ Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ για Τσουρέκι: 1 κιλό (1 πακέτο) Μαγιά: 90 γρ. νωπή ή 27 γρ. ξηρή (3 φακελάκια) Ζάχαρη: 350 γρ. (1 & 1/2 κούπα) Νερό (χλιαρό): 100 γρ. (2/5 κούπας)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 2 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Αρακάς με λαχανικά 1. Καθαρίζετε τον αρακά και τον πλένετε. 2. Σοτάρετε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο και όταν γίνει διάφανο προσθέτετε τον αρακά. Τον σοτάρετε για λίγο. 3. Ρίχνετε στην κατσαρόλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τιτίνα: µελοµακάρονα. εκέµβριος 2010, τεύχος 5. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τιτίνα: µελοµακάρονα. εκέµβριος 2010, τεύχος 5. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν εκέµβριος 2010, τεύχος 5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τα Χριστούγεννα! ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Τιτίνα: µελοµακάρονα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χριστούγεννα...η

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Αντιστοίχισε τις προτάσεις της πρώτης στήλης με εκείνες που ταιριάζουν από τη δεύτερη στήλη:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Αντιστοίχισε τις προτάσεις της πρώτης στήλης με εκείνες που ταιριάζουν από τη δεύτερη στήλη: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Αντιστοίχισε τις προτάσεις της πρώτης στήλης με εκείνες που ταιριάζουν από τη δεύτερη στήλη: Ταξίδι της Παναγίας και του Ιωσήφ στη Ναζαρέτ. Μέτρημα του πληθυσμού σε ένα στάβλο. Ο Ιωσήφ και

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 2 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης Καφάτος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές της Άνοιξης

Συνταγές της Άνοιξης Μύρισε Άνοιξη και η ΓΙΩΤΗΣ σάς προτείνει µοναδικές συνταγές για το τραπέζι σας! Χρησιµοποιήστε αγαπηµένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που σας δίνουν µαγειρικές και ζαχαροπλαστικές λύσεις για τις καθηµερινές απολαύσεις

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ηπειρώτικη Βασιλόπιτα

Ηπειρώτικη Βασιλόπιτα Ηπειρώτικη Βασιλόπιτα ΥΛΙΚΑ 1κιλό χοιρινό (ψαχνό) από σπάλα, κομμένο σε μικρά κομμάτια ½ κιλό κοτόπουλο 3 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα 1 μεγάλο κρεμμύδι ολόκληρο 2 φλιτζάνια τσαγ. Τραχανά γλυκό 1 ½ φλιτζ.τσαγ.

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές

Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Εύκολες, δροσερές, καλοκαιρινές συνταγές Θάλασσα, ήλιος, παιχνίδια στην άμμο... Το καλοκαίρι είναι υπέροχο! Και μπορεί να γίνει ακόμη πιο υπέροχο αν το απολαύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΑΦΙ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Υλικά: 1 ½ ποτήρι κριθαράκι 4 ποτήρια νερό 2 ντοµάτες τριµµένες αλάτι 1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο λίγο χαλούµι Βάζετε το νερό να βράσει µαζί µε το λάδι και ρίχνετε τις τριµµένες ντοµάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό που φοράει κάποιος. Σημερα η λεξη χρησιμοποειται μονον για τα ενδυματα κληρικου.

Αυτό που φοράει κάποιος. Σημερα η λεξη χρησιμοποειται μονον για τα ενδυματα κληρικου. άμφιον Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 4:15 μμ Σημασία: Αυτό που φοράει κάποιος. Σημερα η λεξη χρησιμοποειται μονον για τα ενδυματα κληρικου. Συνώνυμα Αμφἰεσμα Εγκυκλοπαιδικά: Οι συμβολισμοι κάθε αμφίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

τάξης ΜΙΚΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ

τάξης ΜΙΚΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η δασκάλα της τάξης ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ Σχολικό έτος: 2012-2013 τάξης $ %!! " # ΜΙΚΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ Γ! $!!# # # &# # # ΦΤΕΡΑ 2 ποτήρια γάλα 6 αυγά 1 κουταλάκι σόδα 1 µπέικιν 1 ποτήρι ζάχαρη λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πευκοδασίτικη Κοτόπιτα

Πευκοδασίτικη Κοτόπιτα Πευκοδασίτικη Κοτόπιτα Υλικά για τη ζύµη: 1 κιλό λευκά χαρτιά Α4, τριµµένα 1 κουταλάκι συνδετήρες και γοµίδια ανακατεµένα 2 κούπες γεµάτες χαρτονοµίσµατα 200 γραµµάρια κοµφετί Υλικά για τη γέµιση: 500

Διαβάστε περισσότερα

1 γιαούρτι 2 αβγά 1 ποτήρι λάδι 20 γρ. μαγιά 1 ποτήρι ζάχαρη 1 ½ ποτήρι νερό Αλεύρι 2-3 δάχτυλα λιγότερο από το πακέτο του ενός κιλού

1 γιαούρτι 2 αβγά 1 ποτήρι λάδι 20 γρ. μαγιά 1 ποτήρι ζάχαρη 1 ½ ποτήρι νερό Αλεύρι 2-3 δάχτυλα λιγότερο από το πακέτο του ενός κιλού Γ ΤΑΞΗ 2012-2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί μάγειρες, σ αυτό το βιβλίο θα μάθετε να μαγειρεύετε διάφορες λαχταριστές συνταγές, που εκτελέσαμε, εμείς τα παιδιά της Γ τάξης του σχολείου Ι.Κ.Θ.,με πολύ κέφι και μεράκι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΝΑΤΣ. σπιτικά YΛΙΚΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΝΤΟΝΑΤΣ. σπιτικά YΛΙΚΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΤΟΝΑΤΣ σπιτικά YΛΙΚΑ: Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Σκληρό: 800 γρ. (4 κούπες) Νερό (χλιαρό): 125 γρ. (1/2 κούπα) Γάλα (χλιαρό): 190 γρ. (3/4 κούπας) Ζάχαρη: 50 γρ. (1/4 κούπας) Βούτυρο λιωμένο: 50 γρ. (1/4 κούπας)

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k)

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k) ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ A (a-k) ÅÔÏÓ Á ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές Συλλογή Β. Σύντομα κοντά σας! ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ. ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ Το Μίγμα για Χωριάτικο Ψωμί

Συνταγές Συλλογή Β. Σύντομα κοντά σας! ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ. ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ Το Μίγμα για Χωριάτικο Ψωμί Σύντομα κοντά σας! ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΕΪΚ ΚΑΙ ΜΑΦΙΝ Το Μίγμα για Κέικ και Μάφιν παράγεται από επιλεγμένες πρώτες ύλες και αποτελεί την ιδανική επιλογή για εύκολη παρασκευή σπιτικών κέικ και μάφιν. Το μόνο που

Διαβάστε περισσότερα

12 ΓΛΥΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ. Τάξη Ε Σχολικό έτος 2013-2014

12 ΓΛΥΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ. Τάξη Ε Σχολικό έτος 2013-2014 12 ΓΛΥΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ Τάξη Ε Σχολικό έτος 2013-2014 Μπισκότα ( Τα γερμανικά μελομακάρονα ) Lebkuchen Υλικά - Z utaten: ½ κούπα μέλι ½ κούπα μελάσα ¾ κούπας μαύρη ζάχαρη 1 αυγό 1 κ.σ. χυμός λεμονιού 1 κ.γ. ξύσμα

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 30 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Γλυκά σιροπιαστά πιτάκια γεμιστά με φρυγανιά και σουσάμι 15 λεπτά 30 λεπτά 40 άτομα δύσκολη Για τη ζύμη 2 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κουταλιά της σούπας Χωριό ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα