Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 3 ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας γεννήθηκε τό 377 μ.χ. στή Μελιτηνή τῆς Ἀρμενίας. Οἱ γονεῖς του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πολλή πίστη καί θεάρεστη ζωή, ὀνομάζονταν Παῦλος καί ιονυσία. Ὅμως, ὅταν ἦταν τριῶν χρονῶν πέθανε ὁ πατέρας του, καί ἔτσι ἡ μητέρα του ἀνάλαβε μόνη της τήν ἀνατροφή τοῦ Ἁγίου Εὐθύμιου. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς, ὁ Εὐτρώιος, διέκρινε τά πλούσια χαρίσματα τοῦ μικροῦ Εὐθύμιου καί τόν πῆρε ὑπό τήν προστασία του. Ὁ Ἅγ. Εὐθύμιος πρῶτα σπούδασε, μετά ἔγινε ιάκονος καί ἀργότερα Ἱερέας. Αὐτό πού ἐπιθυμοῦσε πολύ ἦταν νά ἐπισκεφτεῖ τούς Ἁγίους Τόπους. Ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά πάει στά Ἱεροσόλυμα, τό 406 μ.χ. Ἐκεῖ ἀσκήτευσε στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου. Τά μεγάλα χαρίσματά του γρήγορα τόν ἔκαναν πολύ γνωστό. Στό ἀσκητήριό του συγκεντρώθηκαν πολλοί ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι τόν ἐξέλεξαν Ἡγούμενο. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος ἔκανε ἱεραποστολή γιά τόν φωτισμό καί τή μετάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στούς γειτονικούς πληθυσμούς τῶν Ἀράβων Σαρακηνῶν καί καλλιέργησε τήν πίστη στό Χριστό σέ πάρα πολλές ψυχές. Κατάφερε νά ἐπιστρέψει στήν σωστή πίστη πολλούς αἱρετικούς, ὅπως Μανιχαίους, Νεστοριανούς καί Εὐτυχιανούς, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονταν τίς ἀποφάσεις τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Παρότι παντοῦ στήν Αἴγυπτο καί τή Συρία, ἐπικρατοῦσαν οἱ Μονοφυσίτες, στήν Παλαιστίνη ἐπικράτησε ἡ Ὀρθοδοξία χάρη στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου καί τῶν μαθητῶν του. Μάλιστα, ὅταν ὁ Ὅσιος συνάντησε τή βασίλισσα Εὐδοκία, ἡ ὁποία εἶχε δεχθεῖ τήν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν, κατάφερε νά τή φέρει καί πάλι στήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος εἶχε λάβει ἀπό τόν Θεό τό προορατικό χάρισμα καί τή δύναμη νά θαυματουργεῖ. Κάποτε κατόρθωσε νά χορτάσει μέ ἐλάχιστα ψωμιά τετρακόσιους ἀνθρώπους πού τόν ἐπισκέφθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα στό κελλί του. Ἀκόμα, πολλές στεῖρες γυναῖκες μέ τίς προσευχές τοῦ Ἁγίου ἀπέκτησαν παιδί, ἐνῶ σέ περιόδους λειψυδρίας, ὅπως ὁ Προφήτης Ἠλίας, προσευχόταν στόν Θεό νά ποτίσει μέ βροχή τή διψασμένη γῆ. Ἐπίσης, κάποτε τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ πιστοί εἶδαν μία δέσμη

2 φωτός πού ξεκινοῦσε ἀπό τόν οὐρανό καί κατέβαινε μέχρι τόν Ἅγιο. Τό οὐράνιο αὐτό φῶς παρέμεινε πάνω του μέχρι πού τελείωσε ἡ Λειτουργία ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐσωτερικῆς καθαρότητας καί λαμπρότητας τοῦ Ἁγίου. Ἐπίσης, σημάδι τῆς ἁγιότητάς του ἦταν ὅτι γνώριζε ποιός προσερχόταν νά κοινωνήσει μέ καθαρή ἤ σπιλωμένη συνείδηση. Σέ ἡλικία 97 ἐτῶν ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος παρέδωσε τήν ψυχή του στό Θεό, τό 473 μ.χ. Ἐπειδή ὑπηρέτησε τούς συνανθρώπους τους ὥς τό τέλος τῆς ζωῆς του μέ μεγάλη ἀγάπη καί αὐταπάρνηση καί ἔφθασε σέ ὑψηλά μέτρα ἀρετῆς καί ἁγιότητας, ἔλαβε δίκαια τόν τίτλο «Μέγας». Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς 20 Ἰανουαρίου, ἐνῶ στίς 7 Μαΐου ἑορτάζεται ἡ μετάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων του. Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ Μερ/λου Ο ἱ Ἅ γ ι ο ι κ α ί τ ά Ζ α Ὁ Ὅσιος ψηλαφίζει τά δόντια τοῦ λιονταριοῦ Κύπριος στήν καταγωγή ἦταν ὁ Ὅσιος Γεώργιος, ὁ Χοζεβίτης. Εἶχε γονεῖς ἐνάρετους καί ἄλλον ἕναν ἀδελφό, πού ὀνομαζόταν Ἡρακλείδης. Ὁ ἀδελφός του αὐτός, καί ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσαν οἱ γονεῖς τους, πῆγε στήν Ἱερουσαλήμ γιά νά προσκυνήσει τούς Ἁγίους Τόπους. Ἐπισκέφθηκε διάφορα προσκυνήματα καί Μοναστήρια, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Λαύρα τοῦ Καλαμῶνος, ὅπου ἔμενε καί ἐκάρη μοναχός. Στήν ἴδια Λαύρα κατέληξε καί ὁ Γεώργιος, ὕστερα ἀπό τόν θάνατο τῶν γονέων τους, καί ἔζησαν μαζί μέ πρωτοφανή ἄσκηση καί προσευχή. Ἕνα πρωΐ, ἀνοίγοντας τήν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του γιά νά βγεῖ γιά ἐργασία ὁ Γεώργιος, εἶδε ξαπλωμένο μπροστά του ἕνα μεγαλόσωμο λιοντάρι. Χωρίς νά χάσει τήν ψυχραιμία του ἔσπρωξε τό λιοντάρι μέ τό πόδι του, γιά νά μπορέσει νά βγεῖ ἀπό τό κελλί του καί νά πάει στήν ἐργασία του. Τό λιοντάρι βρυχήθηκε φιλικά καί ἔσεισε τήν οὐρά του. έν ἔδειξε ὅμως καμμιά διάθεση νά μετακινηθεῖ. Τότε ὁ Ὅσιος τοῦ εἶπε: -Ἐπειδή δέν κάνεις ὑπακοή καί ἐπειδή ἡ Γραφή λέγει ὅτι «Κύριος συνέθλασεν τάς μύλας (τά δόντια) τῶν λεόντων», ἄνοιξε τό στόμα σου νά δοῦμε. Τό λιοντάρι ἄνοιξε πράγματι ὅσο μποροῦσε τό στόμα του καί τόν ἄφησε νά ψηλαφίσει τά δόντια του μέ τό χέρι του, γιά νά διαπιστώσει ὅτι πράγματι ἐσείοντο. Μετά τήν ψηλάφηση τό λιοντάρι ἔφυγε καί ὁ Ἅγιος βγῆκε ἀνενόχλητος γιά τό καθημερινό του διακόνημα. Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ὅσιος Γεώργιος τά ἔζησε ἀπομονωμένος σέ μυστικό κελλί τοῦ Χοζεβᾶ, χωρίς λάδι, χωρίς ψωμί καί μ ἕνα μόνο κοντό ράσο πού φοροῦσε στήν Ἐκκλησία. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 8 Ἰανουαρίου. («Οἱ Ἅγιοι καί τά ζῶα», ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ (ἐπιμ.): «Ἡ ζωοφιλία τῶν ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων»).

3 -Ποιά εἶναι τά ἄμφια τοῦ Ἐπισκόπου καί τί συμβολίζουν; -Τά ἄμφια τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἑπτά (Στιχάριο, Ἐπιτραχήλιο, Ἐπιμάνικα, Ζώνη, Ἀρχιερατικός σάκος, Ἐπιγονάτιο καί Ὠμοφόριο). Σ αὐτά προστέθηκαν σταδιακά ὡς ἐξαρτήματα ὁ ἐπιστήθιος σταυρός, τό Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο, ἡ Ποιμαντική Ράβδος, ὁ Μανδύας, ἡ Μίτρα καί τά ικηροτρίκηρα. Τό Στιχάριο, τό ὁποῖο εἶναι ἄμφιο κοινό καί γιά τούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, εἶναι ποδήρης χιτώνας μακρύς, μέχρι τόν ἀστράγαλο. Ἔχει φαρδιά μανίκια καί φοριέται ἐσωτερικά. Συνήθως εἶναι λευκοῦ χρώματος γιατί συμβολίζει τήν ἁγνότητα καί τήν πνευματική χαρά. Τό Ἐπιτραχήλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἄμφιο καί τοῦ Πρεσβυτέρου-Ἱερέα (ὁ ιάκονος ἔχει τό Ὀράριο πού φορᾶ στόν ἀριστερό ὦμο), ἔχει καί τά δύο ἄκρα ἐμπρός. Ἡ ὀνομασία του ὀφείλεται στό ὅτι φοριέται στό λαιμό (ἐπί+τράχηλος). Συμβολίζει τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού κατεβαίνει ἀπό ἐπάνω. Τά κρόσσια πού ὑπάρχουν στό κάτω ἄκρο του συμβολίζουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Χωρίς τό Ἐπιτραχήλιο δέν μπορεῖ νά τελεστεῖ κανένα Μυστήριο καί καμία ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας. Τά Ἐπιμάνικα, τά ὁποῖα εἶναι ἄμφια κοινά καί γιά τούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, περιδένουν τά χέρια τοῦ ἱερωμένου πιό πάνω ἀπό τόν καρπό καί συγκρατοῦν τά ἄκρα τοῦ στιχαρίου. Συμβολίζουν τήν παντοδύναμη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν Τιμίων ώρων πού προσφέρονται ἀπό τά χέρια πού τά φοροῦν. Ἐπίσης συμβολίζουν τά δεσμά τοῦ Κυρίου μέ τά ὁποῖα ὁδηγήθηκε πρός τόν Πιλάτο. Ἡ Ζώνη, ἡ ὁποία εἶναι ἄμφιο τό ὁποῖο φορᾶ καί ὁ Ἱερέας, συγκρατεῖ τό στιχάριο καί τά ὑπόλοιπα ἄμφια. Συμβολίζει τήν ἑτοιμότητα Ο ἱ ἀ π ο ρ ί ε ς μ α ς... πού πρέπει νά ἔχει ὁ ἱερωμένος γιά τήν ἀπόκρουση τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστης. Ἐπίσης ὑπενθυμίζει τήν πνευματική ἀποστολή καί εὐθύνη. Ὅπως ἡ κοινή ζώνη βοηθάει στίς χειρωνακτικές ἐργασίες, ἔτσι καί ἡ ζώνη τοῦ Λειτουργοῦ συμβολίζει τήν πνευματική δύναμη πού παρέχεται ἀπό τόν Θεό καί τόν ἐνισχύει στήν τέλεση τῶν Μυστηρίων καί στόν ἀγώνα γιά καθαρή καί ἀμόλυντη ζωή. Ὁ Σάκκος (ἀντί τοῦ φελωνίου τοῦ Πρεσβυτέρου) ἀρχικά ἦταν ἔνδυμα τῶν Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου. Μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τό πολυσταύριο φελώνιο ἀντικαταστάθηκε μέ τό σάκκο τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα, ἐπειδή τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ὁ Πατριάρχης μέ τήν Ἱεραρχία ἀνέλαβε καί τήν πολιτική ὀργάνωση τῶν ὑπόδουλων ρωμιῶν (=Ἑλλήνων). Ὁ σάκκος ὅμως διατήρησε τό συμβολισμό τοῦ φελωνίου καί συμβολίζει τή χλαίνα τῆς ὕβρεως τοῦ Κυρίου. Τά δώδεκα κουδουνάκια τοῦ σάκκου ἐξεικονίζουν τούς δώδεκα κωδωνίσκους τοῦ Ἀαρών καί συμβολίζουν τή διδασκαλία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, τήν ὁποία συνεχίζουν οἱ Ἐπίσκοποι μέ τό τό διδακτικό καί κηρυκτικό ἔργο τους. Τό Ἐπιγονάτιο εἶναι ἄμφιο τοῦ Ἐπισκόπου, ὅπως καί τῶν ὀφφικιούχουν Ἱερέων. Ἔχει σχῆμα ρόμβου καί κρέμεται ἀπό τή ζώνη μπροστά ἀπό τό δεξί γόνατο, γι αὐτό καί ἔχει τήν ὀνομασία ἐπιγονάτιο. Συνήθως ἔχει τήν παράσταση τοῦ «Νιπτῆρος» τοῦ Μυστικοῦ είπνου ἤ τήν Ἀνάσταση. Ἀρχικά χρησιμοποιοῦνταν ὡς πετσέτα καί συμβόλιζε τήν πετσέτα ἤ ποδιά (λέντιο), πού χρησιμοποίησε ὁ Χριστός στόν Μυστικό εῖπνο γιά νά πλύνει τά πόδια τῶν μαθητῶν του. Ἐπειδή ἐπίσης μοιάζει μέ ξίφος καί κρέμεται στή θέση του, συμβολίζει τήν πνευματική μάχαιρα, δηλ. τόν

4 ὁπλισμό πού πρέπει νά ἔχει ὁ Ἐπίσκοπος γιά νά προστατεύει τό ποίμνιο του. Τό Ὠμοφόριο εἶναι πλατιά λωρίδα ὑφάσματος, πού φοριέται πάνω στούς ὤμους, γι αὐτό καί ὀνομάστηκε ὠμοφόριο (ὦμος+φέρω). Ὑπάρχουν τό μεγάλο καί τό μικρό. Τό μεγάλο εἶναι πιό μεγαλοπρεπές καί τό φορᾶ ὁ Ἐπίσκοπος στή Θεία Λειτουργία μέχρι τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποστόλου. Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου δέν φορᾶ ὠμοφόριο, σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ, ἀφοῦ μέ τό Εὐαγγέλιο μιλᾶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἐνῶ μετά βάζει τό μικρό ὠμοφόριο. Εἶναι μάλλινο γιά νά συμβολίζει τό πρόβατο πού πλανήθηκε, τό ὁποῖο ὁ Κύριος πῆρε στούς ὤμους του γιά νά σώσει στήν παραβολή τοῦ «Καλοῦ Ποιμένα». Οἱ σταυροί τοῦ ὠμοφορίου μαρτυροῦν πώς ὁ κάθε Ἐπίσκοπος πρέπει νά σηκώνει τό σταυρό του καί νά ἀκολουθεῖ τόν Ἑσταυρωμένο Χριστό. Ἡ Μίτρα θεωρεῖται ἔμβλημα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Τό σχέδιό της βασίζεται στό στέμμα τῶν Αὐτοκρατόρων τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας μέ τό σταυρό καί ἡ χρήση της ξεκίνησε μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, ὡς σύμβολο τῆς συνέχειας τῆς πολιτικῆς ὀργάνωσης ἀπό τήν ἐκκλησιαστική. Συμβολίζει τό βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου, διότι ὁ Ἀρχιερέας πού τή φοράει εἶναι ζωντανή εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού στέκεται «εἰς θέσιν καί εἰς τόπον» Του μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀρχικός της συμβολισμός ἦταν τό ἀκάνθινο στεφάνι, τό ὁποῖο φόρεσε ὁ Χριστός πρίν τή Σταύρωση. Ὁ Σταυρός, ἤ «ἐπιστήθιος σταυρός» εἶναι ἕνα ἐγκόλπιο, μέ τήν ἔννοια ὅτι κρέμεται ἀπό τό λαιμό πάνω στό στῆθος τοῦ Ἐπισκόπου. Προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία συνήθεια νά κρεμοῦν οἱ χριστιανοί σταυρό στό στῆθος τους, ὡς φυλακτό. Φοριέται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο μαζί μέ τό Ἐγκόλπιο, ὡς ἐξάρτημα τῆς στολῆς του. Τό Ἐγκόλπιο φοριέται ἐπίσης μέ ἁλυσίδα ἀπό τόν Ἐπίσκοπο στό λαιμό καί συμβολίζει τήν ἀξία τῆς καθαρῆς καρδιᾶς, τή σφραγίδα καί τήν ὁμολογία τῆς πίστης. Ἔχει σχῆμα ὠοειδές (αὐγοῦ) καί μέσα σ αὐτό εἰκονίζεται ὁ Χριστός μέ τό δεξί χέρι νά εὐλογεῖ καί μέ τό ἀριστερό νά κρατᾶ τό Εὐαγγέλιο ἤ ἡ Θεοτόκος. Ἡ ποιμαντορική Ράβδος εἶναι σύμβολο τῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἔχει διαφορετικό ἀξίωμα (Βοηθός Ἐπίσκοπος,Χωρεπίσκοπος, Μητροπολίτης, Ἀρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης). Στήν κορυφή της ἔχει τόν Τίμιο Σταυρό μεταξύ δύο φιδιῶν, τά ὁποῖα συμβολίζουν τό χάλκινο φίδι πού ὕψωσε ὁ Μωυσῆς στήν ἔρημο, ὡς προεικόνιση τῆς Σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μανδύας εἶναι μακρύ, κόκκινο ἐξωτερικό ἔνδυμα, αὐτοκρατορικῆς προέλευσης, ὁ ὁποῖος φοριέται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο σέ τελετουργίες στίς ὁποῖες χοροστατεῖ ἀπό τόν Ἀρχιερατικό θρόνο καί δέν ἀπαιτεῖται πλήρης στολή, ὅπως στόν Ὄρθρο ἤ στόν Ἑσπερινό. Τά ικηροτρίκηρα εἶναι οἱ δύο βάσεις μέ τά δύο καί τά τρία κεριά πού κρατᾶ ὁ Ἀρχιερέας γιά νά εὐλογεῖ τό λαό. Τά δίκηρα συμβολίζουν τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ καί τά τρίκηρα τήν Ἁγία Τριάδα. Μ αὐτά σφραγίζει τό Εὐαγγέλιο ὅταν ψάλλεται ὁ Τρισάγιος Ὕμνος «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἱσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς» καί στή συνέχεια εὐλογεῖ τούς πιστούς ἀπό τήν Ὡραία Πύλη. Λύσεις Ἀκροστιχίδας Χριστουγέννων: ΧΡΙΣΤΟΣ, ΡΟΥΒΙΜ, ΙΩΣΗΦ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΑΜΑ, ΟΡΟΥΣ, ΥΨΙΣΤΟΙΣ, ΓΡΗ- ΓΟΡΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΝΑΖΑΡΕΤ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Λύσεις Ἀκροστιχίδας Θεοφανείων: ΘΕΟΣ, ΕΣΤΙΑ, ΟΜΙΧΛΗ, ΦΡΟΥ- ΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΝΗΣΤΗΣΙΜΑ, ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ, ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. Λύσεις Κρυπτόλεξου: 1. ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 4. ΙΑΚΩΒΟΣ, 5. ΠΙΣΤΕΥΩ, 6. ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ, 7. ΙΕΡΟ, 8. ΓΟΛΓΟΘΑ, 9. ΚΑΛΥΜΜΑ, 10. α) ΛΑΒΕΤΕ, β) ΠΙΕΤΕ, γ) ΣΤΩΜΕΝ, 11. ΠΑΡΑΣΧΟΥ, 12. ΑΜΗΝ, 13. ΚΡΑΣΙ, 14. ΠΡΟΣΦΟΡΟ. Λέξη πού δέν ταιριάζει: 1. ΕΛΠΙ Α, 2. ΕΙΚΟΝΕΣ. Λύσεις Σταυρόλεξου: Ὁριζόντια: 1. ΧΡΙΣΤΑΝΟΣ, 2. ΡΑΜ, 3. ΤΙ, 4. ΣΤΡΑΤΑ, 5. ΜΑΝΙ, 6. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ. Κάθετα: 1. ΧΡΙΣΜΑ, 2. ΡΑ, 3. ΙΜΒΡΟΣ, 5. ΤΤ, 6. ΙΤΙΑ, 7. ΜΗ, 8. ΝΕΚΤΑΡ, 9. ΝΙ, 10. ΣΤΑ ΙΟ. Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. ΨΑΡΙ, 2. ΤΡΑΠΟΥΛΑ, 3. ΧΑΡΤΗΣ, 4. ΝΕΡΟ, 5. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, 6. ΘΑΛΑΣΣΑ, 7. ΚΑΡΦΙ, 8. ΚΥΜΑΤΑ, 9. ΦΩΤΟ- ΓΡΑΦΙΑ, 10. ΑΕΡΑΣ, 11. ΟΝΕΙΡΟ, 12. ΓΕΡΟΣ.13. ΣΦΑΙΡΑ. 14. ΣΙΩΠΗ, 15. ΣΚΙΑ, 16. ΑΝΑΠΝΟΗ.

5 Κ ρ υ π τ ό λ ε ξ ο Ι Ψ Τ Ε Τ Ε Ι Π Γ Γ Κ Ο Α Ω Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Σ Α Σ Κ Σ Α Κ Υ Ο Λ Σ Λ Τ Τ Ο Ω Ο Ρ Ν Μ Υ Η Τ Γ Ω Η Μ Β Σ Κ Ο Ν Φ Σ Ε Ο Μ Χ Ο Ο Σ Ο Τ Ε Η Τ Υ Θ Ε Ο Τ Σ Α Σ Α Ρ Ι Σ Ω Α Ν Υ Σ Π Ρ Ο Σ Κ Ο Μ Ι Δ Η Μ Ο Ε Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Ε Σ Λ Α Β Ε Τ Ε Ω Α Μ Η Ν Υ Λ Ο Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Υ Ο Ρ Α Ρ Γ Ο Τ Α Κ Ρ Α Σ Ι Χ Ν ά β ρ ε ῖ τ ε ὁ ρ ι ζ ό ν τ ι α, κ ά θ ε τ α κ α ί δ ι α γ ώ ν ι α τ ί ς ἀ π α ν τ ή σ ε ι ς τ ῶ ν π α ρ α κ ά τ ω ἐ ρ ω τ ή σ ε ω ν 1. Ποιά εἶναι τά ὀνόματα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν; 2. Ποιός ἔγραψε τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται κάθε Κυριακή (ἡ ἐπωνυμία του). 3. Ποιός Ἱεράρχης ἔγραψε τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται τίς πέντε Κυριακές τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, τή παραμονή τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Φώτων, τήν 1η Ἰανουαρίου, τή Μεγάλη Πέμπτη καί τό Μεγάλο Σάββατο (τό ὄνομά του). 4. Ποιό ἦταν τό μικρό ὄνομα τοῦ Ἀδελφόθεου πού ἔγραψε Θεία Λειτουργία; 5. Μέ ποιά λέξη ἀρχίζει τό «Σύμβολο τῆς Πίστεως»; 6. Πῶς λέγονταν οἱ ἄνθρωποι πού δέν εἶχαν ἀκόμη βαπτισθεῖ, ἀλλά πήγαιναν στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀκούσουν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ; 7. Ἀπό ποῦ ξεκινάει ὁ Ἱερέας γιά νά κάνει τή Μεγάλη Εἴσοδο; 8. Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος συμβολίζει τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός τόν. 9. Πῶς λέγεται τό τετράγωνο ὕφασμα μέ τό ὁποῖο καλύπτει ὁ Ἱερέας τά τίμια ῶρα; 10. Βρεῖτε τίς πρῶτες λέξεις: α) «φάγετε, τοῦτο μοῦ ἐστί τό Σῶμα». β) «ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τό Αἷμα μου». γ) «καλῶς, στῶμεν μετά φόβου». 11. Ζητᾶμε ἀπό τόν Κύριο εἰρηνική τήν ἡμέρα μας καί λέμε: «Κύριε». 12. Λέξη μέ τέσσερα γράμματα πού σημαίνει «πράγματι» καί «ἄς γίνει» καί τήν ἀκοῦμε πολύ συχνά σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες. 13. Τό δῶρο τῶν Χριστιανῶν πού θά γίνει μέ τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων ώρων, Αἷμα Χριστοῦ. Λέγεται καί νάμα. 14. Ἔτσι λέγεται τό ψωμί πού προσφέρουν οἱ Χριστιανοί γιά νά γίνει Σῶμα Χριστοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Ποιά λέξη δέν ταιριάζει μέ τίς ἄλλες; 1. ΝΗΣΤΕΙΑ, ΕΛΠΙ Α, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ. 2. ΝΑΜΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΟ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ, ΘΥΜΙΑΜΑ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο, ΕΙΚΟΝΕΣ.

6 Ἡ Ἀκροστιχίδα τν Χριστουγέννων Χ _ Οἱ τρεῖς Μάγοι προσκύνησαν τόν... Ρ _ Ὁ πρῶτος γιός τοῦ Ἰακώβ Ι Ἔτσι λεγόταν ὁ Μνήστορας καί προστάτης τῆς Παναγίας. Σ _ Ὁ πρῶτος μάρτυρας ἦταν ὁ Ἀρχιδιάκονος... Τ _ Τό ὑποσχόμαστε σέ Ἁγίους... Ο Οἱ «μακαρισμοί» βρίσκονται στήν ἐπί τοῦ... ὁμιλία. Υ _ Οἱ ἄγγελοι ἔψαλαν «όξα ἐν...». Γ Ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες (τό μικρό ὄνομα). Ε _ Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 20 Ἰανουαρίου. Ν Ἀπό ἐκεῖ καταγόταν ἡ Παναγία. Ν _ Ἅγιος Ἱεράρχης πού ἑορτάζει στίς 6 εκεμβρίου. A _ Ἐκεῖ κατέφυγε ἡ Παναγία μέ τόν Ἰωσήφ καί τόν Χριστό. Χρωματῆστε εἰκόνα μέ τόν Ἱερέα πού τελεῖ τήν ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς Ἡ Ἀκροστιχίδα τν Θεοφανείων Τό πρῶτο γράμμα κάθε λέξης σχηματίζει κάθετα μία μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Θ _ Ὁ ημιουργός καί κυβερνήτης τοῦ κόσμου. Ε Ὑπάρχει καί ἡ φοιτητική... Ο _ Καταχνιά, ἀντάρα. Φ Ὁχυρό, κάστρο. Α _ Κάρβουνο. Ν Καταλύονται τή σαρακοστή. Ε _ Εὐχή γιά ἀπομάκρυνση κακῶν πνευμάτων. Ι Κηρύττει τό θεῖο λόγο. Α _ Ἀρχαία πόλη τῆς Μ. Ἀσίας. Κατηχητικό Σχολεῖο Παχείας Ἄμμου

7 Ἔθιμα τῆς Πρωτοχρονιᾶς: Τό ρόδι τῆς Πρωτοχρονιᾶς Σέ ὁρισμένα μέρη τῆς Ἑλλάδας τή στιγμή πού φεύγει ὁ παλιός χρόνος κι ἔρχεται ὁ καινούριος, σπᾶνε στήν ἐξώπορτα τοῦ σπιτιοῦ ἕνα ρόδι καί περνοῦν τό κατώφλι μέ τό δεξί, λέγοντας: «Ὅσα σπυριά ἔχει τό ρόδι τόσα νά ναι τά καλά πού θά μᾶς βροῦν κι ὅσο κόκκινο εἶναι τόσο κόκκινη νά ναι ἡ καρδιά μας». Κάνουν, δηλαδή, ποδαρικό γιά νά πάει καλά ὁ καινούριος χρόνος. Τό ρόδι πάντοτε ἦταν σύμβολο καλοτυχίας, ἀφθονίας καί γονιμότητας. Ἡ Βασιλόπιτα Ὑλικά: P 1 κιλό ἀλεύρι. Q 3 βιτάμ. O 1/2 κιλό ζάχαρη ἄχνη. π 6 αὐγά. ξ 2 κουταλιές τῆς σούπας μπέικιν πάουντερ. P 2 πορτοκάλια. Q 3 βανίλιες. O 1/2 κουταλάκι τριμμένη μαστίχα. P 1/3 κουταλάκι μοσχοκάρυδο. π 3 κουταλιές τῆς σούπας κονιάκ. Q 150 γραμ. γάλα. ξ 200 γραμ. ἀμύγδαλα. Ἐκτέλεση: Βάζουμε τό βιτάμ ἀπό τό ψυγεῖο καί τό ἀφήνουμε σέ θερμοκρασία δωματίου γιά νά μαλακώσει λίγο. Κοσκινίζουμε τό ἀλεύρι. Χτυπᾶμε στό μίξερ τό βιτάμ, τή ζάχαρη ἄχνη, τό ξύσμα τῶν δύο πορτοκαλιῶν, τίς βανίλιες καί τό μοσχοκάρυδο μέχρι τό μίγμα νά γίνει ἄσπρο. Στή συνέχεια βάζουμε ἕνα ἕνα τά αὐγά, τό γάλα καί τό κονιάκ. Χτυπᾶμε καί πάλι μέχρι νά γίνει ἀφράτο καί στή συνέχεια προσθέτουμε τό ἀλεύρι, τό μπέικιν καί τά ἀμύγδαλα καί τ ἀνακατεύουμε μέ τό χέρι. Σέ βαθύ βουτυρωμένο ταψί ἤ ἀντικολλητική φόρμα ρίχνουμε τό μεῖγμα. Ἄν θέλουμε γιά διακόσμηση βάζουμε ἀμύγδαλα φιλέ καί ἀλείφουμε τήν ἐπιφάνεια μέ αὐγό. Προθερμαίνουμε τόν φοῦρνο στούς 175 βαθμούς καί ψήνουμε τή βασιλόπιτα γιά 45 ἕως 50 λεπτά. Ἄν θέλουμε νά τή διακοσμήσουμε ἀλλιῶς τήν πασπαλίζουμε μέ ἄχνη ζάχαρη ἤ κακάο. Μπορεῖτε νά φτιάχνετε τή Βασιλόπιτα ὄχι μόνο τήν Πρωτοχρονιά ἀλλά ὅποτε θέλετε νά ἔχετε ἕνα γευστικό κέικ στό σπίτι σας γιά νά τό προσφέρετε στούς φίλους σας. Γιά τήν Πρωτοχρονιά ὅμως μήν ξεχάσετε νά βάλετε στή ζύμη τῆς βασιλόπιτας τό φλουρί, πρίν τή βάλετε στόν φοῦρνο. Καλή ἐπιτυχία!

8 Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Αὐτός πού πιστεύει στόν Ἰησοῦ Χριστό. 2. Μνήμη Ὑπολογιστῆ (Η/Υ). 3.Ἐρωτηματική ἀντωνυμία. 4. Ἀλλιῶς ὁ δρόμος. 5. ιπλό «βιάζεται». 6. Τέτοιο ὄργανο εἶναι τό αὐτί. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας πού τελεῖται μετά τό Βάπτισμα. 2. Ἀρχαία Αἰγυπτιακή θεότητα. 3. Νησί τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου. 5. Ὅμοια σύμφωνα. 6. Φυλλοβόλο δένδρο πού ἀναπτύσσεται κυρίως κοντά σέ ὑγροτόπους. 7. Ἀρνητικό μόριο 8. Ποτό τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου (μυθολ.). 9. Τό δέκατο τρίτο γράμμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. 10. Μεγάλος ὑπαίθριος χῶρος μέ κερκίδες γιά τήν τέλεση ἀγώνων. Κατηχητικό Σχολεῖο Παχείας Ἄμμου 1. Ἔχω κάτι πού πόδια δέν ἔχει καί περπατᾶ, πτερά ἔχει, καί ὅμως δέν πετᾶ. Τί εἶναι; 2. Ποιό εἶναι ἐκεῖνο, πού τό βάζουμε στό τραπέζι, τό κόβουμε, τό μοιράζουμε, μά δέν τό τρῶμε; 3. Θάλασσα εἶναι νερό δέν ἔχει, βουνό εἶναι χῶμα δέν ἔχει, κάμπος εἶναι χόρτα δέν ἔχει, πόλη εἶναι σπίτια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 4. Ὅταν πλυθῶ, λερώνεται. Τί εἶναι; 5. Χωρίς νά σέ κόψω σέ κάνω διπλό. Τί εἶναι; 6. Ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ μάνα πού γεννάει τά παιδιά της καί τά καταπίνει; 7. Ὅλο μέσα καί τό κεφάλι ἔξω. Τί εἶναι; 8. Πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω καί μουγκρίζει. Τί εἶναι; 9. Τή βλέπω μέ βλέπει, τῆς μοιάζω μοῦ μοιάζει, τῆς μιλάω δέ μιλάει. Τί εἶναι; Α ἰ ν ί γ μ α τ α 10. Σφυρίζει, βουίζει, βογκᾶ, τρίζει, τόν ἀκοῦς μά δέν τόν βλέπεις. Τί εἶναι; 11. Ὅταν βλέπω δέν τό βλέπω καί τό βλέπω, ὅταν δέ βλέπω. 12. Περπατάει μέ τρία πόδια καί βλέπει μέ τέσσερα μάτια. Τί εἶναι; 13. Σά φίδι σφυρίζει, σά βόδι μουγκρίζει, σάν ἄλογο τρέχει καί πόδια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 14. Εἶναι τό μόνο πράγμα πού σπάζει ὅταν προφέρεται τό ὄνομά του. Τί εἶναι; 15. Εἶναι ἐκεῖνο πού δέ χρησιμεύει καθόλου, καί ὅμως δέν μπορεῖς νά πᾶς πουθενά χωρίς αὐτό. Τί εἶναι; 16. Μπορεῖς νά τή δεῖς τό χειμώνα, ἀλλά δέν μπορεῖς νά τή δεῖς τό καλοκαίρι. Τί εἶναι;

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Τελευταίο Αντίο...

Το Τελευταίο Αντίο... Το Τελευταίο Αντίο... Ελληνικά Ταφικά Έθιμα στη Σύγχρονη Εποχή Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το δάκτυλο του ποδιού σου... Δεν είναι στο χέρι σου! Αρκάς (Έλληνας δημιουργός κόμικς) (το) αγγελτήριο (η) εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλόπιτα τσουρέκι, από την Αργυρώ μας και το argiro.gr!

Βασιλόπιτα τσουρέκι, από την Αργυρώ μας και το argiro.gr! Βασιλόπιτα τσουρέκι, από την Αργυρώ μας και το argiro.gr! Μπορεί το τσουρέκι να θέλει την ώρα του, αλλά αυτή η συνταγή για Βασιλόπιτα τσουρέκι είναι εύκολη! Είναι αφράτη, με μοναδική υφή και γεύση και

Διαβάστε περισσότερα

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ>

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ> ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Δαβίδ παρατηρεί στους Ψαλμούς του: «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάποδο προφιτερόλ, από τον Ακη και το akispetretzikis.com!

Ανάποδο προφιτερόλ, από τον Ακη και το akispetretzikis.com! Ανάποδο προφιτερόλ, από τον Ακη και το akispetretzikis.com! Aνάποδο προφιτερόλ ή αλλιώς Paris-Brest! Το γλυκό αυτό φτιάχτηκε για πρώτη φορά το 1910 για να τιμήσουν τον αγώνα ποδηλάτου Παρίσι Brest Παρίσι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 Ένα κακό της ελληνικής εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι, παρόλο το πλήθος των γιορτών που έχουμε σαν λαός, δεν τις γιορτάζουμε με την απαραίτητη οργάνωση και ευχαρίστηση.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

164_11_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/21/11 11:56 AM Page 24 Συνταγές Συλλογή Δ

164_11_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/21/11 11:56 AM Page 24 Συνταγές Συλλογή Δ Συνταγές Συλλογή Δ Kουλουράκια με Πορτοκάλι Αλεύρι Μύλοι Κρήτης Μαλακό: 1,5 κιλό (1 & 1/2 πακέτο) Βούτυρο: 500 γρ. (2 πακέτα) Ζάχαρη Άχνη: 500 γρ. (2 & 3/4 φλιτζανιού) Χυμός πορτοκαλιού: 300 γρ. (1 & 1/4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Παστάκια σοκολάτας από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»!

Παστάκια σοκολάτας από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Παστάκια σοκολάτας από τον Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Φανταστικά παστάκια σοκολάτας, με παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα σοκολάτας, και τέλος με επικάλυψη από γλάσο σοκολάτας. Η αποθέωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΝΟΣΤΙΜΟ ΡΥΖΟΓΑΛΟ της Ελπίδας Αρτοπούλου ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΝΟΣΤΙΜΟ ΡΥΖΟΓΑΛΟ της Ελπίδας Αρτοπούλου ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΝΟΣΤΙΜΟ ΡΥΖΟΓΑΛΟ της Ελπίδας Αρτοπούλου 4 κούπες γάλα ½ κούπα ρύζι γλασέ λίγο αλάτι ½ κούπα ζάχαρη 1 βανίλια 2 κουτ. του γλυκού κορν-φλάουρ κανέλα Βάζουµε το ρύζι να βράσει στην κατσαρόλα µε

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Brownie με διπλή κρέμα και σοκολάτα απο τoν Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»!

Brownie με διπλή κρέμα και σοκολάτα απο τoν Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Brownie με διπλή κρέμα και σοκολάτα απο τoν Παναγιώτη Θεοδωρίτση και τις «Συνταγές Πάνος»! Ένα απολαυστικό γλυκό. Brownie με διπλή κρέμα, πρώτη κρέμα από μους σοκολάτας, δεύτερη κρέμα βανίλιας, και τέλος

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12).

Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12). Ο Τίμιος Πρόδρομος Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης Τόν εἶπαν καί «Ἠλία». «Καί ἄν θέλετε νά τό παραδεχτεῖτε, αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας πού πρόκειται νά ἔρθει» (Ματθ. 11, 14). «Καί αὐτός θά πορευτεῖ πρίν ἀπό τόν Κύριο μέ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

Φανουρόπιτα. Υλικά. Ετοιμασία. http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes

Φανουρόπιτα. Υλικά. Ετοιμασία. http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes http://www.hungry.gr/get.asp?table=glyka&id=2&coms=yes Φανουρόπιτα Υλικά 4 κούπες αλεύρι 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 1 κουταλακι γλυκού κανέλα 1 κούπα σταφίδες 1 κούπα καρύδια χοντροκομμένα 1 κούπα ζάχαρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΣτρΩΝουµε ΠασχαλινΟ ΤραπΕζι

ΣτρΩΝουµε ΠασχαλινΟ ΤραπΕζι ΣτρΩΝουµε ΠασχαλινΟ ΤραπΕζι ΣτρΩΝουµε ΠασχαλινΟ ΤραπΕζι Το Πάσχα έρχεται παρέα με την Άνοιξη, ανοίγει η διάθεση, ανοίγουμε και το σπίτι μας για να υποδεχθούμε φίλους και συγγενείς. Γύρω από το πασχαλινό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Carrot Cake 140 γρ. βούτυρο μαλακωμένο, 200 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. τριμμένο καρότo, 140 γρ. σταφίδα σουλτανίνα, 2 αυγά, 200 γρ. αλεύρι Schär Mix C, 1 κ.γ. κανέλα,

Διαβάστε περισσότερα