ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του/της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΓΚΟΥΡΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (µε εξειδίκευση στα Χρηµατοοικονοµικά) Νοέµβριος 2013

2 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η ανάλυση του κλάδου τροφίµων και της πορείας του την περίοδο 20/6/2008 έως 20/6/2013. Αναλύθηκε η σχέση του κλάδου τροφίµων µε το γενικό δείκτη χρηµατιστηρίου αξιών και έγινε ανάλυση της κάθε εταιρίας από τις οποίες απαρτίζεται ο κλάδος. Έγινε σύγκριση των εταιριών µε βάση τους αριθµοδείκτες που παρουσιάζουν το κάθε έτος και εντοπισµός των καλύτερων του κλάδου. Επίσης, βρέθηκε η σχέση της κάθε εταιρίας µε τον δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών και το γενικό δείκτη. Η σχέση του δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών µε το γενικό δείκτη είναι θετική. Επίσης, η σχέση των εταιριών του κλάδου τροφίµων µε το δείκτη τροφίµων και ποτών είναι θετική, όπως και η σχέση των εταιριών του κλάδου τροφίµων µε το γενικό δείκτη. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι µηνιαίες τιµές κλεισίµατος του γενικού δείκτη και του δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών, καθώς και οι µηνιαίες τιµές κλεισίµατος των εταιριών από τις οποίες απαρτίζεται ο κλάδος τροφίµων την περίοδο έως Επίσης, γίνεται χρήση του ετήσιου ισολογισµού και των ετήσιων αποτελεσµάτων χρήσης της κάθε εταιρίας για κάθε έτος από τις έως τις Τέλος, παρατέθηκαν στοιχεία για τις δραστηριότητες και το προφίλ των εταιριών του κλάδου τροφίµων, καθώς και η ηµεροµηνία εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Νούλα Αθανάσιο για την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση που µου προσέφερε κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΣΥΝΟΨΗ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 5 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εισαγωγή Η πορεία του κλάδου τροφίµων και ποτών Η πορεία του γενικού δείκτη Σχέση του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη 13 2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προφίλ εταιριών Αριθµοδείκτες εταιριών Σύγκριση εταιριών Σχέση της κάθε εταιρίας µε τον δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών και τον γενικό δείκτη Σχέση των εταιριών µε το γενικό δείκτη Σχέση των εταιριών µε τον κλάδο τροφίµων και ποτών 64 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 73 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 76 4

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ σελ. Πίνακας 1: Απασχόληση Τρόφιµα και Ποτά ( ) 10 Πίνακας 2: Απόδοση κλάδου τροφίµων και ποτών (20/6/ /6/2013) 11 Πίνακας 3: Απόδοση γενικού δείκτη (20/6/ /62013) 12 Πίνακας 4: εδοµένα εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) 19 Πίνακας 5: Αριθµοδείκτες εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) 20 Πίνακας 6: εδοµένα εταιρίας ίας Ιχθυοκαλλιέργειες (31/12/ /12/2012) 20 Πίνακας 7: Αριθµοδείκτες εταιρίας ίας Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) 21 Πίνακας 8: εδοµένα Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) 21 Πίνακας 9: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) 22 Πίνακας 10: εδοµένα εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) 22 Πίνακας 11: Αριθµοδείκτες εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) 23 Πίνακας 12: εδοµένα εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) 23 Πίνακας 13: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) 24 Πίνακας 14: εδοµένα εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) 24 Πίνακας 15: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) 25 Πίνακας 16: εδοµένα εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) 25 Πίνακας 17: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) 26 Πίνακας 18: εδοµένα εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) 26 Πίνακας 19: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) 27 Πίνακας 20: εδοµένα εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) 27 5

6 Πίνακας 21: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) 28 Πίνακας 22: εδοµένα εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) 28 Πίνακας 23: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) 29 Πίνακας 24: εδοµένα εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) 29 Πίνακας 25: Αριθµοδείκτες εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) 30 Πίνακας 26: εδοµένα εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) 30 Πίνακας 27: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) 31 Πίνακας 28: εδοµένα εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) 31 Πίνακας 29: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) 32 Πίνακας 30: εδοµένα εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) 32 Πίνακας 31: Αριθµοδείκτες εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) 33 Πίνακας 32: εδοµένα εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) 33 Πίνακας 33: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) 34 Πίνακας 34: εδοµένα εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) 34 Πίνακας 35: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) 35 Πίνακας 36: εδοµένα εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) 35 Πίνακας 37: Αριθµοδείκτες εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) 36 Πίνακας 38: Τιµή προς Κέρδη προ φόρων (31/12/ /12/2012) 39 Πίνακας 39: Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων (31/12/ /12/2012) 41 Πίνακας 40: Τιµή προς Λογιστική αξία (31/12/ /12/2012) 42 Πίνακας 41: Τιµή προς Πωλήσεις (31/12/ /12/2012) 44 6

7 Πίνακας 42: Μικτό περιθώριο κέρδους (31/12/ /12/2012) 46 Πίνακας 43: Καθαρό περιθώριο κέρδους (31/12/ /12/2012) 47 Πίνακας 44: Αποδοτικότητα ενεργητικού (31/12/ /12/2012) 49 Πίνακας 45: Ίδια προς ξένα κεφάλαια (31/12/ /12/2012) 51 Πίνακας 46: Ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος γενικού δείκτη, δείκτη κλάδου τροφίµων και εταιριών κλάδου τροφίµων 76 7

8 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.1. Εισαγωγή Η βιοµηχανία Τροφίµων διατηρεί θεµελιώδη ρόλο για την ελληνική οικονοµία και διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να παραµείνει βασικός µοχλός ανάπτυξης της χώρας, ακόµη και σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο ύφεσης που διανύουµε. Ο κλάδος τροφίµων αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της ελληνικής µεταποίησης. Αντιστοιχεί στο 25% του κύκλου εργασιών, στο 25% του συνολικού επενδυµένου κεφαλαίου, στο 24% της απασχόλησης και σχεδόν στο 25% της προστιθέµενης αξίας. Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου υπολογίζεται στο 20,6% την τελευταία δεκαετία ( ). Οι εταιρείες τροφίµων και ποτών αποτελούν τους βασικούς εξαγωγείς της χώρας. Βασικές αγορές για τα ελληνικά προϊόντα αποτελούν η Γερµανία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Η σύνδεση µε τον τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και εν γένει µε τον τουρισµό, η συνέργια µε άλλα λόγια του πρώτου και του τρίτου πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας, αποτελεί ένα επιπλέον µέσο για την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, δηµιουργώντας και αυτό σηµαντική προστιθέµενη αξία, αλλά και εξαγωγική και αναπτυξιακή δυναµική στο φάσµα της παραγωγής τροφίµων. Η Ελλάδα προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε σηµαντικό αριθµό πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιχειρηµατικοί κολοσσοί παρασκευάζουν στην Ελλάδα ευρεία γκάµα προϊόντων, τα οποία γίνονται άµεσα αποδεκτά τόσο στην εγχώρια, όσο και σε ξένες αγορές. Επίσης, σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών έχουν αναπτύξει εκτενές και δυναµικό δίκτυο πωλήσεων και διανοµής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύρια προϊόντα εξαγωγής αποτελούν τα λαχανικά, τα φρούτα, το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα θαλασσινά, οι κοµπόστες φρούτων, οι ελιές, οι σταφίδες, το κρασί και τα προϊόντα τοµάτας. Η βιοµηχανία τροφίµων συνιστά έναν από τους µεγαλύτερους τοµείς της 8

9 µεταποιητικής βιοµηχανίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, τον αριθµό των επιχειρήσεων και την απασχόληση και αναδεικνύεται σταθερά ανάµεσα στους πρώτους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία, ο εξοπλισµός, τα βιοµηχανικά µηχανήµατα και τα χηµικά. Σε όρους πωλήσεων και απασχόλησης στη βιοµηχανία τροφίµων σε επίπεδο χωρών, η Γερµανία έχει το προβάδισµα, ακολουθούµενη από τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ανάλογα, ο ρόλος της εγχώριας βιοµηχανίας τροφίµων είναι θεµελιώδης για την ελληνική οικονοµία και την ελληνική µεταποιητική βιοµηχανία. Αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς του δευτερογενούς τοµέα της εγχώριας οικονοµίας, µία από τις κινητήριες δυνάµεις της ελληνικής µεταποίησης και µια δυναµική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή βιοµηχανία, µε σηµαντικές επενδύσεις και επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της είναι µεγάλες. Καλύπτει το 1/5 του συνόλου των επιχειρήσεων της µεταποίησης και απασχολεί το 1/4 του συνόλου των απασχολουµένων στην παραγωγή. Η παρουσία του τοµέα είναι επίσης ζωτικής σηµασίας υπό καθαρά οικονοµικούς όρους, δηλαδή ως προς την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία και τον κύκλο εργασιών, καλύπτοντας το 30% και 25% αντίστοιχα στο σύνολο της µεταποίησης. Όταν ξεκίνησε η ύφεση στην εγχώρια οικονοµία (2009) ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγµα σε όρους απασχόλησης, ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, πωλήσεων, ακαθάριστης αξίας παραγωγής και επενδύσεων, σηµειώνοντας σε αυτά τα µεγέθη πτώση. Η µείωση αυτή προήλθε όχι τόσο από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά από τις πολύ µικρές, κάτω των 10 εργαζόµενων, οι οποίες αποτελούν το 95% της βιοµηχανίας τροφίµων. Σε ότι αφορά την απασχόληση του τοµέα των τροφίµων (Πίνακας 1), οι εργαζόµενοι στον κλάδο έφθαναν τις το 2008, ενώ στον τοµέα των ποτών τις , αποτελώντας το 9,2% του συνόλου στα τρόφιµα και ποτά µαζί. Έτσι, το σύνολο των εργαζοµένων στα τρόφιµα και ποτά µαζί, έφθανε συνολικά τις εργαζόµενους, αριθµός που µειώθηκε το 2012 στις , δηλαδή κατά 9,5% µέσα σε µια τετραετία. Το 2011, τα άτοµα που απασχολούνταν σε τρόφιµα και ποτά µαζί, µειώθηκαν κατά 8,3% µέσα σε ένα χρόνο, εξαιτίας της πτώσης της απασχόλησης 9

10 στον τοµέα των τροφίµων (κατά -9,5%), αφού για το ίδιο έτος, στον τοµέα των ποτών σηµειώθηκε άνοδος. Είναι γεγονός ότι ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στα τρόφιµα από το 2010 και µετά µειώνεται σταθερά ανά έτος. Πίνακας 1: Απασχόληση Τρόφιµα και Ποτά ( ) Τρόφιµα Ποτά Τρόφιµα & Ποτά

11 1.2 H πορεία του κλάδου τροφίµων και ποτών Η ανάλυση της πορείας του κλάδου τροφίµων και ποτών εκτίνεται από τις έως τις Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος του κλάδου τροφίµων και ποτών (20/6/ /6/2013). Ο υπολογισµός της απόδοσης έγινε µε το τύπο της τελικής τιµής κλεισίµατος µείον την αρχική τιµή προς την αρχική τιµή κλεισίµατος της µετοχής. Ο κλάδος τροφίµων και ποτών από το 2008 έως το 2009 παρουσιάζει µείωση κατά 29% (Πίνακας 2), ενώ την αµέσως επόµενη περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 45%. Το 2010 έως το 2011 παρουσιάζει µείωση κατά 3%, ενώ από το 2011 έως το 2012 κινείται προς την ίδια κατεύθυνση µε ποσοστό 24%. Αντιθέτως, το αµέσως επόµενο έτος, από το 2012 έως το 2013, παρουσιάζεται αύξηση των αποδόσεων του κλάδου κατά 39 ποσοστιαίες µονάδες. Η συνολική απόδοση της περιόδου 2008 έως 2013 ανήλθε σε 0,6%. Πίνακας 2: Απόδοση κλάδου τροφίµων και ποτών (20/6/ /6/2013) Απόδοση -0,29 +0,45-0,03-0,24 +0,39 +0,006 11

12 1.3 Η πορεία του γενικού δείκτη Η ανάλυση της πορείας του γενικού δείκτη εκτίνεται από τις έως τις Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος του δείκτη (20/6/ /6/2013). Ο υπολογισµός της απόδοσης έγινε µε το τύπο της τελικής τιµής κλεισίµατος µείον την αρχική τιµή προς την αρχική τιµή κλεισίµατος της µετοχής. Η πορεία του γενικού δείκτη σηµειώνει µείωση κατά την περίοδο (Πίνακας 3), και πιο συγκεκριµένα, η απόδοση του µειώθηκε κατά 38 ποσοστιαίες µονάδες. Οµοίως κινήθηκε και τις επόµενες τρεις περιόδους. Το παρουσίασε µείωση της τάξης του 28%, το του 23%, και το του 50%. Αντιθέτως την περίοδο από το παρουσιάζει αύξηση κατά περίπου 46%. Η συνολική απόδοση του γενικού δείκτη την περίοδο από το 2008 έως το 2013 είναι αρνητική, σε αντίθεση µε το κλάδο τροφίµων και ποτών όπου παρατηρείται µικρή αύξηση της απόδοσης του. Πίνακας 3: Απόδοση γενικού δείκτη (20/6/ /6/2013) Απόδοση -0,38-0,28-0,23-0,5 +0,46-0,24 12

13 1.4 Σχέση του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη Στην παρακάτω παλινδρόµηση βρήκαµε τη σχέση του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη. Χρησιµοποιήσαµε τις µηνιαίες αποδόσεις του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη και θέσαµε τον κλάδο τροφίµων και ποτών ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το γενικό δείκτη ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Ο αριθµός των παρατηρήσεων που χρησιµοποιήσαµε είναι 62. Τον κλάδο τροφίµων και ποτών τον συµβολίσαµε µε Τ, ενώ το γενικό δείκτη µε GD. Η µορφή της εξίσωσης που αναλύεται είναι η Τ=C+ΒGD, όπου Β ο συντελεστής του γενικού δείκτη. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι των ελαχίστων τετραγώνων. Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C GD R-squared Mean dependent var Βλέπουµε από την παλινδρόµηση ότι ο συντελεστής του γενικού δείκτη είναι περίπου ίσος µε 0,64 και η σταθερά C µε 0,02. Λόγω της πιθανότητας, που αντιστοιχεί στον συντελεστή του γενικού δείκτη, αποδέχοµαι την υπόθεση ότι είναι διάφορος του µηδενός και στατιστικά σηµαντικός (Prob <0,05). Αντιθέτως, λόγω της πιθανότητας που αντιστοιχεί στη σταθερά C, αποδέχοµαι την υπόθεση ότι ο σταθερός όρος C είναι στατιστικά ασήµαντος και ίσος µε το µηδέν (Prob. 0,059>0,05). Η τιµή 0,64 του συντελεστή του γενικού δείκτη δείχνει ότι αν µεταβληθεί ο γενικός δείκτης κατά µια ποσοστιαία µονάδα ο δείκτης του κλάδου τροφίµων θα µεταβληθεί προς την ίδια κατεύθυνση κατά 0,64 ποσοστιαίες µονάδες. Οι αποδόσεις όµως της µεταβλητής Τ δεν επηρεάζονται άµεσα από τις αποδόσεις της GD, λόγω της τιµής του συντελεστή προσδιορισµού (R-squared=0,46) που µας λέει ότι µόνο το 46% των αποδόσεων του κλάδου τροφίµων και ποτών ερµηνεύονται από τις αποδόσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς. 13

14 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.1. Προφίλ εταιριών Παρακάτω παρατίθενται τα προφίλ των εταιριών του κλάδου τροφίµων και τα έτη εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο. Γαλαξίδι Ο όµιλος Γαλαξίδι κατατάσσεται µεταξύ των δέκα µεγαλύτερων σχηµάτων του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας και εισήχθη στο χρηµατιστήριο Αθηνών το Ιδρύθηκε µε µορφή ανώνυµης εταιρίας στις 23 Οκτωβρίου Η εταιρία αυτή ασχολείται µε τη δηµιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθµών και ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων. Επίσης, συνεργάζεται ή συµµετέχει µε άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόµοιο σκοπό. Πιο συγκεκριµένα δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου, παραγωγή πάχυνση ιχθύων, και εµπορία διάθεση ετοίµου προϊόντος (ιχθύων και γόνου) στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Ανήκει στην κατηγορία της πρωτογενούς παραγωγής. ίας Ιχθυοκαλλιέργειες Ιδρύθηκε το 1992 στην Ελλάδα και αποτελεί µια από τις κορυφαίες και πλήρως καθετοποιηµένες οµάδες στη Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη. Ασχολείται µε την εκµετάλλευση ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων και σταθµών και µε τη διάθεση της παραγωγής στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Παράγει και εµπορεύεται οστρακοειδή και πάσης φύσης ιχθύες, νωπά και κατεψυγµένα. Εισήχθη στο χρηµατιστήριο το Ελληνική Βιοµηχανία ζάχαρης Είναι ο µοναδικός παραγωγός ζάχαρης στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται µε την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ζάχαρης, γλυκαντικών ουσιών, υποπροϊόντων και κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και την 14

15 παραγωγή και επεξεργασία πολλαπλασιαστικού υλικού ζαχαρότευτλων και την κατασκευή ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού. Εµπορεύεται (εισαγωγή, εξαγωγή) και τυποποιεί τα ανωτέρω προϊόντα, παραπροϊόντα, πρώτες ύλες, πολλαπλασιαστικό υλικό, γεωργικά προϊόντα, µηχανήµατα κλπ. Ιδρύει µονάδες παραγωγής, επεξεργασίας, µεταποίησης και εµπορίας πάσης φύσεως ζωοτροφών και αναπτύσσει αυτοδύναµο δίκτυο προώθησης προϊόντων. Ασχολείται µε την ανάπτυξη αγροτοβιοµηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη σύσταση θυγατρικών Εταιρειών για την εµπορία ζάχαρης, παραπροϊόντων της, αγροτοβιοµηχανικών και λοιπών προϊόντων. Επίσης, παράγει τις πρώτες ύλες των εργοστασίων της εταιρείας και διεξάγει επιστηµονική έρευνα σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητας της. Το 1993 πραγµατοποιήθηκε η µετοχοποίηση και εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο. Εβροφάρµα Ιδρύθηκε το 1991 και ξεκίνησε την βιοµηχανική της δραστηριότητα το Ασχολείται µε τη παραγωγή κρέατος και γάλακτος, την αγορά, επεξεργασία και εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων, κρέατος και ζώντων ζώων καθώς και όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Επίσης, ασχολείται µε την ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή συµµετοχή σε εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα συναφή µε κάποιο από τα αντικείµενα δραστηριότητας της εταιρίας, δηλαδή παρασκευής, µεταποίησης, εµπορίας και διακίνησης τροφίµων παντός είδους και πρώτων υλών για την παρασκευή τροφίµων παντός είδους. Το 2000 εισήγαγε τις µετοχές της στο χρηµατιστήριο. Ελγέκα Η Ελγέκα αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες ελληνικές εµπορικές επιχειρήσεις η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στον κλάδο των τροφίµων από το Ασχολείται µε την εισαγωγή τροφίµων και άλλων καταναλωτικών αγαθών, την εµπορία προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αντιπροσωπείες και αποθηκεύσεις εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων και την εκµετάλλευση βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Η είσοδό της στο χρηµατιστήριο αξιών Aθηνών έγινε το

16 Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες Η ίδρυση της εταιρείας έγινε το 1986, ενώ το 2000 έγινε η εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο αξιών. Ασχολείται µε την παραγωγή και πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, την ίδρυση σχετικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και την εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας. Επίσης, πραγµατοποιεί βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών. Παράγει ιχθυοτροφές, αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού και συµµετέχει σε υφιστάµενες εταιρείες ή σε ίδρυση νέων που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς. Καρδασιλάρης Η εταιρία ασχολείται µε την αποφλοίωση και επεξεργασία ξηρών καρπών, ειδών σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Επίσης, εισάγει και εξάγει ξηρούς καρπούς και παρεµφερή είδη και διαµεσολαβεί για την πώλησή τους. Αντιπροσωπεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού και συµµετέχει σε άλλες εταιρείες. Έχει εισαχθεί στο χρηµατιστήριο το Καραµολέγκος Η εταιρία ιδρύθηκε το 1989 και εισήχθη στο χρηµατιστήριο αξιών τον Ιανουάριο του Ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία ειδών αρτοποιΐας και ζαχαροπλαστικής. Κρέτα Φαρµ Η εταιρία αποτελεί τη πρώτη οργανωµένη µονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Κρήτη. Ιδρύθηκε το 1970 και το 2000 εισήχθη στο χρηµατιστήριο. Αντικείµενο της αποτελεί η παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία κρέατος και αλλαντικών. Η προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτοµία την έκαναν έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους επιχειρήσεων τροφίµων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κρι-Κρι Το 1954 ιδρύθηκε η εταιρία µε αρχικό αντικείµενο την παραγωγή και διάθεση παγωτών και ειδών ζαχαροπλαστικής. Από το 1987 και µετά η εταιρία ασχολήθηκε µε την παραγωγή διαφόρων τύπων παγωτού, γιαουρτιού και παστεριωµένου 16

17 γάλακτος και τη διάθεσή τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η ηµεροµηνία εισαγωγής της στο χρηµατιστήριο ήταν το Λούλη Μύλοι Αποτελεί µια από τις µακροβιότερες ελληνικές εταιρείες µε ιστορία από το 1782, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ελληνική αλευροβιοµηχανία σε αλέσεις, πωλήσεις και τεχνολογία. Ασχολείται µε τη παραγωγή και εµπορία αλεύρων µαλακού και σκληρού σίτου, ενώ η εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο έγινε το Νηρεύς Αποτελεί τη πρώτη εταιρία παγκοσµίως στην παραγωγή και εµπορία µεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ ιδρύθηκε το Τα κύρια είδη που παράγει είναι τσιπούρα, λαβράκι και µυλοκόπι. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής γόνου, ιχθυοτροφών, και εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο για ιδία χρήση, όσο και για εµπορία, σε ένα ευρύ φάσµα πελατών σε Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Μετά από µια επιτυχηµένη πορεία ανάπτυξης εµπορεύεται τα προϊόντα της σε πάνω από 35 χώρες στον κόσµο και είναι η πρώτη εξαγωγική εταιρία της Ελλάδος στα τρόφιµα και µία από τις δέκα µεγαλύτερες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσµο. Αντικείµενο της αποτελεί και η παροχή επιλεγµένου αναπαραγωγικού υλικού, προϊόντων διατροφής και υγείας παραγωγικών ζώων, εξοπλισµού µονάδων, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων για όλες τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού. Είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο αξιών Aθηνών από το Νίκας Η Nίκας Α.Ε. αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες τροφίµων στη χώρα, ενώ από την ίδρυσή της (1971) µέχρι σήµερα, παραµένει πρωτοπόρος διατηρώντας ηγετική θέση στη βιοµηχανική παραγωγή αλλαντικών. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στην παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων, κρεατοσκευασµάτων και προϊόντων ζύµης. Εισήχθη στο χρηµατιστήριο το Περσεύς Ιδρύθηκε το Αντικείµενό της είναι η παρασκευή και διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικόσιτα ζώα, η εµπορία παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και 17

18 ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής τροφών για οικόσιτα ζώα, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. Συµµετέχει σε νέες ή υπάρχουσες εταιρίες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου µε σκοπό τη δηµιουργία οικονοµικών δεσµών διαρκείας. Εισήχθη στην αγορά του χρηµατιστηρίου το Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι Ιδρύθηκε το Η εταιρεία εισήλθε στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών το Νοέµβριο του Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε 100 χρόνια και ο σκοπός της είναι η αλευροβιοµηχανία, η εµπορία αλεύρων και δηµητριακών καρπών. Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή 25 διαφορετικών ειδών αλεύρων, ανάµεσα σε αυτά είναι άλευρα αρτοποιίας, άλευρα πολυτελείας, άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι, άλευρα για βιοµηχανικές εταιρείες κλπ. Σελόντα Η εταιρία ασχολείται µε αναπαραγωγή, καλλιέργεια και διανοµή της τσιπούρας και γόνου ψαριών υψηλότερης ποιότητας. Επίσης, στόχο της αποτελεί και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας σε όλο τον κόσµο της τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 1990 και εισήχθη στο χρηµατιστήριο το Nutriart H εταιρία ιδρύθηκε το 1978 έχοντας κύριες δραστηριότητες τη παραγωγή, διάθεση και εµπορία ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και τροφίµων. Ασχολήθηκε µε τη παραγωγή κατεψυγµένων σφολιατοειδών και συµµετείχε σε εταιρίες παραγωγής αλεύρων και αρτοσκευασµάτων. Εισήχθη στο χρηµατιστήριο το

19 2.2 Αριθµοδείκτες εταιριών Σε αυτή την ενότητα θα βρούµε τους αριθµοδείκτες κάθε εταιρίας για κάθε έτος από το 2008 έως το Τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν προέρχονται από τους ετήσιους ισολογισµούς και τα ετήσια αποτελέσµατα χρήσης της κάθε εταιρίας (31/12/ /12/2012). Η κεφαλαιοποίηση αποτελεί το γινόµενο της µέσης τιµής κλεισίµατος της µετοχής και του αριθµού των µετοχών του κάθε έτους. Παρατηρούµε ότι σε µερικούς δείκτες δεν υπάρχει τιµή. Αυτό συµβαίνει γιατί είτε τα κέρδη προ φόρων, είτε τα κέρδη µετά φόρων, είτε τα ίδια κεφάλαια, είναι αρνητικά. Γαλαξίδι Πίνακας 4: εδοµένα εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

20 Πίνακας 5: Αριθµοδείκτες εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 11 12,5 13 6,3 8,9 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 17, ,3 6,3 17,4 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 3,3 0,2 0,2 0,2 18% 16% 14,8% 14,8% 15,9% 2% 2% 1,3% 2,8% 1,3% 1% 1% 0,6% 1,5% 7,8% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 ίας Ιχθ/γειες Πίνακας 6: εδοµένα εταιρίας ίας Ιχθυοκαλλιέργειες (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά Κέρδη

21 Πίνακας 7: Αριθµοδείκτες εταιρίας ίας Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 11 4,4 116,3 - - P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 14,3 6, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 1,6 0,9 1,4 6,2 - Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,3 0,4 0,4 0,25 33,5% 28,9% 28,2% 22% 7,5% 3,2% 4,1% ,6% 2,1% ,2 0,2 0,2 0,04 - Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Πίνακας 8: εδοµένα Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

22 Πίνακας 9: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 9, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6 17,1% 10,3% 10% 10,5% 41% 4,4% ,2% ,3 0,8 0,6 0,6 0,4 Εβροφάρµα Πίνακας 10: εδοµένα εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

23 Πίνακας 11: Αριθµοδείκτες εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 44-13,8 - - P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων ,3 - - P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 20,6% 2% 25,5% 22,7% 28% 0,3% - 0,3% - - 0,1% - 0,1% - - 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Ελγέκα Πίνακας 12: εδοµένα εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

24 Πίνακας 13: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 3, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,1 0,1 0,05 0,05 0,03 18,3% 16,2% 12,8% 11,1% 10% 2,7% ,8% ,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Ελληνικές Ιχθ/γειες Πίνακας 14: εδοµένα εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

25 Πίνακας 15: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων ,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων - - 1,5 8 4,2 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 1,6 2 0,7 0,5 0,4 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,1 0,07 0,05 0,04 2,3% 16,7% 23,2% 22,1% 4% - - 4,5% 0,6% 9,5% - - 1,8% 0,3% 0,5% 0,08 0,02 0,04 0,05 0,05 Καρδασιλάρης Τα δεδοµένα και οι αριθµοδείκτες είναι µέχρι το 2010 λόγω χρεοκοπίας της εταιρίας. Πίνακας 16: εδοµένα εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

26 Πίνακας 17: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,9 1,4 0,1 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών 0,1 0,2 0,1 Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 11,9% 12,5% ,2 0,11 0,4 Καραµολέγκος Πίνακας 18: εδοµένα εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

27 Πίνακας 19: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 11 5,4 2,7 2 2,9 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 18 9,7 5,4 2,6 4,3 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 46% 47% 46,5% 45,7% 46% 1,4% 1,8% 2% 2,9% 2,6% 0,7% 0,9% 1% 1,9% 1,5% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Κρέτα Φαρµ Πίνακας 20: εδοµένα εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

28 Πίνακας 21: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 3 3 2,3 1 0,3 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 2 1,6 1,3 0,5 0,1 42,3% 41,4% 45,2% 42,9% 39% 1,3% 0,2% ,7% 0,1% ,6 0,6 0,5 0,3 0,3 Κρι-Κρι Πίνακας 22: εδοµένα εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

29 Πίνακας 23: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 5,4 6 6,4 10,3 4,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 8,2 6,7 7 12,4 4,8 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 41,6% 45,7% 38,6% 37,4% 27% 6,5% 8,2% 5,7% 4,2% 8,7% 6,2% 7,5% 6,2% 4,2% 10,7% 1,5 1,7 1,6 1,6 2 Λούλη Μύλοι Πίνακας 24: εδοµένα εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

30 Πίνακας 25: Αριθµοδείκτες εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων ,2 6,5 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων - 7 5,5 5,6 57 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,3 0,3 0,3 0,25 0,27 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 24,8% 30,3% 33,6% 25,9% 22,2% - 4% 5,4% 4,2% 0,4% - 2,3% 2,7% 2,5% 0,2% 0,9 1,2 1,3 1,1 1 Νηρεύς Πίνακας 26: εδοµένα εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

31 Πίνακας 27: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 63,4% 33,4% 25,7% 23% 5,1% 0,6% - - 0,1% - 0,2% - - 0,05% - 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Νίκας Πίνακας 28: εδοµένα εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

32 Πίνακας 29: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 3,4 2 1,8 5 3,4 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 28,9% 36,5% 40,2% 37% 38,6% ,2 0,2 0,2 0,05 0,04 Περσεύς Πίνακας 30: εδοµένα εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

33 Πίνακας 31: Αριθµοδείκτες εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων ,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 160 3,2 3, ,5 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 1,6 0,9 0,6 0,3 1,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 13,4% 18,1% 66% 14% 11,6% 0,2% 4,5% 4% 3% 0,1% 0,1% 2,9% 2,4% 1,8% 0,1% 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι Πίνακας 32: εδοµένα εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

34 Πίνακας 33: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 2, ,3 13,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 5,7 4,2 5,4 1,8 12,2 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία ,4 0,8 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 35,6% 32,3% 30,3% 24,2% 13% 8,4% 15,2% 9,4% 10,3% 1,7% 3,7% 4,9% 3,2% 4,3% 1,7% 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 Σελόντα Πίνακας 34: εδοµένα εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

35 Πίνακας 35: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 18, P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 41 21, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 56,7% 17,6% 28,1% 17,5% 5,3% 1,2% 0,1% ,3% 0,4% ,4 0,3 0,3 0,2 0,1 Nutriart Πίνακας 36: εδοµένα εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

36 Πίνακας 37: Αριθµοδείκτες εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,6 0, Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,3 0,15 0,16 0,15 33,7% 39,5% 35,7% 20,2% 2,8% ,2 0,

37 2.3 Σύγκριση εταιριών Σε αυτή την ενότητα έγινε η σύγκριση των εταιριών του κλάδου τροφίµων σύµφωνα µε τις τιµές που µας έδωσαν οι αριθµοδείκτες στη προηγούµενη ενότητα. Οι αριθµοδείκτες που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται παρακάτω. Τιµή προς Κέρδη προ φόρων Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης της εταιρίας προς τα κέρδη που είχε πριν φορολογηθεί. είχνει πόσες φορές πωλείται η µετοχή τα κέρδη ή ότι για τον επενδυτή που αγοράζει σήµερα τη συγκεκριµένη µετοχή θα χρειασθεί να περάσουν τόσα χρόνια ώστε η εταιρία να επιτύχει αθροιστικά κέρδη που θα ισοδυναµούν µε τη σηµερινή τιµή της µετοχής. Για τον επενδυτή είναι προς όφελός του αυτός ο λόγος να είναι σχετικά χαµηλός προκειµένου να θεωρηθεί ελκυστική µια µετοχή. Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης της εταιρίας προς τα κέρδη της µετά από φόρους. είχνει πόσες φορές πωλείται η µετοχή τα κέρδη και ότι για τον επενδυτή που αγοράζει σήµερα τη συγκεκριµένη µετοχή θα χρειασθεί να περάσουν τόσα χρόνια ώστε η εταιρία να επιτύχει αθροιστικά κέρδη που θα ισοδυναµούν µε τη σηµερινή τιµή της µετοχής. Όσο πιο µικρός είναι τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η µετοχή. Τιµή προς Λογιστική αξία Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης της κάθε εταιρίας προς τη λογιστική της αξία. Όσο πιο χαµηλός είναι ο δείκτης αυτός η τιµή της µετοχής θεωρείται υποτιµηµένη, και εποµένως καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή. 37

38 Τιµή προς Πωλήσεις Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης προς τον κύκλο εργασιών. Όσο πιο χαµηλός είναι τόσο πιο ευνοϊκά είναι τα εξαγόµενα συµπεράσµατα για την εταιρία και επακόλουθα για τη µετοχή της, από την οποία ο επενδυτής προσδοκά κεφαλαιακά κέρδη. Μεικτό Περιθώριο Κέρδους Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως το πηλίκο των µεικτών κερδών εκµετάλλευσης προς τον κύκλο εργασιών της εταιρίας. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη από άποψη κερδών θεωρείται η θέση της επιχείρησης διότι µπορεί να αντιµετωπίσει, χωρίς δυσκολία, µια ενδεχόµενη αύξηση κόστους. Ένας υψηλός δείκτης µεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιµές. Καθαρό περιθώριο κέρδους Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών χρήσης της εταιρίας προς το κύκλο εργασιών της. Όσο µεγαλύτερος τόσο πιο επικερδής θεωρείται µια επιχείρηση. Προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που µένει µετά την αφαίρεση, από τις καθαρές πωλήσεις, του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Αποδοτικότητα Ενεργητικού Η αποδοτικότητα ενεργητικού υπολογίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών χρήσης προς το σύνολο του ενεργητικού. Μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας της. Όσο πιο µεγάλος είναι αυτός ο δείκτης τόσο πιο θετικό είναι αυτό για τη µετοχή. 38

39 Ίδια προς ξένα Κεφάλαια Όσο πιο µεγάλος είναι ο λόγος ίδια προς ξένα κεφάλαια, τόσο πιο µικρός είναι ο κίνδυνος των αναµενόµενων κερδών από τους µετόχους. Για να αποφευχθεί η µόχλευση θα πρέπει ο δείκτης αυτός να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερος. Τιµή προς Κέρδη προ φόρων Πίνακας 38: Τιµή προς Κέρδη προ φόρων (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων Εταιρίες Γαλαξίδι 11 12,5 13 6,3 8,9 ίας Ιχθ/γειες 11 4,4 116,3 - - Ελ. Βιοµ. Ζάχαρης Εβροφάρµα 44-13,8 - - Ελγέκα Ελληνικές Ιχθ/γειες ,3 Καρδασιλάρης Καραµολέγκος 11 5,4 2,7 2 2,9 Κρέτα Φαρµ Κρι-Κρι 5,4 6 6,4 10,3 4,3 Λούλη Μύλοι ,2 6,5 Νηρεύς Νίκας Περσεύς ,3 Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι 2, ,3 13,3 Σελόντα 18, Nutriart

40 2008 Σύµφωνα µε τη τιµή προς κέρδη προ φόρων πιο ελκυστικές θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και Κρι-Κρι. Ακολουθεί η Ελγέκα και η Νηρεύς Το 2009 πιο ελκυστικές σύµφωνα µε το δείκτη αυτό θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Περσεύς, Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και ίας Ιχθυοκαλλιέργειες. Ακολουθούν οι Καραµολέγκος και Σελόντα Πιο ελκυστικές ήταν οι µετοχές των εταιριών Ελληνικές Ιχθ/γειες, Περσεύς, Καραµολέγκος, Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και Λούλη Μύλοι Προτιµότερες θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι, Καραµολέγκος και Περσεύς. Ακολουθούν οι Λούλη Μύλοι και Γαλαξίδι Προτιµότερες θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Καραµολέγκος, Κρι-Κρι, ελληνικές ιχθ/γειες και Λούλη Μύλοι. Συνεπώς, για τη περίοδο 31/12/2008 έως 31/12/2012, σύµφωνα µε το δείκτη τιµή προς κέρδη προ φόρων µπορούµε να πούµε ότι καλύτερες θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Καραµολέγκος, Κρι-Κρι και Σαραντόπουλος κυλ/µυλοι. Ακολουθούν οι Λούλη Μύλοι και Γαλαξίδι. 40

41 Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων Πίνακας 39: Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων (31/12/ /12/2012) P/E µετά φόρων Εταιρίες Γαλαξίδι 17, ,3 6,3 17,4 ίας Ιχθ/γειες 14,3 6, Ελ. Βιοµ. Ζάχαρης 9, Εβροφάρµα ,3 - - Ελγέκα 3, Ελληνικές Ιχθ/γειες - - 1,5 8 4,2 Καρδασιλάρης Καραµολέγκος 18 9,7 5,4 2,6 4,3 Κρέτα Φαρµ Κρι-Κρι 8,2 6,7 7 12,4 4,8 Λούλη Μύλοι - 7 5,5 5,6 57 Νηρεύς Νίκας Περσεύς 160 3,2 3, ,5 Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι 5,7 4,2 5,4 1,8 12,2 Σελόντα 41 21, Nutriart Οι εταιρίες που εµφάνισαν το χαµηλότερο δείκτη, για το 2008, είναι οι Ελγέκα, Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και Κρι-Κρι. Ακολουθούν οι Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης και ίας Ιχθ/γειες. 41

42 2009 Χαµηλότερο δείκτη για το 2009 έχουν οι εταιρίες Περσεύς και Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι. Ακολουθούν οι Κρι-Κρι, ίας Ιχθ/γειες και Λούλη Μύλοι Οι εταιρίες που εµφάνισαν το χαµηλότερο δείκτη είναι οι εταιρίες Ελληνικές Ιχθ/γειες και Περσεύς. Ακολουθούν οι Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι, Καραµολέγκος και Κρι-Κρι Προτιµότερες, µε βάση αυτό το δείκτη είναι οι εταιρίες Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι, Καραµολέγκος και Περσεύς. Ακολουθούν οι Λούλοι Μύλοι και Γαλαξίδι Προτιµότερες για επένδυση µε βάση αυτό το δείκτη, για το 2012, είναι οι εταιρίες Ελληνικές Ιχθ/γειες, Καραµολέγκος και Κρι-Κρι. Συνεπώς, για τη περίοδο 31/12/2008 έως 31/12/2012, σύµφωνα µε το δείκτη τιµή προς κέρδη µετά φόρων, καλύτερες µπορούν να θεωρηθούν οι εταιρίες Κρι-Κρι και Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι. Ακολουθεί η Καραµολέγκος. Τιµή προς Λογιστική αξία Πίνακας 40: Τιµή προς Λογιστική αξία (P/BV) (31/12/ /12/2012) P/BV Εταιρίες Γαλαξίδι 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 ίας Ιχθ/γειες 1,6 0,9 1,4 6,2 - Ελ. Βιοµ. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 42

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ FOOD EXPO 2015 «O ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ CHIEF OPERATIONS OFFICER ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα τρόφιμα και ποτά αντιστοιχεί το 28% της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της οικονομίας.

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της οικονομίας. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL : olina 4@hotmail.com WEBSITE ADDRESS : http://www.fage.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεση Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 2014

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεση Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 2014 Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ Έκθεση Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 2014 Περιγραφή Εταιρείας Η Κρητών Άρτος σήμερα παράγει Παραδοσιακά Κρητικά Snack Αρτοποιίας Υψηλής Ποιότητας με βάση την Κρητική Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση

στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση Είναι η κίνηση ανθρώπων, προϊόντων, ιδεών και κεφαλαίων μεταξύ διαφόρων κρατών της γης. Προωθείται από το παγκόσμιο εμπόριο και ενισχύεται

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999)

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 407-414 Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων-Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θέμα: «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Στον Κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας» Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα

είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα είτε εκτρέφετε ένα είτε εκτρέφετε 10.000 Δίπλα στον επαγγελματία κτηνοτρόφο και τον ερασιτέχνη εκτροφέα +Το μεράκι για το αντικείμενό μας, η γνώση, η άριστη ποιότητα των προϊόντων, ο επαγγελματισμός στις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα