ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του/της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΓΚΟΥΡΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (µε εξειδίκευση στα Χρηµατοοικονοµικά) Νοέµβριος 2013

2 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η ανάλυση του κλάδου τροφίµων και της πορείας του την περίοδο 20/6/2008 έως 20/6/2013. Αναλύθηκε η σχέση του κλάδου τροφίµων µε το γενικό δείκτη χρηµατιστηρίου αξιών και έγινε ανάλυση της κάθε εταιρίας από τις οποίες απαρτίζεται ο κλάδος. Έγινε σύγκριση των εταιριών µε βάση τους αριθµοδείκτες που παρουσιάζουν το κάθε έτος και εντοπισµός των καλύτερων του κλάδου. Επίσης, βρέθηκε η σχέση της κάθε εταιρίας µε τον δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών και το γενικό δείκτη. Η σχέση του δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών µε το γενικό δείκτη είναι θετική. Επίσης, η σχέση των εταιριών του κλάδου τροφίµων µε το δείκτη τροφίµων και ποτών είναι θετική, όπως και η σχέση των εταιριών του κλάδου τροφίµων µε το γενικό δείκτη. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι µηνιαίες τιµές κλεισίµατος του γενικού δείκτη και του δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών, καθώς και οι µηνιαίες τιµές κλεισίµατος των εταιριών από τις οποίες απαρτίζεται ο κλάδος τροφίµων την περίοδο έως Επίσης, γίνεται χρήση του ετήσιου ισολογισµού και των ετήσιων αποτελεσµάτων χρήσης της κάθε εταιρίας για κάθε έτος από τις έως τις Τέλος, παρατέθηκαν στοιχεία για τις δραστηριότητες και το προφίλ των εταιριών του κλάδου τροφίµων, καθώς και η ηµεροµηνία εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Νούλα Αθανάσιο για την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση που µου προσέφερε κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΣΥΝΟΨΗ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 5 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εισαγωγή Η πορεία του κλάδου τροφίµων και ποτών Η πορεία του γενικού δείκτη Σχέση του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη 13 2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προφίλ εταιριών Αριθµοδείκτες εταιριών Σύγκριση εταιριών Σχέση της κάθε εταιρίας µε τον δείκτη του κλάδου τροφίµων και ποτών και τον γενικό δείκτη Σχέση των εταιριών µε το γενικό δείκτη Σχέση των εταιριών µε τον κλάδο τροφίµων και ποτών 64 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 73 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 76 4

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ σελ. Πίνακας 1: Απασχόληση Τρόφιµα και Ποτά ( ) 10 Πίνακας 2: Απόδοση κλάδου τροφίµων και ποτών (20/6/ /6/2013) 11 Πίνακας 3: Απόδοση γενικού δείκτη (20/6/ /62013) 12 Πίνακας 4: εδοµένα εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) 19 Πίνακας 5: Αριθµοδείκτες εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) 20 Πίνακας 6: εδοµένα εταιρίας ίας Ιχθυοκαλλιέργειες (31/12/ /12/2012) 20 Πίνακας 7: Αριθµοδείκτες εταιρίας ίας Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) 21 Πίνακας 8: εδοµένα Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) 21 Πίνακας 9: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) 22 Πίνακας 10: εδοµένα εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) 22 Πίνακας 11: Αριθµοδείκτες εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) 23 Πίνακας 12: εδοµένα εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) 23 Πίνακας 13: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) 24 Πίνακας 14: εδοµένα εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) 24 Πίνακας 15: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) 25 Πίνακας 16: εδοµένα εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) 25 Πίνακας 17: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) 26 Πίνακας 18: εδοµένα εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) 26 Πίνακας 19: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) 27 Πίνακας 20: εδοµένα εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) 27 5

6 Πίνακας 21: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) 28 Πίνακας 22: εδοµένα εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) 28 Πίνακας 23: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) 29 Πίνακας 24: εδοµένα εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) 29 Πίνακας 25: Αριθµοδείκτες εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) 30 Πίνακας 26: εδοµένα εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) 30 Πίνακας 27: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) 31 Πίνακας 28: εδοµένα εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) 31 Πίνακας 29: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) 32 Πίνακας 30: εδοµένα εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) 32 Πίνακας 31: Αριθµοδείκτες εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) 33 Πίνακας 32: εδοµένα εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) 33 Πίνακας 33: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) 34 Πίνακας 34: εδοµένα εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) 34 Πίνακας 35: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) 35 Πίνακας 36: εδοµένα εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) 35 Πίνακας 37: Αριθµοδείκτες εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) 36 Πίνακας 38: Τιµή προς Κέρδη προ φόρων (31/12/ /12/2012) 39 Πίνακας 39: Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων (31/12/ /12/2012) 41 Πίνακας 40: Τιµή προς Λογιστική αξία (31/12/ /12/2012) 42 Πίνακας 41: Τιµή προς Πωλήσεις (31/12/ /12/2012) 44 6

7 Πίνακας 42: Μικτό περιθώριο κέρδους (31/12/ /12/2012) 46 Πίνακας 43: Καθαρό περιθώριο κέρδους (31/12/ /12/2012) 47 Πίνακας 44: Αποδοτικότητα ενεργητικού (31/12/ /12/2012) 49 Πίνακας 45: Ίδια προς ξένα κεφάλαια (31/12/ /12/2012) 51 Πίνακας 46: Ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος γενικού δείκτη, δείκτη κλάδου τροφίµων και εταιριών κλάδου τροφίµων 76 7

8 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.1. Εισαγωγή Η βιοµηχανία Τροφίµων διατηρεί θεµελιώδη ρόλο για την ελληνική οικονοµία και διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να παραµείνει βασικός µοχλός ανάπτυξης της χώρας, ακόµη και σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο ύφεσης που διανύουµε. Ο κλάδος τροφίµων αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της ελληνικής µεταποίησης. Αντιστοιχεί στο 25% του κύκλου εργασιών, στο 25% του συνολικού επενδυµένου κεφαλαίου, στο 24% της απασχόλησης και σχεδόν στο 25% της προστιθέµενης αξίας. Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου υπολογίζεται στο 20,6% την τελευταία δεκαετία ( ). Οι εταιρείες τροφίµων και ποτών αποτελούν τους βασικούς εξαγωγείς της χώρας. Βασικές αγορές για τα ελληνικά προϊόντα αποτελούν η Γερµανία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Η σύνδεση µε τον τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και εν γένει µε τον τουρισµό, η συνέργια µε άλλα λόγια του πρώτου και του τρίτου πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας, αποτελεί ένα επιπλέον µέσο για την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, δηµιουργώντας και αυτό σηµαντική προστιθέµενη αξία, αλλά και εξαγωγική και αναπτυξιακή δυναµική στο φάσµα της παραγωγής τροφίµων. Η Ελλάδα προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε σηµαντικό αριθµό πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιχειρηµατικοί κολοσσοί παρασκευάζουν στην Ελλάδα ευρεία γκάµα προϊόντων, τα οποία γίνονται άµεσα αποδεκτά τόσο στην εγχώρια, όσο και σε ξένες αγορές. Επίσης, σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών έχουν αναπτύξει εκτενές και δυναµικό δίκτυο πωλήσεων και διανοµής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύρια προϊόντα εξαγωγής αποτελούν τα λαχανικά, τα φρούτα, το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα θαλασσινά, οι κοµπόστες φρούτων, οι ελιές, οι σταφίδες, το κρασί και τα προϊόντα τοµάτας. Η βιοµηχανία τροφίµων συνιστά έναν από τους µεγαλύτερους τοµείς της 8

9 µεταποιητικής βιοµηχανίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, τον αριθµό των επιχειρήσεων και την απασχόληση και αναδεικνύεται σταθερά ανάµεσα στους πρώτους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία, ο εξοπλισµός, τα βιοµηχανικά µηχανήµατα και τα χηµικά. Σε όρους πωλήσεων και απασχόλησης στη βιοµηχανία τροφίµων σε επίπεδο χωρών, η Γερµανία έχει το προβάδισµα, ακολουθούµενη από τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ανάλογα, ο ρόλος της εγχώριας βιοµηχανίας τροφίµων είναι θεµελιώδης για την ελληνική οικονοµία και την ελληνική µεταποιητική βιοµηχανία. Αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς του δευτερογενούς τοµέα της εγχώριας οικονοµίας, µία από τις κινητήριες δυνάµεις της ελληνικής µεταποίησης και µια δυναµική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή βιοµηχανία, µε σηµαντικές επενδύσεις και επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της είναι µεγάλες. Καλύπτει το 1/5 του συνόλου των επιχειρήσεων της µεταποίησης και απασχολεί το 1/4 του συνόλου των απασχολουµένων στην παραγωγή. Η παρουσία του τοµέα είναι επίσης ζωτικής σηµασίας υπό καθαρά οικονοµικούς όρους, δηλαδή ως προς την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία και τον κύκλο εργασιών, καλύπτοντας το 30% και 25% αντίστοιχα στο σύνολο της µεταποίησης. Όταν ξεκίνησε η ύφεση στην εγχώρια οικονοµία (2009) ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγµα σε όρους απασχόλησης, ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, πωλήσεων, ακαθάριστης αξίας παραγωγής και επενδύσεων, σηµειώνοντας σε αυτά τα µεγέθη πτώση. Η µείωση αυτή προήλθε όχι τόσο από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά από τις πολύ µικρές, κάτω των 10 εργαζόµενων, οι οποίες αποτελούν το 95% της βιοµηχανίας τροφίµων. Σε ότι αφορά την απασχόληση του τοµέα των τροφίµων (Πίνακας 1), οι εργαζόµενοι στον κλάδο έφθαναν τις το 2008, ενώ στον τοµέα των ποτών τις , αποτελώντας το 9,2% του συνόλου στα τρόφιµα και ποτά µαζί. Έτσι, το σύνολο των εργαζοµένων στα τρόφιµα και ποτά µαζί, έφθανε συνολικά τις εργαζόµενους, αριθµός που µειώθηκε το 2012 στις , δηλαδή κατά 9,5% µέσα σε µια τετραετία. Το 2011, τα άτοµα που απασχολούνταν σε τρόφιµα και ποτά µαζί, µειώθηκαν κατά 8,3% µέσα σε ένα χρόνο, εξαιτίας της πτώσης της απασχόλησης 9

10 στον τοµέα των τροφίµων (κατά -9,5%), αφού για το ίδιο έτος, στον τοµέα των ποτών σηµειώθηκε άνοδος. Είναι γεγονός ότι ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στα τρόφιµα από το 2010 και µετά µειώνεται σταθερά ανά έτος. Πίνακας 1: Απασχόληση Τρόφιµα και Ποτά ( ) Τρόφιµα Ποτά Τρόφιµα & Ποτά

11 1.2 H πορεία του κλάδου τροφίµων και ποτών Η ανάλυση της πορείας του κλάδου τροφίµων και ποτών εκτίνεται από τις έως τις Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος του κλάδου τροφίµων και ποτών (20/6/ /6/2013). Ο υπολογισµός της απόδοσης έγινε µε το τύπο της τελικής τιµής κλεισίµατος µείον την αρχική τιµή προς την αρχική τιµή κλεισίµατος της µετοχής. Ο κλάδος τροφίµων και ποτών από το 2008 έως το 2009 παρουσιάζει µείωση κατά 29% (Πίνακας 2), ενώ την αµέσως επόµενη περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 45%. Το 2010 έως το 2011 παρουσιάζει µείωση κατά 3%, ενώ από το 2011 έως το 2012 κινείται προς την ίδια κατεύθυνση µε ποσοστό 24%. Αντιθέτως, το αµέσως επόµενο έτος, από το 2012 έως το 2013, παρουσιάζεται αύξηση των αποδόσεων του κλάδου κατά 39 ποσοστιαίες µονάδες. Η συνολική απόδοση της περιόδου 2008 έως 2013 ανήλθε σε 0,6%. Πίνακας 2: Απόδοση κλάδου τροφίµων και ποτών (20/6/ /6/2013) Απόδοση -0,29 +0,45-0,03-0,24 +0,39 +0,006 11

12 1.3 Η πορεία του γενικού δείκτη Η ανάλυση της πορείας του γενικού δείκτη εκτίνεται από τις έως τις Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος του δείκτη (20/6/ /6/2013). Ο υπολογισµός της απόδοσης έγινε µε το τύπο της τελικής τιµής κλεισίµατος µείον την αρχική τιµή προς την αρχική τιµή κλεισίµατος της µετοχής. Η πορεία του γενικού δείκτη σηµειώνει µείωση κατά την περίοδο (Πίνακας 3), και πιο συγκεκριµένα, η απόδοση του µειώθηκε κατά 38 ποσοστιαίες µονάδες. Οµοίως κινήθηκε και τις επόµενες τρεις περιόδους. Το παρουσίασε µείωση της τάξης του 28%, το του 23%, και το του 50%. Αντιθέτως την περίοδο από το παρουσιάζει αύξηση κατά περίπου 46%. Η συνολική απόδοση του γενικού δείκτη την περίοδο από το 2008 έως το 2013 είναι αρνητική, σε αντίθεση µε το κλάδο τροφίµων και ποτών όπου παρατηρείται µικρή αύξηση της απόδοσης του. Πίνακας 3: Απόδοση γενικού δείκτη (20/6/ /6/2013) Απόδοση -0,38-0,28-0,23-0,5 +0,46-0,24 12

13 1.4 Σχέση του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη Στην παρακάτω παλινδρόµηση βρήκαµε τη σχέση του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη. Χρησιµοποιήσαµε τις µηνιαίες αποδόσεις του κλάδου τροφίµων και ποτών και του γενικού δείκτη και θέσαµε τον κλάδο τροφίµων και ποτών ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το γενικό δείκτη ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Ο αριθµός των παρατηρήσεων που χρησιµοποιήσαµε είναι 62. Τον κλάδο τροφίµων και ποτών τον συµβολίσαµε µε Τ, ενώ το γενικό δείκτη µε GD. Η µορφή της εξίσωσης που αναλύεται είναι η Τ=C+ΒGD, όπου Β ο συντελεστής του γενικού δείκτη. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι των ελαχίστων τετραγώνων. Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C GD R-squared Mean dependent var Βλέπουµε από την παλινδρόµηση ότι ο συντελεστής του γενικού δείκτη είναι περίπου ίσος µε 0,64 και η σταθερά C µε 0,02. Λόγω της πιθανότητας, που αντιστοιχεί στον συντελεστή του γενικού δείκτη, αποδέχοµαι την υπόθεση ότι είναι διάφορος του µηδενός και στατιστικά σηµαντικός (Prob <0,05). Αντιθέτως, λόγω της πιθανότητας που αντιστοιχεί στη σταθερά C, αποδέχοµαι την υπόθεση ότι ο σταθερός όρος C είναι στατιστικά ασήµαντος και ίσος µε το µηδέν (Prob. 0,059>0,05). Η τιµή 0,64 του συντελεστή του γενικού δείκτη δείχνει ότι αν µεταβληθεί ο γενικός δείκτης κατά µια ποσοστιαία µονάδα ο δείκτης του κλάδου τροφίµων θα µεταβληθεί προς την ίδια κατεύθυνση κατά 0,64 ποσοστιαίες µονάδες. Οι αποδόσεις όµως της µεταβλητής Τ δεν επηρεάζονται άµεσα από τις αποδόσεις της GD, λόγω της τιµής του συντελεστή προσδιορισµού (R-squared=0,46) που µας λέει ότι µόνο το 46% των αποδόσεων του κλάδου τροφίµων και ποτών ερµηνεύονται από τις αποδόσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς. 13

14 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.1. Προφίλ εταιριών Παρακάτω παρατίθενται τα προφίλ των εταιριών του κλάδου τροφίµων και τα έτη εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο. Γαλαξίδι Ο όµιλος Γαλαξίδι κατατάσσεται µεταξύ των δέκα µεγαλύτερων σχηµάτων του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας και εισήχθη στο χρηµατιστήριο Αθηνών το Ιδρύθηκε µε µορφή ανώνυµης εταιρίας στις 23 Οκτωβρίου Η εταιρία αυτή ασχολείται µε τη δηµιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθµών και ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων. Επίσης, συνεργάζεται ή συµµετέχει µε άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόµοιο σκοπό. Πιο συγκεκριµένα δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου, παραγωγή πάχυνση ιχθύων, και εµπορία διάθεση ετοίµου προϊόντος (ιχθύων και γόνου) στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Ανήκει στην κατηγορία της πρωτογενούς παραγωγής. ίας Ιχθυοκαλλιέργειες Ιδρύθηκε το 1992 στην Ελλάδα και αποτελεί µια από τις κορυφαίες και πλήρως καθετοποιηµένες οµάδες στη Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη. Ασχολείται µε την εκµετάλλευση ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων και σταθµών και µε τη διάθεση της παραγωγής στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Παράγει και εµπορεύεται οστρακοειδή και πάσης φύσης ιχθύες, νωπά και κατεψυγµένα. Εισήχθη στο χρηµατιστήριο το Ελληνική Βιοµηχανία ζάχαρης Είναι ο µοναδικός παραγωγός ζάχαρης στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται µε την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ζάχαρης, γλυκαντικών ουσιών, υποπροϊόντων και κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και την 14

15 παραγωγή και επεξεργασία πολλαπλασιαστικού υλικού ζαχαρότευτλων και την κατασκευή ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού. Εµπορεύεται (εισαγωγή, εξαγωγή) και τυποποιεί τα ανωτέρω προϊόντα, παραπροϊόντα, πρώτες ύλες, πολλαπλασιαστικό υλικό, γεωργικά προϊόντα, µηχανήµατα κλπ. Ιδρύει µονάδες παραγωγής, επεξεργασίας, µεταποίησης και εµπορίας πάσης φύσεως ζωοτροφών και αναπτύσσει αυτοδύναµο δίκτυο προώθησης προϊόντων. Ασχολείται µε την ανάπτυξη αγροτοβιοµηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη σύσταση θυγατρικών Εταιρειών για την εµπορία ζάχαρης, παραπροϊόντων της, αγροτοβιοµηχανικών και λοιπών προϊόντων. Επίσης, παράγει τις πρώτες ύλες των εργοστασίων της εταιρείας και διεξάγει επιστηµονική έρευνα σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητας της. Το 1993 πραγµατοποιήθηκε η µετοχοποίηση και εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο. Εβροφάρµα Ιδρύθηκε το 1991 και ξεκίνησε την βιοµηχανική της δραστηριότητα το Ασχολείται µε τη παραγωγή κρέατος και γάλακτος, την αγορά, επεξεργασία και εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων, κρέατος και ζώντων ζώων καθώς και όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Επίσης, ασχολείται µε την ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή συµµετοχή σε εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα συναφή µε κάποιο από τα αντικείµενα δραστηριότητας της εταιρίας, δηλαδή παρασκευής, µεταποίησης, εµπορίας και διακίνησης τροφίµων παντός είδους και πρώτων υλών για την παρασκευή τροφίµων παντός είδους. Το 2000 εισήγαγε τις µετοχές της στο χρηµατιστήριο. Ελγέκα Η Ελγέκα αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες ελληνικές εµπορικές επιχειρήσεις η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στον κλάδο των τροφίµων από το Ασχολείται µε την εισαγωγή τροφίµων και άλλων καταναλωτικών αγαθών, την εµπορία προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αντιπροσωπείες και αποθηκεύσεις εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων και την εκµετάλλευση βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Η είσοδό της στο χρηµατιστήριο αξιών Aθηνών έγινε το

16 Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες Η ίδρυση της εταιρείας έγινε το 1986, ενώ το 2000 έγινε η εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο αξιών. Ασχολείται µε την παραγωγή και πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, την ίδρυση σχετικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και την εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας. Επίσης, πραγµατοποιεί βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών. Παράγει ιχθυοτροφές, αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού και συµµετέχει σε υφιστάµενες εταιρείες ή σε ίδρυση νέων που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς. Καρδασιλάρης Η εταιρία ασχολείται µε την αποφλοίωση και επεξεργασία ξηρών καρπών, ειδών σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Επίσης, εισάγει και εξάγει ξηρούς καρπούς και παρεµφερή είδη και διαµεσολαβεί για την πώλησή τους. Αντιπροσωπεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού και συµµετέχει σε άλλες εταιρείες. Έχει εισαχθεί στο χρηµατιστήριο το Καραµολέγκος Η εταιρία ιδρύθηκε το 1989 και εισήχθη στο χρηµατιστήριο αξιών τον Ιανουάριο του Ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία ειδών αρτοποιΐας και ζαχαροπλαστικής. Κρέτα Φαρµ Η εταιρία αποτελεί τη πρώτη οργανωµένη µονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Κρήτη. Ιδρύθηκε το 1970 και το 2000 εισήχθη στο χρηµατιστήριο. Αντικείµενο της αποτελεί η παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία κρέατος και αλλαντικών. Η προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτοµία την έκαναν έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους επιχειρήσεων τροφίµων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κρι-Κρι Το 1954 ιδρύθηκε η εταιρία µε αρχικό αντικείµενο την παραγωγή και διάθεση παγωτών και ειδών ζαχαροπλαστικής. Από το 1987 και µετά η εταιρία ασχολήθηκε µε την παραγωγή διαφόρων τύπων παγωτού, γιαουρτιού και παστεριωµένου 16

17 γάλακτος και τη διάθεσή τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η ηµεροµηνία εισαγωγής της στο χρηµατιστήριο ήταν το Λούλη Μύλοι Αποτελεί µια από τις µακροβιότερες ελληνικές εταιρείες µε ιστορία από το 1782, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ελληνική αλευροβιοµηχανία σε αλέσεις, πωλήσεις και τεχνολογία. Ασχολείται µε τη παραγωγή και εµπορία αλεύρων µαλακού και σκληρού σίτου, ενώ η εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο έγινε το Νηρεύς Αποτελεί τη πρώτη εταιρία παγκοσµίως στην παραγωγή και εµπορία µεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ ιδρύθηκε το Τα κύρια είδη που παράγει είναι τσιπούρα, λαβράκι και µυλοκόπι. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής γόνου, ιχθυοτροφών, και εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο για ιδία χρήση, όσο και για εµπορία, σε ένα ευρύ φάσµα πελατών σε Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Μετά από µια επιτυχηµένη πορεία ανάπτυξης εµπορεύεται τα προϊόντα της σε πάνω από 35 χώρες στον κόσµο και είναι η πρώτη εξαγωγική εταιρία της Ελλάδος στα τρόφιµα και µία από τις δέκα µεγαλύτερες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσµο. Αντικείµενο της αποτελεί και η παροχή επιλεγµένου αναπαραγωγικού υλικού, προϊόντων διατροφής και υγείας παραγωγικών ζώων, εξοπλισµού µονάδων, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων για όλες τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού. Είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο αξιών Aθηνών από το Νίκας Η Nίκας Α.Ε. αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες τροφίµων στη χώρα, ενώ από την ίδρυσή της (1971) µέχρι σήµερα, παραµένει πρωτοπόρος διατηρώντας ηγετική θέση στη βιοµηχανική παραγωγή αλλαντικών. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στην παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων, κρεατοσκευασµάτων και προϊόντων ζύµης. Εισήχθη στο χρηµατιστήριο το Περσεύς Ιδρύθηκε το Αντικείµενό της είναι η παρασκευή και διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικόσιτα ζώα, η εµπορία παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και 17

18 ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής τροφών για οικόσιτα ζώα, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. Συµµετέχει σε νέες ή υπάρχουσες εταιρίες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου µε σκοπό τη δηµιουργία οικονοµικών δεσµών διαρκείας. Εισήχθη στην αγορά του χρηµατιστηρίου το Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι Ιδρύθηκε το Η εταιρεία εισήλθε στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών το Νοέµβριο του Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε 100 χρόνια και ο σκοπός της είναι η αλευροβιοµηχανία, η εµπορία αλεύρων και δηµητριακών καρπών. Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή 25 διαφορετικών ειδών αλεύρων, ανάµεσα σε αυτά είναι άλευρα αρτοποιίας, άλευρα πολυτελείας, άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι, άλευρα για βιοµηχανικές εταιρείες κλπ. Σελόντα Η εταιρία ασχολείται µε αναπαραγωγή, καλλιέργεια και διανοµή της τσιπούρας και γόνου ψαριών υψηλότερης ποιότητας. Επίσης, στόχο της αποτελεί και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας σε όλο τον κόσµο της τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 1990 και εισήχθη στο χρηµατιστήριο το Nutriart H εταιρία ιδρύθηκε το 1978 έχοντας κύριες δραστηριότητες τη παραγωγή, διάθεση και εµπορία ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και τροφίµων. Ασχολήθηκε µε τη παραγωγή κατεψυγµένων σφολιατοειδών και συµµετείχε σε εταιρίες παραγωγής αλεύρων και αρτοσκευασµάτων. Εισήχθη στο χρηµατιστήριο το

19 2.2 Αριθµοδείκτες εταιριών Σε αυτή την ενότητα θα βρούµε τους αριθµοδείκτες κάθε εταιρίας για κάθε έτος από το 2008 έως το Τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν προέρχονται από τους ετήσιους ισολογισµούς και τα ετήσια αποτελέσµατα χρήσης της κάθε εταιρίας (31/12/ /12/2012). Η κεφαλαιοποίηση αποτελεί το γινόµενο της µέσης τιµής κλεισίµατος της µετοχής και του αριθµού των µετοχών του κάθε έτους. Παρατηρούµε ότι σε µερικούς δείκτες δεν υπάρχει τιµή. Αυτό συµβαίνει γιατί είτε τα κέρδη προ φόρων, είτε τα κέρδη µετά φόρων, είτε τα ίδια κεφάλαια, είναι αρνητικά. Γαλαξίδι Πίνακας 4: εδοµένα εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

20 Πίνακας 5: Αριθµοδείκτες εταιρίας Γαλαξίδι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 11 12,5 13 6,3 8,9 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 17, ,3 6,3 17,4 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 3,3 0,2 0,2 0,2 18% 16% 14,8% 14,8% 15,9% 2% 2% 1,3% 2,8% 1,3% 1% 1% 0,6% 1,5% 7,8% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 ίας Ιχθ/γειες Πίνακας 6: εδοµένα εταιρίας ίας Ιχθυοκαλλιέργειες (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά Κέρδη

21 Πίνακας 7: Αριθµοδείκτες εταιρίας ίας Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 11 4,4 116,3 - - P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 14,3 6, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 1,6 0,9 1,4 6,2 - Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,3 0,4 0,4 0,25 33,5% 28,9% 28,2% 22% 7,5% 3,2% 4,1% ,6% 2,1% ,2 0,2 0,2 0,04 - Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Πίνακας 8: εδοµένα Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

22 Πίνακας 9: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 9, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6 17,1% 10,3% 10% 10,5% 41% 4,4% ,2% ,3 0,8 0,6 0,6 0,4 Εβροφάρµα Πίνακας 10: εδοµένα εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

23 Πίνακας 11: Αριθµοδείκτες εταιρίας Εβροφάρµα (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 44-13,8 - - P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων ,3 - - P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 20,6% 2% 25,5% 22,7% 28% 0,3% - 0,3% - - 0,1% - 0,1% - - 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Ελγέκα Πίνακας 12: εδοµένα εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

24 Πίνακας 13: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελγέκα (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 3, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,1 0,1 0,05 0,05 0,03 18,3% 16,2% 12,8% 11,1% 10% 2,7% ,8% ,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Ελληνικές Ιχθ/γειες Πίνακας 14: εδοµένα εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

25 Πίνακας 15: Αριθµοδείκτες εταιρίας Ελληνικές Ιχθ/γειες (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων ,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων - - 1,5 8 4,2 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 1,6 2 0,7 0,5 0,4 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,1 0,07 0,05 0,04 2,3% 16,7% 23,2% 22,1% 4% - - 4,5% 0,6% 9,5% - - 1,8% 0,3% 0,5% 0,08 0,02 0,04 0,05 0,05 Καρδασιλάρης Τα δεδοµένα και οι αριθµοδείκτες είναι µέχρι το 2010 λόγω χρεοκοπίας της εταιρίας. Πίνακας 16: εδοµένα εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

26 Πίνακας 17: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καρδασιλάρης (31/12/ /12/2010) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,9 1,4 0,1 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών 0,1 0,2 0,1 Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 11,9% 12,5% ,2 0,11 0,4 Καραµολέγκος Πίνακας 18: εδοµένα εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

27 Πίνακας 19: Αριθµοδείκτες εταιρίας Καραµολέγκος (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 11 5,4 2,7 2 2,9 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 18 9,7 5,4 2,6 4,3 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 46% 47% 46,5% 45,7% 46% 1,4% 1,8% 2% 2,9% 2,6% 0,7% 0,9% 1% 1,9% 1,5% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Κρέτα Φαρµ Πίνακας 20: εδοµένα εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

28 Πίνακας 21: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρέτα Φαρµ (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 3 3 2,3 1 0,3 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 2 1,6 1,3 0,5 0,1 42,3% 41,4% 45,2% 42,9% 39% 1,3% 0,2% ,7% 0,1% ,6 0,6 0,5 0,3 0,3 Κρι-Κρι Πίνακας 22: εδοµένα εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

29 Πίνακας 23: Αριθµοδείκτες εταιρίας Κρι-Κρι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 5,4 6 6,4 10,3 4,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 8,2 6,7 7 12,4 4,8 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 41,6% 45,7% 38,6% 37,4% 27% 6,5% 8,2% 5,7% 4,2% 8,7% 6,2% 7,5% 6,2% 4,2% 10,7% 1,5 1,7 1,6 1,6 2 Λούλη Μύλοι Πίνακας 24: εδοµένα εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

30 Πίνακας 25: Αριθµοδείκτες εταιρίας Λούλη Μύλοι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων ,2 6,5 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων - 7 5,5 5,6 57 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,3 0,3 0,3 0,25 0,27 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 24,8% 30,3% 33,6% 25,9% 22,2% - 4% 5,4% 4,2% 0,4% - 2,3% 2,7% 2,5% 0,2% 0,9 1,2 1,3 1,1 1 Νηρεύς Πίνακας 26: εδοµένα εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

31 Πίνακας 27: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νηρεύς (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 63,4% 33,4% 25,7% 23% 5,1% 0,6% - - 0,1% - 0,2% - - 0,05% - 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Νίκας Πίνακας 28: εδοµένα εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

32 Πίνακας 29: Αριθµοδείκτες εταιρίας Νίκας (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 3,4 2 1,8 5 3,4 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 28,9% 36,5% 40,2% 37% 38,6% ,2 0,2 0,2 0,05 0,04 Περσεύς Πίνακας 30: εδοµένα εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

33 Πίνακας 31: Αριθµοδείκτες εταιρίας Περσεύς (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων ,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 160 3,2 3, ,5 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 1,6 0,9 0,6 0,3 1,2 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 13,4% 18,1% 66% 14% 11,6% 0,2% 4,5% 4% 3% 0,1% 0,1% 2,9% 2,4% 1,8% 0,1% 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι Πίνακας 32: εδοµένα εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

34 Πίνακας 33: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 2, ,3 13,3 P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 5,7 4,2 5,4 1,8 12,2 P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία ,4 0,8 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 35,6% 32,3% 30,3% 24,2% 13% 8,4% 15,2% 9,4% 10,3% 1,7% 3,7% 4,9% 3,2% 4,3% 1,7% 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 Σελόντα Πίνακας 34: εδοµένα εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

35 Πίνακας 35: Αριθµοδείκτες εταιρίας Σελόντα (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων 18, P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων 41 21, P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 56,7% 17,6% 28,1% 17,5% 5,3% 1,2% 0,1% ,3% 0,4% ,4 0,3 0,3 0,2 0,1 Nutriart Πίνακας 36: εδοµένα εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κεφαλαιοποίηση Σύνολο Ενεργητικού Kέρδη προ φόρων Kέρδη µετά φόρων Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων Μικτά κέρδη

36 Πίνακας 37: Αριθµοδείκτες εταιρίας Nutriart (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη προ φόρων P/E µετά φόρων: Κεφαλαιοποίηση/Κέρδη µετά φόρων P/BV: Κεφαλαιοποίηση/Λογιστική Αξία 0,6 0, Τιµή / Πωλήσεις: Κεφαλαιοποίηση/Κύκλος εργασιών Μικτό περιθώριο κέρδους: Μικτά κέρδη/κύκλος εργασιών Καθαρό περιθώριο κέρδους: Kέρδη µετά φόρων/ Κύκλος εργασιών Αποδοτικότητα ενεργητικού: Kέρδη µετά φόρων/ Σύνολο ενεργητικού Ίδια προς ξένα κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο υποχρεώσεων 0,2 0,3 0,15 0,16 0,15 33,7% 39,5% 35,7% 20,2% 2,8% ,2 0,

37 2.3 Σύγκριση εταιριών Σε αυτή την ενότητα έγινε η σύγκριση των εταιριών του κλάδου τροφίµων σύµφωνα µε τις τιµές που µας έδωσαν οι αριθµοδείκτες στη προηγούµενη ενότητα. Οι αριθµοδείκτες που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται παρακάτω. Τιµή προς Κέρδη προ φόρων Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης της εταιρίας προς τα κέρδη που είχε πριν φορολογηθεί. είχνει πόσες φορές πωλείται η µετοχή τα κέρδη ή ότι για τον επενδυτή που αγοράζει σήµερα τη συγκεκριµένη µετοχή θα χρειασθεί να περάσουν τόσα χρόνια ώστε η εταιρία να επιτύχει αθροιστικά κέρδη που θα ισοδυναµούν µε τη σηµερινή τιµή της µετοχής. Για τον επενδυτή είναι προς όφελός του αυτός ο λόγος να είναι σχετικά χαµηλός προκειµένου να θεωρηθεί ελκυστική µια µετοχή. Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης της εταιρίας προς τα κέρδη της µετά από φόρους. είχνει πόσες φορές πωλείται η µετοχή τα κέρδη και ότι για τον επενδυτή που αγοράζει σήµερα τη συγκεκριµένη µετοχή θα χρειασθεί να περάσουν τόσα χρόνια ώστε η εταιρία να επιτύχει αθροιστικά κέρδη που θα ισοδυναµούν µε τη σηµερινή τιµή της µετοχής. Όσο πιο µικρός είναι τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η µετοχή. Τιµή προς Λογιστική αξία Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης της κάθε εταιρίας προς τη λογιστική της αξία. Όσο πιο χαµηλός είναι ο δείκτης αυτός η τιµή της µετοχής θεωρείται υποτιµηµένη, και εποµένως καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή. 37

38 Τιµή προς Πωλήσεις Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο της κεφαλαιοποίησης προς τον κύκλο εργασιών. Όσο πιο χαµηλός είναι τόσο πιο ευνοϊκά είναι τα εξαγόµενα συµπεράσµατα για την εταιρία και επακόλουθα για τη µετοχή της, από την οποία ο επενδυτής προσδοκά κεφαλαιακά κέρδη. Μεικτό Περιθώριο Κέρδους Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως το πηλίκο των µεικτών κερδών εκµετάλλευσης προς τον κύκλο εργασιών της εταιρίας. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη από άποψη κερδών θεωρείται η θέση της επιχείρησης διότι µπορεί να αντιµετωπίσει, χωρίς δυσκολία, µια ενδεχόµενη αύξηση κόστους. Ένας υψηλός δείκτης µεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιµές. Καθαρό περιθώριο κέρδους Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών χρήσης της εταιρίας προς το κύκλο εργασιών της. Όσο µεγαλύτερος τόσο πιο επικερδής θεωρείται µια επιχείρηση. Προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που µένει µετά την αφαίρεση, από τις καθαρές πωλήσεις, του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Αποδοτικότητα Ενεργητικού Η αποδοτικότητα ενεργητικού υπολογίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών χρήσης προς το σύνολο του ενεργητικού. Μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας της. Όσο πιο µεγάλος είναι αυτός ο δείκτης τόσο πιο θετικό είναι αυτό για τη µετοχή. 38

39 Ίδια προς ξένα Κεφάλαια Όσο πιο µεγάλος είναι ο λόγος ίδια προς ξένα κεφάλαια, τόσο πιο µικρός είναι ο κίνδυνος των αναµενόµενων κερδών από τους µετόχους. Για να αποφευχθεί η µόχλευση θα πρέπει ο δείκτης αυτός να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερος. Τιµή προς Κέρδη προ φόρων Πίνακας 38: Τιµή προς Κέρδη προ φόρων (31/12/ /12/2012) P/E προ φόρων Εταιρίες Γαλαξίδι 11 12,5 13 6,3 8,9 ίας Ιχθ/γειες 11 4,4 116,3 - - Ελ. Βιοµ. Ζάχαρης Εβροφάρµα 44-13,8 - - Ελγέκα Ελληνικές Ιχθ/γειες ,3 Καρδασιλάρης Καραµολέγκος 11 5,4 2,7 2 2,9 Κρέτα Φαρµ Κρι-Κρι 5,4 6 6,4 10,3 4,3 Λούλη Μύλοι ,2 6,5 Νηρεύς Νίκας Περσεύς ,3 Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι 2, ,3 13,3 Σελόντα 18, Nutriart

40 2008 Σύµφωνα µε τη τιµή προς κέρδη προ φόρων πιο ελκυστικές θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και Κρι-Κρι. Ακολουθεί η Ελγέκα και η Νηρεύς Το 2009 πιο ελκυστικές σύµφωνα µε το δείκτη αυτό θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Περσεύς, Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και ίας Ιχθυοκαλλιέργειες. Ακολουθούν οι Καραµολέγκος και Σελόντα Πιο ελκυστικές ήταν οι µετοχές των εταιριών Ελληνικές Ιχθ/γειες, Περσεύς, Καραµολέγκος, Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και Λούλη Μύλοι Προτιµότερες θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι, Καραµολέγκος και Περσεύς. Ακολουθούν οι Λούλη Μύλοι και Γαλαξίδι Προτιµότερες θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Καραµολέγκος, Κρι-Κρι, ελληνικές ιχθ/γειες και Λούλη Μύλοι. Συνεπώς, για τη περίοδο 31/12/2008 έως 31/12/2012, σύµφωνα µε το δείκτη τιµή προς κέρδη προ φόρων µπορούµε να πούµε ότι καλύτερες θεωρούνται οι µετοχές των εταιριών Καραµολέγκος, Κρι-Κρι και Σαραντόπουλος κυλ/µυλοι. Ακολουθούν οι Λούλη Μύλοι και Γαλαξίδι. 40

41 Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων Πίνακας 39: Τιµή προς Κέρδη µετά φόρων (31/12/ /12/2012) P/E µετά φόρων Εταιρίες Γαλαξίδι 17, ,3 6,3 17,4 ίας Ιχθ/γειες 14,3 6, Ελ. Βιοµ. Ζάχαρης 9, Εβροφάρµα ,3 - - Ελγέκα 3, Ελληνικές Ιχθ/γειες - - 1,5 8 4,2 Καρδασιλάρης Καραµολέγκος 18 9,7 5,4 2,6 4,3 Κρέτα Φαρµ Κρι-Κρι 8,2 6,7 7 12,4 4,8 Λούλη Μύλοι - 7 5,5 5,6 57 Νηρεύς Νίκας Περσεύς 160 3,2 3, ,5 Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι 5,7 4,2 5,4 1,8 12,2 Σελόντα 41 21, Nutriart Οι εταιρίες που εµφάνισαν το χαµηλότερο δείκτη, για το 2008, είναι οι Ελγέκα, Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι και Κρι-Κρι. Ακολουθούν οι Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης και ίας Ιχθ/γειες. 41

42 2009 Χαµηλότερο δείκτη για το 2009 έχουν οι εταιρίες Περσεύς και Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι. Ακολουθούν οι Κρι-Κρι, ίας Ιχθ/γειες και Λούλη Μύλοι Οι εταιρίες που εµφάνισαν το χαµηλότερο δείκτη είναι οι εταιρίες Ελληνικές Ιχθ/γειες και Περσεύς. Ακολουθούν οι Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι, Καραµολέγκος και Κρι-Κρι Προτιµότερες, µε βάση αυτό το δείκτη είναι οι εταιρίες Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι, Καραµολέγκος και Περσεύς. Ακολουθούν οι Λούλοι Μύλοι και Γαλαξίδι Προτιµότερες για επένδυση µε βάση αυτό το δείκτη, για το 2012, είναι οι εταιρίες Ελληνικές Ιχθ/γειες, Καραµολέγκος και Κρι-Κρι. Συνεπώς, για τη περίοδο 31/12/2008 έως 31/12/2012, σύµφωνα µε το δείκτη τιµή προς κέρδη µετά φόρων, καλύτερες µπορούν να θεωρηθούν οι εταιρίες Κρι-Κρι και Σαραντόπουλος Κυλ/µυλοι. Ακολουθεί η Καραµολέγκος. Τιµή προς Λογιστική αξία Πίνακας 40: Τιµή προς Λογιστική αξία (P/BV) (31/12/ /12/2012) P/BV Εταιρίες Γαλαξίδι 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 ίας Ιχθ/γειες 1,6 0,9 1,4 6,2 - Ελ. Βιοµ. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 42

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: (210 9211200-10), Fax: (210 9228130 & 210 9233977) E-mail: iobe@iobe.gr - URL: http://www.iobe.gr

Tηλ.: (210 9211200-10), Fax: (210 9228130 & 210 9233977) E-mail: iobe@iobe.gr - URL: http://www.iobe.gr Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τµήµα Έρευνας Βιοµηχανίας Τροφίµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Στελίνα Χατζηχρήστου Άγγελος Τσακανίκας Φεβρουάριος 2009 Copyright 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ _ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 11084

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Υφιστάµενη κατάσταση, παράγοντες που την επηρεάζουν & προοπτικές

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Υφιστάµενη κατάσταση, παράγοντες που την επηρεάζουν & προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Υφιστάµενη κατάσταση, παράγοντες που την επηρεάζουν & προοπτικές Μανουκάκη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: καθ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» (2008 ΕΩΣ 2010) ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γεωργίου Ευάγγελος Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θέμα: «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Στον Κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας» Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑLUMIL ΚΑΙ Ε.Λ.Β.Α.Λ Υπό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (2003-2012) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (2003-2012) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ετήσια Έκθεση 2011 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τμήμα Παρακολούθησης Τομέα Τροφίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Φωτεινή Θωμαΐδου Παρασκευή Βλάχου Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι.

MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι. MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 Θεση Ανεμοκάμπι, ΤΚ 330 52 Γαλαξιδι Φωκίδας Τηλ: 2265041840, Fax: 2265041197 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Συγκριτική και διαχρονική ανάλυση επιχειρήσεων Μακεδονίας και Θράκης στον

Διαβάστε περισσότερα