ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENICC SAILING FEDERATION Αρρ πρωτ.: Hμερομηνία 24 /2/ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟ ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International & IRC ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Χορηγιών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC O CLUB & IRC 2015 Πιστοποιητικά ORC Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών ORC International έχουν όλα ταα σκάφη πουυ είναι πλήρως καταστις υπό μετρημένα κατά IMS. Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Clubb έχουν όλα τα σκάφη. Οι απαραίτητες μετρήσεις για κάθε είδος πιστοποιητικού ORC διευκρινιστικά αναφέρονται έκδοση Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης Πιστοποιητικά IRC Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού IRC έχουνν όλα τα σκάφη. Τα απαραίτητα στοιχεία για έκδοση πιστοποιητικού IRC λαμβάνονται από μετρήσεις πιστοποιημέ νου καταμετρητή ή/και, υπό προϋποθέσε ις, από στοιχεία υπάρχοντος πιστοποιητικού ORC του σκάφους, όπως αναφέρεται στις υπό έκδοση Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης Κάθε σκάφος μπορεί να έχει πιστοποιητικόό IRC και πιστοποιητικό ORC εντός του ίδιου αθλητικού έτους. Ένα μόνον πιστοποιητικό ORC (International ή Club) μπορεί να είναι σε ισχύ σε κάθε χρονική στιγμή, το τελευταίο εκδοθέν. Οποιοδήποτε αίτημαα πιστοποιητικών για τοο έτος 2015 (ανανέωση,, έκδοση νέου κλπ) διαβιβάζεται στην ΕΑΘ με συμπλήρωση και αποστολή τηςς κατάλληλης ηλεκτρονικής αίτησης, που βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, συνοδευόμε νη από: α) Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού 080/ IBAN GR Το αποδεικτικό θα πρέπει απαραιτήτω ως να αποστέλλεται στη γραμματείαα της ΕΑΘ για χρήση λογιστηρίου. Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας ΤΘ.: 78550, Τζιτζιφιές Tηλ.: (3) fax: Marina Kallitheas, K Athenss P.O.Box: 78550, Greece Tel.: (3)) fax:

2 β) Αντίγραφο εγγράφου Εθνικότητας του σκάφους, είτε άδεια εκτέλεσης πλόων για σκάφη ολικού μήκους κάτω από 12m (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της ιδιοκτησίας ή για νέο σκάφος) γ) Δεδομένα μετρήσεων από τον τ καταμετρητή σε ηλεκτρονική μορφή, εάν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του σκάφους ή αν πρόκειται γιαα νέα καταμέτρηση. δ) Βεβαίωση του οικείου Ομίλου του τρέχοντος έτους ότι το σκάφος ανήκει στην δύναμή του. τ Ε ναλλακτικά, ο Όμιλος μπορεί να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση των σκαφών που ανήκουν στη δύναμή του. H κατάσταση πρέπει να αναγράφει όνομα σκάφους, ιδιοκτήτη και κ νούμεροο πανιών (GRE ). Κάθε Πέμπτη εκδίδονται τα πιστοποιητικά για τις αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας, εφόσον έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη αποστολή των εγγράφων αυτών.. Αιτήσεις για τις ο ποίες δεν έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα θεωρούνται ελλιπείς, το δε πιστοποιητικό θα εκδίδεται στα ανωτέρωω χρονικά πλαίσια από την τ στιγμή που η αίτησηη θεωρηόμιλο μέ θεί πλήρης. Το εκδοθέν πιστοποιητικό ORC αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή στον σ αιτούντα και στον σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουυ και αναρτάται σε μορφή Portable Document (PDF) στον κατάλογο των ισχυόντων πιστοποιητικών, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΘ. Τα πιστοποιητικά IRC απο ORC/IRCC επαληθεύεται αντιπαραβάλλονταςς την ημερομηνία έκδοσης και τον Γενικό Βαθμό Ικανό στέλλονται απ ευθείας στον αιτούντα μέσωω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ψηφιακό πιστοποιητικό θεωρείται έγκυρο. Η εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού τητας/time Correction Factor (GPH/TCC) μεε τα δημοσιευμένα στονν κατάλογο των ισχυόντων πιστο οφείλει ποιητικών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η επαλήθευση δεν είναι δυνατή, ο ενδιαφερόμενοςς να επικοινωνήσει με την ΕΑΘ. Όλες οι μορφές του ισχύοντος πιστοποιητικού (έντυπες ή ψηφιακές) που επαληθεύονται επιτυχώς θεωρούνται ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου. Για την διευκόλυνση των ελέγχων κατά την διάρκεια των αγώνων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν στο σκάφος τους διαθέσιμο αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ι οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο του ισχύοντος πιστο και ποιητικού στην εκάστοτε γραμματεία αγώνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται ο στους κανονισμούς στην προκήρυξη των αγώνων. Θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης αυτονοήτως αποδέχεται και επιβεβαιώνει την ορθότητα των μετρήσεων και των στοιχείων σοζυγισμού του τ ισχύοντος πιστοποιητικού του σκάφους του,, από την στιγμή που δηλώνει συμμετοχή σε αγώνα χρησιμοποιώντας ή/και καταθέτονταςς το πιστοποιητικό αυτό. Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORCC International για το έτος 2015 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORCi τουυ 2015: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 132 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 134 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 136 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. :

3 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 140 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 142 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 144 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 146 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 148 Για σκάφη με LOA > 15,00μ. : 150 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης τουυ πιστοποιητικού ORCi μετά μ την έκδοση του πρώτου ή έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORCi μετά από προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού ORC Club για το 2015: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 87 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 89 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 91 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 93 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 95 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 97 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 99 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 101 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 103 Για σκάφη με LOA > 15,00μ. : 105 3) Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικ κού μετά την έκδοση του τ πρώ του: 30. 4) Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75. 5) Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50. 6) Αλλαγή βάρους πληρώματος: 50 Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORCC Club για το 2015 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORC Clubb του 2015: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 112 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 114 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 116 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 118 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 120 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 122 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 124 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 126 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 128 Για σκάφη με LOA > 15,00μ. : 130 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης τουυ πιστοποιητικού ORC Club μετά τηνν έκδοση του πρώ του, ή έκδοση 1 ου πιστοποιητικού ORC Club μετά από προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού ORCi μέσα στο 2015: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 72 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 74 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 76 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. :

4 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 80 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 82 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 84 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 86 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 88 Για σκάφη με LOA > 15,00μ. : 90 3) Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικ κού μετά την έκδοση του τ πρώ του: 30 4) Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75. 5) Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50. 6) Αλλαγή βάρους πληρώματος: 50 Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IRC για το 2015 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού του 2015: Εφόσον έχει εκδοθεί προηγούμενο πιστοποιητικό απόό το 2006 και μετά 13 x LOA. Η ανανέωση μπορεί να περιλαμβάνει και αλλαγές, χωρίς επιπλέον χρέωση. Νέο πιστοποιητικό 15 x LOA 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης τουυ πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 10 x LOA. 3) Δοκιμαστικό πιστοποιητικό επί ισχύοντος πιστοποιητικού: 13 x LOA. O υπολογισμός της τιμής του παραβόλου γίνεται αυτόματα στην ηλεκτρονικήη ή αίτηση στην ιστο σελίδα υποβολής της αντίστοιχη αίτησης, συμπληρώνοντας το μήκος του σκάφους σε μέτρα. ΘΕΜΑ 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2015 Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έγκριση των Χορηγιών Διαφημίσεων, επί των σκαφών Ανοικτής Θάλασσας τα οποία συμμετέχουν ν στους Αγώνες του προγράμματος της ΕΑΘ για το έτος 2015 είναι: Α. Η τήρηση του Κανονισμού της ISAF Κανόνας 20 (ISAF advertising code). Β. Συμμόρφωση με το Άρθρο 33 παρ.4 του Ν Διαδικασία: 1. Υποβάλλεται στην ΕΑΘ/ /ΕΙΟ (μέσω του Ομίλου του ενδιαφερομένου) αίτηση, η οποία συνο δεύεται από το πρωτότυπο της Σύμβασης και το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος υπέρ της ΕΑΘ τέλους σύμφωνα με τα παρακάτω. Επίσης πρέπει π να επισυνάπτεται μία σύ ντομη περιγραφή του προϊόντος ή κάποιο πληροφοριακό έντυπο. Όποιος ιδιοκτήτης επιθυχορηγού, χ ώστε να τοποθετείται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα χορηγιώνν του τόπου της ΕΑΘ. μεί, μπορεί να δηλώνειι στην αίτηση την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας του 2. Σε περίπτωση που η χορηγία είναι σε είδος, αυτό θα πρέπει να αποτιμηθεί σε χρηματικό ποσό και έτσι να αναφέρεται στο συμφωνητικό. 3. Το συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρει ότι η διαφήμιση επί του σκάφους θα συμμορ φώνεται με τον Κανονισμό 20 της ISAF, Κώδικας Διαφήμισης

5 4. Μετά την χορήγηση της έγκρισης και μέχρι την 30 η του επόμενου μηνός από την λήξη του τρι ΕΑΘ το μήνου εντός του οποίου έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα πρέπει να προσκομισθεί στην πρωτότυπο της αναγγελίας της διαφήμισης στην ΔΟΥ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ (ώστε να φωτοαναγγελία στην ΔΟΥ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ, αυτομάτως ανακαλείται η έγκριση. έ τυπηθεί και να αρχειοθετηθεί), ή αντίγραφο θεωρημένο από το ΚΕΠ. 5. Εάν δεν προσκομισθεί η αναγγελία μέσα στο ανωτέρω διάστημα ή δεν έχει γίνει Ειδικά για σκάφη τα οποία ουδέποτε κατέθεσαν την αναγγελία στη Δ.Ο.Υ. κατά τα τ προηγούμενο έτος,, δεν θα δίδεται άδειαα χορηγίας πριν κατατεθεί η αναγγελία στη ΔΟΥ ή το Ναυλοσύμφωνο στη ΕΑΘ/ /ΕΙΟ. 6. Στην περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση της συμφωνίας γίνεται μεε Ναυλοσύμφωνο, το Ναυλοσύμφωνο θα είναι θεωρημένο από Λιμεναρχείο και θα συνοδεύει την αίτηση. 7. Στον ιστότοπο της ΕΑΘ θα είναι αναρτημένος ο πίνακας των σκαφών σ με την έγκριση της τ χορη των γίας και την διάρκειά της. Οι διοργανωτές των αγώνων πρέπει να ελέγχουν τον πίνακα χορηγιών προκειμένου να δεχθούν τη συμμετοχή σκάφους με διαφήμιση.. 8. Για τα τέλη χορηγίας υπέρ της ΕΑΘ ισχύουν: α) Το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 180, β) Για ποσό χορηγίας μέχρι ποσοστό 8%, γ) Για ποσό χορηγίας από μέχρι ποσοστό 4%, δ) Για ποσό χορηγίας από και πάνω ποσοστό 2%. 2 Παράδειγμα : Για ποσό χορηγίας τα τέλη ανέρχονται στο ποσό των Αρ. Λογαριασμού 080/ IBANN GR Ο υπολογισμός του τέλους χορηγίας γίνεται και αυτόματα μέσα από τονν ιστότοπο της ΕΑΘ. 9. Στην περίπτωση που ένα σκάφος έχει περισσότερες από μιαα χορηγίες τα τέλη αντιστοιχούν στο άθροισμα του ποσού όλων των χορηγιών. 10. Των διατάξεων εξαιρούντα τα σκάφη των κλάσεων J/24 και PLATU25 εφόσον συμμετέχουν σε αγώνες των κλάσεων τους. 11. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων χορηγιών του έτους 2014 μέχρι την 30 η Μαρτί ου

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 3 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ International Measurement System (IMS) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ OFFSHORE RACING

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC IMS ORCi ORC Club IRC Γιάννης Καλατζής Αρχικαταμετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα