ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων. Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων. Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου Αριθ. Πρωτ. :16998 Χειρίστρια: Μαίρη Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Tηλ: , ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα, Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α), που επιβάλλουν να ενεργήσουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, Σας υποβάλλουµε την παρούσα και παρακαλούµε να ενεργήσετε τα δέοντα. Κατά το χρονικό διάστηµα από 13 Μαρτίου 2013 έως και 18 Απριλίου 2013 ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε δέκα εννέα (19) αναφορές κατά της εταιρείας µε την επωνυµία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Ιδιωτικό Γυµναστήριο που έφερε το δ.τ. CHAMP ) που λειτουργούσε επί της οδού Φαραντάτων αριθ. 4, στους Αµπελόκηπους. Στις καταγγελίες αυτές αναφέρεται ότι η ως άνω επιχείρηση έκλεισε (σταµάτησε να παρέχει υπηρεσίες), ενώ είχε εισπράξει προκαταβολικά χρήµατα από πλήθος καταναλωτών για παροχή υπηρεσιών 6 ή και 12 µηνών (ετήσιες ή εξαµηνιαίες συνδροµές), τα οποία δεν έχει επιστρέψει στους καταγγέλλοντες. Συγκεκριµένα: 1) Στις 13 Mαρτίου 2013 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***) (αριθ.πρωτ.εισερχ: 6678/ ), η οποία ισχυρίσθηκε ότι, ενώ είχε πληρώσει 170 ευρώ για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής (η συνδροµή της έληγε 16/11/2013), το καταγγελλόµενο γυµναστήριο (Champ Wellness Club Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Φαραντάτων 4, Αµπελόκηποι) έκλεισε στις 8/3/2013 ότε και σταµάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες του. Με το υπ αριθ.πρωτ. 8438/ έγγραφό µας ζητήσαµε από την καταγγέλλουσα να µας αποστείλει συµπληρωµατικά στοιχεία 1

2 αναφοράς σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ β του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 και συγκεκριµένα, αντίγραφο από την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του γυµναστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την καταβολή από µέρους της του ως άνω ποσού (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας, απόδειξη είσπραξης, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απέστειλε τα ως άνω έγγραφα και η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο κατά τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3297/2004). 2) Την ίδια ηµέρα ( ) υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***), η οποία κατήγγειλε ότι είχε πληρώσει στην καταγγελλόµενη εταιρία 170 ευρώ για παροχή υπηρεσιών έως τέλος Ιουνίου 2013 και η τελευταία σταµάτησε να παρέχει υπηρεσίες από τις 8/3/2013. Η αναφορά έλαβε αριθ.πρωτ.εισερχοµένου 6668/ και µε το υπ αριθ.πρωτ. 8436/ έγγραφό µας, ζητήσαµε από την καταναλώτρια συµπληρωµατικά στοιχεία για την αναφορά της, ήτοι οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την πληρωµή του ως άνω ποσού στην επιχείρηση του γυµναστηρίου (Α.Π.Υ ή Απόδειξη Είσπραξης ή αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απάντησε και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 3) Στις 15 Μαρτίου 2013 υποβλήθηκε στην Αρχή έγγραφη καταγγελία της κ. (***) (αριθ.πρωτ.εισερχ: 7005/ ) κατά του αυτού ως άνω γυµναστηρίου, µε την οποία ζητούσε την επιστροφή του ποσού των 99 ευρώ, που είχε πληρώσει για παροχή υπηρεσιών 6 µηνών, επειδή η επιχείρηση έκλεισε. Η αγορά είχε γίνει ηλεκτρονικά και η πληρωµή είχε λάβει χώρα µε πιστωτική κάρτα της O Συνήγορος του Καταναλωτή διαβίβασε την αναφορά στο καταγγελλόµενο γυµναστήριο και στην τραπεζική εταιρεία (***) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. µε τα υπ αριθ.πρωτ. 7728/ και 11985/ έγγραφά του. Ο υπεύθυνος του γυµναστηρίου δεν απάντησε, ενώ το πιστωτικό ίδρυµα µε το από 22 Μαΐου 2013 έγγραφό του (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 13227/ ) µας ενηµέρωσε ότι έχει προβεί σε πίστωση του λογαριασµού της κάρτας της καταναλώτριας µε το ποσό των 99 ευρώ και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 4) Εν συνεχεία, λάβαµε από την κ. (***) την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8313/ καταγγελία της, µε την οποία ανέφερε ότι πλήρωσε µέσω εκπτωτικού διαδικτυακού ιστότοπου (www.***.gr) ποσό 99 ευρώ ως συνδροµή 6 µηνών στο Γυµναστήριο CHAMP WELLNESS CLUB, παρέλαβε τη σχετική απόδειξη στις , ωστόσο το γυµναστήριο έκλεισε απροειδοποίητα, χωρίς να επιστρέψει στους πελάτες του το αντίστοιχο κόστος της συνδροµής για το χρονικό διάστηµα που δεν θα παρέσχε τις υπηρεσίες του. O Συνήγορος του Καταναλωτή διαβίβασε την αναφορά στο καταγγελλόµενο γυµναστήριο και στην τραπεζική εταιρεία (***) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9057/ και 11988/ έγγραφά του. Ο υπεύθυνος του γυµναστηρίου δεν απάντησε, ενώ το πιστωτικό ίδρυµα µε το από 24 Μαΐου 2013 έγγραφό του (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 13629/ ) µας ενηµέρωσε ότι η πιστωτική κάρτα της κ. (***) ουδέποτε χρεώθηκε µε το ποσό της αναφερόµενης συναλλαγής των 99 ευρώ. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυµα µας διαβίβασε το από ηλεκτρονικό µήνυµα της εν λόγω καταγγέλλουσας προς την Υπηρεσία Πελατών της Τραπέζης, µε το οποίο αναφέρει ότι το συγκεκριµένο ποσό δεν είχε τελικά συµπεριληφθεί στα πληρωθέντα ενηµερωτικά σηµειώµατα e statements που αφορούσαν στις κινήσεις της κάρτας της από έως , παρά το ότι είχε λάβει κανονικά απόδειξη είσπραξης του παραπάνω ποσού από την 2

3 γραµµατέα του Γυµναστηρίου και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας µας. 5) Η κ. (***) υπέβαλε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8311/ έγγραφη καταγγελία της κατά του γυµναστηρίου CHAMP WELLNESS CLUB αναφέροντας ότι δεν της παρέχονται υπηρεσίες τους τελευταίους δύο µήνες και ζητάει την επιστροφή του ποσού των 129 ευρώ της ετήσιας συνδροµής που κατέβαλε στην καταγγελλόµενη επιχείρηση στις 31/12/2012 (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / και 12824/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 60 και 69 ευρώ, αντιστοίχως). Η Αρχή µας διαβίβασε µε το υπ αριθ.πρωτ. 9053/ έγγραφό της την παραπάνω αναφορά στην εταιρεία µε την επωνυµία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ζήτησε της απόψεις της εντός δέκα ηµερών. Παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσµίας, αποστείλαµε νέα υποµνηστική επιστολή στην καταγγελλόµενη επιχείρηση µε το υπ αριθ.πρωτ / έγγραφό µας. Ο προµηθευτής δεν απάντησε και η αλληλογραφία επεστράφη στα γραφεία της Υπηρεσίας µας µε την ένδειξη αζήτητο. 6) Η κ. (***) υπέβαλε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8314/ αναφορά στην Υπηρεσία µας κατά του εν λόγω γυµναστηρίου, µε την οποία ζητάει την επιστροφή του ποσού των 199 ευρώ που κατέβαλε στην επιχείρηση στις 15/12/2012 για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής 12 µηνών (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 199 ευρώ). Αναφέρει ότι το καταγγελλόµενο γυµναστήριο έχει κλείσει από το Φεβρουάριο του Η Υπηρεσία µας διαβίβασε την αναφορά δύο φορές στην εταιρεία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. µε τις υπ αριθ.πρωτ. 9054/ και υπ αριθ.πρωτ / επιστολές της, οι οποίες επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 7) Με την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8619/ καταγγελία του ο κ. (***) αναφέρει ότι στις 6 Απριλίου 2012 ανανέωσε τη συνδροµή του µε το αυτό ως άνω γυµναστήριο καταβάλλοντας 149 ευρώ για παροχή υπηρεσιών έως και 31/7/2013 (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 149 ευρώ), αλλά στις 25/1/2013 το γυµναστήριο έκλεισε για 3 ηµέρες λόγω αλλαγής διεύθυνσης. Αναφέρει, στη συνέχεια ότι, στις 28/1/2013 το γυµναστήριο επαναλειτούργησε µέχρι και 1/2/2013 οπότε ξαναέκλεισε για φορολογικούς λόγους (όπως είπαν στους πελάτες), ενώ στις 11/2/2013 άνοιξε πάλι και παρέµεινε ανοιχτό µέχρι και τις 19/2/2013 οπότε και σφραγίσθηκε από το Α.Τ. Αµπελοκήπων. Εκτοτε παραµένει κλειστό. Επίσης, αναφέρει:...σύµφωνα µε τους κυρίους (***) Γ(***) και Κεφαλά Γεώργιο το κλείσιµο του γυµναστηρίου οφείλεται σε διαµάχη που υπήρξε µε έναν εκ των ιδιοκτητών του κτιρίου όπου στεγαζόταν η επιχείρηση... υπήρξε κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων... παραθέτω το link στο οποίο αναφέρονται τα παραπάνω για περισσότερες λεπτοµέρειες: https://www.facebook.com/groups/champgym/. Τα διαβιβαστικά έγγραφα που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 8) Ο κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8653/ καταγγελία του αναφέρει ότι, ενώ ανανέωσε την ετήσια συνδροµή του στην ως άνω καταγγελλόµενη 3

4 εταιρεία στις 23/12/2012, µετά από ένα µήνα περίπου, διαπίστωσε ότι το γυµναστήριο ήταν κλειστό και µε ανακοίνωση αναφερόταν κάποια εκκρεµότητα που είχε η επιχείρηση µε την Εφορία, λόγω αλλαγής διεύθυνσης. Ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 129 ευρώ που κατέβαλε (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 129 ευρώ). Τα διαβιβαστικά έγγραφα που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 9) Η κ. (***), µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8749/ αναφορά της, ζητάει να της επιστραφεί το ποσό που αναλογεί στους πέντε µήνες συνδροµής που δεν έχει χρησιµοποιήσει, ήτοι το ποσό των 75 ευρώ (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 99 ευρώ). Τα διαβιβαστικά έγγραφα για επίλυση της διαφοράς, που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση, επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 10) Στις 4 Απριλίου 2013 λάβαµε νέα καταγγελία (αρ.πρωτ.εισερχ: 8841/ ) κατά της εταιρείας Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. από την κ. (***), η οποία αναφέρει: Στις 10 Ιανουαρίου 2013 ανανέωσα τη συνδροµή µου στο γυµναστήριο, συγκεκριµένα αγόρασα από site ελληνικό µε εκπτωτικά κουπόνια, κουπόνι των 99 ευρώ που µου παρέχει 6µηνη συνδροµή. Λίγες µέρες αφότου έκανα την ανανέωση της συνδροµής το γυµναστήριο έκλεισε για 3 ηµέρες λόγω αλλαγής διεύθυνσης (δηλαδή ιδιοκτήτη). Ετσι έγραφε η σχετική ανακοίνωση που είχαν τοιχοκολλήσει στην εξώπορτα του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το γυµναστήριο. Επειτα άρχισε να λειτουργεί ξανά... ένας από τους γυµναστές µου είπε ότι έπρεπε να κλείσουν λόγω φοροτεχνικού ελέγχου... έκλεισε και πάλι, αλλά αυτή τη φορά ήρθε η αστυνοµία και τους έκλεισε και έκτοτε παραµένει κλειστό. Η καταγγέλλουσα ζητάει την επιστροφή του ποσού των 99 ευρώ (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 99 ευρώ). Η ως άνω αναφορά διαβιβάσθηκε στην καταγγελλόµενη επιχείρηση µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9162/ και 11993/ έγγραφα του Συνηγόρου του Καταναλωτή, τα οποία έµειναν αναπάντητα. 11) Η καταναλώτρια κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8925/ αναφορά της ζητάει, για τους ίδιους ως άνω λόγους, την επιστροφή του ποσού που προκατέβαλε στις 20/12/2012 και 14/1/2013 για παροχή υπηρεσιών έως και 12/03/2014 (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / , 12716/ και 12930/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 209, 100 και 39 ευρώ, αντιστοίχως). Τα διαβιβαστικά έγγραφα που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 12) Στις 8 Απριλίου 2013 ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε (αρ.πρωτ.εισερχ: 8959/ ) από την κ. (***) καταγγελία κατά της εταιρείας Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / και 12669/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 70 και 49 ευρώ, αντιστοίχως), στην οποία αναφέρει: Εκανα ανανέωση εγγραφής 12/11/2012 καταβάλλοντας 199 ευρώ. Από τα τέλη του 4

5 Νοεµβρίου το γυµναστήριο υπολειτουργούσε... τέλος Ιανουαρίου έγινε το πρώτο κλείσιµο του γυµναστηρίου, άνοιξε στο ενδιάµεσο για µία εβδοµάδα περίπου, Φεβρουαρίου και έκτοτε έως και σήµερα παραµένει κλειστό χωρίς ενηµέρωση για το τι µέλλει γενέσθαι ενώ ο Γ. Κεφαλάς δεν έχει δείξει µέχρι στιγµής διάθεση να µας επιστρέψει τις συνδροµές µας πίσω εφόσον δεν παρέχονται οι υπηρεσίες για τις οποίες τις καταβάλαµε. Η δική µου εγγραφή ισχύει έως και 12/1/2014. Θα ήθελα να απαιτήσω το ποσό της συνδροµής να µου επιστραφεί καθώς το γυµναστήριο παραµένει κλειστό. Να σηµειώσω ότι ο Γ. Κεφαλάς συνεχίζει τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στο γυµναστήριο G(***) T(***) που βρίσκεται στα νότια προάστια επί της οδού Βουλιαγµένης. Επίσης διαθέτω απόδειξη.... Η αναφορά διαβιβάσθηκε από την Υπηρεσία µας στην καταγγελλόµενη εταιρεία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9163/ και 11994/ έγγραφα, όµως η αλληλογραφία επεστράφη στα γραφεία του Συνήγορου του Καταναλωτή από το Ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 13) Στις 11 Απριλίου 2013 ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε (αρ.πρωτ.εισερχ: 9436/ ) από την κ. (***) καταγγελία κατά της ως άνω επιχείρησης µε την οποία αναφέρει ότι αγόρασε στις 8 Ιανουαρίου 2013 πρόγραµµα γυµναστικής διάρκειας 6 µηνών (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 99 ευρώ) και ζητάει, για τους ίδιους ως άνω λόγους, την επιστροφή των χρηµάτων της. Επισυνάφθηκε δε στην αναφορά της αντίγραφο (αρ.πρωτ.εισερχ: 16656/ ) από ηλεκτρονική αλληλογραφία που φαίνεται να είχε µέσω FACEBOOK ο Γιώργος Κεφαλάς µε τα µέλη του εν λόγω Γυµναστηρίου σχετικά µε δικαστική διαµάχη που εκκρεµεί για το χώρο του γυµναστηρίου (µισθωτική διαφορά) µε τους ιδιοκτήτες του µισθίου. Η αναφορά διαβιβάσθηκε, µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9944/ και 12622/ έγγραφα της Αρχής, σε αυτούς που απευθύνεται. Στα ως άνω διαβιβαστικά έγγραφα της Υπηρεσίας ουδεµία απάντηση λάβαµε. 14) Ο κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9618/ αναφορά του κατά της εταιρείας Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ζητάει για τους ίδιους λόγους να του επιστρέψει η καταγγελλόµενη επιχείρηση 133 ευρώ (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / και 12415/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 50 και 149 ευρώ, αντιστοίχως). Η αναφορά του διαβιβάσθηκε από την Αρχή στον προµηθευτή (υπ αριθ.πρωτ / και 12614/ έγγραφα) από τον οποίο δεν έλαβε απάντηση. 15) Η κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ. 9799/ αναφορά της ζητάει να της επιστρέψει η αυτή ως άνω καταγγελλόµενη εταιρεία το κόστος των υπηρεσιών που είχε προπληρώσει (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / , 11470/ και 11611/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 150 ευρώ συνολικά) και που αφορούν στο χρονικό διάστηµα που παρέµεινε κλειστό το εν λόγω γυµναστήριο. Η αναφορά της διαβιβάσθηκε στην επιχείρηση του Γ. Κεφαλά µε τα υπ αριθ.πρωτ / και 12613/ έγγραφα της Αρχής, τα οποία έµειναν αναπάντητα. 16) Στις 17 Απριλίου 2013 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***) (αριθ.πρωτ.εισερχ: 9858/ ), η οποία ισχυρίσθηκε ότι, ενώ είχε πληρώσει 99 ευρώ στις 14 Ιανουαρίου 2013 για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής διάρκειας 6 µηνών, το καταγγελλόµενο γυµναστήριο (Champ Wellness Club Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ 5

6 MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Φαραντάτων 4, Αµπελόκηποι) έκλεισε το Φεβρουάριο του ίδιου έτους και σταµάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες του. Με την καταγγελία της η ως άνω καταναλώτρια αναφέρει: Στις 14/1/2013 πραγµατοποίησα εγγραφή στο γυµναστήριο CHAMP WELLNESS CLUB, η οποία ήταν για έξι (6) µήνες. Το ποσό που κατέθεσα... ήταν 99 ευρώ. Στις 4/2/2013 το γυµναστήριο ήταν κλειστό µε ένα σηµείωµα που έλεγε ότι θα παρέµενε κλειστό για κάποιες υποχρεώσεις που είχε µε την εφορία. Από εκεί και µετά δεν υπήρχε καµία ενηµέρωση, ούτε, φυσικά, άνοιξε ξανά. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζήτησε από την καταγγέλλουσα να µας αποστείλει συµπληρωµατικά στοιχεία αναφοράς σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. β του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 και συγκεκριµένα, αντίγραφο από την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του γυµναστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την καταβολή από µέρους της του ως άνω ποσού (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας µε τη χρέωση της επιχείρησης, απόδειξη είσπραξης, απόδειξη κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απέστειλε τα ως άνω έγγραφα και η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο κατά τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3297/2004), αφού ενηµερώθηκε η καταγγέλλουσα για τα δικαιώµατά της. 17) Η κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9859/ αναφορά της κατά του γυµναστηρίου CHAMP Wellness Club ζητάει για τους ίδιους λόγους να της επιστρέψει η καταγγελλόµενη επιχείρηση το ποσό που ισχυρίζεται ότι της κατέβαλε στα µέσα Νοεµβρίου. Η αναφορά του διαβιβάσθηκε από την Αρχή στον προµηθευτή (υπ αριθ.πρωτ / και 12611/ έγγραφα) από τον οποίο δεν λάβαµε απάντηση. Η Υπηρεσία µας ζήτησε από την κ. (***) να αποστείλει συµπληρωµατικά στοιχεία αναφοράς σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. β του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 και συγκεκριµένα, αντίγραφο από την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του γυµναστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την καταβολή από µέρους της του ως άνω ποσού (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας µε τη χρέωση της επιχείρησης, απόδειξη είσπραξης, απόδειξη κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απέστειλε τα ως άνω έγγραφα και η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο κατά τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3297/2004), αφού ενηµερώθηκε η καταγγέλλουσα για τα δικαιώµατά της. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξακολούθησε να δέχεται καταγγελίες για το συγκεκριµένο Γυµναστήριο CHAMP Wellness Club, εταιρεία µε την επωνυµία Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., που λειτουργούσε επί της οδού Φαραντάτων 4, στους Αµπελόκηπους: 18) Στις 18 Aπριλίου 2013 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***) κατά της ανωτέρω επιχείρησης, για τους ίδιους λόγους (παύση παροχής υπηρεσιών), µε την οποία ζητάει να της επιστραφεί το ποσό που προκατέβαλε (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 60 ευρώ) στις 21/12/2012 (δωδεκάµηνη συνδροµή). Η αναφορά της διαβιβάσθηκε στον προµηθευτή µε τα υπ αριθ.πρωτ / και 13383/ έγγραφα της Αρχής, τα οποία επεστράφησαν από ταχυδροµείο στα γραφεία της Υπηρεσίας µας µε την ένδειξη αζήτητο. 19) Τέλος, ουδεµία ανταπόκριση είχαµε από την καταγγελλόµενη εταιρεία στα 6

7 διαβιβαστικά έγγραφα της Αρχής (µε αριθ.πρωτ / και 13384/ ) που αφορούν στην τελευταία αναφορά που λάβαµε (αριθ.πρωτ.εισερχ: 10065/ ) από την κ. (***), για τους ίδιους λόγους (προσκοµίσθηκε η µε αριθµό 12641/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 100 ευρώ). Συγκεκριµένα, η κ. (***) αναφέρει: Για λόγους αδιευκρίνιστους το γυµναστήριο έκλεισε... ο κ. Κεφαλάς ενηµέρωσε µέσω της ιστοσελίδας του Facebook εµάς τα µέλη ότι την διαχείριση του Γυµναστηρίου θα αναλάβει ο κ. και για λόγους εφοριακούς θα παραµείνει για λίγο κλειστό... η Αστυνοµία εισήλθε στο χώρο του Γυµναστηρίου λέγοντας ότι έχουν ανοίξει παράνοµα και πρέπει να κλείσει έως ότου το ικαστήριο αποφανθεί επαναλειτουργία του ή όχι... Ο κ. (***) µέσω FACEBOOK ανέφερε πρόβληµα µε έναν από τους ιδιοκτήτες του χώρου έπεσε θύµα σκευωρίας και έχει χρεωθεί... έκτοτε δεν υπάρχει νεότερο... Γνωρίζω ότι οι εγγραφές συνεχίζονταν µέχρι και λίγες µέρες πριν το κλείσιµο του CHAMP µε προσφορά 99 ευρώ και 129 ευρώ, αντίστοιχα... Αποδείξεις πληρωµών δεν έχουν δοθεί σε αρκετά µέλη.... O Συνήγορος του Καταναλωτή, κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα που ελάµβανε τις καταγγελίες από τους καταναλωτές, διενήργησε έρευνα, από την οποία προέκυψαν τα εξής: A. Eπί της οδού Φαραντάτων αρ. 4 στους Αµπελόκηπους λειτουργούσε η εταιρεία µε την επωνυµία «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ CHAMP ), η οποία, σύµφωνα µε τα υπ αριθ.πρωτ / και 95479/ έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής ( ιεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού), παρείχε υπηρεσίες χωρίς να έχει πάρει άδεια. Σύµφωνα δε µε το υπ αριθ.πρωτ / έγγραφο της /νσης Αθλητισµού και Πολιτισµού (Τµήµα Αθλητισµού), που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις (αρ.πρωτ.εισερχ: 11925) η ως άνω εταιρεία «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» είχε αιτηθεί για αδειοδότηση του Γυµναστηρίου της επί της οδού Φαραντάτων 4, στους Αµπελόκηπους µε την υπ αρ.πρωτ / αίτηση, αλλά ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά επεστράφη λόγω µη πληρότητάς του (όπως ορίζεται από το αρθρ. 7 παρ. 3 του Π.. 219/06). Συνεπώς, το κρίσιµο χρονικό διάστηµα που οι ως άνω καταγγέλλοντες συµβλήθηκαν µε την εταιρεία «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την εκ µέρους της παροχή των άνω υπηρεσιών γυµναστικής, αυτή λειτουργούσε παράνοµα χωρίς να έχει εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκµάθησης αθληµάτων, καθορίζονται µε σαφήνεια : α. τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι για τη χορήγηση της άνω άδειας λειτουργίας να καταθέτουν στη ιεύθυνση (Αθλητισµού και Πολιτισµού) της οικείας Νοµαρχίας (ήδη Περιφέρειας) (άρθρο 8 του Π.. 219/2006), β. ο φορέας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και γ. η συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργεί τον έλεγχο των δικαιολογητικών και θα εισηγείται την έκδοση ή µη της άδειας λειτουργίας (άρθρο 7 του Π.. 219/2006). Tο υπ αριθ.πρωτ / έγγραφο του Τµήµατος Αθλητισµού που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 22 Μαΐου 2013 (αριθ.πρωτ.εισερχ: 12758/ ), που συντάχθηκε ύστερα από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το αρµόδιο Τµήµα Αθλητισµού στις αναφέρει συµπληρωµατικά τα εξής:...στην πρόσοψη του κτιρίου υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται η λέξη CHAMP. 7

8 Στο δεύτερο όροφο, πίσω από σκούρα τζαµαρία, φαίνεται κλειδωµένος χώρος που, από τοποθετηµένη πινακίδα, χαρακτηρίζεται ως RECEPTION της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν υπήρχε καµία ένδειξη ότι η επιχείρηση λειτουργεί, ενώ εµφανίζει σηµάδια εγκατάλειψης. Οι περίοικοι στις ερωτήσεις των υπαλλήλων, απάντησαν ότι γυµναστήριο έχει κλείσει. B. H Eταιρεία Γ.ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε µε αντικείµενο : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ µε δ.τ. CHAMP WELLNESS CLUB δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό µη πτώχευσης (υπ αριθ.πρωτ / ) που έλαβε η Αρχή µας (αριθ.πρωτ.εισερχ: 15866/ ), σε απάντηση σχετικής αίτησης που υπέβαλε στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Τµήµα Πτωχεύσεων), στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Γ. Στην ιστοσελίδα του FACEBOOK (www.facebook.com / groups / champgym / / ) υπάρχουν συνοµιλίες µεταξύ του χρήστη George Kefalas που εµφανίζεται να είναι ο υπεύθυνος της ως άνω καταγγελλόµενης επιχείρησης ( Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ), του Γεωργίου (***) που φαίνεται να κατέβαλε τα µισθώµατα του γυµναστηρίου, υπαλλήλων της επιχείρησης και λοιπών µελών του CHAMP (καταγγέλλοντες και µη), από τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι εκκρεµούσε δικαστική διαµάχη σχετική µε τη µισθωτική (ή άλλη) σχέση των υπευθύνων της καταγγελλόµενης επιχείρησης και των συνιδιοκτητών του µισθίου στο οποίο στεγαζόταν το γυµναστήριο. Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα εξής: Την ερχόµενη Τρίτη 19 Μαρτίου στην Ευελπίδων, εκδικάζεται η υπόθεση του CHAMP εναντίον του διαχειριστή της κοινωνίας των ιδιοκτητών... οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα παρευρεθούν στο δικαστήριο ως µάρτυρες... συµβουλή των δικηγόρων ήταν να παραµείνει κλειστό το Γυµναστήριο µέχρι να εκδικαστεί η προσωρινή διαταγή και τα ασφαλιστικά µέτρα νοµής..., Οπως γνωρίζετε το γυµναστήριο παρέµεινε κλειστό εξαιτίας προβληµάτων µε την ιδιοκτησία του κτιρίου. Επειτα από την τελευταία δικαστική απόφαση..., περιµένουµε µια εκτέλεση εντολής που αναµένεται από το δικαστήριο.... Επίσης, έχουν αναρτηθεί στο ίντερνετ και φωτοαντίγραφα από δύο αποδείξεις πληρωµής (έναντι) ενοικίου για το χώρο που στεγαζόταν το καταγγελλόµενο γυµναστήριο. Τα ίδια ως άνω θέµατα αναφέρουν και οι καταναλωτές µε τις καταγγελίες τους: η Αστυνοµία εισήλθε στο χώρο του Γυµναστηρίου λέγοντας ότι έχουν ανοίξει παράνοµα και πρέπει να κλείσει έως ότου το ικαστήριο αποφανθεί επαναλειτουργία του ή όχι,...παρά το γεγονός ότι έλαβε ποσό... που αφορούσε και τις εγγυήσεις των ενοικίων... αποφάσισε να προβεί σε έξωση της επιχείρησης... ). Συνεπώς, το κρίσιµο χρονικό διάστηµα που οι ως άνω καταγγέλλοντες (αλλά και δεκάδες άλλοι καταναλωτές) συµβλήθηκαν µε τους υπεύθυνους της εταιρείας «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την εκ µέρους της παροχή υπηρεσιών γυµναστικής για 6 µήνες ή/και για 12 µήνες, καταβάλλοντας προκαταβολικά το κόστος των ως άνω υπηρεσιών, αυτοί γνώριζαν ότι το γυµναστήριο επρόκειτο να παύσει να παρέχει υπηρεσίες, εφόσον υφίστατο εκκρεµοδικία και δικαστική αντιδικία µε τους εκµισθωτές του χώρου του γυµναστηρίου ή / και δικαστική απόφαση εις βάρος της εταιρείας ή των υπευθύνων της και παρ όλα αυτά, συνέχιζαν να εισπράττουν χρήµατα για ετήσιες ή εξαµηνιαίες συνδροµές από τους καταναλωτές. Εκτιµούµε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία πληρούν, για τους υπεύθυνους της άνω εταιρείας, εκτός των άλλων, την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του αδικήµατος της 8

9 απάτης, όπως αυτό προβλέπεται και τιµωρείται από το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριµένα, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις : α. ο σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, β. η εν γνώσει του δράστη παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από τα οποία ως παραγωγός αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ. η βλάβη ξένης περιουσίας, που να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη. Συνεπώς για τη συντέλεση αυτού του εγκλήµατος πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ αφενός, της απατηλής ενέργειας του δράστη και της απ αυτήν προκληθείσης πλάνης του παθόντος κι αφετέρου, της πλάνης αυτής και της ενέργειας στην οποία παραπείσθηκε ο παθών, που ενέχει περιουσιακή διάθεση και συνεπάγεται περιουσιακή βλάβη του ιδίου ή τρίτου. Εν προκειµένω, η ως άνω εταιρεία στις άνω αναφερόµενες ηµεροµηνίες συµβλήθηκε µέσω των υπευθύνων της µε τους άνω καταγγέλλοντες, α) συνεχίζοντας να εισπράττει προκαταβολικά χρήµατα για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής 6 µηνών και 12 µηνών, ενώ γνώριζε ότι υφίσταται εκκρεµοδικία ή/και δικαστική απόφαση εις βάρος της, µε την οποία θα υποχρεωνόταν να παύσει να παρέχει υπηρεσίες στο συγκεκριµένο χώρο κ α ι β) παριστάνοντας εν γνώσει τους ότι αυτή είχε νόµιµη άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γυµναστηρίου, χωρίς όµως να διαθέτει τέτοια. Η αθέµιτη απόκρυψη και παρασιώπηση των ως άνω αληθινών γεγονότων έγινε µε σκοπό να πεισθούν οι καταγγέλλοντες (αλλά και πλήθος καταναλωτών) να προπληρώσουν το κόστος των παραγγελθεισών υπηρεσιών, συνεπώς, τελέσθηκε το έγκληµα της απάτης. Το εν λόγω έγκληµα τελέστηκε για τους ως άνω λόγους, ανεξαρτήτως ενδεχόµενης συρροής µε το αδίκηµα του αρθ. 414 Π.Κ. (που αφορά παράνοµη άσκηση επαγγέλµατος). Εξάλλου, εκτός από τους ως άνω καταγγέλλοντες είναι πρόδηλο ότι η προαναφερόµενη εταιρεία είχε συµβληθεί µέσω των υπευθύνων της και µε δεκάδες άλλους πολίτες καταναλωτές, στους οποίους απέκρυψαν µε αθέµιτο τρόπο αληθινά γεγονότα και από τους οποίους αυτή εισέπραξε χρήµατα. Είναι δε πρόδηλο, ότι εάν οι πολίτες καταναλωτές γνώριζαν ότι η ως άνω εταιρεία ενδέχεται να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ότι θα παρέχει, εφόσον εκκρεµούσε δικαστικά σχετική υπόθεσή της, δεν θα κατέβαλαν χρήµατα για εξαµηνιαία ή ετήσια παροχή υπηρεσιών γυµναστικής. Επίσης, δεν θα πλήρωναν συνδροµές εάν γνώριζαν ότι το καταγγελλόµενο γυµναστήριο CHAMP δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόµου για αδειοδότηση και για το λόγο αυτό δεν χορηγήθηκε η εκ του νόµου προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας από την αρµόδια Υπηρεσία. Τέλος, Σας υποβάλλουµε συνηµµένα τα στοιχεία των καταγγελιών που έχει λάβει η Υπηρεσία µας, καθώς και αντίγραφα των λοιπών ως άνω αναφεροµένων εγγράφων : 1. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 6678/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 2. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 6668/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 3. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 7005/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 9

10 4. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8313/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 5. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8311/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9461/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 6. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8314/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 7. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8619/ έγγραφης καταγγελίας του κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 16860/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 8. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8653/ έγγραφης καταγγελίας του κ. 9. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8749/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 16736/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 10. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8841/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 11. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8925/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 12. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8959/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9185/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 13. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9436/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 16656/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 14. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9618/ έγγραφης καταγγελίας του κ. 15. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9799/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 16. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9858/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 17. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9859/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 18. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9977/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 10502/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 19. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ / έγγραφης καταγγελίας της κ. 20. Τα υπ αριθµ.πρωτ. 9168/ και 13885/ διαβιβαστικά έγγραφα του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς το Τµήµα Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής και προς το Τµήµα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα. 21. Οι µε Αρ.Πρωτ / και Αρ.Πρωτ / Απαντήσεις της ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού της Γενικής ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 14 και 22 Mαΐου 2013 (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 11925/ και 12758/ , αντίστοιχα). 22. Η µε ΑΡ.ΠΡΩΤ. 307/2013 Απάντηση του Τµήµατος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 26 Ιουνίου 2013 (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 15866/ ). 23. Αντίγραφα συνοµιλιών από το Open group THE BEST WELLNESS CLUB IN TOWN, η ιστοσελίδα του οποίου στο FACEBOOK είναι : 10

11 Παρακαλούµε θερµώς όπως µας ενηµερώσετε για τις ενέργειές Σας. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 11

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 21 Ιουνίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :15659 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10908 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑ» και «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

I. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑ» και «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :3338

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Xειρίστρια: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Νεκτάριος Μακρυδάκης Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: nmakridakis@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ o Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 999045085 Α ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 210 5248127, Fax: 210 5248176, Email: info@opse.gr www.opse.gr Αθήνα 07/06/2014 Αριθ. Πρωτ. :537 Προς :.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μπανός ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL

Χρήστος Μπανός ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέοι διψήφιοι Κωδικοί Διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: Νέοι διψήφιοι Κωδικοί Διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Σατωβριάνδου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΗ-3Ξ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 457ΚΗ-3Ξ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 457ΚΗ-3Ξ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1/8 ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ( AN ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ) 1. Διαβιβαστικό για την Οριστική Διαγραφή, από την Εφορία. 2. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα