ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων. Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων. Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου Αριθ. Πρωτ. :16998 Χειρίστρια: Μαίρη Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Tηλ: , ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αξιότιµε κύριε Εισαγγελέα, Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α), που επιβάλλουν να ενεργήσουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, Σας υποβάλλουµε την παρούσα και παρακαλούµε να ενεργήσετε τα δέοντα. Κατά το χρονικό διάστηµα από 13 Μαρτίου 2013 έως και 18 Απριλίου 2013 ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε δέκα εννέα (19) αναφορές κατά της εταιρείας µε την επωνυµία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Ιδιωτικό Γυµναστήριο που έφερε το δ.τ. CHAMP ) που λειτουργούσε επί της οδού Φαραντάτων αριθ. 4, στους Αµπελόκηπους. Στις καταγγελίες αυτές αναφέρεται ότι η ως άνω επιχείρηση έκλεισε (σταµάτησε να παρέχει υπηρεσίες), ενώ είχε εισπράξει προκαταβολικά χρήµατα από πλήθος καταναλωτών για παροχή υπηρεσιών 6 ή και 12 µηνών (ετήσιες ή εξαµηνιαίες συνδροµές), τα οποία δεν έχει επιστρέψει στους καταγγέλλοντες. Συγκεκριµένα: 1) Στις 13 Mαρτίου 2013 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***) (αριθ.πρωτ.εισερχ: 6678/ ), η οποία ισχυρίσθηκε ότι, ενώ είχε πληρώσει 170 ευρώ για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής (η συνδροµή της έληγε 16/11/2013), το καταγγελλόµενο γυµναστήριο (Champ Wellness Club Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Φαραντάτων 4, Αµπελόκηποι) έκλεισε στις 8/3/2013 ότε και σταµάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες του. Με το υπ αριθ.πρωτ. 8438/ έγγραφό µας ζητήσαµε από την καταγγέλλουσα να µας αποστείλει συµπληρωµατικά στοιχεία 1

2 αναφοράς σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ β του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 και συγκεκριµένα, αντίγραφο από την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του γυµναστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την καταβολή από µέρους της του ως άνω ποσού (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας, απόδειξη είσπραξης, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απέστειλε τα ως άνω έγγραφα και η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο κατά τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3297/2004). 2) Την ίδια ηµέρα ( ) υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***), η οποία κατήγγειλε ότι είχε πληρώσει στην καταγγελλόµενη εταιρία 170 ευρώ για παροχή υπηρεσιών έως τέλος Ιουνίου 2013 και η τελευταία σταµάτησε να παρέχει υπηρεσίες από τις 8/3/2013. Η αναφορά έλαβε αριθ.πρωτ.εισερχοµένου 6668/ και µε το υπ αριθ.πρωτ. 8436/ έγγραφό µας, ζητήσαµε από την καταναλώτρια συµπληρωµατικά στοιχεία για την αναφορά της, ήτοι οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την πληρωµή του ως άνω ποσού στην επιχείρηση του γυµναστηρίου (Α.Π.Υ ή Απόδειξη Είσπραξης ή αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απάντησε και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 3) Στις 15 Μαρτίου 2013 υποβλήθηκε στην Αρχή έγγραφη καταγγελία της κ. (***) (αριθ.πρωτ.εισερχ: 7005/ ) κατά του αυτού ως άνω γυµναστηρίου, µε την οποία ζητούσε την επιστροφή του ποσού των 99 ευρώ, που είχε πληρώσει για παροχή υπηρεσιών 6 µηνών, επειδή η επιχείρηση έκλεισε. Η αγορά είχε γίνει ηλεκτρονικά και η πληρωµή είχε λάβει χώρα µε πιστωτική κάρτα της O Συνήγορος του Καταναλωτή διαβίβασε την αναφορά στο καταγγελλόµενο γυµναστήριο και στην τραπεζική εταιρεία (***) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. µε τα υπ αριθ.πρωτ. 7728/ και 11985/ έγγραφά του. Ο υπεύθυνος του γυµναστηρίου δεν απάντησε, ενώ το πιστωτικό ίδρυµα µε το από 22 Μαΐου 2013 έγγραφό του (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 13227/ ) µας ενηµέρωσε ότι έχει προβεί σε πίστωση του λογαριασµού της κάρτας της καταναλώτριας µε το ποσό των 99 ευρώ και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 4) Εν συνεχεία, λάβαµε από την κ. (***) την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8313/ καταγγελία της, µε την οποία ανέφερε ότι πλήρωσε µέσω εκπτωτικού διαδικτυακού ιστότοπου (www.***.gr) ποσό 99 ευρώ ως συνδροµή 6 µηνών στο Γυµναστήριο CHAMP WELLNESS CLUB, παρέλαβε τη σχετική απόδειξη στις , ωστόσο το γυµναστήριο έκλεισε απροειδοποίητα, χωρίς να επιστρέψει στους πελάτες του το αντίστοιχο κόστος της συνδροµής για το χρονικό διάστηµα που δεν θα παρέσχε τις υπηρεσίες του. O Συνήγορος του Καταναλωτή διαβίβασε την αναφορά στο καταγγελλόµενο γυµναστήριο και στην τραπεζική εταιρεία (***) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9057/ και 11988/ έγγραφά του. Ο υπεύθυνος του γυµναστηρίου δεν απάντησε, ενώ το πιστωτικό ίδρυµα µε το από 24 Μαΐου 2013 έγγραφό του (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 13629/ ) µας ενηµέρωσε ότι η πιστωτική κάρτα της κ. (***) ουδέποτε χρεώθηκε µε το ποσό της αναφερόµενης συναλλαγής των 99 ευρώ. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυµα µας διαβίβασε το από ηλεκτρονικό µήνυµα της εν λόγω καταγγέλλουσας προς την Υπηρεσία Πελατών της Τραπέζης, µε το οποίο αναφέρει ότι το συγκεκριµένο ποσό δεν είχε τελικά συµπεριληφθεί στα πληρωθέντα ενηµερωτικά σηµειώµατα e statements που αφορούσαν στις κινήσεις της κάρτας της από έως , παρά το ότι είχε λάβει κανονικά απόδειξη είσπραξης του παραπάνω ποσού από την 2

3 γραµµατέα του Γυµναστηρίου και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας µας. 5) Η κ. (***) υπέβαλε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8311/ έγγραφη καταγγελία της κατά του γυµναστηρίου CHAMP WELLNESS CLUB αναφέροντας ότι δεν της παρέχονται υπηρεσίες τους τελευταίους δύο µήνες και ζητάει την επιστροφή του ποσού των 129 ευρώ της ετήσιας συνδροµής που κατέβαλε στην καταγγελλόµενη επιχείρηση στις 31/12/2012 (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / και 12824/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 60 και 69 ευρώ, αντιστοίχως). Η Αρχή µας διαβίβασε µε το υπ αριθ.πρωτ. 9053/ έγγραφό της την παραπάνω αναφορά στην εταιρεία µε την επωνυµία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ζήτησε της απόψεις της εντός δέκα ηµερών. Παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσµίας, αποστείλαµε νέα υποµνηστική επιστολή στην καταγγελλόµενη επιχείρηση µε το υπ αριθ.πρωτ / έγγραφό µας. Ο προµηθευτής δεν απάντησε και η αλληλογραφία επεστράφη στα γραφεία της Υπηρεσίας µας µε την ένδειξη αζήτητο. 6) Η κ. (***) υπέβαλε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8314/ αναφορά στην Υπηρεσία µας κατά του εν λόγω γυµναστηρίου, µε την οποία ζητάει την επιστροφή του ποσού των 199 ευρώ που κατέβαλε στην επιχείρηση στις 15/12/2012 για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής 12 µηνών (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 199 ευρώ). Αναφέρει ότι το καταγγελλόµενο γυµναστήριο έχει κλείσει από το Φεβρουάριο του Η Υπηρεσία µας διαβίβασε την αναφορά δύο φορές στην εταιρεία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. µε τις υπ αριθ.πρωτ. 9054/ και υπ αριθ.πρωτ / επιστολές της, οι οποίες επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 7) Με την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8619/ καταγγελία του ο κ. (***) αναφέρει ότι στις 6 Απριλίου 2012 ανανέωσε τη συνδροµή του µε το αυτό ως άνω γυµναστήριο καταβάλλοντας 149 ευρώ για παροχή υπηρεσιών έως και 31/7/2013 (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 149 ευρώ), αλλά στις 25/1/2013 το γυµναστήριο έκλεισε για 3 ηµέρες λόγω αλλαγής διεύθυνσης. Αναφέρει, στη συνέχεια ότι, στις 28/1/2013 το γυµναστήριο επαναλειτούργησε µέχρι και 1/2/2013 οπότε ξαναέκλεισε για φορολογικούς λόγους (όπως είπαν στους πελάτες), ενώ στις 11/2/2013 άνοιξε πάλι και παρέµεινε ανοιχτό µέχρι και τις 19/2/2013 οπότε και σφραγίσθηκε από το Α.Τ. Αµπελοκήπων. Εκτοτε παραµένει κλειστό. Επίσης, αναφέρει:...σύµφωνα µε τους κυρίους (***) Γ(***) και Κεφαλά Γεώργιο το κλείσιµο του γυµναστηρίου οφείλεται σε διαµάχη που υπήρξε µε έναν εκ των ιδιοκτητών του κτιρίου όπου στεγαζόταν η επιχείρηση... υπήρξε κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων... παραθέτω το link στο οποίο αναφέρονται τα παραπάνω για περισσότερες λεπτοµέρειες: https://www.facebook.com/groups/champgym/. Τα διαβιβαστικά έγγραφα που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 8) Ο κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8653/ καταγγελία του αναφέρει ότι, ενώ ανανέωσε την ετήσια συνδροµή του στην ως άνω καταγγελλόµενη 3

4 εταιρεία στις 23/12/2012, µετά από ένα µήνα περίπου, διαπίστωσε ότι το γυµναστήριο ήταν κλειστό και µε ανακοίνωση αναφερόταν κάποια εκκρεµότητα που είχε η επιχείρηση µε την Εφορία, λόγω αλλαγής διεύθυνσης. Ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 129 ευρώ που κατέβαλε (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 129 ευρώ). Τα διαβιβαστικά έγγραφα που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 9) Η κ. (***), µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8749/ αναφορά της, ζητάει να της επιστραφεί το ποσό που αναλογεί στους πέντε µήνες συνδροµής που δεν έχει χρησιµοποιήσει, ήτοι το ποσό των 75 ευρώ (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 99 ευρώ). Τα διαβιβαστικά έγγραφα για επίλυση της διαφοράς, που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση, επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 10) Στις 4 Απριλίου 2013 λάβαµε νέα καταγγελία (αρ.πρωτ.εισερχ: 8841/ ) κατά της εταιρείας Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. από την κ. (***), η οποία αναφέρει: Στις 10 Ιανουαρίου 2013 ανανέωσα τη συνδροµή µου στο γυµναστήριο, συγκεκριµένα αγόρασα από site ελληνικό µε εκπτωτικά κουπόνια, κουπόνι των 99 ευρώ που µου παρέχει 6µηνη συνδροµή. Λίγες µέρες αφότου έκανα την ανανέωση της συνδροµής το γυµναστήριο έκλεισε για 3 ηµέρες λόγω αλλαγής διεύθυνσης (δηλαδή ιδιοκτήτη). Ετσι έγραφε η σχετική ανακοίνωση που είχαν τοιχοκολλήσει στην εξώπορτα του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το γυµναστήριο. Επειτα άρχισε να λειτουργεί ξανά... ένας από τους γυµναστές µου είπε ότι έπρεπε να κλείσουν λόγω φοροτεχνικού ελέγχου... έκλεισε και πάλι, αλλά αυτή τη φορά ήρθε η αστυνοµία και τους έκλεισε και έκτοτε παραµένει κλειστό. Η καταγγέλλουσα ζητάει την επιστροφή του ποσού των 99 ευρώ (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 99 ευρώ). Η ως άνω αναφορά διαβιβάσθηκε στην καταγγελλόµενη επιχείρηση µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9162/ και 11993/ έγγραφα του Συνηγόρου του Καταναλωτή, τα οποία έµειναν αναπάντητα. 11) Η καταναλώτρια κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 8925/ αναφορά της ζητάει, για τους ίδιους ως άνω λόγους, την επιστροφή του ποσού που προκατέβαλε στις 20/12/2012 και 14/1/2013 για παροχή υπηρεσιών έως και 12/03/2014 (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / , 12716/ και 12930/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 209, 100 και 39 ευρώ, αντιστοίχως). Τα διαβιβαστικά έγγραφα που απέστειλε η Αρχή µας στη διεύθυνση που λειτουργούσε η καταγγελλόµενη επιχείρηση επεστράφησαν από το ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 12) Στις 8 Απριλίου 2013 ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε (αρ.πρωτ.εισερχ: 8959/ ) από την κ. (***) καταγγελία κατά της εταιρείας Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / και 12669/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 70 και 49 ευρώ, αντιστοίχως), στην οποία αναφέρει: Εκανα ανανέωση εγγραφής 12/11/2012 καταβάλλοντας 199 ευρώ. Από τα τέλη του 4

5 Νοεµβρίου το γυµναστήριο υπολειτουργούσε... τέλος Ιανουαρίου έγινε το πρώτο κλείσιµο του γυµναστηρίου, άνοιξε στο ενδιάµεσο για µία εβδοµάδα περίπου, Φεβρουαρίου και έκτοτε έως και σήµερα παραµένει κλειστό χωρίς ενηµέρωση για το τι µέλλει γενέσθαι ενώ ο Γ. Κεφαλάς δεν έχει δείξει µέχρι στιγµής διάθεση να µας επιστρέψει τις συνδροµές µας πίσω εφόσον δεν παρέχονται οι υπηρεσίες για τις οποίες τις καταβάλαµε. Η δική µου εγγραφή ισχύει έως και 12/1/2014. Θα ήθελα να απαιτήσω το ποσό της συνδροµής να µου επιστραφεί καθώς το γυµναστήριο παραµένει κλειστό. Να σηµειώσω ότι ο Γ. Κεφαλάς συνεχίζει τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στο γυµναστήριο G(***) T(***) που βρίσκεται στα νότια προάστια επί της οδού Βουλιαγµένης. Επίσης διαθέτω απόδειξη.... Η αναφορά διαβιβάσθηκε από την Υπηρεσία µας στην καταγγελλόµενη εταιρεία Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9163/ και 11994/ έγγραφα, όµως η αλληλογραφία επεστράφη στα γραφεία του Συνήγορου του Καταναλωτή από το Ταχυδροµείο µε την ένδειξη αζήτητο. 13) Στις 11 Απριλίου 2013 ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε (αρ.πρωτ.εισερχ: 9436/ ) από την κ. (***) καταγγελία κατά της ως άνω επιχείρησης µε την οποία αναφέρει ότι αγόρασε στις 8 Ιανουαρίου 2013 πρόγραµµα γυµναστικής διάρκειας 6 µηνών (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 99 ευρώ) και ζητάει, για τους ίδιους ως άνω λόγους, την επιστροφή των χρηµάτων της. Επισυνάφθηκε δε στην αναφορά της αντίγραφο (αρ.πρωτ.εισερχ: 16656/ ) από ηλεκτρονική αλληλογραφία που φαίνεται να είχε µέσω FACEBOOK ο Γιώργος Κεφαλάς µε τα µέλη του εν λόγω Γυµναστηρίου σχετικά µε δικαστική διαµάχη που εκκρεµεί για το χώρο του γυµναστηρίου (µισθωτική διαφορά) µε τους ιδιοκτήτες του µισθίου. Η αναφορά διαβιβάσθηκε, µε τα υπ αριθ.πρωτ. 9944/ και 12622/ έγγραφα της Αρχής, σε αυτούς που απευθύνεται. Στα ως άνω διαβιβαστικά έγγραφα της Υπηρεσίας ουδεµία απάντηση λάβαµε. 14) Ο κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9618/ αναφορά του κατά της εταιρείας Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ζητάει για τους ίδιους λόγους να του επιστρέψει η καταγγελλόµενη επιχείρηση 133 ευρώ (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / και 12415/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 50 και 149 ευρώ, αντιστοίχως). Η αναφορά του διαβιβάσθηκε από την Αρχή στον προµηθευτή (υπ αριθ.πρωτ / και 12614/ έγγραφα) από τον οποίο δεν έλαβε απάντηση. 15) Η κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ. 9799/ αναφορά της ζητάει να της επιστρέψει η αυτή ως άνω καταγγελλόµενη εταιρεία το κόστος των υπηρεσιών που είχε προπληρώσει (προσκοµίσθηκαν αντίγραφα των µε αριθ / , 11470/ και 11611/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 150 ευρώ συνολικά) και που αφορούν στο χρονικό διάστηµα που παρέµεινε κλειστό το εν λόγω γυµναστήριο. Η αναφορά της διαβιβάσθηκε στην επιχείρηση του Γ. Κεφαλά µε τα υπ αριθ.πρωτ / και 12613/ έγγραφα της Αρχής, τα οποία έµειναν αναπάντητα. 16) Στις 17 Απριλίου 2013 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***) (αριθ.πρωτ.εισερχ: 9858/ ), η οποία ισχυρίσθηκε ότι, ενώ είχε πληρώσει 99 ευρώ στις 14 Ιανουαρίου 2013 για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής διάρκειας 6 µηνών, το καταγγελλόµενο γυµναστήριο (Champ Wellness Club Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ 5

6 MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Φαραντάτων 4, Αµπελόκηποι) έκλεισε το Φεβρουάριο του ίδιου έτους και σταµάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες του. Με την καταγγελία της η ως άνω καταναλώτρια αναφέρει: Στις 14/1/2013 πραγµατοποίησα εγγραφή στο γυµναστήριο CHAMP WELLNESS CLUB, η οποία ήταν για έξι (6) µήνες. Το ποσό που κατέθεσα... ήταν 99 ευρώ. Στις 4/2/2013 το γυµναστήριο ήταν κλειστό µε ένα σηµείωµα που έλεγε ότι θα παρέµενε κλειστό για κάποιες υποχρεώσεις που είχε µε την εφορία. Από εκεί και µετά δεν υπήρχε καµία ενηµέρωση, ούτε, φυσικά, άνοιξε ξανά. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζήτησε από την καταγγέλλουσα να µας αποστείλει συµπληρωµατικά στοιχεία αναφοράς σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. β του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 και συγκεκριµένα, αντίγραφο από την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του γυµναστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την καταβολή από µέρους της του ως άνω ποσού (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας µε τη χρέωση της επιχείρησης, απόδειξη είσπραξης, απόδειξη κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απέστειλε τα ως άνω έγγραφα και η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο κατά τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3297/2004), αφού ενηµερώθηκε η καταγγέλλουσα για τα δικαιώµατά της. 17) Η κ. (***) µε την υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9859/ αναφορά της κατά του γυµναστηρίου CHAMP Wellness Club ζητάει για τους ίδιους λόγους να της επιστρέψει η καταγγελλόµενη επιχείρηση το ποσό που ισχυρίζεται ότι της κατέβαλε στα µέσα Νοεµβρίου. Η αναφορά του διαβιβάσθηκε από την Αρχή στον προµηθευτή (υπ αριθ.πρωτ / και 12611/ έγγραφα) από τον οποίο δεν λάβαµε απάντηση. Η Υπηρεσία µας ζήτησε από την κ. (***) να αποστείλει συµπληρωµατικά στοιχεία αναφοράς σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. β του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 και συγκεκριµένα, αντίγραφο από την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του γυµναστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την καταβολή από µέρους της του ως άνω ποσού (π.χ. αντίγραφο λογαριασµού πιστωτικής κάρτας µε τη χρέωση της επιχείρησης, απόδειξη είσπραξης, απόδειξη κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό, κλπ). Η καταναλώτρια δεν απέστειλε τα ως άνω έγγραφα και η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο κατά τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3297/2004), αφού ενηµερώθηκε η καταγγέλλουσα για τα δικαιώµατά της. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξακολούθησε να δέχεται καταγγελίες για το συγκεκριµένο Γυµναστήριο CHAMP Wellness Club, εταιρεία µε την επωνυµία Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., που λειτουργούσε επί της οδού Φαραντάτων 4, στους Αµπελόκηπους: 18) Στις 18 Aπριλίου 2013 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας έγγραφη καταγγελία της κ. (***) κατά της ανωτέρω επιχείρησης, για τους ίδιους λόγους (παύση παροχής υπηρεσιών), µε την οποία ζητάει να της επιστραφεί το ποσό που προκατέβαλε (προσκοµίσθηκε αντίγραφο της µε αριθ / Α.Π.Υ της επιχείρησης για 60 ευρώ) στις 21/12/2012 (δωδεκάµηνη συνδροµή). Η αναφορά της διαβιβάσθηκε στον προµηθευτή µε τα υπ αριθ.πρωτ / και 13383/ έγγραφα της Αρχής, τα οποία επεστράφησαν από ταχυδροµείο στα γραφεία της Υπηρεσίας µας µε την ένδειξη αζήτητο. 19) Τέλος, ουδεµία ανταπόκριση είχαµε από την καταγγελλόµενη εταιρεία στα 6

7 διαβιβαστικά έγγραφα της Αρχής (µε αριθ.πρωτ / και 13384/ ) που αφορούν στην τελευταία αναφορά που λάβαµε (αριθ.πρωτ.εισερχ: 10065/ ) από την κ. (***), για τους ίδιους λόγους (προσκοµίσθηκε η µε αριθµό 12641/ Α.Π.Υ της επιχείρησης για 100 ευρώ). Συγκεκριµένα, η κ. (***) αναφέρει: Για λόγους αδιευκρίνιστους το γυµναστήριο έκλεισε... ο κ. Κεφαλάς ενηµέρωσε µέσω της ιστοσελίδας του Facebook εµάς τα µέλη ότι την διαχείριση του Γυµναστηρίου θα αναλάβει ο κ. και για λόγους εφοριακούς θα παραµείνει για λίγο κλειστό... η Αστυνοµία εισήλθε στο χώρο του Γυµναστηρίου λέγοντας ότι έχουν ανοίξει παράνοµα και πρέπει να κλείσει έως ότου το ικαστήριο αποφανθεί επαναλειτουργία του ή όχι... Ο κ. (***) µέσω FACEBOOK ανέφερε πρόβληµα µε έναν από τους ιδιοκτήτες του χώρου έπεσε θύµα σκευωρίας και έχει χρεωθεί... έκτοτε δεν υπάρχει νεότερο... Γνωρίζω ότι οι εγγραφές συνεχίζονταν µέχρι και λίγες µέρες πριν το κλείσιµο του CHAMP µε προσφορά 99 ευρώ και 129 ευρώ, αντίστοιχα... Αποδείξεις πληρωµών δεν έχουν δοθεί σε αρκετά µέλη.... O Συνήγορος του Καταναλωτή, κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα που ελάµβανε τις καταγγελίες από τους καταναλωτές, διενήργησε έρευνα, από την οποία προέκυψαν τα εξής: A. Eπί της οδού Φαραντάτων αρ. 4 στους Αµπελόκηπους λειτουργούσε η εταιρεία µε την επωνυµία «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ CHAMP ), η οποία, σύµφωνα µε τα υπ αριθ.πρωτ / και 95479/ έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής ( ιεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού), παρείχε υπηρεσίες χωρίς να έχει πάρει άδεια. Σύµφωνα δε µε το υπ αριθ.πρωτ / έγγραφο της /νσης Αθλητισµού και Πολιτισµού (Τµήµα Αθλητισµού), που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις (αρ.πρωτ.εισερχ: 11925) η ως άνω εταιρεία «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» είχε αιτηθεί για αδειοδότηση του Γυµναστηρίου της επί της οδού Φαραντάτων 4, στους Αµπελόκηπους µε την υπ αρ.πρωτ / αίτηση, αλλά ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά επεστράφη λόγω µη πληρότητάς του (όπως ορίζεται από το αρθρ. 7 παρ. 3 του Π.. 219/06). Συνεπώς, το κρίσιµο χρονικό διάστηµα που οι ως άνω καταγγέλλοντες συµβλήθηκαν µε την εταιρεία «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την εκ µέρους της παροχή των άνω υπηρεσιών γυµναστικής, αυτή λειτουργούσε παράνοµα χωρίς να έχει εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκµάθησης αθληµάτων, καθορίζονται µε σαφήνεια : α. τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι για τη χορήγηση της άνω άδειας λειτουργίας να καταθέτουν στη ιεύθυνση (Αθλητισµού και Πολιτισµού) της οικείας Νοµαρχίας (ήδη Περιφέρειας) (άρθρο 8 του Π.. 219/2006), β. ο φορέας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και γ. η συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργεί τον έλεγχο των δικαιολογητικών και θα εισηγείται την έκδοση ή µη της άδειας λειτουργίας (άρθρο 7 του Π.. 219/2006). Tο υπ αριθ.πρωτ / έγγραφο του Τµήµατος Αθλητισµού που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 22 Μαΐου 2013 (αριθ.πρωτ.εισερχ: 12758/ ), που συντάχθηκε ύστερα από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το αρµόδιο Τµήµα Αθλητισµού στις αναφέρει συµπληρωµατικά τα εξής:...στην πρόσοψη του κτιρίου υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται η λέξη CHAMP. 7

8 Στο δεύτερο όροφο, πίσω από σκούρα τζαµαρία, φαίνεται κλειδωµένος χώρος που, από τοποθετηµένη πινακίδα, χαρακτηρίζεται ως RECEPTION της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν υπήρχε καµία ένδειξη ότι η επιχείρηση λειτουργεί, ενώ εµφανίζει σηµάδια εγκατάλειψης. Οι περίοικοι στις ερωτήσεις των υπαλλήλων, απάντησαν ότι γυµναστήριο έχει κλείσει. B. H Eταιρεία Γ.ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε µε αντικείµενο : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ µε δ.τ. CHAMP WELLNESS CLUB δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό µη πτώχευσης (υπ αριθ.πρωτ / ) που έλαβε η Αρχή µας (αριθ.πρωτ.εισερχ: 15866/ ), σε απάντηση σχετικής αίτησης που υπέβαλε στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Τµήµα Πτωχεύσεων), στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Γ. Στην ιστοσελίδα του FACEBOOK (www.facebook.com / groups / champgym / / ) υπάρχουν συνοµιλίες µεταξύ του χρήστη George Kefalas που εµφανίζεται να είναι ο υπεύθυνος της ως άνω καταγγελλόµενης επιχείρησης ( Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ), του Γεωργίου (***) που φαίνεται να κατέβαλε τα µισθώµατα του γυµναστηρίου, υπαλλήλων της επιχείρησης και λοιπών µελών του CHAMP (καταγγέλλοντες και µη), από τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι εκκρεµούσε δικαστική διαµάχη σχετική µε τη µισθωτική (ή άλλη) σχέση των υπευθύνων της καταγγελλόµενης επιχείρησης και των συνιδιοκτητών του µισθίου στο οποίο στεγαζόταν το γυµναστήριο. Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα εξής: Την ερχόµενη Τρίτη 19 Μαρτίου στην Ευελπίδων, εκδικάζεται η υπόθεση του CHAMP εναντίον του διαχειριστή της κοινωνίας των ιδιοκτητών... οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα παρευρεθούν στο δικαστήριο ως µάρτυρες... συµβουλή των δικηγόρων ήταν να παραµείνει κλειστό το Γυµναστήριο µέχρι να εκδικαστεί η προσωρινή διαταγή και τα ασφαλιστικά µέτρα νοµής..., Οπως γνωρίζετε το γυµναστήριο παρέµεινε κλειστό εξαιτίας προβληµάτων µε την ιδιοκτησία του κτιρίου. Επειτα από την τελευταία δικαστική απόφαση..., περιµένουµε µια εκτέλεση εντολής που αναµένεται από το δικαστήριο.... Επίσης, έχουν αναρτηθεί στο ίντερνετ και φωτοαντίγραφα από δύο αποδείξεις πληρωµής (έναντι) ενοικίου για το χώρο που στεγαζόταν το καταγγελλόµενο γυµναστήριο. Τα ίδια ως άνω θέµατα αναφέρουν και οι καταναλωτές µε τις καταγγελίες τους: η Αστυνοµία εισήλθε στο χώρο του Γυµναστηρίου λέγοντας ότι έχουν ανοίξει παράνοµα και πρέπει να κλείσει έως ότου το ικαστήριο αποφανθεί επαναλειτουργία του ή όχι,...παρά το γεγονός ότι έλαβε ποσό... που αφορούσε και τις εγγυήσεις των ενοικίων... αποφάσισε να προβεί σε έξωση της επιχείρησης... ). Συνεπώς, το κρίσιµο χρονικό διάστηµα που οι ως άνω καταγγέλλοντες (αλλά και δεκάδες άλλοι καταναλωτές) συµβλήθηκαν µε τους υπεύθυνους της εταιρείας «Γ. KEΦAΛAΣ AΘΛΗΤΙΚΗ MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την εκ µέρους της παροχή υπηρεσιών γυµναστικής για 6 µήνες ή/και για 12 µήνες, καταβάλλοντας προκαταβολικά το κόστος των ως άνω υπηρεσιών, αυτοί γνώριζαν ότι το γυµναστήριο επρόκειτο να παύσει να παρέχει υπηρεσίες, εφόσον υφίστατο εκκρεµοδικία και δικαστική αντιδικία µε τους εκµισθωτές του χώρου του γυµναστηρίου ή / και δικαστική απόφαση εις βάρος της εταιρείας ή των υπευθύνων της και παρ όλα αυτά, συνέχιζαν να εισπράττουν χρήµατα για ετήσιες ή εξαµηνιαίες συνδροµές από τους καταναλωτές. Εκτιµούµε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία πληρούν, για τους υπεύθυνους της άνω εταιρείας, εκτός των άλλων, την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του αδικήµατος της 8

9 απάτης, όπως αυτό προβλέπεται και τιµωρείται από το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριµένα, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις : α. ο σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, β. η εν γνώσει του δράστη παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από τα οποία ως παραγωγός αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ. η βλάβη ξένης περιουσίας, που να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη. Συνεπώς για τη συντέλεση αυτού του εγκλήµατος πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ αφενός, της απατηλής ενέργειας του δράστη και της απ αυτήν προκληθείσης πλάνης του παθόντος κι αφετέρου, της πλάνης αυτής και της ενέργειας στην οποία παραπείσθηκε ο παθών, που ενέχει περιουσιακή διάθεση και συνεπάγεται περιουσιακή βλάβη του ιδίου ή τρίτου. Εν προκειµένω, η ως άνω εταιρεία στις άνω αναφερόµενες ηµεροµηνίες συµβλήθηκε µέσω των υπευθύνων της µε τους άνω καταγγέλλοντες, α) συνεχίζοντας να εισπράττει προκαταβολικά χρήµατα για παροχή υπηρεσιών γυµναστικής 6 µηνών και 12 µηνών, ενώ γνώριζε ότι υφίσταται εκκρεµοδικία ή/και δικαστική απόφαση εις βάρος της, µε την οποία θα υποχρεωνόταν να παύσει να παρέχει υπηρεσίες στο συγκεκριµένο χώρο κ α ι β) παριστάνοντας εν γνώσει τους ότι αυτή είχε νόµιµη άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γυµναστηρίου, χωρίς όµως να διαθέτει τέτοια. Η αθέµιτη απόκρυψη και παρασιώπηση των ως άνω αληθινών γεγονότων έγινε µε σκοπό να πεισθούν οι καταγγέλλοντες (αλλά και πλήθος καταναλωτών) να προπληρώσουν το κόστος των παραγγελθεισών υπηρεσιών, συνεπώς, τελέσθηκε το έγκληµα της απάτης. Το εν λόγω έγκληµα τελέστηκε για τους ως άνω λόγους, ανεξαρτήτως ενδεχόµενης συρροής µε το αδίκηµα του αρθ. 414 Π.Κ. (που αφορά παράνοµη άσκηση επαγγέλµατος). Εξάλλου, εκτός από τους ως άνω καταγγέλλοντες είναι πρόδηλο ότι η προαναφερόµενη εταιρεία είχε συµβληθεί µέσω των υπευθύνων της και µε δεκάδες άλλους πολίτες καταναλωτές, στους οποίους απέκρυψαν µε αθέµιτο τρόπο αληθινά γεγονότα και από τους οποίους αυτή εισέπραξε χρήµατα. Είναι δε πρόδηλο, ότι εάν οι πολίτες καταναλωτές γνώριζαν ότι η ως άνω εταιρεία ενδέχεται να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ότι θα παρέχει, εφόσον εκκρεµούσε δικαστικά σχετική υπόθεσή της, δεν θα κατέβαλαν χρήµατα για εξαµηνιαία ή ετήσια παροχή υπηρεσιών γυµναστικής. Επίσης, δεν θα πλήρωναν συνδροµές εάν γνώριζαν ότι το καταγγελλόµενο γυµναστήριο CHAMP δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόµου για αδειοδότηση και για το λόγο αυτό δεν χορηγήθηκε η εκ του νόµου προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας από την αρµόδια Υπηρεσία. Τέλος, Σας υποβάλλουµε συνηµµένα τα στοιχεία των καταγγελιών που έχει λάβει η Υπηρεσία µας, καθώς και αντίγραφα των λοιπών ως άνω αναφεροµένων εγγράφων : 1. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 6678/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 2. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 6668/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 3. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 7005/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 9

10 4. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8313/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 5. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8311/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9461/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 6. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8314/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 7. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8619/ έγγραφης καταγγελίας του κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 16860/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 8. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8653/ έγγραφης καταγγελίας του κ. 9. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8749/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 16736/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 10. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8841/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 11. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8925/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 12. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 8959/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 9185/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 13. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9436/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 16656/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 14. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9618/ έγγραφης καταγγελίας του κ. 15. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9799/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 16. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9858/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 17. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9859/ έγγραφης καταγγελίας της κ. 18. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ. 9977/ έγγραφης καταγγελίας της κ. (***) και των υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 10502/ συµπληρωµατικών εγγράφων. 19. Φωτοαντίγραφο της µε αριθ.πρωτ / έγγραφης καταγγελίας της κ. 20. Τα υπ αριθµ.πρωτ. 9168/ και 13885/ διαβιβαστικά έγγραφα του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς το Τµήµα Αθλητισµού της Περιφέρειας Αττικής και προς το Τµήµα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα. 21. Οι µε Αρ.Πρωτ / και Αρ.Πρωτ / Απαντήσεις της ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού της Γενικής ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 14 και 22 Mαΐου 2013 (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 11925/ και 12758/ , αντίστοιχα). 22. Η µε ΑΡ.ΠΡΩΤ. 307/2013 Απάντηση του Τµήµατος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή στις 26 Ιουνίου 2013 (υπ αριθ.πρωτ.εισερχ: 15866/ ). 23. Αντίγραφα συνοµιλιών από το Open group THE BEST WELLNESS CLUB IN TOWN, η ιστοσελίδα του οποίου στο FACEBOOK είναι : 10

11 Παρακαλούµε θερµώς όπως µας ενηµερώσετε για τις ενέργειές Σας. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 11

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 21 Ιουνίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :15659 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10908 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑ» και «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

I. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑ» και «BRANDEC TRADING LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :3338

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 20 Μαΐου 2008 Αριθ. πρωτ. : 596 ΠΡΟΣ: 1. «ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 5 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ioυνίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 727 ΠΡΟΣ: 1. ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 248 ΠΡΟΣ: 1. «ΝΙΟΥΦΟΡΜ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΠΗ-Χ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΣΠΗ-Χ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία.

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία. Αθήνα 04/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: Ε33/31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΗ-3Ξ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 457ΚΗ-3Ξ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 457ΚΗ-3Ξ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 26/8/2014 ΑΠ: 3464 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα