ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο"

Transcript

1 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : : ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην πόλη του Αργοστολίου κατόπιν αιτήσεως του κ. Νικόλαου Σκλαβούνου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 85/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. Κ. Νικόλαο Σκλαβούνο 2. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Ρουχωτά) 3. ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 1

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 85/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση σχετικά µε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην πόλη του Αργοστολίου κατόπιν αιτήσεως του κ. Νικόλαου Σκλαβούνου Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα εξής: Με την από αίτηση του ο κ. Σκλαβούνος καταθέτει την από αίτηση του µε την οποία ζητά έγκριση κυκλοφορίας Β τουριστικού τραίνου µε αριθ. κυκλ. ΖΑΕ 2732 στην ήδη εγκριθείσα ειδική διαδροµή Α. Τρίτση αφετηρία, έναντι ναυτικής σχολής Γ. Φωκά Πλατείας Ριζοσπαστών Ριζοσπαστών Λασκαράτου Λεωφόρος βεργωτή Α. Τρίτση. Παρών στη συζήτηση και λήψη απόφασης ήταν ο κ. Σκλαβούνος ο οποίος υποστήριξε ότι η αίτηση του έχει υποβληθεί 13/3 και έχει επανυποβληθεί µε τη δεύτερη αίτηση του για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρώτη ηµεροµηνία κατάθεσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου εξήγησε στα µέλη ότι η από αίτηση του αν και πρωτοκολλήθηκε δεν κατατέθηκε στις υπηρεσίες του ήµου και θεωρούµε ως ηµεροµηνία για την εξέταση του αιτήµατος την ηµεροµηνία κατάθεσης της δεύτερης αίτησης µε την οποία προσκοµίσθηκαν και δικαιολογητικά. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών την από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας όπως συµπληρώθηκε µε την από όµοια της µε την οποία επισηµαίνεται ότι στην συγκεκριµένη διαδροµή έχει ήδη εγκριθεί ένα τραίνο τ ου κ. Σκλαβούνου και βρίσκεται στη διαδικασία της έγκρισης ένα δεύτερο τραίνο άλλου επιχειρηµατία ως εκ τούτου καθοριστικό ρόλο σχετικά µε την κυκλοφορία και 3 ου τραίνου στην ίδια ειδική διαδροµή έχει η υπ αριθ / γνωµοδότηση του συγκοινωνιολόγου κ. Ευάγγελου Ματσούκη σύµφωνα µε την οποία λειτουργία 2

3 και 3 ου τουριστικού τραίνου στην ίδια ειδική διαδροµή είναι απαραίτητο να εκπονηθεί πρώτα σχετική µελέτη για το θέµα αυτό. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν µε βάση την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Ο κ. Καµπίτσης Βασίλειος αναφέρει ότι εφόσον έχει κατατεθεί αίτηση 13-3 έχει προτεραιότητα. Γενικά όµως είναι κατά των τουριστικών τραίνων γιατί οι κάτοικοι του Αργοστολίου υποφέρουν εξαιτίας τους. Να παρέλθει η πενταετία που ισχύει η άδεια και µετά να µην χορηγηθούν νέες άδειες. Εκτιµά ότι κάτι µεµπτό έχει γίνει στην υπόθεση και προτείνει να γίνει έλεγχος των υπηρεσιών. Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων αναφέρει ότι και στο παρελθόν ο ήµος είχε αντιδράσει διότι ο ΕΟΤ είχε παρακάµψει το ήµο. Είχε προτείνει µάλιστα ο ίδιος τη διαδροµή Αργοστόλι Καταβόθρες. Όσον αφορά κυκλοφορία 3 ου τραίνου δεν την ψηφίζει διότι υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβληµα τη δε εισήγηση του Ματσούκη θεωρεί απαράδεκτη και την απορρίπτει. Ο κ. Γεώργιος Θωµάς εκφράζοντας την Παράταξη του, αναφέρει ότι ως Παράταξη είναι θετικοί στην κυκλοφορία τουριστικών τραίνων αρκεί να υπάρχει σύµφωνη γνώµη ΤΑΧΙ και ΚΤΕΛ. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Απορρίπτει το αίτηµα του Κ. Σκλαβούνου για κυκλοφορία και τρίτου τουριστικού τραίνου στην ίδια εγκριθείσα ειδική διαδροµή του Αργοστολίου για τους λόγους που προανέφεραν στην εισήγηση, µειοψηφούντος του µέλους Γεωργίου Θωµά ο οποίος ψηφίζει θετικά για την κυκλοφορία τουριστικών τραίνων µε τις προϋποθέσεις που έθεσε στην τοποθέτηση του. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 3

4 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : : ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση: i) βεβαίωσης βατότητας οδών κυκλοφορίας τουριστικού τραίνου κατόπιν αιτήσεως του κ. Σκλαβούνου ii) του συνολικού µήκους της διαδροµής και iii) του καθορισµού του χώρου αφετηρίας Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 86/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. Κ. Νικόλαο Σκλαβούνο 2. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Ρουχωτά) 3. Αυτ. Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας 4. ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 4

5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 86/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση: i) βεβαίωσης βατότητας οδών κυκλοφορίας τουριστικού τραίνου κατόπιν αιτήσεως του κ. Σκλαβούνου ii) του συνολικού µήκους της διαδροµής και iii) του καθορισµού του χώρου αφετηρίας Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη των µελών τις από , αιτήσεις του κ. Νικολάου Σκλαβούνου µε τις οποίες ζητά έγκριση για θέση σε κυκλοφορία και ειδικής διαδροµής τουριστικού τραίνου µε αριθµό κυκλοφορίας ΒΟΡ Επί του θέµατος προσκοµίσθηκε η αριθ / εισήγηση της τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου που αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ :ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ ΣΕ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Ε.Π.Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Κοιν:.Ε Αργοστολίου Υποβάλλονται συνηµµένα: - H υπ. αρ / αίτηση όπως διευκρινίστηκε µε την υπ. αρ / νεώτερη αίτηση του κ Νικολάου Σκλαβούνου, σχετικά µε την 5

6 κυκλοφορία ενός τουριστικού τραίνου αρ. κυκλ. ΒΟΡ 1111, σε ειδική διαδροµή στην πόλη Αργοστολίου και γύρο Φαναρίου-Λάσση. - Η υπ.αρ.25879/ βεβαίωση βατότητας ειδικής διαδροµής από την υπηρεσία µας και η υπ. Αρ /11513/ βεβαίωση βατότητας από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. - Η υπ.αρ.18762/ γνωµοδότηση του Συγκοινωνιολόγου κ. Ε. Ματσούκη, ένας εκ των οποίων έχει µελετήσει τα συγκοινωνιακά θέµατα της πόλεως του Αργοστολίου, σχετικά µε προγενέστερη παρόµοια αίτηση για άλλο τουριστικό τρένο στον βασικό κυκλοφοριακό ιστό της πόλεως Αργοστολίου. -Η υπ.αρ. 188/ προγενέστερη απόφαση του Ε.Ο.Τ Κεφαλληνίας σχετικά µε την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία και ειδικής διαδροµής τουριστικού τραίνου ( αρ.κυκλ. ΚΕΑ 6466 του ίδιου επιχειρηµατία) σχεδόν παρόµοιας διαδροµής µε αυτήν που εξετάζεται µε την παρούσα εισήγηση και µε άλλη αφετηρία-τερµατισµό. Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύµφωνα µε : -Τον Ν.2696/99 άρθρα 10 & 52 (Κ.Ο.Κ) σχετικά µε µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας. - Τον Ν.3463/06 ( ΚΚ) άρθρα 79 και 82. -Τον Ν.3852/10 άρθρο 63, 73, 75 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & του.σ - Την υπ.αρ.υ.α16753/08 (ΦΕΚ 1726Β/ ) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αρ. Υ.Α-48191/3257/ (ΦΕΚ Β 1026) των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει περί τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κλπ. και έχοντας υπόψη ότι έχει ήδη εγκριθεί άδεια κυκλοφορίας για το υπ. αριθµ. ΚΕΑ 6466 τουριστικό τραίνο του ίδιου επιχειρηµατία σε άλλη (Α) ειδική διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου και είναι ήδη στην διαδικασία έγκρισης το υπ. αρ.χνζ 4060 τουριστικό τραίνο άλλου επιχειρηµατία, επίσης στην (Α) ειδική διαδροµή της πόλεως µε µικρές παρεκκλίσεις. Το γεγονός ότι η οδός Α. Παπανδρέου (πρώην Λάσσης) έχει αυξηµένη κυκλοφορία ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες, η οδός εστούνη αντιµετωπίζει ήδη κυκλοφοριακά προβλήµατα λόγω στενότητας οδοστρώµατος όπως και η οδός Μοµφεράτου, Το γεγονός ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση έµπροσθεν του χώρου άφιξης κρουαζιερόπλοιων ενώ παραπλεύρως της Ναυτικής Σχολής δεν υπάρχει πεζοδρόµιο Το ότι σε τµήµατα της αιτούµενης ειδικής διαδροµής έχουν εγκριθεί ή τυγχάνουν έγκρισης και άλλα τουρ. τρενάκια και απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του.σ Προτείνουµε η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και το ηµ. Συµβούλιο να αποφασίσουν θετικά υπό προϋποθέσεις σχετικά µε την κυκλοφορία του συγκεκριµένου τουριστικού τραίνου µε αρ. κυκλοφορίας ΒΟΡ 1111 στην ειδική διαδροµή (χωρίς ενδιάµεσες στάσεις, που σηµειωτέον δεν ζητούνται): Αφετηρία Ιωάννη Μεταξά, Αγνή Μεταξά, Ελλ. Ερυθρού Σταυρού (γύρος Φαναρίου-Λάσση-Φαραώ)... Α. Παπανδρέου, Χαροκόπου, εστούνη, πλατεία Ριζοσπαστών, Γερ. Φωκά, Ιωάννη Μεταξά Τερµατισµός και σε ότι αφορά τα τµήµατα αρµοδιότητας ήµου Λαµβάνοντας υπόψη επιπλέον ακόµη 6

7 τα εξής σηµαντικά ζητήµατα και τους προτεινόµενους παρακάτω περιορισµούς και ρυθµίσεις ώστε να είναι εφικτή κυκλοφορία του τουριστικού αυτού τρένου, χωρίς ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήµατα. 1.Για να αµβλυνθούν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα της οδού εστούνη και κυρίως να µην δηµιουργηθούν περισσότερα να αποφασιστεί η µονοδρόµηση της, από το ύψος της οδού Μοµφεράτου έως την Ερ.Σταυρού (µε τοποθέτηση της κατάλληλης σήµανσης βλ.σχ.σχέδιο) και µε κατεύθυνση από Μοµφεράτου προς Ερ. Σταυρού. ( Η λύση για απαγόρευση της στάθµευσης στην µια πλευρά της οδού εστούνη δεν προκρίνεται καθότι είναι περιοχή κατοικίας και δεν υπάρχει κοντά ο κατάλληλος χώρος στάθµευσης για πάνω από 30 θέσεις). Ενώ ήδη µε προηγούµενες εισηγήσεις έχει προταθεί η απαγόρευση της στάθµευσης σε όλες τις µεγάλες διασταυρώσεις (που ούτως ή άλλως το προβλέπει και ο ΚΟΚ, που στην πράξη δύσκολα εφαρµόζεται), θα είναι πολύ ανακουφιστικό γενικά για όλη την κυκλοφορία επίσης να απαγορευτεί η στάθµευση σε όλο το αρχικό µήκος της οδού Μοµφεράτου, (από Χαροκόπου έως τουλάχιστον Ριζοσπαστών), στην µια πλευρά της & εκ περιτροπής. ( Αφορά περίπου 20 θέσεις στάθµευσης).* Αυτές οι ρυθµίσεις που δεν αναµένεται να δηµιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήµατα στους παρόδιους, (έχουν εφαρµοστεί κατά καιρούς & σε πάρα πολλούς άλλους δρόµους της πόλεως) δεν εξυπηρετούν µόνο την κυκλοφορία για ένα τρενάκι αλλά την ευρύτερη κυκλοφορία της περιοχής που ήδη αντιµετωπίζει προβλήµατα (κυρίως όταν κλείνει η κεντρική πλατεία). 2.Η εναλλακτική λύση από τον αιτούντα, προς το τέλος της διαδροµής το τρενάκι να διέρχεται από Μοµφεράτου & µικρό τµήµα της Ριζοσπαστών αντί από την οδό εστούνη η οποία αντιµετωπίζει ήδη προβλήµατα στενότητας οδοστρώµατος, θεωρούµε από την Υπηρεσία µας πως είναι προτιµητέα αρκεί να απαγορευτεί η στάθµευση στην οδό Μοµφεράτου τουλάχιστον από το ύψος της Χαροκόπου έως την Ριζοσπαστών (όπως ήδη έχει εφαρµοστεί το µέτρο αυτό µε επιτυχία στην οδό Χαροκόπου)*. Παρότι στην περίπτωση αυτή, σε µικρό τµήµα της οδού Ριζοσπαστών, πολύ πιθανόν να διέρχονται και τρία διαφορετικά τρενάκια, πράγµα που σύµφωνα µε την γνωµοδοτική έκθεση του κου Ε. Ματσούκη δεν είναι επιθυµητό, ΕΝ προβλέπεται στο µικρό αυτό τµήµα να έχουµε συσσώρευση τους, λόγω της µικρής σχετικά κυκλοφορίας στην οδό Ριζοσπαστών και του επαρκούς πλάτους της. ( Η έκθεση αυτή αφορά ουσιαστικά τον κεντρικό ιστό της πόλης µε τους κυρίους κυκλοφοριακούς άξονες), Μάλιστα µε τα προτεινόµενα µέτρα στην οδό Μοµφεράτου προβλέπεται να διευκολυνθεί η κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής. 4. Λόγω του ότι η οδός Α. Παπανδρέου (πρώην Λάσσης) έχει µεγάλη κυκλοφορία οχηµάτων κυρίως αργά τις απογευµατινές ώρες λόγω των λουοµένων, προτείνεται ( τουλάχιστον από 1-20 Αυγούστου τις ώρες 19:00-21:00 µµ) να µην κυκλοφορεί το συγκεκριµένο τρενάκι, αν και η κίνηση της διαδροµής του (ως αιτείται) είναι πάντα προς την κατωφέρεια της οδού αυτής και δεν αναµένεται να δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα. 5. Το γεγονός ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση έµπροσθεν του χώρου άφιξης κρουαζιερόπλοιων (χωρική περιοχή αρµοδ. Λ.Τ), ενώ παραπλεύρως της 7

8 Ναυτικής Σχολής δεν υπάρχει πεζοδρόµιο, η αφετηρία Τερµατισµός δεν προτείνεται εκεί σύµφωνα µε την αίτηση, αλλά προτείνεται ο χώρος επί της Παραλιακής Ι. Μεταξά (~έναντι αρθµ ) & που δεν καταργούνται θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης, λαµβάνοντας πάντα όλα τα µέτρα ασφαλείας και προειδοποιητική κατάλληλη σήµανση. Τέλος προτείνουµε, ο ΕΟΤ, στον οποίο θα αποσταλεί η εν λόγω σχ. απόφαση του.σ, να ανακαλέσει την υπ.αρ. 188/ προγενέστερη απόφαση του. Σηµ.: *Έχουν προταθεί σε παλαιότερη εισήγηση µας και εξετάζονται σαν χώροι έστω προσωρινής (ή και µόνιµης στάθµευσης) οι χώροι του Σχολείου που κατεδαφίστηκε, του Νοσοκοµείου στην ίδια περιοχή και του ευρύτερου χώρου του Ξενία. Ειδικά ο πρώτος µε λίγες ρυθµίσεις και διαµορφώσεις µπορεί να εξυπηρετήσει άµεσα. Σχετικά µε την έγκριση βατότητας η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου εισηγείται τα εξής: ΘΕΜΑ : «Βεβαίωση βατότητας ειδικής διαδροµής» ΣΧΕΤ : Η υπ. αρ.21028/ αίτηση όπως διευκρινίστηκε µε την υπ. αρ / νεώτερη αίτηση του κ Νικολάου Σκλαβούνου Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού, κατόπιν αυτοψίας και σύµφωνα µε την υπ. αρ. Α-48191/3257/ ΦΕΚ 1026Β/ Κ.Υ.Α και την τροποποίηση αυτής µε υπ.αριθµ της 28/08/08 Κ.Υ.Α, των Υπουργών αναπτύξεως και µεταφορών επικοινωνιών. Σε αντικατάσταση της υπ αρ / βεβαίωση βατότητας της Υπηρεσίας µας η οποία παύει πλέον να ισχύει, χορηγούµε βεβαίωση σύµφωνα µε την οποία η ειδική διαδροµή: Αφετηρία Ιωάννη Μεταξά, Αγνή Μεταξά, Ελλ. Ερυθρού Σταυρού. Α. Παπανδρέου, Χαροκόπου, εστούνη, πλατεία Ριζοσπαστών, Γερ. Φωκά, Ιωάννη Μεταξά Τερµατισµός, συνολικού µήκους 2.6χλµ., είναι επιτρεπτή για το τουριστικό τραίνο (µέγιστο αριθµό τριών βαγονιών) µε αριθµό κυκλοφορίας ΒΟΡ-1111, από πλευράς επιφάνειας κύλισης, ακτινών καµπυλότητας, αντοχής, κλίσης του οδοστρώµατος και δυνατότητα ελιγµών στην συγκεκριµένη διαδροµή. Επίσης παροµοίως είναι επιτρεπτή από πλευράς επιφάνειας κύλισης, ακτινών καµπυλότητας, αντοχής, κλίσης του οδοστρώµατος και δυνατότητα ελιγµών, αν επιλεχθεί από το.σ, η εναλλακτική λύση αντί διέλευσης του τουρ. Τρένου από την οδό εστούνη η διέλευση από Μοµφεράτου Ριζοσπαστων Τερµατισµός, ιδίου ~ µήκους. Ως αφετηρία-τερµατισµός του τουριστικού τραίνου προτείνεται ο χώρος επί της Παραλιακής Ι. Μεταξά (έναντι αρθµ ), θα οριστικοποιηθεί µε την απόφαση του.σ. Η διαδροµή αυτή (κυκλική), είναι αναπόσπαστη και σε συνέχεια της αιτούµενης ειδικής διαδροµής που καταλήγει στην περιοχή της Λάσσης και αφορά επαρχιακό δίκτυο οδών αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. 8

9 Μάλιστα η βατότητα της διαδροµής αυτής που αφορά το επαρχιακό δίκτυο, η δυνατότητα ελιγµών και η αφετηρία- τερµατισµός (χωρίς ενδιάµεσες στάσεις σε όλη την ειδική διαδροµή), εξετάζονται αρµοδίως από την Υπηρεσία αυτή. *Ενηµερώνουµε επίσης ότι εκτός της απαραίτητης εγκρίσεως από τον ΕΟΤ, σύµφωνα µε τον Ν2696/99 άρθρο 52 σχετικά µε µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας και σύµφωνα µε την υπ.αρ Κ Υ.Α της , το αίτηµα πρόκειται να συζητηθεί στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και στο.σ Κεφαλληνίας µε εισήγηση της Υπηρεσίας µας. Η σχετική απόφαση θα σταλεί στον Ε.Ο.Τ για την τελική έγκριση, ο οποίος παρακαλείται να αναµένει την σχετική απόφαση του.σ Κεφαλλονιάς και όλα τα σχετικά, προτού εκδώσει οποιαδήποτε άδεια. Παρών στη συζήτηση και λήψη απόφασης ήταν ο κ. Σκλαβούνος ο οποίος υποστήριξε το αίτηµα του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν µε βάση την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Ο κ. Καµπίτσης Βασίλειος είναι αρνητικός γιατί θέλει να προστατέψει τα συµφέροντα των πολιτών που θίγονται. Ο κ. Βανδώρος Παναγής δεν ψηφίζει για νέο τραίνο γιατί οι επαγγελµατίες έχουν πρόβληµα. Ο κ. Αραβαντινός δεν ψηφίζει γιατί λείπει η συγκοινωνιακή µελέτη που θα τεκµηρίωνε το αν και κατά πόσο θα επιβάρυνε ή όχι την κυκλοφορία το τραίνο στη συγκεκριµένη διαδροµή και επίσης δεν είναι τεκµηριωµένη η αλλαγή αφετηρίας. Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων δεν ψηφίζει. Ο κ. Θωµάς Γιώργος είναι θετικός αρκεί να υπάρχει σύµφωνη γνώµη ΤΑΧΙ και ΚΤΕΛ. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τη βεβαίωση βατότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Απορρίπτει το αίτηµα για έγκριση: i) βεβαίωσης βατότητας οδών κυκλοφορίας τουριστικού τραίνου κατόπιν αιτήσεως του κ. Σκλαβούνου ii) του συνολικού µήκους της διαδροµής και iii) του καθορισµού του χώρου αφετηρίας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν µε τις τοποθετήσεις τους στην εισήγηση, µειοψηφούντος του µέλους Γεωργίου Θωµά ο οποίος ψηφίζει θετικά για την κυκλοφορία τουριστικού τραίνου µε τις προϋποθέσεις που έθεσε στην τοποθέτηση του και του Προέδρου της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου ο οποίος ψηφίζει την πρόταση που η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί προσφορότερη όπως διατυπώνεται στην εισήγηση της. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 9

10 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : : ΠΡΟΣ: Επαγγελµατικό Σωµατείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών Ελλάδος Μαυροµιχάλη 1, Αθήνα ΦΑΧ: ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου κατόπιν αιτήµατος ΕΣΕΒΕ Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 87/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για ενηµέρωση σας. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 2. Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου 1

11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 87/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου κατόπιν αιτήµατος ΕΣΕΒΕ Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από έγγραφο του Επαγγελµατικού Σωµατείου Εκδοτών Βιβλιοπωλών Ελλάδος µε το οποίο ζητά παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 100 τετρ. µέτρων στην πλατεία Αργοστολίου ή σε παρακείµενο χώρο, µέσα στα πλαίσια της δυνατότητας που δίνει ο νόµος για τις εκθέσεις βιβλίου, προκειµένου να διοργανώσουν έκθεση βιβλίου κατά το διάστηµα έως ή σε ηµεροµηνίες εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος. Παρόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος ήταν η Κα Σταµατελάτου και ο κ. Νοδάρος, βιβλιοπώλες Αργοστολίου εκπροσωπώντας τα τοπικά βιβλιοπωλεία. Ο Πρόεδρος τους έδωσε το λόγο και ενηµέρωσαν το σώµα ότι, µετά από έρευνα τους στην Οµοσπονδία τους οι εκθέσεις βιβλίου γίνονται από συγκεκριµένους φορείς σύµφωνα µε το Ν. 3377/05 και ο συγκεκριµένος φορέας δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις. Κατέθεσαν επίσης το αριθ. 51/φ5/ έγγραφο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Ελλάδος µε συνηµµένη τη νοµοθεσία. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρέθεσε στα µέλη την αριθ. 87/2012 απόφαση του συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας µε την οποία εγκρίνεται οµόφωνα η ανωτέρω παραχώρηση και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω δικαιολογητικά και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 και του Ν. 3377/05 και την 87/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας 1

12 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Απορρίπτει το αίτηµα του Επαγγελµατικού Σωµατείου Εκδοτών Βιβλιοπωλών Ελλάδος µε το οποίο ζητά παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 100 τετρ. µέτρων στην πλατεία Αργοστολίου ή σε παρακείµενο χώρο για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου διότι αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 3377/05 και επιπροσθέτως προσκρούει στα συµφέροντα των τοπικών βιβλιοπωλών. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 1

13 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: Fax: ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη Ληξουρίου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 88/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 2. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγήτρια: Κα Λουκέρη) 3. Αυτ. Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας 1

14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 88/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη Ληξουρίου Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την αριθ. 3342, 21843/ εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε θέµα : Κυκλοφοριακή ρύθµιση στην πόλη του Ληξουρίου η οποία αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α. Με την αριθ. 24/12 απόφαση του το συµβούλιο της.κ. Ληξουρίου καθορίζει ότι για την πόλη Ληξουρίου κατά τη θερινή περίοδο, 1) από έως και ωράριο από 20.00µµ έως 5.00πµ, την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στην παραλιακή οδό Αν. Λασκαράτου και των κάθετων αυτής από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Μαντζαβινάτου, 2) το παλαιό γήπεδο Ληξουρίου ως προσωρινό αδιαµόρφωτο χώρο στάθµευσης οχηµάτων µε ενδεικτική πληροφοριακή σήµανση σε διάφορα σηµεία της πόλης 1

15 3) την µονοδρόµηση της οδού Ελ. Βενιζέλου ως είσοδο στο παραπάνω χώρο στάθµευσης. Από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας καταγράφηκε η υφιστάµενη κυκλοφοριακή οργάνωση στην ευρύτερη της υπό µελέτης περιοχή (εικόνα 1.α). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν σε όλο το µήκος της παραλιακής οδού Αν. Λασκαράτου λειτουργούν καταστήµατα αναψυχής και εστιάσεως που εξυπηρετούν τον µεγαλύτερο όγκο των παραθεριστών. Στη βόρεια πλευρά της πόλης και κατά µήκος της βόρειας προβλήτας του λιµανιού υπάρχουν διαµορφωµένοι δηµοτικοί χώροι στάθµευσης µε ανεπαρκή χωρητικότητα κατά την θερινή περίοδο. Τέλος στην περιοχή υφίσταται διαµορφωµένο δίκτυο πεζοδρόµων όπως προβλέπονται στο εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως. Β. Επίσης µε την αριθ. 3/12 απόφαση του συµβούλιου της.κ. Ληξουρίου καθώς και στα πλαίσια της διερεύνησης της παρούσας µελέτης διαπιστώθηκε ότι σε διάφορα σηµεία της περιοχής η ελλειπής σήµανση σε συνδυασµό µε την έλλειψη ορατότητας αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων (εικόνα 1.α & 1.β). Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 1. τα άρθρα 10 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) 2. τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3852/ τα αρθρα 79 και 82 του Ν.3463/06 Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ Την εφαρµογή προσωρινών µέτρων λόγω θερινής περιόδου και µόνιµα µέτρα σήµανσης ανάλογα µε τις ανάγκες (εικόνα 2.α). Α. Προσωρινά µέτρα Α.1 Για την θερινή περίοδο από έως και ωράριο από 20.00µµ έως 5.00πµ: 1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στην παραλιακή οδό Αν. Λασκαράτου από τη συµβολή της µε την οδό Ματζαβινάτου µέχρι την οδό Γρ. Λαµπράκη. 2. Απαγόρευση της κυκλοφοριας οχηµάτων των κάθετων οδών Πλ. Εθν. Αντιστάσεως, ιον. Σολωµού, Εθν. Αντιστάσεως, Π. Σκαρλάτου από τη συµβολή τους από την οδό Αν. Λασκαράτου µέχρι την οδό Πέντε Ηρώων και Μαρ. Γερουλάνου. 3. απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων στην παραλιακή οδό από το λιµάνι στα σηµεία πλησίον του αγάλµατος Αν. Λασκαράτου και από το παλαιό γήπεδο νότια του Λιµενικού Σταθµού. 4. Στα σηµεία απαγόρευσης θα τοποθετηθούν µεταλλικές σωληνωτές κινητές µπάρες, µε ειδική αντανακλαστική προειδοποιητική σήµανση ή/και αναλαµπών βέλος και κατάλληλες πινακίδες σήµανσης εκτροπής κυκλοφοριας στις κύριες οδούς. Παρέκκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται για την είσοδο και στάθµευση οχηµάτων ΑΜΕΑ όπου προβλέπεται. 1

16 5. Μονοδρόµηση τµήµατος της οδού Πέντε Ηρώων µε κατεύθυνση από τη συµβολή της µε την οδό ιον. Σολωµού προς τη συµβολή της µε την οδό Εθν. Αντιστάσεως και την απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης της δεξιάς πλευράς της ώστε να εκτρέπεται η κυκλοφορία της οδού ιον. Σολωµού και να µην δηµιουργείται συµφόρηση. 6. Την µετατόπιση της πιάτσας ΤΑΞΙ από την οδό Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως στην οδό Παύλου ελλαπόρτα ή εναλλακτικά εντός του λιµένα, κατόπιν διαβούλευσης και θετικής ανταπόκρισης των επαγγελµατιών οδηγών και της Λιµενικής αρχής. Α.2 Για την θερινή περίοδο: 1. Τον καθορισµό του παλαιού γηπέδου Ληξουρίου ως προσωρινό αδιαµόρφωτο χώρο στάθµευσης οχηµάτων και πληροφοριακή σήµανση στη συµβολή των οδών Στ. Τυπάλδου µε την Ελ. Βενιζέλο και Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό Αφών Λιβιεράτου έµπροσθεν του πρώην δηµαρχείου Παλικής. Ο χώρος στάθµευσης θα έχει κοινή είσοδο έξοδο στη νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου. 2. Την τοποθέτηση στο αδιαµόρφωτο χώρο στάθµευσης τουλάχιστον δυο (2) στυλών ηλεκτροφωτισµού στην είσοδο-έξοδο και στο βορειοδυτικό σηµείο του γηπέδου. Β. Μόνιµα µέτρα 1) Μονοδρόµηση τµήµατος της οδού Ελ. Βενιζέλου µε κατεύθυνση από την οδό Γρ. Λαµπράκη προς τη θάλασσα και µονοδρόµηση της οδού Οδυσσέως µε κατεύθυνση από τη θάλασσα προ την οδό Γρ. Λαµπράκη ώστε να µην δηµιουργείται κυκλοφοριακή συµφόρηση από την είσοδο και έξοδο των οχηµάτων από το χώρο στάθµευσης κατά τη θερινή περίοδο αλλά και από την αύξηση του φόρτου κατά τη σχολική περίοδο. 2) Τοποθέτηση επιπλέον ρυθµιστικών πινακίδων Ρ-2 και Ρ-28 στη συµβολή των οδών Πλ. Εθν. Αντιστάσεως και Στ. Τυπάλδου για την αποφυγή ατυχηµάτων. 3) Απαγόρευση της στάθµευσης και στάσης οχηµάτων στην οδό Μαντζαβινάτου λόγω στενότητας και προς διευκόλυνση των λεωφορείων και φορτηγών από την έξοδο τους από το λιµάνι µε την τοποθετηση της ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-40. 4) Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων Ρ-2 στη συµβολή Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρ. Γερουλάνου για αποφυγή ατυχηµάτων. 5) Την κατεδάφιση των τσιµεντένιων στύλων του στηθαίου στην ανισόπεδη οδό στην αρχή της Στ. Τυπάλδου πλησίον του Γηροκοµείου και την αντικατάσταση τους µε προστατευτική µπάρα για την βελτίωση της ορατότητας και την αποφυγή ατυχηµάτων που κινούνται επί αυτής και της καθέτου οδού Βικ. Χαριτάτου (εικόνα 2.β). Σηµειώνεται ότι οι εικόνες που αναφέρονται αποτυπώνονται στην εισήγηση που αποστέλλεται πλήρης στο.σ Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1

17 Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη του Ληξουρίου όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 1

18 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: Fax: ΠΡΟΣ: ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για αποκατάσταση οδοστρώµατος πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Κεφαλληνίας και Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 89/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ενηµέρωση σας. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγητής κ. Κλαουδάτος) 2. Ε ΗΕ Κεφαλληνίας 1

19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 89/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση για αποκατάσταση οδοστρώµατος πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Κεφαλληνίας και Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την αριθ (24796)/ εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε θέµα : Γνωµοδότηση για αποκατάσταση οδοστρώµατος πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Κεφαλληνίας και Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι η οποία αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση οδοστρώµατος - πεζοδροµίου Όσον αφορά την αποκατάσταση του οδοστρώµατος από τη Ε ΗΕ Κεφαλληνίας στη συµβολή των οδών Κεφαλληνίας και Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι, λόγω εργασιών της για εγκατάσταση υπογείων καλωδίων προς τη Νέα Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας, σας δηλώνουµε ότι απ την ισχύουσα νοµοθεσία προκύπτει η υποχρέωση του αδειοδοτούµενου να αποκαταστήσει το οδόστρωµα εγκαίρως πλήρως και εντέχνως. Στο άρθρο 30 του Ν. 1080/1980 αναφέρεται ότι «Εν τη κατά την προηγούµενη παράγραφο άδεια αναφέρονται οι τεχνικοί όροι βάσει των οποίων υποχρεούται ο τυχών της αδείας να επαναφέρει το οδόστρωµα, έρεισµα ή πεζοδρόµιο εις την προτέραν του κατάσταση, δύναται δε να περιλαµβάνεται και η υποχρέωση της κατασκευής νέου ασφαλτικού τάπητος, καθόλο το πλάτος της οδού εν η εξετελέσθη τοµή ή εκσκαφή». Όπου στην περίπτωση µας ως τρόπος αποκατάστασης εννοείται ο αυτονόητος (άσφαλτος σε άσφαλτο, τσιµέντο σε τσιµέντο). Πιθανόν η Ε ΗΕ Κεφαλληνίας επέλεξε τη σκυροδέτηση για λόγους ταχύτητας της αποκατάστασης. 1

20 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3481/2006 «Αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες του οδοστρώµατος ή δεν αποκατασταθούν εντέχνως και επαρκώς, κατά την κρίση του οικείου φορές συντήρησης της οδού, ο φορέας αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη εις βάρος και για λογαριασµό του προσώπου για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο και περαιτέρω να βεβαιώσει και εισπράξει τη σχετική δαπάνη κατά τις διατάξεις είσπραξης των δηµοσίων εσόδων», όπου δεν συντρέχουν οι λόγοι για εφαρµογή του στην περίπτωση µας. Συνεπώς στο υπό εξέταση σηµείο (συµβολή των οδών Κεφαλληνίας και Πλάτωνος Βέγια), η σηµερινή αποκατάσταση δεν δηµιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα (λειτουργικό ή αισθητικό) και λόγω του µικρού κυκλοφοριακού φόρτου που διέρχεται απ αυτήν δεν τίθεται θέµα επανακατασκευής της αποκατάστασης. Παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να µας ενηµερώσει για τις τυχόν διαφορετικές απόψεις της. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί ότι η ανωτέρω αποκατάσταση οδοστρώµατος πεζοδροµίου όπως ακριβώς πραγµατοποιήθηκε από τη Ε ΗΕ δεν δηµιουργεί προβλήµατα και συνεπώς δεν τίθεται θέµα επανακατασκευής της αποκατάστασης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 2

21 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: Fax: ΠΡΟΣ: κ. Κόµητα ηµήτριο Ιδιοκτήτη Beach bar Dimitris Λουρδάτα ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για διοργάνωση Beach Party στην παραλία Λουρδάτων κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 90/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ενηµέρωση σας. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. Κτηµατική Υπηρεσία 2. Λιµεναρχείο Αργοστολίου 3. Αστυνοµική /νση Κεφαλληνίας 4. ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς 2

22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 90/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για διοργάνωση Beach Party στην παραλία Λουρδάτων κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την από αίτηση του Κόµητα ηµήτριου ιδιοκτήτη καταστήµατος Beach Bar Dimitris µε την οποία ζητά άδεια για να πραγµατοποιήσει Beach Party στην παραλία των Λουρδάτων τις 3 Αυγούστου 2012 κάτωθι του καταστήµατος του. Επισηµαίνεται ότι η παραλία των Λουρδάτων έχει εκµισθωθεί από το ήµο σε ιδιώτες και κατά δήλωση του ανωτέρω αιτούντος η εκδήλωση θα γίνει σε χώρο µε συναίνεση του ιδιοκτήτη. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την αίτηση και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί θετικά στο αίτηµα του κ. Κόµητα ηµήτριου για τη διοργάνωση Beach Party στην παραλία Λουρδάτων κάτωθι του καταστήµατος Beach Bar Dimitris την 3/8/2012 µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ο ήµος Κεφαλλονιάς δεν είναι συνδιοργανωτής της ανωτέρω εκδήλωσης. Συµφωνούν οι χρήστες ενοικιαστές των χώρων για τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλωστρών της παραλίας. εν θα εισπράττεται τίµηµα εισόδου στην εκδήλωση. 2

23 Η διατήρηση των ωρών κοινής ησυχίας µε βάση την Αστυνοµική ιάταξη 3/1996. «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» µε δυνατότητα παράτασης ωραρίου µέχρι ώρα 3:00 Να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα που θα εξασφαλίζουν της πάσης φύσης ασφάλεια των παρευρισκοµένων Η έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή. Η ευθύνη της καθαριότητας του χώρου, µετά το πέρας της εκδήλωσης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή Ο διοργανωτής θα πρέπει να σεβαστεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα, τους περιβαλλοντικούς όρους και τους λοιπούς κανόνες που προβλέπει ο Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας. Ο ήµος Κεφαλλονιάς θα εκπροσωπηθεί στην υπογραφή του παραχωρητηρίου από τον κ. ήµαρχο Ποσοστό 20% επί του τιµήµατος της παραχώρησης θα αποδοθεί στο Ελληνικό ηµόσιο ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 2

24 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : : ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «εστιατόριο πιτσαρία Καφετέρια - Μπαρ» του κ. Κουρκουµέλη Ιωάννη στη Σκάλα Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 91/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. Κ. Κουρκουµέλη Ιωάννη του Μιχαήλ Σκάλα 2. ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων 2

25 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 91/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «εστιατόριο πιτσαρία Καφετέρια - Μπαρ» του κ. Κουρκουµέλη Ιωάννη στη Σκάλα Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από αίτηση του Κουρκουµέλη Ιωάννη και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο πιτσαρία Καφετέρια Μπαρ» στην τοπική Κοινότητα Σκάλας.Ε Ελειού Πρόννων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Κουρκουµέλη Ιωάννη προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο πιτσαρία Καφετέρια Μπαρ» στην τοπική Κοινότητα Σκάλας.Ε Ελειού Πρόννων επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 2

26 Αργοστόλι Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : : ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 92/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. Κ. Σβορώνο Ανδρέα του Παναγή Σβορωνάτα 2. ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς 2

27 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 92/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σάββας Σαββαόγλου 1. Άγγελος Μαρκέτος 2. Παναγής Βανδώρος 3. Γεώργιος Θωµάς 4. Σπυρίδων Σαµούρης 5. Αλέξανδρος Μοσχονάς 6. ιονύσιος Αραβαντινός 7. Βασίλειος Καµπίτσης 8. ηµήτριος Φιοραβάντες Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από αίτηση του Σβορώνου Ανδρέα του Παναγή µε την οποία ζητά άδεια κινητής καντίνας στην παραλία Άη Χέλης Σβορωνάτων ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς. Η αίτηση συνοδεύεται από το ιδιωτικό συµφωνητικό παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού που έχει υπογραφεί µεταξύ του πλειοδότη και του Α/ κ. Πυλαρινού και πλήρη φάκελο µε τα απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά. Από το τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων εστάλη θετική εισήγηση καθώς πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα συνηµµένα σ αυτήν δικαιολογητικά καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει τη χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του κ. Σβορώνου Ανδρέα του Παναγή στην παραλία Άη Χέλης Σβορωνάτων ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο 2

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 16-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 39949 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Αργοστόλι 24-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 28973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: 2671022933 Fax: 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κεφαλλονιάς Αργοστόλι 7-6-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 124/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 124/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 18-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 52600 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 9-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 59835 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη 1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24 η Απριλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 2604 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση Αργοστόλι 3-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23745 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 20 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 104/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 7 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 9 η Αυγούστου 0 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 0. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 ΘΕΜΑ :Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ Αργοστόλι 3-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 26030 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Κυκλοφοριακής Υποδοµής Συντάκτης: Σ. Κοσµίδου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προ ς: Αχαρνές, 08/10/2015 τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς Αργοστόλι 17-4-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 16209 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 196/2015 Θέμα 22 ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. Αριθ. απόφασης 104-11/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 243/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 9/17-06-2014 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία Αγίου Γεωργίου: 1) Μονοδρόμηση των οδών: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία Αγίου Γεωργίου: 1) Μονοδρόμηση των οδών: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15 η Μαρτίου 201 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 / 2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Απόφασης:29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 2/2014 Ημέρ. Απόφασης : 16/1/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ Αργοστόλι 16-5-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 16/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα