ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m."

Transcript

1 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. i) Οι δυνάµεις που είναι υπεύθυνες για την κυκλική τροχιά της σφαίρας είναι: α) το βάρος της, β) η τάση του νήµατος, γ) η συνισταµένη του βάρους και της τάσης, δ) καµία από τις παραπάνω. Ποια είναι η σωστή απάντηση; ii) Με τα δεδοµένα της άσκησης να βρείτε την τάση του νήµατος και τη γωνία φ που σχηµατίζει το νήµα µε την κατακόρυφο. ίνεται:g=10m/s. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Ο Σώµα µάζας m=1kg είναι δεµένο στην άκρη αβαρούς νήµατος µήκους l = 0,5m και εκτελεί κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο επίπεδο. Το σώµα στα σηµεία Α, Γ, έχει αντίστοιχα ταχύτητες µε µέτρα u = 5 m / s, u = 15 m / s, u = 5 m / s. A Γ

2 i) Να βρείτε τις κεντροµόλους δυνάµεις στα σηµεία Α, Γ,. ii) Να βρείτε τις τάσεις του νήµατος στα σηµεία Α, Γ,. iii) Στο σηµείο η τάση του νήµατος που θα βρείτε είναι µηδέν. Αφού η τάση είναι µηδέν, ποια είναι η απαραίτητη κεντροµόλος δύναµη στο σηµείο ; ίνεται:g=10m/s. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ 3 Ο Βλήµα µάζας m=0,0kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα u= 00 m / s και σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο µάζας Μ=0,98 kg που βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Να βρεθεί α) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος µετά την κρούση, β) η µηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση, γ) το διάστηµα που θα διανύσει το συσσωµάτωµα µέχρι να σταµατήσει. Ο συντελεστής τριβής του συσσωµατώµατος µε το οριζόντιο επίπεδο είναι µ κ =0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s. Μονάδες 8

3 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01 Θέµα 1 ο ίνεται το κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος. Τα στοιχεία της ηλεκτρικής πηγής είναι: Ε = 100V και r = 5Ω. Αν R 1 = R 4 = 15Ω και R = R 3 = 30Ω να υπολογίσετε: α. Την ισοδύναµη αντίσταση της συνδεσµολογίας των αντιστατών R 1, R, R 3, R 4. β. Το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα. γ. Την τάση µεταξύ των σηµείων Β και Γ. δ. Την ισχύ που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωµα. Θέµα ο Ηλεκτρική λάµπα έχει χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας 50W και 100V. α. Να βρεθεί η αντίσταση της λάµπας R Λ β. Πόση ενέργεια απορροφά η λάµπα, όταν λειτουργήσει για 30min; γ. Ποια αντίσταση R πρέπει να συνδέσουµε σε σειρά µε την λάµπα για να τη χρησιµοποιήσουµε σε τάση V = 0Volt; ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

4 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... Θέµα 1 ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ποιες από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις αντιστοιχεί στην ένταση του ηλεκτροστατικού ακτινωτού πεδίου;. ύο ακίνητα σηµειακά φορτία Q 1, Q απέχουν µεταξύ τούς απόσταση r και αλληλεπιδρούν µε δύναµη F. Αν διπλασιάσουµε τη µεταξύ τους απόσταση και ταυτόχρονα διπλασιάσουµε και τα δύο φορτία, τότε το µέτρο της δύναµης γίνεται: α. F β. 4F γ. F/4 δ. F/ 3. Για το παρακάτω σχήµα ισχύει (q 1 >q ): α. F 1 > F β. F 1 < F γ. F 1 = F δ. Τα φορτία είναι οµώνυµα.

5 4. Ένα ηλεκτρόνιο τοποθετείται σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο και αφήνεται να κινηθεί ελεύθερα. Η κίνησή του θα είναι: α. ευθύγραµµη οµαλή β. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη γ. ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη δ. οµαλή κυκλική 5. Σε ένα σηµείο Σ ηλεκτρικού πεδίου τοποθετούµε φορτίο q για να µετρήσουµε την έντασή του. Αν υποδιπλασιάσουµε το φορτίο q η ένταση στο Σ: α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται γ. παραµένει η ίδια δ. τίποτα από τα παραπάνω Να δικαιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας!!! Θέµα ο ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρά α = 1 cm. Στις κορυφές Α και Β τοποθετούνται φορτία Q 1 = µc και Q = 6µC. i) Να υπολογίσετε την µεταξύ τους δύναµη. ii) iii) Να υπολογίσετε την ένταση στο µέσο της ΑΒ. Στην κορυφή Γ τοποθετούµε φορτίο Q 3 = µc. Να υπολογίσετε την συνισταµένη δύναµη που ασκείτε στο Q. Θέµα 3 ο Σε κατακόρυφο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, που είναι τοποθετηµένο µέσα στο (οµογενές) βαρυτικό πεδίο της Γης, ισορροπεί σφαίρα µάζας m = 1 Kg και φορτίου Q = µc. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Αν διπλασιάσω την ένταση να υπολογίσετε την επιτάχυνση της σφαίρας. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

6 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΡΤΙΟΣ 011 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται σε έναν αντιστάτη µε σταθερή αντίσταση R όταν διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι σε χρόνο t, είναι Q. Αν η ένταση του ρεύµατος υποδιπλασιαστεί, το ποσό της θερµότητας που εκλύεται στον ίδιο αντιστάτη και στον ίδιο χρόνο είναι: α. Q/ β. Q γ. Q/4 δ. 4Q. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού που βρίσκεται σε σταθερή θερµοκρασία α. εξαρτάται από την τάση στα άκρα του αγωγού β. εξαρτάται από την ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει γ. είναι ανάλογη της διατοµής του αγωγού δ. είναι ανάλογη του µήκους του αγωγού. Μονάδες 5 Μονάδες 5 3. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας ηλεκτρικής πηγής φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Το σηµείο Α τοµής της καµπύλης µε τον άξονα της πολικής τάσης V της πηγής εκφράζει: α. την τιµή της ηλεκτρεγερτικής δύναµης της πηγής β. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης γ. την τιµή της ηλεκτρικής ισχύος που παρέχει η πηγή δ. τη µέγιστη τιµή της έντασης του ρεύµατος. 4. Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης: α. της ενέργειας β. του ηλεκτρικού φορτίου γ. της ορµής δ. της µάζας. Μονάδες 5 Μονάδες 5

7 5. Η KWh (κιλοβατώρα) είναι µονάδα µέτρησης α. ενέργειας β. ισχύος γ. έντασης ρεύµατος δ. ηλεκτρικού φορτίου. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Ο 1. Να αποδείξετε ότι η ισοδύναµη (ολική) αντίσταση Ro λ δύο αντιστάσεων Rκαι Rσυνδεδεµένων παράλληλα δίνεται από τη σχέση = + R R R ολ 1 Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία των αντιστάσεων. Μονάδες 7. Κλειστό κύκλωµα περιλαµβάνει ηλεκτρική πηγή (Ε, r), όπου Ε η ηλεκτρεγερτική δύναµη της πηγής και r η εσωτερική της αντίσταση. α. Πότε λέµε ότι η πηγή είναι βραχυκυκλωµένη; β. Να αποδείξετε ότι το ρεύµα βραχυκύκλωσης της ηλεκτρικής πηγής δίνεται από τη σχέση I β =Ε/r. Μονάδες ύο οµογενείς µεταλλικοί αγωγοί Α και Β από το ίδιο υλικό, στην ίδια θερµοκρασία, έχουν την ίδια ηλεκτρική αντίσταση, αλλά ο αγωγός Α έχει διπλάσιo εµβαδόν διατοµής από τον αγωγό Β. Ο λόγος των l A µηκών των αγωγών Α και Β αντίστοιχα είναι: l α. β. 4 γ. 1 B Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 3ο Tέσσερις αντιστάτες R 1, R, R 3 και R 4 µε αντίστοιχες αντιστάσεις 6Ω, 6Ω, 3Ω και 6Ω συνδέονται, όπως φαίνεται στο παρακάτω κύκλωµα. Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη R 3 είναι 4Α. Τα άκρα Α και της διάταξης συνδέονται µε πηγή ΗΕ Ε και αµελητέα εσωτερική αντίσταση.

8 1. Ποια θα είναι η ένδειξη ενός ιδανικού βολτοµέτρου, αν τα άκρα του συνδεθούν στα σηµεία Γ και ;. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώµατος. 3. Να υπολογίσετε την ΗΕ της πηγής. 4. Να υπολογίσετε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της διάταξης επί 4 ώρες, όταν µια kwh κοστίζει 0,07 Ευρώ. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 4ο Τρεις αντιστάτες R1 = 0 Ω, R = 5Ω και R3 = 4Ω συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής HE E= 0V και εσωτερικής αντίστασης r. Ο αντιστάτης R διαρρέεται από ρεύµα έντασης I = A. i) την ισοδύναµη αντίσταση των τριών αντιστατών ii) την πολική τάση της πηγής iii) την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει καθένα από τους αντιστάτες R1 και R3 iv) την εσωτερική αντίσταση πηγής. Μονάδες 5

9 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 010 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μια ιδιότητα των δυναµικών γραµµών ηλεκτρικού πεδίου είναι ότι: α. τέµνονται β. αποµακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται προς τα θετικά γ. είναι κλειστές δ. είναι πιο πυκνές στις περιοχές που η ένταση του πεδίου έχει µεγαλύτερο µέτρο.. Ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb ονοµάζουµε το πεδίο που δηµιουργείται από: α. κινούµενο φορτίο β. ηλεκτρικό ρεύµα γ. ένα ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο δ. µεταβολή της µαγνητικής ροής. Μονάδες 5 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Ο 1. Έστω το ακίνητο σηµειακό θετικό φορτίο Q του σχήµατος. α. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου που παράγει το φορτίο. β. Σε ποιό από τα σηµεία A ή B, το δυναµικό του πεδίου είναι µεγαλύτερο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 0. Η δύναµη Coulomb που ασκείται µεταξύ δύο σηµειακών ηλεκτρικών φορτίων q 1 και q τα οποία βρίσκονται σε απόσταση r, έχει µέτρο F. Αν διπλασιαστούν και τα δύο φορτία καθώς και η µεταξύ τους απόσταση, τότε το µέτρο της δύναµης Coulomb θα είναι: F α. F β. F γ.. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 0

10 ΘΕΜΑ 3 Ο -6 ύο ακλόνητα σηµειακά φορτία +Q και -Q, µε Q=10 C είναι τοποθετηµένα στα σηµεία Α και Β όπως φαίνεται στο σχήµα. Η απόσταση ΑΒ είναι ίση µε 0,4 m. ίνεται η σταθερά Κ (ή Κ C ) = N m / C Αφού µεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας, 3.1. Να υπολογίσετε τη δύναµη που ασκεί το καθένα φορτίο στο άλλο και να σχεδιαστούν οι δυνάµεις αυτές. Μονάδες Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία, στο σηµείο Γ µεταξύ των σηµείων Α και Β, που απέχει απόσταση ίση προς ΑΒ/4 από το σηµείο Α. Μονάδες Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη δύναµη που ασκείται σε σηµειακό φορτίο q 9 = 10 C στο σηµείο Γ θεωρώντας ότι το φορτίο q δεν επηρεάζει το ηλεκτρικό πεδίο. ΘΕΜΑ 4 Ο Μονάδες 9 ύο όµοια µεταλλικά σφαιρίδια Α και Γ είναι στερεωµένα στις άκρες δύο µονωτικών νηµάτων ίδιου µήκους 0,30m, τα οποία αναρτώνται από το σταθερό σηµείο Ο. Τα σφαιρίδια είναι οµόσηµα φορτισµένα µε φορτίο 4µC το καθένα και ισορροπούν, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα νήµατα σχηµατίζουν γωνία Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης Coulomb που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο. Μονάδες 7. Να υπολογίσετε το δυναµικό του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Ο. Μονάδες 9 3. Αν Ρ είναι η τέταρτη κορυφή του τετραγώνου ΟΑΡΓ, να υπολογίσετε το έργο της δύναµης του συνολικού πεδίου, όταν φορτίο +1µC µετακινηθεί από το σηµείο Ο στο Ρ. (Υποθέστε ότι κατά τη µετακίνηση τα σφαιρίδια Α και Γ συγκρατούνται σταθερά στις αρχικές τους θέσεις). Μονάδες 9 ίνεται: ηλεκτρική σταθερά k = Nm C /.

11 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΘΕΜΑ1 0 α) Όταν δύο ηλεκτρικά φορτία διπλασιαστούν τότε η δύναµη Coulomb µεταξύ τους : α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται γ. δεν αλλάζει δ. τετραπλασιάζεται β) Ο νόµος του Coulomb ισχύει α. για δύο οποιαδήποτε φορτισµένα σώµατα β. µόνο αν τα φορτία που αλληλεπιδρούν είναι οµώνυµα γ. για δύο ακίνητα σηµειακά φορτία που βρίσκονται στο ίδιο µέσο δ. για δύο σηµειακές µάζες γ) ύο σηµειακά φορτία απέχουν µεταξύ τους απόσταση r και αλληλεπιδρούν µε δύναµη µέτρου F. Αν τριπλασιάσουµε την µεταξύ τους απόσταση, τότε η δύναµη γίνεται: α. 3F β. 9F γ. F/9 δ. F/3 δ) Το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργεί σηµειακό φορτίο Q σε σηµείο Α που απέχει απόσταση r από αυτό, εξαρτάται: α. µόνο από το φορτίο Q β. µόνο από την απόσταση r γ. από το φορτίο Q και την απόσταση r δ. από το φορτίο Q και το υπόθεµα q

12 ΘΕΜΑ 0 α. Να αποδείξετε την σχέση Ε=Κ ηλ Q r. β. Σε απόσταση r από σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο Q το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι Ε. Πόσο είναι το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου σε διπλάσια απόσταση; δικαιολογήστε την απάντησή σας. ΘΕΜΑ 3 0 Σε δύο σηµεία Α και Β που απέχουν µεταξύ τους 10cm συγκρατούνται ακίνητα τα σηµειακά θετικά φορτία Q A =16µC και Q B =4µC α. Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο. β. Ένα σηµείο Γ του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ απέχει από το σηµείο Α απόσταση 4cm. Να υπολογιστεί ο λόγος των µέτρων των εντάσεων των πεδίων που δηµιουργούν τα φορτία Q A και Q B στο σηµείο Γ. γ. Να σχεδιαστούν οι εντάσεις E Aκαι ένταση. E Bστο σηµείο Γ και να υπολογιστεί η συνολική δ.ένα τρίτο σηµειακό φορτίο q=1µc τοποθετείται στο σηµείο Γ. Να υπολογιστεί η συνολική δύναµη που δέχεται αυτό. ίνεται :Κ ηλ = N. m C ΘΕΜΑ 4 0 ύο ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται σε απόσταση d=6m. Αν τα φορτία είναι ίσα µε +4µC,να υπολογιστεί, η ένταση του πεδίου σε σηµείο (Σ) της µεσοκάθετης στην απόσταση d, που απέχει 3m από το µέσο της απόστασης d. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

13 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΘΕΜΑ 1 0 Α) Σύµφωνα µε τον 1 0 κανόνα του Κirchhoff: α) Το φορτίο σε ένα κόµβο είναι µηδέν. β)κατά µήκος ενός κλειστού κυκλώµατος το αλγεβρικό άθροισµα των διαφορών δυναµικού είναι ίσο µε µηδέν. γ)το άθροισµα των ρευµάτων που «πλησιάζουν» σ ένα κόµβο είναι ίσο µε το άθροισµα των ρευµάτων που «αποµακρύνονται» από αυτόν. δ)η ισχύς που ένα κύκλωµα καταναλώνει είναι ίση µε το µηδέν. (µονάδες 5) Β) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ ένα κύκλωµα είναι : α)να επιταχύνει την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων. β)να παράγει ηλεκτρικά φορτία. γ)να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού. δ)να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία. (µονάδες 5) Γ) Στα άκρα ενός µεταλλικού σύρµατος, σταθερής θερµοκρασίας εφαρµόζεται τάση V. Αν υποδιπλασιάσουµε τη τάση, τότε: α)θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό. β)θα υποδιπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό. γ)θα διπλασιαστεί η αντίσταση του σύρµατος. δ)θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρµατος. ) Όταν δύο αντιστάτες µε αντιστάσεις R 1 και R (R 1 R ) συνδέονται παράλληλα: α) ιαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. β)έχουν στα άκρα τους την ίδια τάση. γ)καταναλώνουν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια στον ίδιο χρόνο. δ)η ισοδύναµη αντίσταση τους R προκύπτει από τη σχέση R=R 1 + R. (µονάδες 5) (µονάδες 5) Ε) Ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής είναι : α)η δύναµη της πηγής. β)η τάση στους πόλους της. γ)η τάση στους πόλους της όταν δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα. δ)η ανά µονάδα χρόνου ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας µε την οποία τροφοδοτείται ολόκληρο το κύκλωµα. (µονάδες 5)

14 ΘΕΜΑ 0 Α) Ένας αγωγός κυλινδρικού σχήµατος από ορισµένο υλικό µε ορισµένο µήκος έχει αντίσταση R. Αν διπλασιάσουµε την ακτίνα της διατοµής του αγωγού, πόσο θα µεταβληθεί η αντίσταση του; ικαιολογήστε την απάντησή σας. (µονάδες 10) Β) Ένας αντιστάτης µε αντίσταση R συνδέεται στα άκρα µιας ηλεκτρικής πηγής µε στοιχεία Ε,r. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας να αποδείξετε την σχέση V π =Ε-Ι r. (µονάδες 15) ΘΕΜΑ 3 0 Λαµπτήρας αντίστασης R 1 =6Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη αντίστασης R =5Ω και το δίπολο που σχηµατίζεται συνδέεται µε τους πόλους πηγής ΗΕ Ε=4V και εσωτερικής αντίστασης r=1ω. Να υπολογιστούν : α)η ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. β)η ισχύ που καταναλώνει ο λαµπτήρας. γ)η τάση στα άκρα του αντιστάτη. (µονάδες 5) ΘΕΜΑ 4 0 Λαµπτήρας αντίστασης R 1 =0Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη αντίστασης R =38Ω και το δίπολο που σχηµατίζεται συνδέεται µε τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕ Ε και εσωτερικής αντίστασης r=0ω. Τότε ο λαµπτήρας καταναλώνει ισχύ P 1 =80W. Α. Να υπολογίσετε : α. Την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα. β. Την ΗΕ Ε της ηλεκτρικής πηγής. γ. Την ισχύ που δίνει η πηγή στο κύκλωµα. Β. Παράλληλα στο λαµπτήρα συνδέουµε ένα δεύτερο όµοιο λαµπτήρα. Να υπολογίσετε πόσο στα εκατό µεταβάλλεται η ισχύ που καταναλώνει ο πρώτος λαµπτήρας; (µονάδες 5) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

15 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΘΕΜΑ 1 1. ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν µε δύναµη Coulomb µέτρου F. Αν κάθε φορτίο υποδιπλασιαστεί και η µεταξύ τους απόσταση διπλασιαστεί, τότε η ηλεκτρική δύναµη γίνεται α. F/16 β. F/8 γ. F/4 δ. F/ ΜΟΝΑ ΕΣ 5. Το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο µέσο της απόστασης r µεταξύ δύο ίσων και οµώνυµων ηλεκτρικών φορτίων Q, είναι Q Q α. Κ β. µηδέν γ. Κ r r Q δ. 8Κ r ΜΟΝΑ ΕΣ 5 3. Το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από δύο ηλεκτρικά φορτία Q 1, Q, µε Q 1 > Q, παριστάνεται µε δυναµικές γραµµές οι οποίες : α. είναι πυκνότερες κοντά στο Q 1, από ότι στο Q β. είναι πυκνότερες κοντά στο Q, από ότι στο Q 1 γ. ξεκινούν από το Q 1 και καταλήγουν στο Q δ. ξεκινούν από το Q και καταλήγουν στο Q 1 ΜΟΝΑ ΕΣ 5 4. ύο σηµειακά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r και το σύστηµα τους έχει δυναµική ενέργεια -100 J. Αν τα δύο φορτία βρεθούν σε διπλάσια απόσταση, τότε η δυναµική τους ενέργεια γίνεται: α. -50 J β J γ. -00 J δ. 400 J ΜΟΝΑ ΕΣ 5 5. Το δυναµικό σε ένα σηµείο ενός ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργείται από µικρή φορτισµένη σφαίρα εκφράζει α. την ανά µονάδα φορτίου της σφαίρας δύναµη β. την ανά µονάδα φορτίου της σφαίρας δυναµική ενέργεια γ. την ανά µονάδα φορτίου του υποθέµατος δύναµη δ. την ανά µονάδα φορτίου του υποθέµατος δυναµική ενέργεια. ΜΟΝΑ ΕΣ 5

16 ΘΕΜΑ 1. Α. Πώς υπολογίζεται το µέτρο της έντασης σε σηµείο ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb; (απόδειξη) ΜΟΝΑ ΕΣ 8 Β. Να παραστήσετε γραφικά το µέτρο της έντασης σε σχέση µε την απόσταση r από την πηγή Q του πεδίου. ΜΟΝΑ ΕΣ 4. Το σηµειακό φορτίο Q δηµιουργεί στο γύρω χώρο ηλεκτρικό πεδίο. Στο σχήµα έχει σχεδιαστεί η ένταση Ε σε ένα σηµείο Α του πεδίου. α. Να δικαιολογήσετε το πρόσηµο του δυναµικού του σηµείου Α. ΜΟΝΑ ΕΣ 8 β. Να δικαιολογήσετε το πρόσηµο της ηλεκτρικής δυναµικής ενέργειας που αποκτά ένα αρνητικό σηµειακό φορτίο (-q) που τοποθετείται στο σηµείο Α. ΜΟΝΑ ΕΣ 5 ΘΕΜΑ 3 Το διπλανό σχήµα δείχνει την κατεύθυνση µιας δυναµικής γραµµής ενός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης Ε. Το µέτρο Ε της έντασης του πεδίου είναι 10N/C. Τα δυναµικά των σηµείων Α και Β είναι 10 V και 8 V, αντίστοιχα. Στο σηµείο Α αφήνεται ένα θετικό ηλεκτρικό φορτίο q=10-3 C. Να υπολογίσετε: α. Το µέτρο της δύναµης που ασκεί το πεδίο στο φορτίο q. ΜΟΝΑ ΕΣ 8 β. Το έργο της δύναµης του πεδίου για τη µετακίνηση του φορτίου q από το σηµείο Α µέχρι το σηµείο Β. ΜΟΝΑ ΕΣ 8 γ. Το δυναµικό του σηµείου Γ, αν το έργο της δύναµης του πεδίου, κατά τη µετακίνηση του φορτίου q από το σηµείο Α µέχρι το σηµείο Γ, είναι τετραπλάσιο από το έργο της δύναµης του πεδίου κατά τη µετακίνηση του φορτίου από το σηµείο Α µέχρι το σηµείο Β. ΜΟΝΑ ΕΣ 9

17 ΘΕΜΑ 4 Σε κάθε κορυφή Α, Β, Γ ενός ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α = 0 cm, βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία Q 1 = Q = 10 µc, Q = -Q = -10 µc και Q 3 = Q = 0 µc. Να υπολογίσετε: α. Τη δύναµη που ασκείται στο φορτίο Q 3 από τα φορτία Q 1 και Q ξεχωριστά. Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις αυτές. ΜΟΝΑ ΕΣ 7 β. Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο µέσο Μ της ΑΒ, η οποία οφείλεται σε καθένα από τα φορτία Q 1, Q, Q 3 ξεχωριστά. ΜΟΝΑ ΕΣ 8 γ. Το δυναµικό του σηµείου Μ. Νm ίνεται η σταθερά k = 9 1Ο 9 C ΜΟΝΑ ΕΣ 10 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα