ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες. 2. Το τυπολόγιο δίνεται στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου και αποτελείται από 2 σελίδες. 3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 4. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού (tipp-ex). 5. Όπου χρειάζεται, τα σχήματα να μεταφέρονται στο φύλλο απαντήσεών σας. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΜΕΡΟ Α: Το μέρος Α περιλαμβάνει 12 ασκήσεις των 5 μονάδων η καθεμιά. Να απαντήσετε μόνο σε 10 ασκήσεις. Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε το νόμο του Coulomb. (β) Τα ηλεκτρικά φορτία στο σχήμα, +2Q και +Q κρατούνται ακίνητα. Να εξηγήσετε προς τα που θα κινηθεί ένα ηλεκτρικό φορτίο q όταν αφεθεί στο μέσο Μ της ευθείας που ενώνει τα δύο ηλεκτρικά φορτία. M +2Q +Q Άσκηση 2 (α) Να δώσετε τον ορισμό της ομαλής κυκλικής κίνησης. (β) Ένα μικρό σώμα μάζας 0,2 kg είναι δεμένο στην άκρη ενός νήματος και κινείται ομαλά σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας 0,4 m, πάνω σε οριζόντια επιφάνεια που δεν παρουσιάζει τριβές. Το άλλο άκρο του νήματος είναι συνδεδεμένο σε σταθερό σημείο, όπως δείχνει το σχήμα. Το σώμα εκτελεί 3 πλήρεις κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Να υπολογίσετε την τάση του νήματος.

2 Άσκηση 3 το σχήμα οι δύο μικρές σφαίρες 1 και 2 βρίσκονται σε σταθερά σημεία πάνω στην ίδια λεπτή αβαρή ράβδο η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη στο άκρο Ο. Απομακρύνουμε τη ράβδο από την κατακόρυφη θέση και την αφήνουμε να περιστραφεί ελεύθερα γύρω από το σημείο Ο, οπότε οι σφαίρες διαγράφουν κατακόρυφα κυκλικά τόξα. Τη στιγμή που η ράβδος γίνεται κατακόρυφη, να συγκρίνετε: (α) Τις γωνιακές ταχύτητες των δύο σφαιρών. Εξηγήστε. (β) Τα μέτρα των γραμμικών ταχυτήτων των δύο σφαιρών Εξηγήστε. 1 2 Ο κατακόρυφη Άσκηση 4 Μια μικρή σφαίρα αφήνεται να κινηθεί ελεύθερα, υπό την επίδραση της βαρύτητας της Γης, από ύψος h = 0,45 m πάνω από την επιφάνεια ενός σκληρού δαπέδου, όπως δείχνει h το σχήμα. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. (α) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας με δάπεδο την οποία η σφαίρα φτάνει στο δάπεδο. (β) Μετά την πρώτη κρούση με το δάπεδο παρατηρήθηκε ότι η σφαίρα ανεβαίνει σε μέγιστο ύψος 0,27 m. (i) Να υπολογίσετε το κλάσμα της αρχικής μηχανικής ενέργειας προς τη μηχανική ενέργεια της σφαίρας αμέσως μετά την πρώτη κρούση με το δάπεδο. (ii) Να αναφέρετε δύο μορφές ενέργειας που λαμβάνουν μέρος στις μετατροπές της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση της σφαίρας με το δάπεδο. (1 μον.) Άσκηση 5 το σχήμα τα δύο 1 2 σώματα 1 και 2 F έχουν μάζες 2 kg και 1 kg αντίστοιχα. Τα σώματα είναι ενωμένα με μη ελαστικό και αβαρές νήμα και κινούνται με την επίδραση οριζόντιας δύναμης μέτρου F = 9 N, πάνω σε οριζόντια επιφάνεια που δεν παρουσιάζει τριβές. (α) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης των δύο σωμάτων. (β) Να συγκρίνετε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που δέχονται τα δύο σώματα. Εξηγήστε. Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 2

3 Άσκηση 6 Η ράβδος στο σχήμα έχει αμελητέο 0,30 m βάρος, μπορεί να περιστρέφεται ως F 2 προς το άκρο Ο, και δέχεται την Ο επίδραση δύο δυνάμεων με ίσα μέτρα, F 1 = F 2 = 8 Ν, κάθετες στη F 1 x διεύθυνση της ράβδου. Δίνεται ότι το μέτρο της συνισταμένης ροπής των δυνάμεων αυτών, ως προς το άκρο Ο της ράβδου, είναι 0,96 N.m. Η δύναμη μέτρου F 1 ασκείται σε απόσταση 0,30 m από το σημείο Ο. (α) Να εξηγήσετε ποια είναι η φορά περιστροφής της ράβδου. (β) Να υπολογίσετε την απόσταση x μεταξύ των δύο δυνάμεων. Άσκηση 7 (α) Να γράψετε τον ορισμό της στατικής τριβής. (β) το σχήμα το σώμα δέχεται την επίδραση της οριζόντιας δύναμης μέτρου F = 20 Ν. Να υπολογίσετε τη μέγιστη μάζα που μπορεί να έχει το σώμα, ώστε να μην ολισθαίνει στην επιφάνεια του κατακόρυφου τοίχου. Ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ του σώματος και της επιφάνειας του τοίχου είναι 0,25. F Άσκηση 8 Ένας ριψοκίνδυνος μοτοσικλετιστής πηδάει από την άκρη ενός γκρεμού, τη στιγμή t = 0, με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 5 m/s. Να θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Να υπολογίσετε, τη χρονική στιγμή 0,25 s, όπου ο μοτοσικλετιστής βρίσκεται ακόμα στον αέρα: (α) Τις συντεταγμένες της θέσης του, με σημείο αναφοράς την άκρη Α του γκρεμού. (β) Την ταχύτητά του. Α γκρεμός τοίχος Άσκηση 9 το κύκλωμα του σχήματος οι αντιστάτες είναι ωμικοί και έχουν αντίσταση R 1 = 10 Ω, R 2 = 5 Ω, και R 3 = 30 Ω. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη της μπαταρίας, με αμελητέα εσωτερική αντίσταση, είναι Ε = 20 V. Να υπολογίσετε: (α) Την ισοδύναμη ωμική αντίσταση του κυκλώματος. (β) Την ένδειξη του οργάνου στο κύκλωμα. R 1 R 2 E R 3 Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 3

4 Άσκηση 10 Για τη μελέτη της σχέσης της τάσης δ στα άκρα ενός λαμπτήρα Λ σε Α Γ συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το λαμπτήρα, μια ομάδα Λ μαθητών χρησιμοποιεί τη διπλανή X πειραματική διάταξη. Η μπαταρία, E ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε = 60 V, έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση. Ο λαμπτήρας που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα φέρει την ένδειξη 12 V, (κανονική τάση λειτουργίας). Από μετρήσεις της τάσης V στα άκρα του λαμπτήρα, σε συνάρτηση της έντασης του ρεύματος I που διαρρέει το λαμπτήρα, κατασκευάστηκε η πιο κάτω γραφική παράσταση. V (V) Ι (Α) (α) Να εξηγήσετε πώς μεταβάλλεται η αντίσταση του λαμπτήρα με την αύξηση του ρεύματος. (β) Όταν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά στο κύκλωμα, δηλαδή όταν η τάση στα άκρα του είναι 12 V, να υπολογίσετε (i) την αντίσταση του λαμπτήρα, (ii) την ισχύ που αποδίδει και (iii) την αντίσταση του ροοστάτη. Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 4

5 Άσκηση 11 Ένα σώμα μάζας 5 kg κινείται σε οριζόντια επιφάνεια. το σημείο Α, όπως δείχνει το σχήμα, το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου K u u 1 = 6 m/s. Από το Α 1 μέχρι το Β, όπου το σώμα συναντά το B d A ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ = 500 N/m, το σώμα παρουσιάζει τριβή με την επιφάνεια. Η απόσταση από το Α μέχρι το Β είναι d = 2 m. Το σώμα φτάνει στο σημείο Β με ταχύτητα μέτρου 4 m/s, οπότε προκαλεί συσπείρωση στο ελατήριο. Η κίνηση του σώματος κατά τη διάρκεια της συσπείρωσης του ελατηρίου γίνεται χωρίς τριβές με την επιφάνεια. (Τριβή υπάρχει μόνο κατά τη μετατόπιση του σώματος από το Α μέχρι το Β). (α) Να υπολογίσετε τη δύναμη τριβής που ασκείται στο σώμα. (β) Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση που προκαλεί το σώμα στο ελατήριο. Άσκηση 12 ε ένα πείραμα για τον υπολογισμό της ΗΕΔ ηλεκτρεγερτικής δύναμης (Ε) και της εσωτερικής αντίστασης (r) μιας ηλεκτρικής πηγής, ομάδα μαθητών πήρε μετρήσεις και σχεδίασε τη γραφική παράσταση της πολικής τάσης σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σχετικό κύκλωμα. (α) Να σχεδιάσετε την κατάλληλη πειραματική διάταξη. (β) Από τη γραφική παράσταση να υπολογίσετε την Η.Ε.Δ. (Ε) και την εσωτερική αντίσταση (r) της πηγής. V π (V) Ι (Α) Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 5

6 ΜΕΡΟ Β: Το μέρος Β περιλαμβάνει 6 ασκήσεις των 10 μονάδων η καθεμιά. Να απαντήσετε μόνο σε 5 ασκήσεις. Άσκηση 13 (Α) Για τη μελέτη της τριβής Τ μεταξύ της επιφάνειας ενός σώματος, μάζας 2 kg, και του δαπέδου πραγματοποιήθηκε η πειραματική διάταξη του σχήματος. Από τη μελέτη χαράξαμε τη γραφική παράσταση Τ = f(f), όπου F είναι η δύναμη που ασκεί το δυναμόμετρο Δ στο σώμα. (α) Να υπολογίσετε τη δύναμη της τριβής και να εξηγήσετε ποια είναι η κινητική κατάσταση του σώματος όταν η δύναμη F παίρνει τις τιμές (i) 2 Ν και (ii) 9 Ν. (4 μον.) T (N) F (N) (β) Να υπολογίσετε (i) το συντελεστή στατικής τριβής και (ii) το συντελεστή τριβής ολίσθησης. Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 6

7 (Β) τη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πιο κάτω πειραματική διάταξη για τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την τριβή ολίσθησης. Η μάζα των ξύλινων σωμάτων είναι 100 g το καθένα, και έχουν τις ίδιες διαστάσεις. (α) Να εξηγήσετε, με βάση την εικόνα της πειραματικής διάταξης, (i) ποιος παράγοντας διερευνάται και (ii) με ποιο τρόπο αυτός ο παράγοντας επηρεάζει την τριβή ολίσθησης. (β) Με βάση την εικόνα στο σχήμα 1 να υπολογίσετε την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα των 100 g αν ασκηθεί σε αυτό δύναμη μέτρου 0,5 Ν. Άσκηση 14 το σχήμα φαίνεται η διάταξη τριών ακίνητων σωματιδίων στο επίπεδο που φέρουν φορτίο Q 1 = -20 μc, Q 2 = +40 μc και Q 3 =+40 μc. Το σημείο Α βρίσκεται στο μέσο της πλευράς που ορίζουν τα φορτία Q 2 και Q 3, όπως δείχνει το σχήμα. Δίνεται Κ 0 = 9x10 9 Ν.m 2.C -2, 1μ = 10-6 Q 3 Q 1 5 cm 5 cm Α Q 2 6 cm (α) Να γράψετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. (β) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α. (γ) Να υπολογίσετε τη δύναμη που θα ασκηθεί στο φορτίο q = - 5 μc, αν βρεθεί στο σημείο Α. (δ) Να υπολογίσετε το δυναμικό του πεδίου στο σημείο Α, δεδομένου ότι το δυναμικό στο άπειρο είναι μηδέν. (ε) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του πεδίου στο φορτίο q = - 5 μc κατά τη μετατόπισή του από το σημείο Α στο άπειρο. Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 7

8 Άσκηση 15 Η ομογενής δοκός ΑΓ μήκους 3 m και βάρους 600 N στηρίζεται οριζόντια με τη βοήθεια συρματόσχοινου και άρθρωσης όπως στο σχήμα. Το συρματόσχοινο συνδέεται στο Ε σημείο Δ της δοκού σε απόσταση 0,7 m από το άκρο Γ και σχηματίζει 53 0 με τη δοκό. Το άλλο άκρο του συρματόσχοινου συνδέεται σε κατακόρυφο τοίχο στο σημείο Ε, όπως στο σχήμα. Δίνεται: ημ53 0 = 0,8 και συν53 0 = 0,6. (α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο ΑΓ. (β) Να υπολογίσετε την τάση του συρματόσχοινου. (4 μον.) (γ) Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκείται Α 53 0 Δ Γ στη ράβδο από την άρθρωση. 2,3 m 0,7 m Άσκηση 16 Το σώμα, μάζας 0,5 kg, βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια μιας ξύλινης οριζόντιας τροχιάς που απέχει από το δάπεδο του εργαστηρίου της φυσικής ύψος h = 0,8 m, όπως δείχνει το σχήμα. Το σώμα κρατείται αρχικά ακίνητο και συμπιέζει ένα K ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ = 400 Ν/m κατά 20 cm. Α d Γ h Το σώμα αφήνεται να δάπεδο κινηθεί από το σημείο Α της επιφάνειας μέχρι την άκρη Γ όπου το σώμα φτάνει με ταχύτητα μέτρου 4 m/s. Η απόσταση ΑΓ είναι d = 2,0 m. Το σώμα ακολούθως εκτελεί οριζόντια βολή, μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο δάπεδο. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Να υπολογίσετε: (α) Την ελαστική δυναμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο ελατήριο, πριν αφήσουμε το σώμα να κινηθεί. (β) Την κινητική ενέργεια του σώματος στο σημείο Γ. (γ) Το χρόνο που χρειάζεται το σώμα από το σημείο Γ να φτάσει στο δάπεδο. (δ) Την οριζόντια απόσταση του σημείου Γ και του σημείου που φτάνει το σώμα στο δάπεδο. (ε) Το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και της επιφάνειας της ξύλινης τροχιάς. Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 8

9 Άσκηση 17 Ένα σώμα, μάζας 0,5 kg, αφήνεται να κινηθεί από ύψος h = 1,4 m, σε αυλακωτή τροχιά, όπως δείχνει το σχήμα. Το σώμα στο σημείο Α μπαίνει σε κατακόρυφη κυκλική τροχιά ακτίνας R = 0,6 m. Οι τριβές σε όλη την κίνηση είναι αμελητέες. (α) Να υπολογίσετε το μέτρο της h R ταχύτητας του σώματος στο σημείο Α. (β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται το σώμα από την τροχιά στο σημείο Α. (4 μον.) (γ) Να διερευνήσετε αν το σώμα μπορεί να φτάσει στο ανώτατο σημείο Γ της κυκλικής τροχιάς και να εκτελέσει ανακύκλωση. Αν όχι, να υπολογίσετε την ελάχιστη σε μέτρο ταχύτητα που πρέπει να έχει το σώμα στο σημείο Α, για να μπορέσει να κάμει ανακύκλωση. (4 μον.) Άσκηση 18 Ένα σώμα 1 μάζας 5 kg βρίσκεται πάνω σε ένα δεύτερο σώμα 2 μάζας 8 kg, το οποίο βρίσκεται πάνω στην οριζόντια επιφάνεια μιας μεταλλικής τροχιάς που δεν παρουσιάζει τριβές. Ο συντελεστής στατικής 1 τριβής μεταξύ των δύο 2 σωμάτων είναι 0,75. Το σώμα 3 συνδέεται στη μια άκρη αβαρούς και μη ελαστικού νήματος το 3 οποίο περνά μέσα από αβαρή τροχαλία που δεν παρουσιάζει τριβές και συνδέεται με το σώμα 2, όπως δείχνει το σχήμα. Το σύστημα αφήνεται να κινηθεί από την ηρεμία και επιταχύνεται. (α) Να σημειώσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα. (β) Δεδομένου ότι η μάζα του σώματος 3 είναι 7 kg, να υπολογίσετε (i) την επιτάχυνση του συστήματος, (ii) την τάση του νήματος και (iii) τη δύναμη τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων 1 και 2. (4 μον.) (γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή της μάζας του σώματος 3, ώστε τα σώματα 1 και 2 να ολισθαίνουν μαζί χωρίς να χάσουν επαφή. Λύκειο Αγίου πυρίδωνα ελίδα 9

10 Η Διευθύντρια υντονιστής Διδάσκοντες Γεωργιάδου Κάτια Παναγή Αντρέας Τζιάμπος Χρίστος Αδάμου Κατερίνα Φαρκονίδης Ανδρέας Λύκειο Αγίου πυρίδωνα 10 ελίδα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ [Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] Για

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα