Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit!"

Transcript

1 Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit!

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ/ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ/ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Χώροι με αυξημένη, αλλά όχι μόνιμη έκθεση σε υγρασία ή/και περιοδικά αυξημένη υγρασία. Υγροί χώροι είναι π.χ. τα μπάνια, οι κουζίνες, οι διάδρομοι και οι είσοδοι. ΠΡΟΣΟΧΉ! Τα δάπεδα laminate της EGGER που δεν φέρουν τη σήμανση aqua + δεν πρέπει να τοποθετούνται σε υγρούς χώρους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση σε χώρους με νερό (όπως π.χ. οι σάουνες, τα χαμάμ, οι καμπίνες ντους, οι κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων και τα κολυμβητήρια), χώρους με μόνιμη έκθεση σε υγρασία ή υγρά και εξωτερικούς χώρους γενικά.. ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ Τα δάπεδα laminate της EGGER κατασκευάζονται με υψηλή ακρίβεια στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής. Τόσο τα ημιτελειωμένα, όσο και τα τελικά προϊόντα υποβάλλονται σε αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους. Παρά τους ελέγχους ποιότητας, ζημιές σε μεμονωμένα στοιχεία, όπως κατά τη μεταφορά, δεν μπορεί να αποκλειστούν τελείως. Κατά συνέπεια, τα επιμέρους στοιχεία των δαπέδων laminate πρέπει να ελέγχονται ξανά πριν την τοποθέτηση. 2. ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ 2. Κατ' αρχήν ο εργολάβος εργασιών επίστρωσης δαπέδων πρέπει να διασφαλίζει πριν από την τοποθέτηση, ως μέρος του ελέγχου και της δέουσας επιμέλειας, ότι το υπόστρωμα διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια. Κατά την αξιολόγηση της επάρκειας για την τοποθέτηση δαπέδων laminate της EGGER πρέπει να εξετάζονται ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία: ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΥΠΌΣΤΡΩΜΑ: Ο έλεγχος εκτελείται μέσω μετρητή υγρασίας (CM) και δεν πρέπει να υπερβαίνονται τα ακόλουθα όρια: Για τσιμεντοκονιάματα 2 CM % - για θερμομπετόν,8 CM % Για κονιάματα θειικού ασβεστίου/χυτές διαστρώσεις θειικού ασβεστίου 0,5 CM % - θερμομπετόν 0,3 CM % Οι τιμές αυτές ισχύουν για δάπεδα σκυροδέματος χωρίς πρόσθετα. Κατά τη χρήση πρόσθετων και (τσιμεντο-)κονιαμάτων που στεγνώνουν γρήγορα πρέπει να τηρούνται οι μετρήσεις και οι οριακές τιμές που ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Το υλικό δοκιμής πρέπει να λαμβάνεται από το κατώτερο ένα τρίτο του δαπέδου σκυροδέματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να μετρηθεί και να τεκμηριωθεί το συγκεκριμένο πάχος του δαπέδου σκυροδέματος. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ: Ο έλεγχος της επιπεδότητας βασίζεται στα κοινώς αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα και πραγματοποιείται μέσω της τοποθέτησης ενός πήχη/χάρακα στα υψηλότερα σημεία της επιφάνειας και υπολογισμού των διαστάσεων στο χαμηλότερο σημείο σε σχέση με τις επιφάνειες τοποθέτησης (αποστάσεις σημείων μέτρησης). Για απόσταση σημείου μέτρησης 00 cm επιτρέπεται κάθετη απόκλιση έως 2 mm. Τυχόν μεγαλύτερες αποκλίσεις πρέπει να αντισταθμίζονται μέσω κατάλληλων μέτρων (π.χ. μέσω αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος). ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΈΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι μια κλειστή και ανεξάρτητη επιφάνεια. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ: Το υπόστρωμα πρέπει να έχει καθαριστεί με χρήση ηλεκτρικής σκούπας. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ: Πριν, κατά και μετά την τοποθέτηση πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 8 C θερμοκρασία επιφάνειας δαπέδου τουλάχιστον 5 C σχετική υγρασία αέρα μεταξύ 40 % και 70 % 2.2 Για την πλωτή τοποθέτηση δαπέδων laminate aqua + της EGGER σε υγρούς χώρους ενδείκνυνται όλα τα υποστρώματα τα οποία θεωρούνται επαρκή ως προς τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Σε αυτά ανήκουν ειδικότερα: Όλα τα είδη τσιμεντοκονιαμάτων, συμπεριλαμβανομένου του θερμομπετόν σε βάση θερμού ύδατος Οι υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδου από φυσική πέτρινη πλάκα και κεραμικά πλακίδια 2

3 ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΩΣ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ: Υφασμάτινες επικαλύψεις δαπέδων Κατασκευές μοριοσανίδων Ξύλινες σανίδες Ινοσανίδες Ανεπαρκή υποστρώματα ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ: Τα ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης δαπέδου (έλεγχος της θερμοκρασίας της επιφάνειας) Βασικά, ένα ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης δαπέδου θεωρείται κατάλληλο υπόστρωμα όταν τα θερμαντικά στοιχεία είναι ενσωματωμένα μέσα στο σκυρόδεμα, δηλαδή δεν βρίσκονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος με τη μορφή φύλλων θέρμανσης. Ως υποστρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ρυθμισμένα φύλλα θέρμανσης, εφόσον διασφαλίζεται ότι τα φύλλα αυτά ενδείκνυνται για χρήση σε υγρούς χώρους (απευθυνθείτε στον κατασκευαστή) και η επιφανειακή θερμοκρασία δεν θα υπερβαίνει ποτέ τους 28 C. ΠΡΟΣΟΧΉ! Στα πέτρινα υποστρώματα απαιτείται οπωσδήποτε τοποθέτηση του EGGER aqua + ALUFLEX ή μεμβράνης προστασίας από υγρασία SD > 75 m ως ατμοστεγές φράγμα σε όλη την επιφάνεια πριν το μονωτικό υπόστρωμα του συστήματος και περιμετρική στεγανοποίηση με ταινία EGGER aqua + ALUTAPE στην περιοχή ένωσης με τον τοίχο. Κατά τη χρήση μονωτικών υποστρωμάτων που δεν κατασκευάζονται από την EGGER δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την αποτελεσματική μέγιστη επιτρεπόμενη θερμική αντίσταση της κατασκευής για πλωτή τοποθέτηση σε δάπεδα σκυροδέματος με υποδαπέδια θέρμανση. ΔΆΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ Κατά την πλωτή τοποθέτηση σανίδων δαπέδου laminate aqua + σε δάπεδα σκυροδέματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο αύξησης της υγρασίας, ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές στην κατασκευή και τη δομή του δαπέδου. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει, πριν την εφαρμογή μονωτικού υποστρώματος ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σύστημα (βλ. παράγραφο: ΠΡΟΣΟΧΉ! Υλικά υποστρώματος), να τοποθετείται σε όλα τα δάπεδα σκυροδέματος το EGGER aqua + ALUFLEX ή μεμβράνη προστασίας από υγρασία SD > 75 m ως ατμοστεγές φράγμα σε όλη την επιφάνεια και να στεγανοποιείται περιμετρικά με ταινία EGGER aqua + ALUTAPE στην περιοχή ένωσης με τον τοίχο. Όταν οι λωρίδες τοποθετούνται σωστά, πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται στα σημεία ένωσης κατά 20 cm. ΔΆΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΔΟΔΑΠΈΔΙΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΎ ΝΕΡΟΎ Κάθε θερμαινόμενο δάπεδο προϋποθέτει σχεδιασμό και συντονισμό με γνώμονα τη χρήση όσον αφορά το σύστημα θέρμανσης και το δάπεδο σκυροδέματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία χωρίς φθορές σε βάθος χρόνου. Κατ' αρχήν, οι προϋπάρχουσες επικαλύψεις δαπέδου πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου laminate. Επιπλέον του συνήθους ελέγχου του υποστρώματος, πρέπει για τα νέα δάπεδα σκυροδέματος να επαληθεύεται η επιτυχής ολοκλήρωση των φάσεων αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας μέσω πιστοποιητικού θέρμανσης. Η σωστή ρύθμιση της αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας της θερμαινόμενης κατασκευής δαπέδου πρέπει να επαναλαμβάνεται για όλες τις εποχές του χρόνου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Λειτουργική θέρμανση: Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι σκυρόδεμα με βάση το τσιμέντο, να μην ξεκινήσει η φάση θέρμανσης πριν από την πάροδο 2 ημερών από την τοποθέτηση του σκυροδέματος. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι κονίαμα θειικού ασβεστίου, να μην ξεκινήσει η φάση θέρμανσης πριν από την πάροδο 7 ημερών από την τοποθέτηση του κονιάματος θειικού ασβεστίου. ΠΡΟΣΟΧΉ: Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή! Ξεκινήστε την φάση θέρμανσης με θερμοκρασία νερού στους 25 C, η οποία πρέπει να διατηρηθεί σταθερή για τρεις ημέρες. Η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται έως ότου επιτευχθεί η μέγιστη θερμοκρασία του νερού (μεγ. 55 C ). Κρατήστε τη μέγιστη θερμοκρασία του νερού για διάστημα 4 ημερών χωρίς διακοπή κατά την νύχτα. Θέρμανση σταθεροποίησης δαπέδου: Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι σκυρόδεμα με βάση το τσιμέντο, να μην ξεκινήσει η φάση θέρμανσης πριν από την πάροδο 28 ημερών από την τοποθέτηση του σκυροδέματος. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι κονίαμα θειικού ασβεστίου, να μην ξεκινήσει η φάση θέρμανσης πριν από την πάροδο 4 ημερών από την τοποθέτηση του κονιάματος θειικού ασβεστίου. ΠΡΟΣΟΧΉ: Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή! Ημέρα Ξεκινήστε τη φάση θέρμανσης με θερμοκρασία νερού 25 C και αυξήστε την κατά 0 C ανά ημέρα. Ημέρα 4 Η μέγιστη θερμοκρασία νερού έχει επιτευχθεί (μέγ. 55 C). Ημέρα 5 έως 8 Διατηρήστε τη μέγιστη θερμοκρασία του νερού. Ημέρα 9 Έλεγχος σταθεροποίησης δαπέδου Μετρήστε την υγρασία με μετρητή CM (εάν διαπιστωθεί υπερβολικά υψηλή υπολειπόμενη υγρασία πρέπει να συνεχιστεί η θέρμανση). Ημέρα 9 έως 2 Μειώστε την θερμοκρασία του νερού κατά 0 C ημερησίως μέχρι η θερμοκρασία νερού να φτάσει τους 25 C. Τοποθετήστε τις σανίδες εφόσον η θερμοκρασία στην επιφάνεια του δαπέδου έχει φτάσει τους 8 C. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης και 3 ημέρες μετά διατηρήστε σταθερή την προαναφερθείσα θερμοκρασία. Αφότου παρέλθουν οι 3 ημέρες, η θερμοκρασία του νερού μπορεί να αυξηθεί σιγά σιγά αν απαιτείται. 3

4 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ/ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΉ! Η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 28 C. Στα πέτρινα υποστρώματα απαιτείται οπωσδήποτε τοποθέτηση του EGGER aqua + ALUFLEX ή μεμβράνης προστασίας από υγρασία SD > 75 m ως ατμοστεγές φράγμα σε όλη την επιφάνεια πριν το μονωτικό υπόστρωμα του συστήματος και περιμετρική στεγανοποίηση με ταινία EGGER aqua + ALUTAPE στην περιοχή ένωσης με τον τοίχο. Κατά τη χρήση μονωτικών υποστρωμάτων που δεν κατασκευάζονται από την EGGER δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την αποτελεσματική μέγιστη επιτρεπόμενη θερμική αντίσταση της κατασκευής για πλωτή τοποθέτηση σε δάπεδα σκυροδέματος με υποδαπέδια θέρμανση. ΦΥΣΙΚΉ ΠΈΤΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΆ ΠΛΑΚΊΔΙΑ Θα πρέπει να αναμένεται αυξητική τάση της παραμένουσας υγρασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει, πριν την τοποθέτηση του κατάλληλου μονωτικού υποστρώματος ανάλογα με το σύστημα (βλ. παράγραφο: ΠΡΟΣΟΧΉ! Υλικά υποστρώματος), να τοποθετείται το EGGER aqua + ALUFLEX ή μεμβράνη προστασίας από υγρασία SD < 75 m ως ατμοστεγές φράγμα σε όλη την επιφάνεια και να στεγανοποιείται περιμετρικά με ταινία EGGER aqua + ALUTAPE στην περιοχή ένωσης με τον τοίχο. ΠΡΟΣΟΧΉ! ΥΛΙΚΆ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ Σε συνδυασμό με τα δάπεδα laminate aqua + της EGGER πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστοιχο υπόστρωμα silenzio της EGGER. Για εναλλακτικά υποστρώματα επισκεφτείτε τη διεύθυνση Για τα δάπεδα laminate aqua + της EGGER με ενσωματωμένο υπόστρωμα (silenzio) δεν απαιτείται χρήση άλλου υποστρώματος. Ωστόσο, στα πέτρινα υποστρώματα πρέπει να τοποθετείται πάντα το EGGER aqua + ALUFLEX ή μεμβράνη προστασίας από υγρασία SD > 75 m ως ατμοστεγές φράγμα σε όλη την επιφάνεια και να στεγανοποιείται περιμετρικά με ταινία EGGER aqua + ALUTAPE στην περιοχή ένωσης με τον τοίχο. (Βλ. εικ. ) Εξαίρεση: Κατά τη χρήση υποστρώματος EGGER silenzio DUO (στρώμα θορύβου βαδίσματος με ενσωματωμένη προστασία από υγρασία) δεν απαιτείται ξεχωριστό ατμοστεγές φράγμα. Και σε αυτήν την περίπτωση η περιοχή ένωσης με τον τοίχο πρέπει να στεγανοποιηθεί περιμετρικά με ταινία EGGER aqua + ALUTAPE. (Βλ. εικ. ) ΗΜΈΡΑ 3 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΣΑΝΊΔΩΝ Πριν από την έναρξη της διαδικασίας τοποθέτησης θα πρέπει οι σανίδες δαπέδου laminate να αφεθούν στο χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν ή σε χώρο με παρόμοιο κλίμα. Ο εγκλιματισμός πραγματοποιείται ως εξής: Σε κλειστή συσκευασία Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών Σε οριζόντια θέση με απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τους τοίχους Σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 8 C Σε θερμοκρασία επιφάνειας δαπέδου τουλάχιστον 5 C Σε σχετική υγρασία μεταξύ 40 % και 70 % ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ Τα δάπεδα laminate δείχνουν καλύτερα όταν οι σανίδες τοποθετούνται παράλληλα προς τις ακτίνες του εισερχόμενου ηλιακού φωτός. Ωστόσο, για τα υποστρώματα του σημείου 2 δεν ισχύουν δεσμευτικές απαιτήσεις ως προς την κατεύθυνση τοποθέτησης. ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ Αρχικά πρέπει να μετρηθεί ο χώρος για να διαπιστωθεί αν απαιτείται μείωση του πλάτους της πρώτης σειράς σανίδων. Αυτό είναι απαραίτητο όταν η τελευταία σειρά σανίδων είναι στενότερη των 5 cm. ΠΡΟΣΟΧΉ! Η κοπή των σανίδων κατά μήκος πρέπει να πραγματοποιείται από την πλευρά της γλωττίδας (μπλε προεξοχή). 4

5 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ/ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΔΙΆΚΕΝΩΝ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ Δεδομένου ότι τα δάπεδα laminate της EGGER είναι κατασκευασμένο από οργανικά υλικά, υπόκεινται σε ορισμένες συμπεριφορές (συστολή/διαστολή) που οφείλονται σε αλλαγές των κλιματικών συνθηκών. Κατάλληλου μεγέθους διάκενα επέκτασης σε όλα τα σταθερά σημεία διασφαλίζουν την κίνηση των τοποθετημένων δαπέδων σύμφωνα με την φυσική κινησιακή συμπεριφορά τους. Είναι απαραίτητο να αφήνετε διάκενα επέκτασης 8 mm έως 0 mm σε όλα τα σημεία στερέωσης, δηλαδή σε τοίχους, κουφώματα, κολώνες, σκάλες, γύρω από σωλήνες, κ.λπ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΟΒΑΤΕΠΙ Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά πλαστικά σοβατεπί aqua + ανάλογα με το σύστημα. Ο αρμός μεταξύ του δαπέδου laminate και του σοβατεπί πρέπει να σφραγίζεται υδατοστεγώς μέσω του ενσωματωμένου ελαστικού στεγανοποιητικού χείλους ή μέσω σταθερά ελαστικού στεγανοποιητικού αρμών (σιλικόνη). ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΡΟΦΊΛ ΚΊΝΗΣΗΣ Λόγω της φυσικής κινησιακής συμπεριφοράς των δαπέδων laminate, θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα προφίλ κίνησης στα ακόλουθα σημεία: στα σημεία διέλευσης των πορτών στους διαδρόμους σε γωνιακά δωμάτια σε περίπτωση που το μήκος ενός μεμονωμένου χώρου ή/και το πλάτος ενός μεμονωμένου χώρου είναι μεγαλύτερο από 0 m Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προφίλ φινιρίσματος, μετάβασης και προσαρμογής από αλουμίνιο. Ο αρμός μεταξύ του προφίλ και του τοίχου πρέπει να σφραγίζεται υδατοστεγώς μέσω σταθερά ελαστικού στεγανοποιητικού αρμών (σιλικόνη). (Βλ. εικ. ) SILICONE 25 Σε όλα τα σημεία στερέωσης που δεν μπορούν να τοποθετηθούν σοβατεπί ή προφίλ δαπέδου, ο αρμός διαστολής πρέπει να σφραγίζεται υδατοστεγώς μέσω σταθερά ελαστικού στεγανοποιητικού αρμών (σιλικόνη). 5

6 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΗΜΈΡΑ 4 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ Ελέγξτε όλες τις σανίδες για πιθανές ζημιές/ελαττώματα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ της αύλακας και της γλωττίδας των σανίδων (εικ. /εικ. 2). Αρχίστε την τοποθέτηση των δύο πρώτων σειρών από την αριστερή γωνία του δωματίου με τέτοιο τρόπο, ώστε οι δύο πλευρές της πρώτης σανίδας με τη γλωττίδα να είναι στραμμένες προς τον τοίχο, ενώ οι δύο πλευρές με αύλακα να είναι στραμμένες προς τον τεχνίτη (εικ. /εικ. 2). Οι σανίδες των δύο πρώτων σειρών μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα, δηλαδή με σταθερή εναλλαγή τηρώντας ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ των άκρων, σύμφωνα με την παρακάτω απεικόνιση και περιγραφή. Σανίδα = Τοποθέτηση στην αριστερή γωνία του δωματίου Σανίδα 2 = Σύνδεση της σανίδας προσαρμοσμένου μήκους στην επιμήκη πλευρά υπό γωνία. Τοποθετήστε πλαγίως από πάνω τη γλωττίδα της επιμήκους πλευράς στην αύλακα της επιμήκους πλευράς της σανίδας και πιέστε τη σανίδα 2 προς τα κάτω, μέχρι να έρθει σε οριζόντια θέση. (Βλ. εικ. 3) Σανίδα 3 = Σύνδεση της επιμήκους πλευράς υπό γωνία και σύνδεση της κάθετης πλευράς με πίεση προς τα μέσα. Αρχικά τοποθετήστε και πάλι πλαγίως από πάνω τη γλωττίδα της επιμήκους πλευράς στην αύλακα της επιμήκους πλευράς της σανίδας. Στη συνέχεια πιέστε τη σανίδα 3 σε αυτήν την πλάγια θέση προς την κάθετη πλευρά της σανίδας 2, μέχρι οι κάθετες πλευρές των δύο σανίδων να εφαρμόσουν τέλεια. Ασφαλίστε τη σύνδεση της επιμήκους πλευράς πιέζοντας προς τα κάτω και ασφαλίστε συγχρόνως τη σύνδεση της κάθετης πλευράς πιέζοντας προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο. (Βλ. εικ. 4) Σανίδα 4 = Αντίστροφη σύνδεση της επιμήκους πλευράς υπό γωνία και σύνδεση της κάθετης πλευράς με πίεση προς τα μέσα, όπως προηγουμένως. Αρχικά τοποθετήστε πλαγίως από κάτω την αύλακα της επιμήκους πλευράς στη γλωττίδα της επιμήκους πλευράς της σανίδας 3. Πιέστε τη σανίδα 4 σε αυτήν την πλάγια θέση προς την κάθετη πλευρά της σανίδας, μέχρι οι κάθετες πλευρές των δύο σανίδων να εφαρμόσουν τέλεια. Ασφαλίστε και πάλι τη σύνδεση της επιμήκους πλευράς πιέζοντας προς τα κάτω και ασφαλίστε συγχρόνως τη σύνδεση της κάθετης πλευράς πιέζοντας προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο. (Βλ. εικ. 5) Σανίδα 5 = Σύνδεση της επιμήκους πλευράς υπό γωνία και σύνδεση της κάθετης πλευράς με πίεση προς τα μέσα (Βλ. Σανίδα 3) Σανίδα 6 = Σύνδεση της επιμήκους πλευράς υπό γωνία και σύνδεση της κάθετης πλευράς με πίεση προς τα μέσα (Βλ. Σανίδα 4) Σανίδα 7 = Σύνδεση της επιμήκους πλευράς υπό γωνία και σύνδεση της κάθετης πλευράς με πίεση προς τα μέσα (Βλ. Σανίδα 3) Σανίδα 8 = Σύνδεση της επιμήκους πλευράς υπό γωνία και σύνδεση της κάθετης πλευράς με πίεση προς τα μέσα (Βλ. Σανίδα 4) Τοποθετήστε τις υπόλοιπες σανίδες της πρώτης και της δεύτερης σειράς σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, προσαρμόζοντας αναλόγως το μήκος των τελευταίων σανίδων. (Βλ. εικ. 6) Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τις δύο πρώτες σειρές με τους τοίχους. Ο ενσωματωμένος αποστάτης της ταινίας EGGER aqua + ALUTAPE εξασφαλίζει τη διατήρηση της απαιτούμενης απόστασης 8-0 mm από τον τοίχο. (Εικ. 7 έως 0) 2 3 a a 4 5 b b c c a b c 6

7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΉ! Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση 200 mm μεταξύ των άκρων. Στα προϊόντα με λοξοτομημένη ακμή ή/και ειδικό σχέδιο (π.χ. διακόσμηση πλακιδίων) πρέπει η απόσταση να υπολογίζεται ανάλογα με τη λοξοτομημένη ακμή ή/και το μοτίβο. Τοποθετήστε την πρώτη σανίδα της τρίτης σειράς συνδέοντας πλαγίως από πάνω τη γλωττίδα της επιμήκους πλευράς στην αύλακα της επιμήκους πλευράς της δεύτερης σειράς. Στη συνέχεια πιέστε τη σανίδα προς τα κάτω, μέχρι να έρθει σε επίπεδη θέση. Για να τοποθετήσετε τη δεύτερη σανίδα της τρίτης σειράς, συνδέστε και πάλι πλαγίως από πάνω τη γλωττίδα της επιμήκους πλευράς στην αύλακα της επιμήκους πλευράς της δεύτερης σειράς. Πιέστε τώρα τη σανίδα σε αυτήν την πλάγια θέση προς την κάθετη πλευρά της πρώτης σανίδας της τρίτης σειράς, μέχρι να ευθυγραμμιστεί ο μηχανισμός σύνδεσης της κάθετης πλευράς. Ασφαλίστε την επιμήκη πλευρά πιέζοντας προς τα κάτω και την κάθετη πλευρά πιέζοντας προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο. Τοποθετήστε τις υπόλοιπες σανίδες τις τρίτης σειράς σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, προσαρμόζοντας το μήκος της τελευταίας σανίδας. Μπορείτε να ξεκινήσετε όλες τις υπόλοιπες σειρές με το κομμάτι της σανίδας που περίσσεψε από την προηγούμενη σειρά εφόσον έχει μήκος τουλάχιστον 200 mm. Μπορείτε να συνεχίσετε την τοποθέτηση σανίδα προς σανίδα. Για να προετοιμάσετε την τελευταία σειρά για τοποθέτηση, τοποθετήστε την αντίστοιχη σανίδα ακριβώς πάνω στην προτελευταία σειρά. Χρησιμοποιώντας μια σανίδα που έχει περισσέψει (πλάτος σανίδας), μπορείτε να σημειώσετε το σημείο στο οποίο πρέπει να κοπεί για μια συγκεκριμένη απόσταση από τον τοίχο. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης αφαιρέστε την αποστατική ταινία. (Βλ. εικ. ) Στη συνέχεια μπορείτε να συναρμολογήσετε τα σοβατεπί. CLIPSTAR Αποστατική ταινία Τερματικό προφίλ αλουμινίου και αρμός σιλικόνης Σοβατεπί aqua + με ενσωματωμένο ελαστικό στεγανοποιητικό χείλος aqua + ALUTAPE aqua + ALUFLEX Silenzio EASY Silenzio DUO aqua + ALUTAPE ΑΦΑΊΡΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΣΑΝΊΔΩΝ Για να αντικαταστήσετε ήδη τοποθετημένες σανίδες χωρίς να προκαλέσετε φθορές, πρέπει αρχικά να ξεκουμπώσετε ολόκληρη τη σειρά κατά μήκος τραβώντας την πλαγίως προς τα πάνω και, στη συνέχεια, να αποσυνδέσετε τις σανίδες μεταξύ τους τραβώντας τις παράλληλα προς τα έξω, με τις κάθετες πλευρές να εφάπτονται στο δάπεδο. Εργαστείτε με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στις γλωττίδες και τις αύλακες. a b c ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 32 Κατά την τοποθέτηση δαπέδων laminate aqua + σε επαγγελματικούς χώρους που συνορεύουν απευθείας με τον εξωτερικό χώρο πρέπει να ενσωματώνεται στην περιοχή εισόδου του δαπέδου κατάλληλη ζώνη καθαρισμού των υποδημάτων με σωστές διαστάσεις (κατά προτίμηση 2 2 m). Αν δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση ζώνης καθαρισμού των υποδημάτων, απαιτείται σφράγιση των σανίδων στην περιοχή εισόδου με κατάλληλο aqua + CLIC SEALER. Το aqua + CLIC SEALER πρέπει να εφαρμόζεται κατά μήκος και κάθετα στη γλωττίδα της σανίδας που πρόκειται να τοποθετηθεί, ώστε κατά την ένωση των σανίδων να μπορεί να ξεχειλίζει σε όλο το μήκος της σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό στις αρθρώσεις κάτω από την κόλλα που ξεχειλίζει. Μπορείτε να απομακρύνετε εύκολα το περιττό CLIC SEALER από την επιφάνεια αμέσως ή αφού στεγνώσει λίγο. (ΠΡΟΣΟΧΉ! Εξαιτίας της γεωμετρίας του προφίλ, θα πρέπει να εφαρμόσετε το aqua + CLIC SEALER σε προκαθορισμένες δόσεις, ειδικά στη στενή πλευρά.) 7

8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ 2 3 SEALER 2 3 SEALER ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ/ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ Στην περίπτωση των εντοιχιζόμενων κουζινών και των εντοιχιζόμενων ντουλαπιών συνιστάται οπωσδήποτε ο εντοιχισμός αυτών αρχικά και η τοποθέτηση του δαπέδου laminate μόνο μέχρι πίσω από το κάλυμμα της βάσης. ΔΙΈΛΕΥΣΗ ΣΩΛΉΝΩΝ Μετρήστε τη θέση των σωλήνων και σημειώστε αντιστοίχως την επάνω στη σανίδα (επίσης λάβετε υπόψη το διάκενο διαστολής). Ανοίξτε μια οπή μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 6 mm από τη διάμετρο του σωλήνα. Πριονίστε υπό γωνία 45 τις οπές. Εφαρμόστε και κολλήστε το πριονισμένο κομμάτι. ΚΟΥΦΏΜΑΤΑ ΠΟΡΤΏΝ α β γ 2 a b = + 6 mm c Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κουφώματα πορτών, συνιστάται να κοντύνουν σε συνεννόηση με τον πελάτη σύμφωνα με το πάχος του δαπέδου laminate και των υλικών υποστρώματος. (Εικ. α) Στη συνέχεια τοποθετήστε το δάπεδο laminate έως και κάτω από το κούφωμα της πόρτας, αφήνοντας τα απαραίτητα διάκενα διαστολής. Στην περίπτωση που η τοποθέτηση τελειώνει κάτω από το κούφωμα, μπορείτε να τοποθετήσετε πλαγίως από πάνω την τελευταία σανίδα και να την πιέσετε προς τα κάτω. Στη συνέχεια πιέστε τη σανίδα κάτω από το κούφωμα της πόρτας σε οριζόντια θέση στο δάπεδο και ασφαλίστε την ένωση της κάθετης πλευράς χτυπώντας οριζοντίως τη σανίδα με σφυρί και εργαλείο απορρόφησης κραδασμών. (Εικ. β+γ) Στην περίπτωση που τα κουφώματα δεν μπορούν να κοντύνουν, όπως π.χ. τα μεταλλικά κουφώματα, πρέπει τα διάκενα διαστολής να καλυφθούν με σταθερά ελαστικό υλικό αρμών ή κατάλληλα τερματικά προφίλ και να στεγανοποιηθούν. (Εικ. 2) 8

9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΠΡΟΦΊΛ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΕΠΙ Μετά την ορθή τοποθέτηση του δαπέδου laminate aqua +, θα πρέπει να συναρμολογήσετε τα απαιτούμενα προφίλ αλουμινίου και τα σοβατεπί. Τα δάπεδα laminate aqua + της EGGER πρέπει να τοποθετούνται αποκλειστικά σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα πλαστικά σοβατεπί aqua + κατά την εφαρμογή σε υγρούς χώρους. Ο αρμός μεταξύ του δαπέδου laminate και του σοβατεπί ή/και μεταξύ του τερματικού προφίλ και του τοίχου πρέπει να σφραγίζεται υδατοστεγώς. Στις συσκευασίες αυτών των αξεσουάρ περιλαμβάνεται και ένας σύντομος οδηγός εύκολης συναρμολόγησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στους περισσότερους τύπους προφίλ απαιτείται συναρμολόγηση της βάσης (κάτω προφίλ) υποδοχής του προφίλ κάλυψης πριν την τοποθέτηση του δαπέδου laminate. 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ Όπως ισχύει για όλες τις επιστρώσεις δαπέδου, πρέπει να προφυλάσσετε το νέο σας δάπεδο laminate aqua + από ρύπους και λύματα (π.χ. εξαιτίας της βροχής και του χιονιού στα υποδήματα) με κατάλληλα ποδόμακτρα/ζώνες καθαρισμού υποδημάτων. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Επαγγελματικοί χώροι». Τοποθετήστε τσοχάκια κάτω από τα πόδια καρεκλών, τραπεζιών άλλων εύκολα μετακινούμενων επίπλων. Όταν μετακινείτε βαριά έπιπλα, θα πρέπει να τα σηκώνετε μόνο και όχι να τα σπρώχνετε. Εάν χρησιμοποιείτε καρέκλες και άλλα έπιπλα με ροδάκια, να επιλέγετε μόνο ροδάκια μαλακού τύπου (W). Μην αφήνετε τυχόν κηλίδες/πιτσιλιές νερού ή υγρασία να στεγνώνουν στο δάπεδο. Σκουπίστε τις και στεγνώστε το σημείο όσο το δυνατόν γρηγορότερα (μέσα σε ώρα). Τα δάπεδα laminate aqua + ενδείκνυνται για καθαρισμό με κοινούς ατμοκαθαριστές χωρίς την προσθήκη πρόσθετων υλικών/καθαριστικών. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διατηρείτε τον ατμοκαθαριστή σε διαρκή κίνηση, ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή ατμού σε ένα συγκεκριμένο σημείο για πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Καθαρίζετε το δάπεδο μόνο με ελαφρώς υγρό πανί. Εάν πέσουν καθαριστικά τουαλέτας στο δάπεδο laminate, θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως (μέσα σε 5 λεπτά). Στη συνέχεια καθαρίστε το σημείο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά ή στιλβωτικά στο δάπεδο. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που δημιουργούν κατάλοιπα (συνιστάται η χρήση του ειδικού καθαριστικού CLEAN IT της EGGER). Κέρωμα ή/και γυάλισμα δεν απαιτείται και δεν επιτρέπεται. Μετέπειτα στεγανοποίηση της επιφάνειας του δαπέδου laminate δεν απαιτείται και δεν επιτρέπεται. Θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες καθαρισμού όπως και την κάρτα εγγύησης από τον τοπικό διανομέα της περιοχής σας. Στη σπάνια περίπτωση που παρουσιαστούν ζημιές στο δάπεδο laminate, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες επιδιόρθωσης. Αν η ζημιά είναι μικρή, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εύκολα με την ειδική διορθωτική πάστα DECOR MIX & FILL της EGGER. Αν η ζημιά είναι πιο σοβαρή, ένας εξειδικευμένος τεχνίτης μπορεί να αντικαταστήσει μία ή περισσότερες σανίδες του δαπέδου. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Για ειδικές τεχνικές τοποθέτησης, όπως π.χ. τοποθέτηση σε σκάλες, ή για άλλες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα. *Ισχύουν οι όροι εγγύησης για τα δάπεδα laminate της EGGER οι οποίοι διατίθενται από το διανομέας σας ή με τη μορφή λήψης από το διαδίκτυο. 9

10 Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Σαρώστε εδώ για να εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες. EGGER Retail Products GmbH & Co. KG Im Kissen Brilon Germany t f GR_205 Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων εκτύπωσης. Εξυπηρέτηση, παροχή συμβουλών και περισσότερα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ EGGER ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ PRO CLIC! PATENTED. www.egger.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ EGGER ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ PRO CLIC! PATENTED. www.egger.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ EGGER ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ PRO CLIC! PATENTED www.egger.com ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τα δάπεδα laminate της EGGER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

REHAU Ε.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

REHAU Ε.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ REHAU Ε.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ομοιόμορφη/ευχάριστη/υγιεινή κατανομή θερμοκρασίας (ζεστά πόδια-κρύο κεφάλι)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 687 Πορσελάνη - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοικονόμηση χώρου Πολύ συχνά ο διαθέσιμος χώρος είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του προιόντος. Ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα