Ηράκλειτος : ήθος είναι ο σταθερός και μόνιμος τρόπος έκφρασης του ανθρώπου μέσα από το σύνολο των συνειδητών του πράξεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηράκλειτος : ήθος είναι ο σταθερός και μόνιμος τρόπος έκφρασης του ανθρώπου μέσα από το σύνολο των συνειδητών του πράξεων."

Transcript

1 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ Εκφράσεις του είδους «χάλασε ο κόσμος», «περνάμε ηθική κρίση» κλπ, υποδεικνύουν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει ο άνθρωπος την συμπεριφορά του προς τους άλλους αλλά και προς τον εαυτό του. Λόγοι που επιβάλλουν στον άνθρωπο αυτόν τον επαναπροσδιορισμό: 1. καταναλωτική μανία σε βάρος της εσωτερικής του αναζήτησης 2. οικολογική κρίση σε βάρος της φύσης 3. κοινωνική ανισότητα και αδικία σε συνδυασμό με οικονομικό πρόβλημα 4. καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συνέπεια έλλειψη εθνικής συνείδησης 5. ψεύτικες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων (ανειλικρίνεια, προσποίηση, σκοπιμότητα, καχυποψία, ανεντιμότητα). Η ΗΘΙΚΗ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Η ιστορία του όρου «Ηθική» Ο όρος «ηθική» ανάγει την καταγωγή του επίσημα στον Αριστοτέλη. ΕΘΟΣ-ΗΘΟΣ- ΗΘΙΚΗ. (ονομάζω ήθος τον τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο εκφράζονται αυτοί που πράττουν) Ο Αριστοτέλης ονόμασε την «ηθική» «πρακτική φιλοσοφία». Αντικείμενο μελέτης της είναι οι συνειδητές πράξεις των ανθρώπων, που έχουν συνέπειες για τον ίδιο και τους άλλους γύρω του. Ηράκλειτος : ήθος είναι ο σταθερός και μόνιμος τρόπος έκφρασης του ανθρώπου μέσα από το σύνολο των συνειδητών του πράξεων. Ο όρος «ηθική φιλοσοφία» ή «ηθικόν» καθιερώθηκε στη Δύση από τον Κικέρωνα. Δημόκριτος: «κάνε αυτά που πρέπει», «πρέπει να μην αμαρτάνεις». Εγκαινιάζει την ηθική σαν χωριστό κλάδο της Φιλοσοφίας. Πλάτων: «ηθικόν» είναι η ψυχική λειτουργία της «βούλησης», της θέλησης. Ζήνων ο Κιτιεύς: Τρείς κλάδοι φιλοσοφίας, «φυσικόν», «ηθικόν», «λογικόν». R. Descartes: Η φιλοσοφία μοιάζει με δέντρο. Ρίζες=Μεταφυσική, κορμός=φυσική, κλαδιά=ιατρική, Μηχανική και Ηθική (επιστήμες). Η ηθική είναι ένα τελειότατο σύστημα, που προϋποθέτει πλήρη γνώση των άλλων επιστημών και είναι το ύψιστο επίπεδο σοφίας. J. Locke: Ηθική είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος συνειδητά και με την θέλησή του για να πετύχει ένα σκοπό, ειδικά την ευτυχία. Ονομάζει την Ηθική με την λέξη «πρακτική», που είναι η ικανότητα να εφαρμόζουμε το σωστό για να πετύχουμε αγαθά και χρήσιμα πράγματα. D. HUME: Τέσσερις επιστήμες (Λογική, Ηθική, Κριτικισμός, Πολιτική), που αποτελούν την επιστήμη του ανθρώπου. Ηθική είναι κάτι πραγματικό, που θεμελιώνεται πάνω στη φύση.

2 I.KANT: Τριμερής διαίρεση της φιλοσοφίας (όπως οι αρχαίοι Έλληνες) Φυσική, Ηθική, Λογική. Φυσική είναι η επιστήμη των φυσικών νόμων, Ηθική η επιστήμη των νόμων της ελευθερίας. Διακρίνει την Ηθική σε δύο μέρη: «εμπειρικό» ( πρακτική ανθρωπολογία) και «ορθολογικό» (κατ εξοχήν Ηθική) ΟΡΙΣΜΟΣ. Ηθική φιλοσοφία είναι ο φιλοσοφικός κλάδος, που προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα «τί πρέπει να κάνω για να δώσω περιεχόμενο στη ζωή μου και να πετύχω έναν αποδεκτό σκοπό». Συνεπώς η ηθική επιτελεί τρεις λειτουργίες: α) ερμηνευτική- περιγραφική (επεξήγηση της συνειδητής με πρόθεση πράξης του ανθρώπου) β) αξιολογική (διατύπωση «αξιολογικών κρίσεων» για συγκεκριμένες πράξεις ή συμπεριφορές) γ) κανονιστική (ορισμός αρχών και κανόνων για να ρυθμίζονται οι σκοποί ανθρωπίνων πράξεων). Διεθνής ορολογία. ETHICS (Ηθική)= ερμηνευτική διερεύνηση μιάς πράξης (ερμηνευτική και αξιολογική ερμηνεία ηθικής). MORAL PHILOSORHY (ηθική φιλοσοφία) = κανόνες και πρακτικές εντολές για σωστή συμπεριφορά. ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ; Α) Γενική ηθική. Εξετάζει τις αρχές και τους γενικούς κανόνες της ηθικής πράξης και άλλα θεμελιώδη ηθικά προβλήματα όπως α) είναι έμφυτη η ηθική συνείδηση ή όχι β) ποιό είναι το ύψιστο αγαθό που πρέπει να επιδιώκουμε γ) φύση κινήτρων δ) τί είναι καθήκον ε) τί είναι αρετή Ειδική ηθική. Εξετάζει τα επί μέρους καθήκοντα του ανθρώπου προς τον ίδιο και τους άλλους. Β) Θρησκευτική ή Θεολογική Ηθική. Εχει σαν βάση κείμενα θεόπνευστα. Φιλοσοφική Ηθική. Έχει σαν βάση την ιστορικο-κοινωνική εμπειρία και τον ορθό λόγο. Γ) Κανονιστική Ηθική. Θεωρίες σε σχέση με τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οφείλουμε να ζούμε. Μετα-Ηθική. Ασχολείται με την φύση και την μεθοδολογία των ηθικών κρίσεων (τί είναι αγαθό, υπάρχει ηθική αλήθεια κλπ) Μέθοδοι της Ηθικής Φιλοσοφίας 1. Επαγωγική (αρχίζει από τα επιμέρους και καταλήγει στα γενικά) 2. Παραγωγική ( ξεκινά από γενικές αρχές για να αξιολογήσει επιμέρους πράξεις) 3. Γενετική (παρακολούθηση ηθικών φαινομένων όταν γεννιούνται και εξελίσονται) 4. Υπερβατική (άσχετα με το περιεχόμενο της ηθικής πράξης, πώς καταλήγουμε σ αυτήν την πράξη)

3 5. Φαινομενολογική (σύλληψη του βαθύτερου νοήματος και της ουσίας των ηθικών φαινομένων). ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Σχέση της Ηθικής με την Ατομική Ψυχολογία. Εξετάζουν και οι δύο το ίδιο αντικείμενο (ηθική ή μη πράξη) από διαφορετική οπτική γωνιά. Η Ψυχολογία εξετάζει για ποιό λόγο κάνουμε κάτι σε σχέση με το Λογικό, το συναίσθημα ή την βούληση (θέληση), ενώ η Ηθική την παρουσία ή όχι του Λογικού, του συναισθήματος ή της βούλησης στην διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης. Σχέση της Ηθικής Φιλοσοφίας με το Δίκαιο και την Πολιτική. Ομοιότητα: οι κανόνες και οι νόμοι που θεσπίζονται από την Ηθική και το Δίκαιο αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό, που είναι η πραγμάτωση του αγαθού. Διαφορές: 1. οι κανόνες της Ηθικής είναι προαιρετικοί, ενώ του Δικαίου υποχρεωτικοί. 2. οι κανόνες της Ηθικής είναι οι ίδιοι πάντα, ενώ του Δικαίου μεταβάλλονται ανάλογα της περίπτωσης. 3. η Ηθική αποβλέπει στο να γίνει πράξη η ιδέα του αγαθού, ενώ το Δίκαιο στην ορθότητα της κοινωνικής πράξης. Ηθική και Οικονομία Κάθε οινονομική δραστηριότητα (π.χ. εργασία, εμπόριο) συνδέεται με αρχές ηθικής φύσεως (εντιμότητα, δικαιοσύνη, συνέπεια, ειλικρίνεια, συνεργασία) τις οποίες πραγματεύεται η Ηθική Φιλοσοφία. Α. ΣΕΝ: η μελέτη των οικονομικών δεν μπορεί ν αποσυνδεθεί από εκείνη της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. ΑΝΤΑΜ ΣΜΙΘ: (ηθικοποιεί την οικονομική του σκέψη). Η σύνεση είναι απ όλες τις αρετές η πιό ωφέλιμη για το άτομο, ενώ η ανθρωπιά, η δικαιοσύνη, η γενναιοδωρία και το δημόσιο φρόνημα είναι ωφέλιμες για τους άλλους. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: βασικές της ιδέες είναι ηθικοί κανόνες. Εξυψώνει την ηθική και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε μείζον ζήτημα για την οικονομία. ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο Αριστοτέλης ταυτίζει γενικά την πολιτική με την πρακτική φιλοσοφία, που αντιστοιχεί στην πρακτική λειτουργία του νου, την ενασχόληση με την ανθρώπινη πράξη, με την οποία ασχολείται και η Ηθική. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να συνυπάρξουν Ηθική και πολιτικός ολοκληρωτισμός. Ζαν Ζακ Ρουσώ: όσοι θέλουν να πραγματευτούν χωριστά την πολιτική από την Ηθική, δεν καταλαβαίνουν τίποτε, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη.

4 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Herbart: Η παιδαγωγική θεμελιώνεται σε δύο επιστήμες, την Ηθική Φιλοσοφία και την Φιλοσοφική Ψυχολογία. Η Ηθική υποδεικνύει στην παιδαγωγική τους σκοπούς της αγωγής, ενώ η Ψυχολογία της παρέχει τα μέσα. Η ΠΡΑΞΗ ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Πράξεις και γεγονότα. Πράξεις: Άλλο «πράττω» και άλλο «ποιώ». Ο Αριστοτέλης δηλώνει την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης πράξης ( ο άνθρωπος αρχή πράξεων εστί) Αναγκαίες προυποθέσεις για να είναι μιά ενέργεια «πράξη» και όχι άλογη ή ενστικτώδης ενέργεια είναι τρείς, κίνητρο-ενέργεια-σκοπός. Αιτίες πράξης:1. η απαλλαγή από την πίεση διαφόρων αναγκών 2. επειδή ο άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης και τέλειος αναζητά μέσω της πράξης του την συμπλήρωσή του 3. για να υπερνικηθούν τα εμπόδια ανάμεσα στον άνθρωπο και σε κάτι που επιθυμεί ν αποκτήσει. Οι πράξεις είναι ενέργειες που κατευθύνονται από κάποιο σκοπό και σε αντίθεση με τις ενστικτώδεις ενέργειες προυποθέτουν βούληση, φρόνημα και συνείδηση. Η ηθική πράξη συνοδεύεται από την εγρήγορση για την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Μιά πράξη χωρίς φρόνημα και σκοπό, από ηθική αξία δεν έχει ούτε θετική ούτε αρνητική τιμή. Ο άνθρωπος πράττει α) για να δηλώσει την παρουσία του β) για να εκφράσει τον εαυτό του σαν πνευματική και βιολογική ύπαρξη. Η Ηθική εξετάζει, ερμηνεύει και υποβάλλει λύσεις στο ερώτημα «τί πρέπει να πράξω», χωρίς να υποχρεώνει. Γεγονότα: Την έννοια του γεγονότος την αντιλαμβανόμαστε α) στο πλαίσιο της ιστορίας ( γεγονός= συνειδητές ατομικές πράξεις με συνέπειες για τους άλλους) β) στο πλαίσιο των εφαρμοσμένων επιστημών ( γεγονός = ένα φαινόμενο που το αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι και συμβαίνει χωρίς την θέληση του ανθρώπου πχ σεισμός). Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ; Εκτελούνται με την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Η εκούσια πράξη προσδιορίζει την αρετή, γιατί μέσω αυτής της πράξης προσπαθεί ο άνθρωπος να την αποκτήσει και να την ασκήσει. Προπαρασκευαστικό στάδιο της πράξης: προαίρεση βούληση απόφαση. Προαίρεση: η προτίμηση, μετά από ζυγιασμένη σκέψη κάποιου πράγματος σε σχέση

5 βούληση : απόφαση : με κάποιο άλλο σύλληψη του τελικού σκοπού της πράξης πραγμάτωση της πράξης με αφετηρία την βούληση. Οι εκούσιες πράξεις αξιολογούνται με έπαινο ή αποδοκιμασία. Κίνητρα ή ελατήρια είναι η αφορμή που αναγκάζει την βούληση να τεθεί σε κίνηση. Υπάρχουν δύο θεωρίες σε σχέση με το τί είναι κίνητρα α) Ηθική νοησιοκρατία ( τα κίνητρα είναι προϊόντα διάνοιας) β) Ηθική θυμοκρατία ( τα κίνητρα είναι συναισθήματα, ορμές, πάθη, επιθυμίες. Στην Ψυχολογία α) άμεσα κίνητρα ( συναισθηματικά στοιχεία) β) έμμεσα κίνητρα (παραστατικά στοιχεία) ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ; Εκτελούνται χωρίς την θέληση του ανθρώπου, είτε κατόπιν βίας ή από άγνοια και προκαλούν τον οίκτο ή την συγχώρηση για τους πράττοντες. Παραδείγματα του Αριστοτέλη ακουσίων πράξεων α) εκείνες που η «αρχή» τους είναι έξω από την βούληση του ανθρώπου β) αυτές που μας επιβάλλουν άλλοι άνθρωποι ή φυσικές αιτίες γ) όσες εκτελούνται κάτω από φόβο ή άμυνα μπροστά σε κίνδυνο. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ: πράξεις, που δεν είναι σαφές άν είναι εκούσιες ή ακούσιες, διότι γίνονται κάτω από εξαναγκασμό ή φόβο, αλλά την στιγμή της εκτέλεσής τους γίνονται με ελύθερη εκλογή. Πράξεις που εκτελούνται από πάθη είναι εκούσιες. ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: Βασικές ιδιότητες βούλησης: α) το ποιόν (θετική ή παρορμητική βούληση, αρνητική ή αναχαιτιστική βούληση) β) η ένταση (δυνατή ή αδύνατη βούληση) γ) η διάρκεια ή σταθερότητα ( συνεχής ή παροδική βούληση) Χαρακτηριστικά σταθερής βούλησης: επιμονή, θάρρος, υπομονή, τόλμη Χαρακτηριστικά ασταθούς βούλησης: υπαναχώρηση, αναποφασιστικότητα, εγκατάλειψη σκοπού, αναβλητικότητα, αδράνεια. Η ασταθής βούληση είναι εξασθενημένη βούληση, που καταλήγει σε παθολογική κατάσταση, την αβουλία. Αίτια αβουλίας: α) εσωγενή αίτια (εξασθένηση συναισθημάτων, άγχος, έντονες παρορμήσεις, αμφιβολίες κλπ) β) εξωγενή αίτια. Ασθένειες βούλησης: έκσταση, ηλιθιότητα, υστερία, σχιζοφρένεια.

6 Ορισμός βούλησης: Η βούληση είναι ο πυρήνας της συμπεριφοράς μας και από την ισορροπημένη λειτουργία της, που είναι αποτέλεσμα αγωγής και άσκησης, εξαρτάται η ηθική αξιολόγηση της πράξης. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΘΙΚΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) Στην Ηθική «ελατήριο» είναι το συναίσθημα που κινεί την βούληση για να εκτελέσει ή να αποφύγει κάποια πράξη. Αποτελείται από δύο στοιχεία α) το εξωτερικό ή παραστατικό β) το συναισθηματικό. Αριστοτέλης: Τρία ελατήρια, που ενεργοποιούν την βούληση να εκτελέσει ή να αποφύγει μιά πράξη: α) το καλό ( αντίθετό του το αισχρό) β) το συμφέρον ( αντίθετό του το ασύμφορο) γ) το ευχάριστο, που είναι το ισχυρότερο από τα τρία (αντίθετό του το λυπηρό). Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία ελατηρίων και διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου: α) φυσιολογικοί ή οργανικοί (κληρονομικότητα, κεντρικό νευρικό σύστημα, αδένες έσω εκκρίσεως) β) ψυχολογικοί ή προσωπικοί ( ευφυία, νόηση, μνήμη, φαντασία, τα διάφορα συναισθήματα δηλ τα πάθη και η συνήθεια). ΣΤΟΙΧΕΙΑ(ΟΡΟΙ) ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1. Έλλογη δικαίωση ( ιδεώδεις συνθήκες ) 2. Τύποι ζωής (πεποιθήσεις, αξίες, τρόποι ζωής) 3. Αξίες ( πίστη στη ζωή, την αγάπη, την ελευθερία, την εμπιστοσύνη κλπ) 4. Αρχές ή κανόνες ( διάφορα καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουμε) 5. Κρίσεις ( εκτίμηση των καταστάσεων προς αποφυγή αποτυχημένων) πράξεων 6. Αποφάσεις (δυνατή βούληση οδηγεί στην σωστή απόφαση, αδύναμη ή ασθενής οδηγεί στην ενοχή) 7. Πράξεις ( άν όλα τα παραπάνω ισχύσουν σωστά και ηθικά τελικά εκτελούμε την σωστή πράξη, άν όχι αποτυγχάνουμε). ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Οι Ηθικοί κανόνες είναι οι εντολές που επιβάλλουν στην βούληση την υποχρέωση να ενεργεί σύμφωνα με τους ηθικούς σκοπούς και τα ηθικά ελατήρια. Οι ηθικοί κανόνες είναι πρακτικοί και καθοδηγητικοί (δείχνουν τί πρέπει να κάνουμε), ενώ οι λογικοί είναι θεωρητικοί (δείχνουν ποιά μέθοδο να χρησιμοποιήσουμε για την αληθινή γνώση). Χαρακτηριστικά ηθικών κανόνων: α) επιτακτικότητα (έχουν τόνο προσταγής: κάνε ή μην κάνεις) β) καθολικότητα (ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους τους ανθρώπους) γ) ηγεμονικότητα ( οι ηθικοί κανόνες έχουν προβάδισμα και προτεραιότητα σε σχέση με άλλους κανόνες πχ τους νομικούς)

7 δ) δημοσιότητα ( πρέπει να γίνονται γνωστοί ή να τους γνωρίζουν όλοι) ε) εφαρμοσιμότητα ( έχει να κάνει με την δυνατότητα των ανθρώπων να τους εφαρμόζουν). Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ:ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑ-ΣΧΕΤΙΚΟΚΡΑΤΙΑ Σε ό,τι αφορά την καθολικότητα των ηθικών κανόνων, διαμορφώθηκαν δύο αντίθετες θεωρίες: Α) Η απολυταρχία : Υπάρχουν ηθικοί κανόνες που έχουν οικουμενική ισχύ και παραμένουν αμετάβλητοι. Έχουν απόλυτη ισχύ, όπως οι φυσικοί νόμοι. Γνωστός υποστηρικτής της απολυταρχίας ο Ι. ΚΑΝΤ ( η ηθικότητα είναι κάτι που διαμορφώνεται από κανόνες με απόλυτο κύρος). Σύμφωνα όμως με τις νεότερες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες φαίνεται ότι οι φυσικοί νόμοι δεν έχουν απόλυτη ισχύ, επομένων ούτε οι ηθικοί κανόνες μπορούν να έχουν. Β) Σχετικισμός: Απόρριψη της ιδέας, ότι υπάρχουν ηθικοί κανόνες με απόλυτη ισχύ, αντίθετα αυτοί έχουν σχέση με την ειδική κουλτούρα κάθε λαού, ομάδας ή ατόμου. Καθένας οφείλει να σέβεται τις ηθικές ιδέες και τους ηθικούς κανόνες του άλλου. Άρα η ηθικότητα ποικίλλει από πολιτισμό σε πολιτισμό και από άνθρωπο σε άνθρωπο. 1. Σκεπτική σχετικοκρατία : Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιές μορφές συμπεριφοράς, ακόμα και της δικής μας, είναι σωστές και ποιές λαθεμένες. 2. Μηδενιστική σχετικοκρατία : Δεν υπάρχουν ηθικές κρίσεις. Το ορθό και το λάθος είναι λέξεις χωρίς νόημα. 3. Κοινωνιολογική σχετικοκρατία : Γενική θεωρία, περιλαμβάνει απόψεις αντίθετες της απολυταρχίας. 4. Πολιτιστική σχετικοκρατία : Θεμελιωτές οι Ruth Benedict και William Graham Summer. Ο πρώτος: Διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετικούς ηθικούς κώδικες. Ο δεύτερος: Ό,τι μας κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας (παράδοση) είναι το σωστό. ΑΡΑ οι υποστηρικτές της πολιτιστικής σχετικοκρατίας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καθολική αλήθεια στην ηθική δηλ αλήθεια που να ισχύει σε κάθε περίπτωση. Ασθενή σημεία της πολιτιστικής σχετικοκρατίας 1. Δεν θα μας επιτρέπεται να κρίνουμε ως κατώτερα των δικών μας ήθη άλλων κοινωνιών, πρακτικές και συμπεριφορές τους 2. Θα επέλθει ανισορροπία στις σχέσεις των κοινωνιών λόγω υποτιθέμενης «ανωτερότητας» μερικών έναντι άλλων 3. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα ηθικής προόδου.

8 Ο προβληματισμός που μας δημιουργεί η πολιτιστική σχετικοκρατία, αντίθετα με την ηθική απολυταρχία, που οδηγεί σε δογματισμό, μας βοηθά στο να δεχόμαστε μερικά κριτήρια και άλλα να τα απορρίπτουμε και να ανεχόμαστε το διαφορετικό. Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ Αγαθό ( από το άγαμαι=θαυμάζω) είναι ο,τιδήποτε έχει αξία. Α. 1. Άμεσα αγαθά, όταν τα επιθυμούν οι άνθρωποι ως έχουν πχ δόξα, ηδονή κλπ 2. Έμμεσα αγαθά, όταν υπηρετούν άλλους σκοπούς πχ πλούτος Β. 1. Υλικά αγαθά 2. Πνευματικά αγαθά Γ. 1. Ανώτερα αγαθά 2. Κατώτερα αγαθά. Ηθικό αγαθό είναι εκείνο, που η επίτευξή του υποδεικνύεται από τους ηθικούς κανόνες και η παράλειψη εκτέλεσής του τιμωρείται. Ύψιστο αγαθό είναι εκείνο, που το επαινούν όλοι οι άνθρωποι γιατί έχει απόλυτη αξία. Θεωρίες σχετικές με την αξιολόγηση του κριτηρίου για τον βαθμό ηθικότητας των ανθρωπίνων πράξεων. Τελολογικές θεωρίες (οι ανθρώπινες πράξεις αξιολογούνται με βάση τον βαθμό στον βαθμό, στον οποίο οδηγούν στο αγαθό και από τα αποτελέσματά τους) α) Ηδονική θεωρία : Ύψιστο αγαθό είναι η ηδονή, αγαθό είναι ό,τι παράγει ηδονή και κακό ό,τι προκαλεί λύπη. Πρώτοι εισηγητές της θεωρίας αυτής είναι οι Σοφιστές (Καλλικλής, Πρωταγόρας). Οι πιό ένθερμοι υποστηρικτές της είναι οι της Κυρηναϊκής σχολής πχ Αρίστιππος: σκοπός της ζωής είναι η ηδονή και η απόλαυση (όπως κάνουν τα ζώα εκ φύσεως). Ηδονή είναι το συναίσθημα που νοιώθουμε όταν ικανοποιείται μια φυσιολογική μας ανάγκη, που βιώνουμε τώρα. Ηδονή = λεία κίνησης της ψυχής, λύπη = τραχεία κίνησις της ψυχής. Οι ηδονές του σώματος είναι σπουδαιότερες από τις πνευματικές. Σημασία έχουν οι παροντικές ηδονές και όχι αυτές που πέρασαν, γιατί έχουν χαθεί, ή αυτές που θα έλθουν στο μέλλον, γιατί είναι αβέβαιες. Ο πλούτος, που διευκολύνει την γεύση των ηδονών, είναι σπουδαίο αγαθό. Τονίζει όμωε ότι πρέπει να έχουμε μέτρο στις ηδονές. Επίκουρος : Μετριοπαθέστερη θεωρία απ ό,τι του Αρίστιππου. Η ηδονή είναι η αρχή και το τέλος της ευτυχισμένης ζωής, είναι μιά διαρκής κατάσταση χωρίς πόνο ή ψυχική ταραχή. Δέχεται την προτεραιότητα των πνευματικών ηδονών, που διαρκούν περισσότερο. Μέγιστα αγαθά ο νηφάλιος νούς και η φρόνηση. Η θεωρία του Επίκουρου επηρέασε την εξέλιξη ιδεών στους επόμενους αιώνες αλλά δέχτηκε ταυτόχρονα καί έντονη κριτική.

9 β) Ωφελιμισμός : Είναι εξέλιξη του ηδονισμού. Σκοπός των πράξεων του ανθρώπου είναι η επιδίωξη του χρήσιμου και του συμφέροντος. 1. ατομικός ωφελιμισμός ( ηθική είναι κατά προτεραιότητα το καλώς νοούμενο συμφέρον του ατόμου πρώτα και μετά του συνόλου) 2. κοινωνικός ωφελιμισμός ( πρώτο το συμφέρον του συνόλου, γιατί από αυτό εξαρτάται το συμφέρον του ατόμου). J. BENTHAM: ωφέλεια είναι ό,τι προάγει την «ευτυχία», γιατί η ωφέλεια είναι η μέγιστη ευτυχία του μέγιστου αριθμού ανθρώπων, που είναι το μέτρο του σωστού και του λάθους. Προτείνει κλίμακα αξιολόγησης και μέτρησης των ηδονών, σύμφωνα με δύο συστήματα: α) υποκειμενικό σύστημα (αξιολόγηση ηδονής με αναφορά στο «εγώ»). Τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης, ένταση, διάρκεια, βεβαιότητα ή αβεβαιότητα και εγγύτητα εμφάνισής της στο χρόνο. β) αντικειμενικό σύστημα ( αξιολόγηση ηδονής με αναφορά σ έναν αριθμό προσώπων). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι επτά, τα τέσσερα του υποκειμενικού συστήματος συν την γονιμότητα, την καθαρότητα και την έκταση της ηδονής. JOHN STUART MILL: Οι ποικίλλες ηδονές οδηγούν στην «ωφέλεια», που είναι το ύψιστο αγαθό. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να επιλέξει ποιοτικά τις ηδονές. Λάθος επιλογές μή ποιοτικών ηδονών οφείλονται στην αδυναμία του χαρακτήρα του, που επιλέγει κοντινές και άμεσες ηδονές, που είναι ασήμαντες. Τα προβλήματα σε σχέση με τους σκοπούς της ζωής, είναι προβλήματα σε σχέση με τα πράγματα που επιθυμεί ο άνθρωπος. Η αρετή είναι κάτι που το επιθυμεί ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι εκ φύσεως μέρος του σκοπού της ζωής, δεν μας οδηγεί στην ηδονή και δεν μας προστατεύει από τον πόνο. Ελαττώματα θεωρίας Ωφελιμισμού 1. Όταν εκτελούμε μόνο πράξεις, που αποφέρουν ωφέλεια κατ εμάς, αποκλείουμε τον εαυτό μας από πράξεις πχ καλλιτεχνικές, που μας προσφέρουν αισθητική ικανοποίηση και χαρά και από τις οποίες δεν περιμένουμε καμμιά ωφέλεια. 2. Δεν είναι εύκολο να ταξινομηθούν και να διαχωριστούν ακριβώς οι έννοιες ηδονής-πόνου. 3. Δυσκολία στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, που έχει μιά πράξη για τους άλλους, ενώ σ αυτόν που πράττει επιφέρει ωφέλεια. 4. Το ανεφάρμοστο της αρχής του «εκ νέου». γ) Η θεωρία της τελειώσεως ή ενεργητική θεωρία. Τελειοκρατία. Ύψιστο αγαθό είναι η ανάπτυξη και η τελείωση του ανθρώπου (διανοητική και σωματική) και η απόκτηση της αρετής στο χώρο της ηθικής. Αγαθό είναι η πραγματοποίηση της ανθρώπινης τελειότητας στην τέχνη, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Στην τελείωση οδηγούν οι υπαγορεύσεις του

10 ανθρώπινου λογικού και όχι οι αισθητηριακές ηδονές, όπως επίσης και οι πράξεις που είναι σύμφωνες με το λόγο και την αρετή. Περιεχόμενο τελειώσης. Αισθητική καλλιέργεια, πνευματική ανάπτυξη, απόκτηση ανωτέρων συναισθημάτων, αυτονομία. Κριτήριο τελείωσης. Η κάθε μορφής δημιουργικότητα, κυρίως η καλλιτεχνική και η πνευματική. Αριστοτέλης.α) η «αρετή» είναι τελείωση Β) η «ευδαιμονία» είναι τελείωση (ευδαιμονία= ενέργεια σύμφωνη με το λογικό και την αρετή) Δημόκριτος. «ψυχής τελειότης» είναι ο σκοπός της ζωής (τελείωση της ψυχής=ευθυμία και όχι ηδονή) Σωκράτης. Ο άνθρωπος φτάνει στην τελείωση όταν ζεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του λογικού και έχει αυτοέλεγχο. Πλάτων. Τελείωση=τελείωση ψυχής αλλά και σώματος (μεικτός βίος). Τελείωση= ομοίωση προς τον Θεόν δηλ. να γίνει ο άνθρωπος δίκαιος (πράξεις που δεν βλάπτουν τους άλλους), όσιος ( αυτός που πράττει αυτά που αρέσουν στους θεούς) και φρόνιμος. B. DE Spinoza: συνδέει την τελείωση με την μεταφυσική γνώση. Γιατί η θεωρία της τελειώσεως δίνει απάντηση στο ερώτημα «πώς ο άνθρωπος μπορεί να γίνει καλύτερος για τον εαυτό του και για τους άλλους» 1. Η τελείωση συμβιβάζεται με την ιστορική εμπειρία του ανθρώπου 2. Η τελείωση αφήνει ανοιχτό το περιεχόμενο του «αγαθού» σε κάθε εποχή 3. Η τελείωση, σε αντίθεση με την υστεροβουλία του ωφελιμισμού, συνεπάγεται μιά συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπου 4. Η τελείωση θεωρεί κριτήριο της ηθικής ενέργειας τον «ορθό λόγο», χωρίς να αποκλείει την παρουσία του συναισθήματος στην ηθική ζωή 5. Η θεωρία της τελείωσης ανταποκρίνεται στη διττή φύση του ανθρώπου (πνεύμασώμα) 6. Δεν αποκλείει τα δευτερεύοντα αγαθά (υγεία, πλούτο, τιμή, ισχύ, κοινωνική δύναμη) 7. Δεν απορρίπτει την αγάπη προς το εγώ 8. Υποδεικνύει την κυριαρχία του λογικού πάνω στο άλογο στοιχείο της ψυχής 9. Προτείνει μιά ισορροπημένη ζωή με ελευθερία επιλογών ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Η ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ Δεν είναι τ αποτελέσματα που προσδιορίζουν την ορθότητα ή όχι μιάς πράξης, αλλά μερικά χαρακτηριστικά αυτής της πράξης ή του κανόνα με τον οποίο αυτή συμφωνεί. Ο σκοπός δεν δικαιώνει τα μέσα. Οι δεοντολογικές θεωρίες είναι δύο ειδών

11 Α) η πραξιο-δεοντολογική (οι υποστηρικτές της λέγονται επιμεριστές). Υποστηρίζει ότι πρέπει ν αποφασίζουμε τί είναι σωστό ή λάθος με την βοήθεια της συνείδησης ή της διαίσθησής μας και όχι βάσει κανόνων. Υπάρχουν δύο τύποι πραξιο-δεοντολογικής ηθικής, 1) Ενορατική (συμβουλευόμαστε την συνείδηση για την ορθότητα ή όχι μιάς πράξης μας) 2) Θεωρία της απόφασης (τίποτε δεν είναι από μόνο του σωστό ή λάθος, η επιλογή το κάνει τέτοιο) Υπαρξιστές, Ζαν Πώλ Σάρτρ Β) η κανονο-δεοντολογική (οι υποστηρικτές της λέγονται γενικευτές). Υποστηρίζει ότι πρέπει ν αποφασίζουμε τί είναι σωστό ή λάθος βάσει κανόνων. Ι.ΚΑΝΤ. Βασικοί κανόνες που πρέπει ν ακολοθούμε 1. Καλή θέληση (ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και με μόνο του περιορισμό την καλή θέληση μπορεί να επιλέξει τις σωστές πράξεις) 2. Καθήκον (κέντρο της ηθικής ζωής) 3. Καλή πρόθεση Καθήκον κατά τον Καντ είναι η αναγκαιότητα μιάς πράξης, που προκύπτει από σεβασμό για τον ηθικό νόμο. Διαχωρίζει τις πράξεις σε σχέση με το καθήκον α) πράξεις που γίνονται από καθήκον («άμεση ροπή», πχ διατήρηση της ζωής μας) β) πράξεις που γίνινται σύμφωνα προς το καθήκον (πχ να ευεργετήσουμε ή να αγαπάμε τον πλησίον μας ) «Κάθε γνήσιο ανώτατο αξίωμα ηθικότητας πρέπει να βασίζεται στην λογική, η δέ Ηθική πρέπει να θεμελιωθεί πρώτα στην Μεταφυσική και μετά να διαδοθεί μέσω της εκλαίκευσης». Η ηθική του ΚΑΝΤ θεωρήθηκε από τους ειδικούς ερευνητές σαν αυστηρή και ψυχρή. Η πρόθεσή του όμως ήταν να θεμελιώσει μιά οικουμενική ηθική θεωρία, με βάση το «δέον», το «πρέπει». Συμπέρασμα για τις διάφορες θεωρίες, τελολογικές και δεοντολογικές. Η ηθική ορθότητα μιάς πράξης κρίνεται τόσο από τις προθέσεις, το φρόνημα, την καλή βούληση όσο και από το αποτέλεσμα. Δηλ. και τα «μέσα» και ο «σκοπός» πρέπει να είναι ηθικά σωστά, ώστε η πράξη και γενικά η συμπεριφορά να είναι ηθικά ορθή. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Α. Πώς ορίζεται η εθνική συνείδηση. Ορισμός. Ηθική συνείδηση είναι το σύνολο των ηθικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους κρίνουμε τις πράξεις, τις δικές μας και των άλλων, ως προς το άν είναι αγαθές ή κακές. Λειτουργία της συνείδησης πριν την πράξη=προηγούμενη ή νομοθετική με την μορφή προτροπής ή αποτροπής Λειτουργία της συνείδησης μετά την πράξη=επομένη, με την μορφή του επαίνου ή της αποδοκιμασίας. Β. Θεωρίες σχετικά με το πρόβλημα της γένεσης της ηθικής συνείδησης. 1. Ορθολογικές θεωρίες. Η ηθική συνείδηση είναι έμφυτη στον άνθρωπο και έχει μεταφυσική προέλευση. Γι αυτό το λόγο μένει αμετάβλητη και αναλλοίωτη, χωρίς να υπόκειται στους νόμους της ανέλιξης. Υποστηρικές

12 αυτής της θεωρίας κυρίων οι Πατέρες της Εκκλησίας (πχ Παύλος), στους νεώτερους χρόνους Σπινόζα, Ρουσώ κλπ. 2. Εμπειρικές θεωρίες. Η ηθική συνείδηση είναι επίκτητη ιδιότητα και λειτουργία, αποτέλεσμα επιδράσεων του εμπειρικού κόσμου. Συμπεράσματα σε σχέση με την εμπειρική θεωρία Α) Η ηθική συνείδηση συνδέεται με την προσωπική ζωή του ανθρώπου και με τις αρχές της κοινωνίας του Β) Η συνείδηση εξαρτάται και διαμορφώνεται από τον χαρακτήρα του ανθρώπου Γ) Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στη γένεση της ηθικής συνείδησης Δ) Η ηθικότητα του ανθρώπου επηρεάζεται από το άμεσο και έμμεσο κοινωνικό του περιβάλλον Ε) Η διδασκαλία και η συνήθεια είναι επίσης αιτίες γένεσης ηθικότητας ΣΤ) Η οικογένεια, η θρησκεία, το σχολείο, η πολιτεία, το επάγγελμα ( δηλ. οι θεσμοί γενικότερα) συντελούν στην δημιουργία κριτηρίου ηθικής συνείδησης. ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Εφαρμοσμένη ή Πρακτική Ηθική είναι η Ηθική που δημιουργήθηκε από τις διάφορες αναλύσεις των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην μεταπολεμική περίοδο ( κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φεμινιστικό, ειρηνιστικό, οικολογικό κλπ) Κλάδοι Εφαρμοσμένης Ηθικής είναι τρείς α) Βιοηθική β) Επαγγελματική και γ) Περιβαλλοντική Ηθική Α) Βιοηθική. Αφορά κυρίως την σχέση ιατρού-ασθενούς και σημαίνει «ηθική του βίου-ζωής» με την βιολογική σημασία της λέξης (ευθανασία, γενετική, γονιμοποίηση, έκτρωση, στείρωση κλπ). 1. Θεωρίες για τη σχέση γιατρού-ασθενούς. Πατερναλισμός. Ο ασθενής οφείλει να εμπιστεύεται ανεπιφύλακτα τον γιατρό του και να ακολουθεί αναντίρρητα όλες τις υποδείξεις του. Ακραίος ατομικισμός. Η υγεία ενός ανθρώπου αφορά μόνο τον ίδιο και μπορεί να απορρίψει όλες τις συστάσεις του γιατρού του. Η άποψη περί αμοιβαιότητας. Η αντιμετώπιση της υγείας ενός ασθενούς πρέπει να αποφασίζεται ομαδικά από ασθενή, συγγενείς, γιατρό, ιατρικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς. 2. Ηθικά διλήμματα στη σχέση γιατρού- ασθενούς (να λέει ο γιατρός όλη την αλήθεια ή όχι) Πατερναλιστική αντίληψη. Ο γιατρός, ακόμα κι άν θέλει, δεν μπορεί να εξηγήσει στον ασθενή την κατάσταση της υγείας του. Η αντίληψη για το δικαίωμα του ασθενούς να γνωρίζει. Απόλυτο δικαίωμα του ασθενούς για πλήρη γνώση της κατάστασής του. Η μετριοπαθής άποψη. Συγκερασμός των δύο παραπάνω. Εμπιστευτικότητα. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενούς και υποχρέωση του γιατρού, εκτός άν η ασθένεια αποτελεί κίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο πχ Ειτς, ηπατίτιδα κλπ.

13 3. Προβλήματα από το χώρο της Βιολογίας. Γενετική και Ευγονική. Με την Γενετική ξέρουμε εκ των προτέρων άν κάποιο έμβρυο θα γεννηθεί με ανίατη ασθένεια (γενετικός έλεγχος) και μπορούμε να διακόψουμε την κύηση. Προβλήματα παρουσιάζονται σε περιπτώσεις ανεπιθύμητου φύλου (έχω κορίτσι, κυοφορώ κορίτσι) Β. Επαγγελματική Ηθική 1. Βασικές έννοιες. Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στον επαγγελματικό τομέα ο άνθρωπος έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. 2. Θεωρίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η προσέγγιση του «ελεύθερου ανταγωνισμού». Κάθε επαγγελματίας, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, έχει σαν μόνη υποχρέωση έναντι του εαυτού του να κερδίσει και να πετύχει. Κερδισμένοι είναι και οι πελάτες, διότι μπορούν να επιλέξουν τις καλύτερες υπηρεσίες και τις καλύτερες τιμές. Η προσέγγιση του κρατικού ελέγχου (μαρξισμός-κομμουνισμός). Αποκλειστική ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας από μιά κρατική κυβέρνηση, που θα εκπροσωπεί τον λαό, θα διαδραματίζει τον ρόλο του αφεντικού και θα μοιράζει τα αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Με αυτόν τον τρόπο α) εξαλείφεται η φτώχεια και β) ρυθμίζεται ο χρόνος εργασίας ώστε να υπάρχει ελεύθερος χρόνος και για άλλες δραστηριότητες του πολίτη. Η συνδυαστική προσέγγιση. Αποδέχεται μιά λελογισμένη ελευθερία και προτείνει ένα σύστημα ελέγχου και ισορροπιών, που αφ ενός προωθεί το ατομικό συμφέρον και αφ ετέρου προασπίζεται την κοινωνική ασφάλεια. 3. Επιμέρους ζητήματα επαγγελματικής ηθικής. Διαφήμιση. Τις πιό πολλές φορές η διαφήμιση παραπλανά αντί να ενημερώνει. Είναι «λευκή προπαγάνδα» γιατί μας κάνει να θέλουμε ό,τι αυτή προβάλλει καί όχι ό,τι πραγματικά θέλουμε. Περιβάλλον. (παρακάτω) Σεξουαλική παρενόχληση. Εμφανίζεται σε χώρες με ελεύθερη οικονομία και συνήθως συμβαίνει σε βάρος των γυναικών. Γ. Περιβαλλοντική Ηθική. 1. Ορισμός. Είναι η ηθική, που εξετάζει κριτικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τον περιβάλλοντα κόσμο του, έμβιο και άβιο. 2. Δικαιούμαστε να χρησιμοποιούμε ως είδος τη φύση για τους σκοπούς μας ή όχι. Επιχειρήματα υπέρ της χωρίς όρους εκμετάλλευσης της φύσης. α) ο άνθρωπος είναι το ανώτερο δημιούργημα του θεού, επομένως το δικαίωμά του προς εκμετάλλευση της φύσης είναι αναφαίρετο και πρωταρχικό ( βιβλικό επιχείρημα) β) ο άνθρωπος είναι το πλέον πρόσφατο προϊόν βιολογικής εξέλιξης, άρα η επιθετική στάση απέναντι στη φύση είναι το κλειδί για τη συνέχιση της επιβίωσης ( εξελικτικό επιχείρημα ) γ) μόνο ο άνθρωπος διαθέτει λογική, άρα δικαιούται να κυριαρχεί πάνω στη φύση δ) ανωτερότητα του πολιτισμού σε σχέση με την φύση ε) μόνο ο άνθρωπος έχει υποχρεώσεις, άρα μόνο αυτός έχει και δικαιώματα. Επιχειρήματα κατά της εκμετάλλευσης της φύσης.

14 α) ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται κάθε τι που προέρχεται από το Θεό ( βιβλικό επιχείρημα ) β) αφού ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, οφείλει να την σέβεται (εξελικτικό επιχείρημα ) γ) η διαφορά μεταξύ ανθρώπων και ζώων είναι ποσοτική και όχι ποιοτική 3. Θέματα περιβαλλοντικής ηθικής. Αλόγιστη εκμετάλλευση των πόρων της φύσης, μόλυνση του περιβάλλοντος, χρήση των ζώων ως μέσον τροφής, ενδυμασίας και ψυχαγωγίας, πειραματόζωα.

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα 3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Σε ποια θεµελιακή θεωρία στηρίζει ο Αριστοτέλης την ηθική του φιλοσοφία; Να την αναπτύξετε σύντοµα. 2. Πώς προσδιορίζει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού 7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας του ωφελιµισµού και µε βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει, κατ αυτούς, να αξιολογούνται οι πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αριστοτελική Φρόνηση

Η Αριστοτελική Φρόνηση Η Αριστοτελική Φρόνηση µία δια βίου πρακτική για τον δια βίου µαθητευόµενο Χριστίνα Ζουρνά ΠΜΣ ΕΚΠ ΠΑΜΑΚ ΒΜ και σύγχρονη Πολιτεία Αυτό που θεωρείται πολύ σηµαντικό στο πρόγραµµα των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης.

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης. Λογική Εισαγωγικά, το ζήτημα της Λογικής δεν είναι παρά η άσκηση 3 δυνάμεων της νόησης: ο συλλογισμός, η έννοια και η κρίση. Ακόμη και να τεθεί θέμα υπερβατολογικό αναφορικά με το ότι πρέπει να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 6: Περιπτώσεις που τα άτομα δεν είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. Παρούσης Μιχαήλ.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 6: Περιπτώσεις που τα άτομα δεν είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. Παρούσης Μιχαήλ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 6: Περιπτώσεις που τα άτομα δεν είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις για τον εαυτό τους Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Βούληση και αυτονομία ανθρώπου 2.Συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική & Τεχνολογία Μάθημα 3 ο Iron Man vs Αριστοτέλη

Ηθική & Τεχνολογία Μάθημα 3 ο Iron Man vs Αριστοτέλη Ηθική & Τεχνολογία Μάθημα 3 ο Iron Man vs Αριστοτέλη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηθική Φιλοσοφία Διδάσκων: Άλκης Γούναρης Οκτώβριος 2014 Μέρος Α Ξεπερνώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Τι ήταν ο Πόππερ Φιλελεύθερος; Σοσιαλδημοκράτης; Συντηρητικός; Ήταν ο Πόππερ φιλελεύθερος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 Α. Το κείμενο αναφέρεται στη σχέση του τύπου με τη δημοκρατία. Κατά το συγγραφέα, ο τύπος πρέπει να είναι αμερόληπτος,

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία, όμως η αρχαία ελληνική τέχνη ξεπέρασε τα όρια του χρόνου με το πανανθρώπινο μήνυμά της, με τη δύναμη του πνεύματος και του συναισθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

6. Η θεωρία του Καντ για την κατηγορική προσταγή

6. Η θεωρία του Καντ για την κατηγορική προσταγή 6. Η θεωρία του Καντ για την κατηγορική προσταγή Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάµεσα στην ηθική θεωρία του Καντ και σε εκείνη των φιλοσόφων που προηγήθηκαν αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1.Ο Πρωταγόρας παρουσιάζει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη τοποθέτηση σχετικά με την έννοια και το σκοπό της τιμωρίας. Η τιμωρία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δεν είναι εκδίκηση και

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κεφ. Ιο Η Συνεισφορά της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης Εισαγωγή 17 1.1. Η Σύγχρονη Κάμψη της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης..

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ www.proodos.gr 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 «Ελεύθερος χρόνος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Στο κείµενο αυτό η συγγραφέας πραγµατεύεται την αρχαία ελληνική τέχνη και την προσφορά της στον άνθρωπο. Αρχικά επισηµαίνει την ιδιαιτερότητά

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ἐπιθυμητικόνἐ θ ό Πλάτωνος Πολιτεία ή Περί δικαίου (380 π.χ.) δικαιοσύνη = οἰκειοπραγία: κάθε μέρος ενός συνόλου ή

ἐπιθυμητικόνἐ θ ό Πλάτωνος Πολιτεία ή Περί δικαίου (380 π.χ.) δικαιοσύνη = οἰκειοπραγία: κάθε μέρος ενός συνόλου ή Τριπουλά Ιωάννα 1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Πλάτωνος Πολιτεία ή Περί δικαίου (380 π.χ.) δικαιοσύνη = οἰκειοπραγία: κάθε μέρος ενός συνόλου ή μέλος μιας ομάδας πράττει το έργο που του αντιστοιχεί αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Αντίληψη Διαδικασία λήψης & ερμηνείας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος Βοηθούν στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Ο Παπανούτσος, σε δοκίμιό του, υποστηρίζει ότι οι ξεχωριστοί πνευματικοί άνθρωποι έχουν αδιανόητη - για τα κοινά μέτρα - αντοχή στην επίπονη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που. με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη. συγκεκριμένων στόχων και σκοπών ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Οι οργανισμοί αποτελούνται από ομάδες ατόμων, που με κοινή προσπάθεια, αποβλέπουν στην επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας Η έννοια του συγκεκριμένου Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, είναι να προσδιορίζει το ήθος και την συμπεριφορά που αρμόζουν στα μέλη του «Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας».

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 9: ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 9: ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 9: ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 2: Προσωπικά Χαρακτηριστικά Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Τα φιλοσοφικά ερωτήματα: Δε μοιάζουν με τα επιστημονικά, γιατί δε γνωρίζουμε: από πού να ξεκινήσουμε την ανάλυσή τους ποια μέθοδο να ακολουθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, η ανθρωπιά διαθέτει σήμερα «ανταλλακτική αξία», παρότι ως έννοια αναφέρεται στη βοήθεια που κάποιος προσφέρει στο συνάνθρωπο. Παλαιότερα, εύχρηστος

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677)

ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677) ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677) ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1 ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕ ΣΠΙΝΟΖΑ (1632-1677) Από το βιβλίο Η Θεολογία της Επιστήμης 2000 Η ύπαρξη του Θεού, με την πιο αφηρημένη έννοιά του, αποδεικνύεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Συνομιλία των μαθητών με τις ηθικές θεωρίες του Ωφελιμισμού, του Καντ και του Αριστοτέλη.

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Συνομιλία των μαθητών με τις ηθικές θεωρίες του Ωφελιμισμού, του Καντ και του Αριστοτέλη. ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Συνομιλία των μαθητών με τις ηθικές θεωρίες του Ωφελιμισμού, του Καντ και του Αριστοτέλη. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κεφάλαιο 6ο «Αξιολογώντας την πράξη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει δηλαδή τα ρούχα και

Διαβάστε περισσότερα