Περιγραφή προϊόντο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή προϊόντο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή."

Transcript

1 Sabina II Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL Κρεμάστρα SlingBar 350 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Sabina II EE Αρ. πρ Sabina I II EM Αρ. πρ Κρεμάστρα Comfort SlingBar Sabina II EE Sabina II EM Περιγραφή προϊόντο Ο γερανό Sabina sit-to-stand για ανύψωση από την καθιστή θέση έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα για του ανθρώπου που δεν μπορούν να σηκωθούν μόνοι του από την καθιστή θέση. Ο γερανό Sabina προορίζεται για χρήση με ασθενεί που μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κίνηση ανύψωση. Όταν στέκονται όρθιοι μπορούν να μετακινηθούν σε αναπηρική καρέκλα ή στην τουαλέτα και το γεγονό αυτό του επιτρέπει να ενισχύουν προοδευτικά την όρθια θέση του σε συνδυασμό με τη μεταφορά του. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ επιλογέ κρεμάστρα για το γερανό Sabina καθώ και διαφορετικά γιλέκα για ανύψωση από την καθιστή θέση. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή τη κρεμάστρα και του γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση. Ο γερανό Sabina που διαθέτει την κρεμάστρα Comfort SlingBar σε συνδυασμό με το γιλέκο Liko ComfortVest διασφαλίζει μια πολύ προσεκτική ανύψωση χωρί να ασκείται καθόλου πίεση κάτω από του βραχίονε του ασθενή. Αυτό ο συνδυασμό είναι κατάλληλο για εκείνου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην πίεση κάτω από του βραχίονε, όπω π.χ. οι ασθενεί που είναι παράλυτοι από τη μία πλευρά. Για του ασθενεί με κακή ισορροπία, συνιστούμε το πλευρικό υποστήριγμα Sabina SideSupport, το οποίο προσφέρει στον ασθενή επιπλέον σταθερότητα στα πλάγια κατά την κίνηση ανύψωση καθώ και στην όρθια θέση. Ο γερανό Sabina μπορεί, επίση, να χρησιμοποιηθεί μέχρι ένα βαθμό και για παθητική ανύψωση ενό ασθενή που κάθεται μέσα σε έναν ειδικό σάκο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσει που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για το γερανό ανύψωση ασθενή και τα εξαρτήματά του πριν από τη χρήση. Η ανύψωση και μεταφορά ενό ατόμου ενέχει πάντα κάποιο βαθμό κινδύνου. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρω τα περιεχόμενα του εγχειριδίου οδηγιών. Ο εξοπλισμό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Αν έχετε απορίε ή δεν είστε βέβαιοι για κάτι, επικοινωνήστε με τη Liko/Hill-Rom.

2 Πριν από την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα εξή : Ο γερανό έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τι οδηγίε συναρμολόγηση Το εξάρτημα ανύψωση είναι προσαρτημένο σωστά στο γερανό Οι μπαταρίε έχουν φορτιστεί για τουλάχιστον 6 ώρε Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών για το γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωση Το προσωπικό που χρησιμοποιεί το γερανό έχει ενημερωθεί για τη σωστή λειτουργία και χρήση του. Πριν από την ανύψωση, να βεβαιώνεστε πάντα ότι ισχύουν τα εξή : Τα εξαρτήματα ανύψωση δεν παρουσιάζουν βλάβη Έχει επιλεγεί το σωστό εξάρτημα ανύψωση όσον αφορά στον τύπο, το μέγεθο, το υλικό και το σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών του ασθενή Το εξάρτημα ανύψωση έχει εφαρμοστεί σωστά και με ασφάλεια στον ασθενή, για την αποφυγή τραυματισμού Το εξάρτημα ανύψωση έχει εφαρμοστεί σωστά στην κρεμάστρα Πίνακα περιεχομένων Οδηγίε ασφάλεια...2 Ορισμοί...3 Τεχνικά δεδομένα...3 Μέτρηση...4 Συναρμολόγηση...5 Λειτουργία...7 Φόρτιση των μπαταριών...8 Μέγιστο φορτίο...9 Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση...9 Χρήση γερανού Sabina για ανύψωση των χρηστών στην όρθια θέση...10 Χρήση του γερανού Sabina σε καταστάσει παθητική ανύψωση...13 Αντιμετώπιση απλών προβλημάτων...15 Έλεγχο και συντήρηση...16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει σημαντικέ πληροφορίε για του χρήστε του προϊόντο. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν το προϊόν θα πρέπει να μελετήσουν και να κατανοήσουν πλήρω τα περιεχόμενα του εγχειριδίου οδηγιών. Φροντίστε να διατηρείτε το εγχειρίδιο οδηγιών σε μέρο όπου θα είναι πάντα διαθέσιμο για όσου χρησιμοποιούν το προϊόν. Οδηγίε ασφάλεια οι ασφάλειε γάντζων τη κρεμάστρα λειτουργούν σωστά στη θέση του. Αν οι ασφάλειε γάντζων λείπουν ή έχουν καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθούν. Οι ιμάντε του σάκου/γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση έχουν συνδεθεί σωστά στα άγκιστρα τη κρεμάστρα μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, αλλά πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται. Ο νοσηλευτή πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ασθενή δεν κινδυνεύει να πέσει προ τα εμπρό ή προ οποιαδήποτε πλευρά κατά την ανύψωση. Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε το γερανό στηρίζοντά τον σε έναν τοίχο με κατεύθυνση προ τα εμπρό, μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα! Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρί επιτήρηση όταν χρησιμοποιείτε το γερανό Sabina! Οι γερανοί Sabina II EM και Sabina II EE έχουν ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένα ινστιτούτα ελέγχου και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τι απαιτήσει τη οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά πρoϊόντα κλάση 1 (93/42/ΕΟΚ). Οι γερανοί II EM και Sabina II EE συμμορφώνονται με τι απαιτήσει των προτύπων EN ISO 10535:2006, IEC , EN , ANSI/AAMI ES και CAN/CSA C22.2 αρ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιήσετε το γερανό. Για περισσότερε πληροφορίε, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση ισχυρών πηγών διαταραχή δυναμικού, όπω π.χ. η μέθοδο τη διαθερμία κ.λπ., έτσι ώστε τα καλώδια να μην τοποθετηθούν επάνω ή κοντά στο γερανό. Αν έχετε απορίε, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο τεχνικό για βοήθεια σχετικά με τη συσκευή ή στον προμηθευτή. Ο γερανό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχέ όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα μίγματα, π.χ. σε μέρη όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά. 2 w w w. l i k o. c o m

3 Ορισμοί Sabina II EE Sabina II EM Κατεύθυνση προ τα εμπρό Κατεύθυνση προ τα εμπρό 1. Βραχίονα γερανού 2. Λαβέ 3. Μπαταρία 4. Χειριστήριο 5. Κιβώτιο ελέγχου με κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη 6. Μοτέρ για ρύθμιση πλάτου βάση (ΕΕ) 7. Επιγραφή: υποδηλώνει κίνδυνο πρόσκρουση στο πάτωμα (ΕΕ) 8. Μοχλό για ρύθμιση πλάτου βάση (ΕΜ) 9. Βάση ποδιών (αφαιρούμενη) 10. Πίσω τροχοί με ενσωματωμένο φρένο 11. Βάση 12. Μπροστινοί τροχοί κατεύθυνση 13 Λαβέ ασφάλιση 14. Τροχό για ρύθμιση του υποστηρίγματο του κάτω μέρου του ποδιού 15. Υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού με ιμάντα κνήμη 16. Μοτέρ γερανού 17. Μηχανικό χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη 18. Θήκη οδηγού σύντομη αναφορά με χρωματική κωδικοποίηση για τα μεγέθη των σάκων 19. Στήλη γερανού 20. Κρεμάστρα SlingBar Κρεμάστρα Comfort SlingBar 22. Εγκάρσια ράβδο (μόνο για την κρεμάστρα Comfort) 23. Κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη 24. Ηλεκτρικό χαμήλωμα/ανύψωση έκτακτη ανάγκη 25. Ενδεικτική λυχνία, φόρτιση (Ένδειξη = φόρτιση) 26. Ενδεικτική λυχνία, φόρτιση (Ένδειξη ON = ενεργοποιημένο) 27. Άγκιστρο ανύψωση 28. Ασφάλειε γάντζων Τεχνικά δεδομένα Μέγιστο φορτίο: Υλικό: Βάρο : Τροχοί: Βάση ποδιών: Υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού: Ενεργητική ανύψωση: 200 κιλά Παθητική ανύψωση: 150 κιλά Χάλυβα βαμμένο με βαφή πούδρα. Συνολικό: 45,2 κιλά Το βαρύτερο αφαιρούμενο μέρο : 22,7 κιλά Τυπικό μπροστινό : Διπλό τροχό 75 χλστ. Τυπικό πίσω: Μονό τροχό με ενσωματωμένο φρένο 75 χλστ. Αφαιρούμενη. Διάμετρο στροφή : 1180 mm. Συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη : Διάστημα ανύψωση : Ταχύτητα ανύψωση (χωρί φορτίο): Μέγιστη έξοδο θορύβου: Κατηγορία προστασία : Ρυθμιζόμενο καθ ύψο και βάθο. Αφαιρούμενο. Μηχανική και ηλεκτρική. Κρεμάστρα SlingBar 350: 825 mm Κρεμάστρα Comfort SlingBar: 785 mm Κρεμάστρα SlingBar 350: 54 mm./s. Κρεμάστρα Comfort SlingBar: 47 mm./s. 46 db(a) IP X4 Δυνάμει χειρισμού των κουμπιών ελέγχου: Ασυνεχή λειτουργία: Μπαταρίε : Φορτιστή μπαταριών: Μοτέρ γερανού: Βάση μοτέρ: 2,4 N Ασυν. λειτ. 10/90, ενεργή λειτουργία για 2 λεπτά το μέγιστο. Μόνο για 10% δεδομένη χρονική διάρκεια μπορεί να είναι ενεργό, χωρί να υπερβαίνει, ωστόσο, τα 2 λεπτά. 2 x 12 V 2,9 Ah. Μπαταρίε VRLA-GEL. Οι καινούριε μπαταρίε παρέχονται από τον προμηθευτή. Ενσωματωμένο φορτιστή για VAC, Hz, 400 ma το μέγιστο. 24 V 9,2 A, μόνιμο μαγνητικό μοτέρ με μηχανικό μηχανισμό ασφαλεία. 24 V, 5 A, μόνιμο μαγνητικό μοτέρ. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Τύπου Β, σύμφωνα με την κατηγορία προστασία από ηλεκτροπληξία. Εξοπλισμό κλάση ΙΙ. 3 w w w. l i k o. c o m

4 Μέτρηση M N Lmax* O A max* Αναφ. 1 Lmin* 600 mm. F F1 E* A min* B3** B1 B B2 Αναφ. 2 C D D1 700 mm. D2** Μετρήσει Sabina II EE / EM Κρεμάστρα SlingBar 350 A min* A max* B B1 B2 B3 C D D1 D2** E* F F1 Lmax* Lmin* M N O (mm.) Κρεμάστρα Comfort SlingBar * Παρατηρούνται διαφορέ στι μετρήσει ανάλογα με τη θέση ρύθμιση ύψου. Βλ. Συναρμολόγηση, σελ. 5. Σημείωση! Οι μετρήσει έγιναν με βάση ένα γερανό με τυπικού τροχού. Κατά την αντικατάσταση των τροχών, βεβαιωθείτε ότι ο γερανό εξακολουθεί να φτάνει στο επιθυμητό ύψο ανύψωση. ** Μέτρηση αναφορά σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10535: w w w. l i k o. c o m

5 Συναρμολόγηση Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σα τα παρακάτω μέρη: Στήλη γερανού με βραχίονα γερανού, κιβώτιο ελέγχου, μοτέρ γερανού Κρεμάστρα με ασφάλειε και λαβέ ασφάλιση Χειριστήριο με καλώδιο Μπαταρία με βάση για το καλώδιο φόρτιση Βάση με λαβέ ασφάλιση (με μοτέρ για ρύθμιση πλάτου βάση, Sabina II EE) Μοχλό για ρύθμιση πλάτου βάση (Sabina II ΕΜ) Βάση ποδιών και πλαίσιο για αυτή τη βάση Υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού Σακούλα που περιέχει εγχειρίδιο οδηγιών, καλώδιο συνδετήρα φορτιστή, καλώδιο επέκταση και οδηγό σύντομη αναφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο γερανό Sabina II EM παρέχεται πάντα με την κρεμάστρα SlingBar 350. Με το γερανό Sabina II EE, η κρεμάστρα παρέχεται χωριστά και είναι είτε η SlingBar 350 είτε η Comfort SlingBar. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται ο γερανό Sabina με την κρεμάστρα Comfort SlingBar. Μεμονωμένη ρύθμιση του ύψου ανύψωση Ύψο ασθενή Θέση < 170 εκ εκ. 2 > 180 εκ Αφαιρέστε τη λαβή ασφάλιση από τη βάση. Τοποθετήστε τη στήλη γερανού μέσα στην υποδοχή τη βάση. 2. Με τη στήλη του γερανού, το ύψο ανύψωση μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Επιλέξτε μία από τι τρει οπέ ανάλογα με το ύψο του ασθενή. Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι 5 εκ./2 ίντσε. (βλ. παραπάνω εικόνα). Ασφαλίστε τη στήλη του γερανού στη βάση με την παρεχόμενη λαβή ασφάλιση. A H B 3. A) Αφαιρέστε τη λαβή ασφάλιση από το βραχίονα γερανού. Ωθήστε την κρεμάστρα μέσα στο βραχίονα γερανού με το άνοιγμα στα άγκιστρα ανύψωση στραμμένο προ τα πάνω (βλ. εικόνα). Β) Προσαρτήστε τη λαβή ασφάλιση και σφίξτε την. 4. Τοποθετήστε την μπαταρία στο κιβώτιο ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει (θα ακουστεί ένα κλικ). 5. Συνδέστε τα καλώδια ω εξή : - 1. καλώδιο, μοτέρ γερανού καλώδιο, μοτέρ για ρύθμιση πλάτου βάση (μόνο για το Sabina II ΕΕ). - H. καλώδιο, χειριστήριο. A B C 6. A) Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην πρίζα κάτω από το κιβώτιο ελέγχου. B) Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεση στο σύστημα ανακούφιση καταπόνηση. C) Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή με το καλώδιο σύνδεση. 7. Τοποθετήστε τη βάση για το καλώδιο φόρτιση : Αγκιστρώστε την στην μπροστινή άκρη τη μπαταρία και πιέστε την προ τα πίσω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 5 w w w. l i k o. c o m

6 A B B A 8. A) Τοποθετήστε το πλαίσιο για τη βάση ποδιών πάνω από το βραχίονα τη στήλη του γερανού στη βάση του. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο έχει ασφαλίσει στη θέση του. B) Ωθήστε τη βάση ποδιών μέσα στο πλαίσιο. 9. Τοποθετήστε το υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού στη στήλη του γερανού. Χαλαρώστε τον τροχό Α για να ρυθμίσετε την απόσταση μέχρι το κάτω μέρο των ποδιών του ασθενή. Χαλαρώστε τον τροχό Β για να ρυθμίσετε το ύψο. Μετά τη ρύθμιση, ασφαλίστε του τροχού Α και Β. BATTERY EMERGENCY ON CHARGE 10. Τοποθετήστε το μοχλό για ρύθμιση πλάτου βάση (μόνο στο Sabina II ΕΜ): Πιέστε την ασφάλεια στο γερανό και τοποθετήστε το μοχλό στη θέση του. Τοποθετήστε το μοχλό στη δεξιά θέση (θα ακουστεί ένα κλικ). 11. Αφήστε το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη στρέφοντά το προ την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη επάνω στο κουμπί. 12. Τοποθετήστε τον οδηγό σύντομη αναφορά μέσα στην ειδική θήκη στη στήλη του γερανού. 13. Πριν από την πρώτη χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 6 ώρε. Για λεπτομερεί οδηγίε, βλ. παράγραφο Φόρτιση των μπαταριών, σελ. 8. Μετά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε για τα εξή : Η κίνηση του βραχίονα γερανού αντιστοιχεί στα κουμπιά στο χειριστήριο Λειτουργεί η συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη (μηχανικά και ηλεκτρικά) Λειτουργεί η δυνατότητα ρύθμιση του πλάτου βάση Λειτουργούν τα φρένα των τροχών Ανάβουν οι ενδεικτικέ λυχνίε στο μπροστινό μέρο του κιβωτίου ελέγχου κατά τη διάρκεια τη φόρτιση. 6 w w w. l i k o. c o m

7 BATTERY Λειτουργία Sabina II EM Sabina II EE A A Χειριστήριο Ενδεικτική λυχνία (Α) φόρτιση μπαταρία του γερανού! Η κίνηση ανύψωση ελέγχεται με το πάτημα των κουμπιών στο χειριστήριο. Η κατεύθυνση στην οποία δείχνουν τα βέλη ισχύει όταν το χειριστήριο είναι στη θέση που φαίνεται στην εικόνα. Για να ανυψώσετε ή για να χαμηλώσετε το βραχίονα του γερανού, πατήστε ή. Η κίνηση ανύψωση διακόπτεται μόλι αφήσετε το κουμπί. Το χειριστήριο στο γερανό Sabina II EE έχει και τι ακόλουθε λειτουργίε : μικρότερη ταχύτητα ανύψωση (λεπτότερα βέλη) και ηλεκτρική ρύθμιση πλάτου βάση και. Χειροκίνητη ρύθμιση πλάτου βάση (Sabina ΕΜ) Η ρύθμιση πλάτου βάση γίνεται πιέζοντα το μοχλό προ τα πίσω ώστε να βγει από τη θέση μπλοκαρίσματο και πλευρικά για ρύθμιση του πλάτου. Αν αφήσετε το μοχλό, η θέση είναι μπλοκαρισμένη. EMERGENCY ON CHARGE BATTERY EMERGENCY EMERGENCY ON CHARG ON CHARGE Κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη Ενεργοποίηση: Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο κιβώτιο ελέγχου. Επαναφορά: Στρέψτε το κουμπί προ την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη μέχρι να πεταχτεί προ τα έξω. Ηλεκτρικό χαμήλωμα/ανύψωση έκτακτη ανάγκη Χρησιμοποιήστε ένα στενό αντικείμενο για να σπρώξετε τα κουμπιά μέσα στι επισημασμένε οπέ στο κιβώτιο ελέγχου. Το αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσετε δεν πρέπει να είναι αιχμηρό, καθώ κάτι τέτοιο για μπορούσε να καταστρέψει το κιβώτιο ελέγχου! Εγκατάσταση των ασφαλειών γάντζων Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια γάντζου έχει ασφαλίσει και μετακινείται ελεύθερα στο άγκιστρο τη κρεμάστρα. Μηχανικό χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη Τραβήξτε το κόκκινο κουμπί χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη ευθεία προ τα πάνω. Το μηχανικό χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει φορτίο στο βραχίονα γερανού, δηλαδή, όταν ο ασθενή στέκεται/κάθεται στο γερανό. Η κίνηση χαμηλώματο καθυστερεί ελαφρώ. Ασφάλιση των τροχών Μπορείτε να ασφαλίσετε του πίσω τροχού για την αποφυγή περιστροφή ή στροφή. Για να ασφαλίσετε του τροχού, πατήστε τον ποδομοχλό ασφάλιση με το πόδι σα. Για να απασφαλίσετε του τροχού, πατήστε το προεξέχον κουμπί στον τροχό. Κατά τη διάρκεια τη παθητική /ενεργητική ανύψωση, οι τροχοί πρέπει να μην είναι ασφαλισμένοι, για να μπορεί να μετακινηθεί ο γερανό στο κέντρο βάρου του ασθενή. Ποτέ μην μετακινείτε το γερανό τραβώντα τον από την μπουκάλα ανύψωση! 7 w w w. l i k o. c o m

8 EMERGENCY ON CHARGE Φόρτιση των μπαταριών Ενδείξει φόρτιση μπαταρία Σε περίπτωση χαμηλή τάση τη μπαταρία, θα ακουστεί ένα σήμα από το κιβώτιο ελέγχου. Ταυτόχρονα, θα ανάψει μια ένδειξη στο χειριστήριο. Όταν συμβεί αυτό, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η ισχύ επαρκεί για μερικέ ακόμη ανυψώσει. Υπάρχει μια οθόνη στο κιβώτιο ελέγχου που υποδεικνύει την τρέχουσα χωρητικότητα τη μπαταρία. Όταν όλα τα πεδία εμφανίζονται μαύρα, η μπαταρία είναι φορτισμένη πλήρω. Όταν εμφανιστεί το σύμβολο ( ), η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί το συντομότερο δυνατό. Φόρτιση και συντήρηση μπαταριών Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωή, είναι σημαντικό να φορτίζετε τακτικά την μπαταρία. Συνιστούμε να φορτίζετε την μπαταρία μετά από κάθε χρήση του γερανού ή κάθε βράδυ. Οι μπαταρίε φορτίζουν πλήρω μετά από περίπου 6 ώρε. Όταν φορτιστεί πλήρω η μπαταρία, ο φορτιστή απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο γερανό δεν χρησιμοποιείται καθημερινά, συνιστούμε να είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή ή να πατάτε το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη μετά τη χρήση, για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματο και για εξοικονόμηση τη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρω πριν πατήσετε το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των μπαταριών του γερανού αν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κατά τη διάρκεια τη φόρτιση θα ανάψει μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία στο κιβώτιο ελέγχου. Η κίτρινη λυχνία θα σβήσει όταν φορτίσει πλήρω η μπαταρία. Αν δεν σβήσει η λυχνία μετά από 8 ώρε φόρτιση, ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία. Διακόψτε τη φόρτιση και αντικαταστήστε την μπαταρία. Ποτέ μην φορτίζετε τι μπαταρίε σε υγρή επιφάνεια. Φόρτιση Εναλ. A Εναλ. B Ενσωματωμένο φορτιστή (βασικό ): Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή σε μια πρίζα ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν και οι δύο ενδεικτικέ λυχνίε στο φορτιστή. Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, ενώ η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι παρέχεται τροφοδοσία ρεύματο στο φορτιστή. Αν το καλώδιο φορτιστή αρχίσει να τεντώνει, θα πρέπει να αντικατασταθεί για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνο να κολλήσει και να σπάσει. Επιτοίχιο ή επιτραπέζιο φορτιστή : Αφαιρέστε τη βάση για το καλώδιο φορτιστή. Αφαιρέστε την μπαταρία από το κιβώτιο ελέγχου ξεβιδώνοντα το μπουλόνι συγκράτηση στο επάνω μέρο τη μπαταρία. Εναλ. A. Τοποθετήστε την μπαταρία στον επιτοίχιο φορτιστή. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν και οι δύο ενδεικτικέ λυχνίε στο φορτιστή. Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, ενώ η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι παρέχεται τροφοδοσία ρεύματο στο φορτιστή. Εναλ. A. Τοποθετήστε την μπαταρία στο περίβλημα του επιτραπέζιου φορτιστή. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν και οι δύο ενδεικτικέ λυχνίε στο φορτιστή. Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, ενώ η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι παρέχεται τροφοδοσία ρεύματο στο φορτιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο γερανό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το καλώδιο φορτιστή είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα. Τα Sabina II EM και Sabina II EE συμμορφώνονται με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι παλιέ μπαταρίε πρέπει να απορρίπτονται στο πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωση σύμφωνα με του τοπικού κανονισμού ή να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό από τη Liko/Hill-Rom. 8 w w w. l i k o. c o m

9 Μέγιστο φορτίο Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά μέγιστα φορτία για διαφορετικά προϊόντα σε κάθε συναρμολογημένη μονάδα γερανού: χρησιμοποιείται γερανό, κρεμάστρα, γιλέκο για ανύψωση από την καθιστή θέση και άλλα εξαρτήματα. Για τη συναρμολογημένη μονάδα γερανού, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, το μέγιστο φορτίο είναι πάντα το χαμηλότερο ονομαστικό μέγιστο φορτίο του κάθε στοιχείου. Ελέγξτε τα σημάδια στο γερανό και στα εξαρτήματα ανύψωση και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τη Liko/Hill-Rom τη περιοχή σα, αν έχετε απορίε. Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ανύψωση εκτό από αυτά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Ακολουθεί μια περιγραφή των συνιστώμενων εξαρτημάτων ανύψωση για το γερανό Sabina II. Επίση, για περαιτέρω καθοδήγηση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για το γιλέκο/σάκο για ανύψωση από την καθιστή θέση ή όποιο άλλο εξάρτημα θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τη Liko τη περιοχή σα ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση για συμβουλέ και πληροφορίε σχετικά με τη σειρά προϊόντων τη Liko/Hill-Rom. Πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport Το πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport είναι ένα εξάρτημα για ασθενεί με μειωμένη σταθερότητα στα πλάγια. Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το γερανό Sabina II με ένα διαιρούμενο βραχίονα γερανού (σειρ. αρ ). Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προηγούμενα μοντέλα γερανού Sabina με ένα σταθερό (μη διαιρούμενο) βραχίονα γερανού (σειρ. αρ ). Στήριγμα πτερνών Sabina Τα στηριγματα πτερνών χρησιμοποιούνται όταν τα πόδια του ασθενή πρέπει να σταθεροποιηθούν στη βάση των ποδιών. Περιλαμβάνονται και ιμάντε ποδιών. Προσέχετε την πιθανότητα μείωση τη κινητικότητα ή/και του κινδύνου υπερεπέκταση των αρθρώσεων των γονάτων κατά τη χρήση του στηρίγματο πτερνών Sabina. Αρ. πρ Κρεμάστρα SeatStrap SlingBar Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το γερανό Sabina II. Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προηγούμενα μοντέλα γερανού Sabina αλλά και με το Sabina II. Αρ. πρ Αρ. πρ Ιμάντα καθίσματο Sabina SeatStrap Ο ιμάντα καθίσματο SeatStrap είναι ένα εξάρτημα που διευκολύνει το πρώτο στάδιο τη κίνηση ανύψωση. Ο ιμάντα καθίσματο SeatStrap είναι συνδεδεμένο με μια κρεμάστρα SeatStrap SlingBar, η οποία βοηθά τον ασθενή να σηκωθεί κατά την ανύψωση. Στην όρθια θέση, ο ιμάντα καθίσματο SeatStrap μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί για να μην εμποδίζει π.χ. κατά τη μετάβαση στην τουαλέτα. Αρ. πρ Φορτιστή μπαταριών, επιτοίχιο ή για χρήση με το περίβλημα ενό επιτραπέζιου φορτιστή Αρ. πρ Επιπρόσθετη μπαταρία Αρ. πρ Περίβλημα επιτραπέζιου φορτιστή χωρί φορτιστή και μπαταρία Αρ. πρ w w w. l i k o. c o m

10 Χρήση γερανού Sabina για ανύψωση των χρηστών στην όρθια θέση Υπάρχουν δύο διαφορετικέ επιλογέ κρεμάστρα για το γερανό Sabina καθώ και διαφορετικά γιλέκα για ανύψωση από την καθιστή θέση. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή τη κρεμάστρα και του γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση που θα χρησιμοποιηθεί. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για τα εξαρτήματα γερανού που χρησιμοποιούνται. Πριν χρησιμοποιήσετε το γερανό Sabina, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε ξεχωριστά το ύψο ανύψωση, βλ. σελίδα 5. Ενεργητική ανύψωση ατόμου χρησιμοποιώντα το γερανό Sabina με την κρεμάστρα SlingBar 350 Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε το γιλέκο Liko SupportVest mod. 91 ή το Liko SafetyVest mod. 93, 94. Κατά τη χρήση τη κρεμάστρα SlingBar 350, τα χέρια του ασθενή βρίσκονται έξω από το σάκο. Η κρεμάστρα SlingBar 350 σε συνδυασμό με τα γιλέκα SafetyVest mod. 93, 94 δίνει στον ασθενή μεγαλύτερη στήριξη όταν είναι στην όρθια θέση. Ακολουθεί μια περιγραφή τη χρήση του γιλέκου SupportVest mod. 91. Για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το γιλέκο για ανύψωση από την καθιστή θέση, βλ. εγχειρίδιο οδηγιών. 1. Τοποθετήστε το γιλέκο SupportVest γύρω από τον ασθενή σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του γιλέκου. Τοποθετήστε το γερανό Sabina μπροστά από τον ασθενή και ρυθμίστε το πλάτο τη βάση. Τοποθετήστε τα πόδια στη μέση τη βάση ποδιών με το κάτω μέρο του παράλληλα προ το υποστήριγμα του κάτω μέρου των ποδιών. Ρυθμίστε το ύψο και το βάθο του υποστηρίγματο του κάτω μέρου των ποδιών όσο χρειάζεται για να στηρίζεται άνετα το τμήμα κάτω από την επιγονατίδα. 2. Συνδέστε του ιμάντε του γιλέκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Σφίξτε τον ιμάντα κνήμη. 3. Ανυψώστε την κρεμάστρα κατά περίπου εκ.. Ο ασθενή πιάνει την κρεμάστρα. Συνεχίστε τη διαδικασία ανύψωση. Αν ο ασθενή γείρει προ τα πίσω, η ανύψωση θα είναι ευκολότερη, καθώ δεν θα ανεβαίνει προ τα πάνω το γιλέκο. Το ύψο μέχρι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί η ανύψωση διαφέρει από άτομο σε άτομο. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Για περισσότερο όρθια θέση, συνεχίστε την κίνηση ανύψωση μέχρι να σηκωθεί πλήρω ο ασθενή. Η κίνηση ανύψωση μπορεί να είναι δυσάρεστη για το άτομο που δεν την έχει συνηθίσει. Να θυμάστε ότι ο γερανό Sabina II EE έχει δύο διαφορετικέ ταχύτητε. Για μέγιστη άνεση, η στήλη του γερανού πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση σε μία από τι τρει οπέ για τη βέλτιστη δυνατή στερέωση. Βλ. σελίδα w w w. l i k o. c o m

11 Ενεργητική ανύψωση ατόμου χρησιμοποιώντα το γερανό Sabina με την κρεμάστρα Comfort SlingBar Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε το γιλέκο Liko ComfortVest mod. 95. Αυτό ο συνδυασμό είναι κατάλληλο για εκείνου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην πίεση κάτω από του βραχίονε, όπω π.χ. οι ασθενεί που είναι παράλυτοι από τη μία πλευρά. Το γιλέκο ComfortVest έχει σχεδιαστεί για ανύψωση από την πλάτη και την εξωτερική πλευρά των βραχιόνων. Η κρεμάστρα Comfort SlingBar μπορεί μέχρι ένα βαθμό να χρησιμοποιηθεί με τα γιλέκα Liko SafetyVest mod. 93 και 94, ιδιαίτερα για μεγαλόσωμου ασθενεί. Ακολουθεί μια περιγραφή του τρόπου χρήση του γιλέκου ComfortVest mod. 95. Για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το γιλέκο για ανύψωση από την καθιστή θέση, βλ. εγχειρίδιο οδηγιών. 1. Τοποθετήστε το γιλέκο ComfortVest γύρω από τον ασθενή σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του γιλέκου. Τοποθετήστε το γερανό Sabina μπροστά από τον ασθενή. Ρυθμίστε το πλάτο τη βάση. Τοποθετήστε τα πόδια στη μέση τη βάση ποδιών με το κάτω μέρο του παράλληλα προ το υποστήριγμα του κάτω μέρου των ποδιών. Ρυθμίστε το ύψο και το βάθο του υποστηρίγματο του κάτω μέρου των ποδιών όσο χρειάζεται για να στηρίζεται άνετα το τμήμα κάτω από την επιγονατίδα. 2. Συνδέστε του ιμάντε του γιλέκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Σφίξτε τον ιμάντα κνήμη. 3. Ανυψώστε την κρεμάστρα κατά περίπου εκ.. Ο ασθενή πιάνει την κρεμάστρα. Συνεχίστε τη διαδικασία ανύψωση. Αν ο ασθενή γείρει προ τα πίσω, η ανύψωση θα είναι ευκολότερη, καθώ δεν θα ανεβαίνει προ τα πάνω το γιλέκο. Το ύψο μέχρι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί η ανύψωση διαφέρει από άτομο σε άτομο. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Για περισσότερο όρθια θέση, συνεχίστε την κίνηση ανύψωση μέχρι να σηκωθεί πλήρω ο ασθενή. Η κίνηση ανύψωση μπορεί να είναι δυσάρεστη για το άτομο που δεν την έχει συνηθίσει. Να θυμάστε ότι ο γερανό Sabina II EE έχει δύο διαφορετικέ ταχύτητε. Για μέγιστη άνεση, η στήλη του γερανού πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση σε μία από τι τρει οπέ για τη βέλτιστη δυνατή στερέωση. Βλ. σελίδα w w w. l i k o. c o m

12 Ενεργητική ανύψωση ατόμου χρησιμοποιώντα το γερανό Sabina με το πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport. Το πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport είναι ένα εξάρτημα που προορίζεται για χρήση με ασθενεί με μειωμένη σταθερότητα στα πλάγια. Βλ. Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση, σελίδα 9. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ επιλογέ κρεμάστρα για το πλευρικό στήριγμα Sabina Side Support και διάφορα γιλέκα για ανύψωση από την καθιστή θέση. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή τη κρεμάστρα και του γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσετε. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπο χρήση του γιλέκου SupportVest mod. 91 με την κρεμάστρα SlingBar 350. Ακολουθήστε τι οδηγίε στη σελίδα 11. Η ενότητα αυτή παρέχει συμπληρωματικέ πληροφορίε. 1. Προσαρτήστε το πλευρικό στήριγμα στο γερανό Sabina σύμφωνα με τι οδηγίε συναρμολόγησή του. 2. Τοποθετήστε το γιλέκο SupportVest γύρω από τον ασθενή σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του γιλέκου. Συνδέστε του ιμάντε του γιλέκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Σφίξτε τον ιμάντα κνήμη. 3. Ανυψώστε την κρεμάστρα κατά περίπου εκ.. Ο ασθενή πιάνει την κρεμάστρα. Συνεχίστε τη διαδικασία ανύψωση. Αν ο ασθενή γείρει προ τα πίσω, η ανύψωση θα είναι ευκολότερη, καθώ δεν θα ανεβαίνει προ τα πάνω το γιλέκο. Το πλευρικό υποστήριγμα SideSupport παρέχει καλή στήριξη στην ημιόρθια θέση και αποτρέπει την κίνηση προ τα πλάγια. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Συνεχίστε την κίνηση ανύψωση μέχρι το ύψο που επιθυμείτε. Το πλευρικό στήριγμα SideSupport παρέχει καλή στήριξη στην όρθια θέση. 12 w w w. l i k o. c o m

13 Προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε όταν βοηθάτε έναν ασθενή να σταθεί στα πόδια του Ο ασθενή δεν μπορεί να σταθεί εντελώ όρθιο τι πρέπει να γίνει; Ορισμένε φορέ αυτό οφείλεται στην κατάσταση τη υγεία ή τη κινητικότητα του ασθενή: αδύναμοι μύε, έλλειψη δύναμη ή/και μειωμένη κινητικότητα στι αρθρώσει του ισχίου ή των γονάτων. Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε το γερανό Sabina με τον καλύτερο τρόπο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σα : 1 Συνδέστε τη θηλιά του εσωτερικού ιμάντα του γιλέκου (Β) στα άγκιστρα τη κρεμάστρα. 2 Ανυψώστε τη στήλη του γερανού για μεγαλύτερη ανύψωση. Βλ. ρύθμιση του ύψου ανύψωση, σελίδα 5. 3 Δοκιμάστε ένα γιλέκο μικρότερου μεγέθου. Το μικρότερο γιλέκο σημαίνει μικρότερη απόσταση από τα άγκιστρα και περισσότερο όρθια θέση. Ο ασθενή δυσκολεύεται να συμμετέχει στο πρώτο στάδιο τη κίνηση ανύψωση τι πρέπει να γίνει; Ο ιμάντα καθίσματο Sabina SeatStrap είναι ένα εξάρτημα για ασθενεί που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να σηκωθούν κατά το πρώτο στάδιο τη κίνηση ανύψωση. Για περισσότερε πληροφορίε, βλ. Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση, σελίδα 9 ή διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για τον ιμάντα καθίσματο Sabina SeatStrap. Χρήση του γερανού Sabina σε καταστάσει παθητική ανύψωση Για τι καταστάσει παθητική ανύψωση, συνιστούμε ένα μοντέλο σάκου που δεν περιορίζει πολύ το ύψο ανύψωση. Οι ρυθμίσει που εκτελούνται για κάθε ασθενή ξεχωριστά είναι πάντα σημαντικέ για την ασφαλή λειτουργία του βοηθήματο. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή του μοντέλου σάκου και τη κρεμάστρα. Να θυμάστε ότι το μέγιστο φορτίο για παθητική ανύψωση μειώνεται από τα 200 κιλά στα 150 κιλά. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι κατά την παθητική ανύψωση, η βάση των ποδιών δεν φέρει φορτίο. Γερανό Sabina με κρεμάστρα SlingBar 350 (πλάτο κρεμάστα 350mm) Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε του σάκου Liko OriginalSling mod. 10 και 11, Liko HygieneSling mod. 40, 41, 45 και 46 καθώ και τα Liko Straps. Γερανό Sabina με κρεμάστρα Comfort SlingBar (πλάτο κρεμάστρα 600mm) Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε του σάκου Liko UniversalSling mod. 00 και 02 καθώ και του Liko OriginalSling mod. 10 και 11. Για περισσότερε πληροφορίε, βλ. εγχειρίδιο οδηγιών του σχετικού μοντέλου σάκου ή επικοινωνήστε με την Liko για περαιτέρω καθοδήγηση. Παθητική ανύψωση με χρήση του γερανού Sabina με την κρεμάστρα SlingBar Αποσυναρμολογήστε το υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού: Ξεβιδώστε τη βίδα Α. Αφαιρέστε το υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού. Αφαιρέστε τη βάση των ποδιών: Πιάστε την μπροστινή άκρη του πλαισίου. Διπλώστε την προ τα πάνω και αφαιρέστε την από τη βάση. 2. Τοποθετήστε κατάλληλα το σάκο σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του σάκου. Στο παραπάνω παράδειγμα απεικονίζεται ο σάκο Liko HygieneSling mod w w w. l i k o. c o m

14 3. Φέρτε κοντά το γερανό. Συνδέστε τη θηλιέ ανάρτηση του σάκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Η ρύθμιση ύψου τη στήλη του γερανού μπορεί να χρειάζεται προσαρμογή, βλ. σελίδα 5. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Ανυψώστε την κρεμάστρα μέχρι το χαμηλότερο ύψο που χρειάζεται για να γίνει η μεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση ανύψωση δεν φτάνει πολύ ψηλά ώστε ο ασθενή να πλησιάσει πολύ στη στήλη του γερανού! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η ανύψωση καθήμενων ατόμων με το γερανό Sabina δεν μπορεί να αντικαταστήσει τι διαδικασίε ανύψωση καθήμενων ατόμων με τη χρήση των τυπικών, φορητών γερανών π.χ. των Viking, Uno, Golvo ή LikoLight. Η λειτουργία αυτή είναι μια προσωρινή λύση για τον ασθενή που δεν μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην ανύψωση με τη χρήση του γερανού Sabina. Αν οι συνθήκε εξακολουθούν να επιβάλλουν την παθητική ανύψωση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν από του προαναφερθέντε γερανού. 14 w w w. l i k o. c o m

15 Αντιμετώπιση απλών προβλημάτων Ο γερανό δεν μετακινείται προ τα επάνω/κάτω. Η ρύθμιση πλάτου βάση δεν λειτουργεί (μέσα/ έξω). 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. 2. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια προ το κιβώτιο ελέγχου έχουν συνδεθεί σωστά. 3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτιση δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα. 4. Ελέγξτε την τάση τη μπαταρία. 5. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκε επαφή τη μπαταρία δεν είναι ελαττωματικέ και δεν έχουν σπάσει. 6. Αν ο γερανό εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. Ο φορτιστή δεν λειτουργεί. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. 2. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκε επαφή τη μπαταρία δεν είναι ελαττωματικέ και δεν έχουν σπάσει. 3. Αν ο γερανό εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom Ο γερανό έχει κολλήσει σε μια υψηλή θέση. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. 2. Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη ηλεκτρική συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη για να χαμηλώσετε τον ασθενή σε μια σταθερή επιφάνεια. 3. Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη μηχανική συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη για να χαμηλώσετε τον ασθενή σε μια σταθερή επιφάνεια. 4. Ελέγξτε την τάση τη μπαταρία. 5. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. Αν ακούσετε ασυνήθιστου ήχου. Επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. 15 w w w. l i k o. c o m

16 Φροντίδα και συντήρηση Για χρήση χωρί προβλήματα, θα πρέπει να ελέγχετε ορισμένε λεπτομέρειε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το γερανό: Ελέγξτε το γερανό για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί κάποια εξωτερική βλάβη. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα των λαβών ασφάλιση. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα των ασφαλειών. Ελέγξτε την κίνηση ανύψωση, χαμηλώματο και τη ρύθμιση πλάτου βάση. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί το χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη (ηλεκτρικό και μηχανικό). Φορτίζετε τι μπαταρίε κάθε μέρα που χρησιμοποιείται ο γερανό και βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστή λειτουργεί. Όταν χρειάζεται, καθαρίζετε το γερανό με ένα υγρό πανί και χλιαρό νερό ή απορρυπαντικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν φαινόλη ή χλωρίνη, καθώ αυτά μπορεί να καταστρέψουν τα υλικά από αλουμίνιο και πλαστικό. Σέρβι Ο γερανό δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε τρεχούμενο νερό. Ο γερανό Sabina θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά τουλάχιστον μία φορά ετησίω. Ο περιοδικό έλεγχο, η επισκευή και η συντήρηση θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβι τη Liko και από εξουσιοδοτημένο προσωπικό τη Liko που χρησιμοποιεί αυθεντικά ανταλλακτικά τη Liko. Σύμβαση Σέρβι Έλεγχο και συντήρηση Η Liko προσφέρει την ευκαιρία σύναψη συμβάσεων σέρβι που προβλέπουν τη συντήρηση και τον τακτικό έλεγχο του προϊόντο Liko που διαθέτετε. Αναμενόμενη διάρκεια ζωή Η αναμενόμενη διάρκεια ζωή του προϊόντο είναι 10 χρόνια όταν χρησιμοποιείται σωστά και υποβάλλεται σε σέρβι και περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με τι οδηγίε τη Liko. Μεταφορά και αποθήκευση Κατά τη μεταφορά του γερανού ή αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να πατηθούν τα κουμπιά διακοπή έκτακτη ανάγκη. Το περιβάλλον στο οποίο μεταφέρεται και αποθηκεύεται ο γερανό θα πρέπει να έχει θερμοκρασία C και σχετική υγρασία από 30 έω 75 %. Η πίεση του αέρα θα πρέπει να είναι στα hpa. Ανακύκλωση Για οδηγίε σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωση του προϊόντο Liko που διαθέτετε, επισκεφθείτε την τοποθεσία μα στο web: Copyright Liko AB Αλλαγέ προϊόντων Τα προϊόντα τη Liko αναπτύσσονται συνεχώ και για το λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρί προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τη Liko/Hill-Rom τη περιοχή σα για συμβουλέ και πληροφορίε σχετικά με τι αναβαθμίσει των προϊόντων. Design and Quality by Liko in Sweden Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητα κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO Η Liko διαθέτει, επίση, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO Κατασκευαστή : Liko AB Nedre vägen 100 SE Luleå Σουηδία

Liko M220 / Liko M230

Liko M220 / Liko M230 Liko M220 / Liko M230 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL150106-02 2011-06-13 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Liko M220 Κωδικός 2050010 Liko M230 Κωδικός 2050015 Liko M230 Περιγραφή προϊόντος Τα Liko M220

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή προϊόντος. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσεις που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή.

Περιγραφή προϊόντος. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσεις που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή. Uno 200 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL150105-01 2010-02-03 Ισχύει για το παρακάτω μοντέλο: Uno 200 Αρ. πρ. 2010020 Περιγραφή προϊόντος Το Uno 200 είναι ένας πλήρως ηλεκτρικός φορητός γερανός, δηλ. η ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Liko UniversalSling, Mod. 00, 02

Liko UniversalSling, Mod. 00, 02 Liko UniversalSling, Mod. 00, 02 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL160174-04 Περιγραφή προϊόντος Ο σάκος Liko UniversalSling είναι ένα βασικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Liko OriginalSling, Mod 10, 11 TeddySling Original, Mod 10

Liko OriginalSling, Mod 10, 11 TeddySling Original, Mod 10 Liko OriginalSling, Mod 10, 11 TeddySling Original, Mod 10 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL160165-04 Σάκος OriginalSling Σάκος TeddySling Original Ο σάκος Liko OriginalSling είναι ένα βασικό μοντέλο που

Διαβάστε περισσότερα

Σάκος Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26 Σάκος TeddySling Soft Original, Mod 26

Σάκος Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26 Σάκος TeddySling Soft Original, Mod 26 Σάκος Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26 Σάκος TeddySling Soft Original, Mod 26 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL160178-03 Περιγραφή προϊόντος Ο σάκος Liko Soft Original HighBack Sling είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

click! a b c d g h Eγχειρίδιο χρήστη j k > 25 cm l m Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά UN regulation no. R129 i-size Ηλικία 0-12 μήνες

click! a b c d g h Eγχειρίδιο χρήστη j k > 25 cm l m Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά UN regulation no. R129 i-size Ηλικία 0-12 μήνες 1 3 a b c d e f g h click! Eγχειρίδιο χρήστη 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά Ηλικία 0-12 μήνες UN regulation no. R129 i-size 8 9 6 8 9 7 10 11 16 12 14 15 click! 13 19 < 60 cm

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Ο ιδανικός σύντροφός σας στα ταξίδια 2 Περιεχόμενα συσκευασίας.. 3 Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας. 4 Επισκόπηση λειτουργιών 5 Χρήση.... 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Όψη προς τα πίσω ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών

Όψη προς τα πίσω ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών 1 20 21 2 5 3 4 Όψη προς τα πίσω Eγχειρίδιο χειρισμού 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως SDI/ Radii-cal Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε για την αγορά της συσκευής πολυµερισµού Radii-cal LED. Το Radii-cal είναι µία ελαφριά, δυνατή συσκευή πολυµερισµού χωρίς καλώδιο, που µε την χρήση LED πολυµερίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420 Εγχειρίδιο Οδηγιών Soldi 420 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 420. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας έχετε κάνει την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα