Περιγραφή προϊόντο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή προϊόντο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή."

Transcript

1 Sabina II Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL Κρεμάστρα SlingBar 350 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Sabina II EE Αρ. πρ Sabina I II EM Αρ. πρ Κρεμάστρα Comfort SlingBar Sabina II EE Sabina II EM Περιγραφή προϊόντο Ο γερανό Sabina sit-to-stand για ανύψωση από την καθιστή θέση έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα για του ανθρώπου που δεν μπορούν να σηκωθούν μόνοι του από την καθιστή θέση. Ο γερανό Sabina προορίζεται για χρήση με ασθενεί που μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κίνηση ανύψωση. Όταν στέκονται όρθιοι μπορούν να μετακινηθούν σε αναπηρική καρέκλα ή στην τουαλέτα και το γεγονό αυτό του επιτρέπει να ενισχύουν προοδευτικά την όρθια θέση του σε συνδυασμό με τη μεταφορά του. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ επιλογέ κρεμάστρα για το γερανό Sabina καθώ και διαφορετικά γιλέκα για ανύψωση από την καθιστή θέση. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή τη κρεμάστρα και του γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση. Ο γερανό Sabina που διαθέτει την κρεμάστρα Comfort SlingBar σε συνδυασμό με το γιλέκο Liko ComfortVest διασφαλίζει μια πολύ προσεκτική ανύψωση χωρί να ασκείται καθόλου πίεση κάτω από του βραχίονε του ασθενή. Αυτό ο συνδυασμό είναι κατάλληλο για εκείνου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην πίεση κάτω από του βραχίονε, όπω π.χ. οι ασθενεί που είναι παράλυτοι από τη μία πλευρά. Για του ασθενεί με κακή ισορροπία, συνιστούμε το πλευρικό υποστήριγμα Sabina SideSupport, το οποίο προσφέρει στον ασθενή επιπλέον σταθερότητα στα πλάγια κατά την κίνηση ανύψωση καθώ και στην όρθια θέση. Ο γερανό Sabina μπορεί, επίση, να χρησιμοποιηθεί μέχρι ένα βαθμό και για παθητική ανύψωση ενό ασθενή που κάθεται μέσα σε έναν ειδικό σάκο. Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ω ασθενή και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ω νοσηλευτή. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσει που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για το γερανό ανύψωση ασθενή και τα εξαρτήματά του πριν από τη χρήση. Η ανύψωση και μεταφορά ενό ατόμου ενέχει πάντα κάποιο βαθμό κινδύνου. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρω τα περιεχόμενα του εγχειριδίου οδηγιών. Ο εξοπλισμό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Αν έχετε απορίε ή δεν είστε βέβαιοι για κάτι, επικοινωνήστε με τη Liko/Hill-Rom.

2 Πριν από την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα εξή : Ο γερανό έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τι οδηγίε συναρμολόγηση Το εξάρτημα ανύψωση είναι προσαρτημένο σωστά στο γερανό Οι μπαταρίε έχουν φορτιστεί για τουλάχιστον 6 ώρε Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών για το γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωση Το προσωπικό που χρησιμοποιεί το γερανό έχει ενημερωθεί για τη σωστή λειτουργία και χρήση του. Πριν από την ανύψωση, να βεβαιώνεστε πάντα ότι ισχύουν τα εξή : Τα εξαρτήματα ανύψωση δεν παρουσιάζουν βλάβη Έχει επιλεγεί το σωστό εξάρτημα ανύψωση όσον αφορά στον τύπο, το μέγεθο, το υλικό και το σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών του ασθενή Το εξάρτημα ανύψωση έχει εφαρμοστεί σωστά και με ασφάλεια στον ασθενή, για την αποφυγή τραυματισμού Το εξάρτημα ανύψωση έχει εφαρμοστεί σωστά στην κρεμάστρα Πίνακα περιεχομένων Οδηγίε ασφάλεια...2 Ορισμοί...3 Τεχνικά δεδομένα...3 Μέτρηση...4 Συναρμολόγηση...5 Λειτουργία...7 Φόρτιση των μπαταριών...8 Μέγιστο φορτίο...9 Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση...9 Χρήση γερανού Sabina για ανύψωση των χρηστών στην όρθια θέση...10 Χρήση του γερανού Sabina σε καταστάσει παθητική ανύψωση...13 Αντιμετώπιση απλών προβλημάτων...15 Έλεγχο και συντήρηση...16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει σημαντικέ πληροφορίε για του χρήστε του προϊόντο. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν το προϊόν θα πρέπει να μελετήσουν και να κατανοήσουν πλήρω τα περιεχόμενα του εγχειριδίου οδηγιών. Φροντίστε να διατηρείτε το εγχειρίδιο οδηγιών σε μέρο όπου θα είναι πάντα διαθέσιμο για όσου χρησιμοποιούν το προϊόν. Οδηγίε ασφάλεια οι ασφάλειε γάντζων τη κρεμάστρα λειτουργούν σωστά στη θέση του. Αν οι ασφάλειε γάντζων λείπουν ή έχουν καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθούν. Οι ιμάντε του σάκου/γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση έχουν συνδεθεί σωστά στα άγκιστρα τη κρεμάστρα μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, αλλά πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται. Ο νοσηλευτή πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ασθενή δεν κινδυνεύει να πέσει προ τα εμπρό ή προ οποιαδήποτε πλευρά κατά την ανύψωση. Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε το γερανό στηρίζοντά τον σε έναν τοίχο με κατεύθυνση προ τα εμπρό, μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα! Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρί επιτήρηση όταν χρησιμοποιείτε το γερανό Sabina! Οι γερανοί Sabina II EM και Sabina II EE έχουν ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένα ινστιτούτα ελέγχου και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τι απαιτήσει τη οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά πρoϊόντα κλάση 1 (93/42/ΕΟΚ). Οι γερανοί II EM και Sabina II EE συμμορφώνονται με τι απαιτήσει των προτύπων EN ISO 10535:2006, IEC , EN , ANSI/AAMI ES και CAN/CSA C22.2 αρ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιήσετε το γερανό. Για περισσότερε πληροφορίε, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση ισχυρών πηγών διαταραχή δυναμικού, όπω π.χ. η μέθοδο τη διαθερμία κ.λπ., έτσι ώστε τα καλώδια να μην τοποθετηθούν επάνω ή κοντά στο γερανό. Αν έχετε απορίε, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο τεχνικό για βοήθεια σχετικά με τη συσκευή ή στον προμηθευτή. Ο γερανό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχέ όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα μίγματα, π.χ. σε μέρη όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά. 2 w w w. l i k o. c o m

3 Ορισμοί Sabina II EE Sabina II EM Κατεύθυνση προ τα εμπρό Κατεύθυνση προ τα εμπρό 1. Βραχίονα γερανού 2. Λαβέ 3. Μπαταρία 4. Χειριστήριο 5. Κιβώτιο ελέγχου με κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη 6. Μοτέρ για ρύθμιση πλάτου βάση (ΕΕ) 7. Επιγραφή: υποδηλώνει κίνδυνο πρόσκρουση στο πάτωμα (ΕΕ) 8. Μοχλό για ρύθμιση πλάτου βάση (ΕΜ) 9. Βάση ποδιών (αφαιρούμενη) 10. Πίσω τροχοί με ενσωματωμένο φρένο 11. Βάση 12. Μπροστινοί τροχοί κατεύθυνση 13 Λαβέ ασφάλιση 14. Τροχό για ρύθμιση του υποστηρίγματο του κάτω μέρου του ποδιού 15. Υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού με ιμάντα κνήμη 16. Μοτέρ γερανού 17. Μηχανικό χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη 18. Θήκη οδηγού σύντομη αναφορά με χρωματική κωδικοποίηση για τα μεγέθη των σάκων 19. Στήλη γερανού 20. Κρεμάστρα SlingBar Κρεμάστρα Comfort SlingBar 22. Εγκάρσια ράβδο (μόνο για την κρεμάστρα Comfort) 23. Κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη 24. Ηλεκτρικό χαμήλωμα/ανύψωση έκτακτη ανάγκη 25. Ενδεικτική λυχνία, φόρτιση (Ένδειξη = φόρτιση) 26. Ενδεικτική λυχνία, φόρτιση (Ένδειξη ON = ενεργοποιημένο) 27. Άγκιστρο ανύψωση 28. Ασφάλειε γάντζων Τεχνικά δεδομένα Μέγιστο φορτίο: Υλικό: Βάρο : Τροχοί: Βάση ποδιών: Υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού: Ενεργητική ανύψωση: 200 κιλά Παθητική ανύψωση: 150 κιλά Χάλυβα βαμμένο με βαφή πούδρα. Συνολικό: 45,2 κιλά Το βαρύτερο αφαιρούμενο μέρο : 22,7 κιλά Τυπικό μπροστινό : Διπλό τροχό 75 χλστ. Τυπικό πίσω: Μονό τροχό με ενσωματωμένο φρένο 75 χλστ. Αφαιρούμενη. Διάμετρο στροφή : 1180 mm. Συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη : Διάστημα ανύψωση : Ταχύτητα ανύψωση (χωρί φορτίο): Μέγιστη έξοδο θορύβου: Κατηγορία προστασία : Ρυθμιζόμενο καθ ύψο και βάθο. Αφαιρούμενο. Μηχανική και ηλεκτρική. Κρεμάστρα SlingBar 350: 825 mm Κρεμάστρα Comfort SlingBar: 785 mm Κρεμάστρα SlingBar 350: 54 mm./s. Κρεμάστρα Comfort SlingBar: 47 mm./s. 46 db(a) IP X4 Δυνάμει χειρισμού των κουμπιών ελέγχου: Ασυνεχή λειτουργία: Μπαταρίε : Φορτιστή μπαταριών: Μοτέρ γερανού: Βάση μοτέρ: 2,4 N Ασυν. λειτ. 10/90, ενεργή λειτουργία για 2 λεπτά το μέγιστο. Μόνο για 10% δεδομένη χρονική διάρκεια μπορεί να είναι ενεργό, χωρί να υπερβαίνει, ωστόσο, τα 2 λεπτά. 2 x 12 V 2,9 Ah. Μπαταρίε VRLA-GEL. Οι καινούριε μπαταρίε παρέχονται από τον προμηθευτή. Ενσωματωμένο φορτιστή για VAC, Hz, 400 ma το μέγιστο. 24 V 9,2 A, μόνιμο μαγνητικό μοτέρ με μηχανικό μηχανισμό ασφαλεία. 24 V, 5 A, μόνιμο μαγνητικό μοτέρ. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Τύπου Β, σύμφωνα με την κατηγορία προστασία από ηλεκτροπληξία. Εξοπλισμό κλάση ΙΙ. 3 w w w. l i k o. c o m

4 Μέτρηση M N Lmax* O A max* Αναφ. 1 Lmin* 600 mm. F F1 E* A min* B3** B1 B B2 Αναφ. 2 C D D1 700 mm. D2** Μετρήσει Sabina II EE / EM Κρεμάστρα SlingBar 350 A min* A max* B B1 B2 B3 C D D1 D2** E* F F1 Lmax* Lmin* M N O (mm.) Κρεμάστρα Comfort SlingBar * Παρατηρούνται διαφορέ στι μετρήσει ανάλογα με τη θέση ρύθμιση ύψου. Βλ. Συναρμολόγηση, σελ. 5. Σημείωση! Οι μετρήσει έγιναν με βάση ένα γερανό με τυπικού τροχού. Κατά την αντικατάσταση των τροχών, βεβαιωθείτε ότι ο γερανό εξακολουθεί να φτάνει στο επιθυμητό ύψο ανύψωση. ** Μέτρηση αναφορά σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10535: w w w. l i k o. c o m

5 Συναρμολόγηση Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σα τα παρακάτω μέρη: Στήλη γερανού με βραχίονα γερανού, κιβώτιο ελέγχου, μοτέρ γερανού Κρεμάστρα με ασφάλειε και λαβέ ασφάλιση Χειριστήριο με καλώδιο Μπαταρία με βάση για το καλώδιο φόρτιση Βάση με λαβέ ασφάλιση (με μοτέρ για ρύθμιση πλάτου βάση, Sabina II EE) Μοχλό για ρύθμιση πλάτου βάση (Sabina II ΕΜ) Βάση ποδιών και πλαίσιο για αυτή τη βάση Υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού Σακούλα που περιέχει εγχειρίδιο οδηγιών, καλώδιο συνδετήρα φορτιστή, καλώδιο επέκταση και οδηγό σύντομη αναφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο γερανό Sabina II EM παρέχεται πάντα με την κρεμάστρα SlingBar 350. Με το γερανό Sabina II EE, η κρεμάστρα παρέχεται χωριστά και είναι είτε η SlingBar 350 είτε η Comfort SlingBar. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται ο γερανό Sabina με την κρεμάστρα Comfort SlingBar. Μεμονωμένη ρύθμιση του ύψου ανύψωση Ύψο ασθενή Θέση < 170 εκ εκ. 2 > 180 εκ Αφαιρέστε τη λαβή ασφάλιση από τη βάση. Τοποθετήστε τη στήλη γερανού μέσα στην υποδοχή τη βάση. 2. Με τη στήλη του γερανού, το ύψο ανύψωση μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Επιλέξτε μία από τι τρει οπέ ανάλογα με το ύψο του ασθενή. Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι 5 εκ./2 ίντσε. (βλ. παραπάνω εικόνα). Ασφαλίστε τη στήλη του γερανού στη βάση με την παρεχόμενη λαβή ασφάλιση. A H B 3. A) Αφαιρέστε τη λαβή ασφάλιση από το βραχίονα γερανού. Ωθήστε την κρεμάστρα μέσα στο βραχίονα γερανού με το άνοιγμα στα άγκιστρα ανύψωση στραμμένο προ τα πάνω (βλ. εικόνα). Β) Προσαρτήστε τη λαβή ασφάλιση και σφίξτε την. 4. Τοποθετήστε την μπαταρία στο κιβώτιο ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει (θα ακουστεί ένα κλικ). 5. Συνδέστε τα καλώδια ω εξή : - 1. καλώδιο, μοτέρ γερανού καλώδιο, μοτέρ για ρύθμιση πλάτου βάση (μόνο για το Sabina II ΕΕ). - H. καλώδιο, χειριστήριο. A B C 6. A) Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην πρίζα κάτω από το κιβώτιο ελέγχου. B) Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεση στο σύστημα ανακούφιση καταπόνηση. C) Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή με το καλώδιο σύνδεση. 7. Τοποθετήστε τη βάση για το καλώδιο φόρτιση : Αγκιστρώστε την στην μπροστινή άκρη τη μπαταρία και πιέστε την προ τα πίσω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 5 w w w. l i k o. c o m

6 A B B A 8. A) Τοποθετήστε το πλαίσιο για τη βάση ποδιών πάνω από το βραχίονα τη στήλη του γερανού στη βάση του. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο έχει ασφαλίσει στη θέση του. B) Ωθήστε τη βάση ποδιών μέσα στο πλαίσιο. 9. Τοποθετήστε το υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού στη στήλη του γερανού. Χαλαρώστε τον τροχό Α για να ρυθμίσετε την απόσταση μέχρι το κάτω μέρο των ποδιών του ασθενή. Χαλαρώστε τον τροχό Β για να ρυθμίσετε το ύψο. Μετά τη ρύθμιση, ασφαλίστε του τροχού Α και Β. BATTERY EMERGENCY ON CHARGE 10. Τοποθετήστε το μοχλό για ρύθμιση πλάτου βάση (μόνο στο Sabina II ΕΜ): Πιέστε την ασφάλεια στο γερανό και τοποθετήστε το μοχλό στη θέση του. Τοποθετήστε το μοχλό στη δεξιά θέση (θα ακουστεί ένα κλικ). 11. Αφήστε το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη στρέφοντά το προ την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη επάνω στο κουμπί. 12. Τοποθετήστε τον οδηγό σύντομη αναφορά μέσα στην ειδική θήκη στη στήλη του γερανού. 13. Πριν από την πρώτη χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 6 ώρε. Για λεπτομερεί οδηγίε, βλ. παράγραφο Φόρτιση των μπαταριών, σελ. 8. Μετά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε για τα εξή : Η κίνηση του βραχίονα γερανού αντιστοιχεί στα κουμπιά στο χειριστήριο Λειτουργεί η συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη (μηχανικά και ηλεκτρικά) Λειτουργεί η δυνατότητα ρύθμιση του πλάτου βάση Λειτουργούν τα φρένα των τροχών Ανάβουν οι ενδεικτικέ λυχνίε στο μπροστινό μέρο του κιβωτίου ελέγχου κατά τη διάρκεια τη φόρτιση. 6 w w w. l i k o. c o m

7 BATTERY Λειτουργία Sabina II EM Sabina II EE A A Χειριστήριο Ενδεικτική λυχνία (Α) φόρτιση μπαταρία του γερανού! Η κίνηση ανύψωση ελέγχεται με το πάτημα των κουμπιών στο χειριστήριο. Η κατεύθυνση στην οποία δείχνουν τα βέλη ισχύει όταν το χειριστήριο είναι στη θέση που φαίνεται στην εικόνα. Για να ανυψώσετε ή για να χαμηλώσετε το βραχίονα του γερανού, πατήστε ή. Η κίνηση ανύψωση διακόπτεται μόλι αφήσετε το κουμπί. Το χειριστήριο στο γερανό Sabina II EE έχει και τι ακόλουθε λειτουργίε : μικρότερη ταχύτητα ανύψωση (λεπτότερα βέλη) και ηλεκτρική ρύθμιση πλάτου βάση και. Χειροκίνητη ρύθμιση πλάτου βάση (Sabina ΕΜ) Η ρύθμιση πλάτου βάση γίνεται πιέζοντα το μοχλό προ τα πίσω ώστε να βγει από τη θέση μπλοκαρίσματο και πλευρικά για ρύθμιση του πλάτου. Αν αφήσετε το μοχλό, η θέση είναι μπλοκαρισμένη. EMERGENCY ON CHARGE BATTERY EMERGENCY EMERGENCY ON CHARG ON CHARGE Κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη Ενεργοποίηση: Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο κιβώτιο ελέγχου. Επαναφορά: Στρέψτε το κουμπί προ την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη μέχρι να πεταχτεί προ τα έξω. Ηλεκτρικό χαμήλωμα/ανύψωση έκτακτη ανάγκη Χρησιμοποιήστε ένα στενό αντικείμενο για να σπρώξετε τα κουμπιά μέσα στι επισημασμένε οπέ στο κιβώτιο ελέγχου. Το αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσετε δεν πρέπει να είναι αιχμηρό, καθώ κάτι τέτοιο για μπορούσε να καταστρέψει το κιβώτιο ελέγχου! Εγκατάσταση των ασφαλειών γάντζων Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια γάντζου έχει ασφαλίσει και μετακινείται ελεύθερα στο άγκιστρο τη κρεμάστρα. Μηχανικό χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη Τραβήξτε το κόκκινο κουμπί χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη ευθεία προ τα πάνω. Το μηχανικό χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει φορτίο στο βραχίονα γερανού, δηλαδή, όταν ο ασθενή στέκεται/κάθεται στο γερανό. Η κίνηση χαμηλώματο καθυστερεί ελαφρώ. Ασφάλιση των τροχών Μπορείτε να ασφαλίσετε του πίσω τροχού για την αποφυγή περιστροφή ή στροφή. Για να ασφαλίσετε του τροχού, πατήστε τον ποδομοχλό ασφάλιση με το πόδι σα. Για να απασφαλίσετε του τροχού, πατήστε το προεξέχον κουμπί στον τροχό. Κατά τη διάρκεια τη παθητική /ενεργητική ανύψωση, οι τροχοί πρέπει να μην είναι ασφαλισμένοι, για να μπορεί να μετακινηθεί ο γερανό στο κέντρο βάρου του ασθενή. Ποτέ μην μετακινείτε το γερανό τραβώντα τον από την μπουκάλα ανύψωση! 7 w w w. l i k o. c o m

8 EMERGENCY ON CHARGE Φόρτιση των μπαταριών Ενδείξει φόρτιση μπαταρία Σε περίπτωση χαμηλή τάση τη μπαταρία, θα ακουστεί ένα σήμα από το κιβώτιο ελέγχου. Ταυτόχρονα, θα ανάψει μια ένδειξη στο χειριστήριο. Όταν συμβεί αυτό, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η ισχύ επαρκεί για μερικέ ακόμη ανυψώσει. Υπάρχει μια οθόνη στο κιβώτιο ελέγχου που υποδεικνύει την τρέχουσα χωρητικότητα τη μπαταρία. Όταν όλα τα πεδία εμφανίζονται μαύρα, η μπαταρία είναι φορτισμένη πλήρω. Όταν εμφανιστεί το σύμβολο ( ), η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί το συντομότερο δυνατό. Φόρτιση και συντήρηση μπαταριών Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωή, είναι σημαντικό να φορτίζετε τακτικά την μπαταρία. Συνιστούμε να φορτίζετε την μπαταρία μετά από κάθε χρήση του γερανού ή κάθε βράδυ. Οι μπαταρίε φορτίζουν πλήρω μετά από περίπου 6 ώρε. Όταν φορτιστεί πλήρω η μπαταρία, ο φορτιστή απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο γερανό δεν χρησιμοποιείται καθημερινά, συνιστούμε να είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή ή να πατάτε το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη μετά τη χρήση, για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματο και για εξοικονόμηση τη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρω πριν πατήσετε το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των μπαταριών του γερανού αν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κατά τη διάρκεια τη φόρτιση θα ανάψει μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία στο κιβώτιο ελέγχου. Η κίτρινη λυχνία θα σβήσει όταν φορτίσει πλήρω η μπαταρία. Αν δεν σβήσει η λυχνία μετά από 8 ώρε φόρτιση, ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία. Διακόψτε τη φόρτιση και αντικαταστήστε την μπαταρία. Ποτέ μην φορτίζετε τι μπαταρίε σε υγρή επιφάνεια. Φόρτιση Εναλ. A Εναλ. B Ενσωματωμένο φορτιστή (βασικό ): Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή σε μια πρίζα ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν και οι δύο ενδεικτικέ λυχνίε στο φορτιστή. Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, ενώ η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι παρέχεται τροφοδοσία ρεύματο στο φορτιστή. Αν το καλώδιο φορτιστή αρχίσει να τεντώνει, θα πρέπει να αντικατασταθεί για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνο να κολλήσει και να σπάσει. Επιτοίχιο ή επιτραπέζιο φορτιστή : Αφαιρέστε τη βάση για το καλώδιο φορτιστή. Αφαιρέστε την μπαταρία από το κιβώτιο ελέγχου ξεβιδώνοντα το μπουλόνι συγκράτηση στο επάνω μέρο τη μπαταρία. Εναλ. A. Τοποθετήστε την μπαταρία στον επιτοίχιο φορτιστή. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν και οι δύο ενδεικτικέ λυχνίε στο φορτιστή. Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, ενώ η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι παρέχεται τροφοδοσία ρεύματο στο φορτιστή. Εναλ. A. Τοποθετήστε την μπαταρία στο περίβλημα του επιτραπέζιου φορτιστή. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα ( VAC). Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν και οι δύο ενδεικτικέ λυχνίε στο φορτιστή. Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, ενώ η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι παρέχεται τροφοδοσία ρεύματο στο φορτιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο γερανό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το καλώδιο φορτιστή είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα. Τα Sabina II EM και Sabina II EE συμμορφώνονται με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι παλιέ μπαταρίε πρέπει να απορρίπτονται στο πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωση σύμφωνα με του τοπικού κανονισμού ή να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό από τη Liko/Hill-Rom. 8 w w w. l i k o. c o m

9 Μέγιστο φορτίο Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά μέγιστα φορτία για διαφορετικά προϊόντα σε κάθε συναρμολογημένη μονάδα γερανού: χρησιμοποιείται γερανό, κρεμάστρα, γιλέκο για ανύψωση από την καθιστή θέση και άλλα εξαρτήματα. Για τη συναρμολογημένη μονάδα γερανού, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, το μέγιστο φορτίο είναι πάντα το χαμηλότερο ονομαστικό μέγιστο φορτίο του κάθε στοιχείου. Ελέγξτε τα σημάδια στο γερανό και στα εξαρτήματα ανύψωση και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τη Liko/Hill-Rom τη περιοχή σα, αν έχετε απορίε. Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ανύψωση εκτό από αυτά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Ακολουθεί μια περιγραφή των συνιστώμενων εξαρτημάτων ανύψωση για το γερανό Sabina II. Επίση, για περαιτέρω καθοδήγηση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για το γιλέκο/σάκο για ανύψωση από την καθιστή θέση ή όποιο άλλο εξάρτημα θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τη Liko τη περιοχή σα ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση για συμβουλέ και πληροφορίε σχετικά με τη σειρά προϊόντων τη Liko/Hill-Rom. Πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport Το πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport είναι ένα εξάρτημα για ασθενεί με μειωμένη σταθερότητα στα πλάγια. Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το γερανό Sabina II με ένα διαιρούμενο βραχίονα γερανού (σειρ. αρ ). Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προηγούμενα μοντέλα γερανού Sabina με ένα σταθερό (μη διαιρούμενο) βραχίονα γερανού (σειρ. αρ ). Στήριγμα πτερνών Sabina Τα στηριγματα πτερνών χρησιμοποιούνται όταν τα πόδια του ασθενή πρέπει να σταθεροποιηθούν στη βάση των ποδιών. Περιλαμβάνονται και ιμάντε ποδιών. Προσέχετε την πιθανότητα μείωση τη κινητικότητα ή/και του κινδύνου υπερεπέκταση των αρθρώσεων των γονάτων κατά τη χρήση του στηρίγματο πτερνών Sabina. Αρ. πρ Κρεμάστρα SeatStrap SlingBar Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το γερανό Sabina II. Αρ. πρ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προηγούμενα μοντέλα γερανού Sabina αλλά και με το Sabina II. Αρ. πρ Αρ. πρ Ιμάντα καθίσματο Sabina SeatStrap Ο ιμάντα καθίσματο SeatStrap είναι ένα εξάρτημα που διευκολύνει το πρώτο στάδιο τη κίνηση ανύψωση. Ο ιμάντα καθίσματο SeatStrap είναι συνδεδεμένο με μια κρεμάστρα SeatStrap SlingBar, η οποία βοηθά τον ασθενή να σηκωθεί κατά την ανύψωση. Στην όρθια θέση, ο ιμάντα καθίσματο SeatStrap μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί για να μην εμποδίζει π.χ. κατά τη μετάβαση στην τουαλέτα. Αρ. πρ Φορτιστή μπαταριών, επιτοίχιο ή για χρήση με το περίβλημα ενό επιτραπέζιου φορτιστή Αρ. πρ Επιπρόσθετη μπαταρία Αρ. πρ Περίβλημα επιτραπέζιου φορτιστή χωρί φορτιστή και μπαταρία Αρ. πρ w w w. l i k o. c o m

10 Χρήση γερανού Sabina για ανύψωση των χρηστών στην όρθια θέση Υπάρχουν δύο διαφορετικέ επιλογέ κρεμάστρα για το γερανό Sabina καθώ και διαφορετικά γιλέκα για ανύψωση από την καθιστή θέση. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή τη κρεμάστρα και του γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση που θα χρησιμοποιηθεί. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για τα εξαρτήματα γερανού που χρησιμοποιούνται. Πριν χρησιμοποιήσετε το γερανό Sabina, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε ξεχωριστά το ύψο ανύψωση, βλ. σελίδα 5. Ενεργητική ανύψωση ατόμου χρησιμοποιώντα το γερανό Sabina με την κρεμάστρα SlingBar 350 Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε το γιλέκο Liko SupportVest mod. 91 ή το Liko SafetyVest mod. 93, 94. Κατά τη χρήση τη κρεμάστρα SlingBar 350, τα χέρια του ασθενή βρίσκονται έξω από το σάκο. Η κρεμάστρα SlingBar 350 σε συνδυασμό με τα γιλέκα SafetyVest mod. 93, 94 δίνει στον ασθενή μεγαλύτερη στήριξη όταν είναι στην όρθια θέση. Ακολουθεί μια περιγραφή τη χρήση του γιλέκου SupportVest mod. 91. Για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το γιλέκο για ανύψωση από την καθιστή θέση, βλ. εγχειρίδιο οδηγιών. 1. Τοποθετήστε το γιλέκο SupportVest γύρω από τον ασθενή σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του γιλέκου. Τοποθετήστε το γερανό Sabina μπροστά από τον ασθενή και ρυθμίστε το πλάτο τη βάση. Τοποθετήστε τα πόδια στη μέση τη βάση ποδιών με το κάτω μέρο του παράλληλα προ το υποστήριγμα του κάτω μέρου των ποδιών. Ρυθμίστε το ύψο και το βάθο του υποστηρίγματο του κάτω μέρου των ποδιών όσο χρειάζεται για να στηρίζεται άνετα το τμήμα κάτω από την επιγονατίδα. 2. Συνδέστε του ιμάντε του γιλέκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Σφίξτε τον ιμάντα κνήμη. 3. Ανυψώστε την κρεμάστρα κατά περίπου εκ.. Ο ασθενή πιάνει την κρεμάστρα. Συνεχίστε τη διαδικασία ανύψωση. Αν ο ασθενή γείρει προ τα πίσω, η ανύψωση θα είναι ευκολότερη, καθώ δεν θα ανεβαίνει προ τα πάνω το γιλέκο. Το ύψο μέχρι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί η ανύψωση διαφέρει από άτομο σε άτομο. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Για περισσότερο όρθια θέση, συνεχίστε την κίνηση ανύψωση μέχρι να σηκωθεί πλήρω ο ασθενή. Η κίνηση ανύψωση μπορεί να είναι δυσάρεστη για το άτομο που δεν την έχει συνηθίσει. Να θυμάστε ότι ο γερανό Sabina II EE έχει δύο διαφορετικέ ταχύτητε. Για μέγιστη άνεση, η στήλη του γερανού πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση σε μία από τι τρει οπέ για τη βέλτιστη δυνατή στερέωση. Βλ. σελίδα w w w. l i k o. c o m

11 Ενεργητική ανύψωση ατόμου χρησιμοποιώντα το γερανό Sabina με την κρεμάστρα Comfort SlingBar Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε το γιλέκο Liko ComfortVest mod. 95. Αυτό ο συνδυασμό είναι κατάλληλο για εκείνου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην πίεση κάτω από του βραχίονε, όπω π.χ. οι ασθενεί που είναι παράλυτοι από τη μία πλευρά. Το γιλέκο ComfortVest έχει σχεδιαστεί για ανύψωση από την πλάτη και την εξωτερική πλευρά των βραχιόνων. Η κρεμάστρα Comfort SlingBar μπορεί μέχρι ένα βαθμό να χρησιμοποιηθεί με τα γιλέκα Liko SafetyVest mod. 93 και 94, ιδιαίτερα για μεγαλόσωμου ασθενεί. Ακολουθεί μια περιγραφή του τρόπου χρήση του γιλέκου ComfortVest mod. 95. Για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το γιλέκο για ανύψωση από την καθιστή θέση, βλ. εγχειρίδιο οδηγιών. 1. Τοποθετήστε το γιλέκο ComfortVest γύρω από τον ασθενή σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του γιλέκου. Τοποθετήστε το γερανό Sabina μπροστά από τον ασθενή. Ρυθμίστε το πλάτο τη βάση. Τοποθετήστε τα πόδια στη μέση τη βάση ποδιών με το κάτω μέρο του παράλληλα προ το υποστήριγμα του κάτω μέρου των ποδιών. Ρυθμίστε το ύψο και το βάθο του υποστηρίγματο του κάτω μέρου των ποδιών όσο χρειάζεται για να στηρίζεται άνετα το τμήμα κάτω από την επιγονατίδα. 2. Συνδέστε του ιμάντε του γιλέκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Σφίξτε τον ιμάντα κνήμη. 3. Ανυψώστε την κρεμάστρα κατά περίπου εκ.. Ο ασθενή πιάνει την κρεμάστρα. Συνεχίστε τη διαδικασία ανύψωση. Αν ο ασθενή γείρει προ τα πίσω, η ανύψωση θα είναι ευκολότερη, καθώ δεν θα ανεβαίνει προ τα πάνω το γιλέκο. Το ύψο μέχρι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί η ανύψωση διαφέρει από άτομο σε άτομο. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Για περισσότερο όρθια θέση, συνεχίστε την κίνηση ανύψωση μέχρι να σηκωθεί πλήρω ο ασθενή. Η κίνηση ανύψωση μπορεί να είναι δυσάρεστη για το άτομο που δεν την έχει συνηθίσει. Να θυμάστε ότι ο γερανό Sabina II EE έχει δύο διαφορετικέ ταχύτητε. Για μέγιστη άνεση, η στήλη του γερανού πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση σε μία από τι τρει οπέ για τη βέλτιστη δυνατή στερέωση. Βλ. σελίδα w w w. l i k o. c o m

12 Ενεργητική ανύψωση ατόμου χρησιμοποιώντα το γερανό Sabina με το πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport. Το πλευρικό στήριγμα Sabina SideSupport είναι ένα εξάρτημα που προορίζεται για χρήση με ασθενεί με μειωμένη σταθερότητα στα πλάγια. Βλ. Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση, σελίδα 9. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ επιλογέ κρεμάστρα για το πλευρικό στήριγμα Sabina Side Support και διάφορα γιλέκα για ανύψωση από την καθιστή θέση. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή τη κρεμάστρα και του γιλέκου για ανύψωση από την καθιστή θέση. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσετε. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπο χρήση του γιλέκου SupportVest mod. 91 με την κρεμάστρα SlingBar 350. Ακολουθήστε τι οδηγίε στη σελίδα 11. Η ενότητα αυτή παρέχει συμπληρωματικέ πληροφορίε. 1. Προσαρτήστε το πλευρικό στήριγμα στο γερανό Sabina σύμφωνα με τι οδηγίε συναρμολόγησή του. 2. Τοποθετήστε το γιλέκο SupportVest γύρω από τον ασθενή σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του γιλέκου. Συνδέστε του ιμάντε του γιλέκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Σφίξτε τον ιμάντα κνήμη. 3. Ανυψώστε την κρεμάστρα κατά περίπου εκ.. Ο ασθενή πιάνει την κρεμάστρα. Συνεχίστε τη διαδικασία ανύψωση. Αν ο ασθενή γείρει προ τα πίσω, η ανύψωση θα είναι ευκολότερη, καθώ δεν θα ανεβαίνει προ τα πάνω το γιλέκο. Το πλευρικό υποστήριγμα SideSupport παρέχει καλή στήριξη στην ημιόρθια θέση και αποτρέπει την κίνηση προ τα πλάγια. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Συνεχίστε την κίνηση ανύψωση μέχρι το ύψο που επιθυμείτε. Το πλευρικό στήριγμα SideSupport παρέχει καλή στήριξη στην όρθια θέση. 12 w w w. l i k o. c o m

13 Προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε όταν βοηθάτε έναν ασθενή να σταθεί στα πόδια του Ο ασθενή δεν μπορεί να σταθεί εντελώ όρθιο τι πρέπει να γίνει; Ορισμένε φορέ αυτό οφείλεται στην κατάσταση τη υγεία ή τη κινητικότητα του ασθενή: αδύναμοι μύε, έλλειψη δύναμη ή/και μειωμένη κινητικότητα στι αρθρώσει του ισχίου ή των γονάτων. Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε το γερανό Sabina με τον καλύτερο τρόπο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σα : 1 Συνδέστε τη θηλιά του εσωτερικού ιμάντα του γιλέκου (Β) στα άγκιστρα τη κρεμάστρα. 2 Ανυψώστε τη στήλη του γερανού για μεγαλύτερη ανύψωση. Βλ. ρύθμιση του ύψου ανύψωση, σελίδα 5. 3 Δοκιμάστε ένα γιλέκο μικρότερου μεγέθου. Το μικρότερο γιλέκο σημαίνει μικρότερη απόσταση από τα άγκιστρα και περισσότερο όρθια θέση. Ο ασθενή δυσκολεύεται να συμμετέχει στο πρώτο στάδιο τη κίνηση ανύψωση τι πρέπει να γίνει; Ο ιμάντα καθίσματο Sabina SeatStrap είναι ένα εξάρτημα για ασθενεί που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να σηκωθούν κατά το πρώτο στάδιο τη κίνηση ανύψωση. Για περισσότερε πληροφορίε, βλ. Συνιστώμενα εξαρτήματα ανύψωση, σελίδα 9 ή διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για τον ιμάντα καθίσματο Sabina SeatStrap. Χρήση του γερανού Sabina σε καταστάσει παθητική ανύψωση Για τι καταστάσει παθητική ανύψωση, συνιστούμε ένα μοντέλο σάκου που δεν περιορίζει πολύ το ύψο ανύψωση. Οι ρυθμίσει που εκτελούνται για κάθε ασθενή ξεχωριστά είναι πάντα σημαντικέ για την ασφαλή λειτουργία του βοηθήματο. Η συνολική κινητικότητα του ασθενή καθορίζει την επιλογή του μοντέλου σάκου και τη κρεμάστρα. Να θυμάστε ότι το μέγιστο φορτίο για παθητική ανύψωση μειώνεται από τα 200 κιλά στα 150 κιλά. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι κατά την παθητική ανύψωση, η βάση των ποδιών δεν φέρει φορτίο. Γερανό Sabina με κρεμάστρα SlingBar 350 (πλάτο κρεμάστα 350mm) Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε του σάκου Liko OriginalSling mod. 10 και 11, Liko HygieneSling mod. 40, 41, 45 και 46 καθώ και τα Liko Straps. Γερανό Sabina με κρεμάστρα Comfort SlingBar (πλάτο κρεμάστρα 600mm) Για αυτήν την κρεμάστρα συνιστούμε του σάκου Liko UniversalSling mod. 00 και 02 καθώ και του Liko OriginalSling mod. 10 και 11. Για περισσότερε πληροφορίε, βλ. εγχειρίδιο οδηγιών του σχετικού μοντέλου σάκου ή επικοινωνήστε με την Liko για περαιτέρω καθοδήγηση. Παθητική ανύψωση με χρήση του γερανού Sabina με την κρεμάστρα SlingBar Αποσυναρμολογήστε το υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού: Ξεβιδώστε τη βίδα Α. Αφαιρέστε το υποστήριγμα του κάτω μέρου του ποδιού. Αφαιρέστε τη βάση των ποδιών: Πιάστε την μπροστινή άκρη του πλαισίου. Διπλώστε την προ τα πάνω και αφαιρέστε την από τη βάση. 2. Τοποθετήστε κατάλληλα το σάκο σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του σάκου. Στο παραπάνω παράδειγμα απεικονίζεται ο σάκο Liko HygieneSling mod w w w. l i k o. c o m

14 3. Φέρτε κοντά το γερανό. Συνδέστε τη θηλιέ ανάρτηση του σάκου με τα άγκιστρα τη κρεμάστρα. Η ρύθμιση ύψου τη στήλη του γερανού μπορεί να χρειάζεται προσαρμογή, βλ. σελίδα 5. Πριν από την ανύψωση του ασθενή από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντε έχουν συνδεθεί σωστά στην κρεμάστρα του σάκου. 4. Ανυψώστε την κρεμάστρα μέχρι το χαμηλότερο ύψο που χρειάζεται για να γίνει η μεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση ανύψωση δεν φτάνει πολύ ψηλά ώστε ο ασθενή να πλησιάσει πολύ στη στήλη του γερανού! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η ανύψωση καθήμενων ατόμων με το γερανό Sabina δεν μπορεί να αντικαταστήσει τι διαδικασίε ανύψωση καθήμενων ατόμων με τη χρήση των τυπικών, φορητών γερανών π.χ. των Viking, Uno, Golvo ή LikoLight. Η λειτουργία αυτή είναι μια προσωρινή λύση για τον ασθενή που δεν μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην ανύψωση με τη χρήση του γερανού Sabina. Αν οι συνθήκε εξακολουθούν να επιβάλλουν την παθητική ανύψωση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν από του προαναφερθέντε γερανού. 14 w w w. l i k o. c o m

15 Αντιμετώπιση απλών προβλημάτων Ο γερανό δεν μετακινείται προ τα επάνω/κάτω. Η ρύθμιση πλάτου βάση δεν λειτουργεί (μέσα/ έξω). 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. 2. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια προ το κιβώτιο ελέγχου έχουν συνδεθεί σωστά. 3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτιση δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα. 4. Ελέγξτε την τάση τη μπαταρία. 5. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκε επαφή τη μπαταρία δεν είναι ελαττωματικέ και δεν έχουν σπάσει. 6. Αν ο γερανό εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. Ο φορτιστή δεν λειτουργεί. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. 2. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκε επαφή τη μπαταρία δεν είναι ελαττωματικέ και δεν έχουν σπάσει. 3. Αν ο γερανό εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom Ο γερανό έχει κολλήσει σε μια υψηλή θέση. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί διακοπή έκτακτη ανάγκη. 2. Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη ηλεκτρική συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη για να χαμηλώσετε τον ασθενή σε μια σταθερή επιφάνεια. 3. Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη μηχανική συσκευή χαμηλώματο έκτακτη ανάγκη για να χαμηλώσετε τον ασθενή σε μια σταθερή επιφάνεια. 4. Ελέγξτε την τάση τη μπαταρία. 5. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. Αν ακούσετε ασυνήθιστου ήχου. Επικοινωνήστε με την Liko/Hill-Rom. 15 w w w. l i k o. c o m

16 Φροντίδα και συντήρηση Για χρήση χωρί προβλήματα, θα πρέπει να ελέγχετε ορισμένε λεπτομέρειε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το γερανό: Ελέγξτε το γερανό για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί κάποια εξωτερική βλάβη. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα των λαβών ασφάλιση. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα των ασφαλειών. Ελέγξτε την κίνηση ανύψωση, χαμηλώματο και τη ρύθμιση πλάτου βάση. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί το χαμήλωμα έκτακτη ανάγκη (ηλεκτρικό και μηχανικό). Φορτίζετε τι μπαταρίε κάθε μέρα που χρησιμοποιείται ο γερανό και βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστή λειτουργεί. Όταν χρειάζεται, καθαρίζετε το γερανό με ένα υγρό πανί και χλιαρό νερό ή απορρυπαντικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν φαινόλη ή χλωρίνη, καθώ αυτά μπορεί να καταστρέψουν τα υλικά από αλουμίνιο και πλαστικό. Σέρβι Ο γερανό δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε τρεχούμενο νερό. Ο γερανό Sabina θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά τουλάχιστον μία φορά ετησίω. Ο περιοδικό έλεγχο, η επισκευή και η συντήρηση θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβι τη Liko και από εξουσιοδοτημένο προσωπικό τη Liko που χρησιμοποιεί αυθεντικά ανταλλακτικά τη Liko. Σύμβαση Σέρβι Έλεγχο και συντήρηση Η Liko προσφέρει την ευκαιρία σύναψη συμβάσεων σέρβι που προβλέπουν τη συντήρηση και τον τακτικό έλεγχο του προϊόντο Liko που διαθέτετε. Αναμενόμενη διάρκεια ζωή Η αναμενόμενη διάρκεια ζωή του προϊόντο είναι 10 χρόνια όταν χρησιμοποιείται σωστά και υποβάλλεται σε σέρβι και περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με τι οδηγίε τη Liko. Μεταφορά και αποθήκευση Κατά τη μεταφορά του γερανού ή αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να πατηθούν τα κουμπιά διακοπή έκτακτη ανάγκη. Το περιβάλλον στο οποίο μεταφέρεται και αποθηκεύεται ο γερανό θα πρέπει να έχει θερμοκρασία C και σχετική υγρασία από 30 έω 75 %. Η πίεση του αέρα θα πρέπει να είναι στα hpa. Ανακύκλωση Για οδηγίε σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωση του προϊόντο Liko που διαθέτετε, επισκεφθείτε την τοποθεσία μα στο web: Copyright Liko AB Αλλαγέ προϊόντων Τα προϊόντα τη Liko αναπτύσσονται συνεχώ και για το λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρί προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τη Liko/Hill-Rom τη περιοχή σα για συμβουλέ και πληροφορίε σχετικά με τι αναβαθμίσει των προϊόντων. Design and Quality by Liko in Sweden Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητα κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO Η Liko διαθέτει, επίση, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO Κατασκευαστή : Liko AB Nedre vägen 100 SE Luleå Σουηδία

Liko M220 / Liko M230

Liko M220 / Liko M230 Liko M220 / Liko M230 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL150106-02 2011-06-13 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Liko M220 Κωδικός 2050010 Liko M230 Κωδικός 2050015 Liko M230 Περιγραφή προϊόντος Τα Liko M220

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή προϊόντος. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσεις που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή.

Περιγραφή προϊόντος. είναι ένα προειδοποιητικό τρίγωνο για καταστάσεις που απαιτούν πρόσθετη φροντίδα και προσοχή. Uno 200 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL150105-01 2010-02-03 Ισχύει για το παρακάτω μοντέλο: Uno 200 Αρ. πρ. 2010020 Περιγραφή προϊόντος Το Uno 200 είναι ένας πλήρως ηλεκτρικός φορητός γερανός, δηλ. η ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Likorall 242 S, ES. Περιγραφή προϊόντος

Likorall 242 S, ES. Περιγραφή προϊόντος Likorall 242/243/250 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL120115-03 2011-08-17 Ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: Likorall 242 ES Αρ. πρ. 3122005-3122006 Likorall 242 ES R2R Αρ. πρ. 3122007-3122008 Likorall 242

Διαβάστε περισσότερα

Liko UniversalSling, Mod. 00, 02

Liko UniversalSling, Mod. 00, 02 Liko UniversalSling, Mod. 00, 02 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL160174-04 Περιγραφή προϊόντος Ο σάκος Liko UniversalSling είναι ένα βασικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Liko OriginalSling, Mod 10, 11 TeddySling Original, Mod 10

Liko OriginalSling, Mod 10, 11 TeddySling Original, Mod 10 Liko OriginalSling, Mod 10, 11 TeddySling Original, Mod 10 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL160165-04 Σάκος OriginalSling Σάκος TeddySling Original Ο σάκος Liko OriginalSling είναι ένα βασικό μοντέλο που

Διαβάστε περισσότερα

Σάκος Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26 Σάκος TeddySling Soft Original, Mod 26

Σάκος Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26 Σάκος TeddySling Soft Original, Mod 26 Σάκος Liko Soft Original HighBack Sling, Mod. 26 Σάκος TeddySling Soft Original, Mod 26 Εγχειρίδιο οδηγιών Ελληνικά 7EL160178-03 Περιγραφή προϊόντος Ο σάκος Liko Soft Original HighBack Sling είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο και όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

click! a b c d g h Eγχειρίδιο χρήστη j k > 25 cm l m Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά UN regulation no. R129 i-size Ηλικία 0-12 μήνες

click! a b c d g h Eγχειρίδιο χρήστη j k > 25 cm l m Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά UN regulation no. R129 i-size Ηλικία 0-12 μήνες 1 3 a b c d e f g h click! Eγχειρίδιο χρήστη 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Ύψος 40-75 εκ. Μεγ. Βάρος 13 κιλά Ηλικία 0-12 μήνες UN regulation no. R129 i-size 8 9 6 8 9 7 10 11 16 12 14 15 click! 13 19 < 60 cm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ΕΛΛΗΝΙΚΆ HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A E B F C G H I J K L D 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 125-136 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙ ΙΟ- ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙ ΙΟ- ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙ ΙΟ- ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Χειρολαβή 9. Ζώνη στήριξης στήθους 2. Βραχίονας 10. Λαµπτήρας πορείας 3. Οπίσθιος τροχός 4. Εµπρόσθιος τροχός 5. Πιατίνι 6. Στήριγµα γονάτων 7. έστρα

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Ο ιδανικός σύντροφός σας στα ταξίδια 2 Περιεχόμενα συσκευασίας.. 3 Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας. 4 Επισκόπηση λειτουργιών 5 Χρήση.... 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Όψη προς τα πίσω ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών

Όψη προς τα πίσω ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών 1 20 21 2 5 3 4 Όψη προς τα πίσω Eγχειρίδιο χειρισμού 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ / 1 / 2 0-25 kg 6 μήνες -5 ετών 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα