ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δομή και η χρήση των υπερρευστοποιητών καθώς και το υπέρρευστο σκυρόδεµα ως μέσο κατασκευής και ενίσχυσης. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του και γίνεται μια επιγραμματική σύγκριση με το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεµα. Τέλος, παρουσιάζεται μια σειρά εφαρμογών του υπέρρευστου σκυροδέματος στη χώρα μας και εκτενέστερα μια μελέτη αποκατάστασης κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε υπέρρευστο σκυρόδεµα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο υπερρευστοποιητής ανήκει σε μια κατηγορία μίξεων αποκαλούμενων ως ρευστοποιητές που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την απαίτηση νερού του μίγματος του σκυροδέματος. Οι υπερρευστοποιητές είναι γραμμικά πολυμερή σώματα που περιέχουν οργανικά σουλφονικά του τύπου RSO - 3, όπου το R είναι μία σύνθετη οργανική ομάδα (Εικόνα 1) με επί το πλείστον υψηλό μοριακό βάρος, τα οποία συνδέονται σε τακτά διαστήματα με την πολυμερή σπονδυλική στήλη (Verbeck 1968) [8, 7]. Επίσης, χαρακτηρίζονται ως υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις που από ρεολογικής απόψεως κατατάσσονται στα ιξωδοελαστικά πολυμερή [1]. Οι περισσότερες από τις εμπορικές τυποποιημένες μορφές ανήκουν σε μια από τις τέσσερις παρακάτω οικογένειες : Θειικoύ πολυ-ναφθαλενίου, (poly-napthalene sulfonated ή PNS) Θειικής πολυ-μελαμίνης (poly-melamine sulfonated ή PMS) Τροποποιημένων λιγνοσουλφονικών (MLS) (Εικόνα 1) και εστέρων θειικού οξέος (lignosulfonates) και Καρβοξυλιωμένοι εστέρες (carboxylated ή PC) Μια άλλη ομάδα δραστικών υπερρευστοποιητών ανήκει στις εξής κατηγορίες : Τα σουλφονικά συμπυκνώματα μελαμίνης-φορμαλδεΰδης (SMF) (Εικόνα 1) Τα σουλφονικά συμπυκνώματα ναφθαλίνης- φορμαλδεΰδης (SNF) (Εικόνα 1)

2 Δημητρακοπούλου Ελίνα Μπασδέκη Μαρία Εικόνα 1. R οργανική ομάδα για ναφθαλίνη-φορμαλδεΰδη, μελαμίνη-φορμαλδεΰδη και λιγνοσουλφόνη [7]. H χρήση των υλικών αυτών οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη ελάττωση του απαιτούμενου νερού και επομένως επιτυγχάνονται υψηλότερες αντοχές. Οι Υ/Ρ αυτοί χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη της δραστικής θειικής ομάδας, η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη των θειικών, λόγω των φορέων θειικού ασβεστίου, εντός του σκυροδέματος εγείρει ενδιαφέροντα ζητήματα ρεολογίας. Η οικογένεια των Υ/Ρ, η οποία βασίζεται σε πολυκαρβοξυλικά προϊόντα είναι η πλέον πρόσφατη, καθώς άρχισε να χρησιμοποιείται τη δεκαετία του Η δραστικότητά τους είναι πολύ υψηλή, δεν περιέχουν σουλφονικές ομάδες και ιονίζονται σε βασικό περιβάλλον. Επίσης υπάρχουν παραλλαγές σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες και μερικές διατυπώσεις μπορούν να περιέχουν και ένα δεύτερο συστατικό. Τα περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία, εντούτοις, αναφέρονται με βάση την Πηγή 9 σε μίξεις βασισμένες σε SMF και SNF συμπυκνώματα. Παρέχονται συνήθως ως διαλύματα ύδατος αλλά μερικές φορές μπορεί και ως στερεά. Για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που ισχυρίζονται οι κατασκευαστές, χρειάζονται μεγάλες δόσεις συνήθως μεταξύ 1 και 2 % του βάρους του τσιμέντου, ανάλογα και με την περίπτωση χρήσης. Συγκρινόμενοι με τους συμβατικούς ρευστοποιητές οι αναφερόμενοι υπερευστοποιητές είναι αρκετά ακριβοί [7]. Σύμφωνα με την πηγή 1 και 8 οι ομάδες σουλφονικού οξέος είναι αρμόδιες για την εξουδετέρωση των επιφανειακών φορτίσεων στα μόρια του τσιμέντου και την πρόκληση διάχυσης λόγω ηλεκτρικής απώθησης, την απελευθέρωση κατά συνέπεια του νερού που εμπλέκεται στις συσσωρεύσεις μορίων τσιμέντου και έκτοτε τη μείωση του ιξώδους της κόλλας και του σκυροδέματος (Mindess and Young 1981). H παράταση της πήξης βελτιστοποιεί το ποσοστό ενυδάτωσης των κόκκων. Όταν κάποτε, η ποσότητα των ένυδρων προϊόντων αυξηθεί και η ποσότητα της υγρής φάσης μειωθεί, αρχίζει ο σχηματισμός δεσμών μεταξύ των κόκκων του τσιμέντου, οι οποίοι καλύπτονται από φιλμ ένυδρων ενώσεων. Με 13 o Φοιτητικό Συνέδριο : Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος 2007

3 την πάροδο του χρόνου, οι δεσμοί αυτοί σχηματίζουν ένα τρισδιάστατο πλέγμα που προκαλεί την πήξη της πάστας. Η δυνατότητα των υπερευστοποιητών να αυξάνουν τη ροή του σκυροδέματος εξαρτάται από παράγοντες όπως ο τύπος, η δόση, και ο χρόνος της προσθήκης του υπερρευστοπιητή, ο λόγος νερού / τσιμέντο και η φύση ή η ποσότητα του τσιμέντου. Έχει διαπιστωθεί ότι για τους περισσότερους τύπους τσιμέντου, ο υπερευστοποιητής βελτιώνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση 1,5% SMF σε σκυρόδεμα που περιέχει τσιμέντο τύπου Ι, ΙΙ και V αυξάνει την αρχική ροή των 3 ιντσών (76 χιλ.) σε 8,7, 8,5, και 9 ίντσες (222, 216, και 229 χιλ.), αντίστοιχα. Στις παρακάτω εικόνες [9] φαίνεται αρχικά ένα δείγμα σκυροδέματος χωρίς πρόσμιξη όπου η πάστα του τσιμέντου δεν ρέει σχεδόν καθόλου (Εικόνα 2a), στη συνέχεια ένα δείγμα όπου έχει προστεθεί υπερρευστοποιητής και η πάστα ρέει όπως ένα υγρό και τέλος δύο δείγματα όπου έχει γίνει προσθήκη ενός κανονικού ρευστοποιητή (0,2 ή 0,4 % λιγνοσουλφονικά) και προκαλείται σχηματισμός μιας απλά ιξώδους πάστας τσιμέντου (Εικόνα 2c και 2d αντίστοιχα). (a) Χωρίς ρευστοποιητή. (b) Με 0,3 % υπερρευστοποιητή. (γ) Με 0,2 % λιγνοσουλφονικό. (δ) Με 0,4 % λιγνοσουλφονικό.

4 Δημητρακοπούλου Ελίνα Μπασδέκη Μαρία Εικόνα 2. Επίδραση του ρευστοποιητή στη ρευστότητα της πάστας τσιμέντου (αναλογία νερού / τσιμέντου = 0.3) [9]. Σύμφωνα με την πηγή 9 οι συνηθισμένοι ρευστοποιητές βασισμένοι στα λιγνοσουλφονικά οξέα, στα υδροκαρβοξυλικά οξέα ή στους επεξεργασμένους υδατάνθρακες είναι σε θέση να μειώσουν τις απαιτήσεις νερού από 10 περίπου έως 15 τοις εκατό. Η ενσωμάτωση των μεγαλύτερων ποσών ρευστοποιητών για να επιτευχθούν υψηλότερες μειώσεις ύδατος οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα στη ρύθμιση, την περιεκτικότητα σε αέρα, την αποβολή νερού, το διαχωρισμό και στα χαρακτηριστικά της σκλήρυνσης. Οι υπερευστοποιητές διεθνώς γνωστοί ως superplasticizers, superfluidizers, superfluidifiers, super water-reducers or high range water-reducers είναι χημικά διαφορετικοί από τους κανονικούς ρευστοποιητές και είναι σε θέση να μειώσουν το περιεχόμενο ύδατος μέχρι και 30 τοις εκατό. Η ικανότητα των υπερευστοποιητών [8] να μειώνουν τις απαιτήσεις νερού μέχρι και 30 % χωρίς την επιρροή της εργασιμότητας του σκυροδέματος οδηγεί στην παραγωγή υψηλής αντοχής σκυροδέματος και μειώνει τη διαπερατότητα. Έχουν επιτευχθεί συμπιεστικές δυνάμεις μεγαλύτερες από PSI (96,5 MPa) σε 28 ημέρες (Admixtures and ground slag 1990). Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ [2] Η ανάπτυξη των υπερευστοποιητών είναι μία σημαντική ανακάλυψη των τελευταίων δεκαετιών που έχει ουσιαστική επίδραση στην παραγωγή και χρήση του σκυροδέματος με το πέρασμα των χρόνων. Αυτό φαίνεται και στην ανάπτυξη και τη χρήση μίας αυξανόμενης οικογένειας υπερρευστοποιημένων υψηλής-απόδοσης προϊόντων, όπως το υψηλής αντοχής υπερρευστοποιημένο σκυρόδεμα, το υπερρευστοποιημένο σκυρόδεμα υψηλής-διάρκειας, το υπερρευστοποιημένο υψηλής-έντασης ιπτάμενης τέφρας και σκουριάς σκυρόδεμα, το υπερευστοποιημένο αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, το υποβρύχιο υπερρευστοποιημένο μηπαρασυρόμενο σκυρόδεμα, και το υπερρευστοποιημένο ινο-ενισχυμένο σκυρόδεμα. Στο τέλος της δεκαετίας του '60, προϊόντα βασισμένα σε σουλφονικά ναφθαλίνης αναπτύχθηκαν στην Ιαπωνία, και ταυτόχρονα τα προϊόντα σουλφονικών μελαμινών πρωτοπαρουσιάστηκαν στη Δυτική Γερμανία. Στις ΗΠΑ έκαναν την εμφάνιση τους αργότερα στα μέσα της δεκαετίας του 70. Σύμφωνα με τον Shigehiro Nagataki (Associate Professor at Yukawa Institute for Theoretical Physics), οι πρώτες εφαρμογές του υπερευστοποιημένου σκυροδέματος στην Ιαπωνία ήταν για την παραγωγή των υψηλήςαντοχής σωρών προκατασκευασμένου σκυροδέματος που θα μπορούσαν να αντισταθούν στο ράγισμα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Επιπλέον [9],μόνο για την κατασκευή του ολυμπιακού σταδίου στο Μόντρεαλ παρήχθησαν 5000 μονάδες προκατασκευασμένου σκυροδέματος χρησιμοποιώντας υπερευστοποιητές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, και τα δοκάρια διάφορων γεφυρών οδικού δικτύου και σιδηροδρόμων στην Ιαπωνία κατασκευάστηκαν με μίγματα υπερρευστοποιημένου σκυροδέματος αντοχής 50 έως 80 MPa (7.300 έως PSI) με μικρή ρευστότητα. Στη Δυτική Γερμανία, όπου ο αρχικός στόχος ήταν να αναπτυχθεί υποβρύχιο μη-παρασυρόμενο σκυρόδεμα, οι υπερρευστοποιητές χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιώσουν τη ρευστότητα των δύσκαμπτων μιγμάτων χωρίς αλλαγή της αναλογίας νερού / τσιμέντου των υλικών (w / cm). Όπως γίνεται αντιληπτό και για τους δύο παραπάνω στόχους, σήμερα οι προσμίξεις υπερρευστοποιητών χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο με σκοπό την επίτευξη υψηλής δύναμης, υψηλής ρευστότητας, και υψηλής διάρκειας. 13 o Φοιτητικό Συνέδριο : Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος 2007

5 Όμως, στα συγκεκριμένα μίγματα υπερευστοποιητών που περιέχουν σουλφονικά ναφθαλίνης ή μελαμινών η επίδραση τους διαρκούσε μόνο 30 με 60 λεπτά και συχνά έπασχαν από τη γρήγορη απώλεια ρευστότητας. Έτσι ενώ παρατηρείται μεγάλη αύξηση της ρευστότητας του μίγματος για τα πρώτα 5 με 10 λεπτά μετά την προσθήκη του υπερρευστοποιητή ακολουθεί γρήγορη απώλεια ρευστότητας που εξαρτάται από το είδος του ρευστοποιητή που έχουμε χρησιμοποιήσει. Σε μια μελέτη της συμπεριφοράς του φρέσκου σκυροδέματος που περιέχει ρευστοποιητές και αυτού με υπερευστοποιητές, οι Whiting και Dziedzic (1989) [8] διαπίστωσαν ότι η απώλεια ρευστότητας με το χρόνο είναι πολύ γρήγορη παρά το γεγονός ότι ο δεύτερης γενιάς υψηλού εύρους μειωτέας νερού, υπερευστοποιητής, θεωρείται ότι δεν πάσχει τόσο πολύ από το φαινόμενο απώλειας ρευστότητας όσο οι πρώτης γενιάς συμβατικοί μειωτέες νερού, απλοί ρευστοποιητές. Για την καλύτερη κατανόηση όλων αυτών ακολουθούν εικόνες όπου φαίνεται η διαδικασία μέτρησης ρευστότητας με το πέρασμα διαφόρων χρονικών διαστημάτων σε ένα δείγμα σκυροδέματος (Εικόνα 3) και ένα διάγραμμα (Εικόνα 4) παρουσίασης των αποτελεσμάτων απώλειας ρευστότητας κατά τη διάρκεια ενός πειράματος [7] όπου έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής υπερευστοποιητές : α) Melment L10, που ανήκει στην κατηγορία των σουλφονικών συμπυκνωμάτων μελαμίνηςφορμαλδεΰδης (SMF), β) Mighty 150, που ανήκει στην κατηγορία των σουλφονικών συμπυκνωμάτων ναφθαλίνης- φορμαλδεΰδης (SNF) και γ) Mulcoplast CF, που ανήκει στην κατηγορία των τροποποιημένων λιγνοσουλφονικών. Εικόνα 3. Μετρήσεις ρευστότητας μετά το πέρασμα διάφορων χρονικών διαστημάτων για σκυρόδεμα περιεκτικότητα υπερρευστοποιητή Melment L10 3 % του βάρους του τσιμέντου [7].

6 Δημητρακοπούλου Ελίνα Μπασδέκη Μαρία Εικόνα 4. Απώλεια ρευστότητας υπερρευστοποιημένων σκυροδεμάτων με την πάροδο του χρόνου για τις μέγιστες προτεινόμενες δόσεις σε κάθε περίπτωση [7]. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί από την εισαγωγή μιας πρόσθετης δόσης του υπερρευστοποιητή στον τόπο εργασίας, εντούτοις αυτή η μέθοδος είναι επιβαρυντική από άποψη επιπλέον εργασίας και δαπανηρή. Ο έλεγχος της δόσης, παραδείγματος χάριν, μπορεί να μην είναι επαρκής, και τότε απαιτείται βοηθητικός εξοπλισμός όπως δεξαμενές μίξης τοποθετημένες σε φορτηγά και διανομείς των μιγμάτων. Η προσθήκη των μίξεων στις ομαδικές εγκαταστάσεις, εκτός από τη βελτίωση του ελέγχου της δόσης, μειώνει την χρήση τέτοιων φορτηγών και την ανάγκη για προσθήκη του νερού στον τόπο εργασίας (Wallace 1985) [8]. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού το 1986 [2], αναπτύχθηκαν στην Ιαπωνία υπερευστοποιητές διατήρησης ρευστότητας ή "μακράς διάρκειας". Σύμφωνα με τον Akinori Υonezawa (Professor of computer science at Department of Information Science, University of Tokyo), ένας χαρακτηριστικός "μακράς διάρκειας" υπερευστοποιητής περιέχει μια αδιάλυτη στο νερό ένωση που περιλαμβάνει καρβοξυλικά όξινα άλατα, αμίδιο, και καρβοξυλικό ανυδρίτη. Η αλκαλική λύση ως αποτέλεσμα της ενυδάτωσης του τσιμέντου του Πόρτλαντ υδρολύει βαθμιαία τον υπερρευστοποιητή, απελευθερώνοντας ένα υδροδιαλυτό διαλυτικό που βοηθά να διατηρήσει την αρχική ροή για πολύ καιρό. Σήμερα, οι μακράς-ζωής υπερευστοποιητές βασισμένοι σε σουλφονικά πολυμερή ναφθαλίνης ή μελαμινών στα πολυμερή σώματα είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες και μπορούν να προστεθούν στις ομαδικές εγκαταστάσεις και να διατηρήσουν ρευστότητα πάνω από 8 ίντσες (204 χιλ.) για περισσότερο από 2 ώρες. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ Οι διάφοροι τύποι σκυροδέματος και ιδίως αυτοί των υψηλών ποιοτήτων που εφαρμόζονται στον Ελληνικό και ξένο κατασκευαστικό χώρο έχουν ιδιαίτερα χαμηλούς συντελεστές εργασιμότητας. Με την προσθήκη υπερρευστοποιητών αρχικά επιλύουμε αυτό το καθοριστικής σημασίας πρόβλημα και έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση του συμβατού σκυροδέματος [1, 3, 4] : Αυξάνουμε ραγδαία την εργασιμότητα. Ο κύριος σκοπός χρήσης των υπερρευστοποιητών είναι για την παραγωγή ρευστού σκυροδέματος με πολύ υψηλή ρευστότητα της τάξης των 7-9 ιντσών ( χιλ.) που χρησιμοποιούνται στις βαριά ενισχυμένες δομές επιτυγχάνοντας τη διάτρηση των μαζών πυκνού οπλισμού εξαιτίας της κινητικότητας του μπετόν και στις τοποθετήσεις όπου η επαρκής σταθεροποίηση με δόνηση δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες. Οι ιδιότητες του υπερρευστοποιημένου σκυροδέματος βοηθούν στην γρήγορη και εύκολη σκυροδέτηση. Ιδιαίτερα μέσα στις Αστικές περιοχές όπου η κίνηση και το μποτιλιάρισμα είναι καθημερινό φαινόμενο υπάρχει ουσιαστική εξοικονόμηση χρόνου και κόπου. Πλήρης επικάλυψη των ράβδων. Εξαιτίας της εργασιμότητας του Υ/Σ διαμορφώνονται καλύτερες συνθήκες σκυροδέτησης για τις περιοχές γύρω από τους οπλισμούς. Καλή συμπύκνωση και ποιοτική ομοιογενή διανομή σε όλη την έκταση του φέροντος στοιχείου. Σε μία εργαστηριακή μελέτη φάνηκε ότι για να αναπτυχθεί η 13 o Φοιτητικό Συνέδριο : Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος 2007

7 θλιπτική αντοχή των 14 ημερών και να έχουμε πλήρη αποτελέσματα συμπύκνωσης χρειάστηκαν για το υπερρευστοποιημένο σκυρόδεμα 10 sec δόνησης ενώ για το συμβατό 40 sec. Αυτό δείχνει την μεγάλη ικανότητα του υπερευστοποιημένου σκυροδέματος για αυτοσυμπύκνωση και τη σημαντική μείωση της απαιτούμενης ενέργειας στο έργο για την τελική συμπύκνωση. Αυξημένη θλιπτική αντοχή. Εξαιτίας της μείωσης της ποσότητας του νερού παράγεται πιο ισχυρό σκυρόδεμα με αυξημένη θλιπτική αντοχή. Έτσι, ενώ σε μετρήσεις της αντοχής αμέσως μετά την προσθήκη του υπερρευστοποιητή και την ανάμιξη των συστατικών για 2 λεπτά δε φαίνεται ουσιαστική βελτίωση στην αντοχή του σκυροδέματος, οι ίδιες μετρήσεις 120 λεπτά μετά δείχνουν αξιοσημείωτα μεγαλύτερες αντοχές που κυμαίνεται από 10% έως 40% [7]. Σε αντίθεση, στην καμπτική αντοχή δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση. Μειώνεται το πορώδες και η αδιαπερατότητα στο νερό. Η παρουσία ενός στρώματος απορροφηθέντων μορίων υπερρευστοποιητή ελαττώνει τις διαντιδράσεις μεταξύ των κόκκων, στην αρχή μέσω ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Οι κόκκοι τσιμέντου περιβεβλημένοι από τα μακρομόρια των υπερευστοποιητών δεν συσσωματώνονται, αφού το ομογενές από ηλεκτροστατικής απόψεως περίβλημα διατηρεί τις απωστικές τάσεις. Η αδυναμία συσσωμάτωσης επιβραδύνει τη δέσμευση ύδατος σε μεγάλα συγκροτήματα κόκκων, καθώς και τον εγκλεισμό φυσαλίδων αέρος. Ομαλοί ρυθμοί έκκλησης θερμότητας ενυδάτωσης. Η επιβράδυνση της διαδικασίας πήξης όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οδηγεί στη σταδιακή έκκληση της θερμότητας ενυδάτωσης, στην περιορισμένη συστολή πήξης και στη διευκόλυνση της σκυροδέτησης και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Μικρές σχετικά αναλογίες νερού / τσιμέντου. Με τη χρήση υπερευστοποιητών επιτυγχάνουμε αναλογίες νερού / τσιμέντου μεταξύ 0,3 και 0,4 και παράγουμε υψηλής αντοχής σκυρόδεμα. Περιορίζεται η γήρανση του υλικού. Η μείωση του λόγου ν/τ σε συνδυασμό με την καλύτερη ενυδάτωση που επιφέρει η εισαγωγή των κατάλληλων (συμβατών) υπερευστοποιητών, βελτιστοποιεί παραμέτρους ποιότητας και περιορίζει τις δράσεις που προκαλούν τη γήρανση του υλικού. Έτσι αυξάνεται η αντοχή στο χρόνο. Μικρότερη υδατοαπορρόφηση. Βελτίωση της αντλησιμότητας. Εξαιτίας της αυξημένης ρευστότητας. Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του χρόνου πήξεως. Δυνατότητα ανάπτυξης πρώιμων μηχανικών αντοχών. Αύξηση της ανθεκτικότητας σε παγοπληξία. Εύκολη, γρήγορη σκυροδέτηση με άριστη τελική επιφάνεια. Η διαφορά γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή σε περίπλοκα γεωμετρικά στοιχεία. Λιγότερα έξοδα συντήρησης της κατασκευής. Μείωση της ηχορύπανσης (δυνατότητα σκυροδέτησης κατά τη διάρκεια περιόδων κοινής ησυχίας, ή πλησίον νοσοκοµείων, σχολείων και άλλων δηµοσίων κτιρίων σε ώρες λειτουργίας τους). Μικρότερη φθορά των καλουπιών. Η φθορά των καλουπιών λόγω της χρήσης υπέρρρευστου σκυροδέματος είναι σαφώς μικρότερη σε σύγκριση µε εκείνη η οποία οφείλεται στη χρήση συµβατικού σκυροδέµατος.

8 Δημητρακοπούλου Ελίνα Μπασδέκη Μαρία ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Έλεγχος της δοσολογίας υπερρευστοποιητή. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι λιγνοσουλφονικοί υπερευστοποιητές σε μεγάλες δοσολογίες οδηγούν σε καθυστέρηση της ωρίμανσης του σκυροδέματος [8]. Μελέτη της συμβατότητας άλλων μίξεων όπως οι επιβραδυντές, οι επιταχυντές και τα μέσα που παρασύρουν τον αέρα σε συνδυασμό με τους υπερευστοποιητές [9]. Εξασφάλιση μίας κατά το δυνατόν συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης [4]. Ο Αμερικανός Μηχανικός Freese σε συνέδριο της Oττάβας το 1978 πρότεινε την ιδεώδη περιοχή κοκκομετρικής διαβάθμισης για αδρανή στρογγυλών κόκκων. Παρόμοιες προτάσεις έγιναν και από την ένωση Cement and Concrete Association για στρογγυλούς και θραυστούς κόκκους αδρανών. Σε γενικές γραμμές μία αποδεκτή ελάχιστη ποσότητα ψιλών είναι περίπου 300 kg για στρογγυλούς κόκκους αδρανών και 400 kg στο m 2 για θραυστά αδρανή. Τέλος, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 280 kg. Επιβάλλεται οι συναφείς με τη σκυροδέτηση εργασίες να πληρούν υψηλά κριτήρια ποιότητας. Πολλές φορές οι χρησιµοποιούµενοι τύποι παρουσιάζουν κακοτεχνίες (π.χ. διαρροές από συναρµογές ξυλοτύπων), ή δεν έχουν διαστασιολογηθεί κατάλληλα ώστε να δύναται να φέρουν µε ασφάλεια τις εσωτερικές πλευρικές πιέσεις λόγω υψηλού ρυθµού σκυροδέτησης (σε κατακόρυφα στοιχεία). Κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι το υπερρευστοποιημένο σκυρόδεμα μειονεκτεί ως προς την ευχέρεια σκυροδέτησης, αλλά ότι οι συναφείς µε τη σκυροδέτηση εργασίες πρέπει να πληρούν υψηλά κριτήρια ποιότητας [9]. Πρέπει πάντα να εκτελούνται δοκιμές επαλήθευσης στις υγρές μίξεις για να επιβεβαιώνεται ότι το υλικό είναι το ίδιο με αυτό που εγκρίθηκε. Αυτές οι δοκιμές περιλαμβάνουν τον έλεγχο στην περιεκτικότητα σε χλωρίδιο και στερεά, το ph και την υπέρυθρη φασματομετρία [8]. Εάν γίνεται χρήση των φορτηγών που μεταφέρουν τα μίγματα για να αναμίξουν και το υψηλής ρευστότητας σκυρόδεμα, συνιστάται η χρήση πολύ καλά αναμιγμένου σκυροδέματος ροής 75 χιλ. ώστε να εξασφαλιστούν οι ιδιότητες ομοιομορφίας του σκυροδέματος [8]. Εάν τα φορτηγά που μεταφέρουν τα μίγματα χρησιμοποιούνται για να αναμίξουν σκυρόδεμα χαμηλής αναλογίας ν/τ, συνιστάται το μέγεθος των φορτίων να μειώνεται στο ½ στα 2/3 της ικανότητας ανάμιξης ώστε να εξασφαλιστούν οι ιδιότητες ομοιομορφίας του σκυροδέματος [8]. Πιθανότητα ύπαρξης διαφορών µεταξύ ρεολογικής συµπεριφοράς στο εργαστήριο και στο πεδίο. Εάν η δοκιμή πήξης-τήξης όπως περιγράφεται από το ASTM C 666 δείχνει να υπάρχει πρόβλημα, συνιστάται η περιεκτικότητα σε αέρα να αυξάνεται κατά 1,5 % [8] και τέλος Εξειδίκευση προσωπικού και εκπαίδευση σε θέματα κανονισμών που αφορούν την εφαρμογή του. Ειδικά στην Ελλάδα όπου η εμφάνιση των υπερευστοποιητών θεωρείται μία καινοτομία και η χρήση του αντιμετωπίζεται ακόμα και από μηχανικούς έργων με συντηρητισμό και ίσως και δυσπιστία. 13 o Φοιτητικό Συνέδριο : Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος 2007

9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα (self compacting, ή self consolidating, concrete SCC στη διεθνή βιβλιογραφία) [5] είναι το είδος του σκυροδέµατος το οποίο δύναται να πληρώσει οποιονδήποτε τύπο (ξυλότυπο, µεταλλότυπο, πλαστικότυπο κτλ.) και να αποκτήσει ικανή συµπύκνωση αποκλειστικά µέσω της βαρύτητας και της ρεολογικής του συµπεριφοράς. Κύριο χαρακτηριστικό του ΑΣΣ είναι η ιδιαίτερα αυξηµένη του ρευστότητα σε συνδυασµό µε τη διατήρηση της απαιτούµενης «σταθερότητας», η οποία αποτελεί μέτρο της αντίστασης διαχωρισµού του αναµίγµατος. Πρόκειται για σκυρόδεµα προηγµένης τεχνολογίας, το οποίο εµπίπτει στην κατηγορία των σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας (σκυροδέµατα µε επιλεκτικά αναβαθµισµένες ιδιότητες). Σε μία προσπάθεια σύγκρισης του με το υπερρευστοποιημένο προσθέτουμε ότι το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα παρασκευάζεται με προσθήκη υπερευστοποιητών αλλά και μίξεων αύξησης του ιξώδους (μη παρασυρόμενες απ το νερό). Επίσης, περιέχει ένα ουσιαστικό ποσό ορυκτών μίξεων (τέφρα μυγών, σκουριά GGBF, σκόνη ασβεστόλιθων (150 kg/m 3 )). Όμως, το σκυρόδεμα αυτό δεν προτιμάται λόγω δύσκολης τοποθέτησης σε κλίσεις που υπερβαίνουν περίπου τους 3 βαθμούς από το οριζόντιο επίπεδο [9]. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έργα που χρησιμοποιήθηκε υπέρρευστο σκυρόδεμα Αστικού Ιστού με χρησιμοποίηση τελευταίας γενιάς υπερρευστοποιητή με βάση τους πολυκαρβοξυλικούς αιθέρες είναι [3] : η Αττική Οδός, (Ενίσχυση Υποστυλωμάτων κόμβου Καισαριανής) το Yπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Ενίσχυση Υπάρχοντος κτιρίου και κατασκευή του Πύργου Ελέγχου Είσοδος λιμένα Πειραιώς) τον Αύγουστο 2005, στην κατασκευή των νέων πυλώνων για το τελεφερίκ στην Πάρνηθα,όπου στήθηκε σωληνωτό δίκτυο μήκους μέτρων στην απόκρημνη πλαγιά του βουνού, λόγω αδυναμίας πρόσβασης με οποιοδήποτε άλλον τρόπο για την σκυροδέτηση των βάσεων των νέων πυλώνων. Η επόμενη λύση η οποία ήταν και πλέον πολυδάπανη, προέβλεπε τη χρησιμοποίηση ειδικού για σκυροδετήσεις μισθωμένου ελικοπτέρου από την Ρωσία. Τελικά ο τελευταίας γενιάς υπερρευστοποιητής με βάση τους πολυκαρβοξυλικούς αιθέρες για την παραγωγή Υπέρρευστου Σκυροδέματος (Αστικού ιστού) έδωσε τη λύση και χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή σκυροδέματος χαμηλού λόγου ν/τ αλλά με υψηλή εργασιμότητα >25 cm, κάνοντας μια εφαρμογή που φάνταζε αδύνατη να γίνει εφικτή και το νέο τελεφερίκ να κινείται πλέον με ασφάλεια προς όφελος όλων μας. Στην Αρτάκη Χαλκίδος χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα Αστικού ιστού για την σκυροδέτηση βαριάς οπλισμένης πλάκας οροφής εργοστασίου με πολύ πυκνό οπλισμό. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΗΣ (CASE STUDY) : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ [6] Η διάβρωση του χάλυβα ενίσχυσης είναι η σημαντικότερη αιτία της κατάρρευσης των ενισχυμένων και προεντεταμένων πατωμάτων γκαράζ από τσιμέντο. Το άλας που

10 Δημητρακοπούλου Ελίνα Μπασδέκη Μαρία χρησιμοποιείται για την αφαίρεση χιονιού και πάγου επιταχύνει τη διάβρωση της ενίσχυσης του χάλυβα που προκαλεί στη συνέχεια το ράγισμα, την αποφλοίωση και ακολούθως την αποκόλληση του σκυροδέματος. Αρκετές τεχνικές επισκευής έχουν αναπτυχθεί την τελευταία εικοσαετία για καταστρώματα γεφυρών και για χώρους γκαράζ. Μια τεχνική περιλαμβάνει την αφαίρεση όλου του ασθενικού σκυροδέματος και αντικατάσταση του διαβρωμένου χάλυβα από μια επικάλυψη με μεγάλη συνάφεια και σχετικά αδιαπέρατη με την οποία αποτρέπεται η διείσδυση υγρασίας και χλωριδίου. Αυτό το άρθρο συγκεκριμένα συζητά τη χρήση στρώματος υπέρρευστου σκυροδέματος με χαμηλή αναλογία τσιμέντου / νερού για επισκευή κατεστραμμένου δαπέδου γκαράζ. Συζητά επίσης τεχνικές και προδιαγραφές επισκευής και εκτιμήσεις κατασκευής μέσα από ένα παράδειγμα αποκατάστασης ενός υπάρχοντος γκαράζ από ενισχυμένο σκυρόδεµα χρησιμοποιώντας υπέρρευστο σκυρόδεμα. Περιγραφή του γκαράζ Το 15ετίας γκαράζ από ενισχυμένο σκυρόδεµα είναι 113m x 101m σε κάτοψη και αποτελείται από 6 μη παράλληλα μεταξύ τους επίπεδα, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κλίση. Τα 4 υποστηριζόμενα επίπεδα αποτελούνται από μια παχιά πλάκα 229 mm που με τη σειρά της στηρίζεται σε κολώνες με βάθρα. Η επίπεδη πλάκα έχει μέγεθος 8,2m x 8,2m. Η ελάχιστη αρχική επικάλυψη πάνω από την ενίσχυση πλάκας ήταν 19,1mm. Η πραγματική κάλυψη ποικίλλει από 3,2 ως 51mm. Πριν από την τοποθέτηση του στρώματος οι μετρούμενες εκτροπές ποικίλλουν από 25,4 ως 102mm. Σοβαρή κατάρρευση υπέστησαν όλα τα επίπεδα κυρίως υπό μορφή οριζοντίων αποφλοιώσεων και αποσύνθεσης του σκυροδέματος, κατακόρυφων ρωγμών μέσω του σκυροδέματος και σοβαρής διάβρωσης της ενσωματωμένης ενίσχυσης. Η κατάρρευση συνέβη αρχικά κατά μήκος των υποστυλωμάτων εκεί όπου βρίσκεται ο χάλυβας δηλ. στο θλιβόμενο πέλμα και κατά μήκος των αρμών διαστολής. Τα υπάρχοντα δάπεδα έχουν επισκευαστεί πολλές φορές εκτενώς και τα περισσότερα μπαλώματα, συμπεριλαμβανομένων και των εποξειδικών κονιαμάτων, έχουν αποκολληθεί λίγα χρόνια μετά την επισκευή. Πριν την ανάληψη της επισκευής έγινε μια περιεκτική εξέταση στην οποία μετρήθηκε η περιεκτικότητα σε χλωρίδια στα διαφορετικά επίπεδα του γκαράζ. Η παραπάνω μέτρηση έγινε μέσω μιας διαδικασίας που αναπτύχθηκε από τον William G.Hime και κατά την οποία προσδιορίζονται τα διαλυτά χλωρίδια νιτρικού οξέος με την βοήθεια τιτλοδοτημένου διαλύματος και ενός ζεύγους ηλεκτροδίων. Η ιονική περιεκτικότητα σε χλωρίδια μετρήθηκε στην κορυφή μιας οριζόντιας φέτας, στην κορυφή και σε απόσταση 1/3 από τον πυρήνα της, στη μέση, στη βάση και στη βάση και σε απόσταση 1/3 από τον πυρήνα της. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 1. Αυτές οι τιμές χλωριδίου είναι κατά πολύ πάνω από 0,6-0,9 kg/m 3 που συνήθως υπολογίζονται ως κατώτατο όριο διάβρωσης. Δείγμα Περιεκτικότητα σε χλωρίδια (kg/m 3 ) Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 All levels Κορυφή Μ.Π 10,6 12,3 14,7 12,5 Κορυφή 1/3 9 6,9 6,9 8,7 7,7 Μέση 3 1,2 2,6 1,9 2 Βάση 1/3 0,9 0,6 5,3 1,5 2,1 Βάση 0,7 Μ.Π Μ.Π Μ.Π 0,7 Πίνακας 1. Μέσος όρος ιονικής περιεκτικότητας σε χλωρίδια στα διαφορετικά επίπεδα του γκαράζ [6]. 13 o Φοιτητικό Συνέδριο : Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος 2007

11 Προδιαγραφές επισκευής Οι προδιαγραφές προετοιμάστηκαν για μια περιεκτική αποκατάσταση ολόκληρου του γκαράζ, η οποία περιλαμβάνει την εποξειδική έγχυση των ρωγμών, νέους αρμούς διαστολής, την αφαίρεση όλου του ασθενικού σκυροδέματος και χάλυβα και εγκατάσταση της επικάλυψης υπέρρευστου σκυροδέματος. Το υπέρρευστο επιλέχθηκε έναντι του τροποποιημένου με latex σκυροδέματος ως πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης λύση αλλά και λόγω της ευκολίας στην ταυτόχρονη χύτευση για γέμισμα και επικάλυψη. Η αναλογία μιγμάτων που χρησιμοποιεί το υπέρρευστο διευκρινίστηκε για την παραγωγή σκυροδέματος υψηλής αντοχής και χαμηλής διαπερατότητας με τον περιορισμό της αναλογίας τσιμέντου /νερού σε 0,32 ενώ η αντοχή οριοθετήθηκε στα 41,4 MΡa. Προετοιμασία της επιφάνειας επικάλυψης Εντοπίστηκαν όλες οι αποφλοιωμένες περιοχές όπου αφαιρείται όλο το ασθενικό σκυρόδεμα μετά από σμίλευση καθώς και το σκυρόδεμα γύρω από τις χαλαρές ενισχύσεις. Οι κατακόρυφες ρωγμές επισκευάζονται με πλήρους βάθους εποξειδική έγχυση η οποία γίνεται από την κατώτατη επιφάνεια και η ρητίνη ρέει ελεύθερα από τη ρωγμή στην κορυφή της επιφάνειας. Οι υγιείς επιφάνειες καθαρίζονται φυσώντας με συνδυασμό συμπιεσμένου αέρα και νερού. Οι εκτεθειμένοι οπλισμοί ενίσχυσης καθαρίζονται λεπτομερώς με τρίψιμο για να αφαιρεθεί όλη η σκουριά και το ασθενικό σκυρόδεµα ενώ παράλληλα παρέχονται συμπληρωματικοί οπλισμοί εκεί που οι ήδη υπάρχοντες είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν χάσει την αντοχή τους λόγω διάβρωσης. Τέλος, πριν την ταυτόχρονη χύτευση σκυροδέματος γεμίσματος και επικάλυψης, τοποθετούνται ράγες επίστρωσης για να εξασφαλίσουν το ελάχιστο πάχος επικάλυψης 44,5mm και την κατάλληλη αποξήρανση, πρόβλημα που επιλύεται με διαβροχή τη νύχτα πριν τη χύτευση. Προσθήκη υπερρευστοποιητή & ποιοτικός έλεγχος Όλα τα συστατικά εκτός του υπερρευστοποιητή προστίθενται μέσα στην μπετονιέρα. Ο υπερρευστοποιητής προστίθεται στον τόπο της εργασίας χρησιμοποιώντας ένα μακρύ (3,7m),πλαστικό σωλήνα με διατρήσεις στα τελευταία 1,2m ο οποίος παρεμβάλλεται στην μπετονιέρα όταν η τελευταία σταματάει να γυρίζει. Ο υπερρευστοποιητής εισάγεται όταν ο σωλήνας αποσύρεται αργά αργά και η μπετονιέρα τίθεται σε υψηλή ταχύτητα για 3 min και το μίγμα τίθεται σε ανάμιξη για 60 περίπου επαναλήψεις. Σε κάθε φορτίο της μπετονιέρας γίνονται δοκιμές κάθισης,περιεκτικότητας σε αέρα και βάρους μονάδων ενώ δοκίμια χυτεύτηκαν για τη μέτρηση της θλιπτικής αντοχής. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα διαφόρων μεταβλητών που επηρεάζουν το μίγμα ή την ανάμιξη όπως η θερμοκρασία, η ποσότητα υπερρευστοποιητή,οι συμπληρωματικές δόσεις υπερρευστοποιητή και η αναλογία των υλικών στο αρχικό μίγμα. Τοποθέτηση και επισκευή Η επικάλυψη διαστρώνεται σε λωρίδες φάρδους 6,1m και μήκους 61-65,5m. Μέσα σε μια μέρα μπορούν να διαστρωθούν 2 λωρίδες ή περίπου 743 m 3. Πειραματικές παρατηρήσεις Οι περισσότερες δυσκολίες αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της δουλειάς και επιλύονται εφόσον τα συνεργεία εξοικειώνονται περισσότερο με τον εξοπλισμό και τη φύση του υπέρρευστου σκυροδέματος. Συστατικά του σκυροδέματος: αποκλίσεις στην ποσότητα και τις ιδιότητες των συστατικών που αναμιγνύονται προκαλούν αλλαγές στη

12 Δημητρακοπούλου Ελίνα Μπασδέκη Μαρία ρευστότητα,εργασιμότητα,περιεκτικότητα σε αέρα και θλιπτική αντοχή. Διαπιστώθηκαν οι παρακάτω σχέσεις: (α) υπερρευστοποιητής σε ποσότητα μικρότερη από 227g έχει ως αποτέλεσμα ρευστότητα με μέγιστη κάθιση 127mm. Η απώλεια ρευστότητας είναι σημαντική ειδικά τις ζεστές και ηλιόλουστες μέρες και το σκυρόδεμα είναι δύσκολο να δουλευτεί. (β) υπερρευστοποιητής σε ποσότητα μεγαλύτερη από 312g έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες καθίσεις της τάξης των 229mm. (γ) υπερρευστοποιητής σε ποσότητα μεγαλύτερη από 425g έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό των αδρανών και καθίσεις μεγαλύτερες των 254mm. (δ) αυξημένη περιεκτικότητα σε υπερρευστοποιητή αυξάνει την περιεκτικότητα σε αέρα και τη ρευστότητα. (ε) επαναλαμβανόμενη δόση υπερρευστοποιητή στο μισό της αρχικής έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιεκτικότητας σε αέρα και της ρευστότητας αλλά και μείωση της κάθισης. (στ) είναι προφανές ότι αυξημένες ποσότητες συμπιεσμένου αέρα και υπερρευστοποιητή έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κάθισης και της περιεκτικότητας σε αέρα. Μεταφορά του σκυροδέματος: (α) νεότερα μοντέλα φορτηγών παρέχουν καλύτερη ανάμιξη από τα παλιά μοντέλα. (β) όταν το φορτηγό επιστρέφει από το πρώτο γέμισμα,ο οδηγός καθαρίζει τον κάδο. Στο δεύτερο γέμισμα, η κάθιση του σκυροδέματος είναι αυξημένη για την ίδια δόση υπερρευστοποιητή. (γ) προσθήκη υπερρευστοποιητή απευθείας μέσα στην μπετονιέρα έχει ως αποτέλεσμα πάντα τις αποκλίσεις σε κάθιση και περιεκτικότητα σε αέρα οι οποίες ελαχιστοποιούνται με τη χρησιμοποίηση του σωλήνα που αναφέρθηκε παραπάνω. (δ) μικρά φορτία του 1,5m 3 ή λιγότερο απαιτούν μεγαλύτερη δόση υπερρευστοποιητή απ'ότι τα συνήθη φορτία των 4,6m 3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες: (α) αύξηση της ρευστότητας και εργασιμότητας του σκυροδέματος παρατηρήθηκαν μετά από βροχή, προφανώς γιατί η υγρασία της άμμου ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που επιτυγχάνεται για την ανάμιξη. (β) μια επιφανειακή κρούστα δημιουργείται πάνω στο φρέσκο σκυρόδεμα σχεδόν αμέσως μετά την τοποθέτησή του λόγω ηλιοφάνειας τις ζεστές μέρες. Η υγρασία της επιφάνειας του σκυροδέματος εξατμίζεται και το χαμηλής αναλογίας τσιμέντου/νερού σκυρόδεμα δεν έχει περίσσευμα νερού για να αντικαταστήσει το εξατμιζόμενο. Επομένως,η επιφάνεια ραγίζει όταν πάει να εξομαλυνθεί, πρόβλημα που αποφεύγεται με τη συνεχή διαβροχή της επιφάνειας με νερό. (γ) υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κάθισης. Θερμοκρασιακά προβλήματα εύκολα αναγνωρίζονται όταν μικρή ποσότητα υπερρευστοποιητή έχει προστεθεί και αυξημένες ποσότητες και επαναλαμβανόμενες δόσεις κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ζητούμενη κάθιση και περιεκτικότητα σε αέρα. Παράγοντες τοποθέτησης: τα περισσότερα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα ανειδίκευτα συνεργεία ως προς τη συμπεριφορά τους μ'αυτού του είδους το σκυρόδεμα. Όταν οι δυσκολίες που είχαν σχέση με τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος αναγνωρίστηκαν και επιλύθηκαν, τα προβλήματα τοποθέτησης σχεδόν εξαλείφθηκαν. 13 o Φοιτητικό Συνέδριο : Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος 2007

13 Συμπεράσματα δάπεδα γκαράζ μπορούν να επισκευάζονται οικονομικά με τη χρησιμοποίηση ενός στρώματος από υπέρρευστο σκυρόδεµα χαμηλής διαπερατότητας και υψηλής αντοχής. Με αυξημένη εργασιμότητα, λιγότερη εργασία και εξοπλισμός απαιτούνται για την κατάλληλη σταθεροποίηση. Οι δοκιμές αντοχής σε θλίψη δείχνουν υψηλές τιμές αντοχής αρχικές και τελικές επιτρέποντας την πρόωρη αφαίρεση των καλουπιών και το μειωμένο χρόνο μεταξύ των εφαρμογών. Η απόδοση του υπέρρευστου σκυροδέματος επηρεάζεται από τις αναλογίες των υλικών, τις διαδικασίες ανάμιξης, τον τύπο των πρόσμικτων και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της παρασκευής στον τόπο της εργασίας αλλά και συνεργασία συνεργείων και μηχανικού κρίνονται απαραίτητα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Γ.Ν.Τζουβαλάς, Γ. Μπάρτζης, Κ.Χριστοδουλής, Σ.Κ.Αντίοχος, Κ.Παύλου, Σ.Τσίμας, Μελέτη επίδρασης ανόργανων ρυθμιστών πήξης τσιμέντου σε σκυρόδεμα με υπερρευστοποιητή, 15ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τόμος Β, σελ , Αλεξανδρούπολη, P.Kumar Mehta, Αdvancements in concrete technology, Concrete International, Vol. 21, Issue 6, σελ 69-70, June Γ.Γαρατζιώτης, Το υπέρρευστο σκυρόδεµα στην κατασκευή ποιοτικών οικοδομικών έργων, 15ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τόμος Β, σελ , Αλεξανδρούπολη, Στέργιος Λαλιώτης, Υπερρευστοποιημένο έτοιμο σκυρόδεμα, 6ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Συνεδρία 2 η και 3 η : Ειδικά Σκυροδέματα - Ποιοτικός Έλεγχος, σελ , Ιωάννινα, Κ.Γ.Παπανικολάου, Σ.Λυκούδης, Αθ.Απέργης, Σ.Μαργέλη & Αφ.Τσαμπά, Εφαρμογή αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος στην ελληνική προκατασκευή, 15ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τόμος Β, σελ , Αλεξανδρούπολη, S.G.Pinjarkar, A.E.N.Osborn, M.J.Koob, D.W.Pfeifer, A case study : Rehabilitation of Parking Decks with Superplasticized Concrete Overlay, Concrete International, Vol 02, Issue 03, σελ , March V.M.Malhotra, D.Malanka, Landmark Series: Performance of Superplasticizers in Concrete: Laboratory Investigation-Part I, Concrete International, Vol. 26, Issue 08, σελ. 1-35, August Superplasticizers. 9. irc.nrc-cnrc.gr.ca/pubs/cbd/cbd203_e.html, V. S. Ramachandran, CBD 203. Superplasticizers in Concrete, 1979.

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Costructio Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Σκυρόδεμα για παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος Ο τομέας της προκατασκευής αποτελεί έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 21 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 22 Συσκευή Vicat 23 Κανονική συνεκτικότητα Πειραματική διαδικασία 24 Προσδιορισμός χρόνου πήξης τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα από Κυλινδρούμενο Σκυρόδεμα (RCC) Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων

Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων H Lafarge, πρωτοπόρος στο χώρο των δομικών υλικών, σχεδιάζει και προτείνει λύσεις για κάθε ανάγκη της κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco T 1400 FR

MasterEmaco T 1400 FR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το MasterEmaco T1400 FR είναι ένα προαναμεμιγμένο, έτοιμο προς χρήση, ρευστό, ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα. Το προϊόν περιέχει ειδικά επιλεγμένα αδρανή, ειδικές συνδετικές ύλες τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΒΑ

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΒΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΒΑ Ηµερίδα ΕΤΣ/ΤΕΕ Αθήνα 7/5/2008 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ (SCC) Υπέρρευστο Σκυρόδεµα υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας.

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία Κονιάματα Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Παλαιότερα : άσβεστος,

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση (το Α και το Ω)

Συντήρηση (το Α και το Ω) Συντήρηση (το Α και το Ω) Συντήρηση - Εισαγωγή Διαδικασίες που αποσκοπούν στη διατήρηση σκυροδέματος αμέσως μετά την τοποθέτησή του σε καλούπια, κάτω από συνθήκες ελεγχόμενου χρόνου, υγρασίας και θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΝΩΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΝΩΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΝΩΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (SELF-COMPACTING CONCRETE )

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (SELF-COMPACTING CONCRETE ) ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (SELF-COMPACTING CONCRETE ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΤΕΝΑΣ Περίληψη Στην παρακάτω εργασία γίνεται αναφορά στο νέο τύπο σκυροδέματος, το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα (ΑΣΣ). Αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή

Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή Άγγελος Γεωργιάδης Άγγελος Γεωργιάδης, Πολιτικός Μηχανικός. Υποψ. ιδάκτορας, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά /

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς Ο/Σ στους κόμβους και στα υποστυλώματα με ινοπλισμένα πολυμερή Πάνος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ University of Sheffield Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ University of Sheffield Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Tunneling & Mining. Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Tunneling & Mining. Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Tueling & Mining Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Πρωτοποριακή Τεχνολογία Sika Ηγεσία μέσω Πρωτο Η μεγάλη φήμη της Sika στον

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι: EMACO FORMULA TIXO Τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, περιορισμένης διόγκωσης, κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος πάχους από 1 έως 5 cm. Για πάχη από 3 έως 5cm απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία για την τεχνολογία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Ε.Σ) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: D.05.07 SikaΤοp -122 New Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 1 Katymper Piscine Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Τσιμεντοειδούς Βάσης Έτοιμο προς χρήση Χρώματα: Λευκό, Μπλε, Γκρι, Κρεμ Μπορεί να χρωματιστεί με κατάλληλες χρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να Πληροφορίες ελαστικών Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να φουσκώνω τα ελαστικά μου; Πώς καταλαβαίνουμε ότι το πέλμα έχει φθαρεί υπερβολικά; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/08/2012 Κωδικός: 2012.06.03.032 SikaRep Classic Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Το SikaRep Classic είναι έτοιμο προς

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.03.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000066 EN 1504-3 13 1139 Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης,

Διαβάστε περισσότερα