ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

2 Το κείµενο «Συνοπτικές Οδηγίες για Επισκευή του Φέροντος Οργανισµού Κτιρίων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα µε Βλάβες από Σεισµό» διατυπώθηκε από τον Κωνσταντίνο Σπυράκο (Επικ. Καθηγητή Ε.Μ.Π.) κατόπιν εντολής ανάθεσης από τον ΟΑΣΠ και βασίστηκε στο κείµενο «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων µε Βλάβες από Σεισµό» της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου ηµοσίων Έργων, 1978.

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Στις «Συνοπτικές Οδηγίες» παρουσιάζονται δόκιµες µέθοδοι για την επισκευή κατασκευών µε βλάβες από σεισµό. Η παρουσίαση είναι συνοπτική µε σκοπό την ενηµέρωση των µηχανικών για άµεση λήψη αποφάσεων σχετικών µε την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου επισκευής. Οι οδηγίες µπορούν να εφαρµοστούν και σε ενισχύσεις δοµικών στοιχείων στα οποία δεν έχουν διαπιστωθεί τυχόν βλάβες. Οι µελετητές και οι κατασκευαστές πρέπει να εφαρµόσουν τις σχετικές οδηγίες µε τον πρόσθετο βαθµό προσωπικής κρίσης που απαιτείται για να καλυφθεί η πολύ µεγάλη ποικιλία και οι ιδιοτυπίες των συγκεκριµένων περιπτώσεων που εµφανίζονται στην πράξη.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 Σελίδα 2. Μέθοδοι επισκευών Έγχυτο συµβατικό σκυρόδεµα Έγχυτο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής και σταθερού όγκου Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (gunite) Τσιµεντενέσεις ή τσιµεντοκονιάµατα Εποξειδικές ρητίνες εποξειδικά κονιάµατα και ρητινοσκυροδέµατα Επικόλληση ελασµάτων σε σκυρόδεµα (beton plaque) Ηλεκτροσυγκόλληση νέων οπλισµών Επισκευή µε σύνθετα υλικά από ίνες υάλου υψηλής αντοχής 3 3. Υλικά επισκευών Απλά υλικά Τσιµέντο Κονίες - άσβεστος, γύψος και οργανικά συνδετικά υλικά Αδρανή Υλικά Νερό Χάλυβες Ίνες υάλου υψηλής αντοχής Πρόσθετα βελτιωτικά για κονιάµατα και σκυρόδεµα Εποξειδικές ρητίνες Εποξειδικά και άλλα υλικά ενίσχυσης µε ενέσεις σε φέροντα στοιχεία Σύνθετα υλικά (µείγµατα) Σκυρόδεµα Έτοιµα τσιµεντοκονιάµατα σε σακιά Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και εκτοξευόµενο κονίαµα Σύνθετο υλικό ινών υάλου υψηλής αντοχής εµποτισµένων µε κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες Κονιάµατα δόµησης Εποξειδικό κονίαµα και εποξειδικό σκυρόδεµα Ασφαλτούχα προϊόντα 6 4. Επισκευές στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα Τυπικοί βαθµοί βλάβης Επισκευή δοκών Απλή ρηγµάτωση Έντονη ρηγµάτωση δοκού χωρίς αποδιοργάνωση σκυροδέµατος Έντονη ρηγµάτωση δοκού µε τοπική αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος 8

5 4.2.4 Πλήρης αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος τµήµατος της δοκού Βλάβη της δοκού από κάµψη Επισκευή υποστυλωµάτων Απλή ρηγµάτώση Σηµαντική βλάβη - µερική αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος του υποστυλώµατος Σηµαντική τοπική βλάβη -πλήρης αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος του υποστυλώµατος Κατασκευή µανδύα στο κατώτερο υποστύλωµα Επισκευή τοιχωµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα Απλή ρηγµάτώση Αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος Επισκευή κόµβων 12

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜE ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Όταν επισκευάζεται κτίριο βλαµµένο από το σεισµό πρέπει να επιδιώκεται η αποκατάσταση του βαθµού αντισεισµικής ασφάλειας που είχε πριν από το σεισµό και ενδεχοµένως η αύξηση της. ευτερευόντως, και κυρίως για λόγους ψυχολογικούς, αλλά και αισθητικούς, πρέπει να επισκευάζονται τα ρήγµατα και οι ζηµιές που δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του κτιρίου. 1.2 Κάθε κτίριο πρέπει να εξετασθεί µε κριτήρια τεχνικά, οικονοµικά και κοινωνικά για να αποφασισθεί αν ενδείκνυται να επισκευασθεί ή να κατεδαφιστεί. 1.3 Στην περίπτωση που αποφασισθεί ότι το κτίριο είναι επισκευάσιµο ο µελετητής προβαίνει στη σύνταξη της µελέτης. Η µελέτη επισκευής του κτιρίου πρέπει πάντοτε να βασίζεται στον έλεγχο της αντισεισµικής συµπεριφοράς του και τη διερεύνηση των ενδεχοµένων αιτιών που προκάλεσαν τις αστοχίες. 1.4 Στην περίπτωση που οι βλάβες έχουν µόνο τοπική σηµασία, η αποκατάσταση και η ενίσχυση του βλαµµένου στοιχείου είναι επαρκής. Στην περίπτωση που οι βλάβες επηρεάζουν γενικότερα την ασφάλεια του κτιρίου είναι απαραίτητο ο φέρων οργανισµός να αντιµετωπισθεί ως ενιαίο σύνολο. 1.5 Ο µελετητής πρέπει να έχει υπόψη του ότι η επισκευή ενός κτιρίου µε βλάβες από σεισµό που επηρεάζουν γενικότερα την ασφάλειά του αποτελεί ειδικό πρόβληµα που χρειάζεται βαθιά και εµπεριστατωµένη µελέτη για να καταλήξει σε λύση επιστηµονικά, τεχνικά αλλά και οικονοµικά αποδεκτή. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η συστηµατική επίβλεψη καθώς και αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι τόσο για τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν όσο και για τις τεχνικές που θα εφαρµοστούν. 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Οι συνηθέστερες µέθοδοι αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων βλαµµένων από σεισµό είναι: (1) έγχυτο συµβατικό σκυρόδεµα, (2) έγχυτο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής και σταθερού όγκου, (3) εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (gunite), (4) τσιµεντενέσεις ή τσιµεντοκονιάµατα, (5) εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικά κονιάµατα και ρητινοσκυροδέµατα, (6) επικόλληση ελασµάτων σε σκυρόδεµα (beton plaque), (7) ηλεκτροσυγκόλληση νέων οπλισµών, (8) επισκευές µε χρήση σύνθετων υλικών από ίνες υάλου υψηλής αντοχής. 1

7 2.1 Έγχυτο Συµβατικό Σκυρόδεµα Έγχυτο σκυρόδεµα χρησιµοποιείται για επισκευές σε περιπτώσεις που µπορούν να χωρέσουν σχετικώς χονδρά αδρανή και σε επιφάνειες όπου µπορεί να σταθεί το επιτόπου χυνόµενο σκυρόδεµα π.χ. στο επάνω πέλµα πλακών ή δοκών ή µέσα σε τύπους για να αποτελέσει µανδύα υποστυλωµάτων ή παρειών δοκών ή και για να καλύψει τον τυχόν πρόσθετο οπλισµό ενίσχυσης. Αντίθετα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάτω πέλµατα πλακών ή δοκών. Η χρήση του απαιτεί επιµεληµένη προετοιµασία και προσεκτική εκτέλεση της σκυροδέτησης. 2.2 Έγχυτο Σκυρόδεµα Υψηλής Αντοχής και Σταθερού Όγκου Για την κατασκευή µανδυών από σκυρόδεµα χρησιµοποιείται «ειδικό τσιµεντοκονίαµα» το οποίο είναι µίγµα τσιµέντου, λεπτόκοκκης άµµου, υπερρευστοποιητών και διογκωτικών σε κατάλληλες αναλογίες. Το τσιµεντοκονίαµα είναι πολύ ρευστό, αποκτά σε πολύ µικρό χρόνο µεγάλες αντοχές και συγχρόνως, σε αντίθεση µε το συµβατικό σκυρόδεµα, δεν υφίσταται συστολές ξήρανσης. 2.3 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα (gunite) Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα χρησιµοποιείται κυρίως σε µέτριας έκτασης βλάβες για την ενίσχυση ή επισκευή δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα ή τοιχοποιία. Λόγω µη χρησιµοποίησης ξυλότυπου εφαρµόζεται σε επιφάνειες οιασδήποτε κλίσης, ακόµη και σε οροφές. Συνήθως το επιπρόσθετο πάχος είναι της τάξης των 7cm. Απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και εκπαιδευµένα συνεργεία για την αξιόπιστη εφαρµογή του. 2.4 Τσιµεντενέσεις ή Τσιµεντοκονιάµατα Οι τσιµεντενέσεις εφαρµόζονται για επισκευές ρωγµών ανοίγµατος λίγων χιλιοστών σε τοιχοποιίες ή σκυρόδεµα. Ως επί το πλείστον χρησιµοποιούνται σε φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδοµές µεγάλου πάχους. Τα τσιµεντοκονιάµατα εφαρµόζονται σε µεγαλύτερες ρωγµές µέχρι πάχους 10mm. 2.5 Εποξειδικές Ρητίνες, Εποξείδικά Κονιάµατα και Ρητινοσκυροδέµατα Οι ρητίνες, και ιδιαίτερα ο πιο συνηθισµένος τύπος τους οι εποξειδικές, χρησιµοποιούνται συνήθως ως υλικό πλήρωσης ρωγµών σκυροδέµατος ή τοιχοποιίας ή για επικολλήσεις λεπτών µεταλλικών φύλλων και σύνθετων υλικών επί των επιφανειών του σκυροδέµατος. Οι εποξειδικές ρητίνες αυτούσιες στη ρευστή τους κατάσταση χρησιµοποιούνται για τη συγκόλληση ρωγµών πλάτους από 0.1mm έως 3mm. Τα εποξειδικά κονιάµατα χρησιµοποιούνται για τη συγκόλληση ρωγµών όταν αυτές έχουν πλάτος µεγαλύτερο των 3 mm. Στα ρητινοσκυροδέµατα το τσιµέντο έχει υποκατασταθεί από ρητίνη. Χρησιµοποιούνται συνήθως προς συµπλήρωση τεµαχίων σκυροδέµατος που έχουν αποσπασθεί. 2.6 Επικόλληση Ελασµάτων σε Σκυρόδεµα (beton plaque) Η επικόλληση γίνεται µε εποξειδική ρητίνη στο εφελκυόµενο πέλµα των δοκών, στις κατακόρυφες παρειές των δοκών ή στους κόµβους. Τα ελάσµατα πρέπει να είναι λεπτά (συνήθως 1 έως 1.5mm ) για να περιορισθεί η τάση αποκολλήσεως και επίσης για να είναι εύκαµπτα ώστε να κολλήσουν καλά και να συνεργαστούν µε την παλαιά δοκό. 2

8 2.7 Ηλεκτροσυγκόλληση Νέων Οπλισµών 0 συνηθέστερος τρόπος ενίσχυσης εφελκυόµενων περιοχών είναι µε οπλισµούς, η συνεργασία των οποίων µε τους παλιούς επιτυγχάνεται συνήθως µε ηλεκτροσυγκόλληση. Ο µαλακός χάλυβας προτιµάται από το νευροχάλυβα ως νέος οπλισµός για ευκολία στη.συγκόλληση. Οι νέες ράβδοι συγκολλούνται επάνω στις παλαιές µε τη βοήθεια παρεµβληµάτων της ίδιας διαµέτρου. Με τη συγκόλληση νέων ράβδων οπλισµού συνδυάζεται κατά κανόνα η χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, χωρίς να αποκλείεται και το έγχυτο. 2.8 Επισκευή µε Σύνθετα Υλικά από Ίνες Υάλου Υψηλής Αντοχής Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ίνες υάλου υψηλής αντοχής «συρραµµένες ή πλεγµένες» σε µορφή «υφάσµατος». Τα «υφάσµατα» ινών, αφού εµποτιστούν µε ειδικές εποξειδικές ρητίνες, σχηµατίζουν ένα σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής το οποίο επικολλάται στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες του δοµικού στοιχείου αποτελώντας µόνιµη επένδυση επισκευής και ενίσχυσής του. Η χρήση των σύνθετων υλικών µπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη των ενισχύσεων µε µεταλλικά ελάσµατα. 3. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Η καταλληλότητα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τις επισκευές των κτιρίων κρίνεται ύστερα από ποιοτικό έλεγχο από αναγνωρισµένα εργαστήρια και σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Τα βασικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν διακρίνονται σε: α. Απλά υλικά β. Σύνθετα υλικά (µίγµατα) α. Απλά υλικά είναι: 1. Το τσιµέντο 2. Οι κονίες - άσβεστος, γύψος και οργανικά συνδετικά υλικά (πλαστικά γαλακτώµατα κ.λ.π). 3. Τα αδρανή υλικά 4. Το νερό 5. Οι χάλυβες - σιδηροπλισµοί- µορφοχάλυβες - χαλυβοελάσµατα - πλέγµατα - κοχλιωτοί σφυκτήρες κ.λ,π 6. Οι ίνες υάλου υψηλής αντοχής 7. Τα πρόσθετα βελτιωτικά για κονιάµατα και σκυροδέµατα 8. Οι εποξειδικές ρητίνες 9. Τα εποξειδικά και άλλα υλικά ενίσχυσης µε ενέσεις σε φέροντα στοιχεία β. Σύνθετα υλικά είναι: 1. Το σκυρόδεµα 2. Τα έτοιµα τσιµεντοκονιάµατα σε σακιά (τύπος έγχυτου σκυροδέµατος) 3. Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και εκτοξευόµενο κονίαµα 3

9 4. Το σύνθετο υλικό ινών υάλου υψηλής αντοχής εµποτισµένων µε κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες. 5. Τα κονιάµατα δοµήσεως 6. Το εποξειδικό κονίαµα και εποξειδικό σκυρόδεµα 7. Τα ασφαλτούχα προϊόντα 3.1 Απλά Υλικά Τσιµέντο Θα χρησιµοποιηθούν τσιµέντα Πόρτλαντ ελληνικής κατασκευής Κονίες - άσβεστος, γύψος και οργανικά συνδετικά υλικά (πλαστικά, γαλακτώµατα κ.λ.π.) Όλα τα ανωτέρω υλικά υποβάλλονται σε ενδεδειγµένους κατά περίπτωση εργαστηριακούς ποιοτικούς ελέγχους, οπότε και κρίνεται ανάλογα ο βαθµός της καταλληλότητάς τους Αδρανή υλικά Θα χρησιµοποιηθούν αδρανή υλικά, φυσικά ή θραυστά απαλλαγµένα από επιβλαβείς προσµίξεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες ελληνικές προδιαγραφές Νερό Το νερό για να είναι κατάλληλο για παρασκευή κονιαµάτων και σκυροδεµάτων πρέπει να είναι απαλλαγµένο από επιβλαβείς προσµίξεις. Βασικά το πόσιµο νερό είναι κατάλληλο για την παρασκευή σκυροδεµάτων και κονιαµάτων Χάλυβες Στην κατηγορία των χαλύβων για την επισκευή βλαβών υπάγονται: α) Σιδηρούς οπλισµός σκυροδέµατος, β) Μορφοχάλυβες (προφίλ) διατοµής διπλού Τ, Π και Γ. γ) Λεπτά χαλυβοελάσµατα. δ) οµικά πλέγµατα, ε) Κοχλιωτοί σφιγκτήρες Ίνες υάλου υψηλής αντοχής Θα χρησιµοποιηθούν ίνες υάλου υψηλής αντοχής τύπου E-Glass συρραµµένες ή πλεγµένες σε µορφή υφάσµατος Πρόσθετα βελτιωτικά για κονιάµατα και σκυροδέµατα Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στα κονιάµατα και στα σκυροδέµατα πρόσθετα βελτιωτικά όπως: α. Πλαστικοπονητικά β. Επιταχυντικά πήξεως γ. Επιβραδυντικά πήξεως δ. Αερακτικά ε. Στεγανοποιητικά 4

10 3.1.8 Εποξειδικές ρητίνες Οι εποξειδικές ρητίνες θα είναι δύο συστατικών. Το κύριο συστατικό είναι η εποξειδική ρητίνη και το άλλο ο σκληρυντής. Τα δύο αυτά συστατικά πρέπει να είναι διαφορετικού χρώµατος. Επίσης η συσκευασία των συστατικών αυτών πρέπει να γίνεται σε δοχεία διαφορετικού χρώµατος για να µη γίνονται λάθη. 0 προµηθευτής πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοτήτων του διατιθέµενου υλικού καθώς και πλήρεις οδηγίες αναλογιών και χρήσης του υλικού Εποξειδικά και άλλα υλικά ενίσχυσης µε ενέσεις σε φέροντα στοιχεία Για την ενίσχυση φερόντων στοιχείων µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες που θα εισαχθούν µέσα σε λεπτά ρήγµατα στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο των ενέσεων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται λεπτόρευστες εποξειδικές ρητίνες χωρίς διαλύτη που εισάγονται µε κατάλληλη συσκευή εισπιέσεως (πιστόλι). Η ένεση πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη των δύο συστατικών. Ενδείκνυται η διενέργεια εργοταξιακού ελέγχου για διαπίστωση του βάθους διείσδυσης της ένεσης. Στην συσκευασία των λεπτόρρευστων εποξειδικών ρητινών πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια από τον προµηθευτή ότι το εποξειδικό υλικό είναι 100% χωρίς διαλύτη. 3.2 Σύνθετα Υλικά (µείγµατα) Σκυρόδεµα Το σκυρόδεµα δεν πρέπει να έχει αντοχές χαµηλότερες της κατηγορίας C16/20 των Ελληνικών Κανονισµών. Πρέπει να παρασκευάζεται από αδρανή σύµφωνα µε το Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Πρέπει να γίνεται καλή ανάµιξη του υλικού, το µίγµα να έχει την κατάλληλη ρευστότητα για το σκοπό που χρησιµοποιείται και η συµπύκνωση του να γίνεται µε δονητή. Η ρευστότητα µπορεί να βελτιωθεί µε την προσθήκη εγγυηµένης ποιότητας πλαστικοποιητικών υλικών. Πριν από τη διάστρωση του νέου σκυροδέµατος επιβάλλεται η διαβροχή του παλαιού σκυροδέµατος. Επί πλέον πρέπει να γίνεται καλή συντήρηση του διαστρωθέντος νέου σκυροδέµατος µε διαβροχή. Η αντοχή του νέου σκυροδέµατος ως προς το παλαιό πρέπει να είναι µεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 5MPa Έτοιµα τσιµεντοκονιάµατα σε σακιά Τα κονιάµατα αυτά προορίζονται για αποκαταστάσεις βλαβών σε φέροντες οργανισµούς. Βασικές ιδιότητες αυτών των υλικών είναι ότι αντικαθιστούν στις επισκευές το συνηθισµένο σκυρόδεµα, παρουσιάζουν µεγάλες µηχανικές αντοχές που αναπτύσσονται γρήγορα, βελτιώνουν την πρόσφυση µε το παλαιό σκυρόδεµα και δεν εµφανίζουν ρηγµατώσεις, λόγω ελαφριάς διόγκωσης τους και έτσι αντισταθµίζουν τις συστολές πήξης. Ευαίσθητο σηµείο είναι ότι πρέπει να διαβρέχονται επιµεληµένα µε νερό για µερικές ηµέρες για να µη διακοπούν οι αντιδράσεις σκλήρυνσης. 5

11 3.2.3 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και εκτοξευόµενο κονίαµα Χρησιµοποιείται για κατασκευή µικρού πάχους επενδύσεων όχι µικρότερων των 2cm. Μπορεί να γίνει χρήση των κατωτέρω τύπων: α. Ξηράς ανάµειξης υλικών, όπου η προσθήκη του νερού στο µίγµα τσιµέντου και αδρανών γίνεται στο στόµιο εκτόξευσης. β. Υγράς ανάµειξης υλικών, όπου η προσθήκη του νερού γίνεται πριν από την εισαγωγή του µείγµατος στον ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης. Ανάλογα µε το είδος επισκευής ο κόκκος των αδρανών υλικών µπορεί να φθάσει µέχρι 15 mm. To µείγµα των αδρανών πρέπει να είναι άριστης κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως οι δε κόκκοι να είναι από θραυστά αδρανή. Η αντοχή σε ηλικία 28 ηµερών να είναι µεγαλύτερη του σκυροδέµατος C20/25. Για την ανάπτυξη βελτιωµένων ιδιοτήτων και για την αποφυγή ρηγµατώσεων απαιτείται επιµεληµένη συντήρηση µε διαβροχή επί µερικές ηµέρες Σύνθετο υλικό ινών υάλου υψηλής αντοχής εµποτισµένων µε κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες Τα σύνθετα υλικά εφαρµόζονται σε δοµικά στοιχεία των οποίων οι ρηγµατώσεις έχουν προετοιµασθεί µε τσιµεντενέσεις, τσιµεντοκονιάµατα, εποξειδικές ρητίνες ή εποξειδικά κονιάµατα. Η εφελκυστική αντοχή των σύνθετων υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 500Mpa στην κύρια διεύθυνση των ινών υάλου. Λόγω του µικρού τους πάχους (περίπου 1.3 mm ανά στρώση) οι διαστάσεις του δοµικού στοιχείου παραµένουν πρακτικά αµετάβλητες, και το πρόσθετο βάρος στην κατασκευή είναι ουσιαστικά αµελητέο Κονιάµατα δόµησης Τα κονιάµατα που θα χρησιµοποιηθούν δηλαδή τα ασβεστοκονιάµατα δόµησης, τα µικτά ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα και τα τσιµεντοκονιάµατα, πρέπει να είναι ενισχυµένα µε περισσότερη συνδετική ύλη από τα συνήθη κονιάµατα η δε άµµος πολύ καθαρή (χωρίς άργιλο) Εποξειδικό κονίαµα και εποξειδικό σκυρόδεµα Χρησιµοποιούνται για πλήρωση ρωγµών ή διάκενων µεγαλύτερων των 3 mm. Κατασκευάζονται µε ανάµιξη καθαρής και ξηρής άµµου ή µείγµατος άµµου και τσιµέντου (σαν αδρανές) ή µείγµατα αδρανών υλικών καλής κοκκοµετρικής διαβάθµισης Ασφαλτούχα προϊόντα Υπάρχει ποικιλία ειδικών ασφαλτικών και πισσούχων υλικών για σφραγίσεις ρωγµών. Τα υλικά αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πλήρωση ρωγµών, εάν παρουσιάζουν καλή εµφάνιση µετά την εφαρµογή τους και ικανοποιητικές για τον σκοπό αυτό ιδιότητες. Πρέπει να έχουν καλή πρόσφυση, διαρκή ελαστικότητα και σταθερότητα και να µη ρέουν υπό την επίδραση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. 6

12 4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 4.1 ΤΥΠΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΒΛΑΒΗΣ Απλή Ρηγµάτωση (πάχος ρωγµής: για δοκούς 2-5 mm, για υποστυλώµατα 0.53mm). Οι βλάβες σε αυτό το βαθµό αποκαθίστανται µε χρήση εποξειδικών ρητινών και επικόλληση ελασµάτων ή σύνθετων υλικών στο σκυρόδεµα Μερική Αποδιοργάνωση: Οι βλάβες αυτού του βαθµού αποκαθίστανται µε µερική καθαίρεση του βλαµµένου σκυροδέµατος και αντικατάσταση αυτού µε νέο σκυρόδεµα, ενίσχυση µε νέους οπλισµούς ή επικόλληση χαλύβδινων ελασµάτων ή σύνθετων υλικών ή προσθήκη εξωτερικού µανδύα σκυροδέµατος. ιακοπή Συνέχειας, Πλήρης Αποδιοργάνωση Σκυροδέµατος, Βλάβη Οπλισµών (ολίσθηση, λυγισµός οπλισµού). Οι βλάβες αυτού του βαθµού αποκαθίστανται µε πλήρη επισκευή ή αντικατάσταση ολόκληρου του στοιχείου. 7

13

14

15

16

17

18

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 A.T.: 001 A.T.: 002

Α.Μ.:.1./2013 A.T.: 001 A.T.: 002 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα