ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3895/2010 ΚΑΙ 4002/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3895/2010 ΚΑΙ 4002/2011"

Transcript

1 1 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, Ν.Π.Ι.Δ. Άρθρο 1 1 περ. α των σκοπών του από υπηρεσιακή μονάδα (επιπέδου τμήματος) του Εθνικού Τυπογραφείου ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΙ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου Εκδόθηκε η σχετική βάσει του Ν 3895/2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 988/Β / ) με την οποία ορίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου Ήδη λειτουργεί ως υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου τμήματος της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Προσωπικό: είχε συγκροτηθεί 5μέλες Δ.Σ. Πέραν αυτού δεν είχε προσληφθεί προσωπικό ούτε είχαν συναφθεί συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής. 2 Εσωτερικών 3 Οικονομικών 4 Οικονομικών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), ΝΠΙΔ Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), Ν.Δ. Ειδικό Ταμείο ΑντιμετώπισηςΕκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), Ν.Δ. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), Ν.Δ. Ιόνιος Ακαδημία, Ν.Π.Ι.Δ. Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), Ν.Δ. Άρθρο 1 1 περ. β Άρθρο 1 1 περ. γ Άρθρο 1 παρ.1 Άρθρο 1 1 περ. δ Άρθρο 1 1 περ. ε Άρθρο 1 1 περ. στ Άρθρο 1 1 περ. ζ των σκοπών του από τη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του ΥΠ.ΕΣ. Κατάργηση Κατάργηση από Μεταφορά του προσωπικού του καταργούμενου Ινστιτούτου Καθορισμός του τρόπου εκκαθάρισης και διάθεση των πόρων του Καθορισμός του τρόπου εκκαθάρισης και διάθεση των πόρων του Eκδόθηκαν οι σχετικές κυα (ΦΕΚ 367/Γ / και 391/Γ / ), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού /ΔΚΠ 139/ (ΦΕΚ 804 Β / ) απόφαση (ΑΔΑ: 4ΑΘΘΗ- 32) /ΔΚΠ 145/ απόφαση (ΦΕΚ 667 Β ) Διαχείριση υποθέσεων ΙΜΕΠΟ: 1) Ανειλημμένες υποχρεώσεις προς Αναδόχους Έργων: Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα έργα που έχει αναθέσει το ΙΜΕΠΟ, των οποίων η αποπληρωμή εκκρεμεί, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η Δ/νση Οικονομικού του ΥΠΕΣ στην αποπληρωμή τους. 2) Κινητή και ακίνητη Περιουσία: Το ΙΜΕΠΟ δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Η απογραφή της κινητής περιουσίας του διενεργήθηκε το 1ο δεκαήμερο του Μαρτίου από "Ευκαιριακή Επιτροπή" που ορίστηκε από το ΥΠ.ΟΙΚ. (υα αριθ.δ6α ΕΞ 2011/ ). 3) Μεταφορά Τραπεζικών λογαριασμών και Ταμειακών Υπολοίπων: Σε εξέλιξη η διαδικασία μεταφοράς σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ (24η Δ/νση) 4) Προσωπικό: 17 ΙΔΑΧ + 1 δικηγόρος = 18 άτομα. Τα 4 έχουν μεταφερθεί στη Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής και τα υπόλοιπα 14 στις Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 1. Δεν απασχολούσε προσωπικό 2. Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης η περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισης καθώς και η υποβολή των πεπραγμένων του εκκαθαριστή στον Υπουργό Οικονομικών πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την , ενώ το ταμειακό υπόλοιπο που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων φυσικών προσώπων και νοικοκυριών. 1. Δεν απασχολούσε προσωπικό. 2. Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης η περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισης καθώς και η υποβολή των πεπραγμένων του εκκαθαριστή στον Υπουργό Οικονομικών πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την , ενώ το ταμειακό υπόλοιπο που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης και υποδομής στις πυρόπληκτες περιοχές, που έχουν ήδη εγκριθεί και ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κατάργηση Κατάργηση Κατάργηση των σκοπών τους από υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 10/22/11 Ζαλοκώστα 10, 10671, Αθήνα, Τ: , Φ: , Σελίδα 1

2 Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα του Ε.Κ.Ε.Υ. Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.), Ν.Π.Ι.Δ. Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), Ν.Π.Ι.Δ. Άρθρο 1 παρ.1 Άρθρο 1 1 περ. η Άρθρο 1 1 περ. θ Εθνικό Παρατηρητηρίο Ατόμων Άρθρο 1 1 περ. ι με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), Ν.Π.Ι.Δ. Κατάργηση και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) Κατάργηση και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) των σκοπών του από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής (Ε.Κ.Κ.Α.) ΘΕΜΑ 13 Τοπικά Κέντρα Αγροτικής υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Άρθρο 1 1 περ. ια Κατάργηση Μεταφορά του προσωπικού / απόφαση Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η μεταφορά 57 (ΦΕΚ 260Γ'/ ) υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετάταξης 3 υπαλλήλων (από το ΤΟΚΑΑ Σύρου) σε υπηρεσίες της Ενιαίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Δήμου Ερμούπολης Σύρου Προστασίας του Πολίτη Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, Ν.Π.Ι.Δ. Επιστημονικό και Ερευνητικό Άρθρο 1 1 περ. ιγ Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος Α.Ε.» Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Άρθρο 1 1 περ. ιβ Άρθρο 2 1 περ. α Άρθρο 2 1 περ. β υποπερ. αα των σκοπών της από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος Μεταφορά του προσωπικού (εκκρεμεί η υπογραφή ) Μεταβίβαση του αρχείου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδος - ΝΠΙΔ στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) - ΝΠΙΔ. Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών στον ΕΛΟΓΑΚ. Έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης (αρ. απόφασης ) / απόφαση (ΦΕΚ 2025 Β ) / απόφαση (ΦΕΚ 724/Β / ) Κατάργηση Κατάργηση Λύση και εκκαθάριση Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών, επιλογής υπηρεσίας ή φορέα, συγκρότησης επιτροπής κ.α. για τη μεταφορά του προσωπικού ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΑΕ/1/οικ.26759/ απόφαση Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ εφαρμογή της απόφασης αυτής στη ΓΓΔΔ&ΗΔ (νυν Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) για τη μεταφορά του προσωπικού αφού ολοκλήρωσε τις εργασίες της απέστειλε αποσπάσματα πρακτικών στα επισπεύδοντα Υπουργεία (φορείς υποδοχής) προκειμένου να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις μεταφοράς του προσωπικού (ΑΓΡΟΓΗ: 68, ΙΧΘΥΚΑ: 14 και ΔΕΠΟΣ: 4 άτομα). Όσον αφορά ειδικότερα στην ΑΓΡΟΓΗ το προσωπικό των 257 ατόμων που προσελήφθη τελευταίο με συμβάσεις εργασίας, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2009, καθώς και οι συμβάσεις των δικηγόρων που είχαν προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής καταγγέλθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου 2011 Σε διαδικασία εκκαθάρισης. Εν τω μεταξύ λύθηκε και η Κονοπραξία ΔΕΠΟΣ Δήμος Καβάλας με πρακτικό του από Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας (ΑΔΑ 4Α5ΧΩΕ6-07Φ) 10/22/11 Ζαλοκώστα 10, 10671, Αθήνα, Τ: , Φ: , Σελίδα 2

3 Πολιτισμού και Τουρισμού 23 Οικονομικών Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε. (ΙΧΘΥ.Κ.Α.) Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (ΑΓΡΟΓΗ Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και (Ι.Κ.Π.Α.), Ν.Δ. Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.), Ν.Δ. Μουσείο, αυτοτελές τμήμα του Φεστιβάλ Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε. (ΕΛΚΕΑ Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε. (ΕΛΚΑ Κ.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε. Κέντρο Ελληνικής Γούνας Άρθρο 2 1 περ. β υποπερ. ββ Ν. 3895/2010 Άρθρο 2 1 περ. β υποπερ. γγ Άρθρο 3 1 περ. α Λύση και εκκαθάριση Λύση και εκκαθάριση με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής (Ε.Κ.Κ.Α.) Κατάργηση από και Άρθρο 3 2 περ. α συγχώνευση με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Άρθρο 4 1 Άρθρο 5 1 περ. α με το Φεστιβάλ Συγχώνευση δι απορροφήσεως στην ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε ΘΕΜΑ Εκδόθηκαν οι αριθ. Π4/ΓΠ οικ και / διαπιστωτικές προσωπικού του Ι.Κ.Π.Α. στο πράξεις μεταφοράς Ε.Κ.Κ.Α. προσωπικού (ΦΕΚ 2079 Β και 2178 Β / ). προσωπικού της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών Έγκριση Έκθεσης Απογραφής κινητών και ακινήτων προσωπικού του Μουσείου στο Φεστιβάλ προσωπικού των εταιρειών που συγχωνεύονται με απορρόφηση από το ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. Έχουν υπογραφεί οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις και εκκεμεί η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ξεκίνησε η σχετική διαδικασία που θα περατωθεί με την έκδοση της σχετικής κυα Το προσωπικό του Μουσείου (3 υπάλληλοι αορίστου χρόνου) μεταφέρθηκε στο Φεστιβάλ. Εκκρεμούν οι Συνελεύσεις των Δ.Σ. καθώς και οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών Μεταφέρθηκαν στο ΕΚΚΑ 113 άτομα (102 μόνιμο προσωπικό και 11 ΙΔΑΧ) 1. Αριθ. 7012/ απόφαση Γ.Γ. ΕΚΔΔΑ για τη σύσταση επιτροπής απογραφής των κινητών και ακινήτων της ΣΕΥΥΟ. 2. Aπόφαση αριθ.2 της 22ης/ συνεδρίασης του ΔΣ της ΣΕΥΥΟ για τον ορισμό υπαλλήλων που θα συνδράμουν στο έργο της απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας της και τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της συγχώνευσης Διενεργήθηκε απογραφή της περιουσίας του Μουσείου. Στη συνέχεια εκδόθηκε ο Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219), στο άρθρο 28 του οποίου προβλέπεται ότι το Μουσείο αποτελεί μία από τις 4 Διευθύνσεις του Φεστιβάλ. Το άρθρο 31 αναφέρεται αναλυτικότερα στη λειτουργία του Μουσείου, καθώς και στις αρμοδιότητες του Διευθυντή του Μουσείου. Η ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ έχει τεθεί σε εκκαθάριση με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις (ΦΕΚ ΑΕΑΕΤΤΕ 7832/ ). Εκκαθαριστής ορίστηκε η Ομάδα των δικηγορικών γραφείων "Κων. Μαλαφάντης- Μ. Μουστάκη και συνεργάτες" μαζί με την εταιρεία "ΓΕΡΑΚΙΟΣ- ΦΛΟΥΔΑ" Σε διαδικασία εκκαθάρισης. Με το από 14/12/2010 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ορίστηκαν οι εκκαθαριστές. Επίσης, έχει εκδοθεί η αριθ / (ΦΕΚ 2007 Β ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & "Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης εκκαθάρισης της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ". Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοσίευσης των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των εταιρειών που απορροφούνται από την ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε. Στην παρούσα φάση αναμένεται να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε. με τις απορροφώμενες Εταιρείες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης. 10/22/11 Ζαλοκώστα 10, 10671, Αθήνα, Τ: , Φ: , Σελίδα 3

4 Πολιτισμού και Τουρισμού Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε (Ε.Δ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Άρθρο 5 1 περ. β Άρθρο 7 1 Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 29 Πολιτισμού και Τουρισμού Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, ΝΠΙΔ Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων, Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, Περιφερειακή υπηρεσία ΥΠΑΑΤ Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, ΝΠΙΔ 30 Πολιτισμού και Τουρισμού Έργο Πολιτών, ΝΠΙΔ Ειθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας 31 Πολιτισμού και Τουρισμού Βόλου "ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ", 32 Πολιτισμού και Τουρισμού Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία, περιπτ. Β περιπτ. Γ περιπτ. Δ περιπτ. ε περιπτ. στ περιπτ. ζ περιπτ. η Συγχώνευση δι απορροφήσεως στην Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α. Κατάργηση και άσκηση της διοίκησης του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων «T.A.Π.» Κατάργηση. Άσκηση αρμοδιοτήτων από Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (Όργανο ΥΠΕΚΑ) ΘΕΜΑ Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών, επιλογής υπηρεσίας ή φορέα, συγκρότησης επιτροπής κ.α. για τη μεταφορά του προσωπικού ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΑΕ/1/οικ.26759/ απόφαση Ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με την κατάργηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., την υποκατάστασή του από το Δ.Σ. του ΤΑΠ και γενικότερα τη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΙ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Μεταφορά προσωπικού Κατάργηση Μεταφορά προσωπικού Κατάργηση Μεταφορά προσωπικού Κατάργηση Μεταφορά προσωπικού Κατάργηση. Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δ/νση Θεάτρου και Χορού Θεσ/νίκης Μεταφορά προσωπικού Κατάργηση Μεταφορά προσωπικού Κατάργηση Μεταφορά προσωπικού Κατάργηση Διαδικασία και προϋποθέσεις για την κατάταξη των μετατασσομένων ή μεταφερομένων υπαλλήλων Εκδόθηκε η με αριθμό 26943/ (ΦΕΚ 2330Β'/ ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ εφαρμογή της απόφασης αυτής στη ΓΓΔΔ&ΗΔ (νυν Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) για τη μεταφορά του προσωπικού (20 άτομα), αφού ολοκλήρωσε τις εργασίες της, απέστειλε αποσπάσματα πρακτικών στα επισπεύδοντα Υπουργεία (φορείς υποδοχής), προκειμένου να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις μεταφοράς του προσωπικού, κάποιες από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί ενώ άλλες βρίσκονται στο στάδιο της υπογραφής. Καταργήθηκε με Ν 4002/2011 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την κατάταξη των μετατασσομένων ή μεταφερόμενων υπαλλήλων Η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΔΑ ΑΕ από την ΔΕΠΑ ΑΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί από το τέλος του έτους Ειδικότερα η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε με την αριθ / απόφαση του Νομάρχη, καταχωρήθηκε στα Μητρώα Α.Ε. των δύο Εταιρειών και εστάλη μαζί με τις σχετικές ανακοινώσεις από τη Νομαρχία για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 14611/ και 15113/ ). 33 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκεύων, Άρθρο 57 παρ. 1 με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 10/22/11 Ζαλοκώστα 10, 10671, Αθήνα, Τ: , Φ: , Σελίδα 4

5 33 34 Πολιτισμού και Τουρισμού 35 Πολιτισμού και Τουρισμού 36 Πολιτισμού και Τουρισμού 37 Πολιτισμού και Τουρισμού 38 Πολιτισμού και Τουρισμού 39 Πολιτισμού και Τουρισμού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 43 Πολιτισμού και Τουρισμού 44 Πολιτισμού και Τουρισμού Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκεύων, Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας "Ματθαίος Λιούγκας", Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά "Πέτρος Καπαγέρωφ", Εθνικό Αθλητικό και ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, Όπερα Δωματίου, ΝΠΙΔ Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", ΝΠΙΔ Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ΝΠΙΔ Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του, ΝΠΙΔ Αλεξάνδρειο Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλόνικης, Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο, Άρθρο 57 παρ. 1 περιπτ. β περιπτ. γ Άρθρο 58 παρ. 1 Άρθρο 59 παρ. 1 Άρθρο 59 παρ. 1 Άρθρο 59 παρ. 1 με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ με ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Β ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΠΙΔ) στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΙΙΚΗΣ στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΙΙΚΗΣ στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΙΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Διαπίστωση αυτοδίκαιης μεταφοράς - μετάταξης προσωπικού στον ΟΑΣΠ Διαπίστωση αυτοδίκαιης μεταφοράς - μετάταξης προσωπικού στον ΟΑΣΠ σχετικού με την κατάργηση και συγχώνευση της Όπερας Έγκριση κανονισμού Έγκριση κανονισμού Έγκριση κανονισμού Εκδόθηκε η με αριθμό Δ16γ/05/378/Γ/ (ΦΕΚ 2290Β'/ ) Μεταφορά 15 ατόμων (13 μόνιμοι + 2 ΙΔΑΧ) στον ΟΑΣΠ απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Εκδόθηκε η με αριθμό Δ16γ/04/378/Γ/ Μεταφορά 12 ατόμων, που αποτελούσαν το ερευνητικό προσωπικό του απόφαση του Υφυπουργού ινστιτούτου στον ΟΑΣΠ Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 10/22/11 Ζαλοκώστα 10, 10671, Αθήνα, Τ: , Φ: , Σελίδα 5

6 45 Πολιτισμού και Τουρισμού 46 Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας ΘΕΜΑ Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 54 Πολιτισμού και Τουρισμού Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, ΝΠ.Ι.Δ. Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ Εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και ινών Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ) Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. 55 Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε. 56 Οικονομικών 57 Οικονομικών Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίκης Ανάπτυξης Βιομηχανίας (ΕΤΑΤ Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Άρθρο 60 παρ. 1 Άρθρο 61 παρ. 1 Άρθρο 62 παρ. 1 Άρθρο 62 παρ. 5 Άρθρο 63 παρ. 1 Άρθρο 63 παρ. 1 Άρθρο 64 παρ. 1 Άρθρο 64 παρ.2 Άρθρο 64 παρ.2 Άρθρο 66 Άρθρο 66 Λύση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στον ΕΦΕΤ στην ΕΛΣΤΑΤ Συγχώνευση δια απορροφήσεως με ΚτΠ ΑΕ Συγχώνευση δια απορροφήσεως με ΚτΠ ΑΕ Συγχώνευση με Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ) Συγχώνευση με Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ) Λύση και θέση σε εκκαθάριση Λύση και θέση σε εκκαθάριση Λύση και θέση σε εκκαθάριση Κατάργηση ή συγχώνευση. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Κατάργηση ή συγχώνευση. σχετικού με την λύση και εκκαθάριση της ΕΤΑΤ Α.Ε. Κατάρτιση νέου οργανισμού του ΕΦΕΤ σχετικού με τη συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την ΕΛΣΤΑΤ σχετικού με τη συγχώνευση ΨΗΦΕΝ Α.Ε. με την ΚτΠ Α.Ε. σχετικού με τη συγχώνευση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με την ΚτΠ Α.Ε. Ρύθμιση θεμάτων μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού Ρύθμιση θεμάτων μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού Ρύθμιση λεπτομερειών για τη λύση και εκκαθάριση του ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ Ρύθμιση λεπτομερειών για τη λύση και εκκαθάριση του ΟΠΕΠ Α.Ε Ρύθμιση λεπτομερειών για τη λύση και εκκαθάριση της ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε. 11 ΦΟΡΕΙΣ (Άρθρο 66 Ν. 4002/2011) 58 Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Άρθρο 66 Αναδιάρθρωση 10/22/11 Ζαλοκώστα 10, 10671, Αθήνα, Τ: , Φ: , Σελίδα 6

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 5 Ασφαλιστέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του ν.4250/14 (Α 74)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του ν.4250/14 (Α 74) ΑΔΑ: ΒΙΦ1Χ-ΤΙΖ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ\ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος 4 ο από 0/0/04 έως 4/0/04) 3 0 ) 7 Ιανουαρίου 04 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιμι η ν ιαι ίο ί Δ εε λλ ττ ίο ί Νο μο θ εε σ ίαί ς ( ΑΑ ππ όό 11 // 00 77 33 11 // 00 88 // 22 00 11 44 ) Έ ττος 2014 Τ εεύχος 4 Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827

ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ.

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2/90960 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα Πληρ. : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος ο από 6/5/04 έως 30/5/04) 3 0 ) Ιουνίου 04

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 2286/95 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 19Α Μέγεθος κειμένου: 117,59 KB Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74 26 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύ σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74 26 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύ σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα