ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ Συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1648/ Β / ) απόφασης καθορισμού της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυ νομίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕ ΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19/τ.Α / «Αρμοδιότητες, σύστη μα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυ νομίας». 2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ /Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 4. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1648/ Β / ) απόφαση καθορισμού της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυ νομίας. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Προϋπολογι σμών των οικείων ΟΤΑ, στους οποίους έχουν προβλε φθεί οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε: Η υπ αριθ / (ΦΕΚ 1648/Β / ) απόφαση «Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστο λου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» συμπλη ρώνεται ως εξής: Στο άρθρο 1 αυτής και ειδικότερα στα παρελκόμενα είδη προστίθενται τα εξής: 1. Μία (1) δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος μαύ ρου, η οποία θα φέρεται με την επίσημη στολή. 2. Μία (1) δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος μαύ ρου, η οποία θα φέρεται με τη στολή υπηρεσίας. 3. Μία (1) δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος μαύ ρου, η οποία θα φέρεται με τη στολή ειδικών εργασιών ή τη στολή υπηρεσίας. 4. Ένα (1) ζεύγος μπότες δερμάτινες χρώματος μαύ ρου, οι οποίες θα φέρονται με τη στολή υπηρεσίας. 5. Ένα (1) ζεύγος μπότες δερμάτινες τριών τετάρτων (¾)χρώματος μαύρου, οι οποίες θα φέρονται με τη στο λή υπηρεσίας. 6. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερμάτινες (μπαλαρίνα) χρώ ματος μαύρου, οι οποίες θα φέρονται με τη στολή υπηρεσίας. 7. Μία (1) ζώνη ασυρμάτου δερμάτινη χρώματος μαύ ρου. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά σκίτσα των υποδημάτων της στολής κα θώς και των παρελκόμενων ειδών ισχύουν όσα διαλαμ βάνονται στο παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

2 5458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (POST MAN) ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΑΝΟΔΕΡΜΑ, ΠΑΧΟΥΣ 1,3 1,5 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΟΡΘΙΑ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ 27,5 cm, ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ 27cm ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ 25,5cm ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΦΑ. Ο ΠΑΤΟΣ ΤΗΣ 3cm. ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ 2,5cm, ΜΗΚΟΣ 1,40cm ΜΕ ΔΙΑΤΟΝΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΙ. ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΕΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΟΔΡΑ ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ. Η ΑΓΚΡΑΦΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΠΡΟΝΖΕ. ΤΟ ΓΑΖΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ/ΜΑΥΡΟ Η ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΦΕ/ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5459 ΤΣΑΝΤΑ CHLOE ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΑΝΟΔΕΡΜΑ ΚΕΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙ Η ΒΟΥΒΑΛΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 1,30 Η 1,50. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΕΡΜΑ ΒΟΥΒΑΛΟΥ, Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΖΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΟ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΙΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΓΑΖΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΣΤΙΣ ΚΑΦΕ ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΑΖΙ ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239). ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 22cm, ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 26cm ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 25,50cm ΚΑΙ Ο ΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 14cm. ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΓΑΝΤΖΟΥΣ 1,25cm. ΣΤΑ 2/3 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΚΡΑΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ. ΣΤΗ ΦΟΔΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 3. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΣΕΠΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ. ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΑΦΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΟΥΣΤΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΝΖΕ.

4 5460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΑΝΤΑ CHLOE ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΑΝΟΔΕΡΜΑ ΚΕΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙ Η CROCO ΠΑΧΟΥΣ 1,30 Η 1,50. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΕΡΜΑ ME ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ CROCO TO ΓΑΖΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΙΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΓΑΖΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΣΤΙΣ ΚΑΦΕ ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΑΖΙ ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239). ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 22cm, ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 26cm ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 25,50cm ΚΑΙ Ο ΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 14cm. ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΓΑΝΤΖΟΥΣ 0,65m. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4cm. ΣΤΗ ΦΟΔΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 3. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΣΕΠΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ. ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΑΦΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΟΥΣΤΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΝΖΕ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5461 ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CLASSIC ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙ CROCO Η ΛΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΙΟΥ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΟΒΑ. ΑΝΤΡΙΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 1,05 1,15 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 0,90 1,05 ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1,3 0 1,50 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΑΓΚΡΑΦΑ ΜΠΡΟΝΖΕ ΝΤΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ. ΓΑΖΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ/ΜΑΥΡΟ ΣΤΟ ΚΑΦΕ/ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239)

6 5462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΖΩΝΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ C.B. ΖΩΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ULTRA ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΕΜΑΕΙ Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (C.B.). ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΒΡΕΤΑΝΗΣ ANNELIN ΠΑΧΟΥΣ 3 4,2 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΑΝΤΡΙΚΗ ΜΗΚΟΣ 1,00 ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 0,15cm ΓΥΡΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ. ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΠΑΛΑΣΚΑ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΗΚΟΣ 0,90cm + 0,15cm ΓΥΡΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ (C.B.). ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5463 ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ. ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ Η ΚΑΦΕ CROCO, ΜΑΥΡΟ Η ΚΑΦΕ ΜΟΣΧΑΡΙ ΦΥΣΙΚΟ (ΠΡΟΣΩΠΟ), ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 0,90 1,10 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. Η ΦΟΔΡΑ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ. Ο ΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΚΟΥΝΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΤΟ ΤΑΚΟΥΝΙ ΥΨΟΣ 1,5cm. Η ΑΓΚΡΑΦΑ ΜΠΡΟΝΖΕ.

8 5464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΟΒΑ CLASSIC IS FANTASTIC ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΟΒΑ ALL TIME CLASSIC. ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,80 0,90 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ CROCO ΠΑΧΟΥΣ 0,90 1,10 ΧΙΛΙΟΣΤΑ Η ΦΟΔΡΑ ΔΕΡΜΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΗ. ΤΑΚΟΥΝΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΥΨΟΥΣ 4,5cm.

9 ΦΕΚ 426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5465 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΠΟΤΑ 3/4 ΕΧΕΙ ΥΨΟΥΣ 25cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 23cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ. ΤΟ ΤΑΚΟΥΝΙ ΕΧΕΙ 3cm ΥΨΟΣ. ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕ ΕΝΑ ΟΒΑΛ ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. ΤΟ ΤΡΟΥΚ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΜΠΡΟΝΖΕ. ΤΟ ΓΑΖΙ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ/ΜΑΥΡΟ, ΣΤΙΣ ΚΑΦΕ, ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΡ ΜΑ. ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧ ΑΡΙ NAPPA (ΜΑΛΑΚΟ). ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ, Β ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΠΑΝΟΔΕΡΜΑ Η ΚΡΟΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ.

10 5466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΠΟΤΑ HORSE RACE ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 37cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 42cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. ΤΟ ΤΡΟΥΚ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΡΩΜΑ. ΤΟ ΓΑΖΙ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ / ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΦΕ / ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Νο 239) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΣΧΑΡΙ NAPPA (ΜΑΛΑΚΟ). ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ ΠΑΝΟΔΕΡΜΑ Η ΚΡΟΥΤΑ Β ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5467 S.W.A.T ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ, 100% ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΩΡΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ. S.W.A.T ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 100% ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ CORDURA 1100 DENIER. ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΟΛΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ. ΑΕΡΟΣΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΑΚΟΥΝΙ. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΩΡΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ένδυσης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ένστολου προσωπικού για τις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53361 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 14 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40264/4971 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Τελευταία ενηµέρωση:6/10/2012 Στολή Αστυνοµικού Προσωπικού. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Στον Κανονισµό στολής Αστυνοµικών έχουν ενσωµατωθεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1877 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ενημέρωσης των Λιμενικών Αρχών για την παράλειψη καταβολής εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 10 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και διόρθωση της υπ αριθμ. 6997/146/ 30.1.2008 (ΦΕΚ 147/τ.Β/30.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 931 18 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προ διαγραφών για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1517 3 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των συμμετεχό ντων στην Ομάδα Διοίκησης Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3359 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14 09 2006 (Β 1439) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1519 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Πειραιάς, 16 / 09 / 2011 ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- Αριθ.Πρωτ.: 7215.2.6 / 43 / 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ/ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1770 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα