Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης:... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης:... 3"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης:... 3 ιατήρηση αριθµού από µεταφορά τηλεφωνικής σύνδεσης (εσωτερική φορητότητα) εντός του ιδίου κοµβικού κέντρου... 3 Βασικά µηνιαία τέλη... 3 Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 3 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 3 Τέλος αποµακρυσµένου συνδροµητή... 5 Τέλος µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης µέσα στο ίδιο κτίριο:... 6 Τέλος διαχείρισης προσωρινών τηλεφωνικών συνδέσεων Τέλος αλλαγής αριθµού κλήσεως κύριας τηλεφ. σύνδεσης µε αίτηση του συνδροµητή:... 6 Τέλος µεταβίβασης τηλεφωνικής σύνδεσης λόγω εκχώρησης - µεταβολής αναγνώρισης :... 6 Τέλη χρησιµοποιήσεως συσκευής αναγνωρίσεως του καλούντος αριθµού και συσκευής καταγραφής των συνδιαλέξεων Μηνιαίο τέλος για µη ανακοινώσιµες τηλεφωνικές συνδέσεις :... 6 Τέλος για την αποκατάσταση διακοπείσης σύνδεσης (επανασύνδεση) :... 6 Τέλος Πληροφορίας χρέωσης κλήσεων τηλεφωνικής σύνδεσης πριν την έκδοση λογαριασµού :... 6 Τέλος έγγραφης ειδοποίησης συνδροµητή για τη διακοπή της τηλεφωνικής του σύνδεσης λόγω µη εξόφλησης τηλεφωνικού λογαριασµού :... 6 Μηνιαίο τέλος λειτουργίας και συντηρήσεως διατάξεως φραγής σε αναλογικά κέντρα :... 7 Τέλος παροχής ηχογραφηµένων πληροφοριών µε αίτηση του συνδροµητή (κλησιδέκτης)... 7 Παροχή πληροφοριών στους συνδροµητές από τα οργανωµένα οικεία Πληροφοριοδοτικά Κέντρα του Ο.Τ.Ε:... 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β... 8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ... 9 είκτες τελών Μηνιαίο τέλος αποστολής παλµών χρέωσης 16KΗz, γραµµή: Ωροµίσθιο εργασιών ιάθεση υλικών εκτέλεση εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών συνδέσεων Τέλη πρόσθετων εγκαταστάσεων Τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων (Ι.Τ.Κ.) Τέλη σύνδεσης, µεταφοράς και µετάζευξης Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων συστήµατος ιεπιλογής (CAS-2 BIT).. 11 Βασικά µηνιαία τέλη Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων µε το σύστηµα ιεπιλογής Ποσοστά Γενικών ιοικητικών Εξόδων Ο.Τ.Ε. επί πραγµατικών δαπανών Τέλη συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται ως τερµατικές διατάξεις στα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών Συνοπτική αρίθµηση συνδέσεων ή γραµµών Τέλη συµπληρωµατικών υπηρεσιών και ευκολιών που παρέχονται στους συνδροµητές των ψηφιακών κέντρων «Μη χάνεις κλήσεις» Τέλη τηλεφωνικών συνδέσεων µε τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθµό κλήσεως Τέλη εργασιών για αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικής συσκευής προµηθευµένης από τον ΟΤΕ ή αντικατάστασης τηλεφωνικής συσκευής µε καινούργια συσκευή ΟΤΕ ή επισκευής τοποθέτησης τηλεφωνικής πρίζας Καρτοτηλέφωνα - Τηλεκάρτες Τιµή πώλησης τηλεκαρτών Τιµή παλµού χρέωσης Αστικές συνδιαλέξεις : Ένας παλµός χρέωσης 66 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Υπεραστικές συνδιαλέξεις : ύο (2) παλµοί χρέωσης 50 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Κλήσεις προς κινητά : Οι ιεθνείς κλήσεις χρεώνονται όπως κατωτέρω : Λοιπές κλήσεις (πλην αστικών, υπεραστικών, διεθνών και προς κινητά) (Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης των τηλεφωνικών συνδέσεων των αναλογικών κέντρων)... 16

2 Συνδιαλέξεις από καρτοτηλέφωνα µε χρήση Πιστωτικών Καρτών Ετήσια συνδροµή συλλεκτών τηλεκαρτών Πώληση - εκµίσθωση επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων Υπηρεσίες Νοήµονος ικτύου (I.N.) και INTERNATIONAL FREEPHONE Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting) Τέλη υπηρεσίας Τηλεηχοπληροφόρησης (ΑUDIOTEX) Τέλη επικοινωνίας- κατανοµή µεριδίων - αποδόσεις υπηρεσίας PREMIUM RATE - IN Κλήσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) µε χρήση Eνιαίου Πανελλαδικού Αριθµού Κλήσης (ΕΠΑΚ) ή Περιοχικού Αριθµού Κλήσης (ΠΕΑΚ) Υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή (Voic ) OTEALERT Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο Προς COSMOTE...25 Προς VODAFONE...26 Προς WIND...26 Για αποστολή µηνύµατος από σταθερό τηλέφωνο δικτύου ΟΤΕ σε κινητό εταιριών κινητής τηλεφωνίας η χρέωση µήνυµα θα είναι Κλήσεις από τερµατικά PSTN ISDN προς τερµατικά TETRA/OTElink Κλήσεις από PSTN-ISDN συνδέσεις προς ολιγοψήφιους αριθµούς τρίτων ενεργοποιηµένων στοδίκτυο του ΟΤΕ, αναλυτικά ως ο κατωτέρω πίνακας : Yπηρεσία Ready-2-Surf Η χρέωση για κλήσεις από PSTN-ISDN συνδέσεις προς τον πανελλαδικό αριθµό για πρόσβαση και λήψη περιεχοµένου υπηρεσιών διαδικτύου /Ιnternet χωρίς συνδροµή και τέλη χρήσης ΕΠΑΚ είναι : Η χρέωση του καλούντα για Κλήσεις προς το Γραφείο τεχνικής υποστήριξης, µε κλήση του αριθµού µεριζόµενης χρέωσης , που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, είναι: Αγορά υπηρεσιών περιεχοµένου µέσω διαδικτύου (portal zuper.gr)

3 - 3 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ.Τ. * Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης δικτύου ΟΤΕ: (Αν στον ίδιο χώρο λειτουργεί και άλλη Τ.Σ δικτύου ΟΤΕ δεν καταβάλλεται τέλος) 29,34 34,91 2. Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής σύνδεσης που επιστρέφει από άλλο δίκτυο ( επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού ) στο δίκτυο του ΟΤΕ: 27,30 32, ιατήρηση αριθµού από µεταφορά τηλεφωνικής σύνδεσης (εσωτερική φορητότητα) εντός του ιδίου κοµβικού κέντρου. (Το τέλος αυτό εισπράττεται πέραν του τέλους µεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης, ανεξάρτητα αν στον ίδιο χώρο λειτουργεί και άλλη τηλεφωνική σύνδεση) Βασικά µηνιαία τέλη 10,00 11, Βασικό µηνιαίο τέλος αυτόµατης τηλεφωνικής σύνδεσης : 12, , Βασικό µηνιαίο τέλος Χ.Α.Σ.: 2,05 2,44 5. Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων: 0,026 0, Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 6.1. Τέλη Αστικών συνδιαλέξεων. Από τηλεφωνικές συνδέσεις Ψηφιακών Κέντρων Τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα Όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (χρέωση παλµική) 1 Μ.Χ δευτερόλεπτα Τµήµα κλήσης πέραν των 120 δευτερολέπτων (χρέωση ) ευτέρα έως και Παρασκευή Σάββατο Από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00, 0, (0,026 λεπτό) Με, 0, (0,03094 λεπτό) Από ώρα 20:00 µέχρι και ώρα 24:00 και από ώρα 00:00µέχρι ώρα 08:00, 0, (0,025 λεπτό) Με, 0, (0,02975 λεπτό) Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00, 0, (0,025 λεπτό) Με, 0, (0,02975 λεπτό) * Κ.Τ. Κωδικός Τέλους 1 Ισχύς από M.X. = Μονάδα Χρέωσης = 0,026 χωρίς = 0,0309 µε

4 Κ.Τ. * Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Κυριακή Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00, 0, (0,024 λεπτό) Με, 0, (0,02856 λεπτό) Από τηλεφωνικές συνδέσεις Αναλογικών Κέντρων Τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα Όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (χρέωση παλµική) 1 Μ.Χ. 60 δευτερόλεπτα Τµήµα κλήσης πέραν των 120 δευτερολέπτων (χρέωση παλµική) ευτέρα έως και Παρασκευή Από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00 1 Μ.Χ. 60 δευτερόλεπτα Από ώρα 20:00 µέχρι και ώρα 24:00 και από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 08:00 1 Μ.Χ. 62,4 δευτερόλεπτα Σάββατο Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. 62,4 δευτερόλεπτα Κυριακή Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. 65 δευτερόλεπτα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Σε ότι αφορά την παλµική χρέωση, τυχόν τµήµα κλήσης µικρότερο του παλµού χρέωσης (60 δευτερόλεπτα, 62,4 δευτερόλεπτα ή 65 δευτερόλεπτα, κατά περίπτωση, λογίζεται ως ολόκληρος παλµός και τιµολογείται µε 1 Μ.Χ. 2. Οι αστικές συνδιαλέξεις καθορίζονται µε βάση τη θέση ή/και την απόσταση των Κο.Κ. (Κοµβικών Κέντρων) καλούντος - καλούµενου και είναι : 2.1. Όλες οι συνδιαλέξεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ τηλεφωνικών συνδέσεων τα Κο.Κ. των οποίων βρίσκονται στον ίδιο Νοµό Οι συνδιαλέξεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ τηλεφωνικών συνδέσεων τα Κο.Κ. των οποίων βρίσκονται σε διαφορετικούς Νοµούς αλλά η µεταξύ των Κο.Κ. απόσταση (σε ευθεία γραµµή) δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόµετρα Τέλη Υπεραστικών συνδιαλέξεων. Από τηλεφωνικές συνδέσεις Ψηφιακών Κέντρων (χρέωση µικτή) ευτέρα έως και Παρασκευή, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00 Τµήµα κλήσης µέχρι και 25 δευτερόλεπτα, 1 Μ.Χ. 3 Τµήµα κλήσης µεγαλύτερο των 25 δευτερολέπτων,, 0, (0,062 λεπτό) Με, 0, (0,07378 λεπτό) ευτέρα έως και Παρασκευή, από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 08:00 και από ώρα 20:00 µέχρι ώρα 24:00 Τµήµα κλήσης µέχρι και 28 δευτερόλεπτα, 1 Μ.Χ. Τµήµα κλήσης µεγαλύτερο των 28 δευτερολέπτων,, 0, (0,055 λεπτό) 3 M.X. = Μονάδα Χρέωσης = 0,026 χωρίς = 0,309 µε

5 - 5 - Κ.Τ. * Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με, 0, (0,06545 λεπτό) Σάββατο από ώρα 00:00 µέχρι και ώρα 24:00 Τµήµα κλήσης µέχρι και 28 δευτερόλεπτα, 1 Μ.Χ. Τµήµα κλήσης µεγαλύτερο των 28 δευτερολέπτων,, 0, (0,055 λεπτό) Με, 0, (0,06545 λεπτό) Κυριακή Ίδια χρέωση µε τη χρέωση των αστικών κλήσεων την Κυριακή. Από τηλεφωνικές συνδέσεις Αναλογικών Κέντρων (χρέωση παλµική) ευτέρα έως και Παρασκευή Από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00 1 Μ.Χ. 25,16 δευτερόλεπτα Με Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 και από ώρα 20:00 µέχρι και ώρα 24:00 1 Μ.Χ. 28,36 δευτερόλεπτα Σάββατο Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. 28,36 δευτερόλεπτα Κυριακή Ίδια χρέωση µε τη χρέωση των αστικών κλήσεων την Κυριακή 6.3. Τέλος παλµού χρέωσης τηλεφωνικής συνδιάλεξης από εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (κοινόχρηστα τηλέφωνα µε Τ) στο οποίο περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. : 0, Οι τρίτοι που διαχειρίζονται κοινόχρηστες συνδέσεις αποδίδουν στον Ο.Τ.Ε. το Μ.Χ. ισχύον τέλος της παραγράφου Το ανωτέρω τέλος κοινοχρήστων συνδέσεων δεν εφαρµόζεται στις τηλεφωνικές συνδέσεις των Ξενοδοχείων όλων των κατηγοριών (συµπεριλαµβανοµένων Motels, Ξενώνων, Pensions, Camping, Bungalows, Οικοτροφείων, Επιπλωµένων ιαµερισµάτων και Ενοικιαζοµένων ωµατίων) µε την προϋπόθεση ότι αυτά λειτουργούν µε οριστική ή προσωρινή άδεια του Ε.Ο.Τ Τέλος πρώτο λεπτό τηλεφωνικής συνδιάλεξης που πραγµατοποιείται µε το χειροκίνητο σύστηµα : 0,29 0, Πρόσθετα τέλη χειροκίνητων συνδιαλέξεων Οι χειροκίνητες συνδιαλέξεις εσωτερικού επιβαρύνονται σε όλα τα τιµολογιακά κλιµάκια µε πρόσθετο συνδιάλεξη τέλος 2,34 2, Πρόσθετο τέλος των επί πιστώσει διεξαγόµενων συνδιαλέξεων (εσωτερικού-εξωτερικού): 0,58 0, Τέλος παροχής πληροφορίας στο συνδροµητή για την τιµολόγηση χειροκίνητης συνδιάλεξης εσωτερικού ή εξωτερικού µετά από αίτησή του, που διατυπώνεται κατά την αναγγελία της συνδιάλεξης : 0,29 0, Τέλος προειδοποίησης του καλούµενου συνδροµητή : 0,29 0, Τέλος αποµακρυσµένου συνδροµητή. Προκειµένου για συνδροµητή τηλεφωνικής σύνδεσης που

6 Κ.Τ. * Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ συνδέεται µε αίτησή του προσωρινά σε άλλο Τε.Κ. µε κανονική ή παρεκκλίνουσα οδό (αποµακρυσµένος συνδροµητής), καταβάλλεται πρόσθετο µηνιαίο τέλος για την κατευθείαν γραµµή απόσταση του Τε.Κ. στο οποίο ανήκει και εκείνου στο οποίο συνδέεται, όσα τα µηνιαία µεταβλητά Km τέλη των µισθωµένων γραµµών 64 Kbps (αστικών ή υπεραστικών) Τέλος µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης µέσα στο ίδιο κτίριο: Με 15,40 18, Τέλος διαχείρισης προσωρινών τηλεφωνικών συνδέσεων. Προσωρινές τηλεφωνικές συνδέσεις που εγκαθίστανται στην αλλοδαπή µε φροντίδα του Ο.Τ.Ε. όσον αφορά την παραγγελία και πληρωµή των σχετικών δαπανών οφειλών στην αντίστοιχη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία της αλλοδαπής ή αντίστροφα προσωρινές συνδέσεις που εγκαθίστανται στη χώρα µας µε λογη φροντίδα ξένης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, υπόκειται σε τέλος διαχείρισης σύνδεση ίσο µε τρία (3) ωροµίσθια (παραγ. 22). 105,00 124, Τέλος αλλαγής αριθµού κλήσεως κύριας τηλεφ. σύνδεσης µε αίτηση του συνδροµητή: 15,40 18, Τέλος µεταβίβασης τηλεφωνικής σύνδεσης λόγω εκχώρησης - µεταβολής αναγνώρισης : 15,40 18, Τέλη χρησιµοποιήσεως συσκευής καταγραφής των συνδιαλέξεων Τέλος καταγραφής στοιχείων εξερχόµενων συνδιαλέξεων σε αναλογικά ή ψηφιακά Κέντρα Μέχρι πέντε (5) µέρες : 14,67 17, Πέραν των πέντε (5) ηµερών για κάθε µέρα : 1,46 1, Τα τέλη επιστρέφονται αν διαπιστωθεί πληµµελής λειτουργία του µετρητή Σε περίπτωση κλησης αιτήσεων τοποθετήσεως συσκευών καταγραφής των συνδιαλέξεων και εφόσον οι σχετικές αιτήσεις κατατεθούν στην υπηρεσία πριν από την τοποθέτηση των συσκευών αυτών, επιστρέφονται όλα τα τέλη Μηνιαίο τέλος για µη ανακοινώσιµες τηλεφωνικές συνδέσεις : Ατελώς Τέλος για την αποκατάσταση διακοπείσης σύνδεσης (επανασύνδεση) : 6,30 7, Τέλος Πληροφορίας χρέωσης κλήσεων τηλεφωνικής σύνδεσης πριν την έκδοση λογαριασµού : 1,46 1, Τέλος έγγραφης ειδοποίησης συνδροµητή για τη διακοπή της τηλεφωνικής του σύνδεσης λόγω µη εξόφλησης τηλεφωνικού λογαριασµού : 3,22 3,83

7 Κ.Τ. * Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Μηνιαίο τέλος λειτουργίας και συντηρήσεως διατάξεως φραγής σε αναλογικά κέντρα : 2,93 3, Τέλος παροχής ηχογραφηµένων πληροφοριών µε αίτηση του συνδροµητή (κλησιδέκτης) Για την παροχή της υπηρεσίας µέχρι 10 ηµέρες : 29,34 34, Για κάθε επιπλέον 10ήµερο ή κλάσµα αυτού : 14,67 17, Παροχή πληροφοριών στους συνδροµητές από τα οργανωµένα οικεία Πληροφοριοδοτικά Κέντρα του Ο.Τ.Ε: Οι µε πληρωµή παρεχόµενες από τον Ο.Τ.Ε πληροφορίες χρεώνονται κλήση λογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν ως ακολούθως :

8 Κ.Τ. * Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ.Χ. ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ EURO ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ Με ΩΡΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 10 0,2437 0,29 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ.Χ. /λεπτό AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 16 0,4034 0, ΖΩ ΙΑ,ΚΤΕΟ,ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΙ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, AEGEAN, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ, ΛΑΧΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 16 0,4034 0, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡIKOY ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ.Χ. ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ EURO ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ Με 3 0,078 0, ,078 0, ,026 0, ,078 0, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3 0,078 0, ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 0,13 0, ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ VOICE MAIL 1 0,026 0, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Μονάδα Χρέωσης 1 ισχύς από 17/3/2009, χρέωση λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 2 ισχύς από 17/3/2009, χρέωση λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

9 - 9 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ.Χ. ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ EURO ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 0 Ατελώς 121 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ 0 Ατελώς 135 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 0 Ατελώς 134 ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 0 Ατελώς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χρέωση από ψηφιακές συνδέσεις δικτύου ΟΤΕ Με Μ.Χ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 0,667 /λεπτό 0,79 λεπτό 26 M.X. λεπτό Ολοκλήρωση κλήσης µέσω του σε γεωγραφικούς αριθµούς εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο καθώς και σε κινητό τηλέφωνο όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 0,667 /λεπτό 0,79 λεπτό 26 M.X. λεπτό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 1,68 /λεπτό 2,00 /λεπτό 65 Μ.Χ. λεπτό 3 ισχύς από 17/3/2009, χρέωση λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 4 ισχύς από 11/8/2008. διάρκεια µέχρι και 60 sec ελάχιστη χρέωση 1,68 (2,00 µε ). διάρκεια µεγαλύτερη του ενός λεπτού χρέωση µε 0,028 (0,03332 )

10 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με 20. είκτες τελών Μηνιαίο τέλος συντήρησης και λειτουργίας είκτη Τελών: 0,44 0, Μηνιαίο µίσθωµα εκµισθούµενου είκτη Τελών : 1,46 1, Μηνιαίο τέλος αποστολής παλµών χρέωσης 16KΗz, γραµµή: 1,46 1, Ωροµίσθιο εργασιών. Το ωροµίσθιο όλων των εργασιών που εκτελούνται από τον Ο.Τ.Ε είτε σε βάρος των συνδροµητών είτε σε βάρος τρίτων καθορίζεται ως εξής : Για παροχή εργασιών µε απασχόληση προσωπικού ΟΤΕ εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ίσο µε : Για παροχή εργασιών υπερωριακά απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ ίσο µε : Για παροχή εργασιών απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ κατά τις Κυριακές και αργίες ίσο µε : Για παροχή εργασιών απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ για νυχτερινή εργασία ίσο µε : ιάθεση υλικών εκτέλεση εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών συνδέσεων. 35,00 35,00 35,00 43,00 41,65 41,65 41,65 51,17 Για τις περιπτώσεις διαθέσεως υλικών και εκτελέσεως εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών συνδέσεων, οι σχετικές δαπάνες υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τηλεφωνικού Κανονισµού περί πραγµατικών δαπανών Για τη χρέωση των µικρουλικών και αποκοµµάτων των καλωδίων ή συρµάτων, υπολογίζεται επί της αξίας του καλωδίου ή σύρµατος το κατωτέρω κατά περίπτωση ποσοστό Ποσοστό 10% για το τµήµα µέχρι 150,00 Ποσοστό 5% για το τµήµα πέραν των 150,00 και µέχρι 300,00 Ποσοστό 2% για το τµήµα πέραν των 300, Τέλη πρόσθετων εγκαταστάσεων. (Σύµφωνα µε τα περί προσθέτων εγκαταστάσεων οριζόµενα στον Τηλεφωνικό Κανονισµό.) Για τη σύνδεση αποσύνδεση αντικατάσταση της συσκευής εισπράττεται η αξία ενός και µισού (1,5) ωροµισθίου, δηλαδή : 52,50 62, Τα ανωτέρω τέλη της παραγράφου 24 εισπράττονται εφόσον οι σχετικές εργασίες γίνονται από τον Ο.Τ.Ε. 25. Τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων (Ι.Τ.Κ.) Μηνιαία Τέλη Συντήρησης επιχειρησιακών συστηµάτων Για κάθε Θύρα-Πόρτα (δηλαδή για κάθε Εσωτερική Σύνδεση (Ε.Σ.) και Γραµµή Κέντρου Πόλεως (Γ.Κ.Π.) του Ι.Τ.Κ. µε βάση την εγκατεστηµένη χωρητικότητά του καταβάλλονται µηνιαίως τέλη ίσα µε : 0,94 1, Λοιπά τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων Για τη σύνδεση - αποσύνδεση Γραµµών Κέντρου Πόλεως

11 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6792 (Γ.Κ.Π.) από το επιχειρησιακό σύστηµα καθώς και για τη τοποθέτηση - µεταφορά νέας εσωτερικής Σύνδεσης του επιχειρησιακού συστήµατος σε υπάρχον εσωτερικό δίκτυο καταβάλλονται οι πραγµατικές δαπάνες Μισθώµατα ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου.) Με Το µηνιαίο µίσθωµα Ι.Τ.Κ. είναι ίσο µε την αξία του Ι.Τ.Κ. πολλαπλασιαζόµενη επί τον συντελεστή 0, Τέλη σύνδεσης, µεταφοράς και µετάζευξης Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων συστήµατος ιεπιλογής (CAS-2 BIT) Για τη σύνδεση I.Τ.Κ. µε το σύστηµα ιεπιλογής, 30 ιεπιλογικές Γραµµές, καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 1.467, , Για τη µεταφορά διεπιλογικών γραµµών Ι.Τ.Κ., 30 ιεπιλογικές Γραµµές, καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 733,67 873, Καταβαλλόµενα τέλη µετάζευξης Ι.Τ.Κ. µε το σύστηµα ιεπιλογής στο οικείο ή σε άλλο Αστικό Κέντρο : Με αίτηση του συνδροµητή : 733,67 873, Με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε. Ατελώς Τέλος µεταβίβασης ή µεταβολής : 146,73 174, Βασικά µηνιαία τέλη Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων µε το σύστηµα ιεπιλογής Βασικό µηνιαίο τέλος Ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου µε το σύστηµα ιεπιλογής 30 ιεπιλογικές Γραµµές : 293,47 349, Για τη λειτουργία Ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου µε το σύστηµα ιεπιλογής δεν θα καταβάλλεται βασικό µηνιαίο τέλος κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης ιεπιλογική Γραµµή Τέλος αποµεµακρυσµένου συνδροµητή : Προκειµένου για συνδροµητή σύνδεσης µε το σύστηµα ιεπιλογής (CAS-2 BIT), που συνδέεται µε αίτησή του προσωρινά σε άλλο Τε.Κ. µε κανονική ή παρεκκλίνουσα οδό (αποµακρυσµένος συνδροµητής), καταβάλλεται πρόσθετο µηνιαίο τέλος για την κατευθείαν γραµµή απόσταση του Τε.Κ. στο οποίο ανήκει και εκείνου στο οποίο συνδέεται, όσα τα µηνιαία µεταβλητά Km τέλη των µισθωµένων γραµµών 2 Mbps (αστικών ή υπεραστικών). 28. Ποσοστά Γενικών ιοικητικών Εξόδων Ο.Τ.Ε. επί πραγµατικών δαπανών Το συνολικό ποσό των πραγµατικών δαπανών που καταβάλλεται από τους συνδροµητές για εργασίες τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Τηλεφωνικού Κανονισµού και δεν υπάρχει ειδικό προς τούτο τιµολόγιο, επιβαρύνεται : Με ποσοστό 15% για το ποσό µέχρι , Με ποσοστό 5% για το πέραν των ,00 ποσό 29. Τέλη συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται ως τερµατικές διατάξεις στα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών Για την συντήρηση από τον Ο.Τ.Ε. των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται στις γραµµές των τηλεφωνικών

12 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ συνδέσεων των Κέντρων Ειδικών Υπηρεσιών, εφαρµόζονται κατ' αρχή τα µηνιαία τέλη που ισχύουν για τα Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα. Με Όταν όµως, λόγω ιδιοµορφίας των εν λόγω τεχνικών διατάξεων, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των ισχυόντων για τα Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα τελών ή όταν απαιτούνται µεγάλες δαπάνες συντήρησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα τέλη αυτά θα συνάπτεται ειδική συµφωνία, που θα εγκρίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, όπως προβλέπεται από τον Τηλεφωνικό Κανονισµό Ουδέν τέλος εισπράττεται από τον Ο.Τ.Ε. σε περίπτωση που η συντήρηση των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων γίνεται από τους συνδροµητές. 30. Συνοπτική αρίθµηση συνδέσεων ή γραµµών. Για τη σύνδεση κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων ή γραµµών κέντρου σε συνοπτική αρίθµηση ο συνδροµητής καταβάλλει τις πραγµατικές δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στον Τηλεφωνικό Κανονισµό, µόνο στην περίπτωση που απαιτείται εµπλουτισµός του Κέντρου και οι συνδεόµενες γραµµές σε συνοπτική αρίθµηση είναι πάνω από πέντε (5). 31. Τέλη συµπληρωµατικών υπηρεσιών και ευκολιών που παρέχονται στους συνδροµητές των ψηφιακών κέντρων. Η απενεργοποίηση ή επιβεβαίωση της ενεργοποίησης ψηφιακής πληροφορίας παρέχεται : Ατελώς Αφύπνιση / Υπόµνηση Η κάθε ενεργοποίηση χρεώνεται µε : 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. 0, Η κλήση αφύπνισης / υπόµνησης χρεώνεται µε : Η κλήση χρεώνεται ακόµα και αν δεν απαντηθεί µετά από τρεις προσπάθειες 4 Μ.Χ. (0,104 ) 4 Μ.Χ. (0,124 ) Ένδειξη αναµονής κλήσης Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Τριµερής επικοινωνία Μηνιαίο τέλος : 1,17 1, Εκτροπή κλήσεων (άµεση, έµµεση, εκτροπή σε περίπτωση κατειληµµένου). Ο καλών συνδροµητής επιβαρύνεται µε τα τέλη επικοινωνίας µέχρι τον αρχικά καλούµενο συνδροµητή ενώ ο καλούµενος και χρήστης της ευκολίας εκτροπής επιβαρύνεται µε τα τέλη του προωθούµενου τµήµατος της κλήσης. Ο καλούµενος και χρήστης της ευκολίας δεν επιβαρύνεται µε τα τέλη του προωθούµενου τµήµατος της κλήσης µόνο στην περίπτωση εκτροπής της κλήσης σε σταθερό τηλέφωνο δικτύου ΟΤΕ εντός του ίδιου Κο.Κ Η Ενεργοποίηση εκτροπής παρέχεται: Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη σύνδεση Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς

13 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Αυτόµατη κλήση προκαθορισµένου συνδροµητή ιψήφια κλήση Η κάθε ενεργοποίηση χρεώνεται µε : 4 Μ.Χ. (0,104 ) 4 Μ.Χ. (0,124 ) Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος ανεξάρτητα από τους χρησιµοποιούµενους αριθµούς 1,46 1, Εντοπισµός κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων Για χρήση µέχρι 10 µέρες καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 55,00 65, Για χρήση πέραν των 5 ηµερών και µέχρι 15 ηµέρες το ανώτερο καταβάλλεται πρόσθετο ηµέρα τέλος ίσο µε : 10,00 11, Τέλη αναλυτικής χρέωσης έκδοση λογαριασµού Για την πρώτη σελίδα : 0,58 0, Για κάθε επιπλέον σελίδα : 0,14 0, Τέλη προσωρινής φραγής εισερχόµενων κλήσεων «Μην ενοχλείτε» Για κάθε ενεργοποίηση : 4 Μ.Χ. (0,104 ) 4 Μ.Χ. (0,124 ) Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Τέλη φραγής εξερχόµενων κλήσεων Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος τηλεφωνική σύνδεση : 3,10 3, Τέλη φραγής εισερχόµενων κλήσεων. (η ενεργοποίηση γίνεται από το Κέντρο) Μηνιαίο τέλος τηλεφωνική σύνδεση : 2,93 3, Τέλη συνοπτικής σύνδεσης. Η υπηρεσία παρέχεται : Επιλεκτική φραγή εξερχόµενων κλήσεων 5 Ενεργοποίηση, µηνιαίο τέλος, κατάργηση υπηρεσίας Ατελώς Ατελώς Μεταβολή των παραµέτρων, µεταβολή 1,00 1, Τέλη για την παροχή προληπτικής καταγραφής στοιχείων συνδιαλέξεων (PMOBS & SP FILE) Για διάρκεια διµήνου ή κλάσµα αυτού και µέχρι πέντε (5) εκτυπούµενες σελίδες καταβάλλεται τέλος ίσο µε : 8,80 10, Για κάθε επιπλέον σελίδα καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 0,88 1, Αναγνώριση κλήσεων (CLIP) Μηνιαίο τέλος : 1,00 1,19 4 Τα υπόψη τέλη αφορούν αναλυτικό λογαριασµό που δίνεται µετά από αίτηση του πελάτη και περιλαµβάνει λυση κλήσεων πέραν εκείνης που καθορίζεται ως βασικό επίπεδο λυσης χρέωσης όπως αυτή καθορίζεται στην υπ αριθ Απόφαση 233/34 ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1501/ ,θέµα 12) 5 Νέα υπηρεσία ισχύς από

14 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Μη εµφάνιση καλούντος αριθµού (CLIR) Για κάθε ενεργοποίηση : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς για όλα τα επαγγέλµατα (Καταχώρηση στον ειδικό κατάλογο επαγγελµατιών) Τέλος προβολής, καταχώρηση 1,95 µήνα 2,32 µήνα 33. «Μη χάνεις κλήσεις» Πακέτο ευκολιών στο οποίο περιλαµβάνονται οι ευκολίες : αναγνώριση κλήσεων, εµπλουτισµένος τηλεφωνητής, αναµονή κλήσης, εκτροπή κλήσεων και ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη σύνδεση) 1,30 µήνα 1,55 µήνα 34. Απόρριψη collect κλήσεων Μηνιαίο σύνδεση τέλος 35. Eµπλουτισµός του κλασικού ήχου κλήσης µε ηχητικό περιεχόµενο (ring back tone) 1,50 1, Μηνιαίο τέλος PSTN ή ISDN BRA σύνδεση : 0,42 0, Τέλη χρήσης : Κλήση του ολιγοψήφιου Αγορά τραγουδιού ή ήχου ( τραγούδι ή ήχο) 36. Τέλη τηλεφωνικών συνδέσεων µε τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθµό κλήσεως. 0,798 λεπτό 1,50 0,95 λεπτό 1, Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης του σύντοµου κωδικού στο δίκτυο του ΟΤΕ Τέλη σύνδεσης γραµµή : (Ως γραµµή νοείται είτε PSTN σύνδεση (Γ.Κ.Π) είτε κλι Β ISDN) 100,00 119,00 150,00 178, Βασικά µηνιαία τέλη Για κάθε µια λειτουργούσα γραµµή καταβάλλεται τέλος ίσο µε : (Ως γραµµή νοείται είτε γραµµή Κέντρου πόλεως είτε κλι Β ISDN) 14,67 17, Γενικές διατάξεις Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σύντοµος κωδικός µεταφράζεται σε αριθµό Freephone ή Onephone 800 ή 801 και η κίνηση δροµολογείται µέσω ΙΝ δικτύου, προκειµένου να διασφαλιστεί η µηδενική ή η αστική χρέωση των καλούντων τότε ο κάτοχος της υπηρεσίας σύντοµου κωδικού επιβαρύνεται επιπλέον και µε τα εφάπαξ και µηνιαία τέλη, των αριθµών Freephone & Οnephone Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται τα τέλη που ισχύουν για τις Κύριες Τηλεφωνικές Συνδέσεις Τέλη εργασιών για αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικής διάρκεια µέχρι και ένα λεπτό η χρέωση είναι 0,798 (0,95 µε ). διάρκεια µεγαλύτερη του ενός λεπτού η χρέωση είναι 0,0133 ( 0, µε ).

15 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ συσκευής προµηθευµένης από τον ΟΤΕ ή αντικατάστασης τηλεφωνικής συσκευής µε καινούργια συσκευή ΟΤΕ ή επισκευής τοποθέτησης τηλεφωνικής πρίζας. Τέλος επίσκεψη συνεργείου. Τέλος άσκοπη µετάβαση µε υπαιτιότητα του συνδροµητή. Σε περίπτωση αντικατάστασης υλικών (συσκευή, πρίζα κτλ) µε καινούργια, πέραν των ανωτέρω τελών (τέλη εργασιών), ο πελάτης καταβάλλει και την αξία των υλικών όπως αυτή καθορίζεται στον Κατάλογο Τιµών Υλικών του Ο.Τ.Ε Μηνιαίο τέλος συντήρησης τηλεφωνικής συσκευής ,00 53,68 Με 26,18 63,88 0,44 0,52 Το τέλος αυτό καταβάλλεται στην περίπτωση που ο συνδροµητής επιθυµεί τη µόνιµη συντήρηση της τηλεφωνικής του συσκευής από τον Ο.Τ.Ε. χωρίς την καταβολή των αναφεροµένων τελών της παραγράφου Καρτοτηλέφωνα - Τηλεκάρτες Τιµή πώλησης τηλεκαρτών. Η τιµή πώλησης κάθε τηλεκάρτας καθορίζεται λογα µε τη χωρητικότητά της σε EURO και εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στις τιµές του πίνακα περιλαµβάνονται : Φ.Π.Α. Προµήθεια µεταπωλητού (ποσοστό επί της τιµής πώλησης) 6 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 3,00 Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 4,00 Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 6,50 Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 20, Ρυθµός χρέωσης τηλεκαρτών. 7 ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ 3,00 euro 4,00 euro 6,00 euro 18,00 euro Τιµή παλµού χρέωσης 0, Αστικές συνδιαλέξεις : Ένας παλµός χρέωσης 66 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Υπεραστικές συνδιαλέξεις : ύο (2) παλµοί χρέωσης 50 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Κλήσεις προς κινητά : Προς κινητά COSMOTE : 2 παλµοί χρέωσης 28 δευτ. Προς κινητά VODAFONE : 2 παλµοί χρέωσης 28 δευτ. Προς κινητά WIND : 2 παλµοί χρέωσης 28 δευτ. 6 Απόφαση 351/.856/ /Γ ΕΘ 7 Απόφαση 861/.653/ , ισχύς από 22/6/2004

16 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Οι ιεθνείς κλήσεις χρεώνονται όπως κατωτέρω8 : Ακέραιο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 1 παλµός χρέωσης 5,89 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 1 παλµός χρέωσης 4,95 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 1 παλµός χρέωσης 2,47 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 1 παλµός χρέωσης 1,65 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 1 παλµός χρέωσης 1,24 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1 παλµός χρέωσης 0,76 δευτερόλεπτα Μειωµένο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 1 παλµός χρέωσης 5,89 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 1 παλµός χρέωσης 4,95 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 1 παλµός χρέωσης 2,75 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 1 παλµός χρέωσης 1,77 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 1 παλµός χρέωσης 1,30 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1 παλµός χρέωσης 0,83 δευτερόλεπτα Λοιπές κλήσεις (πλην αστικών, υπεραστικών, διεθνών και προς κινητά) (Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης - παλµοί χρέωσης- των τηλεφωνικών συνδέσεων των ψηφιακών κέντρων). 40. Συνδιαλέξεις από καρτοτηλέφωνα µε χρήση Πιστωτικών Καρτών. Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που διεξάγονται από καρτοτηλέφωνα µε τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας, των Εταιριών Εκδόσεως ή ιαχειρίσεως Πιστωτικών Καρτών που έχουν αποδεχθεί τη συνεργασία µε τον ΟΤΕ, σε ότι αφορά το ρυθµό χρέωσης, τιµολογούνται µε βάση τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω παράγραφο Τέλος παλµού χρέωσης τηλεφωνικής συνδιάλεξης µε χρήση πιστωτικής κάρτας µαζί µε Φ.Π..Α 0, Πρόσθετο τέλος, συνδιάλεξη : 20 Μ.Χ (0,52 ) 41. Ετήσια συνδροµή συλλεκτών τηλεκαρτών. 20 Μ.Χ 0,62 Οι εγγεγραµµένοι συλλέκτες τηλεκαρτών επιβαρύνονται ετησίως και συνδροµή (µαζί µε τον ) µε το ποσό των : 11, Πώληση - εκµίσθωση επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων Τιµή πώλησης επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων. Η τιµή πώλησης για κάθε τύπο καινούργιου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου καθορίζεται µε βάση την τιµή κτήσης της τελευταίας εισαγωγής του τύπου αυτού στις αποθήκες του ΟΤΕ (αξία καρτοτηλεφώνου, ασφάλιστρα, µεταφορικά και λοιπές επιβαρύνσεις) προσαυξηµένη κατά ποσοστό 25% για Γενικά ιοικητικά Έξοδα Αν µέσα σε κάποιο ηµερολογιακό έτος δεν πραγµατοποιηθεί εισαγωγή ενός τύπου καρτοτηλεφώνων, τότε η τιµή πωλήσεώς τους αναπροσαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους κατά ποσοστό ίσο µε την ποσοστιαία µεταβολή της ισοτιµίας της δραχµής προς το νόµισµα της Χώρας προέλευσης των καρτοτηλεφώνων κατά το προηγούµενο έτος (1η Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου). 8 Απόφαση 861/.653/ , ισχύς από 16/1/2005

17 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Εκµίσθωση επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων. Το µηνιαίο µίσθωµα για κάθε τύπο καινούργιου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου, που θα εισπράττεται από τους συνδροµητές πέρα από τα µηνιαία τέλη λειτουργίας της σύνδεσης, υπολογίζεται ως το γινόµενο της τιµής πωλήσεως του εκµισθούµενου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου επί τον συντελεστή 0, Υπηρεσίες Νοήµονος ικτύου (I.N.) και INTERNATIONAL FREEPHONE Υπηρεσία ατελών κλήσεων (FREEPHONE) Τέλη «κοινών» αριθµών FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «κοινού» αριθµού: 100,00 119, ΟPh Βασικά µηνιαία τέλη «κοινού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών Τέλη ειδικών αριθµών FREEPHONE. (Ορίζονται µε την ΒΕ 3/03/ και δίδονται κατ επιλογή του πελάτη και εφόσον είναι διαθέσιµοι) 40,00 47, «Αργυροί» αριθµοί FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «αργυρού» αριθµού 150,00 178, Βασικά µηνιαία τέλη «αργυρού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 70,00 83, «Χρυσοί» αριθµοί FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «χρυσού» αριθµού 200,00 238, Βασικά µηνιαία τέλη «χρυσού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 150,00 178, «Πλατινένιοι» αριθµοί FREEPHONE «Πλατινένιοι 1» Τέλη σύνδεσης «πλατινένιου 1» αριθµού 1.500, , Βασικά µηνιαία τέλη «πλατινένιου 1» αριθµού, περιλαµβανο- µένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών «Πλατινένιοι 2» 150,00 178, Τέλη σύνδεσης «πλατινένιου 2» αριθµού 700,00 833, Βασικά µηνιαία τέλη «πλατινένιου 2» αριθµού, περιλαµβανο- µένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 150,00 178, Oph Τέλη µεταβολών στη δοµή των παραµέτρων της ατοµικής εφαρµογής του πελάτη (Routing tree). Tροποποίηση-µεταβολή του routing tree του πελάτη Ατελώς Oph Τέλη αναλυτικής χρέωσης αριθµό FREEPHONE και έκδοση λογαριασµού: Αναλυτικό λογαριασµός σε µαγνητικό µέσο Ατελώς Ατελώς Αναλυτικό λογαριασµός σε χαρτί σελίδα 0,15 0, Oph Τέλη χρήσης. Ο καλούµενος επιβαρύνεται µε τα τέλη που προβλέπονται από το ισχύον τιµολόγιο για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγµατοποιούνται µε το αυτόµατο σύστηµα.

18 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με Τα παραπάνω τέλη της παραγράφου 40.1, πλην εκείνων της υποπαραγράφου , ισχύουν και για την περίπτωση του INTERNATIONAL FREEPHONE ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησής του. Τα τέλη χρήσης της υπηρεσίας INTERNATIONAL FREEPHONE αναφέρονται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήµατος ΙΙ (Τιµολόγια παρεχοµένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Εξωτερικού) Ενιαίος Αριθµός Πρόσβασης (OnePhone) Εφαρµόζονται τα τέλη της προηγούµενης παραγράφου 40.1 πλην των τελών χρήσης που έχουν ως εξής : Τέλη χρήσης που επιβαρύνουν τον καλούντα: Για κάθε συνδιάλεξη ο καλών επιβαρύνεται µε τα τέλη που ισχύουν για τις χρονοχρεούµενες αστικές συνδιαλέξεις ανεξάρτητα από τη φύση της πραγµατοποιηθείσας συνδιάλεξης (αστική ή υπεραστική) Τέλη χρήσης που επιβαρύνουν τον καλούµενο: Σε περίπτωση υπεραστικής συνδιάλεξης, ο καλούµενος επιβαρύνεται µε τα τέλη που προκύπτουν αν από τα τέλη που αντιστοιχούν στην πραγµατοποιηθείσα συνδιάλεξη αφαιρεθεί το µέρος που αναλογεί στον καλούντα Τηλεπικοινωνιακές κάρτες (Calling Cards) ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ (Προπληρωµένη τηλεπικοινωνιακή κάρτα). ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΩΝ Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 6,36 6,00 Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 15,50 13,00 Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 30,50 25,00 Στις τιµές του Πίνακα συµπεριλαµβάνονται Προµήθεια µεταπωλητού Ρυθµός χρέωσης ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ-ΟΤΕ Τέλος παλµού χρέώσης ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ-ΟΤΕ 0, Αστικές συνδιαλέξεις : 0, δευτερόλεπτα και call setup 0,03 ανα κλήση Υπεραστικές συνδιαλέξεις : 0,032 27,4 δευτερόλεπτα ιεθνείς κλήσεις : ακέραιο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 0,15 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 0,18 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 0,36 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 0,53 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 0,69 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1,07 30 δευτερόλεπτα Μειωµένο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 0,15 30 δευτερόλεπτα 7 Απόφαση 351/.856/ /Γ ΕΘ 8 Απόφαση 861/.653/ , ισχύς από 1/8/2004

19 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζώνη 2 : 0,18 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 0,32 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 0,47 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 0,61 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 0,95 30 δευτερόλεπτα Με Κλήσεις προς κινητά : COSMOTE : VOFAFONE: WIND : Κλήσεις προς Audiotex 0,15 60 δευτερόλεπτα 0,15 60 δευτερόλεπτα 0,15 60 δευτερόλεπτα Ζώνη I : 0, δευτερόλεπτα Ζώνη II : 0, δευτερόλεπτα Ζώνη III : 0, δευτερόλεπτα Ζώνη IV : 1, δευτερόλεπτα Λοιπές κλήσεις: Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης /παλµοί χρέωσης των τηλεφωνικών συνδέσεων των ψηφιακών κέντρων ΟΤΕ-ΚΑΡΤΑ. (Πιστωτική τηλεπικοινωνιακή κάρτα). Για τη χρήση της υπηρεσίας καταβάλλεται εφάπαξ και κάρτα το ποσό των : 8,80 10, Χρέωση κλήσεων µε χρήση ΟΤΕ-ΚΑΡΤΑΣ Όπως ακριβώς χρεώνονται και οι κλήσεις από κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις Ετήσια συνδροµή συλλεκτών προπληρωµένων καρτών τηλεφωνικών κλήσεων. Οι εγγεγραµµένοι συλλέκτες προπληρωµένων τηλεπικοινωνιακών καρτών καταβάλλουν ετησίως και συνδροµή το ποσό των : 11, Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting) Ετήσια τέλη διάθεσης και λειτουργίας συνδέσεων τηλεψηφοφορίας Για συνδέσεις απλής αριθµοδότησης ( σύνδεση - αριθµό και έτος) Για συνδέσεις ειδικής αριθµοδότησης ( σύνδεση - αριθµό και έτος) Τα παραπάνω τέλη προκαταβάλλονται. 234,77 279,38 440,20 523, Όταν οι συνδέσεις ζητούνται από Εταιρίες Παρόχους, που συνεργάζονται µε τον ΟΤΕ και χορηγούνται σε αυτές για περαιτέρω εκµετάλλευσή τους, τα παραπάνω τέλη µειώνονται σε ποσοστό 20%. Στην περίπτωση αυτή οι συνδέσεις χορηγούνται σε ακέραιες δεκάδες (δηλαδή ή 10 ή 20 ή 30 κ.ο.κ) µε προκαταβολή των αντίστοιχων τελών Τέλη χρήσης. Τα τέλη χρήσης καθορίζονται κατά περίπτωση, κατόπιν εµπορικής συµφωνίας µεταξύ του διεξάγοντος την τηλεψηφοφορία και του ΟΤΕ.

20 Κ.Τ. Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με ιαχείριση τελών χρήσης κατανοµή µεριδίωναποδόσεις. Τα κλήση έσοδα κατανέµονται σε µερίδια και αποδίδονται στους ενδιαφερόµενους όπως προβλέπεται από τη σχετική εµπορική συµφωνία µεταξύ του διεξάγοντος την τηλεψηφοφορία και του ΟΤΕ 45. Τέλη υπηρεσίας Τηλεηχοπληροφόρησης (ΑUDIOTEX) Τέλος σύνδεσης. Κατά περίπτωση, για κάθε ένα PCM (30 γραµµές) εισπράττεται το αντίστοιχο τέλος σύνδεσης που προβλέπεται για γραµµές CAS2BIT ή ISDN-PRI Βασικό µηνιαίο τέλος. Κατά περίπτωση, για κάθε ένα PCM (30 γραµµές) εισπράττονται τα αντίστοιχα βασικά µηνιαία τέλη που προβλέπονται για γραµµές CAS2BIT ή ISDN-PRI Αν οι εγκαταστάσεις των παρόχων Υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotex) είναι πέραν του Αστικού (Τερµατικού) Κέντρου όπου λειτουργούν τα Κ.Ε.Υ., ο Πάροχος υποχρεούται στην, κατά περίπτωση, καταβολή τέλους αποµεµακρυσµένου συνδροµητή ίσου µε το αντίστοιχο για τις γραµµές CAS2BIT ή ISDN-PRI Τέλη επικοινωνίας 9.-κατανοµή µεριδίων - αποδόσεις Τέλη επικοινωνίας. Για κάθε κλήση (αστική ή υπεραστική) προς την Υπηρεσία τηλεηχοπληροφόρησης (AUDIOTEX) σειρών 90112ΧΧΧΧΧ και 90113ΧΧΧΧΧ, ο καλών συνδροµητής χρεώνεται, λογα µε τη ζώνη χρέωσης ως ακολούθως: Ζώνες χρέωσης Ι ΙΙ ΙΙΙ IV ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τέλος επικοινωνίας : 0, Με : 0, : 0, Με : 0, : 0, Με : 0, : 0, Με : 0, ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ρυθµός χρέωσης 1 Μ.Χ. / 1,114 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,300 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,560 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 0,780 δευτερ. 9 Ισχύει από

21 - 21 -

22 Για κάθε κλήση (αστική ή υπεραστική) προς την Υπηρεσία τηλεηχοπληροφόρησης (AUDIOTEX) σειρών 909-ΧΧΧΧΧΧΧ ο καλών συνδροµητής χρεώνεται, λογα µε τη ζώνη χρέωσης ως ακολούθως: Ζώνες χρέωσης ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τέλος επικοινωνίας ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ρυθµός χρέωσης 1η : 0, Με : 0, η : 0, Με : 0, η : 0, Με : 0, Μ.Χ. / 1,300 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,114 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 0,780 δευτερ Κατανοµή µεριδίων αποδόσεις Το δηµιουργούµενο έσοδο από την υπηρεσίας τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotex) κατανέµεται µε βάση ποσοστά που καθορίζονται κατόπιν εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών (ΟΤΕ και Παρόχων). 46. Τέλη επικοινωνίας- κατανοµή µεριδίων - αποδόσεις υπηρεσίας PREMIUM RATE - IN Τέλη επικοινωνίας Χρέωση ανα κλήση (one drop χρέωση) Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία PREMIUM RATE-IN, ο καλών συνδροµητής, λογα µε τη ζώνη χρέωσης, χρεώνεται ως ακολούθως: ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ 2η 3η 4η 5η 6η 7η 9η 11η κλήση χωρίς κλήση µε Παλµοί χρέωσης από ψηφιακά κέντρα (µονάδες κλήση ) 0,50 0, Μ.Χ. 1,00 1,19 39 M.X. 1,50 1, Μ.Χ. 2,00 2,38 77 Μ.Χ. 2,50 2, Μ.Χ. 3,00 3, Μ.Χ. 4,00 4, Μ.Χ. 5,00 5, Μ.Χ Χρέωση ανα Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία PREMIUM RATE-IN, ο καλών συνδροµητής, λογα µε τη ζώνη χρέωσης, χρεώνεται ως ακολούθως: Ζώνες χρέωσης ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τέλος επικοινωνίας Παλµοί χρέωσης από ψηφιακά κέντρα

23 η : 0, Με : 0, η : 0, Με : 0, Μ.Χ. / 3,12 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 0,52 δευτερ Κατανοµή µεριδίων αποδόσεις Το δηµιουργούµενο έσοδο από την υπηρεσία PREMIUM RATE - IN κατανέµεται µε βάση ποσοστά που καθορίζονται κατόπιν εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών (ΟΤΕ και Παρόχων). 47. Κλήσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) µε χρήση Eνιαίου Πανελλαδικού Αριθµού Κλήσης (ΕΠΑΚ) ή Περιοχικού Αριθµού Κλήσης (ΠΕΑΚ). Η δροµολόγηση των κλήσεων αυτών γίνεται στον πλησιέστερο κόµβο του πάροχου µε αυστηρή τήρηση των κανόνων που απαιτεί ο σχεδιασµός του δικτύου του ΟΤΕ. Η χρέωση των κλήσεων πρόσβασης στο διαδίκτυο, µέσω του επιλεγόµενου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN) ή µέσω του ψηφιακού δικτύου ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN Β κλι) µε τη χρήση ΕΠΑΚ ή ΠΕΑΚ, εµφανίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί : Ωράριο εφαρµογής τελών καθηµερινά και καθηµερινά Τοπική πρόσβαση Όταν η τηλεφωνική σύνδεση του καλούντος τον ΕΠΑΚ ή ΠΕΑΚ και ο Κόµβος Του πάροχου είναι Στο ίδιο ή σε διαφορετικά Κο.Κ. του ίδιου Νοµού Σε Κο.Κ. διαφορετικών Νοµών Ανεξάρτητα από απόσταση ΖΩΝΗ Ι (Αποστάσεις µέχρι 45 KM) ΖΩΝΗ ΙΙ (Αποστάσεις µεγαλύτερες από 45 Km) 1 Μ.Χ. 130 sec ή : 0,72 ώρα Με 0,8568 ώρα Υπερτοπική πρόσβαση 1 Μ.Χ. 60 sec ή 0,026 λεπτό Με 0,03094 λεπτό 1 Μ.Χ. 25,16 sec ή : 0,062 λεπτό Με 0,07378 λεπτό 1 Μ.Χ. 260 sec ή : 0,36 ώρα Με 0,4284 ώρα 1 Μ.Χ. 260 sec ή : 0,36 ώρα Με 0,4284 ώρα Κλήσεις προς το Γραφείο τεχνικής υποστήριξης (Help Desk) των παρόχων. Οι κλήσεις αυτές είναι αστικές ή υπεραστικές µε βάση τα ισχύοντα στην κλασσική τηλεφωνία και χρεώνονται µε τα αντίστοιχα τέλη των αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. 48. Υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή (Voic ) Βασικό πακέτο Τέλος σύνδεσης Ατελώς Μηνιαίο τέλος Ατελώς Άντληση µηνυµάτων

24 Από το τηλέφωνο που έχει την υπηρεσία, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κλήσης : Από άλλο τηλέφωνο, εφαρµόζεται αστική ή υπεραστική χρονοχρέωση λογα µε τη θέση καλούντος τηλεφώνου και τηλεφώνου που έχει την υπηρεσία. 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. 0, Τηλεφωνητής ανακοινώσεων Τέλος σύνδεσης Ατελώς Μηνιαίο τέλος Ατελώς Οργάνωση φωνοθυρίδας Η οργάνωση της φωνοθυρίδας γίνεται µόνο από το τηλέφωνο που έχει την υπηρεσία και χρεώνεται ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κλήσης µε Τροποποίηση µηνύµατος. Από το τηλέφωνο που έχει την υπηρεσία ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κλήσης : Από άλλο τηλέφωνο : Αστική ή υπεραστική χρονοχρέωση λογα µε τη θέση του καλούντος και του τηλεφώνου που έχει την υπηρεσία. 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. 0, Μ.Χ. 0, Η αναγκαία εκτροπή στη φωνοθυρίδα, σε αντίθεση µε την παράγραφο 31.4 ως προς το προωθούµενο τµήµα της κλήσης, δεν χρεώνεται Εµπλουτισµένο πακέτο Τέλος σύνδεσης Ατελώς Μηνιαίο τέλος 1,17 1, Επαγγελµατικό πακέτο Τέλος σύνδεσης Ατελώς Μηνιαίο τέλος 1,76 2, Τέλη ειδοποίησης εναπόθεσης µηνύµατος στη φωνοθυρίδα του καλούµενου. (Εµπλουτισµένο και επαγγελµατικό πακέτο) Όταν ο καλούµενος ειδοποιείται σε σταθερό τηλέφωνο (special delivery) ή σε δέκτη τηλεειδοποίησης (pager notification) χρεώνεται µε: Όταν ο καλούµενος ειδοποιείται σε κινητό τηλέφωνο χρεώνεται µε τα τέλη που ισχύουν κάθε φορά για συνδιαλέξεις από σταθερό προς κινητό τηλέφωνο. 1 Μ.Χ. / (0,026 ) 1 Μ.Χ. 0, Άντληση φωνητικών και τηλεοµοιοτυπικών (fax) µηνυµάτων.(εµπλουτισµένο και επαγγελµατικό πακέτο ) : Από το τηλέφωνο που έχει την υπηρεσία, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κλήσης : Από άλλο τηλέφωνο, εφαρµόζεται αστική ή υπεραστική χρονοχρέωση λογα µε τη θέση καλούντος τηλεφώνου και τηλεφώνου που έχει την υπηρεσία Τέλη υπενθύµισης (εµπλουτισµένο και επαγγελµατικό πακέτο) Η κλήση υπενθύµισης χρεώνεται µε 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. 0, Μ.Χ. 0,03094

25 Η αναγκαία εκτροπή στη φωνοθυρίδα, σε αντίθεση µε την παράγραφο 31.4, ως προς το προωθούµενο τµήµα της κλήσης, δεν χρεώνεται Η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση και επιβεβαίωση των εκτροπών προς τη θυρίδα, για όλα τα πακέτα, δεν χρεώνεται. 49. OTEALERT Τέλη σύνδεσης Η αρχική σύνδεση στην υπηρεσία παρέχεται : Σταθερά Μηνιαία τέλη. Οι συνδροµητές της υπηρεσίας καταβάλλουν ( σύνδεση) σταθερά µηνιαία τέλη ίσα µε : Ατελώς 2, , Τέλη χρήσης. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται πέραν των Βασικών Μηνιαίων τελών που εισπράττονται για τις αυτόµατες τηλεφωνικές συνδέσεις (τέλη παραγράφου 3.1 του Κεφαλαίου Α) Κάθε κλήση προς την υπηρεσία χρεώνεται µε : Τέλη ειδοποίησης. 5 Μ.Χ. 0, Τέλη ειδοποίησης κατεύθυνσης Κέντρο υπηρεσίας OTEALERT προς PSTN / ISDN (σταθερά τηλέφωνα). 5 Μ.Χ. 0,1547 Για Εθνικές( αστικές υπεραστικές) κλήσεις ειδοποίησης σε PSTN ή ISDN συνδέσεις του δικτύου ΟΤΕ δεν καταβάλλονται τέλη. Για Εθνικές( αστικές υπεραστικές) κλήσεις ειδοποίησης σε σταθερά τηλέφωνα δικτύων άλλων παρόχων, καταβάλλονται τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη. Για τις διεθνείς κλήσεις ειδοποίησης καταβάλλονται τα τέλη που ισχύουν για τις διεθνείς συνδιαλέξεις που διεξάγονται µε το αυτόµατο σύστηµα Τέλη ειδοποίησης κατεύθυνσης Κέντρο υπηρεσίας OTEALERT προς κινητά τηλέφωνα δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Οι κλήσεις ειδοποίησης προς κινητό τηλέφωνο, χρεώνονται µε τα τέλη που εφαρµόζονται στις συνδιαλέξεις κατεύθυνσης σταθερού δικτύου προς κινητά δίκτυα Ειδικά, για την κατηγορία των τηλεφωνικών συνδέσεων που εγκαθίστανται σε θαλάµους ασανσέρ µε σκοπό την παροχή της υπηρεσίας OTEALERT, η φραγή εξερχόµενων κλήσεων παρέχεται ατελώς. 50. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο. (Ενιαία χρέωση για όλο το 24ωρο) Προς COSMOTE 11 Χρέωση κλήσεων από τηλεφωνικές συνδέσεις ψηφιακών κέντρων : o : Χρέωση µε τιµή 0, /sec o Με : Χρέωση µε τιµή 0, /sec Ο ρυθµός αποστολής παλµών των κέντρων θα είναι: 1 παλµός 13,85 δευτερόλεπτα. 10 ισχύς από 2/4/ Ονοµαστικό τέλος χωρίς σε λεπτό = (0, ,0341=0,1127). Ισχύει από

26 Προς VODAFONE 12 Χρέωση κλήσεων από τηλεφωνικές συνδέσεις ψηφιακών κέντρων : o : Χρέωση µε τιµή 0, /sec o Με : Χρέωση µε τιµή 0, /sec Ο ρυθµός αποστολής παλµών των κέντρων θα είναι: 1 παλµός 13,85 δευτερόλεπτα Προς WIND Χρέωση κλήσεων από τηλεφωνικές συνδέσεις ψηφιακών κέντρων : o : Χρέωση µε τιµή 0, /sec o Με : Χρέωση µε τιµή 0, /sec Ο ρυθµός αποστολής παλµών των κέντρων θα είναι: 1 παλµός 13,85 δευτερόλεπτα. 51. Για αποστολή µηνύµατος από σταθερό τηλέφωνο δικτύου ΟΤΕ σε κινητό εταιριών κινητής τηλεφωνίας η χρέωση µήνυµα θα είναι 0,0563 0, Κλήσεις από τερµατικά PSTN ISDN προς τερµατικά TETRA/OTElink 14 0,02 10 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών 0, δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών 53. Κλήσεις από PSTN-ISDN συνδέσεις προς ολιγοψήφιους αριθµούς τρίτων ενεργοποιηµένων στο δίκτυο του ΟΤΕ, αναλυτικά ως ο κατωτέρω πίνακας : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εταιρία Χρέωση σε Με παροχή πληροφοριών επαγγελµατικού καταλόγου παροχή πληροφοριών διεθνών καταλόγων παροχή πληροφοριών ενηµέρωσης του επιβατικού κοινού Λιµένων Κέντρο πληροφόρησης και υποβοήθησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές παροχή πληροφοριών δροµολογίων ΚΤΕΛ 0, δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών 0, δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών INFOTE 1,0084 τέλος 1,20 τέλος αποκατάστασηs κλήσης κλήσης και κατόπιν αποκατά-στασηs και κατόπιν χρονοχρέωση µε χρονοχρέωση 0,012 µε 0, sec sec ΟΛΠ 0,75 κλήση Υπουργείο Εσωτερικών ΚΤΕΛ διάρκεια µέχρι και 30 sec, 0,8925 κλήση Ατελώς διάρκεια µέχρι και 30 sec, 12 Ονοµαστικό τέλος χωρίς σε λεπτό = (0, ,0341=0,1127). Ισχύει από Ονοµαστικό τέλος χωρίς σε λεπτό = (0, ,0327=0,1127). Ισχύει από Απόφαση Σ-ΟΤΕ 2622/ (ΦΕΚ 1290/τΒ/ )

27 φωνητική πύλη ΑΝΤ1 ΑΝΤ παροχή πληροφοριών αποτελεσµάτων, αγώνων στοιχήµατος, ζωδίων, συνταγών µαγειρικής κ.λ.π. παροχή πληροφοριών δροµολογίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών παροχή πληροφοριών σε θέµατα που αφορούν τους φίλους και τα µέλη του σωµατείου Ολυµπιακός παροχή υπηρεσιών τηλεπαρέας παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης LEXITEL ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΕ DB DATABANK MEGA INTDERNATIONAL TRANSNET ραντεβού ΤΑΞΙ TRANSNET παροχή πληροφοριών δροµολογίων πλοίων µέσω ζωντανής συνοµιλίας παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης παροχή υπηρεσιών φωνητικής αστρολογίας ραντεβού ΤΑΞΙ TRANSNET DB DATABANK AUDIOTEX S.A. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ελάχιστη χρέωση 0,2775. διάρκεια µεγαλύτερη των 30 sec, χρέωση 0,00925 /sec. ελάχιστη χρέωση 0,3302. διάρκεια µεγαλύτερη των 30 sec, χρέωση 0, /sec. διάρκεια µέχρι διάρκεια µέχρι και 60 sec, και 60 sec, ελάχιστη χρέωση ελάχιστη χρέωση 0,75. 0,8925. διάρκεια διάρκεια µεγαλύτερη των µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 60 sec, χρέωση 0,0125 /sec. 0, /sec. 0, , , , , , , , , , διάρκεια µέχρι διάρκεια µέχρι και 60 sec, και 60 sec, ελάχιστη χρέωση ελάχιστη χρέωση 0,31. 0,3689. διάρκεια διάρκεια µεγαλύτερη των µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 60 sec, χρέωση 0, , /sec. /sec. διάρκεια µέχρι διάρκεια µέχρι και 60 sec, και 60 sec, ελάχιστη χρέωση ελάχιστη χρέωση 0,85. 1,01. διάρκεια διάρκεια µεγαλύτερη των µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 60 sec, χρέωση 0, , /sec. /sec. 0, , διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 0,35. διάρκεια 0, , διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 0,4165. διάρκεια

28 παροχή πληροφοριών ιατρικού περιεχοµένου - παροχή πληροφοριών για διαγωνισµούς, διαφηµιζόµενα προιόντα, ψυχαγωγία κλπ TRANSNET µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec. διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 0,75. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0,0125 /sec. διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 1,00. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec. διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 0,8925. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec. διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 1,19. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec εξυπηρέτηση κωφών Ο.Τ.Ε Αστική χρονοχρέωση Υπηρεσίες Τηλεπαρέας Mega International & παροχή πληροφοριών για αστρολογία, διαγωνισµούς, δροµολόγια κ.λ.π. Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και πληροφόρησης & Μικρές αγγελίες TRANSNET VOICEPHONE S.A. 0, διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 1,00. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec. διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 2,00. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec. 54. Yπηρεσία Ready-2-Surf Χρέωση 0, διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 1,19. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec. διάρκεια µέχρι και 60 sec, ελάχιστη χρέωση 2,38. διάρκεια µεγαλύτερη των 60 sec, χρέωση 0, /sec. Η χρέωση για κλήσεις από PSTN-ISDN συνδέσεις προς τον πανελλαδικό αριθµό για πρόσβαση και λήψη περιεχοµένου υπηρεσιών διαδικτύου /Ιnternet χωρίς συνδροµή και τέλη χρήσης ΕΠΑΚ είναι : Η χρέωση του καλούντα για Κλήσεις προς το Γραφείο τεχνικής υποστήριξης, µε κλήση του αριθµού µεριζόµενης χρέωσης , που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, είναι: Αστική χρονοχρέωση Αστική χρονοχρέωση