ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού) στο δίκτυο του ΟΤΕ:... 3 ιατήρηση αριθµού από µεταφορά τηλεφωνικής γραµµής PSTN (εσωτερική φορητότητα) εντός του ιδίου κοµβικού κέντρου... 3 Βασικά µηνιαία τέλη... 3 Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 3 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 3 Τέλος αποµακρυσµένου συνδροµητή Τέλος διαχείρισης προσωρινών τηλεφωνικών γραµµών Τέλος αλλαγής αριθµού κλήσεως κύριας τηλεφ. γραµµής µε αίτηση του συνδροµητή:... 5 Τέλος µεταβίβασης τηλεφωνικής γραµµής λόγω εκχώρησης - µεταβολής αναγνώρισης :... 5 Τέλη χρησιµοποιήσεως συσκευής καταγραφής των συνδιαλέξεων Μηνιαίο τέλος για µη ανακοινώσιµες τηλεφωνικές γραµµές :... 6 Τέλος για την αποκατάσταση διακοπείσης τηλεφωνικής γραµµής (επανασύνδεση):... 6 Τέλος Πληροφορίας χρέωσης κλήσεων τηλεφωνικής γραµµής πριν την έκδοση λογαριασµού :... 6 Τέλος έγγραφης ειδοποίησης συνδροµητή για τη διακοπή της τηλεφωνικής του γραµµής λόγω µη εξόφλησης τηλεφωνικού λογαριασµού :... 6 Τέλος παροχής ηχογραφηµένων πληροφοριών µε αίτηση του συνδροµητή (κλησιδέκτης)... 6 Παροχή πληροφοριών στους συνδροµητές από τα οργανωµένα οικεία Πληροφοριοδοτικά Κέντρα του Ο.Τ.Ε:... 6 είκτες τελών... 9 Μηνιαίο τέλος αποστολής παλµών χρέωσης 16KΗz, ανά γραµµή:... 9 Ωροµίσθιο εργασιών ιάθεση υλικών εκτέλεση εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών γραµµών... 9 Τέλη πρόσθετων εγκαταστάσεων Τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων (Ι.Τ.Κ.)... 9 Τέλη σύνδεσης, µεταφοράς και µετάζευξης Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων συστήµατος ιεπιλογής (CAS-2 BIT).. 10 Βασικά µηνιαία τέλη Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων µε το σύστηµα ιεπιλογής Ποσοστά Γενικών ιοικητικών Εξόδων Ο.Τ.Ε. επί πραγµατικών δαπανών Τέλη συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται ως τερµατικές διατάξεις στα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών Συνοπτική αρίθµηση συνδέσεων ή γραµµών Τέλη συµπληρωµατικών υπηρεσιών και ευκολιών που παρέχονται στους συνδροµητές των ψηφιακών κέντρων Τέλη τηλεφωνικών γραµµών συνδέσεων µε ολιγοψήφιο αριθµό κλήσεως Τέλη εργασιών για αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικής συσκευής προµηθευµένης από τον ΟΤΕ ή αντικατάστασης τηλεφωνικής συσκευής µε καινούργια συσκευή ΟΤΕ ή επισκευής τοποθέτησης τηλεφωνικής πρίζας Καρτοτηλέφωνα - Τηλεκάρτες Τιµή πώλησης τηλεκαρτών Λοιπές κλήσεις (πλην αστικών, υπεραστικών, διεθνών και προς κινητά) (Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης - παλµοί χρέωσης- των τηλεφωνικών γραµµών των ψηφιακών κέντρων, αναλυτική ενηµέρωση στον τιµοκατάλογο ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ) Συνδιαλέξεις από καρτοτηλέφωνα µε χρήση Πιστωτικών Καρτών Ετήσια συνδροµή συλλεκτών τηλεκαρτών Υπηρεσίες Νοήµονος ικτύου (I.N.) και INTERNATIONAL FREEPHONE Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting) Τέλη υπηρεσίας Τηλεηχοπληροφόρησης (ΑUDIOTEX) Τέλη χρήσηςpremium RATE - IN Τέλη επικοινωνίας για κλήσεις προς τους µη γεωγραφικούς αριθµούς σειρών 806, 812 και 825 ΟΤΕ Τέλη επικοινωνίας για κλήσεις προς τους µη γεωγραφικούς αριθµούς σειρών 850 και 875 ΟΤΕ Κλήσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) µε χρήση Eνιαίου Πανελλαδικού Αριθµού Κλήσης (ΕΠΑΚ) ή Περιοχικού Αριθµού Κλήσης (ΠΕΑΚ) Υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή (Voic )... 22

2 ALERT Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο Προς COSMOTE Προς VODAFONE Προς WIND SMS Για αποστολή µηνύµατος από σταθερό τηλέφωνο δικτύου ΟΤΕ σε κινητό εταιριών κινητής τηλεφωνίας η χρέωση ανά µήνυµα θα είναι Για αποστολή µηνύµατος από σταθερό σε σταθερό τηλέφωνο δικτύου ΟΤΕ η χρέωση ανά µήνυµα θα είναι : Κλήσεις από τερµατικά PSTN ISDN προς τερµατικά TETRA/OTElink Κλήσεις από τηλεφωνικές γραµµές PSTN-ISDN προς ολιγοψήφιους αριθµούς σειρών 10,11,15 (πλήν 118ΧΧ), και 181XX-183XX δικτύου ΟΤΕ Yπηρεσία Internet Pay as you go Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ ΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

3 - 3 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN: (Αν στον ίδιο χώρο λειτουργεί και άλλη Τ.Γ δικτύου ΟΤΕ δεν καταβάλλεται τέλος) 29,34 36,09 2. Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού) στο δίκτυο του ΟΤΕ: 25,39 31,23 3. ιατήρηση αριθµού από µεταφορά τηλεφωνικής γραµµής PSTN (εσωτερική φορητότητα) εντός του ιδίου κοµβικού κέντρου. (Το τέλος αυτό εισπράττεται πέραν του τέλους µεταφοράς της τηλεφωνικής γραµµής PSTN, ανεξάρτητα αν στον ίδιο χώρο λειτουργεί και άλλη τηλεφωνική γραµµή) 10,00 12,30 4. Βασικά µηνιαία τέλη 4.1. Βασικό µηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραµµής PSTN : 5. Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων: 12, ,25 0,026 0, Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 6.1. Τέλη Αστικών συνδιαλέξεων. Τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα Όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας 0,026 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών χωρίς ή 0,03198 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών µε. Τµήµα κλήσης πέραν των 120 δευτερολέπτων (χρέωση ανά δευτερόλεπτο) ευτέρα έως και Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,026 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,03198 ανά λεπτό) Από ώρα 20:00 µέχρι και ώρα 24:00 και από ώρα 00:00µέχρι ώρα 08:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,025 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,03075 ανά λεπτό) Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,025 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,03075 ανά λεπτό) Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,024 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,02952 ανά λεπτό) 1 Ισχύς από

4 - 4 - Παλµοί ρίψης/µονάδες χρέωσης ψηφιακών κέντρων Τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα(χρέωση παλµική) Όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας 1 Μ.Χ. ανά 60 δευτερόλεπτα Τµήµα κλήσης πέραν των 120 δευτερολέπτων (χρέωση παλµική) ευτέρα έως και Παρασκευή Από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00 1 Μ.Χ. ανά 60 δευτερόλεπτα Από ώρα 20:00 µέχρι και ώρα 24:00 και από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 08:00 1 Μ.Χ. ανά 62,4 δευτερόλεπτα Σάββατο Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. ανά 62,4 δευτερόλεπτα Κυριακή Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. ανά 65 δευτερόλεπτα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Σε ότι αφορά την παλµική χρέωση, τυχόν τµήµα κλήσης µικρότερο του παλµού χρέωσης (60 δευτερόλεπτα, 62,4 δευτερόλεπτα ή 65 δευτερόλεπτα, κατά περίπτωση, λογίζεται ως ολόκληρος παλµός και τιµολογείται µε 1 Μ.Χ. 2. Οι αστικές συνδιαλέξεις καθορίζονται µε βάση τη θέση ή/και την απόσταση των Κο.Κ. (Κοµβικών Κέντρων) καλούντος - καλούµενου και είναι : 2.1. Όλες οι συνδιαλέξεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ τηλεφωνικών γραµµών τα Κο.Κ. των οποίων βρίσκονται στον ίδιο Νοµό Οι συνδιαλέξεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ τηλεφωνικών γραµµών τα Κο.Κ. των οποίων βρίσκονται σε διαφορετικούς Νοµούς αλλά η µεταξύ των Κο.Κ. απόσταση (σε ευθεία γραµµή) δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόµετρα Τέλη Υπεραστικών συνδιαλέξεων. ευτέρα από ώρα 00:00 έως και 24:00 του Σαββάτου, ενιαία χρέωση ως εξής : Για τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα, 0,055 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών χωρίς ή 0,06765 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών µε. Για τµήµα κλήσης µεγαλύτερο των 120 δευτερολέπτων, 0, ανά δευτερόλεπτο χωρίς (0,055 ανά λεπτό) ή 0, ανά δευτερόλεπτο µε (0,06765 ανά λεπτό) Κυριακή όλο το 24ωρο Ίδια χρέωση µε τη χρέωση των αστικών κλήσεων την Κυριακή. Παλµοί ρίψης/µονάδες χρέωσης ψηφιακών κέντρων ευτέρα από ώρα 00:00 έως και Σάββατο µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. ανά 28,36 δευτερόλεπτα Κυριακή όλο το 24ωρο Ίδια χρέωση µε τη χρέωση των αστικών κλήσεων την Κυριακή

5 Τέλος παλµού χρέωσης τηλεφωνικής συνδιάλεξης από εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (κοινόχρηστα τηλέφωνα µε είκτη τελών) στο οποίο περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. : 0, Οι τρίτοι που διαχειρίζονται κοινόχρηστες τηλεφωνικές γραµµές αποδίδουν στον Ο.Τ.Ε. το ανά Μ.Χ. ισχύον τέλος της παραγράφου Το ανωτέρω τέλος κοινοχρήστων γραµµών δεν εφαρµόζεται στις τηλεφωνικές γραµµές των Ξενοδοχείων όλων των κατηγοριών (συµπεριλαµβανοµένων Motels, Ξενώνων, Pensions, Camping, Bungalows, Οικοτροφείων, Επιπλωµένων ιαµερισµάτων και Ενοικιαζοµένων ωµατίων) µε την προϋπόθεση ότι αυτά λειτουργούν µε οριστική ή προσωρινή άδεια του Ε.Ο.Τ. 7. Τέλος αποµακρυσµένου συνδροµητή. 8. Προκειµένου για συνδροµητή τηλεφωνικής γραµµής που συνδέεται µε αίτησή του προσωρινά σε άλλο Τε.Κ. µε κανονική ή παρεκκλίνουσα οδό (αποµακρυσµένος συνδροµητής), καταβάλλεται πρόσθετο µηνιαίο τέλος για την κατευθείαν γραµµή απόσταση του Τε.Κ. στο οποίο ανήκει και εκείνου στο οποίο συνδέεται, όσα τα µηνιαία µεταβλητά ανά Km τέλη των µισθωµένων γραµµών 64 Kbps (αστικών ή υπεραστικών) Τέλος µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής µέσα στο ίδιο κτίριο: 15,40 18,94 9. Τέλος διαχείρισης προσωρινών τηλεφωνικών γραµµών. Προσωρινές τηλεφωνικές γραµµές που εγκαθίστανται στην αλλοδαπή µε φροντίδα του Ο.Τ.Ε. όσον αφορά την παραγγελία και πληρωµή των σχετικών δαπανών οφειλών στην αντίστοιχη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία της αλλοδαπής ή αντίστροφα προσωρινές γραµµές που εγκαθίστανται στη χώρα µας µε ανάλογη φροντίδα ξένης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, υπόκειται σε τέλος διαχείρισης ανά γραµµή ίσο µε τρία (3) ωροµίσθια (παραγ. 22). 105,00 129, Τέλος αλλαγής αριθµού κλήσεως κύριας τηλεφ. γραµµής µε αίτηση του συνδροµητή: 15,40 18, Τέλος µεταβίβασης τηλεφωνικής γραµµής λόγω εκχώρησης - µεταβολής αναγνώρισης : 15,40 18, Τέλη χρησιµοποιήσεως συσκευής καταγραφής των συνδιαλέξεων Τέλος καταγραφής στοιχείων εξερχόµενων συνδιαλέξεων σε ψηφιακά Κέντρα Μέχρι πέντε (5) µέρες : 14,67 18, Πέραν των πέντε (5) ηµερών για κάθε µέρα : 1,46 1, Τα τέλη επιστρέφονται αν διαπιστωθεί πληµµελής λειτουργία του µετρητή Σε περίπτωση ανάκλησης αιτήσεων για καταγραφή των συνδιαλέξεων και εφόσον οι σχετικές αιτήσεις κατατεθούν στην υπηρεσία πριν από την

6 - 6 - ενεργοποίηση της υπηρεσίας, επιστρέφονται όλα τα τέλη. 13. Μηνιαίο τέλος για µη ανακοινώσιµες τηλεφωνικές γραµµές : Ατελώς 14. Τέλος για την αποκατάσταση διακοπείσης τηλεφωνικής γραµµής (επανασύνδεση) : 4,07 5, Τέλος Πληροφορίας χρέωσης κλήσεων τηλεφωνικής γραµµής πριν την έκδοση λογαριασµού : 1,46 1, Τέλος έγγραφης ειδοποίησης συνδροµητή για τη διακοπή της τηλεφωνικής του γραµµής λόγω µη εξόφλησης τηλεφωνικού λογαριασµού : 3,22 3, Τέλος παροχής ηχογραφηµένων πληροφοριών µε αίτηση του συνδροµητή (κλησιδέκτης) Για την παροχή της υπηρεσίας µέχρι 10 ηµέρες : 29,34 36, Για κάθε επιπλέον 10ήµερο ή κλάσµα αυτού : 14,67 18, Κλήσεις προς ολιγοψήφιους ΟΤΕ για παροχή πληροφοριών/υπηρεσιών από τα οργανωµένα Πληροφοριοδοτικά Κέντρα του ΟΤΕ και κλήσεις έκτακτης ανάγκης, αναλυτικά, ως οι κατωτέρω πίνακες :

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ Μ.Χ. /λεπτό /λεπτό AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 16 0,4034 0, ΩΡΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 10 0,2437 0, ΖΩ ΙΑ,ΚΤΕΟ,ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΙ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, AEGEAN, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ, ΛΑΧΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 16 0,4034 0, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΟΠΑΠ 23 Μ.Χ. για το 1 ο λεπτό και κατόπιν 1 Μ.Χ. ανά 2,6 δευτ. 0,58 ελάχιστη χρέωση για το 1 ο λεπτό και κατόπιν χρέωση 0, /δευτ. 0,7134 ελάχιστη χρέωση για το 1ο λεπτό και κατόπιν χρέωση 0, /δευτ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ.Χ. ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ EURO ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ 3 0,078 0, ,026 0, ,078 0, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3 0,078 0, ΚΕΝΤΡΟ Σ ΑΜΕΣΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 1299 ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ VOIC 5 0,13 0,16 Ιδια µε την χρέωση αστικών συνδιαλέξεων, αναλυτικά ως η παράγραφος Ισχύς από 17/3/2009, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 2 Ισχύς από 20/3/2012, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 3 Ισχύς από 17/3/2009, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ Μ.Χ./λεπτό /λεπτό 100 Άµεση ράση (Αστυνοµία) 0 Ατελώς 108 Αµεση Επέµβαση Λιµενικού Σώµατος 0 Ατελώς 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 0 Ατελώς 166 Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας 0 Ατελώς 199 Πυροσβεστική Υπηρεσία 0 Ατελώς 1298 Υπηρεσία Voic -εκτροπή κλήσεων 0 Ατελώς ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 0 Ατελώς 0 Ατελώς ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 0 Ατελώς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - παροχή πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και ολοκλήρωση κλήσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ Χρέωση από ψηφιακές τηλεφωνικές γραµµές δικτύου ΟΤΕ Μ.Χ. ανά λεπτό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Ολοκλήρωση κλήσης µέσω του σε µη γεωγραφικούς, σε γεωγραφικούς αριθµούς εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο καθώς και σε κινητό τηλέφωνο όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 0,7805 /λεπτό 0,7805 /λεπτό 0,96 ανά λεπτό 30 0,96 ανά λεπτό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 0,667 /λεπτό 0,82 ανά λεπτό 26 Ολοκλήρωση κλήσης µέσω του σε γεωγραφικούς αριθµούς εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο καθώς και σε κινητό τηλέφωνο όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 0,667 /λεπτό 0,82 ανά λεπτό 26 4 ισχύς από 10/9/2012, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 5 ισχύς από 10/9/2012, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

9 - 9 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 1,68 /λεπτό 2,07 /λεπτό είκτες τελών Μηνιαίο τέλος συντήρησης και λειτουργίας είκτη Τελών: 0,44 0, Μηνιαίο µίσθωµα εκµισθούµενου είκτη Τελών : 1,46 1, Μηνιαίο τέλος αποστολής παλµών χρέωσης 16KΗz, ανά γραµµή: 1,46 1, Ωροµίσθιο εργασιών. Το ωροµίσθιο όλων των εργασιών που εκτελούνται από τον Ο.Τ.Ε είτε σε βάρος των συνδροµητών είτε σε βάρος τρίτων καθορίζεται ως εξής : Για παροχή εργασιών µε απασχόληση προσωπικού ΟΤΕ εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ίσο µε : Για παροχή εργασιών υπερωριακά απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ ίσο µε : Για παροχή εργασιών απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ κατά τις Κυριακές και αργίες ίσο µε : Για παροχή εργασιών απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ για νυχτερινή εργασία ίσο µε : ιάθεση υλικών εκτέλεση εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών γραµµών. 35,00 35,00 35,00 43,00 43,05 43,05 43,05 52,89 Για τις περιπτώσεις διαθέσεως υλικών και εκτελέσεως εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών γραµµών, οι σχετικές δαπάνες υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τηλεφωνικού Κανονισµού περί πραγµατικών δαπανών Για τη χρέωση των µικρο-υλικών και αποκοµµάτων των καλωδίων ή συρµάτων, υπολογίζεται επί της αξίας του καλωδίου ή σύρµατος το κατωτέρω κατά περίπτωση ποσοστό Ποσοστό 10% για το τµήµα µέχρι 150,00 Ποσοστό 5% για το τµήµα πέραν των 150,00 και µέχρι 300,00 Ποσοστό 2% για το τµήµα πέραν των 300, Τέλη πρόσθετων εγκαταστάσεων. (Σύµφωνα µε τα περί προσθέτων εγκαταστάσεων οριζόµενα στον Τηλεφωνικό Κανονισµό.) Για τη σύνδεση αποσύνδεση αντικατάσταση της συσκευής εισπράττεται η αξία ενός και µισού (1,5) ωροµισθίου, δηλαδή : 52,50 64, Τα ανωτέρω τέλη της παραγράφου 24 εισπράττονται εφόσον οι σχετικές εργασίες γίνονται από τον Ο.Τ.Ε. 24. Τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων (Ι.Τ.Κ.) 6 ισχύς από 11/8/2008.Για κλήσεις µε διάρκεια µέχρι και 60 sec ελάχιστη χρέωση 1,68 (2,07 µε ).Για κλήσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός λεπτού χρέωση µε 0,028 (0,03444 ) ανά δευτερόλεπτο

10 Μηνιαία Τέλη Συντήρησης επιχειρησιακών συστηµάτων Για κάθε Θύρα-Πόρτα (δηλαδή για κάθε Εσωτερική Σύνδεση (Ε.Σ.) και Γραµµή Κέντρου Πόλεως (Γ.Κ.Π.) του Ι.Τ.Κ. µε βάση την εγκατεστηµένη χωρητικότητά του καταβάλλονται µηνιαίως τέλη ίσα µε : Λοιπά τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων Για τη σύνδεση - αποσύνδεση Γραµµών Κέντρου Πόλεως (Γ.Κ.Π.) από το επιχειρησιακό σύστηµα καθώς και για τη τοποθέτηση - µεταφορά νέας εσωτερικής Σύνδεσης του επιχειρησιακού συστήµατος σε υπάρχον εσωτερικό δίκτυο καταβάλλονται οι πραγµατικές δαπάνες Μισθώµατα ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου. Το µηνιαίο µίσθωµα Ι.Τ.Κ. είναι ίσο µε την αξία του Ι.Τ.Κ. πολλαπλασιαζόµενη επί τον συντελεστή 0, Τέλη σύνδεσης, µεταφοράς και µετάζευξης Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων συστήµατος ιεπιλογής (CAS-2 BIT). 0,94 1, Για τη σύνδεση I.Τ.Κ. µε το σύστηµα ιεπιλογής, ανά 30 ιεπιλογικές Γραµµές, καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 1.467, , Για τη µεταφορά διεπιλογικών γραµµών Ι.Τ.Κ., ανά 30 ιεπιλογικές Γραµµές, καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 733,67 902, Καταβαλλόµενα τέλη µετάζευξης Ι.Τ.Κ. µε το σύστηµα ιεπιλογής στο οικείο ή σε άλλο Αστικό Κέντρο : Με αίτηση του συνδροµητή : 733,67 902, Με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε. Ατελώς Τέλος µεταβίβασης ή µεταβολής : 146,73 180, Βασικά µηνιαία τέλη Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων µε το σύστηµα ιεπιλογής Βασικό µηνιαίο τέλος Ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου µε το σύστηµα ιεπιλογής ανά 30 ιεπιλογικές Γραµµές : 293,47 360, Για τη λειτουργία Ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου µε το σύστηµα ιεπιλογής δεν θα καταβάλλεται βασικό µηνιαίο τέλος κύριας τηλεφωνικής γραµµής ανά ιεπιλογική Γραµµή Τέλος αποµεµακρυσµένου συνδροµητή : Προκειµένου για συνδροµητή τηλεφωνικής γραµµής µε το σύστηµα ιεπιλογής (CAS-2 BIT), που συνδέεται µε αίτησή του προσωρινά σε άλλο Τε.Κ. µε κανονική ή παρεκκλίνουσα οδό (αποµακρυσµένος συνδροµητής), καταβάλλεται πρόσθετο µηνιαίο τέλος για την κατευθείαν γραµµή απόσταση του Τε.Κ. στο οποίο ανήκει και εκείνου στο οποίο συνδέεται, όσα τα µηνιαία µεταβλητά ανά Km τέλη των µισθωµένων γραµµών 2 Mbps (αστικών ή υπεραστικών). 27. Ποσοστά Γενικών ιοικητικών Εξόδων Ο.Τ.Ε. επί πραγµατικών δαπανών Το συνολικό ποσό των πραγµατικών δαπανών που καταβάλλεται από τους συνδροµητές για εργασίες τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Τηλεφωνικού Κανονισµού και δεν υπάρχει ειδικό προς τούτο τιµολόγιο, επιβαρύνεται :

11 Με ποσοστό 15% για το ποσό µέχρι , Με ποσοστό 5% για το πέραν των ,00 ποσό 28. Τέλη συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται ως τερµατικές διατάξεις στα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών Για την συντήρηση από τον Ο.Τ.Ε. των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται στις τηλεφωνικές γραµµές των Κέντρων Ειδικών Υπηρεσιών, εφαρµόζονται κατ' αρχή τα µηνιαία τέλη που ισχύουν για τα Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα. Όταν όµως, λόγω ιδιοµορφίας των εν λόγω τεχνικών διατάξεων, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των ισχυόντων για τα Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα τελών ή όταν απαιτούνται µεγάλες δαπάνες συντήρησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα τέλη αυτά θα συνάπτεται ειδική συµφωνία, που θα εγκρίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, όπως προβλέπεται από τον Τηλεφωνικό Κανονισµό Ουδέν τέλος εισπράττεται από τον Ο.Τ.Ε. σε περίπτωση που η συντήρηση των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων γίνεται από τους συνδροµητές. 29. Συνοπτική αρίθµηση συνδέσεων ή γραµµών. Για τη σύνδεση κύριων συνδέσεων ή γραµµών κέντρου σε συνοπτική αρίθµηση ο συνδροµητής καταβάλλει τις πραγµατικές δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στον Τηλεφωνικό Κανονισµό, µόνο στην περίπτωση που απαιτείται εµπλουτισµός του Κέντρου και οι συνδεόµενες γραµµές σε συνοπτική αρίθµηση είναι πάνω από πέντε (5). 30. Τέλη συµπληρωµατικών υπηρεσιών και ευκολιών που παρέχονται στους συνδροµητές των ψηφιακών κέντρων. Η απενεργοποίηση ή επιβεβαίωση της ενεργοποίησης ψηφιακής πληροφορίας παρέχεται : Ατελώς Αφύπνιση / Υπόµνηση Η κάθε ενεργοποίηση χρεώνεται µε : 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. (0,03198 ) Η κλήση αφύπνισης / υπόµνησης χρεώνεται µε : Η κλήση χρεώνεται ακόµα και αν δεν απαντηθεί µετά από τρεις προσπάθειες 4 Μ.Χ. (0,104 ) 4 Μ.Χ. (0,128 ) Αναµονή κλήσης Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Συνοµιλία για Τρεις Μηνιαίο τέλος : 1,17 1, Εκτροπή κλήσης (άµεση, έµµεση, εκτροπή σε περίπτωση κατειληµµένου). Ο καλών συνδροµητής επιβαρύνεται µε τα τέλη επικοινωνίας µέχρι τον αρχικά καλούµενο συνδροµητή ενώ ο καλούµενος και χρήστης της ευκολίας εκτροπής επιβαρύνεται µε τα τέλη του προωθούµενου τµήµατος της κλήσης. Ο καλούµενος και χρήστης της ευκολίας δεν επιβαρύνεται µε τα τέλη του προωθούµενου τµήµατος της κλήσης µόνο στην περίπτωση εκτροπής της κλήσης σε σταθερό τηλέφωνο δικτύου

12 ΟΤΕ εντός του ίδιου Κοµβικού Κέντρου Η Ενεργοποίηση εκτροπής παρέχεται: Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη σύνδεση Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Άµεση κλήση Η κάθε ενεργοποίηση χρεώνεται µε : Ταχεία κλήση 4 Μ.Χ. (0,104 ) Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος ανεξάρτητα από τους χρησιµοποιούµενους αριθµούς Εντοπισµός κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων 4 Μ.Χ. (0,128 ) 1,46 1, Για χρήση µέχρι 10 µέρες καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 55,00 67, Για χρήση πέραν των 10 ηµερών και µέχρι 15 ηµέρες το ανώτερο καταβάλλεται πρόσθετο ανά ηµέρα τέλος ίσο µε : 10,00 12, Τέλη αναλυτικής χρέωσης ανά έκδοση λογαριασµού Για την πρώτη σελίδα : 0,58 0, Για κάθε επιπλέον σελίδα : 0,14 0, Προσωρινή Φραγή Εισερχοµένων Κλήσεων Για κάθε ενεργοποίηση : 4 Μ.Χ. (0,104 ) 4 Μ.Χ. (0,128 ) Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Φραγή εξερχόµενων κλήσεων Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος ανά τηλεφωνική γραµµή : 3,10 3, Τέλη φραγής εισερχόµενων κλήσεων. (η ενεργοποίηση γίνεται από το Κέντρο) Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος: 2,93 3, Συνοπτική σύνδεση. Η υπηρεσία παρέχεται : Επιλεκτική φραγή εξερχόµενων κλήσεων 7 Ενεργοποίηση, µηνιαίο τέλος, κατάργηση υπηρεσίας Ατελώς Ατελώς Μεταβολή των παραµέτρων, ανά µεταβολή 1,00 1, Τέλη για την παροχή προληπτικής καταγραφής στοιχείων συνδιαλέξεων (PMOBS & SP FILE) Για διάρκεια διµήνου ή κλάσµα αυτού και µέχρι πέντε (5) 4 Τα υπόψη τέλη αφορούν αναλυτικό λογαριασµό που δίνεται µετά από αίτηση του πελάτη και περιλαµβάνει ανάλυση κλήσεων πέραν εκείνης που καθορίζεται ως βασικό επίπεδο ανάλυσης χρέωσης όπως αυτή καθορίζεται στην υπ αριθ Απόφαση 588/21 ΕΕΤΤ. 7 Νέα υπηρεσία ισχύς από

13 εκτυπούµενες σελίδες καταβάλλεται τέλος ίσο µε : 8,80 10, Για κάθε επιπλέον σελίδα καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 0,88 1, Αναγνώριση κλήσης (CLIP) Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος : 1,00 1, Απόκρυψη αριθµού Για κάθε ενεργοποίηση : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς 31. Απόκρυψη αριθµού ανά κλήση Ατελώς 32. Απόρριψη ανώνυµων κλήσεων Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος : για όλα τα επαγγέλµατα (Καταχώρηση στον ειδικό κατάλογο επαγγελµατιών) 0,50 0, Τέλος προβολής, ανά καταχώρηση 1,95 ανά µήνα 2,40 ανά µήνα 34. «Μη χάνεις κλήσεις» Πακέτο ευκολιών στο οποίο περιλαµβάνονται οι ευκολίες : αναγνώριση κλήσεων, εµπλουτισµένος τηλεφωνητής, αναµονή κλήσης, εκτροπή κλήσης και ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη σύνδεση) 1,30 ανά µήνα 1,60 ανά µήνα 35. Απόρριψη collect κλήσεων Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος 36. Τέλη τηλεφωνικών γραµµών συνδέσεων µε ολιγοψήφιο αριθµό κλήσεως Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης του σύντοµου κωδικού στο δίκτυο του ΟΤΕ Τέλη σύνδεσης ανά γραµµή : (Ως γραµµή νοείται είτε PSTN τηλεφωνική γραµµή (Γ.Κ.Π) είτε κανάλι Β ISDN) 1,50 1,85 100,00 123,00 150,00 184, Βασικά µηνιαία τέλη Για κάθε µια λειτουργούσα γραµµή καταβάλλεται τέλος ίσο µε : (Ως γραµµή νοείται είτε γραµµή Κέντρου πόλεως είτε κανάλι Β ISDN) 14,67 18, Γενικές διατάξεις Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σύντοµος κωδικός µεταφράζεται σε αριθµό Onephone( 801) ή Freephone (800) και η κίνηση δροµολογείται µέσω του ΙΝ δικτύου, προκειµένου να διασφαλιστεί η µηδενική ή η αστική χρέωση των καλούντων, τότε, ο καλούµενος και κάτοχος της υπηρεσίας σύντοµου κωδικού επιβαρύνεται εξολοκλήρου µε το κόστος των κλήσεων όταν o ολιγοψήφιος µεταφράζεται σε Freephone αριθµό και µε την τυχόν διαφορά υπεραστικής µείον αστική όταν αυτός µεταφράζεται σε Onephone αριθµό Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται τα τέλη που ισχύουν για τις Κύριες Τηλεφωνικές Γραµµές. Τέλη εργασιών για αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικής 37. συσκευής προµηθευµένης από τον ΟΤΕ ή αντικατάστασης τηλεφωνικής συσκευής µε καινούργια συσκευή ΟΤΕ ή επισκευής τοποθέτησης τηλεφωνικής πρίζας.

14 Τέλος ανά επίσκεψη συνεργείου. Τέλος ανά άσκοπη µετάβαση µε υπαιτιότητα του συνδροµητή. Σε περίπτωση αντικατάστασης υλικών (συσκευή, πρίζα κτλ) µε καινούργια, πέραν των ανωτέρω τελών (τέλη εργασιών), ο πελάτης καταβάλλει και την αξία των υλικών όπως αυτή καθορίζεται στον Κατάλογο Τιµών Υλικών του Ο.Τ.Ε Μηνιαίο τέλος συντήρησης τηλεφωνικής συσκευής. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στην περίπτωση που ο συνδροµητής επιθυµεί τη µόνιµη συντήρηση της τηλεφωνικής του συσκευής από τον Ο.Τ.Ε. χωρίς την καταβολή των αναφεροµένων τελών της παραγράφου Καρτοτηλέφωνα - Τηλεκάρτες 22,00 52, ,06 64,64 0,44 0, Τιµή πώλησης τηλεκαρτών. Η τιµή πώλησης κάθε τηλεκάρτας καθορίζεται ανάλογα µε τη χωρητικότητά της σε EURO και εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στις τιµές του πίνακα περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 23 %. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 4,00 4,00 Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 11,00 10, Ρυθµός χρέωσης τηλεκαρτών Τιµή παλµού χρέωσης 0, Αστικές συνδιαλέξεις: Ένας παλµός χρέωσης ανά 52,38 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Υπεραστικές συνδιαλέξεις : ύο (2) παλµοί χρέωσης ανά 47,62 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Κλήσεις προς κινητά : Προς κινητά COSMOTE: 1 παλµός χρέωσης ανά 14,00 δευτ. Προς κινητά VODAFONE:1 παλµόςί χρέωσης ανά 14,00 δευτ. Προς κινητά WIND : 1 παλµός χρέωσης ανά 14,00 δευτ. 7 Απόφαση 861/.653/ , ισχύς από 22/6/2004

15 Οι ιεθνείς κλήσεις χρεώνονται όπως κατωτέρω8 : Ακέραιο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 1 παλµός χρέωσης ανά 5,60 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 1 παλµός χρέωσης ανά 4,70 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 1 παλµός χρέωσης ανά 2,47 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,65 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,24 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1 παλµός χρέωσης ανά 0,76 δευτερόλεπτα Μειωµένο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 1 παλµός χρέωσης ανά 5,60 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 1 παλµός χρέωσης ανά 4,70 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 1 παλµός χρέωσης ανά 2,75 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,77 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,30 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1 παλµός χρέωσης ανά 0,83 δευτερόλεπτα Λοιπές κλήσεις (πλην αστικών, υπεραστικών, διεθνών και προς κινητά) (Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης - παλµοί χρέωσης- των τηλεφωνικών γραµµών των ψηφιακών κέντρων, αναλυτική ενηµέρωση στον τιµοκατάλογο ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ). 40. Συνδιαλέξεις από καρτοτηλέφωνα µε χρήση Πιστωτικών Καρτών. Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που διεξάγονται από καρτοτηλέφωνα µε τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας, των Εταιριών Εκδόσεως ή ιαχειρίσεως Πιστωτικών Καρτών που έχουν αποδεχθεί τη συνεργασία µε τον ΟΤΕ, σε ότι αφορά το ρυθµό χρέωσης, τιµολογούνται µε βάση τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω παράγραφο Τέλος παλµού χρέωσης τηλεφωνικής συνδιάλεξης µε χρήση πιστωτικής κάρτας µαζί µε Φ.Π.Α 0, Πρόσθετο τέλος, ανά συνδιάλεξη : 20 Μ.Χ (0,52 ) 41. Ετήσια συνδροµή συλλεκτών τηλεκαρτών. 20 Μ.Χ 0,64 Οι εγγεγραµµένοι συλλέκτες τηλεκαρτών επιβαρύνονται ετησίως και ανά συνδροµή (µαζί µε τον ) µε το ποσό των : 11, Πώληση - εκµίσθωση επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων Τιµή πώλησης επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων. Η τιµή πώλησης για κάθε τύπο καινούργιου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου καθορίζεται µε βάση την τιµή κτήσης της τελευταίας εισαγωγής του τύπου αυτού στις αποθήκες του ΟΤΕ (αξία καρτοτηλεφώνου, ασφάλιστρα, µεταφορικά και λοιπές επιβαρύνσεις) προσαυξηµένη κατά ποσοστό 25% για Γενικά ιοικητικά Έξοδα Αν µέσα σε κάποιο ηµερολογιακό έτος δεν πραγµατοποιηθεί εισαγωγή ενός τύπου καρτοτηλεφώνων, τότε η τιµή πωλήσεώς τους αναπροσαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους κατά ποσοστό ίσο µε την ποσοστιαία µεταβολή της ισοτιµίας της δραχµής προς το νόµισµα της Χώρας προέλευσης των καρτοτηλεφώνων κατά το προηγούµενο έτος (1η Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου). 8 Απόφαση 861/.653/ , ισχύς από 16/1/2005

16 Εκµίσθωση επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων. Το µηνιαίο µίσθωµα για κάθε τύπο καινούργιου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου, που θα εισπράττεται από τους συνδροµητές πέρα από τα µηνιαία τέλη λειτουργίας της τηλεφωνικής γραµµής, υπολογίζεται ως το γινόµενο της τιµής πωλήσεως του εκµισθούµενου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου επί τον συντελεστή 0, Υπηρεσίες Νοήµονος ικτύου (I.N.) και INTERNATIONAL FREEPHONE Υπηρεσία ατελών κλήσεων (FREEPHONE) Τέλη «κοινών» αριθµών FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «κοινού» αριθµού: 100,00 123, Βασικά µηνιαία τέλη «κοινού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 40,00 49, Τέλη ειδικών αριθµών FREEPHONE. (Ορίζονται µε την ΒΕ 3/03/ και δίδονται κατ επιλογή του πελάτη και εφόσον είναι διαθέσιµοι) «Αργυροί» αριθµοί FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «αργυρού» αριθµού 150,00 184, Βασικά µηνιαία τέλη «αργυρού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 70,00 86, «Χρυσοί» αριθµοί FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «χρυσού» αριθµού 200,00 246, Βασικά µηνιαία τέλη «χρυσού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 150,00 184, «Πλατινένιοι» αριθµοί FREEPHONE «Πλατινένιοι 1» Τέλη σύνδεσης «πλατινένιου 1» αριθµού 1.500, , Βασικά µηνιαία τέλη «πλατινένιου 1» αριθµού, περιλαµβανο- µένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών «Πλατινένιοι 2» 150,00 184, Τέλη σύνδεσης «πλατινένιου 2» αριθµού 700,00 861, Βασικά µηνιαία τέλη «πλατινένιου 2» αριθµού, περιλαµβανο- µένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 150,00 184, Τέλη µεταβολών στη δοµή των παραµέτρων της ατοµικής εφαρµογής του πελάτη (Routing tree). Tροποποίηση-µεταβολή του routing tree του πελάτη Ατελώς Τέλη αναλυτικής χρέωσης ανά αριθµό FREEPHONE και έκδοση λογαριασµού: Αναλυτικό λογαριασµός σε µαγνητικό µέσο Τέλη χρήσης. Αναλυτικό λογαριασµός σε χαρτί ανά σελίδα Ο καλούµενος και κάτοχος του FREEPHONE αριθµού επιβαρύνεται µε τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη επικοινωνίας για τις πραγµατοποιηθείσες προς τον FREEPHONE αριθµό, τηλεφωνικές Ατελώς 0,15 Ατελώς 0,18

17 κλήσεις. Τα παραπάνω τέλη της παραγράφου 43.1, πλην εκείνων της υποπαραγράφου , ισχύουν και για την περίπτωση του INTERNATIONAL FREEPHONE ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησής του. Τα τέλη χρήσης της υπηρεσίας INTERNATIONAL FREEPHONE έχουν ως εξής : Για κλήσεις πληρωτέες στην Ελλάδα (εισερχόµενες), τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη διεθνούς τηλεφωνικής επικοινωνίας µεταξύ Ελλάδος και του προορισµού προέλευσης της κλήσης. Για κλήσεις πληρωτέες σε ξένο προορισµό (εξερχόµενες), για την πρόσβαση του συνδροµητή στην παρεχόµενη υπηρεσία, δεν θα εισπράττεται κανένα τέλος Ενιαίος Αριθµός Πρόσβασης (OnePhone) Εφαρµόζονται τα τέλη της προηγούµενης παραγράφου 43.1 πλην των τελών χρήσης που έχουν ως εξής : Τέλη χρήσης που επιβαρύνουν τον καλούντα: Για κάθε συνδιάλεξη ο καλών επιβαρύνεται µε τα τέλη που ισχύουν για τις χρονοχρεούµενες αστικές συνδιαλέξεις ανεξάρτητα από τη φύση της πραγµατοποιηθείσας συνδιάλεξης (αστική ή υπεραστική) Τέλη χρήσης που επιβαρύνουν τον καλούµενο: Σε περίπτωση υπεραστικής συνδιάλεξης, ο καλούµενος επιβαρύνεται µε τα τέλη που προκύπτουν αν από τα τέλη που αντιστοιχούν στην πραγµατοποιηθείσα συνδιάλεξη αφαιρεθεί το µέρος που αναλογεί στον καλούντα Τηλεπικοινωνιακές κάρτες (Calling Cards) ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ (Προπληρωµένη τηλεπικοινωνιακή κάρτα). ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΩΝ Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 6,36 6,00 Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 15,50 13,00 Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 30,50 25,00 Στις τιµές του Πίνακα συµπεριλαµβάνεται Ρυθµός χρέωσης ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ-ΟΤΕ Τέλος παλµού χρέωσης ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ-ΟΤΕ 0, Αστικές συνδιαλέξεις : 0,03705 ανά 60 δευτερόλεπτα και call setup 0,03472 ανα κλήση Υπεραστικές συνδιαλέξεις : 0,03786 ανά 28 δευτερόλεπτα ιεθνείς κλήσεις : ακέραιο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 0,156 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 0,186 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 0,372 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 0,548 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 0,713 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1,106 ανά 30 δευτερόλεπτα Μειωµένο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 0,156 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 0,186 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 0,330 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 0,486 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 0,630 ανά 30 δευτερόλεπτα

18 Ζώνη 6 : 0,982 ανά 30 δευτερόλεπτα Κλήσεις προς κινητά : COSMOTE : 0,1232 ανά 60 δευτερόλεπτα VOFAFONE: 0,1232 ανά 60 δευτερόλεπτα WIND : 0,1232 ανά 60 δευτερόλεπτα Κλήσεις προς Audiotex OTE Ζώνη I : 0,890 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη II : 0,762 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη III : 0,635 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη IV : 1,273 ανά 30 δευτερόλεπτα Λοιπές κλήσεις: Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης /παλµοί χρέωσης των τηλεφωνικών γραµµών των ψηφιακών κέντρωναναλυτική ενηµέρωση στον τιµοκατάλογο ΟΤΕ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ ΟΤΕ-ΚΑΡΤΑ. (Πιστωτική τηλεπικοινωνιακή κάρτα). Για τη χρήση της υπηρεσίας καταβάλλεται εφάπαξ και ανά κάρτα το ποσό των : 8,80 10, Χρέωση κλήσεων µε χρήση ΟΤΕ-ΚΑΡΤΑΣ Όπως ακριβώς χρεώνονται και οι κλήσεις από τηλεφωνικές γραµµές δικτύου OTE Χρέωση συνδιαλέξεων από το εξωτερικό προς τον ίδιο προορισµό του εξωτερικού ή προς άλλο προορισµό, µε χρήση ΟΤΕ ΚΑΡΤΑΣ. Τιµή χρεωστικού παλµού ΟΤΕΚΑΡΤΑΣ: 0,026 (χωρίς ) Η χρέωση των κλήσεων γίνεται σύµφωνα µε τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 που ακολουθούν: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ Η ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ για κλησεις µε χρηση OTE ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ Ποσό σε µε Βήµα χρέωσης ZΩΝΗΣ Ι ZΩΝΗΣ Ι 0, sec ZΩΝΗΣ Ι ZΩΝΗΣ ΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ Ι ZΩΝΗΣ ΙΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙ ZΩΝΗΣ Ι 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙΙ ZΩΝΗΣ Ι 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙΙ 0, sec

19 ΖΩΝΗ Ι ΖΩΝΗ ΙΙ ΖΩΝΗ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ALASKA, ALBANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, COSTA RICA, CROATIA, CYPRUS, CZECH. REP., DENMARK, FINLAND, FRANCE, FYROM, GEORGIA, GERMANY, HAWAI, HONG KONG, HUNGARY, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, LIBYA, LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, MADERA, MOLDOVA, MONTENEGRO, MOROCCO, NETHERLANDS, NORWAY, PALESTINE, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, RUMANIA, RUSSIA, SERVIA, S. MARINO, SINGAPORE, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, ST MAARTEN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY, VIRGIN ISL (USA), U.K, UKRAINE, U.S.A,. ALGERIA, ANDORRA, ANGOLA, ANTIGUA, ARGENTINA, ARMENIA, ARUBA, AZERBAIJAN, BAHREIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELARUS, BELIZE, BENIN, BERMUDAS, BHUTAN, BOLIVIA, BOZNIA-HERZEG., BOTSWANA, BRAZIL, BURUNDI, CAMEROON, CAYMAN, CHINA, COLOMBIA, COMORES ISL, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAIN REP., ECUATOR, EGYPT, EL SALVADOR, ESTONIA, FAROES ISL., GABON, GAMBIA, GHANA, GIBRALTAR, GRENADA, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, ICELAND, INDIA, INDONESIA, IRAQ, IVORY COAST, JAMAICA, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KOREA SOUTH, KUWAIT, LATVIA, LEBANON, LESOTHO, LITHUANIA, MACAU, MALAWI, MALTA, MARTINICA, MAURITANIA, MAURITIUS, MAYOTE, MEXICO, MONACO, MONGOLIA, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NETHERLAND ANTILLES, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU, POLYNESIA, QATAR, S.PIERE AND MIQUELON, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SOUTH SUDAN, SRI LANCA, SUDAN, SWAZILAND, SYRIA, TAIWAN, TANZANIA, THAILAND, TUNISIA, U.A.E, UGANDA, URUGUAY, UZBEKISTAN, VENEZUELA, VIRGIN ISL (BRIT), YEMEN, ZIMBABWE. AFGHANISTAN, ANGUILLA, ASCENSION, BAHAMAS, BRUNEI, BURKINA FASSO, CAMBODIA, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICA, CHAD, CHILE, CONGO, COOK ISL, CUBA, DIEGO GARCIA, EAST TIMOR, ERITREA, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS, FIDJI, GREENLAND, GUADELOUPE, GUAM, GUINEA BISSAU, GUINEA EQUAT., GUINEA REP., GUYANA, GUYANA REP., IRAN, KIRIBATI, KOREA NOPTH, KYRGYZSTAN, LAOS, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAYSIA, MALDIVES, MALI, MARSHALL ISL, MICRONESIA, MONTSERRAT, MYANMAR, NAURU, NEPAL, NIGER, NEW CALEDONIA, NIUE ISL, NORFOLK ISL, PALAU, PAPUA NEW GUINEA, REUNION ISL, RODRIGUEZ, RWANDA, S.CHRISTOF, S.HELENA, S.LUCIA, S.TOME, S. VINCENT, SAIPAN, SAMOA AMER., SAMOA WEST, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SOLOMON ISL, S. KITTS & NEVIS, SURINAM, TAJIKISTAN, TOGO, TOKELAU, TONGA, TRININTANT, TUSKS & CAICOS ISL, TURKMENISTAN, TUVALU, VANUATU, VIETNAM, WALLIS & FUTUNA, ZAIR, ZAMBIA, AND ALL REMAINING COUNTRIES Ετήσια συνδροµή συλλεκτών προπληρωµένων καρτών τηλεφωνικών κλήσεων. Οι εγγεγραµµένοι συλλέκτες προπληρωµένων τηλεπικοινωνιακών καρτών καταβάλλουν ετησίως και ανά συνδροµή το ποσό των : 11, Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting) Τέλη χρήσης. Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting), ο καλών συνδροµητής, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης, χρεώνεται ως ακολούθως: ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ 1η 2η 3η 4η 5η ανά κλήση χωρίς ανά κλήση µε Παλµοί χρέωσης από ψηφιακά κέντρα (µονάδες ανά κλήση ) 0,494 0, Μ.Χ. 0,754 0, M.X. 0,988 1, Μ.Χ. 1,20 1, Μ.Χ. 2,99 3, Μ.Χ. 45. Τέλη υπηρεσίας Τηλεηχοπληροφόρησης (ΑUDIOTEX).

20 Τέλη χρήσης Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία τηλεηχοπληροφόρησης (AUDIOTEX) σειρών 90112ΧΧΧΧΧ και 90113ΧΧΧΧΧ δικτύου ΟΤΕ, ο καλών συνδροµητής χρεώνεται, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης ως ακολούθως: Ζώνες χρέωσης Ι ΙΙ ΙΙΙ IV ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τέλος ανά δευτερόλεπτο επικοινωνίας : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ρυθµός χρέωσης 1 Μ.Χ. / 1,114 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,300 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,560 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 0,780 δευτερ Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία τηλεηχοπληροφόρησης (AUDIOTEX) σειρών 909- ΧΧΧΧΧΧΧ δικτύου ΟΤΕ ο καλών συνδροµητής χρεώνεται, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης ως ακολούθως: Ζώνες χρέωσης ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τέλος ανά δευτερόλεπτο επικοινωνίας ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ρυθµός χρέωσης 1η : 0, : 0, η : 0, : 0, η : 0, : 0, Μ.Χ. / 1,300 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,114 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 0,780 δευτερ. 46. Τέλη χρήσηςpremium RATE - IN Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία PREMIUM RATE-IN (901151XXXX) δικτύου ΟΤΕ, ο καλών συνδροµητής, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης, χρεώνεται ως ακολούθως: ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ 2η 3η 4η 5η 6η ανά κλήση χωρίς ανά κλήση µε Παλµοί χρέωσης από ψηφιακά κέντρα (µονάδες ανά κλήση ) 0,50 0, Μ.Χ. 1,00 1, M.X. 1,20 1, M.X. 1,50 1, Μ.Χ. 2,00 2, Μ.Χ. 8 Ισχύει από

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 -

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 3 Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 3 Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΟΤΕ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ Η ΟΤ Ε ΧΡΟΝΟΚΑΡΤ Α κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες των 6,00 13,00 και

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης:... 3

Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης:... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης:... 3 ιατήρηση αριθµού από µεταφορά τηλεφωνικής σύνδεσης (εσωτερική φορητότητα) εντός του ιδίου κοµβικού κέντρου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΟΤΕ ALLO Η ΟΤΕ ALLO κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες των 3,00 και 6,00 με διαθέσιμο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2014 CPI 2014 Βαθμολογεί και κατατάσσει 175 χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο σχετικά με την αντίληψη που υπάρχει για το επίπεδο διαφθοράς στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Οι χρεώσεις του Τιμοκαταλόγου δεν συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2016 Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής Τομέα DSI, Cedefop Οι σύγχρονες προκλήσεις Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop 2 ΑΝΕΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ BUSINESS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (EURO / min)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ BUSINESS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (EURO / min) Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας του άρθρου 55 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ BUSINESS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 30 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ... - 2 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ... - 2 - ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης. G4S Telematix S.A. 31/01/2014

BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης. G4S Telematix S.A. 31/01/2014 BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης G4S Telematix S.A. 31/01/2014 G4S Worldwide North America Canada United States UK & Ireland Guernsey Ireland

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η Κρυμμένη Δύναμη ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VOLUNTEERISM: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ The Hidden Power Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθελοντισμός

Διαβάστε περισσότερα

Business Control. #1-Σεπτ 2015

Business Control. #1-Σεπτ 2015 Business Control Τα νέο πρόγραμμα Business Control Οικονομικά Προγράμματα Business Control 300 Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ 23%) 9,90 Δωρεάν Χρόνος ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 300' Δωρεάν Μηνύματα 60 Δωρεάν ενδοεπικοινωνία 1500

Διαβάστε περισσότερα

Express Plus Express. Expedited

Express Plus Express. Expedited number for your Zones Code Albania AL 7 7 Algeria DZ 7 7 American Samoa AS 7 7 Andorra AD 4 Angola AO 7 1 Anguilla AI 7 7 Antigua and Barbuda AG 7 7 Argentina AR + 7 7 7 207 Armenia AM 7 7 Aruba AW 7 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

MIDWEEK REGULAR COUPON

MIDWEEK REGULAR COUPON 3-WAY ODDS (1X2) 1 / 2 1 X 2 MIDWEEK REGULAR COUPON DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5 1ST HALF - 3-WAY HT/FT BOTH TEAMS TO SCORE 1/ 12 /2 2.5-2.5+ 01 0/ 02 1-1 /-1 2-1 1-/ /-/ 2-/ 2-2 /-2 1-2 ++ -- 1X 12 X2 U O

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Θεσσαλονίκη 3 Δεκεμβρίου 2010, Cedefop, Ανώτερος εμπειρογνώμων, σε θέματα προσόντων και μαθησιακών αποτελεσμάτων loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ (TELEX) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλη συνήθων τηλεγραφημάτων ------------------------------------------------------------------------------- 2 Πρόσθετα τέλη τηλεγραφημάτων ------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Το τρίγωνο της Μακρο-οικονομίας

Το τρίγωνο της Μακρο-οικονομίας Το τρίγωνο της Μακρο-οικονομίας Πραγματικό ΑΕΠ, Υ Ανεργία, u Πληθωρισμός, π Πρόβλημα: Συνήθως δεν μεταβάλλονται όλα μαζί ευνοϊκά Π.χ. πληθωρισμός και ΑΕΠ ομόρροπα Πληθωρισμός και ανεργία αντίρροπα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕCVET & ελληνική πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης

ΕCVET & ελληνική πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης ΕCVET & ελληνική πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης Νίκος Φωτόπουλος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ η υφιστάμενη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Στρατηγικός Συνεργάτης Σ.Π.Κ. Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2015/0582 Αρ. Φακ.: 260 ΠΡΟΣ: - -

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 :

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 : Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 : Σελ. COSMOTE Μισθωμένες Αναλογικές Αστικές Γραμμές 2) Όταν απαιτούνται ειδικές μετρήσεις (Μ-1025 & Μ-1020) 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη. 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα ίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 -

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα Δίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2004 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Απολογισμός Έτους 2013

Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Απολογισμός Έτους 2013 Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Απολογισμός Έτους 2013 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισκόπηση Οικονομικού Περιβάλλοντος... σελ 3 2. Εξέλιξη Εργασιών Κλάδου στην Παγκόσμια Αγορά...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2

Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Κλήσεις προς άλλα ίκτυα A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:...2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων...2

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:...2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:...2 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΒΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης και Πολιτικής

Ανάπτυξης και Πολιτικής Παγκοσμιοποίηση «Κάθομαι σε ένα τραπέζι από μαόνι που προέρχεται από τις Ονδούρες. Το χαλί πάνω στο οποίο βρίσκεται έχει κατασκευαστεί στο Kidderminster (Β.Δ. Αγγλία) από μαλλί φερμένο από έναν ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Country Names - Greek

Country Names - Greek Country Names - Greek Kindly note: we are unable to ensure the accuracy of data which is not written in Latin script. English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:...2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων...2

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:...2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ...2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:...2 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οφέλη διεθνών επενδύσεων

Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οφέλη διεθνών επενδύσεων Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές Οφέλη διεθνών επενδύσεων Μεγάλη αύξηση σε ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια λόγω διεθνοποίησης αγορών Γιατί γίνονται διεθνείς επενδύσεις; Οικονοµικοί, πολιτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΒΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE Διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01) Υπηρεσία Τηλεφωνική Γραμμή Ωράριο Λειτουργίας Χρέωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών & Καρτοκινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ Ονοµασία Βάθος Μήκος Έτος 1 Ταφκούρα ,

ΑΑ Ονοµασία Βάθος Μήκος Έτος 1 Ταφκούρα , Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2005 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση:

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση Οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ IBLCE ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ IBLCE ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ IBLCE ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρούσα αίτηση με Λατινικούς χαρακτήρες 1. Ατομικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Common Reporting Standard. Σωτήρης Γιούσιος Senior Tax Partner

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Common Reporting Standard. Σωτήρης Γιούσιος Senior Tax Partner Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Common Reporting Standard Σωτήρης Γιούσιος Senior Tax Partner Νομοθετικό πλαίσιο Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην Οδηγία 2011/16/ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 H ΕΕΤΤ με Απόφασή της την οποία έλαβε στην χθεσινή της Ολομέλεια ενέκρινε τα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : κα ΑΝΝΑ ΚΑΖΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κος ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙ ΑΚΗΣ Page 1 of 84 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012-2013 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας ως εδώ εξετάσει ορισμένα κεντρικά προκαταρκτικά ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, θα στραφούμε τώρα στα πρίσματα θέασης και κατανόησης της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ως διεθνής οργανισµός, το Συµβούλιο IBLCE χρησιµοποιεί τα Αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ως διεθνής οργανισµός, το Συµβούλιο IBLCE χρησιµοποιεί τα Αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως ιεθνώς Πιστοποιηµένοι Σύµβουλοι Γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ως διεθνής οργανισµός, το Συµβούλιο IBLCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Αθήνα 15.05.03 Μέλος Σ & ντής Συντονισµού Ελλ Β. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεν. Γραµµατέας ΣΜΕ Ελλ. Λευκόλιθοι 1 ΕΝΑ ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ( ΙΕΘΝΗ) ΑΝΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κλήσεις προς άλλα Δίκτυα A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Παράλληλες Εξαγωγές

Διαδικτυακή Εφαρμογή Παράλληλες Εξαγωγές Διαδικτυακή Εφαρμογή Παράλληλες Εξαγωγές Τεχνικές Προδιαγραφές Σειριακού Αρχείου Έκδοση 1.0.0 15/12/2004 Έκδοση 1.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων 1.0 Γενικά... 3 2.0 Περιγραφή δομής... 3 2.1 Πεδίο C0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ENI SOUTH IN A/A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2007, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ GENERAL INFORMATION (Top Secret) GENERAL PARTY INFORMATION This General Party Information will be of use and implemented after 6 month from this date: January 25, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

PISA: Program for International Student Assessment

PISA: Program for International Student Assessment PISA: Program for International Student Assessment Γιατί; Ειδικές δυσκολίες στην ανάπτυξη μαθηματικής γνώσης: PISA PISA: Programme for International Student Assessment προωθείται από τον ΟΟΣΑ Κάθε 3 χρόνια:

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2. Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , , Α.1 Α.2 Α. Χειριστές Καταχώρηση Αξιών συνεπεία αποτελεσμάτων εκκαθάρισης παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ και Δικαιώματα προαίρεσης) (άρθρο 2) Δικαιώματα για τη Μεταφορά Τίτλων του Συστήματος BOGS - ΤτΕ από και

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 Εκπαιδευτικά Συστήματα Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 PISA: Program for International Student Assessment PISA: Ευρήματα έρευνας για τις ακαδημαϊκές γνώσεις μαθητών 15 ετών Επανάληψη από προηγούμενο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές

Διαδικτυακή Εφαρμογή Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές Διαδικτυακή Εφαρμογή Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές Ακύρωση Ταινιών Γνησιότητας Φαρμακαποθηκών Τεχνικές Προδιαγραφές Σειραϊκού Αρχείου Έκδοση 1.0.1 09/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές

Διαδικτυακή Εφαρμογή Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές Διαδικτυακή Εφαρμογή Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές Ακύρωση Ταινιών Γνησιότητας Φαρμακαποθηκών Τεχνικές Προδιαγραφές Σειραϊκού Αρχείου Έκδοση 1.0.2 30/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Onephone Freephone ΟΤΕ

Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες ιασύνδεσης ικτύων Νοέµβριος 2009 Υπηρεσίες ιασύνδεσης Υπηρεσίες Τερµατισµού Κλήσεων Γεωγραφικοί Αριθµοί ΟΤΕ Σύντοµοι Κωδικοί Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες Εκκίνησης Κλήσεων Κωδικός Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2 Παροχή πληροφοριών στους συνδρομητές από τα οργανωμένα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2 Παροχή πληροφοριών στους συνδρομητές από τα οργανωμένα Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ Α Τ Η Λ Ε ΦΩΝΙΑ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης

Διαβάστε περισσότερα