ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού) στο δίκτυο του ΟΤΕ:... 3 ιατήρηση αριθµού από µεταφορά τηλεφωνικής γραµµής PSTN (εσωτερική φορητότητα) εντός του ιδίου κοµβικού κέντρου... 3 Βασικά µηνιαία τέλη... 3 Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 3 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 3 Τέλος αποµακρυσµένου συνδροµητή Τέλος διαχείρισης προσωρινών τηλεφωνικών γραµµών Τέλος αλλαγής αριθµού κλήσεως κύριας τηλεφ. γραµµής µε αίτηση του συνδροµητή:... 5 Τέλος µεταβίβασης τηλεφωνικής γραµµής λόγω εκχώρησης - µεταβολής αναγνώρισης :... 5 Τέλη χρησιµοποιήσεως συσκευής καταγραφής των συνδιαλέξεων Μηνιαίο τέλος για µη ανακοινώσιµες τηλεφωνικές γραµµές :... 6 Τέλος για την αποκατάσταση διακοπείσης τηλεφωνικής γραµµής (επανασύνδεση):... 6 Τέλος Πληροφορίας χρέωσης κλήσεων τηλεφωνικής γραµµής πριν την έκδοση λογαριασµού :... 6 Τέλος έγγραφης ειδοποίησης συνδροµητή για τη διακοπή της τηλεφωνικής του γραµµής λόγω µη εξόφλησης τηλεφωνικού λογαριασµού :... 6 Τέλος παροχής ηχογραφηµένων πληροφοριών µε αίτηση του συνδροµητή (κλησιδέκτης)... 6 Παροχή πληροφοριών στους συνδροµητές από τα οργανωµένα οικεία Πληροφοριοδοτικά Κέντρα του Ο.Τ.Ε:... 6 είκτες τελών... 9 Μηνιαίο τέλος αποστολής παλµών χρέωσης 16KΗz, ανά γραµµή:... 9 Ωροµίσθιο εργασιών ιάθεση υλικών εκτέλεση εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών γραµµών... 9 Τέλη πρόσθετων εγκαταστάσεων Τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων (Ι.Τ.Κ.)... 9 Τέλη σύνδεσης, µεταφοράς και µετάζευξης Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων συστήµατος ιεπιλογής (CAS-2 BIT).. 10 Βασικά µηνιαία τέλη Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων µε το σύστηµα ιεπιλογής Ποσοστά Γενικών ιοικητικών Εξόδων Ο.Τ.Ε. επί πραγµατικών δαπανών Τέλη συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται ως τερµατικές διατάξεις στα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών Συνοπτική αρίθµηση συνδέσεων ή γραµµών Τέλη συµπληρωµατικών υπηρεσιών και ευκολιών που παρέχονται στους συνδροµητές των ψηφιακών κέντρων Τέλη τηλεφωνικών γραµµών συνδέσεων µε ολιγοψήφιο αριθµό κλήσεως Τέλη εργασιών για αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικής συσκευής προµηθευµένης από τον ΟΤΕ ή αντικατάστασης τηλεφωνικής συσκευής µε καινούργια συσκευή ΟΤΕ ή επισκευής τοποθέτησης τηλεφωνικής πρίζας Καρτοτηλέφωνα - Τηλεκάρτες Τιµή πώλησης τηλεκαρτών Λοιπές κλήσεις (πλην αστικών, υπεραστικών, διεθνών και προς κινητά) (Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης - παλµοί χρέωσης- των τηλεφωνικών γραµµών των ψηφιακών κέντρων, αναλυτική ενηµέρωση στον τιµοκατάλογο ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ) Συνδιαλέξεις από καρτοτηλέφωνα µε χρήση Πιστωτικών Καρτών Ετήσια συνδροµή συλλεκτών τηλεκαρτών Υπηρεσίες Νοήµονος ικτύου (I.N.) και INTERNATIONAL FREEPHONE Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting) Τέλη υπηρεσίας Τηλεηχοπληροφόρησης (ΑUDIOTEX) Τέλη χρήσηςpremium RATE - IN Τέλη επικοινωνίας για κλήσεις προς τους µη γεωγραφικούς αριθµούς σειρών 806, 812 και 825 ΟΤΕ Τέλη επικοινωνίας για κλήσεις προς τους µη γεωγραφικούς αριθµούς σειρών 850 και 875 ΟΤΕ Κλήσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) µε χρήση Eνιαίου Πανελλαδικού Αριθµού Κλήσης (ΕΠΑΚ) ή Περιοχικού Αριθµού Κλήσης (ΠΕΑΚ) Υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή (Voic )... 22

2 ALERT Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο Προς COSMOTE Προς VODAFONE Προς WIND SMS Για αποστολή µηνύµατος από σταθερό τηλέφωνο δικτύου ΟΤΕ σε κινητό εταιριών κινητής τηλεφωνίας η χρέωση ανά µήνυµα θα είναι Για αποστολή µηνύµατος από σταθερό σε σταθερό τηλέφωνο δικτύου ΟΤΕ η χρέωση ανά µήνυµα θα είναι : Κλήσεις από τερµατικά PSTN ISDN προς τερµατικά TETRA/OTElink Κλήσεις από τηλεφωνικές γραµµές PSTN-ISDN προς ολιγοψήφιους αριθµούς σειρών 10,11,15 (πλήν 118ΧΧ), και 181XX-183XX δικτύου ΟΤΕ Yπηρεσία Internet Pay as you go Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ ΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

3 - 3 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN: (Αν στον ίδιο χώρο λειτουργεί και άλλη Τ.Γ δικτύου ΟΤΕ δεν καταβάλλεται τέλος) 29,34 36,09 2. Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού) στο δίκτυο του ΟΤΕ: 25,39 31,23 3. ιατήρηση αριθµού από µεταφορά τηλεφωνικής γραµµής PSTN (εσωτερική φορητότητα) εντός του ιδίου κοµβικού κέντρου. (Το τέλος αυτό εισπράττεται πέραν του τέλους µεταφοράς της τηλεφωνικής γραµµής PSTN, ανεξάρτητα αν στον ίδιο χώρο λειτουργεί και άλλη τηλεφωνική γραµµή) 10,00 12,30 4. Βασικά µηνιαία τέλη 4.1. Βασικό µηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραµµής PSTN : 5. Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων: 12, ,25 0,026 0, Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 6.1. Τέλη Αστικών συνδιαλέξεων. Τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα Όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας 0,026 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών χωρίς ή 0,03198 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών µε. Τµήµα κλήσης πέραν των 120 δευτερολέπτων (χρέωση ανά δευτερόλεπτο) ευτέρα έως και Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,026 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,03198 ανά λεπτό) Από ώρα 20:00 µέχρι και ώρα 24:00 και από ώρα 00:00µέχρι ώρα 08:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,025 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,03075 ανά λεπτό) Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,025 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,03075 ανά λεπτό) Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00, 0, ανά δευτερόλεπτο (0,024 ανά λεπτό), 0, ανά δευτερόλεπτο (0,02952 ανά λεπτό) 1 Ισχύς από

4 - 4 - Παλµοί ρίψης/µονάδες χρέωσης ψηφιακών κέντρων Τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα(χρέωση παλµική) Όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας 1 Μ.Χ. ανά 60 δευτερόλεπτα Τµήµα κλήσης πέραν των 120 δευτερολέπτων (χρέωση παλµική) ευτέρα έως και Παρασκευή Από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 20:00 1 Μ.Χ. ανά 60 δευτερόλεπτα Από ώρα 20:00 µέχρι και ώρα 24:00 και από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 08:00 1 Μ.Χ. ανά 62,4 δευτερόλεπτα Σάββατο Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. ανά 62,4 δευτερόλεπτα Κυριακή Από ώρα 00:00 µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. ανά 65 δευτερόλεπτα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Σε ότι αφορά την παλµική χρέωση, τυχόν τµήµα κλήσης µικρότερο του παλµού χρέωσης (60 δευτερόλεπτα, 62,4 δευτερόλεπτα ή 65 δευτερόλεπτα, κατά περίπτωση, λογίζεται ως ολόκληρος παλµός και τιµολογείται µε 1 Μ.Χ. 2. Οι αστικές συνδιαλέξεις καθορίζονται µε βάση τη θέση ή/και την απόσταση των Κο.Κ. (Κοµβικών Κέντρων) καλούντος - καλούµενου και είναι : 2.1. Όλες οι συνδιαλέξεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ τηλεφωνικών γραµµών τα Κο.Κ. των οποίων βρίσκονται στον ίδιο Νοµό Οι συνδιαλέξεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ τηλεφωνικών γραµµών τα Κο.Κ. των οποίων βρίσκονται σε διαφορετικούς Νοµούς αλλά η µεταξύ των Κο.Κ. απόσταση (σε ευθεία γραµµή) δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόµετρα Τέλη Υπεραστικών συνδιαλέξεων. ευτέρα από ώρα 00:00 έως και 24:00 του Σαββάτου, ενιαία χρέωση ως εξής : Για τµήµα κλήσης µέχρι και 120 δευτερόλεπτα, 0,055 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών χωρίς ή 0,06765 ανά 60 δευτερόλεπτα ή κλάσµα αυτών µε. Για τµήµα κλήσης µεγαλύτερο των 120 δευτερολέπτων, 0, ανά δευτερόλεπτο χωρίς (0,055 ανά λεπτό) ή 0, ανά δευτερόλεπτο µε (0,06765 ανά λεπτό) Κυριακή όλο το 24ωρο Ίδια χρέωση µε τη χρέωση των αστικών κλήσεων την Κυριακή. Παλµοί ρίψης/µονάδες χρέωσης ψηφιακών κέντρων ευτέρα από ώρα 00:00 έως και Σάββατο µέχρι ώρα 24:00 1 Μ.Χ. ανά 28,36 δευτερόλεπτα Κυριακή όλο το 24ωρο Ίδια χρέωση µε τη χρέωση των αστικών κλήσεων την Κυριακή

5 Τέλος παλµού χρέωσης τηλεφωνικής συνδιάλεξης από εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (κοινόχρηστα τηλέφωνα µε είκτη τελών) στο οποίο περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. : 0, Οι τρίτοι που διαχειρίζονται κοινόχρηστες τηλεφωνικές γραµµές αποδίδουν στον Ο.Τ.Ε. το ανά Μ.Χ. ισχύον τέλος της παραγράφου Το ανωτέρω τέλος κοινοχρήστων γραµµών δεν εφαρµόζεται στις τηλεφωνικές γραµµές των Ξενοδοχείων όλων των κατηγοριών (συµπεριλαµβανοµένων Motels, Ξενώνων, Pensions, Camping, Bungalows, Οικοτροφείων, Επιπλωµένων ιαµερισµάτων και Ενοικιαζοµένων ωµατίων) µε την προϋπόθεση ότι αυτά λειτουργούν µε οριστική ή προσωρινή άδεια του Ε.Ο.Τ. 7. Τέλος αποµακρυσµένου συνδροµητή. 8. Προκειµένου για συνδροµητή τηλεφωνικής γραµµής που συνδέεται µε αίτησή του προσωρινά σε άλλο Τε.Κ. µε κανονική ή παρεκκλίνουσα οδό (αποµακρυσµένος συνδροµητής), καταβάλλεται πρόσθετο µηνιαίο τέλος για την κατευθείαν γραµµή απόσταση του Τε.Κ. στο οποίο ανήκει και εκείνου στο οποίο συνδέεται, όσα τα µηνιαία µεταβλητά ανά Km τέλη των µισθωµένων γραµµών 64 Kbps (αστικών ή υπεραστικών) Τέλος µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής µέσα στο ίδιο κτίριο: 15,40 18,94 9. Τέλος διαχείρισης προσωρινών τηλεφωνικών γραµµών. Προσωρινές τηλεφωνικές γραµµές που εγκαθίστανται στην αλλοδαπή µε φροντίδα του Ο.Τ.Ε. όσον αφορά την παραγγελία και πληρωµή των σχετικών δαπανών οφειλών στην αντίστοιχη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία της αλλοδαπής ή αντίστροφα προσωρινές γραµµές που εγκαθίστανται στη χώρα µας µε ανάλογη φροντίδα ξένης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, υπόκειται σε τέλος διαχείρισης ανά γραµµή ίσο µε τρία (3) ωροµίσθια (παραγ. 22). 105,00 129, Τέλος αλλαγής αριθµού κλήσεως κύριας τηλεφ. γραµµής µε αίτηση του συνδροµητή: 15,40 18, Τέλος µεταβίβασης τηλεφωνικής γραµµής λόγω εκχώρησης - µεταβολής αναγνώρισης : 15,40 18, Τέλη χρησιµοποιήσεως συσκευής καταγραφής των συνδιαλέξεων Τέλος καταγραφής στοιχείων εξερχόµενων συνδιαλέξεων σε ψηφιακά Κέντρα Μέχρι πέντε (5) µέρες : 14,67 18, Πέραν των πέντε (5) ηµερών για κάθε µέρα : 1,46 1, Τα τέλη επιστρέφονται αν διαπιστωθεί πληµµελής λειτουργία του µετρητή Σε περίπτωση ανάκλησης αιτήσεων για καταγραφή των συνδιαλέξεων και εφόσον οι σχετικές αιτήσεις κατατεθούν στην υπηρεσία πριν από την

6 - 6 - ενεργοποίηση της υπηρεσίας, επιστρέφονται όλα τα τέλη. 13. Μηνιαίο τέλος για µη ανακοινώσιµες τηλεφωνικές γραµµές : Ατελώς 14. Τέλος για την αποκατάσταση διακοπείσης τηλεφωνικής γραµµής (επανασύνδεση) : 4,07 5, Τέλος Πληροφορίας χρέωσης κλήσεων τηλεφωνικής γραµµής πριν την έκδοση λογαριασµού : 1,46 1, Τέλος έγγραφης ειδοποίησης συνδροµητή για τη διακοπή της τηλεφωνικής του γραµµής λόγω µη εξόφλησης τηλεφωνικού λογαριασµού : 3,22 3, Τέλος παροχής ηχογραφηµένων πληροφοριών µε αίτηση του συνδροµητή (κλησιδέκτης) Για την παροχή της υπηρεσίας µέχρι 10 ηµέρες : 29,34 36, Για κάθε επιπλέον 10ήµερο ή κλάσµα αυτού : 14,67 18, Κλήσεις προς ολιγοψήφιους ΟΤΕ για παροχή πληροφοριών/υπηρεσιών από τα οργανωµένα Πληροφοριοδοτικά Κέντρα του ΟΤΕ και κλήσεις έκτακτης ανάγκης, αναλυτικά, ως οι κατωτέρω πίνακες :

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ Μ.Χ. /λεπτό /λεπτό AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 16 0,4034 0, ΩΡΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 10 0,2437 0, ΖΩ ΙΑ,ΚΤΕΟ,ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΙ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, AEGEAN, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ, ΛΑΧΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 16 0,4034 0, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΟΠΑΠ 23 Μ.Χ. για το 1 ο λεπτό και κατόπιν 1 Μ.Χ. ανά 2,6 δευτ. 0,58 ελάχιστη χρέωση για το 1 ο λεπτό και κατόπιν χρέωση 0, /δευτ. 0,7134 ελάχιστη χρέωση για το 1ο λεπτό και κατόπιν χρέωση 0, /δευτ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μ.Χ. ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ EURO ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ 3 0,078 0, ,026 0, ,078 0, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3 0,078 0, ΚΕΝΤΡΟ Σ ΑΜΕΣΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 1299 ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ VOIC 5 0,13 0,16 Ιδια µε την χρέωση αστικών συνδιαλέξεων, αναλυτικά ως η παράγραφος Ισχύς από 17/3/2009, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 2 Ισχύς από 20/3/2012, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 3 Ισχύς από 17/3/2009, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ Μ.Χ./λεπτό /λεπτό 100 Άµεση ράση (Αστυνοµία) 0 Ατελώς 108 Αµεση Επέµβαση Λιµενικού Σώµατος 0 Ατελώς 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 0 Ατελώς 166 Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας 0 Ατελώς 199 Πυροσβεστική Υπηρεσία 0 Ατελώς 1298 Υπηρεσία Voic -εκτροπή κλήσεων 0 Ατελώς ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 0 Ατελώς 0 Ατελώς ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 0 Ατελώς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - παροχή πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και ολοκλήρωση κλήσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ Χρέωση από ψηφιακές τηλεφωνικές γραµµές δικτύου ΟΤΕ Μ.Χ. ανά λεπτό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Ολοκλήρωση κλήσης µέσω του σε µη γεωγραφικούς, σε γεωγραφικούς αριθµούς εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο καθώς και σε κινητό τηλέφωνο όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 0,7805 /λεπτό 0,7805 /λεπτό 0,96 ανά λεπτό 30 0,96 ανά λεπτό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 0,667 /λεπτό 0,82 ανά λεπτό 26 Ολοκλήρωση κλήσης µέσω του σε γεωγραφικούς αριθµούς εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο καθώς και σε κινητό τηλέφωνο όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 0,667 /λεπτό 0,82 ανά λεπτό 26 4 ισχύς από 10/9/2012, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 5 ισχύς από 10/9/2012, χρέωση ανά λεπτό. Τυχόν κλάσµα του λεπτού στρογγυλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

9 - 9 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 1,68 /λεπτό 2,07 /λεπτό είκτες τελών Μηνιαίο τέλος συντήρησης και λειτουργίας είκτη Τελών: 0,44 0, Μηνιαίο µίσθωµα εκµισθούµενου είκτη Τελών : 1,46 1, Μηνιαίο τέλος αποστολής παλµών χρέωσης 16KΗz, ανά γραµµή: 1,46 1, Ωροµίσθιο εργασιών. Το ωροµίσθιο όλων των εργασιών που εκτελούνται από τον Ο.Τ.Ε είτε σε βάρος των συνδροµητών είτε σε βάρος τρίτων καθορίζεται ως εξής : Για παροχή εργασιών µε απασχόληση προσωπικού ΟΤΕ εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ίσο µε : Για παροχή εργασιών υπερωριακά απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ ίσο µε : Για παροχή εργασιών απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ κατά τις Κυριακές και αργίες ίσο µε : Για παροχή εργασιών απασχολούµενου προσωπικού ΟΤΕ για νυχτερινή εργασία ίσο µε : ιάθεση υλικών εκτέλεση εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών γραµµών. 35,00 35,00 35,00 43,00 43,05 43,05 43,05 52,89 Για τις περιπτώσεις διαθέσεως υλικών και εκτελέσεως εργασιών σε βάρος συνδροµητών τηλεφωνικών γραµµών, οι σχετικές δαπάνες υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τηλεφωνικού Κανονισµού περί πραγµατικών δαπανών Για τη χρέωση των µικρο-υλικών και αποκοµµάτων των καλωδίων ή συρµάτων, υπολογίζεται επί της αξίας του καλωδίου ή σύρµατος το κατωτέρω κατά περίπτωση ποσοστό Ποσοστό 10% για το τµήµα µέχρι 150,00 Ποσοστό 5% για το τµήµα πέραν των 150,00 και µέχρι 300,00 Ποσοστό 2% για το τµήµα πέραν των 300, Τέλη πρόσθετων εγκαταστάσεων. (Σύµφωνα µε τα περί προσθέτων εγκαταστάσεων οριζόµενα στον Τηλεφωνικό Κανονισµό.) Για τη σύνδεση αποσύνδεση αντικατάσταση της συσκευής εισπράττεται η αξία ενός και µισού (1,5) ωροµισθίου, δηλαδή : 52,50 64, Τα ανωτέρω τέλη της παραγράφου 24 εισπράττονται εφόσον οι σχετικές εργασίες γίνονται από τον Ο.Τ.Ε. 24. Τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων (Ι.Τ.Κ.) 6 ισχύς από 11/8/2008.Για κλήσεις µε διάρκεια µέχρι και 60 sec ελάχιστη χρέωση 1,68 (2,07 µε ).Για κλήσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός λεπτού χρέωση µε 0,028 (0,03444 ) ανά δευτερόλεπτο

10 Μηνιαία Τέλη Συντήρησης επιχειρησιακών συστηµάτων Για κάθε Θύρα-Πόρτα (δηλαδή για κάθε Εσωτερική Σύνδεση (Ε.Σ.) και Γραµµή Κέντρου Πόλεως (Γ.Κ.Π.) του Ι.Τ.Κ. µε βάση την εγκατεστηµένη χωρητικότητά του καταβάλλονται µηνιαίως τέλη ίσα µε : Λοιπά τέλη επιχειρησιακών συστηµάτων Για τη σύνδεση - αποσύνδεση Γραµµών Κέντρου Πόλεως (Γ.Κ.Π.) από το επιχειρησιακό σύστηµα καθώς και για τη τοποθέτηση - µεταφορά νέας εσωτερικής Σύνδεσης του επιχειρησιακού συστήµατος σε υπάρχον εσωτερικό δίκτυο καταβάλλονται οι πραγµατικές δαπάνες Μισθώµατα ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου. Το µηνιαίο µίσθωµα Ι.Τ.Κ. είναι ίσο µε την αξία του Ι.Τ.Κ. πολλαπλασιαζόµενη επί τον συντελεστή 0, Τέλη σύνδεσης, µεταφοράς και µετάζευξης Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων συστήµατος ιεπιλογής (CAS-2 BIT). 0,94 1, Για τη σύνδεση I.Τ.Κ. µε το σύστηµα ιεπιλογής, ανά 30 ιεπιλογικές Γραµµές, καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 1.467, , Για τη µεταφορά διεπιλογικών γραµµών Ι.Τ.Κ., ανά 30 ιεπιλογικές Γραµµές, καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 733,67 902, Καταβαλλόµενα τέλη µετάζευξης Ι.Τ.Κ. µε το σύστηµα ιεπιλογής στο οικείο ή σε άλλο Αστικό Κέντρο : Με αίτηση του συνδροµητή : 733,67 902, Με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε. Ατελώς Τέλος µεταβίβασης ή µεταβολής : 146,73 180, Βασικά µηνιαία τέλη Ιδιωτικών Τηλεφωνικών Κέντρων µε το σύστηµα ιεπιλογής Βασικό µηνιαίο τέλος Ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου µε το σύστηµα ιεπιλογής ανά 30 ιεπιλογικές Γραµµές : 293,47 360, Για τη λειτουργία Ιδιωτικού Τηλεφωνικού Κέντρου µε το σύστηµα ιεπιλογής δεν θα καταβάλλεται βασικό µηνιαίο τέλος κύριας τηλεφωνικής γραµµής ανά ιεπιλογική Γραµµή Τέλος αποµεµακρυσµένου συνδροµητή : Προκειµένου για συνδροµητή τηλεφωνικής γραµµής µε το σύστηµα ιεπιλογής (CAS-2 BIT), που συνδέεται µε αίτησή του προσωρινά σε άλλο Τε.Κ. µε κανονική ή παρεκκλίνουσα οδό (αποµακρυσµένος συνδροµητής), καταβάλλεται πρόσθετο µηνιαίο τέλος για την κατευθείαν γραµµή απόσταση του Τε.Κ. στο οποίο ανήκει και εκείνου στο οποίο συνδέεται, όσα τα µηνιαία µεταβλητά ανά Km τέλη των µισθωµένων γραµµών 2 Mbps (αστικών ή υπεραστικών). 27. Ποσοστά Γενικών ιοικητικών Εξόδων Ο.Τ.Ε. επί πραγµατικών δαπανών Το συνολικό ποσό των πραγµατικών δαπανών που καταβάλλεται από τους συνδροµητές για εργασίες τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Τηλεφωνικού Κανονισµού και δεν υπάρχει ειδικό προς τούτο τιµολόγιο, επιβαρύνεται :

11 Με ποσοστό 15% για το ποσό µέχρι , Με ποσοστό 5% για το πέραν των ,00 ποσό 28. Τέλη συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται ως τερµατικές διατάξεις στα Κέντρα Ειδικών Υπηρεσιών Για την συντήρηση από τον Ο.Τ.Ε. των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων που συνδέονται στις τηλεφωνικές γραµµές των Κέντρων Ειδικών Υπηρεσιών, εφαρµόζονται κατ' αρχή τα µηνιαία τέλη που ισχύουν για τα Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα. Όταν όµως, λόγω ιδιοµορφίας των εν λόγω τεχνικών διατάξεων, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των ισχυόντων για τα Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα τελών ή όταν απαιτούνται µεγάλες δαπάνες συντήρησης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα τέλη αυτά θα συνάπτεται ειδική συµφωνία, που θα εγκρίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, όπως προβλέπεται από τον Τηλεφωνικό Κανονισµό Ουδέν τέλος εισπράττεται από τον Ο.Τ.Ε. σε περίπτωση που η συντήρηση των Ειδικών Τεχνικών ιατάξεων γίνεται από τους συνδροµητές. 29. Συνοπτική αρίθµηση συνδέσεων ή γραµµών. Για τη σύνδεση κύριων συνδέσεων ή γραµµών κέντρου σε συνοπτική αρίθµηση ο συνδροµητής καταβάλλει τις πραγµατικές δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στον Τηλεφωνικό Κανονισµό, µόνο στην περίπτωση που απαιτείται εµπλουτισµός του Κέντρου και οι συνδεόµενες γραµµές σε συνοπτική αρίθµηση είναι πάνω από πέντε (5). 30. Τέλη συµπληρωµατικών υπηρεσιών και ευκολιών που παρέχονται στους συνδροµητές των ψηφιακών κέντρων. Η απενεργοποίηση ή επιβεβαίωση της ενεργοποίησης ψηφιακής πληροφορίας παρέχεται : Ατελώς Αφύπνιση / Υπόµνηση Η κάθε ενεργοποίηση χρεώνεται µε : 1 Μ.Χ. (0,026 ) 1 Μ.Χ. (0,03198 ) Η κλήση αφύπνισης / υπόµνησης χρεώνεται µε : Η κλήση χρεώνεται ακόµα και αν δεν απαντηθεί µετά από τρεις προσπάθειες 4 Μ.Χ. (0,104 ) 4 Μ.Χ. (0,128 ) Αναµονή κλήσης Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Συνοµιλία για Τρεις Μηνιαίο τέλος : 1,17 1, Εκτροπή κλήσης (άµεση, έµµεση, εκτροπή σε περίπτωση κατειληµµένου). Ο καλών συνδροµητής επιβαρύνεται µε τα τέλη επικοινωνίας µέχρι τον αρχικά καλούµενο συνδροµητή ενώ ο καλούµενος και χρήστης της ευκολίας εκτροπής επιβαρύνεται µε τα τέλη του προωθούµενου τµήµατος της κλήσης. Ο καλούµενος και χρήστης της ευκολίας δεν επιβαρύνεται µε τα τέλη του προωθούµενου τµήµατος της κλήσης µόνο στην περίπτωση εκτροπής της κλήσης σε σταθερό τηλέφωνο δικτύου

12 ΟΤΕ εντός του ίδιου Κοµβικού Κέντρου Η Ενεργοποίηση εκτροπής παρέχεται: Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη σύνδεση Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Άµεση κλήση Η κάθε ενεργοποίηση χρεώνεται µε : Ταχεία κλήση 4 Μ.Χ. (0,104 ) Η ενεργοποίηση παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος ανεξάρτητα από τους χρησιµοποιούµενους αριθµούς Εντοπισµός κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων 4 Μ.Χ. (0,128 ) 1,46 1, Για χρήση µέχρι 10 µέρες καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 55,00 67, Για χρήση πέραν των 10 ηµερών και µέχρι 15 ηµέρες το ανώτερο καταβάλλεται πρόσθετο ανά ηµέρα τέλος ίσο µε : 10,00 12, Τέλη αναλυτικής χρέωσης ανά έκδοση λογαριασµού Για την πρώτη σελίδα : 0,58 0, Για κάθε επιπλέον σελίδα : 0,14 0, Προσωρινή Φραγή Εισερχοµένων Κλήσεων Για κάθε ενεργοποίηση : 4 Μ.Χ. (0,104 ) 4 Μ.Χ. (0,128 ) Μηνιαίο τέλος : Ατελώς Φραγή εξερχόµενων κλήσεων Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρέχεται : Ατελώς Μηνιαίο τέλος ανά τηλεφωνική γραµµή : 3,10 3, Τέλη φραγής εισερχόµενων κλήσεων. (η ενεργοποίηση γίνεται από το Κέντρο) Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος: 2,93 3, Συνοπτική σύνδεση. Η υπηρεσία παρέχεται : Επιλεκτική φραγή εξερχόµενων κλήσεων 7 Ενεργοποίηση, µηνιαίο τέλος, κατάργηση υπηρεσίας Ατελώς Ατελώς Μεταβολή των παραµέτρων, ανά µεταβολή 1,00 1, Τέλη για την παροχή προληπτικής καταγραφής στοιχείων συνδιαλέξεων (PMOBS & SP FILE) Για διάρκεια διµήνου ή κλάσµα αυτού και µέχρι πέντε (5) 4 Τα υπόψη τέλη αφορούν αναλυτικό λογαριασµό που δίνεται µετά από αίτηση του πελάτη και περιλαµβάνει ανάλυση κλήσεων πέραν εκείνης που καθορίζεται ως βασικό επίπεδο ανάλυσης χρέωσης όπως αυτή καθορίζεται στην υπ αριθ Απόφαση 588/21 ΕΕΤΤ. 7 Νέα υπηρεσία ισχύς από

13 εκτυπούµενες σελίδες καταβάλλεται τέλος ίσο µε : 8,80 10, Για κάθε επιπλέον σελίδα καταβάλλεται τέλος ίσο µε: 0,88 1, Αναγνώριση κλήσης (CLIP) Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος : 1,00 1, Απόκρυψη αριθµού Για κάθε ενεργοποίηση : Ατελώς Μηνιαίο τέλος : Ατελώς 31. Απόκρυψη αριθµού ανά κλήση Ατελώς 32. Απόρριψη ανώνυµων κλήσεων Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος : για όλα τα επαγγέλµατα (Καταχώρηση στον ειδικό κατάλογο επαγγελµατιών) 0,50 0, Τέλος προβολής, ανά καταχώρηση 1,95 ανά µήνα 2,40 ανά µήνα 34. «Μη χάνεις κλήσεις» Πακέτο ευκολιών στο οποίο περιλαµβάνονται οι ευκολίες : αναγνώριση κλήσεων, εµπλουτισµένος τηλεφωνητής, αναµονή κλήσης, εκτροπή κλήσης και ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη σύνδεση) 1,30 ανά µήνα 1,60 ανά µήνα 35. Απόρριψη collect κλήσεων Μηνιαίο ανά τηλεφωνική γραµµή τέλος 36. Τέλη τηλεφωνικών γραµµών συνδέσεων µε ολιγοψήφιο αριθµό κλήσεως Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης του σύντοµου κωδικού στο δίκτυο του ΟΤΕ Τέλη σύνδεσης ανά γραµµή : (Ως γραµµή νοείται είτε PSTN τηλεφωνική γραµµή (Γ.Κ.Π) είτε κανάλι Β ISDN) 1,50 1,85 100,00 123,00 150,00 184, Βασικά µηνιαία τέλη Για κάθε µια λειτουργούσα γραµµή καταβάλλεται τέλος ίσο µε : (Ως γραµµή νοείται είτε γραµµή Κέντρου πόλεως είτε κανάλι Β ISDN) 14,67 18, Γενικές διατάξεις Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σύντοµος κωδικός µεταφράζεται σε αριθµό Onephone( 801) ή Freephone (800) και η κίνηση δροµολογείται µέσω του ΙΝ δικτύου, προκειµένου να διασφαλιστεί η µηδενική ή η αστική χρέωση των καλούντων, τότε, ο καλούµενος και κάτοχος της υπηρεσίας σύντοµου κωδικού επιβαρύνεται εξολοκλήρου µε το κόστος των κλήσεων όταν o ολιγοψήφιος µεταφράζεται σε Freephone αριθµό και µε την τυχόν διαφορά υπεραστικής µείον αστική όταν αυτός µεταφράζεται σε Onephone αριθµό Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται τα τέλη που ισχύουν για τις Κύριες Τηλεφωνικές Γραµµές. Τέλη εργασιών για αποκατάσταση βλάβης τηλεφωνικής 37. συσκευής προµηθευµένης από τον ΟΤΕ ή αντικατάστασης τηλεφωνικής συσκευής µε καινούργια συσκευή ΟΤΕ ή επισκευής τοποθέτησης τηλεφωνικής πρίζας.

14 Τέλος ανά επίσκεψη συνεργείου. Τέλος ανά άσκοπη µετάβαση µε υπαιτιότητα του συνδροµητή. Σε περίπτωση αντικατάστασης υλικών (συσκευή, πρίζα κτλ) µε καινούργια, πέραν των ανωτέρω τελών (τέλη εργασιών), ο πελάτης καταβάλλει και την αξία των υλικών όπως αυτή καθορίζεται στον Κατάλογο Τιµών Υλικών του Ο.Τ.Ε Μηνιαίο τέλος συντήρησης τηλεφωνικής συσκευής. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στην περίπτωση που ο συνδροµητής επιθυµεί τη µόνιµη συντήρηση της τηλεφωνικής του συσκευής από τον Ο.Τ.Ε. χωρίς την καταβολή των αναφεροµένων τελών της παραγράφου Καρτοτηλέφωνα - Τηλεκάρτες 22,00 52, ,06 64,64 0,44 0, Τιµή πώλησης τηλεκαρτών. Η τιµή πώλησης κάθε τηλεκάρτας καθορίζεται ανάλογα µε τη χωρητικότητά της σε EURO και εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στις τιµές του πίνακα περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 23 %. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 4,00 4,00 Τηλεκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 11,00 10, Ρυθµός χρέωσης τηλεκαρτών Τιµή παλµού χρέωσης 0, Αστικές συνδιαλέξεις: Ένας παλµός χρέωσης ανά 52,38 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Υπεραστικές συνδιαλέξεις : ύο (2) παλµοί χρέωσης ανά 47,62 δευτερόλεπτα όλες τις µέρες και ώρες της εβδοµάδας (ενιαία χρέωση) Κλήσεις προς κινητά : Προς κινητά COSMOTE: 1 παλµός χρέωσης ανά 14,00 δευτ. Προς κινητά VODAFONE:1 παλµόςί χρέωσης ανά 14,00 δευτ. Προς κινητά WIND : 1 παλµός χρέωσης ανά 14,00 δευτ. 7 Απόφαση 861/.653/ , ισχύς από 22/6/2004

15 Οι ιεθνείς κλήσεις χρεώνονται όπως κατωτέρω8 : Ακέραιο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 1 παλµός χρέωσης ανά 5,60 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 1 παλµός χρέωσης ανά 4,70 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 1 παλµός χρέωσης ανά 2,47 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,65 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,24 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1 παλµός χρέωσης ανά 0,76 δευτερόλεπτα Μειωµένο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 1 παλµός χρέωσης ανά 5,60 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 1 παλµός χρέωσης ανά 4,70 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 1 παλµός χρέωσης ανά 2,75 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,77 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 1 παλµός χρέωσης ανά 1,30 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1 παλµός χρέωσης ανά 0,83 δευτερόλεπτα Λοιπές κλήσεις (πλην αστικών, υπεραστικών, διεθνών και προς κινητά) (Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης - παλµοί χρέωσης- των τηλεφωνικών γραµµών των ψηφιακών κέντρων, αναλυτική ενηµέρωση στον τιµοκατάλογο ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ ). 40. Συνδιαλέξεις από καρτοτηλέφωνα µε χρήση Πιστωτικών Καρτών. Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που διεξάγονται από καρτοτηλέφωνα µε τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας, των Εταιριών Εκδόσεως ή ιαχειρίσεως Πιστωτικών Καρτών που έχουν αποδεχθεί τη συνεργασία µε τον ΟΤΕ, σε ότι αφορά το ρυθµό χρέωσης, τιµολογούνται µε βάση τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω παράγραφο Τέλος παλµού χρέωσης τηλεφωνικής συνδιάλεξης µε χρήση πιστωτικής κάρτας µαζί µε Φ.Π.Α 0, Πρόσθετο τέλος, ανά συνδιάλεξη : 20 Μ.Χ (0,52 ) 41. Ετήσια συνδροµή συλλεκτών τηλεκαρτών. 20 Μ.Χ 0,64 Οι εγγεγραµµένοι συλλέκτες τηλεκαρτών επιβαρύνονται ετησίως και ανά συνδροµή (µαζί µε τον ) µε το ποσό των : 11, Πώληση - εκµίσθωση επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων Τιµή πώλησης επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων. Η τιµή πώλησης για κάθε τύπο καινούργιου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου καθορίζεται µε βάση την τιµή κτήσης της τελευταίας εισαγωγής του τύπου αυτού στις αποθήκες του ΟΤΕ (αξία καρτοτηλεφώνου, ασφάλιστρα, µεταφορικά και λοιπές επιβαρύνσεις) προσαυξηµένη κατά ποσοστό 25% για Γενικά ιοικητικά Έξοδα Αν µέσα σε κάποιο ηµερολογιακό έτος δεν πραγµατοποιηθεί εισαγωγή ενός τύπου καρτοτηλεφώνων, τότε η τιµή πωλήσεώς τους αναπροσαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους κατά ποσοστό ίσο µε την ποσοστιαία µεταβολή της ισοτιµίας της δραχµής προς το νόµισµα της Χώρας προέλευσης των καρτοτηλεφώνων κατά το προηγούµενο έτος (1η Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου). 8 Απόφαση 861/.653/ , ισχύς από 16/1/2005

16 Εκµίσθωση επιτραπέζιων καρτοτηλεφώνων. Το µηνιαίο µίσθωµα για κάθε τύπο καινούργιου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου, που θα εισπράττεται από τους συνδροµητές πέρα από τα µηνιαία τέλη λειτουργίας της τηλεφωνικής γραµµής, υπολογίζεται ως το γινόµενο της τιµής πωλήσεως του εκµισθούµενου επιτραπέζιου καρτοτηλεφώνου επί τον συντελεστή 0, Υπηρεσίες Νοήµονος ικτύου (I.N.) και INTERNATIONAL FREEPHONE Υπηρεσία ατελών κλήσεων (FREEPHONE) Τέλη «κοινών» αριθµών FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «κοινού» αριθµού: 100,00 123, Βασικά µηνιαία τέλη «κοινού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 40,00 49, Τέλη ειδικών αριθµών FREEPHONE. (Ορίζονται µε την ΒΕ 3/03/ και δίδονται κατ επιλογή του πελάτη και εφόσον είναι διαθέσιµοι) «Αργυροί» αριθµοί FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «αργυρού» αριθµού 150,00 184, Βασικά µηνιαία τέλη «αργυρού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 70,00 86, «Χρυσοί» αριθµοί FREEPHONE Τέλη σύνδεσης «χρυσού» αριθµού 200,00 246, Βασικά µηνιαία τέλη «χρυσού» αριθµού, περιλαµβανοµένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 150,00 184, «Πλατινένιοι» αριθµοί FREEPHONE «Πλατινένιοι 1» Τέλη σύνδεσης «πλατινένιου 1» αριθµού 1.500, , Βασικά µηνιαία τέλη «πλατινένιου 1» αριθµού, περιλαµβανο- µένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών «Πλατινένιοι 2» 150,00 184, Τέλη σύνδεσης «πλατινένιου 2» αριθµού 700,00 861, Βασικά µηνιαία τέλη «πλατινένιου 2» αριθµού, περιλαµβανο- µένων των προορισµών, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών. 150,00 184, Τέλη µεταβολών στη δοµή των παραµέτρων της ατοµικής εφαρµογής του πελάτη (Routing tree). Tροποποίηση-µεταβολή του routing tree του πελάτη Ατελώς Τέλη αναλυτικής χρέωσης ανά αριθµό FREEPHONE και έκδοση λογαριασµού: Αναλυτικό λογαριασµός σε µαγνητικό µέσο Τέλη χρήσης. Αναλυτικό λογαριασµός σε χαρτί ανά σελίδα Ο καλούµενος και κάτοχος του FREEPHONE αριθµού επιβαρύνεται µε τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη επικοινωνίας για τις πραγµατοποιηθείσες προς τον FREEPHONE αριθµό, τηλεφωνικές Ατελώς 0,15 Ατελώς 0,18

17 κλήσεις. Τα παραπάνω τέλη της παραγράφου 43.1, πλην εκείνων της υποπαραγράφου , ισχύουν και για την περίπτωση του INTERNATIONAL FREEPHONE ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησής του. Τα τέλη χρήσης της υπηρεσίας INTERNATIONAL FREEPHONE έχουν ως εξής : Για κλήσεις πληρωτέες στην Ελλάδα (εισερχόµενες), τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη διεθνούς τηλεφωνικής επικοινωνίας µεταξύ Ελλάδος και του προορισµού προέλευσης της κλήσης. Για κλήσεις πληρωτέες σε ξένο προορισµό (εξερχόµενες), για την πρόσβαση του συνδροµητή στην παρεχόµενη υπηρεσία, δεν θα εισπράττεται κανένα τέλος Ενιαίος Αριθµός Πρόσβασης (OnePhone) Εφαρµόζονται τα τέλη της προηγούµενης παραγράφου 43.1 πλην των τελών χρήσης που έχουν ως εξής : Τέλη χρήσης που επιβαρύνουν τον καλούντα: Για κάθε συνδιάλεξη ο καλών επιβαρύνεται µε τα τέλη που ισχύουν για τις χρονοχρεούµενες αστικές συνδιαλέξεις ανεξάρτητα από τη φύση της πραγµατοποιηθείσας συνδιάλεξης (αστική ή υπεραστική) Τέλη χρήσης που επιβαρύνουν τον καλούµενο: Σε περίπτωση υπεραστικής συνδιάλεξης, ο καλούµενος επιβαρύνεται µε τα τέλη που προκύπτουν αν από τα τέλη που αντιστοιχούν στην πραγµατοποιηθείσα συνδιάλεξη αφαιρεθεί το µέρος που αναλογεί στον καλούντα Τηλεπικοινωνιακές κάρτες (Calling Cards) ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ (Προπληρωµένη τηλεπικοινωνιακή κάρτα). ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΩΝ Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 6,36 6,00 Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 15,50 13,00 Χρονοκάρτα χρόνου οµιλίας αξίας 30,50 25,00 Στις τιµές του Πίνακα συµπεριλαµβάνεται Ρυθµός χρέωσης ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ-ΟΤΕ Τέλος παλµού χρέωσης ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ-ΟΤΕ 0, Αστικές συνδιαλέξεις : 0,03705 ανά 60 δευτερόλεπτα και call setup 0,03472 ανα κλήση Υπεραστικές συνδιαλέξεις : 0,03786 ανά 28 δευτερόλεπτα ιεθνείς κλήσεις : ακέραιο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 0,156 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 0,186 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 0,372 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 0,548 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 0,713 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 6 : 1,106 ανά 30 δευτερόλεπτα Μειωµένο τιµολόγιο Ζώνη 1 : 0,156 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 2 : 0,186 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 3 : 0,330 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 4 : 0,486 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη 5 : 0,630 ανά 30 δευτερόλεπτα

18 Ζώνη 6 : 0,982 ανά 30 δευτερόλεπτα Κλήσεις προς κινητά : COSMOTE : 0,1232 ανά 60 δευτερόλεπτα VOFAFONE: 0,1232 ανά 60 δευτερόλεπτα WIND : 0,1232 ανά 60 δευτερόλεπτα Κλήσεις προς Audiotex OTE Ζώνη I : 0,890 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη II : 0,762 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη III : 0,635 ανά 30 δευτερόλεπτα Ζώνη IV : 1,273 ανά 30 δευτερόλεπτα Λοιπές κλήσεις: Ακολουθείται ο ρυθµός χρέωσης /παλµοί χρέωσης των τηλεφωνικών γραµµών των ψηφιακών κέντρωναναλυτική ενηµέρωση στον τιµοκατάλογο ΟΤΕ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ ΟΤΕ-ΚΑΡΤΑ. (Πιστωτική τηλεπικοινωνιακή κάρτα). Για τη χρήση της υπηρεσίας καταβάλλεται εφάπαξ και ανά κάρτα το ποσό των : 8,80 10, Χρέωση κλήσεων µε χρήση ΟΤΕ-ΚΑΡΤΑΣ Όπως ακριβώς χρεώνονται και οι κλήσεις από τηλεφωνικές γραµµές δικτύου OTE Χρέωση συνδιαλέξεων από το εξωτερικό προς τον ίδιο προορισµό του εξωτερικού ή προς άλλο προορισµό, µε χρήση ΟΤΕ ΚΑΡΤΑΣ. Τιµή χρεωστικού παλµού ΟΤΕΚΑΡΤΑΣ: 0,026 (χωρίς ) Η χρέωση των κλήσεων γίνεται σύµφωνα µε τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 που ακολουθούν: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ Η ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ για κλησεις µε χρηση OTE ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑΣ Ποσό σε µε Βήµα χρέωσης ZΩΝΗΣ Ι ZΩΝΗΣ Ι 0, sec ZΩΝΗΣ Ι ZΩΝΗΣ ΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ Ι ZΩΝΗΣ ΙΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙ ZΩΝΗΣ Ι 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙΙ ZΩΝΗΣ Ι 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙ 0, sec ZΩΝΗΣ ΙΙΙ ZΩΝΗΣ ΙΙΙ 0, sec

19 ΖΩΝΗ Ι ΖΩΝΗ ΙΙ ΖΩΝΗ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ALASKA, ALBANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, COSTA RICA, CROATIA, CYPRUS, CZECH. REP., DENMARK, FINLAND, FRANCE, FYROM, GEORGIA, GERMANY, HAWAI, HONG KONG, HUNGARY, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, LIBYA, LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, MADERA, MOLDOVA, MONTENEGRO, MOROCCO, NETHERLANDS, NORWAY, PALESTINE, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, RUMANIA, RUSSIA, SERVIA, S. MARINO, SINGAPORE, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, ST MAARTEN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY, VIRGIN ISL (USA), U.K, UKRAINE, U.S.A,. ALGERIA, ANDORRA, ANGOLA, ANTIGUA, ARGENTINA, ARMENIA, ARUBA, AZERBAIJAN, BAHREIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELARUS, BELIZE, BENIN, BERMUDAS, BHUTAN, BOLIVIA, BOZNIA-HERZEG., BOTSWANA, BRAZIL, BURUNDI, CAMEROON, CAYMAN, CHINA, COLOMBIA, COMORES ISL, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAIN REP., ECUATOR, EGYPT, EL SALVADOR, ESTONIA, FAROES ISL., GABON, GAMBIA, GHANA, GIBRALTAR, GRENADA, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, ICELAND, INDIA, INDONESIA, IRAQ, IVORY COAST, JAMAICA, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KOREA SOUTH, KUWAIT, LATVIA, LEBANON, LESOTHO, LITHUANIA, MACAU, MALAWI, MALTA, MARTINICA, MAURITANIA, MAURITIUS, MAYOTE, MEXICO, MONACO, MONGOLIA, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NETHERLAND ANTILLES, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU, POLYNESIA, QATAR, S.PIERE AND MIQUELON, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SOUTH SUDAN, SRI LANCA, SUDAN, SWAZILAND, SYRIA, TAIWAN, TANZANIA, THAILAND, TUNISIA, U.A.E, UGANDA, URUGUAY, UZBEKISTAN, VENEZUELA, VIRGIN ISL (BRIT), YEMEN, ZIMBABWE. AFGHANISTAN, ANGUILLA, ASCENSION, BAHAMAS, BRUNEI, BURKINA FASSO, CAMBODIA, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICA, CHAD, CHILE, CONGO, COOK ISL, CUBA, DIEGO GARCIA, EAST TIMOR, ERITREA, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS, FIDJI, GREENLAND, GUADELOUPE, GUAM, GUINEA BISSAU, GUINEA EQUAT., GUINEA REP., GUYANA, GUYANA REP., IRAN, KIRIBATI, KOREA NOPTH, KYRGYZSTAN, LAOS, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAYSIA, MALDIVES, MALI, MARSHALL ISL, MICRONESIA, MONTSERRAT, MYANMAR, NAURU, NEPAL, NIGER, NEW CALEDONIA, NIUE ISL, NORFOLK ISL, PALAU, PAPUA NEW GUINEA, REUNION ISL, RODRIGUEZ, RWANDA, S.CHRISTOF, S.HELENA, S.LUCIA, S.TOME, S. VINCENT, SAIPAN, SAMOA AMER., SAMOA WEST, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SOLOMON ISL, S. KITTS & NEVIS, SURINAM, TAJIKISTAN, TOGO, TOKELAU, TONGA, TRININTANT, TUSKS & CAICOS ISL, TURKMENISTAN, TUVALU, VANUATU, VIETNAM, WALLIS & FUTUNA, ZAIR, ZAMBIA, AND ALL REMAINING COUNTRIES Ετήσια συνδροµή συλλεκτών προπληρωµένων καρτών τηλεφωνικών κλήσεων. Οι εγγεγραµµένοι συλλέκτες προπληρωµένων τηλεπικοινωνιακών καρτών καταβάλλουν ετησίως και ανά συνδροµή το ποσό των : 11, Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting) Τέλη χρήσης. Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία τηλεψηφοφορίας (Televoting), ο καλών συνδροµητής, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης, χρεώνεται ως ακολούθως: ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ 1η 2η 3η 4η 5η ανά κλήση χωρίς ανά κλήση µε Παλµοί χρέωσης από ψηφιακά κέντρα (µονάδες ανά κλήση ) 0,494 0, Μ.Χ. 0,754 0, M.X. 0,988 1, Μ.Χ. 1,20 1, Μ.Χ. 2,99 3, Μ.Χ. 45. Τέλη υπηρεσίας Τηλεηχοπληροφόρησης (ΑUDIOTEX).

20 Τέλη χρήσης Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία τηλεηχοπληροφόρησης (AUDIOTEX) σειρών 90112ΧΧΧΧΧ και 90113ΧΧΧΧΧ δικτύου ΟΤΕ, ο καλών συνδροµητής χρεώνεται, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης ως ακολούθως: Ζώνες χρέωσης Ι ΙΙ ΙΙΙ IV ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τέλος ανά δευτερόλεπτο επικοινωνίας : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ρυθµός χρέωσης 1 Μ.Χ. / 1,114 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,300 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,560 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 0,780 δευτερ Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία τηλεηχοπληροφόρησης (AUDIOTEX) σειρών 909- ΧΧΧΧΧΧΧ δικτύου ΟΤΕ ο καλών συνδροµητής χρεώνεται, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης ως ακολούθως: Ζώνες χρέωσης ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τέλος ανά δευτερόλεπτο επικοινωνίας ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ρυθµός χρέωσης 1η : 0, : 0, η : 0, : 0, η : 0, : 0, Μ.Χ. / 1,300 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 1,114 δευτερ. 1 Μ.Χ. / 0,780 δευτερ. 46. Τέλη χρήσηςpremium RATE - IN Για κάθε κλήση προς την Υπηρεσία PREMIUM RATE-IN (901151XXXX) δικτύου ΟΤΕ, ο καλών συνδροµητής, ανάλογα µε τη ζώνη χρέωσης, χρεώνεται ως ακολούθως: ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ 2η 3η 4η 5η 6η ανά κλήση χωρίς ανά κλήση µε Παλµοί χρέωσης από ψηφιακά κέντρα (µονάδες ανά κλήση ) 0,50 0, Μ.Χ. 1,00 1, M.X. 1,20 1, M.X. 1,50 1, Μ.Χ. 2,00 2, Μ.Χ. 8 Ισχύει από

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 -

Τηλεφωνία Εσωτερικού - 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Mονάδας Xρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2 Παροχή πληροφοριών στους συνδρομητές από τα οργανωμένα

Τέλος Μονάδας Χρέωσης (Μ.Χ.) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων:... 2 Τέλη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων... 2 Παροχή πληροφοριών στους συνδρομητές από τα οργανωμένα Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ Α Τ Η Λ Ε ΦΩΝΙΑ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 1 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α... 2 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ... 2 Τέλος Μονάδας Χρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσατσαρώνη Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου-Μπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 000 www.keelpno.gr Συγγραφή Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 Για την αναβάθµιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα