15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ002565653 2015-02-09"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 131/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: Έπιπλα & σκεύη πολιτιστικών κέντρων, ΚΑΠΗ, Βιβλ. κ.λ.π., πρ/σμού μελ ,20 συμπ/νου ΦΠΑ. Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2598/ πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια εισηγούμενη το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στους ΚΑ : Προμήθεια επίπλων & σκευών ( ) & : Έπιπλα & σκεύη πολιτιστικών κέντρων, ΚΑΠΗ, Βιβλ. κ.λ.π. (9.000 ), του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού έτους 2015 έχουν εγγραφεί εξειδικευμένες πιστώσεις. Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια επίπλων, της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 & του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ).

2 Ακολούθως εκθέτει ότι, από την Τ.Υ. του Δήμου υποβλήθηκε η υπ αρ. 5/2015 τεχνική έκθεση, που αφορά στην προμήθεια: Έπιπλα & σκεύη, προϋπολογισμού μελέτης ,20 συμπ. ΦΠΑ 23% και σχέδιο διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) - τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95 - την με αρ. Π1/3305/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1789/Β/ ) - την υπ αρ /739/ απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) - τα με αρ. πρωτ / & & 58289/ έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - την υπ αρ. 394/ απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2015, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ /51945/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ / ) - την με αρ. 30/19664/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ/νικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών περί της εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ - τις από 28/01/2015 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης περί δέσμευσης του αντίστοιχου ποσού, με τη βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονομικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στους ΚΑ , του πρ/σμού οικ. έτους 2015 και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α Α/256, 257, αντίστοιχα - την με αρ. 5/15 τεχνική έκθεση Τ.Υ. - το από πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 15REQ ) - το σχέδιο της διακήρυξης - την εισήγηση της Αντιπροέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 1. Αποδέχεται την με αρ. 5/2015 τεχνική έκθεση της Τ.Υ. που θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την προμήθεια: Έπιπλα & σκεύη, πρ/σμού μελέτης ,20 συμπ/νου ΦΠΑ, ως ακολούθως:

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11040,00 Φ.Π.Α. : 2539,20 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 13579,20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 5/ 2015 Κ.Α.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια Επίπλων και σκευών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την ΥΑ11389 / (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ), εφ' όσον αυτή συμβιβάζεται με τις διατάξεις του Ν2286/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τα εν ισχύ άρθρα του Ν4250/14. ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : α) Η διακήρυξη β) Οι τεχνικές προδιαγραφές γ) Η προσφορά του μειοδότη ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός της προμήθειας Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13579,20 από τακτικό προϋπολογισμό. και θα χρηματοδοτηθεί ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα, οδός Τερψιχόρης 51, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας την 16/02/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα πμ έως 11.00πμ. ΑΡΘΡΟ 5ο Δεκτά στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 1) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 1

4 2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 3) Συνεταιρισμοί 4) Ενώσεις προμηθευτών ΑΡΘΡΟ 6ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού. 1. Οι έλληνες πολίτες: α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 2) Οι αλλοδαποί Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της ΕΟΚ ισχύει το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισμού. 3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα ως άνω. 4) Οι συνεταιρισμοί Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 5) Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά). α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από ΜΜΕ, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσό στο ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός ημερών από τη διενέργεια. 6) Εφ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης αποδεικνύονται είτε με ΦΕΚ και πιστοποιητικό μεταβολών προκειμένου περί ΑΕ, είτε με καταστατικό εάν πρόκειται για ΕΕ, ΕΠΕ ή ΟΕ είτε με άλλο νομικά παραδεκτό έγγραφο. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή όργανο. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού και τα κατωτέρω : 7) Όλες οι υποβαλλόμενες Υ/Δ θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11 του Ν2690/99 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 16/02/2015 και ώρα από 10.00πμ έως πμ ημέρα Δευτέρα. Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου μέχρι και της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμου ημέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο της προσφοράς περιέχονται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κλειστή οικονομική προσφορά. 2

5 Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Εντός του φακέλου και σε ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, θα τοποθετηθούν η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά του υπό προμήθεια είδους, με τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ισχύς προσφορών 2 μήνες. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών Με την προσφορά, η τιμή των υλικών δίδεται ανά άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε euro ( ) ανά άρθρο συνολικό ποσό. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπονται τιμές σε συνάλλαγμα για την σύγκριση των προσφορών, μετατρέπονται σε euro ( ) με βάση την επίσημη τιμή πώλησης του συναλλάγματος την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 9ο Προέλευση προσφερόμενων υλικών Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών (εξαιρούνται οι χώρες της Ε.Ε). Επίσης υποχρεούνται να δηλώσουν το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος εάν μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή δηλώνονται και τα κατά περίπτωση εργοστάσια. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι υποβαλλόμενες Υ/Δ θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2690/99 αρ 11 όπως ισχύει ΑΡΘΡΟ 10ο Αξιολόγηση προσφορών Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται αφού ανοίξει τις οικονομικές προσφορές ενώπιον των διαγωνιζομένων λαμβάνοντας υπ όψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 α τα ακόλουθα. α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο υλικό. δ) Τη συμφωνία των προσκομισθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής προς τα ζητούμενα απο τη διακήρυξης. 3

6 ΑΡΘΡΟ 11ο Υπογραφή σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. ΑΡΘΡΟ 12ο Σύμβαση Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται, από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 13ο Εγγυητική Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με το αρ 157 του Ν 4281/14, παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ΕΟΚ και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 14ο Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από επιτροπή η οποία ορίζεται ότι θα είναι η Επιτροπή παραλαβής Η/Μ προμηθειών η οποία ορίσθηκε με την απόφαση 196/2014 Δ.Σ. ύστερα από κλήρωση βάση του αρ. 26 του Ν4024/2011 ή η αντίστοιχη που θα ισχύει κατά το χρόνο κάθε επιμέρους παράδοσης και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την διακήρυξη και την σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο (28) του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Ισχύουν και οι διατάξεις του αρ. (27) της ΥΑ11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 15ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει : Με εξόφληση μετά την παράδοση Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 16ο Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης, ορίζεται σε 3 τρεις μήνες από την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ, έπειτα από 10 ημέρες, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 4

7 ΑΡΘΡΟ 17ο Διαφορές διακήρυξης - νόμων Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠ ΟΤΑ. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο ΕΚΠ ΟΤΑ και όταν αυτός δεν αναφέρεται, ο Ν 2286/95. ΑΡΘΡΟ 18ο Κανόνες δημοσιεύσεως-ημερομηνίες ανακοίνωσης διακήρυξης διαγωνισμού Η περίληψη της διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ; 1. Αμαρησία Δημοσίευση 9 /2/2015 Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.3548/07. ΑΡΘΡΟ 19ο Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι υπ αριθμόν 5/2015 τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 20ο Ως Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης Η/Μ προμηθειών που ορίστηκε με την υπ αριθμόν 228/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ύστερα από κλήρωση βάση του αρ. 26 του Ν4024/2011) σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν3463/2006 και το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί επίσης για κάθε θέμα που ανακύπτει μετά τη σύμβαση. 5

8 3.Εγκρίνει την πίστωση ποσού μελέτης ,20 συμπ/νου ΦΠΑ, με απόδοση λογ/σμού. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου με τα στοιχεία ΚΑ : Προμήθεια επίπλων & σκευών ( ) & : Έπιπλα & σκεύη πολιτιστικών κέντρων, ΚΑΠΗ, Βιβλ. κ.λ.π. (9.000 ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων,., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2015. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις..

9 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/ 2015 Κ.Α.: , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια Επίπλων και σκευών για κάλυψη αναγκών του Δήμου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν με βάση το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό πλέον ΦΠΑ 23 % δηλαδή σύνολο και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 30/ 01/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Επίπλων και σκευών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5 /2015 Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ερμάριο δίθυρο διαστ. περίπου 80Χ42Χ200 εκ. του οποίου η επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 18 χιλ με επεξεργασμένες ακμές και με επίστρωση μελαμίνης σε χρωματισμό γκρι ανοικτού. Το ερμάριο φέρει 4 ρεγουλατόρους ρυθμιζόμενοι σε ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση του. ΠΟΡΤΕΣ: διαθέτουν ανοιγόμενες πόρτες σε όλο το ύψος, με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα. Διαθέτουν ατσάλινους μεντεσέδες χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο ή τρεις σε κάθε φύλλο ανάλογα με το ύψος, πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο, ρυθμιζόμενους σε 3 κατευθύνσεις για την ευθυγράμμιση τους. ΡΑΦΙΑ: διαθέτουν ράφια κινητά, με τέσσερις μεταλλικούς στατήρες ανά ράφι, μεγάλης αντοχής σε βάρος 30Κ/ράφι, που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 32mm. Υλικό προστασίας στα σόκορα: ταινία PVC πάχους 2mm, που τοποθετείται εν θερμώ με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Όλες οι συνδέσεις στις μοριοσανίδες γίνονται με χωνευτά μεταλλικά φυράμια και καβίλιες Φ8Χ40mm, καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη. ΑΚΜΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ: Στρογγυλεμένες, με ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Μεταλλικές δυο σημείων στήριξης, εύχρηστες, μη αιχμηρές ΑΡΘΡΟ 2 ο Ερμάριο με πόρτες στο κάτω μέρος διαστ. περίπου 80Χ42Χ200 εκ. του οποίου η επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 18 χιλ με επεξεργασμένες ακμές και με επίστρωση μελαμίνης σε χρωματισμό γκρι ανοικτού. Το ερμάριο φέρει 4 ρεγουλατόρους ρυθμιζόμενοι σε ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση του. ΠΟΡΤΕΣ (ύψους 80 εκ) : διαθέτουν ανοιγόμενες πόρτες, με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα, με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα. Διαθέτουν ατσάλινους μεντεσέδες χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο ή τρεις σε κάθε φύλλο ανάλογα με το ύψος, πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο, ρυθμιζόμενους σε 3 κατευθύνσεις για την ευθυγράμμιση τους. ΡΑΦΙΑ: διαθέτουν ράφια κινητά, με τέσσερις μεταλλικούς στατήρες ανά ράφι, μεγάλης αντοχής σε βάρος 30Κ/ράφι, που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 32mm. Υλικό προστασίας στα σόκορα: ταινία PVC πάχους 2mm, που τοποθετείται εν θερμώ με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Όλες οι συνδέσεις στις μοριοσανίδες γίνονται με χωνευτά μεταλλικά φυράμια και καβίλιες Φ8Χ40mm, καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη. ΑΚΜΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ: Στρογγυλεμένες, με ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Μεταλλικές δυο σημείων στήριξης, εύχρηστες, μη αιχμηρές ΑΡΘΡΟ 3 ο Ερμάριο δίθυρο διαστ. περίπου 80Χ42Χ80 εκ. του οποίου η επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 18 χιλ με επεξεργασμένες ακμές και με επίστρωση μελαμίνης σε χρωματισμό γκρι ανοικτού. Το ερμάριο φέρει 4 ρεγουλατόρους ρυθμιζόμενοι σε ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση του. 1

12 ΠΟΡΤΕΣ: διαθέτουν ανοιγόμενες πόρτες σε όλο το ύψος, με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα. Διαθέτουν ατσάλινους μεντεσέδες χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο ή τρεις σε κάθε φύλλο ανάλογα με το ύψος, πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο, ρυθμιζόμενους σε 3 κατευθύνσεις για την ευθυγράμμιση τους. ΡΑΦΙΑ: διαθέτουν ράφια κινητά, με τέσσερις μεταλλικούς στατήρες ανά ράφι, μεγάλης αντοχής σε βάρος 30Κ/ράφι, που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 32mm. Υλικό προστασίας στα σόκορα: ταινία PVC πάχους 2mm, που τοποθετείται εν θερμώ με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Όλες οι συνδέσεις στις μοριοσανίδες γίνονται με χωνευτά μεταλλικά φυράμια και καβίλιες Φ8Χ40mm, καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη. ΑΚΜΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ: Στρογγυλεμένες, με ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Μεταλλικές δυο σημείων στήριξης, εύχρηστες, μη αιχμηρές ΑΡΘΡΟ 4 ο Ερμάριο δίθυρο διαστ. περίπου 80Χ42Χ200 εκ. του οποίου η επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 18 χιλ με επεξεργασμένες ακμές και με επίστρωση μελαμίνης σε χρωματισμό καρυδιάς. Το ερμάριο φέρει 4 ρεγουλατόρους ρυθμιζόμενοι σε ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση του. ΠΟΡΤΕΣ: διαθέτουν ανοιγόμενες πόρτες σε όλο το ύψος, με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα. Διαθέτουν ατσάλινους μεντεσέδες χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο ή τρεις σε κάθε φύλλο ανάλογα με το ύψος, πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο, ρυθμιζόμενους σε 3 κατευθύνσεις για την ευθυγράμμιση τους. ΡΑΦΙΑ: διαθέτουν ράφια κινητά, με τέσσερις μεταλλικούς στατήρες ανά ράφι, μεγάλης αντοχής σε βάρος 30Κ/ράφι, που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 32mm. Υλικό προστασίας στα σόκορα: ταινία PVC πάχους 2mm, που τοποθετείται εν θερμώ με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Όλες οι συνδέσεις στις μοριοσανίδες γίνονται με χωνευτά μεταλλικά φυράμια και καβίλιες Φ8Χ40mm, καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη. ΑΚΜΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ: Στρογγυλεμένες, με ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Μεταλλικές δυο σημείων στήριξης, εύχρηστες, μη αιχμηρές ΑΡΘΡΟ 5 Προμήθεια Καρέκλας γραφείου εργασίας πλάτους 50 εκ. ύψους έδρας περίπου 42-55εκ. και συνολικού ύψους καθίσματος εκ. πλάτη με μπράτσα, αμορτισέρ, βάση πεντάκτινη με διπλούς τροχούς, υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενη καθ ύψος και ρυθμιζόμενη ψηλή πλάτη. Επένδυση από κόκκινο ή μπλε ύφασμα α ποιότητος. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές DIN 4551 που αφορούν την ασφάλεια σε δυναμική και στατική φόρτιση. Βάση Η βάση είναι πεντακτινωτή διαμέτρου τουλάχιστον 650 mm και αντοχής σε βάρος 500 kg. Είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινο προφίλ. Στα άκρα των ακτίνων υπάρχει ειδική βάση από χυτό αλουμίνιο όπου εμφυτεύεται ο άξονας για τις ρόδες κύλισης. Τροχοί Οι τροχοί είναι δίδυμοι αθόρυβοι κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο και κουμπώνουν σε υποδοχές της πεντακτινωτού βάσης με μεταλλικό πείρο και αντοχή ανά τροχό τουλάχιστο 100kg και δυνατότητα περιστροφής 360 ο. Άξονας καθίσματος μηχανισμοί ρύθμισης Ο άξονας του καθίσματος, είναι μεταλλικός από ρεκτιφιαρισμένο εσωτερικά χαλύβδινο σωλήνα, χωρίς ραφή (τούμπο) πάχους 2mm, διαμέτρου Φ50 με τηλεσκοπικό κυλινδρικό κάλυμμα από σκληρό PVC. 2

13 Μέσα σ αυτόν κινείται τηλεσκοπικά άλλος άξονας, που καταλήγει στο πάνω μέρος στο μηχανισμό, πάνω στον οποίο στηρίζεται κατάλληλα η έδρα με βίδες και οδοντωτές ροδέλες σε τέσσερα σημεία. Με κατάλληλα αντιτριβικά δακτυλίδια (οδηγούς) και τσιμούχες το όλο σύστημα λειτουργεί σαν αμορτισέρ αερίου. Το αμορτισέρ είναι ασφαλείας, πεπιεσμένου ειδικού αερίου διαδρομής 10cm, και μέσω αυτού επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος με τη χρήση μοχλού που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Το αμορτισέρ στον πυθμένα του φέρει ειδικό ατσάλινο ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών και είναι διαμορφωμένο κατάλληλα σε κωνική απόληξη για τη σύνδεσή του με σύσφιξη με την αντίστοιχη υποδοχή της πεντακτινωτής βάσης. Η συγχρονισμένη κίνηση έδρας-πλάτης επιτυγχάνεται με μηχανισμό από μορφοποιημένο χάλυβα πάχους 3mm με τη χρήση του δεύτερου μοχλού, με πλαστική επένδυση, που βρίσκεται κάτω από την έδρα και δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση (SYNCHRO). Η όλη κατασκευή έχει υψηλή μηχανική αντοχή. Ταπετσαρία Η σκελετοί επενδύονται με πολυουρεθάνη διπλής στρώσης για να επιτευθεί η ανατομική μορφή. Η ποιότητα της πολυουρεθάνης είναι Π40 στην έδρα και Π20 στην πλάτη. Η επένδυση γίνεται με ύφασμα υψηλής αντοχής αντιολισθιτικό και ανθεκτικό στις τριβές κύκλοι κατά BS 5690 δύσφλεκτο Στην κάτω πλευρά της έδρας και στο πίσω μέρος της πλάτης προσαρμόζεται κέλυφος από πολυπροπυλένιο καταλλήλως εργονομικά διαμορφωμένο. Η πλάτη είναι ρυθμιζόμενη καθ ύψος με τη χρήση κοχλία σύσφιξης και στηρίζεται στην έδρα του καθίσματος με ειδική μεταλλική βάση με μαύρο πολυαμιδικό κάλυμμα.η τελική επιφάνεια τόσο της πλάτης, όσο και της έδρας, έχει την καλύτερη δυνατή ανατομική και εργονομική μορφή. Βραχίονες Είναι ανατομικής μορφής και ικανοποιούν της απαιτήσεις εργονομίας. Καλύπτονται από επένδυση πολυαμιδίου ενισχυμένο με νευρώσεις. Βιδώνονται με κατάλληλες βίδες, ροδέλες και γκρόβερ στο σκελετό της έδρας. ΑΡΘΡΟ 6 Προμήθεια πολυθρόνας γραφείου διευθυντού, περιστρεφόμενη & κυλιόμενη, αποτελούμενης από βάση, έδρα, πλάτη και τους ειδικούς μηχανισμούς ρύθμισης, με μπράτσα και επενδεδυμένο με δέρμα και δίχτυ άριστης ποιότητας. Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ανθεκτικής κατασκευής, μοντέρνας γραμμής, προηγμένης τεχνολογίας, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος και τα επί μέρους στοιχεία αυτών ανταποκρίνονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ύψος έδρας από το δάπεδο: 47-57cm (μεταβλητό μέσω Μηχανισμού) Ύψος πλάτης: 115cm Πλάτος πλάτης: 54cm Πλάτος έδρας: 54cm Βάθος έδρας: 52cm ΒΑΣΗ Η βάση είναι πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου 65cm, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο γυαλισμένο. Στο άκρο των ακτινών υπάρχει ειδική υποδοχή, όπου εμφυτεύεται ο άξονας για τις ρόδες κύλισης. Στο πάνω μέρος, στο κέντρο όπου συνδέονται οι πέντε ακτίνες, υπάρχει ο κόμβος σύνδεσης του άξονα του καθίσματος. ΤΡΟΧΟΙ Η πεντακτινωτή βάση στηρίζεται σε δίδυμους κουμπωτούς, αθόρυβους τροχούς ασφαλείας. Οι τροχοί είναι από ενισχυμένο πολυαμίδιο και κουμπώνουν στους αντίστοιχους υποδοχείς του πεντακτινωτού μέσω μεταλλικού πύρου με δακτύλιο σύσφιξης, με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360Ο και διαθέτουν προστατευτική καλύπτρα ποδιών από PVC. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού το κάθισμα δεν ανατρέπεται. 3

14 ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ο άξονας του καθίσματος, είναι μεταλλικός από ρεκτιφιαρισμένο εσωτερικά χαλύβδινο σωλήνα, χωρίς ραφή (τούμπο) πάχους 2mm, διαμέτρου Φ50mm. Μέσα σ αυτόν κινείται άλλος άξονας, που καταλήγει στο πάνω μέρος στο μηχανισμό, πάνω στον οποίο στηρίζεται κατάλληλα η έδρα με βίδες και οδοντωτές ροδέλες σε τέσσερα σημεία. Με κατάλληλα αντιτριβικά δακτυλίδια (οδηγούς) και τσιμούχες το όλο σύστημα λειτουργεί σαν αμορτισέρ αερίου. Το αμορτισέρ είναι ασφαλείας, πεπιεσμένου ειδικού αερίου (διαδρομής 10cm) και μέσω αυτού επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος με τη χρήση μοχλού που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Το αμορτισέρ στον πυθμένα του φέρει ειδικό ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών. Η συγχρονισμένη κίνηση έδρας-πλάτης επιτυγχάνεται με μηχανισμό από μορφοποιημένο χάλυβα πάχους 3mm, με τη χρήση του δεύτερου μοχλού, που βρίσκεται κάτω από την έδρα και δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση (SYNCHRO). Η όλη κατασκευή έχει υψηλή μηχανική αντοχή. ΕΔΡΑ - ΠΛΑΤΗ Ο εργονομικός σχεδιασμός της έδρας διευκολύνει το χρήστη να κάθεται άνετα και όσο το δυνατόν πιο πίσω, ώστε η πλάτη να στηρίζει σωστά τη μέση του καθήμενου. Ο σκελετός της έδρας είναι κατασκευασμένος από επάλληλα πρεσσαριστά φύλλα οξιάς ανατομικά διαμορφωμένα. Είναι επενδεδυμένος με διογκούμενη πολυουρεθάνη, καταλλήλως εργονομικά διαμορφωμένη και προσαρμοσμένη στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος, πάχους 5cm και πυκνότητας 40kg/m3. Η εξωτερική επένδυση είναι από δέρμα και δικτυωτό ύφασμα σε χρώμα μαύρο άριστης ποιότητας, χρώματος επιλογής σας. Η πλάτη έχει μεταλλικό σκελετό επενδεδυμένο με ύφασμα δικτυωτό και δέρμα στο πάνω μέρος και στηρίζεται στο μηχανισμό με μονοκόμματο χαλύβδινο έλασμα. Η πλάτη έχει την κατάλληλη καμπυλότητα σε ύψος 10-15cm από τη βάση του καθίσματος, δηλ. στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων, ώστε να στηρίζει σωστά τη μέση του καθήμενου. Η τελική επιφάνεια τόσο της πλάτης, όσο και της έδρας, έχει την καλύτερη δυνατή ανατομική και εργονομική μορφή. ΜΠΡΑΤΣΑ Είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος, ανατομικής μορφής, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας και κατασκευάζονται από ημίσκληρη διογκωμένη πολυουρεθάνη σε μαύρο χρώμα. Βιδώνονται με κατάλληλες βίδες, ροδέλες και γκρόβερ στο σκελετό της έδρας ΑΡΘΡΟ 7 Καρέκλα συνεργασίας με μπράτσα πλάτους 65εκ., βάθους 47 εκ., ύψος πλάτης 36 εκ., ύψος έδρας 42 εκ. και ύψος καθίσματος 81 εκ. με μπράτσα, μεταλλικό σκελετό από χαλυβδοσωλήνα και επένδυση με μαύρο ή μπορντώ ύφασμα, το πίσω μέρος της πλάτης και της έδρας καλυμμένα από σκληρό πλαστικό κέλυφος πολυαιθυλενίου. Η εσωτερική επένδυση της καρέκλας θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη τουλάχιστον 40χιλ για την πλάτη και 50 χιλ για την έδρα. ΑΡΘΡΟ 8 Τροχήλατη συρταριέρα κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πιέσεως και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, πάχους 18mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα. Τα συρτάρια κατασκευάζονται όπως και το σώμα και έχουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 35kgr. Το μπροστινό μέρος τους είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για να στηρίζει τη μετώπη. Η μολυβοθήκη έχει ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση των διαφόρων ειδών και μικροαντικειμένων του γραφείου. Περιμετρικά υπάρχει ταινία PVC πάχους 2mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη, που τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. 4

15 Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη φέρουν χειρολαβές αλουμινίου, εύχρηστες, μη αιχμηρές, δυο σημείων στήριξης και κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφάλειας που είναι τοποθετημένη στο δεξί μέρος της μολυβοθήκης. Κάθε συρτάρι κινείται σε ζεύγος μεταλλικές γλυσιέρες μεγάλης στερεότητας & ακριβείας για άνετη και αθόρυβη χρήση. Το ζεύγος αυτό κινείται με την σειρά του με τη βοήθεια από πλαστικά ροδάκια ολίσθησης σε δυο εξωτερικές γλυσιέρες από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2mm που τοποθετούνται στα πλαϊνά της συρταριέρας. Ο οδηγός φέρει στόπερ, ώστε το συρτάρι να μη βγαίνει από την συρταριέρα και η μετώπη να μη χτυπά στη συρταριέρα. Στο κάτω μέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις δίδυμοι τροχοί ασφάλειας τύπου W από πολυαμίδιο με δυνατότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις με δυναμική φόρτιση, και ικανότητα παραλαβής φορτίου 50 κιλά ανά τροχό. Η σύνδεση της συρταριέρας γίνεται με ανοξείδωτα φυράμια και καβίλιες σε κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παραλαβής του συνολικού προβλεπόμενου φορτίου. ΑΡΘΡΟ 9 ο Προμήθεια Αναλογίου κατασκευασμένου από Plexiglas αποτελούμενου από τετράγωνη βάση, κάθετο τμήμα σχήματος Π και άνω τετράγωνο τμήμα ομιλίας. Η βάση του θα είναι διαστάσεων 45 χ 50 εκατοστά, το επάνω τμήμα θα είναι διαστάσεων 60 χ 42 με εμπρόσθιο τμήμα προς τα κάτω και τελικό προς τον εκφωνητή προς τα επάνω. ΑΡΘΡΟ 10 ο Προμήθεια Υποπόδιου μεταβλητού ύψους διαστάσεων 30 χ 50 εκ και ύψους 10 εκ., με εργονομικό σχεδιασμό κατάλληλο για ξεκούραστο κάθισμα στο γραφείο. Η επιφάνεια του θα είναι από σκληρό πλαστικό. ΑΡΘΡΟ 11 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών Ντεξιον αποτελούμενο από 5 ράφια 38 χ 92 εκ ύψος κατασκευής ( κολώνες) 200 εκ με πέλματα Τ36 και συνδέσεις με βίδες - παξιμάδια. Αντοχή ανά ράφι τουλάχιστον 140 kg πάχος ελασμάτων ραφιού 0,8 mm και κολώνας 1,8 mm ΑΡΘΡΟ 12 Προμήθεια μεταλλικών καρεκλών σπαστών ύψους τουλάχιστον 80 εκ με διαστάσεων 40 χ 40 χιλ και πλάτη χρώματος λευκού με στρογγυλεμένα άκρα. πλαστικό κάθισμα Όλα τα έπιπλα θα είναι συναρμολογημένα και θα παραδοθούν τοποθετημένα στο μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 30 / 01 /2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 4 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Επίπλων και σκευών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15REQ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. : , ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ερμάριο δίθυρο περίπου 80 Χ 42χ 200εκ. Χρώμα γκρι , ,00 2 Ερμάριο δίθυρο ( μισό - μισό) περίπου 80 Χ 42χ 200εκ. Χρώμα γκρι 1 200,00 200,00 3 Ερμάριο δίθυρο περίπου 80 Χ 42χ 80εκ. Χρώμα γκρι 5 110,00 550,00 4 Ερμάριο δίθυρο περίπου 80 Χ 42χ 200εκ. Χρώμα καρυδιά 1 220,00 220,00 5 Καρέκλα γραφείου τροχήλατη με ψηλή πλάτη & μπράτσα 50 x , ,00 6 Κάθισμα διευθυντού τροχήλατο και μπράτσα 4 180,00 720,00 7 Καρέκλα συνεργασίας με μπράτσα 10 45,00 450,00 8 Συρταριέρες τροχήλατες 10 80,00 800,00 9 Αναλόγια εκφωνητή από Plexiglass 1 290,00 290,00 10 Υποπόδια 5 15,00 75,00 11 Προμήθεια και τοποθέτηση ντέξιον ύψος ράφια 38 χ 92 εκ 6 55,00 330,00 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23 % 8.840, ,20 12 Προμήθεια σπαστών καρέκλων για εκδηλώσεις , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 2.539, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,20 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ ΣΤ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟ 30 / 01 /2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΗΜ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ4 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1