PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63"

Transcript

1 FAVORIT VI HR PERILICA POSUĐA EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ UPUTE ZA UPORABU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 21 PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63

2 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 6 OPIS PROIZVODA 7 UPRAVLJAČKA PLOČA 8 PROGRAMI 10 OPCIJE 11 PRIJE PRVE UPORABE 14 SVAKODNEVNA UPORABA 17 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 18 RJEŠAVANJE PROBLEMA 20 TEHNIČKI PODACI BRIGA ZA OKOLIŠ Reciklirajte materijale sa simbolom. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu. POSJETITE NAŠU INTERNETSKU STRANICU ZA: KAZALO - Proizvode - Brošure - Upute za upotrebu - Rješavanje problema - Servisne informacije Upozorenje - Važne informacije o sigurnosti. Opće informacije i savjeti Informacije o zaštiti okoliša Zadržava se pravo na izmjene

3 ZA SAVRŠENE REZULTATE HRVATSKI 3 Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega. PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL U AEG web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno za održavanje vaših AEG uređaja besprijekorno čistima i u savršenom radnom stanju. Pored široke palete dodataka namjenjenih i proizvedenih u skladu s visokim standardima kvalitete kakve očekujete, od posebnog posuđa do košara za pribor za jelo, od održača boca do vrećica za osjetljivo rublje... Posjetite web trgovinu na BRIGA O KUPCIMA I SERVIS Preporučujemo uporabu originalnih pričuvnih dijelova. Kada kontaktirate servis, provjerite raspolažete li sljedećim podacima. Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici. Model PNC Serijski broj

4 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i korištenje uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Uvijek čuvajte upute s uređajem, za naknadne potrebe. SIGURNOST DJECE I SLABIJIH OSOBA UPOZORENJE Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti. Osobama, uključujući i djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim funkcijama ili osobama bez iskustva i znanja nikada nemojte dozvoliti da koriste uređaj. Njih prilikom rukovanja uređajem mora nadzirati ili u rukovanje uređajem uputiti osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece. Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su otvorena. POSTAVLJANJE UPOZORENJE Ovaj uređaj mora postaviti ovlaštena ili kompetentna osoba. Odstranite svu ambalažu. Ne priključujte i ne koristite oštećeni uređaj. Uređaj nemojte postavljati na mjesta na kojima je temperatura manja od 0 C. Pridržavajte se uputa za postavljanje isporučenih s uređajem. Provjerite je li uređaj postavljen ispod i blizu sigurnih konstrukcija. Spajanje na dovod vode Pripazite da ne oštetite crijeva za vodu. Prije priključivanja uređaja na nove cijevi ili cijevi koje se dugo nisu koristile, pustite da voda teče dok nije potpuno čista. Prilikom prve uporabe uređaja, provjerite da nema curenja. UPOZORENJE Opasan napon. Crijevo za dovod vode ima sigurnosni ventil i stijenku s unutarnjim glavnim vodom. Ako je dovodno crijevo oštećeno odmah isključite glavno napajanje. Za zamjenu crijeva za dovod vode kontaktirajte servisera. Spajanje na električnu mrežu UPOZORENJE Opasnost od požara i strujnog udara. Uređaj mora biti uzemljen. Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s napajanjem. Ako nisu, kontaktirajte električara. Uvijek koristite pravilno postavljenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara. Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele. Pripazite da ne oštetite utikač i naponski kabel. Za zamjenu kabela napajanja kontaktirajte servisera ili električara. Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja može lako pristupiti. Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

5 UPORABA UPOZORENJE Opasnost od ozljede. Ovaj uređaj koristite u kućanstvu. Ne mijenjajte specifikacije uređaja. Noževe i pribor s oštrim vrhovima u košaru za pribor za jelo stavite vrhom okrenutim prema dolje ili u vodoravan položaj. Ne držite vrata uređaja otvorena bez nadzora kako biste spriječili pad preko njih. Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim vratima. Deterdženti za perilicu posuđa su opasni. Pridržavajte se sigurnosnih uputa na ambalaži deterdženta. Ne pijte i ne igrajte se s vodom u uređaju. Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka programa. Na posuđu može ostati deterdženta. UPOZORENJE Opasnost od električnog udara, požara i opeklina. Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili na uređaj. Ne raspršujte vodu ili paru za čišćenje uređaja. Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite vrata dok je program u tijeku. ODLAGANJE HRVATSKI 5 UPOZORENJE Opasnost od ozljede ili gušenja. Iskopčajte uređaj iz napajanja. Odrežite kabel napajanja i bacite ga. Skinite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

6 6 OPIS PROIZVODA Gornja mlaznica 2 Donja mlaznica 3 Filtri 4 Nazivna pločica 5 Spremnik soli 6 Tipka za biranje tvrdoće vode 7 Spremnik sredstva za ispiranje 8 Spremnik za deterdžent 9 Košara za pribor za jelo 10 Donja košara 11 Gornja košara SVJETLOSNA ZRAKA Kad program radi, crvena svjetlosna zraka prikazuje se na podu ispod vrata uređaja. Kad je program završen, crveno svjetlo mijenja se u zeleno. Kad je uređaj u kvaru, crvena svjetlosna zraka bljeska.

7 UPRAVLJAČKA PLOČA HRVATSKI Tipka za uključivanje/isključivanje 2 Prikaz 3 Tipka za odgodu početka 4 Tipka programa (dolje) 5 Tipka programa (gore) Indikatorska svjetla 6 tipka ÖKO PLUS 7 Tipka "Multitab" 8 tipka RESET 9 Indikatorska svjetla Indikatorsko svjetlo soli. To indikatorsko svjetlo isključeno je dok program radi. Indikatorsko svjetlo sredstva za ispiranje. To indikatorsko svjetlo isključeno je dok program radi. Indikatorsko svjetlo završetka programa.

8 8 PROGRAMI Program ) 5) 1) 3) 4) Vrsta zaprljanosti Vrsta punjenja Sve Posuđe, pribor za jelo, tave i posude Jako zaprljano Posuđe, pribor za jelo, tave i posude Normalno zaprljano Posuđe i pribor za jelo Svježe zaprljano posuđe Posuđe i pribor za jelo Normalno zaprljano Posuđe i pribor za jelo 6 Lagano zaprljano Posuđe i pribor za jelo Faze programa Predpranje Pranje 45 C ili 70 C Ispiranja Sušenje Predpranje Pranje 70 C Ispiranja Sušenje Predpranje Pranje 50 C Ispiranja Sušenje Pranje 60 C Ispiranja Predpranje Pranje 50 C Ispiranja Sušenje Pranje 55 C Ispiranja Opcije ÖKO PLUS ÖKO PLUS ÖKO PLUS 7 Normalno ili lagano zaprljano Osjetljivo posuđe i staklo 8 Pranje 45 C Ispiranja Sušenje Sve Predpranje ÖKO PLUS 6) 1) Uređaj prepoznaje razinu zaprljanosti i količinu predmeta u košaricama. Automatski prilagođava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa. 2) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate. Tijekom faze ispiranja temperatura ostaje na 70 C od 10 do 14 minuta. 3) Ovo je program pranja s najtišim načinom rada. Pumpa radi vrlo malom brzinom kako bi se smanjila razina buke. Zbog male brzine rada pumpe, program dugo traje. 4) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u kratkom vremenu. 5) Ovo je standardni program za ustanove za testiranje. Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. Informacije o testiranju potražite u prilogu. 6) Ovaj program koristite za brzo ispiranje posuđa. Time se sprječava da se ostatci hrane zalijepe za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi. Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.

9 HRVATSKI 9 Potrošnja Program 1) Trajanje (min) Energija (kwh) Voda (l) ) Tlak i temperatura vode, varijacije u mrežnom napajanju, opcije te količina posuđa mogu promijeniti trajanje programa i potrošnju.

10 10 OPCIJE FUNKCIJA "MULTITAB" Tu funkciju aktivirajte samo kad koristite kombinirane tablete s deterdžentom. Ta funkcija zaustavlja protok sredstva za ispiranje i soli. Odgovarajuća indikatorska svjetla su isključena. Trajanje programa može se produljiti. Aktiviranje funkcije Multitab Funkciju Multitab aktivirajte ili deaktivirajte prije početka programa. Kad se program pokrene, funkcija se više ne može aktivirati ili deaktivirati. 1. Za uključenje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. 2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja. Pogledajte "POSTAVKE I PO- KRETANJE PROGRAMA". 3. Pritisnite tipku "Multitab", uključuje se indikatorsko svjetlo funkcije "Multitab". Funkcija ostaje uključena dok je ne isključite. Pritisnite tipku "Multitab", isključuje se indikatorsko svjetlo funkcije "Multitab". Ako prekinete uporabu kombiniranih tableta s deterdžentom, prije početka odvojene uporabe deterdženta, sredstva za ispiranje i soli za perilicu posuđa učinite sljedeće: 1. Deaktivirajte funkciju "Multitab". 2. Podesite omekšivač vode na najvišu razinu. 3. Provjerite da su spremnik za sol i spremnik sredstva za ispiranje puni. 4. Pokrenite najkraći program s fazom ispiranja, bez deterdženta i bez posuđa. 5. Postavite omekšivač vode u skladu s tvrdoćom vode u vašem području. 6. Prilagodite ispuštenu količinu sredstva za ispiranje. ÖKO PLUS Ova funkcija smanjuje temperaturu u fazi sušenja. Potrošnja energije smanjuje se za 25%. Posuđe na kraju programa može biti vlažno. Preporučujemo da vrata ostavite odškrinuta kako bi se posuđe osušilo. ZVUČNI SIGNALI Zvučni signali oglašavaju se u sljedećim uvjetima: Program pranja je završen. Razina omekšivača vode elektronički je postavljena. Došlo je do kvara uređaja. Tvornička postavka: uključeno. Možete isključiti zvučne signale. Isključivanje zvučnih signala 1. Za uključenje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. 2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja. Pogledajte "POSTAVKE I PO- KRETANJE PROGRAMA". 3. Istovremeno pritisnite i zadržite (4) i (5) dok indikatorska svjetla (3), (4) i (5) ne počnu bljeskati. 4. Pritisnite tipku (5), Indikatorska svjetla tipki (3) i (4) se isključuju. Indikatorsko svjetlo tipke (5) nastavlja bljeskati. Na zaslonu se prikazuje postavka zvučnih signala. Uklj. Isklj. 5. Za promjenu postavke pritisnite tipku (5) 6. Za potvrdu isključite uređaj.

11 PRIJE PRVE UPORABE 1. Uvjerite se da postavka omekšivača vode odgovara tvrdoći vode u vašem području. Po potrebi podesite omekšivač vode. Obratite se lokalnom distributeru vode kako biste saznali tvrdoću vode u svom području. 2. Napunite spremnik za sol. 3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje. 4. Otvorite slavinu za vodu. 5. Ostatci od obrade mogu se zadržati u uređaju. Kako biste ih uklonili, pokrenite program. Ne koristite deterdžent i ne punite košare. Ako koristite kombinirane tablete s deterdžentom, aktivirajte funkciju "Multitab". Te tablete sadrže deterdžent, sredstvo za ispiranje i ostale dodane sastojke. Provjerite da su te tablete prikladne za tvrdoću vode u vašem području. Pogledajte upute na pakiranju proizvoda. Njemački stupnjevi ( dh) Tvrdoća vode Francuski stupnjevi ( fh) mmol/l PODEŠAVANJE OMEKŠIVAČA VODE Tvrda voda sadrži visoku količinu minerala koji mogu uzrokovati oštećenje uređaja i loše rezultate pranja. Omekšivač vode neutralizira te minerale. Sol za perilicu posuđa održava omekšivač vode čistim i u dobrim uvjetima. Pogledajte tablicu za prilagođavanje ispravne razine omekšivača vode. To osigurava da omekšivač vode koristi ispravnu količinu soli za perilicu posuđa i vode. Omekšivač vode morate podesiti ručno ili elektronički. Clarke stupnjevi Omekšivač vode prilagođavanje Ručno upravljanje Elektro ničko ) ) ) ) ) ) 5 1) < 4 < 7 < 0.7 < 5 1 2) 1 2) 1) Postavljeno tvornički. 2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini. HRVATSKI 11

12 12 Ručno prilagođavanje Okrenite prekidač tvrdoće vode na položaj 1 ili 2. Elektroničko prilagođavanje 1. Za uključenje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. 2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja. Pogledajte "POSTAVKE I PO- KRETANJE PROGRAMA". 3. Istovremeno pritisnite i zadržite (4) i (5) dok indikatorska svjetla (3), (4) i (5) ne počnu bljeskati. 4. Pritisnite tipku (3). Indikatorska svjetla tipki (4) i (5) se isključuju. Indikatorsko svjetlo tipke (3) nastavlja bljeskati. Oglašavaju se zvučni signali. Primjer: pet isprekidanih zvučnih signala = 5. razina. Na zaslonu se prikazuje postavka omekšivača vode. Primjer: = razina 5 5. Za promjenu postavke pritiščite tipku (3). 6. Za potvrdu isključite uređaj. PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL POZOR Koristite isključivo sol za perilice posuđa. Ostali proizvodi mogu prouzročiti oštećenja na uređaju. Voda i sol mogu izlaziti iz spremnika za sol tijekom punjenja. Opasnost od korozije. Kako biste je spriječili, nakon punjenja spremnika za sol pokrenite program. 1. Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu i otvorite spremnik za sol. 2. Stavite 1 litru vode u spremnik za sol (samo prvi put). 3. Napunite sol za perilicu posuđa u spremnik za sol. 4. Uklonite sol oko otvora spremnika za sol. 5. Za zatvaranje spremnika za sol okrenite poklopac u smjeru kretanja kazaljki na satu.

13 HRVATSKI 13 NAPUNITE SPREMNIK SREDSTVA ZA ISPIRANJE A M AX B C D POZOR Koristite isključivo sredstva za ispiranje za perilice posuđa. Ostali proizvodi mogu prouzročiti oštećenja na uređaju. Sredstvo za ispiranje, tijekom zadnje faze ispiranja, pomaže u sušenju posuđa bez crtica i mrlja. 1. Pritisnite tipku (D) za otvaranje poklopca (C). 2. Napunite spremnik sredstva za ispiranje (A), ne više od oznake 'max'. 3. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite upijajućom krpom kako biste spriječili stvaranje pjene. 4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za otpuštanje zaključava na mjestu. Možete okrenuti birač ispuštene količine (B) između položaja 1 (najmanja količina) i položaja 4 (najveća količina).

14 14 SVAKODNEVNA UPORABA 1. Otvorite slavinu za vodu. 2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje za uključivanje uređaja. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja. Pogledajte "PO- STAVLJANJE I UKLJUČENJE PROGRA- MA". Ako je indikatorsko svjetlo soli uključeno, napunite spremnik za sol. Ako je indikatorsko svjetlo sredstva za ispiranje uključeno, napunite spremnik sredstva za ispiranje. 3. Napunite košare. 4. Dodajte deterdžent. 5. Postavite i pokrenite ispravan program pranja koji odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja. PUNJENJE KOŠARA Pogledajte isporučeni letak s primjerima punjenja košara. Uređaj koristite isključivo za pranje predmeta namijenjenih za pranje u perilici. U uređaj ne stavljajte predmete od drveta, roga, aluminija, kositra i bakra. Nemojte u uređaj stavljati predmete koji mogu apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe). Uklonite preostalu hranu s predmeta. Smekšajte preostalu izgorenu hranu na predmetima. Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i lonce) otvorom okrenutim prema dolje. Provjerite da se pribor i posuđe međusobno ne preklapa. Žlice pomiješajte s drugim priborom. Stakleni predmeti ne smiju se međusobno dodirivati. Male predmete položite u košaru za pribor za jelo. Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite da se posuđe ne miče. Prije početka programa provjerite mogu li se mlaznice slobodno kretati.

15 HRVATSKI 15 UPORABA DETERDŽENTA A B POZOR Koristite isključivo deterdžente za perilice posuđa M AX C 1. Prritisnite tipku (B) za otvaranje poklopca (C). 2. Stavite deterdžent u odjeljak (A). 3. Ako program ima fazu predpranja, stavite malu količinu deterdženta u unutarnji dio vrata uređaja. 4. Ako koristite deterdžent u tabletama, stavite tabletu u odjeljak za deterdžent (A). 5. Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za otpuštanje zaključava na mjestu. Nemojte koristiti više od točne količine sredstva za pranje. Slijedite preporuke na pakiranju deterdženta. ODABIR I POKRETANJE PROGRAMA Način postavljanja Za prihvaćanje nekih radnji, uređaj mora biti u načinu podešavanja. Uređaj je u načinu podešavanja kad, nakon uključenja: Zaslon prikazuje dvije vodoravne crte. Ako upravljačka ploča prikazuje druge uvjete, pritiščite RESET dok uređaj ne bude u načinu rada podešavanja. Pokretanje programa bez odgode početka 1. Otvorite slavinu za vodu. 2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje za uključenje uređaja. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja. 3. Postavite program. Na zaslonu bljeska broj odgovarajućeg programa. Tablete deterdženta ne otapaju se potpuno s kratkim programima, i ostatci deterdženta mogu se zadržati na posuđu. Preporučujemo uporabu tableta deterdženta s dugim programima. 4. Ako želite, možete postaviti opcije. 5. Zatvorite vrata uređaja. Program se pokreće. Ako otvorite vrata, zaslon prikazuje trajanje programa koje se smanjuje u koracima od 1 minute. Pokretanje programa s odgodom početka 1. Postavite program. 2. Pritiščite tipku za odgodu dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme odgode koje želite postaviti (od 1 do 24 sata). Na zaslonu treperi vrijeme odgode početka. Uključuje se indikatorsko svjetlo odgode. 3. Zatvorite vrata uređaja. Započinje odbrojavanje. Ako otvorite vrata, zaslon prikazuje vrijeme odgode početka koje se smanjuje u koracima od 1 sata.

16 16 Kad odbrojavanje završi, program se pokreće. Otvaranje vrata dok uređaj radi Ako otvorite vrata, uređaj se zaustavlja. Kad zatvorite vrata, uređaj nastavlja raditi od točke u kojoj je prekinuo rad. Poništavanje odgođenog početka tijekom rada odgode 1. Otvorite vrata uređaja. 2. Pritišćite tipku odgode početka sve dok zaslon ne prikaže broj programa. 3. Zatvorite vrata uređaja. Program se pokreće. Otkazivanje programa Pritiščite RESET dok: Zaslon prikazuje dvije vodoravne crte. Prije pokretanja novog programa provjerite nalazi li se deterdžent u spremniku za deterdžent. Po završetku programa Kad je program završen, oglašava se isprekidani zvučni signal. 1. Otvorite vrata uređaja. Uključeno je indikatorsko svjetlo završetka programa. Zaslon prikazuje Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje za isključenje uređaja. 3. Zatvorite slavinu za dovod vode. Ako ne pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, uređaj AUTO OFF automatski će isključiti uređaj nakon nekoliko minuta. To pomaže u smanjenju potrošnje energije. Kako biste postigli bolje rezultate sušenja, ostavite vrata uređaja odškrinuta nekoliko minuta. Ostavite posuđe da se ohladi prije nego ga izvadite iz uređaja. Vruće posuđe može se lako oštetiti. Prvo ispraznite predmete iz donje košare, zatim iz gornje košare. Na stranicama i na vratima uređaja može biti vode. Nehrđajući čelik brže se hladi od posuđa.

17 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UPOZORENJE Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite strujni utikač iz utičnice mrežnog napajanja. HRVATSKI 17 Nečisti filtri i začepljene mlaznice smanjuju rezultate pranja. Redovno ih provjeravajte i ako je potrebno očistite ih. ČIŠĆENJE FILTARA B A1 C A 1. Okrenite filtar (A) suprotno od smjera kazaljki na satu i skinite ga. 2. Za rastavljanje filtra (A), razdvojite (A1) i (A2). 3. Uklonite filtar (B). 4. Operite filtre vodom. 5. Postavite filtar (B) u početni položaj. Osigurajte da je pravilno spojen pod dvije vodilice (C). 6. Sastavite filrat (A) i vratite na mjesto filtar (B). Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok se ne zaključa. A2 Neispravan položaj filtara može uzrokovati slabe rezultate pranja i oštećenje uređaja. ČIŠĆENJE MLAZNICA Ne uklanjajte mlaznice. Ako se otvori u mlaznicama začepe, uklonite ostatke zaprljanja tankim oštrim predmetom. Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala. VANJSKO ČIŠĆENJE Obrišite uređaj vlažnom mekom krpom.

18 18 RJEŠAVANJE PROBLEMA Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako nije, kontaktirajte servisera. Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru alarma: - Uređaj se ne puni vodom. - Uređaj ne izbacuje vodu. - Uključen je uređaj za zaštitu od poplave. UPOZORENJE Prije nego izvršite provjere isključite uređaj. Problem Mogući uzrok Moguće rješenje Program ne započinje s radom. Uređaj se ne puni vodom. Uređaj ne izbacuje vodu. Električni utikač nije utaknut u utičnicu mrežnog napajanja. Otvorena su vrata uređaja. Oštećen je osigurač u razvodnoj kutiji. Postavljena je odgoda početka. Slavina za vodu je zatvorena. Tlak vode je prenizak. Slavina je blokirana ili začepljena naslagama kamenca. Filter na crijevu za dovod vode je začepljen. Dovodno crijevo vode je prelomljeno ili savijeno. Uključen je uređaj za zaštitu od poplave. U uređaju curi voda. Sifon je začepljen. Odvodno crijevo vode je prelomljeno ili savijeno. Nakon obavljenih provjera, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut. Utaknite utikač u mrežnu utičnicu. Zatvorite vrata uređaja. Zamijenite osigurač. Poništite odgođeni početak ili pričekajte kraj odbrojavanja. Otvorite slavinu za vodu. Obratite se lokalnom vodoopskrbnom poduzeću. Očistite slavinu za vodu. Očistite filter. Provjerite da je položaj crijeva ispravan. Zatvorite slavinu za vodu i obratite seservisu. Očistite sifon. Provjerite da je položaj crijeva ispravan. Ako i dalje dolazi do kvara, obratite se servisu. Ako zaslon prikaže druge šifre pogrešaka, obratite se servisu. REZULTATI PRANJA I SUŠENJA NISU ZADOVOLJAVAJUĆI Problem Mogući uzrok Moguće rješenje Posuđe nije čisto. Filtri su začepljeni. Očistite filtre. Filtri nisu pravilno sastavljeni i postavljeni. Mlaznice su začepljene. Provjerite da su filtri pravilno sastavljeni i postavljeni. Skinite preostale nečistoće iglom.

19 Problem Mogući uzrok Moguće rješenje Naslage kamenca na posuđu. Bijele crte i mrlje ili plavi slojevi na čašama i posuđu. Osušene kapljice vode ostaju na čašama i posuđu. Program nije prikladan za vrstu posuđa i zaprljanost. Nepravilan položaj predmeta u košaricama. Voda nije mogla oprati sve predmete. Mlaznice s ne mogu slobodno okretati. Količina deterdženta nije bila dovoljna. U spremniku za deterdžent nije bilo deterdženta. Spremnik za sol je prazan. Postavljena razina omekšivača vode nije ispravna. Poklopac spremnika za sol je otpušten. Ispuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika. Količina deterdženta bila je prevelika. Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije bila dovoljna. Uzrok može biti kvaliteta deterdženta. Posuđe je mokro. Program nije imao fazu sušenja. Program je imao fazu sušenja niske temperature. Posuđe je mokro i mutno. Prazan je spremnik sredstva za ispiranje. Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje. HRVATSKI 19 Osigurajte da je program prikladan za vrstu posuđa i zaprljanost. Osigurajte da je položaj predmeta u košarama ispravan i da voda može lako oprati sve predmete. Osigurajte da je položaj predmeta u košarama ispravan i da ne uzrokuje blokiranje mlaznica. Osigurajte da ste dodali ispravnu količinu deterdženta u spremnik s deterdžentom prije početka programa. Osigurajte da ste dodali deterdžent u spremnik s deterdžentom prije početka programa. Provjerite da u spremniku za sol ima soli za perilicu posuđa. Uvjerite se da postavka omekšivača vode odgovara tvrdoći vode u vašem području. Pritegnite poklopac. Smanjite količinu ispuštenog sredstva za ispiranje. Osigurajte da ste dodali ispravnu količinu deterdženta u spremnik s deterdžentom prije početka programa. Povećajte količinu ispuštenog sredstva za ispiranje. Isprobajte deterdžent druge robne marke. Kako biste postigli bolje rezultate sušenja, ostavite vrata otvorena nekoliko minuta. Provjerite da u spremniku sredstva za ispiranje ima sredstva za ispiranje. Isprobajte sredstvo za ispiranje druge robne marke.

20 20 Problem Mogući uzrok Moguće rješenje Aktivacija spremnika sredstva za ispiranje s aktiviranom funkcijom "Multitab". Uzrok može biti kvaliteta kombiniranih tableta deterdženta. 1. Za uključenje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. 2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja. Pogledajte "POSTAVKE I PO- KRETANJE PROGRAMA". 3. Istovremeno pritisnite i zadržite (4) i (5) dok indikatorska svjetla (3), (4) i (5) ne počnu bljeskati. 4. Pritisnite tipku (4). Indikatorska svjetla tipki (3) i (5) se isključuju. TEHNIČKI PODACI Isprobajte kombinirane tablete s deterdžentom druge robne marke. Aktivirajte spremnik sredstva za ispiranje i koristite sredstvo za ispiranje zajedno s kombiniranim tabletama deterdženta. Indikatorsko svjetlo tipke (4) nastavlja bljeskati. Zaslon prikazuje postavku spremnika sredstva za ispiranje. Isklj. Uklj. 5. Za promjenu postavke pritisnite tipku (4). 6. Za potvrdu isključite uređaj. 7. Prilagodite ispuštenu količinu sredstva za ispiranje. 8. Napunite spremnik sredstva za ispiranje. Dimenzije Visina Širina Dubina (mm) 446 / / 550 Spajanje na električnu mrežu Pogledajte natpisnu pločicu. Tlak dovoda vode Min. / maks. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Dovod vode 1) Hladna ili topla voda2) maks. 60 C Kapacitet Broj kompleta posuđa 9 1) Spojite crijevo za dovod vode na slavinu s navojem 3/4". 2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarni paneli, energija vjetra), upotrijebite toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije.

21 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 26 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 29 ΕΠΙΛΟΓΕΣ 31 ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ 34 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ 37 ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ 38 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 41 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ - Προϊόντα - Φυλλάδια - Εγχειρίδια χρήσης - Επίλυση προβλημάτων - Πληροφορίες για σέρβις Προειδοποίηση - Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Περιβαλλοντικές πληροφορίες Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση

22 22 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της AEG, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να διατηρείτε όλες σας τις συσκευές AEG σε άψογη εμφάνιση και άριστη λειτουργική κατάσταση. Με ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένων και κατασκευασμένων με τα υψηλά πρότυπα που αναμένετε, από ειδικά μαγειρικά σκεύη μέχρι καλάθια για πιατικά, από σχάρες μπουκαλιών μέχρι καλαίσθητους σάκους για τα άπλυτα Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο Κωδικός προϊόντος (PNC) Αριθμός σειράς (S.N.)

23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΏΝ ΑΤΌΜΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. Μην επιτρέπετε σε παιδιά και σε άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από τα άτομα αυτά πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επιτήρηση ή την καθοδήγηση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα της συσκευής όταν είναι ανοιχτή. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Μην προχωράτε σε εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής, εάν έχει υποστεί ζημιά. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη από 0 C. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω ή δίπλα από τις οποίες εγκαθίσταται η συσκευή είναι ασφαλείς. Σύνδεση νερού Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σωλήνες παροχής νερού. Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε σωλήνες που είναι καινούριοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει. Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επικίνδυνη τάση. Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας και μανδύα με εσωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν ο σωλήνας παροχής νερού υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το Σέρβις για να αντικαταστήσετε το σωλήνα παροχής νερού. Ηλεκτρική σύνδεση ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.

24 24 Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και καλώδια επέκτασης. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας και στο καλώδιο. Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό περιβάλλον. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Τα μαχαίρια και τα άλλα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα με τη μύτη προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση. Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς επιτήρηση καθώς μπορεί να πέσετε επάνω της. Μην κάθεστε και μη στέκεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα. Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων πιάτων είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Μην πίνετε και μην παίζετε με το νερό στη συσκευή. Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη συσκευή πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ενδέχεται να υπάρχει απορρυπαντικό στα πιάτα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής. Από τη συσκευή μπορεί να διαφύγει καυτός ατμός, εάν ανοίξετε την πόρτα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα. ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή.

25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Άνω εκτοξευτήρας νερού 2 Κάτω εκτοξευτήρας νερού 3 Φίλτρα 4 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών 5 Θήκη αλατιού 6 Ρυθμιστής σκληρότητας νερού 7 Θήκη λαμπρυντικού 8 Θήκη απορρυπαντικού 9 Καλάθι για μαχαιροπίρουνα 10 Κάτω καλάθι 11 Επάνω καλάθι ΔΈΣΜΗ ΦΩΤΌΣ Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός προγράμματος, εμφανίζεται μια κόκκινη δέσμη φωτός στο δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η κόκκινη δέσμη μεταβάλλεται σε πράσινη. Όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία, η κόκκινη δέσμη φωτός αναβοσβήνει.

26 26 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 2 Οθόνη 3 Κουμπί καθυστέρησης 4 Κουμπί προγράμματος (κάτω) 5 Κουμπί προγράμματος (επάνω) Ενδεικτικές λυχνίες 6 Κουμπί ÖKO PLUS 7 Κουμπί multitab 8 Κουμπί RESET 9 Ενδεικτικές λυχνίες Ένδειξη αλατιού. Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ένδειξη λαμπρυντικού. Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ένδειξη τέλους.

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα 1 1) 2 2) 3 3) 4 4) Τύπος λερώματος Τύπος φορτίου Κάθε τύπος Πιάτα, μαχαιροπίρουνα, μαγειρικά σκεύη Πολύ λερωμένα Πιάτα, μαχαιροπίρουνα, μαγειρικά σκεύη Κανονικά λερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα Φρεσκολερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα Φάσεις προγράμματος Πρόπλυση Πλύση στους 45 C ή τους 70 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πρόπλυση Πλύση στους 70 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πρόπλυση Πλύση στους 50 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πλύση στους 60 C Ξέπλυμα Επιλογές ÖKO PLUS ÖKO PLUS 5 5) Κανονικά λερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα 6 Λίγο λερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα Πρόπλυση Πλύση στους 50 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πλύση στους 55 C Ξεπλύματα ÖKO PLUS 7 Κανονικά ή λίγο λερωμένα Εύθραυστα πιάτα και ποτήρια 8 Πλύση στους 45 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Κάθε τύπος Πρόπλυση ÖKO PLUS 6) 1) Η συσκευή ανιχνεύει τον τύπο λερώματος και την ποσότητα των αντικειμένων στα καλάθια. Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του προγράμματος. 2) Αυτό το πρόγραμμα διαθέτει μια φάση ξεπλύματος σε υψηλή θερμοκρασία για καλύτερα αποτελέσματα υγιεινής. Κατά τη φάση του ξεπλύματος, η θερμοκρασία παραμένει στους 70 C για 10 έως 14 λεπτά. 3) Αυτό είναι το πιο αθόρυβο πρόγραμμα πλύσης. Η αντλία λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα για μείωση του επιπέδου θορύβου. Λόγω της χαμηλής ταχύτητας, το πρόγραμμα έχει μεγάλη διάρκεια. 4) Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να πλύνετε ένα φρεσκολερωμένο φορτίο. Παρέχει καλά αποτελέσματα πλύσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. 5) Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για τα ινστιτούτα δοκιμών. Με το πρόγραμμα αυτό, έχετε την πλέον αποτελεσματική χρήση νερού και κατανάλωση ενέργειας για πιάτα και μαχαιροπίρουνα κανονικά λερωμένα. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται για τα στοιχεία των δοκιμών. 6) Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για γρήγορο ξέπλυμα των πιάτων. Αυτό το πρόγραμμα αποτρέπει να κολλήσουν τα υπολείμματα τροφών στα πιάτα και να αναδύονται δυσάρεστες οσμές από τη συσκευή.

28 28 Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα. Τιμές κατανάλωσης Πρόγραμμα 1) Διάρκεια (λεπτά) Ενέργεια (kwh) Νερό (λίτρα) ) Η διάρκεια του προγράμματος και οι τιμές κατανάλωσης μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές και την ποσότητα των πιάτων.

29 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ MULTITAB Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1. Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί τη ροή του λαμπρυντικού και του αλατιού. Οι σχετικές ενδείξεις σβήνουν. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί. Ενεργοποίηση της λειτουργίας multitab Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab πριν από την έναρξη ενός προγράμματος. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το πρόγραμμα βρίσκεται σε λειτουργία. 1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ». 3. Πιέστε το κουμπί multitab. Η ένδειξη multitab ανάβει. Η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Πιέστε το κουμπί multitab. Η ένδειξη multitab σβήνει. Αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αλάτι πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab. 2. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού στο υψηλότερο επίπεδο. 3. Επιβεβαιώστε ότι η θήκη αλατιού και η θήκη λαμπρυντικού είναι γεμάτες. 4. Ξεκινήστε το πιο σύντομο πρόγραμμα με μια φάση ξεπλύματος, χωρίς απορρυπαντικό και χωρίς πιάτα. 5. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. 6. Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται. ÖKO PLUS Η λειτουργία αυτή μειώνει τη θερμοκρασία κατά τη φάση στεγνώματος. Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 25%. Τα πιάτα μπορεί να είναι βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος. Συνιστάται να αφήνετε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσουν τα πιάτα. ΗΧΗΤΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29 Τα ηχητικά σήματα λειτουργούν στις παρακάτω περιπτώσεις: Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Το επίπεδο του αποσκληρυντή νερού ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Εργοστασιακή ρύθμιση: ενεργοποιημένη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά σήματα. Απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων 1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ». 3. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά (4) και (5) ταυτόχρονα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3), (4) και (5). 4. Πιέστε το κουμπί (5), Σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3) και (4). Η ένδειξη του κουμπιού (5) συνεχίζει να αναβοσβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση για τα ηχητικά σήματα.

30 30 Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση 5. Πιέστε το κουμπί (5) για να αλλάξετε τη ρύθμιση 6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για επιβεβαίωση.

31 ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ 1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του επιπέδου του αποσκληρυντή νερού αντιστοιχεί στη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Εάν όχι, προσαρμόστε τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης για να μάθετε τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. 2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού. 3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού. 4. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. 5. Μπορεί να έχουν παραμείνει υπολείμματα από τις επεξεργασίες κατά την κατασκευή. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για να τα απομακρύνετε. Μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό και μη φορτώσετε τα καλάθια. Εάν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1, ενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab. Αυτές οι ταμπλέτες περιέχουν απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και άλλους πρόσθετους παράγοντες. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι ταμπλέτες είναι κατάλληλες για τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων. Γερμανικοί βαθμοί ( dh) Σκληρότητα νερού Γαλλικοί βαθμοί ( fh) mmol/l ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΉ ΝΕΡΟΎ Το σκληρό νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης. Ο αποσκληρυντής νερού εξουδετερώνει αυτά τα μεταλλικά στοιχεία. Το αλάτι πλυντηρίου πιάτων διατηρεί τον αποσκληρυντή νερού καθαρό και σε καλή κατάσταση. Ανατρέξτε στον πίνακα για να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού στο σωστό επίπεδο. Εξασφαλίζει ότι ο αποσκληρυντής νερού χρησιμοποιεί τη σωστή ποσότητα αλατιού πλυντηρίου πιάτων και νερού. Πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού χειροκίνητα και ηλεκτρονικά. Βαθμοί Clarke Ρύθμιση αποσκληρυντή νερού Χειροκίνητα Ηλεκτρονικά ) ) ) ) ) ) 5 1) < 4 < 7 < 0.7 < 5 1 2) 1 2) 1) Θέση ρύθμισης από το εργοστάσιο. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31

32 32 2) Μη χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο. Χειροκίνητη ρύθμιση Στρέψτε το ρυθμιστή σκληρότητας νερού στη θέση 1 ή 2. Ηλεκτρονική ρύθμιση 1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ». 3. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά (4) και (5) ταυτόχρονα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3), (4) και (5). 4. Πιέστε το κουμπί (3). Σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (4) και (5). Η ένδειξη του κουμπιού (3) συνεχίζει να αναβοσβήνει. Ενεργοποιούνται τα ηχητικά σήματα. Παράδειγμα: πέντε διακεκομμένα ηχητικά σήματα = επίπεδο 5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού. Παράδειγμα: = επίπεδο Πιέστε το κουμπί (3) επανειλημμένα για να αλλάξετε τη ρύθμιση. 6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για επιβεβαίωση. ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ ΑΛΑΤΙΟΎ ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι πλυντηρίου πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Κατά την πλήρωση της θήκης αλατιού μπορεί να παρουσιαστεί υπερχείλιση νερού και αλατιού. Κίνδυνος διάβρωσης. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο, αφού γεμίσετε τη θήκη αλατιού, ξεκινήστε ένα πρόγραμμα. 1. Στρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα και ανοίξτε τη θήκη αλατιού. 2. Τοποθετήστε 1 λίτρο νερού στη θήκη αλατιού (μόνο την πρώτη φορά). 3. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι πλυντηρίου πιάτων. 4. Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το άνοιγμα της θήκης αλατιού. 5. Περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα για να κλείσετε τη θήκη αλατιού.

33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 33 ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΎ A M AX B C D ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπρυντικό για πλυντήριο πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Το λαμπρυντικό, κατά την τελευταία φάση ξεπλύματος, καθιστά δυνατό το στέγνωμα των πιάτων χωρίς στίγματα και σημάδια. 1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (D) για να ανοίξετε το καπάκι (C). 2. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού (A), έως την ένδειξη «max». 3. Απομακρύνετε το λαμπρυντικό που έχει χυθεί με ένα απορροφητικό πανί, για να αποφύγετε το σχηματισμό υπερβολικού αφρού. 4. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί απασφάλισης έχει ασφαλίσει στη θέση του. Μπορείτε να στρέψετε τον επιλογέα της ποσότητας που αποδεσμεύεται (B) μεταξύ της θέσης 1 (ελάχιστη ποσότητα) και της θέσης 4 (μέγιστη ποσότητα).

34 34 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ 1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. 2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ». Αν η ένδειξη αλατιού είναι αναμμένη, γεμίστε τη θήκη αλατιού. Αν η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη, γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού. 3. Φορτώστε τα καλάθια. 4. Προσθέστε το απορρυπαντικό. 5. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το σωστό πρόγραμμα για τον τύπο φορτίου και το βαθμό λερώματος. ΦΌΡΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΏΝ Ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο με παραδείγματα του φορτίου των καλαθιών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για πλύσιμο αντικειμένων που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων. Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα από ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο, κασσίτερο και χαλκό. Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα που μπορεί να απορροφήσουν νερό (σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης). Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων από τα αντικείμενα. Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα αντικείμενα. Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το άνοιγμα προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα δεν κολλάνε μεταξύ τους. Αναμείξτε τα κουτάλια μαζί με άλλα μαχαιροπίρουνα. Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν έρχονται σε επαφή με άλλα ποτήρια. Τοποθετείτε μικρά αντικείμενα στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα. Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα δεν μετακινούνται. Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν προχωρήσετε στην έναρξη ενός προγράμματος.

35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 35 ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΎ A B ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων M AX C 1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (B) για να ανοίξετε το καπάκι (C). 2. Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη (A). 3. Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει φάση πρόπλυσης, βάλτε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο εσωτερικό μέρος της πόρτας της συσκευής. 4. Αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, βάλτε την ταμπλέτα στη θήκη (A). 5. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί απασφάλισης έχει ασφαλίσει στη θέση του. Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από την απαιτούμενη. Ανατρέξτε στις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού. ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΈΝΑΡΞΗ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ Κατάσταση ρύθμισης Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης για να δεχτεί ορισμένες ενέργειες. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης όταν, μετά από την ενεργοποίηση: Η οθόνη εμφανίζει δύο οριζόντιες μπάρες. Αν το χειριστήριο δείχνει άλλες καταστάσεις, πιέστε RESET μέχρι η συσκευή να μεταβεί σε κατάσταση ρύθμισης. Έναρξη προγράμματος χωρίς καθυστέρηση έναρξης 1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν διαλύονται πλήρως με τα σύντομα προγράμματα και υπολείμματα απορρυπαντικού μπορεί να παραμείνουν πάνω στα πιάτα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού με τα μεγάλα προγράμματα. 2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. 3. Ρυθμίστε το πρόγραμμα. Στην οθόνη αναβοσβήνει ο αντίστοιχος αριθμός προγράμματος. 4. Αν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές. 5. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Το πρόγραμμα ξεκινά. Αν ανοίξετε την πόρτα, η οθόνη εμφανίζει τη διάρκεια του προγράμματος η οποία μειώνεται σε βήματα του 1 λεπτού.

36 36 Έναρξη προγράμματος με καθυστέρηση έναρξης 1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα. 2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί καθυστέρησης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος καθυστέρησης που θέλετε να ρυθμίσετε (από 1 έως 24 ώρες). Στην οθόνη αναβοσβήνει ο χρόνος καθυστέρησης. Η ένδειξη καθυστέρησης είναι ενεργοποιημένη. 3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Αν ανοίξετε την πόρτα, στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης η οποία μειώνεται σε βήματα 1 ώρας. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει. Άνοιγμα της πόρτας ενώ λειτουργεί η συσκευή Αν ανοίξετε την πόρτα, η συσκευή σταματά. Όταν κλείσετε την πόρτα, η συσκευή συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε. Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης ενώ είναι ενεργή η αντίστροφη μέτρηση 1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. 2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί καθυστέρησης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός του προγράμματος. 3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Το πρόγραμμα ξεκινά. Ακύρωση του προγράμματος Πιέστε RESET μέχρι: Στην οθόνη να εμφανιστούν δύο οριζόντιες μπάρες. Πριν από την έναρξη ενός νέου προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού. Στο τέλος του προγράμματος Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, τίθεται σε λειτουργία ένα διακοπτόμενο ηχητικό σήμα. 1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Ανάβει η ένδειξη τέλους. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 3. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού. Αν δεν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, η διάταξη AUTO OFF απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μετά από μερικά λεπτά. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για καλύτερο στέγνωμα, αφήστε την πόρτα της συσκευής μισάνοιχτη για μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα πιάτα πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή. Τα ζεστά πιάτα μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω. Μπορεί να υπάρχει νερό στα πλαϊνά και την πόρτα της συσκευής. Το ανοξείδωτο ατσάλι ψύχεται πιο γρήγορα από τα πιάτα.

37 ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 37 Τα βρόμικα φίλτρα και οι φραγμένοι εκτοξευτήρες νερού μειώνουν τα αποτελέσματα της πλύσης. Ελέγχετέ τα τακτικά και, αν χρειάζεται, καθαρίζετέ τα. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΦΊΛΤΡΩΝ B A1 A2 C A 1. Στρέψτε το φίλτρο (A) αριστερόστροφα και αφαιρέστε το. 2. Για την αποσυναρμολόγηση του φίλτρου (A), τραβήξτε να αποχωρήσετε το (A1) από το (A2). 3. Αφαιρέστε το φίλτρο (B). 4. Πλύνετε τα φίλτρα με νερό. 5. Τοποθετήστε το φίλτρο (B) στην αρχική του θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά κάτω από τους δύο οδηγούς (C). 6. Συναρμολογήστε το φίλτρο (A) και τοποθετήστε το στη θέση του στο φίλτρο (B). Στρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. Σε περίπτωση εσφαλμένης θέσης των φίλτρων, τα αποτελέσματα της πλύσης μπορεί μην είναι ικανοποιητικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΉΡΩΝ ΝΕΡΟΎ Μην αφαιρείτε τους εκτοξευτήρες νερού. Αν έχουν βουλώσει οι τρύπες στους εκτοξευτήρες νερού, αφαιρέστε τα υπολείμματα της βρομιάς με ένα λεπτό αιχμηρό αντικείμενο. ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν ή διαλύτες.

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDF21001WA ZDF21001XA EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ESI4500ROX http://ru.yourpdfguides.com/dref/4583814

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ESI4500ROX http://ru.yourpdfguides.com/dref/4583814 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 18 HU Használati útmutató 36 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDIS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 4 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 19 HU Használati útmutató 37 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDTS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 5 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR RENODLAD NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR HYGIENISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR RENODLAD NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj HR Upute za uporabu 2 EN User manual 1 EL Οδηγίες Χρήσης 26 HU Használati útmutató 0 RO Manual de utilizare 53 SL Navodila za uporabo 65 Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX ESF6637RLW

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX ESF6637RLW Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX ESF6637RLW. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών)

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών) Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πατήστε το κουμπί «προγραμμάτων» (επανειλημμένα) μέχρι να ανάψει η ένδειξη του απαιτούμενου προγράμματος (βλ. «Πίνακα προγραμμάτων» παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SM-2183 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες Αγαπητέ πελάτη, Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης προτού συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ESL5320LO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 44

ESL5320LO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 44 ESL5320LO HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 44 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276ELW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276EOW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Посудомоечная машина ESL 67010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of you. Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ.

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ!

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

EHA6040XOK EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

EHA6040XOK EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ EHA6040XOK...... EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...................................................... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................

Διαβάστε περισσότερα

SHB 4330WH. GR Τζαμοκαθαριστής. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SHB 4330WH. GR Τζαμοκαθαριστής. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SHB 4330WH GR Τζαμοκαθαριστής - 1 - GR Τζαμοκαθαριστής ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

SWK 1890SS. GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1890SS. GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1890SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L 87490 FL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...7 5.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L 72272 FL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...7 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ESL5320LO HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 39

ESL5320LO HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 39 ESL5320LO HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

EW6F428B. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 34

EW6F428B. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 34 EW6F428B HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 34 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. POSTAVLJANJE... 5 4. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

SSV 230WH. GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SSV 230WH. GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SSV 230WH GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες - 1 - GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

SWK 1760BK SWK 1761WH. GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SWK 1760BK SWK 1761WH. GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SWK 1760BK SWK 1761WH GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ST331L. Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 60 εκ Ενεργειακή κλάση A++Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

ST331L. Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 60 εκ Ενεργειακή κλάση A++Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr ST331L Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 60 εκ Ενεργειακή κλάση A++Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709173418 14 σερβίτσια 10 Προγράμματα πλύσης: Μούλιασμα, Κρυστάλλινα, ECO,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W KQG-6617G ΟΔHΓOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ & 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 17 18 0,8 1 2 3 9 10 4 11 12 13 9 6 7 5 Πίνακας ελέγχου Door open button - To open the door push the door open button.

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE. HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44

EDH3498RDE. HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44 EDH3498RDE HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 5 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I J 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 16 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ... 18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 19 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ... 19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 19 Τι νερό να χρησιμοποιήσω;...19

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2148 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ESF2430W

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ESF2430W Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα