ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις"

Transcript

1 ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Κων/νος Ταβλαρίδης Διευθυντής ΕΕΤ 15 Σεπτεμβρίου 2009

2 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ορόλος της ΕΕΤ στο έργο Το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας PCI DSS Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών Οφέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων στο έργο 2

3 Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου 1/3 Διαρκώς αυξανόμενα, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, περιστατικά απάτης και οικονομικών εγκλημάτων με τη χρήση καρτών αλλά και την υποκλοπή στοιχείων μέσω του Διαδικτύου. Διαρκής αύξηση των συναλλαγών με κάρτες. Ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του συναλλακτικού κοινού στη χρήση καρτών για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Συμβατικές υποχρεώσεις των τραπεζών που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες έναντι των διεθνών σχημάτων καρτών (VISA, MasterCard, κ.λπ.) 3

4 Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου 2/3 Αδυναμίες ασφάλειας μπορούν να εμφανιστούν σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας των πληρωμών με κάρτες: συσκευές POS, προσωπικοί Η/Υ ή διακομιστές (servers), ασύρματα σημεία πρόσβασης (htspts), εφαρμογές για αγορές στο Web, συστήματα αποθήκευσης που βασίζονται στο χαρτί, διαβίβαση δεδομένων κατόχων καρτών στους φορείς παροχής υπηρεσιών (service prviders). Επομένως, η χρήση αναγνωρισμένων διαδικασιών και τεχνολογιών ασφαλείας, για την αποφυγή υποκλοπής των δεδομένων κατόχων καρτών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 4

5 Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου 3/3 Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το PCI DSS έχει ύψιστη σημασία τόσο για την ΕΕΤ, όσο και για τις τράπεζες μέλη της δεδομένου ότι: Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, που εκδίδουν και αποδέχονται κάρτες πληρωμών, καθώς και οι προς πιστοποίηση εμπορικές επιχειρήσεις εκπληρώνουν συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στα διεθνή σχήματα καρτών. Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιβάλει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να είναι πάντοτε απόρρητη και να εκτελείται με πιστοποιημένες διαδικασίες ασφάλειας. Το οικονομικό κόστος και το κόστος φήμης σε περίπτωση υποκλοπής προσωπικών δεδομένων είναι πολύ μεγάλο. 5

6 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ο ρόλος της ΕΕΤ στο έργο Το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας PCI DSS Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών Οφέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων στο έργο 6

7 Ορόλος της ΕΕΤ στο έργο 1/1 ΗΕΕΤ στο πλαίσιο του καταστατικού της ρόλου και λαμβάνοντας υπόψη ότι θέματα ασφάλειας στα συστήματα και μέσα πληρωμών δεν συνιστούν πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών μελών της, ανέλαβε για λογαριασμό τους την επιλογή πιστοποιημένης από το PCI Security Standards Cuncil (PCI SSC) εταιρείας για την εκτέλεση του έργου. Η ΕΕΤ συντονίζει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου και μεσολαβεί όταν χρειάζεται ανάμεσα στις τράπεζες μέλη της που χρηματοδοτούν το διατραπεζικό έργο και στην ανάδοχο του έργου εταιρεία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες με αυτές τράπεζες, καθώς και στην ανάδοχο του έργου εταιρεία για ερωτήματα, διευκρινίσεις και τυχόν προβλήματα και όχι στην Ένωση. 7

8 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ο ρόλος της ΕΕΤ στο έργο Το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας PCI DSS Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών Οφέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων στο έργο 8

9 Το διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI DSS 1/2 Το 2004 συστήθηκε το PCI SSC με ιδρυτικά μέλη τις American Express, Discver Financial Services, JCB, MasterCard Wrldwide και Visa Internatinal Ανεξάρτητος οργανισμός προτύπων ο οποίος έχει, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη συνολική εποπτεία της ανάπτυξης και διαχείρισης των Προτύπων Ασφάλειας του Payment Card Industry (PCI) Το Συμβούλιο εκδίδει το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων (PCI DSS), το οποίο περιείχε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούνται ως προς την επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων καρτών πληρωμής Στόχος των διεθνών σχημάτων καρτών είναι να διευκολυνθεί η ευρεία υιοθέτηση μέτρων σε παγκόσμια βάση ώστε να αμβλυνθούν οι αναδυόμενοι κίνδυνοι στην ασφάλεια των συναλλαγών με κάρτες 9

10 Το διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI DSS 2/2 Τα κριτήρια επιλογής των 131 επιχειρήσεων : 1. Ο ετήσιος όγκος των συναλλαγών με κάρτες VISA & MASTERCARD 2. O τύπος συναλλαγών με κάρτες (π.χ. Μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου) Τα 4 επίπεδα κατανομής των επιλεγμένων επιχειρήσεων: 1. Επίπεδο 1ο: αφορά επιχειρήσεις που διεκπεραιώνουν άνω των 6 εκατομμυρίων συναλλαγών με κάρτες σε ετήσια βάση συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου (6 στις 131 επιχειρήσεις) 2. Επίπεδο 2ο: εντάσσονται οι επιχειρήσεις με 1 έως 6 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες σε ετήσια βάση (25 στις 131 επιχειρήσεις) 3. Επίπεδο 3ο: εντάσσονται οι επιχειρήσεις με έως 1 εκατομμύριο συναλλαγές με κάρτες, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, σε ετήσια βάση (25 στις 131 επιχειρήσεις) 4. Επίπεδο 4ο: εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που διεκπεραιώνουν γενικά συναλλαγές με κάρτες (75 στις 131 επιχειρήσεις) 10

11 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ο ρόλος της ΕΕΤ στο έργο Το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας PCI DSS Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών Οφέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων στο έργο 11

12 Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών 1/6 Οι άμεσοι στόχοι του έργου: η πιστοποίηση συμμόρφωσης των επιλεγμένων 131 εμπορικών επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες με το πρότυπο ασφαλείας PCI DSS η διατήρηση της πιστοποίησης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων Οι έμμεσοι στόχοι του έργου: η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και του συναλλακτικού κοινού στη χρήση καρτών πληρωμής 12

13 Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών 2/6 Ο ειδικότερος ρόλος της ΕΕΤ : Ευθύνη διαχείρισης του έργου για λογαριασμό των μελών της Συνδρομή στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου μέσω της συγκρότησης μόνιμης διατραπεζικής ομάδας για την παρακολούθηση του έργου Κάλυψη του κόστους το οποίο αφορά σε μια σειρά απαιτήσεων του προτύπου PCI DSS που άλλως θα καλούνταν να πληρώσουν οι ίδιες προς πιστοποίηση επιχειρήσεις 13

14 Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών 3/6 Ο ρόλος των τραπεζών : Ενημέρωση των συνεργαζόμενων με αυτές επιχειρήσεων για τη σκοπιμότητα και τη σημασία υλοποίησης του έργου Στήριξη των τεχνικών ομάδων έργου που θα συγκροτηθούν από τις προς πιστοποίηση επιχειρήσεις κατά την διαδικασία υλοποίησης του έργου Συνεργασία με την ανάδοχο του έργου εταιρεία για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση του έργου 14

15 Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών 4/6 Ο ρόλος της αναδόχου εταιρείας : Θα ενημερώσει και εκπαιδεύσει το προσωπικό των επιχειρήσεων στις ανάγκες του προτύπου Θα ελέγξει τα συστήματα της επιχείρησης που συνδέονται με τη διαχείριση των συναλλαγών καρτών για τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες Θα υποδείξει τις τυχόν ελλείψεις που εντοπίζει κατά τη διάρκεια των ελέγχων στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν την απόλυτη ευχέρεια επιλογής εταιρείας στην οποία θα αναθέσουν την κάλυψη των ενδεχόμενων ελλείψεων 15

16 Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών 5/6 Θα υποστηρίζει τις τεχνικές ομάδες έργου των προς πιστοποίηση επιχειρήσεων και θα συνδράμει στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου Θα προβεί στην έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης της επιχείρησης με το πρότυπο 16

17 Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών 6/6 Ο ρόλος των προς πιστοποίηση επιχειρήσεων : Καθορισμός υπευθύνου ή συγκρότηση ομάδας έργου που θα συνεργάζεται με την ανάδοχο εταιρεία καθ όλη τη διάρκεια του έργου Επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την υποβολή ερωτημάτων, την παροχή διευκρινίσεων και διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου Κάλυψη των ενδεχόμενων ελλείψεων που θα τους υποδείξει η ανάδοχος του έργου εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων στα συστήματά τους 17

18 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ο ρόλος της ΕΕΤ στο έργο Το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας PCI DSS Στόχοι του έργου και ρόλος των εμπλεκόμενων μερών Οφέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων στο έργο 18

19 Οφέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων στο έργο 1/2 1. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης της πελατείας σας. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες σε περίπτωση συμβάντος παραβίασης ασφάλειας*: 49% των πελατών θεωρούν ότι ευθύνονται οι εμπορικές επιχειρήσεις 3 στους 4 πελάτες δε θα προχωρήσουν σε αγορές ποτέ ξανά από τη συγκεκριμένη εμπορική επιχείρηση 2. Περιορισμός απάτης και συναφών οικονομικών απωλειών 3. Αποφυγή αρνητικής δημοσιότητας *Πηγή: Javelin Strategy and Research

20 Οφέλη συμμετοχής των επιχειρήσεων στο έργο 2/2 4. Αποφυγή επιπρόσθετων κανονιστικών ελέγχων 5. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του έργου από την ανάδοχο εταιρεία δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση 6. Μη συμμόρφωση της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στις σχέσεις της εταιρείας με την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται και ενδεχομένως στην απώλεια της δυνατότητας αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών 20

21 Ευχαριστούμε για το χρόνο σας 21

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009 Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE 15 Σεπτεµβρίου 2009 Το Προφίλ της ENCODE Το Πρότυπο PCI DSS Μεθοδολογία / Φάσεις Έργου Συµµετοχή Εµπορικών Επιχειρήσεων Οφέλη Συµµόρφωσης H ENCODE, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα 04-03-2010 Αρ. Πρωτ: 15698

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα 04-03-2010 Αρ. Πρωτ: 15698 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα 04-03-2010 Αρ. Πρωτ: 15698 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ:«Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2010 Εγκύκλιος για την πιστοποίηση /αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Θεσμικό Πλαίσιο - Πρακτική Εφαρμογή Διεθνείς Εξελίξεις»

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Θεσμικό Πλαίσιο - Πρακτική Εφαρμογή Διεθνείς Εξελίξεις» Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Θεσμικό Πλαίσιο - Πρακτική Εφαρμογή Διεθνείς Εξελίξεις» Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας τη Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Νικόλαος Νανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κατά το 2011 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της Αρχής μέσα στο 2011. Σημαντική εξέλιξη του έτους αποτελεί ο νέος Κανονισμός για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αθήνα 04-03-2010 Αρ. Πρωτ: 15698 ΘΕΜΑ:«Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2010 Εγκύκλιος για την πιστοποίηση /αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση - Αναγνώριση. Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση - Αναγνώριση. Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής και Α.Δ.Α: Οικονομικής Υποστήριξης Αθήνα 22/1/2014 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Πρωτ. 8008 Τηλ. 2108802861/8802676 e-mail. christos.christakis@opekepe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Έγγραφο Πολιτικής Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας Version 1.0 23 Απριλίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013)

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013) Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές Αρχές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης... 4 3. Αρμοδιότητες και Ρόλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κατά το 21 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της Αρχής μέσα στο 21. Στο πλαίσιο των ελεγκτικών και των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2010

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2010 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Νικόλαος Νανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2005 Τα θέματα των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν επιλεγεί από την ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

των Εταιρειών FIRST DATA HELLAS Α.Ε. & ADACOM A.E.

των Εταιρειών FIRST DATA HELLAS Α.Ε. & ADACOM A.E. Απάντηση στην Ανακοίνωση πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης των Εταιρειών FIRST DATA

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα