MONSANTO Europe S.A./N.V. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Εμπορικό προϊόν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MONSANTO Europe S.A./N.V. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Εμπορικό προϊόν"

Transcript

1 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 1 / 12 MONSANTO Europe S.A./N.V. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Εμπορικό προϊόν 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ταυτότητα προϊόντος Roundup Gold Χημική ονομασία Μη εφαρμόσιμο σε μίγματα Συνώνυμα Καμία CLP Παράρτημα VI, αρ. ευρετηρίου Δεν ισχύει Αρ. ID C&L Δεν είναι διαθέσιμο Αρ. EC Μη εφαρμόσιμο σε μίγματα Κανονισμός REACH Αρ. Μη εφαρμόσιμο σε μίγματα Αρ. CAS Μη εφαρμόσιμο σε μίγματα Χρήση προϊόντος Ζιζανιοκτόνο 1.3. Εταιρεία / (Γραφείο πωλήσεων) MONSANTO Europe S.A./N.V. Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belgium Τηλέφωνο: +32 (0) Φαξ: +32 (0) Τηλεφωνικοί αριθμοί επείγουσας ανάγκης Τηλέφωνο: Βέλγιο +32 (0) , Τηλέφωνο: Ελλάδα ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ταξινόμηση Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) (ταξινόμηση του παρασκευαστή) Ερεθιστικό για τα μάτια - Κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια Εθνική ταξινόμηση - Ελλάδα Ερεθιστικό για τα μάτια - Κατηγορία 2 Οξεία επίδραση στο υδρόβιο περιβάλλον - Κατηγορία 1 Χρόνια επίδραση στο υδρόβιο περιβάλλον - Κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. H400 Πολύ τοξικό σε υδρόβιους οργανισμούς. H410 H411 Πολύ τοξικό στην υδρόβια ζωή με μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ετικέτα ΕΕ (αυτο-ταξινόμηση παρασκευαστή) - Ταξινόμηση/Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία περί Επικίνδυνων Παρασκευασμάτων της ΕΕ 1999/45/EΕ. R52/53 Επιβλαβές σε υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.

2 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 2 / 12 S35 S57 Το υλικό αυτό καθώς και η συσκευασία του θα πρέπει να απορρίπτονται κατά ασφαλή τρόπο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο περιέκτη για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Εθνική ταξινόμηση/επισήμανση - Ελλάδα N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον R51/53 Τοξικό σε υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια αρνητικά αποτελέσματα στο υδρόβιο περιβάλλον. S1/2 Διατηρείται κλειδωμένο και μακριά από μέρη όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά. S13 Διατηρείται μακριά από τρόφιμα, πόσιμα είδη και τροφές ζώων. S20/21 Κατά τη χρήση, να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. S25 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S36/37/ Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και μάσκα 39 για τα μάτια/ πρόσωπο. S61 Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες / Δελτία δεδομένων ασφαλείας. SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ Στοιχεία ετικέτας Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Πικτόγραμμα/πικτογράμματα επικινδυνότητας Προειδοποιητικές φράσεις Προειδοποίηση Δήλωση/Δηλώσεις επικινδυνότητας H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια Δήλωση/Δηλώσεις προφυλάξεων P264 Πλύνετε... καλά τα χέρια σας μετά το χειρισμό. P280 P Φοράτε προστατευτικά γάντια/ρούχα/γυαλιά/μάσκα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P Εάν παραμένει ο ερεθισμός των ματιών: Λάβετε ιατρική συμβουλή/επίβλεψη Συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας EUH Πικτόγραμμα/πικτογράμματα επικινδυνότητας Ελλάδα Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης Προειδοποιητικές φράσεις Ελλάδα Προσοχή

3 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 3 / Δήλωση/Δηλώσεις επικινδυνότητας Ελλάδα H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις Δήλωση/Δηλώσεις προφυλάξεων Ελλάδα P102 Μακριά από παιδιά. P264 Πλύνετε... καλά τα χέρια σας μετά το χειρισμό. P273 Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/ρούχα/γυαλιά/μάσκα. P ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P Εάν παραμένει ο ερεθισμός των ματιών: Λάβετε ιατρική συμβουλή/επίβλεψη. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / περιέκτη σε μια εγκατάσταση για το χειρισμό επικίνδυνων απορριμμάτων που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή 2.3. Άλλοι κίνδυνοι 0Ποσοστό του μίγματος αποτελείται από συστατικό / συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας 0Ποσοστό του μίγματος αποτελείται από έκδοχο/έκδοχα αγνώστου επικινδυνότητας για το υδάτινο περιβάλλον Ενδεχόμενοι περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι Δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν τηρηθούν οι οδηγίες συνιστώμενης χρήσης. Μη έμμονο, βιοσυσσωρεύσιμο ή τοξικό (PBT) όχι πολύ έμμονο ή πολύ βιοσυσσωρεύσιμο (vpvb) μίγμα 2.4. Εμφάνιση και οσμή (χρώμα / μορφή / οσμή): Κίτρινο-Κεχριμπάρι /Υγρό, χωρίς ξένα υλικά / Ήπιο, αμίνες Ανατρέξτε στην ενότητα 11 για τοξικολογικές πληροφορίες και στην ενότητα 12 για περιβαλλοντολογικές πληροφορίες. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Δρών συστατικό Άλας καλίου της αζωτοφωσφωνομεθυλγκλυσίνης (Άλας καλίου του γκλυφοσέϊτ); {Άλας καλίου της αζωτοφωσφωνομεθυλγκλυσίνης (Άλας καλίου του γκλυφοσέϊτ)} Σύσταση Συστατικά Αρ. CAS Αρ. EC Αρ. ευρετηρίου EΕ / Κανονισμός REACH Αρ. / Αρ. ID C&L Άλας καλίου της αζωτοφωσφωνομεθυλγκλυσίνης (Άλας καλίου του γκλυφοσέϊτ) / - / Εθοξυλέιτεε Τάλλοου Αμίνη / - / - Νερό και δευτερεύοντα έκδοχα - / - / - % κατά βάρος (κατά προσέγγιση) Ταξινόμηση 35,5 Χρόνια επίδραση στο υδρόβιο περιβάλλον - Κατηγορία 2; H411; { c} N; R51/53; { b} 6 Οξεία τοξικότητα - Κατηγορία 4, Βλάβη στα μάτια - Κατηγορία 1, Χρόνια επίδραση στο υδρόβιο περιβάλλον - Κατηγορία 2; H302, 318, 411; { d} Xn, Xi, N; R22, 41, 51/53; { a} 58,5 Πλήρες κείμενο κωδικής ταξινόμησης: Δείτε την ενότητα 16.

4 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 4 / ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Δείτε το κεφάλαιο 8 για πληροφορίες ατομικής προστασίας Περιγραφή πρώτων βοηθειών Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν φοράτε και είναι εύκολο να τους αφαιρέσετε. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή Επαφή με το δέρμα Πλύνετε το επηρεασμένο δέρμα με άφθονο νερό. Συνεχίστε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ενδύματα, ρολόγια, κοσμήματα. Πλύνετε τα ρούχα και καθαρίστε τα υποδήματα πριν την επαναληπτική χρήση τους. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή Εισπνοή Μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα κατάποση Χορηγήστε αμέσως νερό. ΜΗΝ προκαλείτε έμετο εκτός εάν σας το υποδείξει ιατρικό προσωπικό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν επιμένουν τα συμπτώματα Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες Ενδεχόμενες επιδράσεις στην υγεία Πιθανοί τρόποι έκθεσης: Επαφή με το δέρμα, επαφή με τα μάτια, εισπνόη Επαφή με τα μάτια, βραχυχρόνια: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Επαφή με το δέρμα, βραχυχρόνια: Δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν τηρηθούν οι οδηγίες συνιστώμενης χρήσης. Εισπνοή, βραχυχρόνια: Δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν τηρηθούν οι οδηγίες συνιστώμενης χρήσης Ένδειξη για παροχή της όποιας άμεσης ιατρικής μεταχείρισης και προσοχής Συμβουλή για τους γιατρούς Το προϊόν αυτό δεν αποτελεί αναστολέα της χολινεστεράσης Αντίδοτο Δεν ενδείκνυται θεραπεία με ατροπίνη και οξίμη 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 5.1. Μέσο πυρόσβεσης Συνιστώμενο: Νερό, αφρός, ξηρό χημικό, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 5.2. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι Παρεπόμενοι κίνδυνοι φωτιάς και έκρηξης Ελαχιστοποιείστε τη χρήση νερού για την αποτροπή περιβαλλοντολογικής μόλυνσης. Προφυλάξεις για το περιβάλλον: δείτε την ενότητα Επικίνδυνα προϊόντα ανάφλεξης Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια φωσφόρου (PxOy), οξείδια αζώτου (ΝΟx) 5.3. Εξοπλισμός πυρόσβεσης Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ο εξοπλισμός πρέπει να απολυμαίνεται καλά μετά τη χρήση Σημείο ανάφλεξης Δεν αναφλέγεται. 6. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Ακολουθείστε τις υποδείξεις στην Ενότητα 7 και τις υποδείξεις ατομικής προστασίας στην Ενότητα Προφυλάξεις για το περιβάλλον

5 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 5 / 12 ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Χαμηλός περιβαλλοντολογικός κίνδυνος. ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Ελαχιστοποίηση διαρροής. Διατηρείτε το εκτός από νεροχύτες, αποχετεύσεις, χαντάκια και αγωγούς νερού Μέθοδοι για τον καθαρισμό Απορρόφηση στο έδαφος, την άμμο ή σε απορροφητικά υλικά. ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Εκπλύνετε το χώρο διαρροής με νερό. Απομακρύνετε σε μεγάλο βάθος το χώμα που έχει επιμολυνθεί Ανατρέξτε στην ενότητα 7 για τους τύπους περιεκτών. ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Συλλέξτε το χώμα και τα άλλα υλικά σε δοχεία για απόρριψη. Εκπλύνετε τα υπολείμματα με μικρή ποσότητα νερού. Ελαχιστοποιείστε τη χρήση νερού για την αποτροπή περιβαλλοντολογικής μόλυνσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 13 για απόρριψη του υλικού που έχει διαρρεύσει/πιτσιλιστεί. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Πρέπει να τηρείτε την ορθή βιομηχανική πρακτική για την τακτοποίηση και την προσωπική υγιεινή Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Κατά τη χρήση, να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλένετε τα χέρια σας καλά μετά το χειρισμό ή την επαφή. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό μετά τη χρήση. Μην μολύνετε τις αποχετεύσεις, τους αποχετευτικούς αγωγούς και τις υδάτινες οδούς κατά την απόρριψη των αποβλήτων έκπλυσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 13 του φυλλαδίου των δεδομένων ασφαλείας για απόρριψη του νερού έκπλυσης. Οι αδειασμένοι περιέκτες συγκρατούν τα υπολείμματα ατμού και προϊόντος. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης Ελάχιστη θερμοκρασία φύλαξης: -15 C Μέγιστη θερμοκρασία φύλαξης: 50 C Συμβατά υλικά για αποθήκευση: ανοξείδωτος χάλυβας, φάιμπεργκλας, πλαστικό, στίλβωση γυαλιού ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Διατηρείται μακριά από τρόφιμα, πόσιμα είδη και τροφές ζώων. Διατηρείτε τον περιέκτη σφικτά κλεισμένο και σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το μόνο στον αρχικό περιέκτη. Ελάχιστη διάρκεια ζωής: 2 έτη. Το σκεύασμα αυτό μπορεί να αποθηκευθεί για 2 με 3 εβδομάδες σε θερμοκρασίες κάτω των -20 C χωρίς να επηρεασθεί. Εάν η θερμοκρασία παραμένει κάτω των -20 C για μεγαλύτερο διάστημα, η υγρή φάση του σκευάσματος μπορεί να παγώσει. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό αφήνετε το προϊόν να ανεβεί η θερμοκρασία του και θα επανέλθει στην αρχική του ομοιογενή κατάσταση. Συνιστάται οι πελάτες να ακολουθούν τις συστάσεις χρήσης στις οποίες αναφέρεται ότι η συσκευασία θα πρέπει να ανακινείται πριν το άδειασμα του περιεχομένου της. Εάν έχει καταψυχθεί, εισάγετε σε θερμό δωμάτιο και ανακινείτε τακτικά για να το εισάγετε πάλι στο διάλυμα. 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. Όρια έκθεσης στον αέρα Συστατικά Άλας καλίου της αζωτοφωσφωνομεθυλγκλυσίνης (Άλας καλίου του γκλυφοσέϊτ) Οδηγίες έκθεσης Δεν έχει τεκμηριωθεί κανένα συγκεκριμένο όριο επαγγελματικής έκθεσης.

6 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 6 / 12 Εθοξυλέιτεε Τάλλοου Αμίνη Νερό και δευτερεύοντα έκδοχα Δεν έχει τεκμηριωθεί κανένα συγκεκριμένο όριο επαγγελματικής έκθεσης. Δεν έχει τεκμηριωθεί κανένα συγκεκριμένο όριο επαγγελματικής έκθεσης Μέτρα κατά την εφαρμογή Πρέπει να έχετε εγκαταστάσεις για έκπλυση των ματιών, άμεσα διαθέσιμες, σε θέσεις όπου μπορεί να συμβεί επαφή με τα μάτια Συστάσεις για μέσα ατομικής προστασίας Προστασία οφθαλμών: Εάν υπάρχει πιθανότητα επαφής:φοράτε γυαλιά προστασίας κατά των χημικών Προστασία δέρματος: Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ή παρατεταμένης επαφής: Φοράτε γάντια προστασίας κατά των χημικών. Γάντια ανθεκτικά σε χημικά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάζονται από αδιάβροχα υλικά όπως το νιτρίλιο, το βουτύλιο, το νεοπρένιο, το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το φυσικό καουτσούκ ή/και πλαστικοποιημένες φραγές Αναπνευστική προστασία: Καμία ειδική προϋπόθεση όταν χρησιμοποιείται όπως συνιστάται. Όταν υποδειχθεί, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού για τις υποδείξεις του για συγκεκριμένες εφαρμογές. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Αυτά τα φυσικά δεδομένα αποτελούν τυπικές τιμές που βασίζονται σε υλικά που έχουν δοκιμαστεί αλλά μπορεί να ποικίλουν ανά δείγμα. Οι τυπικές τιμές δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγυημένη ανάλυση οποιασδήποτε συγκεκριμένης παρτίδας ή ως προδιαγραφές του προϊόντος. Χρώμα / εύρος χρωμάτων: Κίτρινο - Κεχριμπάρι Οσμή: Ήπιο, αμίνες Μορφή: Υγρό, χωρίς ξένα υλικά Αλλαγές φυσικής μορφής (τήξη, βρασμός, κ.λπ.): Σημείο τήξης: Δεν ισχύει. Σημείο βρασμού: Κανένα δεδομένο. Σημείο ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται. Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν έχει εκρηκτικές ιδιότητες Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Κανένα δεδομένο. Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης Κανένα δεδομένο. αποσύνθεσης (SADT): Οξειδωτικές ιδιότητες: Κανένα δεδομένο. Ειδικό βάρος: 20 C / 4 C Τάση ατμών: Καμία σημαντική πτητικότητα. Υδατικό διάλυμα. Πυκνότητα ατμών: Δεν ισχύει. Βαθμός εξάτμισης: Κανένα δεδομένο. Δυναμικό ιξώδες: 8,0 mpa 20 C Κινητικό ιξώδες: 6,36 20 C Πυκνότητα: 1, C Διαλυτότητα: Νερό: Πλήρως αναμίξιμο. ph: 10 γρ/λίτ Συντελεστής κατανομής: log Pow: < 25 C (γκλυφοσέϊτ) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

7 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 7 / Αντίδραση Αντιδρά με γαλβανισμένο χάλυβα ή μη επενδυμένο μέσο χάλυβα για την παραγωγή υδρογόνου, ένα εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να εκραγεί Σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Αντιδρά με γαλβανισμένο χάλυβα ή μη επενδυμένο μέσο χάλυβα για την παραγωγή υδρογόνου, ένα εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να εκραγεί Μη συμβατά υλικά Ασύμβατα υλικά για αποθήκευση: γαλβανισμένος χάλυβας, μέσος χάλυβας χωρίς στίλβωση Συμβατά υλικά για αποθήκευση: δείτε την ενότητα Επικίνδυνα προϊόντα αποδόμησης Θερμική αποσύνθεση: Επικίνδυνα προϊόντα ανάφλεξης: δείτε την ενότητα ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτή η ενότητα προορίζεται για χρήση από οικοτοξικολόγους και άλλους επαγγελματίας του τομέα υγείας. Πιθανοί τρόποι έκθεσης: Επαφή με το δέρμα, επαφή με τα μάτια, εισπνόη Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί για παρόμοια προϊόντα και συστατικά συνοψίζονται παρακάτω. Περισσότερο συμπυκνωμένο διάλυμα Ευαισθητοποίηση δέρματος Ινδικό χοιρίδιο, Δοκιμασία Buehler 9 σημείων επαγωγής: Αρνητικό. Περισσότερο συμπυκνωμένο διάλυμα Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής Αρουραίος, LC50, 4 ώρες, αερόλυμα: > 5,05 mg/l Περισσότερο συμπυκνωμένο διάλυμα Οξεία τοξικότητα δια του στόματος Αρουραίος, LD50 (έλεγχος ορίου): > mg/kg βάρους σώματος Στοχευόμενα όργανα/συστήματα: Καμία Καμία θνησιμότητα. Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος Αρουραίος, LD50 (έλεγχος ορίου): > mg/kg βάρους σώματος Στοχευόμενα όργανα/συστήματα: Καμία Καμία θνησιμότητα. Ερεθισμός δέρματος Κουνέλι, 6 ζώα, Δοκιμασία ΟΟΣΑ 404: Ερυθρότητα, μέση βαθμολογία στην ΕΕ: 0,5 Οίδημα, μέση βαθμολογία στην ΕΕ: 0,0 Ημέρες έως την αποθεραπεία: 3 Ερεθισμός στα μάτια. Κουνέλι, 6 ζώα, Δοκιμασία ΟΟΣΑ 405: Ερυθρότητα επιπεφυκότα, μέση βαθμολογία στην ΕΕ: 1,83 Οίδημα επιπεφυκότα, μέση βαθμολογία στην ΕΕ: 1,44 Διαφάνεια κερατοειδούς, μέση βαθμολογία ΕΕ: 1,33 Αλλοιώσεις ίριδας, μέση βαθμολογία ΕΕ: 0,89 Ημέρες έως την αποθεραπεία: 14

8 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 8 / 12 Αζωτοφωσφονομεθυλγκλυσίνη {γκλυφοσέϊτ} Μεταλλαξιγένηση Μη μεταλλαξιογόνο. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Κουνέλι, δερματικό, 21 ημέρες: Τοξικότητα ΝOAEL: > mg/kg βάρους σώματος/ημέρα Στοχευόμενα όργανα/συστήματα: Καμία Άλλες επιδράσεις: Καμία Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 3 μήνες: Τοξικότητα ΝOAEL: > mg/kg διατροφής Στοχευόμενα όργανα/συστήματα: Καμία Άλλες επιδράσεις: Καμία Χρόνιες επιδράσεις / καρκινογένεση Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 24 μήνες: Τοξικότητα ΝOAEL: ~ mg/kg διατροφής Στοχευόμενα όργανα/συστήματα: μάτια Άλλες επιδράσεις: μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους, ιστοπαθολογικές επιδράσεις Όγκος ΝOEL: > ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) Όγκοι: Καμία Τοξικότητα στην αναπαραγωγή/γονιμότητα Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 2 γενιές: Τοξικότητα ΝOAEL: ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) Αναπαραγωγή ΝOAEL: > mg/kg διατροφής Στοχευόμενα όργανα/συστήματα στους γονείς: Καμία Άλλες επιδράσεις στους γονείς: μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους Στοχευόμενα όργανα/συστήματα στα νεογνά: Καμία Άλλες επιδράσεις στα νεογνά: μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους Επιδράσεις στο νεογνό παρατηρήθηκαν μόνο σε μητρική τοξικότητα. Εξελικτική τοξικότητα / τερατογένεση Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 6-19 ημέρες κύησης: Τοξικότητα ΝOAEL: mg/kg βάρους σώματος Ανάπτυξη NOAEL: mg/kg βάρους σώματος Άλλες επιδράσεις σε μητρικά ζώα: μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους, μείωση της επιβίωσης Επιδράσεις στην ανάπτυξη: απώλεια βάρους, απώλεια μετά την εμφύτευση, καθυστερημένη οστεοποίηση Επιδράσεις στο νεογνό παρατηρήθηκαν μόνο σε μητρική τοξικότητα. Κουνέλι, στοματική χορήγηση, 6-27 ημέρες κύησης: Τοξικότητα ΝOAEL: 175 mg/kg βάρους σώματος Ανάπτυξη NOAEL: 175 mg/kg βάρους σώματος Στοχευόμενα όργανα/συστήματα στο μητρικό ζώο: Καμία Άλλες επιδράσεις σε μητρικά ζώα: μείωση της επιβίωσης Επιδράσεις στην ανάπτυξη: Καμία Μεταλλαξιγένηση Μη μεταλλαξιογόνο με και χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση. Μη μεταλλαξιογόνο. Μη μεταλλαξιογόνο. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 1 μήνες: Τοξικότητα ΝOEL: 45,2 mg/kg βάρους σώματος/ημέρα Στοχευόμενα όργανα/συστήματα: Καμία Άλλες επιδράσεις: μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους, μείωση της κατανάλωσης τροφίμων Εξελικτική τοξικότητα / τερατογένεση Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 6-19 ημέρες κύησης: Τοξικότητα ΝOEL: 75 mg/kg βάρους σώματος/ημέρα Ανάπτυξη NOEL: 150 mg/kg βάρους σώματος/ημέρα Στοχευόμενα όργανα/συστήματα στο μητρικό ζώο: Καμία

9 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 9 / 12 Άλλες επιδράσεις σε μητρικά ζώα: μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους, μείωση της κατανάλωσης τροφίμων Επιδράσεις στην ανάπτυξη: απώλεια βάρους, απώλεια μετά την εμφύτευση Επιδράσεις στο νεογνό παρατηρήθηκαν μόνο σε μητρική τοξικότητα. 12. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτή η ενότητα προορίζεται για χρήση από οικοτοξικολόγους και άλλους ειδικούς για το περιβάλλον. Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί για προϊόντα και συστατικά με υψηλότερη συγκέντρωση, συνοψίζονται παρακάτω. Περισσότερο συμπυκνωμένο διάλυμα Τοξικότητα για το υδρόβιο περιβάλλον, ψάρια Πέστροφα Rainbow (Oncorhynchus mykiss): Οξεία τοξικότητα, 96 ώρες, στατικό, LC50: 28 mg/l Τοξικότητα για το υδρόβιο περιβάλλον, ασπόνδυλα Ψύλλος νερού (Daphnia magna): Οξεία τοξικότητα, 48 ώρες, στατικό, EC50: 69 mg/l Τοξικότητα για το υδρόβιο περιβάλλον, τα φύκια/υδρόβια φυτά Πράσινα φύκια (Selenastrum capricornutum): Οξεία τοξικότητα, 72 ώρες, στατικό, ErC50 (ρυθμός ανάπτυξης): 14 mg/l Πράσινα φύκια (Selenastrum capricornutum): Οξεία τοξικότητα, 72 ώρες, στατικό, NOEC: 2,0 mg/l Τοξικότητα για τα αρθρόποδα Μέλισσα η μελισσουργός (Apis mellifera): Επαφή, 48 ώρες, LD50: > 265 µg/μέλισσα Μέλισσα η μελισσουργός (Apis mellifera): Στοματική χορήγηση, 48 ώρες, LD50: > 285 µg/μέλισσα Τοξικότητα για τους οργανισμούς του εδάφους, ασπόνδυλα Γεωσκώληκας (Eisenia foetida): Οξεία τοξικότητα, 14 ημέρες, LC50: > mg/kg ξηρό έδαφος Αζωτοφωσφονομεθυλγκλυσίνη {γκλυφοσέϊτ} Τοξικότητα για το υδρόβιο περιβάλλον, ψάρια Γαλαζολιόψαρο (Lepomis macrochirus): Οξεία τοξικότητα, 96 ώρες, στατικό, LC50: 120 mg/l Πέστροφα Rainbow (Oncorhynchus mykiss): Οξεία τοξικότητα, 96 ώρες, στατικό, LC50: 86 mg/l Τοξικότητα για το υδρόβιο περιβάλλον, ασπόνδυλα Ψύλλος νερού (Daphnia magna): Οξεία τοξικότητα, 48 ώρες, στατικό, EC50: 780 mg/l Τοξικότητα για το υδρόβιο περιβάλλον, τα φύκια/υδρόβια φυτά Πράσινα φύκια (Pseudokirchneriella subcapitata): Οξεία τοξικότητα, 72 ώρες, στατικό, ErC50 (ρυθμός ανάπτυξης): 19 mg/l Πράσινα φύκια (Pseudokirchneriella subcapitata): Οξεία τοξικότητα, 72 ώρες, στατικό, NOEC: 10 mg/l Διάτομο (Skeletonema costatum): Οξεία τοξικότητα, 72 ώρες, στατικό, ErC50 (ρυθμός ανάπτυξης): 18 mg/l Διάτομο (Skeletonema costatum): Οξεία τοξικότητα, 72 ώρες, στατικό, NOEC (ρυθμός ανάπτυξης): 1,8 mg/l Λέμνα (Lemna gibba): Οξεία τοξικότητα, 14 ημέρες, στατικό, EC50 (αρχικός αριθμός): 25,5 mg/l Τοξικότητα για τα πτηνά Πέρδικα "Bobwhite" (Colinus virginianus): Διατροφική τοξικότητα, 5 ημέρες, LC50: > mg/kg διατροφής Πάπια Μallard (Anas platyrhynchos): Διατροφική τοξικότητα, 5 ημέρες, LC50: > mg/kg διατροφής

10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 10 / 12 Πέρδικα "Bobwhite" (Colinus virginianus): Οξεία τοξικότητα δια του στόματος, απλή δόση, LD50: > mg/kg βάρους σώματος Τοξικότητα για τα αρθρόποδα Μέλισσα η μελισσουργός (Apis mellifera): Στοματική χορήγηση, 48 ώρες, LD50: 100 µg/μέλισσα Μέλισσα η μελισσουργός (Apis mellifera): Επαφή, 48 ώρες, LD50: > 100 µg/μέλισσα Βιοσυσσώρευση Γαλαζολιόψαρο (Lepomis macrochirus): Πλήρες ψάρι: BCF: < 1 Δεν αναμένεται καμία σημαντική βιοσυσσώρευση. Αποικοδόμηση Έδαφος, πεδίο: Χρόνος ημιζωής: ημέρες Koc: L/kg Απορροφάται ισχυρά από το έδαφος. Νερό, αεροβικό: Χρόνος ημιζωής: < 7 ημέρες 13. ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ/ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων Προϊόν Διατηρείτε το εκτός από νεροχύτες, αποχετεύσεις, χαντάκια και αγωγούς νερού. Ακολουθείστε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων. Ακολουθήστε την ισχύουσα έκδοση των Γενικών Οδηγιών περί αποβλήτων, υγειονομικής ταφής και καύσης επικίνδυνων αποβλήτων: τον κατάλογο αποβλήτων της ΕΕ: και τον κανονισμό για την μεταφορά αποβλήτων. Διάθεση ως επικίνδυνο απόβλητο μπορεί να γίνει μόνο σε επίσημα εγκεκριμένο αποτεφρωτήρα επικίνδυνων αποβλήτων. Συνιστάται η διάθεση σε βιομηχανική μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας Περιέκτης Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς περί διάθεσης απορριμμάτων, συλλογή συσκευασιών / διάθεση αποβλήτων Ακολουθήστε την ισχύουσα έκδοση των Γενικών Οδηγιών περί αποβλήτων, υγειονομικής ταφής και καύσης επικίνδυνων αποβλήτων: τον κατάλογο αποβλήτων της ΕΕ: και τον κανονισμό για την μεταφορά αποβλήτων. ΜΗΝ επαναχρησιμοποιείτε τους περιέκτες. Ξεπλύνετε τριπλά ή με ψεκασμό τους άδειους περιέκτες. Εγχύστε το νερό έκπλυσης στη δεξαμενή ψεκασμού. Κατάλληλα ξεπλυμένοι περιέκτες μπορούν να διατεθούν ως μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα Αποθηκεύστε για συλλογή μέσω εγκεκριμένης υπηρεσίας απόρριψης απορριμμάτων. Ανακυκλώστε εάν διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις/εξοπλισμός. Ανακυκλώστε τους μη επικίνδυνους περιέκτες μόνον όταν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της τελικής χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού Κατάλληλο μόνο για βιομηχανικού βαθμού ανακύκλωση. Μην ανακυκλώνετε πλαστικό το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει για οποιαδήποτε ανθρώπινη χρήση ή επαφή με τρόφιμα Αυτή η συσκευασία πληροί τις απαιτήσεις για την ανάκτηση ενέργειας. Συνιστάται η διάθεση της σε αποτεφρωτήρα με σύστημα ανάκτησης ενέργειας. ΜΗ κατάλληλα ξεπλυμένοι περιέκτες να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα Διάθεση ως επικίνδυνο απόβλητο μπορεί να γίνει μόνο σε επίσημα εγκεκριμένο αποτεφρωτήρα επικίνδυνων αποβλήτων. Ακολουθείστε τις υποδείξεις στην Ενότητα 7 και τις υποδείξεις ατομικής προστασίας στην Ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα είναι μόνο για πληροφοριακούς λόγους. Παρακαλούμε εφαρμόστε τους κατάλληλους κανονισμούς για την κατάλληλη ταξινόμηση της αποστολής σας για μεταφορά. Δεν ρυθμίζεται για μεταφορά σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID, ΙΜΟ ή ΙΑΤΑ/ICAO 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 11 / Άλλες κανονιστικές πληροφορίες SP1 Μη μολύνετε νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη. Μην ξεπλένετε τα μηχανήματα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε την μόλυνση μέσω στραγγιστικών οδών από τους αγρούς ή τους δρόμους Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμ. 1907/2006 και δεν πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1107/2009/ΕΕ. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν είναι κατ' ανάγκη πλήρεις αλλά αντιπροσωπεύουν τα σχετικά, αξιόπιστα δεδομένα. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον προμηθευτή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Σε αυτό το έγγραφο έχει χρησιμοποιηθεί Βρετανική ορθογραφία. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1907/2006 (Παράρτημα ΙΙ) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αναφέρονταοι στο προϊόν όπως αυτό προμηθεύεται εκτός εάν διαφορετικά δηλώνεται. Ταξινόμηση συστατικών Συστατικά Άλας καλίου της αζωτοφωσφωνομεθυλγκλυσίνης (Άλας καλίου του γκλυφοσέϊτ) Ταξινόμηση Χρόνια επίδραση στο υδρόβιο περιβάλλον - Κατηγορία 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον R51/53 Τοξικό σε υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια αρνητικά αποτελέσματα στο υδρόβιο περιβάλλον. Εθοξυλέιτεε Τάλλοου Αμίνη Οξεία τοξικότητα - Κατηγορία 4 Βλάβη στα μάτια - Κατηγορία 1 Χρόνια επίδραση στο υδρόβιο περιβάλλον - Κατηγορία 2 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Xn - Βλαβερό Xi - Ερεθιστικό N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R51/53 Τοξικό σε υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια αρνητικά αποτελέσματα στο υδρόβιο περιβάλλον. Νερό και δευτερεύοντα έκδοχα Τελικές σημειώσεις: { a} Ετικέτα ΕΕ (αυτο-ταξινόμηση παρασκευαστή) { b} Ετικέτα ΕΕ (Παράρτημα Ι) { c} Ταξινόμηση EΕ CLP (Παράρτημα VI) { d} ΕΕ CLP (αυτο-ταξινόμηση παρασκευαστή) Πλήρης ονοματολογία των πλέον συχνών ακρωνυμίων. BCF (Παράγοντας βιοσυσσώρευσης), BOD (Βιοχημική απαίτηση οξυγόνου), COD (Χημική απαίτηση οξυγόνου), EC50 (50% συγκέντρωση επίδρασης), ED50 (50% δόση επίδρασης), I.M. (ενδομυϊκό), I.P. (ενδοπεριτοναϊκό), I.V. (ενδοφλέβιο), Koc (Συντελεστής απορρόφησης στο έδαφος), LC50 (50% θανατηφόρα συγκέντρωση), LD50 (50% ιδιότητα θανατηφόρας δόσης), LDLo (χαμηλότερο όριο θανατηφόρας δόσης), LEL (Χαμηλότερο όριο έκθεσης), LOAEC (Ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρηθεισών ανεπιθύμητων αντιδράσεων), LOAEL (Χαμηλότερο επίπεδο παρατηρηθεισών ανεπιθύμητων αντιδράσεων), LOEC (Ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρηθεισών επιδράσεων), LOEL (Ελάχιστο επίπεδο παρατηρηθεισών επιδράσεων), MEL (Όριο μέγιστης έκθεσης), MTD (Μέγιστη ανεκτή δόση), NOAEC (Συγκέντρωση μη παρατηρηθεισών ανεπιθύμητων αντιδράσεων), NOAEL (Επίπεδο μη παρατηρηθεισών ανεπιθύμητων αντιδράσεων), NOEC (Συγκέντρωση μη παρατηρηθεισών επιδράσεων), NOEL (Επίπεδο μη παρατηρηθεισών επιδράσεων), OEL (Όριο επαγγελματικής έκθεσης), PEL (Όριο επιτρεπόμενης έκθεσης), PII (Κύριος δείκτης ερεθισμού), Pow (Συντελεστής τμήματος N-οκτανόλης/νερού), S.C. (διαδερμικό), STEL (Όριο βραχυχρόνια έκθεσης), TLV-C (Τιμή ορίου - άνω όριο), TLV-TWA (Τιμή ορίου - Μέση χρονικά σταθμισμένη συγκέντρωση), UEL (Ανώτερο όριο έκθεσης) Αν και οι πληροφορίες και υποδείξεις που καθορίζονται στο παρόν (στο εξής "Πληροφορίες") παρουσιάζονται 'καλή τη πίστει' και θεωρείται ότι είναι σωστές έως την ημερομηνία του παρόντος, η MONSANTO Company ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε

12 MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 12 / 12 δηλώσεις που αφορούν στην πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες παρέχονται με την προϋπόθεση ό,τι τα άτομα που τις λαμβάνουν θα προχωρήσουν στο δικό τους προσδιορισμό, σχετικά με την καταλληλότητα, για τους σκοπούς πριν από τη χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η MONSANTO Company για ζημίες οποιασδήποτε φύσης σε οποιαδήποτε περίπτωση που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Παράρτημα Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) Αναφορά χημικής ασφάλειας: Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα Τέλος του εγγράφου

MONSANTO Europe S.A./N.V. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Εμπορικό προϊόν

MONSANTO Europe S.A./N.V. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Εμπορικό προϊόν MONSANTO Europe S.A./N.V. Σελίδα: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Εμπορικό προϊόν 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ταυτότητα προϊόντος Glialka 36 SL 1.1.1. Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας/ μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προμηθευτής δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα

MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1 MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα σκευάσματος Roundup 12 SL Χρήση σκευάσματος Ζιζανιοκτόνο Χημικό όνομα Μη εφαρμόσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα Σελίδα: 1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα σκευάσματος Glyphosate 360 SL Χρήση σκευάσματος Ζιζανιοκτόνο Χημικό όνομα Μη εφαρμόσιμο Συνώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας/ μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προμηθευτής δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος METEOR 36 SL Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) NIMROD 25 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Code No.: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: NIMROD 25 EC Bupirimate R-10828.DPD.NPF Makhteshim

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα σκευάσματος Rodeo 36 SL Χρήση σκευάσματος Ζιζανιοκτόνο Χημικό όνομα Μη εφαρμόσιμο Συνώνυμα Κανένα Εταιρία/(Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK TELDOR 50 WG 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν TELDOR 50 WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05419441 Εταιρεία Bayer Hellas AG 18-20 Sorou

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 29/04/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 29/04/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 29/04/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) BUMPER P 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: BUMPER P Χημική ονομασία: Propiconazole: 1-[(2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl) methyl] -1H-1,2,4-triazole

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

CUPROFIX ULTRA 40 WG

CUPROFIX ULTRA 40 WG CUPROFIX ULTRA 40 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CUPROFIX ULTRA 40 WG Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 72 WP

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 72 WP VONDOZEB 72 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: VONDOZEB 72 WP Magnese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt [C 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI NI GOLD 108 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI NI GOLD 108 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτότητα Προϊόντος και Εταιρεία MURIBROM ΦΡΕΣΚΟ ΔΟΛΩΜΑ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΩΝ Εμπορική Χρήση: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) MAGNATE 50 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: MAGNATE 50 EC Χημική ονομασία: 1-[2-(Allyloxy)-2(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole. Χημικός τύπος: Imazalil

Διαβάστε περισσότερα

vitexlab@vitex-hermes.gr

vitexlab@vitex-hermes.gr 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος SILOMER 101(όλες οι αποχρώσεις) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Στεγανοποιητικό μέσο για υλικά 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO PERLÉ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO PERLÉ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) GOLTIX 70 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: GOLTIX 70 WG Metamitron Ζιζανιοκτόνο/

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣύμφωναμετονΚανονισμό 1907/2006/ΕΚ Desormone 60SL Έκδοση8 (Αυστρία) Ημερομηνίαέκδοσης21.04.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣύμφωναμετονΚανονισμό 1907/2006/ΕΚ Desormone 60SL Έκδοση8 (Αυστρία) Ημερομηνίαέκδοσης21.04.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣΟΥΣΙΑΣ/ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσµατος Εμπορικήονομασία : Desormone 60 SL Χρήσητουσκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο- ΦυτοπροστατευτικόΠροϊόν Εταιρεία : Nufarm GmbH & Co

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Thiophanate methyl 50 SC Έκδοση 7: 11- Σεπ. 2003 Αναθεώρηση : 10 Οκτ. 2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1-1 Εμπορικό όνομα : ΝΕΟΤΟΨΙΝ 50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ SK Σελίδα 1 Ηµ. Έκδοσης: 25.10.05 Αναθεώρηση αρ.: 6 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ Εµπορική ονοµασία:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) GOLTIX 70 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: GOLTIX 70 WG Metamitron Ζιζανιοκτόνο/

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσµατος και της εταιρίας GOLIATH GEL Εταιρεία: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Germany ιεύθυνση επαφής: BASF Agro Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

APRON XL 350 ES. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

APRON XL 350 ES. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 APRON XL 350 ES Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 31/10/2012 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Υγρό λευκαντικό πλύσης ιµατισµού, επαγγελµατικής χρήσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

UZIN KR 421 Συστατικό A 2-συστατικών εποξειδική κόλλα

UZIN KR 421 Συστατικό A 2-συστατικών εποξειδική κόλλα UZIN KR 421 Συστατικό A 1. Ταυτότητα Ουσίας/Μίγµατος 1.1 Ονοµασία προϊόντος UZIN KR 421 Συστατικό A Αυτό το συστατικό πρέπει να αναµιχθεί µε το συστατικό B, µε την προτεινόµενη αναλογία ανάµιξης. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα