ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management"

Transcript

1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management

2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή ελαττωματικά προϊόντα. Φάρμακα κατηγορούνται για θανάτους. Επιχειρήσεις κατηγορούνται για μόλυνση περιβάλλοντος. Οργανισμοί υπηρεσιών αναφέρονται ότι εξαπατούν το κοινό, και η λίστα είναι ατελείωτη. Πολύ απλά οι κρίσεις είναι γεγονότα τα οποία θα συμβούν τουλάχιστον μια φορά στην ζωή μιας επιχείρησης, εταιρίας ή οργανισμού, δημόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός συνόρων. Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια των κρίσεων για μια επιχείρηση ή και ένα φορέα του δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα και να τον προετοιμάσει για όλη την επικοινωνιακή διαδικασία διαχείρισης των κρίσεων. Παράλληλα, προσφέρεται στον εκπαιδευόμενο όλη η πρακτική γνώση για την προετοιμασία και τον χειρισμό για την επικοινωνία, κατά την διάρκεια των κρίσεων. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται στην επιλογή και χρήση όλου του βοηθητικού υλικού (ομάδες κρίσεων, εγχειρίδιο κρίσεων, αίθουσα επιχειρήσεων, επικοινωνιακό υλικό και χρήση του Internet). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις ενέργειες που θα πρέπει να σχεδιάσει μια εταιρία για την υπέρβαση της κρίσης, ενώ εμπλουτίζεται με επιπλέον ενότητες σχετικά με την επικοινωνία μέσα από τα ΜΜΕ, υπό φυσιολογικές και κρίσεων συνθήκες. Πιο αναλυτικά οι υποψήφιοι παρακολουθώντας το πρόγραμμα εκπαιδευτούν στο να: - καθορίζουν και να καταγράφουν τις πιθανές κρίσεις (για εταιρία προάγον υπηρεσία) - σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων ακολουθώντας τα 7 βήματα που χρειάζονται - δημιουργούν και οργανώνουν ομάδες διαχείρισης κρίσεων - δημιουργούν σενάρια πιθανών καταστροφών και τρόπους αντιμετώπισής τους, - δημιουργούν εγχειρίδια αντιμετώπισης κρίσεων - δημιουργούν πλάνα για την αποφυγή πολύτιμου χρόνου, με την εμφάνιση κρίσεων - προετοιμάζουν επικοινωνιακό υλικό προς άμεση χρήση - επιλέγουν και εξοπλίζουν την αίθουσα επιχειρήσεων - εκπαιδεύουν τα στελέχη και το προσωπικό για την επικοινωνιακή αντιμετώπιση των κρίσεων - συντονίζουν διαδικασίες με εμπλεκόμενους φορείς - προβάρουν τους ρόλους τους σε πιθανή εμφάνιση κρίσεων - χρησιμοποιούν το internet ως εργαλείο αντιμετώπισης των κρίσεων - στοχεύουν μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα από τον πανικό της εν ενεργεία υπάρχουσας κρίσης - δημιουργούν προγράμματα επικοινωνίας για την υπέρβαση της κρίσης - επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπό συνθήκες κρίσεων

3 Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της ενότητας θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: - την έννοια των κρίσεων - την δυνατότητα αντίληψης και κατανόησης της κρίσης - την προετοιμασία για την επικοινωνιακή αντιμετώπιση των κρίσεων - τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος της επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων - τον επικοινωνιακό χειρισμό των κρίσεων - την σύνθεση της ομάδας επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων, την οργάνωση της αίθουσας επιχειρήσεων, την χρήση του επικοινωνιακού υλικού, αλλά και της εταιρικής ιστοσελίδας σε περιόδους κρίσεων - τον επικοινωνιακό προγραμματισμό για την μετά την κρίση περίοδο - την χρήση των ΜΜΕ σε φυσιολογικές περιόδους, αλλά και σε εκείνες των κρίσεων Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ή και συμβούλους Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα, τα οποία χειρίζονται τα ΜΜΕ και ασχολούνται με την εταιρική εικόνα. Επιπλέον, σε όσους καλούνται να μελετήσουν, σχεδιάσουν και υλοποιήσουν προγράμματα Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με την επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων Ανάλυση και Σύντομη Παρουσίαση των μαθημάτων Μάθημα 1: Εισαγωγή στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή Στην Έννοια Της Κρίσης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια των κρίσεων για μια επιχείρηση ή και ένα φορέα του δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται είδη και μορφές κρίσεων καθώς και παραδείγματα από κρίσεις που έχουν συμβεί σε εταιρίες ή και φορείς από το εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τον ρόλο και την θέση των δημοσίων σχέσεων για την επικοινωνιακή προετοιμασία αντιμετώπισης των κρίσεων. Διδακτική Ενότητα 2: Κοινή γνώμη Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον σπουδαστή/ την σπουδάστρια στην έννοια της Κοινής Γνώμης ξεκινώντας την παράθεση και λεπτομερή ανάλυση μιας σειράς ορισμών. Επιπλέον, περιγράφονται οι λόγοι της σημαντικότητας της κοινής γνώμης στις Δημόσιες Σχέσεις κατά την προετοιμασία, την αντιμετώπιση αλλά και την ανάκαμψη μετά τις κρίσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κυβερνήσεις, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο βαθύτερος σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η πλήρης

4 κατανόησης της έννοιας της κοινής γνώμης τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Διδακτική Ενότητα 3: Επικοινωνία Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μας εισάγει στην έννοια της επικοινωνίας και στην άμεση εφαρμογή της, όσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι Δημόσιες Σχέσεις είναι λειτουργία Επικοινωνίας θα πρέπει να κατανοήσουμε βαθιά τόσο την έννοια όσο και της λειτουργίες της για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων επιτυχή, λειτουργικά και αποτελεσματικά. Διδακτική Ενότητα 4: Δημόσιες Σχέσεις Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον σπουδαστή/ την σπουδάστρια στην έννοια των Δημοσίων Σχέσεων ξεκινώντας την παράθεση και λεπτομερή ανάλυση μιας σειράς ορισμών διεθνών και επιστημονικών φορέων. Επιπλέον, περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στην σημαντική ανάπτυξη τις Δημόσιες Σχέσεις στην σύγχρονη κοινωνία και αναλύεται ο αντικειμενικός σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων. Παράλληλα αναφέρεται η διαδικασία μεταφοράς των Δημοσίων Σχέσεων, ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων, η αποστολή και οι γενικές αρχές των Δημοσίων Σχέσεων. Ο βαθύτερος σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η πλήρης κατανόησης της έννοιας των Δημοσίων Σχέσεων τόσο σε ακαδημαϊκό όσο για την εφαρμογή τους σε πρακτικό επίπεδο. Μάθημα 2: Πηγές Κρίσεων Ανάλυση - Αξιολόγηση Διδακτική Ενότητα 1: Πηγές Κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει σε ανάλυση τις πλέον σημαντικές πηγές κρίσεων για ένα φορέα ή και οργανισμό του δημόσιου ή και ιδιωτικού φορέα από τον εθνικό ή και διεθνές περιβάλλον. Γίνεται αναφορά και παρουσίαση στις εξωτερικές και εσωτερικές ομάδες άσκησης πιέσεων σε μια εταιρία ή σε οργανισμό και αναλύονται οι επιπτώσεις κρίσεων που πιθανόν αυτές οι πιέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν. Διδακτική Ενότητα 2:Ανάλυση - Εντοπισμός μελλοντικών κρίσεων για μια επιχείρηση Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις δυσκολίες εντοπισμού πιθανών κρίσεων για μια εταιρία ή έναν οργανισμό του δημόσιο ή του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα δίνει τα πιο σημαντικά είδη κρίσεων τα οποία έχουν εφαρμογή σε όλους τους φορείς και εταιρίες. Διδακτική Ενότητα 3: Αξιολόγηση Κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να επικεντρώσει στην αξιολόγηση των κρίσεων έτσι ώστε η κάθε κρίσιμη ή δύσκολη κατάσταση να μην θεωρείται αυτόματα κρίση. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα στάδια των κρίσεων με τις διαβαθμίσεις τους, τις δυσκολίες και τις

5 ιδιαιτερότητές τους και γίνεται ο τελικός καθορισμός της πραγματικής κρίσης. Μάθημα 3: Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων Διδακτική Ενότητα 1: Σχεδιασμός Προγράμματος Επικοινωνιακής Αντιμετώπισης Κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εστιάσει αρχικά στην παρουσίαση, την ανάλυση και την χρησιμότητα του Προγράμματος της Επικοινωνιακής Αντιμετώπισης των Κρίσεων. Επικεντρώνει αρχικά στη σημαντικότητα του ρόλου του σχεδιασμού σαν πρώτο βήμα για την δημιουργία του πλάνου ή προγράμματος Επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Αναλυτικότερα, γίνεται μια περιγραφή για τον σχεδιασμό και τα σχεδιαγράμματα και παρατίθενται τα επτά επίπεδα του προγράμματος Επικοινωνιακής Αντιμετώπισης των κρίσεων, σε πρώτο επίπεδο ενώ ακολουθεί πλήρης και λεπτομερειακή ανάλυση στα επόμενα κεφάλαια. Διδακτική Ενότητα 2: SWOT ανάλυση για καταγραφή μελλοντικών κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στην διαδικασία ανάλυσης κατάστασης για καταγραφή παρόντων ή και μελλοντικών κρίσεων, η οποία αποτελεί και το πρώτο βήμα για να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Αναφέρονται ο ρόλος των υποθέσεων που προηγούνται ή και λαμβάνονται υπόψιν με την έναρξη σχεδιασμού ενός προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Παράλληλα αναπτύσσονται εκτενώς δύο τεχνικές που οδηγούν σε αποτελεσματική ανάλυση κατάστασης και οι οποίες είναι οι : SWOT και η STEEPLE. Παρουσιάζεται δε και η τεχνική brainstorming για την υπέρβαση αδιεξόδων καταστάσεων ή και την καταγραφή των πλέον παράλογων κρίσεων. Διδακτική Ενότητα 3: Στόχοι σκοποί Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει διεξοδικά το δεύτερο από τα επτά επίπεδα για την δημιουργία ενός πλήρους και ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης κρίσεων. Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στους Στόχους και στους Σκοπούς οι οποίοι θα πρέπει να είναι σαφείς και προκαθορισμένοι προς επίτευξη, σε ένα πρόγραμμα επικοινωνιακής αντιμετώπισης κρίσεων. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση των στόχων των Δημοσίων Σχέσεων σε γενικό επίπεδο αλλά και σε εκείνο των κρίσεων, ενώ υπογραμμίζεται η έννοια SMART στόχος. Κατόπιν διατυπώνονται οι σκοποί των Δημοσίων Σχέσεων σε κατάσταση κρίσεων και αναπτύσσονται οι βασικοί άξονες τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταγραφούν και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων προς υλοποίηση. Διδακτική Ενότητα 4: Κοινά επικοινωνίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει την έννοια κοινό δημοσίων σχέσεων, τόσο στην ευρύτερη γνωστική σφαίρα των Δημοσίων Σχέσεων όσο και στον σχεδιασμό ενός προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης κρίσεων. Αρχικά

6 παρουσιάζεται η έννοια Κοινό, επικεντρώνεται στο Κοινό ή Κοινά των δημοσίων σχέσεων και κατ επέκταση το κοινό ή τα κοινά των κρίσεων, ενώ τέλος παρουσιάζονται με μεγάλη λεπτομέρεια οι υποκατηγορίες κοινών. Διδακτική Ενότητα 5: Μέσα επικοινωνίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει διεξοδικά το τέταρτο επίπεδο από τα επτά επίπεδα για την δημιουργία ενός πλήρους και ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης κρίσεων. Το επίπεδο αυτό αναφέρεται τα μέσα ή εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων. Έτσι, γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια μέσο ή εργαλείο επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και στα κυριότερα χαρακτηριστικά και την αξιολόγηση των μέσων που είναι διαθέσιμα για τις Δημόσιες Σχέσεις και τα οποία ακριβώς τα ίδια χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Διδακτική Ενότητα 6: Χρονοδιάγραμμα και Δημιουργία Προϋπολογισμού Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει διεξοδικά το πέμπτο και έκτο επίπεδο για την δημιουργία ενός πλήρους και ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στον σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος και στην δημιουργία του προϋπολογισμού, ενός προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Αναπτύσσεται η έννοια του χρονοδιαγράμματος και ο ορισμός του προϋπολογισμού και η σχέση του με τον έλεγχο του. Ενώ δίνεται έμφαση στην ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και στα είδη κόστους και τονίζεται το μέγεθος του προϋπολογισμού που αφορά τα προγράμματα επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Διδακτική Ενότητα 7: Αξιολόγηση προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να ολοκληρώσει την περιγραφή των επτά επιπέδων για την δημιουργία ενός πλήρους και ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης κρίσεων, αναπτύσσοντας το τελευταίο επίπεδο που αφορά την αξιολόγηση ενός υλοποιημένου προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων. Αναλυτικότερα, στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα των συστημάτων αξιολόγησης ενός προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων και στη συνέχεια επισημαίνεται η πρακτική πραγματοποίηση της αξιολόγησης του αποτελέσματος. Έτσι μετά το τέλος και της συγκεκριμένης ενότητας θα είστε σε θέση να έχετε διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υλοποίηση ενός προγράμματος επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα. Μάθημα 4: Εργαλεία της επικοινωνιακής αντιμετώπισης των κρίσεων Διδακτική Ενότητα 1: Δημιουργία Σεναρίων Κρίσεων

7 Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι παρουσιάσει την έννοια αλλά και την σημαντικότητα και την σπουδαιότητα των σεναρίων των κρίσεων καθώς και την χρήση της SWOT ανάλυσης στην δημιουργία των σεναρίων κρίσεων. Παράλληλα γίνεται αναφορά στα είδη των σεναρίων. Διδακτική Ενότητα 2: Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την ομάδας επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα το σύνολο των ανθρώπων με τις αρμοδιότητες και τα χαρακτηριστικά οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν επικοινωνιακά την κρίση. Παρουσιάζονται οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες του καθενός, ενώ παράλληλα δίνονται και οι βασικές οδηγίες για την συνεργασία τους. Διδακτική Ενότητα 3: Το εγχειρίδιο Διαχείρισης κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εστιάσει στην σημαντικότητα της προετοιμασίας του εγχειριδίου της επικοινωνιακής διαχείρισης των κρίσεων, το οποίο περιλαμβάνει όλη την προετοιμασία καθώς και τις πράξεις που θα πρέπει να γίνουν από εταιρία ή οργανισμό για την αντιμετώπιση των κρίσεων Διδακτική Ενότητα 4: Αίθουσα Επιχειρήσεων - Ατομικός Εξοπλισμός Εκπαίδευση στην Κρίση Εταιρικές Πληροφορίες. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εστιάσει στην σημαντικότητα της προετοιμασίας της αίθουσας των επιχειρήσεων, την δημιουργία της ατομικής τσάντας, στον ρόλο της εκπαίδευσης που θα πρέπει να υπάρξει τόσο πριν όσο και μετά από το εγχειρίδιο καθώς και στις εταιρικές πληροφορίες που θα πρέπει να είναι έτοιμες για άμεση χρήση των ώρα των κρίσεων. Διδακτική Ενότητα 5: Το Internet στην επικοινωνιακή Διαχείριση των κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια και την πρακτική του Internet και παράλληλα στην χρήση του σαν μέσο επικοινωνίας για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπό συνθήκες κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η οντότητα και ο επηρεασμός του Internet στον σημερινό κόσμο σαν ένα πολύ ισχυρό μέσο επικοινωνίας και πως η κάθε εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της μπορεί να προβεί σε ανάπτυξη επικοινωνίας με συγκεκριμένες ομάδες κοινού, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το συνδυασμό της επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου σε περιόδους κρίσεων. Μάθημα 5: Αντιμετώπιση κρίσεων Διδακτική Ενότητα 1: Αντιμετώπιση Κρίσεων Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι όλα τα βήματα που ακολουθούνται για την επικοινωνιακή

8 αντιμετώπιση των κρίσεων με την εμφάνιση της κρίσης και βάση της προετοιμασίας που έχει προηγηθεί. Αναλύονται όλα τα βήματα της υλοποίησης της επικοινωνιακής διαχείρισης των κρίσεων, ενώ δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την επικοινωνία με το προσωπικό και τα ΜΜΕ για περιόδους κρίσεων. Διδακτική Ενότητα 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειών Προγράμματος Επικοινωνίας μετά την Κρίση. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την ανάλυση της κατάστασης μετά την κρίση και την ιδιαίτερα σπουδαία γνώση που θα έρθει από αυτή την ενέργεια. Βάση αυτής της ανάλυσης θα σχεδιαστεί το πρόγραμμα επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων που θα έχει σαν σκοπό την υπέρβαση της κρίσης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απέναντι στην εταιρία με παράλληλη προετοιμασία αντιμετώπισης νέων προβλημάτων που θα προέλθουν από την προηγούμενη κρίση. Μάθημα 6: ΜΜΕ & Κρίσεις Διδακτική Ενότητα 1: Ανάπτυξη επαφών με τα ΜΜΕ (α μέρος) Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την σημαντικότητα του ρόλου των ΜΜΕ στα προγράμματα, τις ενέργειες και τις εργασίες των Δημοσίων Σχέσεων. Παράλληλα γίνεται παρουσίαση για το πώς μπορεί να συστηματοποιηθεί η ανάπτυξη των επαφών με τα ΜΜΕ έτσι ώστε να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων για την υλοποίηση των στόχων των Δημοσίων Σχέσεων. Διδακτική Ενότητα 2: Ανάπτυξη σχέσεων με τα ΜΜΕ (β μέρος) Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την σημαντικότητα του Γραφείου τύπου μιας επιχείρησης και να αντιπαραβάλλει τις ενέργειες του με εκείνες ενός προγράμματος Ανάπτυξης Επαφών με τα ΜΜΕ. Παράλληλα παρουσιάζει την οργάνωση για εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων καθώς και την υλοποίηση δημοσιογραφικών μέσων επικοινωνίας εκ μέρους της κάθε επιχείρησης. Μάθημα 7: Δημόσια Έκθεση & ΜΜΕ Διδακτική Ενότητα 1: Media Training (α μέρος) Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την σπουδαιότητα αλλά και την προετοιμασία για την δημόσια έκθεση ενός στελέχους ή μιας προσωπικότητας στα ΜΜΕ. Αναφέρεται στην χαλάρωση και στην άψογη τηλεοπτική εμφάνιση.

9 Διδακτική Ενότητα 2: Media Training (β μέρος) Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις συνεντεύξεις σε όλα τα ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα στα έντυπα μέσα, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο internet αλλά και on line συνεντεύξεις. Διδακτική Ενότητα 3: Ικανότητες Παρουσίασης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εστιάσει στη σημαντικότητα του ρόλου της επικοινωνίας μέσω της παρουσίασης. Η ικανότητα και η δυνατότητα παρουσίασης σε κοινό ή σε κοινά αποτελεί παράγοντας ζωτικής σημασίας για όλους τους ανθρώπους της επικοινωνίας και ιδιαίτερα των Δημοσίων Σχέσεων. Στην ενότητα αυτή δίνονται τεχνικές συμβουλές ανάπτυξης ικανοτήτων και δυνατοτήτων για κάθε παρουσίαση σε μικρό ή μεγάλο κοινό, σε πελάτη ή σε προϊστάμενο.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα