ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : FAX : Πληροφορίες : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : Θέµα : «ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο Νοµό Άρτας». ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 2286/95 (Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα). 2. Το Ν. 2218/ Το Π.. 370/ Το Π.. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου). 5. Το Ν. 2362/95 (Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/ ). 7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Τις αριθµ.οικ407/38/ και 6061/205/ Αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, περί ορισµού Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου. 9. Την υπ αριθµ. πρωτ /1985 (Φ.Ε.Κ. τ. Β 655) Υπουργική Απόφαση, περί «Καταπολέµησης εντόµων ή τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους». 10. Το υπ αριθµ. 3077/34105/ έγγραφο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 1

2 11. Οι υπ αριθµ. Υ1/Γ.Π. οικ / & Υ1/Γ.Π./οικ / σχετικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων /νση ηµόσιας Υγιεινής Γενική /νση ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής). 12. Την υπ αριθµ. 3/13/ Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του Προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών και προένταξής του στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου, Έτους Το Α.Π /1280/ έγγραφο της Γενικής /νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου. 14. Τις αριθµ. 4/121/ & 11/424/ αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών, καθώς και έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της σχετικής διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2012, στο Νοµό Άρτας. 16. Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι προβλέπεται από την κείµενη ισχύουσα νοµοθεσία, κατά την προκήρυξη του παρόντος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο νοµό Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού ,00, µε Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα γίνει στη /νση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας(Τµήµα Προµηθειών), την , ηµέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 10:00 π.µ. Στο διαγωνισµό καλούνται φορείς µε εµπειρία στην «Καταπολέµηση κουνουπιών, µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας», που να διαθέτουν το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισµό για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στο Νοµό Άρτας, κυρίως µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας και συµπληρωµατικά και όταν κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 2

3 Έργου (ή από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας) µε τη µέθοδο της ακµαιοκτονίας. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ήτοι έως τη 10 η πρωινή ώρα της 11 ης Μαΐου Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στην Υπηρεσία και παραλαµβάνονται, µε απόδειξη, µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιοχή εφαρµογής είναι τα διοικητικά όρια του Νοµού Αρτας. Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονοµίας περιοχών µε αυξηµένους πληθυσµούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εκδήλωσης ασθενειών, που είναι φορείς τους και ως εκ τούτου, ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού του Νοµού Άρτας. Λόγω και της εµφάνισης το προηγούµενο έτος (2011) του ιού του υτικού Νείλου και στη χώρα µας, η καταπολέµηση των κουνουπιών φέτος θα πρέπει να διεξαχθεί ακολουθώντας κατά γράµµα την αριθµ. Υ1/Γ.Π. οικ / σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ορίζει πώς, πού και µε ποια συγκεκριµένα σκευάσµατα πρέπει να γίνουν οι ψεκασµοί. Πέραν της µείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (µόνιµων και επισκεπτών), αναµένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη του Νοµού αλλά και στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, διότι ασθένειες όπως ελονοσία, εγκεφαλίτιδες, και διάφορες άλλες ιώσεις, µεταδιδόµενες από τα κουνούπια, είναι πιθανόν να εµφανιστούν και να εξαπλωθούν και σε γύρω περιοχές, µε ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πληθυσµό. Ιδιαίτερα θετικά αναµένονται να είναι τα αποτελέσµατα του έργου στον τουρισµό του Νοµού. Το έργο συνοπτικά περιλαµβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρµογές : α) Εντοπισµός και λεπτοµερής χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης και εφαρµογή του έργου παρακολούθησης και δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων κουνουπιών. β) Πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των προνυµφών των κουνουπιών. 3

4 γ) Προµήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριµένων, για ανάλογη χρήση, από τα αρµόδια Υπουργεία, σκευασµάτων από τον ανάδοχο. Το έργο αναλυτικότερα προβλέπει τη διενέργεια δειγµατοληψιών, τη συγκέντρωση των αποτελεσµάτων σε βάση δεδοµένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών των κουνουπιών και την πραγµατοποίηση ψεκαστικών παρεµβάσεων από εδάφους, καθώς και την αξιολόγηση : α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα φάρµακα και β) των αποτελεσµάτων του έργου. Επιπρόσθετα προβλέπεται η παρακολούθηση όχλησης των τελείων εντόµων και η καταπολέµησή τους, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η διάθεση σκευασµάτων για χρήση στους επίγειους ψεκασµούς και ότι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο, έως το τέλος Σεπτεµβρίου. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράµµατος, χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειµένου, που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη : Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των προνυµφών των κουνουπιών. Λόγω της πρόσθετης χρηµατοδότησης του έργου από άλλους φορείς. Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 2. Επισηµαίνεται δε ότι ο πιο αποτελεσµατικός, απόλυτα ελεγχόµενος και ακίνδυνος τρόπος καταπολέµησης των κουνουπιών είναι ο ψεκασµός, από το έδαφος, των εστιών ανάπτυξής τους, µε ψεκαστήρες ή και µε µεγαλύτερης εµβέλειας ψεκαστικό µηχάνηµα, όπου χρειάζεται, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ή έκτακτα, όπου υπάρχει ανάγκη, στους ήµους και τις Κοινότητες του νοµού, αποκλειόµενης της χρήσης οιουδήποτε χηµικού σκευάσµατος, για την καταπολέµηση κουνουπιών, σε ιχθυότροφα ύδατα. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής των ψεκασµών θα είναι ενδεικτικές και θα µπορεί να αλλάξουν, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. 3. Για την αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου των ψεκασµών και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων, στον τοµέα της περιοχής που αφορά η παρούσα 4

5 διακήρυξη, µε απερίσπαστη ενασχόληση αυτού ή των αντιπροσώπων του στο σχετικό έργο, ανάδοχος µπορεί να αναδειχθεί ενδιαφερόµενος εργολάβος, µε τα σχετικά προσόντα, για την ανάληψη του έργου του ψεκασµού, για µία µόνο Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου και, εν προκειµένω, την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ανάδοχος που επίσης πρέπει να έχει πλήρη και αναλυτική γνώση της περιοχής των ψεκασµών, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. 4. Ο εφοδιασµός µε εντοµοκτόνα και ο εξοπλισµός µε ψεκαστήρες, στολές, µάσκες, γάντια κ.λπ., θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου. 5. Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης, ο υπεύθυνος επιστήµονας, που έχει οριστεί µε τη χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του, καθώς και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται, µέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε η καταπολέµηση, όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 6. Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου έχει την ευθύνη για την οµαλή εκτέλεση του Προγράµµατος. 7. Το Τµήµα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της νοµοθεσίας (διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν καταπολεµήσεις). 8. Η εφαρµογή των σκευασµάτων θα γίνει υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση της /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και της /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εφαρµογή τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεώς τους, όπως αυτές ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση από τα αρµόδια Υπουργεία. 9. Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας είναι αρµόδια για τη συγκρότηση Επιτροπών & Οργάνων για το σχεδιασµό, τον συντονισµό, την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δράσεων αντιµετώπισης των κουνουπιών µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων Φορέων και κυρίως εκπροσώπων των ήµων, οι οποίοι θα είναι αρµόδιοι για τη παρακολούθηση της εφαρµογής του Προγράµµατος στις περιοχές ευθύνης τους. 5

6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να µη γίνουν δεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. Η έγγραφη προσφορά πρέπει να σταλεί σφραγισµένη, εντός φακέλου µε την ένδειξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. : οικ1422/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : , ώρα 10 :00 π.µ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ /νση οικ/κού- Οικ/κού Τµήµα Προµηθειών Γραφ.: Πλατεία Εθν.Αντιστάσεως 11/5/2012 Ηµέρα Παρασκευή Ώρα 10:00 π. µ. Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ Γραφείο 20 Πλ.Εθν.Αντιστάσεως Άρτα 11/5/2012 Ηµέρα Παρασκευή Ώρα 10:00 π. µ. ΤΚ ΑΡΤΑ α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 6

7 γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». δ) Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ε) Προσφορές που κατατίθεται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από ην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. στ) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. η) Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλήν της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus,φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής, πρέπει, µαζί µε την προσφορά, να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά : 1. Άδεια καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ορισµός υπεύθυνου επιστήµονα προγράµµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές ή οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο τους. 3. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε τη προσφορά τους ήλωση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και οι τροποποιήσεις τους (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 7

8 νοµιµοποίησής αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή άλλου νοµικού προσώπου. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (η ηµεροµηνία σύνταξης της Υπέυθυνης ήλωσης πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή), του νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ρητά ότι : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου ή Ν.Π..., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και, γενικά, η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των εν γένει υποχρεώσεών της προς το ηµόσιο τοµέα. β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Σηµειώνεται ότι: - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε να γίνονται πλήρως κατανοητά από την Επιτροπή ιαγωνισµού, που θα αξιολογήσει τις προσφορές. Α.Τεχνική έκθεση, σχετικά µε την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειµένου, σε σχέση µε την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (µέσα υλοποίησης) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών Β. Τεχνική έκθεση, σχετικά µε την µεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου, σε σχέση µε τα εντοµοκτόνα και τον τρόπο δράσης αυτών, καθώς και µε τους στόχους χρήση αναγνωρισµένων µεθοδολογιών, χρονοδιάγραµµα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα συντονιστή, ως και της υπόλοιπης οµάδας έργου. 8

9 Γ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που βεβαιώνουν την καταλληλότητα των εντοµοκτόνων, που θα χρησιµοποιηθούν καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Εµπειρία από επιτυχηµένη εκτέλεση ανάλογων έργων αρµοδίως πιστοποιηµένη. Ε. Πιστοποιητικό, για σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO, στο πεδίο εφαρµογής καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους (συγκρότηση, οργάνωση και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας βασισµένου στο πρότυπο ISO 9001:2008, για την ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών του). Τα παραπάνω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην προσφορά του, για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συµφερόντων των παραγωγών των ψεκαζόµενων και γειτονικών περιοχών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων των ίδιων περιοχών. Η Τεχνική έκθεση πρέπει να είναι σύµφωνη µε την Τεχνική έκθεση του Προγράµµατος Καταπολέµησης των Κωνοποειδών (πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και οτιδήποτε αναγράφεται και ζητείται στην Τεχνική έκθεση του Παραρτήµατος Α). ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο διαγωνιζόµενος να εκτελέσει το έργο. Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Η τιµή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισµός, υλικά, σκευάσµατα), θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα περιλαµβάνει την πληρωµή ηµεροµισθίων για τον ψεκασµό από το έδαφος των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών, για την αγορά ψεκαστήρων και των ανταλλακτικών τους, για την αγορά ειδικών εγκεκριµένων εντοµοκτόνων, για την αγορά ειδικών προστατευτικών στολών συνεργείου ψεκασµών (µάσκες, γάντια, φόρµες, υποδήµατα, 9

10 γαλότσες), όπου αυτό επιβάλλεται, ανάλογα µε τη µορφολογία εδάφους της περιοχής, για τη µεταφορά του ψεκαστικού και λοιπού υλικού στους τόπους των ψεκασµών, καθώς και για τη µεταφορά των εργατών-ψεκαστών στις κατά τόπους εστίες, επιπλέον δε για τα έξοδα δηµοσιεύσεων και εντύπων ενηµέρωσης του κοινού. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος µε την οικονοµικότερη προσφορά. Αυτονόητα, δε θα γίνουν δεκτές προσφορές, που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, στο µειοδότη του διαγωνισµού. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία : 1) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση. 2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών και ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρτας δύναται να λύσει τη σύµβαση, αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι της παρούσας διακήρυξης. 10

11 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσκοµίσει, µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού σ αυτόν, εγγυητική επιστολή, ποσού 10% επί της δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση του προγράµµατος. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ειδικά για την πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία Τιµολόγιο ή ελτίο Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του έργου θα υποβάλλονται, στη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, Εκθέσεις Προόδου εργασιών, που θα εµφανίζονται οι πραγµατοποιηθείσες ψεκαστικές εφαρµογές, καθώς και σειρά στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου. 11

12 Ο ανάδοχος, κατά την πληρωµή, υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ηµοσίου, καθώς και στον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, που βαρύνουν τον ανάδοχο, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ αυτού εισφορά, υπέρ Ο.Γ.Α. Η παραλαβή της παρούσας διακήρυξης θα γίνεται µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, από το Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, να κοινοποιηθεί στη /νση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής,στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας και να δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα της Αρτας. Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνουν την Περιφερειακή Ενότητα Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. ΑΔΑ: Β4ΩΖ7Λ9-ΔΒΧ Για οποιαδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ιακήρυξη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΙΤΣΙΟΥ (αρµόδιος υπάλληλος) Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΙΝ.: 1. /νση ηµ.υγείας& Κοιν.Μεριµνας 2. /νση Αγροτ.Οικ.& Κτηνιατρικής 3.Ε.Β.Επιµελητήριο Άρτας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Στα πλαίσια της προστασίας της ηµόσιας Υγείας, για την αντιµετώπιση του κινδύνου επανεµφάνισης της ελονοσίας στην χώρα µας, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η εφαρµογή Προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος Σαν µέθοδος εφαρµόζεται ο ψεκασµός από το έδαφος όλων των υπαίθριων εστιών εκκόλαψης, οι οποίες είναι κάθε ποσότητα νερού κυρίως στάσιµου, όπως όχθες ποταµών, λιµνών, έλη, άχρηστα πηγάδια, χαντάκια, βαρέλια µε νερό, φραγµένες υδρορροές, ανοιχτές αποχετεύσεις και όπου αλλού µπορεί να παραµείνει ποσότητα στάσιµου νερού. Όσον αφορά τις εστίες εντός του χώρου των κατοικιών, οι ιδιώτες πρέπει να φροντίζουν για την εξουδετέρωση τους, µε συνεργασία µε την /νση ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Αρτας. Επισηµαίνουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να ξεκινήσει νωρίς το πρόγραµµα, πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών και να διαρκέσει οπωσδήποτε µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου, αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εστιών. Ο ψεκασµός θα γίνεται από το έδαφος µε κατάλληλους ψεκαστήρες, που εκτοξεύουν το ψεκαστικό υγρό υπό πίεση, ώστε αυτό να φτάνει στην επιφάνεια του νερού της εστίας, υπερνικώντας το εµπόδιο της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης. Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων, θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, η χρήση για την οποία προορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό χρησιµοποιείται για το πότισµα ζώων ή φυτών, ή ζουν σ αυτό ζώντες οργανισµοί. Σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές (περιοχές Natura κ.λ.π) ενδείκνυται µόνο η χρήση σκευασµάτων B.t.i.(Bacillus thurigiensis subsp. Israelensis), του οποίου η δράση είναι εκλεκτική. Η ανάθεση του έργου σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να γίνει στο όνοµα ατόµου που κατέχει τη σχετική άδεια απεντοµώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται στο όνοµα Ιατρού, Γεωπόνου, Φαρµακοποιού, Χηµικού, Χηµικού µηχανικού, Επόπτη ηµόσιας Υγείας, Τεχνολόγου 13

14 Γεωπόνου Φυτικής παραγωγής ή Τεχνολόγου Γεωπόνου θερµοκηπιακών καλλιεργειών. ΑΔΑ: Β4ΩΖ7Λ9-ΔΒΧ Στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα, θα πρέπει να ορίσει εγγράφως τον Υπεύθυνο επιστήµονα της επιχείρησης, ο οποίος θα είναι εφοδιασµένος µε τη σχετική άδεια απεντοµώσεων και θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρµογής και συντονισµού του έργου. Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνεται από ιατρό ή Επόπτη ηµόσιας Υγείας της /νσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας, και από Γεωπόνους της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας. Οι εργάτες που θα ασχοληθούν µε το Πρόγραµµα, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες ατοµικής προφύλαξης κατά τον ψεκασµό, (χρήση ειδικών υποδηµάτων, µασκών για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντοµοκτόνου, γαντιών) καθώς και αδιαπότιστη στολή και είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες και τα µέτρα που θα υποδεικνύουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες αλλά και ο ανάδοχος του έργου. Σχετικά µε τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, συνιστούµε σύµφωνα µε την αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την αριθ. πρωτ. 3077/34105/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τα παρακάτω: 1. Τα προνυµφοκτόνο σκεύασµα, µε δραστική ουσία το βιολογικό παράγοντα Bacillus thuringiensis (Βti), εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, VECTOBAC 12 SC (Βacillus thurigiensis). 2. Το προνυµφοκτόνο σκεύασµα Mozkill 120 SC µε δραστική ουσία spinosad µε οριστική έγκριση στη χώρα µας βάση της οποίας επιτρέπεται η χρήση του και σε ορυζώνες. 3. Το προνυµφοκτόνο σκεύασµα µε δραστική ουσία s-methoprene, BIOPREN BM 20 EC µε προσωρινή έγκριση στη χώρα µας βάση της οποίας επιτρέπεται η χρήση του και σε ορυζώνες. 4. Προνυµφοκτόνα σκευάσµατα µε δραστική ουσία τον ρυθµιστή ανάπτυξης (IGR εντοµοκτόνα) diflubenzuron. Εγκεκριµένα σκευάσµατα στη χώρα µας είναι τα ακόλουθα 1)DU-DIM 15SC 2)DU-DIM 2DT 3)DU-DIM 2GR 4)OPHRAH 15 SC 5)OPRAH 2DT 6)Diflubenzuron-ZAPI 10 SC 7)Diflubenzuron-ZAP 2 DT. 5. Σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται εναντίον των κουνουπιών αλλά όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο του ενήλικου µε υπολειµµατικούς ψεκασµούς επιφανειών και 14

15 µόνο από εδάφους (όχι υδάτινων επιφανειών ) είναι τα ακόλουθα: Imperator 25 EC µε δραστική ουσία permethrin Icon 2,5 CS µε δραστική lamda cyhalithrin STEEL 25 EC µε δραστική ουσία permethrin AlphaCypermethrin FARMA - CHEM 6 CS µε δραστική ουσία Alphacypermethrin K-OTHRINE WP µε δραστική ουσία deltamethrin (2,5%) Deltamethrin FARMA CHEM 2,5 WP µε δραστική ουσία deltamethrin Tenopa 3/3 SC µε δραστικές ουσίες µίγµα alpha-cypermethrin (3%) και flufenoxuron (3%) Fendona 6 SC µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin Attack 25WP µε δραστική ουσία permethrin Segethrin 2,5 WP µε δραστική ουσία deltamethrin Canasta 1.5 SC µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin Result 6 SC µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin Ianos 25 EC µε δραστική ουσία permethrin Solfac 50 EW µε δραστική ουσία cyfluthrin 5% w/v Trianos 2,5 WP µε δραστική ουσία deltamethrin Power AC µε δραστική ουσία alpha cypermethrin 6.24% w/v Fartel 3+3 SC µε δραστικές ουσίες το µίγµα alpha-cypermethrin (3%) και flufenoxuron (3%) Dobol Microcap 3 CS µε δραστική ουσία bifenthrin 2.97%w/v. Σηµειώνεται ότι: 1) Η αγορά των παραπάνω σκευασµάτων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου και η χρήση τους θα γίνεται αποκλειστικά για το πρόγραψα καταπολέµησης κουνουπιών. 2) Όλα τα παραπάνω σκευάσµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την έγκριση κυκλοφορίας τους. Οποιαδήποτε χρήση που δεν προβλέπεται από την Έγκριση κυκλοφορίας και την ετικέτα τους απαγορεύεται ρητώς. 3) Η χρήση σκευασµάτων σε εφαρµογές που δεν προβλέπονται από την Έγκρισή τους ή την ετικέτα τους γίνεται µόνο µε Υπουργική Απόφαση µετά από γνωµοδότηση του ΑΣΥΓΕΦ. 4) εν υπάρχουν άλλα εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών πέραν των αναφερόµενων στο παρόν έγγραφο. 5) 5) Οποιαδήποτε άλλα σκευάσµατα (π.χ. φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που τυχόν περιέχουν κάποια δραστική ουσία από αυτές που αναφέρθηκαν, αλλά δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας για χρήση εναντίον των κουνουπιών (δηλ. ως βιοκτόνα), απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση των κουνουπιών. 6) Πέραν των εγκεκριµένων σκευασµάτων για χρήση εναντίον των κουνουπιών, οποιαδήποτε άλλα βιοκτόνα σκευάσµατα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, επιστηµονικά συγγράµµατα κλπ., δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε 15

16 προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών στη χώρα µας. 7) Εφόσον υπάρξουν αλλαγές των αναφεροµένων φαρµάκων µετά από νέες Εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Ο ψεκασµός µπορεί επίσης να γίνει και µε οποιοδήποτε άλλο εντοµοκτόνο, αφού εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όσον αφορά τις χρησιµοποιούµενες ποσότητες των εντοµοκτόνων αυτές θα εξαρτηθούν κατά πολύ από τις κλιµατικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την τρέχουσα περίοδο καθώς και από την ύπαρξη τυχόν έκτακτων καταστάσεων. Οι ποσότητες αυτές θα ελέγχονται από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας ( /νση ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας /νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής), όπως και η εφαρµογή του όλου έργου της καταπολέµησης των κουνουπιών. Οι υψηλότερες δόσεις εφαρµόζονται στα πολύ ακάθαρτα νερά και ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται περίπου ανά 15 ηµέρες σε κάθε περιοχή και σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της περιοχής. Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την εφαρµογή του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθούν ακµαιοκτονίες, σύµφωνα µε τις τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν. Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί στους Τοµείς που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα, η δαπάνη δε για την εφαρµογή του θα βαρύνει το Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου. Για την επιτυχία του προγράµµατος και την πλέον αποτελεσµατική καταπολέµηση των εντόµων, είναι αναγκαία η συνεργασία µε τις ηµοτικές Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς, που γνωρίζουν τις εστίες της περιοχής τους, για την από κοινού λήψη των αναγκαίων µέτρων, ανιχνεύοντας όλες τις εστίες, τόσο µέσα στους οικισµούς, όσο και έξω από αυτούς, σε ακτίνα δύο (2) χιλιοµέτρων από τις κατοικηµένες περιοχές. Ο ανάδοχος θα προβεί σε λεπτοµερή χαρτογράφηση των περιοχών ανάπτυξης των κουνουπιών καθώς και των νέων εστιών που θα εντοπίζονται, µε χρήση συστήµατος GPS. Είναι απαραίτητο οι εργάτες ψεκαστές να καταστρέφουν τις εστίες στάσιµων νερών που εντοπίζουν, εκεί όπου είναι εφικτό ή να ενηµερώνουν τον Υπεύθυνο του Προγράµµατος του Ο.Τ.Α. για την εξάλειψή τους από την αντίστοιχη Υπηρεσία του ήµου. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος θα είναι θεαµατικά, εάν ψεκάζονται όλες οι εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών, χωρίς να µένουν αψέκαστες περιοχές και κυρίως µε τη συµβολή των πολιτών στην εξουδετέρωση των ενδοοικιακών εστιών, που είναι και η βασική αιτία του προβλήµατος. Σας πληροφορούµε ότι οι τοµείς του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών είναι όλη η επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας, σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα Τοµέων, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Τεχνικής Έκθεσης, µε ιδιαίτερη έµφαση σε 16

17 σηµεία και οικισµούς στα οποία υπάρχουν στάσιµα ύδατα, λίµνες και εκβολές ποταµών. Τα όρια των τοµέων όπως αναφέρονται είναι ενδεικτικά και µπορούν να αλλάζουν µερικώς εφ' όσον το απαιτεί η πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος. Επιπρόσθετα το Πρόγραµµα θα εφαρµόζεται σε σηµεία στα οποία βρίσκονται αστικά ή άλλα λύµατα (οικισµοί της Π. Ε. Αρτας που δεν διαθέτουν κατάλληλη µέθοδο επεξεργασίας των λυµάτων τους) καθώς και σε εξόδους βιολογικών καθαρισµών. Η ηµερήσια απασχόληση των εργατών προτείνουµε να είναι τουλάχιστον οκτάωρη, σε πενθήµερη βάση για την κάλυψη των Τοµέων όπως τους έχουµε ορίσει. Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλους τους τοµείς (περίπου ανά 15 ηµέρες) και πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες της περιοχής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩ Ν ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΖΑΣ ( Συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών Μύτικα και Απόµερου) ΒΙΓΛΑΣ ΓΑΒΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ ΡΑΧΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 17

18 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ Τονίζεται ότι οι περιοχές των ζωνών ειδικής προστασίας ( Natura 2000 και Ramsar) απαιτούν ειδική αντιµετώπιση. Σηµ: Τα ακριβή σηµεία ψεκασµού (όπου δεν αναφέρονται αναλυτικά), θα υποδειχθούν από υπαλλήλους των συναρµόδιων Υπηρεσιών και σε συνεννόηση µε τους ήµους που εκτελούν ταυτόχρονα Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιων. 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Διακήρυξης 41171/3467)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αρ. Διακήρυξης 41171/3467) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 30-04-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 41171/3467 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Κουµουνδούρου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 78-04/10-2-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002593967 2015-02-24

15PROC002593967 2015-02-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σαµάρα 13 Τ.Κ. : 49100 Πληροφ. : Ε.Ρούτση Τηλ. : 26613-62257 Fax : 26610-33632

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ 26/2/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3965 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28709/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. για το έργο με τίτλο:

Ανοικτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. για το έργο με τίτλο: Ανοικτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ TOY ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 69/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α:ΒΑ6Ι4690ΒΜ-Υ3Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/15653 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα