14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC001927252 2014-03-17"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα / αα /2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ.Πρ.:οικ.1442 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : FAX : Πληροφορίες : Α. ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : PROC Θέµα : «ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2014, στο Νοµό Άρτας» Έχοντας υπόψη : ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α/1995) «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 2. Το Π.. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α/1995) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοιν. ίκαιο». 3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α/1995) «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Το Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/τ. Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Τις αριθµ.οικ407/38/ και 6061/205/ Αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, περί ορισµού Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου. 8. Την υπ αριθµ. πρωτ /1985 (Φ.Ε.Κ.655/τ.Β/1985) Υπουργική Απόφαση, περί «Καταπολέµησης εντόµων ή τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους». 1

2 9. Την αριθµ. Υ1/ΓΠ/ (ΦΕΚ Β 2109/ ) Υγειονοµική ιάταξη σχετικά µε «Μέτρα προστασίας από την ελονοσία». 10. Το έγγραφο υπ αρ /105456/ «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών» της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 11. Την υπ αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ / Εγκύκλιο της του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων /νση ηµόσιας Υγιεινής Γενική /νση ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων». 12. Το πρακτικό της συνεδρίασης της 25ης / 9 / 2012 της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση των Τροπικών Νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας. 13. Την αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων /νση ηµόσιας Υγιεινής Γενική /νση ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) σχετικά µε «Προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού». 14. Το υπ αριθ. 1643/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµόσιας Υγείας) σχετικά µε «Συντονισµό ενεργειών για τα Προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών». 15. Την µε αρ. πρωτ.υ1/γ.π. οικ.33743/ συµπληρωµατική Εγκύκλιο- Υπενθύµιση εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών (Α Α: ΒΕΑΤΘ-ΞΕ0). 16. Την µε αριθµ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ.95204/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Πρόγραµµα εντοµοκτονιών και µυοκτονιών σε νοσοκοµεία και προνοιακά ιδρύµατα της χώρας» (Α Α: 4ΑΜΙΘ-ΖΟ2). 17. Το έγγραφο υπ αρ /151288/ «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών» της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 18. Το αριθ. Πρωτ. 5008/111879/ έγγραφο της Γενικής /νσης Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2014». 19. Την αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων /νση ηµόσιας Υγιεινής Γενική /νση ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) σχετικά µε «Προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2014» (Α Α: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ). 2

3 20/Την αριθµ. 11/67/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε.Άρτας οικονοµικού έτους 2014 όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 2/4/ απόφαση Περ.Συµβ. Ηπείρου περί έγκρισης της 1 ης Τροποποίησης προϋπολογισµού Περ. Ηπείρου Π.Ε.Άρτας έτους /Την αριθµ. 762/οικ.962/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε µε α/α 164 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Άρτας. 22/Την αριθµ 7/294/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. (Α Α: ΒΙΚΖ7Λ9-Ψ4Β) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, για το έτος 2014, στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστηµα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που πλήττεται από κουνούπια και ειδικότερα στις περιοχές που περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού ,00, µε Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 0899 Ο διαγωνισµός θα γίνει στη /νση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Τµήµα Προµηθειών), την , ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ.10:00 έως 11:00 π.µ. Στο διαγωνισµό καλούνται φορείς µε εµπειρία στην καταπολέµηση κουνουπιών, που να διαθέτουν το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισµό για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στο Νοµό Άρτας. Αντικείµενο του έργου είναι η παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών κατά το έτος 2014 και η διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας, εφόσον κρίνεται 3

4 απαραίτητο από την /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας (ή /και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου). Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ήτοι έως την 11:00η πρωινή ώρα της Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στην Υπηρεσία και να παραλαµβάνονται, µε απόδειξη, µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ» για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισµού σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου (χρονικά και ποσοτικά), όπως αυτό περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει Ανάδοχο µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.). ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή Η Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), της οποίας η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ 7/294/ απόφασή της εγκρίνει την διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού. 4

5 Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου είναι η παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών κατά το έτος 2014 και η διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας, κατά το έτος Αντικείµενο αποτελεί επίσης και η διενέργεια παρεµβάσεων υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας σε επίσης επιλεγµένα σηµεία, σε συγκεκριµένους οικισµούς, που θα υποδειχθούν από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το έργο αποτελείται από δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Β (Τεχνική Έκθεση) της αναλυτικής διακήρυξης ιευθύνουσα Υπηρεσία ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η /νση ηµόσιας Υγείας & Κονωνικής Μέριµνας Π. Ε. Άρτας, έργο της οποίας θα είναι ο συντονισµός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου εκ µέρους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κονωνικής Μέριµνας Π. Ε. Άρτας για την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από Επιτροπή Παρακολούθησης Πιστοποίησης - Συντονισµού & Παραλαβής του Έργου, µε την οποία ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται για την σωστή εκτέλεση του έργου. Η επιτροπή αυτή θα είναι τριµελής, θα συγκροτηθεί µε απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και θα αποτελείται από υπαλλήλους που θα προέρχονται από την /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας και την /νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε Άρτας. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του έργου, µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος O υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι µεµονωµένο νοµικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται µε εξουσιοδότηση του Σ του προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, θα υποβληθεί κοινή δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης που 5

6 θα υπογραφεί µε την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στο έργο κάθε µέλους της κοινοπραξίας. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης θα οριστεί µε συµβολαιογραφική πράξη. Ανάδοχος Ο προκρινόµενος του διαγωνισµού που θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση και να εκτελέσει το έργο. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟ - ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να µη γίνουν δεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. Η έγγραφη προσφορά πρέπει να σταλεί σφραγισµένη, εντός φακέλου µε την ένδειξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. : οικ. 1442/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : , ώρα 10:00 έως 11:00π.µ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 6

7 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ /νση οικ/κού- Οικ/κού Τµήµα Προµηθειών Γραφ.: Πλατεία Εθν.Αντιστάσεως ΤΚ ΑΡΤΑ 01/ 04 /2014 Περιφερειακή Ηµέρα Τρίτη Ενότητα ΑΡΤΑΣ Ώρα 10:00 π. µ.έως 11:00 π.µ. Γραφείο 20 Πλ.Εθν.Αντιστάσεως Άρτα 01/04 /2014 Ηµέρα Τρίτη Ώρα 10:00 π. µ.έως 11:00 π.µ. α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». δ) Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ε) Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. στ) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. η) Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus,φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7

8 Όσοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής, πρέπει, µαζί µε την προσφορά, να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι δικαιολογητικά : 1. Άδεια καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ορισµός υπεύθυνου επιστήµονα προγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κείµενης Νοµοθεσίας (ιδιαίτερη µνεία για το συγκεκριµένο δικαιολογητικό γίνεται στο Μέρος Β - Τεχνική Έκθεση). 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές ή οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο τους. 3. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε τη προσφορά τους Υπεύθυνη ήλωση, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος Νοµικού Προσώπου, όπως Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και οι τροποποιήσεις τους (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησής αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή άλλου νοµικού προσώπου. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (η ηµεροµηνία σύνταξης της Υπεύθυνης ήλωσης πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή), του νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ρητά ότι : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου ή Ν.Π..., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και, γενικά, η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των εν γένει υποχρεώσεών της προς το ηµόσιο τοµέα. β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. ε) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 8

9 της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π /τος 60/2007(συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της πλαστογραφία, της ψευδορκίας και της διόλας χρεοκοπίας Σηµειώνεται ότι: - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο αριθµ. 6 εδάφιο του Μέρους Β της παρούσης, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του Αναδόχου του έργου όπου θα δηλώνεται ότι η πραγµατοποίηση του προγράµµατος θα διεξαχθεί τηρώντας ρητά τα αναφερόµενα σε όλη την έκταση της Τεχνικής Έκθεσης, Μέρος Β, Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συµφερόντων των παραγωγών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων των περιοχών εφαρµογής του έργου. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο διαγωνιζόµενος να εκτελέσει το έργο. Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 9

10 Η τιµή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισµός, υλικά, σκευάσµατα), θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα περιλαµβάνει την πληρωµή ηµεροµισθίων για τον ψεκασµό από το έδαφος των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών, για την αγορά ψεκαστήρων και των ανταλλακτικών τους, για την αγορά ειδικών εγκεκριµένων εντοµοκτόνων, για την αγορά ειδικών προστατευτικών στολών συνεργείου ψεκασµών (µάσκες, γάντια, φόρµες, υποδήµατα, γαλότσες), όπου αυτό επιβάλλεται, ανάλογα µε τη µορφολογία εδάφους της περιοχής, για τη µεταφορά του ψεκαστικού και λοιπού υλικού στους τόπους των ψεκασµών, καθώς και για τη µεταφορά των εργατών-ψεκαστών στις κατά τόπους εστίες, επιπλέον δε για τα έξοδα δηµοσιεύσεων και εντύπων ενηµέρωσης του κοινού. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. ΑΡΘΡΟ 4 :ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Αυτονόητα, δε θα γίνουν δεκτές προσφορές, που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, στο µειοδότη του διαγωνισµού. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 10

11 συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών και ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρτας δύναται να λύσει τη σύµβαση, αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι της παρούσας διακήρυξης. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ειδικά για την πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία Τιµολόγιο ή ελτίο Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του έργου θα υποβάλλονται, στη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, εκθέσεις προόδου εργασιών, στις οποίες αποτυπώνονται οι πραγµατοποιηθείσες ψεκαστικές εφαρµογές, καθώς και σειρά στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος, κατά την πληρωµή, υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ηµοσίου, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς πριν συµπεριληφθεί σ αυτή ο Φ.Π.Α. Αναλυτικά οι κρατήσεις είναι : 11

12 - Υπέρ ΜΤΠΥ 3%. - Χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ. - Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΜΤΠΥ. - Φόρος 8 % επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων. -Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α..Σ. 0,10%) -Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α..Σ -Εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήµου Ε.Α.Α..Σ. Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παραλαβή της παρούσας διακήρυξης θα γίνεται µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, από το Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, να κοινοποιηθεί στη /νση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, στη /νση ηµ. Υγείας& Κοιν. Μέριµνας και στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας. Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β της διακήρυξης. Για οιασδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ιακήρυξη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Άρτεµις Κίτσιου (αρµόδιος υπάλληλος) Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ ΚΟΙΝ.: 1. /νση ηµ. Υγείας & Κοιν. Μέριµνας- Ενταύθα 2. /νση Αγροτ.Οικ.& Κτηνιατρικής- Ενταύθα 3.Ε.Β.Επιµελητήριο Άρτας Ενταύθα 12

13 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Περιοχή εφαρµογής είναι τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Άρτας (Νοµός Άρτας). Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονοµίας περιοχών µε αυξηµένους πληθυσµούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εκδήλωσης ασθενειών, που είναι φορείς τους και ως εκ τούτου, ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού του Νοµού Άρτας. Για την προστασία της ηµόσιας Υγείας µετά και την επανεµφάνιση κρουσµάτων Ελονοσίας, άγκειου Πυρετού και Ιού του υτικού Νείλου στη χώρα µας, καθώς και για την περιστολή του παράγοντα όχλησης και των δυσµενών επιπτώσεων, τόσο στην Αγροτική όσο και στην Τουριστική οικονοµία του Νοµού Άρτας κρίνεται επιτακτική η εφαρµογή προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών και για το έτος Το γεγονός δε εµφάνισης κρούσµατος λοίµωξης από τον ιό του υτικού Νείλου σε περιοχή του ήµου Νικολάου Σκουφά του Νοµού Άρτας, κατά το έτος 2012, καθιστά την καταπολέµηση των κουνουπιών φέτος αναγκαία και κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθεί ακολουθώντας κατά γράµµα τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και τις κατευθύνσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το πρόγραµµα, όπως αυτό εφαρµόζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο, θα πρέπει αποσκοπεί στην καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό - προνύµφη - νύµφη) µε εφαρµογές ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Επισηµαίνουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να ξεκινήσει φέτος, πολύ νωρίς το πρόγραµµα, κατά την αρχή της εαρινής περιόδου, πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών και να διαρκέσει οπωσδήποτε µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εστιών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Το έργο συνοπτικά περιλαµβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρµογές: 1) Εντοπισµός και λεπτοµερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών (µόνιµες ή παροδικές εστίες), αξιοποίηση των στοιχείων καταγραφής του έτους 2013 και προσθήκη τυχόν νέων εστιών, ώστε να είναι δυνατές οι επεµβάσεις που θα ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσµών αργότερα. Επιπλέον, εντοµολογική χαρτογράφηση της περιοχής διενέργειας του προγράµµατος, τουλάχιστο σε επίπεδο γενών (δηλ. Culex, Anopheles ή Aedes) που θα είναι σε άµεση συσχέτιση µε την γεωγραφική χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης, την επιλεχθείσα µεθοδολογία και την πληθυσµιακή παρακολούθηση. 2) ηµιουργία επιχειρησιακών χαρτών & καθορισµός - σήµανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγµατοληπτικών σταθµών. Η καταγραφή των αποτελεσµάτων θα γίνεται καθηµερινά σε εκθέσεις που θα συµπληρώνει ο Ανάδοχος, τις οποίες θα αποστέλλει εβδοµαδιαία ή ενδιαµέσως εφόσον απαιτηθεί µε Fax ή ηλεκτρονικά στην ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η προφορική ενηµέρωση, της ιευθύνουσας Υπηρεσίας από τον ανάδοχο, σχετικά µε την κατάσταση και την εικόνα της περιοχής θα είναι διαθέσιµη οποιαδήποτε χρονική στιγµή αυτή ζητηθεί. 3) Εφαρµογή του έργου παρακολούθησης πληθυσµού προνυµφών & ακµαίων και δειγµατοληψιών ακµαίων κουνουπιών, τη συγκέντρωση αποτελεσµάτων σε βάση δεδοµένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των κουνουπιών και την 13

14 αξιολόγηση α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα φάρµακα και β) της αποτελεσµατικότητας του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων παρακολούθησης ακµαίων κουνουπιών και να το αποτυπώσει στους επιχειρησιακούς χάρτες. Οι παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες (από αρµόδιες αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού). Οι συλλήψεις των παγίδων θα καταγράφονται ανά δεκαπενθήµερο σε ειδικό έντυπο το οποίο θα αποστέλλεται το αργότερο µία εβδοµάδα µετά τις συλλήψεις µε φαξ ή ηλεκτρονικά στη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι µέθοδοι των δειγµατοληψιών που θα ακολουθηθούν πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες για τα είδη κουνουπιών που θέλουµε να ελέγχουµε καθώς και το είδος των εστιών ανάπτυξής τους (Οι ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που διηµερεύουν ή διαχειµάζουν, οι προτιµήσεις ξενιστών και η εν γένει καλή γνώση της βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί επιλογής των µεθόδων παρακολούθησης των πληθυσµών τους και θα καθορίσει τα µέτρα ελέγχου που θα ληφθούν). 4) Προµήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του προγράµµατος εγκεκριµένων, για ανάλογη χρήση, από τα αρµόδια Υπουργεία, σκευασµάτων από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούµενων σκευασµάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από εδάφους ψεκασµών του έργου. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο καταπολέµησης θα είναι εγκεκριµένα για ανάλογη χρήση από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές. Επισηµαίνεται ότι η καταπολέµηση των προνυµφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόµενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά µε σκευάσµατα των οποίων η δράση είναι εκλεκτική και επιτρέπονται από τις Εθνικές Αρχές. Επίσης, o ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα, την χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis ή άλλα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σκευάσµατα (για εκτός του φυσικού περιβάλλοντος ψεκαζόµενες επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευσή τους πριν και µετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρµάκων ενώ η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασµάτων. Η χρήση τους θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως των σκευασµάτων, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζοµένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών µέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρµογή του ψεκαστικού υγρού µε πλήρη εξοπλισµό προφύλαξης (κράνος, φόρµα, γάντια κ.ά). Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση όπου εφαρµόστηκε πληµµελώς Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει µε κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο, για την έκταση που προγραµµατίζεται να γίνει ψεκασµός. 5) Πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των προνυµφών και των ακµαίων κουνουπιών. Περιοχές εφαρµογής είναι περιαστικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών και όλες γενικά οι υπαίθριες εστίες εκκόλαψης, οι οποίες είναι κάθε ποσότητα νερού κυρίως 14

15 στάσιµου, όπως όχθες ποταµών, λιµνών, έλη, εκβολές αγωγών όµβριων, γεωργικές εκµεταλλεύσεις, φυσικά συστήµατα κατακράτησης υδάτων, ρέµατα, πηγάδια, χαντάκια. Ο ψεκασµός θα γίνεται από το έδαφος µε κατάλληλους ψεκαστήρες, που εκτοξεύουν το ψεκαστικό υγρό υπό πίεση, ώστε αυτό να φτάσει στην επιφάνεια του νερού της εστίας, υπερνικώντας το εµπόδιο της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης. Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων, θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, η χρήση για την οποία προορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό χρησιµοποιείται για το πότισµα ζώων ή φυτών, ή ζουν σε αυτό ζώντες οργανισµοί. - Έλεγχος σηµειακών εστιών ανάπτυξης προνυµφών και διενέργεια ψεκασµών από εδάφους στο αστικό σύστηµα των οικισµών της περιοχής. Σε συµφωνία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πραγµατοποιούνται εφαρµογές καταπολέµησης κουνουπιών στους οικισµούς της περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρµογές αυτές θα εφαρµόζονται σε αστικές διαδροµές ανοικτών ρεµάτων, στραγγιστικές τάφρους, θέσεις Σταθµών Επεξεργασίας Λυµάτων, φρεάτια οµβρίων και λιµνάζοντα νερά. Οι εστίες των προνυµφών στο αστικό σύστηµα θα επισηµαίνονται από τον ανάδοχο στους επιχειρησιακούς χάρτες και θα διενεργείται καταπολέµηση. Σε περίπτωση που από την ιευθύνουσα Υπηρεσία υποδειχθούν πρόσθετες εστίες προνυµφών στο αστικό σύστηµα, όπως ιδιωτικοί ατοµικοί ή οµαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους, στην επισήµανσή τους στους υπάρχοντες χάρτες και στη διενέργεια ψεκασµών µε βάση αυτούς. - ιενέργεια παρεµβάσεων υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας σε επιλεγµένα σηµεία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Σε συµφωνία µε την ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πραγµατοποιούνται δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρµογές προνυµφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές. Επίσης θα πραγµατοποιούνται εφαρµογές ακµαιοκτονίας µε τη χρήση σκευασµάτων µε υπολειµµατική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακµαίων κουνουπιών και ειδικότερα σε χωριά, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Προνοιακά Ιδρύµατα, κέντρα φιλοξενίας µεταναστών, σωφρονιστικά καταστήµατα. Επίσης θα πραγµατοποιούνται εφαρµογές προνυµφοκτονίας και ακµαιοκτονίας στα βασικά ρέµατα που διατρέχουν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Οι παρεµβάσεις αυτές, όταν κρίνεται απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν, θα γίνονται µετά σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία και µε τα επιτρεπόµενα από αυτή σκευάσµατα, διαφυλάσσοντας στο µέγιστο βαθµό την περιβαλλοντική συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων. 6) Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών από εδάφους εκ µέρους του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιεί συχνούς και επισταµένους δειγµατοληπτικούς ελέγχους αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων καταπολέµησης, ενώ οφείλει να πραγµατοποιεί περαιτέρω ελέγχους εφόσον του ζητηθούν και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία την αναγκαιότητα επανάληψης των επεµβάσεων καταπολέµησης σε εκτάσεις όπου τα αποτελέσµατα των πληθυσµών των κουνουπιών και των προνυµφών τους µετά από τους διενεργούµενους ελέγχους αποτελεσµατικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά. 7) Ενηµέρωση τοπικού πληθυσµού Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού σε συνεργασία µε τη ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε κατάλληλες διαδικασίες και δράσεις. 8) Κατάρτιση εβδοµαδιαίου προγράµµατος προσωπικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε Παρασκευή (εγγράφως και σε ηλεκτρονική µορφή) στην ιευθύνουσα υπηρεσία το προτεινόµενο πλάνο διενέργειας δειγµατοληψιών - ψεκασµών της επόµενης εβδοµάδος που θα περιλαµβάνει, όπως αναφέρεται και παραπάνω, µεταξύ άλλων την γεωγραφική θέση και τη συνολική επιφάνεια προς ψεκασµό. Επίσης θα 15

16 περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν τα συνεργεία καταπολέµησης, όπως ενδεικτικά ο χρόνος (ώρα), ο τόπος (θέσεις ψεκασµού), το ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο του υπεύθυνου του κάθε συνεργείου, το είδος καταπολέµησης (προνυµφοκτονία ή ακµαιοκτονία), τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν, αριθµός κυκλοφορίας οχηµάτων, τα ονοµατεπώνυµα των εργαζοµένων και τα µέσα µε τα οποία θα µετακινηθούν κλπ. Οι όποιες τροποποιήσεις του προγράµµατος θα πρέπει να κοινοποιούνται στους παραπάνω εγκαίρως. Ειδάλλως τόσο η µη υποβολή του προγράµµατος όσο και η µη έγκαιρη γνωστοποίηση των αλλαγών του, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν λόγο για τη λύση της σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο, έως την ολοκλήρωση 13 ψεκαστικών κύκλων/ περιοχή εφαρµογής/ δεκαπενθήµερο. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράµµατος, χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού αντικειµένου, που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, έως 2 (δύο) ακόµη ψεκαστικούς κύκλους: Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των προνυµφών των κουνουπιών, ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών. Λόγω έκτακτων γεγονότων που αφορούν την µετάδοση ασθενειών από κουνούπια (π.χ. κρούσµα ή υποψία κρούσµατος νόσου σχετιζόµενης µε τα κουνούπια, στην περιοχή). Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επισηµαίνεται ότι ο πιο αποτελεσµατικός, απόλυτα ελεγχόµενος και ακίνδυνος τρόπος καταπολέµησης των κουνουπιών είναι ο ψεκασµός, από το έδαφος, των εστιών ανάπτυξής τους, µε ψεκαστήρες ή και µε µεγαλύτερης εµβέλειας ψεκαστικό µηχάνηµα, όπου χρειάζεται, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ή έκτακτα, όπου υπάρχει ανάγκη, στους ήµους και τις Κοινότητες του νοµού, αποκλειόµενης της χρήσης οιουδήποτε χηµικού σκευάσµατος, για την καταπολέµηση κουνουπιών, σε ιχθυότροφα ύδατα. Οι αναφερόµενες ηµεροµηνίες εφαρµογής των ψεκασµών θα είναι ενδεικτικές και θα µπορεί να αλλάξουν, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επειδή οι εστίες ανάπτυξης και αναπαραγωγής των κουνουπιών µεταβάλλονται πολύ εύκολα εξαιτίας των καιρικών φαινοµένων, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί µε απόλυτη ακρίβεια το µέγεθος του φυσικού αντικειµένου. Με βάση τα δεδοµένα του 2013, διατηρώντας όµως επιφύλαξη για τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων τοµέων ή και την προσθήκη νέων κατά την κρίση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης, παραθέτουµε ενδεικτικά την χωροταξική κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του έργου, ορίζοντας ως Τοµείς Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών: Τοµέας 1 ος Περιλαµβάνει περιοχές της.ε ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΝΕΖΑΣ (Ανέζα, Απόµερο, Μύτικας) 16

17 Τ.Κ. ΓΑΒΡΙΑΣ: (Γαβριά) Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ (Καλογερικό) Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ( Κορωνησία) Τ.Κ. ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ (Ψαθοτόπι) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 2 ος Τ.Κ. ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ (Πολύδροσο) Τ.Κ. ΡΑΧΗΣ (Ράχη) Τ.Κ. ΒΙΓΛΑΣ: (Βίγλα) Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ (Στρογγυλή) Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ (Αγ. Σπυρίδωνας) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 3 ος Τ.Κ. ΚΑΜΠΗΣ (Καµπή) Τ.Κ. ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (Χανόπουλο) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 4 ος Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΟΥ (Λουτρότοπος) Τ.Κ. ΣΥΚΕΩΝ (Συκιές) Τ.Κ. ΚΟΜΜΕΝΟΥ (Κοµµένο) περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Τοµέας 5 ος Περιλαµβάνει περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της.κ. Αρταίων Άγιοι Ανάργυροι Περιοχές γύρω από το παραλίµνιο πάρκο περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά. Στον Τοµέα 5 στην περίπτωση που ο ήµος Αρταίων συντάξει και διεξάγει πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών, η πραγµατοποίηση προγράµµατος από τη πλευρά της Π.Ε.Άρτας θα γίνει µε γνώµονα τη µη διασταύρωση κύκλων ψεκασµού, µε σκοπό τη διασφάλιση της ηµόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στις περιοχές κάθε Τοµέα, θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 13 επαναλήψεις (ανά 15 ηµέρες περίπου). Τα όρια των τοµέων όπως αναφέρονται είναι ενδεικτικά και µπορούν να αλλάζουν µερικώς εφ' όσον το απαιτεί η πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος. Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλους τους τοµείς (περίπου ανά 15 ηµέρες και πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες της περιοχής ). 17

18 Τονίζεται ότι οι περιοχές των ζωνών ειδικής προστασίας ( Natura 2000 και Ramsar) απαιτούν ειδική αντιµετώπιση. Σηµ:Τα ακριβή σηµεία ψεκασµού (όπου δεν αναφέρονται αναλυτικά), θα υποδειχθούν από υπαλλήλους των συναρµόδιων Υπηρεσιών και σε συνεννόηση µε τους ήµους που εκτελούν ταυτόχρονα Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών. Επιπρόσθετα το πρόγραµµα θα εφαρµόζεται σε σηµεία στα οποία βρίσκονται αστικά ή άλλα λύµατα (οικισµοί της Π. Ε. Αρτας που δεν διαθέτουν κατάλληλη µέθοδο επεξεργασίας των λυµάτων τους) καθώς και σε εξόδους βιολογικών καθαρισµών. Όσον αφορά τις ενδοοικιακές εστίες, οι ιδιώτες πρέπει να φροντίζουν για την εξουδετέρωση τους, ύστερα από συνεργασία µε την Υπηρεσία µας (σχετική εγκύκλιος θα αποσταλεί στους ήµους). Για την επιτυχία του προγράµµατος και την πλέον αποτελεσµατική καταπολέµηση ων εντόµων, είναι αναγκαία η συνεργασία µε τις ηµοτικές Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς, που γνωρίζουν τις εστίες της περιοχής τους, για την από κοινού λήψη των αναγκαίων µέτρων, ανιχνεύοντας όλες τις εστίες, τόσο µέσα στους οικισµούς, όσο και έξω από αυτούς, σε ακτίνα δύο (2) χιλιοµέτρων από τις κατοικηµένες περιοχές, που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα. 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και µέσα όπως µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο µέσο µεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύµατος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνεται από αρµόδιους υπαλλήλους της /νσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας, σε συνεργασία µε υπαλλήλους της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 3(Α). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Έναν (1) τουλάχιστο υπεύθυνο επιστήµονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. Έναν (1) επιστήµονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ορίσει και να διαθέσει ένα τουλάχιστον άτοµο που απασχολεί ως δειγµατολήπτη / Ψεκαστή µε γνώσεις ταυτοποίησης προνυµφών κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίµησης της πληθυσµιακής πυκνότητας, και µε γνώσεις ορθής εφαρµογής εντοµοκτόνων σκευασµάτων, ικανό να καλύψει το σύνολο των αναγκών του έργου. Αν κριθεί αναγκαίο από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει περισσότερο προσωπικό, για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν θέµατα ηµόσιας Υγείας. 3 (Β). ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότηµα, τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια (τα κατάλληλα ακροφύσια για να δηµιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα 18

19 των 100 µικρών) και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων που θα συνοδεύονται από 2 χειριστές ακροφυσίων. ύο (2) τουλάχιστο ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται σε µη προσβάσιµα σηµεία από το µηχανοκίνητο ψεκαστικό. ύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες, ώστε σε περίπτωση προβλήµατος βλάβης, να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρµογές). ώδεκα (10) τουλάχιστο παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. Επισηµαίνουµε ότι το ψεκαστικό υγρό που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος του έργου θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασµα - βιοκτόνο. Οι δοσολογίες των σκευασµάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος και σύµφωνα µε την έγκριση του κάθε σκευάσµατος, και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που πρέπει να γίνεται µε σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και µετά το σκεύασµα µε συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / λεπτό). Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην περισσεύει για την επόµενη ηµέρα. Το νερό που θα χρησιµοποιείται, για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι κατάλληλο - διαυγές, άοσµο, χαµηλής ολικής σκληρότητας. Ο ανάδοχος του έργου: υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή και της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές. οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασµού, εφοδιάζοντάς τους δηλαδή µε προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκες), τον οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. Θα έχει την πλήρη ευθύνη, της προµήθειας, της εφαρµογής και της διάθεσης του συνόλου των απαιτούµενων σκευασµάτων για την εκτέλεση του έργου, όπως και της ενηµέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασµούς. Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευσή τους, όπως και η διάθεση των κενών συσκευασιών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης, ο υπεύθυνος που έχει οριστεί µε την χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του, καθώς και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται, µέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε η καταπολέµηση. Οφείλει να παρουσιάζει το 15ηµερο πρόγραµµα ψεκασµού πριν την έναρξη αυτού στη /νση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, προς αξιολόγηση. Υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισµένο πρόγραµµα, που επιβάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε µηνιαία βάση θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, έκθεση δράσεων του 19

20 περασµένου µήνα που θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των εφαρµογών καταπολέµησης που έχει προβεί (τεκµηριωµένα µε την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσµών των κουνουπιών, σε σχέση µε τις µεθόδους που έχουν προκριθεί για κάθε περίπτωση, µε την συγκέντρωση των µετρήσεων σε βάση δεδοµένων και την ανάλυσή τους). Υποχρεούται µε το πέρας του έργου να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή τις καταγεγραµµένες µόνιµες και παροδικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, σε πλήρη συσχέτιση µε τα γένη που αναπτύσσονται σε αυτές, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και την αποτελεσµατικότητα τους σε επίπεδο καταπολέµησης (πληθυσµιακή εξέλιξη) σε µια λεπτοµερή και τεκµηριωµένη έκθεση απολογισµού του έργου. 4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου έχει την ευθύνη για την οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος. Το Τµήµα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της κείµενης Νοµοθεσίας (διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν καταπολεµήσεις). Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνει υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση της /νσης ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας και της /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εφαρµογή τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους, όπως αυτές ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση από τα αρµόδια Υπουργεία. Ο ψεκασµός µπορεί επίσης να γίνει και µε οποιοδήποτε άλλο εντοµοκτόνο αφού εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν από το Υπουργείο Υγείας. Οι υψηλότερες δόσεις εφαρµόζονται στα πολύ ακάθαρτα νερά και ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται περίπου ανά 15 ηµέρες σε κάθε περιοχή και σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της περιοχής. Οι εργαζόµενοι που θα ασχοληθούν µε το πρόγραµµα, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες ατοµικής προφύλαξης κατά τον ψεκασµό, όπως χρήση ειδικών υποδηµάτων (γαλότσες) και κατάλληλων µασκών, για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντοµοκτόνου, καθώς και αδιαπότιστη στολή και είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν µε αυστηρότητα τα µέτρα που θα υποδεικνύει η /νση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας. 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε Άρτας θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης Πιστοποίησης - Συντονισµού & Παραλαβής του Έργου του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα. Αρµοδιότητα της ανωτέρω Επιτροπής, είναι η εφαρµογή του έργου αυτού, όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του έργου, οφείλει να συντάξει Πρακτικό οριστικής παραλαβής αυτού. 20

21 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς απαραίτητα θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Α/Α Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ -ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνική έκθεση, σχετικά µε την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειµένου, σε σχέση µε την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (µέσα υλοποίησης) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. Τον εξοπλισµό που θα διατεθεί (ιδιοκτησίας ή µισθωµένος) για την υλοποίηση του έργου. Αυτός να περιγράφεται αναλυτικά και να έχει τη µορφή Υπεύθυνης ήλωσης, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθµό και το είδος των ψεκαστικών µηχανηµάτων ή Φ.Ι.Χ. που διαθέτει. Επίσης θα δηλώνεται ότι τα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. φέρουν τα κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να δηµιουργούνται κατά την έξοδό τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών, καθώς και ελαστικός σωλήνας µήκους τουλάχιστο 50 µέτρων. Α1. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας τους, επικυρωµένο από ηµόσια Αρχή. Α2. Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτούνται ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (µισθωτήρια), διάρκειας από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς έως , θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών. Στα µισθωτήρια, εκτός της διάρκειας θα αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας των ψεκαστικών µηχανηµάτων και τα χαρακτηριστικά τους (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήµατος κ.τ.λ). Τα παραπάνω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα από επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. Β Υπεύθυνη ήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής σύνθεση του προσωπικού που θα διατεθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος (Υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής του υπευθύνου του έργου και ψεκαστές). Η ανάθεση του έργου σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µπορεί να γίνει στο όνοµα ατόµου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία εκδίδεται στο όνοµα γιατρού, γεωπόνου, φαρµακοποιού, χηµικού, χηµικού µηχανικού, επόπτη δηµόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα, θα πρέπει να ορίσει εγγράφως τον υπεύθυνο επιστήµονα (εφοδιασµένο µε τη σχετική άδεια) ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρµογής και συντονισµού του έργου. 21

22 Γ Ε ΣΤ Η Θ Την ακριβή µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου (όλες οι επιχειρησιακές εφαρµογές). Αναλυτική στοχοθεσία η οποία θα εµπεριέχει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα σχεδίου δράσεων και τεκµηρίωση της ρεαλιστικότητας, της αποδοτικότητας αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου σχεδίου δράσης. Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συµφερόντων των παραγωγών των ψεκαζόµενων και γειτονικών περιοχών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων των ίδιων περιοχών. Την κατοχή άδειας καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (σύµφωνα µε το Νόµο για τον χειρισµό βιοκτόνων εντός ή γύρω από κατοικηµένες περιοχές). 8 παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες (από αρµόδιες αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού) και κατανεµηµένες ως προς τον αριθµό, ώστε να υπάρχουν παγίδες κατάλληλες για τη σύλληψη όλων των επιπέδων γενών ακµαίων κουνουπιών. Πιστοποιητικό, για σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO, στο πεδίο εφαρµογής καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους (συγκρότηση, οργάνωση και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας βασισµένου στο πρότυπο ISO 9001:2008, για την ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών του). Την εµπειρία από επιτυχηµένη εκτέλεση ανάλογων έργων (προσκόµιση επικυρωµένων φωτοαντιγράφων ανάληψης αντιστοίχων προγραµµάτων προηγούµενων ετών, όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισµός του έργου). Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την καταλληλότητα των εντοµοκτόνων, που θα χρησιµοποιηθούν καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Τα παραπάνω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην προσφορά του, για τον σκοπό αυτό. 22

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.24 10:01:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΡΖ7Λ9-ΛΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουµενίτσα 19-02-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 3/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα 2-5-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ :οικ. 27178/1638 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679455 2015-04-01

15PROC002679455 2015-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 01 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.1564 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002633708 2015-03-12

15PROC002633708 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 12 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.1209 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Πλ. Εθνικής Αντίστασης ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001905629 2014-03-06

14PROC001905629 2014-03-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 06-03-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Αρ.Πρωτ.: οικ. 1126 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 Για την ανάδειξη εργολάβου για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙ ΙΩΝ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 12 8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 97243/3136 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC003873827 2016-02-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-02 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45556/1296 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 07-04 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 91548/2772 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας :121 33 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολής προσφορών για την προµήθεια ζωοτροφών στους πυρόπληκτους δικαιούχους κτηνοτρόφους των περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας.

Υποβολής προσφορών για την προµήθεια ζωοτροφών στους πυρόπληκτους δικαιούχους κτηνοτρόφους των περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 05/10/2016 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθµ. πρωτ. οικ.: 156595/5772 Τµήµα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ. 1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ. 1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και Ν.Π...» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ιενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων για την προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 /2/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2070 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 /2/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2070 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 8 /2/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2070 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002825365 2015-06-05

15PROC002825365 2015-06-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-06-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 114975 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα